KÄYTTÖOHJE Ver. A01 SW rev. 1.2x

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE Ver. A01 SW rev. 1.2x"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE Ver. A01 SW rev. 1.2x Tämä käyttöohje sisältää yleisiä ohjeita ja neuvoja LymphaTouch -laitteen käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä asioissa. Lue koko käyttöohje huolella.

2 Sisällysluettelo Turvallisuus... 4 Turvallisuushuomautukset... 5 Laitteen osat... 7 Liitännät... 8 Symbolit ja merkinnät... 9 Käyttöönotto...10 Laitteen käyttö...14 Hoitoajastimen aktivointi...20 Laitteen hoito ja puhdistus...22 Ongelmanratkaisu...24 Huolto...27 Laitteen ohjelmiston päivittäminen...28 Tekniset tiedot...30 EMC...32

3 Copyright HLD Healthy Life Devices Oy. Espoo, Finland. Kaikki tässä julkaisussa oleva materiaali on tarkoitettu vain ja ainoastaan laitteen käyttöön liittyviin tarkoituksiin. LymphaTouch on HLD Healthy Life Devices Oy:lle rekisteröity tavaramerkki. Valmistaja HLD Healthy Life Devices Oy Ahventie Espoo Finland Turvallisuus ja EMC sertifikaatti HLD LymphaTouch A01 täyttää Medical Device Directive 93/42/ETY vaatimukset HLD LymphaTouch A01 täyttää Medical electrical equipment electromagnetic compatibility IEC vaatimukset

4 Turvallisuus Huomautukset sekä varoitukset tässä käyttöohjeessa on osoitettu seuraavin symbolein. Tutustu huomautuksiin ja varoituksiin huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Mahdollinen vaaratilanne, joka voi aiheuttaa haittaa tai pieniä vaurioita käyttäjälle tai potilaalle, tai vahingoittaa laitetta. Mahdollinen vaaratilanne joka voi aiheuttaa vammoja tai vahingoittaa laitetta. Mahdollinen vaaratilanne joka voi johtaa vakavaan vammautumiseen tai kuolemaan.

5 Turvallisuushuomautukset Puhdista laite säännöllisesti tämän käyttöohjeen ja toimipaikkasi vaatimusten mukaisesti. Laitetta tulee käyttää ja säilyttää vain sille määritellyissä olosuhteissa. Käsittele laitetta varoen ja noudata annettuja hoito- ja huolto-ohjeita. Käytä ainoastaan HLD:n toimittamia tai hyväksymiä lisätarvikkeita ja telineitä. Käytä potilaan anatomiaan ja ihotyyppiin parhaiten soveltuvia suulakkeita ja laitteen asetuksia. Älä pudota tai kolhi laitteen pääyksikköä, hoitopäätä tai muita osia. Vaihda kuluneet, vaurioituneet tai rikkoutuneet lisätarvikkeet uusiin alkuperäisiin osiin. Varmista että suulakkeessa on suodatin paikallaan ennen suulakkeen kiinnittämistä hoitopäähän, jotta laitteen sisään ei joutuisi pölyä tai likaa. Älä koskaan käytä laitetta muuhun kuin HLD:n hyväksymään käyttöön. HLD ei vastaa seuraamuksista jos laitetta käytetään ohjeiden vastaisesti.

6 Käyttöalueet: LymphaTouch on alipaineeseen perustuva fysioterapian ja lymfaterapian osaalueiden apu- ja hoitoväline. Laite on tarkoitettu LymphaTouch -hoitomenetelmään perehtyneiden henkilöiden käyttöön tai käytettäväksi heidän valvonnassaan. Vasta-aiheet: Laitteen käytön riskitekijöistä raskauden aikana ei ole tutkittua tietoa. Älä käytä raskaana olevan potilaan hoidossa keskustelematta ensin hoitavan lääkärin kanssa. Laitteen käytön riskitekijöistä syöpäpotilaan hoidossa ei ole tutkittua tietoa. Älä käytä syöpäpotilaan hoidossa hoitojen ollessa kesken tai syövän ollessa metastasoitunut, keskustelematta ensin hoitavan lääkärin kanssa. Älä käytä akuutin infektion aikana. Noudata erityistä varovaisuutta ohuen ihon hoidossa sekä kaulan alueella. Jos olet epävarma hoidon soveltuvuudesta, ota yhteyttä hoitavaan lääkäriin ennen hoidon aloittamista. Ota huomioon lymfaterapian ja fysioterapian vasta-aiheet.

7 Laitteen osat 1. LymphaTouch pääyksikkö 2. Kahva 3. Akkumoduuli 4. Virtakytkin 5. Kosketusnäyttö 6. Hoitopää 7. Alipaineletku 8. Erikokoisia hoitosuulakkeita 9. Hoitosuulakkeiden pehmytosia

8 Liitännät Virtajohto Integroitu alipaineletku ja kaapeli Lähiverkkoliitin USB-liitin

9 Symbolit ja merkinnät Laitteessa esiintyy seuraavia symboleja ja merkintöjä: Symboli Merkitys Laite on CE-merkitty. Numero kertoo laitoksen, joka CEmerkin on myöntänyt. Lue laitteen käyttöohjeet ennen käyttöä. Laite on luokiteltu BF-tyypin laitteeksi standardin IEC60601 mukaisesti. Laite on kaksoiseristetty, eli se voidaan kytkeä maadoittamattomaan pistorasiaan. Vieressä oleva liitin mahdollistavaa laitteen laajennuksen akkumoduulilla. Laitteessa käytettävä akku on litium-ioni tyyppiä, tämän tyyppistä akkua ei saa heittää sekajätteeseen. Litium-ioniakku tulee kierrättää asianmukaisesti.

10 Käyttöönotto Purkaminen pakkauksesta Nosta varovasti laitteen osat pakkauksesta ja varmista että kaikki osat ovat moitteettomassa kunnossa. Suosittelemme säilyttämään pakkauksen mahdollisia kuljetuksia varten. Alkuperäinen pakkaus on suunniteltu suojaamaan laitetta mahdollisimman hyvin kuljetuksen aikana. Akkumoduulin kiinnittäminen Pääyksikköä voi käyttää akun kanssa tai ilman. Akku kiinnitetään pääyksikköön käyttäen kahta ruuvia. Akku latautuu sen ollessa kiinni pääyksikössä ja laitteen ollessa kytkettynä verkkovirtaan. Akun latautuessa laitteen virtakytkimessä vilkkuu keltainen valo. Älä pura akkumoduulia. Vain valtuutettu huoltohenkilö voi avata akkumoduulin.

11 Kaapelin kytkeminen ja irrottaminen Kiinnitä integroitu alipaineletku ja kaapeli laitteen vasemmalla sivulla olevaan pyöreään liittimeen. Varmista että kaapeli painuu tiiviisti liittimeen, mutta älä käytä liiallista voimaa. Älä väännä tai kierrä kaapelin liitintä. Irrota kaapeli pääyksiköstä vetämällä kohtisuoraan. Älä väännä tai kierrä kaapelin liitintä. Hoitopään kytkeminen ja irrottaminen Kiinnitä hoitopää kaapeliin niin että kaapeli painuu tiiviisti liittimeen. Älä väännä tai kierrä kaapelin liitintä. Irrota kaapeli hoitopäästä vetämällä kohtisuoraan. Älä väännä tai kierrä kaapelin liitintä.

12 Suulakkeen kiinnittäminen hoitopäähän Valitse suulake potilaan koon ja hoidettavan kohteen mukaisesti. Katso viitteellisiä suosituksia osiosta Suulakkeen valinta. Liitä suulake hoitopäähän kuvan osoittamalla tavalla. Varmista että suulake menee oikein päin hoitopäähän, huomioiden ohjaavat urat. Varmista painamalla että suulake menee pohjaan saakka. Tarvittaessa voit voidella suulakeen kumitiivisteet hyvin pienellä määrällä hierontaöljyä.

13 Laitteen sijoittelu hoidon aikana Suosittelemme laitteen kiinnittämistä kiinteästi LymphaTouch Roll Stand telineeseen (kuva). Teline on suunniteltu niin, että sen avulla laitteen käyttö on helppoa ja turvallista. Tutustu Roll Stand telineen mukana tuleviin ohjeisiin. Käytä ainoastaan HLD:n toimittamia tai suosittelemia välineitä laitteen kiinnittämiseen. Jos käytät LymphaTouch -laitetta ilman Roll Stand- telinettä, sijoita laite tasaiselle pinnalle ja paikkaan josta se ei pääse putoamaan.

14 Laitteen käyttö Laitteen käynnistys ja sammuttaminen Käynnistä laite painamalla virtakytkintä. Odota hetki kun laite käynnistyy. Sammuttaaksesi laitteen, paina virtakytkimestä. Näytönsäästäjä Laitteen näyttö sammuu ja laite siirtyy tehonsäästötilaan kun sitä ei ole käytetty 30 minuuttiin. Laite palaa toimintaan, kun näyttöä kosketetaan tai virtakytkintä painetaan. Mikäli laite on akkukäytöllä ja käyttämättä vähintään tunnin ajan laite sammuu.

15 Potilaan valmistelu LymphaTouch hoito ei vaadi erityisiä toimenpiteitä potilaan valmistelemiseksi. Hoito annetaan paljaalle iholle. Tutustu mahdollisesti eri hoitoaiheiden ohjeisiin LymphaTouch hoito-ohjeessa. Käytä tarvittessa hierontaöljyä. Älä käytä talkkia tai muita jauhomaisia aineita iholla. Jos potilaan iho hilseilee, suulakkeen suodatin saattaa tukkeutua normaalia nopeammin.

16 Suulakkeen valinta Valitse sopivan kokoinen suulake kuhunkin hoitotilanteeseen. Taulukossa on ohjeelliset suulakevalinnat keskikokoisen potilaan eri kehonosia hoidettaessa. Suulake Läpimitta 80 mm - vartalo alaraajat 60mm - vartalo alaraajat 50 mm - rintakehä yläraajat 35 mm - kämmenet, sormet kasvot jalkaterät HLD0380 HLD0360 HLD HLD Kehon alueet

17 Hoitoasetusten määrittäminen Kytke laitteeseen virta. PhysioTouch siirtyy hetken päästä valmiustilaan jolloin päänäyttö ilmestyy ruudulle (ks. kuva). Perusasetus on 80 mmhg ja 2 s. pulsaatiolla. Laite aloittaa toiminnan automaattisesti, kun suulake laitetaan lähelle hoidettavaa kohdetta. Alipaineen asetus ilmoitetaan päänäytön vasemmassa yläkulmassa elohopeamillimetreinä (mmhg), sekä graafisesti kiilan muodossa. Hoidon aikana kiilan päälle ilmestyvä violetti väri ilmaisee suulakkeessa senhetkisen alipaineen. määräytyy suulakkeen koon mukaan. Mikäli saavutettu alipaine jää merkittävästi säädetyn alipaineen alapuolelle tarkista Alipaine säädetään kosketusnäytöllä liikuttamalla liukusäädintä sormella haluttuun kohtaan. Minimija maksimipaine määräytyy suulakkeen koon mukaan. että suulake ole muodoltaan sopiva hoidettavalle kehon alueelle. Vaihda mahdollisesti sopivampaan suulakkeeseen tai asettele suulake huolellisemmin iholle.

18 Myös potilaan ihokarvat saattavat aiheuttaa ilman vuotamisen pois suulakkeesta. Katso lisäohjeita osiosta Ongelmanratkaisu. Näytön vasemmassa alalaidassa oleva akkukuvake (3) kertoo akun varaustason täydestä varaukse-sta. Kun laite on verkkovirtaan kytkettynä, on akun kuvakkeen päällä virtajohtosymboli tai akun latautuessa salamasymboli. Mikäli akkua ei ole kytketty, näkyy vasemmassa alareunassa virtajohtosymboli. Näytön oikeassa reunassa olevalla pystypalkilla (2) osoitetaan ihon nousema. Hoidon aikana on mahdollista valita joko pulsoiva tai jatkuva imu. Pulsaatiopainike (4) oikeassa alareunassa on vihreä, kun käytössä on pulsaatiotoiminto. Painike on valkoinen kun pulsaatio ei ole käytössä.

19 Muokataksesi pulsaatio asetuksia paina pulsaatiopainiketta, jolloin näytölle vaihtuu pulsaationäyttö (kuvassa alla). Säädä työ- ja lepovaiheen suhdetta liu uttamalla näytön yläreunassa olevaa liukusäädintä. Säädä pulssin pituutta liu uttamalla näytön alareunassa olevaa liukusäädintä tai painamalla haluttua kohtaa näytöllä. Pulsaation saa päälle ja pois painamalla pulsaatiopainiketta. Pulsaation ollessa päällä näppäin on vihreä ja pois päältä näppäin on valkoisena. Vahvista pulsaatioasetukset ja palaa päänäytölle nuoli - painiketta.

20 Hoitoajastimen aktivointi Laitteessa on esiasetettuja hoitoaikoja jotka voidaan valita ajastintoiminnolla. Painamalla hoitoaika-painiketta avautuu valintaikkuna josta voidaan valita haluttu hoitoaika.

21 Valittu jäljellä oleva hoitoaika näkyy päänäytössä. Katso kuva alla. Hoitoajan päätyttyä laite antaa äänimerkin jos merkkiäänivalinta on vihreä.

22 Laitteen hoito ja puhdistus Tarkista laite ja vaihda tarvittavat lisätarvikkeet. Suulakkeiden hoito ja vaihto Älä koskaan käytä LymphaTouch laitteessa suulaketta jossa ei ole suodatin paikoillaan. Tämä voi johtaa laitteen rikkoutumiseen. Suulakkeet ovat potilaskohtaisia. Pyyhi suulakkeet jokaisen käytön jälkeen tarkoitukseen sopivalla puhdistusaineella. Puhdista irroitettavat kumimansetit erikseen (60mm ja 80mm). Älä puhdista suulakkeita autoklaavissa. Suulakkeiden pohjassa on valkoinen suodatin, jonka tarkoituksena on estää likaa ja pölyä kulkeutumasta laitteen sisään. Puhdistaessasi suulaketta, vältä koskemasta suodattimeen, sillä puhdistusaine saattaa aiheuttaa suodattimen tukkeutumisen. Älä kasta suulakkeen suodatinta. Normaalioloissa suodatin toimii ongelmitta potilaan koko hoitosarjan ajan. Erityisen hilseilevä iho tai pölyiset olosuhteet saattavat tukkia suodattimen nopeammin. Laite ei pysty muodostamaan alipainetta, jos suodatin on tukkeutunut. Vaihda uusi suulake tukkeutuneen tilalle. Kuvassa oleva virheilmoitus varoittaa erittäin tukkeentuneesta suodattimesta.

23 Laitteen muiden osien puhdistus LymphaTouch pääyksikkö, kaapeli ja hoitopää voidaan puhdistaa pyyhkimällä mietoon puhdistusaineeseen kostutetulla pyyhkeellä. Varo naarmuttamasta näyttöä. Älä puhdista mitään laitteen osia autoklaavissa.

24 Ongelmanratkaisu Alla ehdotetaan yleisiä syitä joihinkin virhetilanteisiin. Mikäli ehdotetuista toimenpiteistä ei ole apua, ota yhteys laitteen myyjään lisäohjeiden saamiseksi tai laitteen toimittamiseksi huoltoon. Ongelma: Laite ei käynnisty Akku saattaa olla tyhjentynyt. Kytke laite virtajohtoon jolloin akku alkaa latautua ja laite saa virtaa. Laitteen toiminta on pysähtynyt sisäiseen virhetilanteeseen. Paina virtakytkintä yli 10s yhtäjaksoisesti laitteen resetoimiseksi. Ongelma: Hoitokaapeli on irti tai vioittunut Tarkista että hoitokaapeli on kunnolla kiinni. Jos hoitokaapeli on irti, ilmoittaa laite tästä oheisella virhesymbolilla. Ongelma: Laite on valmiustilassa mutta imu ei käynnisty vaikka suulake viedään iholle. Tarkista että hoitosuulake on kunnolla pohjassa ja suulakkeen tunnistusnastoissa kulumisesta kertova väri ei

25 ole haalistunut. Vaihda hoitosuulake. Ongelma: Laite on ylikuumentunut Odota kunnes laite jäähtyy.

26 Ongelma: Imu käynnistyy mutta alipaine ei pääse muodostumaan asetetulle tasolle. Varmista että suulake on sopivan kokoinen hoidettavalle kehonosalle. Yritä löytää paikka johon saat suulakkeen varmasti tiiviisti kiinni. Suodatin saattaa olla tukkeutunut. Vaihda uuteen suulakkeeseen. Varmista että suulake on kunnolla kiinni hoitopäässä. Varmista että pehmytosa on kunnolla kiinni suulakkeessa. Suulakkeen kuluminen tai halkeaminen saattaa aiheuttaa vuotoa. Tarkista suulake ja vaihda tarvittaessa.

27 Huolto Laitteen vikaantuessa tai epäillessäsi laitteen kuntoa, ota yhteyttä laitteen myyjään. Virhetilanteessa laitteen näytölle ilmestyy kuvan virheilmoitus. Käynnistä laite uudestaan painamalla virtakytkintä yli 10 sekunnin ajan. Mikäli virheilmoitus toistuu, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ota talteen vikakoodi huollon helpottamiseksi. Irrota laite verkkovirrasta ennen kuin suoritat huoltotoimenpiteitä. Laitteen voi huoltaa ainoastaan HLD:n valtuuttama huolto. Laitteen avaaminen johtaa takuun raukeamiseen ja voi johtaa vaaratilanteisiin.

28 Laitteen ohjelmiston päivittäminen HLD Healthy Life Devices Oy julkaisee ajoittain ohjelmistopäivityksiä LymphaTouch laitteeseen. Laitteen ohjelmisto voidaan päivittää helposti USBmuistitikun avulla. Ohjelmistopäivitys toimitetaan joko USB-muistitikulla tai sähköpostin tai internetin välityksellä. Mukana seuraavat tarkemmat ohjeet päivityksen suorittamisesta sekä päivityksen mukana laitteeseen tulevista uusista ominaisuuksista. Jos olet saanut ohjelmistopäivityksen sähköpostilla tai ladannut -kotisivulta zip-pakatun tiedoston, pura tiedostot USBmuistitikun juurihakemistoon. Päivitystä aloitettaessa tikulla pitäisi olla ainakin seuraavat tiedostot: targetfs_vx.xx.bin ja update.spec. Tikulla mahdollisesti olevat muut tiedostot eivät haittaa päivityksen suorittamista.

29 Suorita ohjelmistopäivitys seuraavasti: Jos päivität laitteen ohjelmiston ilman että verkkovirta on kytketty ja akku ladattu. Muussa tapauksessa pidä laite kytkettynä verkkovirtaan päivityksen ajan. Sammuta laite. Kytke muistitikku laitteen vasemmassa sivussa olevaan USB-porttiin. Käynnistä laite ja noudata näytön ohjeita. Irrota tikku vasta kun näytössä kehotetaan tekemään niin. Laite käynnistyy uudelleen ja päivittää vielä myös hoitopään tarvittaessa, ja mikäli hoitopää on kytkettynä laitteeseen. Jos hoitopää ei ole kytketty käynnistyksen yhteydessä, hoitopää päivittyy seuraavalla kerralla kun se on kytkettynä laitteeseen. Päivitys on suoritettu ja laite on käyttövalmis. Jos teillä on käytössä useampi LymphaTouch -hoitolaite, on suositeltavaa että kaikkiin laitteisiin on päivitetty sama ohjelmistoversio.

30 Tekniset tiedot Mitat (l x k x s) Paino Ilman akkumoduulia Akkumoduulin kanssa Ilman akkumoduulia 19 x 10 x 8,5 cm 19 x 10 x 11,5 cm 1.0 kg Akkumoduulin kanssa Tyyppi 1.7 kg VAC, 50/60 Hz, 90 VA HLD-200 Litium Ion Vaihtoväli Kesto käytössä Kesto valmiustilassa Latausaika käytössä Latausaika valmiustilassa ~3 vuotta 8 tuntia 24 tuntia 8 tuntia 5 tuntia Virransyöttö Akku

31 Ympäristöolosuhteet Käyttö Varastointi ja kuljetus Luokitus Standardit Suorituskyky Alipaineen säätö Käyttöikä Suunniteltu C, kosteus %, ei kondensoivaa, korkeus merenpinnasta m 0-50 C, kosteus %, ei kondensoivaa, korkeus merenpinnasta m Lääkinnällinen laite (CEMDD), luokka 2a ISO 13485:2008 IEC Alue mmhg Resoluutio 1 mmhg Tarkkuus: ± 10% + ± 10 mmhg 5 vuotta

32 EMC Laitteen lähettämä sähkömagneettinen säteily valmistajan ilmoitus LymphaTouch -laitteen sähkömagneettiset ominaisuudet ja käyttöympäristö on kuvattu seuraavalla sivulla. Käyttäjän vastuulla on varmistaa että LymphaTouch -laitetta käytetään vain määritellyssä ympäristössä. Varoitus: Muiden kuin alkuperäisten tai HLD:n toimittamien korvaavien tarvikkeiden tai varaosien käyttö voi johtaa siihen että laite lähettää tai se altistuu ilmoitettua suuremmalle sähkömagneettiselle säteilylle. Varoitus: LymphaTouch -laitetta ei ole tarkoitus pinota muiden laitteiden kanssa päällekkäin. Jos pinoaminen on välttämätöntä, on normaali toiminta varmistettava tässä käyttötilanteessa.

33 Säteilytesti Sähkömagneettinen säteily CISPR 11 Sähkömagneettinen säteily CISPR 11 Harmoninen säteily IEC Jännitevaihtelut IEC Vaatimustenmukaisuus Ryhmä 1 Luokka B Ei koske (matala tulojännite) Noudattaa vaatimuksia Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeet LymphaTouch käyttää RF-virtaa ainoastaan laitteen sisäisiin toimintoihin. Sähkömagneettinen säteily on sen vuoksi hyvin pientä, eikä mitä todennäköisimmin aiheuta häiriötä läheisyydessä oleville sähköisille laitteille. LymphaTouch -laitetta voidaan käyttää kaikissa tiloissa, mukaanlukien asuintilat, sekä tilat jotka on suoraan kytketty sähköverkkoon. Säteilytestit on tehty standardin IEC mukaisesti.

34 Laitteen sähkömagneettisen säteilyn sieto valmistajan ilmoitus LymphaTouch -laitteen sähkömagneettiset ominaisuudet ja käyttöympäristö on kuvattu alla. Käyttäjän vastuulla on varmistaa että LymphaTouch -laitetta käytetään vain määritellyssä ympäristössä. Sietoisuustesti IEC testitaso Vaatimuksenmukaisuus Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeet Sähköstaattinen purkaus (ESD) IEC ± 6 kv kosketus ± 8 kv ilma ± 6 kv kosketus ± 8 kv ilma Laitteen käyttöpaikassa lattioiden tulisi olla puuta, betonia tai tiiltä. Mikäli lattiat ovat synteettistä materiaalia, ilman suhteellisen kosteuden tulisi olla vähintään 30% Nopea sähköpurkaus / piikki IEC ± 2 kv virtajohdoille± 1 kv kytkentäjohdoille ± 2 kv virtajohdoille ± 1 kv kytkentäjohdoille Verkkovirta tulisi olla sairaaloissa tai liiketiloissa yleisesti käytössä olevaa laatutasoa. Pulssi IEC kv johdosta johtoon 2 kv johdosta maahan 1 kv johdosta johtoon 2 kv johdosta maahan Verkkovirta tulisi olla sairaaloissa tai liiketiloissa yleisesti käytössä olevaa tasoa. Jännitelaskut, lyhyet katkokset sekä jännitteen vaihtelut verkkovirrassa IEC % / 25 jaksoa 60 % / 5 jaksoa 100 % / 30 % / 25 jaksoa 60 % / 5 jaksoa 100 % / 0.5 jaksoa > 95 % / 5000 ms Verkkovirta tulisi olla sairaaloissa tai liiketiloissa yleisesti käytössä olevaa tasoa.

35 Vaihtovirran taajuus (50/60 Hz) magneettikenttä IEC jaksoa > 95 % / 5000 ms (keskeytys) (keskeytys) 3 A/m 3 A/m Jos käyttäjä toivoo laitetta käytettävän myös sähkökatkojen aikana, suositellaan akkumoduulin hankkimista. Vaihtovirran magneettikenttien tulisi olla sairaaloissa tai liiketiloissa yleisesti käytössä olevaa tasoa.

36 Sietoisuustesti IEC testitaso Vaatimuksenmukaisuus Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeet Kannettavia radiokommunikaatiolaitteita ei tulisi tuoda lähemmäksi LymphaTouch -laitetta tai sen kaapeleita, kuin allaoleva kaava sallii: Johtuva radiomagneettinen säteily IEC Säteilevä radiomagneettinen säteily IEC Vrms 150 khz - 80 MHz 3 Vrms Pienin suositeltu etäisyys d = 1.2*sqrt(P) d = 1.2*sqrt(P) MHz to 800 MHz 3 V/m 80 MHz to 2,5 GHz 3 Vrms d = 2.3*sqrt(P) 800 MHz to 2,5 GHz missä P on laitteen lähettimen vamistajan ilmoittama suurin lähetysteho watteina (W). Laitteen toiminta voi häiriintyä oheisella symbolilla varustetun laitteen läheisyydessä: Suositellut etäisyydet kannettavien radioviestintälaitteiden ja LymphaTouch -laitteen välillä LymphaTouch on suunniteltu käytettäväksi ympäristössä, jossa radiohäiriöitä kontrolloidaan. LymphaTouch laitteen käyttäjä voi estää sähkömagneettista häiriötä säilyttämällä riittävän etäisyyden kannettavien radiolaitteiden lähettimien ja LymphaTouch -laitteen välillä, alla olevan taulukon mukaisesti.

37 Suurin lähetysteho (Wattia) Etäisyys (m) Etäisyys (m) 150kHz - 80MHz d=(3.5/v1)(sqrt P) 80MHz - 800MHz d=(3.5/e1)(sqrt P) 800MHz - 2.5GHz d=(7/e1)(sqrt P) Etäisyys (m) Lähettimille, joiden suurin lähetysteho ei ole yllä olevassa taulukossa, suositeltu etäisyys D-metreissä voidaan arvioida käyttäen kaavaa joka on annettu kullekin lähetystaajuuden alueelle. Kaavassa P on valmistajan ilmoittama suurin lähetysteho. HUOM 1 Jos lähetystaajuus on 80 MHz tai 800 MHz, käytä suurempaa annettua etäisyyttä. HUOM 2 Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Sähkömagneettisen säteilyn etenemiseen vaikuttaa absorptio ja heijastuminen rakenteista, esineistä ja ihmisistä.

38

KÄYTTÖOHJE. Ver. A01 SW rev. 1.2x

KÄYTTÖOHJE. Ver. A01 SW rev. 1.2x KÄYTTÖOHJE Ver. A01 SW rev. 1.2x Tämä käyttöohje sisältää yleisiä ohjeita ja neuvoja PhysioTouch -laitteen käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä asioissa. Lue koko käyttöohje huolella. Sisällysluettelo Turvallisuus...

Lisätiedot

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus Suomi Sivulla AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Sarja 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Sarja II VPAP Sarja III 10-12 AirSense 10 AirCurve 10

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

testo 511 Käyttöohje

testo 511 Käyttöohje testo 511 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 511 Pikaohje testo 511 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine sensorin yhde 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje

Samsung Galaxy Tab tietokoneen käyttöohje Tervetuloa käyttämään Samsungin Galaxy Tab tietokonetta Laitteen keskeinen ominaisuus on 7 tuuman kosketusnäyttö, jonka alapuolella ole neljä (4) taustavalaistua ohjausnäppäintä, ja yläpuolella 1.3 pixelin

Lisätiedot

Echo Radiolink. Langaton FM kuuntelulaite

Echo Radiolink. Langaton FM kuuntelulaite Echo Radiolink Langaton FM kuuntelulaite Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B 00400 Helsinki Puhelin: (09) 580 3880 www.kl-support.fi Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Laitteen osat...3 Ominaisuudet:...3

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo

Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20. Sisällysluettelo Käyttöohje Kopiointioikeus: Delivet Oy/Jammaa.com Kypäräkamera DV20 Sisällysluettelo Huomautuksia 1 Rakenne. 2 Ominaisuudet. 3 Tekniset tiedot... 4 Pikaopas. 5 Ongelmanratkaisu.. 6 Huomautuksia: 1. Älä

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE

JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE JUSTFOG 1453 KÄYTTÖOHJE 1/8 KÄYTÖN ALOITUS Täyttö Kierrä tankin yläosa irti vastapäivään pitämällä toisella kädellä kiinni tankista ja tarttumalla toisella kädellä päädyn uritettuun osaan. Varo, ettei

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

DeVillbiss PulmoAide 3655 lääkeainesumutin. Käyttöohje

DeVillbiss PulmoAide 3655 lääkeainesumutin. Käyttöohje DeVillbiss PulmoAide 3655 lääkeainesumutin Käyttöohje PulmoAide lääkeainesumutin Käyttöohje Huom. Laite sisältää sähköisiä ja/tai elektronisia osia, jotka on kierrätettävä EU direktiivin 2012/19/EU- Waste

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet

Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet IValmistelu Puhdistus ja kunnossapito Exclusive Art Asennus- ja käyttöohjeet 1. Suihkukaapin puhdistukseen voidaan käyttää nestemäistä yleispuhdistusainetta ja pehmeää puhdistusliinaa. Puhdistusaine ei

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HI FILTRATION 6

KÄYTTÖOHJE HI FILTRATION 6 KÄYTTÖOHJE HI FILTRATION 6 1 1 HI FILTRATION 6 Hi filtration 6 on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Käyttöohje Suomi Hälytinyksikkö & Anturilaastari

Käyttöohje Suomi Hälytinyksikkö & Anturilaastari Käyttöohje Suomi Hälytinyksikkö & Anturilaastari Käyttöohje Hälytinyksikkö & Anturilaastari Suomi 2007 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad, Ruotsi www.redsensemedical.com RM-1-RM030 Elokuu 09

Lisätiedot

MagniLink Visus Käyttöohje 7942139

MagniLink Visus Käyttöohje 7942139 Käyttöohje Maahantuonti ja markkinointi: Low Vision Inno Oy Sirrikuja 3 L Puh: 040 777 1320 Sähköposti: info@lowvision.fi 00940 Helsinki Fax: 09 6898 8342 Internet: www.lowvision.fi Valmistaja: LVI Low

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi

ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ ATS -JÄRJESTELMÄ GG-ATS LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA www.handai.fi 3. Yleistä turvallisuudesta

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

HVA/HVM KÄYTTÖOHJE UM_FI. Part No.: 1764191_01

HVA/HVM KÄYTTÖOHJE UM_FI. Part No.: 1764191_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764191_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 3 Johdanto...3 Varoitukset...3 Varotoimenpiteet...3 Käyttötarkoitus...3 Tiedot & paino...4 YLEISKUVA OSISTA... 5 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO...

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia Extra Power DC-11- / DC-11K -lisävirtalaitteen (jäljempänä DC-11) avulla voit

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin:

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin: TENS 2-kanavainen Sähköstimulaatio on oikein käytettynä turvallinen hoitomenetelmä. Laite soveltuu erinomaisesti myös kotikäyttöön, sillä sen sähkövirran tehokkuus on alhainen. Stimulaattori on tyylikäs

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä ja säätää ulkoisia valaisimia (katso teknisiä tietoja)

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "horsealarm receiver only".

Toimintaperiaate: 2. Kytke virta vastaanottimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä horsealarm receiver only. Toimintaperiaate: 1. Kytke virta toistimeen käyttämällä virtalaitetta, jossa on merkintä "RadioLink only". Kun virta on kytketty toistimeen, laitteen vihreä valo välähtää. 2. Kytke virta vastaanottimeen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot