HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) SAIRAANHOITOPIIRI. Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (30) SAIRAANHOITOPIIRI. Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAU Aika klo 17:00-18:00 Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 54 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TA- LOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKÖN NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN KLINIKKA- RYHMÄÄN KUULUVAN YLILÄÄKÄRIN VIRAN (1A ) LAKKAUTTAMINEN JA OSASTON- YLILÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN ALKAEN TOISTAISEKSI 56 UUDENMAAN SAIRAANKULJETUS OY:N HANKIN- TAOIKAISU TAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN KOSKIEN ENSIHOIDON D-TEHTÄVIEN HANKINTAA PEIJAK- SEN (VANTAAN JA KERAVAN) ALUEELLA 57 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET MUUT ASIAT 24

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) Osallistujat Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot Läsnä Peura Sirpa puheenjohtaja 17:00-18:00 Kammonen Viljami varapuheenjohtaja 17:00-18:00 Berner Michael jäsen 17:00-18:00 Havansi Lahja jäsen 17:00-18:00 Helkkula Vesa jäsen 17:00-18:00 Hiltunen Leo jäsen 17:00-18:00 Hyvärinen Maritta jäsen 17:00-18:00 af Hällström Nina jäsen 17:00-18:00 Nuorteva Johanna jäsen 17:00-18:00 Sistonen Helena jäsen 17:00-18:00 Viljakainen Paula jäsen 17:00-18:00 Vuorento Reijo jäsen 17:00-18:00 Yliniemi Jari jäsen 17:00-18:00 Lepäntalo Mauri yliopiston edustaja 17:00-18:00 Luhtanen Leena hallituksen edustaja 17:00-18:00 Sarlund Juha varajäsen 17:00-18:00 Veikanmaa Jouko varajäsen 17:00-18:00 Muu Lindén Aki HYKS-sha johtaja 17:00-18:00 (oto) Finnilä Jari HYKS talousjohtaja 17:00-18:00 Mäkijärvi Markku johtajaylilääkäri, 17:00-18:00 Vento Jaana sihteeri, hallintopäällikkö 17:00-18:00 Herranen Tiina johdon assistentti 17:00-18:00 Poissa Nikkola Marja jäsen Rosbäck-Mikkonen Heidi jäsen Allekirjoitukset Pöytäkirja allekirjoitettu Sirpa Peura puheenjohtaja Jaana Vento sihteeri

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu Maritta Hyvärinen pöytäkirjantarkastaja Helena Sistonen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja on nähtävänä osoitteessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri hallintokeskus, Stenbäckinkatu 9, HUS, vahtimestarinkanslia. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maritta Hyvärinen ja Helena Sistonen. Käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Päätös Hyväksyttiin

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU /02/02/2014 HYKS 54 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2014 seurantarapor tin sairaanhoitoalueen ja tulosyksiköiden toteumatiedot ovat oheismateriaalina A. Kuntayhtymän toinen vuosiennuste laadi taan tammi-heinäkuun tietojen perusteella elo kuussa ja se käsi tellään lautakunnan syyskuun kokouksessa. Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2014 Kysyntä (vertailu tammi-kesäkuu 2014/2013) elektiiviset lähetteet (kaikki) + 2,2 % (vrt. 2013) jäsenkuntien terveyskeskuslähetteet +4,8 % (vrt. 2013) hoidettuja jäsenkuntien eri potilaita +2,1 % (vrt. 2013) Hoitotakuu (tilanne kesäkuun lopussa / tammi-kesäkuussa) elektiivisistä lähetteistä 2,2 % käsittelyaika yli 21 päivää kiireettömään hoitoon odottajia (vrt. vuoden 2013 loppuun; potilasta) yli 6 kk vuodeosastolle odottaneita 406 (3,0 % odottajista) polikliiniseen hoitoon odottavia (joista yli 90 pv odottaneita 1 629; 8,7 % odottajista) Tuotanto (jäsenkunnat) Toteuma 1-6/2014 / TA 1-6/2014 NordDRG-tuotteet + 3,9 % käyntituotteet + 6,1 % hoitopäivätuotteet - 3,7 % Talous (toteuma tammi-kesäkuu) toimintatuotot poikkeama TA 1-6/2014; +1,0 % / 6,6 milj. euroa jäsenkunnat TA 1-6/2014; + 3,1 % / 17,5 milj. euroa muut myyntituotot TA 1-6/2014; - 13,2 % / - 12,8 milj. euroa toimintakulut poikkeama TA 1-6/2014; +1,5 % / 10,0 milj. euroa henkilöstökulut TA 1-6/2014; + 0,5 % / + 1,5 milj. euroa tilikauden tulos +13,5 milj. euroa (TA 1-6/ ,5 milj. euroa) Henkilöstö (vertailu tammi-kesäkuu 2014/2013) henkilötyövuosia -1,0 % / -47 htv sairauspoissaolot 6,2 päivää / henkilö (0,3 pv/hlö pienempi kuin vuonna 2013)

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) Sairaanhoidollinen palvelutuotanto HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun toteuma jäsenkuntien potilaille tuotettavien jäsenkuntien maksuosuuteen kuuluvien pal velujen lukumäärästä ylittää kaudelle suunnitellun NordDRG -tuotteissa (9 438 kpl / 3,9 %) ja käyntituotteissa ( kpl / 6,1 %). Hoitopäivätuotteiden toteuma puolestaan alittaa suunnitellun ( kpl / - 3,7 %). Jäsenkuntien yhteenlaskettu NordDRG - ja käyntituotteiden to teuma ylittää vuoden 2013 tuotannon 3,8 %:lla ( kpl). HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkuntien maksuosuus tammi-ke säkuussa ylittää vastaavan ajan talousarvion 17,5 milj. eurolla (3,1 %). Suurimmat euromääräiset palvelusuunnitelman ylitykset ovat Espoolla 6,5 M (5,9 %) josta Jorvin yhteispäivystyksen ter veyskeskuskäyntien kirjausmuutoksen vaikutus on 1,6 M sekä Vantaalla 5,5 M (5,8 %), Helsingillä 3,1 M (1,2 %), Nurmijärvel lä 1,2 M (15,7 %), Raaseporilla 1,1 M (26,4 %) ja Lohjalla 1,0 M (11,6 %). Vastaavasti euromääräisesti suurimmat palvelu suunnitelman alitukset ovat Keravalla -1,4 M (-8,2 %) ja Porvool la -1,1 (-11,4 %). HYKS-sairaanhoitoalueen koko oman tuotannon keskihinta jä senkunnille tammi-kesäkuussa oli 595,7 euroa tuotteelta, mikä on 1,9 % vähemmän kuin vuoden 2014 talousarvion suunniteltu kau den keskihinta (- 11,2 euroa / tuote) ja 1,4 % (8,3 euroa /tuo te) enemmän kuin vuoden 2013 vastaavan ajan keskihinta. Jorvin yhteispäivystyksessä jäsenkuntien terveyskeskuskäyntien toteuma tammi-kesäkuussa ylittää vastaavan ajan talousarvion käynnillä (+10,7 %), mutta alittaa vuoden 2013 tammi-kesä kuuhun toteuman käynnillä (- 37,2 %). Vähenemä vuodes ta 2013 johtuu yhteispäivystyksessä marraskuussa 2013 tehdyis tä muutoksista akuuttilääketieteen erikoisalan koulutuksen käyn nistymisen vuoksi, jonka seurauksena osa aiemmin terveyskes kuskäynteinä kirjatuista ja laskutetuista käynneistä kirjataan ja laskutetaan päivystyskäyntei nä. Oman tuotannon laskutettavia siirtoviivepäiviä laskutettiin jäsen kunnilta tammi-kesäkuussa yhteensä vain 155 päivää / eu roa, kun edellisvuoden vastaavana aikana laskutus oli 1,4 milj. euroa (2 311 päivää). Hoitoon odottavat ja lähetekehitys Kiireettömään vuodeosastohoitoon odottavia potilaita oli kesä kuun lopussa yhteensä Hoitoon odottavien potilaiden ko konaismäärä on 2,3 % (306 potilasta) korkeampi kuin vuoden 2013 lopussa. Hoitoon yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita oli kesäkuun lopun tilanteessa 406 potilasta (12/2013 yhteensä 247 potilasta). Odottajat jakautuvat erikoisaloittain seuraavasti; plas tiikkakirurgia 185 (45,6 %), verisuonikirurgia 46 (11,3 %), rintarauhaskirurgia 36 (8,9 %), gastroenterologinen kirurgia 29 (7,1 %), silmätaudit 28 (6,9 %), lastentaudit 26 (6,4 %), neurokirurgia 22 (5,4 %) ja muut 34 (8,4 %).

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) Kiireettömiin polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitoihin odottavia potilai ta oli HYKS-sairaanhoitoalueella kesäkuun lopussa yhteensä odottajaa, mikä on odottajaa vähemmän kuin vuoden 2013 lopussa. Yhteensä odottajaa on odottanut yli 90 päi vää, jotka jakautuivat seuraaville erikoisaloille: silmätaudeille 530 pot. (32,5 %), fysiatriaan 345 pot. (21,2 %), kardiologiaan 181 pot. (11,1 %), anestesiologiaan 89 pot. (5,5 %), ortopediaan 85 pot. (5,2 %), KNK-taudeille 83 pot. (5,1 %) ja muille erikoisaloille 316 pot. (19,4 %). Yli 3 kk odottaneiden osuus kaikista pkl-odot tajista on kesäkuun lopussa 8,7 % (vrt. v.2013 lopun tilanne: 6,6 %). Alkuperäisten elektiivisten lähetteiden (ilman asiantuntijakonsul taatiota) määrä on tammi-kesäkuussa lisääntynyt viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 2,2 % (2 324 kappaletta). Elektiivisten lähetteiden määrän kasvusta huolimatta ei yli 21 päivän käsittely ajan lähetteiden osuus ole kasvanut. Vuoden 2014 tammi-kesäkuun aikana on hoidettu eri hen kilöä (+ 2,2 %) enemmän kuin vuonna 2013 vastaavana aikana. Kun Jorvin yhteispäivystyksen terveyskeskuspotilaita ei oteta huomioon, on hoidossa ollut eri henkilöä (+3,5 %) enem män kuin vuonna Osa lisäyksestä johtuu Jorvin yh teispäi vystyksen kirjauskäytännön muutoksesta. Henkilöstö HYKS-sairaanhoitoalueen keskimääräinen henkilöstömäärä tam mi-kesäkuussa oli , kesäkuun 1. päivän henkilöstömäärän ollessa Talousarvion henkilötyövuodet (9 181) ovat tam mi-kesäkuussa toteutuneet 50,9 %:sti (4 670 htv). Henkilötyövuo sia on kertynyt tammi-kesäkuussa 1,0 % (- 47 htv) vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Vuokratyövoimaa on hankittu tammi-kesäkuussa 1,4 milj. eurolla, mikä on 0,3 milj. euroa vähemmän kuin kauden talousarviossa on suunniteltu ja 0,5 milj. euroa vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana toteutui. Lyhytaikaisten (< 13 päivän) sijaisten palkkakulut ovat 1,2 milj. euroa (-42,6 %) pienemmät kuin vuoden 2013 tammi-kesäkuussa. Sairauspoissaolopäiviä on rekisteröity tammi-kesäkuussa päivää, mikä on päivää (-3,7 %) vähemmän kuin viime vuo den vastaavana aikana. Keskimäärin sairauspoissaolopäiviä hen kilöä kohden on ollut 6,2 päivää, mikä on 0,3 pv/hlö (-4,5 %) pie nempi kuin vuonna Huomioitavaa on, että edellisen kuu kauden sairauspoissaolotietoihin tulee kuitenkin vielä jonkin ver ran lisäyksiä takautuvasti. Talous Toimintatuotot kokonaisuudessaan ylittivät tammi-kesäkuussa kauden talousarvion 1,0 %:lla / 6,6 milj. eurolla, kuitenkin jäsen kuntien maksuosuus ylitti talousarvion 17,5 milj. eurolla (3,1 %). Kesäkuussa toimintatuotot toteutuivat 2,7 % / 3,0 milj. euroa kuu kauden talousarviota suurempina. Vuoden

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) tammi-kesäkuu hun verrattuna toimintatuotoissa on nousua 2,2 % /14,6 milj. eu roa. Toimintakulut ylittävät tammi-kesäkuussa kauden talousarvion 1,5 %:lla / 10,0 milj. eurolla. Kesäkuussa toimintakulut toteutuivat 1,7 % (noin 2,0 milj. euroa) kuukauden talousarviota suurempina. Kuluryhmittäin tarkasteltuna, kun vuoden 2014 talousarvioon si sältymättömät vuoden 2014 kirjanpidon tiliöintimuutokset on otet tu huomioon, muodostuu muutos kauden talousarvioon seuraa vasti; henkilöstökulut +1,5 milj. euroa, palveluiden ostot +0,04 milj. euroa, aine-, tarvike- ja tavarahankinnat + 8,4 milj. euroa ja muut toimintakulut +0,06 milj. euroa. Tuottajanäkökulmasta tar kasteltuna kauden talousarvion toimintakulujen ylityksestä 91 % muodostuu palvelu- ja tarvikeostoista konsernin sisäisiltä tuottajil ta; pääasiassa HUS-Apteekilta, HUS-Logistiikalta ja HUS-Kuvan tamiselta. Vuoden 2013 tammi-kesäkuun toteumaan verrattuna nousua toi mintakuluissa on 1,4 % / 9,4 milj. euroa. Poistojen toteutuma alittaa tammi-kesäkuussa kaudelle suunnitel lun 3,5 %:lla (-0,2 milj. eurolla). Tilikauden tulos on tammi-kesä kuussa 13,5 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 3,1 milj. euroa kau den talousarvion tavoitetta heikompi. Talousarvion sitovien netto kulujen tammi-kesäkuun toteuma, 565,9 milj. euroa, ylittää kau den talousarvion 3,8 %:lla / 20,7 milj. eurolla. Tuottavuuden kehitys Somaattisten erikoisalojen henkilötyön tuottavuus (DRG-pisteitä/ henkilötyövuosi) on noussut 1,7 % vuoden 2013 tammi-kesäkuu hun verrattuna (v tavoite: +1,5 %). DRG-pisteen kustan nukset (deflatoimaton) ovat nousseet 1,9 % vuoden 2013 vastaa vaan aikaan verrattuna (v tavoite; def latoituna: -1,5 %). Toiminnan ja talouden epävarmuustekijät Kesäkuussa ei sairaanhoitoalueen hoitoonpääsyä odottavien määrässä tapahtunut merkittävää kasvua, mutta elektiivisen toi minnan kesäsupistusten vuoksi on odottajien määrä kääntynyt kasvuun heinäkuussa. Kesälomakaudella kasvaneet odottaja määrät yhdessä jäsenkuntien lähetemäärän kasvun ja sairaalati loihin liittyvien erityisjärjestelyjen kanssa edellyttävät alkusyksystä oman palvelutuotannon tuottamista lisätyöllä ja os topalvelujen käyttöä. Ensimmäisen vuosipuoliskon palvelutuotanto ja -laskutus koko naisuudessaan on ylittänyt sekä vuoden 2014 suunnitelman että vuoden 2013 toteuman. Palvelulaskutuksen lisäys on kohdistunut jäsenkuntien potilaisiin. Muiden maksajien palvelulaskutus yh teensä on ensimmäisellä vuosipuoliskolla jäänyt selvästi alle kulu van vuoden suunnitelman ja noussut lähelle vuoden 2013 tasoa vasta huhtikuusta lukien. Erva-sairaanhoitopiirien elektiivisten lähetteiden määrä ja lasku tus on pysynyt tammi-kesäkuussa vuo den 2013 tasolla.

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) Oman palvelutuotannon kasvu yli talousarviossa suunnitellun ja viime vuoden toteuman heijastuu hoitotarvikkeiden, lääkkeiden ja diagnostisten palvelujen käyttöön. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2014 toiminnan ja talouden tilanteen 2. että tammi-heinäkuun toiminnan ja talouden tilanne sekä päivitetty vuosiennuste käsitellään lautakunnan kokouksessa. Asian käsittely Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jari Finnilä, puh. (09) Liitteet Jakelu OHEISMATERIAALI A, SEURANTARAPORTTI TAMMI-KESÄ- KUU 2014 Hyksin tulosyksiköt Hyksin osaamiskeskukset

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKÖN NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN KLINIK- KARYHMÄÄN KUULUVAN YLILÄÄKÄRIN VIRAN (1A ) LAKKAUTTAMINEN JA OSASTON- YLILÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN ALKAEN TOISTAISEKSI 15/01/00/00/00/2014 HYKS 55 Sikiöaikainen sairauksien seulonta, tarkempi tunnistaminen, koh dun sisään tapahtuva sikiön hoito sekä välittömän syntymänjäl keisen hoidon suunnittelu ja optimointi tulevat jatkuvasti tärkeäm miksi. HYKS -organisaatiossa sikiödiagnostiikkaan ja -hoitoon(nala) kohdistuvat toiminnot ovat Naisten ja lastentautien tulosyksikön vastuulla mutta sijaitsevat nykyisin hajallaan. NaLassa on pitkään arvioitu, että kehittämällä, vastuuttamalla ja keskittämällä tätä ko konaisuutta uudella tavalla olisi mahdollista vähentää tai lieventää perheiden kärsimystä, lasten vammautumisen ja kuoleman riske jä sekä parantaa kustannusten hallintaa. Tavoitetilassa uudella organisoitumisella voitaisiin varmistaa lisäksi paremmat edellytyk set vastata alan kehityksen ja tutkimuksen haasteisiin. Toimiva Hyksin sikiölääketieteen yksikkö (englanniksi Fetomaternal Me dical Center) olisi myös väylä rekrytoida ulkomaisia potilaita erityi sesti vastasyntyneisyyskauden toimenpidehoitoja varten toimialajohtaja Jari Petäjä asetti työryhmän selvittä mään sikiölääketieteen yksikön perustamista Helsinkiin. Työryh mä totesi yksikön perustamisen sikiölääketieteen aseman vahvis tamiseksi kansallisesti HUS:n strategisten linjausten mukaisesti toimitusjohtaja Aki Linden nimesi ohjausryhmän, jonka tehtävä oli laatia alustava toimintasuunnitelma perustamispäätök sen tueksi osana osaamiskeskusuudistusta, valmistella vastuullisen ylilääkärin viran täyttö, raportoida valmistelun etenemisestä sekä ottaa keskuksen toimintaa pitkäjänteisesti ohjaava rooli. Yk sikön valmistelussa on huomioitu osaamiskeskusuudistuksen muut toimintojen kannalta merkitykselliset muutokset (NaLa -tu losyksikön hajaantuminen kahdeksi osaamiskeskukseksi ja perin nöllisyyslääketieteen kliinisten toimintojen siirtyminen lastensai rauksien osaamiskeskukseen). Yksikön perustaminen on huo mioitu osana Hyksin aloittavaa organisaatiohie rarkiaa ja kustannuspaikkarakennetta. Sikiölääketieteen yksikkö on osaamiskeskusuudistuksessa uu dentyyppinen, useamman kuin yhden osaamiskeskuksen toimin toja palveleva yksikkö, jolla on suoraan johtajaylilääkärille rapor toiva ohjausryhmä. Itse yksikön on tarkoitus olla organisatorisesti kevyt, Hyksin palveluja aktiivisesti kehittävä ja Hyksin kansallis ta roolia erityisen hyvin tukeva. Resurssitarve koskee vain vastuullisen osastonylilääkärin viran täyttämistä, koska muuten kyse on toiminnan uudelleen järjestä misestä ja resurssien kohdentamisesta uudelleen. Nykyisessä Naistentautien ja synnytysten klinikkaryhmässä on avoin ylilääkärin virkapohja (1A ), jota virkapohjaa nykyi sellään on käytetty erikoislääkärisijaisuuden hoitamiseen. Ylilääkärin virkapohjan muuttaminen osastonylilääkärin viraksi vastaa sikiölääketieteen yksikön ohjausryhmän linjausta ja olisi toiminnallisesti uutta

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) Hyksin organisaatiorakennetta tukeva. Ylilääkärin ja osastonylilääkärin palkkaluokittelussa ei ole eroa. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. lakkauttaa naistentautien ja synnytysten klinikkaryhmään kuuluvan, tyhjän ylilääkärin viran (1A ) 2. perustaa osastonylilääkärin viran sikiölääketieteen yksikön kustannuspaikalle 8229 toiminnan käynnistämistä ja johtamista varten alkaen toistaiseksi. Asian käsittely Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jari Petäjä, puh. (09) Jari Finnilä, puh. (09) Jakelu Toimialajohtaja Jari Petäjä Johdon sihteeri Leena Juurakko, edelleen ajettavaksi HUS hr-tiimi

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) UUDENMAAN SAIRAANKULJETUS OY:N HANKINTAOIKAISU TAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN KOSKIEN ENSIHOIDON D-TEHTÄVIEN HANKINTAA PEI- JAKSEN (VANTAAN JA KERAVAN) ALUEELLA 10/02/08/00/2014 HYKS 56 Uudenmaan sairaankuljetus Oy:n vaatimukset Uudenmaan Sairaankuljetus on hankintaoikaisussaan vaatinut, että Hyks-sairaanhoitoalueen lautakunnan päätös koskien ensihoidon D-tehtävien hankintaa Peijaksen (Vantaa ja Kerava) alueelle on kumottava liite 1. Uudenmaan Sairaankulje tus Oy vaatii, että hankintayksikön on oikaistava virheellinen me nettelynsä siten, että muutoksenhakijan tarjous on otettava mu kaan uuteen tarjousvertailuun tai vaihtoehtoisesti on järjestettävä uusi tarjouskilpailu. Sopimusta muun palveluntuottajan kanssa ei saa tehdä ennen kuin asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Uuden maan Sairaankuljetus Oy vaatii lisäksi, että hankintayksikön on korvattava muutoksenhakijan kulut tässä asiassa. Uudenmaan Sairaankuljetus Oy on valittanut asiasta vastaavilla perusteilla Markkinaoikeuteen. Vastine markkinaoikeudelle on annettava mennessä. Hyks-sairaanhoitoalueen lautakunnan päätös Hyks-sairaanhoitoalueen lautakunta on päätökses sään sulkenut Uudenmaan sairaankuljetus Oy:n tarjouskilpailun ulkopuolelle, koska tarjous ei ole sisältänyt tarjouspyynnössä edellytettyä AVI:n lupaa ja työsuojelusuunnitelmaa liite 2. Hankinta-asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ennen kokousta lautakunnan sihteerillä. Päätösesitys Hyks-sairaanhoitoalueen lautakunta päättää muuttaa tekemäänsä päätöstä siten, että Uudenmaan Sairaankuljetus Oy:n tarjous otetaan mukaan vertailuun. Päätöksen lopputulosta ei muuteta. Vastine muutoksenhakijan perusteluihin Uudenmaan Sairaankuljetus Oy katsoo hankintaoikaisussaan, et tä sen tarjous ei ole ollut puutteellinen. Mikäli tarjous katsottaisiin puutteelliseksi, puutteellisuus on johtunut tarjouspyynnön epäsel vyyksistä. Uudenmaan Sairaankuljetus Oy katsoo, että hankinta yksikkö on syrjinyt muutoksenhakijaa, kos-

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) ka puutteellisuudet oli vat niin vähäisiä, että niillä ei ollut vaikutusta tarjousten vertailu kelpoisuuteen, tarjoajien tasavertaiseen kohte luun, jos tarjous oli si otettu mukaan vertailuun. Julkisista hankinnoista annetun lain 56 :n 4 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja. Tämä ei kuiten kaan saa johtaa tarjoajien epätasapuoliseen ja syrjivään kohte luun. Työsuojelusuunnitelma Uudenmaan Sairaankuljetus Oy toteaa, että hankintayksikkö on tehnyt virheellisen päätöksen hylätessään muutoksenhakijan tar jouksen puuttuvien asiakirjojen nojalla. Perusteluina vaatimuksel leen muutoksenhakija viittaa siihen, että asiakirjoissa on mainittu työsuojelusuunnitelman olemassaolo (Tarjouksen liite u26tarjous, sivu 7). Hakijan liitteessä u27 uusihenkilöstösuunnitelma sivulla 5, koh dassa Työsuojelu on viittaus erilliseen Työsuojelusuunnitel maan. Tätä ei kuitenkaan löydy tarjouksen liitteistä. Hankintaoikaisussa todetun mukaisesti työsuojelusuunnitelmasta on seuraavat maininnat tarjouspyynnössä: Palveluntuottajalla tu lee olla henkilöstön työsuojelusuunnitelma, joka sisältää mm. henkilöstölle mahdollisuuden saada influenssa- ja hepatiittiroko tukset. Palveluntuottajan tulee aktiivisesti edistää kyseisten rokot teiden ottamista sekä seurata vuosittain henkilöstön rokotuskatta vuutta. Työsuojelusuunnitelmassa on oltava myös suunnitelma defusingin järjestämisestä traumaattisten tilanteiden jälkeen. Työsuojelusuunnitelma on myös listattu tarjouspyynnön kohdassa 17. Palveluntuottajalta vaadittavat selvitykset liite 3. Työsuojelu suunnitelma pyydetään myös liittämään tarjouksen liitteeksi Tar jouspyynnön liitteessä 10, jossa myös listataan pakolliset selvityk set, jotka on oltava tarjouk sen liitteenä liite 3. Hankintaoikaisussaan tarjoaja toteaa, että se on tarjouksessaan (s. 7) ilmoittanut selkeästi, että palvelun tuottajalla on henkilös tön työsuojelusuunnitelma, joka sisältää mm. henkilöstölle mah dollisuuden saada influenssa- ja hepatiittirokotukset. Palveluntuottaja/tarjoaja edistää aktiivisesti kyseisten rokotteiden ottamis ta sekä seuraa vuosittain henkilöstön rokotuskattavuutta. Työsuo jelusuunnitelmassa on myös suunnitelma defusingin järjestämi sestä traumaattisten tilan teiden varalle. Tarjoaja vetoaa myös tarjouspyynnön liitteenä 9 olevaan sopi musehdotukseen, jonka hyväksymällä he sitoutuvat työsuoje lu suunnitelman olemassaoloon. Tarjoaja on ilmaissut tarjouksessaan työsuunnitelman täyttävän tarjouspyynnössä mainitut ehdottamat vaatimukset yksilöiden ne varsinaisessa tarjouk-

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) sessaan. Lisäksi tarjoaja on sitoutunut tar jouspyynnön liitteenä olleeseen sopimusehdotukseen ja sen mai nintaan työsuojelusuunnitelmasta. Tarjoajan voidaan katsoa riittä vällä tavalla ilmaisseen työsuojelusuunnitelman olemassaolon ja sen ehdottomana vaatimuksena olevan sisällön siten, että tarjous voidaan ottaa huomioon, vaikkei työsuojelusuunnitelmaa ollut toi mitettu omana asiakirjanaan tar jouksen liitteenä määräajan puit teissa. Aluehallintoviraston lupa Tarjouspyynnön mukaan tarjoukseen on liitettävä kopio AVI:n lu vasta. Tarjouspyynnön liitteen 10 Täytettävä lomake vertailun pohjaksi, kohta B 1. Seuraavat pakolliset selvitykset ovat tarjouk sen liitteenä, muutoksenhakija on rastittanut kohdan AVI:n lupa liite 3, mutta kuitenkaan kopiota ei ole tarjous pyyn nön liitteenä. AVI:n lupa on sellainen, joka tarjoajalla tulee olla ennen sopimuk sen mukaisen toiminnan alkamista, jotta se voi ensihoitopalvelua tuottaa. Vaatimus on siis olennaisesti liittynyt tarjoajan edellytyk siin toteuttaa hankinta. Hankintalain 56 :n mukaisesti olisi han kintayksikkö voinut pyytää tarjoajaa täydentämään tarjoustaan ja toimittamaan AVI:n luvan. Edellä olevan perusteella ei Uuden maan Sairaankuljetus Oy:n tarjousta ole tällä perusteella ollut tar peen poissulkea. Järjestelmäongelmat Uudenmaan Sairaankuljetus Oy vaatii toissijaisesti, että päätös on kumottava ja järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jos tarjous kat sottaisiin tarjouksen jättäjästä johtuvasta syystä puutteelliseksi si ten, että tarjous on voitu jättää vertailun ulkopuolelle tai hylätä toissijaisesti. Hankintaoikaisussaan Uudenmaan Sairaankuljetus Oy toteaa, et tä tarjous on annettu pyydetyssä muodossa, mutta hankintayksik kö on virheellisesti antanut mahdollisuuden vain sähköiseen väli tykseen. Hankintayksikön virhe on myös tarjouksen välitystavan järjestäminen siten, että tarjousta ei voi muuttaa tai täydentää määräajan puitteissa sen jälkeen, kun tar jous on lähetetty. Tarjoaja on käyttänyt selainta (Safari) jota Tarjousportaali.fi ei tue. Todennäköisimmin yhteenvedon ja liitetiedostojen ongelmat ovat johtuneet tästä. Liitteessä 3 on ote tarjousportaa lin käyttöohjeista, josta selviää palvelun tekniset vaatimukset. Uudenmaan Sairaankuljetus Oy:n väite siitä, että hankinta-asia kirjojen muuttaminen tai täydentäminen on ollut mahdotonta, on virheellinen. Tarjoaja oli täydentänyt tarjoustaan tarjousajan puit teissa sähköpostilla HUS Logistiikalle vielä väittämänsä (2.5.) täydellisten asiakirjojen jättämisen jäl-

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) keen. Tämä vapaa muotoinen täydennys henkilöstön pätevyyden tarkistamisesta Jul kiterhikistä on otettu huomioon osana tarjousta. Tässä yhteydes sä ei Uudenmaan Sairaankuljetus Oy ole tuonut esille, että tar jouksen jättämisessä järjestelmän kautta olisi ollut ongelmia. Tie dossa ei ole muutoinkaan, että tarjoaja olisi ollut yhteydessä HUS-Logistiikkaan tai järjestelmän toimittajan asiakastukeen jär jestelmän ongelmien vuoksi. Tarjousportaalin etusivulla on ohje: Mikäli haluat kysyä palvelun käytöstä lisätietoja tai tarvitset tek nistä apua palvelun käyttöön liittyen, ota yhteyttä sivun alareu nassa olevan linkin (Cloudia -> ota yhteyttä) kautta tai sähköpos tilla Cloudia Helpdesk: tai puhelimella Uudenmaan Sairaankuljetus Oy toteaa hankintaoikaisussaan, ett ei ole saanut järjestelmästä yhteenvetoa jättämistään tarjousasia kirjoista. Sähköisen järjestelmän tuki on todennut tarjoajan käyt täneen ei-tuettua selainta tarjousta jättäessään. Tekniset vaati mukset on lueteltu Tarjousportaalin teknisissä vaa timuksissa liite 3. Sähköisen järjestelmän kuittausviestissä kehotetaan tarkista maan tarjouksen tiedot huolellisesti ja muistutetaan, että tietoja voi muokata tarjouksen jättämisen määräaikaan mennessä. Jär jestelmän tallennettujen tietojen muuttaminen ja täydentäminen määräajan puitteissa on siis mahdollista. Todettakoon myös, että kyseinen järjestelmä on käytössä useilla julkisilla viranomaisilla (mm. useissa suurissa kaupungeissa). Sähköisen järjestelmän tuelta on pyydetty ( ) selvitys mahdollisista ongelmista tarjouksen jättöajankohtana ja vastauk sen mukaan: Tarjouspalvelussa ei ole lokitietojen mukaan ollut mitään ongelmia tuona kyseisenä aikana. Tarjoajahan on myös onnistunut jättämään tarjouksen sekä lataamaan jokaiseen koh taan liitteitä. Käyttäjä on käyttänyt selaimenaan Safari 6.0, joka ei ole tarjouspalvelun tukemien selainten listalla. Tietojen täydentäminen määräajan jälkeen Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 69 :n 1 mo mentin 4 ja 5 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava määräaika tarjousten teke miselle sekä osoite, johon tarjoukset on toimitettava. Hallintolain 17 :n 1 momentin mukaan asiakirja toimitetaan asiassa toimivaltaisen viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettä jän omalla vastuulla. Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakir ja saapuu viranomaiseen määräajassa. Hallintolain 17 :n 1 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 72/2002 vp s. 69) on todettu, että viranomaisella ei ole mah dollisuutta vastata asiakkaan lähettämistoimien asianmukaisuu desta eikä varmistaa niiden toimivuutta käytännössä. Näin vastuu asiakirjan toimittamisesta on asiakkaalla silloinkin, kun asiakirjan perillemeno vaarantuu lähettäjästä riippumattomasta syystä, ku ten kolmannen osapuolen toimien vuoksi. Esimerkiksi

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) postin ku lussa tapahtuneet häiriöt tai lähetin laiminlyönnit asiakirjan toimittamisessa eivät poista lähettäjän vastuuta. Lähettäjä vastaa myös siitä, että viranomainen saa asiakirjan määräajan kuluessa, jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu jokin määräaika. Asiakirjan viivästymisestä aiheutunut määräajan ylittäminen katsotaan lä hettäjän vahingoksi. Näin esimerkiksi postinkulun viivästyminen ei poista lähettäjän vastuuta. Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 8 :n mukaan sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Hankintailmoitus on sisältänyt linkin kilpailutusjärjestelmään. Han kintailmoituksen kohdassa x "Tarjouksen lähettäminen" on il moitettu seuraavaa: Tarjoukset klo mennessä osoitteeseen: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka/?id=17798&tpk=a73cd9a2-e59e-40c0-a264-b83ec1c7 b915 Valittajan mukaan sen tarjouksen puutteellisuus on johtunut tek nisestä viasta hankintayksikön käyttämässä kilpailutusjärjes tel mässä. Oikeuskäytännössä on katsottu, että tarjousmenettelyn kaikissa vaiheissa on noudatettava sekä tarjoajien yhdenvertaisen kohte lun periaatetta että avoimuuden periaatetta sen varmistamiseksi, että kaikilla tarjoajilla on samat mahdollisuudet tarjoustensa ehto jen laatimisessa. Tarjouspyynnössä tarjousten jättämiselle asete tun määräajan noudattaminen varmistaa sen, että kaikilla tarjoa jilla on sama aika tarjousten valmisteluun tarjouspyyntöilmoituk sen julkaisemisen jälkeen (Ks. markkinaoi keus 555/2013). Hankintailmoituksessa asetettu vaatimus tarjouksen toimittami sesta määräaikaan mennessä sähköisessä muodossa internetis sä olevan kilpailutusjärjestelmän kautta on ollut selkeä. Tarjous pyynnössä on mainittu tarjouksen toimitusosoitteena HUS-Logis tiikan osoite. Näin ollen on tarjoajan sähköpostitse määräajan puitteissa lähettämä asiakirja otettu huomioon osana tarjousta (ks. liite 3). Esitetyn selvityksen perusteella asiassa ei ole käynyt ilmi, että in ternetissä oleva kilpailutusjärjestelmä ei olisi ollut toiminnassa tar jousten jättämiselle asetetun määräajan päättymiseen asti. Tar jouskilpailussa tarjoajalla on vastuu tarjouksen saapumisesta pe rille määräajassa tarjouspyynnön mukaisena. HUS-kuntayhtymä on hyväksynyt tarjoajan määräajan puitteissa sähköpostitse lä hettämän asiakirjan osaksi tarjousta. HUS:n tiedossa ei ole, että tarjoaja olisi ollut ennen määräajan päättymistä yhteydessä jär jestelmän ongelmista HUS:iin tai jär jestelmän toimittajaan. Julkisista hankinnoista annetun lain 56 :n 4 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja. Täydennyksiä on oikeuskäytännön mukaan voitu pyytää sellaisista seikoista, jot ka eivät johda tarjoajien syrjivään kohteluun. Tarjoaja ei voi mää räajan päättymisen jälkeen parantaa tarjoustaan. Tarjousten vertailu ja tarjousasiakirjojen täydentäminen vertailun perusteena olevien tietojen osalta

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) SAIRAANHOITOPIIRI. PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 (20) HALLITUS AIKA 12.06.2013 klo 08:00-08:35 PAIKKA Biomedicum Helsinki, seminaarihuone 3, Haartmaninkatu 8 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 104 KUNTALAIN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182 Kunnanhallitus Aika 15.06.2015 klo 14:00-18:06 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot