TURKU SCIENCE PARK OY VAUHDITTAA INNOVATIIVISTA KASVUA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURKU SCIENCE PARK OY VAUHDITTAA INNOVATIIVISTA KASVUA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1

2 2 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2014 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus TURKU SCIENCE PARK OY VAUHDITTAA INNOVATIIVISTA KASVUA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS tehtävä nivoutuu yritysten hyvinvointiin. Innovatiiviset, menestyvät ja työllistävät yritykset ovat Turun talousalueen menestyksen moottori, sillä ilman osaamista, työpaikkoja ja voittoa tuottavia yrityksiä ei ole muutakaan hyvinvointia. Korkean osaamistason liiketoiminta edellyttää yliopistojen ja korkeakoulujen, yritysten sekä julkisen sektorin tiivistä yhteistyötä. Turun kaupungin omistamana elinkeinopoliittisena yhtiönä Turku Science Park Oy toimii strategisena kumppanina yliopistoille, korkeakouluille sekä niin käynnistyville kuin jo toimiville, kasvuhakuisille yrityksille. Palvelemme kaikkia korkeaan osaamiseen perustuvia aloja, mutta painopistealojamme ovat bioteknologia (BioTurku - life science), tieto- ja viestintäteknologia (ict) sekä kemia- ja cleantech-toimialat. Turku Science Park Oy on riippumaton ja puolueeton asiantuntijayritys, joka on edistänyt korkeaan osaamiseen perustuvaa pk-yritysten liiketoimintaa yli neljännesvuosisadan ajan. Palvelumme ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia. Taloudellisesti haastavat ajat jatkuivat vuonna 2014 niin maailmalla kuin Suomessakin. Kehitys on ollut osin kahtiajakoista. Euroopassa osa kansantalouksista on löytämässä kasvuuransa, mutta mantereen reuna-alueilla kehitys on ollut hitaampaa tai jopa päinvastaista kuten Suomessa. Kansallisella tasolla julkisen talouden kestävyysvaje alkaa jo vaikuttaa myös yrityksille tarjottavien palvelujen ja rahoitusmahdollisuuksien heikkenemisenä. Valtion toimien johdosta kunnallisten yritys- ja innovaatiopalvelujen rooli korostuu entisestään. Valitettavasti vain kuntatalouden tilanne kärsii samasta kestävyysvajeesta, eikä päätöksenteossa ole aina helppoa pitää katsetta tulevaisuudessa nykyisten ongelmien painaessa päälle. Turussa tilanteeseen on herätty ja päätetty yhteistuumin vastata pienenevien resurssien ongelmaan yhteistyöllä. Tilanteen parantamiseksi Turun kaupunki, Turku Science Park Oy ja turkulaiset korkeakoulut allekirjoittivat kesällä innovaatiosopimuksen, jonka myötä toimintoja tullaan kehittämään entistä laajemmassa yhteistyössä. Tavoitteena on saavuttaa säästöjä, mutta kuitenkin ensisijaisesti parantaa olemassa olevaa palvelutarjontaa ja näin lisätä paikallisia onnistumisia. Sopimukseen sisältyy niin toiminnallista yhteistyötä kuin allekirjoittajatahojen soveltuvien toimijoiden sijoittumisia samoihin tiloihin. TScP on valmistellut laajan yritysjoukon kanssa uutta, pääosin kiertotalouteen pohjautuvaa kemian alan yrityskeskittymää. Eri yritysten ja toimijatahojen yhteistyöhön perustuva yrityspuisto sijoittuu Raisio Oyj:n tehdasalueelle ja on saanut nimekseen Smart Chemistry Park. Kun mukana ovat vahvasti myös paikalliset korkeakoulut, on toiminta oivallinen esimerkki ns. Triple Helix -mallin tarjoamista mahdollisuuksista pienemmässäkin mittakaavassa. Toimintamalli ja sen kehittäminen on saanut runsaasti myös kansallista huomiota. Tästä syystä muun muassa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra rahoittaa toiminnan käynnistymistä. Euroopan unionin uuden ohjelmakauden myötä alkoi myös uusi rahoituskausi. Tämä on tarkoittanut uusia mahdollisuuksia, joihin myös TScP on vahvasti tarttunut. Kasvua hakevien yritysten auttamiseen tähtäävässä Enterprice Europe Network -toiminnassa haettiin uusia konsortioita toiminnon toteuttamiseen eri maissa. Suomen konsortio muodostui Finprosta, Helsingin seudun kauppakamarista ja TScP:stä. Tämän roolin myötä TScP haki ja sai vastuulleen myös EU:n uuden pk-instrumentista rahoitusta saaneiden yritysten neuvonnan Suomessa. Molemmissa hankkeissa roolimme on kansallinen ja laajentaa siten yhtiömme toiminnallista aluetta aiemmasta. Yritystoiminnassa korostunut kasvuhakuisuus on otettu huomioon myös yhtiömme sisäisessä kehittämisessä. Toteutimme kesällä organisaatiouudistuksen, jossa vanhasta toimialajakoon perustuvasta mallista siirryttiin yritysten elinkaareen pohjautuvaan malliin. Näin voimme omalta osaltamme näyttää esimerkkiä ja olla tarjoamassa eri toimialojen yhteistyöhön tähtääviä operaatioita. Merkittävimmät uudet innovaatiot kun näyttäisivät usein syntyvän juuri toimialojen rajapinnoilla. Rikumatti Levomäki toimitusjohtaja Painopistealojamme ovat bioteknologia (BioTurku - life science), tieto- ja viestintäteknologia (ict) sekä kemia- ja cleantech-toimialat

3 4 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2014 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus VUONNA 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yhtiökokouksessa nimettyyn hallitukseen kuuluivat Pekka Sundman (puheenjohtaja), Seppo Lehtinen, Riitta Koskimies, Jorma Mattinen, Aleksi Randell, Matti Rihko, Jukka Rinnevaara ja Kalervo Väänänen. Hallituksen sihteerinä on toiminut Tuomas Heikkinen. Yhtiön toimitusjohtajana oli Rikumatti Levomäki. ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Strategiatyön yhteydessä TScP on arvioinut toimintansa laajuuteen ja rakenteeseen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. TULOSLASKELMA JA TASE 2014 Muu rahoitus 2 % Hankerahoitus ELY-keskukselta 6 % Hankerahoitus EU:lta ja ESR:lta 8 % Hankerahoitus Tekesiltä 4 % Rahoitus Turun Seudun Kehittämiskeskukselta 17 % LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN Kaupungin ulkopuolisen rahoituspohjan laajentamistavoitteeseen liittyy epävarmuutta, johon vaikuttaa muun muassa saatavilla olevan rahoituksen määrä. Epävarman globaalin taloudellisen tilanteen myötä myös sijoitusriski on korostunut, ja viime aikoina myös merkittävästi realisoitunut. Suhteutettuna kokonaisuuteen, ei näitä riskejä kuitenkaan nähdä kovin merkittävinä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Uuden turkulaisen yritys- ja innovaatiopalvelukokonaisuuden toteuttaminen jatkuu tulevien vuosien aikana. Alkuvaiheen yrityskehitystoiminta saa omat toimitilansa syksyllä 2015 ja siirtyy näin aivan uudelle tasolle. Vuoden 2016 alussa yrityspalvelutoimijat muuttavat yhteisiin TULOSLASKELMA Liikevaihto ,58 Materiaalit ja palvelut ,54 Henkilöstökulut ,64 Poistot ja arvonalentumiset ,89 Liiketoiminnan muut kulut ,83 Liikevoitto ,70 Rahoitustuotot ja kulut ,91 Nettotulos ,21 toimitiloihin, minkä myötä yhteistoimintaa voidaan edelleen merkittävästi lisätä. Ulkoisen rahoituksen saantiin väliaikaisesti liittyneet rajoitteet ovat poistumassa uusien rahoituslähteiden avautuessa. Ulkoisen rahoituksen mahdollisuuksien myötä mahdollistuu laadun kehittämisen lisäksi toiminnan volyymin kasvattaminen. HALLITUKSEN OSINKOEHDOTUS Tilikauden tappio oli ,21 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. TASE Vastaavaa Pysyvät vastaavat ,33 Vaihtuvat vastaavat ,96 Vastaavaa yhteensä ,29 Vastattavaa Oma pääoma ,11 Vieras pääoma ,18 Vastattavaa yhteensä ,29 Palveluiden myynti 3 % Vuokratuotot yrityshautomosta 3 % Hankerahoitus Varsinais-Suomen liitolta 4 % Rahoitus Turun kaupungilta 53 % Turku Science Park Oy on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Toiminta perustuu elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja julkisen sektorin yhteisten kehityshankkeiden sekä Turun kaupungin antamien toimeksiantojen toteuttamiseen. Liikevaihdon jakautuminen kuvaa eri rahoituslähteiden osuuksia vuoden 2014 toiminnassa. INNOVATIIVISEN KASVUN VUOSI 2014 Lisää uutisia: Turun Itämeripäivien yhteydessä järjestettiin kesäkuun alussa life science -aiheisiin keskittynyt Baltic Sea Health Summit. Turku Science Parkin järjestämä tapahtuma keräsi noin 150 osallistujaa Suomesta, muista Pohjoismaista, Virosta ja Venäjältä. Yksi seminaarin pääteemoista oli bioalan rahoituksen tulevaisuus, jota myös Euroopan johtava life science -asiantuntija Siegfried Bialojan pohti puheenvuorossaan. Hän sanoi Euroopan kärsivän sijoittajarahan puutteesta, mikä ajaa innovaatiot Yhdysvaltoihin, jossa pörssilistautuminen on toimiva vaihtoehto rahan saamiseksi. Asiantuntijat kokivat Baltic Sea Health Summitin arvokkaana tilaisuutena ajatustenvaihtoon ja verkostoitumiseen. Siegfried Bialojanin mielestä Turku Huhtikuussa kolmatta kertaa järjestetty Turku ICT Week saavutti jälleen uuden osallistujaennätyksen. Yhteensä 15 erilaisesta tilaisuudesta koostunut viikko houkutteli lähinnä Turku Science Parkin alueella pidettyihin tilaisuuksiin yli 1000 osallistujaa. Turku ICT Week nostaa esiin varsinaissuomalaisia ict-alan toimijoita ja toimintaa. Tapahtuman tilaisuudet ovat kaikille avoimia, BIOTURKU Baltic Sea Health Summit kokosi Itämeren alueen life science -toimijat Siegfried Bialojan oli yksi Baltic Sea Health Summitin puhujista. on johtavana bioalan klusterina otollinen paikka huippukokoukselle. Turussa on ymmärretty menestyksekkään bioklusterin edellytykset: vahva yhteistyö perustutkimuksen, sairaalan ja kaupallisten yritysten välillä. Tämän kaltainen vuorovaikutusta korostava ekosysteemi on avain oikeastaan minkä tahansa klusterin menestykseen, Bialojan sanoo. Kansainvälinen verkostoituminen nähtiin menestyksekkään liiketoiminnan ja rahoituksen saamisen avaintekijänä. Ensimmäistä kertaa järjestetyssä Baltic Sea Health Summitissa solmittiinkin uusia kumppanuussuhteita asiantuntijoiden partnerointitilaisuudessa. Onnistuneesta tapahtumasta on tulossa Turussa toistuva terveys- ja bioalan huippukokous. TURKU ICT WEEK 2014 Ennätysmäärä tilaisuuksia ja osallistujia mutta tavoitteena on innostaa ja inspiroida erityisesti opiskelijoita, tutkijoita ja yrityksiä. Viikon koordinoinnista vastaa Turku Science Park Oy ja yksittäisiä tapahtumia on järjestämässä suuri joukko ictsektorin ja liike-elämän toimijoita. Tapahtumien aihekirjo vaihteli terveydenhuollosta televisiotoimintaan ja peleistä teollisuuteen. Turku ICT Week syntyi yhdistämään alueemme osaajia ja organisaatioita, ja viimeistään vuoden 2014 tapahtuma osoitti tavoitteessa onnistutun. Järjestelyihin osallistuvien tahojen suuri määrä kertoo lisäksi alan toimijoiden hyvästä yhteistyöstä Turun seudulla yksityistä sektoria edustavaa henkilöä 960 korkeakouluja edustanutta henkilöä 296 julkista sektoria edustavaa henkilöä 431 yksityishenkilöksi kirjattua henkilöä Turku Science Park Oy:ssä arvioitiin 42 uutta yritysideaa edustajat kävivät 80 Invest in -neuvottelua Turun seudulle etabloitui 3 uutta bio- ja ict-alan yritystä

4 6 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2014 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus Turkulaisia startup-yrityksiä ja niille suunnattuja palveluita tehtiin tutuiksi toukokuussa. Turku Science Park Oy, Boost Turku ry ja luovien alojen yrityshautomo Creve esittelivät silloin Vähätorin SparkUp-viikolla innovatiivista ja luovaa turkulaista startup-toimintaa. Yrityksistä viikolla olivat mukana mm. Bhava Industries, Rumilus Design, Julja Finland sekä NaNi Design. Startup Journey, Boost Turku ry:n kesän 2014 yrityskiihdytysohjelma, vauhditti jälleen monen nuoren ja opiskelijan yritysideaa. Kesän aikana Startup Journeyyn osallistuneet 16 tiimiä hioivat ideoitaan, joista parhaana palkittiin kesän päätteeksi Kalevalasta vaikutteita saaneen pelin kehittänyt FakeFish. Kaksivuotinen Pelinrakentajahanke käynnistyi vuoden 2013 alussa ja sai syksyllä jatkoaikaa vuoden 2015 maaliskuun loppuun. Hankkeessa on luotu Game Turku -nimen alle Turun pelialan keskittymä, joka on tehnyt tunnetuksi turkulaista peliosaamista ja rakentanut alan toimijoiden välille yhteistyötä. Hankkeen kahden toimintavuoden aikana pelialan yritysten määrä kasvoi 170 prosenttia ja niissä työskentelevän henkilöstön määrä jopa 225 prosenttia. Turussa toimii nyt 25 erikokoista peliyritystä, jotka työllistävät 130 henkeä. Lääkekehitysyhtiö Faron Pharmaceuticals Oy ja sen tutkimusyhteistyöverkosto ovat kehittäneet uuden lupaavan lääkehoidon vakavan keuhkovamman parantamiseksi. Akuuttiin keuhkovammaan ja sen pitkittyneeseen keuhkojen vajaatoimintatilana tunnettuun ARDS:iin (acute respiratory distress syndrome) kuolee noin kolmannes sairastuneista. Tutkimuksissa lääke alensi kuolleisuuden todennäköisyyttä yli 80 prosenttia. Lääkeannostelu- ja lääkekehitysyhtiö DelSiTech Oy sai keväällä päätökseen rahoituskierroksen, jonka aikana yhtiö keräsi merkittävän pääomasijoituksen kotimaisilta rahoittajilta. Tämän lisäksi Tekes myönsi yhtiölle lähes miljoonan euron tuotekehitysrahoituksen. Koko rahoituskierroksen suuruus oli lähes 1,7 miljoonaa euroa. Lisärahoituksen avulla Del- SiTech kiihdyttää yhtiön oman ns. supergeneerisen lääketuotteen kehitystä. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Islantilaisvieraita lokakuussa Islannin teollisuus-, kauppa- ja matkailuministeri Ragnheiður Elín Árnadóttir (toinen vas.) sekä suurlähettiläs Kristín Aðalbjörg Árnadóttir tapasivat lokakuun alun Turun vierailullaan myös edustajat. Toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki (toinen LÄÄKETEHTAAT Orion investoi, Bayerin Mirena rikkoi ennätyksiä Turkulaisen lääkekehityksen perinteikkäät johtotähdet, suomalainen Orion ja saksalainen Bayer jatkavat sekä kasvuaan että investointejaan. Orionin uusi, pakkaus- ja logistiikkatoimintoihin keskittynyt lääketehdas otettiin käyttöön Salossa maaliskuussa. Investointi toi Saloon yli 100 työpaikkaa. Pakkaustoimintojen keskittäminen Saloon vapautti samalla lisätilaa Orionin Turun ja Espoon tehtaiden lääkevalmistukselle ja uusinvestoinneille. Heinäkuussa valmistui myös Orionin Turun tehtaan laajennus. Orion valmistaa Turussa tabletteja, voiteita ja syöpälääkkeitä. Tehtaalla työskentelee noin 700 orionilaista. Bayerin Turun tehtaan ykköstuote hormoniehkäisin Mirena saavutti jälleen uuden myyntiennätyksen. Tuoteperheen myynti nousi vuonna 2014 jo 819 miljoonaan euroon. oik.) ja BioTurun johtaja Tero Piispanen keskustelivat vieraiden kanssa mahdollisuuksista lisätä yhteistyötä suomalaisten ja islantilaisten bioalan yritysten välillä. Turku olisi Suomen johtavana life science -keskittymänä islantilaisille luonteva yhteistyökaupunki. Orion/Tomi Parkkonen Orionin Salon tehdas käynnistyi viime keväänä. Kesäkuun alussa Orion ja Bayer kertoivat maailmanlaajuisesta yhteistyöstä, jolla Orionin eturauhassyövän hoitoon tähtäävä lääkeaihio ODM-201 pyritään saattamaan valmiiksi ja markkinoille. Bayer kaupallistaa androgeenireseptorin estäjän maailmanlaajuisesti ja Orion vastaa tuotteen valmistuksesta. Orionin tutkimus- ja kehitysjohtaja Reijo Salosen mukaan uusi yhteistyömalli hyödyntää kaikkia osapuolia niin Bayerin viime aikoina osoittamaa omistautumista uusien syöpähoitojen kehittämiseen kuin Orionin työtä innovatiivisten lääkemolekyyien löytämisessä. Kolmas hyötyjä ovat eturauhassyöpäpotilaat, joille yhteistyöllä uskotaan syntyvän elämänlaatuun merkittävästi vaikuttava lääke. Anne Kortela Innovaatiosopimuksen allekirjoittivat Turun ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja Sami Savolainen (vas.), Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell, Åbo Akademin rehtori Jorma Mattinen ja toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki. TURUN YRITYS- JA INNOVAATIOPALVELUT Kohti uutta aikakautta Turun kaupunki ja alueen korkeakoulujen innovaatiopalveluiden tuottajat sopivat kesällä yhteistyön tiivistämisestä. Turku Science Parkin alueelle keskitetään asteittain koko Turun seutua palveleva, helposti saavutettava yritys- ja innovaatiopalvelujen keskittymä. Viimeistään vuoden 2016 alussa Turun seudun yrityspalvelut tuotetaan yhden katon alla Turku Science Parkissa sijaitsevassa ICT-talossa. Taloon muuttavat lisäksi Turun Seudun Kehittämiskeskus, Turun seudun yrityspalvelupiste Potkuri ja korkeakoulujen t&k-toimintoja, esimerkiksi Turun yliopiston Brahea-keskus. Uudelleenjärjestelyihin sisältyy myös uuden startup-yritysten kehitysympäristön perustaminen Turku Science Parkin alueelle. ElektroCityyn syksyllä 2015 valmistuvat tilat yhdistävät aloittavien yritysten palvelut, Humanistisen ammattikorkeakoulu Humakin luovien alojen hautomo Creven ja yrittäjähenkisten opiskelijoiden yhteisö Boost Turku ry:n saman katon alle. SparkUp-nimen saanut toimintojen kokonaisuus vauhdittaa alueen startuptoimintaa, lisää vetovoimaa ja edistää alueella syntyvien innovaatioiden kaupallistamista. Lähtökohtana innovaatiosopimukselle on ollut asiakaslähtöisyys. Yrittäjien ja yritysten on tulevaisuudessa nykyistä helpompaa löytää heille suunnatut palvelut. Eri toimijoiden keskinäisen yhteistyön tiivistyminen nopeuttaa palvelujen tarjoamista ja parantaa toimijoiden mahdollisuuksia vastata elinkeinoelämän tarpeisiin. DIAGNOSTIIKKA Upcon on kahden turkulaisyrityksen taidonnäyte Turkulaisyritykset Labrox Oy ja Kaivogen Oy esittelivät vuoden 2014 Medica-messuilla tuoreen Upcon-konseptinsa. Uusi levylukija tekee mahdolliseksi entistä tarkemmat ja nopeammat merkkiainetestit nanopartikkeleiden avulla. Lukijalla pystyy analysoimaan näytteistä esimerkiksi sydänmerkkiaineen optisesti hyvin nopeasti ja luotettavasti Kaivogenin tuottamien nanopartikkeleiden avulla, joten se soveltuu hyvin pikatesteihin. Pyrimme siihen, että tuloksen voisi saada jo noin kymmenessä minuutissa tai allekin, tuotekehitysyhtiö Labroxin toimitusjohtaja Ida Erling kertoo. Yrityshautomo Protomossa alkunsa saanut Labrox on jo muutaman toimintavuoden jälkeen pääsemässä omilleen. Vuonna 2014 yrityksen liikevaihto nousi jo euroon. Ida Erling esittelee uutta Upcon-lukijaa. Forendo Pharma Oy on tehnyt lisenssisopimuksen fispemifeenin kehittämisestä ja kaupallistamisesta Yhdysvalloissa Apricus Biosciences Inc:n kanssa. Fispemifeeni normalisoi matalaa testosteronipitoisuutta sekä tehoaa kokeellisissa tautimalleissa virtsavaivaan ja krooniseen eturauhastulehdukseen. Lisenssisopimuksen yhteydessä Forendo sai 12,5 miljoonan dollarin etumaksun. Lisäksi tavoitteiden toteutuessa Apricus maksaa Forendolle myöhemmin erilaisia etappimaksuja sekä kaupallisten tavoitteiden toteutuessa rojalteja. Yhtiö kertoi myös 12 miljoonan euron lisärahoituksesta uuden endometrioosin hoitoon käytettävän lääkeaineen kehitystyöhön. Aiempien osakkaiden ohella rahoituskierrokseen osallistui myös kaksi uutta osakasta, Novartis Venture Fund ja MS Ventures. Diagnostiikkayritys Abacus Diagnostica Oy sai kesäkuussa vuosittain Turussa vietettävän Eurooppalaisen Yrittäjyyden Päivän Born Global -tunnustuksen. Abacus on molekyylidiagnoosiyritys, joka on erikoistunut nopeaan DNA-testaukseen. Vuonna 2009 yritys alkoi kehittää GenomEra -teknologiaa infektiotautien aiheuttajien tunnistamiseen ja sai siihen yksityisen rahoituksen. Vuonna 2011 yritys sai CE-IVD -merkin ja aloitti kliinisen tuotteen myynnin Euroopassa. Sen jälkeen yrityksen liikevaihto on melkein viisinkertaistunut ja tuloista 80 prosenttia tulee viennistä. Diagnostiikkayhtiö ArcDia International Oy otti käyttöön uudet, 900 neliön tilat Turku Science Parkissa sijaitsevassa Triviumkiinteistössä. Saman katon alla toimivat nyt niin tuotekehitys, tuotanto kuin markkinointikin. Triviumin seitsemännessä kerroksessa ArcDia jatkaa maripoc -konseptin (testijärjestelmä hengitystieinfektioiden nopeaan diagnostiikkaan) ja analysaattorin kehitystyötä. Vientiä on jo kymmeneen maahan ja rekisteröintivaihe on meneillään Kiinassa, Venäjällä ja Japanissa.

5 8 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2014 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus Abomics Oy avasi Geenitaltiopalvelun, johon voidaan tallettaa geenitestien tuloksia. Testituloksia voidaan hyödyntää oikean lääkkeen ja annostuksen määräämiseen. Sovellus yhdistää tieteellisten tutkimusten kautta saadun tiedon ja sen tulkinnan ymmärrettävään muotoon: myös potilas ymmärtää, mitä on tutkittu ja miksi. Geenitaltion kautta tiedot ovat helposti ja turvallisesti potilaan itsensä ja hänen hoitoonsa osallistuvien hyödynnettävissä. Abomics julkisti myös Lääkkeenimobiilisovelluksen, jonka avulla lääkkeet ja niiden annostus on helppo kirjata, tallentaa ja ottaa mukaan hoitotilanteisiin. Sovelluksesta on julkaistu Windows Phone-, iphone- ja Android-versiot. Kaarinassa toimivan MetGen Oy:n cleantech-osaaminen sai tunnustusta joulukuussa. Lausannessa Sveitsissä pidetyssä palkintojenjakotilaisuudessa Global Cleantech Cluster Association (GCCA) myönsi yritykselle tunnustuksen teollisuusentsyymien kehittämiseen luodusta teknologiasta. Met- Gen voitti GCCA:n Later Stage Award -palkinnon biopolttoaineet/ bioenergia-luokassa. Turun yliopiston ja Tyksin yhteydessä toimiva Auria Biopankki merkittiin Valviran biopankkirekisteriin maaliskuussa. Biopankkiin kerätään esimerkiksi kudos- ja verinäytteitä ja tietoja tulevaisuudessa käynnistyviä tutkimus- ja kehityshankkeita varten. Aurian tutkimusalue kattaa erityisesti verenkierto-, aineenvaihdunta-, syöpä-, sekä neurologisten sairauksien tutkimusalueet. Auria Biopankki lisää myös Turun houkuttelevuutta life science -alan sijoittautumispaikkana. Turkulaislähtöiset innovaatiot olivat voittoisia jaettaessa Kemianteollisuuden vuoden 2014 Innovaatiopalkinnot. Palkituiksi tulivat Orion Pharma Oy:n lääkehoito Alzheimerin taudin oireisiin ja PerkinElmer Oy:n kehittämä järjestelmä immuunipuutostaudin seulontaan vastasyntyneiltä. Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksissä, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa toimivia tutkimus- ja tuotekehitysryhmiä uusien kemiallisten tuotteiden ja palveluiden luomiseen. Paras Businesspolku -liikeideakilpailun voittajat: Vasemmalla MC Patch Teamin Jan-Erik Eriksson ja Mikael Bergelin, oikealla mikrokontrollerin kehittäjätiimistä Lauri Koskinen ja Markus Hiienkari. PARAS BUSINESSPOLKU Uusi liikeideakilpailu palkitsi haavanhoitojärjestelmän ja mikrokontrollerin Syksyllä Turku Science Park Oy järjesti ensimmäisen Paras Businesspolku -liikeideakilpailun. Turkulaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijoille, tutkimusryhmille ja opettajille tarkoitetun kilpailun tavoitteena on löytää uusia, merkittävän kaupallisen potentiaalin omaavia ideoita, tuotteita tai palveluita sekä edesauttaa uusien yritysten perustamista. Parhaaksi liikeideaksi ja euron rahapalkinnon saajaksi arvioitiin Åbo Akademin, Tampereen teknillisen yliopiston ja Aalto yliopiston tutkijoista koostuvan MCP Teamin idea MC-Patch Microcurrent Wound Mapping & Treatment System. Kyseessä on monitoiminnallinen haavanhoitojärjestelmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi vaikeasti paranevien kroonisten haavojen, ihosiirteiden sekä kirurgisten haavojen stimulointiin ja seurantaan. HEALTHBIO-VUOSISEMINAARI Toinen palkittu on Turun yliopiston Technology Research Centerissä toimiva työryhmä, jonka liikeidea on ultrapienen tehonkulutuksen mikrokontrolleri. Mikroprosessorien energiankulutusta pienentämällä se mahdollistaa Internet of Things -ajattelun (suom. teollinen internet, koneiden ja laitteiden älyratkaisut) sekä ns. puettavan elektroniikan hyödyntämisen. Idean jatkokehittelyyn tuomaristo myönsi euroa. Kilpailuun saapui hakemuksia yhteensä 24 ja mukana oli liikeideoita kaikista turkulaisista korkeakouluista ja kattavasti eri aloilta. Kaikilla kilpailuun osallistuneilla ideoilla on halutessaan mahdollisuus hakeutua alkaville yrityksille suunnattujen palveluiden pariin. Amerikkalaisyhtiö etsi yhteistyökumppaneita Turusta BD:n Senior Vice President Ellen Strahlman ja Orion Oyj:n lääketutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaava johtaja Reijo Salonen. HealthBIO seminaari on bioalan tärkein vuotuinen kansallinen kokoontuminen. Elokuun lopulla se houkutteli Turku Science Parkiin jälleen 200 alan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden edustajaa. Ajankohtaisten puheenvuorojen lisäksi tapahtuma on tärkeä yhteistyöverkostojen rakentamispaikka. järjestämään seminaariin toi oman lisänsä kansainvälinen Becton, Dickinson & Co (BD), jonka Yhdysvalloista saapuneet edustajat tapasivat vierailunsa yhteydessä myös useiden suomalaisten ja turkulaisten bioalan yritysten edustajia. BD:tä kiinnostavat erityisesti diagnostiikan ja lääkeannostelun tuotteet, joihin liittyy mahdollisuus skaalautuvuuteen. Osaamisen ekosysteemit ja verkostot ovat yhtiölle tärkeitä. SMART CHEMISTRY PARK Kemianalan pk-yrityksille uudenlainen kehitysympäristö Raision tehdasalueen R&D Centerin vajaakäytössä olevat laboratoriotilat palvelevat jatkossa Smart Chemistry Parkiin sijoittuvia yrityksiä. Turku Science Park Oy ja Game Turku esittäytyivät Tiedemessuilla yhteisosastolla. VIESTINTÄ & MARKKINOINTI Turku Science Park Oy näkyvästi esillä Turun Tiedemessuilla Turku Science Park Oy oli mukana lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa järjestettävillä Tiedemessuilla. Vihreäsävyinen osasto esitteli Turku Science Parkin palveluita ja ajankohtaisia hankkeita. Osaston toinen puoli oli varattu yhtiömme toteuttamalle Game Turku -hankkeelle. Turkulaista peliosaamista ja pelialan toimijoita tukeva hanke keskittyi messuilla kertomaan etenkin Innovatiiviset kaupungit- eli INKA-ohjelman alueellisen valmistelutyön yhteydessä kartoitettiin varsinaissuomalaisten kemianalan toimijoiden määrä ja osaaminen. Samalla syntyi idea uudenlaisen kemianteknologian yrityskeskittymän perustamisesta. Ajatus sai nopeasti tukea eri toimijoilta, ja jo vuoden 2014 alussa ryhdyttiin toimiin idean toteuttamiseksi. Turku Science Park Oy:n johdolla ja tiiviissä vuorovaikutuksessa pk-yritysten kanssa käynnistettiin neuvottelut Raisio Oyj:n tehdasalueella sijaitsevan tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion vuokraamisesta uudenlaiseksi innovaatioalustaksi. Asiat etenivät nopeasti ja vuodenvaihteen 2014/15 aikoihin tiloista kirjoitettiin vuokrasopimus. Todenteolla toiminta käynnistyi ja ensimmäiset yritykset asettuivat Smart Chemistry Parkiksi nimettyihin tiloihin vuoden 2015 alussa. Toiminta kyettiin käynnistämään lähinnä Sitralta saadun käynnistämisrahan, Raision kaupungin avustuksen ja Turun kaupungin, käytännössä, varaaman työpanoksen turvin. Toiminnan jatkuvuus tarvitsee vuoden 2015 päätyttyä uutta rahoitusta, mikä yhdessä alueen markkinoinnin ja uusien alueelle sijoittujien löytämisen kanssa muodostaa neutraalina fasilitaattorina toimivalle Turku Science Parkille tärkeän vastuun kuluvana vuonna. alan turkulaisista koulutusmahdollisuuksista. Esillä oli myös paikallisten peliyritysten pelejä. Turun Tiedemessut järjestettiin osana Turun kansainvälisiä Kirjamessuja ja niillä kävi vierasta. Syksyn aikana yhtiömme panosti myös muuhun näkyvyyteen. Messuja ennen uudistettiin yhtiömme nettisivut sekä toteutettiin uusi esitteemme, jossa toimintamme lähtökohdat, tavoitteet ja niihin perustuvat uudet palvelukokonaisuutemme on tiivistetty. Lisäksi loka-marraskuun aikana toteutettiin pienimuotoinen lehti-ilmoituskampanja, jolla lähinnä yrityskohderyhmälle muistutettiin tarjoamistamme palveluista. Aiempien vuosien tapaan tuotimme sekä painettuina että sähköisissä medioissa julkaistavaksi erilaisia esitteitä, lehdistötiedotteita, uutisia ja uutiskirjeitä sekä vuosikatsauksen. Entistä aktiivisemmin hyödynsimme myös sosiaalista mediaa. Terveys- ja hyvinvointisektorin teknologiakysymyksiin keskittyvä Monitori-seminaari järjestettiin vuonna 2014 jo 10. kerran. Järjestelyissä yhteistyötä ovat viime vuosina tehneet Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulun Liiketalous, ict ja bioalat sekä Turku Science Park Oy. Tilaisuuksista on muodostunut paikka keskusteluille, joissa ajatuksiaan tuovat esiin niin akateemiset yhteisöt, palvelujen tuottajat ja ostajat, teknologiayritykset kuin alan yhdistykset. Tärkeää on ollut tarkastella aihepiiriä laajasti myös potilaiden ja hoitohenkilöstön näkökulmat huomioiden. Turkulainen teknologiakonserni Teleste täytti 60 vuotta v Olavi Ahosen perustama yritys on erikoistunut laajakaistaisen kuvan ja tietoliikenteen järjestelmiin ja palveluihin. Yhtiö työllistää noin 1300 henkeä 20 eri maassa. HyTest Oy valmistaa monoklonaalisia vasta-aineita sekä antigeenejä diagnostiikkateollisuuden raaka-aineiksi. Vuonna 2014 yhtiö vietti 20-vuotisjuhlavuottaan. Sen kunniaksi ja jakaakseen osan menestyksestään eteenpäin yhtiö lanseerasi HyTest Cardiac Marker Award -palkinnon dollarin palkinnon sai englantilainen kliinisen kemian konsultti ja sydänmerkkiaineiden professori Paul Collinson. Turun Biotekniikan keskuksen perustamisesta tuli kuluneeksi 25 vuotta. Turun yliopiston ja Åbo Akademin voimavarat yhdistämällä syntyi vuonna 1989 huippuluokan välineet tarjoava työkalupakki turkulaisen huippututkimuksen hyväksi. TUCS (Turku Center for Computer Science) eli Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskus täytti 20 vuotta v TUCS perustettiin vuonna 1994 koordinoimaan ja harjoittamaan tutkimusta ja opetusta ict-alalla Turun Yliopistossa ja Åbo Akademissa. TUCSin piirissä toimii yli 250 henkilöä ja TUCSin koordinoimien koulutusohjelmien puitteissa opiskelee yli 2000 opiskelijaa.

6 TURKU SCIENCE PARK KAKSI TIEDEKORKEAKOULUA Turun yliopisto Åbo Akademi Turku Science Park Oy Turun ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulu Novia VAUHDITTAA UUDEN LIIKETOIMINNAN JA TYÖPAIKKOJEN SYNTYÄ TURUN SEUDULLE POHDITKO YRITYS- TAI TUOTEIDEASI MENESTYMIS- MAHDOLLISUUKSIA? Turku Science Park Oy:llä on pitkä kokemus korkeaan osaamiseen pohjautuvien yritysideoiden edistämisestä kohti kannattavaa liiketoimintaa. Asiantuntijamme auttavat mielellään kaikissa tutkimuksen kaupallistamista, liiketoiminnan suunnittelua sekä yrityksen perustamista ja rahoituksen hankintaa koskevissa kysymyksissä. Turku Science Park Oy on vahvasti mukana syksyllä 2015 omat tilat saavan SparkUp-yhteisön toiminnassa. Yhtiön perinteikäs hautomotoiminta jatkuu osana uutta yhteisöä. Hautomo laboratoriotiloineen keskittyy life science -alan yrityksiin. LISÄTIETOJA: Erik Lehtonen, Johtaja, Aloittavan yrityksen palvelut, KAIPAATKO NEUVOJA LIIKETOIMINTASI KASVATTAMISEEN JA KEHITTÄMISEEN? kasvu- ja kehittämispalvelut tarjoaa tukea liiketoiminnan kehittämiseen, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan tehostamiseen sekä rahoituksen järjestämiseen. Edistämme myös erilaisten yhteistoimintamallien ja kehitysympäristöjen rakentamista sekä yhteistyötä yritysten, korkeakoulujen, rahoittajien sekä tutkimus- ja kehittäjäorganisaatioiden välillä. Käytössäsi on laaja alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen verkostomme. Kasvu- ja kehittämispalvelut edistää myös julkisen sektorin asiakkuuksien välittämistä alueen yrityksille. LISÄTIETOJA: Marko Puhtila, Johtaja, Kasvu- ja kehittämispalvelut, KIINNOSTAVATKO KANSAIN- VÄLISTYMISEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET? kansainvälistämispalvelut keskittyy yhteistyökumppanuuksien rakentamiseen suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden välille, kansainvälistymisvalmennukseen ja kansainvälistymistä tukevien rahoituslähteiden etsintään. Olemme aktiivisesti mukana mm. 50 maassa toimivan Enterprise Europe Networkin (EEN) toiminnassa ja osallistumme kärkialojemme johtaviin tapahtumiin ja konferensseihin usein yhdessä kansainvälisille markkinoille tähtäävien asiakkaidemme kanssa. Turku Science Park Oy vastaa myös Turun kaupungin invest in -toiminnoista. LISÄTIETOJA: Tero Piispanen, Johtaja, Kansainvälistämispalvelut ja BioTurku, Turun yliopistollinen keskussairaala Tyks yli300 yritystä työntekijää ja yhteisöä opiskelijaa 400 professoria Suomen johtava, kansainvälisesti tunnustettu life science -klusteri POWERED BY TURKU SCIENCE PARK LTD SparkUp-yhteisö, innovatiivisten startupyritysten kasvun vauhdittaja Smart Chemistry Park, uudenlainen kemianalan yrityspuisto Raisiossa Helsingin moottoritien varressa Kupittaan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä kävelymatkan päässä keskustasta alle puolen tunnin ajomatka kansainvälisten yhteyksien lentokentälle

Turku Science Park Oy

Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2013 Turku Science Park Oy vuonna 2013 SISÄLLYSLUETTELO Innovatiivisen kasvun vauhdittaja Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus & tuloslaskelma ja tase 2013 Bioalan menestyksekäs

Lisätiedot

Turku Science Park Oy vuonna 2008

Turku Science Park Oy vuonna 2008 VUOSIKATSAUS 2008 2 Sisällysluettelo 3 Turku Science Park Oy vuonna 2008 Toimitusjohtajan katsaus...4 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa...6 Soveltava tieto- ja viestintäteknologia

Lisätiedot

Turku Science Park Oy vuonna 2009

Turku Science Park Oy vuonna 2009 Turku Science Park Oy vuonna 2009 Sisällysluettelo...3 Toimitusjohtajan katsaus... 4-5 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa... 6-7 Soveltava tieto- ja viestintäteknologia Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Bioala uskoo tulevaisuuteen

Bioala uskoo tulevaisuuteen 2012 HEALTHBIO TERVEYDEN BIOKLUSTERIN VUOSIJULKAISU Bioala uskoo tulevaisuuteen Sivu 4 Receptor vei tutkijat asiakkaiden luo Sivu 6 Kliiniset biopankit tulevat Sivu 8 Elämän merkit syöpädiagnostiikan tueksi

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto VUOSIKERTOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS 2007 1 Sitra lyhyesti Rakennamme huomisen menestyvää Suomea 2 Yliasiamiehen katsaus Hyvinvointia, tehokkuutta ja kasvua 4 Strategiana nopea reagointi ajan haasteisiin 6

Lisätiedot

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6 VUOSIKERTOMUS 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 päätapahtumat 8 Strategia 10 Technopolis-konsepti 14 Toimintapaikkakunnat 16 Technopolis on asiakasyritysten lukumäärällä

Lisätiedot

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista Yrityssalo Oy:n asiakaslehti - www.yrityssalo.fi Helmikuu 2012 JEISTO 12/2008 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008 Yrityssalo mahdollistaa yrityksille ympäristön kasvaa, kehittyä ja kansainvälistyä Salo

Lisätiedot

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin 04 08 Sisältö 04 Kiitorata menestykseen Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu 2014 06 Human Security Finland etsii yrityksiä 06 Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten

Lisätiedot

VARMUUSKOPIOINTI VIELÄ lapsen kengissä. VERKOSTON VOIMALLA kansainvälisille markkinoille NUMERO 2/2010

VARMUUSKOPIOINTI VIELÄ lapsen kengissä. VERKOSTON VOIMALLA kansainvälisille markkinoille NUMERO 2/2010 NUMERO 2/2010 sivu 6 INNOVATION MILL -mallista Suomen elvyttäjä sivu 10 VARMUUSKOPIOINTI VIELÄ lapsen kengissä sivu 16 VERKOSTON VOIMALLA kansainvälisille markkinoille menestystarinat menestystarinat Technopolis-asiakkaat

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Asiantuntijoiden Turku Science Park Oy

Asiantuntijoiden Turku Science Park Oy menestykseen 2 3 osaamista Uteliaisuutta ja kokeilunhalua. Pitkäjänteistä tutkimusta sekä määrätietoista tutkimustulosten hyödyntämistä. Rohkeutta uskaltaa uutta. Turku Science Parkissa kolmen tiedekorkeakoulun

Lisätiedot

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN NUMERO 2/2009 sivu 12 INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN arvoverkoilla sivu 6 KEKSINTÖSÄÄTIÖ jalostaa liikeideoita sivu 8 MODERNIT PUHEPALVELUT liiketoiminnan vauhdittajana sivu 2 TECHNOPOLIS ONLINE - palvelu

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

asvu M-Files vie tiedonhallinnan uudelle tasolle Pääomasijoittaja löytää lupaavimmat yritykset Enevo antoi älyn jäteastioille 2/2013

asvu M-Files vie tiedonhallinnan uudelle tasolle Pääomasijoittaja löytää lupaavimmat yritykset Enevo antoi älyn jäteastioille 2/2013 asvu TEOLLISUUSSIJOITUS 2/2013 Pääomasijoittaja löytää lupaavimmat yritykset Enevo antoi älyn jäteastioille M-Files vie tiedonhallinnan uudelle tasolle Pääkirjoitus 4 Kasvu Menestystarinoita on syntynyt

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Vuoden. palkitut TIETOLIITE. Aalto ES & Antti Rainio. Julkisen tiedon avaaminen kannattaa. Opiskelijat innostuivat kasvuyrittämisestä

Vuoden. palkitut TIETOLIITE. Aalto ES & Antti Rainio. Julkisen tiedon avaaminen kannattaa. Opiskelijat innostuivat kasvuyrittämisestä TIETOLIITE TIETOTEKNIIKAN LIITON JÄSENLEHTI 1/2012 Vuoden 2011 palkitut Aalto ES & Antti Rainio Julkisen tiedon avaaminen kannattaa Opiskelijat innostuivat kasvuyrittämisestä Vuoden 2011 tietotekniikkatuote

Lisätiedot

Kuopio Innovation Today

Kuopio Innovation Today Vuosijulkaisu 2013 Kuopio Innovation Today Terve ihminen Turvallinen ympäristö Kuopion Tiedepuisto kasvaa ja kehittyy Kuva: Vicente Serra Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu Kuopion Tiedepuisto kasvaa

Lisätiedot

Rahan tekemisen taito. Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta. Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi. Uutta virtaa startup-sijoituksiin

Rahan tekemisen taito. Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta. Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi. Uutta virtaa startup-sijoituksiin AJANKOHTAISTA ASIAA TEKESISTÄ YRITYKSILLE 4 2013 TEEMA s. 12 29 Rahan tekemisen taito Hyville ideoille löytyy aina rahoitusta Sivu 3 Suomen peliala kasvoi miljardiliiketoiminnaksi Sivu 4 Uutta virtaa startup-sijoituksiin

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

IN VITRO -DIAGNOSTIIKKAAN LIITTYVÄN TEOLLISUUDEN KEHITYSNÄKYMÄT VARSINAIS-SUOMESSA. Nina Suvanto & Ilkka Kouvonen OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA

IN VITRO -DIAGNOSTIIKKAAN LIITTYVÄN TEOLLISUUDEN KEHITYSNÄKYMÄT VARSINAIS-SUOMESSA. Nina Suvanto & Ilkka Kouvonen OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 132 TUTKIMUKSIA Nina Suvanto & Ilkka Kouvonen IN VITRO -DIAGNOSTIIKKAAN LIITTYVÄN TEOLLISUUDEN KEHITYSNÄKYMÄT VARSINAIS-SUOMESSA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tilinpäätös 2013 7.3.2014 Käsittely Tekesin johtokunnassa 7.3.2014 Tekesin johtoryhmässä ja YT-elimessä 24.2.2014 4ILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 1 (66)

Lisätiedot

Monien mahdollisuuksien bioteknologia

Monien mahdollisuuksien bioteknologia Monien mahdollisuuksien bioteknologia 2 Monien mahdollisuuksien teknologia Bioteknologia oli vuosituhannen vaihtuessa suurten lupausten ala, jolta innokkaimmat povasivat Suomeen uutta Nokiaa, kansallisesti

Lisätiedot

technopolis 30 vuotta

technopolis 30 vuotta 1 / 2012 sivu 2 technopolis 30 vuotta sivu 6 Esittelyssä Technopolis Lappeenranta sivu 8 Ericssonin uusi yksikkö Technopolis ouluun sivu 9 Technopolis finnmedi toiminnassa 30 kasvun vuotta teksti: Kari

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2004 SISÄLTÖ Suomen menestyksen uusi suunta: edelläkävijäksi teknologian soveltajana Yliasiamiehen katsaus 2 Keskittäminen lisää vaikuttavuutta 4 Kohti innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot