SISÄLLYS INNEHÅLL. Defensor Legis 1-6/2013. Kirjoitukset tekijöiden nimen mukaan Artiklarna enligt författarna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS INNEHÅLL. Defensor Legis 1-6/2013. Kirjoitukset tekijöiden nimen mukaan Artiklarna enligt författarna"

Transkriptio

1 SISÄLLYS INNEHÅLL Defensor Legis 1-6/2013 Kirjoitukset tekijöiden nimen mukaan Artiklarna enligt författarna Nro Sivu Manne Airaksinen Onnistuiko vuoden 2006 osakeyhtiölakiuudistus?... 4/ Anne Ekblom-Wörlund Prosessista markkinaoikeudellisissa asioissa.... 3/ Mia C. Eklund Kuluttajien profilointi markkinointitarkoituksiin henkilötietojen käsittelyn ja tietosuojasääntelyn kehityssuuntia... 2/ Ensio Erä-Esko Lectio: Rättelse av beskattning, implicit en komponent i god förvaltning och beskattningsprinciper... 1/ Markku Fredman Kirja-arvostelu teoksesta Poliisilaki (Helminen Kuusimäki Rantaeskola)... 2/ Markku Fredman Kirja-arvostelu teoksesta Kuinka tehtiin sarjamurhaaja. Thomas Quickin tapaus (Hannes Råstam)....4/ Denis Galkin Tietosuoja pilvipalveluiden hankintasopimuksissa julkisessa hallinnossa... 3/ Heikki Halila Piirteitä säätiölain uudistamisesta.... 4/

2 2 Leena Halila Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaun rajoittaminen korkeimpaan hallintooikeuteen... 1/ Leena Halila Valituslupa hallintolainkäytössä järjestelmän taustaa ja tulevaisuuden suuntaviivoja.... 6/ Dan Helenius KKO 2012:79, Veropetos Törkeä veropetos Veronkorotus Ne bis in idem. Kommentti... 1/ Kenneth Hellsten KKO 2012:79, Veropetos Törkeä veropetos Veronkorotus Ne bis in idem. Kommentti... 1/ Sakari Helminen Osakkeenomistajan kyselyoikeuden laajuus.... 4/ Mia Hoffrén Myyjän, isännöitsijän ja asunto-osakeyhtiön vastuu asunto-osakkeiden kaupan yhteydessä annetun isännöitsijäntodistuksen tiedoista... 5/ Mika Huovila Vastaväittäjän lausunto asianajaja Matti Kunnaksen väitöskirjasta Asianajajan näkökulma lainkäyttöön.... 5/ Tatu Hyttinen KKO 2012:58 Kokiko Jussi Halla-aho oikeusmurhan? / Mika Ilveskero Puheenjohtajan tervehdyspuhe Asianajajapäivillä / Mika Ilveskero Puhe Suomen Lakimiesliiton ja eduskunnan lakivaliokunnan seminaarissa.. 4/ Mikko Iso-Aho KHO 2013:43, Maankäyttö ja rakentaminen Rakennusluvan hakeminen Rakennuspaikan hallinta Tontti Yhteisomistus Hallinnanjakosopimus Suostumuksen peruuttaminen Sopimuksen sitovuus. Kommentti... 4/ Janne Juusela Kirja-arvostelu teoksesta Suomen veropolitiikka ()... 3/ Timo Kaisanlahti EU:n uusi tilinpäätösdirektiivi.... 5/ Janne Kaisto Uusiin seikkoihin vetoaminen ja kanteenmuutoskielto.... 5/

3 Urpo Kangas Osituksen ja perinnönjaon perääntyminen muusta syystä kuin perittävän tai pesän velkojen maksamista varten... 3/ Leena Kerppilä Yksityisen kanneoikeus Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa entistä tehokkaampi oikeussuojakeinoko?...4/ Mikko Kontturi Konkurssitakaisinsaannista Euroopan unionissa... 6/ Matti Kunnas Lectio praecursoria... 5/ Kai Kuusi Mitä sosiaaliturvan muutoksenhaulle pitäisi tehdä? / Kirsi Kuusikko KHO 2013:12, Kunnallisasia Valitusoikeus Asianosainen Ulkokuntalainen Tarjouskilpailu Tarjouksen tekijä. Kommentti... 2/ Esa Kyllästinen Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus asuinkiinteistön kaupassa... 1/ Esa Kyllästinen Ostajan jälkitarkastusvelvollisuus ja reklamaatio asuinkiinteistön kaupassa..3/ Jenni Laininen Tulevaisuudennäkymien antaminen uuden arvopaperimarkkinalain mukaan... 1/ Leena Lehtinen Moskovan arbitraatio 80 vuotta,....3/ Leena Lehtinen Ordre public -periaatteen soveltaminen venäläisissä tuomioistuimissa ulkomaisia välitystuomioita tunnustettaessa ja täytäntöönpantaessa.... 4/ Riitta Leppiniemi Arviointi teoksesta Rikosasianajajan käsikirja (Markku Fredman)....5/ Johanna Lilja Kuluttajien profilointi markkinointitarkoituksiin henkilötietojen käsittelyn ja tietosuojasääntelyn kehityssuuntia... 2/ Tuula Linna Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen ulosottoasioissa... 2/ Tuula Linna Helsingin hovioikeuden tuomio , nro 543, S 11/1793. Kommentti... 4/

4 4 Tanja Mansikka Suhdetoiminta harvoin lahjontaa? Lahjusrikokset lainvalmisteluaineiston ja ennakkotapausten valossa... 2/ Mikko Marttila Vaitiolo-oikeus ja hyödyntämiskielto konkurssissa... 5/ Samuli Miettinen Sähköisen aineiston todistusvoimaisuudesta asetuksen 216/2013 näkökulmasta... 3/ Tuulikki Mikkola Perittävän tekemät lahjoitukset ja niihin liitetyt määräykset: määräämisvallan rajoista ja mahdollisuuksista....3/ Ennakkopäätösvalitusmenettelystä ja muista verotusmenettelyä koskevista muutoksista... 1/ Kiinteistöistä vero-objektina... 2/ Kansainvälisen verokilpailun kysymyksiä / Kirja-arvostelu teoksesta Sijoittajan verotus (Elina Fasoúlas Petri Manninen Ville Niiranen)....3/ KHO 2013:70, Veronhuojennus Yleishyödyllinen yhteisö Sairaankuljetustoiminta Kilpailuhaitta Hankintakilpailu. Kommentti.... 4/ KHO 2013:71, Elinkeinotulon verotus Yleishyödyllinen yhteisö Vuokratulo Henkilökohtainen tulo Kiinteistötulo Liiketoiminnan uudelleenorganisointi. Kommentti... 4/ Sami Myöhänen Prosessista markkinaoikeudellisissa asioissa.... 3/ Jukka Mähönen Ei-taloudellinen informaatio ja corporate governance.... 4/ Petri Mäntysaari Mitä etua yhtiön johdon on edistettävä?.... 4/ Marja-Leena Niemi Hyvän luotonantotavan ja hyvän perintätavan sääntely sekä vastuullisuuden velvoite kuluttajaluotoissa.... 5/

5 5 Rainer Oesch Karttojen tekijänoikeussuojasta.... 3/ Riitta Ollila KKO 2013:69, Kunnianloukkaus Törkeä kunnianloukkaus Yksityiselämän suoja Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Sananvapaus Vahingonkorvaus Korvattava vahinko Kärsimys ja KKO 2013:70, Kunnianloukkaus Sananvapaus. Kommentti.... 6/ Vladimir Orlov Venäjän siviilikoodeksin uudistukset I.... 6/ Jyri Paasonen Esitutkinnan päätös (8010/R/19651/11) Voiko vartijoiden vakiintunut lainvastainen vapaudenriistokäytäntö olla yleisen ja yksityisen edun mukainen peruste keskeyttää esitutkinta?... 1/ Sirja-Leena Penttinen Määrällisiä vientirajoituksia vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet Ranskan sähkömarkkinalainsäädäntö tapausesimerkkinä.... 6/ Pekka Puhakka Kirjallinen todistelu suomalaisessa välimiesmenettelyssä.... 5/ Jussi Päivärinne IP-osoitteen juridinen luonne ja käyttäjän yhteystietojen selvittäminen tekijänoikeuslain 60 a :n perusteella... 2/ Ville Pönkä Oppi osakkeen jakamattomuudesta... 3/ Ville Pönkä Yhtiökokouksen päätöksen pätemättömyydestä, mitättömyydestä ja olemattomuudesta.... 4/ Ville Pönkä Tavoitteellisten tulkintasääntöjen merkityksestä liikesopimusten tulkinnassa... 6/ Seppo Pöyhönen Residuaalioikeudet suomalaisessa osuuskunnassa.... 4/ Vesa Rasinaho Yhtiön etu ja sen sivuuttaminen kokonaan omistetussa tytäryhtiössä... 4/ Juha Ryynänen Urakkariidat hovioikeuksissa... 5/ Kirsikka Salminen Asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu ja konflikti lapsesta....5/

6 6 Björn Sandvik Lisää virheolettamasta kuluttajariitalautakunnan virheellisessä ratkaisukäytännössä vastine puheenjohtaja Pauli Ståhlbergin kommenttiin kirjoitukseni johdosta... 1/ Antti Sahinoja Työntekijän salassapitovelvollisuus yrityssalaisuuksista.... 6/ Timo Saranpää Riita-asian näyttökynnys- ja todistustaakkasäännökset todistelutoimikunnan mietinnössä eräitä näkökohtia ja ehdotuksia / Mikko Sarja Onko eduskunnan oikeusasiamiehellä sijaa oikeudenkäyntiavustajakunnan valvonnassa?... 1/ Ari Savela Osakassopimusten sitovuus ja oikeusvaikutukset.... 4/ Matti J. Sillanpää European Model Companies Act EMCA.... 4/ Kim Talus Ennakkoratkaisumenettely Euroopan unionin tuomioistuimessa: velvoittavuus, vaikutukset ja sitovuus... 1/ Kim Talus Hallinnollisten lupien peruutus ja purkaminen kansainvälisen investointioikeuden näkökulmasta... 2/ Kim Talus Kansainväliset maakaasumarkkinat ja niiden sopimukset: Kehitys, sääntely ja riskit.... 6/ Jussi Tapani Esirikoksen yksilöitävyys ja olosuhdetahallisuus... 5/ Tuomas Tikkanen Omien osakkeiden pantiksi ottaminen.... 4/ Outi Toivonen KKO 2013:33, Kuljetussopimus Tiekuljetus Vahingonkorvaus Vahingon aiheuttajan vastuu. Kommentti... 4/ Tomi Tuominen Euroalueelle yhteinen pankkiunioni.... 5/ Pekka Tuunainen Kirja-arvostelu teoksesta Jäämistösuunnittelu (Kolehmainen, Antti Räbinä, Timo)....4/

7 7 Markus Ukkola Julkisten hankintojen EU-lainsäädännön modernisaatio... 2/ Veikko Vahtera Millaisille sääntelyratkaisuille Suomen yhteisölainsäädännön kokonaisuudistukset rakentuvat? esimerkkinä uusi osuuskuntalaki.... 4/ Veikko Vahtera Myyjän, isännöitsijän ja asunto-osakeyhtiön vastuu asunto-osakkeiden kaupan yhteydessä annetun isännöitsijäntodistuksen tiedoista... 5/ Pekka Viljanen Todistelutoimikunnan mietinnön arviointia... 2/ Seppo Villa Osakeyhtiön vahingonkorvausvastuu virheestä osakeannissa rajoittaako pääoman pysyvyyden periaate vahingonkorvauksen maksamista?... 4/ Tomi Voutilainen Tietosuoja pilvipalveluiden hankintasopimuksissa julkisessa hallinnossa...3/ Mikaela Åkerberg Kirjallinen todistelu suomalaisessa välimiesmenettelyssä.... 5/

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Markus Åkerberg 2013 Laskentatoimen

Lisätiedot

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 13.12.2011 Mika Puurunen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa

TAMPEREEN YLIOPISTO. Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Harri Sydänheimo Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa Pro gradu - tutkielma Vero-oikeus Tampere 2008 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 19.2.2014 Saara Ylikraka 0160830 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63 JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES N:o 63 Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA Joensuun yliopisto Joensuu 2003 II

Lisätiedot

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Nina Åkerblom 32133 Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Syksy 2012 ii Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

Nokka kohti 2020-lukua 24 TOIVIO-KAASINEN KIRJOITTAA JURISTIN ARJESTA 32 KOLUMNI: OIKEUSVALTIO HORJUU 23 ESIINNY EDUKSESI OIKEUDESSA 34

Nokka kohti 2020-lukua 24 TOIVIO-KAASINEN KIRJOITTAA JURISTIN ARJESTA 32 KOLUMNI: OIKEUSVALTIO HORJUU 23 ESIINNY EDUKSESI OIKEUDESSA 34 Osuvasti oikeuselämästä // numero 2-2015 // kahdeskymmenes vuosikerta VUOSI- KATSAUS- NUMERO TUIJA BRAX OIKEUS LÄHELLE ETÄPALVELUILLA 18 Nokka kohti 2020-lukua 24 TOIVIO-KAASINEN KIRJOITTAA JURISTIN ARJESTA

Lisätiedot

Niko Jakobsson. Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta

Niko Jakobsson. Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta Niko Jakobsson Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Yksityisoikeuden laitos,

Lisätiedot

KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA

KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA Tommi Pietilä (0191553) Pro gradu -tutkielma Velvoiteoikeus Ohjaaja: Juha Karhu Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä

Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä Finanssioikeuden syventävät opinnot

Lisätiedot

Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä

Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 10.11.2011 Tekijä:

Lisätiedot

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET Helsingin Yliopisto Finanssioikeus Pro gradu tutkielma Laatija Katja Flittner Ohjaaja Olli Ryynänen Helsingin

Lisätiedot

Lainsäädäntöaloitteet 2012

Lainsäädäntöaloitteet 2012 Lainsäädäntöaloitteet 2012 LOJAALISUUS RIIPPUMATTOMUUS ESTEETTÖMYYS LUOTTAMUKSELLISUUS KUNNIALLISUUS Asianajajaliiton lainsäädäntöaloitteet 2012 13.3.2012 1 (36) Sisältö Johdanto... 2 1 Rahoitus... 3 1.2

Lisätiedot

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Oikeusturvan todellisuus 4 Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg Kuntalainen muutoksenhakijana 8 Hallintoneuvos Anne E.

Lisätiedot

Hän näki rikoksen tekijän vai näkikö?

Hän näki rikoksen tekijän vai näkikö? Osuvasti oikeuselämästä // numero 3-2015 // kahdeskymmenes vuosikerta PIRKKO KIVIKARI ASIANAJAJAKOULUTUKSEN MOOTTORI 18 Hän näki rikoksen tekijän vai näkikö? 24 PAULIINE KOSKELON OIKEUSTEKO 10 ASIANAJAJIEN

Lisätiedot

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K 3/2004 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hannes Männistö. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys

Hannes Männistö. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys Hannes Männistö Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys Helsingin yliopisto Perhe- ja jäämistöoikeuden projekti Pro gradu -tutkielma Professori Urpo Kangas 5.5.2014 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

1. TUTKIMUSAIHEESTA 14. 1.1. Yleistä esitutkinnasta ja tutkimusaiheen esittely 14. 1.2. Tutkimuksen rakenne 17. 1.3. Tutkimuksen tavoitteista 18

1. TUTKIMUSAIHEESTA 14. 1.1. Yleistä esitutkinnasta ja tutkimusaiheen esittely 14. 1.2. Tutkimuksen rakenne 17. 1.3. Tutkimuksen tavoitteista 18 1 Sisällysluettelo: 1. TUTKIMUSAIHEESTA 14 1.1. Yleistä esitutkinnasta ja tutkimusaiheen esittely 14 1.2. Tutkimuksen rakenne 17 1.3. Tutkimuksen tavoitteista 18 1.4. Rikoksesta epäilty: esitutkinnan kohde

Lisätiedot

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Lakimies 2/2011 s. 248 277 Vesa Rasinaho Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Hakusanat: esineoikeus, yhtiöoikeus, panttaus, yritysjärjestelyt, päätöksen pätemättömyys 1. Johdannoksi

Lisätiedot

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ

PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ PANTTIVELKOJAN ASEMA ULOSOTTOMYYNNISSÄ Markus Kemppainen Insolvenssioikeus Maisteritutkielma Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen

Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Julkisia hankintoja koskevan oikeusturvajärjestelmän uudistaminen Pro gradu 2.10.2012 Eija Taskinen Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Hallinto-oikeus Professori Olli Mäenpää Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEEN MERKITYS KIINTEISTÖN KAUPASSA MYYJÄN VIRHEVASTUUTA RAJOITTAVANA TEKIJÄNÄ Jukka Pentikäinen TUTKIELMA ESINEOIKEUS SYKSY 2009 I Sisällys SISÄLLYS...I LÄHTEET...IV 1 Johdanto...

Lisätiedot

Pakkokeinot tietomurtorikosten esitutkinnassa

Pakkokeinot tietomurtorikosten esitutkinnassa Pakkokeinot tietomurtorikosten esitutkinnassa Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Thor Kottelin, 181539 5.4.2013 Ohjaaja: Matti Tolvanen II TIIVISTELMÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä

Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä Lakimies 6/2010 s. 979 998 Palkkaa vai osinkoa empiirinen tutkimus velkojien suojasta pienissä osakeyhtiöissä Hakusanat: yhtiöoikeus, osakeyhtiölaki, osingonjako, velkojien suoja, omistaja-johtaja 1. Johdanto

Lisätiedot

,-,"%A(A(+(,(D#@#A!#@A(,

,-,%A(A(+(,(D#@#A!#@A(, Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

Keväällä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus

Keväällä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus Keväällä 2015 alkavien syventävien opintojen projektien hakuilmoitus Projekteihin ilmoittaudutaan oheisen linkin takaa aukeavalla sähköisellä lomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/51997/lomake.html

Lisätiedot

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA Talouden ja yritysjuridiikan laitos Laskentatoimi UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VAIKUTUKSET OSAKEYHTIÖN PÄÄOMARAKENTEESEEN, VAROJENJAKOON JA VEROTUKSEEN

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13. Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus sekä maksukyky- ja tasetesti osakeyhtiön varojenjaossa LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:13 Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus

Lisätiedot

Niko Jakobsson. Referee-artikkeli Toukokuu 2011. Julkaistu Edilexissä 12.7.2011 www.edilex.fi/lakikirjasto/7904

Niko Jakobsson. Referee-artikkeli Toukokuu 2011. Julkaistu Edilexissä 12.7.2011 www.edilex.fi/lakikirjasto/7904 Niko Jakobsson TOIMINNANTARKASTUS MAALLIKKOTILINTARKASTUKSEN KORVAAJANA TARKASTELUA ASUNTO- OSAKEYHTIÖN JA PIENEN OSAKEYHTIÖN SEKÄ TILINTARKASTUSVELVOLLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Referee-artikkeli Toukokuu 2011

Lisätiedot