KOMISSION LAUSUNTO, annettu , ESPANJAN alustavasta talousarviosuunnitelmasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION LAUSUNTO, annettu 12.10.2015, ESPANJAN alustavasta talousarviosuunnitelmasta"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel C(2015) 6892 final KOMISSION LAUSUNTO, annettu , ESPANJAN alustavasta talousarviosuunnitelmasta FI FI

2 YLEISIÄ NÄKÖKOHTIA KOMISSION LAUSUNTO, annettu , ESPANJAN alustavasta talousarviosuunnitelmasta 1. Asetuksessa (EU) N:o 473/2013 vahvistetaan säännökset, joilla tehostetaan finanssipolitiikan seurantaa euroalueella ja varmistetaan, että kansalliset talousarviot ovat yhdenmukaisia vakaus- ja kasvusopimuksen sekä talouspolitiikan koordinoinnin eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annetun talouspolitiikan ohjauksen kanssa. 2. Neuvoston asetuksen (EU) N:o 473/ artiklassa edellytetään, että jäsenvaltiot toimittavat komissiolle ja euroryhmälle vuosittain viimeistään 15 päivänä lokakuuta tulevaa vuotta koskevan alustavan talousarviosuunnitelman, jossa esitetään julkisyhteisöjen sektorin ja sen alasektoreiden talousarviotilanteen päänäkökohdat. ESPANJAA KOSKEVAT NÄKÖKOHDAT 3. Espanja toimitti 11 päivänä syyskuuta 2015 vuotta 2016 koskevan alustavan talousarviosuunnitelman tulevien parlamenttivaalien vuoksi jo ennen asetuksen (EU) N:o 473/ artiklassa asetettua määräaikaa, joka on 15 päivä lokakuuta. Alustavaan talousarviosuunnitelmaan kuuluu valtion talousarvio, jonka hallitus antoi 31 päivänä heinäkuuta 2015 ja joka parlamentin on tarkoitus hyväksyä ennen lokakuun 2015 loppua. Se ei kuitenkaan sisällä ajantasaisia ja tarkkaan täsmennettyjä toimenpiteitä aluehallintoa varten. Siinä otetaan huomioon viimeisin julkisesti saatavilla oleva tieto aluehallinnon osalta toukokuuhun 2015 asti ja paikallishallinnon osalta vuoden 2015 ensimmäiseen vuosineljännekseen asti talousarvion toteutumisesta. Oletuksena on, että heinäkuussa 2014 vuodelle 2015 ja heinäkuussa 2015 vuodelle 2016 asetetut tavoitteet toteutuvat kaikilla julkisyhteisöjen alasektoreilla. 4. Komissio on antanut kyseisen alustavan talousarviosuunnitelman perusteella seuraavan lausunnon neuvoston asetuksen (EU) N:o 473/ artiklan mukaisesti. Komissio laati arvionsa tueksi ad hoc -ennusteen, jäljempänä komission ad hoc -ennuste, jonka koontipäivä on 29 päivä syyskuuta Espanjaan sovelletaan tällä hetkellä vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavaa osiota. Neuvosto aloitti Espanjaa koskevan liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn 27 päivänä huhtikuuta Neuvosto suositti viimeisimmässä SEUT-sopimuksen 126 artiklan 7 kohdan mukaisessa suosituksessaan, joka annettiin 21 päivänä kesäkuuta 2013, jäljempänä liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä vuonna 2013 annettu suositus, liiallisen alijäämän korjaamista viimeistään vuonna Jotta julkisen sektorin alijäämä laskisi alle 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen viimeistään vuonna 2016, Espanjan oli suosituksen mukaan saavutettava julkisen talouden alijäämätavoitteet, jotka olivat 6,5 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2013, 5,8 prosenttia vuonna 2014, 4,2 prosenttia vuonna 2015 ja 2,8 prosenttia vuonna Tämä vastaa komission vuoteen 2016 ulottuvan kevään 2013 talousennusteen perusteella julkisen talouden rakenteellisen rahoitusaseman kohenemista siten, että se on 1,1 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2013, 0,8 prosenttia vuonna 2014, 0,8 prosenttia vuonna 2015 ja 1,2 prosenttia vuonna FI 2 FI

3 6. Alustava talousarviosuunnitelma perustuu makrotalouden skenaarioon, jossa Espanjan talouskasvu jatkuu vahvana kotimaisen kysynnän, erityisesti yksityisen kulutuksen ja laiteinvestointien, ansiosta. Myös työllisyystilanteen odotetaan edelleen paranevan nopeasti. Kun tilannetta verrataan komission ad hoc -ennusteeseen, vuotta 2015 koskevassa alustavassa talousarviosuunnitelmassa esitetty kokonaistuotannon kasvu 3,3 prosenttia vaikuttaa pitkälti uskottavalta, vaikka se onkin hieman suurempi kuin komission ennuste 3,1 prosenttia. Sen sijaan vuotta 2016 koskevan alustavan talousarviosuunnitelman taustalla oleva makrotalouden skenaario vaikuttaa jossain määrin optimistiselta. Komission ad hoc - ennusteen mukaan kasvuarvioihin kohdistuvat riskit vaikuttavat aliarvioiduilta ja liittyvät pääasiassa ulkoiseen sektoriin, mikäli kehittyvien talouksien markkinoiden hidastuminen voimistuu. 7. Asetuksessa (EU) N:o 473/2013 edellytetään, että alustava talousarviosuunnitelma perustuu riippumattomasti vahvistettuihin tai laadittuihin makrotalouden ennusteisiin. Valtiovarainministeriön laatiman alustavan talousarviosuunnitelman taustalla olevat makrotalouden ennusteet on vahvistanut Espanjan riippumaton finanssipolitiikan instituutio (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF) 31 päivänä heinäkuuta AIReF kuitenkin huomautti, että kasvurakenne saattaa poiketa hallituksen ennusteesta (AIReF:n mukaan kulutusta on hallituksen ennustetta enemmän ja investointeja vähemmän), ja työllisyyden kasvu saattaa olla odotettua heikompaa. 8. Alustavassa talousarviosuunnitelmassa julkisen talouden alijäämän odotetaan supistuvan vuoden 2014 tasosta eli 5,8 prosentista suhteessa BKT:hen (jossa on mukana pankkituki 0,1 prosenttia) 4,2 prosenttiin vuonna 2015 liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Alustavan talousarviosuunnitelman mukaan julkisen talouden alijäämä vuonna 2016 on 2,8 prosenttia suhteessa BKT:hen, mikä myös vastaa liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä asetettua tavoitetta. Julkisen talouden alijäämätavoitteet ovat samat kuin huhtikuun 2015 vakausohjelmassa, mutta makrotalouden näkymät ovat parantuneet siitä. Komissio ottaa huomioon valtiontarkastajan (IGAE) julkaisemat tiedot, jotka Espanjan tilastovirasto toimitti Eurostatille 29 päivänä syyskuuta 2015 eli alustavan talousarviosuunnitelman jättämisen määräpäivän jälkeen. Eurostatin on vielä vahvistettava tiedot ennen komission syksyn 2015 talousennustetta, mutta niiden mukaan nimellinen BKT oli vuonna 2014 pienempi, jolloin julkisen talouden alijäämä oli puolestaan hieman suurempi eli 5,9 prosenttia suhteessa BKT:hen. Toimitetut tiedot osoittavat huonomman lähtötilanteen vuoksi myös, että vuoden 2015 ennustettu alijäämä on hieman suurempi, 4,3 prosenttia suhteessa BKT:hen. Alijäämän arvioidaan supistuvan sekä vuonna 2015 että vuonna 2016 menokurin ja tulojen kasvun yhteisvaikutuksen ansiosta, kun taustalla on nimellisen BKT:n vahva kasvu. Alustavan talousarviosuunnitelman mukaan rakenteellinen rahoitusasema paranee 0,2 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2015 ja pysyy vuonna samana eli selvästi alle neuvoston suosittaman parannuksen. 9. Komission ad hoc -ennusteen mukaan vuoden 2015 alijäämä on 4,5 prosenttia suhteessa BKT:hen eli 0,3 prosenttiyksikköä alustavassa talousarviosuunnitelmassa 1 Komission uudelleen laskemana alustavassa talousarviosuunnitelmassa annettujen tietojen perusteella yhteisesti sovittuja menetelmiä käyttäen. Tämän uudelleenlaskennan mukaan rakenteellisen rahoitusaseman luvut poikkeavat selvästi ne ovat vuoden 2015 osalta 0,7 prosenttia ja vuoden 2016 osalta 0,5 prosenttia suhteessa BKT:hen alustavassa talousarviosuunnitelmassa esitetyistä luvuista. FI 3 FI

4 esitettyä suurempi. Ero johtuu menopuolesta. Komission ennusteen mukaan nimellinen BKT on hieman pienempi kuin alustavan talousarviosuunnitelman makrotalouden skenaariossa esitetään, ja tämä vaikuttaa menosuhteen vähäisempään supistumiseen. Tämän lisäksi komissio ennustaa, että palkansaajakorvaukset kasvavat alustavassa talousarviosuunnitelmassa esitettyä nopeammin. Sekä alustava talousarviosuunnitelma että komission ad hoc -ennuste perustuvat verotuloihin, joiden saaminen vauhdittuu vuodesta 2014 erityisesti tuotannon ja tuonnin verojen osalta. Komission ad hoc -ennusteen mukaan vuoden 2016 alijäämä on 3,5 prosenttia suhteessa BKT:hen eli 0,7 prosenttiyksikköä alustavan talousarviosuunnitelman tavoitetta suurempi ja 0,5 prosenttia yli 3 prosentin viitearvon. Ero johtuu pääosin heikommasta lähtötilanteesta, vähäisemmästä taustalla olevan nimellisen BKT:n kasvusta ja varovaisemmasta juoksevien menojen hillintää koskevasta arviosta erityisesti alueellisella ja paikallisella tasolla. Myös arvio eräiden tulopuolen toimenpiteiden vaikutuksesta on erilainen. Tietyt näistä toimenpiteistä eivät ole tarpeeksi täsmennettyjä, jotta ne olisi voitu ottaa huomioon komission ad hoc - ennusteessa. Koska Eurostat ei ole vielä vahvistanut uusia tietoja vuoden 2014 toteutumasta, niitä ei ole otettu huomioon komission ad hoc -ennusteessa. 10. Alustavan talousarviosuunnitelman mukaan julkisen talouden velka suhteessa BKT:hen on suurimmillaan vuonna 2015, jolloin se on 98,7 prosenttia suhteessa BKT:hen, ja supistuu sen jälkeen 98,2 prosenttiin vuonna Tämä on vain hieman vähemmän kuin vakausohjelmassa on esitetty. Näissä ennusteissa ei vielä ole otettu huomioon IGAE:n hiljattain julkaisemia tietoja, jotka Espanjan tilastovirasto toimitti Eurostatille 29 päivänä syyskuuta 2015 ja joiden mukaan julkisen talouden velka suhteessa BKT:hen on 99,4 prosenttia vuonna Tiedot myös osoittavat, että vuonna 2015 ennustettu velkasuhde on suurempi, 99,7 prosenttia suhteessa BKT:hen. Velkasuhteen pieneneminen vuonna 2016 johtuu pääasiassa vahvasta nimellisen BKT:n kasvusta, joka kompensoi korkokulujen ja positiivisten virtavaranto-korjauserien vaikutuksen. Komission ad hoc -ennusteessa ennakoidaan velkasuhteen olevan hieman alustavaa talousarviosuunnitelmaa suurempi, 99 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2015 ja 99,5 prosenttia vuonna Tämä johtuu jonkin verran pienemmästä perusjäämästä vuosina 2015 ja 2016 sekä alhaisemmasta nimellisen BKT:n kasvusta. 11. Alustavan talousarviosuunnitelman mukaan päätösperäisten toimenpiteiden alijäämää supistava nettovaikutus on hieman yli ½ prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2015 ja hieman yli ¼ prosenttia vuonna Molempina vuosina nettovaikutus johtuu yksinomaan menoperäisistä toimenpiteistä, sillä ilmoitetut, lähinnä alueellisella ja paikallisella tasolla toteutettavat tuloja lisäävät toimenpiteet kumoutuisivat verouudistuksen vaikutuksesta. Uudistuksella alennettiin henkilö- ja yhtiötuloveroa tammikuusta Menopuolella säästöt johtuvat tehokkuutta (julkishallinnon uudistuksen kautta) edistävästä politiikasta, vuoden 2013 eläkeuudistuksen jatkamisesta ja useista muista toimenpiteistä, joilla on vaikutusta juokseviin menoihin alue- ja paikallistasolla. Komission ad hoc -ennusteessa otetaan huomioon päätösperäiset lisätoimenpiteet, joiden nettomääräinen vakauttava vaikutus on vuonna 2015 noin ¼ prosenttia suhteessa BKT:hen ja vuonna 2016 vain hyvin marginaalinen, sillä joidenkin toimenpiteiden, erityisesti alue- ja paikallishallinnon tasolla toteutettavien, täytäntöönpanoriskien odotetaan toteutuvan. Erityisesti kyseessä ovat hallinnollisten toimilupien ja erilaisen kiinteistöomaisuuden myynti, uudesta alueellisten lääke- ja terveydenhuoltomenojen menosäännöstä odotetut säästöt, julkisen sektorin uuden henkilöstön hankinnan rajoittamista koskevat säännöt FI 4 FI

5 ja syntyvät säästöt, kun terveydenhuolto-, koulutus- ja sosiaalipalvelut siirretään paikallishallinnolta aluehallinnolle. 12. Liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä vuonna 2013 annetussa suosituksessa edellytettiin, että Espanja saavuttaa vuonna 2015 rakenteellisen rahoitusaseman, joka on 0,8 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen. Alustavan talousarviosuunnitelman mukaan (uudelleenlaskettu) rakenteellinen rahoitusasema kuitenkin paranee 0,2 prosenttiyksikköä, kun taas komission ad hoc -ennusteen mukaan se heikkenee 0,5 prosenttiyksikköä erityisesti johtuen komission luokittelun mukaan merkittävästi erilaisesta kertaluonteisten toimien arvioinnista. Kun rakenteellista rahoitusasemaa korjataan potentiaalisen tuotannon kasvun tarkistuksilla ja satunnaisilla tuloilla/menoilla, ero suositukseen kasvaa jo 1½ prosenttiyksikköön. Lisäksi kun mitataan vuosien yhteenlaskettuja mukautettuja toimia, ero suositukseen on 2¾ prosenttiyksikköä. Alhaalta ylös -tarkastelun perusteella vakauttamiseen tähtäävät nettomääräiset lisätoimenpiteet jäävät 1,4 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen siitä, mikä katsottiin tarpeelliseksi liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä vuonna 2013 annetussa suosituksessa esitettyjen rakenteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi vuonna Vuosina tavoitteesta jäätiin yhteensä 2,2 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen. 13. Alustavassa talousarviosuunnitelmassa esitetty (uudelleenlasketun) rakenteellisen rahoitusaseman muutos vuonna 2016 (0 prosenttia suhteessa BKT:hen) on merkittävästi alle neuvoston suositteleman tason (1,2 prosenttia). Sen sijaan komission ad hoc -ennusteen mukaan rakenteellinen alijäämä kasvaa 0,2 prosenttia suhteessa BKT:hen. Samaa osoittaa rakenteellisen rahoitusaseman ennuste, jota on korjattu potentiaalisen kasvun muutoksilla ja satunnaisilla tuloilla/menoilla, joita ei ollut odotettavissa liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä vuonna 2013 annetun suosituksen aikaan. Vuosina tavoitteesta jäätiin yhteensä 3,1 prosenttiyksikköä, kun sitä mitataan suhteessa rakenteellisen rahoitusaseman korjaamattomaan muutokseen, ja 4,4 prosenttiyksikköä suhteessa korjattuun indikaattoriin. Lisäksi julkisen talouden toimien alhaalta ylös -arvio vuonna 2016 on negatiivinen ( 0,2 prosenttia suhteessa BKT:hen). Se on näin ollen alle sen, mitä liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä vuonna 2013 annetussa suosituksessa katsottiin olevan tarpeen vuonna 2016 (1,5 prosenttia suhteessa BKT:hen), jotta suositellut rakenteelliset tavoitteet saavuttaisiin. Tavoitteesta jäätiin vuosina yhteensä 3,8 prosenttiyksikköä. Alustavan talousarviosuunnitelman kokonaisarvioinnin perusteella on riskinä, että liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä vuonna 2013 annettua suositusta ei noudateta. 14. Alustavassa talousarviosuunnitelmassa raportoidaan kehityksestä neuvoston vuoden 2015 talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä antamien maakohtaisten suositusten noudattamisessa erityisesti julkisen talouden ohjausjärjestelmän suhteen. Espanja on tähän mennessä edistynyt jonkin verran vuoden 2015 finanssipolitiikan rakenteita koskevien maakohtaisten suositusten noudattamisessa. Viimeisin toimi suositusten täyttämiseksi on uuden vapaaehtoisen julkisen talouden mekanismin hyväksyminen kesäkuun 2015 puolivälissä aluehallinnon terveydenhuoltomenojen hillitsemiseksi. Kannustimia koskevat suunnitelmat eivät kuitenkaan ole vielä valmiita, eivätkä aluehallitukset ole toistaiseksi vahvistaneet niitä. Lisäksi Espanjan valtiovarainministeriön on tarkoitus aloittaa lokakuussa 2015 aluehallitusten terveydenhuolto- ja lääkemenoja koskevien yksityiskohtaisten tietojen julkaiseminen. Huolimatta edistymisestä on aluehallinnon budjettikoodeja ja -asiakirjoja, liitetaulukoita ja julkisten palvelujen tilinpitoa FI 5 FI

6 koskevia sääntöjä edelleen syytä lähentää avoimuuden ja budjettimenettelyjen parantamiseksi. 15. Espanja kuuluu tällä hetkellä vakaus- ja kasvusopimuksen korjaavan osion piiriin. Komission kokonaisarvion mukaan on vaarana, että Espanjan alustava talousarviosuunnitelma ei ole vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimusten mukainen. Alustavassa talousarviosuunnitelmassa ennustettu julkisen sektorin alijäämän paraneminen kohti liiallisen alijäämän korjaamista vuonna 2016, joka on liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä vuonna 2013 annetussa suosituksessa asetettu määräaika, perustuu pääasiassa nimellisen BKT:n kasvun elpymiseen. Taustalla olevat kasvuoletukset ovat jossain määrin optimistiset. Myös menokurilla on merkitystä, mutta joidenkin suunniteltujen säästöjen tueksi ei ole edelleenkään täsmennetty toimenpiteitä. Komission ad hoc -ennusteen perusteella on odotettavissa, ettei Espanja varmista liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä vuonna 2013 annetussa suosituksessa asetettujen tavoitteiden toteuttamista, sillä komissio ennustaa 4,5 prosentin alijäämää vuodelle 2015 ja 3,5 prosentin alijäämää vuodelle Komission ad hoc -ennusteen alijäämäennusteisiin kohdistuu sekä positiivisia että negatiivisia riskejä. Toisaalta vuoden 2015 lähtötilanne on hieman heikompi, jos sitä tarkastellaan IGAE:n julkaiseman ja Espanjan tilastoviraston Eurostatille alustavan talousarviosuunnitelman jättämisen jälkeen toimittaman, BKT:hen suhteutetun julkisen talouden vuoden 2014 alijäämän perusteella. Toisaalta jos elokuuhun asti havaittu verotulojen nopea kasvu jatkuisi, alijäämätilanne olisi odotettua parempi. Lisäksi rakenteellisen rahoitusaseman ennustettu koheneminen jää selvästi neuvoston suosittelemasta tasosta. Sen vuoksi komissio kehottaa viranomaisia toteuttamaan tiukasti vuoden 2015 talousarvion sekä kansallisessa talousarvioprosessissa tarvittavat toimet, jotta voidaan varmistaa, että vuoden 2016 talousarvio on vakausja kasvusopimuksen vaatimusten mukainen. Komissio katsoo myös, että Espanja on edistynyt jonkin verran vuoden 2015 talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä annettujen julkisen talouden ohjausjärjestelmää koskevien maakohtaisten neuvoston suositusten suhteen, ja kehottaa viranomaisia huolehtimaan siitä, että edistyminen jatkuu. 16. Kun otetaan huomioon edellä esitetyt suositusten noudattamiseen liittyvät riskit ja se, ettei alustavaan talousarviosuunnitelmaan sisälly ajantasaisia ja tarkkaan täsmennettyjä toimenpiteitä aluehallintoa varten, viranomaisia kehotetaan toimittamaan mahdollisimman pian päivitetty alustava talousarviosuunnitelma, johon sisältyy tarkkaan täsmennettyjä alueellisia toimenpiteitä. Uudessa talousarviosuunnitelmassa olisi otettava huomioon tämä lausunto, jotta se voi olla täysin vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen. Tehty Brysselissä Komission puolesta Pierre MOSCOVICI Komission jäsen FI 6 FI

KOMISSION LAUSUNTO, annettu 28.11.2014, SUOMEN alustavasta talousarviosuunnitelmasta {SWD(2014) 8815}

KOMISSION LAUSUNTO, annettu 28.11.2014, SUOMEN alustavasta talousarviosuunnitelmasta {SWD(2014) 8815} EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2014 C(2014) 8815 final KOMISSION LAUSUNTO, annettu 28.11.2014, SUOMEN alustavasta talousarviosuunnitelmasta {SWD(2014) 8815} FI FI KOMISSION LAUSUNTO, annettu 28.11.2014,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 907 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9328/16 ECON 488 UEM 230 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Sloveniassa annetun päätöksen

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.6.2014 COM(2014) 437 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Belgiassa annetun päätöksen 2010/283/EU kumoamisesta FI FI Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.7.2016 COM(2016) 294 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Espanja ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Arviointi toimista,

KOMISSION TIEDONANTO. Arviointi toimista, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.6.2014 COM(2014) 431 final KOMISSION TIEDONANTO Arviointi toimista, jotka PUOLA on toteuttanut neuvoston10. joulukuuta 2013 antaman suosituksen johdosta ja jotka KROATIA on

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10793/16 ECON 675 UEM 261 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Espanja ei ole toteuttanut tuloksellisia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10000/17 ECON 496 UEM 188 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Kroatiassa annetun päätöksen

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Itävallan vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Itävallan vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.5.2015 COM(2015) 269 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Itävallan vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Itävallan vuoden 2015 vakausohjelmaa

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Viron vuoden 2014 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Viron vuoden 2014 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.6.2014 COM(2014) 407 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Viron vuoden 2014 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Viron vuoden 2014 vakausohjelmaa koskeva

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.7.2016 COM(2016) 293 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Portugali ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10001/17 ECON 497 UEM 189 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Portugalissa annetun päätöksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Maltan talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0399 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Maltan talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 901 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO Arviointi toimista, jotka ESPANJA, RANSKA, MALTA, ALANKOMAAT ja SLOVENIA ovat toteuttaneet neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10796/16 ECON 678 UEM 264 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Portugali ei ole toteuttanut tuloksellisia

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Arvio toimista, jotka YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA on toteuttanut

KOMISSION TIEDONANTO. Arvio toimista, jotka YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA on toteuttanut EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.11.2015 COM(2015) 804 final KOMISSION TIEDONANTO Arvio toimista, jotka YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA on toteuttanut neuvoston sille 19 päivänä kesäkuuta 2015 antaman suosituksen

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Puolan julkisen talouden liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi. {SWD(2013) 605 final}

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Puolan julkisen talouden liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi. {SWD(2013) 605 final} EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 906 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Puolan julkisen talouden liiallisen alijäämän tilanteen lopettamiseksi {SWD(2013) 605 final} FI FI Suositus NEUVOSTON

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2016 COM(2016) 519 final Suositus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS sakon määräämisestä Portugalille, koska se ei ole toteuttanut tuloksellisia toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Arviointi toimista, jotka RANSKA

KOMISSION TIEDONANTO. Arviointi toimista, jotka RANSKA 1. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2015 COM(2015) 326 final KOMISSION TIEDONANTO Arviointi toimista, jotka RANSKA on toteuttanut neuvoston 10. maaliskuuta 2015 antaman suosituksen johdosta julkisen talouden

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Ruotsin vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Ruotsin vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.5.2015 COM(2015) 276 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Ruotsin vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Ruotsin vuoden 2015 lähentymisohjelmaa

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Ruotsin vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Ruotsin vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.5.2016 COM(2016) 347 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Ruotsin vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Ruotsin vuoden 2016 lähentymisohjelmaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) 9235/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: ECOFIN 368 UEM 117 SOC 346 EMPL 261 COMPET 363 ENV

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.5.2016 COM(2016) 297 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen

Lisätiedot

9291/17 mba/eho/vb 1 DG B 1C - DG G 1A

9291/17 mba/eho/vb 1 DG B 1C - DG G 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9291/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ECON 397 UEM 146 SOC 377 EMPL 291

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 218-221 Seppo Orjasniemi Pääsihteeri 15 toukokuuta 217 Hallituksen finanssipolitiikan linja Keskeiset tavoitteet Julkisen

Lisätiedot

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä

Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Euroopan komissio - lehdistötiedote Kevään 2015 talousennuste: Talouskasvua tukevat tekijät edistävät elpymistä Bryssel, 05 toukokuu 2015 Euroopan unionin talouskasvu hyötyy tänä vuonna suotuisista talouden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. kesäkuuta 206 (OR. en) 9329/6 ECON 489 UEM 23 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/46/EY

Lisätiedot

9216/16 ht/kr/vb 1 DG B 3A - DG G 1A

9216/16 ht/kr/vb 1 DG B 3A - DG G 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9216/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ECON 458 UEM 205 SOC 322 EMPL 219

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.5.2016 COM(2016) 327 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Viron vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Viron vuoden 2016 vakausohjelmaa koskeva

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Suomen vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Suomen vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.5.2015 COM(2015) 275 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Suomen vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Suomen vuoden 2015 vakausohjelmaa

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Kreikassa annetun päätöksen 2009/415/EY kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Kreikassa annetun päätöksen 2009/415/EY kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2017 COM(2017) 380 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Kreikassa annetun päätöksen 2009/415/EY kumoamisesta FI FI Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2016 COM(2016) 518 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS Espanjalle esitettävästä vaatimuksesta toteuttaa liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi tarpeellisina pidettäviä

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2012 COM(2012) 116 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS jolla muutetaan päätös 2011/734/EU, joka on osoitettu Kreikalle julkisen talouden valvonnan lujittamiseksi ja syventämiseksi

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Slovakian vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Slovakian vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.5.2015 COM(2015) 274 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Slovakian vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Slovakian vuoden 2015 vakausohjelmaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. elokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. elokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. elokuuta 2016 (OR. en) 11552/16 ECON 742 UEM 282 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Espanjalle esitettävästä vaatimuksesta toteuttaa liiallisen alijäämän

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Irlannin vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Irlannin vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.5.2016 COM(2016) 328 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Irlannin vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Irlannin vuoden 2016 vakausohjelmaa

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Luxemburgin vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Luxemburgin vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.5.2015 COM(2015) 265 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Luxemburgin vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta ja samassa yhteydessä annettu neuvoston lausunto Luxemburgin

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Luxemburgin vuoden 2012 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Luxemburgin vuoden 2012 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2012 COM(2012) 315 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Luxemburgin vuoden 2012 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Luxemburgin vuosien 2012 2015

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10297/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ECON 556 UEM 274 STATIS 53 NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan raportti Tiedotustilaisuus Heidi Silvennoinen

Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan raportti Tiedotustilaisuus Heidi Silvennoinen Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan raportti 2014 Tiedotustilaisuus 22.5.2014 Heidi Silvennoinen Raportin sisältö Finanssipolitiikan valvontatehtävä Valtiontalouden kehysten noudattaminen Finanssipolitiikan

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.5.2016 COM(2016) 348 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Yhdistyneen kuningaskunnan

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2016 COM(2016) 517 final Suositus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle, koska se ei ole toteuttanut tuloksellisia toimia liiallisen alijäämän korjaamiseksi

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Viron vuoden 2017 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Viron vuoden 2017 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2017 COM(2017) 506 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Viron vuoden 2017 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Viron vuoden 2017 vakausohjelmaa koskeva

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Italian vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Italian vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.5.2016 COM(2016) 332 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Italian vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta ja samassa yhteydessä annettu Italian vuoden 2016 vakausohjelmaa

Lisätiedot

9230/16 eho/kr/ts 1 DG B 3A - DG G 1A

9230/16 eho/kr/ts 1 DG B 3A - DG G 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9230/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ECON 470 UEM 216 SOC 334 EMPL 230

Lisätiedot

9250/15 elv/pm/hmu 1 DG B 3A - DG G 1A

9250/15 elv/pm/hmu 1 DG B 3A - DG G 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9250/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto UEM 187 ECON 392 SOC 355 COMPET

Lisätiedot

9195/16 ht/kr/si 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ht/kr/si 1 DG B 3A - DG G 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9195/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ECON 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Ranskan talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. Ranskan talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 904 final 2013/0394 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Ranskan talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0394 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO Ranskan talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2016 COM(2016) 520 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS Portugalille esitettävästä vaatimuksesta toteuttaa liiallisen alijäämän tilanteen korjaamiseksi tarpeellisina pidettäviä

Lisätiedot

9265/15 msu/pm/vl 1 DG B 3A - DG G 1A

9265/15 msu/pm/vl 1 DG B 3A - DG G 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9265/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto UEM 199 ECON 405 SOC 367 COMPET

Lisätiedot

1(5) Julkisyhteisöjen rahoitusasema ja perusjäämä

1(5) Julkisyhteisöjen rahoitusasema ja perusjäämä 1(5) EU-lainsäädäntö asettaa julkisen talouden hoidolle erilaisia finanssipoliittisia sääntöjä, joista säädetään unionin perussopimuksessa ja vakaus- ja kasvusopimuksessa. Myös kansallinen laki asettaa

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016

Taloudellinen katsaus. Tiivistelmä, kevät 2016 Taloudellinen katsaus Tiivistelmä, kevät 2016 Sisällysluettelo Lukijalle......................................... 3 Tiivistelmä........................................ 4 Kotimaa.........................................

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Alankomaiden vuoden 2017 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Alankomaiden vuoden 2017 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2017 COM(2017) 518 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Alankomaiden vuoden 2017 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Alankomaiden vuoden 2017 vakausohjelmaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. elokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. elokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. elokuuta 2016 (OR. en) 11555/16 ECON 745 UEM 285 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle, koska se ei ole toteuttanut

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROALUEEN MAIDEN ALUSTAVAT TALOUSARVIOSUUNNITELMAT VUODELLE 2014: KOKONAISARVIO JULKISEN TALOUDEN TILANTEESTA JA NÄKYMISTÄ

KOMISSION TIEDONANTO EUROALUEEN MAIDEN ALUSTAVAT TALOUSARVIOSUUNNITELMAT VUODELLE 2014: KOKONAISARVIO JULKISEN TALOUDEN TILANTEESTA JA NÄKYMISTÄ EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 900 final KOMISSION TIEDONANTO EUROALUEEN MAIDEN ALUSTAVAT TALOUSARVIOSUUNNITELMAT VUODELLE 2014: KOKONAISARVIO JULKISEN TALOUDEN TILANTEESTA JA NÄKYMISTÄ

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Alankomaiden vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Alankomaiden vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.5.2016 COM(2016) 339 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Alankomaiden vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Alankomaiden vuoden 2016 vakausohjelmaa

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Tanskan vuoden 2013 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Tanskan vuoden 2013 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 354 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Tanskan vuoden 2013 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Tanskan vuosien 2012 2016 lähestymisohjelmaa

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.4.2005 KOM(2005) 154 lopullinen 2005/0064 (SYN) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. toukokuuta 2015 (OR. en) 8943/15 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 13. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: ECOFIN 358 UEM 160 SOC 325 EMPL 206 COMPET

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

9315/17 mba/tih/si 1 DG B 1C - DG G 1A

9315/17 mba/tih/si 1 DG B 1C - DG G 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9315/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ECON 417 UEM 166 SOC 397 EMPL 311

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011 EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 9. joulukuuta 2011 EUROALUEEN VALTION- TAI HALLITUSTEN PÄÄMIESTEN JULKILAUSUMA Euroopan unioni ja euroalue ovat tehneet viimeisten 18 kuukauden aikana paljon talouden ohjausjärjestelmän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. maaliskuuta 2015 (OR. en) 6704/15 ECON 177 UEM 81 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON SUOSITUS Ranskan julkisen talouden liiallisen alijäämäisyyden lopettamiseksi

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan

LIITTEET. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6..206 COM(206) 727 final ANNEXES to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN KESKUSPANKILLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

Lisätiedot

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin EUROOPAN KOMISSIO LEHDISTÖTIEDOTE Bryssel/Strasbourg 25. helmikuuta 2014 Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin Euroopan komissio on tänään julkistanut talven 2014 talousennusteensa. Sen mukaan talouden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.11.2011 KOM(2011) 821 lopullinen 2011/0386 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen

Lisätiedot

9292/17 ess/vpy/pt 1 DG B 1C - DG G 1A

9292/17 ess/vpy/pt 1 DG B 1C - DG G 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9292/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ECON 398 UEM 147 SOC 378 EMPL 292

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille

Talouspolitiikan arviointineuvoston lausunto Julkisen talouden suunnitelmasta vuosille Sivu 1 / 7 Eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle Lausuntopyyntönne 9.5.217 Viite: VNS 4/217 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 218 221 Talouspolitiikan arviointineuvoston

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Ranskan julkisen talouden liiallisen alijäämäisyyden lopettamiseksi. {SWD(2015) 19 final}

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Ranskan julkisen talouden liiallisen alijäämäisyyden lopettamiseksi. {SWD(2015) 19 final} EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.2.2015 COM(2015) 115 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Ranskan julkisen talouden liiallisen alijäämäisyyden lopettamiseksi {SWD(2015) 19 final} FI FI Suositus NEUVOSTON SUOSITUS

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Saksan vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Saksan vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.5.2016 COM(2016) 326 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Saksan vuoden 2016 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Saksan vuoden 2016 vakausohjelmaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2017 COM(2017) 515 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Luxemburgin vuoden 2017 kansallisesta uudistusohjelmasta ja samassa yhteydessä annettu Luxemburgin vuoden 2017 vakausohjelmaa

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston (Ecofin) selvitykseksi finanssipoliittisesta irtautumisstrategiasta

Ehdotus neuvoston (Ecofin) selvitykseksi finanssipoliittisesta irtautumisstrategiasta EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. kesäkuuta 2010 (03.06) (OR. en) 10251/10 ECOFIN 313 UEM 193 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ehdotus neuvoston (Ecofin)

Lisätiedot

FINANSSIPOLITIIKAN UUDET PUITTEET

FINANSSIPOLITIIKAN UUDET PUITTEET FINANSSIPOLITIIKAN UUDET PUITTEET Talous- ja rahaliiton vakauden turvaamiseen tarvitaan lujat rakenteet, jotka estävät julkistalouden ajautumisen kestämättömään tilanteeseen. Osana talouspolitiikan ohjauspakettia

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 C(2013) 4164 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 27.6.2013, Alustavien talousarviosuunnitelmien seurantaa ja arviointia sekä euroalueen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Alankomaiden vuoden 2014 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Alankomaiden vuoden 2014 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.6.2014 COM(2014) 420 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Alankomaiden vuoden 2014 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Alankomaiden vuoden 2014 vakausohjelmaa

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Viron vuoden 2013 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Viron vuoden 2013 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 356 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Viron vuoden 2013 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Viron vuosien 2012 2017 vakausohjelmaa

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Ruotsin vuoden 2017 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Ruotsin vuoden 2017 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2017 COM(2017) 526 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Ruotsin vuoden 2017 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Ruotsin vuoden 2017 lähentymisohjelmaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Espanjan vuoden 2014 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Espanjan vuoden 2014 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.6.2014 COM(2014) 410 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Espanjan vuoden 2014 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Espanjan vuoden 2014 vakausohjelmaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

Kuntatalouden hallinta

Kuntatalouden hallinta Kuntatalouden hallinta Jukka Pekkarinen Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari 2.12.2014 Finlandia-talo Kuntatalouden tila heikentynyt haasteena kestävyyden turvaaminen Kuntatalouden tulot eivät

Lisätiedot

Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2015, K 17/2015 vp ja K 9/2015 vp

Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2015, K 17/2015 vp ja K 9/2015 vp Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2015, K 17/2015 vp ja K 9/2015 vp Budjettivalvontapäällikkö, KTT Heidi Silvennoinen Ekonomisti, KTT Jenni Jaakkola 20.10.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Tšekin vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Tšekin vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.5.2015 COM(2015) 254 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Tšekin vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Tšekin vuoden 2015 lähentymisohjelmaa

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Latvian vuoden 2017 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Latvian vuoden 2017 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2017 COM(2017) 513 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Latvian vuoden 2017 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Latvian vuoden 2017 vakausohjelmaa

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Belgian vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Belgian vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.5.2015 COM(2015) 252 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Belgian vuoden 2015 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Belgian vuoden 2015 vakausohjelmaa

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Maltan vuoden 2017 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Maltan vuoden 2017 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2017 COM(2017) 517 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Maltan vuoden 2017 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Maltan vuoden 2017 vakausohjelmaa

Lisätiedot

EU:n finanssipoliittisten sääntöjen edellyttämän tietopohjan laatukontrolli

EU:n finanssipoliittisten sääntöjen edellyttämän tietopohjan laatukontrolli EU:n finanssipoliittisten sääntöjen edellyttämän tietopohjan laatukontrolli Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium 2.6.2017 Mika Sainio VTV Esityksen sisältö EU-sääntöjen taustalla oleva tietopohja

Lisätiedot

9302/17 rir/eho/slk 1 DG B 1C - DG G 1A

9302/17 rir/eho/slk 1 DG B 1C - DG G 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9302/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ECON 405 UEM 154 SOC 385 EMPL 299

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO VUODEN 2016 ALUSTAVAT TALOUSARVIOSUUNNITELMAT: KOKONAISARVIO

KOMISSION TIEDONANTO VUODEN 2016 ALUSTAVAT TALOUSARVIOSUUNNITELMAT: KOKONAISARVIO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.11.2015 COM(2015) 800 final KOMISSION TIEDONANTO VUODEN 2016 ALUSTAVAT TALOUSARVIOSUUNNITELMAT: KOKONAISARVIO FI FI Tiivistelmä Tässä tiedonannossa esitetään yhteenveto arviosta,

Lisätiedot

8340/11 VHK/mrc DG G 2B

8340/11 VHK/mrc DG G 2B EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. huhtikuuta 2011 (OR. en) 8340/11 Toimielinten välinen asia: 2011/0007 (CNS) SOC 293 ECON 172 EDUC 63 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Alankomaiden vuoden 2013 kansallisesta uudistusohjelmasta

Suositus NEUVOSTON SUOSITUS. Alankomaiden vuoden 2013 kansallisesta uudistusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.5.2013 COM(2013) 369 final Suositus NEUVOSTON SUOSITUS Alankomaiden vuoden 2013 kansallisesta uudistusohjelmasta sekä samassa yhteydessä annettu Alankomaiden vuosien 2012 2017

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO VUOTTA 2015 KOSKEVIEN ALUSTAVIEN TALOUSARVIOSUUNNITELMIEN KOKONAISARVIOINTI

KOMISSION TIEDONANTO VUOTTA 2015 KOSKEVIEN ALUSTAVIEN TALOUSARVIOSUUNNITELMIEN KOKONAISARVIOINTI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.11.2014 COM(2014) 907 final KOMISSION TIEDONANTO VUOTTA 2015 KOSKEVIEN ALUSTAVIEN TALOUSARVIOSUUNNITELMIEN KOKONAISARVIOINTI FI FI Tiivistelmä Tässä tiedonannossa esitetään

Lisätiedot