Vakavan sairauden turva Aktia Pankki Oyj

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakavan sairauden turva Aktia Pankki Oyj"

Transkriptio

1 Vakavan sairauden turva Aktia Pankki Oyj VAKUUTUSEHDOT Voimassa alkaen Genworth Financial PL 67, Hämeentie 19, Helsinki Puhelin Faksi

2 VAKAVAN SAIRAUDEN TURVA SISÄLLYSLUETTELO: 1. VAKUUTETTU JA KELPOISUUSEHDOT Vakuutettu Kelpoisuusehdot VOIMASSAOLO, VAKUUTUSKAUSI, VAKUU- TUKSEN PÄÄTTYMINEN JA IRTISANOMINEN Voimassaolo Vakuutuskausi Vakuutus päättyy KORVAUS JA SEN MAKSAMISEN EDELLYTYKSET Vakuutusmäärä Korvauksen maksaminen Edunsaajat Osittainen korvaus KORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT SAIRAUDET Syöpä Sydäninfarkti Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus Munuaisten vajaatoiminta Aivohalvaus Suuri elinsiirto MS- tauti (multippeliskleroosi) Korvausrajoitukset KORVAUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN Selvitykset ja valtakirjat Lääkärintodistukset Korvaushakemuksen jättöaika Korvauksen maksuaika Korvauksen hakeminen Valitusmenettely VAKUUTUSMAKSUT Vakuutusmaksun maksaminen Vakuutusmaksun palautus VÄÄRIEN JA VILPILLISTEN TIETOJEN ANTAMINEN VAKUUTUSTAPAHTUMAN AIHEUTTAMINEN Vakuutetun aiheuttama vakuutustapahtuma Vakuutuskorvaukseen oikeutetun aiheuttama vakuutustapahtuma NOUDATETTAVA LAKI TIETOJEN LUOVUTTAMINEN ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET VAKUUTUSEHTOJEN MUUTTAMINEN VAKUUTUKSEN IRTISANOMINEN... 5 Vakavan sairauden turvan myöntää vakuutusyhtiö Financial Insurance Company Limited, Suomen sivuliike (Y-tunnus ). Genworth Financial on mainitun yhtiön käytössä oleva markkinointinimi. Financial Insurance Company Limited on rekisteröity Englannissa (The Registrar of Companies for England and Wales) rekisterinumerolla Yhtiön oikeudellinen muoto on osakeyhtiö ja kotipaikka Lontoo, osoite Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W 4 5XR, England. Suomen konttorin yhteystiedot ovat: Genworth Financial, PL 67, (Hämeentie 19), Helsinki. Puh ja faksi Henkilötietolain ( /523) tarkoittama rekisteriseloste on Suomessa nähtävissä Genworth Financialin konttorin toimitiloissa. Henkilötietojen käsittelyä koskevaa informaatiota on lisäksi saatavilla yhtiön internet-kotisivuilla ja ehtojen kohdassa

3 Vakavan sairauden turva Vakuutuksen tarkoituksena on antaa turvaa vakuutusehdoissa määriteltyjen, luonteeltaan vakavien, yleensä vakuutetun elämänkulkua oleellisesti muuttavien sairauksien varalta. Korvaus maksetaan ehdoissa mainituista sairauksista joko vakuutetulle itselleen tai hänen edunsaajilleen vakuutetun kuollessa sairauteen. VAKUUTUKSEN MYÖNTÄVÄ YHTIÖ Vakuutuksen vakavan sairauden varalta myöntää Financial Insurance Company Limited. Genworth Financial (myöhemmin myös vakuutusyhtiö ) on yhtiön käyttämä markkinointinimi. 1. VAKUUTETTU JA KELPOISUUSEHDOT 1.1 Vakuutettu Vakuutettuna on vakuutuskirjassa mainittu henkilö. 1.2 Kelpoisuusehdot Vakuutetulta vaaditaan, että hän vakuutushakemuksen allekirjoittamishetkellä omaa väestötietolain mukaisen kotipaikan Suomessa ja on vähintään 18- ja enintään 54-vuotias ja on terve eikä hänellä ole mitään vaivaa, vammaa, tautia tai kroonista tai ajoittaista sairauta; eikä hän ole minkään vaivan, vamman, taudin tai sairauden takia hakeutunut lääkärin tutkimuksiin tai hoitoon vakuutushakemuksen päiväystä edeltäneiden 12 kuukauden aikana eikä ole tietoinen tällaisen tutkimuksen tai hoidon tarpeesta; ja ei ole lääkärin seurannassa minkään terveydentilaan liittyvän löydöksen vuoksi ja ei ole myöskään koskaan sairastanut sydänsairautta, verenkiertohäiriötä, verenpainetautia, halvausta, munuaisvikaa, syöpää, immunologista puutosta tai häiriötä, maksa- tai haimasairautta. 2. VOIMASSAOLO, VAKUUTUSKAUSI, TURVAN PÄÄTTYMINEN JA IRTISANOMINEN 2.1 Voimassaolo Turva tulee voimaan vakuutushakemuksessa ilmoitettuna päivänä, ellei vakuutuskirjassa toisin ilmoiteta. Edellytyksenä on, että vakuutusyhtiö hyväksyy tehdyn hakemuksen ja myöntää turvan Turva on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa työ- ja vapaa-aikana Turva on voimassa kaikkialla maailmassa Vakuutuksenantajan vastuu syövästä alkaa, kun sairauden toteaminen tapahtuu aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua vakuutussopimuksen syntymisestä, ja tästä on erikseen sovittu turvaa tehtäessä. 2.2 Vakuutuskausi Vakuutuskausi on yksi vuosi ja se alkaa vakuutushakemuksen allekirjoituspäivänä, ellei vakuutuskirjassa toisin ilmoiteta. Vakuutussopimus on jatkuva ja uusiutuu automaattisesti. Vakuutusmaksukausi on yksi kuukausi. 2.3 Turva päättyy Turvan voimassaolo päättyy varhaisimpana seuraavista ajankohdista: vuoden kuluttua turvan alkamispäivästä tai kun Genworth Financial on maksanut täyden korvauksen tai kun vakuutuksenottaja irtisanoo turvan tai irtisanomisajan jälkeen, kun Genworth Financial irtisanoo turvan. 3. KORVAUS JA SEN MAKSAMISEN EDELLYTYKSET 3.1 Vakuutusmäärä Korvauksena maksetaan vakuutuskirjassa mainittu vakuutusmäärä, joka voi olla vakuutettua kohden vuotiailla enintään ja vuotiailla enintään Korvauksen maksaminen Korvaus maksetaan vakuutetulle, kun ehtojen tarkoittaman vakavan sairauden toteamispäivä (diagnosointipäivä) tai ehtojen tarkoittamaan vakavaan sairauteen liittyvä leikkauspäivä tapahtuu turvan alkamispäivän jälkeen, tai vakuutetun edunsaajille, jos vakuutettu turvan alkamisen jälkeen kuolee vakuutusehdoissa määriteltyyn vakavaan sairauteen. 3.3 Edunsaajat Edunsaajina kuolemantapauksessa ovat vakuutetun omaiset, ellei vakuutuksenottaja ole kirjallisesti ilmoittanut muuta edunsaajaa vakuutusyhtiölle. 3.4 Osittainen korvaus Mikäli vakuutetulle on maksettu 50 %:n korvaus yksittäisestä sepelvaltimon ohitusleikkauksesta 2

4 (ks. kohta 4.3) ja vakuutettu haluaa pitää vakuutuksen voimassa, on hänellä tai hänen edunsaajallaan oikeus saada 50 %:n korvaus vakuutusmäärästä uudesta ohitusleikkauksesta tai jonkin näissä ehdoissa määritellyn vakavan sairauden tai siitä aiheutuvan kuoleman sattuessa. 4. KORVAUKSEEN OIKEUTTAVAT SAI- RAUDET 4.1 Syöpä jolla tarkoitetaan pahanlaatuista kasvainta (myös leukemia, Hodgkinin tauti ja maligni lymfooma), joka on todennettu vakuutusyhtiön hyväksymällä tavalla histologisesti kudos- tai solunäytteestä. Korvattavia sairauksia eivät kuitenkaan ole seuraavat sairaudet: kaikki ihosyövät lukuun ottamatta invasiivista, malignia (pahanlaatuista) melanoomaa kaikki histologisesti syövän esiasteiksi tai karsinooma in situ- kasvaimiksi luokitellut kasvaimet 1. asteinen Hodgkinin tauti kaikki jonkin immuunipuutosta aiheuttavan viruksen yhteydessä esiintyvät kasvaimet. 4.2 Sydäninfarkti jolla tarkoitetaan kuoliota, joka aiheutuu riittämättömästä sydänlihaksen verenkierrosta. Varhaiset liuotushoidolla hoidetut infarktit eivät kuulu korvattaviin sairauksiin, ellei infarktia ole jäljempänä määritettyjen kriteerien lisäksi todennettu varjoainetutkimuksella. Sydäninfarktin diagnoosin tulee perustua tyypilliseen rintakipuun ja tuoreisiin sydänfilmimuutoksiin tai sydänperäisten entsyymien nousuun tai kuvantamisessa todettuun uuteen sydänlihasvaurioon. 4.3 Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus jolla tarkoitetaan kirurgista leikkausta yhden tai useamman sepelvaltimon kaventuman tai ahtauman ohittamiseksi valtimo- tai laskimosiirrännäisellä. Valtimon sisäisen kaventuman tai ahtauman hoito pallolaajennuksella ei kuulu korvattaviin sairauksiin. Jos kyseessä on vain yhden sepelvaltimon yksittäinen ohitus, korvataan 50 % vakuutuskirjassa mainitusta vakuutusmäärästä. 4.4 Munuaisten vajaatoiminta jolla tarkoitetaan vaikea-asteista, palautumatonta molempien munuaisten toiminnanvajausta, jonka vuoksi on aloitettu säännöllinen dialyysihoito. 4.5 Aivohalvaus jolla tarkoitetaan aivokudoksen kuoliota, aivoverenvuotoa tai aivojen ulkopuolelta lähtevää hyytymää, johon liittyy pysyvä, vähintään keskivaikea (tapaturmavakuutuslain tarkoittaman haittaluokituksen mukaisesti vähintään haittaluokka 6) neurofysiologinen puutos, kuten toispuoleinen halvaus, laaja tuntohäiriö, ja joka on todennettavissa neurologisessa tutkimuksessa. Tilapäiset aivoverenkierron häiriöt (TIAkohtaukset) eivät kuulu korvattaviin sairauksiin. Korvausratkaisua voidaan lykätä enintään 12 kuukautta sairauden aiheuttamien muutostenpysyvyyden varmistamiseksi. 4.6 Suuri elinsiirto jossa vakuutettu on vastaanottajana sydämen, keuhkon, maksan, haiman, munuaisen tai luuytimen siirrossa. Haimasolujen siirto ei kuulu korvattaviin sairauksiin. 4.7 MS-tauti (multippeliskleroosi) jolla tarkoitetaan neurologin toteamaa multippeliskleroosia, jonka diagnoosi perustuu kliiniseen taudinkuvaan (vähintään kaksi sairausvaihetta, joissa oireita vähintään kahdelta keskushermoston alueelta tai vähintään kaksi sairausvaihetta ja diagnoosia tukeva löydös magneettikuvauksessa tai selkäydinnestetutkimuksessa). Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että sairaudesta on aiheutunut oireet, jotka ovat kestäneet yhtäjaksoisesti vähintään kuusi (6) kuukautta välittömästi korvaushakemusta edeltävänä aikana. 4.8 Korvausrajoitukset Korvausta ei makseta sellaisesta vakavasta sairaudesta, joka aiheutuu: vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alkoholin, muun huumaavan aineen tai ravinnoksi nautitun aineen myrkkyvaikutuksesta tai HIV-tartunnasta tai aidsista tai levottomuuksista, mellakoista, kansannoususta, palvelusta rauhanturvaamistyötehtävissä, sotilas- tai muusta vallankaappauksesta, sodasta tai sotatoimesta (riippumatta siitä, onko sota virallisesti julistettu vai ei) tai ydinpolttoaineen tai sen poltosta syntyvän jätteen aiheuttamasta ionisoivasta säteilystä tai radioaktiivisesta saastumisesta tai ydinräjähteen tai sen jonkin osan radioaktiivisesta, myrkyllisestä, räjähtävästä tai muusta vaarallisesta ominaisuudesta. Lisäksi sovelletaan seuraavia korvausrajoitusksia: 3

5 4.8.6 Vakuutuksenantajan vastuu syövästä alkaa, kun sairauden toteaminen tapahtuu aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua vakuutussopimuksen syntymisestä, ja tästä on erikseen sovittu turvaa tehtäessä. 5. KORVAUKSEN HAKEMINEN JA MAKSA- MINEN 5.1 Selvitykset ja valtakirjat Korvauksen saamiseksi tulee vakuutetun tai edunsaajan toimittaa Genworth Financialille korvaushakemuslomake täydellisesti täytettynä sekä Genworth Financialin vaatimat muut tarvittavat selvitykset ja valtakirjat, joita se korvaushakemuksen ratkaisemiseksi tarvitsee kolmansilta osapuolilta pyydettävien selvitysten hankkimiseksi. 5.2 Lääkärintodistukset Vakuutetun tulee toimittaa omalla kustannuksellaan Genworth Financialille lääkärintodistukset ja muut tarvittavat tiedot, joiden avulla vakava sairaus voidaan todeta. Mikäli Genworth Financialin määräämä lääkäri vaatii vakuutettua tutkittavaksi, maksaa Genworth Financial tästä aiheutuvat lääkärikulut. Vakuutettu on velvollinen korvauksen saamiseksi suostumaan tällaisiin tutkimuksiin. Jos korvausta haetaan vakuutusehtojen tarkoittamasta vakavasta sairaudesta aiheutuneen kuoleman perusteella, tulee korvaushakemukseen liittää kuolintodistus, josta ilmenee kuolinsyy sekä mahdollinen ruumiinavauspöytäkirja. 5.3 Korvaushakemuksen jättöaika Korvausvaatimus tai ilmoitus sattuneesta vakuutustapahtumasta on esitettävä Genworth Financialille vuoden kuluessa siitä, kun korvauksenhakija on saanut tiedon korvausmahdollisuudesta ja viimeistään 10 vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta, jonka varalle vakuutus on otettu. 5.4 Korvauksen maksuaika Genworth Financial suorittaa korvauksen 30 päivän kuluessa saatuaan riittävän selvityksen korvausvaatimuksen perusteista. Jos korvauksen suoritus viivästyy, Genworth Financial maksaa korvaukselle korkoa kulloinkin voimassa olevan korkolain mukaisesti. 5.5 Korvauksen hakeminen Korvaushakemuslomakkeita on saatavana Aktia Pankin konttoreista tai Genworth Financialilta osoitteesta PL 67, Helsinki, puh Täytetyt korvaushakemukset lähetetään edellä mainittuun osoitteeseen merkinnöin Genworth Financial/Korvauspalvelut. 5.6 Valitusmenettely Tätä vakuutusta koskevat tiedustelut tai valitukset pyydetään osoittamaan Genworth Financialin korvauspalveluun yllä mainittuun osoitteeseen. Korvauspäätöksestä voidaan myös ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan. Ratkaisusuosituksen saa Vakuutuslautakunnalta. Yhteyttä voi myös ottaa kirjallisesti Kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksia. Mikäli korvauksenhakija ei ole tyytyväinen Genworth Financialin tekemään päätökseen, on hänellä oikeus panna vireille kanne Helsingin käräjäoikeudessa tai asuinpaikkansa yleisessä alioikeudessa 3 vuoden kuluessa siitä, kun hän on saanut kirjallisesti tiedon Genworth Financialin tekemästä päätöksestä ja tästä määräajasta. 6. VAKUUTUSMAKSUT (TURVAMAKSU) Vakuutusmaksu (turvamaksu) määräytyy vakuutetun iän ja valitun vakuutusmäärän mukaan. Vakuutusmaksu nousee vakuutetun syntymäpäivää seuraavana vakuutusmaksukautena. Vakuutusmaksukauden pituus on yksi kuukausi. 6.1 Vakuutusmaksun maksaminen Maksu on suoritettava vakuutuskirjassa määritellyltä vakuutusmaksukaudelta, joka on kuukausi. Maksu veloitetaan kuukausittain vakuutetun vakuutushakemuksessa ilmoittamalta tililtä e-laskulla tai muulla vakuutusyhtiön ilmoittamalla tavalla. Eräpäivä on ilmoitettu vakuutushakemuksessa. Erääntyvistä vakuutusmaksuista lähetetään kirjallinen ilmoitus vakuutuksenottajalle kerran vuodessa. Jos vakuutusmaksu myöhästyy yli 30 päivää, vakuutuksenantajalla on oikeus irtisanoa turva päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Turva ei kuitenkaan pääty, jos vakuutusmaksu suoritetaan ennen irtisanomisajan päättymistä. Jos turvan irtisanomisen perusteena on ollut muu vakuutusmaksu kuin ensimmäinen suorittamatta jätetty vakuutusmaksu ja se maksetaan kuuden kuukauden kuluessa turvan päättymisestä, turva astuu uudelleen voimaan ja vakuutuksenantajan vastuu alkaa maksua seuraavasta päivästä. Jos maksun laiminlyönti on johtunut vakuutuksenottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pääasiassa ilman omaa syytään, turva päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen lakkaamisesta, mutta kuitenkin viimeistään 3 kuukauden kuluttua irtisanomisajan päättymisestä. Maksamattomat erääntyneet vakuutusmaksut ja muut vakuutusyhtiön erääntyneet saatavat voidaan vähentää korvauksesta. 4

6 6.2 Vakuutusmaksun palautus Jos turva päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, Genworth Financial palauttaa vakuutetulle osan maksetusta vakuutusmaksusta. Palautus vastaa sitä osaa vakuutusmaksua, joka kohdistuu turvan päättymisen jälkeiseen aikaan. Genworth Financial vähentää palautuksesta 17 turvan hoito- ja käsittelykuluina, kuitenkin niin, ettei vähennys koskaan ylitä 10 % vakuutusmaksukauden vakuutusmaksusta. Palautusta ei makseta, jos se on vähemmän kuin VÄÄRIEN JA VILPILLISTEN TIETOJEN ANTAMINEN 7.1 Vakuutetun tulee ennen turvan myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset Genworth Financialin esittämiin kysymyksiin. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista Genworth Financialille antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot. 7.2 Jos vakuutettu on täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido Genworth Financialia. Genworth Financialilla on oikeus pitää turvamaksut, vaikka vakuutus raukeaisi. 7.3 Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa ja Genworth Financial ei olisi lainkaan myöntänyt turvaa, jos oikeat ja täydelliset vastaukset olisi annettu, on Genworth Financial vastuusta vapaa. 7.4 Mitä edellä on sanottu tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin tai vilpillisen menettelyn seuraamuksista, ei sovelleta, jos se johtaisi vakuutetun tai muun korvaukseen oikeutetun kannalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen. 7.5 Jos Genworth Financial saa turvan voimassaoloaikana tiedon siitä, että 7.1 kohdassa mainittu tiedonantovelvollisuus on laiminlyöty kohdassa 7.3 mainitulla tavalla, Genworth Financial saa irtisanoa turvan päättyväksi kuukauden kuluttua siitä, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on lähetetty vakuutuksenottajalle. 7.6 Jos vakuutettu hakiessaan korvausta on vilpillisesti antanut Genworth Financialille vääriä tai puutteellisia tietoja, joilla on merkitystä vakuutustapahtuman tai Genworth Financialin vastuun selvittämisen kannalta, voidaan korvausta alentaa tai evätä sen mukaan, kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. 8. VAKUUTUSTAPAHTUMAN AIHEUTTAMINEN 8.1 Vakuutetun aiheuttama vakuutustapahtuma Vakuutusyhtiö on vastuusta vapaa, jos vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman. Jos vakuutettu on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, vakuutusyhtiön vastuuta voidaan alentaa sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen on kohtuullista. 8.2 Vakuutuskorvaukseen oikeutetun aiheuttama vakuutustapahtuma Jos muu vakuutuskorvaukseen oikeutettu henkilö kuin vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut vakuutustapahtuman, vakuutusyhtiö on häneen nähden vastuusta vapaa. Jos henkilö on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai jos hän on ollut sellaisessa iässä tai mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta, hän voi saada vakuutuskorvauksen tai osan siitä ainoastaan, jos se katsotaan kohtuulliseksi ottaen huomioon ne olosuhteet, joissa vakuutustapahtuma on aiheutettu. Jos vakuutettu on kuollut, muille korvaukseen oikeutetuille maksetaan se osa vakuutuskorvauksesta, jota ei makseta vakuutustapahtuman aiheuttajalle tai aiheuttajille. 9. NOUDATETTAVA LAKI Tämän vakuutuksen ja sen ehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. 10. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN Vakuutettu valtuuttaa Genworth Financialin, Kansaneläkelaitoksen, työeläkelaitokset, lääkärit, sairaalat, terveyskeskukset ja vakuutusyhtiöt antamaan ja vastaanottamaan tietoja terveydestään sekä lisäksi muita tarvittavia tietoja korvaushakemuksen tueksi ja selvittämiseksi. Genworth Financialilla on myös oikeus luovuttaa asiaankuuluvia tietoja jälleenvakuuttajilleen, jos se on tarpeen jälleenvakuutuksen järjestämiseksi Henkilötietojen käsittely Genworth Financial käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja henkilötietolain ja vakuutuslainsäädännön säännösten mukaisesti ja muutoinkin huolehtii asiakkaidensa yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Genworth Financial käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja vakuutusasioiden hoitamista varten vakuutuksen elinkaaren eri vaiheissa kuten vakuutussopimusta tehtäessä, vakuutuskauden aikana sekä korvauskäsittelyssä. Tietoja hankitaan asiakkaalta itseltään, hänen valtuuttamiltaan tahoilta sekä julkisista viranomaisten pitämistä rekistereistä. Vakuutusyhtiölain vaitiolovelvollisuutta koskevasta säännöksestä johtuen vakuutusyhtiöt eivät luovuta asiakkaitaan koskevia tietoja sivullisille paitsi asiakkaan suostumuksella tai silloin, kun tietojen luovuttaminen perustuu lain säännökseen. 5

7 Vakuutusyhtiössämme käytettävien henkilörekisterien tietosisältöön voi tutustua Internetkotisivullamme saatavilla olevista rekisteriselosteista ja konttorissamme, minkä lisäksi toimihenkilömme antavat tarvittaessa lisätietoja. 11. ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET Vakuutettu on se, joka on tehnyt Genworth Financialin kanssa vakuutussopimuksen ja joka on turvan kohteena, ellei vakuutuksenantajalle toisin ilmoiteta. Turvan maksaja on se, jonka tililtä turvamaksu suoraveloitetaan kuukausittain. 12. VAKUUTUSEHTOJEN MUUTTAMINEN Genworth Financialilla on oikeus kalenterivuoden vaihtuessa muuttaa vakuutusehtoja ja maksua sekä muita sopimusehtoja, kun perusteena on: ennalta arvaamaton olosuhteiden muutos (esim. kansainvälinen kriisi, poikkeuksellinen luonnontapahtuma, suuronnettomuus) tai vakuutuksen korvausmenon muutos. Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus tehdä vakuutusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta vakuutussopimuksen keskeiseen sisältöön sekä tehdä tarvittavat muutokset uuden tai muuttuneen lainsäädännön tai viranomaisen määräyksien johdosta. 13. IRTISANOMINEN 13.1 Vakuutuksenottaja voi koska tahansa irtisanoa turvan. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti Genworth Financialilla on oikeus irtisanoa turva vakuutuskauden aikana vakuutetun tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi kohdan 7 mukaisesti, mikäli vakuutettu on tahallisesti aiheuttanut korvattavan tapahtuman tai turvamaksun laiminlyönnin vuoksi kohdan 6.1 mukaisesti; tai päättyväksi kalenterivuoden loppuun viimeistään kuukautta ennen vakuutusmaksukauden päättymistä lähetetyllä irtisanomisilmoituksella. 6

Tämä esite kertoo HYPO Vakavan sairauden turvasta, sen sisällöstä ja oleellisista rajoituksista.

Tämä esite kertoo HYPO Vakavan sairauden turvasta, sen sisällöstä ja oleellisista rajoituksista. HYPO Vakavan sairauden turva Vakavan sairauden sattuessa on tärkeää saada parasta mahdollista hoitoa nopeasti. Vakava sairaus ja sen hoito voi myös tuoda mukanaan huomattavia kustannuksia. Sairauspäiväraha

Lisätiedot

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 L0901 sporttiturvan VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3

Lisätiedot

HYPO Lainaturva suppea sisältää turvat tapaturmaisen pysyvän haitan ja kuoleman varalta.

HYPO Lainaturva suppea sisältää turvat tapaturmaisen pysyvän haitan ja kuoleman varalta. HYPO Lainaturva Lainaturva antaa taloudellista turvaa sinulle ja lähimmäisillesi odottamattomien tilanteiden varalta. Lainaturva auttaa lainan hoitamisessa, jos tulosi pienenevät esimerkiksi tapaturman,

Lisätiedot

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT L1301 SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 720 1 9.12 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

KotiPlus-vakuutus. AIG Europe Limited sivuliikkeen puolesta. Juhani Talvia toimitusjohtaja AIG Europe Limited sivuliike

KotiPlus-vakuutus. AIG Europe Limited sivuliikkeen puolesta. Juhani Talvia toimitusjohtaja AIG Europe Limited sivuliike KotiPlus-vakuutus Vakuutusehdot AH1216 Vakuutuksenottajan ja AIG Europe Limited sivuliikkeen (jäljempänä AIG ) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta, vakuutuskohtaisista erityisistä ehdoista

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus V1201 Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen 133 625 1 10.11 SISÄLLYSLUETTELO Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen tuotekuvaus...3 Vapaaehtoisen

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu

Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu Redcats Asumisturva vakuutus tapaturman, sairauden, työttömyyden ja omaishoidon varalta. 2011-04 1 Vakuutettu 1.1 Vakuutettu on Suomessa kirjoilla oleva yksityishenkilö tai elinkeinonharjoittaja, joka

Lisätiedot

Matkavakuutusehdot 1.1.2015

Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Sisältö Matkavakuutusehdot 1.1.2015 sivu 3 6 Yleiset sopimusehdot 1. Keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen

Lisätiedot

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS

1 (1) TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS TUOTESELOSTE OP-Pohjola 11.4.2013 1 (1) TAIMITURVAN RYHMÄVAKUUTUS Pohjolan ryhmävakuutus on kiinteä osa Metsä Groupin myöntämää TaimiTurva -palvelusopimusta. Sen avulla turvataan taimikon kehittyminen

Lisätiedot

Yksityistapaturmavakuutus

Yksityistapaturmavakuutus Yksityistapaturmavakuutus Tuoteseloste www.tapiola.fi Voimassa 1.1.2004 alkaen Yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus, jolla voidaan täydentää yhteiskunnan tarjoamaa turvaa. Työssä

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

VAKUUTUSEHDOT. on päättynyt joko irtisanomisen tai maksun laiminlyönnin ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA VAKUUTUSEHDOT ENERGIAKUSTANNUS TYÖTTÖMYYDEN JA TYÖKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Vakuutuksen tarkoitus Na issa vakuutusehdoissa termilla vakuutus tarkoitetaan sita Energiakustannusvakuutusta, joka kattaa tyo tto

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot 21e

Liikennevakuutusehdot 21e Liikennevakuutusehdot 21e 1.1.2013 Sisältö 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 6. Vakuutuskausi

Lisätiedot

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1

HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 HUOLENPITOA ASUKKAISTA ASIAKASETU 1 Markkinoiden laajin turva Edullinen vuosimaksu 65 / yhtiö Hyvät vakuutusmäärät Yhteistyökumppaneiden edut Ryhmätapaturmavakuutus Vakuutettuina ovat kaikki yhtiössä vakituisesti

Lisätiedot

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille

Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus asunto-osakeyhtiön asukkaille Vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen. Vakuutusnumero 102-3601 ja 119-4842 1 Sisällys Colemont Finland Oy:n ryhmätapaturmavakuutus

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen.

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Vakuutuksenantajana on If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. Volvia auto- ja liikennevakuutukset myöntää If Vahinkovakuutus Oyj,

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Sisällysluettelo Turvan vakuutuspalvelut...3 Tuoteseloste...3 Millaista turvaa tarvitset matkalla...3 Matkustajavakuutus...4 Matkustajavakuutuksen

Lisätiedot

Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus

Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus Finnair Plus Visa -luottokortin ulkomaanmatkavakuutus DBFIN02-v01 Vakuutusehdot voimassa 15.11.2012 alkaen Tämä ryhmämatkavakuutussopimus käsittää nämä kortinhaltijalle annettavat vakuutusehdot. Vakuutuksenottajana

Lisätiedot

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786

Matkapörssin Lisäturva. Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Matkapörssin Lisäturva Vakuutusehdot voimassa 1.12.2010 alkaen Vakuutusnumero 102-3786 Sisällys Matkapörssin Lisäturva... 2 1. Vakuutetut... 2 2. Vakuutuksen voimassaolo... 2 2.1 Voimassaoloehto... 2 2.2

Lisätiedot

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus

Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Jos kieliversioiden välillä esiintyy ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Eurocard Corporate Gold- ja Business Eurocard -yrityskorttien ulkomaanmatkavakuutus Vakuutusehdot voimassa

Lisätiedot

*Tuote-esite: Ulkomaanmatka- ja käteisnostoturvavakuutus Nordean Finnair Plus MasterCard -kortteihin

*Tuote-esite: Ulkomaanmatka- ja käteisnostoturvavakuutus Nordean Finnair Plus MasterCard -kortteihin *Tuote-esite: Ulkomaanmatka- ja käteisnostoturvavakuutus Nordean Finnair Plus MasterCard -kortteihin Vakuutettuja ovat Nordean Finnair Plus MasterCard -kortinhaltijat sekä heidän puolisonsa ja huollettavana

Lisätiedot

HAKEMUS JA TERVEYSSELVITYS AIKUISTURVA

HAKEMUS JA TERVEYSSELVITYS AIKUISTURVA HAKEMUS JA TERVEYSSELVITYS AIKUISTURVA Erillinen vakuutus VAKUUTUKSEN OTTAJA Nimi Henkilötunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Vakuutuksenottaja on se henkilö, jonka nimelle päävakuutus

Lisätiedot