OPINTOMATKA SAKSAAN JA ITÄVALTAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPINTOMATKA SAKSAAN JA ITÄVALTAAN 4. 7.3.2010"

Transkriptio

1 OPINTOMATKA SAKSAAN JA ITÄVALTAAN PUUENERGIATOIMISTO-HANKE Vesa Niemitalo/ Ammattiopisto Lappia

2 OPINTOMATKA SAKSAAN JA ITÄVALTAAN Opintomatkan järjestäjänä toimi ProAgria Häme ja se suuntautui Saksan ja Itävallan puuenergialla toimiviin lämpöyrityksiin sekä Welsin bioenergiamessuille. Osallistujat olivat Tampere-Jyväskylälinjan eteläpuolelta; osalla oli tavoitteena lämpöyrittäjyys ja osalla tiedon haku omaan lämpölaitostoimintaan. Matkalla oli myös laitevalmistajista mukana Aritermin edustaja. Pohjois- Suomesta matkalla olivat mukana V. Niemitalo ja J. Saariniemi. Biomassehof Achental GmbH Ensimmäinen vierailukohde oli osakeyhtiömuotoinen puuenergiaterminaali, joka välitti kuivattua haketta (kuivaus paikan päällä laitosterminaalissa) ja pellettiä sekä klapeja ja erilaisia brikettejä. Toiminta oli saanut alkunsa hanketoiminnalla tehdystä esitutkimuksesta. Laitoksen rakentamiskustannukset olivat olleet noin 1,5 milj. euroa. Laitos käytti raaka-aineena rankatavaraa, mikä tuotiin yritykseen pääosin haketettuna. Puut saatiin maisemanhoito- ja metsänhoitotöistä (ei yksityisten metsistä?). Hoitojätteen hinta oli 6 euroa kiinnolta + lisäksi hintaan tuli haketus, kuljetus ja kate. Hakevarasto oli 20*40 metrinen ja jaettu osastoihin (a 1000 i-m3 haketta). Osastojen etuseinä oli avoin ja lattiassa oli neljässä rivissä seitsemän neliskanttista verkkoluukkua (noin 40 cm x 40 cm). Luukkujen alapuolella oli noin 2x2 metriset ilmakanaalit, joista puhallettiin lämmintä (40 C) ilmaa hakekasan läpi. Kuivauksen vaatima lämpö saatiin 150 kw:n hakekattilan ja 15 kw:n puhaltimen avulla (1,5 m3/s). Tällä kuivauksella saatiin tuoreena hakkeena siiloihin tuotu puu noin kahdessa viikossa 20 % kosteuteen. Yrityksen johtaja arvioi, että neljän hakekuution kuivaukseen kuluu noin kuutio haketta. Tämä hake myytiin alle 300 kw:n tehoisiin laitoksiin. Suuremmat laitokset käyttivät kaatotuoretta haketta. Märän hakkeen hinta oli 14 /m3, kuivan noin 24 /m3 ja lähialueelta tuodun puupelletin hinta noin 200 /tonni. (hinnat sisältävät 7 % ALV). Terminaalista myytiin myös uunikuivaa klapia 85 heittokuutiohintaan. 2

3 Erikoisuutena laitoksella oli käytössä hakkeen imuvaunukuljetus: hake puhallettiin pelletin tavoin vastaanottajalle ruuvikuljettimen ja alipainepumpun avulla putkea myöten säiliöön. Toiminta jäi kuitenkin hieman epäselväksi toimiessaan menetelmä voisi olla hyväkin ratkaisu polttoaineen kuljettamiseen. Tämä vaatinee kuitenkin suomalaista haketta pienikokoisempaa ja tasalaatuisempaa polttoainetta toimiakseen. Laitosinvestoinneissa on ollut 40 % omavastuu yhtiön 20 osakkaalla. Viereen rakenteilla olevaan lämpökeskukseen liitetään alkuvaiheessa 150 taloutta (mukana kerrostaloja). Kattilateho on 3 MW (Agroforst) ja rakennuksessa on optiona tila samankokoiselle kattilalle. Lämpökanaalin pituus on noin 8 km ja sen hinta noin 6 milj. euroa (tuki 1 miljoona). Myytävän energianhinta on 70 /MWh. Laitos työllistää nyt 7 henkilöä.. Energian hinta määräytyy 10 % teollisuuden indeksin, 35 % öljyn hinnan, 35 % puun hinnan ja 20 % työkustannusten (?) mukaan > eräänlainen hintakori. BioWaerme-lofer Seuraava kohde oli aluelämpölaitos, joka on toiminut jo 20 vuotta kaukolämmön tuotannossa (kattilakoko 11 MW). Laitokseen on asennettu 5 vuotta sitten toinen 700 kw:n kattila sähköntuotantoon. Lämmityksen piirissä on 450 taloutta ja lämpökanaalia on 25 km (onko meno ja paluu laskettu yhteen?). Systeemissä on noin 700 m3 vettä. Laitos käyttää vuodessa noin i- m3 haketta. Tuotetun lämmön myyntihinta on 60 / MWh ja sähköllä 16 s/kwh. Lämmöntuotantojärjestelmä on vaatinut noin 10 milj. euroa ja sähköntuotanto 3,5 milj. euroa. Hake tuodaan laitokselle 50 km säteeltä % tulee sahoilta ja loput yksityisiltä. Toiminta on osuuskuntamuotoista. Osuuskunnalla on kaksi hakkuria, joita kuitenkin käyttää yksityinen urakoitsija, joka myös kuljettaa hakkeen laitokselle. Lämpölaitoksella on vain kolme henkilöä arkisin töissä. Ongelmia on ollut hakkeen syötössä ja tuhkan poistossa. Laitoksen varastoihin mahtuu noin i-m3 haketta. Myytävä hake kuivataan eräänlaisella hukkalämmöllä tuoreesta noin 10 % kosteuteen viikossa. 3

4 Kattilassa lämmitetään silikoniöljyä, mikä pyörittää 300 C:n lämpötilan ja paineen ansiosta sähköturbiinia ja siitä se johdetaan lämmönvaihtimeen, missä ladataan kaukolämpöverkon vesi. Silikoniöljyä käytetään vettä paremman säätömahdollisuuden (??) takia. Lämpökanaalien paluuveden lämpö hyödynnetään hakkeen kuivausilman lämmittämisessä. Ongelmana on alhaisen lämmönkulutuksen aikana paluuveden korkea lämpötila, jolloin turbiinilla ei voida tuottaa sähköä (kattilateho laskee). Welsin energiamessut Toisen päivän ainoa kohde oli Welsin energiamessut, mikä veikin käytettävissä olevan ajan tarkoin. Messujen kokoa kuvaa sijoittuminen 20 eri halliin, mitkä olivat vielä osittain jaettu kokonsa vuoksi edelleen pienempiin halleihin. Silmiinpistävintä oli erilaisten aurinkosähkö- ja -lämpöjärjestelmien erittäin runsas määrä. Myös maalämpö oli suosittu esittelykohde. Erilaisten puu-, pelletti- ja hakekattiloiden (-järjestelmien) määrä oli myös juhlava. Saksa-Itävalta alueella on joidenkin tietojen mukaan noin 50 eri kattilavalmistajaa, joista 10 on suurta toimijaa. Yläpaloista klapikattilaa ei messuilla ollut, koska päästörajoitukset eivät anna mahdollisuutta myydä niitä. Alaja käänteispaloisia klapikattiloita oli runsaasti. Samoin erityyppisiä pellettijärjestelmiä löytyi lähes kaikilta kattilavalmistajilta. Hinnat olivat (koko kattilajärjestelmä varastopurkaimineen) hakesysteemeillä luokkaa kw:n kattiloilla ja kw kattilajärjestelmän hinta oli suuruusluokkaa Pellettijärjestelmissä ei kyselyjeni perusteella ollut (ei tunnettukaan??) poltinpään lämpötilan mittausmahdollisuutta (säätömahdollisuus tuhkan sintrautumisen estämiseksi). Reissulla mukana ollut Aritermin edustaja piti em. lämpötilan säätöä ongelmallisena, kattilatehon kannalta. Lähes kaikissa hakesysteemeissä oli varastopurkaimena valmistajasta riippuen eri tavoin modifioitu jousipurkain. Systeemin toimivuus perustuu tasalaatuiseen ja pieneen hakkeen raekokoon sekä todennäköisesti myös hakkeen kuivaamiseen. Kaikissa kattiloissa oli periaatteessa samalla yksinkertaisella perusidealla ( jousispiraali ) toimiva automaattinen kattilan nuohous; asia, joka käsitykseni mukaan puuttuu kotimaisista kattiloista. Taajama-alueiden lämpökonttijärjestelmiin oli messuilla nähtävänä myös polttoaineen syöttöjärjestelmä: Homma perustui hakkeen/ pelletin kippaamiseen kuorma-autosta tai peräkärrystä 4

5 kontin vierellä olevaan eräänlaiseen kaukaloon, mistä ruuvi siirsi polttoaineen ensin sivusuunnassa kaukalon päähän. Toinen ruuvi puolestaan nosti hakkeen kontin yläosaan, joka toimi myös hakevarastona. Tämä säästää kontin viemää pinta-alaa ja menetelmä ei tarvitse traktoria tai muuta etukuormaajatoimintoa. Vastaava systeemi toimisi myös esim. itsepurkavan peräkärryn kanssa, jolloin peräkärry toimisi hake-/ pellettivarastona. Hydraulisesti toimiva purkain toimisi ohjauksen puolesta vastaavalla tavalla kuin nykyiset kolapurkaimetkin. Stirling-moottorin esittelijät olivat hajottaneet yhden moottorin osiin ja useita erikokoisia oli näytillä hallissa. Yksi moottori oli toiminnassa ulkona auton peräkärryn päällä. Hinta oli noin ja tuotto 15 kw lämpöä ja 5 kw sähköä. Laite toimi pelleteillä (kuiva tasalaatuinen polttoaine). Bäuerliche Bioenergie Fröling Kolmannen päivän vierailukohde oli aluelämpölaitos, mikä oli saanut alkunsa esiselvitysprojektin kautta. Projektin jälkeen 26 toimijaa perusti osakeyhtiön, joka laittoi huhtikuussa alulle laitossuunnittelun. Seuraavan joulukuun alussa käynnistettiin hakekattila. Toimitusjohtaja oli maanviljelijä, kuten useat osakkaatkin. Kattilakoko on 3 MW ja sen päällä oli lämmönvaihdin, missä oli 10 m3 vettä. Savukaasut suodatettiin syklonin avulla ja sen jälkeen sähköisesti. Kesäajalle laitoksessa oli 500 kw:n hakekattila, missä oli automaattinen sytytys ja sammutus napin painalluksella. Laitoksen tuhka meni toistaiseksi jätteeksi (levitys pölyämisen takia ongelma ei kostutusta). Jatkossa on tarkoitus sekoittaa tuhka kompostiin suhteessa 1:10, jolloin se voidaan käyttää lannoitteena (vaatii kuitenkin ravinneanalysoinnin a 300 euroa). Energialaitoksella on 20 asiakasta, joista pienimmät 10 kw:n ja suurimmat kw:n tehoa vaativia. Uuden asiakkaan hyväksyminen vaatii vähintään kw:n tarpeen ja vuositehon MWh. Kaukolämpöverkon pituus on 4,5 km. Mahdollista laajentamista varten rakennuksessa on tilaa laittaa 8-10 MW:n kattila. Laitos on maksanut noin 3 milj. euroa, mikä on jakautunut tasan rakennukseen, tekniikkaan ja lämpökanaaliin. Tukirahaa on saatu laitoksen investointeihin noin 1 milj. euroa (EU+Itävallan liittovaltio + osavaltio). 5

6 Talviaikainen huippukulutus on noin i-m3 haketta; vuodessa kuluu i-m3. Hake tulee puoliksi osakkailta ja puoliksi muista lähteistä alle 10 km:n päästä. Alueella on kolme sahaa, minkä sivutuotteista tulee 2-3 tuhatta i-m3 haketta (ei polteta vielä po. laitoksessa), mikä on mahdollisen laajentamisen jälkeen potentiaalinen polttoainereservi (puolet i-m3:n tarpeesta). Kahdella osakkaalla on hakkuri. Laitos ostaa hakkeen vaakapunnituksen perusteella, minkä jälkeen hinta määräytyy kosteuden ja laadun mukaan (aputaulukkko). Hakkeen laatu vaihtelee; yleensä kosteus on ollut % välillä. Suurempi kattila voi polttaa tuorettakin haketta. Verkostohäviö on noin 18 % (tuotettu-myyty). Toistaiseksi ainoa varalämpölähde on olemassa olevien suurten kiinteistöjen kaasulämmitys. Mahdollisen häiriötilanteen varalta on sovittu em. järjestelmästä. Häiriötilanteita on ollut vähän kuluvana vuonna vain kolme kpl noin 3-4 tunnin katkosta eri kulutusosien vaihdon takia. Lämpölaitoksessa on tilaa i-m3 hakkeelle. Syöttö tapahtui kraanalla, mikä on ohjelmoitu hakevaraston pohjaruudutuksen mukaisesti. Kraana tunnistaa hakkeen pinnan ja toisaalta vaijerin pituus on mitoitettu siten, että leuat eivät pääse koskemaan betonilattiaan. Samoin kraana on toiminnassa vain, kun metalliportti on suljettuna (ei haukkaa ajoneuvosta palasta). Alueella oli myös biokaasulaitos (maan alle sijoitettu sylinterimäinen rakenne). Biokaasulaitos on 7 lämpölaitososakkaan perustama yhtiö. Syöttömäärä (maissi, vilja, ruoho) on 500 kg tunnissa ja tuotto noin MWh vuodessa (pääosa lämpöä). Laitos myy noin MWh lämpöä hakelaitoksen kaukolämpöverkkoon (oma tarve noin 500 MWh ja hukkalämpö noin 500 MWh). Biokaasulaitoksen kokonaiskustannus oli noin 1,6 milj. euroa, mihin sai 30 % tukea. Kustannuksia nostivat mm. alueen asfaltointi ja muu ympäristön siistiminen. 6

7 Gut Ising Viimeisen päivän vierailukohteena oli Gut Isingin hevostila. Tilan lämpölaitos on ollut käytössä 6 v ajan. Laitoksen kattilateho on 1 MW:n. Polttoaine syötettään kattilan alaosaan ja sen yläpuolella on varsinainen palotila ja kattilan päällä oli erillinen tilavuudeltaan 3 m3 lämmönvaihdin. Kattilaan haketta syöttävän polttoainevaraston tilavuus on 25 m3, mistä hevosenlantaa on 6-8 m3. Laitoksella lämmitetään 11 rakennusta. Laitoksen ostama kuiva hake maksaa 25 /m3 ja märkä 17 /m3 (sis. ALV 19 %). Tuhka erotetaan ensin syklonissa ja sen jälkeen erillisessä suodattimessa, mihin paineilmalla ammuttiin kalkkia (CaOH) hevosenlannan ammoniakin neutralointiin. Kalkkia kului vuodessa kolme suursäkkiä (a 500 kg). Suodattimen tuhka oli myrkyllistä ; syklonin tuhka levitettiin pellolle. Kattilan tiilivuoraus on jo kertaalleen uusittu (syynä hevosenlanta?). Samoin lämmönvaihtimessa on ollut uusimista vaativa vuoto. Lämpökanaalia on tilalla noin 900 m. Häiriötilanteita varten on varajärjestelmänä öljykattila. Savukaasujen puhdistuksen takia ylläpitokustannuksia pidettiin suurina. Laitoksen kokonaiskustannukset olivat olleet noin 1 milj. euroa; mikä oli jo kuoletettu energian halpuuden ansiosta. Energian myyntihinta oli noin 34 /MWh. Noin puolet hakkeesta tuli omasta metsästä 7

MATKAKERTOMUS Bioenergiamatka Saksaan ja Itävaltaan 4. 7.3.2010

MATKAKERTOMUS Bioenergiamatka Saksaan ja Itävaltaan 4. 7.3.2010 MATKAKERTOMUS Bioenergiamatka Saksaan ja Itävaltaan 4. 7.3.2010 Kokoonnuimme aikaisin torstaiaamuna 4.3.2010 Helsingin lentokentällä. Lentomme Saksaan laskeutui aikataulun mukaisesti noin klo 8.00. Lentokentältä

Lisätiedot

OPINTOMATKA SAKSAN BIOKAASULAITOKSIIN 12.-18.4.2010

OPINTOMATKA SAKSAN BIOKAASULAITOKSIIN 12.-18.4.2010 MATKARAPORTTI OPINTOMATKA SAKSAN BIOKAASULAITOKSIIN 12.-18.4.2010 1 BioG Biokaasun tuotannon liiketoinintamallien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla Oulun seudun ammattikorkeakoulu Luonnonvara-alan yksikkö

Lisätiedot

PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA

PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA Mikko Jokinen Kari Kirjavainen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ohjaaja: Martti Aho PUUPELLETIT ENERGIANTUOTANNOSSA Tiivistelmä Raportti on yleiskuvaus puupellettien valmistuksesta,

Lisätiedot

HUE -energiaopintomatka Agritechnica2013- messuille Saksaan 9.-12.11.2013

HUE -energiaopintomatka Agritechnica2013- messuille Saksaan 9.-12.11.2013 1 Matkaraportti HUE -energiaopintomatka Agritechnica2013- messuille Saksaan 9.-12.11.2013 Ryhmän koko 53 henkilöä + 1 matkaopas (Fredrik Ek) Matkanjohtajina Markku Lappi ProAgria Etelä-Suomi ja Olli-Pekka

Lisätiedot

HAKKEEN KUIVAUS; YHTEENVETOA ERI KOE- JA TUTKIMUSTOIMINNASTA

HAKKEEN KUIVAUS; YHTEENVETOA ERI KOE- JA TUTKIMUSTOIMINNASTA HAKKEEN KUIVAUS; YHTEENVETOA ERI KOE- JA TUTKIMUSTOIMINNASTA PUUENERGIATOIMISTO-HANKE Vesa Niemitalo/ Ammattiopisto Lappia 2011 1 Tausta Hakkeen tekninen kuivaustarve perustuu sekä polttoaineen lämpöarvon

Lisätiedot

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat osana Pohjois-Karjalan energiaomavaraisuutta -hankkeen vuosiraportti 2012 Niina Huikuri & Lasse Okkonen (toim.) ISBN 978-952-275-046-4

Lisätiedot

Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit

Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit Case 1: Kerroskuivuri tuoretta purua ja haketta tuottavalla sahalla Case 2: Kerroskuivuri metsähaketta käyttävällä kaukolämpölaitoksella

Lisätiedot

Asko Puhakka Veli-Matti Alanen Anssi Kokkonen Janne Nalkki Petri Rousku. Pellettilämmitysopas PERUSTIETOA PELLETTILÄMMITYKSESTÄ

Asko Puhakka Veli-Matti Alanen Anssi Kokkonen Janne Nalkki Petri Rousku. Pellettilämmitysopas PERUSTIETOA PELLETTILÄMMITYKSESTÄ Asko Puhakka Veli-Matti Alanen Anssi Kokkonen Janne Nalkki Petri Rousku Pellettilämmitysopas PERUSTIETOA PELLETTILÄMMITYKSESTÄ Pellettilämmitysopas PERUSTIETOA PELLETTILÄMMITYKSESTÄ Motiva Oy Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsä- ja puutalouden markkinoinnin koulutusohjelma Roponen, Anne ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMPÖHUOLTO YRITYSTOIMIN- TANA Opinnäytetyö Joulukuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Joulukuu

Lisätiedot

Kukonkangas ja Kukonkoivu ENERGIANHANKINTASELVITYS

Kukonkangas ja Kukonkoivu ENERGIANHANKINTASELVITYS Kukonkangas ja Kukonkoivu ENERGIANHANKINTASELVITYS Kukonkangas ja Kukonkoivu Hollola ENERGIANHANKINTASELVITYS Työ nro H07852.P000 Viimeisin muutos Laadittu 21.11.2013 Laatija LLo Tark. / Hyv. HST/VRE GRANLUND

Lisätiedot

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Asko Ojaniemi ja Lauri Penttinen Benet Oy 14.9.2009

Lisätiedot

Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa. Jorma Valta

Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa. Jorma Valta Uusiutuvaan energiaan perustuvan hybridilämmitysjärjestelmän toteutettavuus maatilakohteissa Jorma Valta Pro Gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Kestävän energian maisterikoulutus 17.10.2012

Lisätiedot

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ ENERGIAOSUUSKUNTIEN NÄKÖKULMASTA (P.E 9.2.2012 Kannus Koivukartano) RAAKA-AINE

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ ENERGIAOSUUSKUNTIEN NÄKÖKULMASTA (P.E 9.2.2012 Kannus Koivukartano) RAAKA-AINE JOHTOPÄÄTÖKSIÄ ENERGIAOSUUSKUNTIEN NÄKÖKULMASTA (P.E 9.2.2012 Kannus Koivukartano) RAAKA-AINE karsittu ranka parasta energiapuuta, järeys parantaa voi tehdä ketjusahamotolla motomitalla, runkokoko > 50l/r

Lisätiedot

KOTAMÄEN LYPSYKARJATILAN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

KOTAMÄEN LYPSYKARJATILAN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KOTAMÄEN LYPSYKARJATILAN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ Suunnittelu ja toteutus Juhani Koskinen Opinnäytetyö Joulukuu 2006 Luonnonvara-ala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 22.12.2006 Tekijä(t) KOSKINEN,

Lisätiedot

Biofiren poltinlaitteistolla

Biofiren poltinlaitteistolla SMS Finisher F1 tehomuokkaaja Kauhajoen Puskan kylän kuivaamoosuuskunnalle Tornumin koneisto, Biofiren poltinlaitteistolla elokuu 2014 kesäkuu 2014 ja Arskan kuivuriuuni M T K T P L S S M T K T P L S Aikoinaan

Lisätiedot

Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2012. Kantti. Pelletti taipuu pölypolttoon. Trendinä monipolttoainejärjestelmät. Antti kehittää biosovelluksia.

Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2012. Kantti. Pelletti taipuu pölypolttoon. Trendinä monipolttoainejärjestelmät. Antti kehittää biosovelluksia. Antti-Teollisuus Oy:n asiakaslehti 2012 Kantti 5 Pelletti taipuu pölypolttoon. Trendinä monipolttoainejärjestelmät. Antti kehittää biosovelluksia. Pääkirjoitus Anna Antin ratkaista. Euroopan talous nikottelee

Lisätiedot

Lämpöyrittäjänä Kainuussa Nina Leinonen järjestösihteeri Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma

Lämpöyrittäjänä Kainuussa Nina Leinonen järjestösihteeri Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma Kainuun bioenergia-alan toimijoiden tiedotuslehti 21.11.2007 Lämpöyrittäjänä Kainuussa Nina Leinonen järjestösihteeri Kainuun maaseutuelinkeino-ohjelma MTK-Kainuu Kainuussa toimii tällä hetkellä neljä

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmän valintaopas

Lämmitysjärjestelmän valintaopas Lämmitysjärjestelmän valintaopas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Lämmönlähteen valintaan vaikuttavat tekijät... 3 Uudisrakentajan muistilista... 10 Saneeraajan muistilista... 11 Lämmitysjärjestelmät...

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

BIOLÄMPÖOPAS. Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Ariterm biolämpötuotteet Mittapiirrokset

BIOLÄMPÖOPAS. Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Ariterm biolämpötuotteet Mittapiirrokset BIOLÄMPÖOPAS Biolämpölaitoksen mitoitusohjeita Ariterm biolämpötuotteet Mittapiirrokset 1 SISÄLTÖLUETTELO 3 Ariterm Oy 4 Luonnollista ja uusiutuvaa energiaa kotimaasta 4-7 Biolämpökohteen suunnittelu ja

Lisätiedot

OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET JA NIIDEN ENERGIATUOTANTOPOTENTIAALI VARSINAIS-SUOMESSA

OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET JA NIIDEN ENERGIATUOTANTOPOTENTIAALI VARSINAIS-SUOMESSA Pure Biomass TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Olli Neuvonen, Tuomas Liuksiala, Juha-Matti Välimaa, Tomi Lahtinen, Tommi Heinonen, Olli Suominen OLEMASSA JA SUUNNITTEILLA OLEVAT BIOMASSOJA HYÖDYNTÄVÄT LAITOKSET

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Paavo Pietikäinen HAKELÄMMÖNTUOTANNON LIIKETOIMINTAMALLIT POHJOIS-KARJALAN KUNNISSA Opinnäytetyö Syksy 2006 2 OPINNÄYTETYÖ Syksy 2006 Metsätalouden

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuushanke, nro 15397 Loppuraportti ajalta 1.1.2012 31.12.2014

Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuushanke, nro 15397 Loppuraportti ajalta 1.1.2012 31.12.2014 1 Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, Keski-Suomi Kauppakatu 19 B 40100 Jyväskylä Biolämpöliiketoiminnan laatu- ja kannattavuushanke, nro 15397 Loppuraportti ajalta 1.1.2012 31.12.2014 Käsitelty ohjausryhmän

Lisätiedot

HEVOSENLANNASTA ENERGIAA ORIMATTILASSA

HEVOSENLANNASTA ENERGIAA ORIMATTILASSA HEVOSENLANNASTA ENERGIAA ORIMATTILASSA 20.12.2013 Antti Rusanen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 2 HEVOSENLANNAN ENERGIAKÄYTÖN TEKNIIKAT

Lisätiedot

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen 2010 Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biostuli-hanke Jukka Väkeväinen www.pkamk.fi/biostuli 5.7.2010 2 Sisällysluettelo Taustaa... 3 Selvityksen

Lisätiedot

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen PUULOG Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa 2012 ESIPUHE Puulog-hanke (Bioenergian

Lisätiedot

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET LUONNOS Projekti nro H07325 Viimeisin muutos Laadittu Laatija LLo Tark. / Hyv. PRS Insinööritoimisto OLOF GRANLUND OY Lassi Loisa Piia Sormunen YHTEENVETO

Lisätiedot

ONE1 Oy RISTINKALLION UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSUUNNITELMA. Kotkan Uusiutuvan energian kuntakatselmus -projekti 29.12.2014

ONE1 Oy RISTINKALLION UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSUUNNITELMA. Kotkan Uusiutuvan energian kuntakatselmus -projekti 29.12.2014 ONE1 Oy RISTINKALLION UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSUUNNITELMA Kotkan Uusiutuvan energian kuntakatselmus -projekti 29.12.2014 Julkinen/Luottamuksellinen versio 2 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Energialähteet

Lisätiedot

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU

HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU HEVOSENLANNAN HYÖTYKÄYTÖN LISÄÄMINEN, CASE KAINUU Biojäte ja hepolanta hankkeen selvityksiä 2/4 MTT Hevostutkimus Marianna Myllymäki Susanna Särkijärvi MTT Sotkamo Tiina Karppinen Heidi Kumpula Elina Virkkunen

Lisätiedot