Haminan rauha. 1809Vuosikertomus 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haminan rauha. 1809Vuosikertomus 2009"

Transkriptio

1 Haminan rauha 189Vuosikertomus 29 89

2 Sisällys 3 Haminan Energian vuosi 29 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi Energialiiketoiminta 16 Energiajakelu 18 Tietohallinto 2 Taloudellinen vastuu 22 Sosiaalinen vastuu 24 Ympäristövastuu 26 Hallituksen toimintakertomus 28 Hallitus 3 Tilinpäätös 46 Review by the Managing Director 5 Yhteystiedot 2

3 helmikuun 21. päivänä 188 alkanut suomen sota päättyi , kun ruotsi ja venäjä solmivat haminassa rauhan. autonomisessa suomen suuriruhtinaskunnassa osana venäjää alkoi vaurastuminen ja kehitys kohti itsenäisyyttä. Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 1 % Haminan kaupungin omistuksessa. Toimintamme selkärangan muodostavat sähkön-, maakaasun-, kaukolämmön ja tiedonsiirtoverkot, niiden ylläpito ja operointi sekä kaukolämmön ja prosessiteolllisuuden erilaisten energiapalveluiden tuotanto. 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 29 oli haasteellinen kaikille toimijoille. Vaikea taloustilanne supisti asiakasyritystemme tuotantoa, ja investointeja siirrettiin tuonnemmaksi vaikean rahoitustilanteen sekä epävarmojen markkinanäkymien johdosta. Energiahintojen voimakas lasku vuoden 28 kesän tasolta heijastui haasteena energiakaupalle. Haminan talousalueen osalta tilannetta helpottivat uudet teollisuushankkeet; WinWinD, L&T Recoil ja Google. Asuntorakentamisessa aloitettiin myös uusia kerrostalokohteita. Satamaliikenteen osalta vuosi oli erityisen vaikea. Haminan rauha info 4 Haminan rauhan osapuolina olleet hallitsijat olivat Ruotsin Kustaa IV Adolf ja Venäjän Aleksanteri I. Haminan rauha perustui Napoleonin ja Aleksanteri I:n vuonna 187 Tilsitissä tekemään sopimukseen Euroopan jaosta.

5 Yhtiön liiketoiminnallinen tulos toteutui erittäin hyvin. Pitkäaikainen kehitystyö verkosto-omaisuuden hallintaan ja laatuun, energiankaupan riskienhallintaan sekä jo kymmenen vuoden määrätietoinen panostus muihin liiketoimintoihin sekä omaan tuotantoon aikaansaivat hyvän tuloksen vuodelle 29. Vuoden 2 jälkeen palvelutuotantoomme otetut uudet liiketoiminnat tuottivat jo neljänneksen yhtiön vuoden 29 liikevaihdosta. ENERGIA-ALA INVESTOI UUSIUTUVIIN ENERGIA- LÄHTEISIIN JA BIOENERGIAAN Vuoden 29 aikana energia-ala jatkoi strategista valmistautumista uuteen päästöttömään ja uusiutuvien energialähteiden käyttöön perustuvaan tuotantorakenteeseen. Moni yritys julkisti suunnitelmansa uudesta bio- tai jätelaitoshankkeesta. Merkittävimmän strategiauudistuksen julkisti Helsingin Energia miljardien kehitysohjelmassaan tähdäten hiilineutraaliin tulevaisuuteen vuoden 23 jälkeen. Energia-alan investoinnit vaativat pitkän investointiajan sekä huomattavasti pääomia. Käyttöikä näillä investoinneilla on vuosikymmeniä. Vaikutukset ilmastonmuutokseen ja tuotannon omavaraisuuteen tapahtuvat näin ollen pitkällä aikavälillä. On erittäin harmillista, että ala joutuu päättämään näistä investoinneista ilman varmuutta tulevasta ilmastopolitiikasta, verotuksesta ja valtiovallan tukitoimista tai mahdollisista syöttötariffeista. Esimerkiksi päätöstä tuulivoiman syöttötariffista on jouduttu odottamaan jo kaksi vuotta. Epävarmuus syöttötariffin suhteen yhdistettynä rahoitusmarkkinoiden kireyteen sekä tuulivoiman sijoituksen vaikeuteen on estänyt tuulivoiman tehokkaan rakentamisen Suomessa. Maailmanlaajuinen yhteisymmärrys päästöjen vähentämisestä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisestä oli määrä löytyä historialliseksikin kuvatusta Kööpenhaminan kokouksesta. Valitettavasti kokouksessa ei onnistuttu löytämään maailmanlaajuista sitovuutta päästöjen vähentämiseksi. Osallistujat eivät halua vaarantaa talouden kehitystä tiukoilla ilmastopoliittisilla sitoumuksilla. Taloustaantuma on pakottanut päättäjät harkitsemaan myös keinojen taloudellista järkevyyttä ja tehokkuutta. Vaikkakin harkinta harmillisesti lykkää tärkeitä päätöksiä, on tällä harkinnalla myös positiivisia vaikutuksia. Ydinvoima on noussut mahdollisuudeksi monissa jo sen alasajoonkin sitoutuneissa maissa. Uusia rakennushankkeita on julkaistu eri puolilla maailmaa. On tunnustettu, että ydinvoima on taloudellisin ja tehokkain tapa vähentää päästöjä. Jätteiden kierrätykseen ja hyötykäyttöön paneudutaan nyt myös paremmin. Yhdyskuntajätteen hyötykäyttö on monissa kunnissa koettu ongelmana eikä ole haluttu paneutua esim. jätevesistä tai biojätteestä saatavan energian hyödyntämiseen. Paikallinen, tehokas jäte-energian hyödyntäminen tukee niin alueellista työllisyyttä kuin myös tehokkaimmin hillitsee ympäristön kuormitusta. Teknis-taloudellisessa harkinnassa tulisi ottaa huomioon sekä toimenpiteen taloudelliset kustannukset kuin myös koko tuotanto- ja logistiikkaketjun päästöjen taso. Esimerkiksi puun poltto pientulisijoissa ei ole niin puhdasta, jos lasketaan mukaan logistiikkaketjun vaikutus ja puun polton päästöt tulisijassa, joka sytytetään ja sammutetaan päivittäin. Samoin bioetanoli liikennekäytössä lisää moottorin energiankulutusta, ja koko logistiikkaketjun päästöt esim. palmuöljyä käytettäessä ovat todella huimat. Maa- ja etenkin biokaasu näissä kohteissa ovat teknis-taloudellisesti erinomaisia puhtauden ja energiatehokkuuden ansioista. VUONNA 21 TEHDÄÄN TÄRKEITÄ PÄÄTÖKSIÄ Tärkeimpänä energia-alan päätöksenä eduskunta antaa periaatepäätöksen kolmen ydinvoimalaitoksen rakentamisluvasta. Sähkön markkinahinnan korkeat heilahtelut vuoden vaihteessa herättivät monet huolestumaan energiahuollon tilanteesta. Piristynyt taloustilanne yhdessä vähän kovempien pakkasten kanssa aiheuttivat historiallisen korkeita hintapiikkejä. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että pohjoismainen sähköntuotantokapasiteetti ei enää riitä, ja olemme liian kauan nojautuneet tuonnin varaan. Energiahuollon ja omavaraisuuden kannalta Suomen tulisi tehdä periaatepäätökset kaikkien kolmen ydinvoimahankkeen toteuttamisesta. Ratkaisuilla on erittäin positiiviset vaikutukset päästöjen vähentämiseen, sähkön markkinahintaan sekä Suomen työllisyyteen. Haminan Energia Oy on mukana 64 yrityksen Fennovoima ydinvoimahankkeessa. Osakkaat edustavat valtaosin keskikokoisia energiayhtiöitä sekä kotimaisia teollisuusyrityksiä, joilla ei ole riittävää omavaraisuutta sähkön tuotannossa. Näille yrityksille on erittäin tärkeätä saada periaatepäätös Fennovoiman toteuttamisesta. Päätös takaisi osakkaille vakaahintaista omaa tuotantoa joka edesauttaa yritysten toimintaedellytyksiä ja työllistämismahdollisuuksia. Ratkaisu toisi markkinoille myös aidon kilpailutilanteen, jolla olisi myös suuri kansantaloudellinen merkitys. Toisena merkittävänä energia-alan investointeja ohjaavana päätöksenä annetaan päätös tuuli- ja biokaasun syöttötariffeista. Suomi on ollut jo pitkään kehityksestä jäljessä uusiutuvien tuulivoiman ja biokaasun hyödyntämisessä. Esimerkiksi Ruotsissa vuonna 29 investoitiin tuulivoimaan 516 MW, ja asennettua tuulivoimakapasiteettia on 1 56 MW. Suomessa vastaavat luvut ovat vaatimattomat 4 MW ja 147 MW. 5

6 Toimitusjohtajan katsaus vaikeasta taloustilanteesta huolimatta on haminan talousalueella vireillä monia investointihankkeita. haminan maantieteellinen asema yhdistettynä erinomaiseen satama-, energia- ja yhdyskuntarakenteeseen takaa alueen hyvän talouskehityksen tulevaisuudessa. 6 Samoin biokaasun tuotannossa Suomi on länsinaapuriamme pahasti jäljessä. Tuulivoiman tukemiselle saadaan nyt toivottavasti selkeät pelisäännöt, jonka jälkeen tuulivoimateollisuus ja investoinnit voisivat Suomessakin kehittyä muiden maiden tasolle. Muutos tarvitaan myös asenteisiin tuulivoiman sijoitukselle. Biokaasun tukipolitiikka sen sijaan tuntuu olevan todella vaikea asia. Biokaasutuotannolla on kaikki kestävän kehityksen edut puolellaan; voidaan luoda todella tehokas ja kestävän kehityksen mukainen kierrätysjärjestelmä koti- ja maatalouden jätteille, jotka voidaan hyödyntää korvaamaan fossiilisia tuontipolttoaineita ja kemiallisia lannoitteita. Tuotantotoiminta vähentäisi huomattavasti kasvihuonekaasupäästöjä, lisäisi energiatuotannon omavaraisuutta, parantaisi talousalueen työllisyyttä ja vähentäisi ravinnekuormaa vesistöihin. Valmisteilla oleva syöttötariffiehdotus ohjaisi biokaasua vain sähköntuotantoon, jolloin muut kokonaisuuden kannalta järkevät käyttömahdollisuudet saattaisivat jäädä hyödyntämättä. Syöttötariffijärjestelmän lähtökohtana tulee olla kasvihuonekaasujen mahdollisimman tehokas vähentäminen ja kestävän kehityksen mukainen koko tuotanto- ja logistiikkaketjun tarkastelu. Biokaasun syöttötariffin ohjaaminen liikennekäyttöön tulee huomioda tulevassa järjestelmässä. Biokaasu on puhtain polttoaine, mitä nykyautojen moottoreissa voidaan käyttää. Kaasuautosta ei tule käytännössä lainkaan hiukkaspäästöjä. Ilman laadun kannalta keskeiset päästöt (TMP, NOx, HC,CO, O3) ovat VTT:n tutkimusten mukaan huomattavan alhaiset nestemäisiin polttoaineisiin verrattuna. CO2-päästöt ovat g/km, sillä biokaasua käyttävä auto kulkee 1 %:sti biopolttoaineella. Myös maakaasulla ajettaessa saavutetaan yhtä alhaiset terveydelle haitallisten yhdisteiden päästöt, ja CO2-päästötkin ovat 25 % bensiiniä alhaisemmat. Liikennebiokaasun tuotantoketju voi luoda Suomeen useita tuhansia uusia työpaikkoja vuoteen 22 mennessä, mikäli alan edellytykset turvataan. Tuotantoketju työllistää useilla eri toimialoilla ympäri Suomen. Suomalaisten alan yritysten teknologiaosaaminen on maailman huippua. Biokaasualan teknologiavienti on käynnistynyt ja sen odotetaan kasvavan vauhdilla. Suomen liikennebiokaasun tuotantopotentiaali on Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen asiantuntija-arvion mukaan jäte- ja lantapohjaisista materiaaleista 2-3 TWh ja peltoenergiasta ruuan ja rehuntuotantoa vaarantamatta 6 TWh. Liikennebiokaasulla voidaan siis kattaa kokonaisuudessaan Suomelle vuodelle 22 asetettu liikenteen 1 % biopolttoainevelvoite. Biokaasun tuotantoprosessi on hyvin energiatehokas muuntamaan biomassaa liikennepolttoaineeksi. Samasta määrästä raaka-ainetta voidaan valmistaa huomattavasti enemmän liikennebiokaasua kuin bioetanolia tai biodieseliä. Maailmalla olevat 1 miljoonaa kaasuautoa ja 16 kaasun tankkausasemaa sekä lukuisten automerkkien panostaminen kaasuautoihin kuvastaa alan kehitystä. Tekniikka on täysin vakiintunutta, ja kaasuautojen hinnat ovat jo nykyään kuluttajan saavutettavissa. Kaasun tankkausasemaverkosto rakentuu Suomeen nopeaa vauhtia, ja kaasun tankkausasemilla biokaasun rooli kasvaa lähivuosina merkittävästi. Uusia yrityksiä on jo syntymässä biokaasun tankkausasemaverkoston laajentamiseksi kattamaan koko Suomi. KOLMAS TÄRKEÄ PÄÄTÖS ON ENERGIAVEROTUKSEN LINJAUKSET Energiaverotukseen on tulossa roima korotus vuoden 211 alussa. Korotusehdotuksessa ei ole kuitenkaan otettu täysimääräisesti huomioon edellä mainitsemaani näkökohtaa kasvihuonekaasujen mahdollisimman

7 tehokkaasta vähentämisestä ja kestävän kehityksen mukaisesta koko tuotanto- ja logistiikkaketjun tarkastelusta. Maakaasun ominaisuuksia energiatehokkaana, puhtaana ja päästöjä vähentävänä polttoaineena ei ole haluttu nähdä, ja sen vero moninkertaistetaan. Tällä hetkellä täysin kotimainen ja uusiutuva biokaasu on vapautettu liikennepolttoaineiden valmisteverosta. Polttoaineverouudistus liikennepolttoaineille on kuitenkin vireillä. VTT:n esiselvityksessä on esitetty valmisteveron asettamista myös kaasumaisille polttoaineille. Verouudistuksen tavoitteena on vähentää liikenteen päästöjä ja lisätä biopolttoaineiden osuutta liikenteessä. Esiselvityksen mukaisesti toteutuessaan puhtaimman polttoaineen, biokaasun, verotaso nousisi merkittävästi. Tämän suuntainen ohjauskeino olisi tavoitteiden vastainen. Verouudistuksen linjauksissa tulisi huomioida biokaasun liikennekäytön huomattavat edut, muutoinkin kuin CO2-päästövähennyksien osalta. VUODEN 29 TÄRKEIMMÄT PANOSTUKSET Yhtiön tärkeimmät panostukset omaan päästöttömään tuotantoon etenivät hyvin. Fennovoiman ydinvoimalupahakemus etenee myös suunnitellusti. Helmikuussa yhtiö sai Työ- ja elinkeinoministeriöltä loppulausunnon, joka päätti 28 alkaneen YVA-menettelyn. Säteilyturvakeskus totesi lokakuussa, että Fennovoimalla on edellytykset rakentaa Suomeen uusi ydinvoimalaitos turvallisesti, ydinenergialain edellyttämällä tavalla. Eduskunta käsittelee rakentamisen periaatepäätöksen vuoden 21 aikana. Ruotsinpyhtäästä mahdollisena sijoituspaikkana luovuttiin, mikä on talousalueemme kannalta erittäin harmittava seikka. Toinen merkittävä investointi, tuulivoimapuiston rakentaminen Summaan, on edennyt teknisesti suunnitelmien mukaan. Ympäristön jyrkkä vastustus yhden tuulivoimalan sijoituksesta oli yllättävää, mutta onneksi korvaava sijoitus löydettiin Haminan satamasta. Tuulipuisto otetaan käyttöön vuoden 21 kesällä. Kolmas merkittävä investointimme, Harjun biokaasulaitos on teknisesti investointivalmis, mutta odottaa edelleen valtiovallan lopullista päätöstä syöttötariffin toteuttamisesta. Yhtiöllä on tekniset valmiudet toteuttaa investointi. Muut investoinnit kohdistuivat Haminan sataman ja Summan tehtaan teollisuusalueille, sähkön ja maakaasun verkostotöihin, toimitiloihin sekä Wimax-verkon laajentamiseen haja-asutusalueille. Yhtiö on panostanut voimakkaasti uusiin liiketoimintoihin sekä oman palveluorganisaation kehittämiseen. Toimintavuonna toteutettiin toimitilojen laajennus, jolla saatiin uusia työpisteitä n. 15 hengelle. Wimax-verkko on osoittautunut erinomaiseksi ratkaisuksi haja-asutusalueiden tiedonsiirtoratkaisuksi. Myös yrityksille tarjottavat verkko- ja kameravalvontapalvelut ovat osoittautuneet laadukkaiksi ja kilpailukykyisiksi. Kertomusvuonna otettiin käyttöön uusi asiakasetuohjelma, joka palkitsee paremmin pitkäaikaisesta asiakassuhteesta ja keskittämisestä yhtiön tuotteisiin. Yhtiö perusti 15 muun energiayhtiön kanssa Suomen Voima Oy:n. Uuden yhtiön tavoitteena on koota omistajayhtiöiden investointiresurssit yhteen ja mahdollistaa merkittävät uudet investoinnit päästöttömään tuotantoon. Yhtiö jatkoi tutkimus- ja tuotekehityspanostustaan tuulivoiman tuotantoon, biokaasutekniikkaan sekä langattomiin tiedonsiirtotekniikoihin. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset näkymät ovat hyvät. Yhtiön sisäisen kehityksen keihäänkärkinä ovat verkosto-omaisuuden hallinta ja asiakaspalveluprosessit. Yhtiö on panostanut voimakkaasti viime vuosina myös henkilöstön rekrytointiin ja koulutukseen. Palveluntarjontamme on monipuolinen; tuotevalikoimaamme kuuluu sähkö, maakaasu, kaukolämpö, vesi, höyry, vety, kuumaöljy sekä internetyhteydet kaikkine palveluineen. Asiakaskuntamme jakautuu useisiin tasavahvoihin sektoreihin. Asiakkaitamme ovat yksityistaloudet, palvelu, kauppa, liikenne, julkiset yhteisöt sekä monipuolinen teollisuus. Osaava henkilöstö, hyvin toimivat palveluprosessit, monipuolinen palvelutarjonta ja monipuolinen asiakaskunta ovat menestyksemme avain tulevaisuuteen. Yhtiön investoinnit päästöttömiin ja uusiutuviin energialähteisiin näyttävät toteutuvan suunnitelmien mukaan. Investointien ollessa myös Suomen ja EU:n energiastrategian mukaisia vahvistuu yhtiön asema markkinoilla edelleen. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta on Haminan talousalueella vireillä monia investointihankkeita. Haminan maantieteellinen asema yhdistettynä erinomaiseen satama-, energia- ja yhdyskuntarakenteeseen takaa alueen hyvän talouskehityksen lähitulevaisuudessa. Lämmin kiitos henkilöstölle, asiakkaillemme ja sidosryhmillemme kuluneesta vuodesta 29! Timo Toikka Toimitusjohtaja 7

8 Varatoimitusjohtajan katsaus ENERGIANJAKELUN KÄYTTÖVARMUUS Energian saannin turvaaminen kaikissa olosuhteissa on yksi yhteiskunnan tärkeimpiä tehtäviä. Meillä järjestelmä toimii sekä yksityisten yritysten että yhteiskunnallisten toimijoiden varassa. Järjestelmää ohjaa vahva lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta. Olemme luoneet Suomeen järjestelmän, joka ohjaa ja valvoo sekä teknisiä rat- Haminan rauha info 8 Venäjän keisari Aleksanteri I olisi halunnut neuvottelut Tukholmaan, mutta kaupunkia ei saatu valloitettua odotetusti. Ruotsin pääneuvottelija Stedingk yritti saada neuvotteluja Pietariin, jossa hänellä oli laaja vaikutuspiiri ja läheiset suhteet jopa keisari Aleksanteriin. Venäjän pääneuvottelija Rumjantsev halusi pitää Stedingkin pois Pietarista. Niinpä hän valitsi neuvottelupaikaksi Haminan, joka oli Venäjältä katsoen merkityksetön pikkukaupunki.

9 kaisuja että kaupallisia ja kilpailullisia menettelytapoja. Toimivan energianjakelujärjestelmän takana on yksittäisten toimijoiden ja henkilöiden tekemät ratkaisut sekä ammattitaitoinen vahva työpanos. Toiminnan valvontaan ovat tulleet vahvasti mukaan myös laadulliset tekijät, joista toimitusvarmuus on yksi tärkeimmistä. Toimitusvarmuuden mittaamiseen olemme saaneet viranomaisen luomat menetelmät, mutta hyvä lopputulos saadaan ainoastaan oikeilla ja oikea-aikaisilla päätöksillä ja toimenpiteillä. Päätöksien ja tehtävien toimenpiteiden takana tulee olla järjestelmällinen tiedonkeruu ja tietojen analysointi, joihin kulloinkin tehtävät ratkaisut perustuvat. Olemme menneiden vuosien aikana laatineet jakeluverkkojen pitkän aikavälin kehittämissuunnitelman Haminan Energia Oy:lle ja määritelleet tälle suunnitteluprosessille ohjeistuksen, jolla verkostojen pitkän tähtäimen suunnitelmat voidaan ylläpitää tehokkaasti ja dokumentoidusti. Pitkän tähtäimen suunnitelman laatiminen on olemukseltaan jatkuvasti kehittyvä ja ylläpidettävä prosessi. Suunnitelman ylläpidon edellytyksenä on toimiva ja oikean tiedon sisältävä suunnittelujärjestelmä. Käytettävää suunnittelujärjestelmää ja sen sisältämää verkkotietokantaa on jatkuvasti kehitettävä, jotta se palvelee paremmin jakeluverkon pitkän aikavälin kehittämistä, verkon operointia ja verkostosuunnittelua. Verkostotarkastuksien oikea-aikainen suorittaminen ja ennalta määriteltyjen kriittisten tietojen kerääminen ja tarkastaminen ovat suunnittelun perusedellytyksiä. Kerätty tieto tulee tallettaa verkkotietojärjestelmään sekä tulee olla ohjeistettu, miten näitä tietoja hyödynnetään jakeluverkkojen kehittämistyössä. Pitkän tähtäimen suunnittelulla varaudutaan vastaamaan ympäröivän yhteiskunnan kulloinkin mukanaan tuomiin tarpeisiin ja haasteisiin. Pitkän tähtäimen suunnittelu toteuttaa yhtiön strategisen suunnittelun mukaisia tavoitteita ja onnistuu parhaimmalla mahdollisella tavalla, jos olemassa olevat olosuhteet tunnetaan ja näin ollen kyetään tekemään oikeat ratkaisut oikeaan aikaan. Jotta tässä tehtävässä onnistutaan, edellyttää se koko toimintaan osallistuvalta henkilöstöltä korkeaa ammatillista osaamista ja hyvää yhteishenkeä tavoitteeseen pyrittäessä. Tässä olemme onnistuneet. TUULIVOIMA Tuulivoimatuotannon kansallinen tavoite on kasvattaa tuotanto nykyisestä,3 terawattitunnista kuuteen terawattituntiin vuoteen 22 mennessä. Suomen tuuliolot ovat kohtuullisen hyvät tuulivoiman rakentamisen kannalta. Tuulioloja kartoittavaan marraskuussa 29 valmistuneeseen Tuuliatlakseen on tuotettu yksityiskohtaista tietoa tuulen voimakkuudesta ja suunnasta koko Suomen alueella, ja on arvioitu, paljonko yhden, kolmen tai viiden megawatin tuulivoimala tuottaisi energiaa eri vuodenaikoina. Tuuliatlas paljastaa, että tuuliolosuhteet ovat hyvät rannikkoalueiden lisäksi myös sisämaassa 2 4 kilometriä rannikolta. Toisaalta Ilmatieteen laitos on tutkimuksissaan tullut siihen lopputulokseen, että vastoin yleistä uskomusta Suomessa tuulee enemmän talvella kuin kesällä. Tuuliolosuhteet ovat hyvät sadassa metrissä tai ylempänä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan ilman yhteiskunnan tukia Suomeen ei rakenneta EU:n ilmastotavoitteiden mukaisesti kuuden terawattitunnin vuotuista tuulivoimantuotantoa. Toisaalta Energiateollisuuden mukaan investointeja tuulivoimaan jarruttavat erityisesti kaavoitukseen ja lupiin liittyvät ongelmat. Tuulipuistohankkeiden toteuttaminen on saanut runsaasti vastustusta eri puolilla Suomea, kuten olemme havainneet myös täällä Haminassa. Parhaat olosuhteet ovat joka tapauksessa rannikolla ja saaristoalueilla. Avomerelle rakentaminen on kuitenkin sekä käyttöettä rakentamiskustannuksiltaan niin paljon kalliimpaa, että parempien tuuliolosuhteiden tuoma etu hupenee helposti pienten käyttöhäiriöiden aiheuttamiin lisäkustannuksiin. Haminan Energia Oy:n Summan tuulipuisto valmistuu kesän 21 aikana, ja tornit kohoavat parhaillaan kaupunkimme horisonttiin. Yllätyksenä on ollut osin vahvakin vastustus tuulivoiman sijoittumiselle jopa kaavoitetuilla teollisuusalueilla, mutta toivomme tilanteen muuttuvan näiden ensimmäisten voimaloiden valmistumisen myötä. Olemme osaltamme vahvasti mukana rakentamassa suomalaista päästötöntä sähköntuotantoa, kärkikastissa. BIOKAASU Biokaasulla tarkoitetaan orgaanisen aineksen anaerobisen hajoamisen tuotetta, jonka pääkomponentit ovat metaani ja hiilidioksidi. Biokaasun koostumus vaihtelee sisältäen normaalisti 4 7 % metaania, 3 6 % hiilidioksidia sekä pieniä pitoisuuksia myös muita yhdisteitä. Biokaasua syntyy kaatopaikoilla, jätevesienpuhdistamoilla ja yhteismädätyslaitoksilla, joiden raaka-aineina voivat olla yhdyskuntien biojäte, lietteet, teollisuuden orgaaninen jäte, eläinten lanta ja peltobiomassa. Lisäksi biokaasua syntyy maatiloilla, joilla biokaasun raaka-aineina voidaan käyttää eläinten lantaa ja peltobiomassaa. Jätevesienpuhdistamoilla, maatiloilla ja yhteismädättämöillä biokaasun tuotantoon käytetään bioreaktoria. Bioreaktori puolestaan on laitos, jossa tuotetaan mädättämällä biomassaa suljetussa tilassa. Biokaasua voidaan tuottaa myös kaasutusteknii- 9

10 Varatoimitusjohtajan katsaus kumpi on suurempi peruste päästötalkoisiin, ilmastokatastrofi vai energiakriisi? energian ja luonnonvarojen säästö on aina kannatettava asia. 1 kalla biomassasta korkeassa lämpötilassa lähes hapettomissa olosuhteissa. Vuosittain Suomen kaatopaikoilla syntyvän biokaasun määräksi arvioidaan varovasti noin 2 milj. kuutiometriä, josta kerätään talteen noin puolet. Keräysjärjestelmiä oli käytössä vuonna 28 kolmellakymmenelläkolmella kaatopaikalla. Kaatopaikkakaasua hyödynnetään energiantuotannossa tai se poltetaan soihdussa, jolloin vältetään ainoastaan metaanin vapautuminen ilmakehään. Yleisimmin kaatopaikkakaasu hyödynnetään lämmöntuotannossa, mutta joillakin kaatopaikoilla on myös sähköntuotantoa. Yhdyskuntien jätevesienpuhdistamoilla toimivat biokaasulaitokset mädättävät pääasiassa jätevesien puhdistusprosessissa syntyvää lietettä, jolloin vähennetään ympäristön hajuhaittoja sekä saadaan energiaa laitoksen omaan käyttöön tai myyntiin. Laitokset hyödyntävät tuottamansa biokaasun tehokkaasti ja ylijäämäpolttomäärät ovat pieniä. Vuonna 28 Suomessa toimi 15 biokaasureaktorilaitosta kaupunkien jätevesipuhdistamoilla ja talteen kerätyn energiantuotannossa hyödynnetyn biokaasun määrää oli yli 2 milj. kuutiometriä. Puunjalostusteollisuuden tuotannossa syntyneiden orgaanisten happojen ja muiden veteen liuenneiden orgaanisten yhdisteiden vesistökuormitusta pienennetään anaerobisella puhdistusmenetelmällä. Vastaavasti elintarviketeollisuuden rasva- ja tärkkelyspitoiset jätteet tuottavat anaerobisella käsittelyllä runsaasti biokaasua. Teollisuudessa oli käytössä vuonna 28 kolme anaerobisesti jätevesiä käsittelevää laitosta, joiden biokaasua hyödynnettiin miljoona kuutiometriä. Vuoden 28 lopussa Suomessa oli neljä yhteismädättämöä, joissa käsiteltiin biojätteitä lannan tai puhdistamolietteen kanssa. Yhteismädättämöilla energiantuotannossa hyödynnetyn biokaasun määrä kyseisenä vuonna oli reilut kolme miljoonaa kuutiometriä. Maatiloilla tuotetun biokaasun hyödyntäminen on vielä vähäistä, mutta biokaasulaitosten rakentaminen on vilkastumassa. Laitokset hyödyntävät lantaa ja muuta orgaanista jätettä sekä peltobiomassaa. Maatilakohtaisia biokaasulaitoksia oli vuoden 28 lopussa toiminnassa kahdeksalla paikkakunnalla ja niillä energiantuotannossa hyödynnetyn biokaasun määrä oli vajaa puoli miljoonaa kuutiometriä. Kaikkiaan Suomessa tuotettiin vuonna miljoonaa kuutiometriä biokaasua, kasvua edellisvuoteen oli 2,5 %. Reaktorilaitoksilla tuotettiin biokaasua noin 3 miljoonaa kuutiometriä ja kaatopaikoilla sitä kerättiin 112 milj. kuutiometriä. Tuotetun sähkön määrä oli 56 GWh ja lämmön vastaavasti reilu 4 GWh. Haminan Energia Oy on toteuttamassa yhteistyössä Harjun Oppimiskeskus Oy:n kanssa bioreaktorilaitosta Harjuun, Virolahdelle kuluvan vuoden aikana. Hanke on ollut vireillä jo kahden vuoden ajan. Hankkeessa tullaan hyödyntämään karjan lannan ja hevostalouden jätteiden lisäksi peltobiomassaa sekä muuta biohajoavaa jätettä lähialueilta, ei kuitenkaan yhdyskuntajätteitä. Hankkeelle myönnettiin ympäristölupa viime vuoden lopussa. SYÖTTÖTARIFFIJÄRJESTELMÄ Kansallisena tavoitteena on rakentaa vuoteen 22 mennessä 2 megawattia tuulivoimantuotantoa, tällä hetkellä rakennettuna on 147 megawattia. Toteutuakseen tuulivoimainvestoinnit vaativat tuulisähkölle takuuhinnan tai riittävät investointituet, jotta investoinnit olisivat kannattavia. Työ- ja elinkeinoministeri-

11 ön syöttötariffityöryhmän arvion mukaan tuulivoima tarvitsisi 83,5 euron takuuhinnan megawattitunnilta, jotta sitä kannattaisi rakentaa rannikolle ja sisämaahan. Merelle rakentaminen on vielä kalliimpaa ja vaatisi näin ollen suuremman tuen toteutuakseen. Syöttötariffin nettovaikutus kotitalouksille olisi keskimäärin 2 3 euroa vuodessa. Vuonna 22 sähkön käyttäjiltä pitäisi kerätä 2 miljoonaa euroa veroa tuulivoiman tuotantoon. Hallitukselle annettavassa lakiehdotuksessa esitetään tuulivoiman tuotannolle 83,5 /MWh takuuhintaa (alkuvaiheessa 15,3 /MWh). Tuki maksetaan tuotannolle takuuhinnan ja sähkön markkinahinnan välisen erotuksen suuruisena. Energiateollisuus ei ole pitänyt syöttötariffia Suomeen parhaiten soveltuvana uusiutuvan energian edistämiskeinona johtuen mm siitä, että syöttötariffit aiheuttavat sähkömarkkinoilla pidemmän aikavälin markkinahäiriöitä. Hallitus on kuitenkin päättänyt syöttötariffijärjestelmän käyttöönotosta. Tehokkuuden näkökulmasta on ehdottoman tärkeää, että syöttötariffijärjestelmä kannustaa parhaita ja kustannustehokkaita tuulivoimahankkeita, joka käytännössä tarkoittaa tuulivoimahankkeissa oikeanlaista paikan ja käytettävän teknologian valintaa. Biokaasun osalta työryhmä ehdottaa, että reaktorilaitokset saisivat tuottamalleen sähkölle tukea saman verran kuin tuulivoiman tuotanto eli 83,5 /MWh ja laitoksen tuottaessa myös lämpöä hyötykäyttöön tulisi syöttötariffiin 5 /MWh korotus. Lakiehdotuksen mukaan syöttötariffijärjestelmään otetaan mukaan laitokset, joiden sähköntuotantoteho olisi vähintään 2 kva. Vaadittu minimisähköntuotantokapasiteetti on pieni ollen 4 % tuulivoimalta vaadittavasta minimituotantokapasiteetista. Biokaasun liikennekäytön liittäminen syöttötariffijärjestelmään on pohdinnan alla. Syöttötariffijärjestelmä otettaneen käyttöön näillä näkymin vuoden 21 lokakuussa. ILMASTONMUUTOS Ilmastonmuutoksen torjunta on täysin mahdollista, mutta se tulee kalliiksi ja vaatii valtavia muutoksia maailman energiantuotantoon. IEA:n laskelmien mukaan ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen kahteen asteeseen vaatii vuoteen 23 mennessä seitsemän miljardin euron investoinnit, jotka kohdistuisivat lähinnä energiatehokkuuteen ja päästöttömään energiaan. Kumpi on suurempi peruste päästötalkoisiin, ilmastokatastrofi vai energiakriisi? Energian ja luonnonvarojen säästö on aina kannatettava asia. Energian säästössä käytettävät keinot eivät vain kaikilta osilta ole vähäpäästöisiä saatikka luonnonvaroja ja energiaa säästäviä. Esimerkkinä tulee mieleen väistämättä energiansäästölamppu ja siihen liittyvä eurooppalainen lainsäädäntö. Lamppujen elinkaaren energiatase ei suinkaan ole positiivinen, ja vähäpäästöisyyskin lienee valmistajien lobbausta päättäjille. Fossiiliset polttoaineet kuitenkin hupenevat ja niiden hinnat kääntyvät joka tapauksessa ennen pitkää rajuun nousuun. Ilmastonmuutosta torjuttaessa pyritään fossiilisten polttoaineiden käyttöä määrätietoisesti vähentämään, joten asia on siinä mielessä kannatettava. Kaikesta huolimatta raakaöljyn käyttö kasvanee vielä huomattavasti nykytasolta, ja maakaasu nousee isoon rooliin ilmastomuutoksen torjunnan keinoissa. Perinteisten kaasumarkkinoiden rooli kuitenkin tulee muuttumaan korvaavien biokaasujen tuotannon takia. Maailmalla toteutettavat mittavat investoinnit päästöttömään energiaan rahoitetaan teollisuusmaissa päästökaupan, syöttötariffien ja muiden mekanismien avulla. Päästökaupassa IAE arvioi hiilidioksiditonnin hinnan olevan luokkaa 5 tonnilta vuonna 22 ja 11 tonnilta vuonna 23. Mistähän kyseinen raha aikanaan kerätään? Haluan jälleen kiittää asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja erityisesti yhtiön omaa henkilökuntaa siitä panoksesta, jolla vuoden 29 tulos saavutettiin. Pekka Raukko Varatoimitusjohtaja 11

12 suomen energia vuosi 29 - Haminan rauha info 12 Hamina oli molempien osapuolten kannalta sopiva paikka rauhanneuvotteluille. Se oli lähellä, mutta ei liian lähellä Pietaria. Hamina oli venäläisten neuvottelijoiden kannalta oikea paikka rauhanhierontaan, sillä Haminan linnoitus ja venäläinen varuskunta vaikuttivat varmasti myös psykologisesti Ruotsin delegaatioon.

13 SÄHKÖKATSAUS Sähkönkäyttö laski taantuman puristuksessa ja yhteensä 8,8 miljardin kilowattitunnin (8,8 TWh) käyttö merkitsi 7,4 % vähennystä edellisvuoteen. Normaalilämpötilaan verrattuna käyttö väheni vielä reilun prosentin enemmän. Teollisuuden käyttämän sähkön määrä laski peräti 16 % ja vaipui ennätyksellisen alhaiselle tasolle. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto kattoi käytöstä 3 % ja kaikkien aikojen ennätykseen yltänyt ydinvoima (24,2 TWh) lähes 28 %. Vesivoiman osuus oli 15 %. Nettotuonti oli vesivoiman luokkaa, ja Venäjältä tuotu sähkö oli historian suurinta pohjoismaisen vesivoiman vähenemisen vanavedessä. Tuulivoiman tuotanto lisääntyi 6 % uusien voimaloiden myötä. Vuonna 29 tuotetusta sähköstä 63 % oli kasvihuonekaasupäästötöntä. Lähes kolmannes (31 %) tuotettiin uusiutuvilla energialähteillä. Markkinasähkön hinta laski vuodesta 28 reippaasti, ja veroton keskihinta oli 3,7 senttiä kilowattitunnilta. Sähkön hinta on ostovoimalla mitattuna EU-maiden halvin ja kolmasosan halvempi kuin EU-alueella keskimäärin. MAAKAASUKATSAUS Maakaasua käytettiin vuoden 29 aikana yhteensä 4,6 miljardia kilowattituntia (4,6 TWh), ja maakaasun myynti väheni edellisvuodesta lähes 1 % (4,4 TWh). Hieman normaalia lämpimämpi sää vähensi maakaasun kulutusta edellisvuodesta 2,2 % (,9 TWh), mutta vielä enemmän vaikutti teollisuudessa vallinnut taantuma. Alhainen sähkön markkinahinta vähensi teollisuuden yhdistettyä sähkön ja lämmön tuotantoa (CHP), missä pudotusta vuoteen 28 verrattuna tuli yli 3 TWh. Kehitys oli samansuuntaista, joskin hillitympää, yhdyskuntien CHP tuotannossa. Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon osuus maakaasun käytöstä oli kaksi kolmasosaa. Vuoden lopulla maakaasun käyttö kääntyi jälleen nousuun, ja vuodelle 21 odotetaan kasvua. Päästöoikeuksien alhainen hintataso ei tuonut maakaasulle kilpailuetua ja sen hintakilpailukyky kivihiileen nähden heikkeni vuoden aikana. Maakaasun hinta laski alkuvuonna voimakkaasti, mutta kääntyi kesän aikana jälleen nousuun. KAUKOLÄMPÖKATSAUS Kaukolämpökauppa kävi vuonna 29 kymmenen prosenttia edellisvuotta vilkkaammin. Yhteensä 31,3 miljardin kilowattitunnin (31,1 TWh) myynti vastasi lähes normaalivuotta ja jäi vain pari prosenttia lämpötilaltaan normaalia vuotta pienemmäksi. Asuntojen osuus oli kaukolämmön käytöstä edelleen yli puolet (56 %). Kaukolämmitetyissä asunnoissa asuu noin 2,6 miljoonaa suomalaista. Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla kaukolämmöstä tuotettiin 73 % ja erillistuotannolla loput 27 %. Erillistuotannon osuus kasvoi, koska alhaisen sähkön hinnan vuoksi yhteistuotannon määrä väheni. Toisaalta vuoden aikana oli selvästi edellisvuotta enemmän kylmempiä jaksoja, jolloin joudutaan käyttämään huippulämpökeskuksia lyhytaikaisia tehohuippuja kattamaan. Maakaasun osuus kaukolämmön tuotannosta oli 35 %, kivihiilen 26 % ja turpeen 16 %. Tuotannon hiilidioksidipäästöt kasvoivat lisääntyneestä tuotannosta ja biopolttoaineiden huonosta saatavuudesta johtuen. Kaukolämmön toimitusvarmuus oli jälleen lähes huippuluokkaa (99,98 %). Verollinen hinta nousi vuoden aikana 8,7 %, polttoaineiden hinnoilla oli tähän ratkaiseva vaikutus. Suomen sähkön hankinta energialähteittäin 29 (8,8 TWh) Suomen sähkön tuotanto energialähteittäin 29 (68,7 TWh) Suomen sähkön kokonaiskulutus 29 (8,8 TWh) Nettotuonti 15, % Vesivoima 15,6 % Tuuli,3 % Turve 5,4 % Biomassa 1, % Jäte,7 % Ydinvoima 27,9 % Maakaasu 11,4 % Kivihiili 13,1 % Öljy,6 % Kivihiili 15,4 % Öljy,7 % Vesivoima 18,3 % Tuulivoima,4 % Turve 6,3 % Biomassa 11,8 % Jäte,9 % Ydinvoima 32,9 % Maakaasu 13,4 % Uusiutuvat: 31 %, Hiilidioksidivapaat: 63 % Suomen kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet 29 (57,8 TWh) Metallinjalostus 8 % Muu teollisuus 5 % Asuminen ja maatalous 29 % Palvelut ja rakentaminen 22 % Häviöt 4 % Metsäteollisuus 24 % Kemianteollisuus 8 % Kivihiili 26 % Maakaasu 35 % Turve 16 % Öljy 7 % Uusiutuvat 14 % Muut 2 % Lähde: Energiateollisuus ry. 13

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Gasumin vuosi 2013 Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Uudet LNG-hankkeet turvaavat luonnonkaasun asemaa Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita Luonnonkaasun käytön laajenta misella

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA VUOSIKERTOMUS 2008 LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA KANNEN KUVA: RAIMO UTRIAISEN SAVU-VEISTOS KUULUU TAIDEMUSEO EMMAN KOKOELMIIN. SEN KORKEUS ON 115 SENTTIÄ JA MATERIAALINA ANODISOITU ALUMIINI. KUVAAJA

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12

Fingrid Oyj:n lehti 1/2009. Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8. Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Fingrid Oyj:n lehti 1/2009 Fingrid varautuu huomisen energiaratkaisuihin sivu 8 Mistä sähkössä maksetaan? sivu 12 Tässä numerossa FINGRID Fingrid Oyj:n lehti 12. vuosikerta 1/2009 Toimitus Puhelin: 030

Lisätiedot

gasumin vuosi 2014 PUHTAASTI LUONNONKAASULLA GASUM.FI

gasumin vuosi 2014 PUHTAASTI LUONNONKAASULLA GASUM.FI Gasum on suomalainen luonnonkaasujen (maa- ja biokaasu) osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja jalostaa biokaasua sekä siirtää ja toimittaa niitä monipuolisesti energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille

Lisätiedot

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla

Yrityskaupalla. koko Itämeren alue haltuun. Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla Suomen kaasupaletti ja sen tulevaisuus Juustokattilat höyryävät maakaasun voimalla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 2/2014 Yrityskaupalla koko Itämeren alue haltuun pääkirjoitus Gasetti Julkaisija Gasum

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12

POHJOLAN VOIMA. Energiaturvallisuus on monen osan summa. Matkalla kohti sähköpulaa? 4. Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 POHJOLAN VOIMA POHJOLAN VOIMAN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 Energiaturvallisuus on monen osan summa Matkalla kohti sähköpulaa? 4 Kaikki hyvin, saatavuus hyvin? 12 Ydinvoimalla rooli kestävässä energiantuotannossa

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

Vuosikertomus. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus Mäntsälän Sähkö Oy 2011 Viimeaikaisten myrskyjen jälkeen moni on oivaltanut, millainen merkitys on sähkön saannin luotettavuudella. Infrastruktuurin rapautuminen on iso riski suomalaiselle

Lisätiedot

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4

Vuosikatsaus 3. Hallinnointi 219. Tilinpäätös 33. Yhteystiedot 243 Oikeudellinen tiedote 244. Tilinpäätös 87. Toimitusjohtajan katsaus 4 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosikatsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Fortumin vuosi 2013 7 Toiminta- ja markkina-alueet 7 Konsernin liiketoimintarakenne 9 Toimintavuoden merkittävimmät tapahtumat

Lisätiedot

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8

ENERGIAINFO 1/08. KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6. SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 ENERGIAINFO 1/08 Tradeka, johtaja Seppo Hämäläinen KALLISTUVA ENERGIA VAATII SEURANTAA JA TOIMIA sivu 6 Teknologiateollisuus ry johtaja Martti Kätkä SUOMEN VAHVUUS ON TEKNOLOGIAOSAAMINEN sivu 8 Suomen

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia

VUOSIKERTOMUS 2008. Turku Energia VUOSIKERTOMUS 2008 Turku Energia SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2008 lyhyesti etulieve Keskeiset tapahtumat 2008 etulieve Turku Energia tänään 3 Toimitusjohtajan katsaus 6 Energia-alan toimintaympäristö muutoksessa

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 Päivitetty 24.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan SISÄLTÖ Johdanto Tiivistelmä Yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin

Teollisuus. tähyää tulevaan. Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola. Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Äly hoi, kulutus alas, miettii Jouko Korppi-Tommola MCI Öljynjalostamo pyörii kaasun voimin Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 1/2014 Teollisuus tähyää tulevaan tässä numerossa pääkirjoitus Gasetti 1/2014

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2007 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 27 Liiketoimintakatsaus Vastuullisesti kaikessa toiminnassa Tulevaisuudesta on kannettava vastuuta monella tavalla. Voimalaitosten ja muiden työpaikkojen ohella tämä koskee vuorovaikutustamme

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus Vuosikatsaus 211 Rakentamisen ja investointien vuosi Lue vuosikertomus mobiiliversiona Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1 Kotkan Energia Oy 2012 vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus Kotkan Energia 1 Kotkan Energia2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä Kotkanpoikablogi avataan Karhulan biolämpökeskuksen rakennustyöt

Lisätiedot

>> www.savonvoima.fi. Savon Voima Oyj VUOSIKERTOMUS

>> www.savonvoima.fi. Savon Voima Oyj VUOSIKERTOMUS >> www.savonvoima.fi Savon Voima Oyj 0 9 VUOSIKERTOMUS KUVA: SAVON VOIMA OYJ KARI VESTERINEN SISÄLTÖ VASTUULLISUUS, ELINYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS JA TOIMINTAMME LUOTETTAVUUS OVAT SYDÄMENASIOITA MEILLE SAVONVOIMALAISILLE.

Lisätiedot

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Kimmo Koivisto Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö 2002 Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot