KOSTEUDENHALLINNAN KÄSIKIRJA. Kuivauksen teoriaa ja parhaita käytäntöjä. Pikakuivaus - infrapunakuivaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOSTEUDENHALLINNAN KÄSIKIRJA. Kuivauksen teoriaa ja parhaita käytäntöjä. Pikakuivaus - infrapunakuivaus"

Transkriptio

1 KOSTEUDENHALLINNAN KÄSIKIRJA Kuivauksen teoriaa ja parhaita käytäntöjä Osa 4. Pikakuivaus - infrapunakuivaus A.Seppälä Total Quality Oy- ASTQ Supply House Luoteisrinne 4 C Espoo Puh Fax

2 INFRAPUNASÄTEILY VALJASTETTUNA KUIVAUSALAN KÄYTTÖÖN Infrapunasäteily on sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on suurempi kuin näkyvän valon, mutta pienempi kuin mikroaaltojen. Infrapunasäteilyn aallonpituus on jaettu kolmeen alueeseen: IR-A nm; IR-B 1,4-3 µm ja IR-C 3 µm - 1 mm. Maan ilmakehään auringosta saapuvasta lyhytaaltoisesta säteilystä yli puolet on infrapunasäteilyä (53 % kokonaisenergiasta). Ultraviolettisäteilyä on 8 % ja näkyvää valoa 39 %. Infrapunasäteilyä kutsutaan myös lämpösäteilyksi, koska kappaleet säteilevät infrapuna-alueella sitä voimakkaammin, mitä lämpimämpiä ne ovat. Takka, keittolevy, Aurinko ja muut kuumat kappaleet ovat voimakkaita infrapunalähteitä. Historiaa Infrapunasäteilyn löysi William Herschel v Hän antoi Auringon valon kulkea prisman läpi, jolloin se hajosi aallonpituuden mukaan spektriksi. Hän piti lämpömittaria spektrin eri kohdissa ja mittasi siten säteilyn tehoa. Mitä punaisempi väri, sitä voimakkaammin valo lämmitti mittaria. Mittari kuumeni näkyvän valon alueen ulkopuolellakin. Tästä voitiin päätellä, että aurinko säteilee myös ihmissilmälle näkymätöntä valoa.

3 INFRAPUNASÄTEILYN EDUT JA TURVALLISUUS Infrapuna- säteillylämmittmet jaetaan lyhyt, keskiaalto- ja pitkäaaltosäteilijöihin. Käytämme pikakuivauksessa 6 µm 10 µm aallonpituutta eli pitkäaaltoista IRC-säteilyä. Infapunakuivaus on edullinen menetelmä betonilattioiden, tiili-, harkko-, ja betoniseinien ja muurien täsmäkuivaukseen. Tämä alan huipputekniikka tarjoaa useita etuja ja hyötyjä: Ajan säästö. Seinien ja massiivisten muurien kuivaaminen infrapunakuivaimilla on kaksi viisi kertaa nopeampaa, kuin perinteisillä kuivausmenetelmillä. Syvyysvaikutus: Infrapunakuivaus soveltuu hyvin jopa 1 metrin paksuisten muurien kuivaamiseen. Mikrobien ja hajujen fysikaalinen hallinta: Lämmitys tuhoaa tehokkaasti sieni- leväja bakteerikasvuston pinnoilta sekä poistaa samalla huokosilman haisevia yhdisteitä. Energiatehokkuus: Kuivaustapa säästää energiaa. Infrapunakuivaus käyttää vain noin kolmasosan perinteisten menetelmien energiantarpeesta. Säteily siirtyy suoraan pintaan. Meluton, pölytön kuivausmenetelmä. Lämmitysvaihe ih tapahtuu täysin äänettömästi ä ti ja pölyttömästi, mikä on asuttujen ja käytössä olevien tilojen kannalta erityisen tärkeää. Ainoastaan käytettäessä puhaltimia jäähdytyssyklissä, syntyy ilmavirtaus, jossa usein käytetään pölynhallintaa. TURVALLISUUS Erityisesti kuivaustarkoitukseen rakennetut infrapunalevyt ovat oikein käytettyinä turvallisia, eivätkä aiheuta haitallista säteilyä tai palovaaraa. Niiden aallonpituus on nimenomaan betoni- ja tiilipinnoille täsmäytetty. VAROITUS! Vältä muiden, kuin kuivaustarkoitukseen tarkoitettujen infrapuna-lämmittimien käyttöä kuivaustehtävissä! Varmista aina laitteiden käyttötarkoitus, CE-merkinnät ja vaatimustenmukaisuus! Esim terassilämmittimien käyttäminen pikakuivaukseen aiheuttaa suuren riskin - ja vahinkotapauksissa vakavat seuraamukset! Älä tee mitään virityksiä tai omatekoisia lisälaiteliitäntöjä!

4 PIKAKUIVAUKSEEN LIITTYVIÄ TERMEJÄ Ilman absoluuttinen kosteus - tarkoittaa vesihöyryn massan suhdetta tämän vesihöyrymäärän sisältämän ilman tilavuuteen. Yksikkö on g/m³. Ilman suhteellinen kosteus - ilman sisältämän vesihöyryn määrän suhde kyllästymispisteessä olevan ilman vesihöyryn määrään. Kun ilma on täysin kyllästetty vesihöyryllä suhde on 100 %. Suhteellisen kosteuden yksikkö on % RH. Vesihöyryn osapaine - vesihöyryn osuus ilman kokonaispaineesta. Yksikkö on Pa. Vesihöyryn diffuusio - höyrymolekyylien satunnainen liikkuminen ilmassa tai huokoisen aineen huokosissa. Diffuusio pyrkii tasoittamaan vesihöyryn osapaineen tai vesihöyrypitoisuuden paikallisia eroja höyryn siirtyessä pienempään pitoisuuteen/osapaineeseen päin. Vesihöyryn konvektio - ilman sisältämän vesihöyryn siirtyminen ilmavirtauksen mukana. Ilma virtaa aina alenevan kokonaispaineen suuntaan. Vesihöyryn läpäisevyys -aineen kyky läpäistä vesihöyryä diffuusiolla. Mitä suurempi läpäisevyys, sitä pienempi höyrynvastus, jolloin vesihöyry siirtyy helpommin aineen läpi. Vesihöyryn läpäisevyyden yksikkö on kg/m s Pa.

5 IRW- INFRAPUNAKUIVAUS TURVALLINEN JA NOPEA TÄSMÄKUIVAUS/-LÄMMITYS Infrapunakuivausmenetelmä = IRW- menetelmä perustuu lämmön täsmäkäyttöön. Kuivauksessa hyödynnetään rakenteen pinnan ja sisäosan lämpötilaeroja. Pinta lämmitetään C:een, joten käsittely ei vahingoita rakenteen sisällä olevia lattiakaivoja, muoviputkia tai kaapeleita. Menetelmä sopii erinomaisesti massiivisten betoni - ja tiilirakenteiden kuivaamiseen. IRW- Pikakuivausmenetelmän kuivausnopeus on vähintään kaksin- nelinkertainen perinteiseen tilakuivausmenetelmään verrattuna. Lähes 100% lämmittimen energiasta muuttuu lämmöksi; hyötysuhde on huippuluokkaa! Kuivausmenetelmä on täysin vaaraton ihmisille ja ympäristölle. (säteilyn taajuus vastaa kamiinan säteilyä) Käyttökohteita ovat mm.: Kylpyhuoneiden kuivaukset Pesukone- tai putkivuodon jälkeiset kuivaukset Pienehköt olevat massiiviset betoni- ja tiilirakenteet. Massiivisten muurien ja sokkelien kosteusvauriokorjaukset Fysikaaliset hajunpoistomenetelmät lämmitys/jäähdytys Kohdelämmitykset

6 INFRAPUNAKUIVAUS - PIKAKUIVAUS Pikakuivauksen periaatteena on saada mahdollisimman suuri höyryn osapaineen ero kuivattavan materiaalin ja ympäröivän ilman välille. Mitä suuremmaksi ero saadaan, sitä nopeammin kosteus poistuu rakenteesta. Rakenne lämmitetään energiatehokkaasti infrapunasäteilyllä. Yli 95 % lämpösäteilystä siirtyy lähellä olevaan pintaan/rakenteeseen. Näin ollen hyötysuhde on ylivoimainen verrattuna lämpövastuksilla lämmittäviin lämpöpuhaltimiin, sekä ns. pikakuivausmattoihin ja -levyihin. Lämmitystä katkotaan sopivassa rytmissä ajastimen avulla. Lämmityksen ollessa pois päältä, rakenteen pintaa voidaan viilentää tuuletuksella. Näin saadaan lämpötilaero rakenteen keskiosan ja pinnan välille; kosteus liikkuu pienemmän lämpötilan/alemman höyryn yy osapaineen suuntaan. Infrapunakuivauksen edut Äänetön (vain erillisen puhaltimen ääni jäähdytyssyklissä). Ei estä tilan käyttöä kuivauksen aikana. Lämpötilaero rakenteessa saadaan aikaan hyvin nopeasti. Ei aiheuta rakenteellisia ongelmia. Energiatehokas; mahdollisimman pieni hukkalämpösäteily. Hyvä teho-/painosuhde, helppo kuljettaa ja asentaa. Tuhoaa ja estää mikrobikasvustoa. stoa Poistaa samalla pinnassa/rakenteessa olevia VOC:eja. Poistaa rakenteesta suoloja Oikein käytettynä turvallinen. Monipuolinen kohdistetuissa kuivaus- ja lämmitystehtävissä.

7 SEINÄMUURIN INFRAPUNAKUIVAUS KÄYTTÖESIMERKKEJÄ Läpikostunut seinämuuri; syynä paikallinen putkivuoto tai kattovuoto Kuvauslevyt asetetaan tai kiinnitetään vauriokohtaan mm etäisyydelle pinnasta ja ajastetaan muurin paksuuden ja kosteuden mukaan tunnin lämmityssykliä varten. Paksumman muurin ollessa kyseessä voi toisto olla tarpeen, koska korkeampi ydinkosteus ajanmittaan kertyy muurin sisällä sen ulompaan osaan. Ympäröivään tilaan poistunut kosteus tuuletetaan pois tai poistetaan erillisillä kosteudenpoistajilla. Rakennuksen kriittisten osien kuivaus jaksoittain. Näissä kondensoituminen aiheuttaa kylmäsiltailmiön lisääntymistä. Tällaisia kylmäsiltoja muodostuu esim. lämmittämättömiin porraskäytäviin, eristämättömiin kellarimuureihin. Kosteus lisää lämmön johtuvuutta ja samalla alentaa eristyskykyä. k Näitä kriittisiä iä kohtia lämmitetään tää jaksoittain i infrapunalevyillä. illä Rakennusten ulkoseinien hydrofobisointikäsittelyt kemiallisilla aineilla Usein käsittelyajankohdan rajoitteena on, että ilman suhteellinen kosteus saa olla enintään 60%. Useimpien hydrofobisointikäsittelyjen edellytyksenä on lisäksi, että rakenteen huokostilavuudessa on veden sijaan riittävästi tilaa käsittelyaineelle. Tämän vuoksi pintarakenteen on oltava riittävän kuiva (ks. Ko. aineen käyttöohjeet). Infrapunakuivauksella saadaan syvävaikutteisesti kuivaksi vaakasuorien kapillaarikatkojen injektointikohteet. Suolojen poisto muurista Infrapunakuivauksen avulla saadaan myös muurin suolapitoisuuksia alennettua Infrapunakuivauksen avulla saadaan myös muurin suolapitoisuuksia alennettua. Kosteuden poistuessa seinän pintaa kohden, myös muurin suolat kulkeutuvat pintaan ja kristalloituvat kuivuessaan. Tätä prosessia voidaan nopeuttaa kostuttamalla vesisumulla (jonka pintajännitystä on alennettu MCF- Saneerauspesuaineella) ja kuivaamalla muuria infrapunakuivaimilla.

8 SEINÄMUURIN KUIVAUS INFRAPUNAKUIVAAJALLA Toimintaperiaate on tuhansia vuosia vanha; auringonvalon lyhytaaltoisesta säteilystä yli puolet on infrapunasäteilyä. Muurin ydinkosteus kuivuu ensin kapillaarisesti ja sen jälkeen diffuusion vaikutuksesta, kunnes saavutetaan muurin ja ympäröivän ilman välinen tasapainokosteus Kostea, lämmin Ilma tuuletetaan pois Infrapunalämmitys; aallonpituus 8 10 µm > Kriittinen kosteuspitoisuus < Kriittinen kosteuspitoisuus Tasapainokosteus Lämpösäteily Diffuusiovirtaus Veden kapillaarinen siirtyminen kohti lämmitettyä pintaa Veden siirtyminen ympäröivään tilaan diffuusion vaikutuksesta Rakenteen keskellä olevan kosteuden aleneminen

9 ERI SEINÄRAKENTEIDEN OHJEELLISET LÄMMITYS-/JÄÄHDYTYSAJAT = SYKLIT Materiaali Paksuus Lämmitysaika IRC-levyllä/kerta Jäähdytysaika Puhaltimella/kerta Tiili 120 mm 5-8 h 3 5 h Tiili 240 mm 8-16 h 6 10 h Tiili 360 mm h h Tiili 480 mm h h Luonnonkivi 500 mm 36 h h Kipsilevy 12 mm 4 h 2 4 h Lämmitys-/jäähdytyssyklejä toistetaan, kunnes rakenteen kosteus on kyseiseen kohteeseen asetetun tavoitteen mukainen. Rakenteen ominaisuudet vaikuttavat kuivumisaikoihin! DIFFUUSIOAVOIMUUS, KAPILLAARISUUS JA VEDENKERÄYS-/KOSTEUDEN- LUOVUTUSKYKY VAIHTELEVAT MATERIAALEITTAIN: Hyvin muodostunut kapillaarirakenne, jossa on läpimitaltaan erilaisia kapillaarihuokosia: Suuri vedenkeräys-/ kosteudenluovutuskyky. Materiaaliesimerkkejä tiili ja kipsi. Osittain suljettusoluinen rakenne, jossa on vähän kapillaareja suurehkojen solujen välillä: Suuri vedenottokyky, alhainen kosteudenluovutuskyky, esim. kevytbetoni. Pääosin suljettusoluinen rakenne, jossa on pieniä soluja ja kapillaareja: Alhainen vedenkeräys- ja kosteudenluovutuskyky, esim. raskasbetoni.

10 INFRAPUNA- PIKAKUIVAUS; VERTAILU PERINTEISEEN TILAKUIVAUKSEEN Perinteisissä tilakuivaustekniikoissa adsorptio- tai kondenssikuivaimilla kuivattua lämmintä ilmaa puhalletaan ja kuivauspuhaltimilla pinnoille, jolloin pinnan huokoset luovuttavat kosteuden kuivaan ilmaan. Infrapunakuivauksessa taas tiheään aineeseen kohdistuva säteily muuttuu lämmöksi. Rakenteessa oleva vesi lisää vielä rakenteen muutenkin hyvää lämmönjohtokykyä, joten säteilylämpö tunkeutuu tasaisesti syvälle rakenteeseen. Jäähdyttämällä rakennetta pinnalta käsin, sen vesipartikkelit vaeltavat alempaa höyryn osapainetta kohti ja pinta luovuttaa veden ympäröivään tilaan. Siitä kosteus poistuu kolmen vaihtoehtoisen menetelmän avulla: Tilan koneellisen ilmanvaihdon avulla Tilaan asennetun kosteudenpoistajan avulla Kuivauspuhaltimen avulla letkun kautta ulos Infrapunakuivauksen suurin etu on sen vähintään kaksinkertainen nopeus perinteisiin tilakuivausmenetelmiin verrattuna. Esimerkiksi 36 cm paksu massiivinen tiiliseinä saadaan lämmitetyksi läpikotaisin tunnissa. Näin esim. tulvassa vaurioituneiden tilojen käyttöönotto on mahdollista jopa viikon kuluttua kuukauden sijaan. Suurin osa pinnan kosteudessa olevista mikro-organismeista kuolee lämpökäsittelyn ja kosteuden puutteen vaikutuksesta. Nopeus vaikuttaa myös siten, että kasvu ei ehdi kunnolla kiihtyä pikaisen kuivumisen/kosteuden puutteen vuoksi.

11 PIKAKUIVAUS TÄSMÄKUIVAUS Infapunakuivaus Paras ratkaisu betonilattioiden, tiili-, harkko-, ja betoniseinien ja muurien kuivaukseen. Tämä alan huipputekniikka tarjoaa useita etuja ja hyötyjä: Ajan säästö. Seinien ja massiivisten muurien kuivaaminen infrapunakuivaimilla on kaksi viisi kertaa nopeampaa, kuin perinteisillä kuivausmenetelmillä. Syvyysvaikutus: Infrakuivaus soveltuu hyvin jopa 1 metrin paksuisten muurien kuivaamiseen. Mikrobien fysikaalinen hallinta: Lämmitys tuhoaa tehokkaasti sieni- levä ja bakteerikasvuston pinnoilta. Energiatehokkuus: Kuivaustapa säästää energiaa. Infrakuivaus käyttää vain n. kolmasosan perinteisten menetelmien energiantarpeesta. Meluton kuivausmenetelmä. Kuivaus tapahtuu täysin äänettömästi, mikä on asuttujen ja käytössä olevien tilojen kannalta erityisen tärkeä seikka.

12 IRW 300 Infrapuna- pikakuivaus-/lämmityslevy IRW 300 on alumiinirakenteinen, sisäänrakennetulla lämpösuojalla varustettu pikakuivaukseen suunniteltu lämmityslevy. Se lämmittää lattiapinnan n. 80 C:een. Levyn yläpinnan lämpötila on kohdistetun säteilyn ansiosta enimmillään vain n. 40 C. Energiatehokkaan suoran lämpösäteilyn ansiosta IRW 300 soveltuu moniin uudis- ja korjausrakennustyömailla sekä vahinkosaneerauksessa esiintyviin tehtäviin, kuten: Rakenteiden ja pintojen pikakuivaus ennen pinnoitusta Vesi- ja palovahinkojen jälkeinen kuivatus ja lämmitys Vuotovahinkojen (astian- ja pyykinpesukoneet jne.) kuivaus Rakennusmateriaalien lämmitys/kuivaus ennen asennusta Pintamateriaalien lämmitys niiden irrotuksen yhteydessä Tekniset tiedot, IRW 300 infrapunalevy Kestävä ja tukeva rakenne; erityisesti suunniteltu kuivaukseen Ei-liukas, päälle astuttava yläpinta Kantokahva, kevyehkö; helppo kuljettaa monta levyä kerrallaan Voidaan asettaa pysty- ja vaaka-asentoon; sivuun taitettavat tuet Maksimi lämpötila alapinnalla 90 C; ylikuumenemissuoja Pintalämpötila yläpinnalla max 40 C Energiatehokas, teho 300 W Käyttöjännite 230 V / 50 Hz Paino 10 kg Mitat K 510 mm / L 780 mm / S 40 mm Etäisyys pinnasta 4 mm. Maahantuonti ja myynti: A.Seppälä Total Quality Oy- ASTQ Supply House Luoteisrinne 4 C Espoo Puh Fax

13 IR300- kuivauslevyjen asennustarvikkeet Levyjä voidaan käyttää seinien ja sisäkattojen kuivatukseen lisälaitteiden avulla Pyörillä varustettu teline seinien kuivaukseen. Telineeseen on sijoitettavissa 5 kuivauslevyä. Osina toimitettavan telineen tekniset tiedot: Asennuskorkeudet: 2, 2,6 ja 3 m Mitat: t 920 x 850 x 2850 mm Paino: n. 32 kg Kiinnitys kattoon Maahantuonti ja myynti: A.Seppälä Total Quality Oy- ASTQ Supply House Luoteisrinne 4 C Espoo Puh Fax

14 DryTools DTP-400 Seinänkuivauslevy DTP-400 on teräsrakenteinen, infrapunaperiaatteella toimiva lämmityslevy betoni-, tiili- tms. seinäpintojen pikakuivaukseen. Infrapuna- paneelilämmitin on suunniteltu ammattimaiseen kuivauskäyttöön ja ainoastaan seinien kuivaamiseen. DTP-400:n avulla voi kuivata äkillisiä vesivahinkoja sekä ajan mittaan kostuneita seiniä ja muureja. Seinään kiinnitetty levy lämmittää pinnan nopeasti. Lämmitys- /jäähdytys-syklejä ohjataan esim. pistorasia-ajastimella. Levy muodostaa jäähdytyssyklissä hormi-ilmiön, jolloin jäähdytysilma virtaa seinän ja levyn välissä ylöspäin. Haihtumista voidaan tehostaa laminaarisella puhalluksella käyttämällä TD kuivauspuhaltimia. Levy voidaan kiinnittää jousihakojen avulla seinään, joko vaaka- tai pystysuoraan. Etäisyystuet pitävät levyn optimaalisella etäisyydellä seinästä. Tekniset tiedot Malli DTP-225 DTP-400 Seinän etäisyyspidike 30 mm 30 mm Mitat kork. x lev. x paks. 100 x 25 x 4 cm 100 x 50 x 4 cm Käyttöjännite 230 V / 50 Hz 230 / 50 Hz Tehonotto 0,225 kw 0,4 kw Etulevyn lämpötila C C Takalevyn lämpötila C C Paino 4,5 kg 6 kg Kaapelin pituus 3 m 3 m Karabiinerihakoja sis. 2 kpl 2 kpl Maahantuonti ja myynti: A.Seppälä Total Quality Oy- ASTQ Supply House Luoteisrinne 4 C Espoo Puh Fax

15 JÄÄHDYTYSSYKLI KUIVAUSPUHALTIMILLA Lämpötilaerolla on suuri vaikutus pikakuivausprosessissa. Kuivauspuhaltimilla johdetaan tähän ilmamassaan viileää ja kuivaa ilmaa, jolloin kosteuden vaeltaminen alemman höyrynosapaineen suuntaan nopeutuu. Mitä nopeampi ilman virtausnopeus on pinnassa, sitä suurempi on haihtumisnopeus. Tehokkaimmin materiaalit kuivattaa ilmavirta, joka liikkuu nopeasti ja laminaarisena (litteänä/levymäisenä) y ) aivan materiaalien ja ilman välisessä rajapinnassa. Esim. 10 cm:n etäisyydellä liikkuva pyörteinen ilmavirta ei ole läheskään yhtä tehokas. Juuri tämän takia uudenaikaisia, tehokkaiksi muotoiltuja radiaalipuhaltimia käytetään yhä enemmän myös pikakuivauksen jäähdytyssyklissä. Pinta voidaan jäähdyttää myös imemällä sivukanavapuhaltimella kylmää ja kuivaa ilmaa ja puhaltamalla se rakosuuttimella infralevyn alle. Ajastukset pistorasia-ajastimella. Puhaltimia ja tarvikkeita jähhdytyssykliin TD 500- laminaaripuhallin 500 m³/h Jakotukki ilman jakamiseen rakosuuttimille DV Sivukanavapuhallin, TD 2900 laminaari- puhallin m³/h Rakosuutin sivukanavapuhaltimeen Maahantuonti ja myynti: Rakosuutin; Infralevyn alle TD 2900:n jakotukki ilman jakamiseen A.Seppälä Total Quality Oy- ASTQ Supply House Luoteisrinne 4 C Espoo Puh Fax

16 MIKROHUOKOISTEN MASSOJEN KÄYTTÖ MASSIIVISTEN MUURIEN KOSTEUDENHALLINNASSA JA HOMEENESTOSSA Massiivisten, huonosti eristettyjen muurien tehokas kosteudenhallinta on ollut suuri haaste vanhojen suojeltujen rakennusten kohdalla. Infrapunakuivauksen avulla muuri saadaan kuivattua hyvinkin syvältä, jonka jälkeen sille voidaan tehdä läpihengittävä BioRid-käsittely*, jonka tuloksena muurin pinta on koristeellinen, puhtaan vaalea ja aina kuivan ja lämmin. Se päästää vesihöyryn lävitseen, eikä höyrynpaine irrota pinnoitetta kalkkimaalin tai lateksin tavoin. BioRid pinta; 500 x suurennus 1. Muurista poistetaan kostunut maali- ja tasoitekerros. BioRid pinta; 173 x suurennus 2. Muurin rakenne lämmitetään IR- kuivauslevyillä 2-3 vrk, jonka jälkeen 1-2 vrk ajan jäähdytys TD puhaltimilla. 3. Pintaan levitetään uusi tasoitekerros; annetaan kuivua. 4. Pohjustus BioSealilla ruiskuttamalla esim. matalapainesumuttimella, menekki 1-2 dl/m². 5. Pinnoitus BioRidilla telalla tai korkeapainetuiskulla, menekki 0,5 1 kg/m². Edellytyksenä tämän kosteudenhallintajärjestelmän hyvälle toimivuudelle on riittävä ilmanvaihto, joka kuljettaa muurista hengittävän kosteuden tiloista pois. *Lisätietoa: KEFA DryTech mikrohuokoiset pinnoitteet Maahantuonti ja myynti: A.Seppälä Total Quality Oy- ASTQ Supply House Luoteisrinne 4 C Espoo Puh Fax

17 BioRid toimii - kuvat kertovat Ennen käsittelyä 6 vuotta käsittelyn jälkeen Ennen käsittelyä 8 vuotta käsittelyn jälkeen Ennen käittlä käsittelyä htikäittl heti käsittelyn jälkeen Betonipinnalla:- tavanomainen homeenestomaali BioRid

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa

Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa VTT JULKAISUJA PUBLIKATIONER 826 Höyryn käyttö sahatavaran kuivauksessa Antti Hukka & Veikko Tarvainen VTT Rakennustekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS ESPOO 1997 ISBN 951 38 4537 (nid.) ISSN 1235

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT Building Technology Sähkölämmitys Tämä esite antaa käytännöllisiä vinkkejä sähkölämmitykseen, lämmityksen asennukseen ja hyötyihin, joista asunnonomistajat voivat nauttia vuosia

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPUT LYHYT OPPIMÄÄRÄ K= KYSYMYS V= VASTAUS

ILMALÄMPÖPUMPUT LYHYT OPPIMÄÄRÄ K= KYSYMYS V= VASTAUS ILMALÄMPÖPUMPUT LYHYT OPPIMÄÄRÄ K= KYSYMYS V= VASTAUS K: Miten valitsen oikean tehoisen ilmalämpöpumpun talooni? Meillä on 105 m2 omakotitalo, jossa on suora sähkölämmitys. V: Ensin kannatta miettiä, kumpi

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group.

Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group. Rakennustyömaan kosteudenhallinta ja sen suunnittelu Tarja Merikallio, diplomi-insinööri Toimitusjohtaja, Humittest Oy tarja.merikallio@humi-group.com Rakennustyömaan kosteudenhallinnan ensisijaisena tavoitteena

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö

Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun energiataloudellinen käyttö Ilmalämpöpumpun hankinta Kun valitset ilmalämpöpumppua, harkitse valintakriteereitä. Tärkeintä on valita oikean tehoinen laite ja sijoittaa se toiminnan kannalta

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA KUVANKÄSITTELYN TEORIAA VALO JA VÄRIT Valoa tarvitaan, jotta voisimme nähdä kuvia ja värejä. Kuvankäsittelyssä käytettävien laitteiden toiminta ja kuvan syntyminen yleensä on paljon helpommin ymmärrettävää,

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE FI LAAVUKIUAS SÄHKÖLLÄ JA PUULLA TOIMIVA YHDISTELMÄKIUAS VEDELDADE BASTUUGNAR WOODBURNING SAUNA STOVES ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE MALLIT:

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI FI 2 FI Sisällysluettelo 1.1 Tekniset tiedot 4 2. Huomioitavaa ennen kiukaan asentamista 5 2.1 Saunatila 5 2.2

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

Vihreää tekniikkaa sisä- ja ulkopuolella.

Vihreää tekniikkaa sisä- ja ulkopuolella. Vihreää tekniikkaa sisä- ja ulkopuolella. 2 Kestävä kehitys Vihreää tekniikkaa kodinkoneiden sisäpuolella... ja vihreää tekniikkaa ulkopuolella. Korkeiden energiahintojen ja tärkeiden ilmastotavoitteiden

Lisätiedot

PIENTALORAKENTAMISEN PAREMPI TULEVAISUUS-

PIENTALORAKENTAMISEN PAREMPI TULEVAISUUS- PIENTALORAKENTAMISEN PAREMPI TULEVAISUUS- Panu Kailan luennon pohjalta Pälkäneellä 2/2013 Jenny Turunen Haluammeko asua termospullossa? Arkkitehti ja arkkitehtuurin professori Panu Kaila vieraili Luomuran

Lisätiedot

30.4.2013 TYTAN POLYURETAANIVAAHDOT - ERISTYSOPAS

30.4.2013 TYTAN POLYURETAANIVAAHDOT - ERISTYSOPAS TYTAN POLYURETAANIVAAHDOT - ERISTYSOPAS Energiatehokkuusvaatimusten kasvaessa myös lämmöneristävyyteen kiinnitetään aina vaan enemmän huomiota. Kun rakennukseen ei pääse muodostumaan kylmäsiltoja, asumisviihtyvyys

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA

HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA HOMEVAURIOITUNEEN RAKENNUSMATERIAALIN PUHDISTUSOHJE RAKENNEOSILLE, JOITA EI VOI POISTAA Syyskuu 2013 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Yleistä homevaurion korjaamisesta...4 3 Rakennusmateriaalien Yleiset puhdistusohjeet...5

Lisätiedot

OY HEMPEL (FINLAND) AB

OY HEMPEL (FINLAND) AB Kiitos, kun valitsit Hempelin Tervetuloa lukemaan Hempelin veneenhoito-opasta. Näiden ohjeiden avulla maalausprojektisi onnistuu. Koko Hempel-valikoiman tietojen lisäksi oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet

Lisätiedot

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS

LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ Vsi 6 14 KÄYTTÖ-, ASENNUS- JA HUOLTO-OPAS LÄMPÖÄSSÄ 4/2015 1 100% MAALÄMPÖ SUOMESTA Esipuhe Kiitämme luottamuksesta tuotteitamme kohtaan ja onnittelemme hyvän valinnan johdosta! Olette valinneet

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot