Kirkkonummen kunta. EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö KT / KIRDno Päiväys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkonummen kunta. EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö KT / KIRDno Päiväys"

Transkriptio

1 1/23 EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ KT / Ilmanpuhdistimien vuokraus I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Postiosoite Postitoimipaikka Postinumero Maa Yhteyshenkilö Kirkkonummi Suomi Kari Karhu Sähköpostiosoite Faksi NUTS-koodi Pääasiallinen osoite (URL) Kirkkonummi K257 I.3) Viestintä Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta Lisätietoja saa Edellä mainittu osoite (Kohta I.1) Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä Sähköisesti osoitteessa I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi Alue- tai paikallistason virasto/laitos I.5) Pääasiallinen toimiala Asuminen ja yhdyskuntapalvelut II Kohta: Hankinnan kohde

2 2/23 Hankinnan kohde II.1 Hankinnan laajuus II.1.1) Nimi Ilmanpuhdistimien vuokraus Viitenumero KT / II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi Päänimikkeistö Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut ( ) CPV-täydentävä nimikkeistö Vuokraus (PA01-7) II.1.3) Sopimuksen tyyppi Palvelut II.1.4) Lyhyt kuvaus pyytää tarjousta ilmanpuhdistimien vuokrauksesta Tarjouspalvelu.fi -portaalissa, Hankintailmoitukset.fi -sivustolla ja Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED-tietokannassa. Tarjousta pyydetään kahden eri kokoluokan ilmanpuhdistimista: 1) alle 50 m3 huoneisiin ja 2) m3 huoneisiin Toimitilapalvelut vuokraavat vuosittain enintään noin 100 siirrettävää ilmanpuhdistinta sopimuskaudelle ja optiovuodelle HANKINTA-ASIAKIRJAT Hankinnan asiakirjoja ovat: 1. Sopimusmalli 2. Tarjouspyyntö 3. JYSE 2014 Palvelut sopimusehdot (päivitysversio huhtikuu 2017) 4. Luettelotaulukko 5. ESPD-lomake (malli) Tarjoaja sitoutuu noudattamaan sopimuksen muodostavia hankinnan asiakirjoja. Jos asiakirjoissa on keskinäisiä ristiriitaisuuksia, sovelletaan niitä tarjouskilpailun aikana edellä olevassa numerojärjestyksessä siten, että edellä olevan asiakirjan mukainen ehto saa tulkinnassa etusijan. II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo Arvo ilman alv:tä ,00

3 3/23 II.1.6) Osia koskevat tiedot Tämä sopimus on jaettu osiin Tarjoukset voivat koskea Kaikkia osia II.2) Kuvaus Hankintasopimuksen kohde Ilmanpuhdistimien vuokraus II.2.1) Nimi Puitesopimus alle 50 m3 huonetilavuuden ilmanpuhdistimien vuokraukselle Osa nro 1 II.2.2) CPV-lisäkoodi(t) Päänimikkeistö Ilmanpuhdistimet ( ) CPV-täydentävä nimikkeistö Vuokraus (PA01-7) II.2.3) Suorituspaikka NUTS-koodi Kirkkonummi K257 Pääasiallinen suorituspaikka Kunnan tilat kolmessa kuntakeskuksessa, joita ovat Kirkkonummen keskusta, Masala ja Veikkola. II.2.4) Kuvaus hankinnasta Puitesopimus pieniin alle 50 m3 tilavuuden huonetiloihin (pientiloihin) sijoitettavien siirrettävien ilmanpuhdistinlaitteistojen vuokraamisesta kuukausivuokralla. Pientilojen ilmanpuhdistimia käytetään pääasiassa toimistojen työ- ja henkilöstötiloissa. II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa II.2.6) Arvioitu arvo Arvo ilman alv:tä (puitesopimuksissa tai dynaamisissa hankintajärjestelmissä arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä koko tämän osan kestoajalta) ,00

4 4/23 II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto Tätä sopimusta voidaan jatkaa Sopimusten jatkamisen kuvaus Optio kalenterivuodelle II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista (avoimia menettelyjä lukuun ottamatta) Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä Tavoitteena on saavuttaa riittävä määrä pienten huonetilojen ilmanpuhdistinten toimituskapasiteettia. Puitesopimustoimittajiksi valitaan enintään kolme (3) hyväksyttyä toimittajaa tarjouksen kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä. Toimittajia voidaan valita tätä vähemmän, mikäli näiden ilmoittama vuokrattavien ilmanpuhdistimien vähimmäismäärä on yhteensä vähintään viisikymmentä (50) laitetta. Ilmanpuhdistimia tilataan toimittajilta vuokralle tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä. Kultakin tarjoajalta tilataan pienten huonetilojen ilmanpuhdistimia vuokralle samanaikaisesti enintään tarjouksen liitteenä toimitettuun taulukkoon merkityn mukainen eri laitetyyppien yhteenlaskettu määrä. Poikkeuksena edellä mainittuun on, että alle 5000 euron arvoinen tilaus voidaan tehdä kokonaistaloudelliseen edullisuuteen perustuvan järjestyksen ohi toiselta puitesopimustoimittajalta, mikäli kohteessa ilmenee ongelma, ja käyttäjäkyselyssä on todettu, että käytössä olleet laitteet eivät toimi halutulla tavalla. II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan Ei II.2) Kuvaus Hankintasopimuksen kohde Ilmanpuhdistimien vuokraus II.2.1) Nimi Puitesopimus m3 huonetilavuuden ilmanpuhdistimien vuokraukselle Osa nro 2 II.2.2) CPV-lisäkoodi(t) Päänimikkeistö Ilmanpuhdistimet ( )

5 5/23 CPV-täydentävä nimikkeistö Vuokraus (PA01-7) II.2.3) Suorituspaikka NUTS-koodi Kirkkonummi K257 Pääasiallinen suorituspaikka Kunnan tilat kolmessa kuntakeskuksessa, joita ovat Kirkkonummen keskusta, Masala ja Veikkola. II.2.4) Kuvaus hankinnasta Puitesopimus suuriin m3 tilavuuden huonetiloihin (suurtiloihin) sijoitettavien siirrettävien ilmanpuhdistinlaitteistojen vuokraamisesta kuukausivuokralla. Suurtilojen ilmanpuhdistimia käytetään pääasiassa koulujen luokkahuoneissa, päiväkodeissa ja muissa julkisissa tiloissa. II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa II.2.6) Arvioitu arvo Arvo ilman alv:tä (puitesopimuksissa tai dynaamisissa hankintajärjestelmissä arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä koko tämän osan kestoajalta) ,00 II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto Tätä sopimusta voidaan jatkaa Sopimusten jatkamisen kuvaus Optio kalenterivuodelle II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista (avoimia menettelyjä lukuun ottamatta)

6 6/23 Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä Tavoitteena on saavuttaa riittävä määrä suurten huonetilojen ilmanpuhdistinten toimituskapasiteettia. Puitesopimustoimittajiksi valitaan enintään kolme (3) hyväksyttyä toimittajaa tarjouksen kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä. Toimittajia voidaan valita tätä vähemmän, mikäli näiden ilmoittama vuokrattavien ilmanpuhdistimien vähimmäismäärä on yhteensä vähintään seitsemänkymmentä (70) laitetta. Ilmanpuhdistimia tilataan toimittajilta vuokralle tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisessa järjestyksessä. Kultakin tarjoajalta tilataan suurten huonetilojen ilmanpuhdistimia vuokralle samanaikaisesti enintään tarjouksen liitteenä toimitettuun taulukkoon merkityn mukainen eri laitetyyppien yhteenlaskettu määrä. Poikkeuksena edellä mainittuun on, että alle 5000 euron arvoinen tilaus voidaan tehdä kokonaistaloudelliseen edullisuuteen perustuvan järjestyksen ohi toiselta puitesopimustoimittajalta, mikäli kohteessa ilmenee ongelma, ja käyttäjäkyselyssä on todettu, että käytössä olleet laitteet eivät toimi halutulla tavalla. II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan Ei III Kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot III.1) Osallistumisvaatimukset III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus

7 7/23 Tarjoajan kelpoisuus määritetään ESPD-lomakkeen sisältämillä kysymyksillä, joita on lomakkeen seuraavissa kohdissa: II osa. Tarjoajaa koskevat tiedot III osa. Poissulkemisperusteet A. Tuomioihin liittyvät perusteet B. Verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyvät perusteet C. Maksukyvyttömyyteen, eturistiriitoihin tai ammatin harjoittamisessa tapahtuneeseen virheeseen liittyvät perusteet D. Muut poissulkemisperusteet, joista voidaan säätää hankintaviranomaisen tai - yksikön jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä Soveltuvuuteen ja poissulkemiseen liittyvät vastaukset tarkistetaan seuraavista rekistereistä -Patentti- ja rekisterihallitus: kaupparekisteri, yrityskiinnitysrekisteri -Verohallinto: työantajarekisteri, ennakkoperintärekisteri, arvonlisäverorekisteri, osakkaat, omistukset, viitesuhteet -Eläketurvakeskus: TyEL vakuuttaminen -Työttömyysvakuutusrahasto: työttömyysvakuuttaminen -Tapaturmavakuutuskeskus: tapaturmavakuuttaminen -Tullihallitus: tullin kantamat maksut -Oikeusrekisterikeskus: konkurssi- ja saneerausvaiheet -Ulosottoviranomaiset: ulosottorekisteri III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus Ks. Edellinen kohta " C. Maksukyvyttömyyteen, eturistiriitoihin tai ammatin harjoittamisessa tapahtuneeseen virheeseen liittyvät perusteet" maksuvalmiutta koskevalta osalta. III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot Valittujen palveluntuottajien kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun valintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus laaditaan suomen kielellä. Koko sopimus muodostuu hankintasopimuksen kohdassa "Sopimusasiakirjat" mainituista asiakirjoista. IV Kohta: Menettely IV.1) Kuvaus IV.1.1) Menettelyn luonne Avoin menettely IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

8 8/23 Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä 3 IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA) Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta IV.2) Hallinnolliset tiedot IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika :00 IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa suomi IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot Päivämäärä :00 Paikka Kirkkonummen kunnanvirasto, Ervastintie 2, Kirkkonummi Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä Tarjousten arvioinnissa hankintayksikkö avaa ja käsittelee tarjoukset Kirkkonummen kunnan vähintään kahden viranhaltijan toimesta ja läsnäollessa. Menettelytapa on kuvattu jäljempänä kohdassa "Päätöksenteon perusteet". VI Kohta: Täydentävät tiedot VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot Kyse on toistuvasta hankinnasta Ei VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

9 9/23 Sähköinen laskutus hyväksytään VI.3) Lisätiedot Tilaaja ilmoittaa sähköisen laskutuksen yhteystiedot sopimukseen perustuvien toimitusten alkaessa. VI.4) Muutoksenhakumenettelyt VI.4.1) Muutoksenhakuelin Virallinen nimi Markkinaoikeus Postiosoite Radanrakentajantie 5 Postitoimipaikka Helsinki Postinumero Maa Suomi Sähköpostiosoite Faksi Pääasiallinen osoite (URL) VI.4.3) Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot Valitus markkinaoikeuteen on tehtävä hankintalain 147 :n mukaisesti 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Hankinnasta on mahdollista tehdä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista (hankintalaki 133 ). Tarjouspalvelun tiedot Hankinnan tunniste KT / Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys Kuinka toimittajan tulee Tarjouspalvelussa ilmoittaa hankinnan kohteen tiedot Syöttölomakkeella Hankintamenettely Osatarjoukset hyväksytään Lisätietokysymykset Lisätietokysymykset on lähetettävä :00 mennessä

10 10/23 Lisätiedot Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin (Cloudia) kautta edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Kysymyksiin annetut vastaukset ja muut tarjouspyyntöä koskevat tiedoksiannot ovat luettavissa klo 14:00 mennessä. Kysymykset käsitellään niihin vastattaessa nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä. Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Liikesalaisuustiedot Toimittajat voivat ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelussa Kelpoisuusvaatimus- ja Hankinnan kohteet -lomakkeilla (hankintayksikkö voi molemmissa tapauksissa edelleen hallita liikesalaisuustietoja vertailutaulukkovaiheessa) Muut ehdot SOVELTUVUUSVAATIMUKSET ESPD-ASIAKIRJA Tarjouksen tekijän tulee vakuuttaa tarjouspyynnön liitteenä olevalla ESPDasiakirjalla, että tätä ja tämän mahdollista ryhmittymäjäsentä tai alihankkijaa ei koske julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 80 :n mukainen pakollinen tai 81 :n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen soveltumisalue ulottuu tarjoajan, tämän edustaman ryhmittymä jäsenten ja tämän käyttämien alihankkijoiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsentä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä. Hankintayksiköllä on velvollisuus sulkea pois tarjouskilpailusta tarjoaja, jota tai jonka alihankkijaa tai ryhmittymäjäsentä koskee poissulkemisperuste edellä kuvatulla tavalla. Lähdeviittaukset: Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos tarjoaja ei täytä muita tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia, tarjoaja ei kykene toimittamaan hankintayksikön pyytämiä, tarjoajan soveltuvuuden arviontiin liittyviä selvityksiä tai todistuksia (ellei selvityksen tai todistuksen puuttumiseen ei ole laillista perustetta). Tarjoajalla on velvollisuus toimittaa selvitykset ja todistukset (koskien myös kaikkia ryhmittymänä tehtyyn tarjoukseen sitoutuneita yrityksiä tai yhteisöjä silloin kun tarjous on tehty ryhmittymänä sekä alihankkijaansa koskien hankintayksikön tätä pyytäessä. Selvitykset tulee toimittaa siltä osin kuin ne eivät ole hankintayksikön saatavissa veloituksetta viranomaisjärjestelmistä (esimerkiksi tai vastaavista palveluista). Tilaaja voi myös milloin tahansa menettelyn aikana pyytää tarjoajia ja ehdokkaita toimittamaan yhden tai useamman vaadituista todistuksista tai asiakirjoista, jos tämä

11 11/23 on tarpeen menettelyn asianmukaisen kulun varmistamiseksi. Tarjoajan tulee pyydettäessä osoittaa asianmukaisella rikosrekisteriotteella, ettei tarjoajaa taikka näiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsentä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä koske hankintalain 80 :n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. (** ESPD-asiakirja= Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD): Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaan hankintayksikön on vaadittava käytettäväksi yhteistä eurooppalaista hankintaasiakirjaa (eli ESPD:tä) alustavana näyttönä siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää lain 80 :n, 81 :n ja :n mukaiset vaatimukset.). ESPD-asiakirjan täyttämiseen liittyvää teknistä lisätietoa on saatavissa Cloudiaasiakastuesta (puh ) sekä osoitteesta Tässä hankinnassa sovellettavat tilaajavastuulain (1233/2006) mukaista tilaajan selvittämisvelvollisuutta koskevat todistukset ja selvitykset voivat olla enintään kolme (3) kuukautta vanhoja. Määräaika lasketaan siitä, kun hankintayksikkö on vastaanottanut asiakirjat. Jos tarjoajaa tai alihankkijaa ei ole tarjouspyynnössä vaadittuihin rekistereihin, tulee tarjoajan pyydettäessä selvittää mihin laillisen perusteeseen rekisteröimättömyys perustuu. Ulkomaisen tarjoajan ja alihankkijan on varauduttava pyydettäessä toimittamaan yllä tarkoitetut vastaavat tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella muulla luotettavalla tavalla. Jollei tarjoajan tai alihankkijan sijoittautumismaassa anneta edellä tarkoitettuja otteita tai selvityksiä, hyväksytään sijoittautumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus, joka on käännetty suomen kielelle. Ulkomaisen tarjoajan on lisäksi pyydettäessä toimitettava tilaajavastuulain 1. momentin 1 ja 3 kohdan mukaiset selvitykset, jos yrityksellä on suomalainen yritys- ja yhteisötietotunnus. Ulkomaisen tarjoajan lähetetyistä työntekijöistä on pyydettäessä esitettävä E101/A1-todistus (EU.n tai ETA:n alueelta lähetetyt työntekijät) tai vastaava todistus (sosiaaliturvasopimusmaat) tai eläkevakuuttamista koskeva muu selvitys (sopimuksettomat kolmannet maat). Tarjouspyynnössä sanotut soveltuvuusvaatimukset ovat voimassa lisäksi hankintasopimuksen voimassaolon ajan. Tarjouspyynnön perusteella sopimuskumppaniksi valittavalla on velvollisuus hankintasopimuksen voimassaoloaikana huolehtia siitä, että soveltuvuusvaatimusten mukaiset ehdot täyttyvät hankintasopimuksen voimassa oloaikana. Sopimuskumppaneiksi valitulla on velvollisuus hankintasopimuksen voimassaoloaikana velvollisuus toimittaa tilaajan pyynnöstä riittävät selvitykset tai todistukset liittyvät todistukset ja selvitykset soveltuvuutensa osoittamiseksi. Tarjouspyynnön muut ehdot 1. Tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä kaikki ESPDlomakkeessa esitetyt tarjoajaa sekä mahdollisia voimavaraalihankkijoitaan ja ryhmittymäjäseniä koskevat vaatimukset 2. Tarjoaja toimittaa tarjouksen liitteenä tai viimeistään ennen hankintapäätöstä tilaajavastuulain mukaiset tiedot omalta osaltaan sekä mahdollisia alihankkijoita ja ryhmittymäjäseniä koskevina. Asiakirjoilla osoitetaan rekisteröityminen, verojen ja eläkevakuutusmaksujen maksaminen, Minimivaatimus Maksimivaatimus

12 12/23 Lakiviittaus: Dokumentteina esitettävä 1. selvitys siitä, onko sopimuspuoli merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin 2. kaupparekisteriote 3. veronmaksuasioita koskeva selvitys 4. todistus työntekijän eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty 5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista 6. selvitys työterveyshuollon järjestämisestä Mikäli tarjoaja / palveluntuottaja käyttää Tilaajavastuu.fi -palveluun erillisenä liittyvää Luotettava kumppani - tietopalvelua, saa tilaaja tarjoajan / palveluntuottajan tilaajavastuutiedot Tilaajavastuu.fi -palvelun kautta. 3. Tarjoaja esittää pyydettäessä rikosrekisteriotteet hankintalain 80 :n (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista, 1397/2016) mukaisella tavalla Tarjoaja pyydettäessä esittää edellä kohdissa 2 ja 3 mainitut asiakirjat tilaajalle kalenterivuosittain hankintasopimuksen voimassaoloaikana. Hankinnan kohteen kriteerit Puitesopimus alle 50 m3 huonetilavuuden ilmanpuhdistimien vuokraukselle Osa-alueen yhteishinnan maksimipisteet: Hinnan pisteiden laskentakaava: Laadun maksimipisteet: pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Laadun pisteiden laskentakaava: Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu Ilmanpuhdistimen kuukausivuokra tarjottu arvo * maksimipisteet suurin annettu arvo Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan Hankittava määrä: 1 kuukausi / kuuka usi Pisteiden laskentatapa Osa-alueen yleiset kriteerit Tarjottu merkki ja malli Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Tähän merkitään luettelotaulukon ensimmäisellä rivillä ilmoitetun laitteen merkki ja malli. Riittävä ilmanpuhdistusteho enintään 50 m3 tilavuuden huoneeseen Puhallusilman nopeus (m/s) Puhallusilman nopeus heti laitteen ulospuhallusaukon läheisyydessä vaaditulla teholla

13 13/23 Laitteen puhtain ilmantuotto (CADR) m3/h. 80 Ilmoitettava laitteen puhtain ilman tuotto, jonka oltava vähintään 80 m3/h. Säätötaso, jolla puhtain ilman tuotto (vähintään 80 m3/h) toteutuu Ilmanpuhdistin ei tuota otsonia Vastaus "" tarkoittaa, että laite ei tuota otsonia Laitteella on haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pidätyskyky (T-VOC) Jos kyllä Huoneen T-VOC enintään 250 µg/m3 (huone 50 m3, ilmoitetulla säätötasolla) Huoltoväli (huoltokerrat / vuosi) Äänitaso enintään 42 db (A) säätötasolla, jolla puhtainilman tuotto 80 m3/h Erotusaste kaasuille ja pienhiukkasille on vähintään 95% kaikilla puhallinnopeuksilla Laitteessa on aktiivihiilisuodatin Jos kyllä Aktiivihiilen massa (kg) Laitteessa on muu hiukkasuodatuksen puhdistustekniikka aktiivihiilisuodatuksen lisäksi Tarjoajalla on vähintään viiden (5) referenssiasiakkaan tiedot joihin on toimitettu vähintään kymmenen (10) kappaletta vastaavan kokoluokan ilmanpuhdistimia viimeisen kolmen (3) vuoden aikana. Referenssiluettelo liitettävä erillisenä asiakirjana Jos kyllä Referenssiluettelo liitettävä tiedostona Puolueeton tutkimustieto Valittava Tarjottavasta laitteesta ja käytettävästä teknologiasta on tutkimustuloksia laitteen toimivuudesta. Käytettävästä laitteesta on VTT:n, Työterveyslaitoksen tai suomalaisen yliopiston julkaisemaa puolueetonta tutkimustietoa. Jos kyllä Julkaistu tutkimustieto Ladattava Manuaalinen Hiukkaskoko ilmoitetulla säätötasolla Valittava Valikkorivit Hiukkaskoko < 0,1 µm 10p Hiukkaskoko 0,3-0,1 µm 5p Hiukkaskoko > 0,3 µm 0p Ilmoitetulla säätötasolla (puhtain ilman tuotto 80 m3/h) hiukkaskoko ei saa ylittää 0,3 µm. Laitteessa on sisäänrakennettu ajastin ja ohjelmoitava tehonsäätö Valittava 5.00

14 14/23 Erotusaste kaasuille ja pienhiukkasille on vähintään 95 % kaikilla puhallinnopeuksikka Jos kyllä Erotusaste kaasuille ja pienhiukkasille kaikilla puhallinnopeuksilla Kaikki pienten tilojen (alle 50 m3 tilat) ilmanpuhdistimien laitekokoluokassa vuokrattavina olevat laitteet täyttävät kaikki pakolliset vaatimukset ja ovat laadullisesti (laatupisteet) vähintään edellä ilmoitettujen tietojen mukaisia. Valittava 5.00 Yli 99 % 5p % 2p Alle 97 %, mutta vähintään 95 % 0p Puitesopimus m3 huonetilavuuden ilmanpuhdistimien vuokraukselle Osa-alueen yhteishinnan maksimipisteet: Hinnan pisteiden laskentakaava: Laadun maksimipisteet: pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo Laadun pisteiden laskentakaava: Osatarjoukset osa-alueen sisällä ei sallittu Ilmanpuhdistimen kuukausivuokra tarjottu arvo * maksimipisteet suurin annettu arvo Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan Hankittava määrä: 1 kuukausi / kuuka usi Pisteiden laskentatapa Osa-alueen yleiset kriteerit Tarjottu merkki ja malli Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Minimivaatimus Maksimivaatimus Maksimipisteet Tähän merkitään luettelotaulukon ensimmäisellä rivillä ilmoitetun laitteen merkki ja malli Riittävä ilmanpuhdistusteho 200 m3 tilavuuden huoneeseen Puhallusilman nopeus (m/s) Puhallusilman nopeus heti laitteen ulospuhallusaukon läheisyydessä vaaditulla teholla Laitteen puhtain ilmantuotto (CADR) m3/h. 350 Ilmoitettava laitteen puhtain ilman tuotto, jonka oltava vähintään 350 m3/h. Säätötaso, jolla puhtain ilman tuotto (vähintään 350 m3/h) toteutuu Ilmanpuhdistin ei tuota otsonia Vastaus "" tarkoittaa, että laite ei tuota otsonia Laitteella on haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pidätyskyky (T-VOC) Jos kyllä

15 15/23 Huoneen T-VOC enintään 250 µg/m3 (huone 350 m3, ilmoitetulla säätötasolla) Huoltoväli (huoltokerrat / vuosi) Äänitaso enintään 42 db (A) säätötasolla, jolla puhtainilman tuotto 350 m3/h Erotusaste kaasuille ja pienhiukkasille on vähintään 95% kaikilla puhallinnopeuksilla Laitteessa on aktiivihiilisuodatin Jos kyllä Aktiivihiilen massa (kg) Laitteessa on muu hiukkasuodatuksen puhdistustekniikka aktiivihiilisuodatuksen lisäksi Tarjoajalla on vähintään viiden (5) referenssiasiakkaan tiedot joihin on toimitettu vähintään kymmenen (10) kappaletta vastaavan kokoluokan ilmanpuhdistimia viimeisen kolmen (3) vuoden aikana. Referenssiluettelo liitettävä erillisenä asiakirjana Jos kyllä Referenssiluettelo liitettävä tiedostona Puolueeton tutkimustieto Ladattava Valittava Tarjottavasta laitteesta ja käytettävästä teknologiasta on tutkimustuloksia laitteen toimivuudesta. Käytettävästä laitteesta on VTT:n, Työterveyslaitoksen tai suomalaisen yliopiston julkaisemaa puolueetonta tutkimustietoa. Jos kyllä Julkaistu tutkimustieto Ladattava Manuaalinen Hiukkaskoko ilmoitetulla säätötasolla Valittava Valikkorivit Hiukkaskoko < 0,1 µm 10p Hiukkaskoko 0,3-0,1 µm 5p Hiukkaskoko 0,3 µm 0p Ilmoitetulla säätötasolla (puhtain ilman tuotto 350 m3/h) hiukkaskoko ei saa ylittää 0,3 µm. Laitteessa on sisäänrakennettu ajastin ja ohjelmoitava tehonsäätö Erotusaste kaasuille ja pienhiukkasille on vähintään 95 % kaikilla puhallinnopeuksikka Jos kyllä Erotusaste kaasuille ja pienhiukkasille kaikilla puhallinnopeuksilla Kaikki suurten tilojen ( m3 tilat) ilmanpuhdistimien laitekokoluokassa vuokrattavina olevat laitteet täyttävät kaikki pakolliset vaatimukset ja ovat laadullisesti (laatupisteet) vähintään edellä ilmoitettujen tietojen mukaisia. Valittava 5.00 Valittava 5.00 Yli 99 % 5p % 2p Alle 97 %, mutta vähintään 95 % 0p

16 16/23 Muut tiedot Hankintayksikön esittely Kirkkonummi on monipuolinen ja kasvava kunta läntisellä Uudellamaalla. Kunnassa on asukkaita noin 39000, joista ruotsinkielisiä on noin 18 prosenttia. Kirkkonummen väkiluku on kasvanut viimeisen vuosikymmenen kuluessa muihin pääkaupunkiseudun kuntiin verrattuna suhteellisesti eniten. Kirkkonummen kunnan kuntatekniikan toimitilapalvelut, joiden vastuulle vastaavat kunnan talonrakentamisen uudis- ja peruskorjausinvestoinneista sekä rakennuskannan ylläpidosta. Tietoa Kirkkonummen kunnasta on verkkosivuilla osoitteessa. Hankinnan taustaa Osassa Kirkkonummen kunnan tiloja on havaittuna sisäilmaongelmia. Nämä tilat ovat sekä toimistotiloja että julkisia tiloja mm. kouluissa. Huonetilojen ilmanlaadun parantamiseen tarvitaan siirrettäviä ilmanpuhdistinlaitteita kahteen laitekokoluokkaan eli pienten huonetilojen (pientilat < 50 m3) ja suurten huonetilojen (suurtilat m3) ilmanpuhdistinlaitteiksi. Kokonaismäärä tai laajuus Tarvittavien laitteiden lukumäärä laitteiden molemmista laitekokoluokista on ennakoitu olevan yhteensä 100 kappaletta, ja ne ennakoidaan otettavan käyttöön kuluvan vuoden aikana. Edellä mainittu kappalemäärä ei muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta, joten vuokratavien laitteiden yhteismäärä voi olla edellä mainittua kappalemäärää suurempi tai pienempi. Laitteiden todennäköinen käyttöönottoaika on aikaisintaan kesäkuussa Pääosa vuokrattavista ilmanpuhdistimista on suuriin m3 huonetiloihin sijoitettavia laitteita. Pieniin tiloihin (<50 m3) ja suuriin tiloihin ( m3) sijoitettavien ilmanpuhdistimien välistä jakaumaa ei ole tarjouspyynnössä mahdollista tarkemmin ennakoida. Tilaajalla ei ole kummassakaan laitekokoluokassa vuokrauksen määräostovelvoitetta. Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot Hankinnassa noudatetaan seuraavia säädöksiä: - laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) - kuntalaki (410/2015) - hallintolaki (434/2003) - laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Edellä mainitut hankintamenettelyä koskevat sääntelyt ovat haettavissa Finlex tietokannasta

17 17/23 Tarjouksen lähettäminen Kummassakin laitekokoluokassa tarjous tehdään yhdellä ilmanpuhdistintyypillä, josta ilmoitetaan sen merkki, malli, vastaavuus pakollisiin vaatimuksiin, vastaavuus laatupisteytettävien ominaisuuksien vaatimuksiin ja yhden laitteen kuukausivuokran hinta (alv 0 %) sekä erillisessä luettelossa (tarjouspyynnön liitteenä nimellä "Luettelotaulukko") ilmoitettuna samanaikaisesti vuokrattavissa olevien laitteiden vähimmäis- ja enimmäislukumäärät. Useita eri merkin ja mallin laitteita vuokralle tarjottaessa tarjouksessa tarjouslomakkeella ilmoitetaan alimmat laatuominaisuudet omaavan laitteen tiedot, kun sitä vastaavien tai sitä parempien laitteiden tiedot ilmoitetaan tarjouksen liitteenä olevassa taulukossa. Laatuominaisuuksien taso määritetään laitekohtaisten laatupisteitä tuottavien ominaisuuksien pisteiden summalla, joka on absoluuttinen pistemäärä. Tarjousvertailussa tämä absoluuttinen pistemäärä muutetaan painotuskertoimella kokonaistaloudellisen edullisuuden pistemäärän osana olevaksi suhteelliseksi pistemääräksi. Laatupisteitä tuottavia ominaisuuksia ovat puhdistetun ilman maksimihiukkaskoko, kaasujen ja pienhiukkasten erotusaste, laitekohtaisten tutkimustulosten saatavuus sekä ajastus- ja tehonsäätömahdollisuus. Tarjous liitteineen tulee antaa suomen kielellä Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalin kautta. Muulla tavalla annettua tarjousta ei käsitellä. Tarjouksen tulee olla sisällöltään tarjouspyyntöasiakirjoissa esille tuodun mukainen ja sen tulee sisältää kaikki tarjoajan ja tarjouksen arvioinnissa sekä tarjousvertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei tule liittää tarjoajan omia tarjouspyyntöasiakirjojen vastaisia sopimusehtoja. Hankintayksiköllä on hankintalakiin perustuva velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja sellaisena vertailukelvoton. Tarjoaja voi tehdä joko osatarjouksen vain toisen kokoluokan laitteesta (joko pienten tai suurten tilojen laitteet) tai tehdä kokonaistarjouksen molempien kokoluokkien laitteista. Tarjoaja ei voi rajata tarjoustaan laitekokoluokkien sisällä. Tarjouspyynnön liitteenä olevassa luettelotaulukossa (asiakirja 4) on kenttäalue molempien laitekokoluokkien mukaisten ilmanpuhdistimien ilmoittamiselle. Molemmille laitekokoluokille on valmiina viisi ilmoitusriviä. Mikäli tarjoajalla on laitekokoluokkaan useampia laitteita, voi taulukkoon lisätä ilmoitusrivejä tarjottavien laitteiden lukumäärää vastaavasti. Cloudia-järjestelmän tarjouslomakkeella tarjoaja ilmoittaa hinnan joko yhtä (osatarjous) laitekokoluokkaa tai molempia (kokonaistarjous) koskevana koko hankintakaudelle (kummallakin osalla erillinentarjouslomake). Hintaa ei voi muuttaa hankinnan aikana, joten hinta on muuttumaton mahdollisen optiokauden loppuun saakka. Tarjouksen tekijä ei saa liittää tarjoushintoihinsa hinnan varaumia. Hinnan varaumilla tarkoitetaan tarjoukseen liitettyjä ehtoja koskien tarjoushintojen muuttumista, voimassaoloa tai muuta tarjoushintaan tarjouksessa liitettyä ehtoa. Hinta ja kaupalliset ehdot Vuokrahinta sisältää seuraavat suoritteet: - laitteiden kuljetus tilaajalle Kirkkonummen alueella tilaajan nimeämään kohteeseen sekä niiden poisvienti - laitteiden asennus käyttökuntoon, tarvikkeet ja käyttöopastus - laitteiden huolto matka-, tarvike- ja työaikakuluineen siten, että laitteet ovat jatkuvasti toimintakunnossa ja ne täyttävät tässä tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Hinta sisältää kaikki huollon kulut (matka, tarvikkeet ja työt) - laiterekisterin ylläpitäminen - toimituksiin liittyvät hallinnolliset kulut ja toimitusten laskutuksen Kun laite on vuokrattuna vain osan kuukaudesta, laskutetaan kuukausivuokra osittaisena toteuman mukaisessa suhteessa. Kaikkien laitekokoluokan sisällä ilmoitettujen ilmanpuhdistimien kuukausivuokra on sama,

18 18/23 joten lisälaatu ei vaikuta vuokrahintaan. Toimituksen kaupalliset ehdot: - laitteen toimitusaika sijoituspaikkaan kuljetettuna on kolme (3) työpäivää tilauksesta - epäkuntoinen laite korjataan tai rikkoutuneen tilalle toimitetaan korvaava laite viimeistään kolmantena (3) työpäivänä vian ilmoittamisesta - palveluntuottaja ylläpitää laiterekisteriä josta ilmenee sijaintitiedot ja käyttäjän ilmoittamat vikatiedot. Tiedot lähetetään tilaajalle liitteenä laskutuksen yhteydessä Mikäli palveluntuottajalle tulee hankintakauden (mukaanlukien mahdollinen optiokausi) aikana tarjolle uudella tekniikalla varustettuja ilmanpuhdistimia, on hinta kulloinkin laitekokoluokan mukainen tarjouksessa ilmoitettu hinta. Laitteiden on laaduiltaan pysyttävä vähintään samalla tasolla koko sopimuskauden läpi. Hankintakauden aikana tarjolle tulevan kunkin uuden laitteen tulee täyttää tässä tarjouspyynnössä mainitut laitekokoluokan mukaiset tekniset vähimmäisvaatimukset ja olla puhdistusominaisuuksiltaan laatupisteytystä vastaava tai sitä parempi. Samanaikaisesti vuokrattavissa olevien laitteiden vähimmäis- ja enimmäismäärät eivät muutu hankintakauden aikana, vaikka vuokrattavissa malleissa tapahtuisikin muutoksia. VUOKRATTAVIEN LAITTEIDEN TARPEEN VÄHENEMINEN HANKINTAKAUDEN AIKANA Mikäli tilaajan tarve ilmanpuhdistinten vuokraamiselle vähenee hankintakauden aikana siten, että tilaajalla ei enää ole tarvetta palveluntuottajalta jo vuokrattuna olevaa määrää vastaavalle määrälle vuokrattavia ilmanpuhdistimia, on kysymyksessä hankinnan osittainen irtisanominen, jolloin sovelletaan kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa. Edellä mainittu koskee toisistaan erillään pienten tilojen (alle 50 m3 tilat) ja suurten tilojen ( m3 tilat) ilmanpuhdistimien vuokraamista. Jos samalta palveluntuottajalta on vuokrattuna sekä pienten että suurten huonetilojen ilmanpuhdistimia, ja eri kokoluokkien ilmanpuhdistinten tarpeessa tapahtuu muutoksia, on vähenevän kokoluokan osalta kysymys hankinnan osittaisesta irtisanomisesta. Toisen kokoluokan (lisääntyvän vuokraustarpeen laitekokoluokka) tilausmäärä ei voi ylittää alkuperäisessä tarjouksessa ilmoitettua kokoluokan laitteiden samanaikaisen vuokrauksen enimmäismäärää, jos toiselta valitulla tarjoajalla on vapaata vuokrauskapasiteettia. Jos toisella tarjoajalla ei ole vapaata vuokrauskapasiteettia ja tarjoajalla itsellään on mahdollisuus lisätä laitetyypin vuokrauskapasiteettia alkuperäisen tarjouksen mukaisesta enimmäismäärästä, voidaan kirjallisesti sopia laitekokoluokkien vuokrauskapasiteettien välisestä siirrosta, kuitenkin siten, että pienten ja suurten ilmanpuhdistinten yhteismäärä muutoksen jälkeen ei ylitä alkuperäistä tarjouksen mukaista pienten ja suurten tilojen ilmanpuhdistinten yhteenlaskettua enimmäismäärää. UUSIEN PUHDISTINLAITEMALLIEN TUOMINEN VUOKRATTAVIKSI SOPIMUSKAUDEN AIKANA Mikäli palveluntuottajalla on sopimuskauden aikana myöhemmin vuokralle tarjottavaksi uusi tarjouksessa ilmoitetusta poikkeava ilmanpuhdistinmalli, voidaan se suoritusarvojen mukaisessa laitekokoluokassa ottaa vuokralle seuraavien kahden edellyksen täyttyessä: 1) Ilmanpuhdistin tarkastetaan tilaajan toimesta ennen sen vuokralle ottamista laitekokoluokassa sen varmistamiseksi, että sen tekninen ja toiminnallinen laatu on tasoa, joka tuottaisi vähintään tarjouksessa mainitun puhdistimen saamia laatupisteitä vastaavan laatupistemäärän 2) Palveluntuottajalta on samanaikaisesti vuokrattuna kysymyksessä olevan kokoluokan ilmanpuhdistimia enintään tarjouksessa ilmoitettu enimmäismäärä.

19 19/23 Laskutus ja maksuehto Laskutus- ja maksuehtoina sovelletaan ehtoja, jotka on ilmaistu tämän tarjouspyynnön seuraavissa liitteissä: 1) Sopimus, jonka kohdassa "Maksuehdot" (tarjouspyyntöasiakirja 1) 2) Laskutus- ja maksuehto tämän tarjouspyynnön liitteenä olevan "JYSE 2014 Palvelut" - sopimusliitteen kohdan 10 mukaisesti. Laskun tulee täyttää laskuille asetetut muotomääräykset. Laskusta on selvästi käytävä ilmi laskutuksen perusteet ja laskun tulee kohdistaa tilauksessa ilmoitettuun kohteeseen. Laskun liitteenä tulee esittää palveluntuottajan pitämään laiterekisteriin perustuva luettelo vuokralla olevista laitteista. Laskuissa tulee olla näkyvissä tilaajan viite Tilaaja on siirtynyt sähköiseen laskujen käsittelyyn, jonka vuoksi laskut tulee lähettää verkkolaskuina. Tilaaja ilmoittaa verkkolaskutuksen yhteystiedot hankintasopimukseen perustuvien toimitusten alkaessa. Laskutus tapahtuu jälkikäteen kalenterikuukausikohtaisena. Lasku tulee lähettää tilaajalle laskutettavaa kalenterikuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidenteentoista (15) kalenteripäivään mennessä. Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko Katso jäljempänä tarjouspyynnön kohta "Tarjousasiakirjojen julkisuus" ja tarjouspyynnön liitteenä olevien yleisten sopimusehtojen (JYSE 2014 Palvelut) kohta 21 ja hankintasopimusmallin kohta "Salassapito ja tietoturvallisuus". VIIVÄSTYSSAKKO Mikäli toimitus myöhästyy sovitusta aikataulusta on tilaajalla oikeus pidättää kauppahinnasta palveluntuottajalta kaksikymmentä (20) prosenttia sakkoa kultakin alkavalta viikolta. Jos toimitus viivästyy yli kaksi (2) viikkoa tai ilmanpuhdistimet poikkeavat vaaditusta, tilaaja voi purkaa tilauksen. Tilaajalla on viivästyssakon lisäksi oikeus laskuttaa syntyneen tilaushinnan erotus palveluntuottajalta, mikäli tarvittavat laitteet hankitaan korkeamman vuokrahinnan tarjonneelta palveluntuottajalta. Hylkäämisperusteet Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjous tulee antaa Tarjouspalvelu.fi -sivustolla olevalla tarjouslomakkeella ja sitä täydentävällä tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyvällä Luettelotaulukolla (asiakirja 4). Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton. Tarjouksessa ei tule olla linkkejä tarjoajan verkkosivuille, sillä niiden taustalla olevan tiedon muuttumattomuutta hankintaprosessin aikana ei ole mahdollista varmistaa. Hankinta voidaan keskeyttää hankintalain 125 :n perusteella todellisesta ja perustellusta syystä. Tilaaja ei ole missään tilanteessa velvollinen maksamaan korvausta tarjouksen tekemisestä.

20 20/23 Sopimusmenettely Kummankin laitekokoluokan ilmanpuhdistimista erikseen tilaaja hankiintayksikkönä tekee hankintasopimuksen enintään kolmen (3) tarjoajan kanssa, Jos riittävä toimituskapasitetti saadaan vähemmältä määrästä tarjoajia tässä tarjouspyynnössä edellä määritellyjjä tavalla, jää palveluntuottajien määrä kolmea pienemmäksi. Kunta tilaajana ei sitoudu mihinkään hankintamääriin eikä laitteiden vähimmäisvuokra-aikaan. Sopimusehdot on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyvässä sopimusmallissa. Option käyttöönotosta ilmoitetaan viimeistään kolme kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä eli viimeistään Sopimus syntyy vasta hankintasopimuksen allekirjoittamisella molempien sopijapuolten tekemänä. Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa tarjoaja voi ehdottaa tietoja liikesalaisuuksiksi tarjouslomakkeen kysymysryhmän "Soveltuvuusvaatimukset" kohdassa "Lisätietoja". Tarjouksen vertailuhinta ja henkilöreferenssit aiemmista toteutuksista eivät kuitenkaan voi olla liike- tai ammattisalaisuuksia. Liike- ja ammattisalaisuuksina pidettävät tiedot tulee esittää liitetiedostoissa. Tilaaja varaa kuitenkin oikeuden arvioida liike tai ammattisalaisuuden ulottuvuutta tarjousasiakirjoihin merkityistä tiedoista poiketen. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

21 21/23 Päätöksenteon perusteet Saapuneiden tarjousten arviointiprosessissa hankintayksikkö: 1. Avaa tarjoukset 2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuuden 3. Tarkastaa tarjousten hyväksyttävyyden 4. Vertailee tarjoukset 5. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille 6. Solmii hankintasopimuksen kunkin palveluntuottajaksi valitun tarjoajan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tarjousten taloudellista edullisuutta koskevaan vertailuun otetaan edellä kohtien 2-3 mukaiset aiheet hyväksyttävästi läpäisseet määräaikaan mennessä jätetyt tarjoukset. Hankintayksikkö sulkee päätöksellään tarjoajan tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos tarjoaja ei täytä tarjoajalle tarjouspyynnössä asetettuja kelpoisuusvaatimuksia. Tarjous hylätään, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä. Tarjoajan ja tarjouksen yleinen kelpoisuus arvioidaan perustuen Tarjouspalvelu.fi sivustolla olevaan tarjouspyyntöön sisältyvällä lomakkeella ja ESPD-lomakkeella esitettyihin kysymyksiin annettuihin vastauksiin. Tarjoajan tulee osoittaa kelpoisuutensa asiakirjoilla, jotka on mainittu tässä tarjouspyynnössä jäljempänä. Hintojen vertailun menettelytapa on kuvattu jäljempänä kohdassa "Päätöksenteon perusteet". Mikäli mikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla tai jos kilpailutuksen tuloksia ei voida hyödyntää olosuhteissa tapahtuneiden muutosten vuoksi, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjousten käsittelyn suorittaa Kirkkonummen kunnan konsernihallinnon talouspalveluiden alaisen hankintayksikön henkilöstö vähintään kahden viranhaltijan toimesta. Enintään kolme (3) tarjoajan kelpoisuusvaatimukset täyttävää hyväksyttävän kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen lähettänyttä tarjoajaa valitaan palveluntuottajiksi ilmanpuhdistinlaitteiden molemmissa kokoluokissa erikseen. Kummankin laitekokoluokan tiedoissa kohdassa "Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä" on edellä määritelty laitteiden saatavuuden vähimmäisarvo, joka saavutettaessa valittavien tarjoajien määrä voi olla kolmea pienempi molempien laitekokoluokkien osalta. Mikäli kaksi tai useampi tarjous päätyy kokonaistaloudellisen edullisuuden pisteytyksessä samaan pistemäärään ja riittävä laitteiden saatavuus on vain toisen tarjoajan ilmoittamalla laitemäärällä saavutettavissa, valitaan palveluntuottajaksi tarjoaja, jonka tarjouslomakkeessa ilmoitettu ilmanpuhdistin saa korkeammat laatupisteet. Mikäli laatupisteiden määrä on useammalla tarjojalla sama, valitaan palvelutuottaja arpomalla. Arvontatilaisuuteen osallistuu Kirkkonummen kunnasta vähintään kolme (3) viranhaltijaa, joista yksi on kunnan lakimies. Tilaaja ilmoittaa ennen arvontaa samaan pistemäärään päätyneiden tarjousten lähettäjille arvonnan toteutusajankohdan ja -paikan. Avoimeuusperiaatteen mukaisesti tarjoajilla on halutessaan mahdollisuus olla valvojina läsnä arvontatilaisuudessa. Erimielisyyksien ratkaiseminen Määrittely tähän tarjouspyyntöön sisältyvässä asiakirjassa Sopimus (asiakirja 1), kohdassa "Erimielisyydet", ja tarjouspyyntöasiakirjassa (asiakirja 2) olevissa yleisissä JYSE 2014 Palvelut -sopimusehdoissa kohdassa "24 Erimielisyydet ja sovellettava laki".

22 22/23 Muut asiat ALIHANKINNAT JA RYHMITTYMÄNÄ TARJOAMINEN Tarjoaja voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden tahojen voimavaroja riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta, mutta tarjoajan on osoitettava näyttö näiden voimavarojen käytettävyydestä. Jos tarjoaja vetoaa alihankkijan voimavaroihin, kyseisen alihankkijan on tosiasiallisesti osallistuttava hankinnan toteuttamiseen. Tarjoajalla ei ole oikeutta ilman pätevää syytä vaihtaa alihankkijaa, jonka voimavaroihin tarjoaja on vedonnut. Tarjoajan on osoitettava tilaajana olevalle hankintayksikölle taloudellista ja rahoituksellista tilannetta ja teknistä suorituskykyä koskevien sekä muiden vaatimusten täyttäminen alihankkijoidensa osalta vastaavalla tavoin kuin vaaditaan tarjoajalta itseltään. Näyttövelvollisuus tilaajan esittämien vaatimusten täyttämisestä on tarjoajalla tai niiden ryhmittymällä. Tarjoaja voi esittää vaatimusten täyttämisestä todisteena voimavarojen luovuttajan antaman sitoumuksen, jonka mukaan voimavarat ovat tarjoajien taikka ryhmittymän käytettävissä. Tilaaja arvioi näytön riittävyyden vaatimusten täyttymisestä ja tarkistaa takeet siitä, että resurssit ovat käytettävissä koko sen ajan, jonka sopimus kattaa. Hankintalain 92 :n mukaan yritykset saavat ilmoittautua tarjoajiksi ryhmittymänä. Ryhmittymällä tarkoitetaan yritysten yhteistyötä hankintasopimuksen saamiseksi. Tarjoaja voi käyttää muiden yksiköiden henkilöstön pätevyyteen ja kokemukseen liittyviä voimavaroja vain, jos kyseiset muut yksiköt suorittavat hankinnan kohteena olevat palvelut taikka osan niistä. Tarjouksessa tulee ilmoittaa, että tarjous on tehty ryhmittymänä. Myös ryhmittymän jäsenet tulee ilmoittaa tarjouksessa. Kaikki tarjouspyynnön ja sen liitteiden tarjoajaa koskevat vaatimukset koskevat myös tarjoajana olevaa ryhmittymää. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon tilaajan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista yhteisvastuullisesti allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee palveluntuottajaksi valituksi. Tilaaja tarkastaa, että ryhmittymä täyttää taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat sekä muut vaatimukset, ja että ryhmittymän ilmoittamat resurssit ovat käytettävissä koko sen ajan, jonka sopimus kattaa. Todisteena voidaan pyytää esittämään sitoumus, jolla tarjoaja osoittaa, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat tarjoajien tai ryhmittymän käytettävissä. Liitteet ja linkit Liitetiedostot Tarjouspyynnon_espd_ pdf 1 Sopimusmalli.pdf 2 Tarjouspyyntö.pdf 3 JYSE 2014 Palvelut versio2017 huhtikuu.pdf 4 Luettelotaulukko.xls 5 ESPD-lomake malli.pdf

23 23/23 Allekirjoittajat Nimi Titteli Anna-Kaisa Kauppinen Yhdyskuntatekniikan johtaja vs.

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi 1/14 20160728 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Porvoo Postinumero 06100 Maa Suomi Tarja Juvonen +358 407522998 NUTS-koodi

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys Kankaanpään kaupunki.

Kankaanpään kaupunki. EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys Kankaanpään kaupunki. 1/7 EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 205466 n kaupungin sähköenergian hankinta I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Postiosoite Postinumero 38701 Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - Vaikeavammaisten palveluasumisen ja lyhytaikaishoidon hankinta 1/11 hankintasopimukset - 1786/02.08.00.00.00/2016 (71986) I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Salo Postinumero 24101

Lisätiedot

Sipoonlahden koulun laajennuksen rakennuttamis- ja valvontapalvelut

Sipoonlahden koulun laajennuksen rakennuttamis- ja valvontapalvelut 26.08.2016 1/8 Toti 66834 Sipoonlahden koulun laajennuksen rakennuttamis- ja valvontapalvelut I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki. Päiväys Äänekosken kaupunki. Kati Miettinen Äänekoski K992

Äänekosken kaupunki. Päiväys Äänekosken kaupunki. Kati Miettinen Äänekoski K992 Kaupunginhallitus 11.2.2019 liite nro 10 (1/10) TARJOUSPYYNTÖ 221362 Keilahallinlaitteiston ja keilahallikalusteiden hankinta Pääilmoitus 207869 Keilahallinlaitteiston ja keilahallikalusteiden hankinta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Kunnossapitoauto Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja

TARJOUSPYYNTÖ Kunnossapitoauto Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139897 Kunnossapitoauto Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Infrapalvelut

Lisätiedot

Tuomi Logistiikka Oy. EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Tuomi Logistiikka Oy. EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1/5 EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 241240 Magneettikuvauslaitteisto 3T (1 kpl) 7848/AKU/19 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Pirkanmaan

Lisätiedot

Porin kaupungin hankintapalvelut. https://tarjouspalvelu.fi/pori/?id=65218&tpk=d20d095b-fc1d-4fd1-89fe-4f2397c7d14e. Puhelin Telefax Internet

Porin kaupungin hankintapalvelut. https://tarjouspalvelu.fi/pori/?id=65218&tpk=d20d095b-fc1d-4fd1-89fe-4f2397c7d14e. Puhelin Telefax  Internet 12.08.2016 1/15 Harjavallan talvikunnossapidon I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Pori Postinumero 28101 Maa Suomi

Lisätiedot

https://tarjouspalvelu.fi/utajarvi?id=85074&tpk=5312c4d0-e3e2-4cba-b54f-10aa2bcf9b Puhelin Telefax Internet

https://tarjouspalvelu.fi/utajarvi?id=85074&tpk=5312c4d0-e3e2-4cba-b54f-10aa2bcf9b Puhelin Telefax  Internet 85074 1/9 85074 Koulukuljetukset I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Postinumero 91600 Maa Suomi NUTS-koodi http://

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta

TARJOUSPYYNTÖ Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 145043 Vihdin kunnan matkapuhelinten ja niihin liittyvien palvelujen hankinta Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Itä-Suomen yliopisto : Kuvantava FTIR-mikroskooppi ja Ramanmikroskooppi

Hankintailmoitus: Itä-Suomen yliopisto : Kuvantava FTIR-mikroskooppi ja Ramanmikroskooppi Page 1 of 5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Omat ilmoitukset Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: Itä-Suomen yliopisto : Kuvantava FTIR-mikroskooppi ja Ramanmikroskooppi Ilmoituksen numero

Lisätiedot

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:232468-2016:text:fi:html -Mäntsälä: Rakennustöiden johto 2016/S 130-232468 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2014/24/EU

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.2) Yhteishankinta 1/13. Postitoimipaikka Postinumero Puhelin

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.2) Yhteishankinta 1/13. Postitoimipaikka Postinumero Puhelin 1/13 3811-2016 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Postiosoite Postitoimipaikka Turku Postinumero 20101 Maa Suomi Jari Suistovaara +358 505870443 jari.suistovaara@turku.fi

Lisätiedot

Suomi-Hämeenlinna: Tieliikennepalvelut 2019/S Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Hämeenlinna: Tieliikennepalvelut 2019/S Hankintailmoitus. Palvelut 1 / 10 Tämä ilmoitus -verkkosivustolla: udl?uri=:notice:124882-2019:text:fi:html -Hämeenlinna: Tieliikennepalvelut 2019/S 054-124882 Hankintailmoitus Palvelut Legal Basis: Direktiivi 2014/24/EU I kohta:

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Liite 2 10

Tekninen lautakunta Liite 2 10 Tekninen lautakunta 31.1.2017 Liite 2 10 04.01.2017 1/11 89432 Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Mikkeli Postinumero 50100 Maa Suomi Carita Hakkarainen +358 447942667

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki hankintapalvelut. https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut/?id=68325&tpk=7f96da22-8b afb- 9c0264c7b4d0

Lappeenrannan kaupunki hankintapalvelut. https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut/?id=68325&tpk=7f96da22-8b afb- 9c0264c7b4d0 20.09.2016 1/10 646/02.08.00.02/2016 Latukoneet I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Lappeenrannan kaupunki Liikuntatoimi / Hankintapalvelut Kansallinen yritys- ja Postiosoite

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Hämeenlinnan kaupunki : Kanta-Hämeen liikennöinti (täydentävä tarjouskilpailu)

Hankintailmoitus: Hämeenlinnan kaupunki : Kanta-Hämeen liikennöinti (täydentävä tarjouskilpailu) Page 1 of 10 Hankintailmoitus: Hämeenlinnan kaupunki : Kanta-Hämeen liikennöinti (täydentävä tarjouskilpailu) 15.03.2019 16:45 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-005791 Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan Office 365 -kehitystyö

Mäntsälän kunnan Office 365 -kehitystyö 27.08.2018 TARJOUSPYYNTÖ DNRO 339/2018 SIVU 1 / 8 Tarjouspyyntö Dnro 339/2018 Mäntsälän kunnan Office 365 -kehitystyö 1. Hankintayksikkö Nimi Mäntsälä/Konsernipalvelut/Tietohallintopalvelut Y-tunnus 0129261-5

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Laukaan kunta : Siivouspalveluiden hankinta

Hankintailmoitus: Laukaan kunta : Siivouspalveluiden hankinta Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Omat ilmoitukset Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: Laukaan kunta : Siivouspalveluiden hankinta 02.06.2017 17:01 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2017-013770

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Hausjärven kunta : Hausjärven kunta, Ryttylän koulu, C-osa, KVR-urakka

Hankintailmoitus: Hausjärven kunta : Hausjärven kunta, Ryttylän koulu, C-osa, KVR-urakka 1 / 6 12.11.2018 klo 9:15 Hankintailmoitus: Hausjärven kunta : Hausjärven kunta, Ryttylän koulu, C-osa, KVR-urakka 09.11.2018 16:45 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-022924 Ilmoituksen numero EUVL:ssä:

Lisätiedot

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.2) Yhteishankinta 1/12. Kansallinen yritys- ja

I Kohta: Hankintaviranomainen. I.1) Nimi ja osoitteet. I.2) Yhteishankinta 1/12. Kansallinen yritys- ja 1/12 66459 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Kuopio Postinumero 70600 Maa Suomi Ulla Pohjola +358 447182907 NUTS-koodi

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Huittisten kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Huittisten kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 188945 1. Hankintayksikkö ja yhteystiedot Hankintayksikkö Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Postiosoite Postitoimipaikka Huittinen Postinumero 32700 Maa Yhteyshenkilö

Lisätiedot

9.luokka) kansallisen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen.

9.luokka) kansallisen opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. 04.10.2016 1/8 71346 D 779/02.07.00/2016 1. : Virtanen Pauliina 44100 Suomi puh. fax pauliina.virtanen@aanekoski.fi : : : Asukaslukumme 31.12.2015 oli 19 635 liian suuri, vaan sopiva, ihmisen kokoinen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:413695-2014:text:fi:html Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 235-413695 Hankintailmoitus

Lisätiedot

EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Murskatut kiviainekset ja luonnon kivennäismaa-ainekset ja optio 2020

EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Murskatut kiviainekset ja luonnon kivennäismaa-ainekset ja optio 2020 1/14 EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 141989 Murskatut kiviainekset ja luonnon kivennäismaa-ainekset 2018-2019 ja optio 2020 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Postiosoite

Lisätiedot

mahdollinen optio ajalle I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1/13 Kansallinen yritys- ja

mahdollinen optio ajalle I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1/13 Kansallinen yritys- ja 1/13 TP 20/2016 mahdollinen optio ajalle 1.2.2018-31.1.2019 I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Kemi Postinumero 94100

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. https://tarjouspalvelu.fi/naantali?id=121660&tpk=0bb15d1b-2d d5- d8030b073db3. Puhelin Telefax Internet

Naantalin kaupunki. https://tarjouspalvelu.fi/naantali?id=121660&tpk=0bb15d1b-2d d5- d8030b073db3. Puhelin Telefax  Internet 1/7 121660 Tulkkauspalvelut Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Naantali Postinumero 21100 Maa Suomi +358 444171465 NUTS-koodi riikka.soderlund@naantali.fi Suomi FI http://

Lisätiedot

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön

hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankintasopimukset - hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite Pääasiallinen osoite

Lisätiedot

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:374188-2013:text:fi:html Suomi-Outokumpu: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2013/S 215-374188 Hankintailmoitus

Lisätiedot

I kohta: Hankintaviranomainen

I kohta: Hankintaviranomainen 1 / 7 30.5.2018 klo 16.19 17.04.2018 16:30 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-008719 Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 075-167056 Tarjoukset 22.05.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: www.sokopro.fi

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 5, 19

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 5, 19 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu I kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet 1 (ilmoittakaa kaikki menettelystä vastaavat

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki. https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=116908&tpk=9c61c5dd d8-bb7b- 3b32b4ea8d51

Lappeenrannan kaupunki. https://tarjouspalvelu.fi/lprhankintapalvelut?id=116908&tpk=9c61c5dd d8-bb7b- 3b32b4ea8d51 02.03.2017 1/8 262/02.08.00.02/2017 Virallinen nimi Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai Liikuntatoimi hankintapalvelut Postiosoite / Villimiehenkatu 1 Postitoimipaikka Postinumero 53101 Maa Lappeenranta

Lisätiedot

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328767-2012:text:fi:html FI-Haukipudas: Rakennustyöt 2012/S 200-328767 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

Laitilan kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys

Laitilan kaupunki. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 140056 Kansallinen hankintailmoitus_ Homeettomaksi siivousurakka Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste

Lisätiedot

Hankintailmoitus: ESPOON KAUPUNKI/Tekninen keskus : Pysäkkikatosten ja niiden ylläpitopalvelveluiden hankinta Espoon kaupungin alueelle

Hankintailmoitus: ESPOON KAUPUNKI/Tekninen keskus : Pysäkkikatosten ja niiden ylläpitopalvelveluiden hankinta Espoon kaupungin alueelle Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: /Tekninen keskus : Pysäkkikatosten ja niiden ylläpitopalvelveluiden hankinta Espoon kaupungin alueelle 11:14 Tarjoukset

Lisätiedot

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:74193-2012:text:fi:html FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat

Lisätiedot

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä:

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti seuraavissa liitteissä: HELSINGIN YHTEISLYSEON KALUSTEIDEN HANKINTA Maanviljelyslyseon osakeyhtiö/helsingin yhteislyseo (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavaan 10.3.2017 lähetetyn hankintailmoituksen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki. Päiväys Äänekosken kaupunki. Kati Miettinen Äänekoski K992

Äänekosken kaupunki. Päiväys Äänekosken kaupunki. Kati Miettinen Äänekoski K992 Päiväys 22.01.2019 Kaupunginhallitus 11.2.2019 liite nro 9 (1/12) TARJOUSPYYNTÖ 218937 Keilahallinlaitteiston ja keilahallikalusteiden hankinta Pääilmoitus 207869 Keilahallinlaitteiston ja keilahallikalusteiden

Lisätiedot

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti

Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Förin uudistaminen, ylläpito ja liikennöinti Tarjoukset tai osallistumishakemukset 14.4.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: I kohta: Hankintaviranomainen Hankintalaji Palvelut I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Lisätiedot

Kauppakassit Naantalin kaupungin alueelle

Kauppakassit Naantalin kaupungin alueelle 1/7 103687 Kauppakassit Naantalin kaupungin alueelle Virallinen nimi Postiosoite Postitoimipaikka Naantali Postinumero 21100 Maa Suomi Hannele Saarinen +358 0503302453 NUTS-koodi hannele.saarinen@naantali.fi

Lisätiedot

Salon kaupunki. https://tarjouspalvelu.fi/salo/?id=71717&tpk=e3be1f0f-5e58-4a7b-92ad-48c3f0ea4cbf. Puhelin Telefax Internet

Salon kaupunki. https://tarjouspalvelu.fi/salo/?id=71717&tpk=e3be1f0f-5e58-4a7b-92ad-48c3f0ea4cbf. Puhelin Telefax  Internet 1/15 2059/02.08.00.00.00/2016 (71717 ) Painatuspalvelujen hankinta I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Salo Postinumero

Lisätiedot

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI.

1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1(6) ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA LIIKELAITOS 21.11.2012 4788/02.08.00/2012 RYHMÄKASVIT 2013 1 Hankintayksikkö Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. 2 Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: LOIMAAN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVE- LUT PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: LOIMAAN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVE- LUT PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: LOIMAAN KAUPUNGIN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVE- LUT PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne Loimaan kaupungin maankäytön suunnittelupalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteenä olevien

Lisätiedot

EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ ToTi Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt, maalämpöurakka

EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ ToTi Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt, maalämpöurakka 1/8 EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ ToTi 133224 Sipoonlahden koulun laajentaminen ja muutostyöt, maalämpöurakka I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys-

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Kankaanpään liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus, vaihe 1 ja 2 / Vedenkäsittelyurakka Hankintayksikön yhteystiedot

TARJOUSPYYNTÖ Kankaanpään liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus, vaihe 1 ja 2 / Vedenkäsittelyurakka Hankintayksikön yhteystiedot 1/8 TARJOUSPYYNTÖ 119642 Kankaanpään liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus, vaihe 1 ja 2 / Vedenkäsittelyurakka Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Postiosoite Postitoimipaikka Postinumero

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus

Kansallinen hankintailmoitus 10.04.2017 1/7 120085 Kansallinen hankintailmoitus Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai Hallintopalvelut Postiosoite Postitoimipaikka Postinumero 91600 Maa

Lisätiedot

Kardiologisten palveluiden hankinta

Kardiologisten palveluiden hankinta 55969 24.03.2016 1/12 55969 Kardiologisten palveluiden hankinta Yhteystiedot: Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : : Hankintaviranomaisen luonne: Julkisoikeudellinen laitos: : Terveydenhuolto Muu:

Lisätiedot

Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017.

Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017. Isotooppitutkimuksiin ja hoitoihin tarvittavat valmisteet ajalle 1.3.2014 28.2.2016 ja optio ajalle 1.3.2016 28.2.2017. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/41211258.aspx Ulkoinen hankinta

Lisätiedot

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax Internet

Annetuista palveluista laaditaan palvelun Tilaajalle tarvittavat asiakirjat. Palveluntuottajan. Puhelin Telefax  Internet 08.11.2016 1/11 84213 ENMG-tutkimusten hankinta 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: ENMG-tutkimusten hankinta Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 84213 Hankinnan

Lisätiedot

Tuoreet leipomotuotteet. I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet. I.2) Yhteishankinta 1/ Kansallinen yritys- ja

Tuoreet leipomotuotteet. I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet. I.2) Yhteishankinta 1/ Kansallinen yritys- ja 29.06.2016 1/16 D Tuoreet leipomotuotteet I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Postinumero 44100 Maa Suomi raija.sallinen@aanekoski.fi

Lisätiedot

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA

HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA HAUTAUSPALVELUJEN JA VAINAJIEN SIIRTOKULJETUSTEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 7.11.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Toimitusehto on DDP (Järvenpää). Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Toimitusehto on DDP (Järvenpää). Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 29.9.2017 Viite: Välskärinpolun HVP/2017 Välskärinpolun hulevesipumppaamo, laitehankinta Järvenpään Vesi pyytää kokonaishintaista tarjoustanne, Välskärinpolun hulevesipumppaamosta tämän

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki : KORJAUSILMOITUS: Läkkitorin ja liittyvien raittien peruskorjaus

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki : KORJAUSILMOITUS: Läkkitorin ja liittyvien raittien peruskorjaus Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: : KORJAUSILMOITUS: Läkkitorin ja liittyvien raittien peruskorjaus 8:02 Tarjoukset 26.9.2013 klo 12.00 mennessä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

10/12/2015 S Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely I.II.III.IV.VI. Suomi-Karkkila: Rakennustyöt

10/12/2015 S Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely I.II.III.IV.VI. Suomi-Karkkila: Rakennustyöt Sivu 1/5 Urakat - 433461-2015 10/12/2015 S239 - - Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely I.II.III.IV.VI. Suomi-Karkkila: Rakennustyöt Direktiivi 2004/18/EY I kohta: Hankintaviranomainen II kohta:

Lisätiedot

Hankintailmoitus erityisalat

Hankintailmoitus erityisalat Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu Hankintailmoitus erityisalat Direktiivi 2014/25/EU I kohta: Hankintayksikkö I.1) Nimi ja osoitteet

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015

Naantalin kaupunki. Tarjouspyyntö 30057 Päiväys 01.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 30057 Palvelutalo Kummelin korjaus- ja laajennustyöt, kokonaisurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pekka Alm Suomi puh. pekka.alm@naantali.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus.

Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Yleisradio Oy, henkilöstöravintola, Vaasan toimintakeskus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47853949.aspx Ulkoinen hankinta ID 399502-2014 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sähköasentajan työkalusarjat oppilaskäyttöön

Tarjouspyyntö Sähköasentajan työkalusarjat oppilaskäyttöön Tarjouspyyntö Sähköasentajan työkalusarjat oppilaskäyttöön Hankintaa koskevat yhteystiedot: Vaasan kaupunki / Sivistystoimi / Vamia, Energiapalvelut Yhteyshenkilö:Esa Karhunmaa Puhelin: 040 8467920 Sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55635-2014:text:fi:html Suomi-Kouvola: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2014/S 034-055635 Hankintailmoitus

Lisätiedot

HILMA: Vuosien 2015 ja 2017pienet LVIA-suunnittelun tuntiveloitustyöt (Espoon kaupunk...

HILMA: Vuosien 2015 ja 2017pienet LVIA-suunnittelun tuntiveloitustyöt (Espoon kaupunk... Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: palveluyksikkö : Vuosien 2015 ja 2017pienet LVIA-suunnittelun tuntiveloitustyöt 7:54 Osallistumishakemukset 26.1.2015

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN

TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:... LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN Vastaanottaja Kotkan kaupunki Tekniset palvelut PL 205 48101 KOTKA Asiakirjatyyppi Tarjous LIITE 3.1; KOTKAN PAIKALLIS- SEKÄ KOTKA-HAMINA LIIKENTEEN OSTOSOPIMUS 1.7.2016 ALKAEN TARJOUSYHTEENVETO TARJOAJA:...

Lisätiedot

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 5, 19

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2 5, 19 Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu I kohta: Hankintayksikkö I.1) Nimi ja osoitteet 1 (ilmoittakaa kaikki menettelystä vastaavat hankintayksiköt)

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Tuusulan kunta. Tarjouspyyntö Päiväys Kuntakehitys ja tekniikka / yhdyskuntatekniikka / Jyrki Sjöblom.

Tuusulan kunta. Tarjouspyyntö Päiväys Kuntakehitys ja tekniikka / yhdyskuntatekniikka / Jyrki Sjöblom. 1/8 TARJOUSPYYNTÖ TUUDno-2017-190 Lahelanpelto II esirakentaminen Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, PL 119, FIN-37601

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 22282 Päiväys 22.09.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 22282 Kansallinen hankintailmoitus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Aino-Liisa Jalonen Kuntolantie 4 21900 Yläne Suomi puh. +358 406722900 fax +358 2563504 aino-liisa.jalonen@poytya.fi

Lisätiedot

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ Hankinta: Muistiliiton paino- ja jakelupalvelut, tilausjärjestelmä ja logistiikka Muistiliitto ry (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 23.8.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Enegia Market Services Oy. Kiint Oy Naantalin suojatyökeskus

Enegia Market Services Oy.  Kiint Oy Naantalin suojatyökeskus 1/9 EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ Naantalin kaupunki Sähköenergian hankinta I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Naantalin kaupunki 0135457-2 Postiosoite PL 43 NAANTALI Postinumero

Lisätiedot

Valurautakansistot ja -kehykset

Valurautakansistot ja -kehykset 2016-004786 09.05.2016 1/11 HEL 2016-004786 Valurautakansistot ja -kehykset Yhteystiedot: 5 Suomi Vastaanottaja: Oili Khadraoui puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi http://www.hel.fi/hki/hkr/fi

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki. EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö JARDno Päiväys

Järvenpään kaupunki. EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö JARDno Päiväys EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö JARDno-2018-786 Päiväys 03.08.2018 1/44 EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ JARDno-2018-786 Yhdyskuntatekniikan suunnittelupalveluiden ja yhdyskuntasuunnittelun puitesopimusjärjestely

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki : Työkoneiden ja laitteiden huolto- ja korjauspalvelut

Hankintailmoitus: Espoon kaupunki : Työkoneiden ja laitteiden huolto- ja korjauspalvelut Page 1 of 5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: Espoon kaupunki : Työkoneiden ja laitteiden huolto- ja korjauspalvelut 10:06 Tarjoukset 7.5.2012 klo 12.00 mennessä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puustellinmetsän kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, Tuusula Hankintayksikön yhteystiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puustellinmetsän kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, Tuusula Hankintayksikön yhteystiedot 1/9 TARJOUSPYYNTÖ 130182 Puustellinmetsän kaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen, Tuusula Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Education Facilities Oy, Lyseonkatu 4, FI-40100 Jyväskylä,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139/10.03.02/2015 KORJAUSILMOITUS: Metalli- ja autohallin vesikaton korjaus, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esko Tahvanainen Suomi puh.

Lisätiedot

Sipoon kunta. https://tarjouspalvelu.fi/sipoo?id=100195&tpk=b9dcd39d-1f13-442d-99d2-3e1a583ed37e Puhelin Telefax Internet

Sipoon kunta. https://tarjouspalvelu.fi/sipoo?id=100195&tpk=b9dcd39d-1f13-442d-99d2-3e1a583ed37e Puhelin Telefax  Internet 100195 1/28 100195 Talman koulun siivouspalvelut I Kohta: Hankintaviranomainen I.1) Nimi ja osoitteet Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Sipoo Postinumero 04130 Maa Suomi

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014

Kirkkonummen kunta. Tarjouspyyntö PT23978 Päiväys 20.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ PT23978 Suun terveydenhuollon henkilöstön vuokraus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esa Lindell Suomi puh. +358 504137461 fax esa.lindell@kirkkonummi.fi Tarjoukset lähetettävä:

Lisätiedot

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684. Hankintailmoitus. Palvelut 1 / 5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69684-2016:text:fi:html Suomi-Lahti: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2016/S 042-069684 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset

Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN

1. +DQNLQWD\NVLN Q SHUXVWLHGRW +DQNLQWD\NVLNN 06.10.2016 1/7 70236 Kh 10.10.2016 152 liite 1 1. : Antti Luukkanen Suomi puh. fax cloudia@vihti.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Hankinnan tunniste- tai viitenumero: 70236 Hankinnan kuvaus: 18

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

Perintäpalvelut. Tieto. Hankintayksikkö. Julkaisu pm 29.6.2012 4:23. Versio 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx

Perintäpalvelut. Tieto. Hankintayksikkö. Julkaisu pm 29.6.2012 4:23. Versio 1. URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx Perintäpalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/34694079.aspx Ulkoinen hankinta ID 203322-2012 Hankinnan tyyppi Hankintailmoitus Asiakirjan tyyppi Contract notice Hankintamenettely

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys

Kankaanpään kaupunki. EU-hankintailmoitus Tarjouspyyntö Päiväys 1/12 EU-hankintailmoitus TARJOUSPYYNTÖ 219490 Kankaanpään Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 1 / talotekniikkaurakat (putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakka) I Kohta: Hankintaviranomainen

Lisätiedot

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely

Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Sivu 1/5 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus, erityisalat: Vihdin kunta / Vihdin Vesi : Jätevedenpuhdistamolietteen käsittely Tarjoukset 31.12.2015

Lisätiedot

Sodankylän kunnan hoidossa olevien sorapintaisten yksityisteiden syysmuokkaus

Sodankylän kunnan hoidossa olevien sorapintaisten yksityisteiden syysmuokkaus 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 137927 Sodankylän kunnan hoidossa olevien sorapintaisten yksityisteiden syysmuokkaus Hankintayksikön yhteystiedot Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus Postiosoite Postitoimipaikka

Lisätiedot