TURKU SCIENCE PARK OY VAUHDITTAA INNOVATIIVISTA KASVUA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURKU SCIENCE PARK OY VAUHDITTAA INNOVATIIVISTA KASVUA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1

2 2 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2014 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus TURKU SCIENCE PARK OY VAUHDITTAA INNOVATIIVISTA KASVUA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS tehtävä nivoutuu yritysten hyvinvointiin. Innovatiiviset, menestyvät ja työllistävät yritykset ovat Turun talousalueen menestyksen moottori, sillä ilman osaamista, työpaikkoja ja voittoa tuottavia yrityksiä ei ole muutakaan hyvinvointia. Korkean osaamistason liiketoiminta edellyttää yliopistojen ja korkeakoulujen, yritysten sekä julkisen sektorin tiivistä yhteistyötä. Turun kaupungin omistamana elinkeinopoliittisena yhtiönä Turku Science Park Oy toimii strategisena kumppanina yliopistoille, korkeakouluille sekä niin käynnistyville kuin jo toimiville, kasvuhakuisille yrityksille. Palvelemme kaikkia korkeaan osaamiseen perustuvia aloja, mutta painopistealojamme ovat bioteknologia (BioTurku - life science), tieto- ja viestintäteknologia (ict) sekä kemia- ja cleantech-toimialat. Turku Science Park Oy on riippumaton ja puolueeton asiantuntijayritys, joka on edistänyt korkeaan osaamiseen perustuvaa pk-yritysten liiketoimintaa yli neljännesvuosisadan ajan. Palvelumme ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia. Taloudellisesti haastavat ajat jatkuivat vuonna 2014 niin maailmalla kuin Suomessakin. Kehitys on ollut osin kahtiajakoista. Euroopassa osa kansantalouksista on löytämässä kasvuuransa, mutta mantereen reuna-alueilla kehitys on ollut hitaampaa tai jopa päinvastaista kuten Suomessa. Kansallisella tasolla julkisen talouden kestävyysvaje alkaa jo vaikuttaa myös yrityksille tarjottavien palvelujen ja rahoitusmahdollisuuksien heikkenemisenä. Valtion toimien johdosta kunnallisten yritys- ja innovaatiopalvelujen rooli korostuu entisestään. Valitettavasti vain kuntatalouden tilanne kärsii samasta kestävyysvajeesta, eikä päätöksenteossa ole aina helppoa pitää katsetta tulevaisuudessa nykyisten ongelmien painaessa päälle. Turussa tilanteeseen on herätty ja päätetty yhteistuumin vastata pienenevien resurssien ongelmaan yhteistyöllä. Tilanteen parantamiseksi Turun kaupunki, Turku Science Park Oy ja turkulaiset korkeakoulut allekirjoittivat kesällä innovaatiosopimuksen, jonka myötä toimintoja tullaan kehittämään entistä laajemmassa yhteistyössä. Tavoitteena on saavuttaa säästöjä, mutta kuitenkin ensisijaisesti parantaa olemassa olevaa palvelutarjontaa ja näin lisätä paikallisia onnistumisia. Sopimukseen sisältyy niin toiminnallista yhteistyötä kuin allekirjoittajatahojen soveltuvien toimijoiden sijoittumisia samoihin tiloihin. TScP on valmistellut laajan yritysjoukon kanssa uutta, pääosin kiertotalouteen pohjautuvaa kemian alan yrityskeskittymää. Eri yritysten ja toimijatahojen yhteistyöhön perustuva yrityspuisto sijoittuu Raisio Oyj:n tehdasalueelle ja on saanut nimekseen Smart Chemistry Park. Kun mukana ovat vahvasti myös paikalliset korkeakoulut, on toiminta oivallinen esimerkki ns. Triple Helix -mallin tarjoamista mahdollisuuksista pienemmässäkin mittakaavassa. Toimintamalli ja sen kehittäminen on saanut runsaasti myös kansallista huomiota. Tästä syystä muun muassa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra rahoittaa toiminnan käynnistymistä. Euroopan unionin uuden ohjelmakauden myötä alkoi myös uusi rahoituskausi. Tämä on tarkoittanut uusia mahdollisuuksia, joihin myös TScP on vahvasti tarttunut. Kasvua hakevien yritysten auttamiseen tähtäävässä Enterprice Europe Network -toiminnassa haettiin uusia konsortioita toiminnon toteuttamiseen eri maissa. Suomen konsortio muodostui Finprosta, Helsingin seudun kauppakamarista ja TScP:stä. Tämän roolin myötä TScP haki ja sai vastuulleen myös EU:n uuden pk-instrumentista rahoitusta saaneiden yritysten neuvonnan Suomessa. Molemmissa hankkeissa roolimme on kansallinen ja laajentaa siten yhtiömme toiminnallista aluetta aiemmasta. Yritystoiminnassa korostunut kasvuhakuisuus on otettu huomioon myös yhtiömme sisäisessä kehittämisessä. Toteutimme kesällä organisaatiouudistuksen, jossa vanhasta toimialajakoon perustuvasta mallista siirryttiin yritysten elinkaareen pohjautuvaan malliin. Näin voimme omalta osaltamme näyttää esimerkkiä ja olla tarjoamassa eri toimialojen yhteistyöhön tähtääviä operaatioita. Merkittävimmät uudet innovaatiot kun näyttäisivät usein syntyvän juuri toimialojen rajapinnoilla. Rikumatti Levomäki toimitusjohtaja Painopistealojamme ovat bioteknologia (BioTurku - life science), tieto- ja viestintäteknologia (ict) sekä kemia- ja cleantech-toimialat

3 4 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2014 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus VUONNA 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yhtiökokouksessa nimettyyn hallitukseen kuuluivat Pekka Sundman (puheenjohtaja), Seppo Lehtinen, Riitta Koskimies, Jorma Mattinen, Aleksi Randell, Matti Rihko, Jukka Rinnevaara ja Kalervo Väänänen. Hallituksen sihteerinä on toiminut Tuomas Heikkinen. Yhtiön toimitusjohtajana oli Rikumatti Levomäki. ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Strategiatyön yhteydessä TScP on arvioinut toimintansa laajuuteen ja rakenteeseen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. TULOSLASKELMA JA TASE 2014 Muu rahoitus 2 % Hankerahoitus ELY-keskukselta 6 % Hankerahoitus EU:lta ja ESR:lta 8 % Hankerahoitus Tekesiltä 4 % Rahoitus Turun Seudun Kehittämiskeskukselta 17 % LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN Kaupungin ulkopuolisen rahoituspohjan laajentamistavoitteeseen liittyy epävarmuutta, johon vaikuttaa muun muassa saatavilla olevan rahoituksen määrä. Epävarman globaalin taloudellisen tilanteen myötä myös sijoitusriski on korostunut, ja viime aikoina myös merkittävästi realisoitunut. Suhteutettuna kokonaisuuteen, ei näitä riskejä kuitenkaan nähdä kovin merkittävinä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Uuden turkulaisen yritys- ja innovaatiopalvelukokonaisuuden toteuttaminen jatkuu tulevien vuosien aikana. Alkuvaiheen yrityskehitystoiminta saa omat toimitilansa syksyllä 2015 ja siirtyy näin aivan uudelle tasolle. Vuoden 2016 alussa yrityspalvelutoimijat muuttavat yhteisiin TULOSLASKELMA Liikevaihto ,58 Materiaalit ja palvelut ,54 Henkilöstökulut ,64 Poistot ja arvonalentumiset ,89 Liiketoiminnan muut kulut ,83 Liikevoitto ,70 Rahoitustuotot ja kulut ,91 Nettotulos ,21 toimitiloihin, minkä myötä yhteistoimintaa voidaan edelleen merkittävästi lisätä. Ulkoisen rahoituksen saantiin väliaikaisesti liittyneet rajoitteet ovat poistumassa uusien rahoituslähteiden avautuessa. Ulkoisen rahoituksen mahdollisuuksien myötä mahdollistuu laadun kehittämisen lisäksi toiminnan volyymin kasvattaminen. HALLITUKSEN OSINKOEHDOTUS Tilikauden tappio oli ,21 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. TASE Vastaavaa Pysyvät vastaavat ,33 Vaihtuvat vastaavat ,96 Vastaavaa yhteensä ,29 Vastattavaa Oma pääoma ,11 Vieras pääoma ,18 Vastattavaa yhteensä ,29 Palveluiden myynti 3 % Vuokratuotot yrityshautomosta 3 % Hankerahoitus Varsinais-Suomen liitolta 4 % Rahoitus Turun kaupungilta 53 % Turku Science Park Oy on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Toiminta perustuu elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja julkisen sektorin yhteisten kehityshankkeiden sekä Turun kaupungin antamien toimeksiantojen toteuttamiseen. Liikevaihdon jakautuminen kuvaa eri rahoituslähteiden osuuksia vuoden 2014 toiminnassa. INNOVATIIVISEN KASVUN VUOSI 2014 Lisää uutisia: Turun Itämeripäivien yhteydessä järjestettiin kesäkuun alussa life science -aiheisiin keskittynyt Baltic Sea Health Summit. Turku Science Parkin järjestämä tapahtuma keräsi noin 150 osallistujaa Suomesta, muista Pohjoismaista, Virosta ja Venäjältä. Yksi seminaarin pääteemoista oli bioalan rahoituksen tulevaisuus, jota myös Euroopan johtava life science -asiantuntija Siegfried Bialojan pohti puheenvuorossaan. Hän sanoi Euroopan kärsivän sijoittajarahan puutteesta, mikä ajaa innovaatiot Yhdysvaltoihin, jossa pörssilistautuminen on toimiva vaihtoehto rahan saamiseksi. Asiantuntijat kokivat Baltic Sea Health Summitin arvokkaana tilaisuutena ajatustenvaihtoon ja verkostoitumiseen. Siegfried Bialojanin mielestä Turku Huhtikuussa kolmatta kertaa järjestetty Turku ICT Week saavutti jälleen uuden osallistujaennätyksen. Yhteensä 15 erilaisesta tilaisuudesta koostunut viikko houkutteli lähinnä Turku Science Parkin alueella pidettyihin tilaisuuksiin yli 1000 osallistujaa. Turku ICT Week nostaa esiin varsinaissuomalaisia ict-alan toimijoita ja toimintaa. Tapahtuman tilaisuudet ovat kaikille avoimia, BIOTURKU Baltic Sea Health Summit kokosi Itämeren alueen life science -toimijat Siegfried Bialojan oli yksi Baltic Sea Health Summitin puhujista. on johtavana bioalan klusterina otollinen paikka huippukokoukselle. Turussa on ymmärretty menestyksekkään bioklusterin edellytykset: vahva yhteistyö perustutkimuksen, sairaalan ja kaupallisten yritysten välillä. Tämän kaltainen vuorovaikutusta korostava ekosysteemi on avain oikeastaan minkä tahansa klusterin menestykseen, Bialojan sanoo. Kansainvälinen verkostoituminen nähtiin menestyksekkään liiketoiminnan ja rahoituksen saamisen avaintekijänä. Ensimmäistä kertaa järjestetyssä Baltic Sea Health Summitissa solmittiinkin uusia kumppanuussuhteita asiantuntijoiden partnerointitilaisuudessa. Onnistuneesta tapahtumasta on tulossa Turussa toistuva terveys- ja bioalan huippukokous. TURKU ICT WEEK 2014 Ennätysmäärä tilaisuuksia ja osallistujia mutta tavoitteena on innostaa ja inspiroida erityisesti opiskelijoita, tutkijoita ja yrityksiä. Viikon koordinoinnista vastaa Turku Science Park Oy ja yksittäisiä tapahtumia on järjestämässä suuri joukko ictsektorin ja liike-elämän toimijoita. Tapahtumien aihekirjo vaihteli terveydenhuollosta televisiotoimintaan ja peleistä teollisuuteen. Turku ICT Week syntyi yhdistämään alueemme osaajia ja organisaatioita, ja viimeistään vuoden 2014 tapahtuma osoitti tavoitteessa onnistutun. Järjestelyihin osallistuvien tahojen suuri määrä kertoo lisäksi alan toimijoiden hyvästä yhteistyöstä Turun seudulla yksityistä sektoria edustavaa henkilöä 960 korkeakouluja edustanutta henkilöä 296 julkista sektoria edustavaa henkilöä 431 yksityishenkilöksi kirjattua henkilöä Turku Science Park Oy:ssä arvioitiin 42 uutta yritysideaa edustajat kävivät 80 Invest in -neuvottelua Turun seudulle etabloitui 3 uutta bio- ja ict-alan yritystä

4 6 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2014 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus Turkulaisia startup-yrityksiä ja niille suunnattuja palveluita tehtiin tutuiksi toukokuussa. Turku Science Park Oy, Boost Turku ry ja luovien alojen yrityshautomo Creve esittelivät silloin Vähätorin SparkUp-viikolla innovatiivista ja luovaa turkulaista startup-toimintaa. Yrityksistä viikolla olivat mukana mm. Bhava Industries, Rumilus Design, Julja Finland sekä NaNi Design. Startup Journey, Boost Turku ry:n kesän 2014 yrityskiihdytysohjelma, vauhditti jälleen monen nuoren ja opiskelijan yritysideaa. Kesän aikana Startup Journeyyn osallistuneet 16 tiimiä hioivat ideoitaan, joista parhaana palkittiin kesän päätteeksi Kalevalasta vaikutteita saaneen pelin kehittänyt FakeFish. Kaksivuotinen Pelinrakentajahanke käynnistyi vuoden 2013 alussa ja sai syksyllä jatkoaikaa vuoden 2015 maaliskuun loppuun. Hankkeessa on luotu Game Turku -nimen alle Turun pelialan keskittymä, joka on tehnyt tunnetuksi turkulaista peliosaamista ja rakentanut alan toimijoiden välille yhteistyötä. Hankkeen kahden toimintavuoden aikana pelialan yritysten määrä kasvoi 170 prosenttia ja niissä työskentelevän henkilöstön määrä jopa 225 prosenttia. Turussa toimii nyt 25 erikokoista peliyritystä, jotka työllistävät 130 henkeä. Lääkekehitysyhtiö Faron Pharmaceuticals Oy ja sen tutkimusyhteistyöverkosto ovat kehittäneet uuden lupaavan lääkehoidon vakavan keuhkovamman parantamiseksi. Akuuttiin keuhkovammaan ja sen pitkittyneeseen keuhkojen vajaatoimintatilana tunnettuun ARDS:iin (acute respiratory distress syndrome) kuolee noin kolmannes sairastuneista. Tutkimuksissa lääke alensi kuolleisuuden todennäköisyyttä yli 80 prosenttia. Lääkeannostelu- ja lääkekehitysyhtiö DelSiTech Oy sai keväällä päätökseen rahoituskierroksen, jonka aikana yhtiö keräsi merkittävän pääomasijoituksen kotimaisilta rahoittajilta. Tämän lisäksi Tekes myönsi yhtiölle lähes miljoonan euron tuotekehitysrahoituksen. Koko rahoituskierroksen suuruus oli lähes 1,7 miljoonaa euroa. Lisärahoituksen avulla Del- SiTech kiihdyttää yhtiön oman ns. supergeneerisen lääketuotteen kehitystä. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Islantilaisvieraita lokakuussa Islannin teollisuus-, kauppa- ja matkailuministeri Ragnheiður Elín Árnadóttir (toinen vas.) sekä suurlähettiläs Kristín Aðalbjörg Árnadóttir tapasivat lokakuun alun Turun vierailullaan myös edustajat. Toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki (toinen LÄÄKETEHTAAT Orion investoi, Bayerin Mirena rikkoi ennätyksiä Turkulaisen lääkekehityksen perinteikkäät johtotähdet, suomalainen Orion ja saksalainen Bayer jatkavat sekä kasvuaan että investointejaan. Orionin uusi, pakkaus- ja logistiikkatoimintoihin keskittynyt lääketehdas otettiin käyttöön Salossa maaliskuussa. Investointi toi Saloon yli 100 työpaikkaa. Pakkaustoimintojen keskittäminen Saloon vapautti samalla lisätilaa Orionin Turun ja Espoon tehtaiden lääkevalmistukselle ja uusinvestoinneille. Heinäkuussa valmistui myös Orionin Turun tehtaan laajennus. Orion valmistaa Turussa tabletteja, voiteita ja syöpälääkkeitä. Tehtaalla työskentelee noin 700 orionilaista. Bayerin Turun tehtaan ykköstuote hormoniehkäisin Mirena saavutti jälleen uuden myyntiennätyksen. Tuoteperheen myynti nousi vuonna 2014 jo 819 miljoonaan euroon. oik.) ja BioTurun johtaja Tero Piispanen keskustelivat vieraiden kanssa mahdollisuuksista lisätä yhteistyötä suomalaisten ja islantilaisten bioalan yritysten välillä. Turku olisi Suomen johtavana life science -keskittymänä islantilaisille luonteva yhteistyökaupunki. Orion/Tomi Parkkonen Orionin Salon tehdas käynnistyi viime keväänä. Kesäkuun alussa Orion ja Bayer kertoivat maailmanlaajuisesta yhteistyöstä, jolla Orionin eturauhassyövän hoitoon tähtäävä lääkeaihio ODM-201 pyritään saattamaan valmiiksi ja markkinoille. Bayer kaupallistaa androgeenireseptorin estäjän maailmanlaajuisesti ja Orion vastaa tuotteen valmistuksesta. Orionin tutkimus- ja kehitysjohtaja Reijo Salosen mukaan uusi yhteistyömalli hyödyntää kaikkia osapuolia niin Bayerin viime aikoina osoittamaa omistautumista uusien syöpähoitojen kehittämiseen kuin Orionin työtä innovatiivisten lääkemolekyyien löytämisessä. Kolmas hyötyjä ovat eturauhassyöpäpotilaat, joille yhteistyöllä uskotaan syntyvän elämänlaatuun merkittävästi vaikuttava lääke. Anne Kortela Innovaatiosopimuksen allekirjoittivat Turun ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja Sami Savolainen (vas.), Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell, Åbo Akademin rehtori Jorma Mattinen ja toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki. TURUN YRITYS- JA INNOVAATIOPALVELUT Kohti uutta aikakautta Turun kaupunki ja alueen korkeakoulujen innovaatiopalveluiden tuottajat sopivat kesällä yhteistyön tiivistämisestä. Turku Science Parkin alueelle keskitetään asteittain koko Turun seutua palveleva, helposti saavutettava yritys- ja innovaatiopalvelujen keskittymä. Viimeistään vuoden 2016 alussa Turun seudun yrityspalvelut tuotetaan yhden katon alla Turku Science Parkissa sijaitsevassa ICT-talossa. Taloon muuttavat lisäksi Turun Seudun Kehittämiskeskus, Turun seudun yrityspalvelupiste Potkuri ja korkeakoulujen t&k-toimintoja, esimerkiksi Turun yliopiston Brahea-keskus. Uudelleenjärjestelyihin sisältyy myös uuden startup-yritysten kehitysympäristön perustaminen Turku Science Parkin alueelle. ElektroCityyn syksyllä 2015 valmistuvat tilat yhdistävät aloittavien yritysten palvelut, Humanistisen ammattikorkeakoulu Humakin luovien alojen hautomo Creven ja yrittäjähenkisten opiskelijoiden yhteisö Boost Turku ry:n saman katon alle. SparkUp-nimen saanut toimintojen kokonaisuus vauhdittaa alueen startuptoimintaa, lisää vetovoimaa ja edistää alueella syntyvien innovaatioiden kaupallistamista. Lähtökohtana innovaatiosopimukselle on ollut asiakaslähtöisyys. Yrittäjien ja yritysten on tulevaisuudessa nykyistä helpompaa löytää heille suunnatut palvelut. Eri toimijoiden keskinäisen yhteistyön tiivistyminen nopeuttaa palvelujen tarjoamista ja parantaa toimijoiden mahdollisuuksia vastata elinkeinoelämän tarpeisiin. DIAGNOSTIIKKA Upcon on kahden turkulaisyrityksen taidonnäyte Turkulaisyritykset Labrox Oy ja Kaivogen Oy esittelivät vuoden 2014 Medica-messuilla tuoreen Upcon-konseptinsa. Uusi levylukija tekee mahdolliseksi entistä tarkemmat ja nopeammat merkkiainetestit nanopartikkeleiden avulla. Lukijalla pystyy analysoimaan näytteistä esimerkiksi sydänmerkkiaineen optisesti hyvin nopeasti ja luotettavasti Kaivogenin tuottamien nanopartikkeleiden avulla, joten se soveltuu hyvin pikatesteihin. Pyrimme siihen, että tuloksen voisi saada jo noin kymmenessä minuutissa tai allekin, tuotekehitysyhtiö Labroxin toimitusjohtaja Ida Erling kertoo. Yrityshautomo Protomossa alkunsa saanut Labrox on jo muutaman toimintavuoden jälkeen pääsemässä omilleen. Vuonna 2014 yrityksen liikevaihto nousi jo euroon. Ida Erling esittelee uutta Upcon-lukijaa. Forendo Pharma Oy on tehnyt lisenssisopimuksen fispemifeenin kehittämisestä ja kaupallistamisesta Yhdysvalloissa Apricus Biosciences Inc:n kanssa. Fispemifeeni normalisoi matalaa testosteronipitoisuutta sekä tehoaa kokeellisissa tautimalleissa virtsavaivaan ja krooniseen eturauhastulehdukseen. Lisenssisopimuksen yhteydessä Forendo sai 12,5 miljoonan dollarin etumaksun. Lisäksi tavoitteiden toteutuessa Apricus maksaa Forendolle myöhemmin erilaisia etappimaksuja sekä kaupallisten tavoitteiden toteutuessa rojalteja. Yhtiö kertoi myös 12 miljoonan euron lisärahoituksesta uuden endometrioosin hoitoon käytettävän lääkeaineen kehitystyöhön. Aiempien osakkaiden ohella rahoituskierrokseen osallistui myös kaksi uutta osakasta, Novartis Venture Fund ja MS Ventures. Diagnostiikkayritys Abacus Diagnostica Oy sai kesäkuussa vuosittain Turussa vietettävän Eurooppalaisen Yrittäjyyden Päivän Born Global -tunnustuksen. Abacus on molekyylidiagnoosiyritys, joka on erikoistunut nopeaan DNA-testaukseen. Vuonna 2009 yritys alkoi kehittää GenomEra -teknologiaa infektiotautien aiheuttajien tunnistamiseen ja sai siihen yksityisen rahoituksen. Vuonna 2011 yritys sai CE-IVD -merkin ja aloitti kliinisen tuotteen myynnin Euroopassa. Sen jälkeen yrityksen liikevaihto on melkein viisinkertaistunut ja tuloista 80 prosenttia tulee viennistä. Diagnostiikkayhtiö ArcDia International Oy otti käyttöön uudet, 900 neliön tilat Turku Science Parkissa sijaitsevassa Triviumkiinteistössä. Saman katon alla toimivat nyt niin tuotekehitys, tuotanto kuin markkinointikin. Triviumin seitsemännessä kerroksessa ArcDia jatkaa maripoc -konseptin (testijärjestelmä hengitystieinfektioiden nopeaan diagnostiikkaan) ja analysaattorin kehitystyötä. Vientiä on jo kymmeneen maahan ja rekisteröintivaihe on meneillään Kiinassa, Venäjällä ja Japanissa.

5 8 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2014 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus Abomics Oy avasi Geenitaltiopalvelun, johon voidaan tallettaa geenitestien tuloksia. Testituloksia voidaan hyödyntää oikean lääkkeen ja annostuksen määräämiseen. Sovellus yhdistää tieteellisten tutkimusten kautta saadun tiedon ja sen tulkinnan ymmärrettävään muotoon: myös potilas ymmärtää, mitä on tutkittu ja miksi. Geenitaltion kautta tiedot ovat helposti ja turvallisesti potilaan itsensä ja hänen hoitoonsa osallistuvien hyödynnettävissä. Abomics julkisti myös Lääkkeenimobiilisovelluksen, jonka avulla lääkkeet ja niiden annostus on helppo kirjata, tallentaa ja ottaa mukaan hoitotilanteisiin. Sovelluksesta on julkaistu Windows Phone-, iphone- ja Android-versiot. Kaarinassa toimivan MetGen Oy:n cleantech-osaaminen sai tunnustusta joulukuussa. Lausannessa Sveitsissä pidetyssä palkintojenjakotilaisuudessa Global Cleantech Cluster Association (GCCA) myönsi yritykselle tunnustuksen teollisuusentsyymien kehittämiseen luodusta teknologiasta. Met- Gen voitti GCCA:n Later Stage Award -palkinnon biopolttoaineet/ bioenergia-luokassa. Turun yliopiston ja Tyksin yhteydessä toimiva Auria Biopankki merkittiin Valviran biopankkirekisteriin maaliskuussa. Biopankkiin kerätään esimerkiksi kudos- ja verinäytteitä ja tietoja tulevaisuudessa käynnistyviä tutkimus- ja kehityshankkeita varten. Aurian tutkimusalue kattaa erityisesti verenkierto-, aineenvaihdunta-, syöpä-, sekä neurologisten sairauksien tutkimusalueet. Auria Biopankki lisää myös Turun houkuttelevuutta life science -alan sijoittautumispaikkana. Turkulaislähtöiset innovaatiot olivat voittoisia jaettaessa Kemianteollisuuden vuoden 2014 Innovaatiopalkinnot. Palkituiksi tulivat Orion Pharma Oy:n lääkehoito Alzheimerin taudin oireisiin ja PerkinElmer Oy:n kehittämä järjestelmä immuunipuutostaudin seulontaan vastasyntyneiltä. Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksissä, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa toimivia tutkimus- ja tuotekehitysryhmiä uusien kemiallisten tuotteiden ja palveluiden luomiseen. Paras Businesspolku -liikeideakilpailun voittajat: Vasemmalla MC Patch Teamin Jan-Erik Eriksson ja Mikael Bergelin, oikealla mikrokontrollerin kehittäjätiimistä Lauri Koskinen ja Markus Hiienkari. PARAS BUSINESSPOLKU Uusi liikeideakilpailu palkitsi haavanhoitojärjestelmän ja mikrokontrollerin Syksyllä Turku Science Park Oy järjesti ensimmäisen Paras Businesspolku -liikeideakilpailun. Turkulaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijoille, tutkimusryhmille ja opettajille tarkoitetun kilpailun tavoitteena on löytää uusia, merkittävän kaupallisen potentiaalin omaavia ideoita, tuotteita tai palveluita sekä edesauttaa uusien yritysten perustamista. Parhaaksi liikeideaksi ja euron rahapalkinnon saajaksi arvioitiin Åbo Akademin, Tampereen teknillisen yliopiston ja Aalto yliopiston tutkijoista koostuvan MCP Teamin idea MC-Patch Microcurrent Wound Mapping & Treatment System. Kyseessä on monitoiminnallinen haavanhoitojärjestelmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi vaikeasti paranevien kroonisten haavojen, ihosiirteiden sekä kirurgisten haavojen stimulointiin ja seurantaan. HEALTHBIO-VUOSISEMINAARI Toinen palkittu on Turun yliopiston Technology Research Centerissä toimiva työryhmä, jonka liikeidea on ultrapienen tehonkulutuksen mikrokontrolleri. Mikroprosessorien energiankulutusta pienentämällä se mahdollistaa Internet of Things -ajattelun (suom. teollinen internet, koneiden ja laitteiden älyratkaisut) sekä ns. puettavan elektroniikan hyödyntämisen. Idean jatkokehittelyyn tuomaristo myönsi euroa. Kilpailuun saapui hakemuksia yhteensä 24 ja mukana oli liikeideoita kaikista turkulaisista korkeakouluista ja kattavasti eri aloilta. Kaikilla kilpailuun osallistuneilla ideoilla on halutessaan mahdollisuus hakeutua alkaville yrityksille suunnattujen palveluiden pariin. Amerikkalaisyhtiö etsi yhteistyökumppaneita Turusta BD:n Senior Vice President Ellen Strahlman ja Orion Oyj:n lääketutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaava johtaja Reijo Salonen. HealthBIO seminaari on bioalan tärkein vuotuinen kansallinen kokoontuminen. Elokuun lopulla se houkutteli Turku Science Parkiin jälleen 200 alan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden edustajaa. Ajankohtaisten puheenvuorojen lisäksi tapahtuma on tärkeä yhteistyöverkostojen rakentamispaikka. järjestämään seminaariin toi oman lisänsä kansainvälinen Becton, Dickinson & Co (BD), jonka Yhdysvalloista saapuneet edustajat tapasivat vierailunsa yhteydessä myös useiden suomalaisten ja turkulaisten bioalan yritysten edustajia. BD:tä kiinnostavat erityisesti diagnostiikan ja lääkeannostelun tuotteet, joihin liittyy mahdollisuus skaalautuvuuteen. Osaamisen ekosysteemit ja verkostot ovat yhtiölle tärkeitä. SMART CHEMISTRY PARK Kemianalan pk-yrityksille uudenlainen kehitysympäristö Raision tehdasalueen R&D Centerin vajaakäytössä olevat laboratoriotilat palvelevat jatkossa Smart Chemistry Parkiin sijoittuvia yrityksiä. Turku Science Park Oy ja Game Turku esittäytyivät Tiedemessuilla yhteisosastolla. VIESTINTÄ & MARKKINOINTI Turku Science Park Oy näkyvästi esillä Turun Tiedemessuilla Turku Science Park Oy oli mukana lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa järjestettävillä Tiedemessuilla. Vihreäsävyinen osasto esitteli Turku Science Parkin palveluita ja ajankohtaisia hankkeita. Osaston toinen puoli oli varattu yhtiömme toteuttamalle Game Turku -hankkeelle. Turkulaista peliosaamista ja pelialan toimijoita tukeva hanke keskittyi messuilla kertomaan etenkin Innovatiiviset kaupungit- eli INKA-ohjelman alueellisen valmistelutyön yhteydessä kartoitettiin varsinaissuomalaisten kemianalan toimijoiden määrä ja osaaminen. Samalla syntyi idea uudenlaisen kemianteknologian yrityskeskittymän perustamisesta. Ajatus sai nopeasti tukea eri toimijoilta, ja jo vuoden 2014 alussa ryhdyttiin toimiin idean toteuttamiseksi. Turku Science Park Oy:n johdolla ja tiiviissä vuorovaikutuksessa pk-yritysten kanssa käynnistettiin neuvottelut Raisio Oyj:n tehdasalueella sijaitsevan tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion vuokraamisesta uudenlaiseksi innovaatioalustaksi. Asiat etenivät nopeasti ja vuodenvaihteen 2014/15 aikoihin tiloista kirjoitettiin vuokrasopimus. Todenteolla toiminta käynnistyi ja ensimmäiset yritykset asettuivat Smart Chemistry Parkiksi nimettyihin tiloihin vuoden 2015 alussa. Toiminta kyettiin käynnistämään lähinnä Sitralta saadun käynnistämisrahan, Raision kaupungin avustuksen ja Turun kaupungin, käytännössä, varaaman työpanoksen turvin. Toiminnan jatkuvuus tarvitsee vuoden 2015 päätyttyä uutta rahoitusta, mikä yhdessä alueen markkinoinnin ja uusien alueelle sijoittujien löytämisen kanssa muodostaa neutraalina fasilitaattorina toimivalle Turku Science Parkille tärkeän vastuun kuluvana vuonna. alan turkulaisista koulutusmahdollisuuksista. Esillä oli myös paikallisten peliyritysten pelejä. Turun Tiedemessut järjestettiin osana Turun kansainvälisiä Kirjamessuja ja niillä kävi vierasta. Syksyn aikana yhtiömme panosti myös muuhun näkyvyyteen. Messuja ennen uudistettiin yhtiömme nettisivut sekä toteutettiin uusi esitteemme, jossa toimintamme lähtökohdat, tavoitteet ja niihin perustuvat uudet palvelukokonaisuutemme on tiivistetty. Lisäksi loka-marraskuun aikana toteutettiin pienimuotoinen lehti-ilmoituskampanja, jolla lähinnä yrityskohderyhmälle muistutettiin tarjoamistamme palveluista. Aiempien vuosien tapaan tuotimme sekä painettuina että sähköisissä medioissa julkaistavaksi erilaisia esitteitä, lehdistötiedotteita, uutisia ja uutiskirjeitä sekä vuosikatsauksen. Entistä aktiivisemmin hyödynsimme myös sosiaalista mediaa. Terveys- ja hyvinvointisektorin teknologiakysymyksiin keskittyvä Monitori-seminaari järjestettiin vuonna 2014 jo 10. kerran. Järjestelyissä yhteistyötä ovat viime vuosina tehneet Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulun Liiketalous, ict ja bioalat sekä Turku Science Park Oy. Tilaisuuksista on muodostunut paikka keskusteluille, joissa ajatuksiaan tuovat esiin niin akateemiset yhteisöt, palvelujen tuottajat ja ostajat, teknologiayritykset kuin alan yhdistykset. Tärkeää on ollut tarkastella aihepiiriä laajasti myös potilaiden ja hoitohenkilöstön näkökulmat huomioiden. Turkulainen teknologiakonserni Teleste täytti 60 vuotta v Olavi Ahosen perustama yritys on erikoistunut laajakaistaisen kuvan ja tietoliikenteen järjestelmiin ja palveluihin. Yhtiö työllistää noin 1300 henkeä 20 eri maassa. HyTest Oy valmistaa monoklonaalisia vasta-aineita sekä antigeenejä diagnostiikkateollisuuden raaka-aineiksi. Vuonna 2014 yhtiö vietti 20-vuotisjuhlavuottaan. Sen kunniaksi ja jakaakseen osan menestyksestään eteenpäin yhtiö lanseerasi HyTest Cardiac Marker Award -palkinnon dollarin palkinnon sai englantilainen kliinisen kemian konsultti ja sydänmerkkiaineiden professori Paul Collinson. Turun Biotekniikan keskuksen perustamisesta tuli kuluneeksi 25 vuotta. Turun yliopiston ja Åbo Akademin voimavarat yhdistämällä syntyi vuonna 1989 huippuluokan välineet tarjoava työkalupakki turkulaisen huippututkimuksen hyväksi. TUCS (Turku Center for Computer Science) eli Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskus täytti 20 vuotta v TUCS perustettiin vuonna 1994 koordinoimaan ja harjoittamaan tutkimusta ja opetusta ict-alalla Turun Yliopistossa ja Åbo Akademissa. TUCSin piirissä toimii yli 250 henkilöä ja TUCSin koordinoimien koulutusohjelmien puitteissa opiskelee yli 2000 opiskelijaa.

6 TURKU SCIENCE PARK KAKSI TIEDEKORKEAKOULUA Turun yliopisto Åbo Akademi Turku Science Park Oy Turun ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulu Novia VAUHDITTAA UUDEN LIIKETOIMINNAN JA TYÖPAIKKOJEN SYNTYÄ TURUN SEUDULLE POHDITKO YRITYS- TAI TUOTEIDEASI MENESTYMIS- MAHDOLLISUUKSIA? Turku Science Park Oy:llä on pitkä kokemus korkeaan osaamiseen pohjautuvien yritysideoiden edistämisestä kohti kannattavaa liiketoimintaa. Asiantuntijamme auttavat mielellään kaikissa tutkimuksen kaupallistamista, liiketoiminnan suunnittelua sekä yrityksen perustamista ja rahoituksen hankintaa koskevissa kysymyksissä. Turku Science Park Oy on vahvasti mukana syksyllä 2015 omat tilat saavan SparkUp-yhteisön toiminnassa. Yhtiön perinteikäs hautomotoiminta jatkuu osana uutta yhteisöä. Hautomo laboratoriotiloineen keskittyy life science -alan yrityksiin. LISÄTIETOJA: Erik Lehtonen, Johtaja, Aloittavan yrityksen palvelut, KAIPAATKO NEUVOJA LIIKETOIMINTASI KASVATTAMISEEN JA KEHITTÄMISEEN? kasvu- ja kehittämispalvelut tarjoaa tukea liiketoiminnan kehittämiseen, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan tehostamiseen sekä rahoituksen järjestämiseen. Edistämme myös erilaisten yhteistoimintamallien ja kehitysympäristöjen rakentamista sekä yhteistyötä yritysten, korkeakoulujen, rahoittajien sekä tutkimus- ja kehittäjäorganisaatioiden välillä. Käytössäsi on laaja alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen verkostomme. Kasvu- ja kehittämispalvelut edistää myös julkisen sektorin asiakkuuksien välittämistä alueen yrityksille. LISÄTIETOJA: Marko Puhtila, Johtaja, Kasvu- ja kehittämispalvelut, KIINNOSTAVATKO KANSAIN- VÄLISTYMISEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET? kansainvälistämispalvelut keskittyy yhteistyökumppanuuksien rakentamiseen suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden välille, kansainvälistymisvalmennukseen ja kansainvälistymistä tukevien rahoituslähteiden etsintään. Olemme aktiivisesti mukana mm. 50 maassa toimivan Enterprise Europe Networkin (EEN) toiminnassa ja osallistumme kärkialojemme johtaviin tapahtumiin ja konferensseihin usein yhdessä kansainvälisille markkinoille tähtäävien asiakkaidemme kanssa. Turku Science Park Oy vastaa myös Turun kaupungin invest in -toiminnoista. LISÄTIETOJA: Tero Piispanen, Johtaja, Kansainvälistämispalvelut ja BioTurku, Turun yliopistollinen keskussairaala Tyks yli300 yritystä työntekijää ja yhteisöä opiskelijaa 400 professoria Suomen johtava, kansainvälisesti tunnustettu life science -klusteri POWERED BY TURKU SCIENCE PARK LTD SparkUp-yhteisö, innovatiivisten startupyritysten kasvun vauhdittaja Smart Chemistry Park, uudenlainen kemianalan yrityspuisto Raisiossa Helsingin moottoritien varressa Kupittaan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä kävelymatkan päässä keskustasta alle puolen tunnin ajomatka kansainvälisten yhteyksien lentokentälle

TURKU SCIENCE PARK OY VAUHDITTAA INNOVATIIVISTA KASVUA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TURKU SCIENCE PARK OY VAUHDITTAA INNOVATIIVISTA KASVUA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2015 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2015 3 TURKU SCIENCE PARK OY VAUHDITTAA INNOVATIIVISTA KASVUA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS tehtävä nivoutuu yritysten hyvinvointiin.

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä

LADEC. Kestävän kasvun vauhdittaja. Nastolan Teollisuusryhmä LADEC Kestävän kasvun vauhdittaja Nastolan Teollisuusryhmä 28.09.2017 Sisällysluettelo Elinkeino-/kehittämisyhtiön rooli kansallisessa yrityspalveluverkostossa Yhteenveto Ladecin palveluista - Perustamis-

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Liite 3. Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta

Liite 3. Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta Liite 3 Kuvaus ICT Cityn tilajärjestelyistä ja vuokrasopimusten siirrosta Turun kaupungin tavoitteena on omalla toiminnallaan sekä yhteistyössä yliopistojen ja muiden kumppanien kanssa kehittää toimintaympäristöä

Lisätiedot

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista Aki Parviainen 7.11.2017 Business Finland 1.1.2018 alkaen Finpro ja Tekes yhdistyvät uudeksi Business Finland -organisaatioksi. Saman katon alla kaikki innovaatiotoiminnan,

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Asiantuntijoiden Turku Science Park Oy

Asiantuntijoiden Turku Science Park Oy menestykseen 2 3 osaamista Uteliaisuutta ja kokeilunhalua. Pitkäjänteistä tutkimusta sekä määrätietoista tutkimustulosten hyödyntämistä. Rohkeutta uskaltaa uutta. Turku Science Parkissa kolmen tiedekorkeakoulun

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen Rahoittajan puheenvuoro REPA- loppuseminaari 1.11.17 Tuomas Lehtinen Miksi Tekes oli mukana? Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta Idea: Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 1 Rakentaminen (F) 11 13 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 42 Muut 13 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 % Lokakuu 26 Syksy 26 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne. Joulukuu 2014. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne. Joulukuu 2014. Vastauksia huomisen kysymyksiin Uusyrityskeskuksien kokonaistilanne Joulukuu 2014 Vastauksia huomisen kysymyksiin Esityksen tarkoituksena on kertoa tutkimuksesta, jossa selvitettiin uusyritysten kautta perustettujen yritysten henkiinjäämistä.

Lisätiedot

Hyvinvointia rakentamassa lähivuosien haasteita ja mahdollisuuksia. Talousjohtaja Jari Karlson Arvopaperin Rahapäivä 23.9.2014

Hyvinvointia rakentamassa lähivuosien haasteita ja mahdollisuuksia. Talousjohtaja Jari Karlson Arvopaperin Rahapäivä 23.9.2014 Hyvinvointia rakentamassa lähivuosien haasteita ja mahdollisuuksia Talousjohtaja Jari Karlson Arvopaperin Rahapäivä 23.9.2014 Tulevaisuutta koskevat lausumat Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Innovaatiotoiminnan edistämisen edelläkävijä Turku Science Park 18.1.2010 DM 450969 11-2009 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiopolitiikan suunnittelun

Lisätiedot

Tervetuloa jäseneksi. www.finbio.net

Tervetuloa jäseneksi. www.finbio.net Tervetuloa jäseneksi www.finbio.net Suomen Bioteollisuus kokoaa bioalan yritykset Suomen Bioteollisuus ry. FIB on suomalaisen biotekniikkateollisuuden toimialayhteisö. Toiminnassa on mukana noin 60 yritystä

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 12 Rakentaminen (F) 13 14 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 4 42 Muut 13 13 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 1 Rakentaminen (F) 13 12 Kauppa (G) 2 22 Palvelut (H, I, K, O) 42 46 Muut 13 13 1 2 3 4 6 7 8 9 1 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 25.3.2015

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 25.3.2015 Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 25.3.2015 Ohjelma Kassalla kasvaminen on kova laji 25.3.2015 Lappeenranta Moderaattorina Markku Hokkanen, Technopolis 8.30 Verkottumisaamiainen ja ilmoittautuminen

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 7 Rakentaminen (F) 8 13 Kauppa (G) 22 21 Palvelut (H, I, K, O) 42 53 Muut 13 12 2 3 4 5 6 7 8 9 % 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET SEURAAVAN

Lisätiedot

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa

JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Varsinais-Suomessa JokaPaikan Tietotekniikka (JPT) Päätehtävä: Kiihdyttää uutta, maailmanlaajuisesti kilpailukykyistä ICTtoimialan liiketoimintaa. Visio: Ohjelmakauden päättyessä

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Buustia bisnekseen. Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC. Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti

Buustia bisnekseen. Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC. Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti Buustia bisnekseen Isto Vanhamäki Lahden Seudun Kehitys, LADEC Enterprise 2017 Teknologiayrittäjyyspäivät Lahti 21.9.2017 MIKSI LADEC ON OLEMASSA? LADEC auttaa uusia yrityksiä syntymään sekä olemassa

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma

Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kestävää Kasvua Yrityksen näkökulma Kenneth Ekman CTO CrisolteQ Ltd 29200 Harjavalta TEAM FINLAND Toiminta ja Palvelut Yritysten kansainvälistymistä tukevat palvelut Vaikuttaminen ulkomaiseen toimintaympäristöön

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti.

Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on. kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. Kokonaan uusi rahoitusmuoto nuorelle yritykselle, joka on kasvuhakuinen, innovatiivinen ja pyrkii kansainvälisille markkinoille nopeasti. H A A S T E E N A K A S V U Suomessa syntyy kansainvälisesti katsoen

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit maailmalta Wanha Satama 18.3.2014 Marjo Uotila. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Yhteistyökumppanit maailmalta Wanha Satama 18.3.2014 Marjo Uotila. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Yhteistyökumppanit maailmalta Wanha Satama 18.3.2014 Marjo Uotila Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut 1.1.2018 alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA OECD:n maaraportti 2017: Suomen suurimpia haasteita on tutkimustulosten ja uusien ideoiden muuntaminen innovaatioiksi

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus

KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA. Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSI, KEHITÄ, KAUPALLISTA Oma Yritys 2013, Helsinki 19.03.2013 Antti Salminen innovaatioasiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus KEKSINTÖSÄÄTIÖ Perustettu v. 1971 Asiakkaina yksityishenkilöt ja alkavat yritykset

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Oulun Innovaatiokeskittymä yhteistyön seuraava askel

Oulun Innovaatiokeskittymä yhteistyön seuraava askel Oulun Innovaatiokeskittymä yhteistyön seuraava askel Jukka Klemettilä Oulu Innovation 22.10.2009 MILLÄ KEINOIN TUODAAN VAURAUTTA POHJOISEEN? Tuotannon työpaikat vähenevät seudulta, koska globaali kilpailu

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Hyvinvointia rakentamassa lähivuosien haasteita ja mahdollisuuksia. Pörssisäätiön Pörssi-ilta marraskuu 2014

Hyvinvointia rakentamassa lähivuosien haasteita ja mahdollisuuksia. Pörssisäätiön Pörssi-ilta marraskuu 2014 Hyvinvointia rakentamassa lähivuosien haasteita ja mahdollisuuksia Pörssisäätiön Pörssi-ilta marraskuu 2014 Tulevaisuutta koskevat lausumat Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka sisältävät

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä

Tekesin rahoitus yrityksille. Iisalmi Harri Kivelä Tekesin rahoitus yrityksille Iisalmi 22.11.2016 Harri Kivelä DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 265. Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.09.2012 Sivu 1 / 1 3790/02.05.05/2012 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 59 10.9.2012 265 Spinno-Seed Oy:n omistuksesta luopuminen Valmistelijat / lisätiedot: Hindsberg-Karkola Viktoria,

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

TUTKIMUS SUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN KYVYSTÄ KANSAINVÄLISEEN KASVUUN

TUTKIMUS SUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN KYVYSTÄ KANSAINVÄLISEEN KASVUUN TUTKIMUS SUOMALAISTEN PK-YRITYSTEN KYVYSTÄ KANSAINVÄLISEEN KASVUUN YHTEENVETO TULOKSISTA 1. Tutkimuksen taustaa ja tutkimusaineisto Trailmaker Oy toteutti Kasvu Open -ohjelman yhteydessä tutkimuksen, jonka

Lisätiedot

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys

Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys MIKÄ ON KITES? Mikä on Kites? Monikielisen viestinnän ja sisällönhallinnan kansallinen yhdistys Kites on perustettu: auttamaan suomalaisia yrityksiä pysymään mukana kansainvälistymisestä aiheutuvassa muutoksessa

Lisätiedot

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1 Tärkeää tietoa Herantis Pharma Oy ( Yhtiö ) on laatinut

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Helsinki Business Hub Ltd Oy

Helsinki Business Hub Ltd Oy Helsinki Business Hub Ltd Oy Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Helsingin kaupungin omistusosuus: 45 % Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Tilintarkastaja Marja-Leena Rinkineva

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

8.10.2015. Hannu Kemppainen Johtaja, Strategia ja kansainvälinen verkosto Innovaatiorahoituskeskus Tekes

8.10.2015. Hannu Kemppainen Johtaja, Strategia ja kansainvälinen verkosto Innovaatiorahoituskeskus Tekes Hallitusohjelman ja resurssileikkausten vaikutukset Tekesin toimintaan Kuulemistilaisuus eduskunnan talousvaliokunnassa: HE 30/2015 vp hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnator vuonna 2007..Tietotekniikkamarkkinoilla hyvä kasvu, kilpailu kuitenkin kireää.tietoenator kasvoi markkinoita

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Tekesin tunnusluvut DM

Tekesin tunnusluvut DM Tekesin tunnusluvut 2015 2015 DM 1572568 Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M 2 400 rahoitustunnustelua 3 080 rahoitushakemusta Hakemusten käsittelyaika 54

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa Suomen Franchising-Yhdistys ry. (SFY) Yhdistys on perustettu 1988 Vuonna 2013 yhdistys vietti 25-juhlavuotta teemalla 1000 uutta yritystä

Lisätiedot

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS Mistä rahoitusta Pekka Kantola Mitä on oltava kunnossa, Mikko Pesonen MISTÄ RAHOITUSTA RAHOITUS KOOSTUU MONISTA PALASISTA Oma rahoitus Raha, selkänahka, harvemmin apportti

Lisätiedot

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot