Liittoutuneiden Valvontakomissio (LVK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liittoutuneiden Valvontakomissio (LVK)"

Transkriptio

1 Pentti Vähäsarja Liittoutuneiden Valvontakomissio (LVK) Valvontakomissio?! Mikä se sellainen on? Tuo käsite ei todellakaan kuulu nuoren polven keskeisimpään sanavarastoon. Jotkut tietävimmät osaavat liittää sanan sodanjälkeisiin vuosiin. Sanan sisältöön liittyvä Suomen historian vaikea, nöyryyttävä ajanjakso ja tapahtumaketju ovat monille nuorille hämäriä asioita. Sodat kokenut ja sota ajan hyvin muistava sukupolvi liittää käsitteen kauteen, jolloin Suomi oli todellisen pakon sanelemana rähmällään enemmän kuin nk. suomettumisen vuosina. Valvontakomissio on sana, joka tuo tietylle ikäpolvelle vain ikäviä, lähes traumaattisia muistoja. Sodan jälkeen tulee yleensä toivottu rauha mutta yhdentekevää ei ole, millainen rauha. Sen koki Suomen kansa solmitun Välirauhansopimuksen sekä aiemmin solmitun Moskovan rauhan myötä. Koettiin ja nähtiin, miten toimii pienten kansojen vapauttaja, Suuri ja mahtava ystävä.

2 Rauha Jatkosodan sotatoimet Suomen ja Neuvostotasavaltojen Liiton välillä päättyivät Suomen osalta ja Neuvostoliiton osalta vuorokautta myöhemmin. Välirauhansopimus solmittiin toiselta puolen Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton ja Ison Britannian ja Pohjois Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä toiselta puolen Suomen välillä. Suomen ja Neuvostoliiton edustajien allekirjoittamassa sopimuksessa oli 23 artiklaa. Sopimus oli täydellisen yksipuolinen. Velvoitteita asetettiin vain Suomelle. Kansalaisten muistissa ovat parhaiten Suomen valtiovallan hyväksymät alueluovutukset, saksalaisten joukkojen karkotus Pohjois Suomesta eli Lapin sota, Porkkalan vuokraus ja sotakorvaukset. Sopimus liitteineen oli usean vuoden ajan pohjana Neuvostoliiton ja Suomen suhteille. Laki välirauhansopimuksen voimaan saattamisesta hyväksyttiin noudatettavaksi kolmen eduskuntakäsittelyn ja presidentin vahvistuksen jälkeen Pari päivää aikaisemmin eli syyskuun 21. päivänä oli julkistettu sopimuksen sananmuoto ja samalla sen suomalaisia järkyttänyt sisältö. Artiklojen määräykset ja vaatimukset erilaisista toimenpiteistä olivat katkera pala kaikille suomalaisille ehkä kommunisteja lukuun ottamatta. Välirauhansopimuksessa Suomelle asetetut velvoitteet olivat niin mittavia, että tässä yhteydessä kuvaan huomattavasti lyhennettynä vain sopimuksessa mainitun Liittoutuneiden valvontakomission (LVK:n) monitasoista osuutta sopimusehtojen täytäntöönpanon valvonnassa.

3 Rauhan rajat Altavastaajana Välirauhansopimuksen sisällön tultua yleiseen tietoon Suomen valtiovalta, puolustusvoimat, virastot, talouselämä, teollisuus, kauppamerenkulku, erilaiset tutkimuslaitokset, opetustoimi, lehdistö, maanpuolustusjärjestöt, monet seurat ja yhdistykset, yksityishenkilöt ym. joutuivat kylmän tosiasian eteen. Oli jo tehty ja varmasti vielä tehtäisiin kohtuuttomia vaatimuksia toimenpiteistä, joille asetettavat aikataulut olisivat osittain mahdottomia toteuttaa. Ennakkovihjeitä tulevasta antoi esim. rauhansopimuksessa ollut vaatimus saksalaisten riisumisesta aseista tai ajamisesta maasta. Oli odotettavissa järjestöjen lakkauttamisia, sananvapauden rajoittamista, lehdistö ja kirjasensurointia, kirjarovioita ja jopa vangitsemisia. Ennakkoaavistukset kävivät toteen. Ainakin joiltain osin jopa oman maan puolustamista valvontakomissio tulisi pitämään rikollisena toimintana. Samaan aikaan maanpettureita ja vakoilijoita vapautettiin. Käpykaarti saattoi nousta koloistaan. Uusi aika oli koittanut Suomen kansalle.

4 Neuvostoarmeijan ylijohdon asettaman, em. valvontakomission (LVK:n) toimivalta ja tehtävät esitettiin Välirauhansopimuksen 22. artiklassa sekä sen liitteessä. Niissä oli melko yksityiskohtaisesti kirjattu tehtäviä ja asioita, joita sopijapuolet sitoutuivat noudattamaan. Kirjatut määräykset koskivat lähes yksinomaan Suomea. Artiklan sanamuoto oli seuraava. 22. Artikla Tämä sopimus edellyttää, että muodostetaan Liittoutuneiden Valvontakomissio, joka rauhan tekoon saakka huolehtii näiden sopimusehtojen täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanon valvonnasta Liittoutuneiden (Neuvostoliiton) Ylimmän Sotilasjohdon johdolla, viimeksi mainitun toimiessa Liittoutuneiden Valtojen nimissä (katso liitettä 22 artiklaan). 22. artiklan liitteessä mainittiin erityisesti ne 13 artiklaa, joissa olevien määräysten täytäntöönpanon valvonnasta komissio oli vastuussa. Merkille pantavaa oli, että Neuvostoliitto yksin edusti Liittoutuneita valtoja valvontakomissiossa. Kuokkavieraita Helsingissä Valvontakomission n. 15 henkinen etujoukko saapui Helsinkiin Muutamaa päivää myöhemmin saapui yli 80 LVK:n työntekijää. Suomen viranomaisten laskelmien mukaan LVK:n henkilöstömäärä kasvoi 160:een. Koska Englanti oli Neuvostoliiton painostuksesta julistanut Suomelle sodan , LVK:n henkilöstöön liittyi myös 15 Englannin edustajaa. Nämä saapuivat maahamme lokakuun 18. päivänä. Heillä oli vain sivustakatsojan osa komission neuvostoliittolaisten määrätessä tahdin. Valvontakomissio otti käyttöönsä useita hotelleja. Hotelli Tornista tuli noin kolmen vuoden ajaksi LVK:n hallintokeskus. LVK:n toimintatapojen selviämisen myötä syntyi sanonta: Tornin varjo ulottuu maamme jokaiseen kolkkaan. Käytännöllisesti katsoen ylintä valtaa Suomessa käytti kolmen vuoden ajan Liittoutuneiden valvontakomissio (LVK).

5 Kenraalieversti Andrei Zdanov Tornin varjo ulottuu maamme jokaiseen kolkkaan Valvontakomission puheenjohtajaksi määrätty Stalinin luottomies, Leningradin hirmuhallitsija, suomisyöjä ym. kenraalieversti Andrei Zdanov saapui Helsinkiin 5. päivänä lokakuuta ja sai lähes valtion päämiehen vastaanoton. Hänen sijaisensa kenraaliluutnantti Grigori Savonenkov oli tullut Helsinkiin jo aiemmin. 15 henkinen etujoukko saapui Helsinkiin

6 Harkittu organisaatio LVK:n organisaation yläpäähän kuului lukuisia kenraali ja everstitason upseereja, hallintovirkamiehiä, talousmiehiä, poliittisia neuvonantajia, KGB:n edustajia jne. Valvontakomission työrukkasina olivat erikoisosastot, joilla oli tarkoin määrätyt tehtävänsä. Osastot olivat: hallinnollinen osasto, huolto osasto, poliittinen osasto, viestiosasto, turvallisuusosasto, taloudellinen osasto, sota asiainosasto, merivoimaosasto, ilmavoimaosasto sekä sotakorvausosasto. LVK:n paikallistoimistot olivat Kokkolassa, Vaasassa, Raumalla, Hangossa, Maarianhaminassa, Loviisassa ja Kotkassa. Tässä yhteydessä todettakoon vielä kerran, että LVK oli Neuvostoliiton ylimmän sotilasjohdon alainen sotilaallinen organisaatio. Valvontakomission jäsenillä oli diplomaatin status, minkä lisäksi muut otetut, myös käytetyt oikeudet tekivät LVK:sta organisaation, jonka valta oli lähes käsittämätön. Suomalaisten vuosikymmenien ajan rakentama yhteiskuntaa, kansalaisia ja näiden erilaisia toimintoja ja harrastuksia turvaava oikeudellinen suojamuuri sortui ainakin osittain. LVK:n apuna oli alusta alkaen kommunistiseksi vähitellen muuttuva Valtiollinen poliisi (Valpo). Sisäministerikautenaan ( ) kommunisti Yrjö Leino miehitti hengenheimolaisillaan koko Valpon, joka pyrki sitten toiminnallaan varmistamaan asemiaan toivomassaan tulevassa ihanneyhteiskunnassa Neuvostoliiton syleilyssä. Komission toimintatavoista Ennen komission saapumista Suomessa ei tarkoin tiedetty tapaa, millä se ryhtyy valvomaan 22. artiklassa ja sen liitteessä esitettyjen sopimusehtojen ja määräysten toteuttamista. Selvää kuitenkin oli, että valvontakomissio oli saanut Neuvostoliiton puolue ja ylimmältä sotilasjohdolta tiukat määräykset toimintatavoista ja suomalaisten vastapelurien käsittelystä. Se oli ehkä syynä, että rauhansopimukseen liittyvissä virallisissa kokouksissa ja keskusteluissa ei juuri hymyn häivää nähty. Suomalaisten hymyttömyys oli jo neuvotteluasetelmien vuoksi ymmärrettävää.

7 Alusta alkaen todettiin, että itänaapurit osoittautuivat toimissaan ja henkilöinä juuri sellaisiksi, kuin heidän tiedettiin ja pelättiin olevan. Voittajalla oli voittajan elkeet. Heti LVK:n saavuttua Suomen hallitus sai siltä uhkavaatimuksen vangita sotarikoksista Välirauhansopimuksen 13. artiklaan vedoten yli 40 komission nimeämää suomalaista. Syyteaineistoa ei esitetty. Nämä Valpon pidättämät nk. Zdanovin vangit olivat koko kaksi ja puolivuotisen vankeutensa ajan LVK:n määräysvallan alaisina Suomen viranomaisten voimatta puuttua vankien kuulusteluun, kohteluun tai mahdolliseen siirtoon Neuvostoliittoon. LVK:n työssä oli alkuaikoina merkittävänä osana puolustusvoimien toimintaan liittyvien määräysten toteuttamisen seuranta. LVK:n erityisenä huolenaiheena oli saksalaisjoukkojen aseistariisunta tai karkotus Suomen alueelta. Keskenään täydellisesti ristiriidassa olivat rauhansopimuksessa vaaditut puolustusvoimien demobilisointi ja saksalaisten joukkojen riisuminen aseista tai karkottaminen maasta. Molempien asiakohtien osalta Suomen sotilasjohdolla ja LVK:lla oli suuria erimielisyyksiä. Vaadittujen toimenpiteiden hitaan edistymisen vuoksi Suomen hallitus sai vastaanottaa useita ankaria nootteja. LVK:n toimintaan ja vaatimuksiin kuului myös Etelä ja Lounais Suomen rannikkoalueen lentokenttien nopea siirto neuvostoilmavoimien käyttöön, sotavankien luovutus, saksalaisomaisuuden takavarikointi sekä Etelä Suomessa olleiden saksalaisten ja unkarilaisten siviilihenkilöiden ja sotilaiden internointi. LVK:n tehtäviin kuului myös maanpuolustusjärjestöjen eli käyttämänsä oudon terminologian mukaan hitleriläisten järjestöjen lakkauttaminen. Tavoitteena oli myös saada LVK:n työlle myötämielisiä suomalaisia avustajiksi. Valtiollisen poliisin liittäminen LVK:n avustajakuntaan ei tuottanut minkäänlaisia vaikeuksia, sillä Valpo suorastaan tyrkytti palveluksiaan. Valvontakomissiolla oli oikeus saada Suomen viranomaisilta kaikki tehtävänsä täyttämiseen tarvittavat tiedot. Välirauhasopimuksen artiklojen rikkomuksia havaitessaan LVK saattoi tehdä Suomen hallitukselle esityksiä tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

8 LVK:lla oli oikeus perustaa erityisiä elimiä sekä jaoksia ja valtuuttaa ne tekemään puolestaan tarpeelliseksi katsomansa tutkimukset. Valtuutetuilla ja LVK; n jäsenillä oli esteetön pääsy virastoihin, laitoksiin ja satama alueille sekä oikeus saada niiltä tarvitsemansa tiedot. Viranomaisten oli järjestettävä LVK:n käytössä oleville lentokoneille täydet toimintaedellytykset, mikä merkitsi polttoaine ja konehuoltoa sekä kenttäpalvelua. Korkean tason yhteydenpidossa suomalaiseen osapuoleen noudatettiin tarkkaa protokollaa. Kukin valvontakomission johtoryhmän jäsen asioi yleensä vain tietyn ministerin, korkean virkamiehen tai sotilashenkilön kanssa. Jotkut pitivät yhteyttä suomalaisiin vain yhteyselimen välityksellä. Valpon ja LVK:n luetteloima avoimesti neuvostovastainen kirjallisuus hävitettiin aitoon stalinilais hitleriläisten tapaan polttamalla. Oheisen Baltian maiden synkkää kohtaloa kuvaavan vihkosen pelasti kertomansa mukaan kirjailija, sotilasvirkamies Armas J. Pulla valpolaisten huomaamatta Yleisesikunnan tiedotusosaston materiaalista tehdystä roviosta. Tämän tekstin laatija sai sen Armas J:ltä vuonna 1981, vain kuukausi ennen kirjailijan kuolemaa. Valvontakomission korkean johdon ja muiden jäsenten käyttäytyminen hallituksen jäseniä, puolustusvoimien edustajia, virkamiehiä ja jopa tasavallan presidenttiä kohtaan oli ajoittain selvää simputusta. Sovittuja kokousajankohtia ei aina noudatettu. Korkea arvoinenkin suomalainen ministeri, virkamies, sotilas tai neuvotteluryhmä joutui usein odottamaan hermostuneena Hotelli Tornin ovensuussa hattua pyöritellen kunnes neuvostoihmiset suvaitsivat heidät vastaan ottaa. Tapaamiset alkoivat usein vasta iltayön tunteina.

9 Pyydettyjä selvityksiä ei yleensä hyväksytty heti, vaan määrättiin tekemään ne yhä uudelleen ja uudelleen aiempia tarkempina yleensä kohtuuttoman lyhyen määräajan kuluessa. Jotkut esitetyt vaatimukset olivat Välirauhansopimuksen vastaisia. Artiklojen tulkinnanvaraisissa kohdissa noudatettiin poikkeuksetta LVK:n kantaa. LVK ei antanut juuri missään kiistakysymyksessä periksi. Kuitenkin presidentti Mannerheimin esittämät vankat perustelut saivat Zdanovin peruuttamaan Suomen rannikkotykistön romuttamisen. Jotkut vaatimukset herättivät jopa hilpeyttä. Puolustusvoimien saattamista rauhan ajan vahvuuteen tutkinut neuvostokenraaliluutnantti vaati luetteloa pv:n organisaatioon kuuluvista tarkka ampujanaissotilaista. Sellaisia hän oli kertomansa mukaan nähnyt sodan aikana puissa neuvostosotilaita ampumassa. Kenraalin mielestä tarkka ampujat oli häivytetty sotilasorganisaatiosta LVK:n harhauttamiseksi puolustusvoimien naistyöntekijöiden joukkoon. Niille lukijoille, jotka eivät ole vihkiytyneet puolustusvoimien sodanajan organisaation saloihin kerrottakoon, että naisia ei tuolloin ollut pv:n aseellisessa palveluksessa saati sitten tarkka ampujina neuvostosotilaita listimässä. Nuuskijat Valvonnan kenttätyön tekijät asioivat haastateltavien ja kuulusteltavien kanssa kylmästi ja ylimielisesti eli ylimmän sotilasjohdon käskyä kiitettävästi noudattaen. Heidän käyttäytymisensä vapaa ajan riennoissa oli huomattavasti rennompaa, kuten tämän tekstin loppuosassa voidaan todeta. LVK:n edustajat, siviilihenkilöt ja upseerit (yl. everstiluutnantit, majurit ja/tai kapteenit) kiersivät Suomea Helsingistä tai em. paikallistoimistoista käsin. Varuskunnat, pv:n varikot, korjaamot ym. toimipisteet olivat neuvostoupseerien erikoisen mielenkiinnon ja siten myös tarkan tutkimuksen kohteina. Riihimäen varuskuntakaan ei välttynyt heidän vierailultaan, sillä Tykistökoulutuskeskus oli tutkimisen arvoinen kohde. Tutkijoita kiinnostivat myös Helsingissä ja eri puolilla Suomea olevat valtion virastot, tehtaat sekä sellaiset laitokset, joissa tutkijan vilkkaan mielikuvituksen mukaan saattoi olla rauhansopimuksessa kiellettyä toimintaa. Valvontakomission kenttäväellä ja valtuutetuilla oli myös kaikki diplomaattiset etuoikeudet

10 mukaan luettuna henkilöön, omaisuuteen ja arkistoihin liittyvä koskemattomuus. Näiden lisäksi LVK:n joskus käyttämä omankädenoikeus mahdollisti sellaisiakin tutkimuksia ja toimia, jotka olivat selvästi Suomen lain vastaisia. Näissä oli yli innokkaana avustajana poikkeuksetta Valpo. Ihmisiä haettiin kodeistaan Valpon toimitiloihin kuulusteltaviksi, pidätettäviksi kuulusteluja varten tai sitten jostain epämääräisestä epäiltynä. Monella kuulusteltavalla tai pidätetyllä ei ollut minkäänlaista aavistusta kuulustelun tai pidätyksen syistä. Niiksi riitti usein sotaa edeltävä tai sodanaikainen toiminta jossain virassa, tiedotustehtävässä, maanpuolustusjärjestössä, seurassa tai yhdistyksessä. Monet vasemman laidan kulkijat tekivät perusteettomia ilmiantoja naapureistaan, vihaamistaan henkilöistä, oikean laidan kulkijoista jne. Eniten julkisuutta saanut Suomen lain vastainen kumarrus itään oli sisäministeri Leinon hyväksymä joidenkin Suomen kansalaisten luovutus Neuvostoliittoon. Olin luokkaretkeläisenä eduskunnan lehterillä seuraamassa erästä täysistuntoa vuonna 1948 päivänä, jolloin sisäministeri Leino koetti hermostuneena selitellä eduskunnalle tekemisiään ja yritti turhaan saada kansanedustajat uskomaan syyttömyyteensä luovutustapahtumaan. Kommunisti Leinon selityksiä ei uskottu ja hän joutui luopumaan ministerin salkusta. Muita seuraamuksia ei tapahtumasta tullut mutta hänen aikansa poliittisena vaikuttajana oli ohi. Intermezzo Konfliktien välttämiseksi Välirauhansopimuksen velvoitteet yritettiin täyttää niin tarkoin kuin se oli mahdollista. Siitä huolimatta LVK oli tyytymätön suomalaisen osapuolen toimintaan, mutta sehän oli odotettavissa ryssistähän oli kyse. Heidän tuntemansa lämmin ystävyys ja kiintymys ilmenivät mm. siten, että Porkkalan neuvostotykit oli suunnattu 11 vuoden ajan Porkkalan palautukseen asti ( ) pelkästään ja yksinomaan rauhantahtoisesti Helsingin ydinkeskustaa kohti. LVK:n työ päättyi rauhansopimuksen solmimiseen Pariisissa Suomi sai jälleen hengittää vapaasti mutta melkoisin varauksin. Isoveli nimittäin valvoi edelleen.

11 Rajattu osa O. Hederströmin Sotakorvaussopimuksen allekirjoitustilaisuudessa (joulukuussa 1944) ottamasta valokuvasta; J.K. Paasikivi ja A.Zdanov keskustelevat. Koska kuva katsottiin Suomessa arkaluontoiseksi, se julkaistiin ensimmäisenä Yhdysvalloissa, Time-lehdessä. Draama käynnistyy luvussa esittämässäni tapahtumasarjassa Sattuipa eräänä iltana kuvaan tapahtumat sellaisina, kuin lapsi ne koki. Irvokkaan draaman tapahtumapaikkana oli Riihimäen varuskunnan upseerikerho. Tapahtuma sijoittuu aikaan, jolloin venäläistä vielä kutsuttiin ryssäksi (ven. russki, ruots. ryss, saks. Russe, eng. russian, ransk. russe, esp. rusa, ital. russo ja suom. ryssä). Mikäpä minä olen kertomukseni tapahtuma aikana yleisessä käytössä ollutta hyvää ja sattuvaa nimitystä muuttamaan! Suomalainenkin on suomalainen vaikka voissa paistaisi. Kutsumattomat Valvontakomission suurta valtaa käyttävät nuuskijat levittäytyivät lokakuussa 1944 ympäri Etelä Suomea. Mm. varuskunnat saivat silloin kutsumattomia vieraita. Yksi LVK:n monista nuuskijaryhmistä saapui Riihimäelle, jossa oli tärkeä Tykistökoulutuskeskus. Ruskeapuseroiset, tuuheakulmaiset ja synkkäkatseiset

12 vieraat ilmestyivät yllättäen kasarmin katukuvaan. He liikkuivat kasarmialueella tutkimuskohteesta toiseen koulutuskeskuksen virkapukuisten opastamina. Ryssät ovat tulleet tieto levisi nopeasti. Kasarmin aikuisikäisten katseissa ja puheissa kuulsi syvä huoli. Tytöistä en oikein tiedä, mutta pojat olivat aluksi aidon kiinnostuneita siitä, minkä näköisiä nämä juuri tulleet ryssät oikein olivat. Se selvisi nopeasti ja myös heidän liikkuessaan jälkeensä jättämä voimakas imelän parfyymin ja mahorkan tuoksusekoitus. Siihen ja joihinkin nuuskijaryhmän jäseniin törmäsin ensi kerran esikunnan eteiskäytävässä postia hakiessani. Sotaaikana kasarmilla olleet ystävällisen tuntuiset sotamiestasoiset sotavangit eivät parfyymejä käyttäneet. Pentti Vähäsarja Poikien tuntema alkukiinnostus sammui ryssien ensimmäisen vierailupäivän myötä. Kasarmin ylle laskeutui pimeys todellinen sekä kuvaannollinen. Sen koki pieni poikajoukko illan alkavassa draamassa. Draama käynnistyy Näytelmän alkuasetelmat olivat seuraavat:

13 Oli pimeä lokakuun myöhäisilta vuonna Riihimäen varuskunnan upseerikerholla sattui tuolloin kaksi erillistä, samanaikaista, toisiaan kohtaamatonta tapahtumasarjaa, joista toinen kuitenkin käynnistyi toisen vaikutuksesta. Draaman huippukohtien näyttämöinä olivat kerhon valaistu juhlasali sekä sen ikkunoiden ulkopuolella oleva kerhon pimeä edusta, jolle kuitenkin sisältä tulevat valokeilat lankesivat. Lavasteita ei tarvittu. Kolminäytöksinen draama Sattuipa eräänä iltana saattoi alkaa. I näytös Komission ahkeroiman ensimmäisen tarkastuspäivän iltana osa varuskunnan upseeristoa ja tarkastusryhmä in corpore kokoontuivat upseerikerhon juhlasaliin yhteiseen tilaisuuteen, jonka alun hillitty keskusteluvaihe kehittyi illan myötä hyvinkin vapaamuotoiseksi ja estottomaksi. Illan tapahtumien kaikkia yksityiskohtia en tunne, mutta vodkasta ei ollut puutetta, sillä jossain vaiheessa kerhon kristallikruunujen valaisemassa salissa seisoi horjahdellen toisiaan autuaasti halaava, vahvasti humaltunut upseerijoukko. Innokkaimmat ryssät yrittivät ja onnistuivatkin antamaan suusta suulle tekohengitystä joillekin suomalaisille upseereille. Juhlivan seurueen humalatila oli sellainen, että vain muutama upseeri kesti sammumatta juhlan loppuun. Ensimmäinen näytös kesti aamuun asti. Esirippu laskeutui, kuten se oli laskeutunut monella upseerilla jo aikaisemmin yön tunteina. Upseerikerho

14 II näytös Ensimmäisen näytöksen aikana tapahtumien alusta alkaen oli illan pimeydessä kerhon juhlasalin ikkunoiden takana viisi vuotista poikaa (Esa, Veikko, Eero ja kaksi Penttiä). Ikkunoista näimme jotain järkyttävää, jotain sellaista, mitä emme voineet uskoa todeksi; humaltuneet suomalaiset ja ryssän upseerit olivat ringissä kädet toistensa kaulalla nauramassa ja laulamassa sekä välillä halaamassa ja pussaamassa toisiaan. Suomalaiset veljeilemässä ja juhlimassa vihollisten kanssa vihollisten, jotka olivat vieneet meiltä pojilta Esaa lukuun ottamatta kodin ja Karjalan!! Kaikki se, mitä näimme, oli inhottavaa! Me Suomen historiaa hyvin tuntevat pojat olimme synkkien, traumaattisten kokemustemme ja menetystemme vuoksi pitäneet ryssiä vihollisina ja suomalaisten ikuisena uhkana. Ajatuksiimme vaikutti myös se, että Eeron isä oli kaatunut, Penan isä oli kuollut rintamaolosuhteissa ja oma isäni oli sotasairaalassa. Muistan hyvin juhlasalin riehakkaan menon aiheuttaman suunnattoman järkytykseni ja vihantunteeni. Herkkä Esa ei kestänyt näkemäänsä. Se ylitti hänen sietokykynsä. Esa sai raivokohtauksen ja täysin malttinsa menettäneenä huusi itkien: Mä tapan ne! Sitten Esa juoksi pimeyteen. Uskoimme, että tilanne oli Esan osalta ohi. Siinä kuitenkin erehdyimme, sillä Esa palasi jonkin ajan kuluttua kotoa hakemansa kivääri käsissään ja juoksi ikkunan alle, suuntasi kiväärin kohti ikkunaa ja sisällä juhlivaa joukkoa. Viime hetkellä tajusimme omalta järkytykseltämme Esan aikeet. Veikko, Pena ja minä ryntäsimme kohti Esaa ja saimme vaivoin väännetyksi kiväärin hänen käsistään. Onneksi ladattu, varmistamaton kivääri ei lauennut kamppailussa. Pena poisti patruunat aseesta. Me muut pidättelimme Esaa, jonka riuhtominen ja itku vähitellen laantuivat. Pitkään Esa tärisi kuin horkassa. Varsinkin kädet vispasivat rajusti. Salin juhlijat olivat onnellisen tietämättömiä kerhon edustan tapahtumista. He eivät myöskään saaneet näytettä kassun sotilaspoikien hyvästä aseenkäsittely ja ampumataidosta.

15 III näytös Lähdimme kaikki paikalta mäkeä alas asuntoalueelle. Jaloittelimme pihalla ainakin tunnin, jona aikana Esa näytti rauhoittuvan täysin. Saatoimme Esan kotiovelleen ja hän poistui näyttämöltä. Pena piti varmuuden vuoksi kiväärin hallussaan ja vei sen kotiinsa. Sitten me palasimme kerhon seinustalle ja seurasimme jonkin aikaa juhlasalin tapahtumia raivoa ja itkua nieleskellen. Sovimme vielä keskenämme, että tästä ei sitten puhuta muille. (Esa yhtyi päätökseemme seuraavana päivänä). Jos tapahtuma tulisi jollakin tavalla yleiseen tietoon, joutuisimme kuulusteltaviksi ja syytetyiksi vaikka mistä! Kerholla juhlivien suomalaisten ja ryssien hyvät välit eivät luvanneet meille mitään hyvää. Poistuimme paikalta. Illan ja yön draama oli meidän osaltamme ohi. Esirippu saattoi laskeutua mutta ei kuitenkaan meidän muistimme ylle. Sinä yönä en nukkunut hetkeäkään. Kuinka suomalaiset upseerit saattoivat?! Mielessäni välähti myös ajatus, että kummatkohan olivat Esan suurimman vihan kohteena suomalaiset petturiupseerit vai ryssät. Kerholla jatkui sama meno seuraavinakin iltoina, mutta suomalaisten osalta uusin vereksin voimin. Moni kasarmin poika kävi kerhon ikkunoiden alla ihmettelemässä juhlasalin rajuja ryyppäjäisiä. Muistissani ei ole valvontakomission nuuskijoiden vierailun kestoa eikä poistumisen ajankohtaa. Jossittelua Olen jälkikäteen usein pohtinut, että mitähän olisi tapahtunut, jos jokunen valvontakomission upseeri ja siinä sivussa muutama suomalainen olisi ammuttu Riihimäen upseerikerholla lokakuisen illan pimeydestä vuonna Vaikka teko olisi uskottukin poikasen suunnittelemattomaksi, spontaaniksi reaktioksi ja vihanpurkaukseksi, valvontakomissio olisi varmasti väittänyt tapahtumaa neuvostovastaisten voimien suunnittelemaksi ja paikalla olleita poikia vain suunnitelman täytäntöönpanon välikappaleiksi. Tilanne maassa oli erittäin räjähdysherkkä. Valvontakomissio odotti todennäköisesti vain sopivaa syytä ja tilaisuutta puuttua entistä järeämmin ottein maamme sisäisiin asioihin.

16 Tavattiinpa aina joskus Kasarmin kakrujen tapaamisten alettua me edellä kuvattuun tapahtumaan osallistuneet, jonkin verran jo ikääntyneet pojat pysähdyimme aina hetkeksi kerhon ikkunoiden alle, katsoimme merkitsevästi toisiimme sanaakaan sanomatta. Sitten siirryimme muiden kakrujen tavoin kerhon sisätiloihin. Jostain syystä tapahtumasta kertominen muille kakruille jäi tekemättä. Yhteinen kokemuksemme pysyi kuten lasten leikeissä vain meidän salaisuutenamme. Näin me asianosaiset vakuutimme toisillemme vuosikymmenien ajan. Tunnustan kuitenkin kertoneeni parille luotettavalle ulkopuoliselle ystävälleni tapahtumasta, kun siitä oli kulunut jo yli viisikymmentä vuotta. Yllätyksekseni he eivät reagoineet kertomaani mitenkään erikoisesti. Tapahtumaa ei otettu keskusteluissamme esille myöhemminkään. Molemmat ystäväni ovat jo manan majoilla. Heidän kuolemansa vaikutti osaltaan siihen, että kerroin kuvaamani tapahtuman kasarmin kakruille kokouksessamme Riihimäen upseerikerhon juhlasalissa jottei tieto kokemuksestamme katoaisi kanssani maan rakoon.

Suomen sota päättyy. Vaaran vuodet

Suomen sota päättyy. Vaaran vuodet Suomen sota päättyy Vaaran vuodet Vaaran vuodet nimitystä on käytetty Suomessa toisen maailmansodan jälkeisestä epävarmasta ajanjaksosta, jolloin Suomen pelättiin muuttuvan kommunistiseksi valtioksi joko

Lisätiedot

Suomen Hallitus sitoutuu myös internoimaan sen alueella olevat Saksan ja Unkarin kansalaiset (katso liitettä 2 artiklaan).

Suomen Hallitus sitoutuu myös internoimaan sen alueella olevat Saksan ja Unkarin kansalaiset (katso liitettä 2 artiklaan). MOSKOVAN VÄLIRAUHANSOPIMUS 19.09.1944 Välirauhasopimus toiselta puolen Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan sekä toiselta puolen Suomen

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni

9. toukokuuta. urooppaw paiva. Euroopan unioni 9. toukokuuta urooppaw paiva m Euroopan unioni 9. toukokuuta Euroopan unioni H arvat Euroopan kansalaiset tietävät, että 9.5.1950 lausuttiin Euroopan yhteisön syntysanat, samaan aikaan kun kolmannen maailmansodan

Lisätiedot

Saksan ja Neuvostoliiton sopimus

Saksan ja Neuvostoliiton sopimus Saksan ja Neuvostoliiton sopimus Elokuun 23. päivä 1939 Neuvostoliitto ja Saksa ilmoittivat kirjottaneensa hyökkäämättömyysopimuksen Moskovasta jota koko Eurooppa hämmästyi. Sopimuksen tekeminen perustui

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta

Nettiraamattu. lapsille. Prinssi joesta Nettiraamattu lapsille Prinssi joesta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI 26.8.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 201 A/1 III (Tiedotteita) EUROOPAN PARLAMENTTI PALVELUKSEEN OTTAMISTA KOSKEVA ILMOITUS NRO PE/77/S SISÄISISTÄ TOIMISTA VASTAAVIEN VALIOKUNTIEN PÄÄOSASTON

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

TALVISODAN TILINPÄÄTÖS

TALVISODAN TILINPÄÄTÖS TALVISODAN TILINPÄÄTÖS Talvisota 30.11.1939 13.3.1940 I. Sotasuunnitelmat 1930- luvulla II. Sotatoimet joulukuussa 1939 III. Etsikkoaika tammikuu 1940 IV. Ratkaisevat taistelut helmi- ja maaliskuussa 1940

Lisätiedot

Heikki Kurttila. Isäntämaasopimus. Pirtin klubi 5.4.2016

Heikki Kurttila. Isäntämaasopimus. Pirtin klubi 5.4.2016 Heikki Kurttila Isäntämaasopimus hyppy kohti NATOa Pirtin klubi 5.4.2016 Historiaa: Paasikiven Kekkosen linja Paasikivi: Olipa Venäjä miten vahva tai miten heikko hyvänsä, aina se on tarpeeksi vahva Suomelle.

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

Ksenia Pietarilainen -keppinuket

Ksenia Pietarilainen -keppinuket Ksenia Pietarilainen -keppinuket - Leikkaa hahmot ja lavasteet irti. - Liimaa hahmon peilikuvat yhteen pohjapaloistaan. - Taita hahmot pystyyn siten, että valkoinen pala jää pöytää vasten. - Liimaa hahmo

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Perustajajäsenemme kenraaliluutnantti Ermei Kannisen siunaustilaisuus 8.12.2015 Rukajärven suunnan historiayhdistys ry.

Perustajajäsenemme kenraaliluutnantti Ermei Kannisen siunaustilaisuus 8.12.2015 Rukajärven suunnan historiayhdistys ry. Perustajajäsenemme kenraaliluutnantti Ermei Kannisen siunaustilaisuus 8.12.2015 Rukajärven suunnan historiayhdistys ry. www.rukajarvensuunnanhistoriayhdistys.fi www.rukajarvikeskus.fi Kukkatervehdykset:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Mikä perustuslaki on? Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta. Perustuslaista löytyvät suomalaisen kansanvallan keskeisimmät pelisäännöt,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204

Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2000» 25.2.2000/204 Seurattu SDK 456/2010 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Ulkoasiainhallintolaki 25.2.2000/204 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu. lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ja Lasarus Nettiraamattu lapsille Jeesus ja Lasarus Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ OMAISUUDELLE, JONKA JÄSENVALTIO OMISTAA, JOTA SE KÄYTTÄÄ TAI

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103

SISÄLLYSLUETTELOON. KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 KYLMÄN SODAN SYTTYMINEN Luku 3, s. 103 1. Määrittele käsitteet a) kylmä sota b) kaksinapainen kansainvälinen järjestelmä c) Trumanin oppi. a) kylmä sota Kahden supervallan (Usa ja Neuvostoliitto) taistelu

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Tasavallan presidentin vaali

Tasavallan presidentin vaali Tasavallan presidentin vaali 2012 Selkoesite Presidentinvaali Tämä esite kertoo presidentinvaalista, joka järjestetään Suomessa vuonna 2012. Presidentin tehtävät Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari

Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Miina-projektin ohjausryhmän kokous Ensi- ja turvakotien liitto, 10.2.2011 Päivi Vilkki, varatuomari Vaikeuksia ymmärtää, että ovat rikoksen uhreja. Vaikeuksia saada asioihin selvyyttä hajallaan olevan

Lisätiedot

FT Tuomas Tepora

FT Tuomas Tepora FT Tuomas Tepora 21.4.2016 Ensin YH:n aikana syksyllä 1939 osa palasi ennen sodan alkua Sodan alettua ensin sotatoimialue ja rintamalinjan vetäydyttyä uusia alueita Sodan jälkeen koko luovutettava alue

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA

INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA INSINÖÖRIAKTIIVIT MINISTERI KIURUN VIERAINA 12.2.2013 EDUSKUNNASSA Tammikuun alussa Lappeenrannan Insinöörien puheenjohtaja Reijo Mustonen havahtui käydessään Ympäristöministeriön www-sivuilla, jossa ilmoitettiin

Lisätiedot

Daniel leijonien luolassa

Daniel leijonien luolassa Nettiraamattu lapsille Daniel leijonien luolassa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Pepén tie uuteen päiväkotiin

Pepén tie uuteen päiväkotiin Pepén tie uuteen päiväkotiin Tämä on tarina kunnan päiväkodin rakentamisesta. Päättävistä aikuisista, kunnan sedistä ja tädeistä, päiväkotia odottavista lapsista sekä päiväkotien rakentajasta. MEIDÄN

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Venäjän ja Suomen tasavaltain välinen sopimus.

Venäjän ja Suomen tasavaltain välinen sopimus. Venäjän ja Suomen tasavaltain välinen sopimus. Venäjän Tasavallan Kansankomisaarien Neuvosto ja Suomen Tasavallan Kansanvaltuuskunta ovat näiden vapaitten tasavaltain keskinäisen ystävyyden ja veljeyden

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun JOULUSEIKKAILU -Aikamatka ensimmäiseen jouluun Näytelmä ensimmäisen joulun tapahtumista Israelissa. «Esitykset ja kuljetukset ilmaisia kaikille Kuopion kouluille ja päiväkodeille» Jouluseikkailu on alakoululaisille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final 2016/0155 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Juoksuhaudoista uussuomettumiseen

Juoksuhaudoista uussuomettumiseen Matti Vuorikoski Juoksuhaudoista uussuomettumiseen Suomi-Venäjä-Seura 70 vuotta Pirkanmaalla Matti Vuorikoski 2015 Kustantaja: BoD Books on Demand, Helsinki, Suomi Valmistaja: Bod Books on Demand, Norderstedt,

Lisätiedot

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA Lähdimme vappuaamuna 1.5.jännittävälle elokuvamatkalle Irlantiin Kitisenrannan koulun pihalta. Mukana olivat Taneli Juntunen (9b), Joonas Tuovinen (9b),

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel leijonien luolassa

Nettiraamattu lapsille. Daniel leijonien luolassa Nettiraamattu lapsille Daniel leijonien luolassa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ - 2 - Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas

Lisätiedot

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ

ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ EURO RUN -PELI www.uudet-eurosetelit.eu ANNA JA ALEKSI SETELINVÄÄRENTÄJIEN JÄLJILLÄ Anna ja Aleksi ovat samalla luokalla ja parhaat kaverit. Heillä on tapana joutua erilaisiin seikkailuihin. Taas alkaa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2002 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2002 N:o 96 98 SISÄLLYS N:o Sivu 96 Laki Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 )

Suomen historia. Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) 2009-2013 Suomen historia Esihistoria ( 1300) Ruotsin vallan aika (1300 1809) Venäjän vallan aika (1809 1917) Itsenäinen Suomi (1917 ) Sotien jälkeinen aika (1945 ) Nykyaika Esihistoria ( 1300) Suomi

Lisätiedot

Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto Arja Kujala

Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto Arja Kujala Kriisiviestintäseminaari Case Imatra, Kuntaliitto 2.11.2017 Arja Kujala 4.12.2016 viestiketjuja klo 2 Pojalta tekstiviesti: kulmilla ammuttu, minä olen kunnossa. Yritän tavoittaa muita sisaruksia. Tyttäreltä

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Nyt tämä vapaus on uhattuna, kaikki arvot, jotka

Nyt tämä vapaus on uhattuna, kaikki arvot, jotka V - 2-33 ten vaikutuksesta ulkopoliittisten vaatimusten toteuttamisessa, sillä sen ruvetessa tuntumaan ulkopoliittisen johdon merkitys vähenee, puolustusministerin vaikutus kasvaa. Mutta minä puhun eräästä

Lisätiedot

14202/12 UH/tan DG D1

14202/12 UH/tan DG D1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. lokakuuta 2012 (OR. fr) 14202/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0270 (NLE) VISA 177 COAFR 296 OC 529 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kap Verden

Lisätiedot

TOPSIDE. Opas taustatuelle. Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa. www.peer-training.eu. Inclusion Europe

TOPSIDE. Opas taustatuelle. Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa. www.peer-training.eu. Inclusion Europe TOPSIDE Koulutusta kehitysvammaisille vertaistukijoille Euroopassa Opas taustatuelle Inclusion Europe www.peer-training.eu Tekijät: TOPSIDE kumppanit Hugh Savage, ENABLE Skotlanti Petra Nováková, Inclusion

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 85 93 SISÄLLYS N:o Sivu 85 Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Saisinko nimikirjoituksenne, Herra Presidentti?

Saisinko nimikirjoituksenne, Herra Presidentti? 104 LÄHIKUVA 2/2016 Tomi Lindblom VTT Saisinko nimikirjoituksenne, Herra Presidentti? Kirjoittaja on VTT ja viestintäyrittäjä, jolla on yksi maamme laajimmista yksityisomistuksessa olevista nimikirjoituskokoelmista.

Lisätiedot

Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon!

Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon! Hanna palkintomatkalla Brysselissä - Juvenes Translatores EU-käännöskilpailun voitto Lyseoon! Jo vuodesta 2007 lähtien Euroopan Unionin Komissio on järjestänyt EU-maiden 17-vuotiaille lukiolaisille käännöskilpailun,

Lisätiedot

Vanhemmille, joiden raskaus jäi kesken 12-22 raskausviikolla

Vanhemmille, joiden raskaus jäi kesken 12-22 raskausviikolla POTILASOHJE 1 (8) Vanhemmille, joiden raskaus jäi kesken 12-22 raskausviikolla Ohje päivitetty: POTILASOHJE 2 (8) Osanottomme menetyksenne vuoksi Olette saaneet juuri kuulla, että odottamanne vauva on

Lisätiedot

YH1 kurssin kertaus. Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa. Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet. Tasavallan presidentin valinta

YH1 kurssin kertaus. Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa. Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet. Tasavallan presidentin valinta YH1 kurssin kertaus Vallan kolmijakoteoria ja sen toteuttajat Suomessa Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet Tasavallan presidentin valinta Tasavallan presidentin tehtävät ja toimenkuva Tasa-arvoinen

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Gideonin pieni armeija

Gideonin pieni armeija Nettiraamattu lapsille Gideonin pieni armeija Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot