Tieto ja valhe uskon perusteena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieto ja valhe uskon perusteena"

Transkriptio

1 Tieto ja valhe uskon perusteena Ihminen syntyy tyhjänä tauluna Ihmisen perimä eli genomi määrää pitkälti hänen ulkoisen olemuksensa. (DNA ja sen sisältämä geneettinen informaatio) Ihminen ei voi vaikuttaa kovin paljon siihen, minkä näköinen hän on, lukuunottamatta ruumiin painoa, jota voidaan kontrolloida terveellä ruokavaliolla ja liikunnan avulla. Ihmisen sisäinen olemus on kuitenkin sen tulosta, mitä ihminen oppii elämänsä aikana. Käytöstavat eivät ole periytyviä vaan opittuja samoin kuin maailmankatsomus ja uskomusjärjestelmä. Ihminen valitsee siitä informaatiosta pohjan uskomuksilleen, mitä hänelle on tarjolla. Koska ympäristö ja saatavilla oleva informaatio määrittelee hyvin pitkälle sen, mihin ihminen uskoo, ei kaikilla ihmisillä ole täysin samanlaiset mahdollisuudet uskoa samoihin asioihin. Kristinuskon kannalta on tärkeää huomioida se, ettei Jumala tuomitse väärämielisesti kadotukseen niitä, jotka eivät voi uskoa Raamatun ilmoitukseen, koska eivät ole siitä koskaan kuulleet. Nämä ihmiset tuomitaan muilla perusteilla, mistä olen kirjoittanut toisaalla, esimerkiksi artikkelissani Miten Jumala puhuu? Monet uskovat, että tietyt luonteenpiirteet ja ominaisuudet periytyvät vanhemmilta: jääräpäisyys, päämäärätietoisuus, peräänantamattomuus, rohkeus, rehellisyys, vilpillisyys, epärehellisyys, pelkuruus, iloisuus, vakavamielisyys, tyhjänpäiväisyys, turhamaisuus, käytännöllisyys, jne. Nämä ovat kuitenkin opittuja ja valittuja tapoja elää ja ajatella sekä suhtautua asioihin. Perinnöllistä on vain ihmisen ulkomuoto ja osittain myös älykkyys, mikä on riippuvaista ihmisen aivojen toiminnasta. Kehitysvammainen ei voi ymmärtää monimutkaisia asioita samalla tavalla kuin terve lapsi: hänen oppimiskykynsä on paljon huonompi kuin muilla ihmisillä. Jumala ottaa ihmisiä tuomitessaan huomioon tällaiset puutteet oppimisessa eikä vaadi keneltäkään enempää kuin mitä hänellä on syntymässä saatujen ominaisuuksien puolesta mahdollisuus oppia ja toteuttaa. Onko ihmisellä sielua tai henkeä? Materialistisen maailmankatsomuksen mukaan aineen ulkopuolella ei ole tietoista olemista eikä älykkyyttä. Maailmaa ei ole luotu vaan se on syntynyt sattuman tuloksena itsestään vailla ohjausta tai se on ollut aina olemassa. Ihmisellä ei ole henkeä eikä sielua, mikä erkanee ruumiista kuoleman hetkellä ja siirtyy johonkin toiseen ulottuvuuteen tai olotilaan, Hengen maailmaan. Kun ihminen kuolee ja hänen aivotoimintonsa lakkaavat, ei häntä ole enää olemassa. Ainut elämä on tämä maanpäällinen elämä. Kuoleman jälkeen ei ole viimeistä tuomiota eikä Jumalaa, jolle meidän tulee tehdä tili elämästämme. Ainoa rangaistus, mikä ihmistä kohtaa, on ruumiin kuolema, mitä seuraa olemisen lakkaaminen. (Materialistit eivät usko kuoleman olevan rangaistus vaan luonnollinen osa eliöiden maailmaa.) Tämä on Jumalan kieltävien ihmisten toive ja jotkut päättävät päivänsä siinä toivossa, että he eivät joudu tekemisiin Jumalan kanssa kuolemansa jälkeen. Näin toimivat esimerkiksi sarjamurhista ja raiskauksista kiinni jääneet ihmiset; myös Hitler murhasi itsensä mieluummin kuin antautui Neuvostoliiton armeijalle. Näille jumalattomille ihmisille kuolema on vain sekunnin murto-osan kipu ennen lopullista helpotusta ja tyhjiin raukeamista. Onko tämä sinun mielestäsi oikeudenmukainen rangaistus tehdyistä synneistä? Joidenkin mukaan on, toiset eivät taas usko mihinkään rangaistukseen: kuolema on heille luonnollinen päätepiste yhden elämän jälkeen, mihin ei liity mitään salaperäistä tai mystillistä, kaikkein vähiten hengellistä ulottuvuutta kuten tuomiota. Jos ihmisellä ei ole aineesta riippumatonta sielua ja henkeä, missä on tietoisen olemisen keskipiste, niin tämä näkemys on oikea, paitsi että Jumala voi tästä riippumatta tuomita ihmisen rakentamalla hänet aineellisesti uudestaan olevaksi olennoksi, jos niin tahtoo. (Toinen ylösnousemus, Ilm 20:9-15; Joh 5:28-30; Apt 24:15) Kärsimystä ei kuitenkaan tämän näkemyksen mukaan voi olla aineen ulkopuolella, koska tietoinen oleminen on täysin riippuvainen materiasta. Vain Jumala ja mahdollisesti hänen luomansa enkelit voivat olla tietoisesti olemassa aineen ulkopuolella, henkiolentoina. Tämä ei päde ihmiseen, joka on sidottu täysin materiaan voidakseen olla olemassa. (Miksi ei päde ihmiseen?) Näin Jumala voi herättää tuomitut viimeiselle tuomiolle ja lukea heille syyksi heidän syntinsä, mitä seuraa sitten lopullinen hävittäminen ja ruumiin tuhoaminen. Samalla loppuu ihmisen tietoinen oleminen: kärsimys käsittää vain tuomion kuulemisen, mutta ei mitään sen enempää. Miksi Jumala herättäisi ihmiset kuolleista vain sen tähden, että nämä kuulisivat syyn iankaikkisen elämän

2 menettämiseen ja ikuiseen kuolemaan? Elämän menettäminen ja olemisen lakkaaminen on syntien toteen näyttämisen jälkeen pelkästään suuri helpotus niille, jotka ovat syntiä tehneet. Tällaisen sanoman julistaminen uppoaa kuin häkä sellaisiin uskonnollisiin ihmisiin, jotka eivät halua kantaa täyttä vastuuta omasta elämästään Jumalan edessä ja jotka ovat eksyneitä sieluja. Yksikään jumalaton ei vihaa tätä sanomaa, koska sehän jättää heille täysin vapaat kädet olla uskomatta Jeesukseen ja jatkaa synnissä elämistä ilman tunnontuskia. Jumala ei heitä synneistä rankaise eivätkä he muuta tahdo kuullakaan. (Psa 10:3-13) Tätä materialistista uskonnollista käsitystä vastaan on olemassa tukku Raamatun jakeita, missä puhutaan ikuisesta tai määräajan kestävästä kärsimyksestä kuoleman jälkeen. (Dan 12:2; Matt 13:41-43; 22:13; 25:46; Luuk 12:45-48; Joh ; Apt 24:15; Ilm 14:9-11; 20:9-15) Tietoisen olemisen rajoittaminen aineeseen on myös vastoin sitä, mitä Raamatussa opetetaan. Esimerkiksi enkelit mielletään henkiolennoiksi, jotka voivat ilmestyä ruumiillisessa muodossa, mutta ovat pohjimmiltaan palvelukseen lähetettyjä henkiä. (Hebr 1:13,14; Psa 34:8; 1Moos 18:2-19:13; 28:12; 32:22-32; Dan Hoos 12:5; Matt 1:20; 4:11; Luuk 1:26-37; 2:9-15; 24:4; Apt 1:10; 10:3; Ilm 1:1) He eivät ole siis materiaa eli ainetta. Näyttäisi siltä, että enkelit voivat ruumiillistua Jumalan tahdosta ja ilmestyä ihmisille samoin kuin Jumalan Poika, Jeesus Kristus. (Apt 22:8,17,18) Jumala on tehnyt näkymättömästä sen, mikä on näkyväistä, joten näkyväisen muuttuminen takaisin näkymättömäksi ei liene mikään mahdottomuus Jumalalle. (Hebr 11:3) Henki voi siten muuttua materiaksi ja materia takaisin hengeksi. Ihmisen sisällinen olemus voidaan ymmärtää näin ollen itsestään tietoiseksi hengeksi, mikä ei ole riippuvainen materiasta ollakseen olemassa. Raamatussa on paljon jakeita, missä erotetaan ihmisen henki ikään kuin ihmisen ruumiista erilliseksi olemukseksi. (Luuk 1:47; 1Kor 2:11; 5:3,4; 14:32; Hag 1:14; 2Kor 12:2-4; Apt 17:25; Job 32:8; Snl 20:27; Snj 12:7; Jes 57:15; Efe 2:1-3; 5:14; Kol 2:13; Room 7:10; 1Tim 5:6; Jda 1:12) Ihminen voi iloita ja riemuita hengessään, hän voi tutkistella itseään henkensä avulla ja hänen henkensä on hänelle alamainen: tämä puhuu sen puolesta, että ihmisen minä on hengessä ja ohjailee ihmisen henkeä, missä tietoisuuden keskus sijaitsee. Jumala voi herättää ihmisen hengen elämään Jumalan yhteydessä silloin, kun ihminen elää ruumiillisesti. Ihminen on siten kuollut hengessään ennen uudeksi syntymistä. Hengessään synteihin ja rikoksiin kuollut ihminen elää ruumiissa, mutta hänessä ei ole Jumalan lapseuden Henkeä eli Pyhää Henkeä. (Jda 1:19; Room 8:9-16; Efe 2:1-3) Näitä kohtia ei voida selittää pelkästään siten, että Jumala on antanut ihmisille elämän hengen samoin kuin eläimillekin, mikä riistetään heiltä pois ruumiin kuolemassa. Erityisen painava todistus tätä näkemystä vastaan on Paavalin kertomus miehestä, joka temmattiin kolmanteen taivaaseen eli paratiisiin. Paavalin toinen kirje korinttolaisille 12: 2. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa: neljätoista vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen - oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää. 3. Ja minä tiedän, että tämä mies - oliko hän ruumiissaan vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää - 4. temmattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Paavali antaa ymmärtää, että ihminen on itsensä tiedostava olento myös ruumiin ulkopuolella. Tätä tukee moni muu kohta Raamatun ilmoituksessa. Lainaan niitä tähän sen vakuudeksi, ettei ihminen ole Jumalan sanan ilmoituksen perusteella riippuvainen ruumiista ja materiasta voidakseen olla itsestään tietoinen olento. Osa näistä kohdista voidaan ymmärtää taivaallisessa hengellisessä ruumiissa olemiseksi, mikä on pelastuvan ihmisen lopullinen päämäärä, mutta protestanttisen kristityn silmissä nämä kohdat puhuvat kuoleman jälkeisen välitilan aikaisesta odotuksesta ennen lopullista ruumiin ylösnousemusta, mikä tapahtuu vasta Herran tulemuksessa. Ellei tätä ylösnousemusta tapahtuisi kaikille uskoville yhtä aikaa, ei Kristuksen tulemusta tarvitsisi odottaa. Sehän koskettaisi jokaista vuorollaan ruumiin kuollessa ja Raamattu jättäisi kertomatta tätä maailmaa koskevan tuomion, vaikka se on siellä tarkoin ilmoitettu. Paavalin toinen kirje korinttolaisille 5: 8. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. Paavalin kirje filippiläisille 1: 21. Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto. 22. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä

3 valitsisin. 23. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi; 24. mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Heprealaiskirje 12: 22. vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, 23. taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö, Ilmestyskirja 6: 9. Ja kun Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. 10. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat?" 11. Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa, ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijainsa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niinkuin hekin. Matteuksen evankeliumi 17: 1. Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle, yksinäisyyteen. 2. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niinkuin valo. 3. Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa. 4. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: "Herra, meidän on tässä hyvä olla; jos tahdot, niin minä teen tähän kolme majaa, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Eliaalle yhden." Materialistisen maailmankatsomuksen omaava ihminen ei voi tietenkään uskoa, että ihmisellä on tietoista olemista ruumiin ulkopuolella hengessä, koska hän ei usko aineen ulkopuoliseen älyyn eli Henkeen ja sielujen pelastukseen. (Eli he eivät usko Jumalaan. Joh 4:24; 1Piet 1:1-25) On myös uskonnollisia ihmisiä, jotka eivät usko aineen ulkopuoliseen ihmisen tietoiseen olemiseen, vaikka Raamatussa todistetaan hyvin selkeästi tätä näkemystä vastaan. He uskovat tosin siihen, että pelastuvat ihmiset jatkavat tietoista olemista Hengessä, mutta eivät usko jumalattomien ihmisten joutuvan ikuiseen rangaistukseen ja kärsimykseen, vaikka Raamatussa puhutaan tästä aika selvin sanankääntein itsensä Herran Jeesuksen suulla. (Matt 25:46; Hebr 6:2; Dan 12:2; Luuk 16:19-31; Ilm 14:9-11; 20:9-15) Uudessa Testamentissa on kaksi kohtaa, missä erotetaan toisistaan ihmisen henki, sielu ja ruumis. (1Tess 5:23; Hebr 4:12,13) Paavalin ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 5: 23. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Kirje heprealaisille 4: 12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija; 13. eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Jos pidämme Raamatun kirjoituksia Jumalan sanana, on meidän uskottava siihen, että ihminen muodostuu kolmesta osasta: henki, sielu ja ruumis. Näistä henki on ihmisen sisin, mikä ohjaa sielun ja ruumiin toimintoja siinä tapauksessa, että ihminen on Kristuksessa ja hänessä on Pyhä Henki. Pyhä Henki ohjaa ihmisen ajatuksia, tahtomista ja tekemistä vaikuttamalla hänen tahtoonsa Jumalan sanan kautta, vetoamalla ihmisen tahtoon. (Fil 2:13; 2Kor 3:1-6; Joh 17:17; 2Tess 2:13-17) Tämä käy ilmi kauttaaltaan Raamatun ilmoituksesta, sillä se on täynnä Jumalan käskyjä, kehotuksia, pyyntöjä ja vetoomuksia, jotta Jumalan ihminen täyttäisi hänen tahtonsa eikä eläisi enää lihan tahdon mukaan

4 petollisia himojaan noudattaen. (1Piet 4:1-9; 2Piet 1:1-11) Jos ihmisessä ei ole Pyhää Henkeä, elää hän sielullisesti eli aistikkaasti ja noudattaa lihansa mielitekoja tehden syntiä. (Efe 2:1-3; 4:17-19; Room 8:4-9; Gal 5:19-21) Hän tiedostaa oman olemassaolonsa, mutta on Jumalan silmissä ikään kuin olematon. (Room 4:17) Kun Jumala puhalsi Aatamin sieraimiin elämän hengen, niin hänestä tuli elävä sielu. (1Moos 2:1Kor 15:45) Tätä kohtaa on käytetty tukemaan sitä näkemystä, että ihminen on tietoinen olento vain silloin, kun hän on ruumiissa ja häneen puhallettu henki on pelkästään elämän henki eikä mitään tietoista olemista ole ruumiin ulkopuolella. Edellä luetellut ja selitetyt Raamatun kohdat kumoavat kuitenkin tämän näkemyksen tai ovat selvässä ristiriidassa sen kanssa. Jos ihmisellä ei ole tietoista olemista aineen ulkopuolisena henkenä, niin Raamatussa on sellaista ainesta, mikä ei ole Jumalan tahdon mukaista opetusta. Toisin sanoen usko siihen, että ihminen on vain aineellisessa ruumiissa ollessaan itsensä tiedostava olento, ei ole Raamatun opetusten mukainen. Lapsen sielun kehitys Kun lapsi syntyy tähän maailmaan, ei hän pysty ajattelemaan selkeästi eikä ilmaisemaan itseään muuten kuin vaistonvaraisin liikkein, elein ja äännähdyksin. Vauvat eivät osaa puhua eikä heillä ole kielellistä ymmärrystä. Lapsi oppii puhumaan yleensä vasta toisen elinvuotensa aikana, jolloin hän pystyy ilmaisemaan alkeellisesti itseään. Kielellinen ymmärrys lisääntyy iän myötä ja sitä kautta myös viisaus, kun ihminen saa lisää tietoa ympäröivästä maailmasta aistihavaintojen kautta. Älykkyys on kuitenkin synnynnäistä eikä sitä voida sanottavasti lisätä: oppimiskyky voi kuitenkin huonontua iän myötä tai onnettomuuden tai sairauden seurauksena. Aivojen rakenne ja toiminta vaikuttavat siten oleellisesti ihmisen oppimiskykyyn ja sielun laatuun. Jokainen voi oppia vain sen verran, mihin rahkeet riittävät. Kehitysvammaisen tai henkisesti jälkeenjääneen oppimiskyky on hyvin rajallinen. Onko ihmisen tietoinen olemus sitten pelkästään aivojen toiminnasta riippuvaa, koska ihmisen tieto ja uskomusjärjestelmä muovautuvat pitkän ajan kuluessa hänen oppimiskykynsä johdosta? Onko ihminen olemassa sieluna tai henkenä jo ennen kuin hänestä tulee itsensä tiedostava ja muiden kanssa kommunikoiva ihminen kehityksen kautta? Onko ihmisellä sielu jo hedelmöityneessä munasolussa tai ennen sitä, niin että sielu kiinnittyy materiaan jossakin vaiheessa sikiön tai vauvan kehitystä? Joudumme pohtimaan tällaisia kysymyksiä materialistista maailmankatsomusta tunnustavassa maailmassa. Myös uskon harjoittamisen kannalta on tärkeää tietää ja ymmärtää tai ainakin uskoa, missä vaiheessa ihmisestä tulee ihminen vai onko ihminen ollut aina olemassa? Kristinuskon kannalta ajateltuna ihminen ei voi olla ollut aina olemassa, koska Jumala on ainoa, jolla ei ole alkua. Muut olevaiset ovat luotuja paitsi Jumala, joka on ollut aina olemassa. Jumala ei tarvitse olemiselleen mitään syytä, vaikka filosofit sitä syytä hänen olemiselleen yrittävät miettiä. Hän on ja ilman häntä ei mitään muuta voisi olla olemassa. Syyn ja seurauksen laki koskee lähinnä luotuja olentoja, ei Luojaa. Jumala ei tarvitse olemiselleen syytä, mutta hänen olemisensa seuraukset ja luomistyö ovat kaikkien nähtävillä. Suuri osa kristityistä pitää ihmisen alkuhetkenä munasolun hedelmöittymistä. Tästä syystä hedelmöityneen munasolun poistamista ehkäisyvalmistein tai abortin kautta naisen sisältä ei hyväksytä niissä piireissä, missä tätä asiaa on syvällisemmin pohdittu. Protestanttien joukossa ei tässä asiassa olla yhtä tarkkoja, sillä liberaaliteologian saatua vallan seurakunnassa ovat e-pillerit ja abortit saaneet laajan hyväksynnän nimeltään kristittyjen joukossa. Olen kirjoittanut abortista ja ehkäisystä erillisen kaksiosaisen artikkelisarjan. 1. Ehkäisy ja abortit 2. Abortti ja ehkäisy Jotkut uskovat siihen, että Jumala on tehnyt ihmisten näkymättömän henkiolemuksen eli sielun jo ennen maailman perustamista. Sielu kiinnitetään ihmisalkioon äidin kohdussa tai hedelmöityksessä. Näin ihmisestä tulee ruumiillinen ihminen joko hedelmöityksessä tai äidin kohdussa, mutta hän on olemassa sitä ennen sielujen varastossa, mikä on Jumalan luona. Raamatussa ei ole suoranaista tukea tälle ajatukselle ihmisen pre-eksitenssistä eli olemisesta Jumalan luona ennen sikiämistä tai

5 syntymää. Raamatussa kerrotaan vain siitä, että Jumala tuntee ja tietää edeltä ne, jotka hänen valittujaan ja pelastuneita ovat. (Jer 1:5; Psa 139:16; Room 8:28-30; Gal 1:15; 2Tim 1:9; 1Piet 1:2; Ilm 13:8) Tämä on eri asia kuin se, että ihminen olisi ollut olemassa sieluna ennen biologista sikiämistä. Materialistinen maailmankatsomus ja psykologia selittävät nykyisin ihmisen tietoisen olemuksen pelkästään kehittyneiden aivojen toiminnasta johtuvaksi. Tästä syystä ihmisen alkiot on lupa hävittää tai tehdä niiden avulla tieteellistä tutkimustyötä. Abortit ovat hyväksytty ja laillinen tapa vähentää syntyvyyttä. Ihmiset puhuvat harhaanjohtavasti jälkiehkäisystä, vaikka kyse on elävän ihmisalkion elämän päättämisestä väkivaltaisin keinoin eli ihmisen tappamisesta. Tulevaisuudessa jopa pieniä vauvoja voidaan tuhota tai käyttää tieteellisiin tutkimuksiin, koska ne eivät tiedosta itseään, kunhan tutkimustyö tehdään vain syvässä narkoosissa tai paikallispuudutuksessa ja lopetetaan vauvan elämä sen jälkeen herättämättä häntä kärsimään leikkauksien ja kokeiden seurauksena. Lapsensa hylkääville portoille ja muille ihmisille voidaan maksaa jatkossa palkkio siitä, että he uhraavat jälkeläisiään tieteelliseen tutkimustyöhön ja varttuneempien rikkaiden ihmisten biologisiksi varaosiksi. Ihmisellä ei katsota olevan eläintä kummempaa arvoa, kunhan hän on vain riittävän kehittymätön ja vähäinen ymmärrykseltään tai hänet pidetään tiedottomassa tilassa, missä hänet voidaan sitten kivutta lopettaa. Nukkuvan tai tiedottoman ihmisen pikainen surmaaminen ei ole silloin moraalisesti tuomittava teko, jos surmattava yksilö katsotaan yhteiskunnalle vaaralliseksi tai kelvottomaksi yksilöksi. Koska kuoleman jälkeen ei ole mitään ihmisen tietoista olemista, ei ihmisen elämällä ole suurta väliä. Monet kokevat kuoleman helpotuksena ja ratkaisuna elämän kärsimyksiin, joten sitä ei tarvitse lainkaan pelätä vaan sitä tulee pikemmin tavoitella, jos elämä ei hymyile ja selviytyminen on vaikeaa. Evoluutioteorian kannattamisen lisääntymisen myötä ihmistä pidetään bakteerin tapaisesta eliöstä kehittyneenä eläimenä, jolla ei ole paljon suurempaa arvoa kuin eläimillä. Jos joku on kehitysvammainen tai vähä-älyinen, voidaan hänet tappaa ja hävittää yhteisöstä, etenkin, jos sellainen ihminen on syyllistynyt väkivaltaisiin tekoihin. (Yhdysvalloissa älykkyysosamäärä vaikuttaa jo nyt kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon joissakin osavaltioissa!) Vähäistä älykkyyttä pidetään silloin syynä epäkelpoisuuteen, mikä antaa oikeuden poistaa nämä vammaiset ja kelvottomat yksilöt yhteisöstä. (populaatiosta) Tässä kohden unohdetaan se, että monet sarjamurhaajat ja muut raakalaiset ovat erittäin älykkäitä ihmisiä. Väkivaltainen tai epäsosiaalinen käyttäytyminen eivät ole siten seurausta vähäisestä älykkyydestä vaan se on aina opittu ja valittu elämäntapa, mikä voidaan hyljätä ja opetella elämään niin kuin elää tulisi: Jumalan tahdon mukaan. Tähän tarvitaan vain hyvää sydäntä ja Pyhän Hengen apua. Ymmärrystä ja elämän viisautta voi olla myös vähemmän älykkäällä ihmisellä kuten kehitysvammaisella. Monet heistä ovat kilttejä onnellisia ihmisiä ja paljon parempia kuin maailman älykkäimmät puoskarit ja murhamiehet. Sosiopaatit ovat sen sijaan joskus hyvinkin älykkäitä, mutta he eivät tahdo alistua auktoriteettien valtaan ja ovat paatumuksensa vuoksi kyvyttömiä rakastamaan tai tuntemaan myötätuntoa kärsiviä lähimmäisiä kohtaan. Sosiopaattien käyttäytyminen ei ole perinnöllistä vaan opittua, mutta nykyisin jotkut tutkijat pitävät epäsosiaalista käyttäytymistä ja rikollisuutta perinnöllisenä ominaisuutena, mikä on siis geenien aiheuttamaa. Tästä syystä jotkut ihmiset voitaisiin lukita vankilaan tai muuhun laitokseen jo lapsena, etteivät he aiheuttaisi vahinkoa muille. Lopulta voidaan mennä niin pitkälle, että nämä epäkelvot yksilöt on lupa tappaa jo pienenä, että ihmisrotu jalostuisi evoluution tuloksena moraalisesti mahdollisimman korkealle tasolle. Mitä mieltä sinä olet tällaisesta moraalisesta ajattelusta? Kristinuskon kannalta kannattaa panna merkille se, että opetus ihmisen synnin perinnöllisyydestä poistaa vastuun Jumalan edestä, sillä kukaan ei voi mitään syntiselle kelvottomalle luonnolleen, mikäli se on perinnöllistä eikä opittua ja valittua. Vapaiden suuntien monet kristityt pitävät vielä tätä kirjoitettaessa perisyntiä virheellisenä Raamatun tulkintana. Tulkinnoissa on jonkin verran eroja keskenään, mutta yleinen ajatus on sellainen, että ihminen perii vanhemmiltaan tai oikeammin Adamilta taipumuksen tehdä syntiä ja valita synti, kun lapsi varttuu ymmärryksen ikään. Tätä taipumusta verrataan piilevään sairauteen, mikä aiheutuu esimerkiksi ihmisen kantamasta viruksesta, mutta puhkeaa taudiksi vasta tiettyjen ehtojen täyttyessä ja ajan kuluessa. Taudinkantaja voi olla terve, mutta hänessä on alttius sairastua kantamansa viruksen aiheuttamaan tautiin. (esim. HI-virus ja Aids) Samalla tavalla voidaan ymmärtää synnin periytyminen isältä lapsiin. Minulla on tämän lisäksi oma näkemykseni Aatamin synnin teon aiheuttamasta perinnöllisestä kirouksesta ihmiskuntaan.

6 Aatamin synnin teon seurauksena ihmisestä tuli kuolevainen ja katoavainen olento: ruumis syntyy ikään kuin kuoleman sairaana ja maatuu eli katoaa kuoleman jälkeen. (Room 5:12-21; 1Kor 15:12-30; Apt 2:26,27,31) Myös pienet lapset ja vauvat voivat kuolla, vaikka eivät olisi tehneet itse syntiä. (vrt. Joh 9:1ss.) Lapset eivät synny maailmaan hengellisesti kuolleina ja jumalattomina eikä Jumala tuomitse heitä kadotukseen sen vuoksi, että Adam teki syntiä. Toisen synneistä kadotukseen tuomitseminen on väärämielistä tuomitsemista, mihin Jumala ei syyllisty. Vanhempien tekemistä synneistä voi olla seurauksena se, että lapsi kuolee ruumiillisesti, mutta ei joudu kadotukseen sen vuoksi. Alkoholistin tai narkomaanin lapsi syntyy usein vammaisena tai sairaana, mutta ei hän joudu helvettiin sen vuoksi, että hänen vanhempansa tekevät syntiä. Kun Jumala kostaa isien synnit kolmanteen tai neljänteen polveen, niin tämä kosto tarkoittaa vain niitä, jotka vihaavat häntä ja ovat siis jumalattomia. (2Moos 20:5; Room 8:4-9) Jos lapsesta tulee uskovainen, niin hän on vapaa isien tekemistä synneistä ja niiden aiheuttamasta kirouksesta tai rangaistuksesta. (1Piet 1:17-21) Muiden tekemistä synneistä rankaiseminen on myös kuvausta siitä, miten samat synnit tarttuvat vanhemmilta lapsiin ja kaverilta toiseen eli ihmiset matkivat toinen toistaan siinä, mitä kaikkea pahaa voidaan tehdä. Synnin tekeminen opitaan ja valitaan, missä muiden ihmisten esimerkki ja viettely on keskeisellä sijalla. (Matt 18:6-11; 1Moos 3:1-6) Tämä johtaa tietysti Jumalan tuomion alle myös niiden kohdalla, jotka lähtevät syntiä tekemään toisten houkuttelemana, sillä pakko sitä ei ole tehdä. (Snl 1:1-33) Jotkut puolustavat näkemystä, jonka mukaan jumalattomien ihmisten lapset syntyvät kadotettuina ja hengellisesti kuolleina siten, etteivät vauvat ole syntyneet uudeksi ylhäältä. Jeesuksen opetuksen mukaan ihminen ei voi pelastua, ellei hän synny uudeksi ylhäältä. (Joh 3:3-8) Tämä sana kohdistetaan asiayhteydessä kuitenkin vanhalle ihmiselle eli Nikodeemukselle. Jeesus ei puhu mitään vauvojen tai pienten lasten kohtalosta tässä yhteydessä. Sanat jokainen ja kaikki eivät tarkoita aina kirjaimellisesti kaikkia ihmisiä. Tämä on nähtävissä esimerkiksi siitä, että pedon valtakunnan peto saa kaikki ihmiset panemaan pedon merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, mutta silti on joukko pyhiä ja valituita ihmisiä, jotka eivät sitä merkkiä itseensä ota. (Ilm 13:16,17; 20:4) Ihmisillä on yleinen tapa puhua asioista tällä tavalla liioitellen, kun tarkoitetaan suurta joukkoa ihmisiä tai esimerkiksi kansan enemmistöä, tai kun sanomaa rajoitetaan toisella ehdolla. Raamattu on kirjoitettu ihmisille ihmisten tavalla ja siksi siellä on tällaisia ilmaisuja, mitä ei pidä ottaa aina kirjaimellisesti. Vauvojen ei tarvitse syntyä uudeksi ylhäältä, koska he eivät ole kuolleet hengellisesti synteihin ja rikoksiin eivätkä he ole paatuneita. (Efe 2:1-3; Kol 2:13; Room 11:7; Hebr 3:12-4:13) Vain paatuneet ja sydämensä kovettaneet synnin tekijät tuomitaan kadotukseen: ei viattomia vauvoja, jotka eivät ole tehneet vielä hyvää eivätkä pahaa, kun eivät mitään sellaisesta ymmärrä. (Efe 4:17-19; Jes 7:14-16; 5Moos 1:39) Lapsen tulee kasvaa ymmärtäväiseen ikään asti ja valita pahan tekeminen eli antautua syntiä palvelemaan, ennen kuin hän kuolee hengessä synteihin ja rikoksiin. (Room 6:15-23) Jumalattomaksi ei tulla biologisen syntymän kautta vaan hengellisen kuoleman johdosta, mikä on seurausta sydämen kovettamisesta ja paatumisesta, tahallisesta synnissä elämisestä. (Efe 2:1-3) Vauvat eivät pelastu viattomuudestaan huolimatta oman hyvyytensä tai vanhurskautensa ansiosta vaan Kristuksen vanhurskauden teon ansiosta. (Room 5:12-21; 1Kor 15:12-30; Apt 20:28) Ellei Jeesus olisi noussut ylös kuolleista, ei kukaan voisi pelastua kuoleman vallasta, sillä Jeesus voitti synnin, kuoleman ja perkeleen vallan nousemalla ylös kuolleista. (Hebr 2:14-18; Ilm 1:17,18) Vauvojen vanhurskauttaminen perustuu siten myös Jeesuksen ristinkuolemaan ja ylösnousemukseen, samoin kuin aikuisten ihmisten, mutta vauvoilta ei vaadita uskoa, koska he eivät pysty uskomaan vajavaisen ymmärryksensä vuoksi. (Room 4:25) Aikuisilla on sen sijaan ymmärrystä, mitä tarvitaan sanoman uskomiseen, sillä Jumalan sana on täynnä kielellistä merkitystä, minkä vain varttunut ihminen voi ymmärtää ja uskoa. (Room 10:14-21) Ilman ymmärrystä ja järjellistä kieltä ei kukaan voi uskoa evankeliumin sanaan, joten on turha väittää sitä, että vauvat uskovat, niin kuin luterilaisista suuri osa epätoivoisesti väittää. Jos ymmärrystä ei tarvittaisi evankeliumin sanan uskomiseen, niin Raamatun kääntäminen eri kielille olisi ihan turhaa. Eihän sanaa tarvitse ymmärtää, jotta se voidaan uskoa, mikäli Lutherin teologia olisi totta! Jeesus puhui uudeksi syntymisestä myös siinä yhteydessä, kun kertoi ylösnousemuksesta. (Matt 19:28) Hän käyttää tässä täsmälleen samaa sanaa kuin Paavali opetuskirjeessään hengellisestä uudeksi syntymisestä. (Tiit 3:5) Koska pelastuneet vauvat nousevat ylös, niin myös he syntyvät Jeesuksen sanojen mukaan uudeksi ylhäältä. Näin ollen kukaan ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa, ellei hän synny uudeksi ylhäältä. (Joh 3:3) Uudeksi syntymiseen ei tarvita kasteen luonnollista vettä vaan Jumalan armoa ja uskoa niiden kohdalla, jotka hän kutsuu ymmärrettävän sanan saarnan kautta

7 sisälle pelastukseen. Vauvat valitaan ilman uskoa, koska heiltä ei voida uskoa edellyttää, toisin kuin varttuneilta ihmisiltä. Jumala tahtoo, että maailman kristityt luopuvat lopun aikana perisyntiopista ja uskovat tämän hyvän sanoman, niin että pääsemme yhteyteen Jumalan Pojan tuntemisessa ja uskossa. (Efe 4:1-16) Opillisten erimielisyyksien aiheuttama hajaannus voi päättyä vain siihen, että kaikki kristityt uskovat samalla tavalla eli Jumalan tahdon mukaan. Jos minä olen väärässä jossakin asiassa ja se paljastuu minulle, pitää minun muuttaa mieleni ja ojentautua elämässä sekä opissa totuuden sanan mukaan. Jos sinä olet väärässä jossakin asiassa, pitää sinun hyljätä vääryys ja virheellinen Raamatun tulkinta, niin että noudatat jatkossa Jumalan sanan ohjeita ja opetuksia. Tämä on ainoa tie kristittyjen väliseen aitoon yhteyteen, mutta maailman nimikristityt ja julkijumalattomat tarjoavat oikean opillisen ymmärtämisen tilalle järjettömyyttä sekä valheeseen perustuvaa väärää yhteyttä, harhaoppien ja synnin hyväksymistä, niin ettei ketään saa vääryydestä nuhdella, moittia ja tuomita. Sanoudu irti sellaisen hengen opetuksista ja ojentaudu totuuden mukaan rakkaudessa, koska se on ainoa oikea tie, mille Jumala meitä johdattaa. (2Tess 2:13-17; Joh 14:6; 2Joh) Evoluutioteorian mukaan kelpoisuus ratkaisee sen, mitkä yksilöt saavat jatkaa sukua ja kenen perimä yleistyy osapopulaatioissa. Tämä on osittain totta, sillä vammaiset, syntymästä asti sairaat ja vajaaälyiset tai rujot ihmiset eivät saa kovin usein puolisoa tai jälkeläisiä. Jeesuksen sanojen mukaan on ihmisiä, jotka ovat syntymästä asti avioon kelpaamattomia (eunukkeja). (Matt 19:12) Koska asia on tällä tavalla, ei siihen pidä etsiä muutosta esimerkiksi keinohedelmöityksen tai muiden keinojen avulla. Avioliitto ja suvun jatkaminen ei ole tarkoitettu jokaiselle ihmiselle vaan ainoastaan siihen soveltuville. Ihminen pyrkii geeniteknologian ja keinohedelmöitysten avulla päättämään itse siitä, ketkä saavat lapsia ja ketkä eivät, mutta sellainen toiminta on jyrkästi Raamatun ilmoittaman Jumalan tahdon vastaista. Tuloksena syntyy paljon vammaisia lapsia ja tapahtuu keskenmenoja, sillä Herra ei tahdo ihmisten leikkivän Jumalaa ja päättävän ihmisen elämästä sekä kuolemasta vasten hänen tahtoaan. Hedelmöityshoidoissa tuhotaan valtava määrä ihmisalkioita, mikä on syntiä Jumalan silmissä, samoin kuin siemennesteen käyttäminen jonkun muun kuin oman vaimon hedelmöittämiseen. Luopumuksessa elävä seurakunta ei välitä mitään Jumalan tahdosta vaan väittää Jumalan tahtovan samoja asioita kuin he. He muokkaavat Jumalan kuvan mieleisekseen ja kieltäytyvät uskomasta sellaiseen Jumalaan, minkä Raamattu meille ilmoittaa. Kosminen rakkaus ja luojaenergia sopii heidän jumalakseen, sillä se ei ketään tuomitse eikä puutu ihmisten synnin tekemiseen millään tavalla. Tämä uusi uskonto saa valtaa viimeisenä aikana ja monet itseään kristittynä pitävät ihmiset tunnustavat jo nyt opeillaan uskovansa siihen jumalaan. Raamatun ilmoituksen perusteella ihmisen tietoinen olemus ei ole kiinni pelkästään ihmisen aivojen toiminnasta ja materiasta. On kuitenkin selvää, että ihmisen sielu ja hengellisyys ovat kehitystä siitä, miten lapsi jäsentää maailmaa ja mitä hän oppii elämänsä aikana. Aivojen toiminta on tässä prosessissa keskeisellä sijalla. Lapsi syntyy ikään kuin tyhjänä tauluna tähän maailmaan, minkä totesin jo ensimmäisessä asiakappaleessa. Vaikka ihmisen sielu kehittyy ja muokkautuu hänen valintojensa mukaisella tavalla, ei tämä ole todistus sen puolesta, ettei mitään tietoista olemista ole aivotoiminnan lakattua tai sitä ennen, sikiön kehityksen varhaisessa vaiheessa, jolloin aivojen ja kehon aistinsolut eivät vielä toimi. Tätä asiaa ei voida kuitenkaan todistaa havaintojen ja aistien eli tieteellisen tutkimuksen avulla. Se voidaan vain uskoa tai sitten torjua uskomus epätieteellisenä ja uskoa siihen, ettei ihmisellä ole tietoista olemusta aivotoimintojen ulkopuolella. Niin: sekin asia pitää uskoa, koska sitä ei voida tieteellisesti todistaa. Ei ole siten perusteltua väittää, että on epätieteellistä uskoa ihmisellä olevan sielu jo hedelmöittyneessä munasolussa. Sitä asiaa ei voida tieteellisesti todistaa, joten on epätieteellistä väittää sellaista. Päädymme tässä kohden pattitilanteeseen sen suhteen, mikä perustuu tietoon ja mikä uskoon. Huomaamme, että tieteelliseen materialismiin maailmankatsomuksensa perustavat ihmiset joutuvat myös uskomaan sen, mitä eivät voi todistaa. Se, ettei jotakin asiaa voida todistaa tieteellisesti, ei tarkoita sitä, ettei sitä ole olemassa tai ettei se ole totta. Maailmankaikkeus voi olla esimerkiksi äärellinen, vaikka sitä ei yksikään tiedemies voi todistaa. Minä voin rakastaa Jeesusta tai sitten en rakasta häntä, mutta tuskinpa sitäkään voidaan tieteellisesti todistaa? Käyttäytymiseni ja tekoni puhuvat tietysti puolestaan, niin että rakkaus Jumalaan ja häneen Poikaansa voidaan havaita tai sitten sitä ei ole olemassa. Kaikkia asioita ei voida silti aistein havaita: puhumme silloin uskosta, kun joudumme ottamaan kantaa asioihin, mitä ei voida todistaa, mutta mistä on olemassa järjellistä tietoa ja teorioita, mitkä ovat joko loogisia tai epäloogisia. Jos Jumala on olemassa, hänen tulee olla looginen, sillä itsensä kanssa ristiriitainen Jumala ei voi pysyä vallassa ja pitää kaikkeutta voimassa. (vrt. Mar 3:23-26; Kol 1:15-17)

Tempaus ja Kristuksen tulemus

Tempaus ja Kristuksen tulemus Tempaus ja Kristuksen tulemus Kuolleitten ylösnousemisen toivo Meillä kristityillä on Raamatun ilmoituksen mukaan kuolleiden ylösnousemisen toivo. Apt.23:6; 24:15,21 Toivo tarkoittaa iankaikkista elämää

Lisätiedot

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. Rauha teille! Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 3 Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Kansi: Kimmo Pälikkö Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Rajakatu 7, 15100

Lisätiedot

Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita

Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita Sisällys Johdanto Yleistä tietoa Raamatusta ja ihmisen sekä Jumalan välisestä suhteesta Työkaluja Raamatun tutkimiseen Vanhan Testamentin käännösvirheistä

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

Sairaiden parantuminen

Sairaiden parantuminen Sairaiden parantuminen Uskon sankareiden sairaudet ja kuolema Paavali jätti Trofimuksen Miletoon sairastamaan, Timoteukselle hän antoi ohjeeksi ottaa vähän viiniä usein toistuvien vatsavaivojen hoitamiseksi,

Lisätiedot

ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 1

ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 1 ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 1 ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 2 SUOSITTELEN TÄTÄ KIRJAA Kirjan kirjoittajan, Marko Lindin Jumalan Valtakunnan työtoverina, olen saanut

Lisätiedot

On aika puhdas kirkko

On aika puhdas kirkko On aika puhdas kirkko Kun Jumala kutsui minut ministeriön Hän näytti, että visio tulevista asioista, että olisin paljastaa kolme suuret täplät Kristuksen ruumis. Hän sanoi tuolloin, "He ovat malleja."

Lisätiedot

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y.

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. PEKKA ERVAST KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. II painos (Näköispainos v. 1946 ilmestyneestä laitoksesta) Digitalisoitu näköispainos 2006 Arvi A. Karisto Osakeyhtiön laakapaino Hämeenlinna

Lisätiedot

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun.

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. Armo & Totuus No. 2 / 2006 Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. 4:29) Sisältö No. 2 / 2006 2 Kun vetten läpi käyt

Lisätiedot

N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN ÄÄNENKANNATTAJA. Näin sanoo Luther

N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN ÄÄNENKANNATTAJA. Näin sanoo Luther Ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa maan ääriin saakka. Apt:t. 1:8 N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN

Lisätiedot

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen.

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen. KODIN HYVINVOINTI JULKAISIJA: SPA-UP Kansainvälinen lähetysseurakunta Suomen lähetysyhdistys ry OSOITE: Satamatie 10 37800 TOIJALA PUHELIN: (03) 542 5100 PANKKI: Sampo 800015-715655 PAINOPAIKKA: Hämeen

Lisätiedot

Jumalattomalle ei kelpaa mikään

Jumalattomalle ei kelpaa mikään Jumalattomalle ei kelpaa mikään Väärämieliseksi tuomariksi syyttäminen Jumalan kieltäjät kuten ateistit, evolutionistit ja vapaa-ajattelijat syyttävät Jumalaa jatkuvasti siitä, että tämä tuomitsee ihmisiä

Lisätiedot

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind ALKUSANAT ALKUSANAT Johanneksen ilmestyksestä on saatavilla erilaisia selitysteoksia, jotka jättävät lukijansa suuren epätietoisuuden valtaan pystymättä useinkaan antamaan vastauksia suuriin kysymyksiin,

Lisätiedot

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN Jorma Pihkala EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN JOHDANTO Vanhan kirkon yksimielisen perimätiedon mukaan neljäs evankeliumi on apostoli Johanneksen, Sebedeuksen pojan, apostoli Jaakobin veljen, laatima. Matt.4:21

Lisätiedot

5. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 4.7.2004 ARMAHTAKAA! LUUK. 6:36-42. TUKIT SILMILLÄ APOSTOLIEN PÄIVÄ 11.7.2004 HERRAN PALVELUKSESSA LUUK.

5. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 4.7.2004 ARMAHTAKAA! LUUK. 6:36-42. TUKIT SILMILLÄ APOSTOLIEN PÄIVÄ 11.7.2004 HERRAN PALVELUKSESSA LUUK. 5. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 4.7.2004 ARMAHTAKAA! LUUK. 6:36-42. TUKIT SILMILLÄ Vankilaevankelista Reijo Klinu Loikkanen sanoo olevansa kahdesti armahdettu. Istuessaan murhasta elinkautista tuomiotaan vankilassa

Lisätiedot

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista

Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Mitä jokaisen kristityn tulisi tietää islamista Ruqayyah Waris Maqsood ISBN 978-951-97604-1-4 SISÄLLYSLUETTELO Ensimmäinen osa Muslimit eivät ole vihollisia ristiretket ovat ohi! 12 Uskontunnustus 12 Usko

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

"Rauha teille!" Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö

Rauha teille! Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 1 Adventista laskiaissunnuntaihin Kansi: Kimmo Pälikkö Julkaisija: Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Suomen Tunnustuksellinen

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

NRO 11 / 2013 MARRASKUU. Ristin Kansa

NRO 11 / 2013 MARRASKUU. Ristin Kansa NRO 11 / 2013 MARRASKUU JOULUN ODOTUSTA Lumikello Lumi on kiteyttänyt joulun kellon kotimme pihaan. Joulun kello soittaa tänäkin vuonna ihanaa, vanhaa sävelmää elämäämme. Sävel tavoittaa meidät huolien

Lisätiedot

Sivu 1 / 19. Markus O. Niemi. LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa

Sivu 1 / 19. Markus O. Niemi. LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa Sivu 1 / 19 Markus O. Niemi LANGENNUT IHMINEN JA ITSEPETOS Syntiinlankeemuksen seurauksia ihmisen luonnossa ja kristillisessä opetuksessa Mikään hengellinen liike ei ole täysin vapaa harhoista, vaikka

Lisätiedot

MINUUS HENGELLISESSÄ MUUTOS-PROSESSISSA... 1 Luotu elämään... 2. Tuomittu vapauteen... 4 Matka sinuuteen... 5 Alussa oli suhde...

MINUUS HENGELLISESSÄ MUUTOS-PROSESSISSA... 1 Luotu elämään... 2. Tuomittu vapauteen... 4 Matka sinuuteen... 5 Alussa oli suhde... Metakenttään: minuus palvonta läheisriippuvuus Egoismi Kohtaaminen rakastaminen rakkaus luomiskeromus uudesti syntyminen muutosprosessi syntymä kehitys Sören Kierkegaard Simone de Beauvoir J. Karjalainen

Lisätiedot

ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 15 18.1.2012 Seppo Välimäki

ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 15 18.1.2012 Seppo Välimäki 160 ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 15 18.1.2012 Seppo Välimäki Aikakauden täyttyminen ja suuri muutos Vuoden 2012 alussa Pyhä Henki puhui minulle: "Opeta Jeesuksen tulemukseen valmistautumisesta!" - opeta

Lisätiedot

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN Merja-Riitta Savolainen Merja-Riitta Savolainen J O H D A N T O Pohdiskelen elämää, tässä ajassa, Raamatun valossa. Ajatukset, tunteet ja päivät vaihtuvat kirjanteon aikana.

Lisätiedot

Amulekin todistus. Suuri ja viimeinen uhri. Miten armo tyydyttää oikeudenmukaisuuden. Parannuksen tekoa ei pidä jättää huomiseksi.

Amulekin todistus. Suuri ja viimeinen uhri. Miten armo tyydyttää oikeudenmukaisuuden. Parannuksen tekoa ei pidä jättää huomiseksi. 34 LUKU Amulekin todistus. Suuri ja viimeinen uhri. Miten armo tyydyttää oikeudenmukaisuuden. Parannuksen tekoa ei pidä jättää huomiseksi. 1. Ja nyt tapahtui, että kun Alma oli puhunut tämän heille, hän

Lisätiedot

Evankeliumin periaatteet

Evankeliumin periaatteet Evankeliumin periaatteet He tulevat tuntemaan Lunastajansa ja hänen oppinsa kohta kohdalta tietääkseen, kuinka tulla hänen luoksensa ja pelastua. 1. Nefi 15:14 Evankeliumin periaatteet Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

Armo riittää. 6. vsk. 5. valtakunnallinen Kristus-juhla 8. 9.8.2009

Armo riittää. 6. vsk. 5. valtakunnallinen Kristus-juhla 8. 9.8.2009 Armo riittää Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta Numero 3 6. vsk 22.6.2009 Opettele luottamaan Jumalan armolupauksiin Kun Raamattu puhuu syntien anteeksi saamisesta, se kuvaa sitä mm. vaihtokauppana meidän

Lisätiedot

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA

I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Uskontotieteellinen tutkimussarja I PEKKA ERVAST KIRKKO-EKLEESIA Helsingissä 1949 RUUSU-RISTI Hyvinkään Kirjapaino Osakeyhtiö Hyvinkää 1950. Digitalisoitu näköispainos 2006. ALKULAUSE Tämä Pekka Ervastin

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle

Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Armo riittää Vanhaa ja uutta armon valtakunnasta nykyajan ihmiselle Numero 3 9. vsk 12.6.2012 Illan rauhaa Luhanka-järven rannalla. 1. Kor. 13:12. Kuva: Maire Lyytinen 2 Armo riittää Numero 3/2012 Meerin

Lisätiedot