KOSTEUDENHALLINNAN KÄSIKIRJA. Kuivauksen teoriaa ja parhaita käytäntöjä. Pikakuivaus - infrapunakuivaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOSTEUDENHALLINNAN KÄSIKIRJA. Kuivauksen teoriaa ja parhaita käytäntöjä. Pikakuivaus - infrapunakuivaus"

Transkriptio

1 KOSTEUDENHALLINNAN KÄSIKIRJA Kuivauksen teoriaa ja parhaita käytäntöjä Osa 4. Pikakuivaus - infrapunakuivaus A.Seppälä Total Quality Oy- ASTQ Supply House Luoteisrinne 4 C Espoo Puh Fax

2 INFRAPUNASÄTEILY VALJASTETTUNA KUIVAUSALAN KÄYTTÖÖN Infrapunasäteily on sähkömagneettista säteilyä, jonka aallonpituus on suurempi kuin näkyvän valon, mutta pienempi kuin mikroaaltojen. Infrapunasäteilyn aallonpituus on jaettu kolmeen alueeseen: IR-A nm; IR-B 1,4-3 µm ja IR-C 3 µm - 1 mm. Maan ilmakehään auringosta saapuvasta lyhytaaltoisesta säteilystä yli puolet on infrapunasäteilyä (53 % kokonaisenergiasta). Ultraviolettisäteilyä on 8 % ja näkyvää valoa 39 %. Infrapunasäteilyä kutsutaan myös lämpösäteilyksi, koska kappaleet säteilevät infrapuna-alueella sitä voimakkaammin, mitä lämpimämpiä ne ovat. Takka, keittolevy, Aurinko ja muut kuumat kappaleet ovat voimakkaita infrapunalähteitä. Historiaa Infrapunasäteilyn löysi William Herschel v Hän antoi Auringon valon kulkea prisman läpi, jolloin se hajosi aallonpituuden mukaan spektriksi. Hän piti lämpömittaria spektrin eri kohdissa ja mittasi siten säteilyn tehoa. Mitä punaisempi väri, sitä voimakkaammin valo lämmitti mittaria. Mittari kuumeni näkyvän valon alueen ulkopuolellakin. Tästä voitiin päätellä, että aurinko säteilee myös ihmissilmälle näkymätöntä valoa.

3 INFRAPUNASÄTEILYN EDUT JA TURVALLISUUS Infrapuna- säteillylämmittmet jaetaan lyhyt, keskiaalto- ja pitkäaaltosäteilijöihin. Käytämme pikakuivauksessa 6 µm 10 µm aallonpituutta eli pitkäaaltoista IRC-säteilyä. Infapunakuivaus on edullinen menetelmä betonilattioiden, tiili-, harkko-, ja betoniseinien ja muurien täsmäkuivaukseen. Tämä alan huipputekniikka tarjoaa useita etuja ja hyötyjä: Ajan säästö. Seinien ja massiivisten muurien kuivaaminen infrapunakuivaimilla on kaksi viisi kertaa nopeampaa, kuin perinteisillä kuivausmenetelmillä. Syvyysvaikutus: Infrapunakuivaus soveltuu hyvin jopa 1 metrin paksuisten muurien kuivaamiseen. Mikrobien ja hajujen fysikaalinen hallinta: Lämmitys tuhoaa tehokkaasti sieni- leväja bakteerikasvuston pinnoilta sekä poistaa samalla huokosilman haisevia yhdisteitä. Energiatehokkuus: Kuivaustapa säästää energiaa. Infrapunakuivaus käyttää vain noin kolmasosan perinteisten menetelmien energiantarpeesta. Säteily siirtyy suoraan pintaan. Meluton, pölytön kuivausmenetelmä. Lämmitysvaihe ih tapahtuu täysin äänettömästi ä ti ja pölyttömästi, mikä on asuttujen ja käytössä olevien tilojen kannalta erityisen tärkeää. Ainoastaan käytettäessä puhaltimia jäähdytyssyklissä, syntyy ilmavirtaus, jossa usein käytetään pölynhallintaa. TURVALLISUUS Erityisesti kuivaustarkoitukseen rakennetut infrapunalevyt ovat oikein käytettyinä turvallisia, eivätkä aiheuta haitallista säteilyä tai palovaaraa. Niiden aallonpituus on nimenomaan betoni- ja tiilipinnoille täsmäytetty. VAROITUS! Vältä muiden, kuin kuivaustarkoitukseen tarkoitettujen infrapuna-lämmittimien käyttöä kuivaustehtävissä! Varmista aina laitteiden käyttötarkoitus, CE-merkinnät ja vaatimustenmukaisuus! Esim terassilämmittimien käyttäminen pikakuivaukseen aiheuttaa suuren riskin - ja vahinkotapauksissa vakavat seuraamukset! Älä tee mitään virityksiä tai omatekoisia lisälaiteliitäntöjä!

4 PIKAKUIVAUKSEEN LIITTYVIÄ TERMEJÄ Ilman absoluuttinen kosteus - tarkoittaa vesihöyryn massan suhdetta tämän vesihöyrymäärän sisältämän ilman tilavuuteen. Yksikkö on g/m³. Ilman suhteellinen kosteus - ilman sisältämän vesihöyryn määrän suhde kyllästymispisteessä olevan ilman vesihöyryn määrään. Kun ilma on täysin kyllästetty vesihöyryllä suhde on 100 %. Suhteellisen kosteuden yksikkö on % RH. Vesihöyryn osapaine - vesihöyryn osuus ilman kokonaispaineesta. Yksikkö on Pa. Vesihöyryn diffuusio - höyrymolekyylien satunnainen liikkuminen ilmassa tai huokoisen aineen huokosissa. Diffuusio pyrkii tasoittamaan vesihöyryn osapaineen tai vesihöyrypitoisuuden paikallisia eroja höyryn siirtyessä pienempään pitoisuuteen/osapaineeseen päin. Vesihöyryn konvektio - ilman sisältämän vesihöyryn siirtyminen ilmavirtauksen mukana. Ilma virtaa aina alenevan kokonaispaineen suuntaan. Vesihöyryn läpäisevyys -aineen kyky läpäistä vesihöyryä diffuusiolla. Mitä suurempi läpäisevyys, sitä pienempi höyrynvastus, jolloin vesihöyry siirtyy helpommin aineen läpi. Vesihöyryn läpäisevyyden yksikkö on kg/m s Pa.

5 IRW- INFRAPUNAKUIVAUS TURVALLINEN JA NOPEA TÄSMÄKUIVAUS/-LÄMMITYS Infrapunakuivausmenetelmä = IRW- menetelmä perustuu lämmön täsmäkäyttöön. Kuivauksessa hyödynnetään rakenteen pinnan ja sisäosan lämpötilaeroja. Pinta lämmitetään C:een, joten käsittely ei vahingoita rakenteen sisällä olevia lattiakaivoja, muoviputkia tai kaapeleita. Menetelmä sopii erinomaisesti massiivisten betoni - ja tiilirakenteiden kuivaamiseen. IRW- Pikakuivausmenetelmän kuivausnopeus on vähintään kaksin- nelinkertainen perinteiseen tilakuivausmenetelmään verrattuna. Lähes 100% lämmittimen energiasta muuttuu lämmöksi; hyötysuhde on huippuluokkaa! Kuivausmenetelmä on täysin vaaraton ihmisille ja ympäristölle. (säteilyn taajuus vastaa kamiinan säteilyä) Käyttökohteita ovat mm.: Kylpyhuoneiden kuivaukset Pesukone- tai putkivuodon jälkeiset kuivaukset Pienehköt olevat massiiviset betoni- ja tiilirakenteet. Massiivisten muurien ja sokkelien kosteusvauriokorjaukset Fysikaaliset hajunpoistomenetelmät lämmitys/jäähdytys Kohdelämmitykset

6 INFRAPUNAKUIVAUS - PIKAKUIVAUS Pikakuivauksen periaatteena on saada mahdollisimman suuri höyryn osapaineen ero kuivattavan materiaalin ja ympäröivän ilman välille. Mitä suuremmaksi ero saadaan, sitä nopeammin kosteus poistuu rakenteesta. Rakenne lämmitetään energiatehokkaasti infrapunasäteilyllä. Yli 95 % lämpösäteilystä siirtyy lähellä olevaan pintaan/rakenteeseen. Näin ollen hyötysuhde on ylivoimainen verrattuna lämpövastuksilla lämmittäviin lämpöpuhaltimiin, sekä ns. pikakuivausmattoihin ja -levyihin. Lämmitystä katkotaan sopivassa rytmissä ajastimen avulla. Lämmityksen ollessa pois päältä, rakenteen pintaa voidaan viilentää tuuletuksella. Näin saadaan lämpötilaero rakenteen keskiosan ja pinnan välille; kosteus liikkuu pienemmän lämpötilan/alemman höyryn yy osapaineen suuntaan. Infrapunakuivauksen edut Äänetön (vain erillisen puhaltimen ääni jäähdytyssyklissä). Ei estä tilan käyttöä kuivauksen aikana. Lämpötilaero rakenteessa saadaan aikaan hyvin nopeasti. Ei aiheuta rakenteellisia ongelmia. Energiatehokas; mahdollisimman pieni hukkalämpösäteily. Hyvä teho-/painosuhde, helppo kuljettaa ja asentaa. Tuhoaa ja estää mikrobikasvustoa. stoa Poistaa samalla pinnassa/rakenteessa olevia VOC:eja. Poistaa rakenteesta suoloja Oikein käytettynä turvallinen. Monipuolinen kohdistetuissa kuivaus- ja lämmitystehtävissä.

7 SEINÄMUURIN INFRAPUNAKUIVAUS KÄYTTÖESIMERKKEJÄ Läpikostunut seinämuuri; syynä paikallinen putkivuoto tai kattovuoto Kuvauslevyt asetetaan tai kiinnitetään vauriokohtaan mm etäisyydelle pinnasta ja ajastetaan muurin paksuuden ja kosteuden mukaan tunnin lämmityssykliä varten. Paksumman muurin ollessa kyseessä voi toisto olla tarpeen, koska korkeampi ydinkosteus ajanmittaan kertyy muurin sisällä sen ulompaan osaan. Ympäröivään tilaan poistunut kosteus tuuletetaan pois tai poistetaan erillisillä kosteudenpoistajilla. Rakennuksen kriittisten osien kuivaus jaksoittain. Näissä kondensoituminen aiheuttaa kylmäsiltailmiön lisääntymistä. Tällaisia kylmäsiltoja muodostuu esim. lämmittämättömiin porraskäytäviin, eristämättömiin kellarimuureihin. Kosteus lisää lämmön johtuvuutta ja samalla alentaa eristyskykyä. k Näitä kriittisiä iä kohtia lämmitetään tää jaksoittain i infrapunalevyillä. illä Rakennusten ulkoseinien hydrofobisointikäsittelyt kemiallisilla aineilla Usein käsittelyajankohdan rajoitteena on, että ilman suhteellinen kosteus saa olla enintään 60%. Useimpien hydrofobisointikäsittelyjen edellytyksenä on lisäksi, että rakenteen huokostilavuudessa on veden sijaan riittävästi tilaa käsittelyaineelle. Tämän vuoksi pintarakenteen on oltava riittävän kuiva (ks. Ko. aineen käyttöohjeet). Infrapunakuivauksella saadaan syvävaikutteisesti kuivaksi vaakasuorien kapillaarikatkojen injektointikohteet. Suolojen poisto muurista Infrapunakuivauksen avulla saadaan myös muurin suolapitoisuuksia alennettua Infrapunakuivauksen avulla saadaan myös muurin suolapitoisuuksia alennettua. Kosteuden poistuessa seinän pintaa kohden, myös muurin suolat kulkeutuvat pintaan ja kristalloituvat kuivuessaan. Tätä prosessia voidaan nopeuttaa kostuttamalla vesisumulla (jonka pintajännitystä on alennettu MCF- Saneerauspesuaineella) ja kuivaamalla muuria infrapunakuivaimilla.

8 SEINÄMUURIN KUIVAUS INFRAPUNAKUIVAAJALLA Toimintaperiaate on tuhansia vuosia vanha; auringonvalon lyhytaaltoisesta säteilystä yli puolet on infrapunasäteilyä. Muurin ydinkosteus kuivuu ensin kapillaarisesti ja sen jälkeen diffuusion vaikutuksesta, kunnes saavutetaan muurin ja ympäröivän ilman välinen tasapainokosteus Kostea, lämmin Ilma tuuletetaan pois Infrapunalämmitys; aallonpituus 8 10 µm > Kriittinen kosteuspitoisuus < Kriittinen kosteuspitoisuus Tasapainokosteus Lämpösäteily Diffuusiovirtaus Veden kapillaarinen siirtyminen kohti lämmitettyä pintaa Veden siirtyminen ympäröivään tilaan diffuusion vaikutuksesta Rakenteen keskellä olevan kosteuden aleneminen

9 ERI SEINÄRAKENTEIDEN OHJEELLISET LÄMMITYS-/JÄÄHDYTYSAJAT = SYKLIT Materiaali Paksuus Lämmitysaika IRC-levyllä/kerta Jäähdytysaika Puhaltimella/kerta Tiili 120 mm 5-8 h 3 5 h Tiili 240 mm 8-16 h 6 10 h Tiili 360 mm h h Tiili 480 mm h h Luonnonkivi 500 mm 36 h h Kipsilevy 12 mm 4 h 2 4 h Lämmitys-/jäähdytyssyklejä toistetaan, kunnes rakenteen kosteus on kyseiseen kohteeseen asetetun tavoitteen mukainen. Rakenteen ominaisuudet vaikuttavat kuivumisaikoihin! DIFFUUSIOAVOIMUUS, KAPILLAARISUUS JA VEDENKERÄYS-/KOSTEUDEN- LUOVUTUSKYKY VAIHTELEVAT MATERIAALEITTAIN: Hyvin muodostunut kapillaarirakenne, jossa on läpimitaltaan erilaisia kapillaarihuokosia: Suuri vedenkeräys-/ kosteudenluovutuskyky. Materiaaliesimerkkejä tiili ja kipsi. Osittain suljettusoluinen rakenne, jossa on vähän kapillaareja suurehkojen solujen välillä: Suuri vedenottokyky, alhainen kosteudenluovutuskyky, esim. kevytbetoni. Pääosin suljettusoluinen rakenne, jossa on pieniä soluja ja kapillaareja: Alhainen vedenkeräys- ja kosteudenluovutuskyky, esim. raskasbetoni.

10 INFRAPUNA- PIKAKUIVAUS; VERTAILU PERINTEISEEN TILAKUIVAUKSEEN Perinteisissä tilakuivaustekniikoissa adsorptio- tai kondenssikuivaimilla kuivattua lämmintä ilmaa puhalletaan ja kuivauspuhaltimilla pinnoille, jolloin pinnan huokoset luovuttavat kosteuden kuivaan ilmaan. Infrapunakuivauksessa taas tiheään aineeseen kohdistuva säteily muuttuu lämmöksi. Rakenteessa oleva vesi lisää vielä rakenteen muutenkin hyvää lämmönjohtokykyä, joten säteilylämpö tunkeutuu tasaisesti syvälle rakenteeseen. Jäähdyttämällä rakennetta pinnalta käsin, sen vesipartikkelit vaeltavat alempaa höyryn osapainetta kohti ja pinta luovuttaa veden ympäröivään tilaan. Siitä kosteus poistuu kolmen vaihtoehtoisen menetelmän avulla: Tilan koneellisen ilmanvaihdon avulla Tilaan asennetun kosteudenpoistajan avulla Kuivauspuhaltimen avulla letkun kautta ulos Infrapunakuivauksen suurin etu on sen vähintään kaksinkertainen nopeus perinteisiin tilakuivausmenetelmiin verrattuna. Esimerkiksi 36 cm paksu massiivinen tiiliseinä saadaan lämmitetyksi läpikotaisin tunnissa. Näin esim. tulvassa vaurioituneiden tilojen käyttöönotto on mahdollista jopa viikon kuluttua kuukauden sijaan. Suurin osa pinnan kosteudessa olevista mikro-organismeista kuolee lämpökäsittelyn ja kosteuden puutteen vaikutuksesta. Nopeus vaikuttaa myös siten, että kasvu ei ehdi kunnolla kiihtyä pikaisen kuivumisen/kosteuden puutteen vuoksi.

11 PIKAKUIVAUS TÄSMÄKUIVAUS Infapunakuivaus Paras ratkaisu betonilattioiden, tiili-, harkko-, ja betoniseinien ja muurien kuivaukseen. Tämä alan huipputekniikka tarjoaa useita etuja ja hyötyjä: Ajan säästö. Seinien ja massiivisten muurien kuivaaminen infrapunakuivaimilla on kaksi viisi kertaa nopeampaa, kuin perinteisillä kuivausmenetelmillä. Syvyysvaikutus: Infrakuivaus soveltuu hyvin jopa 1 metrin paksuisten muurien kuivaamiseen. Mikrobien fysikaalinen hallinta: Lämmitys tuhoaa tehokkaasti sieni- levä ja bakteerikasvuston pinnoilta. Energiatehokkuus: Kuivaustapa säästää energiaa. Infrakuivaus käyttää vain n. kolmasosan perinteisten menetelmien energiantarpeesta. Meluton kuivausmenetelmä. Kuivaus tapahtuu täysin äänettömästi, mikä on asuttujen ja käytössä olevien tilojen kannalta erityisen tärkeä seikka.

12 IRW 300 Infrapuna- pikakuivaus-/lämmityslevy IRW 300 on alumiinirakenteinen, sisäänrakennetulla lämpösuojalla varustettu pikakuivaukseen suunniteltu lämmityslevy. Se lämmittää lattiapinnan n. 80 C:een. Levyn yläpinnan lämpötila on kohdistetun säteilyn ansiosta enimmillään vain n. 40 C. Energiatehokkaan suoran lämpösäteilyn ansiosta IRW 300 soveltuu moniin uudis- ja korjausrakennustyömailla sekä vahinkosaneerauksessa esiintyviin tehtäviin, kuten: Rakenteiden ja pintojen pikakuivaus ennen pinnoitusta Vesi- ja palovahinkojen jälkeinen kuivatus ja lämmitys Vuotovahinkojen (astian- ja pyykinpesukoneet jne.) kuivaus Rakennusmateriaalien lämmitys/kuivaus ennen asennusta Pintamateriaalien lämmitys niiden irrotuksen yhteydessä Tekniset tiedot, IRW 300 infrapunalevy Kestävä ja tukeva rakenne; erityisesti suunniteltu kuivaukseen Ei-liukas, päälle astuttava yläpinta Kantokahva, kevyehkö; helppo kuljettaa monta levyä kerrallaan Voidaan asettaa pysty- ja vaaka-asentoon; sivuun taitettavat tuet Maksimi lämpötila alapinnalla 90 C; ylikuumenemissuoja Pintalämpötila yläpinnalla max 40 C Energiatehokas, teho 300 W Käyttöjännite 230 V / 50 Hz Paino 10 kg Mitat K 510 mm / L 780 mm / S 40 mm Etäisyys pinnasta 4 mm. Maahantuonti ja myynti: A.Seppälä Total Quality Oy- ASTQ Supply House Luoteisrinne 4 C Espoo Puh Fax

13 IR300- kuivauslevyjen asennustarvikkeet Levyjä voidaan käyttää seinien ja sisäkattojen kuivatukseen lisälaitteiden avulla Pyörillä varustettu teline seinien kuivaukseen. Telineeseen on sijoitettavissa 5 kuivauslevyä. Osina toimitettavan telineen tekniset tiedot: Asennuskorkeudet: 2, 2,6 ja 3 m Mitat: t 920 x 850 x 2850 mm Paino: n. 32 kg Kiinnitys kattoon Maahantuonti ja myynti: A.Seppälä Total Quality Oy- ASTQ Supply House Luoteisrinne 4 C Espoo Puh Fax

14 DryTools DTP-400 Seinänkuivauslevy DTP-400 on teräsrakenteinen, infrapunaperiaatteella toimiva lämmityslevy betoni-, tiili- tms. seinäpintojen pikakuivaukseen. Infrapuna- paneelilämmitin on suunniteltu ammattimaiseen kuivauskäyttöön ja ainoastaan seinien kuivaamiseen. DTP-400:n avulla voi kuivata äkillisiä vesivahinkoja sekä ajan mittaan kostuneita seiniä ja muureja. Seinään kiinnitetty levy lämmittää pinnan nopeasti. Lämmitys- /jäähdytys-syklejä ohjataan esim. pistorasia-ajastimella. Levy muodostaa jäähdytyssyklissä hormi-ilmiön, jolloin jäähdytysilma virtaa seinän ja levyn välissä ylöspäin. Haihtumista voidaan tehostaa laminaarisella puhalluksella käyttämällä TD kuivauspuhaltimia. Levy voidaan kiinnittää jousihakojen avulla seinään, joko vaaka- tai pystysuoraan. Etäisyystuet pitävät levyn optimaalisella etäisyydellä seinästä. Tekniset tiedot Malli DTP-225 DTP-400 Seinän etäisyyspidike 30 mm 30 mm Mitat kork. x lev. x paks. 100 x 25 x 4 cm 100 x 50 x 4 cm Käyttöjännite 230 V / 50 Hz 230 / 50 Hz Tehonotto 0,225 kw 0,4 kw Etulevyn lämpötila C C Takalevyn lämpötila C C Paino 4,5 kg 6 kg Kaapelin pituus 3 m 3 m Karabiinerihakoja sis. 2 kpl 2 kpl Maahantuonti ja myynti: A.Seppälä Total Quality Oy- ASTQ Supply House Luoteisrinne 4 C Espoo Puh Fax

15 JÄÄHDYTYSSYKLI KUIVAUSPUHALTIMILLA Lämpötilaerolla on suuri vaikutus pikakuivausprosessissa. Kuivauspuhaltimilla johdetaan tähän ilmamassaan viileää ja kuivaa ilmaa, jolloin kosteuden vaeltaminen alemman höyrynosapaineen suuntaan nopeutuu. Mitä nopeampi ilman virtausnopeus on pinnassa, sitä suurempi on haihtumisnopeus. Tehokkaimmin materiaalit kuivattaa ilmavirta, joka liikkuu nopeasti ja laminaarisena (litteänä/levymäisenä) y ) aivan materiaalien ja ilman välisessä rajapinnassa. Esim. 10 cm:n etäisyydellä liikkuva pyörteinen ilmavirta ei ole läheskään yhtä tehokas. Juuri tämän takia uudenaikaisia, tehokkaiksi muotoiltuja radiaalipuhaltimia käytetään yhä enemmän myös pikakuivauksen jäähdytyssyklissä. Pinta voidaan jäähdyttää myös imemällä sivukanavapuhaltimella kylmää ja kuivaa ilmaa ja puhaltamalla se rakosuuttimella infralevyn alle. Ajastukset pistorasia-ajastimella. Puhaltimia ja tarvikkeita jähhdytyssykliin TD 500- laminaaripuhallin 500 m³/h Jakotukki ilman jakamiseen rakosuuttimille DV Sivukanavapuhallin, TD 2900 laminaari- puhallin m³/h Rakosuutin sivukanavapuhaltimeen Maahantuonti ja myynti: Rakosuutin; Infralevyn alle TD 2900:n jakotukki ilman jakamiseen A.Seppälä Total Quality Oy- ASTQ Supply House Luoteisrinne 4 C Espoo Puh Fax

16 MIKROHUOKOISTEN MASSOJEN KÄYTTÖ MASSIIVISTEN MUURIEN KOSTEUDENHALLINNASSA JA HOMEENESTOSSA Massiivisten, huonosti eristettyjen muurien tehokas kosteudenhallinta on ollut suuri haaste vanhojen suojeltujen rakennusten kohdalla. Infrapunakuivauksen avulla muuri saadaan kuivattua hyvinkin syvältä, jonka jälkeen sille voidaan tehdä läpihengittävä BioRid-käsittely*, jonka tuloksena muurin pinta on koristeellinen, puhtaan vaalea ja aina kuivan ja lämmin. Se päästää vesihöyryn lävitseen, eikä höyrynpaine irrota pinnoitetta kalkkimaalin tai lateksin tavoin. BioRid pinta; 500 x suurennus 1. Muurista poistetaan kostunut maali- ja tasoitekerros. BioRid pinta; 173 x suurennus 2. Muurin rakenne lämmitetään IR- kuivauslevyillä 2-3 vrk, jonka jälkeen 1-2 vrk ajan jäähdytys TD puhaltimilla. 3. Pintaan levitetään uusi tasoitekerros; annetaan kuivua. 4. Pohjustus BioSealilla ruiskuttamalla esim. matalapainesumuttimella, menekki 1-2 dl/m². 5. Pinnoitus BioRidilla telalla tai korkeapainetuiskulla, menekki 0,5 1 kg/m². Edellytyksenä tämän kosteudenhallintajärjestelmän hyvälle toimivuudelle on riittävä ilmanvaihto, joka kuljettaa muurista hengittävän kosteuden tiloista pois. *Lisätietoa: KEFA DryTech mikrohuokoiset pinnoitteet Maahantuonti ja myynti: A.Seppälä Total Quality Oy- ASTQ Supply House Luoteisrinne 4 C Espoo Puh Fax

17 BioRid toimii - kuvat kertovat Ennen käsittelyä 6 vuotta käsittelyn jälkeen Ennen käsittelyä 8 vuotta käsittelyn jälkeen Ennen käittlä käsittelyä htikäittl heti käsittelyn jälkeen Betonipinnalla:- tavanomainen homeenestomaali BioRid

KUIVAUSTEKNIIKKA. Kuivauksessa käytettävät koneet, laitteet ja apuvälineet. Aaro Seppälä

KUIVAUSTEKNIIKKA. Kuivauksessa käytettävät koneet, laitteet ja apuvälineet. Aaro Seppälä KUIVAUSTEKNIIKKA Kuivauksessa käytettävät koneet, laitteet ja apuvälineet Aaro Seppälä Materiaalien vaihtaminen vai kuivaus/kunnostus? Vesivahinkokorjausyrityksen tavoitteena on kuivata ja kunnostaa vahingoittunut

Lisätiedot

KOSTEUS. Visamäentie 35 B 13100 HML

KOSTEUS. Visamäentie 35 B 13100 HML 3 KOSTEUS Tapio Korkeamäki Visamäentie 35 B 13100 HML tapio.korkeamaki@hamk.fi RAKENNUSFYSIIKAN PERUSTEET KOSTEUS LÄMPÖ KOSTEUS Kostea ilma on kahden kaasun seos -kuivan ilman ja vesihöyryn Kuiva ilma

Lisätiedot

Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma

Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma 1 Tämän päivän, huomisen ja tulevaisuuden vesikiertoinen lämpöpatteri. Matalan lämpötilan lämmitysjärjestelmät

Lisätiedot

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa

Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa OULUN YLIOPISTO Kuivausprosessin optimointi pellettituotannossa Matti Kuokkanen Kemian laitos Oulun yliopisto 11.4.2013 TAUSTAA Kuivauksen tarve Perinteisen kuivan raaka-aineen riittämättömyys, purun kuivaus

Lisätiedot

EWA Solar aurinkokeräin

EWA Solar aurinkokeräin EWA Solar aurinkokeräin Sisällys: 1. Keräimen periaate 2. Keräimen rakenne 3. Keräimen toiminta 4. Keräimen yhdistäminen EWA:an 5. Ohjeita keräimen rakentamiseksi 6. Varoitus 7. Ominaisuuksia luettelona

Lisätiedot

Puun kosteuskäyttäytyminen

Puun kosteuskäyttäytyminen 1.0 KOSTEUDEN VAIKUTUS PUUHUN Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Puu asettuu aina tasapainokosteuteen ympäristönsä

Lisätiedot

Teollisuusinfralämmitin IR

Teollisuusinfralämmitin IR Sähkölämmitys 3000 6000 W Teollisuusinfralämmitin IR INFRALÄMMITIN YLI 4,5 METRIÄ KORKEISIIN TILOIHIN 3 mallia Teollisuusinfralämmitintä IR käytetään kohde- tai kokonaislämmitykseen, tiloissa joiden korkeus

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin

Lisätiedot

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne.

Elztrip EZ100 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Elztrip 00 600-1500 W Sähkölämmitys 3 mallia Elztrip 00 Yksipaneelinen säteilylämmitin toimistoihin, kauppoihin jne. Käyttökohteet 00 on tarkoitettu yleis- ja lisälämmitykseen sekä ikkunoista tulevan vedon

Lisätiedot

MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy

MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy MCF Julkisivun korjausmenetelmä on tarkoitettu kosteusvaurioituneiden julkisivujen lämpötaloudelliseen kunnostukseen sekä kosteusperäisten terveyshaittojen

Lisätiedot

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Harjoitus 7 Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Kovetuvan betonin lämpötilan kehityksen laskenta Alkulämpötila Hydrataatiolämpö

Lisätiedot

GrafoSeal- / GrafoThermpölynsidonta- kapselointimenetelmä.

GrafoSeal- / GrafoThermpölynsidonta- kapselointimenetelmä. GrafoSeal- / GrafoThermpölynsidonta- ja kapselointimenetelmä. Rakennuksissamme on miljoonia neliömetrejä pölyäviä eristepintoja. - Ongelmana ennemmin tai myöhemmin! Eristepintojen pölynsidonta ja kapselointi

Lisätiedot

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut

Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut Kuivain Futura Kuivain Futura Eurooppalainen patentti EP nro. 1029211 19 patenttia todistavat laitteen teknisten ratkaisujen omaperäisyyden pistettä ja teknisten ratkaisujen Futura, kansainväliset innovatiivisuuspalkinnot

Lisätiedot

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla Raikas sisäilma energiatehokkaalla ilmanvaihdolla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Sisäänrakennettu ilmalämpöpumppu

Lisätiedot

14. Sähkölämmitys Lattialämmitys, lämpömatto 120 W/m2 14.1

14. Sähkölämmitys Lattialämmitys, lämpömatto 120 W/m2 14.1 14. Sähkölämmitys Lattialämmitys, lämpömatto 120 W/m2 14.1 JO-EL lattialämmitysmatto, kytkentä 230 V termostaattiin JO-EL lattialämmitysmatto on tehokas lämmitysjärjestelmä vieden vain vähän tilaa. Matto

Lisätiedot

Thermoplus. Thermoplus. Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan

Thermoplus. Thermoplus. Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan 300-900 W Sähkölämmitys 8 mallia Thermoplus Helposti sijoitettava säteilylämmitin yleislämmitykseen ja vedontorjuntaan Käyttökohteet Thermoplus asennetaan ikkunan yläpuolelle, jossa se estää tehokkaasti

Lisätiedot

Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite

Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite Compact-sarja Aktiivinen ja passiivinen lämmön talteenotto Nilan Compact -sarja terveellisempi sisäilma kukkaroa säästäen Monipuoliset ratkaisut erilaisiin tarpeisiin

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen

Lisätiedot

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Mikko Myller Lämmön siirtyminen rakenteessa Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Lämpöhäviöt Lämpö siirtyy 1) Kulkeutumalla (vesipatterin putkisto, iv-kanava)

Lisätiedot

monipuolinen ilmaverho

monipuolinen ilmaverho monipuolinen ilmaverho Mitä patentoitu (no.: 4415079 C2) tarjoaa perinteisiin malleihin nähden järjestelmä korkea suojausteho alhainen energia kulutus matala melutaso helppokäyttöisyys ja säätömahdollisuudet

Lisätiedot

Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo

Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Referaatti: CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tekijä: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista simulointia apuna

Lisätiedot

- luotettavuutta tulevaisuudessakin - MELTEX-ALUSKATTEET Meltex-aluskatteet Aluskate on tärkeä osa kattorakennetta, sillä se varmistaa katon vesitiiveyden. Varsinaiset vesikatteet ovat normaalioloissa

Lisätiedot

ADAX-LÄMMITTIMET. Saatavilla myös muita Adax-tuotteita, kysy! KOIRANKOPPILÄMMITIN

ADAX-LÄMMITTIMET. Saatavilla myös muita Adax-tuotteita, kysy! KOIRANKOPPILÄMMITIN ADAX-LÄMMITTIMET KOIRANKOPPILÄMMITIN Adax-koirankoppilämmitin soveltuu kotieläinten ulkotilojen lämmitykseen. Sisältää 5 m pitkän liitosjohdon. 200 W. Alhainen pintalämpötila. Soveltuu myös pakkasvahdiksi

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013

KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET...

Lisätiedot

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET

KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET KORIKUL JETIN - ASTIAN PESU KONEET AX 161 EL AX 161 EL Mitat mm (l x s x k) 1080 x 720 x 1375/2010 Tunnelin mitat mm (l x k) 510 x 400 Korit / tunti (2) 70 / 100 Lautaset / tunti (2) 1260 / 1800 Ottoteho

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt

Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt Vaihda Wing-puhaltimiin ja puolita energiakulut! Vanhemmissa ilmanvaihtokoneissa ongelmana on usein sekä puhaltimien melutaso että energiankulutus. Jos

Lisätiedot

Viljankuivaus ja siihen liittyvät energianäkökulmat

Viljankuivaus ja siihen liittyvät energianäkökulmat Viljankuivaus ja siihen liittyvät energianäkökulmat Esimerkki kaurantuotannon kokonaisenergiankulutuksesta Panos MJ/ha kwh/ha % työkoneiden energiankulutus 1449 402 7 % Kuivaus 3600 1000 18 % Lannoite

Lisätiedot

SolarMagic M70 kesämökissä. Mökki sijaitsee Närpiön lähellä.

SolarMagic M70 kesämökissä. Mökki sijaitsee Närpiön lähellä. SolarMagic M70 kesämökissä. Mökki sijaitsee Närpiön lähellä. Mökissä on yksi kerros jonka yläpuolella on avoin tila katteen alla. Kuvan vasemmalla puolella näkyy avoin terassi, sen yläpuolella olevaa kattoa

Lisätiedot

Lämpötilan vaikutus työkykyyn / tietoisku Juha Oksa. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Lämpötilan vaikutus työkykyyn / tietoisku Juha Oksa. Työterveyslaitos www.ttl.fi Lämpötilan vaikutus työkykyyn / tietoisku Juha Oksa Työterveyslaitos www.ttl.fi Puhutaan Lämpötasapaino Kylmä ja työ Kuuma ja työ Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisen lämpötilat Ihminen on tasalämpöinen

Lisätiedot

Betonikoulutus 28.11.2013

Betonikoulutus 28.11.2013 Betonikoulutus 28.11.2013 Betonin kosteuden ja kuivumisen hallinta Ilman kosteus 1 Ulkoilman keskimääräinen vuotuinen suhteellinen kosteus RH (%) ja vesihöyrypitoisuus (g/m³) Suomessa ULKOILMAN SEKÄ AS.

Lisätiedot

Gyptone alakatot 4.2 Toiminta ja ominaisuudet

Gyptone alakatot 4.2 Toiminta ja ominaisuudet Gyptone alakatot 4.2 Toiminta ja ominaisuudet Reflecting everyday life Toiminta ja ominaisuudet Jokaisessa Gyptone-alakattotuotteessa on monia sisäänrakennettuja ominaisuuksia. Vahvat tekniset ominaisuudet

Lisätiedot

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA

TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA IKI-Kiuas Oy teetti tämän tutkimuksen saatuaan taloyhtiöiltä positiivista palautetta kiukaistaan. Asiakkaat havaitsivat sähkölaskujensa pienentyneen,

Lisätiedot

Viljankäsittelyn tehostaminen tulevaisuuden yksiköissä Jukka Ahokas & Hannu Mikkola Maataloustieteiden laitos Helsingin yliopisto

Viljankäsittelyn tehostaminen tulevaisuuden yksiköissä Jukka Ahokas & Hannu Mikkola Maataloustieteiden laitos Helsingin yliopisto Viljankäsittelyn tehostaminen tulevaisuuden yksiköissä Jukka Ahokas & Hannu Mikkola Maataloustieteiden laitos Helsingin yliopisto ravikeskus 2.10.2013 www.helsinki.fi/yliopisto 3.10.2013 1 Kuivauksen tehostamisen

Lisätiedot

HB-PRIIMA-VÄLISEINÄLEVY

HB-PRIIMA-VÄLISEINÄLEVY HB-PRIIMA-VÄLISEINÄLEVY Kestävä väliseinä kätevästi Valitse väliseinämateriaaliksi monipuolinen ja turvallinen HB-Priima Nykyaikaisena kivipohjaisena materiaalina HB-Priima-harkkolevyt soveltuvat erinomaisesti

Lisätiedot

Induktiiviset FAG HEATER-lämmittimet. Optimoitu turvallisuus ja luotettavuus

Induktiiviset FAG HEATER-lämmittimet. Optimoitu turvallisuus ja luotettavuus Induktiiviset FAG HEATER-lämmittimet Optimoitu turvallisuus ja luotettavuus Uuden sukupolven HEATER-lämmittimet Optimoitu turvallisuus ja luotettavuus! Schaefflerin uuden sukupolven induktiiviset FAG HEATER-lämmittimet

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN

SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN RAUTAKESKO 1 Mukavaa lämpöä - miten ja miksi? Lämpö on yksi ihmisen perustarpeista. Lämpöä tarvitaan asuinhuoneissa: kotona ja vapaa-ajanasunnoissa, mökeillä, puutarhassa,

Lisätiedot

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

PL 6007 00021, Laskutus 153021000 / Anne Krokfors. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

TIILIVERHOTTUJEN BETONISEINIEN KUIVUMINEN

TIILIVERHOTTUJEN BETONISEINIEN KUIVUMINEN TIILIVERHOTTUJEN BETONISEINIEN KUIVUMINEN Tilaaja Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy / Kimmo Huttunen Laatija A-Insinöörit Suunnittelu Oy / Jarkko Piironen Suoritus 1.10. Laskentatarkastelut 2 Laskentatarkastelut

Lisätiedot

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Valintakoe 2016/FYSIIKKA Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Boltzmannin vakio 1.3805 x 10-23 J/K Yleinen kaasuvakio 8.315 JK/mol

Lisätiedot

VAK OLA Puhelin Helsinki 847812 Routatieas Pitäjänmäki

VAK OLA Puhelin Helsinki 847812 Routatieas Pitäjänmäki Postios. Helsinki Rukkila VAK OLA Puhelin Helsinki 847812 Routatieas Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1954 Koetusselosfus 152 Kuva 1»PYÖRRE 8»-VILJANKUIVURI Ilmoittaja ja valmistaja:

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

Asennusohje. Devicell Dry

Asennusohje. Devicell Dry Asennusohje Devicell Dry 1 Asennusohje SF Tekniset tiedot Rakenne: Alumiinilla päällystetty polystyreeni U-arvo: 3 W/m2K Koko: 50 x 100 cm (0,5 m2) Paksuus: 13 mm Alumiinin paksuus: 1 mm Eriste: 12 mm

Lisätiedot

Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste.

Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste. TYÖ 36b. ILMANKOSTEUS Tehtävä Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste. Välineet Taustatietoja

Lisätiedot

KOSTEUDENHALLINNAN KÄSIKIRJA. Kuivauksen teoriaa ja parhaita käytäntöjä Osa 2. Kuivauspuhaltimet. -ilmavirran tärkeys

KOSTEUDENHALLINNAN KÄSIKIRJA. Kuivauksen teoriaa ja parhaita käytäntöjä Osa 2. Kuivauspuhaltimet. -ilmavirran tärkeys KOSTEUDENHALLINNAN KÄSIKIRJA Kuivauksen teoriaa ja parhaita käytäntöjä Osa 2. Kuivauspuhaltimet -ilmavirran tärkeys ASTQ SupplyHouse Oy Luoteisrinne 4 C 02270 Espoo Puh. 020 7780 790 Fax 09 524 509 www.astq.fi

Lisätiedot

a s k e l ä ä n i e r i s t e

a s k e l ä ä n i e r i s t e askeläänieriste AKTIIVISEN ELÄMÄN ÄÄNIÄ Kävely, tanssi, korkokengät, koneet... Ilman kunnollista askeläänieristystä äänet kantautuvat helposti kerroksesta toiseen. Sen sijaan, että rajoittaisimme äänien

Lisätiedot

TOIMET. Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 30.9.2015 TOIMET

TOIMET. Lähde: www.kosteudenhallinta.fi, versio 30.9.2015 TOIMET Kuivatus Rakenteiden kuivumisaika- arvion laatiminen Kuivumisajan huomioiminen aikataulussa Kuivatuksen suunnittelu ja toteutus Yleisiä kuivatukseen liittyviä asioita 2 3 3 4 5 1 KUIVATUS Suuri osa rakenteista

Lisätiedot

Energiatehokas ja kotimaista polttoainetta käyttävä kuivuri Jouni Virtaniemi Antti-Teollisuus Oy

Energiatehokas ja kotimaista polttoainetta käyttävä kuivuri Jouni Virtaniemi Antti-Teollisuus Oy Viljankäsittelyn ammattilainen Energiatehokas ja kotimaista polttoainetta Jouni Virtaniemi Antti-Teollisuus Oy 1 2 Miksi on lähdetty kehittämään biouunia? Valtaosa Suomen lämminilmakuivureista käyttää

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy Rakennusten energiatehokkuus Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy 6.6.2011 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (= hyvä talo) Energiatehokkuus = ----------------------------------------------

Lisätiedot

T2REFLECTA HELPPO ASENTAA TEHOKASTA LATTIALÄMPÖÄ ERISTELEVYN AVULLA

T2REFLECTA HELPPO ASENTAA TEHOKASTA LATTIALÄMPÖÄ ERISTELEVYN AVULLA T2REFLECTA HELPPO ASENTAA TEHOKASTA LATTIALÄMPÖÄ ERISTELEVYN AVULLA T2 RED ON ITSESÄÄTYVÄ T2 Red on lattialämpökaapeli, jonka jokainen millimetri säätää tehonsa lämmitystarpeen mukaan. Ikkunoiden alle

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

3.2.4 229 Tuote: Trap

3.2.4 229 Tuote: Trap 8 3..4 Tuote: Trap 9 Reuna D Piilokiinnitteinen ripustettu T-4 kannatinjärjestelmä, avattava 3 5 A Gyptone levyt joissa on viistetty reuna D, kiinnitetään piilokiinnitteiseen kannatinjärjestelmään T-4.

Lisätiedot

Energiansäästö viljankuivauksessa

Energiansäästö viljankuivauksessa Energiansäästö viljankuivauksessa Antti-Teollisuus Oy Jukka Ahokas 30.11.2011 Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Maataloustieteiden laitos Agroteknologia Öljyä l/ha tai viljaa kg/ha Kuivaamistarve

Lisätiedot

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään DI, TkT Sisältö Puulla lämmittäminen Suomessa Tulisijatyypit Tulisijan ja rakennuksessa Lämmön talteenottopiiput Veden lämmittäminen varaavalla

Lisätiedot

Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa

Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa Olli Nummela Liiketoiminnan kehityspäällikkö Uponor Suomi Oy Näkymätöntä mukavuutta elämään 04 October 2013 Uponor 2 Yhteistyössä

Lisätiedot

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane Max Stop Vedeneristysmassa Tätskikt Membrane Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi MaxStop-Telattava vedeneristysjärjestelmä koostuu seuraavista osista: 1. MaxStop Primer tai MaxStop kosteussulku

Lisätiedot

ASTQ Supply House Oy. Hajunpoisto betoni- ja tiilirakenteesta. ( VOC-saneeraus ) Aaro Seppälä 14.11.2015. Hapettava, kemiallinen menetelmä.

ASTQ Supply House Oy. Hajunpoisto betoni- ja tiilirakenteesta. ( VOC-saneeraus ) Aaro Seppälä 14.11.2015. Hapettava, kemiallinen menetelmä. ASTQ Supply House Oy OHJE Aaro Seppälä 14.11.2015 Hajunpoisto betoni- ja tiilirakenteesta. ( VOC-saneeraus ) Hapettava, kemiallinen menetelmä. 1. Epäpuhtauksien leviämisen estäminen Korjauksen alainen

Lisätiedot

FRAME-seminaari 8.11.2012

FRAME-seminaari 8.11.2012 FRAME-seminaari 8.11.2012 Olli Teriö Rakennustyömaan olosuhdehallinta Kuivatus Lämmitys Ilmanvaihto Kosteuden haihtuminen betonin pinnasta, kun pinta on märkä Ilma ja betoni 18-21 o C Rh 50-70% Ilmavirta

Lisätiedot

Keraamiset infrapunasäteilijät

Keraamiset infrapunasäteilijät L56 Keraamiset infrapunasäteilijät Tehokkaat ja tuottavat laite- ja automaatioratkaisut Elstein -infrapunasäteilijät Keraamiset Elstein-infrapunasäteilijät Keraamiset Elstein-infrapunasäteilijät tarjoavat

Lisätiedot

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET VALITTU LÄMPÖTILA ON HELPPO NÄHDÄ Selkeästä näytöstä näet helposti asetetun lämpötilan. Voit nostaa tai alentaa lämpöä patterin päädyssä olevilla plus- ja miinuspainikkeilla.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Yki Rouhepinnoite viimeistelee talon ulkokuoren ja lopullisen ilmeen. Rakennusteknisesti oikein toteutettu sokkeli ja julkisivu on pitkäikäinen ja

Yki Rouhepinnoite viimeistelee talon ulkokuoren ja lopullisen ilmeen. Rakennusteknisesti oikein toteutettu sokkeli ja julkisivu on pitkäikäinen ja Hyvin peittävä, arvokkaan näköinen rouhepinnoite on suunniteltu erityisesti uusille ylitasoitetuille harkkopinnoille sekä betonipinnoille. Soveltuu myös maalatuille betonipinnoille. Markkinoiden laajin

Lisätiedot

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 KERROS- JA RIVITALOIHIN Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen Piccolo ON -mallit Pienessä asunnossa voi olla vaikeaa löytää sopivaa paikkaa

Lisätiedot

Rakennustyömaan energiakatselmus

Rakennustyömaan energiakatselmus 1 Rakennustyömaan energiakatselmus Osa-alue Tulos Organisointi ja tiedonhallinta 64,3 % Aukkojen sulkeminen 83,3 % Kuivatus ja tuuletus 75,6 % Lämmityslaiteet ja lämpötila 89,6 % Kalusto 25,0 % Yhteensä

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan

Lisätiedot

Puu luovuttaa (desorptio) ilmaan kosteutta ja sitoo (adsorptio) ilmasta kosteutta.

Puu luovuttaa (desorptio) ilmaan kosteutta ja sitoo (adsorptio) ilmasta kosteutta. Puun kosteus Hygroskooppisuus Puu luovuttaa (desorptio) ilmaan kosteutta ja sitoo (adsorptio) ilmasta kosteutta. Tasapainokosteus Ilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta vastaa puuaineen tasapainokosteus.

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus

Lisätiedot

PALAX KLAPIKONEMALLISTO

PALAX KLAPIKONEMALLISTO COMBI M II - 3 KS 35-6 POWER 70S - 10 POWER 100S - 14 PALAX KLAPIKONEMALLISTO Yhteiset ominaisuudet Poistokuljetin Yhteinen ominaisuus kaikille koneille on nyt uudistettu 4,3 m pitkä ja 0,2 m leveä taittuva

Lisätiedot

Aurinko - ilmaista energiaa

Aurinko - ilmaista energiaa Aurinko - ilmaista energiaa Vuosittainen auringon säteilyn määrä (kwh / m²) 14 päivän aikana maa vastaanottaa tarpeeksi energiaa täyttääksemme meidän energiantarpeen koko vuodeksi. Aurinko - ilmaista energiaa

Lisätiedot

Kosteusmittausten haasteet

Kosteusmittausten haasteet Kosteusmittausten haasteet Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin, MIKES 21.9.2006 Martti Heinonen Tavoite Kosteusmittaukset ovat haastavia; niiden luotettavuuden arviointi ja parantaminen

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen

Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen Tässä on esitetty esimerkkinä paikkoja ja tapauksia, joissa lämpövuotoja voi esiintyä. Tietyissä tapauksissa on ihan luonnollista, että vuotoa esiintyy esim. ilmanvaihtoventtiilin

Lisätiedot

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Your reliable partner Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto Vacumat Eco tehokas joka tavalla Veden laatu vaikuttaa tehokkuuteen Veden laatu vaikuttaa jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

LÄMPÖÄ JA MUKAVUUTTA KOTIIN. Enston sähkölämmittimet

LÄMPÖÄ JA MUKAVUUTTA KOTIIN. Enston sähkölämmittimet LÄMPÖÄ JA MUKAVUUTTA KOTIIN Enston sähkölämmittimet Mukavaa lämpöä tehokkaasti Sähkölämmitys on joustava ratkaisu kodin kaikkien tilojen lämmitykseen. Se on helppo, luotettava ja tehokas lämmitysmuoto,

Lisätiedot

KOULUN ILMANVAIHTO. Tarvittava materiaali: Paperiarkkeja, tiedonkeruulomake (liitteenä). Tarvittavat taidot: Kirjoitustaito

KOULUN ILMANVAIHTO. Tarvittava materiaali: Paperiarkkeja, tiedonkeruulomake (liitteenä). Tarvittavat taidot: Kirjoitustaito KOULUN ILMANVAIHTO Tavoitteet: Oppilaat tiedostavat ikkunoiden vaikutuksen koulun energiatehokkuuteen/ energiankulutukseen. Ikkunoilla on suuri vaikutus siihen, miten koulussa lämmitetään ja miten ilmanvaihto

Lisätiedot

VAUNUKUIVURIT K-SARJA M 180 365K

VAUNUKUIVURIT K-SARJA M 180 365K VAUNUKUIVURIT K-SARJA M 180 365K K-SARJAN VAUNUKUIVURI TALOUDELLISEEN JA TEHOKKAASEEN VILJANKUIVAUKSEEN Mepun K-sarjan vaunukuivuri on edullinen, tehokas ja erittäin nopeasti käyttöönotettava lämminilmakuivuri.

Lisätiedot

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry ProAgria Farma ja Satakunta yhdistyvät 1.1.2013 Viljatilojen määrä on kasvanut Valtaosa kuivataan öljyllä Pannut ovat pääsääntöisesti 250-330 kw Kuivauksen investoinnit

Lisätiedot

Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon

Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon Jesse Viitanen Esko Lätti 11I100A 16.4.2013 2 SISÄLLYS 1TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY... 3 2TEORIA... 3 2.1Jäähdytysteho... 3 2.2Pinnoite... 4 2.3Jäähdytin... 5 3MITTAUSMENETELMÄT...

Lisätiedot

Esko Karvonen 18.5.2010 B-6820. Sami Koskela, Uudenmaan Projektijohtopalvelut Oy, 30.3.2010

Esko Karvonen 18.5.2010 B-6820. Sami Koskela, Uudenmaan Projektijohtopalvelut Oy, 30.3.2010 Tutkimusselostus 1 (3) Jakelu: As Oy Mäkärä c/o Uudenmaan Projektijohtopalvelut Oy Sami Koskela Tekniikantie 12 02150 ESPOO Tarkastaja, pvm Hyväksyjä, pvm AS OY MÄKÄRÄ SIPOREX-SEINÄTUTKIMUS 1 TILAUS 2

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE

TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE OPETUSMATERIAALI Pientalojen riskirakenteet anssi nousiainen & pertto heikkinen PIENTALOJEN RISKIRAKENTEET Kuntotutkimusmenetelmät Kosteusmittaukset Suhteellisen kosteuden

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Transistori. Vesi sisään. Jäähdytyslevy. Vesi ulos

Transistori. Vesi sisään. Jäähdytyslevy. Vesi ulos Nesteiden lämmönjohtavuus on yleensä huomattavasti suurempi kuin kaasuilla, joten myös niiden lämmönsiirtokertoimet sekä lämmönsiirtotehokkuus ovat kaasujen vastaavia arvoja suurempia Pakotettu konvektio:

Lisätiedot

Baumit Eristysrappausjärjestelmät

Baumit Eristysrappausjärjestelmät Baumit Eristysrappausjärjestelmät www.kivira.fi Eristeenä mineraalivilla FAS tai FAL Sitä paitsi mineraalinen eriste päästää vesihöyryn läpi ja parantaa siten merkittävästi huoneilmaa. Puurakenteilla tämä

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS

ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila

Lisätiedot

On uuden maailmankuvan aika. SCHWENKin tri-o-tuotteet

On uuden maailmankuvan aika. SCHWENKin tri-o-tuotteet On uuden maailmankuvan aika. SCHWENKin tri-o-tuotteet tri-o-haft tri-o-roll tartuntalaasti telattava tartuntapohja Uusi sideaineyhdistelmä {kestäviin kemiallis-fysikaalisiin kiinnityksiin} Tuttu ongelma

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus

CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus CLT-rakenteiden rakennusfysikaalinen toimivuus Tutkija: VTT / erikoistutkija Tuomo Ojanen Tilaaja: Digipolis Oy / Markku Helamo Laatinut: Lappia / Martti Mylly Tehtävän kuvaus Selvitettiin laskennallista

Lisätiedot

Enketop Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille

Enketop Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille Yksikomponenttinen pinnoitusjärjestelmä. Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille Parvekkeet ja terassit eivät ainoastaan altistu jatkuvasti kovalle

Lisätiedot

Ilmasta lämpöä. Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi

Ilmasta lämpöä. Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi Ilmasta lämpöä Vaihda vanha ilmalämmityskoneesi energiatehokkaaseen Lämpö Iiwariin. www.niemi-kari.fi Lämpö Iiwari ilmalämmitysjärjestelmä Energiatehokas Lämpö Iiwari voidaan asentaa lähes kaikkien vanhojen

Lisätiedot

T-MALLISTO. ratkaisu T 0

T-MALLISTO. ratkaisu T 0 T-MALLISTO ratkaisu T 0 120 Maalämpö säästää rahaa ja luontoa! Sähkölämmitykseen verrattuna maksat vain joka neljännestä vuodesta. Lämmittämisen energiatarve Ilmanvaihdon 15 % jälkilämmitys Lämpimän käyttöveden

Lisätiedot