Rakennuseristeet Syyskuu 2002 Korvaa Tammikuu Loma-asunnon lämmöneristys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuseristeet 2 2.40 Syyskuu 2002 Korvaa 2 2.40 Tammikuu 2002. Loma-asunnon lämmöneristys"

Transkriptio

1 Rakennuseristeet.0 Syyskuu 00 Korvaa.0 Tammikuu 00 Loma-asunnon lämmöneristys

2 LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS

3 Sisällys Loma-asunnosta mukava ja lämmin Uudet lämmöneristysmääräykset v. 00 Tehokas lämmöneristys turvallinen myös ympäristölle 6 Edullista mukavuutta mökille 7 Luonnossa toimivat luonnon lait 7 Ilmansulku vai höyrynsulku? 8 Rakentden tuulensuojaus 8 Muista Ilmanvaihto 9 Ota nämä huomioon kun rakennat loma-asuntoa 9 Snien lisäeristys 0 Runkosnän lisäeristys 0 Ulkopuolen lisäeristys, Esimerkkejä Sisäpuolelta eristys Hirsisnän lisäeristys Hirsisnän ulkopuolinen lisäeristys, Esimerkkejä Hirsisnän eristäminen sisäpuolelta Alapohjat Rossipohjan lisäeristys Rossipohjan lisäeristys alapuolelta Rossipohjan eristys yläpuolelta Maanvarainen alapohja 6 Yläpohjat 7 Vinon yläpohjan lämmöneristys 7 Sisäkatto vino harjaan saakka 7 Sisäkaton keskiosa vaakasuora 8 Vaakasuoran katon lämmöneristys 8 Parvi tai välipohja 9 Mitä on Vuorivilla 0 Vuorivillan kosteusominaisuudet 0 Käsittelyohjeet Lomarakentajan eristystarvikkeet

4 LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS Loma-asunnosta mukava ja lämmin Yhä useammat kesämökit ovat nykyisin ympärivuotisessa käytössä. Vaatimukset loma-asuntojen rakentden, lämmöneristyksen ja varustustason suhteen ovat perintsiin kesämökkhin verrattuna kohonneet. Vaikka rakentamisvaiheessa olisi tarkoitus viettää mökillä vapaa-aikaa vain lämpimänä kautena, muuttuvat tarpeet yleensä ajan myötä ja mökkiä käytetään usn myös talvella. Mökin eristäminen myös talven varalle on aina järkevää, sillä hyvän ja hkon lämmöneristyksen kustannusero koko mökin rakennuskustannuksista on marginaalinen. Hyvin varusteltujen ympäri vuoden käytettävien loma-asuntojen kysyntäkin on viime vuosina kasvanut, kun taas hkommin varusteltujen kesämökkien myynti on vaikeutunut. Uudet lämmöneristysmääräykset v. 00 Uudet lämmöneristysmääräykset tullevat voimaan v. 00. Esitetyssä muodossaan ne tulevat koskemaan myös uusia ympäri vuoden tai talviaikaan käytettäviä loma-asuntoja. Esityksen mukaan samat määräykset koskevat sekä omakotitaloja että em. loma-asuntoja. Määräysten ulkopuolelle jäävät vanhat lomamökit ja vain lämpimänä kautena käytettävät mökit. Esityksessä lämmöneristävyyden minimit ovat seuraavia: Snä Yläpohja, alapohja (rossipohja) Alapohja, maanvarainen Ikkuna, ovi 0,6 W/mK 0,6 W/mK 0, W/mK, W/mK

5 Vuoden 00 määräyksien (ehdotus) mukaisia rakentta. Esimerkssä ole huomioitu suoralle sähkölämmitykselle asetettua lämmöneristävyyden 0 %:n lisäysvaatimusta kä uusiutuvien polttoainden käytön lieventävää vaikutusta. Eristeenä on PAROC UNS 8. PAROC UNS on edellistä 0 % tehokkaampi lämmöneriste. Yläpohja Vesikate + aluslaudoitus Tuuletusväli 0-00 mm Tuulensuoja 0 mm PAROC WPS Vuorivilla 0 mm PAROC UNS 8 Höyrynsulku Harvalaudoitus Sisäverhous Lomarakentajan käytetyimmät Vuorivillaeristeet PAROC UNS 8: pehmeä, käytetyin Vuorivillaeriste puurakentsiin PAROC UNS : pehmeä eriste, eristävyydeltään n. 0 % UNS 8:a tehokkaampi PAROC WPS on jäykkä Vuorivillaeriste, joka on samalla sekä tehokas lämmöneriste että tuulensuoja Snä Snä 6 6 Ulkoverhous Tuuletusväli n. 0 mm Tuulensuoja 0 mm PAROC WPS saumat tpattu Runko + mm PAROC UNS 8 Ilman- tai Höyrynsulku Sisäverhous Ulkoverhous Tuuletusväli n. 0 mm Tuulensuojalevy 0 mm koolaus + PAROC UNS 8 Runko + mm PAROC UNS 8 Ilman- tai Höyrynsulku Sisäverhous Snä Rossipohja Hirsi 0 mm Vuorauspaperi Runko + 0 mm PAROC UNS 8 Ilman- tai Höyrynsulku Sisäverhous Lattialauta Ilmansulkupaperi Vuorivilla 7 mm PAROC UNS 8 Tuulensuojaeriste 0 mm PAROC WPS

6 LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS Tehokas lämmöneristys turvallinen myös ympäristölle Vapaa-aikaansa mökillä viettävät ihmiset arvostavat yleensä myös luontoa ja ympäristöä. Energian kulutus ja tuotanto ovat merkittävin ympäristöä kuormittava tekijä maailmassa. Rakennuksen lämmitykseen käytetty energia taas muodostaa suurimman osan rakennuksen energiankäytöstä. Hyvä lämmöneristys ja vähän energiaa kuluttava loma-asunto muodostavat siis positiivisen ympäristöteon. Hyvin eristetyssä rakennuksessa on mukava ja terveellinen asua ja energian säästöön investoitu raha antaa myös runsaan verovapaan riskittömän tuoton. Kun eristys on huolella valittu ja kunnolla toteutettu, sitä tarvitse huoltaa kä korjata koko talon elinaikana. Rakennuksen käytön aikaisen energiankulutuksen osuus rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutuksista on n %, kun rakennusmateriaalien, rakentamisen sekä korjaus- ja huoltotoimenpitden osuus vaikutuksista yltää vain 0 prosenttiin (0 vuoden tarkastelujaksolla). Lämmitykseen puolestaan kuluu yli puolet rakennuksen käytön aikaisesta energiasta. Rakennusten lämmityksen osuus Suomen primäärienergian kulutuksesta on n. % ja kasvihuonlmiötä kiihdyttävistä CO kaasuista n. % (MOTIVA 99). Rakennusten ympäristökuorman jakautuminen 00% 90% 80% 70% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Rakennuksen Vuorivillaeristden valmistuksessa käytetty energia saadaan takaisin jo yhden lämmityskauden aikana. Tehokas eristäminen tuo huomattavia säästöjä lämmön tuotannon ja siirron laittstoissa. Jos verrataan lämmöntuotto- ja siirtolaittta eristämällä aikaansaatua energiansäästöä eristden valmistuksessa kulutettuun energiaan, saadaan energia takaisin jo muutamassa viikossa. Tällöin on kyse suuremmista lämpötilaeroista ja vastaavasti erittäin merkittävästä energian ja ympäristön säästöstä. Energian- kulutus Ilmaston- muutos Happamoi- tuminen Rehevöity- minen 0 vuoden käyttö Korjaukset Rakentaminen Vuorivillan kuitu on puhdasta luonnonkiveä. Aikanaan kun mökkiä joskus puretaan, osin tai kokonaan, voidaan Vuorivilla käyttää uudelleen lämmöneristeenä, puhallusvillan raaka-aineena tai loppusijoittaa maahan routaeristeeksi. PAROC Vuorivillaeristeet voidaan turvallisesti viedä kaatopaikallekin, sillä ne vät sisällä ympäristölle haitallisia kemikaaleja, mutta se on käyttökelpoisen raakaaineen tuhlausta. 6

7 Edullista mukavuutta mökille Kerran hyvin tehdyssä ja kunnolla lämmöneristetyssä rakennuksessa on mukava asua ja energiakustannukset ovat vähäiset. Huolella tehdyt riittävän tiiviit rakenteet varmistavat vedottoman ja tasaisen lämpimän sisäilman. Jos mökki on kylmänä vuodenaikana käytössä vain viikonloppuisin, on tärkeää nostaa mökin lämpötila miellyttävälle tasolle mahdollisimman nopeasti. Hirsimökissä jo pienikin sisäpuolinen lämmöneristys nopeuttaa mökin lämmitystä, koska muutoin joudutaan lämmittämään pitkiä aikoja snien suuria puumassoja ennen kuin sisälämpötila alkaa nousta. Jos taas mökissä on täysi lämpö päällä koko ajan, voidaan eristys tehdä hyvin myös ulkopuolelle. Tällöin eristden sisäpuolelle jäävä suuri puumassa toimii lämmönvaraajana ja tasoittaa ulkolämpötilojen aiheuttamaa vaihtelua niin kesällä kuin talvellakin. Luonnossa toimivat luonnon lait Mökin rakentta suunniteltaessa on virhden välttämiseksi tunnettava rakentden toimintaan vaikuttavat luonnonlait. Jos mökkiä käytetään vain lämpimänä kautena (touko-lokakuu), riittää yleensä, ett mökkiin tuule sisälle kä sadevesi pääse rakentsiin. Jos taas mökissä vietetään lomaaikoja myös talvella, on tilanne toinen. Sisällä oleskellaan enemmän ja samalla tuotetaan huonlmaan koko ajan lisää kosteutta (saunominen, peseytyminen, vaattden kuivatus, ruuan laitto, tiskaus, hengitys, hikoilu jne.). Ulkoilma puolestaan on sitä kuivempaa mitä kylmempi sää on. Pakkasella ilma on erittäin kuivaa. Tämän me havaitsemme esim. huulten ja ihon kuivumisena. Suuri, -0 -kertainen kosteusero ulko- ja sisäilman välillä pyrkii tasoittumaan ja kosteus siirtyy huoneesta rakentsiin Kosteus haihtuu, rakennus kuivuu Ilmasto, sade ja ulkoilmaan. Tämä pyritään estämään tiivistämällä rakenteen sisäpinta mahdollisimman ilmatiiviiksi. Sisäpinnan tulee olla vähintään viisi kertaa ulkopintaa tiiviimpi, jolloin rakenteeseen pääsee vähemmän kosteutta kuin ulkopinta voi haihduttaa. Näin voidaan myös paremmin säilyttää sisäilman kosteus terveellisellä tasolla talvellakin. Mahdollisimman tiivis sisäpinta estää sisäilman kosteuden pääsyn rakentsiin. Hengittävä tuulensuoja sallii rakenteen kuivumisen. Höyrynläpäisevyys Rakennuskosteus Maakosteus 7

8 LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS Ilmansulku vai höyrynsulku Rakenteen sisäpinnan tulee olla mahdollisimman ilmatiivis, sillä rakenteen sisään virtaava lämmin sisäilma kuljettaa rakenteeseen myös kosteutta, joka sitten rakenteen ulko-osiin kulkeutuessaan voi tiivistyä ja lisätä rakenteen kosteutta haitallisesti. Loma-asunnon snissä voidaan käyttää joko PAROC Ilmansulkupaperia tai tavallista höyrynsulkumuovia. Lattiassa riittää ilmansulkupaperi. Vinoissa vesikaton suuntaisissa hkommin tuulettuvissa kattorakentssa on syytä käyttää höyrynsulkua. Saunan snissä käytetään alumiinipaperia, joka kestää paremmin saunan lämmössä. Käytetäänpä sitten ilman- tai höyrynsulkua, tulee liitokset ja läpiviennit tiivistää. Saumat tehdään siten, että ne puristuvat rungon ja pintaverhouksen väliin tiiviisti. PAROC Ilmansulkupaperi on kehitetty nimenomaan rakenteen sisäpinnan ilmatiiviyden varmistamiseen. Paperi kestää käsittelyä erittäin hyvin. Ilmansulkupaperia voidaan käyttää normaalien huonetilojen snissä Vuorivillalla eristetyissä rakentssa, kuten kaikkien muidenkin eristden yhteydessä. Paperin tiiviys vastaa höyrynsulkumuovia, mutta se on riittävän tiivis edellä kuvattuun tarkoitukseen. Ilmansulkupaperia käytetään, jos jostain syystä varsinaista höyrynsulkua haluta käyttää. PAROC -ilmansulku on kudokselle vahvistettu sitkeä paperi joka täyttää rakennusmääräysten tiiviysvaatimuksen snärakenteessä. Rakentden tuulensuojaus Runkorakentsissa snissä lämmöneristeen ulkopuolelle välittömästi eristettä vasten tulee tuulensuojalevy, joka voi olla PAROC WPS Vuorivillatuulensuoja, huokoinen puukuitulevy, tuulensuojakipsilevy, Tyvektuulensuojakalvo, bitumipaperi tms. Ulkoverhouksen ja tuulensuojan välissä tulee olla suunnilleen laudan paksuutta vastaava tuuletusväli. Hirsisnää sisäpuolelta eristettäessä kannattaa ensin kiinnittää bitumipaperi hirttä vasten. Näin estetään nurkissa esiintyvä veto, sillä puun kutistumisesta johtuen nurkkaliitokset vanhoissa hirsirakennuksissa ovat verrattain hataria. Vinoissa yläpohjissa tulee olla tuulensuoja, esim Tyvek-tuulensuojakankaalla pinnoitettu PAROC WPS Vuorivillatuulensuoja. Vaakasuorissa yläpohjissa erillistä tuulensuojaa yleensä tarvita. Rossipohjan alapinnassa tuulensuojana ja eristekerroksen kantavana rakenteena on PA- ROC WPS, 0 mm, joka on riittävän jäykkä normaalilla k 600 kannattajavälillä. Mikäli käytetään muita tuulensuojia, tulee rakentaa riittävän tiheä eristtä ja tuulensuojaa kantava rakenne. 8 Tyvek-pintainen PAROC WPS on vesitiivis, mutta erittäin hyvin vesihöyryjä läpäisevä. Rakenne kuivuu helposti ulospäin.

9 Muista ilmanvaihto Sisäilman laadun tae on riittävä ilmanvaihtuvuus. Loma-asunnoissa vielä usnkaan ole koneellista ilmanvaihtoa, vaikka koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla varmistaakin parhaiten hyvän ja raikkaan sisäilman. Hyvin varustetuissa lomaasunnoissa koneellinen ilmanvaihto toki on ylstynyt. Ikkunatuuletus on vanha hyvä ilmanvaihdon konsti. Ikkunoista voi ottaa myös pienen palan tiivistettä pois, jolloin sitä kautta saadaan korvausilmaa. Tulisijat toimivat palaessaan erinomaisina ilmanvaihtolaittna. Savupiipun muurauksen yhteydessä kannattaa piippuun varata ainakin yksi poistoilmahormi, johon voidaan ohjata kttiön liesikuvun poistoilma. Lämpimänä aikana tuuletus hoituu siis aina ikkunoiden ja ovien kautta. Tuolloin oleskellaan paljon myös ulkona. Suunnitellun ilmanvaihdon merkitys tuleekin esille vasta talvella. Minkään materiaalin läpi ilmanvaihtoa voi hoitaa, vaan ilma vaatii aina selvät kulkurtit. Joko hatarat rakenteet tai sitten suunnitellut rtit. Tiivis talo ja hallittu ilmanvaihto pitävät huonlman kunnossa. Koneellinen ilmanvaihto voidaan asentaa vanhaankin taloon. Silloin mm. suodattimien hyödyntäminen ja lämmöntalteenotto parantavat asumismukavuutta entisestään ja energiansäästökin lisääntyy. Markkinoilla on usta erilaisia ilmanvaihtoratkaisuja. Kysy rautakauppiaaltasi tai ilmastointiurakoitsijalta. Ota nämä huomioon kun rakennat loma-asuntoa Jos mökki on talvet kylmillään, on rossipohja varmin ratkaisu. Maakosteus pääse nousemaan rakentsiin myöskään silloin kun mökki on lämmittämätön. Jos haluat, että parvi on nukkumapaikka, älä tee saunaa parven alle. Saunan lämpö nousee aina vähitellen myös parvelle. Suunnittele tilat niin, että sauna voidaan täysin eristää ylös kattoon saakka nousevan kunnollisen snän taakse, jolloin parven lämpötila pysyy siedettävällä tasolla. Mökin ympäristössä on paljon elämää. Jyrsijät hakevat talvella suojaa rakennuksista. Pienimmät jyrsijät pääsevät sisälle n.0 mm raoista. Normaalilla huolellisuudella tehdyssä mökissä tällaisia työvirhtä esiinny. Tuuletuksen kannalta välttämätön rako snän ja vesikaton välissä varustetaan mm seulaverkkokaistoilla. Sama kaista kiinnitetään myös ulkoverhouksen tuuletusvälin alapäähän. Kesämökistä voi myöhemmin tulla ympärivuotinen loma-asunto. On edullisempaa rakentaa kerralla riittävän hyvin eristetty mökki, kuin parannella jälkeenpäin eristyksiä ja varustta. Tupa 9

10 LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS Snien lisäeristys Snä voidaan eristää joko sisätai ulkopuolelta kohteesta riippuen. Eristys ulkopuolelta on tehokkain. Runkosnien lisäeristys Snä voidaan eristää joko sisä- tai ulkopuolelta kohteesta riippuen. Ulkopuolen eristys antaa aina parhaan tuloksen. Silloin saadaan yhtenäinen eristevaippa koko rakennuksen ympärille, myös välisnien sekä ylä- ja alapohjan kohdalle. Vanha rakenne lämpenee ja kuivuu, eli snä toimii entistä paremmin. Sisäpuolelta eristettäessä tulee entiset tiiviit sisäpinnoitteet poistaa (lakattu paneli, maalattu levy, höyrynsulku tms.) ennen lisäeristeen asennusta. Rakenteen uuden sisäverhouksen alle asennetaan joko hyvä ilmansulkupaperi, esim. PAROC Ilmansulku, tai höyrynsulkumuovi. Näin pyritään estämään kostean sisäilman kulkeutuminen rakentsiin, kun asunnossa oleskellaan kylmänä vuodenaikana. Uuden eristekerroksen tulee liittyä entiseen rakenteeseen mahdollisimman tiiviisti, jotta eristys toimisi suunnitellulla tavalla. Vanhan rakenteen ja uuden eristeen väliin jääviä rakoja ja onkaloita tulee välttää. HUOM! Snän ulkoverhouksen yhteydessä kannattaa asentaa mm sinkitty teräsverkko katon ja snän liittymään jätettävään tuuletusrakoon. Tämä on halpa ja varma tapa estää jyrsijöiden pääsy rakennukseen. Sama koskee tuuletusväliä ulkoverhouksen takana snän alaosassa. Puuverhous voidaan kiinnittää PAROC WPS -levyn päälle naulausvälikkden avulla. PAROC WPS kiinnitetään sinkityillä nauloilla ja ruostumattomilla aluslevyillä. 0

11 Snien ulkopuolen lisäeristys Kuvan. snä voidaan eristää suoraan entisen ulkoverhouksen päälle, mikäli ulkoverhousta ole maalattu tiiviillä maalilla. Varminta hyvän lopputuloksen kannalta on kuitenkin poistaa vanha ulkoverhous. Mahdollinen entinen tuulensuojalevy tai paperi voi jäädä paikalleen. Jos lisäeristetään pehmeällä villalla (PAROC UNS), naulataan lisäkoolaus joko vaakasuuntaan tai pystyyn yleensä k 600 jaolla. Jos lisäeristys tulee kuvan. mukaisen ulkoverhouksen päälle, on suositeltavaa käyttää 0- mm koolausta paksumpaa villaa, jolloin eriste liittyy tiiviisti vanhaan rakenteeseen. Koolausten väliin asennetaan sopivan levyinen Vuorivillaeriste (PA- ROC UNS) ja ulkopuolelle tuulensuojalevy. Julkisivuverhouksen kiinnitystä varten naulataan laudat joko vaakaan tai pystyyn riippuen valitusta julkisivun verhouksesta. Koolaus 0 mm + PAROC UNS 0 mm Tuulensuojalevy Tuuletusväli Ulkoverhous Kuva. esimerkki Lisäeristetty Vanha Kuvan. snästä poistetaan julkisivuverhous sekä kiinnitysrimat. Tuulensuoja jätetään paikoilleen. Tällöin saadaan uusi eriste asennettua tiiviisti entiseen rakenteeseen kiinni. Lisäeristys voidaan tehdä kuten kuvassa. tai vaihtoehtoisesti käytetään eristettä, jossa on tuulensuoja valmiina (PA- ROC WPS ). PAROC WPS kiinnitetään entiseen rakenteeseen nauloilla ja riittävän suuria aluslevyjä käyttäen, esim. Parocin 8 mm ruostumaton aluslevy. Julkisivun kiinnitystä varten naulattavien lautojen kohdalle painetaan PAROC WPS :n läpi Parocin naulausvälike, joka estää eristeen liiallisen puristumisen lautoja naulattaessa. 0 mm PAROC WPS Tuuletusväli Ulkoverhous Kuva. esimerkki Lisäeristetty Vanha

12 LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS Eristäminen snien sisäpuolelta Kun kuvan. snä eristetään sisäpuolelta, menetellään kuvan mukaisesti. Lakatut tai maalatut sisäpinnoitteet poistetaan, samoin mahdollinen vanha höyrynsulku. Jos snässä on huokoinen ilmansulku, esim. bitumipaperi, sen voi jättää paikalleen. Halutun paksuinen lisäkoolaus naulataan joko vaakasuoraan tai pystyyn runkotolppiin. Koolausten väliin asennetaan PAROC UNS eriste. Tämän päälle levitetään höyrynsulkumuovi tai PAROC Ilmansulkupaperi, joka liitetään ympäröiviin rakentsiin mahdollisimman ilmatiiviisti. Lopuksi kiinnitetään haluttu sisäverhous. Koolaus ja lisäeristys PAROC UNS Uusi höyryn- tai ilmansulku (esim. PAROC ilmansulku) Sisäverhous Kuva. esimerkki Lisäeristys sisäpuolelta Hirsisnän lisäeristys Hirsisnän ulkopuolinen lisäeristys Vanha hirsisnä usnkaan ole suora: hirret ovat saattaneet hiukan vääntyä vuosien saatossa tai rakennusmateriaalina on käytetty pyöröhirttä. Tällöin menetellään seuraavasti: Tarkista snän suoruus linjalaudalla. Tilkitse suuremmat raot. Valitse haluttu eristyspaksuus, esim. 00 mm ja arvioi sopiva koolaus, jolloin 00 mm villa täyttää koko oikaistun koolatun tilan (koolaus esim. 7 mm). Pehmeä villa puristuu tiukemmissa paikoissa ohuemmaksi. Näin eriste täyttää kokonaan sille varatun tilan. Jos hirsisnä vaikuttaa kovin hataralta, voidaan hirren ulkopintaan kiinnittää ensin bitumivuorauspaperi parantamaan snän ilmatiiviyttä. Koolaukset kiinnitetään siten, että hirsirakenteen painuminen on mahdollista. Liukukiinnike on yleensä koolauksen yläpäässä. Tuulensuojalevy kiinnitetään koolauksiin. Julkisivun kiinnitystä varten naulataan rimat, jolloin muodostuu välttämätön tuuletusväli. Rimat kiinnitetään koolauksen alapäässä ja aukkojen ympärillä siten, että ilmavirtaukset vät pääse eristeen sisään. Julkisivuverhouspanelin tai laudan tulee olla vähintäään mm paksu, mieluiten mm ainakin auringon puolsilla snillä. Bitumipaperi Lisäkoolaus + Vuorivilla PAROC UNS Tuulensuojalevy Tuuletusväli Ulkoverhous Pyöröhirsisnä Höylähirsisnä

13 Hirsisnän eristäminen sisäpuolelta Kun on päätetty sopivasta lisäeristyspaksuudesta, tarkistetaan snän suoruus kuten edellä. Hirren sisäpintaan kiinnitetään nitojalla vuorauspaperi hirsisnän tiiviyden parantamiseksi. Koolauksen sisäpintaan levitetään höyryn- tai ilmansulku. Ilmatiivis kerros liitetään huolellisesti ympäröiviin rakentsiin, kuten kattoon, viersiin sniin ja lattiaan. Sama koskee mahdollisia läpivientejä, kuten sähkörasioita. Hirsi Vuorauspaperi Koolaus + PAROC UNS Ilman- tai höyrynsulku Sisäverhous Esimerkki hirsisnän ja alapohjan liittymästä, kun hirsisnä on lisäeristetty ja lattiana on koolattu puulattia. Vanhastakin torpasta saadaan lämmin kunnollisella eristyksellä ja tiiviyttä parantamalla. Vanhan hirsisnän eristeeksi valitaan hieman koolausta paksumpi eriste, jolloin se painuu tiivisti epätasaista hirsipintaa vasten.

14 LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS Alapohjat Asianmukainen alapohjan eristys antaa lämpöä lattiaan. Rossipohjan lisäeristys Vanhoissa rossipohjissa ongelmia aiheuttavat painuneet orgaaniset eristeet, hkko lämmöneristävyys, sekä huono ilmatiiviys. Tehokkainta on tehdä korjaavia toimenpittä sekä yläpuolelta että alapuolelta. Kun lattia avataan, eristetila voidaan täyttää kimmoisalla PAROC Vuorivillalla ja korvata sillä ainakin osa hkommista eriststä. Samalla varmistetaan ilmatiiviys PAROC Ilmansulkupaperilla. Vanhojen rossipohjien ongelmana ovat painuneet eristeet ja huono ilmatiiviys. Purkamalla rakenne voidaan alapinnan ilmatiiviys saada kuntoon. Rossipohjan lisäeristys alapuolelta Usmmiten eristepaksuutta voidaan lisätä vain alapuolelta. Tällöin parannetaan myös rakentden tuulitiiviyttä ulkoapäin. Loma-asunto on usn rakennettu pilariperustukselle ja mikäli tilaa on riittävästi, voidaan lattian lämpötilaa nostaa eristämällä lattiarakenne alapuolelta. Eristys tehdään kiinnittämällä PAROC WPS Vuorivillalevy rakenteen alapintaan. PAROC WPS on jäykkä Tyvektuulensuojakankaalla pinnoitettu Vuorivillalevy. Levyn koko on 00 mm x 000 mm ja paksuudet 0, 0 ja 70 mm. Levyn pitkillä sivuilla on pontti. Levystä lkataan villavtsellä asennuksen kannalta sopivan kokoisia levyjä, jotka sitten kiinnitetään nauloilla tai ruuvlla ruostumattomia aluslevyjä käyttäen. Levyjen saumat tiivistetään Tyvek-saumaustpillä. Kuva C B A E D Kuvan. tapauksessa, kun alapintana on sileä rossipohjalaudoitus (A), kiinnitetään PAROC WPS (B) rossipohjan laudoitukseen mahdollisimman tiiviisti ruuvlla ja aluslevyillä (C). Uuden eristeen reuna suojataan tuulen vaikutukselta reunalistalla (D) ja listan ja eristeen sauma (E) voidaan tiivistää silikonimassalla. Kuva B C G Kuvan. rakenteessa on alapinnassa harvalaudoitus (F) tukemassa tuulensuojalevyä (G). Lautojen välit täytetään ensin Vuorivillakaistoilla (H). Sopiva villakaista lkataan kuvan. mukaisesti: tasaiselle alustalle asennetaan halutun villakaistan paksuiset ohjausrimat. Sopivan levyiseksi lkatusta Vuorivillasta (esim. PAROC UNS 8 tai UNS ) lkataan sitten sopivat kaistat villavtsellä. Sitten jatketaan kuvan. ohjden mukaan. F H D E Kuva Kuvan. rakenteessa joudutaan täyttämään eristeellä (I) koko kannattajien väli. Tässä eristeenä kannattaa asennuksen helpottamiseksi käyttää jäykempää Vuorivillaa (esim. PAROC COS ). Mikäli valmiin paksuista eristettä ole, voidaan eriste lkata esim. sahalla tai vtsellä kuvan. mukaan. Muutamalla vinoon lyödyllä naulalla voidaan varmistaa eristeen liikkumattomuus asennuksen aikana. Sitten jatketaan kuten kuvassa. kerrotaan. Kuva C B I

15 Rossipohjan eristyskorjaus yläpuolelta Vanhoissa rossipohjissa käytetyt erilaiset orgaaniset eristeet (A) ovat kosteuden muutoksissa painuneet ja lattialaudan (B) ja eristeen väliin on muodostunut ilmaväli (C). Pienikin tuuli aiheuttaa rakennuksen toiselle puolelle paineen ja toiselle puolelle imun, jolloin ilmaväliin kulkeutuu kylmää ulkoilmaa, joka jäähdyttää lattian (Kuva ). Usn myös lattian ja snän liittymä on hatara ja vetoinen. Lattia korjataan Kuvan. mukaan. Lattialaudat poistetaan ja samoin osa vanhoista eriststä. Eristetila täytetään 00- mm PAROC UNS eristelevyillä (D). Eriste mielellään 0- mm ylipaksuna, niin että se puristuu lattialautojen ja vanhan eristeen väliin ja täyttää varmasti koko välin. Eristeen päälle levitetään PAROC Ilmansulkupaperi (E), joka käännetään snälle ja puristetaan tiiviisti snään jalkalistalla lattianlautojen kiinnityksen jälkeen. A B E Kuva C D Kuva

16 LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS Maanvarainen alapohja Ympäri vuoden lämpimänä pidettävään loma-asuntoon voidaan tehdä myös maanvarainen alapohja. Tällöin lattian lämmöneristeestä ainakin osa tulee sijoittaa betonilaatan alapuolelle. Kun eristeenä käytetään kantavaa PAROC GRS Vuorivillalevyä, se estää tehokkaasti maasta nousevan kosteuden toimien kapillaarikatkona. Kun eriste on laatan alla, nousee betonin yläpinnan lämpötila ja samalla laatan yläpintakin on kuivempi. Puulattia rakennetaan betonilaatan yläpuolelle esim. 0 mm koolauksen päälle. Koolaus tulee erottaa betonista bitumihuopakaistalla. Koolausten väliin asennetaan esim. 70 mm PA- ROC UNS eristeet, jolloin villa voi olla hieman koolausta paksumpi puristuen lattiaa tehtäessä lattialaudan alle. Näin eriste täyttää varmasti koko tilan. Eristeen ja lattialaudan väliin tulee PAROC Ilmansulkupaperi, joka käännetään snälle ja puristetaan tiiviisti jalkalistan ja snän väliin. PAROC GRS -eriste tulee suojata esim. levyillä betonia kärrättäessä tai sellaisilla alulla, joissa työvaiheen aikana liikutaan paljon. Irtoeristtä suositella lattiaan niiden painumistaipumuksen vuoksi. Routaeristys Vuorivillalevy PAROC GRS on myös erinomainen routaeriste sokkelin vieressä. Eriste vety ja toimii aina samalla tavalla koko rakennuksen iän. PAROC GRS sovellu pilarien, perustusten tai muiden raskaasti kuormitettujen rakentden alle. 00 mm PAROC GRS on lämmöneristeenä ja estää kosteuden kapillaarisen nousun rakentsiin. Sama eriste toimii myös routaeristeenä. Betonilaatta Koolaus 0 mm, erotettava betonista bitumihuovalla, eristys 70 mm PAROC UNS Ilmansulku Lattialauta 6

17 Yläpohjat PAROC Vuorivillalla yläpohjan eristäminen on vaivatonta. Alla suositeltavat eristysratkaisut erilaisille sisäkatoille. Vinon yläpohjan lämmöneristys Usmmissa loma-asunnoissa on vino sisäkatto, joka antaa enemmän tilan tuntua, avaruutta ja ilmavuutta kuin perintnen vaakasuora katto. Mahdollisimman hyvä sisäpinnan ilma- ja höyrytiiviys on vinossa katossa erityisen tärkeää. Huolellisesti asennettu ja läpivientien kohdalta tiivistetty höyrynsulkumuovi tai alumiinipaperi täyttävät tämän vaatimuksen parhaiten. Koska tuuletustila on vinossa yläpohjassa hyvin matala, voi sisäilmasta mahdollisesti kulkeutuva kosteus tiivistyä talviaikaan vesikattorakentden alapintaan lisäten puurakentden kosteusrasitusta. Vapaan tuuletusvälin tulee olla 0-00 mm ja tuuletusvälin tulee olla auki katon harjalla, jotta ilma voi liikkua tuuletusvälissä ja kuljettaa kosteutta pois. Sisäkatto vino harjaan saakka Kun vino sisäkatto ulottuu harjaan saakka, hoidetaan tuuletuksen toimivuus ohsen kuvan mukaisella ns. tuuletusharjalla. Kattokannattajiin kiinnitetään 0-70 mm pituinen korokerima. Näin muodostuu harjan molemmille puolille n. 00 mm leveä talon pituussuuntainen tuuletuskanava. Tuuletuskanavan avoin pää talon päädyssä varustetaan sinkityllä teräsverkolla ( mm seulaverkko), jotta linnut ja jyrsijät vät pääse ullakolle. Sisäpinnan tiiviys varmistetaan höyrynsululla. Höyrynsulku liitetään ilmatiiviisti harjapalkkiin silikonimassalla ja puristamalla se listan avulla tiiviisti palkkiin. 7

18 LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS Sisäkaton keskiosa vaakasuora Sisäkaton keskiosasta tehdään suora, jos korkeutta on lähinnä parven kohdalla riittävästi. Näin muodostuu helposti tuuletettava avoin harjakolmio. Rakennuksen päätyihin harjakolmion kohdalle tehdään rlut tuuletusaukot, jotka varustetaan verkolla kuten edellä. Vaakasuoran yläpohjan lämmöneristys Uuden loma-asunnon vaakasuora yläpohja voidaan eristää joko PA- ROC UNS levyillä, Puhallusvuorivillalla tai Vuorivillapurulla. Sivuräystäillä jätetään snän ja katon liittymään 0-0 mm tuuletusrako, joka varustetaan mm teräsverkolla. Sisäpinnan ilmatiiviys varmistetaan PA- ROC Ilmansulkupaperilla tai höyrynsulkumuovilla. Kun kaikki tarvittavat asennustyöt yläpohjassa on tehty, suorittaa Parocin valtuuttama puhallusurakoitsija lopullisen eristystyön. Vuorivillapuru on omatoimiseen eristykseen tarkoitettu perintsestä Vuorivillasta revitty purumainen irtoeriste. 8

19 Parvi tai välipohja Kantava palkisto tulee suunnitella siten, ettvät palkit lävistä sisäpinnan ilmatiivistä kerrosta. Palkkien kannatus voidaan tehdä ilmatiiviin kerroksen sisäpuolelle kuten kuvassa, jossa vasaorsi kiinnitetään pystyrunkoon höyryn- tai ilmansulun asennuksen jälkeen. Mikäli loma-asunto eristetään määräysten mukaisesti, voidaan käyttää kuvan tapaa: höyryn- tai ilmansulku on asennettu rungon ja sisäpuolelle tulevan lisäkoolauksen väliin. Tällöin eristeestä on oltava vähintään /, mieluiten / ilmatiiviin kerroksen ulkopuolella. Kuva Kuva Höyryn- tai ilmansulku jatkuu ehyenä välipohjan/parven kohdalla Palkiston kannatusorsi kiinnitetty pystyrunkoon Palkkien välissä 00 mm PAROC UNS 9

20 LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS Vuorivillan ominaisuudet Mitä on Vuorivilla? PAROC Vuorivilla on Suomen käytetyin lämmöneriste, jossa yhdistyvät ainutlaatuisesti myös paloturvallisuus ja ääneneristysominaisuudet. Hieno kuiturakenne, joka sitoo hyvin lämpöä eristävän ilman paikalleen, on kuidutettu suomalaisesta kivestä. Villan tilavuudesta n % on ilmaa ja loput - % puhdasta luonnonkiveä. Sideaineena on erittäin vähäinen määrä bakeliittia. Palamatonta Vuorivillaa voidaan käyttää paloturvallisuuden kannalta kaikkn vaativimmissakin kohtssa, missä muita eristtä voi käyttää. Vuorivillan kosteusominaisuudet Vuorivilla ime kä kerää itseensä kosteutta, vaan säilyy jopa 00 %:n kosteudessa lähes kuivana. Ilman suhteellinen kosteus on talvella kaikkn suurin, n %, jolloin orgaaniset materiaalit imevät ilmasta itseensä kosteutta. Kaikki eristeet ja rakenteet toimivat kuitenkin parhaiten kuivina. Urhlijat ja kuntoilijat käyttävät samasta syytä knokuituisia alusasuja. Ne vät kerää kosteutta kuten orgaaninen kuitu, asu pysyy kuivana ja hiki pääsee vapaasti kuivumaan ulos. Samoin toimivat myös Vuorivillarakenteet. Mikäli villa esimerkiksi työvaiheen aikana pääsee kastumaan, eriste kuivuu verrattain nopeasti ja toimii täysin normaalisti kuivuttuaan. Kosteusvauriossa, mikäli kosteus on päässyt vaikuttamaan pitkään, homehtuvat ensin orgaaniset materiaalit kuten luonnon puu, pahvit paperit tms. Niistä home voi suotuisissa olosuhtssa levitä myös kaikkiin epäorgaanisiinkin materiaalhin, kuten Vuorivillaan. y Eristhin imeytynyt vesi ja sen kuivuminen kun ilman suhteellinen kosteus on 00 % (Lähde: VTT 79) Eristden ilmasta keräämä kosteus kaikki eristeet toimivat parhaiten kuivana 0

21 Käsittelyohjeet Käsittely Käsittele eristepakkauksia siten, ettvät ne rikkoudu. Erityisesti kuormaa purettaessa on varottava pakkauksen ja eristeen reunojen tai kulmien rikkoutumista. Asentaminen PAROC Vuorivillaeristtä voit asentaa milloin tahansa sateelta ja lumelta suojatuissa olosuhtssa. Eristeet on aina asennettava niin, että ne liittyvät kauttaaltaan tiiviisti ympäröiviin rakentsiin, toisiinsa ja rakenteen lämpimällä puolella olevaan pintaan. Jätteet Valitse oikean kokoinen levy kuhunkin eristyskohteeseen. Kerää lkkausjätteet suoraan jätesäkkiin tai tyhjään pakkauskääreeseen. Jätepaloja voit käyttää esim. yläpohjan lisäeristämiseen PAROC PuhallusVuorivillan alle. Tyhjät pakkaukset voit hävittää polttamalla. Jätepalat voi myös käyttää täyttö- ja eristekerroksena täytemaan kanssa; ne vät aiheuta ympäristölle ongelmia. Varastointi Jos varastoit eristtä ulos, suojaa ne sateelta. Pinoa pakkaukset maasta irti olevalle tasaiselle alustalle. Tarvittaessa suojaa pinot vesitiiviillä pressulla tai muovilla. Työstäminen PAROC Vuorivillaa on erittäin helppo lkata ja käsitellä. Vuorivillan lkkaaminen käy parhaiten siihen tarkoitetulla leveäteräisellä vtsellä. Apuvälineenä voit käyttää esimerkiksi laudanpätkää. Lkkaa aina pieni ylimitta leveydessä (koolausten väli + puristumavara). Työssä huomioitavaa Vuorivillan kuitu saattaa ärsyttää ihoa ja aiheuttaa kutinaa, mikä kuitenkaan ole vaarallista. Suosittelemme käsinden käyttöä. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta kun asennat ahtaissa tiloissa. Suosittelemme myös hengityssuojaimen käyttöä.

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro. 109

Kingspan-ohjekortti nro. 109 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro. 109 MÖKKIOHJE Kingspan Therma -eristeiden vahvuudet mökkien lämmöneristämisessä Paremman lämmöneristyksen ansiosta mökkien vuosittainen käyttöaika pitenee. Mökit

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää PUURAKENTAMINEN OULU 23.9.2016 2 RANKARAKENTEET Määräysten mukaisen vertailuarvon saavuttaminen, 200 mm eristevahvuus Matalaenergia- ja passiivirakentaminen,

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi.

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi. ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat Hannu Hirsi. SRakMK ja rakennusten energiatehokkuus : Lämmöneristävyys laskelmat, lämmöneristyksen termit, kertausta : Lämmönjohtavuus

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex

Effex. Design Sisustuspaneeli. Stora Enso. b a. Stora Enso Effex an Eye for Wood. Asennus: Lisätietoja: www.storaenso.com/effex Effex Stora Enso Design Sisustuspaneeli Effex on 100 % kierrätettävää luonnonmateriaalia Tarvittavat työkalut: Suositeltavat turvavarusteet: + Vasara + tuurna Naulapyssy Nauloja (1,2x30 mm) Sirkkeli (tai

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

Alumiinirungon/Eristyskatto

Alumiinirungon/Eristyskatto 7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU ATRI VALAN ATU JANNISBERGINTIE I II FREDRIA RUNEBERGIN ATU II +,0 II +7, +7, +, +, +7,0 +9, +0,0 +, +,0 +0, +7, +8,0 +8, +8, +7, VSS pihasauna PP ajo autotalliin +, 7 AP +,0 +, +,0 +,0 +, +7,0 +7, +, tomutus

Lisätiedot

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3

Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Asennusohje Sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 Uponor-sadevesienkeräilysäiliö 3 m 3 5 1 3 2 4 1. Sadevesiputki (tuloputki). - 2. Suojaputki vesiletkulle. - 3. Huoltokaivo. - 4. Ylivuotoputki. - 5. Vesiposti

Lisätiedot

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY FRAME-PROJEKTIN ESITTELY 11.6.2009 TkT Juha Vinha TAUSTA TTY teki ympäristöministeriölle selvityksen, jossa tuotiin esiin useita erilaisia riskitekijöitä ja haasteita, joita liittyy rakennusvaipan lisälämmöneristämiseen.

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Playhouse 6. pystytysohjeet. = n. 5,8 m 2

Playhouse 6. pystytysohjeet. = n. 5,8 m 2 Playhouse 6 pystytysohjeet SF = n.,8 m n. 0 mm 800 mm n. 8 cm n. 70 mm 0 mm 800 mm HUOM! Kaikissa tätä tuotetta koskevissa kysymyksissä ja yhteydenotoissa ilmoita jälleenmyyjälle tai tuotteen valmistajalle

Lisätiedot

KoskiThermasennusohje

KoskiThermasennusohje KoskiThermasennusohje KoskiTherm lattialämmityslevy vesikiertoiseen lattialämmitykseen Koskisen Oy on kehittänyt yhteistyössä Uponorin kanssa KoskiThermin, jonka avulla vesikiertoinen lattialämmitys voidaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PAROC ROL -TUOTTEILLE

ASENNUSOHJE PAROC ROL -TUOTTEILLE PAROC ROL -TUOTTEILLE Tämä ohje toimii lisäyksenä Loivien kattojen asennusohjeelle ja käsittelee lamellin erityispiirteitä. Lue myös Loivien kattojen asennusohje ennen asennustyön aloitusta. PAROC ROL

Lisätiedot

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT Leca sorasta on Suomessa pitkäaikaiset ja hyvät käyttökokemukset. Leca sora ryömintatilassa Tuulettuvat ryömintätilat Uudis- ja korjausrakentaminen 3-12 / 5.9.2016 korvaa esitteen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. VAROITUS! Astu vain kantavan rakenteen päälle! Aluskate ei ole kantava rakenne.

HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET. VAROITUS! Astu vain kantavan rakenteen päälle! Aluskate ei ole kantava rakenne. HUNTON SARKET aluskate ASENNUSOHJEET VAROITUS! Astu vain kantavan rakenteen päälle! Aluskate ei ole kantava rakenne. www.hunton.fi VARASTOINTI Hunton Sarket aluskatelevyt tulee varastoida ja säilyttää

Lisätiedot

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET www.hunton.fi Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat

Lisätiedot

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Vesikiertoinen lattialämmitys on helppo asentaa valmiiksi uritetulla lattialämmityksen KoskiTherm-asennuslevyllä.

Lisätiedot

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea

ARKKI. Sävyt. beige. Kokoa Arkki -sisustusvanereja. kirkas lakka. ruskea ARKKI Arkki on asennusvalmis sisustusvaneri, jolla toteutat vaativatkin ideasi. Vanereista on helppo rakentaa suuria pintoja peittäviä kokonaisuuksia tai taulumaisia sisustuselementtejä. Tyyliltään Arkki

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari Helsingissä. Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari Helsingissä. Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari 18.11.2010 Helsingissä Ajankohtaista asiaa julkisivurintamalta Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Käyttöikä ja kestävyys ovat julkisivun

Lisätiedot

PAROC Conci. Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen

PAROC Conci. Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen PAROC Conci Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen Rakennuseristeet Huhtikuu 2012 Energiaviisas ja tiivis PAROC Conci laittaa palat paikalleen Tiiveys on tärkeä palanen energiaviisaassa rakentamisessa.

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ]

PUULATTIAN ASENNUS. [ Puu tekee kodin ] PUULATTIAN ASENNUS [ Puu tekee kodin ] MASSIIVIPUULATTIAT Tämä esite koskee massiivipuusta (männystä tai kuusesta) tehtyjä lattioita. Lattialaudat ovat pontatut eli niissä on uros- ja naaraspontit. Nykyään

Lisätiedot

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet PIENI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA

BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA [104] Sivu 1 / 4 SPU ERISTEIDEN KÄYTTÖ BETONIELEMENTTIEN VALMISTUKSESSA SPU P on SPU EFR tuoteperheen ratkaisu betonielementtien teolliseen valmistamiseen. SPU P on betoniteollisuuden tarpeisiin kehitetty

Lisätiedot

Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen. Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka

Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen. Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen Betonipäivät 2014 Toni Pakkala, TTY, Rakenteiden elinkaaritekniikka Lämmöneristemateriaalin vaikutus suojaustarpeeseen Sisältö 1. Rakennusvaiheen kosteuslähteet

Lisätiedot

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle SAVUPIIPPU Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle 1 HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO Hällströms Plåt valmistaa suvunpiippuja huviloihin, omakotitaloihin ja lämpökeskuksiin, yrityksille ja kasvihuoneille.

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta ISOVER_RIL_225 Tällä ohjelmalla ISOVER_RIL_225 esitetään erityisesti ohjeet lämmöneristeen ilmanläpäisevyyden vaikutuksen huomioon ottavan korjaustekijän ΔU a määrittämiseksi ISOVER-rakennuseristeillä

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1 Asennusohjeet Huvimajoille Paradise 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORX-ruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

PIENI SUURI ESITE LISÄERISTÄMISESTÄ

PIENI SUURI ESITE LISÄERISTÄMISESTÄ PIENI SUURI ESITE LISÄERISTÄMISESTÄ SISÄLLYSLUETTELO Milloin on lämpöremontin aika?... 5 Villaa, joka tehdään kivestä.... 9 Terve rakenne on kuiva... 10 Energiatehokkuus pienentää lämmityskustannuksia,

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot:

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot: LÄMMÖNERISTÄMÄTÖN ALAPOHJA AP1 50 mm Teräsbetoni Kosteudeneristys/sively 60 mm Teräsbetoni Maa - pintojen puhdistus ja maalaus - uusitaan perusmaasta alkaen KAKSOISLAATTA JA TOJA AP2 Rakenne kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Lasivilla. Ja miksi se on rakennusten eristemateriaalina ainutlaatuinen?

Lasivilla. Ja miksi se on rakennusten eristemateriaalina ainutlaatuinen? Lasivilla Ja miksi se on rakennusten eristemateriaalina ainutlaatuinen? Sisältö Lasivilla mitä se on? Lasivillan edut rakentamisessa Lämmöneristävyys Kosteustekninen toiminta Ääneneristävyys Paloturvallisuus

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 10 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Piia 040 520 4517 KOHDE: Pitkäkarintie 21 Pitkäkarintie 21 29100 LUVIA Vakuutusyhtiö: Vahinkonumero:

Lisätiedot

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen 15.6.2011 Jyri Nieminen, VTT 2 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus Mökkimatkoja vuodessa noin 5 miljardia kilometriä 90 % matkoista henkilöautoilla Matkojen keskipituus

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Asennusohje LASISEINÄ

Asennusohje LASISEINÄ Asennusohje LASISEINÄ Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja taataan lasiseinän

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET

HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET HH-JUDOTATAMIN RAKENNUSOHJEET 50 mm50 mm 1 2 3 4 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 400 mm 200 mm 200 mm 45 mm 5 6 50 mm 9 mm 9 mm 95 mm Rakenneselitys Joustotatami / koko esim.. 12 000 * 12 000 mm. Mitta höylätyn

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Betonivalu. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT

Betonivalu. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT Betonivalu EDUT Voidaan liittää mihin tahansa vesikiertoiseen lämmönlähteeseen Taloudellinen Helppo asentaa TIEDOT ASENNUSKISKO 1 MM PUTKELLE 0133-1, pituus m ASENNUSKISKO 16-0 MM PUTKELLE KIINNIKKEILLÄ

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea.

1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea. 1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea. 2. Karmin leveysmitta on 15 mm oviaukkoa vähemmän, ja korkeusmitta on 30 mm oviaukkoa vähemmän. Näin väliin jää

Lisätiedot

RISKIRAKENTEET JA SISÄILMAONGELMAT RTA PÄÄTÖSSEMINAARI KUOPIOSSA 25.02.2015

RISKIRAKENTEET JA SISÄILMAONGELMAT RTA PÄÄTÖSSEMINAARI KUOPIOSSA 25.02.2015 RTA PÄÄTÖSSEMINAARI KUOPIOSSA 25.02.2015 Kuntotutkija Pertti Heikkinen pera.heikkinen@savoraoy.com RTA, mikä on riskirakenne? Rakenne, joka kosteusvaurioituu tilojen ja rakenteiden normaalikäytössä tai

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA TEKNINEN TIEDOTE PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA 1.8.2016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ...2 2.0 PALOSSA KANTAVA ALAPAARRE...3 2.1 Alapuolinen palo...3 2.2 Yläpuolinen palo...5 2.3 Alapaarteen stabiliteetti...5 3.0 PALORISTIKKO...7

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?

Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

Tynnyrissä on mukavaa! 1

Tynnyrissä on mukavaa! 1 ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä

Lisätiedot