Rakennuseristeet Syyskuu 2002 Korvaa Tammikuu Loma-asunnon lämmöneristys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuseristeet 2 2.40 Syyskuu 2002 Korvaa 2 2.40 Tammikuu 2002. Loma-asunnon lämmöneristys"

Transkriptio

1 Rakennuseristeet.0 Syyskuu 00 Korvaa.0 Tammikuu 00 Loma-asunnon lämmöneristys

2 LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS

3 Sisällys Loma-asunnosta mukava ja lämmin Uudet lämmöneristysmääräykset v. 00 Tehokas lämmöneristys turvallinen myös ympäristölle 6 Edullista mukavuutta mökille 7 Luonnossa toimivat luonnon lait 7 Ilmansulku vai höyrynsulku? 8 Rakentden tuulensuojaus 8 Muista Ilmanvaihto 9 Ota nämä huomioon kun rakennat loma-asuntoa 9 Snien lisäeristys 0 Runkosnän lisäeristys 0 Ulkopuolen lisäeristys, Esimerkkejä Sisäpuolelta eristys Hirsisnän lisäeristys Hirsisnän ulkopuolinen lisäeristys, Esimerkkejä Hirsisnän eristäminen sisäpuolelta Alapohjat Rossipohjan lisäeristys Rossipohjan lisäeristys alapuolelta Rossipohjan eristys yläpuolelta Maanvarainen alapohja 6 Yläpohjat 7 Vinon yläpohjan lämmöneristys 7 Sisäkatto vino harjaan saakka 7 Sisäkaton keskiosa vaakasuora 8 Vaakasuoran katon lämmöneristys 8 Parvi tai välipohja 9 Mitä on Vuorivilla 0 Vuorivillan kosteusominaisuudet 0 Käsittelyohjeet Lomarakentajan eristystarvikkeet

4 LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS Loma-asunnosta mukava ja lämmin Yhä useammat kesämökit ovat nykyisin ympärivuotisessa käytössä. Vaatimukset loma-asuntojen rakentden, lämmöneristyksen ja varustustason suhteen ovat perintsiin kesämökkhin verrattuna kohonneet. Vaikka rakentamisvaiheessa olisi tarkoitus viettää mökillä vapaa-aikaa vain lämpimänä kautena, muuttuvat tarpeet yleensä ajan myötä ja mökkiä käytetään usn myös talvella. Mökin eristäminen myös talven varalle on aina järkevää, sillä hyvän ja hkon lämmöneristyksen kustannusero koko mökin rakennuskustannuksista on marginaalinen. Hyvin varusteltujen ympäri vuoden käytettävien loma-asuntojen kysyntäkin on viime vuosina kasvanut, kun taas hkommin varusteltujen kesämökkien myynti on vaikeutunut. Uudet lämmöneristysmääräykset v. 00 Uudet lämmöneristysmääräykset tullevat voimaan v. 00. Esitetyssä muodossaan ne tulevat koskemaan myös uusia ympäri vuoden tai talviaikaan käytettäviä loma-asuntoja. Esityksen mukaan samat määräykset koskevat sekä omakotitaloja että em. loma-asuntoja. Määräysten ulkopuolelle jäävät vanhat lomamökit ja vain lämpimänä kautena käytettävät mökit. Esityksessä lämmöneristävyyden minimit ovat seuraavia: Snä Yläpohja, alapohja (rossipohja) Alapohja, maanvarainen Ikkuna, ovi 0,6 W/mK 0,6 W/mK 0, W/mK, W/mK

5 Vuoden 00 määräyksien (ehdotus) mukaisia rakentta. Esimerkssä ole huomioitu suoralle sähkölämmitykselle asetettua lämmöneristävyyden 0 %:n lisäysvaatimusta kä uusiutuvien polttoainden käytön lieventävää vaikutusta. Eristeenä on PAROC UNS 8. PAROC UNS on edellistä 0 % tehokkaampi lämmöneriste. Yläpohja Vesikate + aluslaudoitus Tuuletusväli 0-00 mm Tuulensuoja 0 mm PAROC WPS Vuorivilla 0 mm PAROC UNS 8 Höyrynsulku Harvalaudoitus Sisäverhous Lomarakentajan käytetyimmät Vuorivillaeristeet PAROC UNS 8: pehmeä, käytetyin Vuorivillaeriste puurakentsiin PAROC UNS : pehmeä eriste, eristävyydeltään n. 0 % UNS 8:a tehokkaampi PAROC WPS on jäykkä Vuorivillaeriste, joka on samalla sekä tehokas lämmöneriste että tuulensuoja Snä Snä 6 6 Ulkoverhous Tuuletusväli n. 0 mm Tuulensuoja 0 mm PAROC WPS saumat tpattu Runko + mm PAROC UNS 8 Ilman- tai Höyrynsulku Sisäverhous Ulkoverhous Tuuletusväli n. 0 mm Tuulensuojalevy 0 mm koolaus + PAROC UNS 8 Runko + mm PAROC UNS 8 Ilman- tai Höyrynsulku Sisäverhous Snä Rossipohja Hirsi 0 mm Vuorauspaperi Runko + 0 mm PAROC UNS 8 Ilman- tai Höyrynsulku Sisäverhous Lattialauta Ilmansulkupaperi Vuorivilla 7 mm PAROC UNS 8 Tuulensuojaeriste 0 mm PAROC WPS

6 LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS Tehokas lämmöneristys turvallinen myös ympäristölle Vapaa-aikaansa mökillä viettävät ihmiset arvostavat yleensä myös luontoa ja ympäristöä. Energian kulutus ja tuotanto ovat merkittävin ympäristöä kuormittava tekijä maailmassa. Rakennuksen lämmitykseen käytetty energia taas muodostaa suurimman osan rakennuksen energiankäytöstä. Hyvä lämmöneristys ja vähän energiaa kuluttava loma-asunto muodostavat siis positiivisen ympäristöteon. Hyvin eristetyssä rakennuksessa on mukava ja terveellinen asua ja energian säästöön investoitu raha antaa myös runsaan verovapaan riskittömän tuoton. Kun eristys on huolella valittu ja kunnolla toteutettu, sitä tarvitse huoltaa kä korjata koko talon elinaikana. Rakennuksen käytön aikaisen energiankulutuksen osuus rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutuksista on n %, kun rakennusmateriaalien, rakentamisen sekä korjaus- ja huoltotoimenpitden osuus vaikutuksista yltää vain 0 prosenttiin (0 vuoden tarkastelujaksolla). Lämmitykseen puolestaan kuluu yli puolet rakennuksen käytön aikaisesta energiasta. Rakennusten lämmityksen osuus Suomen primäärienergian kulutuksesta on n. % ja kasvihuonlmiötä kiihdyttävistä CO kaasuista n. % (MOTIVA 99). Rakennusten ympäristökuorman jakautuminen 00% 90% 80% 70% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Rakennuksen Vuorivillaeristden valmistuksessa käytetty energia saadaan takaisin jo yhden lämmityskauden aikana. Tehokas eristäminen tuo huomattavia säästöjä lämmön tuotannon ja siirron laittstoissa. Jos verrataan lämmöntuotto- ja siirtolaittta eristämällä aikaansaatua energiansäästöä eristden valmistuksessa kulutettuun energiaan, saadaan energia takaisin jo muutamassa viikossa. Tällöin on kyse suuremmista lämpötilaeroista ja vastaavasti erittäin merkittävästä energian ja ympäristön säästöstä. Energian- kulutus Ilmaston- muutos Happamoi- tuminen Rehevöity- minen 0 vuoden käyttö Korjaukset Rakentaminen Vuorivillan kuitu on puhdasta luonnonkiveä. Aikanaan kun mökkiä joskus puretaan, osin tai kokonaan, voidaan Vuorivilla käyttää uudelleen lämmöneristeenä, puhallusvillan raaka-aineena tai loppusijoittaa maahan routaeristeeksi. PAROC Vuorivillaeristeet voidaan turvallisesti viedä kaatopaikallekin, sillä ne vät sisällä ympäristölle haitallisia kemikaaleja, mutta se on käyttökelpoisen raakaaineen tuhlausta. 6

7 Edullista mukavuutta mökille Kerran hyvin tehdyssä ja kunnolla lämmöneristetyssä rakennuksessa on mukava asua ja energiakustannukset ovat vähäiset. Huolella tehdyt riittävän tiiviit rakenteet varmistavat vedottoman ja tasaisen lämpimän sisäilman. Jos mökki on kylmänä vuodenaikana käytössä vain viikonloppuisin, on tärkeää nostaa mökin lämpötila miellyttävälle tasolle mahdollisimman nopeasti. Hirsimökissä jo pienikin sisäpuolinen lämmöneristys nopeuttaa mökin lämmitystä, koska muutoin joudutaan lämmittämään pitkiä aikoja snien suuria puumassoja ennen kuin sisälämpötila alkaa nousta. Jos taas mökissä on täysi lämpö päällä koko ajan, voidaan eristys tehdä hyvin myös ulkopuolelle. Tällöin eristden sisäpuolelle jäävä suuri puumassa toimii lämmönvaraajana ja tasoittaa ulkolämpötilojen aiheuttamaa vaihtelua niin kesällä kuin talvellakin. Luonnossa toimivat luonnon lait Mökin rakentta suunniteltaessa on virhden välttämiseksi tunnettava rakentden toimintaan vaikuttavat luonnonlait. Jos mökkiä käytetään vain lämpimänä kautena (touko-lokakuu), riittää yleensä, ett mökkiin tuule sisälle kä sadevesi pääse rakentsiin. Jos taas mökissä vietetään lomaaikoja myös talvella, on tilanne toinen. Sisällä oleskellaan enemmän ja samalla tuotetaan huonlmaan koko ajan lisää kosteutta (saunominen, peseytyminen, vaattden kuivatus, ruuan laitto, tiskaus, hengitys, hikoilu jne.). Ulkoilma puolestaan on sitä kuivempaa mitä kylmempi sää on. Pakkasella ilma on erittäin kuivaa. Tämän me havaitsemme esim. huulten ja ihon kuivumisena. Suuri, -0 -kertainen kosteusero ulko- ja sisäilman välillä pyrkii tasoittumaan ja kosteus siirtyy huoneesta rakentsiin Kosteus haihtuu, rakennus kuivuu Ilmasto, sade ja ulkoilmaan. Tämä pyritään estämään tiivistämällä rakenteen sisäpinta mahdollisimman ilmatiiviiksi. Sisäpinnan tulee olla vähintään viisi kertaa ulkopintaa tiiviimpi, jolloin rakenteeseen pääsee vähemmän kosteutta kuin ulkopinta voi haihduttaa. Näin voidaan myös paremmin säilyttää sisäilman kosteus terveellisellä tasolla talvellakin. Mahdollisimman tiivis sisäpinta estää sisäilman kosteuden pääsyn rakentsiin. Hengittävä tuulensuoja sallii rakenteen kuivumisen. Höyrynläpäisevyys Rakennuskosteus Maakosteus 7

8 LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS Ilmansulku vai höyrynsulku Rakenteen sisäpinnan tulee olla mahdollisimman ilmatiivis, sillä rakenteen sisään virtaava lämmin sisäilma kuljettaa rakenteeseen myös kosteutta, joka sitten rakenteen ulko-osiin kulkeutuessaan voi tiivistyä ja lisätä rakenteen kosteutta haitallisesti. Loma-asunnon snissä voidaan käyttää joko PAROC Ilmansulkupaperia tai tavallista höyrynsulkumuovia. Lattiassa riittää ilmansulkupaperi. Vinoissa vesikaton suuntaisissa hkommin tuulettuvissa kattorakentssa on syytä käyttää höyrynsulkua. Saunan snissä käytetään alumiinipaperia, joka kestää paremmin saunan lämmössä. Käytetäänpä sitten ilman- tai höyrynsulkua, tulee liitokset ja läpiviennit tiivistää. Saumat tehdään siten, että ne puristuvat rungon ja pintaverhouksen väliin tiiviisti. PAROC Ilmansulkupaperi on kehitetty nimenomaan rakenteen sisäpinnan ilmatiiviyden varmistamiseen. Paperi kestää käsittelyä erittäin hyvin. Ilmansulkupaperia voidaan käyttää normaalien huonetilojen snissä Vuorivillalla eristetyissä rakentssa, kuten kaikkien muidenkin eristden yhteydessä. Paperin tiiviys vastaa höyrynsulkumuovia, mutta se on riittävän tiivis edellä kuvattuun tarkoitukseen. Ilmansulkupaperia käytetään, jos jostain syystä varsinaista höyrynsulkua haluta käyttää. PAROC -ilmansulku on kudokselle vahvistettu sitkeä paperi joka täyttää rakennusmääräysten tiiviysvaatimuksen snärakenteessä. Rakentden tuulensuojaus Runkorakentsissa snissä lämmöneristeen ulkopuolelle välittömästi eristettä vasten tulee tuulensuojalevy, joka voi olla PAROC WPS Vuorivillatuulensuoja, huokoinen puukuitulevy, tuulensuojakipsilevy, Tyvektuulensuojakalvo, bitumipaperi tms. Ulkoverhouksen ja tuulensuojan välissä tulee olla suunnilleen laudan paksuutta vastaava tuuletusväli. Hirsisnää sisäpuolelta eristettäessä kannattaa ensin kiinnittää bitumipaperi hirttä vasten. Näin estetään nurkissa esiintyvä veto, sillä puun kutistumisesta johtuen nurkkaliitokset vanhoissa hirsirakennuksissa ovat verrattain hataria. Vinoissa yläpohjissa tulee olla tuulensuoja, esim Tyvek-tuulensuojakankaalla pinnoitettu PAROC WPS Vuorivillatuulensuoja. Vaakasuorissa yläpohjissa erillistä tuulensuojaa yleensä tarvita. Rossipohjan alapinnassa tuulensuojana ja eristekerroksen kantavana rakenteena on PA- ROC WPS, 0 mm, joka on riittävän jäykkä normaalilla k 600 kannattajavälillä. Mikäli käytetään muita tuulensuojia, tulee rakentaa riittävän tiheä eristtä ja tuulensuojaa kantava rakenne. 8 Tyvek-pintainen PAROC WPS on vesitiivis, mutta erittäin hyvin vesihöyryjä läpäisevä. Rakenne kuivuu helposti ulospäin.

9 Muista ilmanvaihto Sisäilman laadun tae on riittävä ilmanvaihtuvuus. Loma-asunnoissa vielä usnkaan ole koneellista ilmanvaihtoa, vaikka koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla varmistaakin parhaiten hyvän ja raikkaan sisäilman. Hyvin varustetuissa lomaasunnoissa koneellinen ilmanvaihto toki on ylstynyt. Ikkunatuuletus on vanha hyvä ilmanvaihdon konsti. Ikkunoista voi ottaa myös pienen palan tiivistettä pois, jolloin sitä kautta saadaan korvausilmaa. Tulisijat toimivat palaessaan erinomaisina ilmanvaihtolaittna. Savupiipun muurauksen yhteydessä kannattaa piippuun varata ainakin yksi poistoilmahormi, johon voidaan ohjata kttiön liesikuvun poistoilma. Lämpimänä aikana tuuletus hoituu siis aina ikkunoiden ja ovien kautta. Tuolloin oleskellaan paljon myös ulkona. Suunnitellun ilmanvaihdon merkitys tuleekin esille vasta talvella. Minkään materiaalin läpi ilmanvaihtoa voi hoitaa, vaan ilma vaatii aina selvät kulkurtit. Joko hatarat rakenteet tai sitten suunnitellut rtit. Tiivis talo ja hallittu ilmanvaihto pitävät huonlman kunnossa. Koneellinen ilmanvaihto voidaan asentaa vanhaankin taloon. Silloin mm. suodattimien hyödyntäminen ja lämmöntalteenotto parantavat asumismukavuutta entisestään ja energiansäästökin lisääntyy. Markkinoilla on usta erilaisia ilmanvaihtoratkaisuja. Kysy rautakauppiaaltasi tai ilmastointiurakoitsijalta. Ota nämä huomioon kun rakennat loma-asuntoa Jos mökki on talvet kylmillään, on rossipohja varmin ratkaisu. Maakosteus pääse nousemaan rakentsiin myöskään silloin kun mökki on lämmittämätön. Jos haluat, että parvi on nukkumapaikka, älä tee saunaa parven alle. Saunan lämpö nousee aina vähitellen myös parvelle. Suunnittele tilat niin, että sauna voidaan täysin eristää ylös kattoon saakka nousevan kunnollisen snän taakse, jolloin parven lämpötila pysyy siedettävällä tasolla. Mökin ympäristössä on paljon elämää. Jyrsijät hakevat talvella suojaa rakennuksista. Pienimmät jyrsijät pääsevät sisälle n.0 mm raoista. Normaalilla huolellisuudella tehdyssä mökissä tällaisia työvirhtä esiinny. Tuuletuksen kannalta välttämätön rako snän ja vesikaton välissä varustetaan mm seulaverkkokaistoilla. Sama kaista kiinnitetään myös ulkoverhouksen tuuletusvälin alapäähän. Kesämökistä voi myöhemmin tulla ympärivuotinen loma-asunto. On edullisempaa rakentaa kerralla riittävän hyvin eristetty mökki, kuin parannella jälkeenpäin eristyksiä ja varustta. Tupa 9

10 LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS Snien lisäeristys Snä voidaan eristää joko sisätai ulkopuolelta kohteesta riippuen. Eristys ulkopuolelta on tehokkain. Runkosnien lisäeristys Snä voidaan eristää joko sisä- tai ulkopuolelta kohteesta riippuen. Ulkopuolen eristys antaa aina parhaan tuloksen. Silloin saadaan yhtenäinen eristevaippa koko rakennuksen ympärille, myös välisnien sekä ylä- ja alapohjan kohdalle. Vanha rakenne lämpenee ja kuivuu, eli snä toimii entistä paremmin. Sisäpuolelta eristettäessä tulee entiset tiiviit sisäpinnoitteet poistaa (lakattu paneli, maalattu levy, höyrynsulku tms.) ennen lisäeristeen asennusta. Rakenteen uuden sisäverhouksen alle asennetaan joko hyvä ilmansulkupaperi, esim. PAROC Ilmansulku, tai höyrynsulkumuovi. Näin pyritään estämään kostean sisäilman kulkeutuminen rakentsiin, kun asunnossa oleskellaan kylmänä vuodenaikana. Uuden eristekerroksen tulee liittyä entiseen rakenteeseen mahdollisimman tiiviisti, jotta eristys toimisi suunnitellulla tavalla. Vanhan rakenteen ja uuden eristeen väliin jääviä rakoja ja onkaloita tulee välttää. HUOM! Snän ulkoverhouksen yhteydessä kannattaa asentaa mm sinkitty teräsverkko katon ja snän liittymään jätettävään tuuletusrakoon. Tämä on halpa ja varma tapa estää jyrsijöiden pääsy rakennukseen. Sama koskee tuuletusväliä ulkoverhouksen takana snän alaosassa. Puuverhous voidaan kiinnittää PAROC WPS -levyn päälle naulausvälikkden avulla. PAROC WPS kiinnitetään sinkityillä nauloilla ja ruostumattomilla aluslevyillä. 0

11 Snien ulkopuolen lisäeristys Kuvan. snä voidaan eristää suoraan entisen ulkoverhouksen päälle, mikäli ulkoverhousta ole maalattu tiiviillä maalilla. Varminta hyvän lopputuloksen kannalta on kuitenkin poistaa vanha ulkoverhous. Mahdollinen entinen tuulensuojalevy tai paperi voi jäädä paikalleen. Jos lisäeristetään pehmeällä villalla (PAROC UNS), naulataan lisäkoolaus joko vaakasuuntaan tai pystyyn yleensä k 600 jaolla. Jos lisäeristys tulee kuvan. mukaisen ulkoverhouksen päälle, on suositeltavaa käyttää 0- mm koolausta paksumpaa villaa, jolloin eriste liittyy tiiviisti vanhaan rakenteeseen. Koolausten väliin asennetaan sopivan levyinen Vuorivillaeriste (PA- ROC UNS) ja ulkopuolelle tuulensuojalevy. Julkisivuverhouksen kiinnitystä varten naulataan laudat joko vaakaan tai pystyyn riippuen valitusta julkisivun verhouksesta. Koolaus 0 mm + PAROC UNS 0 mm Tuulensuojalevy Tuuletusväli Ulkoverhous Kuva. esimerkki Lisäeristetty Vanha Kuvan. snästä poistetaan julkisivuverhous sekä kiinnitysrimat. Tuulensuoja jätetään paikoilleen. Tällöin saadaan uusi eriste asennettua tiiviisti entiseen rakenteeseen kiinni. Lisäeristys voidaan tehdä kuten kuvassa. tai vaihtoehtoisesti käytetään eristettä, jossa on tuulensuoja valmiina (PA- ROC WPS ). PAROC WPS kiinnitetään entiseen rakenteeseen nauloilla ja riittävän suuria aluslevyjä käyttäen, esim. Parocin 8 mm ruostumaton aluslevy. Julkisivun kiinnitystä varten naulattavien lautojen kohdalle painetaan PAROC WPS :n läpi Parocin naulausvälike, joka estää eristeen liiallisen puristumisen lautoja naulattaessa. 0 mm PAROC WPS Tuuletusväli Ulkoverhous Kuva. esimerkki Lisäeristetty Vanha

12 LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS Eristäminen snien sisäpuolelta Kun kuvan. snä eristetään sisäpuolelta, menetellään kuvan mukaisesti. Lakatut tai maalatut sisäpinnoitteet poistetaan, samoin mahdollinen vanha höyrynsulku. Jos snässä on huokoinen ilmansulku, esim. bitumipaperi, sen voi jättää paikalleen. Halutun paksuinen lisäkoolaus naulataan joko vaakasuoraan tai pystyyn runkotolppiin. Koolausten väliin asennetaan PAROC UNS eriste. Tämän päälle levitetään höyrynsulkumuovi tai PAROC Ilmansulkupaperi, joka liitetään ympäröiviin rakentsiin mahdollisimman ilmatiiviisti. Lopuksi kiinnitetään haluttu sisäverhous. Koolaus ja lisäeristys PAROC UNS Uusi höyryn- tai ilmansulku (esim. PAROC ilmansulku) Sisäverhous Kuva. esimerkki Lisäeristys sisäpuolelta Hirsisnän lisäeristys Hirsisnän ulkopuolinen lisäeristys Vanha hirsisnä usnkaan ole suora: hirret ovat saattaneet hiukan vääntyä vuosien saatossa tai rakennusmateriaalina on käytetty pyöröhirttä. Tällöin menetellään seuraavasti: Tarkista snän suoruus linjalaudalla. Tilkitse suuremmat raot. Valitse haluttu eristyspaksuus, esim. 00 mm ja arvioi sopiva koolaus, jolloin 00 mm villa täyttää koko oikaistun koolatun tilan (koolaus esim. 7 mm). Pehmeä villa puristuu tiukemmissa paikoissa ohuemmaksi. Näin eriste täyttää kokonaan sille varatun tilan. Jos hirsisnä vaikuttaa kovin hataralta, voidaan hirren ulkopintaan kiinnittää ensin bitumivuorauspaperi parantamaan snän ilmatiiviyttä. Koolaukset kiinnitetään siten, että hirsirakenteen painuminen on mahdollista. Liukukiinnike on yleensä koolauksen yläpäässä. Tuulensuojalevy kiinnitetään koolauksiin. Julkisivun kiinnitystä varten naulataan rimat, jolloin muodostuu välttämätön tuuletusväli. Rimat kiinnitetään koolauksen alapäässä ja aukkojen ympärillä siten, että ilmavirtaukset vät pääse eristeen sisään. Julkisivuverhouspanelin tai laudan tulee olla vähintäään mm paksu, mieluiten mm ainakin auringon puolsilla snillä. Bitumipaperi Lisäkoolaus + Vuorivilla PAROC UNS Tuulensuojalevy Tuuletusväli Ulkoverhous Pyöröhirsisnä Höylähirsisnä

13 Hirsisnän eristäminen sisäpuolelta Kun on päätetty sopivasta lisäeristyspaksuudesta, tarkistetaan snän suoruus kuten edellä. Hirren sisäpintaan kiinnitetään nitojalla vuorauspaperi hirsisnän tiiviyden parantamiseksi. Koolauksen sisäpintaan levitetään höyryn- tai ilmansulku. Ilmatiivis kerros liitetään huolellisesti ympäröiviin rakentsiin, kuten kattoon, viersiin sniin ja lattiaan. Sama koskee mahdollisia läpivientejä, kuten sähkörasioita. Hirsi Vuorauspaperi Koolaus + PAROC UNS Ilman- tai höyrynsulku Sisäverhous Esimerkki hirsisnän ja alapohjan liittymästä, kun hirsisnä on lisäeristetty ja lattiana on koolattu puulattia. Vanhastakin torpasta saadaan lämmin kunnollisella eristyksellä ja tiiviyttä parantamalla. Vanhan hirsisnän eristeeksi valitaan hieman koolausta paksumpi eriste, jolloin se painuu tiivisti epätasaista hirsipintaa vasten.

14 LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS Alapohjat Asianmukainen alapohjan eristys antaa lämpöä lattiaan. Rossipohjan lisäeristys Vanhoissa rossipohjissa ongelmia aiheuttavat painuneet orgaaniset eristeet, hkko lämmöneristävyys, sekä huono ilmatiiviys. Tehokkainta on tehdä korjaavia toimenpittä sekä yläpuolelta että alapuolelta. Kun lattia avataan, eristetila voidaan täyttää kimmoisalla PAROC Vuorivillalla ja korvata sillä ainakin osa hkommista eriststä. Samalla varmistetaan ilmatiiviys PAROC Ilmansulkupaperilla. Vanhojen rossipohjien ongelmana ovat painuneet eristeet ja huono ilmatiiviys. Purkamalla rakenne voidaan alapinnan ilmatiiviys saada kuntoon. Rossipohjan lisäeristys alapuolelta Usmmiten eristepaksuutta voidaan lisätä vain alapuolelta. Tällöin parannetaan myös rakentden tuulitiiviyttä ulkoapäin. Loma-asunto on usn rakennettu pilariperustukselle ja mikäli tilaa on riittävästi, voidaan lattian lämpötilaa nostaa eristämällä lattiarakenne alapuolelta. Eristys tehdään kiinnittämällä PAROC WPS Vuorivillalevy rakenteen alapintaan. PAROC WPS on jäykkä Tyvektuulensuojakankaalla pinnoitettu Vuorivillalevy. Levyn koko on 00 mm x 000 mm ja paksuudet 0, 0 ja 70 mm. Levyn pitkillä sivuilla on pontti. Levystä lkataan villavtsellä asennuksen kannalta sopivan kokoisia levyjä, jotka sitten kiinnitetään nauloilla tai ruuvlla ruostumattomia aluslevyjä käyttäen. Levyjen saumat tiivistetään Tyvek-saumaustpillä. Kuva C B A E D Kuvan. tapauksessa, kun alapintana on sileä rossipohjalaudoitus (A), kiinnitetään PAROC WPS (B) rossipohjan laudoitukseen mahdollisimman tiiviisti ruuvlla ja aluslevyillä (C). Uuden eristeen reuna suojataan tuulen vaikutukselta reunalistalla (D) ja listan ja eristeen sauma (E) voidaan tiivistää silikonimassalla. Kuva B C G Kuvan. rakenteessa on alapinnassa harvalaudoitus (F) tukemassa tuulensuojalevyä (G). Lautojen välit täytetään ensin Vuorivillakaistoilla (H). Sopiva villakaista lkataan kuvan. mukaisesti: tasaiselle alustalle asennetaan halutun villakaistan paksuiset ohjausrimat. Sopivan levyiseksi lkatusta Vuorivillasta (esim. PAROC UNS 8 tai UNS ) lkataan sitten sopivat kaistat villavtsellä. Sitten jatketaan kuvan. ohjden mukaan. F H D E Kuva Kuvan. rakenteessa joudutaan täyttämään eristeellä (I) koko kannattajien väli. Tässä eristeenä kannattaa asennuksen helpottamiseksi käyttää jäykempää Vuorivillaa (esim. PAROC COS ). Mikäli valmiin paksuista eristettä ole, voidaan eriste lkata esim. sahalla tai vtsellä kuvan. mukaan. Muutamalla vinoon lyödyllä naulalla voidaan varmistaa eristeen liikkumattomuus asennuksen aikana. Sitten jatketaan kuten kuvassa. kerrotaan. Kuva C B I

15 Rossipohjan eristyskorjaus yläpuolelta Vanhoissa rossipohjissa käytetyt erilaiset orgaaniset eristeet (A) ovat kosteuden muutoksissa painuneet ja lattialaudan (B) ja eristeen väliin on muodostunut ilmaväli (C). Pienikin tuuli aiheuttaa rakennuksen toiselle puolelle paineen ja toiselle puolelle imun, jolloin ilmaväliin kulkeutuu kylmää ulkoilmaa, joka jäähdyttää lattian (Kuva ). Usn myös lattian ja snän liittymä on hatara ja vetoinen. Lattia korjataan Kuvan. mukaan. Lattialaudat poistetaan ja samoin osa vanhoista eriststä. Eristetila täytetään 00- mm PAROC UNS eristelevyillä (D). Eriste mielellään 0- mm ylipaksuna, niin että se puristuu lattialautojen ja vanhan eristeen väliin ja täyttää varmasti koko välin. Eristeen päälle levitetään PAROC Ilmansulkupaperi (E), joka käännetään snälle ja puristetaan tiiviisti snään jalkalistalla lattianlautojen kiinnityksen jälkeen. A B E Kuva C D Kuva

16 LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS Maanvarainen alapohja Ympäri vuoden lämpimänä pidettävään loma-asuntoon voidaan tehdä myös maanvarainen alapohja. Tällöin lattian lämmöneristeestä ainakin osa tulee sijoittaa betonilaatan alapuolelle. Kun eristeenä käytetään kantavaa PAROC GRS Vuorivillalevyä, se estää tehokkaasti maasta nousevan kosteuden toimien kapillaarikatkona. Kun eriste on laatan alla, nousee betonin yläpinnan lämpötila ja samalla laatan yläpintakin on kuivempi. Puulattia rakennetaan betonilaatan yläpuolelle esim. 0 mm koolauksen päälle. Koolaus tulee erottaa betonista bitumihuopakaistalla. Koolausten väliin asennetaan esim. 70 mm PA- ROC UNS eristeet, jolloin villa voi olla hieman koolausta paksumpi puristuen lattiaa tehtäessä lattialaudan alle. Näin eriste täyttää varmasti koko tilan. Eristeen ja lattialaudan väliin tulee PAROC Ilmansulkupaperi, joka käännetään snälle ja puristetaan tiiviisti jalkalistan ja snän väliin. PAROC GRS -eriste tulee suojata esim. levyillä betonia kärrättäessä tai sellaisilla alulla, joissa työvaiheen aikana liikutaan paljon. Irtoeristtä suositella lattiaan niiden painumistaipumuksen vuoksi. Routaeristys Vuorivillalevy PAROC GRS on myös erinomainen routaeriste sokkelin vieressä. Eriste vety ja toimii aina samalla tavalla koko rakennuksen iän. PAROC GRS sovellu pilarien, perustusten tai muiden raskaasti kuormitettujen rakentden alle. 00 mm PAROC GRS on lämmöneristeenä ja estää kosteuden kapillaarisen nousun rakentsiin. Sama eriste toimii myös routaeristeenä. Betonilaatta Koolaus 0 mm, erotettava betonista bitumihuovalla, eristys 70 mm PAROC UNS Ilmansulku Lattialauta 6

17 Yläpohjat PAROC Vuorivillalla yläpohjan eristäminen on vaivatonta. Alla suositeltavat eristysratkaisut erilaisille sisäkatoille. Vinon yläpohjan lämmöneristys Usmmissa loma-asunnoissa on vino sisäkatto, joka antaa enemmän tilan tuntua, avaruutta ja ilmavuutta kuin perintnen vaakasuora katto. Mahdollisimman hyvä sisäpinnan ilma- ja höyrytiiviys on vinossa katossa erityisen tärkeää. Huolellisesti asennettu ja läpivientien kohdalta tiivistetty höyrynsulkumuovi tai alumiinipaperi täyttävät tämän vaatimuksen parhaiten. Koska tuuletustila on vinossa yläpohjassa hyvin matala, voi sisäilmasta mahdollisesti kulkeutuva kosteus tiivistyä talviaikaan vesikattorakentden alapintaan lisäten puurakentden kosteusrasitusta. Vapaan tuuletusvälin tulee olla 0-00 mm ja tuuletusvälin tulee olla auki katon harjalla, jotta ilma voi liikkua tuuletusvälissä ja kuljettaa kosteutta pois. Sisäkatto vino harjaan saakka Kun vino sisäkatto ulottuu harjaan saakka, hoidetaan tuuletuksen toimivuus ohsen kuvan mukaisella ns. tuuletusharjalla. Kattokannattajiin kiinnitetään 0-70 mm pituinen korokerima. Näin muodostuu harjan molemmille puolille n. 00 mm leveä talon pituussuuntainen tuuletuskanava. Tuuletuskanavan avoin pää talon päädyssä varustetaan sinkityllä teräsverkolla ( mm seulaverkko), jotta linnut ja jyrsijät vät pääse ullakolle. Sisäpinnan tiiviys varmistetaan höyrynsululla. Höyrynsulku liitetään ilmatiiviisti harjapalkkiin silikonimassalla ja puristamalla se listan avulla tiiviisti palkkiin. 7

18 LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS Sisäkaton keskiosa vaakasuora Sisäkaton keskiosasta tehdään suora, jos korkeutta on lähinnä parven kohdalla riittävästi. Näin muodostuu helposti tuuletettava avoin harjakolmio. Rakennuksen päätyihin harjakolmion kohdalle tehdään rlut tuuletusaukot, jotka varustetaan verkolla kuten edellä. Vaakasuoran yläpohjan lämmöneristys Uuden loma-asunnon vaakasuora yläpohja voidaan eristää joko PA- ROC UNS levyillä, Puhallusvuorivillalla tai Vuorivillapurulla. Sivuräystäillä jätetään snän ja katon liittymään 0-0 mm tuuletusrako, joka varustetaan mm teräsverkolla. Sisäpinnan ilmatiiviys varmistetaan PA- ROC Ilmansulkupaperilla tai höyrynsulkumuovilla. Kun kaikki tarvittavat asennustyöt yläpohjassa on tehty, suorittaa Parocin valtuuttama puhallusurakoitsija lopullisen eristystyön. Vuorivillapuru on omatoimiseen eristykseen tarkoitettu perintsestä Vuorivillasta revitty purumainen irtoeriste. 8

19 Parvi tai välipohja Kantava palkisto tulee suunnitella siten, ettvät palkit lävistä sisäpinnan ilmatiivistä kerrosta. Palkkien kannatus voidaan tehdä ilmatiiviin kerroksen sisäpuolelle kuten kuvassa, jossa vasaorsi kiinnitetään pystyrunkoon höyryn- tai ilmansulun asennuksen jälkeen. Mikäli loma-asunto eristetään määräysten mukaisesti, voidaan käyttää kuvan tapaa: höyryn- tai ilmansulku on asennettu rungon ja sisäpuolelle tulevan lisäkoolauksen väliin. Tällöin eristeestä on oltava vähintään /, mieluiten / ilmatiiviin kerroksen ulkopuolella. Kuva Kuva Höyryn- tai ilmansulku jatkuu ehyenä välipohjan/parven kohdalla Palkiston kannatusorsi kiinnitetty pystyrunkoon Palkkien välissä 00 mm PAROC UNS 9

20 LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS Vuorivillan ominaisuudet Mitä on Vuorivilla? PAROC Vuorivilla on Suomen käytetyin lämmöneriste, jossa yhdistyvät ainutlaatuisesti myös paloturvallisuus ja ääneneristysominaisuudet. Hieno kuiturakenne, joka sitoo hyvin lämpöä eristävän ilman paikalleen, on kuidutettu suomalaisesta kivestä. Villan tilavuudesta n % on ilmaa ja loput - % puhdasta luonnonkiveä. Sideaineena on erittäin vähäinen määrä bakeliittia. Palamatonta Vuorivillaa voidaan käyttää paloturvallisuuden kannalta kaikkn vaativimmissakin kohtssa, missä muita eristtä voi käyttää. Vuorivillan kosteusominaisuudet Vuorivilla ime kä kerää itseensä kosteutta, vaan säilyy jopa 00 %:n kosteudessa lähes kuivana. Ilman suhteellinen kosteus on talvella kaikkn suurin, n %, jolloin orgaaniset materiaalit imevät ilmasta itseensä kosteutta. Kaikki eristeet ja rakenteet toimivat kuitenkin parhaiten kuivina. Urhlijat ja kuntoilijat käyttävät samasta syytä knokuituisia alusasuja. Ne vät kerää kosteutta kuten orgaaninen kuitu, asu pysyy kuivana ja hiki pääsee vapaasti kuivumaan ulos. Samoin toimivat myös Vuorivillarakenteet. Mikäli villa esimerkiksi työvaiheen aikana pääsee kastumaan, eriste kuivuu verrattain nopeasti ja toimii täysin normaalisti kuivuttuaan. Kosteusvauriossa, mikäli kosteus on päässyt vaikuttamaan pitkään, homehtuvat ensin orgaaniset materiaalit kuten luonnon puu, pahvit paperit tms. Niistä home voi suotuisissa olosuhtssa levitä myös kaikkiin epäorgaanisiinkin materiaalhin, kuten Vuorivillaan. y Eristhin imeytynyt vesi ja sen kuivuminen kun ilman suhteellinen kosteus on 00 % (Lähde: VTT 79) Eristden ilmasta keräämä kosteus kaikki eristeet toimivat parhaiten kuivana 0

21 Käsittelyohjeet Käsittely Käsittele eristepakkauksia siten, ettvät ne rikkoudu. Erityisesti kuormaa purettaessa on varottava pakkauksen ja eristeen reunojen tai kulmien rikkoutumista. Asentaminen PAROC Vuorivillaeristtä voit asentaa milloin tahansa sateelta ja lumelta suojatuissa olosuhtssa. Eristeet on aina asennettava niin, että ne liittyvät kauttaaltaan tiiviisti ympäröiviin rakentsiin, toisiinsa ja rakenteen lämpimällä puolella olevaan pintaan. Jätteet Valitse oikean kokoinen levy kuhunkin eristyskohteeseen. Kerää lkkausjätteet suoraan jätesäkkiin tai tyhjään pakkauskääreeseen. Jätepaloja voit käyttää esim. yläpohjan lisäeristämiseen PAROC PuhallusVuorivillan alle. Tyhjät pakkaukset voit hävittää polttamalla. Jätepalat voi myös käyttää täyttö- ja eristekerroksena täytemaan kanssa; ne vät aiheuta ympäristölle ongelmia. Varastointi Jos varastoit eristtä ulos, suojaa ne sateelta. Pinoa pakkaukset maasta irti olevalle tasaiselle alustalle. Tarvittaessa suojaa pinot vesitiiviillä pressulla tai muovilla. Työstäminen PAROC Vuorivillaa on erittäin helppo lkata ja käsitellä. Vuorivillan lkkaaminen käy parhaiten siihen tarkoitetulla leveäteräisellä vtsellä. Apuvälineenä voit käyttää esimerkiksi laudanpätkää. Lkkaa aina pieni ylimitta leveydessä (koolausten väli + puristumavara). Työssä huomioitavaa Vuorivillan kuitu saattaa ärsyttää ihoa ja aiheuttaa kutinaa, mikä kuitenkaan ole vaarallista. Suosittelemme käsinden käyttöä. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta kun asennat ahtaissa tiloissa. Suosittelemme myös hengityssuojaimen käyttöä.

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Rakennuseristeet.0 Kesäkuu 00 Korvaa.0 Marraskuu 00 PIENTALON TERVE JA TURVALLINEN ERISTÄMINEN Sisällys PAROC Vuorivillalla eristät tehokkaasti ja turvallisesti...

Lisätiedot

Eristämisen taskutieto

Eristämisen taskutieto ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto 26.1.2015 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden

Lisätiedot

ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS

ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS Tiesitkö! 1.2.201 Energiakorjaus Tekninen kortti ULKOSEINÄN LISÄLÄMMÖNERISTYS kortti pientalot Lisäeristämisen yhteydessä paranee energiatehokkuuden lisäksi myös asumisviihtyvyys. Lisälämmöneristeen sijoittaminen

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA

KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA NIKO PALONEN KUNTOARVIOESIMERKKI TAMPEREELTA KUNTOARVIO JA KORJAUSEHDOTUKSET 16.10.2014 KUNTOARVIOSTA Henkilö xxx otti allekirjoittaneeseen yhteyttä koskien vanhan, vuonna 1956 rakennetun, pystyrunkoisen

Lisätiedot

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas

Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Jussi Karjalainen, Tommi Riippa Jälleenrakennuskauden pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 15/2010 Aducate Centre for Training and Development JUSSI KARJALAINEN TOMMI RIIPPA Jälleenrakennuskauden

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

70-luvun pientalon korjausopas

70-luvun pientalon korjausopas Tapani Moilanen 70-luvun pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 13/2011 Aducate Centre for Training and Development TAPANI MOILANEN 70-luvun pientalon korjausopas Aducate Reports and Books 13/2011

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN

ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN ENERGIATEHOKKUUDEN JA ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSIA UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISEEN 14.10.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN NYKYINEN AIKATAULU

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN VAIKUTUKSET UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

ENERGIATEHOKKUUDEN VAIKUTUKSET UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA ENERGIATEHOKKUUDEN VAIKUTUKSET UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA 26.11.2014 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos RAKENUSTEN ENERGIANKULUTUKSEN VÄHENTÄMISEN NYKYINEN AIKATAULU 1.1.2015 voimaan vaatimukset

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

Platon-lattiajärjestelmä

Platon-lattiajärjestelmä Platon-lattiajärjestelmä Terveellinen ja pysyvästi hyvä sisäilma Ja talosi voi hyvin! Betonilattiassa voi Rakennuskosteuden kuivuminen kestää pitkään, jopa useita vuosia. Betonista voi nousta kosteutta

Lisätiedot

Selluvillaeristeinen Myrskypääsky esittäytyy Kuopiossa Sivu 5

Selluvillaeristeinen Myrskypääsky esittäytyy Kuopiossa Sivu 5 Selluvillaeristeinen Myrskypääsky esittäytyy Kuopiossa Sivu 5 Finnlamelli uudistaa tuotantoaan Sivu 4 Passiivitalokin tarvitsee lämmityksen Sivu 6 Pahvinjalostajasta puhallusvillaurakoitsijaksi Sivu 10

Lisätiedot

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS

Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS 1 Tutkimuksia ja selvityksiä 6/ 2007 Research Reports 6/2007 Jukka Pekka Kärki Heikki Öhman HOMEVAURIOIDEN KORJAUSOPAS Kuopio 2007 ISBN 978-951-27-0723-2 ISBN 978-951-27-0649-5 (PDF) ISSN 0789-4317 2.

Lisätiedot

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille Ulkomaalaus Puun pintakäsittely Puun pintakäsittelyn tarkoituksena on suojata puuta ympäristörasituksilta: kosteudelta, auringonvalolta, sinistäjä-, home- ja lahottajasieniltä. Suojaamisen ohella yhtäläisen

Lisätiedot

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta Vanhan puutalon peruskorjaus Perustietoa puusta Yleistä Kuntoarvio ja jatkuva huolto Kuntoarvio on silmämääräisten tarkastustoimenpiteiden pohjalta laadittu asiakirja, johon kootaan havainnot eri rakennusosien

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut

1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Minna Laurinen 1980-luvun pientalojen rakenneratkaisut Niiden yleisimmät ongelmakohdat ja korjausehdotukset Aducate Reports and Books 10/2011 Aducate Centre for Training and Development MINNA LAURINEN

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ PIENTALON VESIKATTORAKENTEIDEN VERTAILU

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Rakennustekniikka. Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ PIENTALON VESIKATTORAKENTEIDEN VERTAILU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Rakennustekniikka Tuotantotekniikka INSINÖÖRITYÖ PIENTALON VESIKATTORAKENTEIDEN VERTAILU Työn tekijä: Jarkko Valimaa Työn valvoja: Jouni Ruotsalainen Työn ohjaaja: Markku

Lisätiedot

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas 2011 Kipsilevyopas 1/2011 Knauf levyopas Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas Knauf Yksi Euroopan johtavista materiaalitoimittajista. Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 1

Toimivat Katot 2 0 0 1 Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/85 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1960 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/67 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1970 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS I TIILI JULKISIVUSSA TIILI JULKISIVUSSA 1 TÄYSTIILITALO 3 TIILIVÄLISEINÄT 5 TIILI KOSTEISSA TILOISSA 7 TIILILATTIA 10

TEKNINEN OPAS I TIILI JULKISIVUSSA TIILI JULKISIVUSSA 1 TÄYSTIILITALO 3 TIILIVÄLISEINÄT 5 TIILI KOSTEISSA TILOISSA 7 TIILILATTIA 10 1 TEKNINEN OPAS I TIILI JULKISIVUSSA TIILI JULKISIVUSSA 1 TÄYSTIILITALO 3 TIILIVÄLISEINÄT 5 TIILI KOSTEISSA TILOISSA 7 TIILILATTIA 10 SAVUPIIPPU TIILESTÄ 12 TIILI PIHARAKENTEISSA 14 Tiili on arvostettu

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot