Liittoutuneiden Valvontakomissio (LVK)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liittoutuneiden Valvontakomissio (LVK)"

Transkriptio

1 Pentti Vähäsarja Liittoutuneiden Valvontakomissio (LVK) Valvontakomissio?! Mikä se sellainen on? Tuo käsite ei todellakaan kuulu nuoren polven keskeisimpään sanavarastoon. Jotkut tietävimmät osaavat liittää sanan sodanjälkeisiin vuosiin. Sanan sisältöön liittyvä Suomen historian vaikea, nöyryyttävä ajanjakso ja tapahtumaketju ovat monille nuorille hämäriä asioita. Sodat kokenut ja sota ajan hyvin muistava sukupolvi liittää käsitteen kauteen, jolloin Suomi oli todellisen pakon sanelemana rähmällään enemmän kuin nk. suomettumisen vuosina. Valvontakomissio on sana, joka tuo tietylle ikäpolvelle vain ikäviä, lähes traumaattisia muistoja. Sodan jälkeen tulee yleensä toivottu rauha mutta yhdentekevää ei ole, millainen rauha. Sen koki Suomen kansa solmitun Välirauhansopimuksen sekä aiemmin solmitun Moskovan rauhan myötä. Koettiin ja nähtiin, miten toimii pienten kansojen vapauttaja, Suuri ja mahtava ystävä.

2 Rauha Jatkosodan sotatoimet Suomen ja Neuvostotasavaltojen Liiton välillä päättyivät Suomen osalta ja Neuvostoliiton osalta vuorokautta myöhemmin. Välirauhansopimus solmittiin toiselta puolen Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton ja Ison Britannian ja Pohjois Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä toiselta puolen Suomen välillä. Suomen ja Neuvostoliiton edustajien allekirjoittamassa sopimuksessa oli 23 artiklaa. Sopimus oli täydellisen yksipuolinen. Velvoitteita asetettiin vain Suomelle. Kansalaisten muistissa ovat parhaiten Suomen valtiovallan hyväksymät alueluovutukset, saksalaisten joukkojen karkotus Pohjois Suomesta eli Lapin sota, Porkkalan vuokraus ja sotakorvaukset. Sopimus liitteineen oli usean vuoden ajan pohjana Neuvostoliiton ja Suomen suhteille. Laki välirauhansopimuksen voimaan saattamisesta hyväksyttiin noudatettavaksi kolmen eduskuntakäsittelyn ja presidentin vahvistuksen jälkeen Pari päivää aikaisemmin eli syyskuun 21. päivänä oli julkistettu sopimuksen sananmuoto ja samalla sen suomalaisia järkyttänyt sisältö. Artiklojen määräykset ja vaatimukset erilaisista toimenpiteistä olivat katkera pala kaikille suomalaisille ehkä kommunisteja lukuun ottamatta. Välirauhansopimuksessa Suomelle asetetut velvoitteet olivat niin mittavia, että tässä yhteydessä kuvaan huomattavasti lyhennettynä vain sopimuksessa mainitun Liittoutuneiden valvontakomission (LVK:n) monitasoista osuutta sopimusehtojen täytäntöönpanon valvonnassa.

3 Rauhan rajat Altavastaajana Välirauhansopimuksen sisällön tultua yleiseen tietoon Suomen valtiovalta, puolustusvoimat, virastot, talouselämä, teollisuus, kauppamerenkulku, erilaiset tutkimuslaitokset, opetustoimi, lehdistö, maanpuolustusjärjestöt, monet seurat ja yhdistykset, yksityishenkilöt ym. joutuivat kylmän tosiasian eteen. Oli jo tehty ja varmasti vielä tehtäisiin kohtuuttomia vaatimuksia toimenpiteistä, joille asetettavat aikataulut olisivat osittain mahdottomia toteuttaa. Ennakkovihjeitä tulevasta antoi esim. rauhansopimuksessa ollut vaatimus saksalaisten riisumisesta aseista tai ajamisesta maasta. Oli odotettavissa järjestöjen lakkauttamisia, sananvapauden rajoittamista, lehdistö ja kirjasensurointia, kirjarovioita ja jopa vangitsemisia. Ennakkoaavistukset kävivät toteen. Ainakin joiltain osin jopa oman maan puolustamista valvontakomissio tulisi pitämään rikollisena toimintana. Samaan aikaan maanpettureita ja vakoilijoita vapautettiin. Käpykaarti saattoi nousta koloistaan. Uusi aika oli koittanut Suomen kansalle.

4 Neuvostoarmeijan ylijohdon asettaman, em. valvontakomission (LVK:n) toimivalta ja tehtävät esitettiin Välirauhansopimuksen 22. artiklassa sekä sen liitteessä. Niissä oli melko yksityiskohtaisesti kirjattu tehtäviä ja asioita, joita sopijapuolet sitoutuivat noudattamaan. Kirjatut määräykset koskivat lähes yksinomaan Suomea. Artiklan sanamuoto oli seuraava. 22. Artikla Tämä sopimus edellyttää, että muodostetaan Liittoutuneiden Valvontakomissio, joka rauhan tekoon saakka huolehtii näiden sopimusehtojen täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanon valvonnasta Liittoutuneiden (Neuvostoliiton) Ylimmän Sotilasjohdon johdolla, viimeksi mainitun toimiessa Liittoutuneiden Valtojen nimissä (katso liitettä 22 artiklaan). 22. artiklan liitteessä mainittiin erityisesti ne 13 artiklaa, joissa olevien määräysten täytäntöönpanon valvonnasta komissio oli vastuussa. Merkille pantavaa oli, että Neuvostoliitto yksin edusti Liittoutuneita valtoja valvontakomissiossa. Kuokkavieraita Helsingissä Valvontakomission n. 15 henkinen etujoukko saapui Helsinkiin Muutamaa päivää myöhemmin saapui yli 80 LVK:n työntekijää. Suomen viranomaisten laskelmien mukaan LVK:n henkilöstömäärä kasvoi 160:een. Koska Englanti oli Neuvostoliiton painostuksesta julistanut Suomelle sodan , LVK:n henkilöstöön liittyi myös 15 Englannin edustajaa. Nämä saapuivat maahamme lokakuun 18. päivänä. Heillä oli vain sivustakatsojan osa komission neuvostoliittolaisten määrätessä tahdin. Valvontakomissio otti käyttöönsä useita hotelleja. Hotelli Tornista tuli noin kolmen vuoden ajaksi LVK:n hallintokeskus. LVK:n toimintatapojen selviämisen myötä syntyi sanonta: Tornin varjo ulottuu maamme jokaiseen kolkkaan. Käytännöllisesti katsoen ylintä valtaa Suomessa käytti kolmen vuoden ajan Liittoutuneiden valvontakomissio (LVK).

5 Kenraalieversti Andrei Zdanov Tornin varjo ulottuu maamme jokaiseen kolkkaan Valvontakomission puheenjohtajaksi määrätty Stalinin luottomies, Leningradin hirmuhallitsija, suomisyöjä ym. kenraalieversti Andrei Zdanov saapui Helsinkiin 5. päivänä lokakuuta ja sai lähes valtion päämiehen vastaanoton. Hänen sijaisensa kenraaliluutnantti Grigori Savonenkov oli tullut Helsinkiin jo aiemmin. 15 henkinen etujoukko saapui Helsinkiin

6 Harkittu organisaatio LVK:n organisaation yläpäähän kuului lukuisia kenraali ja everstitason upseereja, hallintovirkamiehiä, talousmiehiä, poliittisia neuvonantajia, KGB:n edustajia jne. Valvontakomission työrukkasina olivat erikoisosastot, joilla oli tarkoin määrätyt tehtävänsä. Osastot olivat: hallinnollinen osasto, huolto osasto, poliittinen osasto, viestiosasto, turvallisuusosasto, taloudellinen osasto, sota asiainosasto, merivoimaosasto, ilmavoimaosasto sekä sotakorvausosasto. LVK:n paikallistoimistot olivat Kokkolassa, Vaasassa, Raumalla, Hangossa, Maarianhaminassa, Loviisassa ja Kotkassa. Tässä yhteydessä todettakoon vielä kerran, että LVK oli Neuvostoliiton ylimmän sotilasjohdon alainen sotilaallinen organisaatio. Valvontakomission jäsenillä oli diplomaatin status, minkä lisäksi muut otetut, myös käytetyt oikeudet tekivät LVK:sta organisaation, jonka valta oli lähes käsittämätön. Suomalaisten vuosikymmenien ajan rakentama yhteiskuntaa, kansalaisia ja näiden erilaisia toimintoja ja harrastuksia turvaava oikeudellinen suojamuuri sortui ainakin osittain. LVK:n apuna oli alusta alkaen kommunistiseksi vähitellen muuttuva Valtiollinen poliisi (Valpo). Sisäministerikautenaan ( ) kommunisti Yrjö Leino miehitti hengenheimolaisillaan koko Valpon, joka pyrki sitten toiminnallaan varmistamaan asemiaan toivomassaan tulevassa ihanneyhteiskunnassa Neuvostoliiton syleilyssä. Komission toimintatavoista Ennen komission saapumista Suomessa ei tarkoin tiedetty tapaa, millä se ryhtyy valvomaan 22. artiklassa ja sen liitteessä esitettyjen sopimusehtojen ja määräysten toteuttamista. Selvää kuitenkin oli, että valvontakomissio oli saanut Neuvostoliiton puolue ja ylimmältä sotilasjohdolta tiukat määräykset toimintatavoista ja suomalaisten vastapelurien käsittelystä. Se oli ehkä syynä, että rauhansopimukseen liittyvissä virallisissa kokouksissa ja keskusteluissa ei juuri hymyn häivää nähty. Suomalaisten hymyttömyys oli jo neuvotteluasetelmien vuoksi ymmärrettävää.

7 Alusta alkaen todettiin, että itänaapurit osoittautuivat toimissaan ja henkilöinä juuri sellaisiksi, kuin heidän tiedettiin ja pelättiin olevan. Voittajalla oli voittajan elkeet. Heti LVK:n saavuttua Suomen hallitus sai siltä uhkavaatimuksen vangita sotarikoksista Välirauhansopimuksen 13. artiklaan vedoten yli 40 komission nimeämää suomalaista. Syyteaineistoa ei esitetty. Nämä Valpon pidättämät nk. Zdanovin vangit olivat koko kaksi ja puolivuotisen vankeutensa ajan LVK:n määräysvallan alaisina Suomen viranomaisten voimatta puuttua vankien kuulusteluun, kohteluun tai mahdolliseen siirtoon Neuvostoliittoon. LVK:n työssä oli alkuaikoina merkittävänä osana puolustusvoimien toimintaan liittyvien määräysten toteuttamisen seuranta. LVK:n erityisenä huolenaiheena oli saksalaisjoukkojen aseistariisunta tai karkotus Suomen alueelta. Keskenään täydellisesti ristiriidassa olivat rauhansopimuksessa vaaditut puolustusvoimien demobilisointi ja saksalaisten joukkojen riisuminen aseista tai karkottaminen maasta. Molempien asiakohtien osalta Suomen sotilasjohdolla ja LVK:lla oli suuria erimielisyyksiä. Vaadittujen toimenpiteiden hitaan edistymisen vuoksi Suomen hallitus sai vastaanottaa useita ankaria nootteja. LVK:n toimintaan ja vaatimuksiin kuului myös Etelä ja Lounais Suomen rannikkoalueen lentokenttien nopea siirto neuvostoilmavoimien käyttöön, sotavankien luovutus, saksalaisomaisuuden takavarikointi sekä Etelä Suomessa olleiden saksalaisten ja unkarilaisten siviilihenkilöiden ja sotilaiden internointi. LVK:n tehtäviin kuului myös maanpuolustusjärjestöjen eli käyttämänsä oudon terminologian mukaan hitleriläisten järjestöjen lakkauttaminen. Tavoitteena oli myös saada LVK:n työlle myötämielisiä suomalaisia avustajiksi. Valtiollisen poliisin liittäminen LVK:n avustajakuntaan ei tuottanut minkäänlaisia vaikeuksia, sillä Valpo suorastaan tyrkytti palveluksiaan. Valvontakomissiolla oli oikeus saada Suomen viranomaisilta kaikki tehtävänsä täyttämiseen tarvittavat tiedot. Välirauhasopimuksen artiklojen rikkomuksia havaitessaan LVK saattoi tehdä Suomen hallitukselle esityksiä tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

8 LVK:lla oli oikeus perustaa erityisiä elimiä sekä jaoksia ja valtuuttaa ne tekemään puolestaan tarpeelliseksi katsomansa tutkimukset. Valtuutetuilla ja LVK; n jäsenillä oli esteetön pääsy virastoihin, laitoksiin ja satama alueille sekä oikeus saada niiltä tarvitsemansa tiedot. Viranomaisten oli järjestettävä LVK:n käytössä oleville lentokoneille täydet toimintaedellytykset, mikä merkitsi polttoaine ja konehuoltoa sekä kenttäpalvelua. Korkean tason yhteydenpidossa suomalaiseen osapuoleen noudatettiin tarkkaa protokollaa. Kukin valvontakomission johtoryhmän jäsen asioi yleensä vain tietyn ministerin, korkean virkamiehen tai sotilashenkilön kanssa. Jotkut pitivät yhteyttä suomalaisiin vain yhteyselimen välityksellä. Valpon ja LVK:n luetteloima avoimesti neuvostovastainen kirjallisuus hävitettiin aitoon stalinilais hitleriläisten tapaan polttamalla. Oheisen Baltian maiden synkkää kohtaloa kuvaavan vihkosen pelasti kertomansa mukaan kirjailija, sotilasvirkamies Armas J. Pulla valpolaisten huomaamatta Yleisesikunnan tiedotusosaston materiaalista tehdystä roviosta. Tämän tekstin laatija sai sen Armas J:ltä vuonna 1981, vain kuukausi ennen kirjailijan kuolemaa. Valvontakomission korkean johdon ja muiden jäsenten käyttäytyminen hallituksen jäseniä, puolustusvoimien edustajia, virkamiehiä ja jopa tasavallan presidenttiä kohtaan oli ajoittain selvää simputusta. Sovittuja kokousajankohtia ei aina noudatettu. Korkea arvoinenkin suomalainen ministeri, virkamies, sotilas tai neuvotteluryhmä joutui usein odottamaan hermostuneena Hotelli Tornin ovensuussa hattua pyöritellen kunnes neuvostoihmiset suvaitsivat heidät vastaan ottaa. Tapaamiset alkoivat usein vasta iltayön tunteina.

9 Pyydettyjä selvityksiä ei yleensä hyväksytty heti, vaan määrättiin tekemään ne yhä uudelleen ja uudelleen aiempia tarkempina yleensä kohtuuttoman lyhyen määräajan kuluessa. Jotkut esitetyt vaatimukset olivat Välirauhansopimuksen vastaisia. Artiklojen tulkinnanvaraisissa kohdissa noudatettiin poikkeuksetta LVK:n kantaa. LVK ei antanut juuri missään kiistakysymyksessä periksi. Kuitenkin presidentti Mannerheimin esittämät vankat perustelut saivat Zdanovin peruuttamaan Suomen rannikkotykistön romuttamisen. Jotkut vaatimukset herättivät jopa hilpeyttä. Puolustusvoimien saattamista rauhan ajan vahvuuteen tutkinut neuvostokenraaliluutnantti vaati luetteloa pv:n organisaatioon kuuluvista tarkka ampujanaissotilaista. Sellaisia hän oli kertomansa mukaan nähnyt sodan aikana puissa neuvostosotilaita ampumassa. Kenraalin mielestä tarkka ampujat oli häivytetty sotilasorganisaatiosta LVK:n harhauttamiseksi puolustusvoimien naistyöntekijöiden joukkoon. Niille lukijoille, jotka eivät ole vihkiytyneet puolustusvoimien sodanajan organisaation saloihin kerrottakoon, että naisia ei tuolloin ollut pv:n aseellisessa palveluksessa saati sitten tarkka ampujina neuvostosotilaita listimässä. Nuuskijat Valvonnan kenttätyön tekijät asioivat haastateltavien ja kuulusteltavien kanssa kylmästi ja ylimielisesti eli ylimmän sotilasjohdon käskyä kiitettävästi noudattaen. Heidän käyttäytymisensä vapaa ajan riennoissa oli huomattavasti rennompaa, kuten tämän tekstin loppuosassa voidaan todeta. LVK:n edustajat, siviilihenkilöt ja upseerit (yl. everstiluutnantit, majurit ja/tai kapteenit) kiersivät Suomea Helsingistä tai em. paikallistoimistoista käsin. Varuskunnat, pv:n varikot, korjaamot ym. toimipisteet olivat neuvostoupseerien erikoisen mielenkiinnon ja siten myös tarkan tutkimuksen kohteina. Riihimäen varuskuntakaan ei välttynyt heidän vierailultaan, sillä Tykistökoulutuskeskus oli tutkimisen arvoinen kohde. Tutkijoita kiinnostivat myös Helsingissä ja eri puolilla Suomea olevat valtion virastot, tehtaat sekä sellaiset laitokset, joissa tutkijan vilkkaan mielikuvituksen mukaan saattoi olla rauhansopimuksessa kiellettyä toimintaa. Valvontakomission kenttäväellä ja valtuutetuilla oli myös kaikki diplomaattiset etuoikeudet

10 mukaan luettuna henkilöön, omaisuuteen ja arkistoihin liittyvä koskemattomuus. Näiden lisäksi LVK:n joskus käyttämä omankädenoikeus mahdollisti sellaisiakin tutkimuksia ja toimia, jotka olivat selvästi Suomen lain vastaisia. Näissä oli yli innokkaana avustajana poikkeuksetta Valpo. Ihmisiä haettiin kodeistaan Valpon toimitiloihin kuulusteltaviksi, pidätettäviksi kuulusteluja varten tai sitten jostain epämääräisestä epäiltynä. Monella kuulusteltavalla tai pidätetyllä ei ollut minkäänlaista aavistusta kuulustelun tai pidätyksen syistä. Niiksi riitti usein sotaa edeltävä tai sodanaikainen toiminta jossain virassa, tiedotustehtävässä, maanpuolustusjärjestössä, seurassa tai yhdistyksessä. Monet vasemman laidan kulkijat tekivät perusteettomia ilmiantoja naapureistaan, vihaamistaan henkilöistä, oikean laidan kulkijoista jne. Eniten julkisuutta saanut Suomen lain vastainen kumarrus itään oli sisäministeri Leinon hyväksymä joidenkin Suomen kansalaisten luovutus Neuvostoliittoon. Olin luokkaretkeläisenä eduskunnan lehterillä seuraamassa erästä täysistuntoa vuonna 1948 päivänä, jolloin sisäministeri Leino koetti hermostuneena selitellä eduskunnalle tekemisiään ja yritti turhaan saada kansanedustajat uskomaan syyttömyyteensä luovutustapahtumaan. Kommunisti Leinon selityksiä ei uskottu ja hän joutui luopumaan ministerin salkusta. Muita seuraamuksia ei tapahtumasta tullut mutta hänen aikansa poliittisena vaikuttajana oli ohi. Intermezzo Konfliktien välttämiseksi Välirauhansopimuksen velvoitteet yritettiin täyttää niin tarkoin kuin se oli mahdollista. Siitä huolimatta LVK oli tyytymätön suomalaisen osapuolen toimintaan, mutta sehän oli odotettavissa ryssistähän oli kyse. Heidän tuntemansa lämmin ystävyys ja kiintymys ilmenivät mm. siten, että Porkkalan neuvostotykit oli suunnattu 11 vuoden ajan Porkkalan palautukseen asti ( ) pelkästään ja yksinomaan rauhantahtoisesti Helsingin ydinkeskustaa kohti. LVK:n työ päättyi rauhansopimuksen solmimiseen Pariisissa Suomi sai jälleen hengittää vapaasti mutta melkoisin varauksin. Isoveli nimittäin valvoi edelleen.

11 Rajattu osa O. Hederströmin Sotakorvaussopimuksen allekirjoitustilaisuudessa (joulukuussa 1944) ottamasta valokuvasta; J.K. Paasikivi ja A.Zdanov keskustelevat. Koska kuva katsottiin Suomessa arkaluontoiseksi, se julkaistiin ensimmäisenä Yhdysvalloissa, Time-lehdessä. Draama käynnistyy luvussa esittämässäni tapahtumasarjassa Sattuipa eräänä iltana kuvaan tapahtumat sellaisina, kuin lapsi ne koki. Irvokkaan draaman tapahtumapaikkana oli Riihimäen varuskunnan upseerikerho. Tapahtuma sijoittuu aikaan, jolloin venäläistä vielä kutsuttiin ryssäksi (ven. russki, ruots. ryss, saks. Russe, eng. russian, ransk. russe, esp. rusa, ital. russo ja suom. ryssä). Mikäpä minä olen kertomukseni tapahtuma aikana yleisessä käytössä ollutta hyvää ja sattuvaa nimitystä muuttamaan! Suomalainenkin on suomalainen vaikka voissa paistaisi. Kutsumattomat Valvontakomission suurta valtaa käyttävät nuuskijat levittäytyivät lokakuussa 1944 ympäri Etelä Suomea. Mm. varuskunnat saivat silloin kutsumattomia vieraita. Yksi LVK:n monista nuuskijaryhmistä saapui Riihimäelle, jossa oli tärkeä Tykistökoulutuskeskus. Ruskeapuseroiset, tuuheakulmaiset ja synkkäkatseiset

12 vieraat ilmestyivät yllättäen kasarmin katukuvaan. He liikkuivat kasarmialueella tutkimuskohteesta toiseen koulutuskeskuksen virkapukuisten opastamina. Ryssät ovat tulleet tieto levisi nopeasti. Kasarmin aikuisikäisten katseissa ja puheissa kuulsi syvä huoli. Tytöistä en oikein tiedä, mutta pojat olivat aluksi aidon kiinnostuneita siitä, minkä näköisiä nämä juuri tulleet ryssät oikein olivat. Se selvisi nopeasti ja myös heidän liikkuessaan jälkeensä jättämä voimakas imelän parfyymin ja mahorkan tuoksusekoitus. Siihen ja joihinkin nuuskijaryhmän jäseniin törmäsin ensi kerran esikunnan eteiskäytävässä postia hakiessani. Sotaaikana kasarmilla olleet ystävällisen tuntuiset sotamiestasoiset sotavangit eivät parfyymejä käyttäneet. Pentti Vähäsarja Poikien tuntema alkukiinnostus sammui ryssien ensimmäisen vierailupäivän myötä. Kasarmin ylle laskeutui pimeys todellinen sekä kuvaannollinen. Sen koki pieni poikajoukko illan alkavassa draamassa. Draama käynnistyy Näytelmän alkuasetelmat olivat seuraavat:

13 Oli pimeä lokakuun myöhäisilta vuonna Riihimäen varuskunnan upseerikerholla sattui tuolloin kaksi erillistä, samanaikaista, toisiaan kohtaamatonta tapahtumasarjaa, joista toinen kuitenkin käynnistyi toisen vaikutuksesta. Draaman huippukohtien näyttämöinä olivat kerhon valaistu juhlasali sekä sen ikkunoiden ulkopuolella oleva kerhon pimeä edusta, jolle kuitenkin sisältä tulevat valokeilat lankesivat. Lavasteita ei tarvittu. Kolminäytöksinen draama Sattuipa eräänä iltana saattoi alkaa. I näytös Komission ahkeroiman ensimmäisen tarkastuspäivän iltana osa varuskunnan upseeristoa ja tarkastusryhmä in corpore kokoontuivat upseerikerhon juhlasaliin yhteiseen tilaisuuteen, jonka alun hillitty keskusteluvaihe kehittyi illan myötä hyvinkin vapaamuotoiseksi ja estottomaksi. Illan tapahtumien kaikkia yksityiskohtia en tunne, mutta vodkasta ei ollut puutetta, sillä jossain vaiheessa kerhon kristallikruunujen valaisemassa salissa seisoi horjahdellen toisiaan autuaasti halaava, vahvasti humaltunut upseerijoukko. Innokkaimmat ryssät yrittivät ja onnistuivatkin antamaan suusta suulle tekohengitystä joillekin suomalaisille upseereille. Juhlivan seurueen humalatila oli sellainen, että vain muutama upseeri kesti sammumatta juhlan loppuun. Ensimmäinen näytös kesti aamuun asti. Esirippu laskeutui, kuten se oli laskeutunut monella upseerilla jo aikaisemmin yön tunteina. Upseerikerho

14 II näytös Ensimmäisen näytöksen aikana tapahtumien alusta alkaen oli illan pimeydessä kerhon juhlasalin ikkunoiden takana viisi vuotista poikaa (Esa, Veikko, Eero ja kaksi Penttiä). Ikkunoista näimme jotain järkyttävää, jotain sellaista, mitä emme voineet uskoa todeksi; humaltuneet suomalaiset ja ryssän upseerit olivat ringissä kädet toistensa kaulalla nauramassa ja laulamassa sekä välillä halaamassa ja pussaamassa toisiaan. Suomalaiset veljeilemässä ja juhlimassa vihollisten kanssa vihollisten, jotka olivat vieneet meiltä pojilta Esaa lukuun ottamatta kodin ja Karjalan!! Kaikki se, mitä näimme, oli inhottavaa! Me Suomen historiaa hyvin tuntevat pojat olimme synkkien, traumaattisten kokemustemme ja menetystemme vuoksi pitäneet ryssiä vihollisina ja suomalaisten ikuisena uhkana. Ajatuksiimme vaikutti myös se, että Eeron isä oli kaatunut, Penan isä oli kuollut rintamaolosuhteissa ja oma isäni oli sotasairaalassa. Muistan hyvin juhlasalin riehakkaan menon aiheuttaman suunnattoman järkytykseni ja vihantunteeni. Herkkä Esa ei kestänyt näkemäänsä. Se ylitti hänen sietokykynsä. Esa sai raivokohtauksen ja täysin malttinsa menettäneenä huusi itkien: Mä tapan ne! Sitten Esa juoksi pimeyteen. Uskoimme, että tilanne oli Esan osalta ohi. Siinä kuitenkin erehdyimme, sillä Esa palasi jonkin ajan kuluttua kotoa hakemansa kivääri käsissään ja juoksi ikkunan alle, suuntasi kiväärin kohti ikkunaa ja sisällä juhlivaa joukkoa. Viime hetkellä tajusimme omalta järkytykseltämme Esan aikeet. Veikko, Pena ja minä ryntäsimme kohti Esaa ja saimme vaivoin väännetyksi kiväärin hänen käsistään. Onneksi ladattu, varmistamaton kivääri ei lauennut kamppailussa. Pena poisti patruunat aseesta. Me muut pidättelimme Esaa, jonka riuhtominen ja itku vähitellen laantuivat. Pitkään Esa tärisi kuin horkassa. Varsinkin kädet vispasivat rajusti. Salin juhlijat olivat onnellisen tietämättömiä kerhon edustan tapahtumista. He eivät myöskään saaneet näytettä kassun sotilaspoikien hyvästä aseenkäsittely ja ampumataidosta.

15 III näytös Lähdimme kaikki paikalta mäkeä alas asuntoalueelle. Jaloittelimme pihalla ainakin tunnin, jona aikana Esa näytti rauhoittuvan täysin. Saatoimme Esan kotiovelleen ja hän poistui näyttämöltä. Pena piti varmuuden vuoksi kiväärin hallussaan ja vei sen kotiinsa. Sitten me palasimme kerhon seinustalle ja seurasimme jonkin aikaa juhlasalin tapahtumia raivoa ja itkua nieleskellen. Sovimme vielä keskenämme, että tästä ei sitten puhuta muille. (Esa yhtyi päätökseemme seuraavana päivänä). Jos tapahtuma tulisi jollakin tavalla yleiseen tietoon, joutuisimme kuulusteltaviksi ja syytetyiksi vaikka mistä! Kerholla juhlivien suomalaisten ja ryssien hyvät välit eivät luvanneet meille mitään hyvää. Poistuimme paikalta. Illan ja yön draama oli meidän osaltamme ohi. Esirippu saattoi laskeutua mutta ei kuitenkaan meidän muistimme ylle. Sinä yönä en nukkunut hetkeäkään. Kuinka suomalaiset upseerit saattoivat?! Mielessäni välähti myös ajatus, että kummatkohan olivat Esan suurimman vihan kohteena suomalaiset petturiupseerit vai ryssät. Kerholla jatkui sama meno seuraavinakin iltoina, mutta suomalaisten osalta uusin vereksin voimin. Moni kasarmin poika kävi kerhon ikkunoiden alla ihmettelemässä juhlasalin rajuja ryyppäjäisiä. Muistissani ei ole valvontakomission nuuskijoiden vierailun kestoa eikä poistumisen ajankohtaa. Jossittelua Olen jälkikäteen usein pohtinut, että mitähän olisi tapahtunut, jos jokunen valvontakomission upseeri ja siinä sivussa muutama suomalainen olisi ammuttu Riihimäen upseerikerholla lokakuisen illan pimeydestä vuonna Vaikka teko olisi uskottukin poikasen suunnittelemattomaksi, spontaaniksi reaktioksi ja vihanpurkaukseksi, valvontakomissio olisi varmasti väittänyt tapahtumaa neuvostovastaisten voimien suunnittelemaksi ja paikalla olleita poikia vain suunnitelman täytäntöönpanon välikappaleiksi. Tilanne maassa oli erittäin räjähdysherkkä. Valvontakomissio odotti todennäköisesti vain sopivaa syytä ja tilaisuutta puuttua entistä järeämmin ottein maamme sisäisiin asioihin.

16 Tavattiinpa aina joskus Kasarmin kakrujen tapaamisten alettua me edellä kuvattuun tapahtumaan osallistuneet, jonkin verran jo ikääntyneet pojat pysähdyimme aina hetkeksi kerhon ikkunoiden alle, katsoimme merkitsevästi toisiimme sanaakaan sanomatta. Sitten siirryimme muiden kakrujen tavoin kerhon sisätiloihin. Jostain syystä tapahtumasta kertominen muille kakruille jäi tekemättä. Yhteinen kokemuksemme pysyi kuten lasten leikeissä vain meidän salaisuutenamme. Näin me asianosaiset vakuutimme toisillemme vuosikymmenien ajan. Tunnustan kuitenkin kertoneeni parille luotettavalle ulkopuoliselle ystävälleni tapahtumasta, kun siitä oli kulunut jo yli viisikymmentä vuotta. Yllätyksekseni he eivät reagoineet kertomaani mitenkään erikoisesti. Tapahtumaa ei otettu keskusteluissamme esille myöhemminkään. Molemmat ystäväni ovat jo manan majoilla. Heidän kuolemansa vaikutti osaltaan siihen, että kerroin kuvaamani tapahtuman kasarmin kakruille kokouksessamme Riihimäen upseerikerhon juhlasalissa jottei tieto kokemuksestamme katoaisi kanssani maan rakoon.

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

TALVISODAN TILINPÄÄTÖS

TALVISODAN TILINPÄÄTÖS TALVISODAN TILINPÄÄTÖS Talvisota 30.11.1939 13.3.1940 I. Sotasuunnitelmat 1930- luvulla II. Sotatoimet joulukuussa 1939 III. Etsikkoaika tammikuu 1940 IV. Ratkaisevat taistelut helmi- ja maaliskuussa 1940

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Heikki Kurttila. Isäntämaasopimus. Pirtin klubi 5.4.2016

Heikki Kurttila. Isäntämaasopimus. Pirtin klubi 5.4.2016 Heikki Kurttila Isäntämaasopimus hyppy kohti NATOa Pirtin klubi 5.4.2016 Historiaa: Paasikiven Kekkosen linja Paasikivi: Olipa Venäjä miten vahva tai miten heikko hyvänsä, aina se on tarpeeksi vahva Suomelle.

Lisätiedot

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Mikä perustuslaki on? Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta. Perustuslaista löytyvät suomalaisen kansanvallan keskeisimmät pelisäännöt,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA Tammikuun alussa Lappeenrannan Insinöörien puheenjohtaja Reijo Mustonen havahtui käydessään Ympäristöministeriön www-sivuilla, jossa ilmoitettiin

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

TOPSIDE. Opas taustatuelle. Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa. www.peer-training.eu. Inclusion Europe

TOPSIDE. Opas taustatuelle. Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa. www.peer-training.eu. Inclusion Europe TOPSIDE Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa Opas taustatuelle Inclusion Europe www.peer-training.eu Tekijät: TOPSIDE kumppanit Hugh Savage, ENABLE Skotlanti Petra Nováková, Inclusion

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

Juoksuhaudoista uussuomettumiseen

Juoksuhaudoista uussuomettumiseen Matti Vuorikoski Juoksuhaudoista uussuomettumiseen Suomi-Venäjä-Seura 70 vuotta Pirkanmaalla Matti Vuorikoski 2015 Kustantaja: BoD Books on Demand, Helsinki, Suomi Valmistaja: Bod Books on Demand, Norderstedt,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

TUTKINTAPYYNTÖ PUOLUSTUSVOIMIEN YHTEISTOIMINTAMENETTELYN LAILLISUUDESTA KOSKI EN PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN KÄSITTELYÄ

TUTKINTAPYYNTÖ PUOLUSTUSVOIMIEN YHTEISTOIMINTAMENETTELYN LAILLISUUDESTA KOSKI EN PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN KÄSITTELYÄ 1 Nimi: Petteri Leino Osoite: Aliupseeriliitto ry, Ratamestarinkatu 11 A, 7.krs, 00520 Hki Puhelin: 040 7354 987 sähköposti: petteri.leino@aliupseeriliitto.fi Helsingin poliisilaitos Pasilanraitio 11 PL

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014. 50/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 372/2014) Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

YH1 kurssin kertaus. Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa. Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet. Tasavallan presidentin valinta

YH1 kurssin kertaus. Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa. Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet. Tasavallan presidentin valinta YH1 kurssin kertaus Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet Tasavallan presidentin valinta Tasavallan presidentin tehtävät ja toimenkuva Tasa-arvoinen

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Saisinko nimikirjoituksenne, Herra Presidentti?

Saisinko nimikirjoituksenne, Herra Presidentti? 104 LÄHIKUVA 2/2016 Tomi Lindblom VTT Saisinko nimikirjoituksenne, Herra Presidentti? Kirjoittaja on VTT ja viestintäyrittäjä, jolla on yksi maamme laajimmista yksityisomistuksessa olevista nimikirjoituskokoelmista.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 208. Laki. Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1998 N:o 208 213 SISÄLLYS N:o Sivu 208 Laki Sopimuksen Euroopan energiaperuskirjasta ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten

Lisätiedot

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 )

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) 2009-2013 Suomen historia Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) Sotien jälkeinen aika (1945 ) Nykyaika Esihistoria ( 1300) Suomi

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

Harjoittele YO-tehtäviä. Kysymykset. 1. Tilastotehtävä

Harjoittele YO-tehtäviä. Kysymykset. 1. Tilastotehtävä Kurssi 4 Suomen historian käännekohtia Luku VI Köyhyydestä hyvinvointiin Harjoittele YO-tehtäviä Kysymykset 1. Tilastotehtävä Oheinen tilasto kuvaa yksityisten kulutusmenojen kehitystä Suomessa 1900- luvun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 273 280 SISÄLLYS N:o Sivu 273 Laki Argentiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Jäsenvaltio EU/ETA Myyntiluvan haltija Nimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 2002 N:o 70 72 SISÄLLYS N:o Sivu 70 Laki Pohjoismaiden välillä elatusavun perimisestä

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan HE 125/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 11 f :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tarkoituksena on toteuttaa Euroopan

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 * KOMISSIO v. SUOMI YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 * Asiassa 0195/04, jossa on kyse EY 226 artiklaan perustuvasta jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1615 1621 SISÄLLYS N:o Sivu 1615 Laki Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011

Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retki Panssariprikaatiin 10.5.2011 Retkellä oli mukana 12 senioria ja heidän seuralaistaan. Matkaan lähdettiin Tokeen bussilla Vanhalta kirkolta kello 11.00. Panssariprikaatin portilla meitä oli vastassa

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen Tampere

Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen Tampere Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen 14.5.2013 Tampere Kihlakunnansyyttäjä Pia Mäenpää, Itä-Suomen syyttäjänvirasto 1. Yhteistyö 2. Ohjaaminen

Lisätiedot

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R

IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S V E R IitinReserviupseerikerho ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 5 V E R 1 0. 3 Hallitus 2014 Pekka Mertakorpi, pj. 040-5176044 Tapani Peltola, vpj 044-2899226 Sami Ahola, siht 040-085 9670 Jouni Laurikainen,

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

enttämestari Esko Mansikkaviita

enttämestari Esko Mansikkaviita enttämestari Esko Mansikkaviita Seppo Alakoski P arkanon tutkimusasema metsäntutkimusta 40 vuotta 147 Toimitilojen suunnittelu Harjannostajaiset Tutkimustoiminta laajenee Toimitilojen laajennus Kenttämestari

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

KIERTO KIRJE KOKO E LM A

KIERTO KIRJE KOKO E LM A POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTO KIRJE KOKO E LM A 1953 N:o 42-43 N:o 42. Kiertokirje posti- ja lennätinlaitoksen virkailijain toimeen ottamista ja toimesta eroamista koskevien ohjeiden D-liitteen

Lisätiedot

Nyt tämä vapaus on uhattuna, kaikki arvot, jotka

Nyt tämä vapaus on uhattuna, kaikki arvot, jotka V - 2-33 ten vaikutuksesta ulkopoliittisten vaatimusten toteuttamisessa, sillä sen ruvetessa tuntumaan ulkopoliittisen johdon merkitys vähenee, puolustusministerin vaikutus kasvaa. Mutta minä puhun eräästä

Lisätiedot

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu?

Esipuhe. Esipuhe. Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? 11 Esipuhe Tämäpä yllätys, sanoi Ihaa iltapäivällä nähdessään kaikkien tulevan taloaan kohti. Onko minutkin kutsuttu? (Nalle Puh) Paula Määtän kirjoittama Perhe asiantuntijana -teos päätyi kymmenen vuotta

Lisätiedot

Lähteet: Tuhat ja yksi yötä. 1994. Tuhannen ja yhdenyön satuja. 1994.

Lähteet: Tuhat ja yksi yötä. 1994. Tuhannen ja yhdenyön satuja. 1994. Kertomus Sehrezadesta Viisaan ja rakastetun sulttaanin valtasi viha, kun hänelle selvisi, että hänen kaunis puolisonsa oli pettänyt häntä. Hän surmautti puolisonsa ja otti käyttöön sellaisen tavan, että

Lisätiedot

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus

LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 1 (8) LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 5 lapsi kiipesi päiväkodin aidan yli, työntekijä kiipesi perässä ja sai

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

POLIISIN POSTTRAUMATYÖPAJAT

POLIISIN POSTTRAUMATYÖPAJAT POLIISIN POSTTRAUMATYÖPAJAT Menestyksekästä toimintaa Kriisityönpäivät 7.-8.4.2016 Helsinki Hallintotieteiden tohtori, rikoskomisario Juha Järvelin Mistä on kyse FBI vuonna 1985 agenteille, jotka osallisina

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013

Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013 Reserviläisliitto - Jäsentutkimus 2013 ETTA PARTANEN MEIJU AHOMÄKI SAMU HÄMÄLÄINEN INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Reserviläisliiton 2013 tutkimusraportti. Tutkimuksella selvitettiin

Lisätiedot

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi

HE 220/2005 vp. kuuden kuukauden aikana ilmoita varauman säilyttämisestä taikka sen muuttamisesta, Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi HE 220/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Motinteosta mottimetsään

Motinteosta mottimetsään SSHS:n luentosarja 17.10.2012 Motinteosta mottimetsään yritys palata rauhanajan organisaatioon talvella 1942 Vesa Tynkkynen Kartat Ari Raunio Voimavarojen tasapainottaminen 1941/1942 SODAN tarpeet YHTEISKUNNAN

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

SISÄLLYS. http://d-nb.info/1031108513

SISÄLLYS. http://d-nb.info/1031108513 SISÄLLYS Lukijalle 5 Kärkölä eteläisessä Hämeessä 7 Vallankumousvuonna 1917 8 Tammikuussa 1918 10 Vuodet 1917 ja 1918 Kärkölässä 11 Kolme punaisen vallan kuukautta 21 Saksalaiset saapuivat Kärkölään 23

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014. Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 27.1.2014 2013/2230(DEC) MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti.

Jeesus söi viimeisen aterian oppilaittensa kanssa. Aterialla Jeesus otti leivän, mursi siitä palan ja kiitti. Viimeinen ateria Jeesus sanoi oppilailleen: - On tullut minun aikani mennä pois. Jeesus tarkoitti, että hän kuolee pian. Oppilailleen Jeesus lupasi: - Minä olen aina teidän kanssanne. Älkää olko surullisia.

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD1325 SOTA-AJAN PIKKUPOJAT 1999-2001 FSD1325 FATHER-SON RELATIONSHIPS AND THE WAR 1999-2001 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013. Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto. Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat!

Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013. Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto. Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat! Puhe Rautavaara-päivien pääjuhlassa 30.6. 2013 Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto Hyvät Rautavaara-päivien osanottajat! Rautavaara-päivien monipuolinen ohjelma ja päivien näkyvyys kertovat

Lisätiedot