KYSELY: Kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSELY: Kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä"

Transkriptio

1 KYSELY: Kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä Hyvä kuvataiteilijaksi (AMK) valmistunut! Vastaamalla tähän kyselyyn autat kehittämään kuvataiteilijoiden koulutusta ja annat eväitä myös taide- ja kulttuuripolitiikan suunnitteluun. Kysely selvittää kuvataiteilijaksi valmistuneiden kokemuksia ja näkemyksiä koulutuksen antamista valmiuksista, työhön sijoittumisesta, ammattikuvasta, toimeentulosta ja hyvinvoinnista. Keskeisenä teemana on ammattialan tulevaisuus ja siihen kytkeytyvät tieto- ja taitotarpeet. Jokainen vastaus on tärkeä, riippumatta siitä, toimitko tällä hetkellä kuvataiteilijana vai et. Kysely on osa Kuvataiteen koulutustoimikunnan laadullista ennakointihanketta "Kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä". Hankkeen toteuttajia ovat Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) ja Työterveyslaitos. Yhteistyökumppaneita ovat alan oppilaitokset sekä taiteilijajärjestöt. Hankkeen päätulokset raportoidaan vuoden 2012 lopulla Cuporen ja Työterveyslaitoksen yhteisessä nettijulkaisussa. Lisäksi aineistoa käytetään artikkelien kirjoittamiseen. Kyselyn kohderyhmänä ovat kaikki vuosina kuvataiteilijaksi (AMK) Kemi-Tornion, Lahden, Pohjois-Karjalan, Saimaan (ent. Etelä-Karjalan),Satakunnan, Tampereen ja Turun ammattikorkeakouluista sekä Yrkeshögskolan Noviasta (ent. Svenska Yrkeshögskolan) valmistuneet. Kaikki vastaukset käsitellään ja raportoidaan nimettömästi ja luottamuksellisesti. Halutessasi voit lisätä nimesi ja yhteystietosi vastauslomakkeen loppuun mahdollista myöhempää yhteydenottoa varten. Lue kysymykset ja termien määritelmät huolellisesti. Valitse oikea vastausvaihtoehto ja/tai kirjoita vastauksesi kysymyksen jälkeen varattuun tilaan. Tähdellä merkityt kysymykset ovat pakollisia, muihin toivomme Sinun vastaavan soveltuvin osin. Formuläret innehåller öppna frågor som du kan också svara på svenska. Vastaathan kyselyyn mennessä. Jos haluat saada lisätietoa hankkeesta tai kysyä tarkennuksia lomakekysymyksiin, voit kääntyä puoleemme puhelimitse tai sähköpostitse. Lisätietoa hankkeesta saat myös osoitteesta Kiitos vastaamisesta jo etukäteen! Ystävällisin terveisin, Erikoistutkija Pia Houni, Työterveyslaitos (pia.houni[at]ttl.fi) Erikoistutkija Sari Karttunen, Cupore (sari.karttunen[at]cupore.fi, ) Projektitutkija Kaisa Herranen, Cupore (kaisa.herranen[at]cupore.fi, ) HUOM! Jos vastaat kyselyyn tämän linkin kautta, et pysty teknisistä syistä keskeyttämään vastaamista, vaan kysely on täytettävä loppuun yhdellä kertaa. Jos haluat henkilökohtaisen linkin, joka mahdollistaa palaamisen antamiisi vastauksiin, voit pyytää sen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kaisa.herranen[at]cupore.fi. Tämä kyselylinkki on vapaasti levitettävissä kyselyn kohderyhmälle.

2 TAUSTATIEDOT * Sukupuoli: nainen mies * Äidinkieli: suomi ruotsi muu, mikä? * Syntymävuosi: * Syntymäpaikkakunta: * Asuinpaikkakunta: Pääasiallinen työskentelypaikkakunta (jos eri kuin asuinpaikkakunta): * Siviilisääty: avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa avoliitossa naimaton (ei avoliitossa) eronnut leski * Lasten lukumäärä: Alle 18-vuotiaiden lasten lukumäärä: * Kuinka monta henkilöä asuu kanssasi samassa taloudessa (laske itsesi mukaan)?

3 KOULUTUS * Mikä on pohjakoulutuksesi? peruskoulu (tai vastaava) ammattikoulu lukio/ylioppilastutkinto lukio ammatillisen koulutuksen yhteydessä * Missä oppilaitoksessa suoritit kuvataiteilijan ammattikorkeakoulututkintosi? Mikä tai mitkä olivat suuntautumisalasi tai pääaineesi (esim. taidemaalaus, mediataide tai valokuvaus)? Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Saimaan ammattikorkeakoulu / Etelä- Karjalan ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Svenska Yrkeshögskolan / Yrkeshögskolan Novia Tampereen ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu

4 * Minä vuonna aloitit kuvataiteilijan amkopintosi? * Minä vuonna valmistuit? * Oletko suorittanut kuvataiteilijan amk-tutkinnon lisäksi (ennen sitä tai sen jälkeen), muun ammatillisen tai korkeakoulututkinnon tai pätevyyden? en kyllä Merkitse taulukkoon kuvataiteilijan amk-tutkinnon lisäksi suorittamasi tai aloittamasi tutkintoon johtavat ammatilliset tai korkeakouluopinnot tai pätevyydet. Sinulla on mahdollisuus tarkentaa antamiasi tietoja osion lopussa. Tutkinto/opinnot nro 1 Tutkintonimike Oppi-/pääaine Oppilaitos Aloitusvuosi Suoritusvuosi * Oletko suorittanut ammattikorkeakoulusta kuvataiteilijaksi valmistumisen jälkeen lisä- tai täydennyskursseja tai opintokokonaisuuksia, jotka eivät johda tutkintoon? en kyllä

5 Merkitse taulukkoon suorittamasi tai aloittamasi lisä- tai täydennyskurssit sekä opintokokonaisuudet. Sinulla on mahdollisuus tarkentaa antamiasi tietoja osion lopussa. Kurssi/opintokokonaisuus nro 1 Kurssin/opintokokonaisuuden nimi Oppilaitos Suoritusvuosi Mahdollisia tarkennuksia koulutukseesi:

6 TYÖTILANNE * Teetkö tällä hetkellä KUVATAITEILIJAN TYÖTÄ? Kuvataiteilijan työllä tarkoitetaan tässä kuvataiteen harjoittamista ammattina. kyllä, kokoaikaisesti kyllä, osa-aikaisesti ei, en tee kuvataiteilijan työtä tällä hetkellä ei, olen lopettanut kuvataiteilijan työn tekemisen ei, en ole koskaan tehnyt kuvataiteilijan työtä * Teetkö tällä hetkellä KUVATAITEESEEN LIITTYVÄÄ TYÖTÄ? Kuvataiteeseen liittyvällä työllä tarkoitetaan tässä alan erityistietoja ja -taitoja vaativaa työtä. kyllä, kokoaikaisesti, mitä? kyllä, osa-aikaisesti, mitä? en tee kuvataiteeseen liittyvää työtä * Teetkö tällä hetkellä MUUTA TYÖTÄ? Muulla työllä tarkoitetaan tässä työtä, joka ei vaadi kuvataiteen erityistuntemusta. kyllä, kokoaikaisesti, mitä? kyllä, osa-aikaisesti, mitä? en tee muuta työtä Kuinka työaikasi jakautui KYSELYVIIKOLLA kuvataiteilijan työn, kuvataiteeseen liittyvän työn ja muun työn kesken? Arvioi montako tuntia teit kutakin työtä. Kyselyviikolla tarkoitetaan kuluvaa viikkoa. Jos olet tämän viikon TILAPÄISESTI tekemättä töitä esimerkiksi sairauden tai loman takia, vastaa poissaoloa edeltäneen työviikon mukaan. * Työhön käytetty aika (tuntia) Kuvataiteilijan työ Kuvataiteeseen liittyvä työ Muu työ Jos opiskelet, kuinka monta tuntia käytit siihen kyselyviikolla?

7 * Mikä on työmarkkinatilanteesi tällä hetkellä? Voit valita useita vaihtoehtoja. Kysymys koskee sekä kuvataiteilijan työtä että kaikkea muuta ansiotyötä. palkansaaja kokoaikaisessa, vakinaisessa työsuhteessa palkansaaja osa-aikaisessa, vakinaisessa työsuhteessa palkansaaja kokoaikaisessa, määräaikaisessa työsuhteessa palkansaaja osa-aikaisessa, määräaikaisessa työsuhteessa yrittäjä, yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi) yrittäjä, avoin yhtiö yrittäjä, kommandiittiyhtiö yrittäjä, osakeyhtiö yrittäjä, osuuskunta freelancer, työsuhteessa freelancer, toimeksiantosuhteessa vapaa taiteilija (ei työsuhteessa eikä toimeksiantosuhteessa) työskentelyapurahan saaja työtön työnhakija työvoimapoliittisessa tai vastaavassa koulutuksessa vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla varusmies- tai siviilipalveluksessa päätoiminen opiskelija eläkeläinen muu, mikä? Tarkenna halutessasi kuvausta työtilanteestasi:

8 Jos teet kuvataiteeseen liittyvää työtä tai muuta työtä, mikä tähän on syynä?

9 TYÖN JA KOULUTUKSEN SUHDE Tässä osiossa pyydämme sinua arvioimaan suorittamaasi kuvataiteilijan ammattikorkeakoulututkintoa suhteessa kuvataiteilijan ammatin harjoittamiseen sekä laajemmin työelämään. * Mitkä olivat tärkeimmät kuvataiteilijan amk-koulutuksen antamat valmiudet kuvataiteilijan ammatin harjoittamisen kannalta? Mainitse 1-3 keskeisintä. * Jäikö kuvataiteilijan amk-koulutuksestasi puuttumaan olennaisia valmiuksia kuvataiteilijan ammatin harjoittamisen kannalta? Mainitse 1-3 keskeisintä. * Sisältyikö kuvataiteilijan amk-opintoihisi seuraavia aihepiirejä? yrittäjyys/liiketoimintaosaaminen apurahan hakeminen taiteilijan työttömyys-, sosiaali- ja eläketurvan tuntemus verotus-, tekijänoikeus- ym. lainsäädännön tuntemus manageri- yms. palveluiden käyttö opintoihini ei sisältynyt edellä mainittuja aihepiirejä

10 * Millaista kansainvälistä tai ulkomaankokemusta sait kuvataiteilijan amk-opintojesi aikana? Voit valita useita vaihtoehtoja. vaihto-opiskelu ulkomailla kontaktit ulkomaisiin vaihto-opiskelijoihin Suomessa ulkomaiset opettajat Suomessa työharjoittelu ulkomailla työharjoittelu kansainvälisessä yhteisössä tai ympäristössä Suomessa opintomatka ulkomaille intensiivikurssi ulkomailla näyttelyn pitäminen ulkomailla muuta, mitä? opintoihini ei sisältynyt kansainvälistä tai ulkomaankokemusta

11 Jos olet kokenut vaikeuksia kuvataiteilijan ammatissa, mistä arvelet tämän johtuneen? Voit valita useita vaihtoehtoja. ammatillisten valmiuksien puute koulutuksen puutteet väärä koulutus amk-tutkintoa ei arvosteta edustamani kuvataiteen laji ja -tekniikka välittäjäorganisaatioiden kehittymättömyys verkostojen puute yleinen taloudellinen tilanne toimeentulon haasteet taiteenalallani alan kova kilpailu kuvataiteilijoiden liian suuri määrä kuvataiteen marginaalinen asema yhteiskunnassa vaikeus hinnoitella ja myydä omaa osaamista taiteellisen näkemyksen kehittymättömyys työssä jaksamisen ongelmat oma saamattomuus kokemuksen puute asuinpaikka ikä sukupuoli etninen tausta fyysinen vamma muu, mikä?

12 * Oletko missään vaiheessa harkinnut vakavasti, että lopettaisit kuvataiteen harjoittamisen ammattina? en olen, milloin ja mistä syystä? olen jo lopettanut kuvataiteen harjoittamisen ammattina, milloin ja mistä syystä? en ole koskaan harjoittanut kuvataidetta ammattina Jos ET harjoita kuvataidetta ammatiksesi, kuinka katsot hyötyneesi kuvataiteilijan amkkoulutuksesta? Jos ET harjoita kuvataidetta ammatiksesi, teetkö silti kuvataidetta muussa tarkoituksessa? kyllä en

13 TAITEELLINEN TOIMINTA JA AMMATTIKUVA * Kuinka monta vuotta olet työskennellyt kuvataiteilijana? Mitä ammattinimikettä käytät kuvataiteellisen toimintasi yhteydessä? * Mikä on pääasiallinen taiteenlajisi/välineesi? Voit valita useita vaihtoehtoja. installaatio kuvanveisto taidemaalaus mediataide performanssi taidegrafiikka piirustus valokuvataide videotaide yhteisötaide ympäristötaide muu, mikä? * Oletko jonkin valtakunnallisen ammattitaiteilijajärjestön tai -järjestöjen varsinainen tai kokelasjäsen? Voit valita useita vaihtoehtoja. Muu ry Suomen Kuvanveistäjäliitto Suomen Taidegraafikot Taidemaalariliitto Valokuvataiteilijoiden liitto en kuulu mihinkään edellä mainituista järjestöistä

14 Jos olet jonkin edellä mainitsemattoman suomalaisen tai ulkomaisen ammattitaiteilijajärjestön varsinainen tai kokelasjäsen, luettele nuo järjestöt: * Kuulutko kotimaisiin tai kansainvälisiin taiteilijaryhmiin tai -verkostoihin? kyllä, mihin? en

15 * Mitä seikkoja pidät kaikkein TÄRKEIMPINÄ oman ammatti-identiteettisi kannalta? Valitse 3-5 vaihtoehtoa. kuvataidealalla suoritettu tutkinto taidetyön edellyttämien teknisten taitojen hallinta taidehistorian ja -teorian tuntemus ja hallinta nykytaiteen kentän tuntemus taiteellinen näkemys ja pyrkimys sen jatkuvaan kehittämiseen lahjakkuus oman taiteenalan perinteet oman toiminnan hahmottaminen kansainvälisen nykytaidediskurssin osaksi kuuluminen ammattitaiteilijajärjestöön kuuluminen taiteilijaryhmään toiminta alan kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa osallistuminen ammattialan ja -kentän kehittämiseen kollegoiden tuki/arvostus kyky ottaa huomioon asiakkaiden/tilaajien toiveita apurahojen saaminen teosten hankinta julkisiin kokoelmiin näyttelyiden pitäminen näkyvyys taidejulkisuudessa näkyvyys yleisjulkisuudessa palkinnot kyky hallita laajoja projekteja säännöllinen, kurinalainen työnteko itsenäisyys ja vapaus työskentelyssä kyky ansaita elanto taiteen tekemisestä teosmyynti teosten laaja puhuttelevuus tilaustyöt muu, mikä?

16 * Kuuluuko taiteelliseen työhösi seuraavia asioita SUOMESSA? Voit valita useita vaihtoehtoja. yhteis- tai ryhmänäyttelyitä yksityisnäyttelyitä residenssijaksoja projektimuotoista työskentelyä tilaustöitä opetus- tai ohjaustyötä tutkimusta luennointia kuratointia kirjoittamista taiteesta (kritiikkiä, esseitä, esittelytekstejä jne.) asiantuntijatehtäviä (esim. toiminta kilpailuraadeissa tai taideosto-konsultointi) manageripalveluiden käyttöä työskentelyä kuraattorin kanssa galleriasuhde tai -suhteita yhteishankkeita muiden taiteilijoiden kanssa toimintaa taiteilijajärjestöissä toimintaa taidetoimikunnissa, kulttuurilautakunnissa tms. toimintaa taiteilijaverkostoissa muita tehtäviä, mitä? * Kuuluuko taiteelliseen työhösi seuraavia asioita ULKOMAILLA? Voit valita useita vaihtoehtoja. yhteis- tai ryhmänäyttelyitä yksityisnäyttelyitä residenssijaksoja projektimuotoista työskentelyä tilaustöitä opetus- tai ohjaustyötä tutkimusta luennointia kuratointia kirjoittamista taiteesta (kritiikkiä, esseitä, esittelytekstejä jne.) asiantuntijatehtäviä (esim. toiminta kilpailuraadeissa tai taideosto-konsultointi) manageripalveluiden käyttöä työskentelyä kuraattorin kanssa galleriasuhde tai -suhteita yhteishankkeita muiden taiteilijoiden kanssa toimintaa taiteilijajärjestöissä toimintaa taidetoimikunnissa, kulttuurilautakunnissa tms. toimintaa taiteilijaverkostoissa muita tehtäviä, mitä? taiteelliseen työhöni ei kuulu mitään edellä mainituista Suomessa taiteelliseen työhöni ei kuulu mitään edellä mainituista ulkomailla

17 * Oletko työskennellyt ns. taiteen soveltavan käytön parissa (hyödyntänyt kuvataiteilijan ammattiosaamistasi esimerkiksi sosiaali- ja terveyssektorilla, kouluissa, työhyvinvoinnin edistämisessä tai yritysvalmennuksessa)? kyllä, millaisissa tehtävissä ja millä osa-alueilla? en * Oletko tehnyt julkisia teoksia/julkisen taiteen hankkeita? kyllä, mitä ja minkä tahon tilauksesta? en * Millä keinoilla kehität ja pidät yllä ammattitaitoasi? Voit valita useita vaihtoehtoja. taiteellisen työn tekeminen tutkintoon johtava koulutus täydennys- ja lisäkoulutuskurssit yksittäiset luennot ja seminaarit ammattikirjallisuus ja -lehdet järjestötoiminta residenssit ulkomaanmatkat museoissa ja näyttelyissä käyminen keskustelu kollegoiden ja muiden alan ihmisten kanssa internet, sosiaalinen media jokin muu tapa, mikä? en (vielä) millään tavoin

18 * Kuinka työtilasi on järjestetty? Voit valita useita vaihtoehtoja. työskentelen kotona ilman erillistä työtilaa työskentelen kodin yhteydessä olevassa erillisessä työtilassa omistan tai olen vuokrannut erillisen työtilan, joka ei ole kotini yhteydessä olen opettajana tai tutkijana oppilaitoksessa, jonka tiloja voin käyttää oman työni tekemiseen olen opiskelijana oppilaitoksessa, jonka tiloja voin käyttää oman työni tekemiseen työskentelen työnantajani/toimeksiantajani tiloissa työskentelen vaihtuvissa tiloissa kulloisenkin hankkeen mukaan käytän hyväksi julkisia, yksityisten tahojen tai taiteilijajärjestöjen ylläpitämiä työtiloja muuten, miten?

19 TYÖSSÄ JAKSAMINEN JA HYVINVOINTI Vastaa tämän osion kysymyksiin soveltuvin osin työ- ja elämäntilanteestasi riippuen. * Kuinka tyytyväinen olet nykyiseen työhösi tai työtilanteeseesi? erittäin tyytyväinen melko tyytyväinen en tyytyväinen enkä tyytymätön melko tyytymätön erittäin tyytymätön * Kuinka tyytyväinen olet elämääsi nykyisin? erittäin tyytyväinen melko tyytyväinen en tyytyväinen enkä tyytymätön melko tyytymätön erittäin tyytymätön Halutessasi perustele vastauksiasi edellisiin kysymyksiin: Onko työsi ruumiillisesti kevyttä melko kevyttä jonkin verran rasittavaa melko rasittavaa hyvin rasittavaa Onko työsi henkisesti ja/tai sosiaalisesti kevyttä melko kevyttä jonkin verran rasittavaa melko rasittavaa hyvin rasittavaa Halutessasi perustele vastauksiasi edellisiin kysymyksiin:

20 * Montako tuntia työskentelet viikossa keskimäärin? * Montako vapaapäivää pidät viikossa? * Montako viikkoa vuodessa pidät lomaa? Pystytkö itse säätelemään työmäärääsi? erittäin paljon melko paljon jonkin verran vain vähän en lainkaan Kuinka hyvin koet yleensä palautuvasi työsi aiheuttamasta kuormituksesta? hyvin melko hyvin kohtalaisesti melko huonosti huonosti Mitkä ulkoiset tahot tai asiat vaikuttavat työmäärääsi? Mitkä asiat auttavat sinua irrottautumaan työstä vapaalle? Mainitse 1-3 tärkeintä asiaa.

21 Mikä on työssäsi antoisinta? Mainitse 1-3 tärkeintä asiaa. Mitkä asiat aiheuttavat sinulle eniten haittaa, ongelmia tai ahdistusta työssäsi? Mainitse 1-3 tärkeintä asiaa.

22 TOIMEENTULO 2011 * Mikä oli TÄRKEIN toimeentulolähteesi vuonna 2011? kuvataiteilijan työ: teosmyynnit ja -tilaukset kuvataiteilijan työ: palkat ja palkkiot kuvataiteilijan työ: muu, mikä? apurahat kuvataiteilijan työhön kuvataiteeseen liittyvä työ, mikä? muu työ, mikä? muu, mikä? (esim. puolison tulot, äitiyspäiväraha, vanhempainraha, kotihoidon tuki, toimeentulotuki, opintotuki, työmarkkinatuki, eläke, pääomatulot, perintötulot) * Paljonko olivat VERONALAISET ANSIOTULOSI yhteensä vuonna 2011 (euroa)? Käytä apuna veroilmoitustasi tai esitä arvio. Veronalainen eli ennakonpidätyksen alainen tulo tarkoittaa tuloa, josta ei ole vähennetty veroja eikä tulon hankkimisesta koituneita ym. kustannuksia. KUVATAITEILIJAN TYÖSTÄ saadun tulon osuus veronalaisista ansiotuloista (euroa). Huom! Älä laske mukaan verottomia stipendejä, apurahoja tai palkintoja. KUVATAITEESEEN LIITTYVÄSTÄ TYÖSTÄ saadun työn osuus veronalaisista ansiotuloista (euroa). Kuvataiteeseen liittyvällä työllä tarkoitetaan alan erityistaitoja ja tietoja vaativaa työtä.

23 Jos sait vuonna 2011 apurahaa, minkä tyyppinen APURAHA oli kyseessä? Voit valita useita vaihtoehtoja. Mainitse tässä myös taidepalkinnot. Kuinka paljon sait apurahoja ja palkintoja yhteensä vuonna 2011 (euroa)? työskentely-/elinkustannusapuraha näyttökorvausapuraha kohdeapuraha (esim. näyttelyn järjestämiseen) muu apuraha tai palkinto, mikä? Saitko kuvataiteen harjoittamisesta tuloa ULKOMAILTA (esim. näyttelyistä tai teosmyynneistä) vuonna 2011? kyllä en * Olitko TYÖTTÖMÄNÄ TYÖNHAKIJANA TE-toimistossa vuoden 2011 aikana? Kuinka monta kuukautta olit yhteensä työttömänä vuonna 2011? kyllä en

24 KUVATAITEILIJAN TULEVAISUUS Tämän osion kysymyksissä tulevaisuus viittaa vuoden 2025 paikkeille eli runsaan kymmenen vuoden päähän. * Mitkä seuraavista isoista kehityssuunnista vaikuttavat arviosi mukaan ENITEN kuvataiteilijan ammattikuvaan ja osaamistarpeisiin tulevaisuudessa? Valitse 1-3 vaihtoehtoa. väestön ikääntyminen ekologia/kestävän kehityksen vaatimukset monikulttuuristuminen kansainvälistyminen talouden globaalistuminen/yleiset taloudelliset muutokset hyvinvointivaltion ja julkisen sektorin muutokset teknologinen kehitys immateriaalisen tuotannon ja luovien toimialojen esiin nousu työn ja työelämän luonteen muutokset muu, mikä? ei mikään * Miten valitsemasi kehityssuunnat vaikuttavat kuvataiteilijan ammattikuvaan ja osaamistarpeisiin tulevaisuudessa? Perustele vastaustasi edelliseen kysymykseen:

25 * Naisten osuus kuvataideopiskelijoiden ja ammatinharjoittajien keskuudessa on kasvanut parin viime vuosikymmenen aikana merkittävästi. Arveletko, että tämä muutos vaikuttaa kuvataiteilijan ammatin luonteeseen tulevaisuudessa? kyllä ei en osaa sanoa Perustele vastaustasi edelliseen kysymykseen:

26 Mitä osaamista kuvataiteilijoilta vaaditaan tulevaisuudessa? Arvioi kuvataiteilijan erityisosaamisen ja siihen olennaisesti kytkeytyvien tietojen ja taitojen merkitystä kuvataiteilijoiden työtehtävissä tulevaisuudessa. Huomaa asteikko! ASTEIKKO: 0 = ei merkitystä kuvataiteilijoille, 1 = tärkeää joillekin kuvataiteilijoille, 2 = tärkeää monille kuvataiteilijoille, 3 = tärkeää kaikille kuvataiteilijoille. Merkitys tulevaisuudessa * taidealan tekniikoiden ja menetelmien tuntemus ja hallinta * taiteen historian, teorian ja käsitteiden tuntemus ja hallinta * nykytaiteen tuntemus * taidemaailman käytännöt ja toimintatavat * taiteen soveltava käyttö (esim. sosiaali- ja terveyssektorilla tai yritysvalmennuksessa) * taide julkisessa tilassa ja rakentamisessa * taiteellinen näkemys ja taiteilijaidentiteetti * alan arvoperusta ja ammattieettiset periaatteet * oman toiminnan kytkeminen nykytaiteen kotimaiseen ja kansainväliseen kontekstiin * oman toiminnan kytkeminen laajaan kulttuuriseen, yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kontekstiin * taiteidenvälinen osaaminen * taiteen ja tieteen välinen osaaminen * taiteellinen tutkimus * kuratointi * taidekritiikki * taidepedagogiikka * yleisötyö (taiteen ja yleisön lähentäminen) taidelaitoksissa tai vastaavissa Mitä osaamista kuvataiteilijoilta vaaditaan tulevaisuudessa? Arvioi seuraavien yleisten tietojen ja taitojen merkitystä kuvataiteilijoiden työtehtävissä tulevaisuudessa. Huomaa asteikko! ASTEIKKO: 0 = ei merkitystä kuvataiteilijoille, 1 = tärkeää joillekin kuvataiteilijoille, 2 = tärkeää monille kuvataiteilijoille, 3 = tärkeää kaikille kuvataiteilijoille.

27 Merkitys tulevaisuudessa * yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot * verkottumistaidot * esiintymistaito * kirjalliset kommunikointitaidot * toinen kotimainen kieli (ruotsi tai suomi) * vieraat kielet * tiedotus- ja viestintäosaaminen * tietotekninen osaaminen * turvallinen työskentely ja työsuojelu * toiminta monikulttuurisessa ympäristössä * kestävän kehityksen periaatteet * ympäristöosaaminen * ongelmanratkaisutaito * kriittinen ajattelu ja kyseenalaistamisen taidot * tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet ja menetelmät * hanketyö ja projektinhallinta * itseohjautuvuus, itsensä johtaminen * johtamistaidot, muiden johtaminen * työelämän toimintatavat ja työyhteisössä toimiminen * yhteiskunnallis-poliittinen vaikuttaminen * toiminnan suunnittelu ja organisoiminen * verotus-, kirjanpito-, taloushallinto- yms. asiat * tekijänoikeuskysymykset * sopimuskäytännöt * alihankintakäytännöt * teosten ja palveluiden hinnoittelu * rahoitussuunnitelman laadinta ja hallinta * rahoituksen haku * tuottaminen ja managerointi * yrittäjyyteen tai liiketoimintaan liittyvä osaaminen * markkinointiosaaminen * tuotteistaminen, kaupallistaminen, brändäys * asiakaslähtöisen toiminnan periaatteet * pedagoginen osaaminen

28 Halutessasi perustele vastauksiasi tai esitä näkemyksiäsi koskien kuvataiteilijoilta tulevaisuudessa vaadittavaa osaamista: Miten todennäköisiksi arvelet omalla kohdallasi seuraavat seikat tulevaisuudessa? ASTEIKKO: 1 = ei lainkaan tai vain vähän todennäköistä, 2 = ei todennäköistä mutta ei epätodennäköistäkään, 3 = melko tai erittäin todennäköistä.

29 Todennäköisyys tulevaisuudessa * jatkan nykyisellä työpolulla ilman mainittavia muutoksia * perustan perheen ja olen kotona lasten kanssa * työskentelen ulkomailla * osallistun kansainvälisten verkostojen toimintaan mutta asun Suomessa * etenen taiteilijanurallani * toimin eri ammatissa kuin nyt * toimin eri taiteenalalla kuin nyt * harjoitan kuvataiteilijan ammatin rinnalla toista ammattia * en harjoita kuvataidetta ammattina * toimin yhtä aikaa usealla taiteenalalla * minulla on sopimus kotimaisen tai ulkomaisen galleristin kanssa * käytän manageripalveluita * teen taidealan opetustyötä * toimin kuraattorina tai tuottajana * sovellan kuvataiteellista osaamistani visuaalisen suunnittelun alueella * teen taiteen soveltavan käytön hankkeita sosiaali- ja terveyssektorilla * teen taiteen soveltavan käytön hankkeita yritysmaailmassa (esim. yritysvalmennus) * teen yhteistyötä arkkitehtien ja kaupunkisuunnittelijoiden kanssa julkisen taiteen hankkeissa * teen taidealan ulkopuolista työtä * noudatan kestävän kehityksen periaatteita taiteen tekemisessä * toimin työhuonekollektiivissa * työskentelen jonkin aikaa apurahan turvin * hankin yksityisen mesenaatin tai sponsorin työlleni * haen rahoitusta työlleni crowdfundingin (joukkorahoituksen) kautta * hankin kuvataidealan lisä- tai jatkokoulutusta * hankin muun taidealan koulutusta * hankin taidealan ulkopuolista koulutusta * elän ainakin jonkin aikaa toimeentuloturvan varassa * työskentelen yritysmuodossa kuvataiteilijana * osallistun yhteiskunnallisten tai poliittisten liikkeiden toimintaan * olen työvoimakoulutuksessa * olen ainakin jonkin aikaa työttömänä

30 * Millaisia ammatillisia tulevaisuuden toiveita ja suunnitelmia sinulla on? * Sisältyykö ammatillisiin tulevaisuuden suunnitelmiisi lisä-, jatko- tai täydennyskoulutusta? kyllä, millä osaamisalueella? ei en osaa sanoa * Mitä parannettavaa kuvataiteilijakoulutuksessa mielestäsi olisi tulevaisuudessa? Visioi vielä uusia tapoja, joilla kuvataiteilijoiden tietoja ja taitoja voitaisiin hyödyntää yhteiskunnassa entistä laajemmin:

31 Kiitos vastauksestasi! Tässä voit antaa palautetta kyselylomakkeesta, josta on tarkoitus kehittää väline kuvataiteilijoiden osaamistarpeiden ennakointiin ja työelämään sijoittumisen seurantaan: Halutessasi merkitse tähän nimesi ja puhelinnumerosi mahdollista myöhempää yhteydenottoa varten. Vastauksesi käsitellään tästä huolimatta nimettömästi ja luottamuksellisesti.