TURKU SCIENCE PARK OY VAUHDITTAA INNOVATIIVISTA KASVUA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURKU SCIENCE PARK OY VAUHDITTAA INNOVATIIVISTA KASVUA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS"

Transkriptio

1

2 2 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2014 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus TURKU SCIENCE PARK OY VAUHDITTAA INNOVATIIVISTA KASVUA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS tehtävä nivoutuu yritysten hyvinvointiin. Innovatiiviset, menestyvät ja työllistävät yritykset ovat Turun talousalueen menestyksen moottori, sillä ilman osaamista, työpaikkoja ja voittoa tuottavia yrityksiä ei ole muutakaan hyvinvointia. Korkean osaamistason liiketoiminta edellyttää yliopistojen ja korkeakoulujen, yritysten sekä julkisen sektorin tiivistä yhteistyötä. Turun kaupungin omistamana elinkeinopoliittisena yhtiönä Turku Science Park Oy toimii strategisena kumppanina yliopistoille, korkeakouluille sekä niin käynnistyville kuin jo toimiville, kasvuhakuisille yrityksille. Palvelemme kaikkia korkeaan osaamiseen perustuvia aloja, mutta painopistealojamme ovat bioteknologia (BioTurku - life science), tieto- ja viestintäteknologia (ict) sekä kemia- ja cleantech-toimialat. Turku Science Park Oy on riippumaton ja puolueeton asiantuntijayritys, joka on edistänyt korkeaan osaamiseen perustuvaa pk-yritysten liiketoimintaa yli neljännesvuosisadan ajan. Palvelumme ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia. Taloudellisesti haastavat ajat jatkuivat vuonna 2014 niin maailmalla kuin Suomessakin. Kehitys on ollut osin kahtiajakoista. Euroopassa osa kansantalouksista on löytämässä kasvuuransa, mutta mantereen reuna-alueilla kehitys on ollut hitaampaa tai jopa päinvastaista kuten Suomessa. Kansallisella tasolla julkisen talouden kestävyysvaje alkaa jo vaikuttaa myös yrityksille tarjottavien palvelujen ja rahoitusmahdollisuuksien heikkenemisenä. Valtion toimien johdosta kunnallisten yritys- ja innovaatiopalvelujen rooli korostuu entisestään. Valitettavasti vain kuntatalouden tilanne kärsii samasta kestävyysvajeesta, eikä päätöksenteossa ole aina helppoa pitää katsetta tulevaisuudessa nykyisten ongelmien painaessa päälle. Turussa tilanteeseen on herätty ja päätetty yhteistuumin vastata pienenevien resurssien ongelmaan yhteistyöllä. Tilanteen parantamiseksi Turun kaupunki, Turku Science Park Oy ja turkulaiset korkeakoulut allekirjoittivat kesällä innovaatiosopimuksen, jonka myötä toimintoja tullaan kehittämään entistä laajemmassa yhteistyössä. Tavoitteena on saavuttaa säästöjä, mutta kuitenkin ensisijaisesti parantaa olemassa olevaa palvelutarjontaa ja näin lisätä paikallisia onnistumisia. Sopimukseen sisältyy niin toiminnallista yhteistyötä kuin allekirjoittajatahojen soveltuvien toimijoiden sijoittumisia samoihin tiloihin. TScP on valmistellut laajan yritysjoukon kanssa uutta, pääosin kiertotalouteen pohjautuvaa kemian alan yrityskeskittymää. Eri yritysten ja toimijatahojen yhteistyöhön perustuva yrityspuisto sijoittuu Raisio Oyj:n tehdasalueelle ja on saanut nimekseen Smart Chemistry Park. Kun mukana ovat vahvasti myös paikalliset korkeakoulut, on toiminta oivallinen esimerkki ns. Triple Helix -mallin tarjoamista mahdollisuuksista pienemmässäkin mittakaavassa. Toimintamalli ja sen kehittäminen on saanut runsaasti myös kansallista huomiota. Tästä syystä muun muassa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra rahoittaa toiminnan käynnistymistä. Euroopan unionin uuden ohjelmakauden myötä alkoi myös uusi rahoituskausi. Tämä on tarkoittanut uusia mahdollisuuksia, joihin myös TScP on vahvasti tarttunut. Kasvua hakevien yritysten auttamiseen tähtäävässä Enterprice Europe Network -toiminnassa haettiin uusia konsortioita toiminnon toteuttamiseen eri maissa. Suomen konsortio muodostui Finprosta, Helsingin seudun kauppakamarista ja TScP:stä. Tämän roolin myötä TScP haki ja sai vastuulleen myös EU:n uuden pk-instrumentista rahoitusta saaneiden yritysten neuvonnan Suomessa. Molemmissa hankkeissa roolimme on kansallinen ja laajentaa siten yhtiömme toiminnallista aluetta aiemmasta. Yritystoiminnassa korostunut kasvuhakuisuus on otettu huomioon myös yhtiömme sisäisessä kehittämisessä. Toteutimme kesällä organisaatiouudistuksen, jossa vanhasta toimialajakoon perustuvasta mallista siirryttiin yritysten elinkaareen pohjautuvaan malliin. Näin voimme omalta osaltamme näyttää esimerkkiä ja olla tarjoamassa eri toimialojen yhteistyöhön tähtääviä operaatioita. Merkittävimmät uudet innovaatiot kun näyttäisivät usein syntyvän juuri toimialojen rajapinnoilla. Rikumatti Levomäki toimitusjohtaja Painopistealojamme ovat bioteknologia (BioTurku - life science), tieto- ja viestintäteknologia (ict) sekä kemia- ja cleantech-toimialat

3 4 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2014 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus VUONNA 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yhtiökokouksessa nimettyyn hallitukseen kuuluivat Pekka Sundman (puheenjohtaja), Seppo Lehtinen, Riitta Koskimies, Jorma Mattinen, Aleksi Randell, Matti Rihko, Jukka Rinnevaara ja Kalervo Väänänen. Hallituksen sihteerinä on toiminut Tuomas Heikkinen. Yhtiön toimitusjohtajana oli Rikumatti Levomäki. ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Strategiatyön yhteydessä TScP on arvioinut toimintansa laajuuteen ja rakenteeseen liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. TULOSLASKELMA JA TASE 2014 Muu rahoitus 2 % Hankerahoitus ELY-keskukselta 6 % Hankerahoitus EU:lta ja ESR:lta 8 % Hankerahoitus Tekesiltä 4 % Rahoitus Turun Seudun Kehittämiskeskukselta 17 % LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN Kaupungin ulkopuolisen rahoituspohjan laajentamistavoitteeseen liittyy epävarmuutta, johon vaikuttaa muun muassa saatavilla olevan rahoituksen määrä. Epävarman globaalin taloudellisen tilanteen myötä myös sijoitusriski on korostunut, ja viime aikoina myös merkittävästi realisoitunut. Suhteutettuna kokonaisuuteen, ei näitä riskejä kuitenkaan nähdä kovin merkittävinä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Uuden turkulaisen yritys- ja innovaatiopalvelukokonaisuuden toteuttaminen jatkuu tulevien vuosien aikana. Alkuvaiheen yrityskehitystoiminta saa omat toimitilansa syksyllä 2015 ja siirtyy näin aivan uudelle tasolle. Vuoden 2016 alussa yrityspalvelutoimijat muuttavat yhteisiin TULOSLASKELMA Liikevaihto ,58 Materiaalit ja palvelut ,54 Henkilöstökulut ,64 Poistot ja arvonalentumiset ,89 Liiketoiminnan muut kulut ,83 Liikevoitto ,70 Rahoitustuotot ja kulut ,91 Nettotulos ,21 toimitiloihin, minkä myötä yhteistoimintaa voidaan edelleen merkittävästi lisätä. Ulkoisen rahoituksen saantiin väliaikaisesti liittyneet rajoitteet ovat poistumassa uusien rahoituslähteiden avautuessa. Ulkoisen rahoituksen mahdollisuuksien myötä mahdollistuu laadun kehittämisen lisäksi toiminnan volyymin kasvattaminen. HALLITUKSEN OSINKOEHDOTUS Tilikauden tappio oli ,21 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. TASE Vastaavaa Pysyvät vastaavat ,33 Vaihtuvat vastaavat ,96 Vastaavaa yhteensä ,29 Vastattavaa Oma pääoma ,11 Vieras pääoma ,18 Vastattavaa yhteensä ,29 Palveluiden myynti 3 % Vuokratuotot yrityshautomosta 3 % Hankerahoitus Varsinais-Suomen liitolta 4 % Rahoitus Turun kaupungilta 53 % Turku Science Park Oy on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. Toiminta perustuu elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja julkisen sektorin yhteisten kehityshankkeiden sekä Turun kaupungin antamien toimeksiantojen toteuttamiseen. Liikevaihdon jakautuminen kuvaa eri rahoituslähteiden osuuksia vuoden 2014 toiminnassa. INNOVATIIVISEN KASVUN VUOSI 2014 Lisää uutisia: Turun Itämeripäivien yhteydessä järjestettiin kesäkuun alussa life science -aiheisiin keskittynyt Baltic Sea Health Summit. Turku Science Parkin järjestämä tapahtuma keräsi noin 150 osallistujaa Suomesta, muista Pohjoismaista, Virosta ja Venäjältä. Yksi seminaarin pääteemoista oli bioalan rahoituksen tulevaisuus, jota myös Euroopan johtava life science -asiantuntija Siegfried Bialojan pohti puheenvuorossaan. Hän sanoi Euroopan kärsivän sijoittajarahan puutteesta, mikä ajaa innovaatiot Yhdysvaltoihin, jossa pörssilistautuminen on toimiva vaihtoehto rahan saamiseksi. Asiantuntijat kokivat Baltic Sea Health Summitin arvokkaana tilaisuutena ajatustenvaihtoon ja verkostoitumiseen. Siegfried Bialojanin mielestä Turku Huhtikuussa kolmatta kertaa järjestetty Turku ICT Week saavutti jälleen uuden osallistujaennätyksen. Yhteensä 15 erilaisesta tilaisuudesta koostunut viikko houkutteli lähinnä Turku Science Parkin alueella pidettyihin tilaisuuksiin yli 1000 osallistujaa. Turku ICT Week nostaa esiin varsinaissuomalaisia ict-alan toimijoita ja toimintaa. Tapahtuman tilaisuudet ovat kaikille avoimia, BIOTURKU Baltic Sea Health Summit kokosi Itämeren alueen life science -toimijat Siegfried Bialojan oli yksi Baltic Sea Health Summitin puhujista. on johtavana bioalan klusterina otollinen paikka huippukokoukselle. Turussa on ymmärretty menestyksekkään bioklusterin edellytykset: vahva yhteistyö perustutkimuksen, sairaalan ja kaupallisten yritysten välillä. Tämän kaltainen vuorovaikutusta korostava ekosysteemi on avain oikeastaan minkä tahansa klusterin menestykseen, Bialojan sanoo. Kansainvälinen verkostoituminen nähtiin menestyksekkään liiketoiminnan ja rahoituksen saamisen avaintekijänä. Ensimmäistä kertaa järjestetyssä Baltic Sea Health Summitissa solmittiinkin uusia kumppanuussuhteita asiantuntijoiden partnerointitilaisuudessa. Onnistuneesta tapahtumasta on tulossa Turussa toistuva terveys- ja bioalan huippukokous. TURKU ICT WEEK 2014 Ennätysmäärä tilaisuuksia ja osallistujia mutta tavoitteena on innostaa ja inspiroida erityisesti opiskelijoita, tutkijoita ja yrityksiä. Viikon koordinoinnista vastaa Turku Science Park Oy ja yksittäisiä tapahtumia on järjestämässä suuri joukko ictsektorin ja liike-elämän toimijoita. Tapahtumien aihekirjo vaihteli terveydenhuollosta televisiotoimintaan ja peleistä teollisuuteen. Turku ICT Week syntyi yhdistämään alueemme osaajia ja organisaatioita, ja viimeistään vuoden 2014 tapahtuma osoitti tavoitteessa onnistutun. Järjestelyihin osallistuvien tahojen suuri määrä kertoo lisäksi alan toimijoiden hyvästä yhteistyöstä Turun seudulla yksityistä sektoria edustavaa henkilöä 960 korkeakouluja edustanutta henkilöä 296 julkista sektoria edustavaa henkilöä 431 yksityishenkilöksi kirjattua henkilöä Turku Science Park Oy:ssä arvioitiin 42 uutta yritysideaa edustajat kävivät 80 Invest in -neuvottelua Turun seudulle etabloitui 3 uutta bio- ja ict-alan yritystä

4 6 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2014 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus Turkulaisia startup-yrityksiä ja niille suunnattuja palveluita tehtiin tutuiksi toukokuussa. Turku Science Park Oy, Boost Turku ry ja luovien alojen yrityshautomo Creve esittelivät silloin Vähätorin SparkUp-viikolla innovatiivista ja luovaa turkulaista startup-toimintaa. Yrityksistä viikolla olivat mukana mm. Bhava Industries, Rumilus Design, Julja Finland sekä NaNi Design. Startup Journey, Boost Turku ry:n kesän 2014 yrityskiihdytysohjelma, vauhditti jälleen monen nuoren ja opiskelijan yritysideaa. Kesän aikana Startup Journeyyn osallistuneet 16 tiimiä hioivat ideoitaan, joista parhaana palkittiin kesän päätteeksi Kalevalasta vaikutteita saaneen pelin kehittänyt FakeFish. Kaksivuotinen Pelinrakentajahanke käynnistyi vuoden 2013 alussa ja sai syksyllä jatkoaikaa vuoden 2015 maaliskuun loppuun. Hankkeessa on luotu Game Turku -nimen alle Turun pelialan keskittymä, joka on tehnyt tunnetuksi turkulaista peliosaamista ja rakentanut alan toimijoiden välille yhteistyötä. Hankkeen kahden toimintavuoden aikana pelialan yritysten määrä kasvoi 170 prosenttia ja niissä työskentelevän henkilöstön määrä jopa 225 prosenttia. Turussa toimii nyt 25 erikokoista peliyritystä, jotka työllistävät 130 henkeä. Lääkekehitysyhtiö Faron Pharmaceuticals Oy ja sen tutkimusyhteistyöverkosto ovat kehittäneet uuden lupaavan lääkehoidon vakavan keuhkovamman parantamiseksi. Akuuttiin keuhkovammaan ja sen pitkittyneeseen keuhkojen vajaatoimintatilana tunnettuun ARDS:iin (acute respiratory distress syndrome) kuolee noin kolmannes sairastuneista. Tutkimuksissa lääke alensi kuolleisuuden todennäköisyyttä yli 80 prosenttia. Lääkeannostelu- ja lääkekehitysyhtiö DelSiTech Oy sai keväällä päätökseen rahoituskierroksen, jonka aikana yhtiö keräsi merkittävän pääomasijoituksen kotimaisilta rahoittajilta. Tämän lisäksi Tekes myönsi yhtiölle lähes miljoonan euron tuotekehitysrahoituksen. Koko rahoituskierroksen suuruus oli lähes 1,7 miljoonaa euroa. Lisärahoituksen avulla Del- SiTech kiihdyttää yhtiön oman ns. supergeneerisen lääketuotteen kehitystä. KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Islantilaisvieraita lokakuussa Islannin teollisuus-, kauppa- ja matkailuministeri Ragnheiður Elín Árnadóttir (toinen vas.) sekä suurlähettiläs Kristín Aðalbjörg Árnadóttir tapasivat lokakuun alun Turun vierailullaan myös edustajat. Toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki (toinen LÄÄKETEHTAAT Orion investoi, Bayerin Mirena rikkoi ennätyksiä Turkulaisen lääkekehityksen perinteikkäät johtotähdet, suomalainen Orion ja saksalainen Bayer jatkavat sekä kasvuaan että investointejaan. Orionin uusi, pakkaus- ja logistiikkatoimintoihin keskittynyt lääketehdas otettiin käyttöön Salossa maaliskuussa. Investointi toi Saloon yli 100 työpaikkaa. Pakkaustoimintojen keskittäminen Saloon vapautti samalla lisätilaa Orionin Turun ja Espoon tehtaiden lääkevalmistukselle ja uusinvestoinneille. Heinäkuussa valmistui myös Orionin Turun tehtaan laajennus. Orion valmistaa Turussa tabletteja, voiteita ja syöpälääkkeitä. Tehtaalla työskentelee noin 700 orionilaista. Bayerin Turun tehtaan ykköstuote hormoniehkäisin Mirena saavutti jälleen uuden myyntiennätyksen. Tuoteperheen myynti nousi vuonna 2014 jo 819 miljoonaan euroon. oik.) ja BioTurun johtaja Tero Piispanen keskustelivat vieraiden kanssa mahdollisuuksista lisätä yhteistyötä suomalaisten ja islantilaisten bioalan yritysten välillä. Turku olisi Suomen johtavana life science -keskittymänä islantilaisille luonteva yhteistyökaupunki. Orion/Tomi Parkkonen Orionin Salon tehdas käynnistyi viime keväänä. Kesäkuun alussa Orion ja Bayer kertoivat maailmanlaajuisesta yhteistyöstä, jolla Orionin eturauhassyövän hoitoon tähtäävä lääkeaihio ODM-201 pyritään saattamaan valmiiksi ja markkinoille. Bayer kaupallistaa androgeenireseptorin estäjän maailmanlaajuisesti ja Orion vastaa tuotteen valmistuksesta. Orionin tutkimus- ja kehitysjohtaja Reijo Salosen mukaan uusi yhteistyömalli hyödyntää kaikkia osapuolia niin Bayerin viime aikoina osoittamaa omistautumista uusien syöpähoitojen kehittämiseen kuin Orionin työtä innovatiivisten lääkemolekyyien löytämisessä. Kolmas hyötyjä ovat eturauhassyöpäpotilaat, joille yhteistyöllä uskotaan syntyvän elämänlaatuun merkittävästi vaikuttava lääke. Anne Kortela Innovaatiosopimuksen allekirjoittivat Turun ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja Sami Savolainen (vas.), Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell, Åbo Akademin rehtori Jorma Mattinen ja toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki. TURUN YRITYS- JA INNOVAATIOPALVELUT Kohti uutta aikakautta Turun kaupunki ja alueen korkeakoulujen innovaatiopalveluiden tuottajat sopivat kesällä yhteistyön tiivistämisestä. Turku Science Parkin alueelle keskitetään asteittain koko Turun seutua palveleva, helposti saavutettava yritys- ja innovaatiopalvelujen keskittymä. Viimeistään vuoden 2016 alussa Turun seudun yrityspalvelut tuotetaan yhden katon alla Turku Science Parkissa sijaitsevassa ICT-talossa. Taloon muuttavat lisäksi Turun Seudun Kehittämiskeskus, Turun seudun yrityspalvelupiste Potkuri ja korkeakoulujen t&k-toimintoja, esimerkiksi Turun yliopiston Brahea-keskus. Uudelleenjärjestelyihin sisältyy myös uuden startup-yritysten kehitysympäristön perustaminen Turku Science Parkin alueelle. ElektroCityyn syksyllä 2015 valmistuvat tilat yhdistävät aloittavien yritysten palvelut, Humanistisen ammattikorkeakoulu Humakin luovien alojen hautomo Creven ja yrittäjähenkisten opiskelijoiden yhteisö Boost Turku ry:n saman katon alle. SparkUp-nimen saanut toimintojen kokonaisuus vauhdittaa alueen startuptoimintaa, lisää vetovoimaa ja edistää alueella syntyvien innovaatioiden kaupallistamista. Lähtökohtana innovaatiosopimukselle on ollut asiakaslähtöisyys. Yrittäjien ja yritysten on tulevaisuudessa nykyistä helpompaa löytää heille suunnatut palvelut. Eri toimijoiden keskinäisen yhteistyön tiivistyminen nopeuttaa palvelujen tarjoamista ja parantaa toimijoiden mahdollisuuksia vastata elinkeinoelämän tarpeisiin. DIAGNOSTIIKKA Upcon on kahden turkulaisyrityksen taidonnäyte Turkulaisyritykset Labrox Oy ja Kaivogen Oy esittelivät vuoden 2014 Medica-messuilla tuoreen Upcon-konseptinsa. Uusi levylukija tekee mahdolliseksi entistä tarkemmat ja nopeammat merkkiainetestit nanopartikkeleiden avulla. Lukijalla pystyy analysoimaan näytteistä esimerkiksi sydänmerkkiaineen optisesti hyvin nopeasti ja luotettavasti Kaivogenin tuottamien nanopartikkeleiden avulla, joten se soveltuu hyvin pikatesteihin. Pyrimme siihen, että tuloksen voisi saada jo noin kymmenessä minuutissa tai allekin, tuotekehitysyhtiö Labroxin toimitusjohtaja Ida Erling kertoo. Yrityshautomo Protomossa alkunsa saanut Labrox on jo muutaman toimintavuoden jälkeen pääsemässä omilleen. Vuonna 2014 yrityksen liikevaihto nousi jo euroon. Ida Erling esittelee uutta Upcon-lukijaa. Forendo Pharma Oy on tehnyt lisenssisopimuksen fispemifeenin kehittämisestä ja kaupallistamisesta Yhdysvalloissa Apricus Biosciences Inc:n kanssa. Fispemifeeni normalisoi matalaa testosteronipitoisuutta sekä tehoaa kokeellisissa tautimalleissa virtsavaivaan ja krooniseen eturauhastulehdukseen. Lisenssisopimuksen yhteydessä Forendo sai 12,5 miljoonan dollarin etumaksun. Lisäksi tavoitteiden toteutuessa Apricus maksaa Forendolle myöhemmin erilaisia etappimaksuja sekä kaupallisten tavoitteiden toteutuessa rojalteja. Yhtiö kertoi myös 12 miljoonan euron lisärahoituksesta uuden endometrioosin hoitoon käytettävän lääkeaineen kehitystyöhön. Aiempien osakkaiden ohella rahoituskierrokseen osallistui myös kaksi uutta osakasta, Novartis Venture Fund ja MS Ventures. Diagnostiikkayritys Abacus Diagnostica Oy sai kesäkuussa vuosittain Turussa vietettävän Eurooppalaisen Yrittäjyyden Päivän Born Global -tunnustuksen. Abacus on molekyylidiagnoosiyritys, joka on erikoistunut nopeaan DNA-testaukseen. Vuonna 2009 yritys alkoi kehittää GenomEra -teknologiaa infektiotautien aiheuttajien tunnistamiseen ja sai siihen yksityisen rahoituksen. Vuonna 2011 yritys sai CE-IVD -merkin ja aloitti kliinisen tuotteen myynnin Euroopassa. Sen jälkeen yrityksen liikevaihto on melkein viisinkertaistunut ja tuloista 80 prosenttia tulee viennistä. Diagnostiikkayhtiö ArcDia International Oy otti käyttöön uudet, 900 neliön tilat Turku Science Parkissa sijaitsevassa Triviumkiinteistössä. Saman katon alla toimivat nyt niin tuotekehitys, tuotanto kuin markkinointikin. Triviumin seitsemännessä kerroksessa ArcDia jatkaa maripoc -konseptin (testijärjestelmä hengitystieinfektioiden nopeaan diagnostiikkaan) ja analysaattorin kehitystyötä. Vientiä on jo kymmeneen maahan ja rekisteröintivaihe on meneillään Kiinassa, Venäjällä ja Japanissa.

5 8 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2014 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus Abomics Oy avasi Geenitaltiopalvelun, johon voidaan tallettaa geenitestien tuloksia. Testituloksia voidaan hyödyntää oikean lääkkeen ja annostuksen määräämiseen. Sovellus yhdistää tieteellisten tutkimusten kautta saadun tiedon ja sen tulkinnan ymmärrettävään muotoon: myös potilas ymmärtää, mitä on tutkittu ja miksi. Geenitaltion kautta tiedot ovat helposti ja turvallisesti potilaan itsensä ja hänen hoitoonsa osallistuvien hyödynnettävissä. Abomics julkisti myös Lääkkeenimobiilisovelluksen, jonka avulla lääkkeet ja niiden annostus on helppo kirjata, tallentaa ja ottaa mukaan hoitotilanteisiin. Sovelluksesta on julkaistu Windows Phone-, iphone- ja Android-versiot. Kaarinassa toimivan MetGen Oy:n cleantech-osaaminen sai tunnustusta joulukuussa. Lausannessa Sveitsissä pidetyssä palkintojenjakotilaisuudessa Global Cleantech Cluster Association (GCCA) myönsi yritykselle tunnustuksen teollisuusentsyymien kehittämiseen luodusta teknologiasta. Met- Gen voitti GCCA:n Later Stage Award -palkinnon biopolttoaineet/ bioenergia-luokassa. Turun yliopiston ja Tyksin yhteydessä toimiva Auria Biopankki merkittiin Valviran biopankkirekisteriin maaliskuussa. Biopankkiin kerätään esimerkiksi kudos- ja verinäytteitä ja tietoja tulevaisuudessa käynnistyviä tutkimus- ja kehityshankkeita varten. Aurian tutkimusalue kattaa erityisesti verenkierto-, aineenvaihdunta-, syöpä-, sekä neurologisten sairauksien tutkimusalueet. Auria Biopankki lisää myös Turun houkuttelevuutta life science -alan sijoittautumispaikkana. Turkulaislähtöiset innovaatiot olivat voittoisia jaettaessa Kemianteollisuuden vuoden 2014 Innovaatiopalkinnot. Palkituiksi tulivat Orion Pharma Oy:n lääkehoito Alzheimerin taudin oireisiin ja PerkinElmer Oy:n kehittämä järjestelmä immuunipuutostaudin seulontaan vastasyntyneiltä. Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinnon tarkoituksena on kannustaa yrityksissä, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa toimivia tutkimus- ja tuotekehitysryhmiä uusien kemiallisten tuotteiden ja palveluiden luomiseen. Paras Businesspolku -liikeideakilpailun voittajat: Vasemmalla MC Patch Teamin Jan-Erik Eriksson ja Mikael Bergelin, oikealla mikrokontrollerin kehittäjätiimistä Lauri Koskinen ja Markus Hiienkari. PARAS BUSINESSPOLKU Uusi liikeideakilpailu palkitsi haavanhoitojärjestelmän ja mikrokontrollerin Syksyllä Turku Science Park Oy järjesti ensimmäisen Paras Businesspolku -liikeideakilpailun. Turkulaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkijoille, tutkimusryhmille ja opettajille tarkoitetun kilpailun tavoitteena on löytää uusia, merkittävän kaupallisen potentiaalin omaavia ideoita, tuotteita tai palveluita sekä edesauttaa uusien yritysten perustamista. Parhaaksi liikeideaksi ja euron rahapalkinnon saajaksi arvioitiin Åbo Akademin, Tampereen teknillisen yliopiston ja Aalto yliopiston tutkijoista koostuvan MCP Teamin idea MC-Patch Microcurrent Wound Mapping & Treatment System. Kyseessä on monitoiminnallinen haavanhoitojärjestelmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi vaikeasti paranevien kroonisten haavojen, ihosiirteiden sekä kirurgisten haavojen stimulointiin ja seurantaan. HEALTHBIO-VUOSISEMINAARI Toinen palkittu on Turun yliopiston Technology Research Centerissä toimiva työryhmä, jonka liikeidea on ultrapienen tehonkulutuksen mikrokontrolleri. Mikroprosessorien energiankulutusta pienentämällä se mahdollistaa Internet of Things -ajattelun (suom. teollinen internet, koneiden ja laitteiden älyratkaisut) sekä ns. puettavan elektroniikan hyödyntämisen. Idean jatkokehittelyyn tuomaristo myönsi euroa. Kilpailuun saapui hakemuksia yhteensä 24 ja mukana oli liikeideoita kaikista turkulaisista korkeakouluista ja kattavasti eri aloilta. Kaikilla kilpailuun osallistuneilla ideoilla on halutessaan mahdollisuus hakeutua alkaville yrityksille suunnattujen palveluiden pariin. Amerikkalaisyhtiö etsi yhteistyökumppaneita Turusta BD:n Senior Vice President Ellen Strahlman ja Orion Oyj:n lääketutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaava johtaja Reijo Salonen. HealthBIO seminaari on bioalan tärkein vuotuinen kansallinen kokoontuminen. Elokuun lopulla se houkutteli Turku Science Parkiin jälleen 200 alan yritysten ja tutkimusorganisaatioiden edustajaa. Ajankohtaisten puheenvuorojen lisäksi tapahtuma on tärkeä yhteistyöverkostojen rakentamispaikka. järjestämään seminaariin toi oman lisänsä kansainvälinen Becton, Dickinson & Co (BD), jonka Yhdysvalloista saapuneet edustajat tapasivat vierailunsa yhteydessä myös useiden suomalaisten ja turkulaisten bioalan yritysten edustajia. BD:tä kiinnostavat erityisesti diagnostiikan ja lääkeannostelun tuotteet, joihin liittyy mahdollisuus skaalautuvuuteen. Osaamisen ekosysteemit ja verkostot ovat yhtiölle tärkeitä. SMART CHEMISTRY PARK Kemianalan pk-yrityksille uudenlainen kehitysympäristö Raision tehdasalueen R&D Centerin vajaakäytössä olevat laboratoriotilat palvelevat jatkossa Smart Chemistry Parkiin sijoittuvia yrityksiä. Turku Science Park Oy ja Game Turku esittäytyivät Tiedemessuilla yhteisosastolla. VIESTINTÄ & MARKKINOINTI Turku Science Park Oy näkyvästi esillä Turun Tiedemessuilla Turku Science Park Oy oli mukana lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa järjestettävillä Tiedemessuilla. Vihreäsävyinen osasto esitteli Turku Science Parkin palveluita ja ajankohtaisia hankkeita. Osaston toinen puoli oli varattu yhtiömme toteuttamalle Game Turku -hankkeelle. Turkulaista peliosaamista ja pelialan toimijoita tukeva hanke keskittyi messuilla kertomaan etenkin Innovatiiviset kaupungit- eli INKA-ohjelman alueellisen valmistelutyön yhteydessä kartoitettiin varsinaissuomalaisten kemianalan toimijoiden määrä ja osaaminen. Samalla syntyi idea uudenlaisen kemianteknologian yrityskeskittymän perustamisesta. Ajatus sai nopeasti tukea eri toimijoilta, ja jo vuoden 2014 alussa ryhdyttiin toimiin idean toteuttamiseksi. Turku Science Park Oy:n johdolla ja tiiviissä vuorovaikutuksessa pk-yritysten kanssa käynnistettiin neuvottelut Raisio Oyj:n tehdasalueella sijaitsevan tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion vuokraamisesta uudenlaiseksi innovaatioalustaksi. Asiat etenivät nopeasti ja vuodenvaihteen 2014/15 aikoihin tiloista kirjoitettiin vuokrasopimus. Todenteolla toiminta käynnistyi ja ensimmäiset yritykset asettuivat Smart Chemistry Parkiksi nimettyihin tiloihin vuoden 2015 alussa. Toiminta kyettiin käynnistämään lähinnä Sitralta saadun käynnistämisrahan, Raision kaupungin avustuksen ja Turun kaupungin, käytännössä, varaaman työpanoksen turvin. Toiminnan jatkuvuus tarvitsee vuoden 2015 päätyttyä uutta rahoitusta, mikä yhdessä alueen markkinoinnin ja uusien alueelle sijoittujien löytämisen kanssa muodostaa neutraalina fasilitaattorina toimivalle Turku Science Parkille tärkeän vastuun kuluvana vuonna. alan turkulaisista koulutusmahdollisuuksista. Esillä oli myös paikallisten peliyritysten pelejä. Turun Tiedemessut järjestettiin osana Turun kansainvälisiä Kirjamessuja ja niillä kävi vierasta. Syksyn aikana yhtiömme panosti myös muuhun näkyvyyteen. Messuja ennen uudistettiin yhtiömme nettisivut sekä toteutettiin uusi esitteemme, jossa toimintamme lähtökohdat, tavoitteet ja niihin perustuvat uudet palvelukokonaisuutemme on tiivistetty. Lisäksi loka-marraskuun aikana toteutettiin pienimuotoinen lehti-ilmoituskampanja, jolla lähinnä yrityskohderyhmälle muistutettiin tarjoamistamme palveluista. Aiempien vuosien tapaan tuotimme sekä painettuina että sähköisissä medioissa julkaistavaksi erilaisia esitteitä, lehdistötiedotteita, uutisia ja uutiskirjeitä sekä vuosikatsauksen. Entistä aktiivisemmin hyödynsimme myös sosiaalista mediaa. Terveys- ja hyvinvointisektorin teknologiakysymyksiin keskittyvä Monitori-seminaari järjestettiin vuonna 2014 jo 10. kerran. Järjestelyissä yhteistyötä ovat viime vuosina tehneet Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulun Liiketalous, ict ja bioalat sekä Turku Science Park Oy. Tilaisuuksista on muodostunut paikka keskusteluille, joissa ajatuksiaan tuovat esiin niin akateemiset yhteisöt, palvelujen tuottajat ja ostajat, teknologiayritykset kuin alan yhdistykset. Tärkeää on ollut tarkastella aihepiiriä laajasti myös potilaiden ja hoitohenkilöstön näkökulmat huomioiden. Turkulainen teknologiakonserni Teleste täytti 60 vuotta v Olavi Ahosen perustama yritys on erikoistunut laajakaistaisen kuvan ja tietoliikenteen järjestelmiin ja palveluihin. Yhtiö työllistää noin 1300 henkeä 20 eri maassa. HyTest Oy valmistaa monoklonaalisia vasta-aineita sekä antigeenejä diagnostiikkateollisuuden raaka-aineiksi. Vuonna 2014 yhtiö vietti 20-vuotisjuhlavuottaan. Sen kunniaksi ja jakaakseen osan menestyksestään eteenpäin yhtiö lanseerasi HyTest Cardiac Marker Award -palkinnon dollarin palkinnon sai englantilainen kliinisen kemian konsultti ja sydänmerkkiaineiden professori Paul Collinson. Turun Biotekniikan keskuksen perustamisesta tuli kuluneeksi 25 vuotta. Turun yliopiston ja Åbo Akademin voimavarat yhdistämällä syntyi vuonna 1989 huippuluokan välineet tarjoava työkalupakki turkulaisen huippututkimuksen hyväksi. TUCS (Turku Center for Computer Science) eli Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskus täytti 20 vuotta v TUCS perustettiin vuonna 1994 koordinoimaan ja harjoittamaan tutkimusta ja opetusta ict-alalla Turun Yliopistossa ja Åbo Akademissa. TUCSin piirissä toimii yli 250 henkilöä ja TUCSin koordinoimien koulutusohjelmien puitteissa opiskelee yli 2000 opiskelijaa.

6 TURKU SCIENCE PARK KAKSI TIEDEKORKEAKOULUA Turun yliopisto Åbo Akademi Turku Science Park Oy Turun ammattikorkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulu Novia VAUHDITTAA UUDEN LIIKETOIMINNAN JA TYÖPAIKKOJEN SYNTYÄ TURUN SEUDULLE POHDITKO YRITYS- TAI TUOTEIDEASI MENESTYMIS- MAHDOLLISUUKSIA? Turku Science Park Oy:llä on pitkä kokemus korkeaan osaamiseen pohjautuvien yritysideoiden edistämisestä kohti kannattavaa liiketoimintaa. Asiantuntijamme auttavat mielellään kaikissa tutkimuksen kaupallistamista, liiketoiminnan suunnittelua sekä yrityksen perustamista ja rahoituksen hankintaa koskevissa kysymyksissä. Turku Science Park Oy on vahvasti mukana syksyllä 2015 omat tilat saavan SparkUp-yhteisön toiminnassa. Yhtiön perinteikäs hautomotoiminta jatkuu osana uutta yhteisöä. Hautomo laboratoriotiloineen keskittyy life science -alan yrityksiin. LISÄTIETOJA: Erik Lehtonen, Johtaja, Aloittavan yrityksen palvelut, KAIPAATKO NEUVOJA LIIKETOIMINTASI KASVATTAMISEEN JA KEHITTÄMISEEN? kasvu- ja kehittämispalvelut tarjoaa tukea liiketoiminnan kehittämiseen, tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan tehostamiseen sekä rahoituksen järjestämiseen. Edistämme myös erilaisten yhteistoimintamallien ja kehitysympäristöjen rakentamista sekä yhteistyötä yritysten, korkeakoulujen, rahoittajien sekä tutkimus- ja kehittäjäorganisaatioiden välillä. Käytössäsi on laaja alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen verkostomme. Kasvu- ja kehittämispalvelut edistää myös julkisen sektorin asiakkuuksien välittämistä alueen yrityksille. LISÄTIETOJA: Marko Puhtila, Johtaja, Kasvu- ja kehittämispalvelut, KIINNOSTAVATKO KANSAIN- VÄLISTYMISEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET? kansainvälistämispalvelut keskittyy yhteistyökumppanuuksien rakentamiseen suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden välille, kansainvälistymisvalmennukseen ja kansainvälistymistä tukevien rahoituslähteiden etsintään. Olemme aktiivisesti mukana mm. 50 maassa toimivan Enterprise Europe Networkin (EEN) toiminnassa ja osallistumme kärkialojemme johtaviin tapahtumiin ja konferensseihin usein yhdessä kansainvälisille markkinoille tähtäävien asiakkaidemme kanssa. Turku Science Park Oy vastaa myös Turun kaupungin invest in -toiminnoista. LISÄTIETOJA: Tero Piispanen, Johtaja, Kansainvälistämispalvelut ja BioTurku, Turun yliopistollinen keskussairaala Tyks yli300 yritystä työntekijää ja yhteisöä opiskelijaa 400 professoria Suomen johtava, kansainvälisesti tunnustettu life science -klusteri POWERED BY TURKU SCIENCE PARK LTD SparkUp-yhteisö, innovatiivisten startupyritysten kasvun vauhdittaja Smart Chemistry Park, uudenlainen kemianalan yrityspuisto Raisiossa Helsingin moottoritien varressa Kupittaan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä kävelymatkan päässä keskustasta alle puolen tunnin ajomatka kansainvälisten yhteyksien lentokentälle

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

TURKU SCIENCE PARK OY VAUHDITTAA INNOVATIIVISTA KASVUA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TURKU SCIENCE PARK OY VAUHDITTAA INNOVATIIVISTA KASVUA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2015 Turku Science Park Oy Vuosikatsaus 2015 3 TURKU SCIENCE PARK OY VAUHDITTAA INNOVATIIVISTA KASVUA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS tehtävä nivoutuu yritysten hyvinvointiin.

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Innovaatiotoiminnan edistämisen edelläkävijä Turku Science Park 18.1.2010 DM 450969 11-2009 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiopolitiikan suunnittelun

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Hyvinvointia rakentamassa lähivuosien haasteita ja mahdollisuuksia. Talousjohtaja Jari Karlson Arvopaperin Rahapäivä 23.9.2014

Hyvinvointia rakentamassa lähivuosien haasteita ja mahdollisuuksia. Talousjohtaja Jari Karlson Arvopaperin Rahapäivä 23.9.2014 Hyvinvointia rakentamassa lähivuosien haasteita ja mahdollisuuksia Talousjohtaja Jari Karlson Arvopaperin Rahapäivä 23.9.2014 Tulevaisuutta koskevat lausumat Tämä esitys sisältää tulevaisuutta koskevia

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Tekesin tunnusluvut DM

Tekesin tunnusluvut DM Tekesin tunnusluvut 2015 2015 DM 1572568 Tunnuslukuja Tekesin rahoituksesta 2015 Rahoitus yrityksille ja tutkimukseen 575 M 2 400 rahoitustunnustelua 3 080 rahoitushakemusta Hakemusten käsittelyaika 54

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj

1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1.000.000.000.000 euron ongelma yksi ratkaisu Suomesta? Sijoitus Invest 2015, Helsinki 11.11.2015 Pekka Simula, toimitusjohtaja, Herantis Pharma Oyj 1 Tärkeää tietoa Herantis Pharma Oy ( Yhtiö ) on laatinut

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto

BEAM-ohjelma. KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto BEAM-ohjelma KEHITYSYHTEISTYÖ JA KEHITTYVÄT MARKKINAT Ohjelmapäällikkö Minh Lam 2.3.2016 Kuntaliitto 2 Tarve Suomen talouden elinehto on elinkeinoelämän uudistuminen ja kasvaminen. Suomalaisilla yrityksillä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla?

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Suomessa toimii monipuolinen, globaaleja markkinoita ymmärtävä ja jatkuvasti uudistuva teollisuus, joka tuottaa korkeaa arvonlisää Suomeen Teollisuuden

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani PIENYRITYSKESKUS 30 vuotta Kauppakorkeakoulun erillislaitos yrittäjyys ja pk-yritysten kehityspalvelut

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa?

Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti ohjelmassa? Mitä tarjolla pk-yrityksille Horisontti 2020 -ohjelmassa? Mikä Horisontti? EU:n uusi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 vuosille 2014-2020 tarjoaa rahoituksen lisäksi paljon muutakin

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit

INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Ruokajärjestelmien kestävät ja tehokkaat ratkaisut Biotalouden INKA-ohjelma (Seinäjoki) 17.3.2015 INKA-teemojen vetovastuut ja kumppanit Pääkaupunkiseutu VAASA OULU Turku Kestävät energiaratkaisut Kuopio

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa

Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Enemmän irti innovaatiopolitiikasta - Ammattikorkeakoulujen osaaminen täysmittaiseen käyttöön Eduskunta 22.2.12 Tekesin rooli ammattikorkeakoulujen tkirahoituksessa Eero Silvennoinen Yksikön johtaja, TkT

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS Mikko Ahonen Fasilitaattori 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi Esityksen sisältö 1. Mikä Protomo? 2. Kansallinen Protomo-verkosto 3. Protomo-toiminta Jyväskylässä 4. Protomon

Lisätiedot

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija

Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Pharma-ohjelman tilanne ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittäminen 6.5.2008 Harri Ojansuu Teknologia-asiantuntija Ohjelman kesto: 2008-2011 Ohjelman laajuus: 58 miljoonaa euroa Visio Suomessa

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

MetGen Oy TEKES 24.10.2014

MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Oy TEKES 24.10.2014 MetGen Yleistä MetGen kehittää ja markkinoi uudentyyppistä teollista entsyymiratkaisua, joka merkittävästi parantaa: Energiatehokkuutta paperiteollisuuden mekaanisessa massanvalmistuksessa

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä

KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ. Teollisuus 2026 Ohjausryhmä KEHITTÄMISYHTEISÖ TUKEMAAN PK-YRITYSTEN KASVUA JA KANSAINVÄLISTYMISTÄ Teollisuus 2026 Ohjausryhmä 7.6.2016 TAUSTAA Koko Suomen tuleva BKT-kasvu ja sitä myöten koko hyvinvointimme on lähes täysin Pk-yritysten

Lisätiedot

TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center

TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center TYKS:n uusi huippuosaamisstrategia ja Academic Medical Center Päivi Rautava Tutkimusylilääkäri, VSSHP/Hallintokeskus/Tutkimuspalvelut Ehkäisevän terveydenhuollon professori Turun yliopisto paivi.rautava@tyks.fi

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes

TULI. TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa. Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI TULI rahoituksella tutkimuksesta liiketoimintaa Ideasta liiketoiminnaksi 11.10.2011, Turku Harri Ojansuu, V-S ELY -keskus, Tekes TULI Tutkimuksesta liiketoimintaa Tutkijoille, tutkijayhteistöille

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Anne Syväjärvi Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Monikanavainen Yritys-Suomi

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003

VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2003 VACON SAAVUTTI HYVÄN KASVUN JA KANNATTAVUUDEN ENSIMMÄISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2003 Tammikuu-maaliskuu yhteenveto

Lisätiedot

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 1 1 KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 Kemin kaupunki ja Kemin Digipolis Oy ovat sopineet tässä esitetyn suunnitelman mukaisesta kehittämistoimeksiannosta vuodelle 2016: 1. TAUSTAA Kemin kaupunki on aktiivinen

Lisätiedot

Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus. Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi Sisko Sipilä, Tekes

Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus. Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi Sisko Sipilä, Tekes Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi 25.1.2017 Sisko Sipilä, Tekes Julkisten innovaatiorahoittajien ja -toimijoiden roolit Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) 4 Yhtiön perustaminen Marian sairaalan alueen startup -keskittymää varten HEL 2016-002504 T 00 00 00 Päätösehdotus päättää hyväksyä uudelle kasvuyrittäjyydelle

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj

HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus Sijoittajainfo Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj HK Ruokatalo Groupin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Sijoittajainfo 28.4.2006 Toimitusjohtaja Kai Seikku, HK Ruokatalo Group Oyj 1 Katsauskauden keskeisiä tapahtumia 1-3/2006 Liikevaihto 213,5 Meur (197,1

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot