KÄYTTÖOHJE Ver. A01 SW rev. 1.2x

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE Ver. A01 SW rev. 1.2x"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE Ver. A01 SW rev. 1.2x Tämä käyttöohje sisältää yleisiä ohjeita ja neuvoja LymphaTouch -laitteen käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä asioissa. Lue koko käyttöohje huolella.

2 Sisällysluettelo Turvallisuus... 4 Turvallisuushuomautukset... 5 Laitteen osat... 7 Liitännät... 8 Symbolit ja merkinnät... 9 Käyttöönotto...10 Laitteen käyttö...14 Hoitoajastimen aktivointi...20 Laitteen hoito ja puhdistus...22 Ongelmanratkaisu...24 Huolto...27 Laitteen ohjelmiston päivittäminen...28 Tekniset tiedot...30 EMC...32

3 Copyright HLD Healthy Life Devices Oy. Espoo, Finland. Kaikki tässä julkaisussa oleva materiaali on tarkoitettu vain ja ainoastaan laitteen käyttöön liittyviin tarkoituksiin. LymphaTouch on HLD Healthy Life Devices Oy:lle rekisteröity tavaramerkki. Valmistaja HLD Healthy Life Devices Oy Ahventie Espoo Finland Turvallisuus ja EMC sertifikaatti HLD LymphaTouch A01 täyttää Medical Device Directive 93/42/ETY vaatimukset HLD LymphaTouch A01 täyttää Medical electrical equipment electromagnetic compatibility IEC vaatimukset

4 Turvallisuus Huomautukset sekä varoitukset tässä käyttöohjeessa on osoitettu seuraavin symbolein. Tutustu huomautuksiin ja varoituksiin huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Mahdollinen vaaratilanne, joka voi aiheuttaa haittaa tai pieniä vaurioita käyttäjälle tai potilaalle, tai vahingoittaa laitetta. Mahdollinen vaaratilanne joka voi aiheuttaa vammoja tai vahingoittaa laitetta. Mahdollinen vaaratilanne joka voi johtaa vakavaan vammautumiseen tai kuolemaan.

5 Turvallisuushuomautukset Puhdista laite säännöllisesti tämän käyttöohjeen ja toimipaikkasi vaatimusten mukaisesti. Laitetta tulee käyttää ja säilyttää vain sille määritellyissä olosuhteissa. Käsittele laitetta varoen ja noudata annettuja hoito- ja huolto-ohjeita. Käytä ainoastaan HLD:n toimittamia tai hyväksymiä lisätarvikkeita ja telineitä. Käytä potilaan anatomiaan ja ihotyyppiin parhaiten soveltuvia suulakkeita ja laitteen asetuksia. Älä pudota tai kolhi laitteen pääyksikköä, hoitopäätä tai muita osia. Vaihda kuluneet, vaurioituneet tai rikkoutuneet lisätarvikkeet uusiin alkuperäisiin osiin. Varmista että suulakkeessa on suodatin paikallaan ennen suulakkeen kiinnittämistä hoitopäähän, jotta laitteen sisään ei joutuisi pölyä tai likaa. Älä koskaan käytä laitetta muuhun kuin HLD:n hyväksymään käyttöön. HLD ei vastaa seuraamuksista jos laitetta käytetään ohjeiden vastaisesti.

6 Käyttöalueet: LymphaTouch on alipaineeseen perustuva fysioterapian ja lymfaterapian osaalueiden apu- ja hoitoväline. Laite on tarkoitettu LymphaTouch -hoitomenetelmään perehtyneiden henkilöiden käyttöön tai käytettäväksi heidän valvonnassaan. Vasta-aiheet: Laitteen käytön riskitekijöistä raskauden aikana ei ole tutkittua tietoa. Älä käytä raskaana olevan potilaan hoidossa keskustelematta ensin hoitavan lääkärin kanssa. Laitteen käytön riskitekijöistä syöpäpotilaan hoidossa ei ole tutkittua tietoa. Älä käytä syöpäpotilaan hoidossa hoitojen ollessa kesken tai syövän ollessa metastasoitunut, keskustelematta ensin hoitavan lääkärin kanssa. Älä käytä akuutin infektion aikana. Noudata erityistä varovaisuutta ohuen ihon hoidossa sekä kaulan alueella. Jos olet epävarma hoidon soveltuvuudesta, ota yhteyttä hoitavaan lääkäriin ennen hoidon aloittamista. Ota huomioon lymfaterapian ja fysioterapian vasta-aiheet.

7 Laitteen osat 1. LymphaTouch pääyksikkö 2. Kahva 3. Akkumoduuli 4. Virtakytkin 5. Kosketusnäyttö 6. Hoitopää 7. Alipaineletku 8. Erikokoisia hoitosuulakkeita 9. Hoitosuulakkeiden pehmytosia

8 Liitännät Virtajohto Integroitu alipaineletku ja kaapeli Lähiverkkoliitin USB-liitin

9 Symbolit ja merkinnät Laitteessa esiintyy seuraavia symboleja ja merkintöjä: Symboli Merkitys Laite on CE-merkitty. Numero kertoo laitoksen, joka CEmerkin on myöntänyt. Lue laitteen käyttöohjeet ennen käyttöä. Laite on luokiteltu BF-tyypin laitteeksi standardin IEC60601 mukaisesti. Laite on kaksoiseristetty, eli se voidaan kytkeä maadoittamattomaan pistorasiaan. Vieressä oleva liitin mahdollistavaa laitteen laajennuksen akkumoduulilla. Laitteessa käytettävä akku on litium-ioni tyyppiä, tämän tyyppistä akkua ei saa heittää sekajätteeseen. Litium-ioniakku tulee kierrättää asianmukaisesti.

10 Käyttöönotto Purkaminen pakkauksesta Nosta varovasti laitteen osat pakkauksesta ja varmista että kaikki osat ovat moitteettomassa kunnossa. Suosittelemme säilyttämään pakkauksen mahdollisia kuljetuksia varten. Alkuperäinen pakkaus on suunniteltu suojaamaan laitetta mahdollisimman hyvin kuljetuksen aikana. Akkumoduulin kiinnittäminen Pääyksikköä voi käyttää akun kanssa tai ilman. Akku kiinnitetään pääyksikköön käyttäen kahta ruuvia. Akku latautuu sen ollessa kiinni pääyksikössä ja laitteen ollessa kytkettynä verkkovirtaan. Akun latautuessa laitteen virtakytkimessä vilkkuu keltainen valo. Älä pura akkumoduulia. Vain valtuutettu huoltohenkilö voi avata akkumoduulin.

11 Kaapelin kytkeminen ja irrottaminen Kiinnitä integroitu alipaineletku ja kaapeli laitteen vasemmalla sivulla olevaan pyöreään liittimeen. Varmista että kaapeli painuu tiiviisti liittimeen, mutta älä käytä liiallista voimaa. Älä väännä tai kierrä kaapelin liitintä. Irrota kaapeli pääyksiköstä vetämällä kohtisuoraan. Älä väännä tai kierrä kaapelin liitintä. Hoitopään kytkeminen ja irrottaminen Kiinnitä hoitopää kaapeliin niin että kaapeli painuu tiiviisti liittimeen. Älä väännä tai kierrä kaapelin liitintä. Irrota kaapeli hoitopäästä vetämällä kohtisuoraan. Älä väännä tai kierrä kaapelin liitintä.

12 Suulakkeen kiinnittäminen hoitopäähän Valitse suulake potilaan koon ja hoidettavan kohteen mukaisesti. Katso viitteellisiä suosituksia osiosta Suulakkeen valinta. Liitä suulake hoitopäähän kuvan osoittamalla tavalla. Varmista että suulake menee oikein päin hoitopäähän, huomioiden ohjaavat urat. Varmista painamalla että suulake menee pohjaan saakka. Tarvittaessa voit voidella suulakeen kumitiivisteet hyvin pienellä määrällä hierontaöljyä.

13 Laitteen sijoittelu hoidon aikana Suosittelemme laitteen kiinnittämistä kiinteästi LymphaTouch Roll Stand telineeseen (kuva). Teline on suunniteltu niin, että sen avulla laitteen käyttö on helppoa ja turvallista. Tutustu Roll Stand telineen mukana tuleviin ohjeisiin. Käytä ainoastaan HLD:n toimittamia tai suosittelemia välineitä laitteen kiinnittämiseen. Jos käytät LymphaTouch -laitetta ilman Roll Stand- telinettä, sijoita laite tasaiselle pinnalle ja paikkaan josta se ei pääse putoamaan.

14 Laitteen käyttö Laitteen käynnistys ja sammuttaminen Käynnistä laite painamalla virtakytkintä. Odota hetki kun laite käynnistyy. Sammuttaaksesi laitteen, paina virtakytkimestä. Näytönsäästäjä Laitteen näyttö sammuu ja laite siirtyy tehonsäästötilaan kun sitä ei ole käytetty 30 minuuttiin. Laite palaa toimintaan, kun näyttöä kosketetaan tai virtakytkintä painetaan. Mikäli laite on akkukäytöllä ja käyttämättä vähintään tunnin ajan laite sammuu.

15 Potilaan valmistelu LymphaTouch hoito ei vaadi erityisiä toimenpiteitä potilaan valmistelemiseksi. Hoito annetaan paljaalle iholle. Tutustu mahdollisesti eri hoitoaiheiden ohjeisiin LymphaTouch hoito-ohjeessa. Käytä tarvittessa hierontaöljyä. Älä käytä talkkia tai muita jauhomaisia aineita iholla. Jos potilaan iho hilseilee, suulakkeen suodatin saattaa tukkeutua normaalia nopeammin.

16 Suulakkeen valinta Valitse sopivan kokoinen suulake kuhunkin hoitotilanteeseen. Taulukossa on ohjeelliset suulakevalinnat keskikokoisen potilaan eri kehonosia hoidettaessa. Suulake Läpimitta 80 mm - vartalo alaraajat 60mm - vartalo alaraajat 50 mm - rintakehä yläraajat 35 mm - kämmenet, sormet kasvot jalkaterät HLD0380 HLD0360 HLD HLD Kehon alueet

17 Hoitoasetusten määrittäminen Kytke laitteeseen virta. PhysioTouch siirtyy hetken päästä valmiustilaan jolloin päänäyttö ilmestyy ruudulle (ks. kuva). Perusasetus on 80 mmhg ja 2 s. pulsaatiolla. Laite aloittaa toiminnan automaattisesti, kun suulake laitetaan lähelle hoidettavaa kohdetta. Alipaineen asetus ilmoitetaan päänäytön vasemmassa yläkulmassa elohopeamillimetreinä (mmhg), sekä graafisesti kiilan muodossa. Hoidon aikana kiilan päälle ilmestyvä violetti väri ilmaisee suulakkeessa senhetkisen alipaineen. määräytyy suulakkeen koon mukaan. Mikäli saavutettu alipaine jää merkittävästi säädetyn alipaineen alapuolelle tarkista Alipaine säädetään kosketusnäytöllä liikuttamalla liukusäädintä sormella haluttuun kohtaan. Minimija maksimipaine määräytyy suulakkeen koon mukaan. että suulake ole muodoltaan sopiva hoidettavalle kehon alueelle. Vaihda mahdollisesti sopivampaan suulakkeeseen tai asettele suulake huolellisemmin iholle.

18 Myös potilaan ihokarvat saattavat aiheuttaa ilman vuotamisen pois suulakkeesta. Katso lisäohjeita osiosta Ongelmanratkaisu. Näytön vasemmassa alalaidassa oleva akkukuvake (3) kertoo akun varaustason täydestä varaukse-sta. Kun laite on verkkovirtaan kytkettynä, on akun kuvakkeen päällä virtajohtosymboli tai akun latautuessa salamasymboli. Mikäli akkua ei ole kytketty, näkyy vasemmassa alareunassa virtajohtosymboli. Näytön oikeassa reunassa olevalla pystypalkilla (2) osoitetaan ihon nousema. Hoidon aikana on mahdollista valita joko pulsoiva tai jatkuva imu. Pulsaatiopainike (4) oikeassa alareunassa on vihreä, kun käytössä on pulsaatiotoiminto. Painike on valkoinen kun pulsaatio ei ole käytössä.

19 Muokataksesi pulsaatio asetuksia paina pulsaatiopainiketta, jolloin näytölle vaihtuu pulsaationäyttö (kuvassa alla). Säädä työ- ja lepovaiheen suhdetta liu uttamalla näytön yläreunassa olevaa liukusäädintä. Säädä pulssin pituutta liu uttamalla näytön alareunassa olevaa liukusäädintä tai painamalla haluttua kohtaa näytöllä. Pulsaation saa päälle ja pois painamalla pulsaatiopainiketta. Pulsaation ollessa päällä näppäin on vihreä ja pois päältä näppäin on valkoisena. Vahvista pulsaatioasetukset ja palaa päänäytölle nuoli - painiketta.

20 Hoitoajastimen aktivointi Laitteessa on esiasetettuja hoitoaikoja jotka voidaan valita ajastintoiminnolla. Painamalla hoitoaika-painiketta avautuu valintaikkuna josta voidaan valita haluttu hoitoaika.

21 Valittu jäljellä oleva hoitoaika näkyy päänäytössä. Katso kuva alla. Hoitoajan päätyttyä laite antaa äänimerkin jos merkkiäänivalinta on vihreä.

22 Laitteen hoito ja puhdistus Tarkista laite ja vaihda tarvittavat lisätarvikkeet. Suulakkeiden hoito ja vaihto Älä koskaan käytä LymphaTouch laitteessa suulaketta jossa ei ole suodatin paikoillaan. Tämä voi johtaa laitteen rikkoutumiseen. Suulakkeet ovat potilaskohtaisia. Pyyhi suulakkeet jokaisen käytön jälkeen tarkoitukseen sopivalla puhdistusaineella. Puhdista irroitettavat kumimansetit erikseen (60mm ja 80mm). Älä puhdista suulakkeita autoklaavissa. Suulakkeiden pohjassa on valkoinen suodatin, jonka tarkoituksena on estää likaa ja pölyä kulkeutumasta laitteen sisään. Puhdistaessasi suulaketta, vältä koskemasta suodattimeen, sillä puhdistusaine saattaa aiheuttaa suodattimen tukkeutumisen. Älä kasta suulakkeen suodatinta. Normaalioloissa suodatin toimii ongelmitta potilaan koko hoitosarjan ajan. Erityisen hilseilevä iho tai pölyiset olosuhteet saattavat tukkia suodattimen nopeammin. Laite ei pysty muodostamaan alipainetta, jos suodatin on tukkeutunut. Vaihda uusi suulake tukkeutuneen tilalle. Kuvassa oleva virheilmoitus varoittaa erittäin tukkeentuneesta suodattimesta.

23 Laitteen muiden osien puhdistus LymphaTouch pääyksikkö, kaapeli ja hoitopää voidaan puhdistaa pyyhkimällä mietoon puhdistusaineeseen kostutetulla pyyhkeellä. Varo naarmuttamasta näyttöä. Älä puhdista mitään laitteen osia autoklaavissa.

24 Ongelmanratkaisu Alla ehdotetaan yleisiä syitä joihinkin virhetilanteisiin. Mikäli ehdotetuista toimenpiteistä ei ole apua, ota yhteys laitteen myyjään lisäohjeiden saamiseksi tai laitteen toimittamiseksi huoltoon. Ongelma: Laite ei käynnisty Akku saattaa olla tyhjentynyt. Kytke laite virtajohtoon jolloin akku alkaa latautua ja laite saa virtaa. Laitteen toiminta on pysähtynyt sisäiseen virhetilanteeseen. Paina virtakytkintä yli 10s yhtäjaksoisesti laitteen resetoimiseksi. Ongelma: Hoitokaapeli on irti tai vioittunut Tarkista että hoitokaapeli on kunnolla kiinni. Jos hoitokaapeli on irti, ilmoittaa laite tästä oheisella virhesymbolilla. Ongelma: Laite on valmiustilassa mutta imu ei käynnisty vaikka suulake viedään iholle. Tarkista että hoitosuulake on kunnolla pohjassa ja suulakkeen tunnistusnastoissa kulumisesta kertova väri ei

25 ole haalistunut. Vaihda hoitosuulake. Ongelma: Laite on ylikuumentunut Odota kunnes laite jäähtyy.

26 Ongelma: Imu käynnistyy mutta alipaine ei pääse muodostumaan asetetulle tasolle. Varmista että suulake on sopivan kokoinen hoidettavalle kehonosalle. Yritä löytää paikka johon saat suulakkeen varmasti tiiviisti kiinni. Suodatin saattaa olla tukkeutunut. Vaihda uuteen suulakkeeseen. Varmista että suulake on kunnolla kiinni hoitopäässä. Varmista että pehmytosa on kunnolla kiinni suulakkeessa. Suulakkeen kuluminen tai halkeaminen saattaa aiheuttaa vuotoa. Tarkista suulake ja vaihda tarvittaessa.

27 Huolto Laitteen vikaantuessa tai epäillessäsi laitteen kuntoa, ota yhteyttä laitteen myyjään. Virhetilanteessa laitteen näytölle ilmestyy kuvan virheilmoitus. Käynnistä laite uudestaan painamalla virtakytkintä yli 10 sekunnin ajan. Mikäli virheilmoitus toistuu, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ota talteen vikakoodi huollon helpottamiseksi. Irrota laite verkkovirrasta ennen kuin suoritat huoltotoimenpiteitä. Laitteen voi huoltaa ainoastaan HLD:n valtuuttama huolto. Laitteen avaaminen johtaa takuun raukeamiseen ja voi johtaa vaaratilanteisiin.

28 Laitteen ohjelmiston päivittäminen HLD Healthy Life Devices Oy julkaisee ajoittain ohjelmistopäivityksiä LymphaTouch laitteeseen. Laitteen ohjelmisto voidaan päivittää helposti USBmuistitikun avulla. Ohjelmistopäivitys toimitetaan joko USB-muistitikulla tai sähköpostin tai internetin välityksellä. Mukana seuraavat tarkemmat ohjeet päivityksen suorittamisesta sekä päivityksen mukana laitteeseen tulevista uusista ominaisuuksista. Jos olet saanut ohjelmistopäivityksen sähköpostilla tai ladannut -kotisivulta zip-pakatun tiedoston, pura tiedostot USBmuistitikun juurihakemistoon. Päivitystä aloitettaessa tikulla pitäisi olla ainakin seuraavat tiedostot: targetfs_vx.xx.bin ja update.spec. Tikulla mahdollisesti olevat muut tiedostot eivät haittaa päivityksen suorittamista.

29 Suorita ohjelmistopäivitys seuraavasti: Jos päivität laitteen ohjelmiston ilman että verkkovirta on kytketty ja akku ladattu. Muussa tapauksessa pidä laite kytkettynä verkkovirtaan päivityksen ajan. Sammuta laite. Kytke muistitikku laitteen vasemmassa sivussa olevaan USB-porttiin. Käynnistä laite ja noudata näytön ohjeita. Irrota tikku vasta kun näytössä kehotetaan tekemään niin. Laite käynnistyy uudelleen ja päivittää vielä myös hoitopään tarvittaessa, ja mikäli hoitopää on kytkettynä laitteeseen. Jos hoitopää ei ole kytketty käynnistyksen yhteydessä, hoitopää päivittyy seuraavalla kerralla kun se on kytkettynä laitteeseen. Päivitys on suoritettu ja laite on käyttövalmis. Jos teillä on käytössä useampi LymphaTouch -hoitolaite, on suositeltavaa että kaikkiin laitteisiin on päivitetty sama ohjelmistoversio.

30 Tekniset tiedot Mitat (l x k x s) Paino Ilman akkumoduulia Akkumoduulin kanssa Ilman akkumoduulia 19 x 10 x 8,5 cm 19 x 10 x 11,5 cm 1.0 kg Akkumoduulin kanssa Tyyppi 1.7 kg VAC, 50/60 Hz, 90 VA HLD-200 Litium Ion Vaihtoväli Kesto käytössä Kesto valmiustilassa Latausaika käytössä Latausaika valmiustilassa ~3 vuotta 8 tuntia 24 tuntia 8 tuntia 5 tuntia Virransyöttö Akku

31 Ympäristöolosuhteet Käyttö Varastointi ja kuljetus Luokitus Standardit Suorituskyky Alipaineen säätö Käyttöikä Suunniteltu C, kosteus %, ei kondensoivaa, korkeus merenpinnasta m 0-50 C, kosteus %, ei kondensoivaa, korkeus merenpinnasta m Lääkinnällinen laite (CEMDD), luokka 2a ISO 13485:2008 IEC Alue mmhg Resoluutio 1 mmhg Tarkkuus: ± 10% + ± 10 mmhg 5 vuotta

32 EMC Laitteen lähettämä sähkömagneettinen säteily valmistajan ilmoitus LymphaTouch -laitteen sähkömagneettiset ominaisuudet ja käyttöympäristö on kuvattu seuraavalla sivulla. Käyttäjän vastuulla on varmistaa että LymphaTouch -laitetta käytetään vain määritellyssä ympäristössä. Varoitus: Muiden kuin alkuperäisten tai HLD:n toimittamien korvaavien tarvikkeiden tai varaosien käyttö voi johtaa siihen että laite lähettää tai se altistuu ilmoitettua suuremmalle sähkömagneettiselle säteilylle. Varoitus: LymphaTouch -laitetta ei ole tarkoitus pinota muiden laitteiden kanssa päällekkäin. Jos pinoaminen on välttämätöntä, on normaali toiminta varmistettava tässä käyttötilanteessa.

33 Säteilytesti Sähkömagneettinen säteily CISPR 11 Sähkömagneettinen säteily CISPR 11 Harmoninen säteily IEC Jännitevaihtelut IEC Vaatimustenmukaisuus Ryhmä 1 Luokka B Ei koske (matala tulojännite) Noudattaa vaatimuksia Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeet LymphaTouch käyttää RF-virtaa ainoastaan laitteen sisäisiin toimintoihin. Sähkömagneettinen säteily on sen vuoksi hyvin pientä, eikä mitä todennäköisimmin aiheuta häiriötä läheisyydessä oleville sähköisille laitteille. LymphaTouch -laitetta voidaan käyttää kaikissa tiloissa, mukaanlukien asuintilat, sekä tilat jotka on suoraan kytketty sähköverkkoon. Säteilytestit on tehty standardin IEC mukaisesti.

34 Laitteen sähkömagneettisen säteilyn sieto valmistajan ilmoitus LymphaTouch -laitteen sähkömagneettiset ominaisuudet ja käyttöympäristö on kuvattu alla. Käyttäjän vastuulla on varmistaa että LymphaTouch -laitetta käytetään vain määritellyssä ympäristössä. Sietoisuustesti IEC testitaso Vaatimuksenmukaisuus Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeet Sähköstaattinen purkaus (ESD) IEC ± 6 kv kosketus ± 8 kv ilma ± 6 kv kosketus ± 8 kv ilma Laitteen käyttöpaikassa lattioiden tulisi olla puuta, betonia tai tiiltä. Mikäli lattiat ovat synteettistä materiaalia, ilman suhteellisen kosteuden tulisi olla vähintään 30% Nopea sähköpurkaus / piikki IEC ± 2 kv virtajohdoille± 1 kv kytkentäjohdoille ± 2 kv virtajohdoille ± 1 kv kytkentäjohdoille Verkkovirta tulisi olla sairaaloissa tai liiketiloissa yleisesti käytössä olevaa laatutasoa. Pulssi IEC kv johdosta johtoon 2 kv johdosta maahan 1 kv johdosta johtoon 2 kv johdosta maahan Verkkovirta tulisi olla sairaaloissa tai liiketiloissa yleisesti käytössä olevaa tasoa. Jännitelaskut, lyhyet katkokset sekä jännitteen vaihtelut verkkovirrassa IEC % / 25 jaksoa 60 % / 5 jaksoa 100 % / 30 % / 25 jaksoa 60 % / 5 jaksoa 100 % / 0.5 jaksoa > 95 % / 5000 ms Verkkovirta tulisi olla sairaaloissa tai liiketiloissa yleisesti käytössä olevaa tasoa.

35 Vaihtovirran taajuus (50/60 Hz) magneettikenttä IEC jaksoa > 95 % / 5000 ms (keskeytys) (keskeytys) 3 A/m 3 A/m Jos käyttäjä toivoo laitetta käytettävän myös sähkökatkojen aikana, suositellaan akkumoduulin hankkimista. Vaihtovirran magneettikenttien tulisi olla sairaaloissa tai liiketiloissa yleisesti käytössä olevaa tasoa.

36 Sietoisuustesti IEC testitaso Vaatimuksenmukaisuus Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeet Kannettavia radiokommunikaatiolaitteita ei tulisi tuoda lähemmäksi LymphaTouch -laitetta tai sen kaapeleita, kuin allaoleva kaava sallii: Johtuva radiomagneettinen säteily IEC Säteilevä radiomagneettinen säteily IEC Vrms 150 khz - 80 MHz 3 Vrms Pienin suositeltu etäisyys d = 1.2*sqrt(P) d = 1.2*sqrt(P) MHz to 800 MHz 3 V/m 80 MHz to 2,5 GHz 3 Vrms d = 2.3*sqrt(P) 800 MHz to 2,5 GHz missä P on laitteen lähettimen vamistajan ilmoittama suurin lähetysteho watteina (W). Laitteen toiminta voi häiriintyä oheisella symbolilla varustetun laitteen läheisyydessä: Suositellut etäisyydet kannettavien radioviestintälaitteiden ja LymphaTouch -laitteen välillä LymphaTouch on suunniteltu käytettäväksi ympäristössä, jossa radiohäiriöitä kontrolloidaan. LymphaTouch laitteen käyttäjä voi estää sähkömagneettista häiriötä säilyttämällä riittävän etäisyyden kannettavien radiolaitteiden lähettimien ja LymphaTouch -laitteen välillä, alla olevan taulukon mukaisesti.

37 Suurin lähetysteho (Wattia) Etäisyys (m) Etäisyys (m) 150kHz - 80MHz d=(3.5/v1)(sqrt P) 80MHz - 800MHz d=(3.5/e1)(sqrt P) 800MHz - 2.5GHz d=(7/e1)(sqrt P) Etäisyys (m) Lähettimille, joiden suurin lähetysteho ei ole yllä olevassa taulukossa, suositeltu etäisyys D-metreissä voidaan arvioida käyttäen kaavaa joka on annettu kullekin lähetystaajuuden alueelle. Kaavassa P on valmistajan ilmoittama suurin lähetysteho. HUOM 1 Jos lähetystaajuus on 80 MHz tai 800 MHz, käytä suurempaa annettua etäisyyttä. HUOM 2 Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Sähkömagneettisen säteilyn etenemiseen vaikuttaa absorptio ja heijastuminen rakenteista, esineistä ja ihmisistä.

38

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin:

TENS 2-kanavainen. Riippuen siitä, kuinka säädät laitteen ja ohjelman, voit käyttää laitetta seuraaviin tarkoituksiin: TENS 2-kanavainen Sähköstimulaatio on oikein käytettynä turvallinen hoitomenetelmä. Laite soveltuu erinomaisesti myös kotikäyttöön, sillä sen sähkövirran tehokkuus on alhainen. Stimulaattori on tyylikäs

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

DeVillbiss PulmoAide 3655 lääkeainesumutin. Käyttöohje

DeVillbiss PulmoAide 3655 lääkeainesumutin. Käyttöohje DeVillbiss PulmoAide 3655 lääkeainesumutin Käyttöohje PulmoAide lääkeainesumutin Käyttöohje Huom. Laite sisältää sähköisiä ja/tai elektronisia osia, jotka on kierrätettävä EU direktiivin 2012/19/EU- Waste

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

Touch TENS 1 Luonnollinen kivun lievittäjä

Touch TENS 1 Luonnollinen kivun lievittäjä Touch TENS 1 Esittely Touch TENS on kaksikanavainen, helppokäyttöinen TENS -laite. Laitteessa on seitsemän esiasennettua ohjelmaa, jotka käynnistyvät nappia painamalla. Ominaisuudet: Kaksi erillistä kanavaa.

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy EMC MITTAUKSET Ari Honkala SGS Fimko Oy 5.3.2009 SGS Fimko Oy SGS Fimko kuuluu maailman johtavaan testaus-, sertifiointi-, verifiointi- ja tarkastusyritys SGS:ään, jossa työskentelee maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita:

Kotihoito-ohje potilaalle. Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: Kotihoito-ohje potilaalle Päiväys: Sairaanhoitaja: Lääkäri: Muita hyödyllisiä puhelinnumeroita: 2 Johdanto Tämä potilaan ohjekirja sisältää tärkeää tietoa Smith & Nephew n valmistaman kertakäyttöisen alipainetta

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

LoopHEAR 101. Palvelupistesilmukka. Käyttöohje

LoopHEAR 101. Palvelupistesilmukka. Käyttöohje LoopHEAR 101 Palvelupistesilmukka Käyttöohje 1 Kiitos, kun ostit LoopHEAR palvelupistesilmukan. Tätä silmukkaa voidaan käyttää monissa eri tilanteissa sekä julkisissa että yksityisissä tiloissa. Tätä silmukkaa

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126

Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 Nokia latausliitäntäkaapeli CA-126 SUOMI Tämän kaapelin avulla voit siirtää ja synkronoida tietoja yhteensopivan tietokoneen ja Nokia-laitteen välillä. Kaapelin avulla voit myös samalla ladata yhteensopivan

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Powerware 5110 UPS Käyttöohje

Powerware 5110 UPS Käyttöohje Powerware 5110 UPS 2005 Eaton Corporation Tämän julkaisun materiaali on valmistajan omaisuutta ja sen osittainenkin kopiointi ilman lupaa on kielletty tekijänoikeuslain nojalla. Sisältö on pyritty saamaan

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION OHJEKIRJA 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) FI 1 KIITOS KUN OLET VALINNUT EXIDE TECHNOLOGIES-VARAAJAN Uusi varaajasi auttaa sinua pitämään akkusi täyteen varattuna ja pidentää sen käyttöikää.

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764098_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 4 Johdanto...4 Varoitukset...4 Varotoimenpiteet...4 Käyttötarkoitus...4 Tiedot & paino...5 Toimintojen yleiskuvaus...5 YLEISKUVA OSISTA...

Lisätiedot