SISÄLLYS INNEHÅLL. Defensor Legis 1-6/2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS INNEHÅLL. Defensor Legis 1-6/2013"

Transkriptio

1 SISÄLLYS INNEHÅLL Artikkeleita Artiklar Defensor Legis 1-6/2013 Onko eduskunnan oikeusasiamiehellä sijaa oikeudenkäyntiavustajakunnan valvonnassa?, Mikko Sarja... 1/ Tulevaisuudennäkymien antaminen uuden arvopaperimarkkinalain mukaan, Jenni Laininen... 1/ Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus asuinkiinteistön kaupassa, Esa Kyllästinen... 1/ Ennakkopäätösvalitusmenettelystä ja muista verotusmenettelyä koskevista muutoksista, Matti Myrsky... 1/ Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen ulosottoasioissa, Tuula Linna... 2/ Todistelutoimikunnan mietinnön arviointia, Pekka Viljanen... 2/ Suhdetoiminta harvoin lahjontaa? Lahjusrikokset lainvalmisteluaineiston ja ennakkotapausten valossa, Tanja Mansikka... 2/ IP-osoitteen juridinen luonne ja käyttäjän yhteystietojen selvittäminen tekijänoikeuslain 60 a :n perusteella, Jussi Päivärinne... 2/ Kuluttajien profilointi markkinointitarkoituksiin henkilötietojen käsittelyn ja tietosuojasääntelyn kehityssuuntia, Mia C. Eklund ja Johanna Lilja... 2/ Kiinteistöistä vero-objektina, Matti Myrsky... 2/ Hallinnollisten lupien peruutus ja purkaminen kansainvälisen investointioikeuden näkökulmasta, Kim Talus... 2/ Osituksen ja perinnönjaon perääntyminen muusta syystä kuin perittävän tai pesän velkojen maksamista varten, Urpo Kangas... 3/ Perittävän tekemät lahjoitukset ja niihin liitetyt määräykset: määräämisvallan rajoista ja mahdollisuuksista, Tuulikki Mikkola....3/ Oppi osakkeen jakamattomuudesta, Ville Pönkä...3/ Nro Sivu

2 2 Ostajan jälkitarkastusvelvollisuus ja reklamaatio asuinkiinteistön kaupassa, Esa Kyllästinen / Prosessista markkinaoikeudellisissa asioissa, Anne Ekblom-Wörlund ja Sami Myöhänen.... 3/ Tietosuoja pilvipalveluiden hankintasopimuksissa julkisessa hallinnossa, Tomi Voutilainen ja Denis Galkin...3/ Karttojen tekijänoikeussuojasta, Rainer Oesch... 3/ Kansainvälisen verokilpailun kysymyksiä, Matti Myrsky...3/ Onnistuiko vuoden 2006 osakeyhtiölakiuudistus?, Manne Airaksinen... 4/ Osakeyhtiön vahingonkorvausvastuu virheestä osakeannissa rajoittaako pääoman pysyvyyden periaate vahingonkorvauksen maksamista?, Seppo Villa... 4/ Yhtiökokouksen päätöksen pätemättömyydestä, mitättömyydestä ja olemattomuudesta, Ville Pönkä... 4/ Osakkeenomistajan kyselyoikeuden laajuus, Sakari Helminen... 4/ Omien osakkeiden pantiksi ottaminen, Tuomas Tikkanen... 4/ Osakassopimusten sitovuus ja oikeusvaikutukset, Ari Savela... 4/ Yhtiön etu ja sen sivuuttaminen kokonaan omistetussa tytäryhtiössä, Vesa Rasinaho.... 4/ Ei-taloudellinen informaatio ja corporate governance, Jukka Mähönen... 4/ Mitä etua yhtiön johdon on edistettävä?, Petri Mäntysaari... 4/ Piirteitä säätiölain uudistamisesta, Heikki Halila... 4/ European Model Companies Act EMCA, Matti J. Sillanpää... 4/ Millaisille sääntelyratkaisuille Suomen yhteisölainsäädännön kokonaisuudistukset rakentuvat? esimerkkinä uusi osuuskuntalaki, Veikko Vahtera... 4/ Residuaalioikeudet suomalaisessa osuuskunnassa, Seppo Pöyhönen... 4/ Myyjän, isännöitsijän ja asunto-osakeyhtiön vastuu asunto-osakkeiden kaupan yhteydessä annetun isännöitsijäntodistuksen tiedoista, Mia Hoffrén & Veikko Vahtera... 5/ Uusiin seikkoihin vetoaminen ja kanteenmuutoskielto, Janne Kaisto...5/ Esirikoksen yksilöitävyys ja olosuhdetahallisuus, Jussi Tapani...5/ Vaitiolo-oikeus ja hyödyntämiskielto konkurssissa, Mikko Marttila... 5/ Kirjallinen todistelu suomalaisessa välimiesmenettelyssä, Pekka Puhakka & Mikaela Åkerberg.... 5/ Hyvän luotonantotavan ja hyvän perintätavan sääntely sekä vastuullisuuden velvoite kuluttaja-luotoissa, Marja-Leena Niemi.... 5/ Asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu ja konflikti lapsesta, Kirsikka Salminen / Urakkariidat hovioikeuksissa, Juha Ryynänen.... 5/

3 3 Tavoitteellisten tulkintasääntöjen merkityksestä liikesopimusten tulkinnassa, Ville Pönkä / KKO 2012:58 Kokiko Jussi Halla-aho oikeusmurhan?, Tatu Hyttinen... 6/ Riita-asian näyttökynnys- ja todistustaakkasäännökset todistelutoimikunnan mietinnössä eräitä näkökohtia ja ehdotuksia, Timo Saranpää... 6/ Valituslupa hallintolainkäytössä järjestelmän taustaa ja tulevaisuuden suuntaviivoja, Leena Halila / Työntekijän salassapitovelvollisuus yrityssalaisuuksista, Antti Sahinoja.... 6/ Konkurssitakaisinsaannista Euroopan unionissa, Mikko Kontturi.... 6/ Kansainväliset maakaasumarkkinat ja niiden sopimukset: Kehitys, sääntely ja riskit, Kim Talus / Venäjän siviilikoodeksin uudistukset I, Vladimir Orlov.... 6/ Artikkeleita eurooppaoikeudesta Artiklar inom europarätt Ennakkoratkaisumenettely Euroopan unionin tuomioistuimessa: velvoittavuus, vaikutukset ja sitovuus, Kim Talus... 1/ Julkisten hankintojen EU-lainsäädännön modernisaatio, Markus Ukkola... 2/ Sähköisen aineiston todistusvoimaisuudesta asetuksen 216/2013 näkökulmasta, Samuli Miettinen....3/ Yksityisen kanneoikeus Euroopan unionin yleisessä tuomioistuimessa entistä tehokkaampi oikeussuojakeinoko?, Leena Kerppilä... 4/ Euroalueelle yhteinen pankkiunioni, Tomi Tuominen.... 5/ Määrällisiä vientirajoituksia vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet Ranskan sähkömarkkinalainsäädäntö tapausesimerkkinä, Sirja-Leena Penttinen.... 6/ Lyhyempiä kirjoituksia Kortare skrifter Puheenjohtajan tervehdyspuhe Asianajajapäivillä 2013, Mika Ilveskero... 1/ Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaun rajoittaminen korkeimpaan hallintooikeuteen, Leena Halila... 1/ Lectio: Rättelse av beskattning, implicit en komponent i god förvaltning och beskattningsprinciper, Ensio Erä-Esko... 1/ Lisää virheolettamasta kuluttajariitalautakunnan virheellisessä ratkaisukäytännössä vastine puheenjohtaja Pauli Ståhlbergin kommenttiin kirjoitukseni johdosta, Björn Sandvik / Moskovan arbitraatio 80 vuotta, Leena Lehtinen....3/ Puhe Suomen Lakimiesliiton ja eduskunnan lakivaliokunnan seminaarissa, Mika Ilveskero.... 4/

4 4 Ordre public -periaatteen soveltaminen venäläisissä tuomioistuimissa ulkomaisia välitystuomioita tunnustettaessa ja täytäntöönpantaessa, Leena Lehtinen.... 4/ EU:n uusi tilinpäätösdirektiivi, Timo Kaisanlahti.... 5/ Mitä sosiaaliturvan muutoksenhaulle pitäisi tehdä?, Kai Kuusi... 5/ Lectio praecursoria, Matti Kunnas...5/ Kirjallisuutta Litteratur Arvosteluja Recensioner Kirja-arvostelu teoksesta Poliisilaki (Helminen Kuusimäki Rantaeskola), Markku Fredman... 2/ Kirja-arvostelu teoksesta Sijoittajan verotus (Elina Fasoúlas Petri Manninen Ville Niiranen), Matti Myrsky...3/ Kirja-arvostelu teoksesta Suomen veropolitiikka (Matti Myrsky), Janne Juusela.3/ Kirja-arvostelu teoksesta Jäämistösuunnittelu (Kolehmainen, Antti Räbinä, Timo), Pekka Tuunainen / Kirja-arvostelu teoksesta Kuinka tehtiin sarjamurhaaja. Thomas Quickin tapaus (Hannes Råstam), Markku Fredman... 4/ Arviointi teoksesta Rikosasianajajan käsikirja (Markku Fredman), Riitta Leppiniemi / Vastaväittäjän lausunto asianajaja Matti Kunnaksen väitöskirjasta Asianajajan näkökulma lainkäyttöön, Mika Huovila... 5/ Toimitukselle saapunutta uutta lainopillista kirjallisuutta Till redaktionen tillkommen ny juridisk litteratur Toimitukselle saapunutta uutta lainopillista kirjallisuutta... 1/ Toimitukselle saapunutta uutta lainopillista kirjallisuutta... 2/ Toimitukselle saapunutta uutta lainopillista kirjallisuutta... 3/ Toimitukselle saapunutta uutta lainopillista kirjallisuutta... 4/ Toimitukselle saapunutta uutta lainopillista kirjallisuutta... 5/ Toimitukselle saapunutta uutta lainopillista kirjallisuutta... 6/ Oikeustapauksia Rättsfall Korkeimmasta oikeudesta Från högsta domstolen KKO 2012:79, Veropetos Törkeä veropetos Veronkorotus Ne bis in idem. Kommentti, Dan Helenius Kenneth Hellsten... 1/ KKO 2013:25. Oikeudenkäyntimenettely Todistelu Hyödyntämiskielto Oikeus avustajaan Rikosasian vastaaja Esitutkinta Itsekriminointisuoja. Kommentti, Antti Tapanila.... 3/

5 5 KKO 2013:33, Kuljetussopimus Tiekuljetus Vahingonkorvaus Vahingon aiheuttajan vastuu. Kommentti, Outi Toivonen... 4/ KKO 2013:69, Kunnianloukkaus Törkeä kunnianloukkaus Yksityiselämän suoja Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen Sananvapaus Vahingonkorvaus Korvattava vahinko Kärsimys ja KKO 2013:70, Kunnianloukkaus Sananvapaus. Kommentti, Riitta Ollila.... 6/ Helsingin hovioikeudesta Från Helsingfors hovrätt Helsingin hovioikeuden tuomio , nro 543, S 11/1793. Kommentti, Tuula Linna.... 4/ Poliisihallinnosta Från polisförvaltningen Esitutkinnan päätös (8010/R/19651/11) Voiko vartijoiden vakiintunut lainvastainen vapaudenriistokäytäntö olla yleisen ja yksityisen edun mukainen peruste keskeyttää esitutkinta?, Jyri Paasonen... 1/ Korkeimmasta hallinto-oikeudesta Från högsta förvaltningsdomstolen KHO 2013:12, Kunnallisasia Valitusoikeus Asianosainen Ulkokuntalainen Tarjouskilpailu Tarjouksen tekijä. Kommentti, Kirsi Kuusikko... 2/ KHO 2013:43, Maankäyttö ja rakentaminen Rakennusluvan hakeminen Rakennuspaikan hallinta Tontti Yhteisomistus Hallinnanjakosopimus Suostumuksen peruuttaminen Sopimuksen sitovuus. Kommentti, Mikko Iso-Aho / KHO 2013:70, Veronhuojennus Yleishyödyllinen yhteisö Sairaankuljetustoiminta Kilpailuhaitta Hankintakilpailu. Kommentti, Matti Myrsky...4/ KHO 2013:71, Elinkeinotulon verotus Yleishyödyllinen yhteisö Vuokratulo Henkilökohtainen tulo Kiinteistötulo Liiketoiminnan uudelleenorganisointi. Kommentti, Matti Myrsky.... 4/

SISÄLLYS INNEHÅLL. Defensor Legis 1-6/2013. Kirjoitukset tekijöiden nimen mukaan Artiklarna enligt författarna

SISÄLLYS INNEHÅLL. Defensor Legis 1-6/2013. Kirjoitukset tekijöiden nimen mukaan Artiklarna enligt författarna SISÄLLYS INNEHÅLL Defensor Legis 1-6/2013 Kirjoitukset tekijöiden nimen mukaan Artiklarna enligt författarna Nro Sivu Manne Airaksinen Onnistuiko vuoden 2006 osakeyhtiölakiuudistus?... 4/2013 443 Anne

Lisätiedot

SISÄLLYS INNEHÅLL. Defensor Legis 1-6/2010. Kirjoitukset tekijöiden nimen mukaan Artiklarna enligt författarna

SISÄLLYS INNEHÅLL. Defensor Legis 1-6/2010. Kirjoitukset tekijöiden nimen mukaan Artiklarna enligt författarna SISÄLLYS INNEHÅLL Aulis Aarnio Defensor Legis 1-6/2010 Kirjoitukset tekijöiden nimen mukaan Artiklarna enligt författarna Hyvän asianajajatavan eettinen perustelu kunniakoodista kultaiseen sääntöön...

Lisätiedot

Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa

Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Siviilioikeuden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Markus Åkerberg 2013 Laskentatoimen

Lisätiedot

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 13.12.2011 Mika Puurunen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa

TAMPEREEN YLIOPISTO. Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Harri Sydänheimo Osakeyhtiön pääomanpalautusten käsittely henkilökohtaisen tulon verotuksessa Pro gradu - tutkielma Vero-oikeus Tampere 2008 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63 JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES N:o 63 Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA Joensuun yliopisto Joensuu 2003 II

Lisätiedot

MÄÄRÄYSVALLASTA OSAKEYHTIÖSSÄ

MÄÄRÄYSVALLASTA OSAKEYHTIÖSSÄ Määräysvallasta osakeyhtiössä 737 Defensor Legis N:o 5 /2008 MÄÄRÄYSVALLASTA OSAKEYHTIÖSSÄ (Über das Bestimmungsrecht in der Aktiengesellschaft) 1 Kysymyksenasettelu Osakassopimuksia koskevan väitöstutkimukseni

Lisätiedot

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä

Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Hallituksen jäsenen vastuu yhtiön maksukyvystä ja varojen vähentymisestä Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 19.2.2014 Saara Ylikraka 0160830 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä

Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä Ne bis in idem -kielto veronkorotuksen ja veropetoksen yhteydessä Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 10.11.2011 Tekijä:

Lisätiedot

PERUS- JA IHMISOIKEUDET SUOMEN OIKEUDESSA JA ASIANAJAJAN TYÖSSÄ

PERUS- JA IHMISOIKEUDET SUOMEN OIKEUDESSA JA ASIANAJAJAN TYÖSSÄ 480 Defensor Legis N:o 4/2011 PERUS- JA IHMISOIKEUDET SUOMEN OIKEUDESSA JA ASIANAJAJAN TYÖSSÄ (Grund- und Menschenrechte im finnischen Recht und in der Anwaltstätigkeit) Vuonna 1993 julkaistu Martin Scheininin

Lisätiedot

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET

KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN YHTIÖITTÄMINEN VEROSEURAAMUKSET JA VEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET Helsingin Yliopisto Finanssioikeus Pro gradu tutkielma Laatija Katja Flittner Ohjaaja Olli Ryynänen Helsingin

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN PÄTEMÄTTÖMYYS

OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN PÄTEMÄTTÖMYYS TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos Mikko Arra OSAKEYHTIÖN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN PÄTEMÄTTÖMYYS Pro gradu tutkielma Yritysjuridiikka Tampere 2006 II TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Oikeustieteiden

Lisätiedot

Internet-operaattori perusoikeuksien subjektina ja objektina

Internet-operaattori perusoikeuksien subjektina ja objektina Internet-operaattori perusoikeuksien subjektina ja objektina Oikeustieteellinen tiedekunta Valtiosääntöoikeus Pro gradu -tutkielma Pekka Savola 10. 1. 2013 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Oikeustieteellinen

Lisätiedot

Kuntotarkastajan vahingonkorvausvastuu asunto- ja asuinkiinteistökaupan osapuolia kohtaan

Kuntotarkastajan vahingonkorvausvastuu asunto- ja asuinkiinteistökaupan osapuolia kohtaan Kuntotarkastajan vahingonkorvausvastuu asunto- ja asuinkiinteistökaupan osapuolia kohtaan Marko Vasankari 0276562 Pro gradu -tutkielma Esineoikeus Syksy 2014 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN VASTUU TOIMEKSIANTAJAN VASTAPUOLTA KOHTAAN Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Pro gradu -tutkielma Johanna Kanniainen (0160623) Kevät 2013 II Lapin yliopisto,

Lisätiedot

Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä

Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä Finanssioikeuden syventävät opinnot

Lisätiedot

Tiedekunnan oppiaineet. Esineoikeuden pakolliset aineopinnot (20013)

Tiedekunnan oppiaineet. Esineoikeuden pakolliset aineopinnot (20013) Tiedekunnan oppiaineet Tiedekunnan oppiaineet on esitetty opintooppaassa aakkosjärjestyksessä. Oppiainekohtaiset valinnaiset opinnot seuraavat välittömästi pakollisten aineopintojen jälkeen lukuun ottamatta

Lisätiedot

Nokka kohti 2020-lukua 24 TOIVIO-KAASINEN KIRJOITTAA JURISTIN ARJESTA 32 KOLUMNI: OIKEUSVALTIO HORJUU 23 ESIINNY EDUKSESI OIKEUDESSA 34

Nokka kohti 2020-lukua 24 TOIVIO-KAASINEN KIRJOITTAA JURISTIN ARJESTA 32 KOLUMNI: OIKEUSVALTIO HORJUU 23 ESIINNY EDUKSESI OIKEUDESSA 34 Osuvasti oikeuselämästä // numero 2-2015 // kahdeskymmenes vuosikerta VUOSI- KATSAUS- NUMERO TUIJA BRAX OIKEUS LÄHELLE ETÄPALVELUILLA 18 Nokka kohti 2020-lukua 24 TOIVIO-KAASINEN KIRJOITTAA JURISTIN ARJESTA

Lisätiedot

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa

Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Kaksiasianosaissuhteen ylittävästä sopimusvastuusta asuntokaupassa Nina Åkerblom 32133 Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Syksy 2012 ii Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

Lainsäädäntöaloitteet 2012

Lainsäädäntöaloitteet 2012 Lainsäädäntöaloitteet 2012 LOJAALISUUS RIIPPUMATTOMUUS ESTEETTÖMYYS LUOTTAMUKSELLISUUS KUNNIALLISUUS Asianajajaliiton lainsäädäntöaloitteet 2012 13.3.2012 1 (36) Sisältö Johdanto... 2 1 Rahoitus... 3 1.2

Lisätiedot

Säätiölainsäädännön kehittäminen

Säätiölainsäädännön kehittäminen 52/2010 Säätiölainsäädännön kehittäminen Arviomuistio 52/2010 Säätiölainsäädännön kehittäminen Arviomuistio Oikeusministeriö, Helsinki 2010 28.6.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Säätiölainsäädännön

Lisätiedot

Hannes Männistö. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys

Hannes Männistö. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys Hannes Männistö Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys Helsingin yliopisto Perhe- ja jäämistöoikeuden projekti Pro gradu -tutkielma Professori Urpo Kangas 5.5.2014 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Niko Jakobsson. Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta

Niko Jakobsson. Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta Niko Jakobsson Pienen osakeyhtiön toiminnan valvonta erityisesti tiedonsaantioikeuden ja tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta Yksityisoikeuden laitos,

Lisätiedot

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1

kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 kansi2.fh10 Tue Apr 06 16:29:41 2004 Page 1 C M Y CM MY CY CMY K 3/2004 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009

Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 2009 Korkein hallinto-oikeus Vuosikertomus 2009 Oikeusturvan todellisuus 4 Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg Kuntalainen muutoksenhakijana 8 Hallintoneuvos Anne E.

Lisätiedot

KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA

KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA KILPAILUKIELTOVELVOITE YRITYSKAUPASSA Tommi Pietilä (0191553) Pro gradu -tutkielma Velvoiteoikeus Ohjaaja: Juha Karhu Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Hän näki rikoksen tekijän vai näkikö?

Hän näki rikoksen tekijän vai näkikö? Osuvasti oikeuselämästä // numero 3-2015 // kahdeskymmenes vuosikerta PIRKKO KIVIKARI ASIANAJAJAKOULUTUKSEN MOOTTORI 18 Hän näki rikoksen tekijän vai näkikö? 24 PAULIINE KOSKELON OIKEUSTEKO 10 ASIANAJAJIEN

Lisätiedot

1. TUTKIMUSAIHEESTA 14. 1.1. Yleistä esitutkinnasta ja tutkimusaiheen esittely 14. 1.2. Tutkimuksen rakenne 17. 1.3. Tutkimuksen tavoitteista 18

1. TUTKIMUSAIHEESTA 14. 1.1. Yleistä esitutkinnasta ja tutkimusaiheen esittely 14. 1.2. Tutkimuksen rakenne 17. 1.3. Tutkimuksen tavoitteista 18 1 Sisällysluettelo: 1. TUTKIMUSAIHEESTA 14 1.1. Yleistä esitutkinnasta ja tutkimusaiheen esittely 14 1.2. Tutkimuksen rakenne 17 1.3. Tutkimuksen tavoitteista 18 1.4. Rikoksesta epäilty: esitutkinnan kohde

Lisätiedot

NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA YRITYSMUODON MUUTOKSESSA

NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA YRITYSMUODON MUUTOKSESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Aino Saari NEGATIIVINEN OMA PÄÄOMA YRITYSMUODON MUUTOKSESSA Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus Tampere 2014 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu SAARI, AINO: Negatiivinen

Lisätiedot