HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) SAIRAANHOITOPIIRI. Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (30) SAIRAANHOITOPIIRI. Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3"

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAU Aika klo 17:00-18:00 Paikka Kokoushotelli Gustavelund, Tuusula, kokoushuone 3 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 54 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TA- LOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKÖN NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN KLINIKKA- RYHMÄÄN KUULUVAN YLILÄÄKÄRIN VIRAN (1A ) LAKKAUTTAMINEN JA OSASTON- YLILÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN ALKAEN TOISTAISEKSI 56 UUDENMAAN SAIRAANKULJETUS OY:N HANKIN- TAOIKAISU TAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN KOSKIEN ENSIHOIDON D-TEHTÄVIEN HANKINTAA PEIJAK- SEN (VANTAAN JA KERAVAN) ALUEELLA 57 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSME- NETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET MUUT ASIAT 24

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) Osallistujat Nimi Tehtävä Klo Lisätiedot Läsnä Peura Sirpa puheenjohtaja 17:00-18:00 Kammonen Viljami varapuheenjohtaja 17:00-18:00 Berner Michael jäsen 17:00-18:00 Havansi Lahja jäsen 17:00-18:00 Helkkula Vesa jäsen 17:00-18:00 Hiltunen Leo jäsen 17:00-18:00 Hyvärinen Maritta jäsen 17:00-18:00 af Hällström Nina jäsen 17:00-18:00 Nuorteva Johanna jäsen 17:00-18:00 Sistonen Helena jäsen 17:00-18:00 Viljakainen Paula jäsen 17:00-18:00 Vuorento Reijo jäsen 17:00-18:00 Yliniemi Jari jäsen 17:00-18:00 Lepäntalo Mauri yliopiston edustaja 17:00-18:00 Luhtanen Leena hallituksen edustaja 17:00-18:00 Sarlund Juha varajäsen 17:00-18:00 Veikanmaa Jouko varajäsen 17:00-18:00 Muu Lindén Aki HYKS-sha johtaja 17:00-18:00 (oto) Finnilä Jari HYKS talousjohtaja 17:00-18:00 Mäkijärvi Markku johtajaylilääkäri, 17:00-18:00 Vento Jaana sihteeri, hallintopäällikkö 17:00-18:00 Herranen Tiina johdon assistentti 17:00-18:00 Poissa Nikkola Marja jäsen Rosbäck-Mikkonen Heidi jäsen Allekirjoitukset Pöytäkirja allekirjoitettu Sirpa Peura puheenjohtaja Jaana Vento sihteeri

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu Maritta Hyvärinen pöytäkirjantarkastaja Helena Sistonen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja on nähtävänä osoitteessa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri hallintokeskus, Stenbäckinkatu 9, HUS, vahtimestarinkanslia. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maritta Hyvärinen ja Helena Sistonen. Käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Päätös Hyväksyttiin

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU /02/02/2014 HYKS 54 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2014 seurantarapor tin sairaanhoitoalueen ja tulosyksiköiden toteumatiedot ovat oheismateriaalina A. Kuntayhtymän toinen vuosiennuste laadi taan tammi-heinäkuun tietojen perusteella elo kuussa ja se käsi tellään lautakunnan syyskuun kokouksessa. Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2014 Kysyntä (vertailu tammi-kesäkuu 2014/2013) elektiiviset lähetteet (kaikki) + 2,2 % (vrt. 2013) jäsenkuntien terveyskeskuslähetteet +4,8 % (vrt. 2013) hoidettuja jäsenkuntien eri potilaita +2,1 % (vrt. 2013) Hoitotakuu (tilanne kesäkuun lopussa / tammi-kesäkuussa) elektiivisistä lähetteistä 2,2 % käsittelyaika yli 21 päivää kiireettömään hoitoon odottajia (vrt. vuoden 2013 loppuun; potilasta) yli 6 kk vuodeosastolle odottaneita 406 (3,0 % odottajista) polikliiniseen hoitoon odottavia (joista yli 90 pv odottaneita 1 629; 8,7 % odottajista) Tuotanto (jäsenkunnat) Toteuma 1-6/2014 / TA 1-6/2014 NordDRG-tuotteet + 3,9 % käyntituotteet + 6,1 % hoitopäivätuotteet - 3,7 % Talous (toteuma tammi-kesäkuu) toimintatuotot poikkeama TA 1-6/2014; +1,0 % / 6,6 milj. euroa jäsenkunnat TA 1-6/2014; + 3,1 % / 17,5 milj. euroa muut myyntituotot TA 1-6/2014; - 13,2 % / - 12,8 milj. euroa toimintakulut poikkeama TA 1-6/2014; +1,5 % / 10,0 milj. euroa henkilöstökulut TA 1-6/2014; + 0,5 % / + 1,5 milj. euroa tilikauden tulos +13,5 milj. euroa (TA 1-6/ ,5 milj. euroa) Henkilöstö (vertailu tammi-kesäkuu 2014/2013) henkilötyövuosia -1,0 % / -47 htv sairauspoissaolot 6,2 päivää / henkilö (0,3 pv/hlö pienempi kuin vuonna 2013)

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) Sairaanhoidollinen palvelutuotanto HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun toteuma jäsenkuntien potilaille tuotettavien jäsenkuntien maksuosuuteen kuuluvien pal velujen lukumäärästä ylittää kaudelle suunnitellun NordDRG -tuotteissa (9 438 kpl / 3,9 %) ja käyntituotteissa ( kpl / 6,1 %). Hoitopäivätuotteiden toteuma puolestaan alittaa suunnitellun ( kpl / - 3,7 %). Jäsenkuntien yhteenlaskettu NordDRG - ja käyntituotteiden to teuma ylittää vuoden 2013 tuotannon 3,8 %:lla ( kpl). HYKS-sairaanhoitoalueen jäsenkuntien maksuosuus tammi-ke säkuussa ylittää vastaavan ajan talousarvion 17,5 milj. eurolla (3,1 %). Suurimmat euromääräiset palvelusuunnitelman ylitykset ovat Espoolla 6,5 M (5,9 %) josta Jorvin yhteispäivystyksen ter veyskeskuskäyntien kirjausmuutoksen vaikutus on 1,6 M sekä Vantaalla 5,5 M (5,8 %), Helsingillä 3,1 M (1,2 %), Nurmijärvel lä 1,2 M (15,7 %), Raaseporilla 1,1 M (26,4 %) ja Lohjalla 1,0 M (11,6 %). Vastaavasti euromääräisesti suurimmat palvelu suunnitelman alitukset ovat Keravalla -1,4 M (-8,2 %) ja Porvool la -1,1 (-11,4 %). HYKS-sairaanhoitoalueen koko oman tuotannon keskihinta jä senkunnille tammi-kesäkuussa oli 595,7 euroa tuotteelta, mikä on 1,9 % vähemmän kuin vuoden 2014 talousarvion suunniteltu kau den keskihinta (- 11,2 euroa / tuote) ja 1,4 % (8,3 euroa /tuo te) enemmän kuin vuoden 2013 vastaavan ajan keskihinta. Jorvin yhteispäivystyksessä jäsenkuntien terveyskeskuskäyntien toteuma tammi-kesäkuussa ylittää vastaavan ajan talousarvion käynnillä (+10,7 %), mutta alittaa vuoden 2013 tammi-kesä kuuhun toteuman käynnillä (- 37,2 %). Vähenemä vuodes ta 2013 johtuu yhteispäivystyksessä marraskuussa 2013 tehdyis tä muutoksista akuuttilääketieteen erikoisalan koulutuksen käyn nistymisen vuoksi, jonka seurauksena osa aiemmin terveyskes kuskäynteinä kirjatuista ja laskutetuista käynneistä kirjataan ja laskutetaan päivystyskäyntei nä. Oman tuotannon laskutettavia siirtoviivepäiviä laskutettiin jäsen kunnilta tammi-kesäkuussa yhteensä vain 155 päivää / eu roa, kun edellisvuoden vastaavana aikana laskutus oli 1,4 milj. euroa (2 311 päivää). Hoitoon odottavat ja lähetekehitys Kiireettömään vuodeosastohoitoon odottavia potilaita oli kesä kuun lopussa yhteensä Hoitoon odottavien potilaiden ko konaismäärä on 2,3 % (306 potilasta) korkeampi kuin vuoden 2013 lopussa. Hoitoon yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita oli kesäkuun lopun tilanteessa 406 potilasta (12/2013 yhteensä 247 potilasta). Odottajat jakautuvat erikoisaloittain seuraavasti; plas tiikkakirurgia 185 (45,6 %), verisuonikirurgia 46 (11,3 %), rintarauhaskirurgia 36 (8,9 %), gastroenterologinen kirurgia 29 (7,1 %), silmätaudit 28 (6,9 %), lastentaudit 26 (6,4 %), neurokirurgia 22 (5,4 %) ja muut 34 (8,4 %).

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) Kiireettömiin polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitoihin odottavia potilai ta oli HYKS-sairaanhoitoalueella kesäkuun lopussa yhteensä odottajaa, mikä on odottajaa vähemmän kuin vuoden 2013 lopussa. Yhteensä odottajaa on odottanut yli 90 päi vää, jotka jakautuivat seuraaville erikoisaloille: silmätaudeille 530 pot. (32,5 %), fysiatriaan 345 pot. (21,2 %), kardiologiaan 181 pot. (11,1 %), anestesiologiaan 89 pot. (5,5 %), ortopediaan 85 pot. (5,2 %), KNK-taudeille 83 pot. (5,1 %) ja muille erikoisaloille 316 pot. (19,4 %). Yli 3 kk odottaneiden osuus kaikista pkl-odot tajista on kesäkuun lopussa 8,7 % (vrt. v.2013 lopun tilanne: 6,6 %). Alkuperäisten elektiivisten lähetteiden (ilman asiantuntijakonsul taatiota) määrä on tammi-kesäkuussa lisääntynyt viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 2,2 % (2 324 kappaletta). Elektiivisten lähetteiden määrän kasvusta huolimatta ei yli 21 päivän käsittely ajan lähetteiden osuus ole kasvanut. Vuoden 2014 tammi-kesäkuun aikana on hoidettu eri hen kilöä (+ 2,2 %) enemmän kuin vuonna 2013 vastaavana aikana. Kun Jorvin yhteispäivystyksen terveyskeskuspotilaita ei oteta huomioon, on hoidossa ollut eri henkilöä (+3,5 %) enem män kuin vuonna Osa lisäyksestä johtuu Jorvin yh teispäi vystyksen kirjauskäytännön muutoksesta. Henkilöstö HYKS-sairaanhoitoalueen keskimääräinen henkilöstömäärä tam mi-kesäkuussa oli , kesäkuun 1. päivän henkilöstömäärän ollessa Talousarvion henkilötyövuodet (9 181) ovat tam mi-kesäkuussa toteutuneet 50,9 %:sti (4 670 htv). Henkilötyövuo sia on kertynyt tammi-kesäkuussa 1,0 % (- 47 htv) vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Vuokratyövoimaa on hankittu tammi-kesäkuussa 1,4 milj. eurolla, mikä on 0,3 milj. euroa vähemmän kuin kauden talousarviossa on suunniteltu ja 0,5 milj. euroa vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana toteutui. Lyhytaikaisten (< 13 päivän) sijaisten palkkakulut ovat 1,2 milj. euroa (-42,6 %) pienemmät kuin vuoden 2013 tammi-kesäkuussa. Sairauspoissaolopäiviä on rekisteröity tammi-kesäkuussa päivää, mikä on päivää (-3,7 %) vähemmän kuin viime vuo den vastaavana aikana. Keskimäärin sairauspoissaolopäiviä hen kilöä kohden on ollut 6,2 päivää, mikä on 0,3 pv/hlö (-4,5 %) pie nempi kuin vuonna Huomioitavaa on, että edellisen kuu kauden sairauspoissaolotietoihin tulee kuitenkin vielä jonkin ver ran lisäyksiä takautuvasti. Talous Toimintatuotot kokonaisuudessaan ylittivät tammi-kesäkuussa kauden talousarvion 1,0 %:lla / 6,6 milj. eurolla, kuitenkin jäsen kuntien maksuosuus ylitti talousarvion 17,5 milj. eurolla (3,1 %). Kesäkuussa toimintatuotot toteutuivat 2,7 % / 3,0 milj. euroa kuu kauden talousarviota suurempina. Vuoden

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) tammi-kesäkuu hun verrattuna toimintatuotoissa on nousua 2,2 % /14,6 milj. eu roa. Toimintakulut ylittävät tammi-kesäkuussa kauden talousarvion 1,5 %:lla / 10,0 milj. eurolla. Kesäkuussa toimintakulut toteutuivat 1,7 % (noin 2,0 milj. euroa) kuukauden talousarviota suurempina. Kuluryhmittäin tarkasteltuna, kun vuoden 2014 talousarvioon si sältymättömät vuoden 2014 kirjanpidon tiliöintimuutokset on otet tu huomioon, muodostuu muutos kauden talousarvioon seuraa vasti; henkilöstökulut +1,5 milj. euroa, palveluiden ostot +0,04 milj. euroa, aine-, tarvike- ja tavarahankinnat + 8,4 milj. euroa ja muut toimintakulut +0,06 milj. euroa. Tuottajanäkökulmasta tar kasteltuna kauden talousarvion toimintakulujen ylityksestä 91 % muodostuu palvelu- ja tarvikeostoista konsernin sisäisiltä tuottajil ta; pääasiassa HUS-Apteekilta, HUS-Logistiikalta ja HUS-Kuvan tamiselta. Vuoden 2013 tammi-kesäkuun toteumaan verrattuna nousua toi mintakuluissa on 1,4 % / 9,4 milj. euroa. Poistojen toteutuma alittaa tammi-kesäkuussa kaudelle suunnitel lun 3,5 %:lla (-0,2 milj. eurolla). Tilikauden tulos on tammi-kesä kuussa 13,5 milj. euroa ylijäämäinen, mikä on 3,1 milj. euroa kau den talousarvion tavoitetta heikompi. Talousarvion sitovien netto kulujen tammi-kesäkuun toteuma, 565,9 milj. euroa, ylittää kau den talousarvion 3,8 %:lla / 20,7 milj. eurolla. Tuottavuuden kehitys Somaattisten erikoisalojen henkilötyön tuottavuus (DRG-pisteitä/ henkilötyövuosi) on noussut 1,7 % vuoden 2013 tammi-kesäkuu hun verrattuna (v tavoite: +1,5 %). DRG-pisteen kustan nukset (deflatoimaton) ovat nousseet 1,9 % vuoden 2013 vastaa vaan aikaan verrattuna (v tavoite; def latoituna: -1,5 %). Toiminnan ja talouden epävarmuustekijät Kesäkuussa ei sairaanhoitoalueen hoitoonpääsyä odottavien määrässä tapahtunut merkittävää kasvua, mutta elektiivisen toi minnan kesäsupistusten vuoksi on odottajien määrä kääntynyt kasvuun heinäkuussa. Kesälomakaudella kasvaneet odottaja määrät yhdessä jäsenkuntien lähetemäärän kasvun ja sairaalati loihin liittyvien erityisjärjestelyjen kanssa edellyttävät alkusyksystä oman palvelutuotannon tuottamista lisätyöllä ja os topalvelujen käyttöä. Ensimmäisen vuosipuoliskon palvelutuotanto ja -laskutus koko naisuudessaan on ylittänyt sekä vuoden 2014 suunnitelman että vuoden 2013 toteuman. Palvelulaskutuksen lisäys on kohdistunut jäsenkuntien potilaisiin. Muiden maksajien palvelulaskutus yh teensä on ensimmäisellä vuosipuoliskolla jäänyt selvästi alle kulu van vuoden suunnitelman ja noussut lähelle vuoden 2013 tasoa vasta huhtikuusta lukien. Erva-sairaanhoitopiirien elektiivisten lähetteiden määrä ja lasku tus on pysynyt tammi-kesäkuussa vuo den 2013 tasolla.

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) Oman palvelutuotannon kasvu yli talousarviossa suunnitellun ja viime vuoden toteuman heijastuu hoitotarvikkeiden, lääkkeiden ja diagnostisten palvelujen käyttöön. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2014 toiminnan ja talouden tilanteen 2. että tammi-heinäkuun toiminnan ja talouden tilanne sekä päivitetty vuosiennuste käsitellään lautakunnan kokouksessa. Asian käsittely Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jari Finnilä, puh. (09) Liitteet Jakelu OHEISMATERIAALI A, SEURANTARAPORTTI TAMMI-KESÄ- KUU 2014 Hyksin tulosyksiköt Hyksin osaamiskeskukset

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) NAISTEN- JA LASTENTAUTIEN TULOSYKSIKÖN NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN KLINIK- KARYHMÄÄN KUULUVAN YLILÄÄKÄRIN VIRAN (1A ) LAKKAUTTAMINEN JA OSASTON- YLILÄÄKÄRIN VIRAN PERUSTAMINEN ALKAEN TOISTAISEKSI 15/01/00/00/00/2014 HYKS 55 Sikiöaikainen sairauksien seulonta, tarkempi tunnistaminen, koh dun sisään tapahtuva sikiön hoito sekä välittömän syntymänjäl keisen hoidon suunnittelu ja optimointi tulevat jatkuvasti tärkeäm miksi. HYKS -organisaatiossa sikiödiagnostiikkaan ja -hoitoon(nala) kohdistuvat toiminnot ovat Naisten ja lastentautien tulosyksikön vastuulla mutta sijaitsevat nykyisin hajallaan. NaLassa on pitkään arvioitu, että kehittämällä, vastuuttamalla ja keskittämällä tätä ko konaisuutta uudella tavalla olisi mahdollista vähentää tai lieventää perheiden kärsimystä, lasten vammautumisen ja kuoleman riske jä sekä parantaa kustannusten hallintaa. Tavoitetilassa uudella organisoitumisella voitaisiin varmistaa lisäksi paremmat edellytyk set vastata alan kehityksen ja tutkimuksen haasteisiin. Toimiva Hyksin sikiölääketieteen yksikkö (englanniksi Fetomaternal Me dical Center) olisi myös väylä rekrytoida ulkomaisia potilaita erityi sesti vastasyntyneisyyskauden toimenpidehoitoja varten toimialajohtaja Jari Petäjä asetti työryhmän selvittä mään sikiölääketieteen yksikön perustamista Helsinkiin. Työryh mä totesi yksikön perustamisen sikiölääketieteen aseman vahvis tamiseksi kansallisesti HUS:n strategisten linjausten mukaisesti toimitusjohtaja Aki Linden nimesi ohjausryhmän, jonka tehtävä oli laatia alustava toimintasuunnitelma perustamispäätök sen tueksi osana osaamiskeskusuudistusta, valmistella vastuullisen ylilääkärin viran täyttö, raportoida valmistelun etenemisestä sekä ottaa keskuksen toimintaa pitkäjänteisesti ohjaava rooli. Yk sikön valmistelussa on huomioitu osaamiskeskusuudistuksen muut toimintojen kannalta merkitykselliset muutokset (NaLa -tu losyksikön hajaantuminen kahdeksi osaamiskeskukseksi ja perin nöllisyyslääketieteen kliinisten toimintojen siirtyminen lastensai rauksien osaamiskeskukseen). Yksikön perustaminen on huo mioitu osana Hyksin aloittavaa organisaatiohie rarkiaa ja kustannuspaikkarakennetta. Sikiölääketieteen yksikkö on osaamiskeskusuudistuksessa uu dentyyppinen, useamman kuin yhden osaamiskeskuksen toimin toja palveleva yksikkö, jolla on suoraan johtajaylilääkärille rapor toiva ohjausryhmä. Itse yksikön on tarkoitus olla organisatorisesti kevyt, Hyksin palveluja aktiivisesti kehittävä ja Hyksin kansallis ta roolia erityisen hyvin tukeva. Resurssitarve koskee vain vastuullisen osastonylilääkärin viran täyttämistä, koska muuten kyse on toiminnan uudelleen järjestä misestä ja resurssien kohdentamisesta uudelleen. Nykyisessä Naistentautien ja synnytysten klinikkaryhmässä on avoin ylilääkärin virkapohja (1A ), jota virkapohjaa nykyi sellään on käytetty erikoislääkärisijaisuuden hoitamiseen. Ylilääkärin virkapohjan muuttaminen osastonylilääkärin viraksi vastaa sikiölääketieteen yksikön ohjausryhmän linjausta ja olisi toiminnallisesti uutta

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) Hyksin organisaatiorakennetta tukeva. Ylilääkärin ja osastonylilääkärin palkkaluokittelussa ei ole eroa. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. lakkauttaa naistentautien ja synnytysten klinikkaryhmään kuuluvan, tyhjän ylilääkärin viran (1A ) 2. perustaa osastonylilääkärin viran sikiölääketieteen yksikön kustannuspaikalle 8229 toiminnan käynnistämistä ja johtamista varten alkaen toistaiseksi. Asian käsittely Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jari Petäjä, puh. (09) Jari Finnilä, puh. (09) Jakelu Toimialajohtaja Jari Petäjä Johdon sihteeri Leena Juurakko, edelleen ajettavaksi HUS hr-tiimi

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) UUDENMAAN SAIRAANKULJETUS OY:N HANKINTAOIKAISU TAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN KOSKIEN ENSIHOIDON D-TEHTÄVIEN HANKINTAA PEI- JAKSEN (VANTAAN JA KERAVAN) ALUEELLA 10/02/08/00/2014 HYKS 56 Uudenmaan sairaankuljetus Oy:n vaatimukset Uudenmaan Sairaankuljetus on hankintaoikaisussaan vaatinut, että Hyks-sairaanhoitoalueen lautakunnan päätös koskien ensihoidon D-tehtävien hankintaa Peijaksen (Vantaa ja Kerava) alueelle on kumottava liite 1. Uudenmaan Sairaankulje tus Oy vaatii, että hankintayksikön on oikaistava virheellinen me nettelynsä siten, että muutoksenhakijan tarjous on otettava mu kaan uuteen tarjousvertailuun tai vaihtoehtoisesti on järjestettävä uusi tarjouskilpailu. Sopimusta muun palveluntuottajan kanssa ei saa tehdä ennen kuin asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Uuden maan Sairaankuljetus Oy vaatii lisäksi, että hankintayksikön on korvattava muutoksenhakijan kulut tässä asiassa. Uudenmaan Sairaankuljetus Oy on valittanut asiasta vastaavilla perusteilla Markkinaoikeuteen. Vastine markkinaoikeudelle on annettava mennessä. Hyks-sairaanhoitoalueen lautakunnan päätös Hyks-sairaanhoitoalueen lautakunta on päätökses sään sulkenut Uudenmaan sairaankuljetus Oy:n tarjouskilpailun ulkopuolelle, koska tarjous ei ole sisältänyt tarjouspyynnössä edellytettyä AVI:n lupaa ja työsuojelusuunnitelmaa liite 2. Hankinta-asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ennen kokousta lautakunnan sihteerillä. Päätösesitys Hyks-sairaanhoitoalueen lautakunta päättää muuttaa tekemäänsä päätöstä siten, että Uudenmaan Sairaankuljetus Oy:n tarjous otetaan mukaan vertailuun. Päätöksen lopputulosta ei muuteta. Vastine muutoksenhakijan perusteluihin Uudenmaan Sairaankuljetus Oy katsoo hankintaoikaisussaan, et tä sen tarjous ei ole ollut puutteellinen. Mikäli tarjous katsottaisiin puutteelliseksi, puutteellisuus on johtunut tarjouspyynnön epäsel vyyksistä. Uudenmaan Sairaankuljetus Oy katsoo, että hankinta yksikkö on syrjinyt muutoksenhakijaa, kos-

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) ka puutteellisuudet oli vat niin vähäisiä, että niillä ei ollut vaikutusta tarjousten vertailu kelpoisuuteen, tarjoajien tasavertaiseen kohte luun, jos tarjous oli si otettu mukaan vertailuun. Julkisista hankinnoista annetun lain 56 :n 4 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja. Tämä ei kuiten kaan saa johtaa tarjoajien epätasapuoliseen ja syrjivään kohte luun. Työsuojelusuunnitelma Uudenmaan Sairaankuljetus Oy toteaa, että hankintayksikkö on tehnyt virheellisen päätöksen hylätessään muutoksenhakijan tar jouksen puuttuvien asiakirjojen nojalla. Perusteluina vaatimuksel leen muutoksenhakija viittaa siihen, että asiakirjoissa on mainittu työsuojelusuunnitelman olemassaolo (Tarjouksen liite u26tarjous, sivu 7). Hakijan liitteessä u27 uusihenkilöstösuunnitelma sivulla 5, koh dassa Työsuojelu on viittaus erilliseen Työsuojelusuunnitel maan. Tätä ei kuitenkaan löydy tarjouksen liitteistä. Hankintaoikaisussa todetun mukaisesti työsuojelusuunnitelmasta on seuraavat maininnat tarjouspyynnössä: Palveluntuottajalla tu lee olla henkilöstön työsuojelusuunnitelma, joka sisältää mm. henkilöstölle mahdollisuuden saada influenssa- ja hepatiittiroko tukset. Palveluntuottajan tulee aktiivisesti edistää kyseisten rokot teiden ottamista sekä seurata vuosittain henkilöstön rokotuskatta vuutta. Työsuojelusuunnitelmassa on oltava myös suunnitelma defusingin järjestämisestä traumaattisten tilanteiden jälkeen. Työsuojelusuunnitelma on myös listattu tarjouspyynnön kohdassa 17. Palveluntuottajalta vaadittavat selvitykset liite 3. Työsuojelu suunnitelma pyydetään myös liittämään tarjouksen liitteeksi Tar jouspyynnön liitteessä 10, jossa myös listataan pakolliset selvityk set, jotka on oltava tarjouk sen liitteenä liite 3. Hankintaoikaisussaan tarjoaja toteaa, että se on tarjouksessaan (s. 7) ilmoittanut selkeästi, että palvelun tuottajalla on henkilös tön työsuojelusuunnitelma, joka sisältää mm. henkilöstölle mah dollisuuden saada influenssa- ja hepatiittirokotukset. Palveluntuottaja/tarjoaja edistää aktiivisesti kyseisten rokotteiden ottamis ta sekä seuraa vuosittain henkilöstön rokotuskattavuutta. Työsuo jelusuunnitelmassa on myös suunnitelma defusingin järjestämi sestä traumaattisten tilan teiden varalle. Tarjoaja vetoaa myös tarjouspyynnön liitteenä 9 olevaan sopi musehdotukseen, jonka hyväksymällä he sitoutuvat työsuoje lu suunnitelman olemassaoloon. Tarjoaja on ilmaissut tarjouksessaan työsuunnitelman täyttävän tarjouspyynnössä mainitut ehdottamat vaatimukset yksilöiden ne varsinaisessa tarjouk-

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) sessaan. Lisäksi tarjoaja on sitoutunut tar jouspyynnön liitteenä olleeseen sopimusehdotukseen ja sen mai nintaan työsuojelusuunnitelmasta. Tarjoajan voidaan katsoa riittä vällä tavalla ilmaisseen työsuojelusuunnitelman olemassaolon ja sen ehdottomana vaatimuksena olevan sisällön siten, että tarjous voidaan ottaa huomioon, vaikkei työsuojelusuunnitelmaa ollut toi mitettu omana asiakirjanaan tar jouksen liitteenä määräajan puit teissa. Aluehallintoviraston lupa Tarjouspyynnön mukaan tarjoukseen on liitettävä kopio AVI:n lu vasta. Tarjouspyynnön liitteen 10 Täytettävä lomake vertailun pohjaksi, kohta B 1. Seuraavat pakolliset selvitykset ovat tarjouk sen liitteenä, muutoksenhakija on rastittanut kohdan AVI:n lupa liite 3, mutta kuitenkaan kopiota ei ole tarjous pyyn nön liitteenä. AVI:n lupa on sellainen, joka tarjoajalla tulee olla ennen sopimuk sen mukaisen toiminnan alkamista, jotta se voi ensihoitopalvelua tuottaa. Vaatimus on siis olennaisesti liittynyt tarjoajan edellytyk siin toteuttaa hankinta. Hankintalain 56 :n mukaisesti olisi han kintayksikkö voinut pyytää tarjoajaa täydentämään tarjoustaan ja toimittamaan AVI:n luvan. Edellä olevan perusteella ei Uuden maan Sairaankuljetus Oy:n tarjousta ole tällä perusteella ollut tar peen poissulkea. Järjestelmäongelmat Uudenmaan Sairaankuljetus Oy vaatii toissijaisesti, että päätös on kumottava ja järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jos tarjous kat sottaisiin tarjouksen jättäjästä johtuvasta syystä puutteelliseksi si ten, että tarjous on voitu jättää vertailun ulkopuolelle tai hylätä toissijaisesti. Hankintaoikaisussaan Uudenmaan Sairaankuljetus Oy toteaa, et tä tarjous on annettu pyydetyssä muodossa, mutta hankintayksik kö on virheellisesti antanut mahdollisuuden vain sähköiseen väli tykseen. Hankintayksikön virhe on myös tarjouksen välitystavan järjestäminen siten, että tarjousta ei voi muuttaa tai täydentää määräajan puitteissa sen jälkeen, kun tar jous on lähetetty. Tarjoaja on käyttänyt selainta (Safari) jota Tarjousportaali.fi ei tue. Todennäköisimmin yhteenvedon ja liitetiedostojen ongelmat ovat johtuneet tästä. Liitteessä 3 on ote tarjousportaa lin käyttöohjeista, josta selviää palvelun tekniset vaatimukset. Uudenmaan Sairaankuljetus Oy:n väite siitä, että hankinta-asia kirjojen muuttaminen tai täydentäminen on ollut mahdotonta, on virheellinen. Tarjoaja oli täydentänyt tarjoustaan tarjousajan puit teissa sähköpostilla HUS Logistiikalle vielä väittämänsä (2.5.) täydellisten asiakirjojen jättämisen jäl-

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) keen. Tämä vapaa muotoinen täydennys henkilöstön pätevyyden tarkistamisesta Jul kiterhikistä on otettu huomioon osana tarjousta. Tässä yhteydes sä ei Uudenmaan Sairaankuljetus Oy ole tuonut esille, että tar jouksen jättämisessä järjestelmän kautta olisi ollut ongelmia. Tie dossa ei ole muutoinkaan, että tarjoaja olisi ollut yhteydessä HUS-Logistiikkaan tai järjestelmän toimittajan asiakastukeen jär jestelmän ongelmien vuoksi. Tarjousportaalin etusivulla on ohje: Mikäli haluat kysyä palvelun käytöstä lisätietoja tai tarvitset tek nistä apua palvelun käyttöön liittyen, ota yhteyttä sivun alareu nassa olevan linkin (Cloudia -> ota yhteyttä) kautta tai sähköpos tilla Cloudia Helpdesk: tai puhelimella Uudenmaan Sairaankuljetus Oy toteaa hankintaoikaisussaan, ett ei ole saanut järjestelmästä yhteenvetoa jättämistään tarjousasia kirjoista. Sähköisen järjestelmän tuki on todennut tarjoajan käyt täneen ei-tuettua selainta tarjousta jättäessään. Tekniset vaati mukset on lueteltu Tarjousportaalin teknisissä vaa timuksissa liite 3. Sähköisen järjestelmän kuittausviestissä kehotetaan tarkista maan tarjouksen tiedot huolellisesti ja muistutetaan, että tietoja voi muokata tarjouksen jättämisen määräaikaan mennessä. Jär jestelmän tallennettujen tietojen muuttaminen ja täydentäminen määräajan puitteissa on siis mahdollista. Todettakoon myös, että kyseinen järjestelmä on käytössä useilla julkisilla viranomaisilla (mm. useissa suurissa kaupungeissa). Sähköisen järjestelmän tuelta on pyydetty ( ) selvitys mahdollisista ongelmista tarjouksen jättöajankohtana ja vastauk sen mukaan: Tarjouspalvelussa ei ole lokitietojen mukaan ollut mitään ongelmia tuona kyseisenä aikana. Tarjoajahan on myös onnistunut jättämään tarjouksen sekä lataamaan jokaiseen koh taan liitteitä. Käyttäjä on käyttänyt selaimenaan Safari 6.0, joka ei ole tarjouspalvelun tukemien selainten listalla. Tietojen täydentäminen määräajan jälkeen Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 69 :n 1 mo mentin 4 ja 5 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava määräaika tarjousten teke miselle sekä osoite, johon tarjoukset on toimitettava. Hallintolain 17 :n 1 momentin mukaan asiakirja toimitetaan asiassa toimivaltaisen viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettä jän omalla vastuulla. Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että asiakir ja saapuu viranomaiseen määräajassa. Hallintolain 17 :n 1 momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 72/2002 vp s. 69) on todettu, että viranomaisella ei ole mah dollisuutta vastata asiakkaan lähettämistoimien asianmukaisuu desta eikä varmistaa niiden toimivuutta käytännössä. Näin vastuu asiakirjan toimittamisesta on asiakkaalla silloinkin, kun asiakirjan perillemeno vaarantuu lähettäjästä riippumattomasta syystä, ku ten kolmannen osapuolen toimien vuoksi. Esimerkiksi

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) postin ku lussa tapahtuneet häiriöt tai lähetin laiminlyönnit asiakirjan toimittamisessa eivät poista lähettäjän vastuuta. Lähettäjä vastaa myös siitä, että viranomainen saa asiakirjan määräajan kuluessa, jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu jokin määräaika. Asiakirjan viivästymisestä aiheutunut määräajan ylittäminen katsotaan lä hettäjän vahingoksi. Näin esimerkiksi postinkulun viivästyminen ei poista lähettäjän vastuuta. Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 8 :n mukaan sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettäjän omalla vastuulla. Hankintailmoitus on sisältänyt linkin kilpailutusjärjestelmään. Han kintailmoituksen kohdassa x "Tarjouksen lähettäminen" on il moitettu seuraavaa: Tarjoukset klo mennessä osoitteeseen: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka/?id=17798&tpk=a73cd9a2-e59e-40c0-a264-b83ec1c7 b915 Valittajan mukaan sen tarjouksen puutteellisuus on johtunut tek nisestä viasta hankintayksikön käyttämässä kilpailutusjärjes tel mässä. Oikeuskäytännössä on katsottu, että tarjousmenettelyn kaikissa vaiheissa on noudatettava sekä tarjoajien yhdenvertaisen kohte lun periaatetta että avoimuuden periaatetta sen varmistamiseksi, että kaikilla tarjoajilla on samat mahdollisuudet tarjoustensa ehto jen laatimisessa. Tarjouspyynnössä tarjousten jättämiselle asete tun määräajan noudattaminen varmistaa sen, että kaikilla tarjoa jilla on sama aika tarjousten valmisteluun tarjouspyyntöilmoituk sen julkaisemisen jälkeen (Ks. markkinaoi keus 555/2013). Hankintailmoituksessa asetettu vaatimus tarjouksen toimittami sesta määräaikaan mennessä sähköisessä muodossa internetis sä olevan kilpailutusjärjestelmän kautta on ollut selkeä. Tarjous pyynnössä on mainittu tarjouksen toimitusosoitteena HUS-Logis tiikan osoite. Näin ollen on tarjoajan sähköpostitse määräajan puitteissa lähettämä asiakirja otettu huomioon osana tarjousta (ks. liite 3). Esitetyn selvityksen perusteella asiassa ei ole käynyt ilmi, että in ternetissä oleva kilpailutusjärjestelmä ei olisi ollut toiminnassa tar jousten jättämiselle asetetun määräajan päättymiseen asti. Tar jouskilpailussa tarjoajalla on vastuu tarjouksen saapumisesta pe rille määräajassa tarjouspyynnön mukaisena. HUS-kuntayhtymä on hyväksynyt tarjoajan määräajan puitteissa sähköpostitse lä hettämän asiakirjan osaksi tarjousta. HUS:n tiedossa ei ole, että tarjoaja olisi ollut ennen määräajan päättymistä yhteydessä jär jestelmän ongelmista HUS:iin tai jär jestelmän toimittajaan. Julkisista hankinnoista annetun lain 56 :n 4 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja. Täydennyksiä on oikeuskäytännön mukaan voitu pyytää sellaisista seikoista, jot ka eivät johda tarjoajien syrjivään kohteluun. Tarjoaja ei voi mää räajan päättymisen jälkeen parantaa tarjoustaan. Tarjousten vertailu ja tarjousasiakirjojen täydentäminen vertailun perusteena olevien tietojen osalta

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) Tarjouspyynnön yhtenä arviointikriteerinä on ollut osaamisenhal lintajärjestelmä, joka sisältää mm. koulutuksen seu rannan ja ke hittämisen (mm. kirjallinen palaute). Tarjoajan vertailulomakkeessa on rastitettu tarjoajalla on osaa misenhallintajärjestelmä vaikka sitä ei tarjoajan toimittamista liit teistä löydy. Liitteessä u27uusi henkilöstösuunnitelma on mainin ta Kts. koulutukseen viittaavat liitteet, joita tarjouksesta ei kui tenkaan löytynyt. Tarjouspyynnön arviointikriteerinä on myös riskienhallintaraportti. Tarjoajan täyttämässä vertailulomakkeessa on rastitettu myös kohta tarjoajalla on esittää riskienhallintadokumentti, mutta ky seistä dokumenttia ei löydy tarjousasiakirjoista. Tarjoaja Uudenmaan Sairaankuljetus Oy:lla ei näillä asiakirjoilla ja selvityksillä ole mahdollista saada täysiä laatupisteitä. Olisi muita tarjoajia syrjivää, että vertailupisteisiin vaikuttavia vertailu perusteisiin liittyviä asiakirjoja voisi täydentää tarjouspyyn nön määräajan päättymisen jälkeen. Tarjousvertailu Uudenmaan Sairaankuljetus esittää, että tarjouskilpailuun hyväk syminen ei tarkoita osaksikaan tarjouksen parantamismahdolli suutta jälkikäteen vaan, että tiedot ovat olleet käytettävissä mää räajan päättyessä. Tarjous voidaan edellä mainitun perustein ottaa mukaan vertai luun käyttäen tarjoajan määräajan päättymiseen mennessä tullei ta tietoja vertailun perusteena olevista seikoista. Seuraavassa tarjous on arvioitu tarjouspyynnön mukaisia valintaperusteita käyttäen määräajan päättymiseen men nessä saapuneiden tietojen pohjalta: Tarjousten vertailu, johon on täydennetty Uudenmaan Sairaan kuljetus Oy:n osuus on esityslistan liitteenä 4. Tarjouspyyntö josta ilmenevät tarjousten valintaperusteet on liitteenä 5. Uudenmaan Sairaankuljetus Oy:n tarjous oli halvin ja siten se saa tästä osuudesta täydet pisteet. (Halvin hinta = täydet hintapis teet.) Samoin laatujärjestelmästä ja ajoneuvokalustosta Uudenmaan Sairaankuljetus saa täydet pisteet (laatujärjestelmä 10p täydet, ajoneuvokalusto 10p täydet. Osaamisenhallinnasta Uudenmaan Sairaankuljetus saa 0p. Tar jous ei sisältänyt osaamisenhallintajärjestelmän kuvausta, ai noastaan viittaukseen koulutusliitteisiin u27uusi henkilöstösuunni telma sivu 2. Tarjoajille annettiin mahdollisuus esittää tarjous pyynnöstä tarkentavia kysymyksiä men-

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) nessä ja vas taukset kysymyksiin toimitettiin Kysymys ja vastaus numero 6 käsitteliosaamisenhallintajärjestelmää on tämän esi tyslistan liitteenä 3. Uudenmaan Sairaankuljetus Oy:n tarjous ei sisältänyt pisteytyk sessä hyväksyttävää osaamisenhallintajärjes telmää. Med Group Ensihoitopalvelu Oy:n tarjouksen liitteenä oli osaa mis hal lin ta järjestelmän kuvaus, joka sisälsi kuvauksen kou lutuk sen seu ran nasta ja kehittämisestä. Näin ollen Med Group Ensihoitopalvelu Oy saa täs tä osuudesta täydet pisteet Keikkatyöläiset ja lyhytaikaiset sijaiset 20p (täydet) Henkilöstön työtyytyväisyys 0p, Uudenmaan Sairaankuljetus Oy:n tarjous ei si säl tä nyt us kot ta vaa työhyvinvointisuunnitelmaa ei kä näyt töä sii tä mi ten työhy vin voin tia on kehitetty, mikä olisi vaa dittu 5 tai 10 pis tee seen). Tar jous sisälsi Skrabbe Oy:n suo rit ta man työtyy tyväi syys kyselyn. Med Group Ensihoitopalvelu Oy:n tarjous sisälsi us kotta van ja seik ka pe räisen työhyvinvointi suunni telman sekä selvi tyk sen työ hyvin voin nin ke hittämisestä. Med Group Ensi hoito palve lu Oy saa tästä osuudesta täydet 10 pistet tä. Riskienhallintaraportti 0p, koska Uudenmaan Sairaankuljetus Oy:n tar jous ei si säl tä nyt tar jous pyyn nön mukaista riskienhallinta ra port tia). Tar jous pyyn nössä on edel ly tetty, että selvitys riskien hal linta kar toituk ses ta ja ulko puoli sen, riippumattoman osapuolen laati masta ris kien hallin tara portis ta on esitettävä tarjouksessa. Ky sy mykset ja vas taukset nu mero 10, jo ka käsittelee riskienhallinta ra portin si sältöä, on esi tys listan liittee nä 3. Med Group Ensihoitopalvelu Oy:n tarjous sisälsi em. riskienhallintaraportin ja se saa tästä osuudesta täydet 10 pistettä. Uudenmaan Sairaankuljetus Oy:n pisteet ja sijoitus ovat seuraa vat: hintapisteet 7p ja laatupisteet 1,5p, yhteensä 8,50 pistettä ja sijoitus tarjouskilpailun sija 2. Korkeamman pistemäärän SAA yk si tarjoaja, Med Group Ensihoitopalvelu Oy: hintapisteet 5,55p ja laatupisteet 3,00p, yhteensä 8,55 pistettä, sijoitus 1, joten HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan tekemän päätöksen lopputulos ei muutu. Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Hankintalain 89 :n 1 momentin mukaan hankinta-asian käsitte lyssä hankintayksikköä pidetään valituksen tehneen asianosaisen tai viranomaisen vastapuolena. 2 momentin mukaan hankin ta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 :n 1 ja 2 momentissa säädetään. Nyt käsiteltävänä on julkisista hankinnoista annetun lain mukai nen hankintaoikaisu, joka ei ole hallintolainkäyttöä eikä em. sään nöksessä tarkoitettu valitus. Uudenmaan Sairaankuljetus on omalla toiminnallaan aiheuttanut puutteet tarjousasiakirjoissa, mm. käyttämällä teknisten vaati musten ulkopuolella olevaa internet-selainta tarjousportaalin käyt töön ja asiakirjojen lähettämiseen.

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) Vastoin väitettään, tarjoaja on onnistunut täydentämään tarjoustaan sähköpostitse tarjous ajan puitteissa. Päätöksen lopputulos ei myöskään muutu. Edellä olevan perusteella HUS-kuntayhtymä ei korvaa Uuden maan Sairaankuljetus Oy:n oikeudenkäyntikuluja. Asian käsittely Pöydälle jaettiin uusi kilpailutusjärjestelmässä ollut versio liitteestä 5. Lisäksi sihteeri teki teknisen korjauksen kohtaan: "Hankintailmoituksessa asetettu vaatimus tarjouksen toimittami sesta määräaikaan mennessä sähköisessä muodossa internetis sä olevan kilpailutusjärjestelmän kautta on ollut selkeä. Tarjous pyynnössä on mainittu tarjouksen toimitusosoitteena hankintayksikön osoitteena HUS-Logistiikan osoite. Näin ollen on tarjoajan sähköpostitse määräajan puitteissa lähettämä asiakirja otettu huomioon osana tarjousta (ks. liite 3)." Päätös Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jaana Vento, puh. (09) , Markku Kuisma, puh Liitteet Jakelu LIITE 1, HANKINTAOIKAISU LIITE 2,OTE LAUTAKUNNAN 3.6. PÄÄTÖKSESTÄ LIITE 3, SELVITYS LIITE 4, PISTEYTYS LIITE 5, TARJOUSPYYNTÖ Tarjoajat Klinikkaylilääkäri Markku Kuisma Toimialajohtaja Maaret Castrén HUS-Logistiikka

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 12/00/02/00/02/2014 HYKS 57 Kuntalain 51 :ssä säädetystä asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi päättää HUS:n hallintosäännön mukaan lautakunnan alaisten viranhaltijoiden osalta lautakunta, lautakunnan puheenjohtaja tai sairaanhoitoalueen johtaja. Lautakunnalle tuodaan tiedoksi seuraavat lautakunnan puheen joh tajan otto-oikeusmenettelyä koskevat päätökset: Lautakunnan pj 9, Asian ottaminen HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan käsiteltä väksi - päätetty, ettei esittelytekstissä mainittuja HYKS-sairaanhoitoalu een viranhaltijoiden päätök siä oteta ylemmän toimielimen käsitel tä väksi ja ne voidaan siten panna täytäntöön: HYKS-sairaanhoitoalueen talousjohtajan päätökset 62, Ruotsinkielisten kuulovammaisten lasten ja nuorten kuntoutusoh jaus palvelui den hankinta - avoin menettely, tarjouspyyntö julkaistu hankintail moitus.fi ja Hilma-portaalissa - saatu yksi tarjous, Folkhälsan Syd Ab nro tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja tarjoaja täyttää soveltu vuutta koske vat ehdot - päätetty hankkia korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikalle ruot sinkielis ten kuulovammaisten lasten ja nuorten kuntoutusohjaus palveluita hin taan 42 eu roa/tunti (alv 0 %), enintään 1000 tuntia vuodessa - sopimus solmitaan neljäksi vuodeksi ja se sisältää option erik seen so vitta vasta 1-3 vuo den jatkokaudesta - hankinnan ennakoitu kokonaisarvo neljän vuoden sopimuskau delta on euroa ja optiovuosien osalta enintään euroa, eli hankin nan kokonaisarvo optiovuodet huo mioiden enin tään euroa 63, Yhdeksän osastonhoitajan määräaikaisen vakanssin jatkaminen ajalle Uuden lastensairaalan toiminnallista suunnittelua var ten - päätetty jatkaa yhdeksän määräaikaisen osastonhoitajan va kanssin voimas saoloa asti - vakansseja käytetään osastonhoitajien ja apulaisosastonhoita jien irrot tami seksi omasta toi mestaan eripituisiksi jaksoiksi Las tensairaalan suun nittelutyö hön, jo ta tehdään yhdeksässä eri työ ryhmässä - kustannusvaikutusta minimoidaan sijaistarpeen kriittisellä har kinnalla; vuon na 2013 Uuden lastensairaalan projektin henkilöku lut olivat noin euroa 64, HYKS Syöpäkeskuksen toimialajohtaja Petri Bonon virkamatka Baseliin ja Romaniaan päätetty että toimialajohtaja Petri Bono lähtee virkamatkalle Ba seliin kokouk seen, jossa esitellään HYKS Syöpä keskusta osa na mui den Suo men huippuosaajien tiimiä lääke- ja teknologiayrityksille (Teke sin terveys alan tutki mus- ja innovaatio toiminnan kasvu strategia) - lisäksi päätetty, että Petri Bono osallistuu järjes tettäville OE CI:n onkologia päiville, missä Hyks vastaanottaa OE CI:n Comprehen sive Can cer Center -sertifi kaatin (kor kein mah dollinen syöpäkeskus status)

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 8/ (30) matkasta aiheutuvat kustannukset ovat noin euroa, mat kasta ei mak seta päiväraho ja 65, HYKS Operatiivisen tulosyksikön toimialajohtajan varahenkilö ajalla toimialajohtaja Reijo Haapiaisen nimettyjen varahenkilöiden ol lessa sa manaikaisesti lomal la päätetty, että hänen varahenkilö nään toimii suostumuksensa mukaisesti ylilääkäri Heikki Rihkanen HYKS Naisten- ja lastentautien tulosyksikön toimialajohtajan pää tökset 91, Sydämen ultraäänilaitteiden hankinta, Naisten- ja lastentautien tulosyk sikköön, vastasynty neiden teho-osasto kp 8307 ja vasta syntyneiden osasto Jorvi kp 2182, projekti K10E avoin hankintamenettely, tarjous julkaistu Tarjouspal ve lu.fi:ssä, - määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta: Philips Oy (2 erillistä tarjousta), GE Healthcare Finland Oy, Kebomed Oy - tarjoajat täyttävät niille asetetut soveltuvuusehdot ja tarjoukset täyttävät laitteelle asetetut ehdottomat vaatimukset - päätetty hankkia kaksi sydämen ultraäänilaitetta GE Healthcare Oy:ltä, joka sai kokonais vertailussa parhaimman pistemäärän ja on hinnaltaan edullisin - hankinnan arvo yhteensä euroa, hankinta sisältyy vuo den 2014 laiteinvestointiohjel maan 92, Fotofereesilaitteen hankinta, Naisten- ja lastentautien tulosyksik köön, Lastenklinikka, osasto K10, kp 8310, projekti K10E avoin menettely, Julkiset hankinnat -ilmoituskanava , lisäksi tarjouspyyntö lähe tetty suoraan 1 toimittajalle ja pyynnöstä 1 toimittajalle - saatu yksi tarjous: Therakos UK Limited (Therakos Inc. NJ, USA) - toimittaja täyttää sille asetetut soveltuvuusehdot ja tarjous on tarjous pyynnön mukainen - päätetty hankkia tarjottu laite hintaan euroa; hankinta si sältyy vuoden 2014 laiteinvestointiohjelmaan Lautakunnan pj 10, Asian ottaminen HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan käsiteltä väksi - päätetty, ettei esittely tekstissä mainittuja HYKS-sairaanhoi toalu een viranhaltijoi den päätök siä oteta ylemmän toimieli men käsitel tä väksi ja ne voidaan siten panna täytäntöön: HYKS-sairaanhoitoalueen talousjohtajan päätökset 66, Monitoimijärjestelmän hankinta HYKS Medisiinisen tulosyksikön Peijak sen sairaalan päivys tysalueelle - Peijaksen päivystysalueen monitorijärjestelmä (70 monitoria ja 6 kes kusval vontayksikköä) on otettu käyttöön v järjestelmässä on ilmennyt vakavia toimintahäiriöitä, joi ta ei ole pys tytty tyy dyttävästi kor jaamaan huoltotoimenpitein, minkä vuok si poti laiden hoi don tur vaamiseksi laitteistoa on uu sittava suunni teltua nopeam malla ai ka taululla - päätetty yhdistää päivystysalueen eri yksiköille vuodelle 2014 in ves toituja laitehankintoja ja uusia koko tehovalvontaosaston mo nitorijärjes telmä - uusittavasta järjestelmästä ylijäävät, toimivat osat hyö dyn ne tään Päi vystys alueen monitori järjestelmän varaosina ja -laitteina - monitorit (8 kpl) hankitaan puitesopimukseen perustuen Philips Oy:ltä; lait teis to jen yhteen sopivuuden vuoksi val von ta yk sik kö (1 kpl) hankitaan sa moin Phi lips Oy:ltä suorahankintana

57 19.08.2014 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET

57 19.08.2014 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 57 19.08.2014 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 12/00/02/00/02/2014 HYKS 57 Kuntalain 51 :ssä säädetystä asian ottamisesta ylemmän

Lisätiedot

56 19.08.2014. Uudenmaan sairaankuljetus Oy:n vaatimukset. Hyks-sairaanhoitoalueen lautakunnan päätös

56 19.08.2014. Uudenmaan sairaankuljetus Oy:n vaatimukset. Hyks-sairaanhoitoalueen lautakunnan päätös HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 56 19.08.2014 UUDENMAAN SAIRAANKULJETUS OY:N HANKINTAOIKAISU HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN 3.6.2014 48 KOSKIEN ENSIHOIDON D-TEHTÄVIEN HANKINTAA PEIJAKSEN

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016

Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista 1-6/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 23.08.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-KESÄKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 35 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-kesäkuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Hyvinkään sairaala, Iso neuvotteluhuone Lasten yksikön alakerta. Asia Otsikko Sivu

Hyvinkään sairaala, Iso neuvotteluhuone Lasten yksikön alakerta. Asia Otsikko Sivu HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 3/2015 1 (12) Aika 09.04.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Hyvinkään sairaala, Iso neuvotteluhuone Lasten yksikön alakerta Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 23 HR-TUNNUSLUVUT

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 23 03.05.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-MAALISKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 23 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-maaliskuun

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU /02/02/00/08/2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 46 25.10.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMA TAMMI-SYYSKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 46 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-syyskuun 2016 seurantaraportin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Lohjan sairaanhoitoalue 2009 Operatiivinen tulosyksikkö

HELSINGIN JA UUDENMAAN HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Lohjan sairaanhoitoalue 2009 Operatiivinen tulosyksikkö HELSINGIN JA UUDENMAAN HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) Kansallisen kynnysarvon alittava hankinta Esittelijä Ylil. Fouad Qadri 1. Hankinnan kohde POTILASLEIKKAUSTUOLI(-PÖYDÄN) HANKKIMINEN LOHJAN SAIRAALAN PÄIVÄKIRURGIAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Enterprise Mobility Management -järjestelmän, tuen ja konsultoinnin hankinta HEL 2016-012573 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Ilona IT Oy:ltä

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 31 09.06.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 31 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 35, Ilmastokatu -pienhankinnat HEL 2015-013693 T 02 08 02 01 SELVITYS LÄMMÖNTALTEENOTOSTA KIVIJALKARAVINTOLOISTA ISO ROOBERTINKADULLA Päätös Päätöksen perustelut Vs.

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-670 Veikkolan koulu ja päiväkoti, rakennushankkeen P1-asiantuntijapalvelur Hankinnan kohde Veikkolan koulun ja päiväkodin rakennushankkeen suunnittelutyöt

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-380, teräskaiteen valmistus ja asennus kuntoportaisiin. Hankinnan kohde Teräskaiteen valmistus ja asennus Jerikonmäen kuntoportaisiin. Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-58 Jokirinteen oppimiskeskus, rakennuttaminen, Juristin palvelut Hankinnan kohde Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennuttajakonsultiksi valittiin kunnanhallituksen

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2, paikannusrannekkeiden hankinta ja ylläpito HEL 2017-002561 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tarjouskilpailun jälkeen solmia hankintasopimuksen kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Lisätiedot Juha Jokinen, asiakasohjauksen päällikkö, puhelin: juha.jokinen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Juha Jokinen, asiakasohjauksen päällikkö, puhelin: juha.jokinen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Sijaishuoltopaikan hankinta suorahankintana, Familar Oy, Peiponpesä HEL 2016-008290 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 6 Työterveys Helsinki, fysioterapiapalveluiden hankinta H062-13, optiokauden käyttöönotto HEL 2017-001287 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa hankintapäätökseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Sosiaali- ja terveysvirasto Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Sosiaali- ja terveysvirasto Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 10 Ikäihmisten keskitetyn neuvonta- ja palveluohjausyksikön toiminnan suunnittelun ja toimeenpanon konsultointi- ja asiantuntijatuen pienhankinta HEL 2017-002255 T 02

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 8 Monikäyttöperävaunujen hankinta HEL 2014-002710 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata logistiikan vuokraamolle 2 kpl Kronos monikäyttöperävaunuja

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-1008 Gesterbyn Suomenkielisen koulun rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus sekä sisäilmatutkimus Hankinnan kohde Gesterbyn Suomenkielisen koulun

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 58 22.11.2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-LOKAKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS 58 Lautakuntaa informoidaan tässä kokouksessa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Rantasipi Sveitsi, os. Härkävehmaankatu 4, HYVINKÄÄ. Asia Otsikko Sivu

Rantasipi Sveitsi, os. Härkävehmaankatu 4, HYVINKÄÄ. Asia Otsikko Sivu HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 9/2015 1 (14) Aika 03.12.2015 klo 17:00-18:45 Paikka Rantasipi Sveitsi, os. Härkävehmaankatu 4, HYVINKÄÄ Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 74 AKUUTTI TULOSYKSIKÖN JOHTAJAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 15 Enter - etsivän nuorisotyön sähköisen järjestelmän ylläpidon hankinta HEL 2014-006109 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Enter -etsivän nuorisotyön

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) KIRDno-2017-480 Musiikkiopiston pianohankinta/ tarjouskilpailun ratkaiseminen Hankinnan kohde Musiikkiopiston pianot Tarjouspyyntö ja hankintamenettely Kirkkonummen

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvirasto Katu- ja puisto-osasto Ylläpitotoimisto Toimistopäällikkö KYT

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvirasto Katu- ja puisto-osasto Ylläpitotoimisto Toimistopäällikkö KYT Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 13 Ruovikonniitto Helsingin puistorannoilla 2016, toimittajan valinta, Tmi Asmo Paloniitty, 16 800 euroa (alv 0 %) HEL 2016-008549 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto 8/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto 8/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 10 Eläintarhan skeittipuiston rakennustyön tilaaminen HEL 2015-009893 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut Vs. suunnittelupäällikkö päätti tilata Eläintarhan skeittipuiston

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91.

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUKIELTO Liikelaitosten johtokunta :t 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91. MUUTOKSENHAKUOHJE

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 5 päätti, että rakennusvirasto liittyy KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksiin sekä päätti hankkia sopimustoimittaja Businessforum Oy:ltä palveluja, tuotteita ja koulutusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Matkuspuron ylivuotoaltaan rakentaminen

Matkuspuron ylivuotoaltaan rakentaminen Kuopion Vesi Liikelaitos Päätöspöytäkirja 1 (5) Matkuspuron ylivuotoaltaan rakentaminen Hankinta- ym. sopimukset 19 / 2017 Selostus ja perustelu Kuopion Veden Matkuspuron jätevedenpumppaamo on rakennettu

Lisätiedot

Digitaalinen väritulostuslaitteisto, käyttöoikeuden jatkaminen

Digitaalinen väritulostuslaitteisto, käyttöoikeuden jatkaminen Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) OfficePRO X-Partner Kuopio Oy Tehdaskatu 37 70620 KUOPIO Hankinta- ym. sopimukset 1 / 2017 Digitaalinen väritulostuslaitteisto, käyttöoikeuden jatkaminen Selostus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Ravintola Obelix, Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää. Asia Otsikko Sivu

Ravintola Obelix, Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää. Asia Otsikko Sivu HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2015 1 (16) Aika 17.06.2015 klo 17:00-18:45 Paikka Ravintola Obelix, Villatehdas, Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 40 KEHITTÄMISHANKKEIDEN

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika Keskiviikkona 25.10.2017 klo 18.00-19.45 Paikka Espoon yhteislyseo, luokka 219b Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Päivi

Lisätiedot

Asumisen uudet muodot - case Savilahti seminaarin ja työpajan järjestämisen

Asumisen uudet muodot - case Savilahti seminaarin ja työpajan järjestämisen Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Hankinta- ym. sopimukset 6 / 2017 Asumisen uudet muodot - case Savilahti seminaarin ja työpajan järjestämisen tilaus Selostus ja perustelu Savilahti-projektiin kuuluva

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Digitaalisten elokuvateatterilaitteitten hankinta Savoy-teatteriin HEL 2016-002536 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Savoy-teatteriin Oy Kino-Foto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) Kaupunkitekniikan rakentaminen Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) Kaupunkitekniikan rakentaminen Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Rakentamispalvelu Stara, LP Mustakivi, kahluualtaan kunnostus HEL 2017-004170 T 02 08 03 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti keskeyttää "Leikkipuisto Mustakivi,

Lisätiedot

Tarjouspyyntöasiakirjat on annettu seuraaville urakoitsijoille: Jani Härkönen/ Autoyhtymä Härkönen Oy euroa.

Tarjouspyyntöasiakirjat on annettu seuraaville urakoitsijoille: Jani Härkönen/ Autoyhtymä Härkönen Oy euroa. Puumala Ote pöytäkirjasta 4/2015 1 (5) 37 Kappalaisenkujan, Ruoritien ja Kalliomäentien perusparannus PuuDno-2015-317 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Savo-Karjalan Vesi-

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Lokerokaappien hankinta liikuntapaikka -yksikköön

Lokerokaappien hankinta liikuntapaikka -yksikköön Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) BLC Turva Oy Leväsentie 7 70700 Kuopio Lokerokaappien hankinta liikuntapaikka -yksikköön Hankinta- ym. sopimukset 18 / 2017 Selostus ja perustelu Kuopion kaupungin

Lisätiedot