KÄYTTÖOHJE Ver. A01 SW rev. 1.2x

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE Ver. A01 SW rev. 1.2x"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE Ver. A01 SW rev. 1.2x Tämä käyttöohje sisältää yleisiä ohjeita ja neuvoja LymphaTouch -laitteen käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä asioissa. Lue koko käyttöohje huolella.

2 Sisällysluettelo Turvallisuus... 4 Turvallisuushuomautukset... 5 Laitteen osat... 7 Liitännät... 8 Symbolit ja merkinnät... 9 Käyttöönotto...10 Laitteen käyttö...14 Hoitoajastimen aktivointi...20 Laitteen hoito ja puhdistus...22 Ongelmanratkaisu...24 Huolto...27 Laitteen ohjelmiston päivittäminen...28 Tekniset tiedot...30 EMC...32

3 Copyright HLD Healthy Life Devices Oy. Espoo, Finland. Kaikki tässä julkaisussa oleva materiaali on tarkoitettu vain ja ainoastaan laitteen käyttöön liittyviin tarkoituksiin. LymphaTouch on HLD Healthy Life Devices Oy:lle rekisteröity tavaramerkki. Valmistaja HLD Healthy Life Devices Oy Ahventie Espoo Finland Turvallisuus ja EMC sertifikaatti HLD LymphaTouch A01 täyttää Medical Device Directive 93/42/ETY vaatimukset HLD LymphaTouch A01 täyttää Medical electrical equipment electromagnetic compatibility IEC vaatimukset

4 Turvallisuus Huomautukset sekä varoitukset tässä käyttöohjeessa on osoitettu seuraavin symbolein. Tutustu huomautuksiin ja varoituksiin huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Mahdollinen vaaratilanne, joka voi aiheuttaa haittaa tai pieniä vaurioita käyttäjälle tai potilaalle, tai vahingoittaa laitetta. Mahdollinen vaaratilanne joka voi aiheuttaa vammoja tai vahingoittaa laitetta. Mahdollinen vaaratilanne joka voi johtaa vakavaan vammautumiseen tai kuolemaan.

5 Turvallisuushuomautukset Puhdista laite säännöllisesti tämän käyttöohjeen ja toimipaikkasi vaatimusten mukaisesti. Laitetta tulee käyttää ja säilyttää vain sille määritellyissä olosuhteissa. Käsittele laitetta varoen ja noudata annettuja hoito- ja huolto-ohjeita. Käytä ainoastaan HLD:n toimittamia tai hyväksymiä lisätarvikkeita ja telineitä. Käytä potilaan anatomiaan ja ihotyyppiin parhaiten soveltuvia suulakkeita ja laitteen asetuksia. Älä pudota tai kolhi laitteen pääyksikköä, hoitopäätä tai muita osia. Vaihda kuluneet, vaurioituneet tai rikkoutuneet lisätarvikkeet uusiin alkuperäisiin osiin. Varmista että suulakkeessa on suodatin paikallaan ennen suulakkeen kiinnittämistä hoitopäähän, jotta laitteen sisään ei joutuisi pölyä tai likaa. Älä koskaan käytä laitetta muuhun kuin HLD:n hyväksymään käyttöön. HLD ei vastaa seuraamuksista jos laitetta käytetään ohjeiden vastaisesti.

6 Käyttöalueet: LymphaTouch on alipaineeseen perustuva fysioterapian ja lymfaterapian osaalueiden apu- ja hoitoväline. Laite on tarkoitettu LymphaTouch -hoitomenetelmään perehtyneiden henkilöiden käyttöön tai käytettäväksi heidän valvonnassaan. Vasta-aiheet: Laitteen käytön riskitekijöistä raskauden aikana ei ole tutkittua tietoa. Älä käytä raskaana olevan potilaan hoidossa keskustelematta ensin hoitavan lääkärin kanssa. Laitteen käytön riskitekijöistä syöpäpotilaan hoidossa ei ole tutkittua tietoa. Älä käytä syöpäpotilaan hoidossa hoitojen ollessa kesken tai syövän ollessa metastasoitunut, keskustelematta ensin hoitavan lääkärin kanssa. Älä käytä akuutin infektion aikana. Noudata erityistä varovaisuutta ohuen ihon hoidossa sekä kaulan alueella. Jos olet epävarma hoidon soveltuvuudesta, ota yhteyttä hoitavaan lääkäriin ennen hoidon aloittamista. Ota huomioon lymfaterapian ja fysioterapian vasta-aiheet.

7 Laitteen osat 1. LymphaTouch pääyksikkö 2. Kahva 3. Akkumoduuli 4. Virtakytkin 5. Kosketusnäyttö 6. Hoitopää 7. Alipaineletku 8. Erikokoisia hoitosuulakkeita 9. Hoitosuulakkeiden pehmytosia

8 Liitännät Virtajohto Integroitu alipaineletku ja kaapeli Lähiverkkoliitin USB-liitin

9 Symbolit ja merkinnät Laitteessa esiintyy seuraavia symboleja ja merkintöjä: Symboli Merkitys Laite on CE-merkitty. Numero kertoo laitoksen, joka CEmerkin on myöntänyt. Lue laitteen käyttöohjeet ennen käyttöä. Laite on luokiteltu BF-tyypin laitteeksi standardin IEC60601 mukaisesti. Laite on kaksoiseristetty, eli se voidaan kytkeä maadoittamattomaan pistorasiaan. Vieressä oleva liitin mahdollistavaa laitteen laajennuksen akkumoduulilla. Laitteessa käytettävä akku on litium-ioni tyyppiä, tämän tyyppistä akkua ei saa heittää sekajätteeseen. Litium-ioniakku tulee kierrättää asianmukaisesti.

10 Käyttöönotto Purkaminen pakkauksesta Nosta varovasti laitteen osat pakkauksesta ja varmista että kaikki osat ovat moitteettomassa kunnossa. Suosittelemme säilyttämään pakkauksen mahdollisia kuljetuksia varten. Alkuperäinen pakkaus on suunniteltu suojaamaan laitetta mahdollisimman hyvin kuljetuksen aikana. Akkumoduulin kiinnittäminen Pääyksikköä voi käyttää akun kanssa tai ilman. Akku kiinnitetään pääyksikköön käyttäen kahta ruuvia. Akku latautuu sen ollessa kiinni pääyksikössä ja laitteen ollessa kytkettynä verkkovirtaan. Akun latautuessa laitteen virtakytkimessä vilkkuu keltainen valo. Älä pura akkumoduulia. Vain valtuutettu huoltohenkilö voi avata akkumoduulin.

11 Kaapelin kytkeminen ja irrottaminen Kiinnitä integroitu alipaineletku ja kaapeli laitteen vasemmalla sivulla olevaan pyöreään liittimeen. Varmista että kaapeli painuu tiiviisti liittimeen, mutta älä käytä liiallista voimaa. Älä väännä tai kierrä kaapelin liitintä. Irrota kaapeli pääyksiköstä vetämällä kohtisuoraan. Älä väännä tai kierrä kaapelin liitintä. Hoitopään kytkeminen ja irrottaminen Kiinnitä hoitopää kaapeliin niin että kaapeli painuu tiiviisti liittimeen. Älä väännä tai kierrä kaapelin liitintä. Irrota kaapeli hoitopäästä vetämällä kohtisuoraan. Älä väännä tai kierrä kaapelin liitintä.

12 Suulakkeen kiinnittäminen hoitopäähän Valitse suulake potilaan koon ja hoidettavan kohteen mukaisesti. Katso viitteellisiä suosituksia osiosta Suulakkeen valinta. Liitä suulake hoitopäähän kuvan osoittamalla tavalla. Varmista että suulake menee oikein päin hoitopäähän, huomioiden ohjaavat urat. Varmista painamalla että suulake menee pohjaan saakka. Tarvittaessa voit voidella suulakeen kumitiivisteet hyvin pienellä määrällä hierontaöljyä.

13 Laitteen sijoittelu hoidon aikana Suosittelemme laitteen kiinnittämistä kiinteästi LymphaTouch Roll Stand telineeseen (kuva). Teline on suunniteltu niin, että sen avulla laitteen käyttö on helppoa ja turvallista. Tutustu Roll Stand telineen mukana tuleviin ohjeisiin. Käytä ainoastaan HLD:n toimittamia tai suosittelemia välineitä laitteen kiinnittämiseen. Jos käytät LymphaTouch -laitetta ilman Roll Stand- telinettä, sijoita laite tasaiselle pinnalle ja paikkaan josta se ei pääse putoamaan.

14 Laitteen käyttö Laitteen käynnistys ja sammuttaminen Käynnistä laite painamalla virtakytkintä. Odota hetki kun laite käynnistyy. Sammuttaaksesi laitteen, paina virtakytkimestä. Näytönsäästäjä Laitteen näyttö sammuu ja laite siirtyy tehonsäästötilaan kun sitä ei ole käytetty 30 minuuttiin. Laite palaa toimintaan, kun näyttöä kosketetaan tai virtakytkintä painetaan. Mikäli laite on akkukäytöllä ja käyttämättä vähintään tunnin ajan laite sammuu.

15 Potilaan valmistelu LymphaTouch hoito ei vaadi erityisiä toimenpiteitä potilaan valmistelemiseksi. Hoito annetaan paljaalle iholle. Tutustu mahdollisesti eri hoitoaiheiden ohjeisiin LymphaTouch hoito-ohjeessa. Käytä tarvittessa hierontaöljyä. Älä käytä talkkia tai muita jauhomaisia aineita iholla. Jos potilaan iho hilseilee, suulakkeen suodatin saattaa tukkeutua normaalia nopeammin.

16 Suulakkeen valinta Valitse sopivan kokoinen suulake kuhunkin hoitotilanteeseen. Taulukossa on ohjeelliset suulakevalinnat keskikokoisen potilaan eri kehonosia hoidettaessa. Suulake Läpimitta 80 mm - vartalo alaraajat 60mm - vartalo alaraajat 50 mm - rintakehä yläraajat 35 mm - kämmenet, sormet kasvot jalkaterät HLD0380 HLD0360 HLD HLD Kehon alueet

17 Hoitoasetusten määrittäminen Kytke laitteeseen virta. PhysioTouch siirtyy hetken päästä valmiustilaan jolloin päänäyttö ilmestyy ruudulle (ks. kuva). Perusasetus on 80 mmhg ja 2 s. pulsaatiolla. Laite aloittaa toiminnan automaattisesti, kun suulake laitetaan lähelle hoidettavaa kohdetta. Alipaineen asetus ilmoitetaan päänäytön vasemmassa yläkulmassa elohopeamillimetreinä (mmhg), sekä graafisesti kiilan muodossa. Hoidon aikana kiilan päälle ilmestyvä violetti väri ilmaisee suulakkeessa senhetkisen alipaineen. määräytyy suulakkeen koon mukaan. Mikäli saavutettu alipaine jää merkittävästi säädetyn alipaineen alapuolelle tarkista Alipaine säädetään kosketusnäytöllä liikuttamalla liukusäädintä sormella haluttuun kohtaan. Minimija maksimipaine määräytyy suulakkeen koon mukaan. että suulake ole muodoltaan sopiva hoidettavalle kehon alueelle. Vaihda mahdollisesti sopivampaan suulakkeeseen tai asettele suulake huolellisemmin iholle.

18 Myös potilaan ihokarvat saattavat aiheuttaa ilman vuotamisen pois suulakkeesta. Katso lisäohjeita osiosta Ongelmanratkaisu. Näytön vasemmassa alalaidassa oleva akkukuvake (3) kertoo akun varaustason täydestä varaukse-sta. Kun laite on verkkovirtaan kytkettynä, on akun kuvakkeen päällä virtajohtosymboli tai akun latautuessa salamasymboli. Mikäli akkua ei ole kytketty, näkyy vasemmassa alareunassa virtajohtosymboli. Näytön oikeassa reunassa olevalla pystypalkilla (2) osoitetaan ihon nousema. Hoidon aikana on mahdollista valita joko pulsoiva tai jatkuva imu. Pulsaatiopainike (4) oikeassa alareunassa on vihreä, kun käytössä on pulsaatiotoiminto. Painike on valkoinen kun pulsaatio ei ole käytössä.

19 Muokataksesi pulsaatio asetuksia paina pulsaatiopainiketta, jolloin näytölle vaihtuu pulsaationäyttö (kuvassa alla). Säädä työ- ja lepovaiheen suhdetta liu uttamalla näytön yläreunassa olevaa liukusäädintä. Säädä pulssin pituutta liu uttamalla näytön alareunassa olevaa liukusäädintä tai painamalla haluttua kohtaa näytöllä. Pulsaation saa päälle ja pois painamalla pulsaatiopainiketta. Pulsaation ollessa päällä näppäin on vihreä ja pois päältä näppäin on valkoisena. Vahvista pulsaatioasetukset ja palaa päänäytölle nuoli - painiketta.

20 Hoitoajastimen aktivointi Laitteessa on esiasetettuja hoitoaikoja jotka voidaan valita ajastintoiminnolla. Painamalla hoitoaika-painiketta avautuu valintaikkuna josta voidaan valita haluttu hoitoaika.

21 Valittu jäljellä oleva hoitoaika näkyy päänäytössä. Katso kuva alla. Hoitoajan päätyttyä laite antaa äänimerkin jos merkkiäänivalinta on vihreä.

22 Laitteen hoito ja puhdistus Tarkista laite ja vaihda tarvittavat lisätarvikkeet. Suulakkeiden hoito ja vaihto Älä koskaan käytä LymphaTouch laitteessa suulaketta jossa ei ole suodatin paikoillaan. Tämä voi johtaa laitteen rikkoutumiseen. Suulakkeet ovat potilaskohtaisia. Pyyhi suulakkeet jokaisen käytön jälkeen tarkoitukseen sopivalla puhdistusaineella. Puhdista irroitettavat kumimansetit erikseen (60mm ja 80mm). Älä puhdista suulakkeita autoklaavissa. Suulakkeiden pohjassa on valkoinen suodatin, jonka tarkoituksena on estää likaa ja pölyä kulkeutumasta laitteen sisään. Puhdistaessasi suulaketta, vältä koskemasta suodattimeen, sillä puhdistusaine saattaa aiheuttaa suodattimen tukkeutumisen. Älä kasta suulakkeen suodatinta. Normaalioloissa suodatin toimii ongelmitta potilaan koko hoitosarjan ajan. Erityisen hilseilevä iho tai pölyiset olosuhteet saattavat tukkia suodattimen nopeammin. Laite ei pysty muodostamaan alipainetta, jos suodatin on tukkeutunut. Vaihda uusi suulake tukkeutuneen tilalle. Kuvassa oleva virheilmoitus varoittaa erittäin tukkeentuneesta suodattimesta.

23 Laitteen muiden osien puhdistus LymphaTouch pääyksikkö, kaapeli ja hoitopää voidaan puhdistaa pyyhkimällä mietoon puhdistusaineeseen kostutetulla pyyhkeellä. Varo naarmuttamasta näyttöä. Älä puhdista mitään laitteen osia autoklaavissa.

24 Ongelmanratkaisu Alla ehdotetaan yleisiä syitä joihinkin virhetilanteisiin. Mikäli ehdotetuista toimenpiteistä ei ole apua, ota yhteys laitteen myyjään lisäohjeiden saamiseksi tai laitteen toimittamiseksi huoltoon. Ongelma: Laite ei käynnisty Akku saattaa olla tyhjentynyt. Kytke laite virtajohtoon jolloin akku alkaa latautua ja laite saa virtaa. Laitteen toiminta on pysähtynyt sisäiseen virhetilanteeseen. Paina virtakytkintä yli 10s yhtäjaksoisesti laitteen resetoimiseksi. Ongelma: Hoitokaapeli on irti tai vioittunut Tarkista että hoitokaapeli on kunnolla kiinni. Jos hoitokaapeli on irti, ilmoittaa laite tästä oheisella virhesymbolilla. Ongelma: Laite on valmiustilassa mutta imu ei käynnisty vaikka suulake viedään iholle. Tarkista että hoitosuulake on kunnolla pohjassa ja suulakkeen tunnistusnastoissa kulumisesta kertova väri ei

25 ole haalistunut. Vaihda hoitosuulake. Ongelma: Laite on ylikuumentunut Odota kunnes laite jäähtyy.

26 Ongelma: Imu käynnistyy mutta alipaine ei pääse muodostumaan asetetulle tasolle. Varmista että suulake on sopivan kokoinen hoidettavalle kehonosalle. Yritä löytää paikka johon saat suulakkeen varmasti tiiviisti kiinni. Suodatin saattaa olla tukkeutunut. Vaihda uuteen suulakkeeseen. Varmista että suulake on kunnolla kiinni hoitopäässä. Varmista että pehmytosa on kunnolla kiinni suulakkeessa. Suulakkeen kuluminen tai halkeaminen saattaa aiheuttaa vuotoa. Tarkista suulake ja vaihda tarvittaessa.

27 Huolto Laitteen vikaantuessa tai epäillessäsi laitteen kuntoa, ota yhteyttä laitteen myyjään. Virhetilanteessa laitteen näytölle ilmestyy kuvan virheilmoitus. Käynnistä laite uudestaan painamalla virtakytkintä yli 10 sekunnin ajan. Mikäli virheilmoitus toistuu, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Ota talteen vikakoodi huollon helpottamiseksi. Irrota laite verkkovirrasta ennen kuin suoritat huoltotoimenpiteitä. Laitteen voi huoltaa ainoastaan HLD:n valtuuttama huolto. Laitteen avaaminen johtaa takuun raukeamiseen ja voi johtaa vaaratilanteisiin.

28 Laitteen ohjelmiston päivittäminen HLD Healthy Life Devices Oy julkaisee ajoittain ohjelmistopäivityksiä LymphaTouch laitteeseen. Laitteen ohjelmisto voidaan päivittää helposti USBmuistitikun avulla. Ohjelmistopäivitys toimitetaan joko USB-muistitikulla tai sähköpostin tai internetin välityksellä. Mukana seuraavat tarkemmat ohjeet päivityksen suorittamisesta sekä päivityksen mukana laitteeseen tulevista uusista ominaisuuksista. Jos olet saanut ohjelmistopäivityksen sähköpostilla tai ladannut -kotisivulta zip-pakatun tiedoston, pura tiedostot USBmuistitikun juurihakemistoon. Päivitystä aloitettaessa tikulla pitäisi olla ainakin seuraavat tiedostot: targetfs_vx.xx.bin ja update.spec. Tikulla mahdollisesti olevat muut tiedostot eivät haittaa päivityksen suorittamista.

29 Suorita ohjelmistopäivitys seuraavasti: Jos päivität laitteen ohjelmiston ilman että verkkovirta on kytketty ja akku ladattu. Muussa tapauksessa pidä laite kytkettynä verkkovirtaan päivityksen ajan. Sammuta laite. Kytke muistitikku laitteen vasemmassa sivussa olevaan USB-porttiin. Käynnistä laite ja noudata näytön ohjeita. Irrota tikku vasta kun näytössä kehotetaan tekemään niin. Laite käynnistyy uudelleen ja päivittää vielä myös hoitopään tarvittaessa, ja mikäli hoitopää on kytkettynä laitteeseen. Jos hoitopää ei ole kytketty käynnistyksen yhteydessä, hoitopää päivittyy seuraavalla kerralla kun se on kytkettynä laitteeseen. Päivitys on suoritettu ja laite on käyttövalmis. Jos teillä on käytössä useampi LymphaTouch -hoitolaite, on suositeltavaa että kaikkiin laitteisiin on päivitetty sama ohjelmistoversio.

30 Tekniset tiedot Mitat (l x k x s) Paino Ilman akkumoduulia Akkumoduulin kanssa Ilman akkumoduulia 19 x 10 x 8,5 cm 19 x 10 x 11,5 cm 1.0 kg Akkumoduulin kanssa Tyyppi 1.7 kg VAC, 50/60 Hz, 90 VA HLD-200 Litium Ion Vaihtoväli Kesto käytössä Kesto valmiustilassa Latausaika käytössä Latausaika valmiustilassa ~3 vuotta 8 tuntia 24 tuntia 8 tuntia 5 tuntia Virransyöttö Akku

31 Ympäristöolosuhteet Käyttö Varastointi ja kuljetus Luokitus Standardit Suorituskyky Alipaineen säätö Käyttöikä Suunniteltu C, kosteus %, ei kondensoivaa, korkeus merenpinnasta m 0-50 C, kosteus %, ei kondensoivaa, korkeus merenpinnasta m Lääkinnällinen laite (CEMDD), luokka 2a ISO 13485:2008 IEC Alue mmhg Resoluutio 1 mmhg Tarkkuus: ± 10% + ± 10 mmhg 5 vuotta

32 EMC Laitteen lähettämä sähkömagneettinen säteily valmistajan ilmoitus LymphaTouch -laitteen sähkömagneettiset ominaisuudet ja käyttöympäristö on kuvattu seuraavalla sivulla. Käyttäjän vastuulla on varmistaa että LymphaTouch -laitetta käytetään vain määritellyssä ympäristössä. Varoitus: Muiden kuin alkuperäisten tai HLD:n toimittamien korvaavien tarvikkeiden tai varaosien käyttö voi johtaa siihen että laite lähettää tai se altistuu ilmoitettua suuremmalle sähkömagneettiselle säteilylle. Varoitus: LymphaTouch -laitetta ei ole tarkoitus pinota muiden laitteiden kanssa päällekkäin. Jos pinoaminen on välttämätöntä, on normaali toiminta varmistettava tässä käyttötilanteessa.

33 Säteilytesti Sähkömagneettinen säteily CISPR 11 Sähkömagneettinen säteily CISPR 11 Harmoninen säteily IEC Jännitevaihtelut IEC Vaatimustenmukaisuus Ryhmä 1 Luokka B Ei koske (matala tulojännite) Noudattaa vaatimuksia Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeet LymphaTouch käyttää RF-virtaa ainoastaan laitteen sisäisiin toimintoihin. Sähkömagneettinen säteily on sen vuoksi hyvin pientä, eikä mitä todennäköisimmin aiheuta häiriötä läheisyydessä oleville sähköisille laitteille. LymphaTouch -laitetta voidaan käyttää kaikissa tiloissa, mukaanlukien asuintilat, sekä tilat jotka on suoraan kytketty sähköverkkoon. Säteilytestit on tehty standardin IEC mukaisesti.

34 Laitteen sähkömagneettisen säteilyn sieto valmistajan ilmoitus LymphaTouch -laitteen sähkömagneettiset ominaisuudet ja käyttöympäristö on kuvattu alla. Käyttäjän vastuulla on varmistaa että LymphaTouch -laitetta käytetään vain määritellyssä ympäristössä. Sietoisuustesti IEC testitaso Vaatimuksenmukaisuus Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeet Sähköstaattinen purkaus (ESD) IEC ± 6 kv kosketus ± 8 kv ilma ± 6 kv kosketus ± 8 kv ilma Laitteen käyttöpaikassa lattioiden tulisi olla puuta, betonia tai tiiltä. Mikäli lattiat ovat synteettistä materiaalia, ilman suhteellisen kosteuden tulisi olla vähintään 30% Nopea sähköpurkaus / piikki IEC ± 2 kv virtajohdoille± 1 kv kytkentäjohdoille ± 2 kv virtajohdoille ± 1 kv kytkentäjohdoille Verkkovirta tulisi olla sairaaloissa tai liiketiloissa yleisesti käytössä olevaa laatutasoa. Pulssi IEC kv johdosta johtoon 2 kv johdosta maahan 1 kv johdosta johtoon 2 kv johdosta maahan Verkkovirta tulisi olla sairaaloissa tai liiketiloissa yleisesti käytössä olevaa tasoa. Jännitelaskut, lyhyet katkokset sekä jännitteen vaihtelut verkkovirrassa IEC % / 25 jaksoa 60 % / 5 jaksoa 100 % / 30 % / 25 jaksoa 60 % / 5 jaksoa 100 % / 0.5 jaksoa > 95 % / 5000 ms Verkkovirta tulisi olla sairaaloissa tai liiketiloissa yleisesti käytössä olevaa tasoa.

35 Vaihtovirran taajuus (50/60 Hz) magneettikenttä IEC jaksoa > 95 % / 5000 ms (keskeytys) (keskeytys) 3 A/m 3 A/m Jos käyttäjä toivoo laitetta käytettävän myös sähkökatkojen aikana, suositellaan akkumoduulin hankkimista. Vaihtovirran magneettikenttien tulisi olla sairaaloissa tai liiketiloissa yleisesti käytössä olevaa tasoa.

36 Sietoisuustesti IEC testitaso Vaatimuksenmukaisuus Sähkömagneettinen ympäristö - ohjeet Kannettavia radiokommunikaatiolaitteita ei tulisi tuoda lähemmäksi LymphaTouch -laitetta tai sen kaapeleita, kuin allaoleva kaava sallii: Johtuva radiomagneettinen säteily IEC Säteilevä radiomagneettinen säteily IEC Vrms 150 khz - 80 MHz 3 Vrms Pienin suositeltu etäisyys d = 1.2*sqrt(P) d = 1.2*sqrt(P) MHz to 800 MHz 3 V/m 80 MHz to 2,5 GHz 3 Vrms d = 2.3*sqrt(P) 800 MHz to 2,5 GHz missä P on laitteen lähettimen vamistajan ilmoittama suurin lähetysteho watteina (W). Laitteen toiminta voi häiriintyä oheisella symbolilla varustetun laitteen läheisyydessä: Suositellut etäisyydet kannettavien radioviestintälaitteiden ja LymphaTouch -laitteen välillä LymphaTouch on suunniteltu käytettäväksi ympäristössä, jossa radiohäiriöitä kontrolloidaan. LymphaTouch laitteen käyttäjä voi estää sähkömagneettista häiriötä säilyttämällä riittävän etäisyyden kannettavien radiolaitteiden lähettimien ja LymphaTouch -laitteen välillä, alla olevan taulukon mukaisesti.

37 Suurin lähetysteho (Wattia) Etäisyys (m) Etäisyys (m) 150kHz - 80MHz d=(3.5/v1)(sqrt P) 80MHz - 800MHz d=(3.5/e1)(sqrt P) 800MHz - 2.5GHz d=(7/e1)(sqrt P) Etäisyys (m) Lähettimille, joiden suurin lähetysteho ei ole yllä olevassa taulukossa, suositeltu etäisyys D-metreissä voidaan arvioida käyttäen kaavaa joka on annettu kullekin lähetystaajuuden alueelle. Kaavassa P on valmistajan ilmoittama suurin lähetysteho. HUOM 1 Jos lähetystaajuus on 80 MHz tai 800 MHz, käytä suurempaa annettua etäisyyttä. HUOM 2 Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Sähkömagneettisen säteilyn etenemiseen vaikuttaa absorptio ja heijastuminen rakenteista, esineistä ja ihmisistä.

38

POTILAANLÄMMITYS. Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas

POTILAANLÄMMITYS. Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas POTILAANLÄMMITYS Potilaanlämmitysjärjestelmän säädin Malli WC5X Käyttöopas Valmistaja: Augustine Temperature Management 6581 City West Parkway Eden Prairie, MN 55344 USA Puhelin: 952 465 3500 Faksi: 952

Lisätiedot

EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän

EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän tallentimet HR100/300/1200 HR100- tallennin HR300- tai HR1200 -tallennin Käyttöohje ii Welch Allyn EKG:n pitkäaikaisrekisteröintijärjestelmän tallennin Copyright

Lisätiedot

Invacare Octave TM. Käyttöohje (FI)

Invacare Octave TM. Käyttöohje (FI) Invacare Octave TM Käyttöohje (FI) Sisällysluettelo 1. Yleistä tietoa...3 2. Octave TM käyttö...7 3. Octave TM vastaanottaminen...11 4. Osien purkaminen...14 5. Johdot...15 6. Lisävarusteiden osanumerot...16

Lisätiedot

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi

Alaris TIVA Ruiskupumppu. Käyttöohje fi laris TIV Ruiskupumppu s Käyttöohje fi Sisällysluettelo Sivu Johdanto...2 Tietoja tästä käyttöoppaasta...2 Pikaohje...2 laris TIV -ruiskupumpun ominaisuudet...3 Painikkeet ja merkkivalot...4 Merkkien selitykset...5

Lisätiedot

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet...

Käyttöohje.... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... Käyttöohje... Älykkäät hedelmällisyystietokoneet... ... Laadunhallinta Vapaaehtoinen osallistuminen säännölliseen valvontaan EN ISO13485:2003 + AC:2007 Laadunhallinta Lääkintälaitedirektiivi 93/42/EEC

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen.

Käyttöohjeet. Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06. Nämä käyttöohjeet koskevat kaikkia Kanmed BabyBed-sänkyjä mallista BB1xx alkaen. Käyttöohjeet Tuotenro: BB100-081 ver 0.1 2014-08-06 Huomio Lue nämä ohjeet huolellisesti. Sängyn käyttäminen väärällä tavalla voi johtaa potilaan tai hoitajan loukkaantumiseen. Valmistaja: KANMED AB www.kanmed.se

Lisätiedot

MQKOMNN. uflp=rp_. h óíí çüàé=à~=~ëéååìë. pìçãá

MQKOMNN. uflp=rp_. h óíí çüàé=à~=~ëéååìë. pìçãá = MQKOMNN uflp=rp_ h óíí çüàé=à~=~ëéååìë pìçãá Sirona Dental Systems GmbH 2 D 3495.201.01.08.20 04.2011 Sirona Dental Systems GmbH Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Arvoisa asiakas... 6 1.1 Asiakirjan

Lisätiedot

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LAMELLIOVEN AVAAJA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LAMELLIOVEN AVAAJA VAROITUS: AVAAJAA ASENTAVIEN JA SITÄ KÄYTTÄVIEN HENKILÖIDEN TURVALLISUUDEN KANNALTA ON ÄÄRIMMÄISEN TÄRKEÄÄ NOUDATTAA ASENNUSOHJEITA JA VAROITUKSIA. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet

KESKUSPÖLYNIMURI. Käyttöja asennusohjeet by KESKUSPÖLYNIMURI Käyttöja asennusohjeet ESITTELY Haluaisimme onnitella Teitä keskuspölynimurihankinnastanne. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen, joka on valmistettu Saksassa. Hygieeninen puhtaus,

Lisätiedot

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa

ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa ICONIA W510 / W511- käyttöohjekirjassa - 1 2012. Kaikki oikeudet pidätetään. ICONIA W510 / W511-käyttöohjekirjassa Malli: W510 Ensimmäinen painos : 11/2012 2 - SISÄLLYSLUETTELO Turvallisuus ja mukavuus

Lisätiedot

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX150NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX150NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa. Pikaopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Pakkauksen sisällön tarkistaminen GR II Salamakenkä (kiinnitetty kameraan) Ladattava akku (DB 65) USB-muuntaja (AC-U1) g USB-kaapeli g Käsihihna Virtapistoke g

Lisätiedot

DVD-LS92 DVD-LS70. Käyttöopas Kannettava DVD/CD-soitin. Aluekoodinumero Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä, joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL.

DVD-LS92 DVD-LS70. Käyttöopas Kannettava DVD/CD-soitin. Aluekoodinumero Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä, joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL. Käyttöopas Kannettava DVD/CD-soitin DVD-LS92 DVD-LS70 Aluekoodinumero Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä, joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL. Lue käyttöohje kokonaan, ennen kuin alat käyttää laitetta.

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

Käyttöohje. Esittely. Käytön aloittaminen. Laitteen avaaminen ja lataus. Ohjelman asentaminen. Laiteparin luominen ja yhdistäminen.

Käyttöohje. Esittely. Käytön aloittaminen. Laitteen avaaminen ja lataus. Ohjelman asentaminen. Laiteparin luominen ja yhdistäminen. Käyttöohje Esittely Käytön aloittaminen Laitteen avaaminen ja lataus Ohjelman asentaminen Laiteparin luominen ja yhdistäminen Kaikuluotaaminen Kaikuluotaimen käyttö Käynnistys Päävalikko Menu Kalenteri

Lisätiedot

Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX

Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX Ohjekirja USTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN ERKITSEISEEN HITACHI Printer alli RX Kiitos, että olet ostanut RX-mallisen Hitachi IJ-tulostimen. Tulostin tulostaa mustesuihkulla ilman kosketusta tulostuskohteeseen.

Lisätiedot

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI

MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MONITOIMINEN ROBOTTIPÖLYNIMURI MALLI: INDREAM 9300 XR AUTOMAATTINEN LATAUS, LANGATON KAUKO-OHJAUS, MOPPI JA UV-LAMPPU Tärkeää huomioi seuraavat tiedot: Robottipölynimurin puutteellisesta puhdistuksesta

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot