ilmiöt Ilmiöviikon tausta-aineistoa tutkimusryhmille Mäntykankaan koulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ilmiöt Ilmiöviikon tausta-aineistoa tutkimusryhmille Mäntykankaan koulu"

Transkriptio

1 ilmiöt Ilmiöviikon tausta-aineistoa tutkimusryhmille Mäntykankaan koulu

2 Mitä on ENERGIA energianlähteet MISTÄ ENNENVANHAAN SAATIIN ENERGIAA Mihin energiaa tarvitaan Energian säästäminen?

3 Voi käyttää apuna - Energiatehtäviä 1. Energialähteet omalla kotiseudulla Ota selvää, miten omalla kotiseudullasi tuotetaan energiaa ja mihin oma perheesi sitä tarvitsee. Mistä sähkö tulee kotiisi? Millä sähkö kotiseudullasi tuotetaan? Laske sähköllä toimivien laitteiden lukumäärä kotonasi. Mieti jokaisen laitteen kohdalla, miten toiminta muuttuisi, jos sähkö olisi poikki a) koko päivän b) kolme päivää. Monessako laitteessa on valmiussähkö (valmiusvalo) päällä koko ajan? Selvitä, paljonko kotisi käyttämä sähkö maksaa kuukaudessa? Keskustele perheesi kanssa, miten sähkölaskua voisi alentaa. Miten kotisi lämmitetään? Miten lämpöä voi säästää? Pelaa energisiä pelejä: Sateenkaarentekijät ja muita pelejä (Motiva) 2. Pakokaasupäästöihin voi vaikuttaa Autoilu tuottaa pakokaasuja ilmaan, josta ne laskutuvat maahan ja vesiin tai jäävät ilmaan pitkäksi aikaa aiheuttamaan ilmaston lämpiämistä. Pakokaasujen määrään voi vaikuttaa monella tapaa. Pohdi, miten ajokilometrejä voi vähentää omien matkojesi osalta. Laske, paljonko kävely tai pyöräily kouluun tai harrastuksiin vähentää perheesi ajokilometrejä. Laske, paljonko ajokilometrejä säästyy, jos harrastuksiin kuljetetaan samalla ajoneuvolla 2, 3 tai neljä lasta. Laske, paljonko ajokilometrejä säästyy, jos kaikki luokkasi oppilaat tulevat kouluun kävellen tai pyörällä. Tarkkaile bussipysäkillä ohiajavien henkilöautojen henkilömääriä. Montako henkilöä autossa keskimäärin on? Mieti, paljonko ajokilometrejä ja pakokaasupäästöjä säästyisi, jos töihin menevät sopisivat kimppakyydeistä eli yhteisestä matkan teosta. Vaikka autojen tyhjäkäynti on kielletty, esimerkiksi lapsia koulusta odottavat saattavat pitää autoa käynnissä. Mikä olisi rakentava tapa muistuttaa tyhjäkäynnin turhaan tuottamista pakokaasuista? 3. Energiaa voi säästää monella tavalla Miten kodin ja koulun valaistuksessa voi säästää energiaa? Miten erilaisten sähköä kuluttavien laitteiden käytössä voi säästää energiaa? Mieti, mitä muutoksia tarvitaan pukeutumisessa, jos lämpötilaa vähennetään 1-2 astetta sisätiloissa? Miksi ruokajäte on törkeää energian tuhlausta? Miksi kouluun kulkeminen kävellen tai pyörällä on energian säästöä? Miksi lähikauppojen olemassaolo säästää energiaa? Miksi lähivirkistysalueet ja urheilukentät säästävät energiaa? Keksi lisää asioita, joita tekemällä toisin voi säästää energiaa,

4 VESI Puhdas vesi Maapallon vedet Kotiseutuni vesistöt

5 Voi käyttää apuna- Vesitehtäviä: Tehtäviä tausta-aineistoineen 1. Tutkimme vesiä Perehdy oman kotiseudun vesistöihin ja veden tilaan. Tutki kartasta oman kotiseutusi vesistöjä. Mistä vesi virtaa kotiseutusi järviin ja mihin vesistöön ne kuuluvat? Missä vedet laskevat mereen? Tutki, miten rantoja käytetään kotiseudullasi. Ulottuuko asutus, pellot tai teollisuus rannalle asti ja onko luonnontilaisia tai virkistyskäyttöön tarkoitettuja rantoja paljon? Millaisessa kunnossa yleiset rannat ovat? Onko kotijärvesi tai jokesi vesi kirkas vai rehevöitynyt? Mitkä lajit kertovat veden tilasta? Millaisia leviä järvessä on eri vuodenaikoina? Tutki veden tilaa, ohjeet esim. Veden laatu - veden fysikaalis-kemiallinen tila (pdf, Ymparisto.fi) Mistä ravinteita tai haitallisia aineita voi tulla vesistöön? Miten valumia on yritetty estää? 2. Talousvesi: Mistä se tulee ja minne se menee? Pohdi, mihin kotona ja koulussa kuluu vettä päivittäin. Tee luettelo veden käyttötavoista ja mieti, mihin vettä kuluu eniten. Ota selvää, mistä vesi tulee kotiisi ja kouluusi. Miksi kaivovettä voi juoda puhdistamattomana? Tutki veden puhdistustapoja. Aineisto: Vedenpuhdistamo (YLE Oppiminen) Vesikoulu.fi Perehdy jäteveden puhdistukseen. AIneisto: Vesikoulu.fi Missä oman kotiseutusi jätevedet puhdistetaan ja mihin puhdistetut jätevedet päätyvät. Miksi on tärkeää käyttää ympäristöystävällisiä pesuaineita ja välttää myrkyllisten aineiden joutumista viemäriin? Ota selvää, paljonko perheesi vesilasku on kuukaudessa. Miksi veden säästeliäs käyttö säästää rahan ohella myös ympäristöä? 3. Vesi maapallolla Tutki maapallon karttaa. Miksi maapalloa kutsutaan siniseksi planeetaksi? Etsi valtamerille nimiä.vertaa valtamerien pinta-alaa järvien ja jokien pinta-alaan. Etsi kartalta suuria jäätikköalueita. Missä ne sijaitsevat? Mistä jäätiköiden sijainti johtuu? Miksi valtamerien vettä ei voi juoda tai miksi sillä ei voi kastella viljelyksiä?

6 Lisää vesitehtäviä 4. Veden kiertokulku Pohdi, miten vesi kiertää maapallolla. Piirrä kaavio veden kiertokulusta merestä mantereelle ja takaisin mereen. Aineisto: Vesi on jatkuvassa liikkeessa (Ruokatieto). Mikä on veden kiertokulun voimanlähde? Missä veden kiertokulun vaiheessa veteen tulee epäpuhtauksia? Miksi merivesi on suolaista, mutta sadevesi ei ole? 5. Maaperä läpäisee vettä Vesi valuu eri nopeudella erilaisten maalajien läpi Tee koe verkosta löytyvien ohjeiden mukaan ja merkitse muistiin veden läpäisyvauhteja eri maalajeissa. Ohjeet: Miten maaperä läpäisee vettä? (YLE Opinportti) Miksi vesi valuu eri nopeudella eri maalajien läpi? Jos maaperä ei läpäise sadevettä, mihin sadevesi päätyy? Pohdi, millaisella alueella pohjavettä muodostuu eniten? 6. Ihmiset käyttävät paljon vettä Pohdi, mihin ihmiset käyttävät vettä. Poimi johdantotekstistä veden käyttötarpeita. Kansainvälistä YK:n vesipäivää vietetään 22. maaliskuuta. Vesipäivällä halutaan muistuttaa siitä, että maailmassa on paljon ihmisiä, joilla ei ole puhdasta juomavettä. Mihin makeaa vettä käytetään? Mitkä käyttömuodoista ovat elämän kannalta välttämättömiä? Miksi vettä pitää säästää myös Suomessa? Miten veden kulutusta voidaan vähentää? Pohdi, miksi köyhissä maissa käytetään likaista vettä. Mitä likainen vesi aiheuttaa käyttäjille? Miten tilannetta yritetään korjata? Keksi lisää mahdollisia keinoja taata kaikille puhdasta käyttövettä. 7. Veden merkitys kasvulle Tee tehtävä: Veden merkitys kasvulle (pdf, 4H) Pohdi, mitä liiallinen märkyys tai kuivuus vaikuttaa satoon? Miten viljelmiä suojataan liialliselta kosteudelta? Miten kasvien vedensaantia yritetään turvata? 8 Laske oma vesijalanjälkesi Laske oma vesijalanjälkesi: Pikalaskuri (Vesijalanjalki.org) Tutki, mistä oma vesijalanjälkesi muodostuu? Vertaa talousveden osuutta käyttämiesi tuotteiden piiloveden määrään. Osa ruuasta ja kulutustavaroista on tuotu ulkomailta ja niiden tuottamiseen tarvittu vesi on siis otettu heidän vesivaroistaan. Pohdi, miten voit säästää kuivuudesta kärsivien maiden vesivaroja. Mieti, miten ruoka- ja juomatottumuksia muuttamalla voi säästää vettä. Tutki eri tuotteisiin kuluvia keskimääräisiä vesimääriä: Vesijalanjälki - mittari todelliselle vedentarpeellemme (pdf, Maa- ja Vesitekniikan Tuki ry)

7 Jätteet hyötykäyttöön Jätteiden lajittelu Jätteet ja ympäristö Jätteet raakaaineena Jätteet hyötykäyttöön

8 jätetehtäviä 1. Roskaantumisen vaikutuksia Pihojen, katujen, tienvarsien, metsien ja rantojen roskaantuminen on sekä viihtyvyys- että hygieniaongelma. Pohdi, millaisia haittoja roskaantumisesta tulee ja miten roskaantumista voi estää. Millaisia havaintoja olet tehnyt väärään paikkaan päätyneistä tavaroista? Tee luettelo tai piirrä, millaisia roskia tai jätteitä koulutiesi varrelta löytyy? Tee luettelo tai piirrä, millaisia roskia tai jätteitä lähimetsästä tai rannalta löytyy? Millaista elämää jätteiden ympärillä näkyy? Millasta haittaa ja kenelle jätteet aiheuttavat? Pohdi, kuka jätteet on maastoon jättänyt ja miksi? Tutki jäteastioiden ja kierrätyspisteiden siisteyttä. Arvioi, kenen ansiosta ympäristöt ovat siistejä tai epäsiistejä. Tutustu Roska päivässä -liikkeen toimintaan. Millainen vaikutus liikkeen työllä on? Tutustu myös roskien keräämisen turvallisuus ja hygieniaohjeisiin. Pohdi luokkasi kanssa, haluatteko liittyä toimintaan. 2. Muovi luonnossa Muovijäte ei yleensä ole myrkyllistä, mutta se häviää luonnossa erittäin hitaasti. Muovijätettä on kertynyt vuosikymmenien aikana kaikkialle, myös meriin. Monissa maissa muovikassien hintaa on nostettu tai jopa niiden myynti on kokonaan kielletty. Mitä haittaa maastoon jäävistä muoviesineistä on? Mitä haittaa muovikassit aiheuttavat merien pohjassa? Miksi moni eläin on kuollut syötyään muovia? 3. Viemäriin laitettujen myrkyllisten aineiden aiheuttamat ongelmat Älä päästä haitallisia aineita viemäriin, sillä ne vaikeuttavat jätevesien puhdistusta ja voivat kulkeutua jätelietteen mukana pelloille tai vesistöihin. Tutustu aiheeseen: Ohjeita kotitalouksille (Raahen vesi Oy) ja Viemäreiden oikea käyttö (Lassila & Tikanoja)c Mitä aineita kokona ja koulussa on, joita ei saa kaataa viemäriin? Tutustu vaarallisten aineiden merkintöihin. Miksi vanhentuneita lääkkeitä ei saa kaataa viemäriin? Tutustu aiheeseen: Lääkkeiden hävittäminen (Tiedätkö lääkkeistä?)

9 Lisää jätetehtäviä 1. Mitä jää jälkeeni tänään? Listaa yhtenä arkipäivänä ja yhtenä viikonlopunpäivänä tuottamasi jätteet. Millaista jätettä toimistasi syntyi? Oliko arkipäivän ja vapaapäivän välillä eroa? Miten olisit voinut vähentää jätteen määrää? 2. Millaisia jätteitä perheessäsi syntyy? Listaa yhtenä arkipäivänä ja yhtenä viikonlopunpäivänä perheesi tuottamat jätteet Millaista jätettä syntyi? Oliko arkipäivän ja vapaapäivän välillä eroa? Mistä ero johtui? Miten toimimalla jätettä olisi syntynyt vähemmän? 3. Jätteiden lajittelu Tutustu jätteiden lajitteluun: Kierrätys (Symbioosi ry) Kierrätys (Wikipedia) Paperinkeräys.fi Ongelmajätekoti (Ongelmajäte.fi / JLY) Mitä jätteitä kokonasi jo lajitellaan ja viedään kierrätyspisteeseen? Mitä jätteitä voisi vielä lajitella pois sekajätteestä? Ota selvää, missä on lähin keräyspiste? Mitä keräysmateriaaleista valmistettua jätteiden joukossa on? Mitä jätteitä koulussa lajitellaan? Mihin ja kenen toimesta lajitellut jätteet viedään kierrätyspisteisiin? Mitä jätteitä vielä voisi lajitella pois sekajätteestä? Miten niiden keräys voitaisiin järjestää koulussa? 4. Vanhojen tavaroiden uusiokäyttö Tutustu erilaisiin kierrätysmahdollisuuksiin kotiseudullasi. Pohdi, mitä tavaroita tai vaatteita perheessäsi ei enää tarvita, mutta joita voisi vielä joku muu käyttää. Kenelle voisit antaa, lainata tai myydä pieneksi jääneitä vaatteita tai vanhoja leluja ja kirjoja? Missä sijaitsee lähin kierrätyskeskus tai kirpputori? Tutustu UFF:n toimintaan: UFF Voitaisiinko koulussa järjestää esimerkiksi urheiluvälineiden kirpputori? Tee aloite. Voitaisiinko koulussa opetella korjaamaan rikkoutuneita tavaroita ja saada ne uudelleen käyttöön? Askarteluopas luonnonvarojen säästämiseksi (Kierrätyskeskus) tarjoaa vinkkejä jätemateriaalin hyödyntämiseen askartelussa.

10 Jäte hyötykäyttöön 1. Jätepaperi raaka-aineena Tutustu paperin kiertokulkuun: Koulut (Paperinkeräys.fi. Katso myös video paperin kierrätyksestä. Tutki kaaviota paperin kiertokulusta ja selvitä, mikä yritys omalla kotiseudullasi kerää paperia, mihin paperin keräyksen käsittelylaitokseen jätepaperit viedään ja mihin paperitehtaaseen raaka-aine päätyy. Mihin jätepaperia voidaan käyttää? Pohdi paljonko metsää ja energiaa säästyy, kun jätepaperi korvaa puun tehtaissa. Pohdi, millaisia työpaikkoja jätepaperin keräys ja käsittely luo. 2. Jätteistä monia uusia tuotteita Selvitä kierrätykseen viemäsi jätteen hyödyntäminen: Kierrätys.info Löydä lähimmät kierrätyspisteet mille tahansa jätteelle osiossa Löydä pisteet Osiossa Tiedä ja tunnista löydät lajitteluohjeet, tietoja keräyksestä ja kuljetuksesta, käsittelystä, hyödyntämisestä ja vastuutoimijoista.

11 Liikkuminen ja liikenne Liikkuminen Liikenneturvallisuus Liikkuminen tulevaisuudessa

12 tehtäviä 1. Oma liikkumistarve Suomalainen liikkuu päivittäin keskimäärin 42 kilometriä. Vain 8 % matkoista tehdään julkisilla kulkuneuvoilla. Vertaa omaa päivittäistä kilometrimäärääsi tähän. Liikutko enemmän vai vähemmän? Millä sinä kuljet päivittäismatkasi? Koululaisena olet kevyen tai joukkoliikenteen käyttäjä. Vaikuttaako reitin turvattomuus tai epäviihtyisyys jalan tai pyörällä kulkua? Miten koulutiesi turvallisuutta ja/tai viihtyisyyttä voitaisiin parantaa? 2. Oman perheesi liikkumistarve Perheen liikkumistarve on erilainen arkena, viikonloppuna ja lomilla. Laske, kuinka monta kilometriä perheesi jäsenet kulkevat normaalina arkipäivänä. Paljonko matkoista kuljetaan jalan, pyörällä, julkisilla liikennevälineillä ja omalla autolla. Laske, miten montako kilometriä kuljetaan tavallisena vapaapäivänä ja erittele, miten matkat tehdään. Miten loma vaikuttaa liikkumistarpeeseen? Miten monta kertaa vuodessa joku perheestäsi matkustaa ulkomaille? Mikä on matkustamisen syy? Paljonko ulkomaanmatka lisää kilometrejä?

13 tehtäviä 1. Liikenteen päästöt aiheuttavat monenlaisia ongelmia eliöille Maantieliikenteen aiheuttamat päästöt leviävät ilmaan ja laskeutuvat sitten maahan ja veteen. Pohdi, mitä haittaa kasveille aiheutuu pakokaasujen sisältämistä päästöistä ja liikennepölystä? Miksi havupuut kärsivät ilmansaasteista enemmän kuin lehtipuut? Miksi marjoja ei pidä kerätä teiden pientareilta? Millaista haittaa pakokaasut aiheuttavat ihmisille? 2. Liikenneturvallisuus Nykyaikainen elämäntapa sisältää monia lähtöjä ja paluita kodista. Liikenneonnettomuuksia voidaan vähentää, jos turvallisuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Tutustu kouluikäisille tarkoitettuun sivustoon: Lasten liikennenurkka (Liikenneturva) Minkälaisiin asioihin Liikenneturva ohjaa kiinnittämään huomiota eri vuodenaikoina? Ottakaa selvää, millaisia liikenneonnettomuuksia lähiseudulla on tapahtunut. Pohtikaa, miten onnettomuudet olisi voitu välttää. Miten koulumatkasi vaaroja voi vähentää? Miten koulupihan turvallisuutta voi lisätä? Miten eläinten liikennekuolemia voisi vähentää? 3. Oman liikkumiseen kestävät käytännöt Liikut päivittäin moneen suuntaan ja mahdollisesti monella eri tavalla ja eri välineellä. Tee lista kulkemistasi matkoista ja välineistä, joilla olet tehnyt matkat. Pohdi, miten lyhyet matkat voi tehdä ympäristöystävällisemmin. Tarvitaanko liikennevälineitä ja jos tarvitaan, mikä olisi ympäristöystävällisin ja mukavin? Pohdi, miten pyöräilyn turvallisuutta voi lisätä. Lähdeaineisto: Lasten liikennenurkka (Liikenneturva) Pohdi, millaisia mahdollisuuksia pidemmillä matkoilla on vähentää liikkumisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Keskustelkaa kotona ja luokassa keksimistäsi ratkaisuista.

Jätteet I. Vastaus. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä. jälkeen tulee kierrätys materiaalina ja sen jälkeen jätteen

Jätteet I. Vastaus. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä. jälkeen tulee kierrätys materiaalina ja sen jälkeen jätteen Jätteet I Jätelain tarkoituksena on, että jätteitä käsitellään ympäristön kannalta parhaalla tavalla. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä jätelain mukaan? a) Farkut heitetään roskiin b)

Lisätiedot

VALINNOILLASI ON VALTAVA MERKITYS! Kulutusopas. Ympäristö

VALINNOILLASI ON VALTAVA MERKITYS! Kulutusopas. Ympäristö VALINNOILLASI ON VALTAVA MERKITYS! Kulutusopas Ympäristö 2 Sisältö Kampanja 3 Luonnonvarojen tehokas käyttö 4 Mikä se on? 4 Miksi tarvitsemme sitä? 4 Jätteiden muuntaminen resursseiksi 4 Vesi: elintärkeä

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Opettajan Opas Luokat 3 6

Opettajan Opas Luokat 3 6 Opettajan Opas Luokat 3 6 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 MITÄ KESTÄVÄ KEHITYS ON?... 3 Miksi kestävää kehitystä tarvitaan?... 4 Ekologinen jalanjälki... 4 KALVOSARJA... 5 Kalvosarjan lähteet... 13 PIIRUSTUSTEHTÄVIÄ

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

TIEDOSTAVA KULUTTAJA

TIEDOSTAVA KULUTTAJA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE E-kierrättäminen Kehity mukana - kierrätys tehostuu Matkustaminen Selvitä tarjonta - valintasi merkitsevät Energiatehokkuus

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

Tamperelaisen. opiskelijan. ympäristöopas

Tamperelaisen. opiskelijan. ympäristöopas Tamperelaisen opiskelijan ympäristöopas Sisällys Lukijalle Ympäristöuhat Merkittävimpiä ympäristöongelmia Muita ympäristöongelmia Ekologisesti yliopistolla Yliopiston ympäristötyö Mitä opiskelija voi tehdä

Lisätiedot

www.sitra.fi/resurssiviisaus RESURSSIVIISAUS

www.sitra.fi/resurssiviisaus RESURSSIVIISAUS RESURSSIVIISAUS ENERGIA Biotalouteen on vielä matkaa, mutta Keski-Suomessa ollaan jo pitkällä. Energian hinta nousee ja sen tuotanto aiheuttaa ilmastopäästöjä, joten sitä kannattaa käyttää mahdollisimman

Lisätiedot

Maahanmuuttajan ympäristöopas

Maahanmuuttajan ympäristöopas Maahanmuuttajan ympäristöopas Suojele ympäristöä ja säästä samalla rahaa Tervetuloa Suomeen! Suomi on pieni pohjoinen tuhansien järvien ja metsien maa. Puhdas luonto ja kirkkaat vesistöt ovat suomalaisille

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

O Zoni miten maailma toimii? Ville Stambej 2007

O Zoni miten maailma toimii? Ville Stambej 2007 O Zoni miten maailma toimii? Ville Stambej 2007 Ihminen muuttaa ympäristöä 1: Raaka-aine ja jäte ( Daniel Forsman) Aine ei synny tyhjästä eikä aine voi hävitä. Palaessaankaan aine ei katoa, vaan se muuttuu

Lisätiedot

RajatOn?-julistesarjaan liittyviä tehtäviä eri koulutunneille

RajatOn?-julistesarjaan liittyviä tehtäviä eri koulutunneille RajatOn?-julistesarjaan liittyviä tehtäviä eri koulutunneille Äidinkieli ja kirjallisuus - Minut tekee onnelliseksi - Kulutus tuo onnea? - Käytänkö aikani niin kuin haluan? - Elämä on rajallinen - Maapallo

Lisätiedot

VIHREILLÄ JÄLJILLÄ TAMPERELAISEN TEEKKARIN YMPÄRISTÖOPAS

VIHREILLÄ JÄLJILLÄ TAMPERELAISEN TEEKKARIN YMPÄRISTÖOPAS VIHREILLÄ JÄLJILLÄ 19 18 17 16 14 15 11 13 12 10 4 9 5 8 6 7 TAMPERELAISEN TEEKKARIN YMPÄRISTÖOPAS VIHREILLÄ JÄLJILLÄ? ESIPUHE Jokaisesta teostamme jää jonkinlainen jälki. Suomalaisen ekologinen jalanjälki

Lisätiedot

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri. Opettajan lisämateriaali

Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri. Opettajan lisämateriaali Lennu Liito-orava ja suuri mysteeri Opettajan lisämateriaali Tämä opettajan lisämateriaali täydentää vuonna 2006 ilmestynyttä opasta Lennu Liito-oravan ympäristökerhoille. Se on laadittu helpottamaan Lennu-materiaalien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ARKI OHJAAJAN OPAS JA KESKUSTELUAINEISTO LAPSIPERHEILLE

YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ARKI OHJAAJAN OPAS JA KESKUSTELUAINEISTO LAPSIPERHEILLE YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ARKI OHJAAJAN OPAS JA KESKUSTELUAINEISTO LAPSIPERHEILLE SISÄLLYS 2013 Julkaisija: Ekokumppanit Oy Teksti: Sanna Ovaska Kuvitus ja taitto: Kiira Käkönen, Nasta Design osk Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn

LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn LOMALLA LUONNON KESKELLÄ - opas ekologiseen mökkeilyyn Hyvä lukija, Mökki on suomalaisen paratiisi. Sinne ei oteta mukaan työmappeja, dieettejä tai arkisia murheita. Vaikka huolen huomisesta jättää mielellään

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

Liikunnasta. energiaa syksyyn. Lampuissa on eroja. vähemmällä energialla. säästää energiaa. Uudet kodinkoneet toimivat. Pientalossa on helppo

Liikunnasta. energiaa syksyyn. Lampuissa on eroja. vähemmällä energialla. säästää energiaa. Uudet kodinkoneet toimivat. Pientalossa on helppo # 308 Liikunnasta energiaa syksyyn Lampuissa on eroja Pientalossa on helppo säästää energiaa Uudet kodinkoneet toimivat vähemmällä energialla # 308 Pallo liikkeelle! Liikunta on terveellistä, mutta hauskaa.

Lisätiedot

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun

Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Kestävä kehitys mukaan toiminnansuunnitteluun Taustamateriaali 2011 / www.4v.fi/julkaisut Milla Talja, 4V-hanke Tavoite: Koulutuksen tarkoituksena on tarjota osallistujille ideoita ja työkaluja kestävän

Lisätiedot

Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa

Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Toimittanut Laura Dahlgren Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tervetuloa käyttämään Tuumasta toimeen opasta! Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti - kasvattajan

Lisätiedot

Maapallopeli. jokaisella valinnalla on väliä OPAS OPETTAJALLE KULUTTAJA- JA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN

Maapallopeli. jokaisella valinnalla on väliä OPAS OPETTAJALLE KULUTTAJA- JA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN Maapallopeli jokaisella valinnalla on väliä OPAS OPETTAJALLE KULUTTAJA- JA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN Sisältö 1. Taustaa ympäristöasioihin.................................3 1.1 Kestävä kehitys kestävä kulutus

Lisätiedot

Samaan aikaan toisaalla

Samaan aikaan toisaalla Samaan aikaan toisaalla Hetkiä Itämeren Kaupungissa Tarinoita, tietoa ja tehtäviä kestävän elämäntavan teemoista Communicating the Baltic COBWEB SISÄLTÖ Samaan aikaan toisaalla Hetkiä Itämeren Kaupungissa

Lisätiedot

2012 Julkaisija: Ekokumppanit Oy Teksti: Sanna Ovaska Kuvitus ja taitto: Kiira Käkönen, Nasta Design osk Paino: Kirjapaino Hermes Oy

2012 Julkaisija: Ekokumppanit Oy Teksti: Sanna Ovaska Kuvitus ja taitto: Kiira Käkönen, Nasta Design osk Paino: Kirjapaino Hermes Oy Lukijalle Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ympäristön tilaan. Velvollisuutemme on huolehtia siitä, että maapallo säilyy elinkelpoisena myös tuleville sukupolville. Perheen kasvaessa tehdään

Lisätiedot

* Vesitilojen korjauksen yhteydessä aseta etusijalle wc-istuimet, suihkut ja vesihanat, jotka käyttävät

* Vesitilojen korjauksen yhteydessä aseta etusijalle wc-istuimet, suihkut ja vesihanat, jotka käyttävät Vesi 5 vuoden kuluttua Kemiönsaaren vesi ja vesistöt ovat ainutkertaisia. Sisäjärviä varten pitäisi olla pitkäntähtäimen hoitosuunnitelma. Merta varten tarvitaan aivan toisenlaisia suojelutoimenpiteitä,

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio

Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio Materiaalitehokkuus ammattiaineissa - kouluttajan kansio Sisällys: Kansion käyttäjälle 1. Materiaalitehokkuus 1.1. Mitä materiaalitehokkuus tarkoittaa 1.1.1. Tuotteiden ja palvelujen kokonaismateriaalin

Lisätiedot

Tarinoita muuttuvalta planeetalta

Tarinoita muuttuvalta planeetalta Tarinoita muuttuvalta planeetalta 45 Tarinoita muuttuvalta planeetalta Tarinoita ovat kirjoittaneet Vaskivuoren lukion oppilaat ja WWF Suomen työntekijät. Toimitus: Essi Aarnio-Linnanvuori, Mira Hannuksela

Lisätiedot

SIPI SAMMAKON SIIVOUSKOULU. Yleiskuvaus projektin sisällöstä

SIPI SAMMAKON SIIVOUSKOULU. Yleiskuvaus projektin sisällöstä SIPI SAMMAKON SIIVOUSKOULU Yleiskuvaus projektin sisällöstä Sipi sammakon siivouskoulu on osa laajempaa Kestävä puhtaus elinympäristössä ympäristökasvatushanketta. Kestävä puhtaus elinympäristössä hankkeen

Lisätiedot

Earth Hour -tapahtuma on symbolinen. Pelkästään valoja sammuttamalla ei ilmastonmuutosta saada pysäytettyä. Muistakaa maapalloa joka päivä!

Earth Hour -tapahtuma on symbolinen. Pelkästään valoja sammuttamalla ei ilmastonmuutosta saada pysäytettyä. Muistakaa maapalloa joka päivä! 1 Earth Hour on WWF:n järjestämä maailmanlaajuinen ilmastotapahtuma, jossa yksityiset ihmiset, yritykset, kaupungit, koulut, kunnat ja erilaiset yhteisöt eri puolilla maapalloa sammuttavat valonsa tunniksi

Lisätiedot