KELLON OSAYLEISKAAVA 1. VAIHE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KELLON OSAYLEISKAAVA 1. VAIHE"

Transkriptio

1 KELLON OSAYLEISKAAVA 1. VAIHE LUONNOSVAIHEEN SELOSTUS AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A OULU Puhelin Telefax HAUKIPUTAAN KUNTA Maankäyttö Vireilletulosta on ilmoitettu Hyväksytty kunnanhallituksessa Hyväksytty kunnanvaltuustossa

2 Tämä selostus liittyy päivättyyn yleiskaavakarttaan. 2

3 Sisällysluettelo JOHDANTO LÄHTÖKOHDAT Maankäyttö- ja rakennuslaki, sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Suunnittelutilanne LÄHTÖTIEDOT JA SELVITYKSET Olevat selvitykset ja selvitystarpeet Selvitykset ja ympäristön kuvaus Rakennettu ympäristö Arkeologinen kulttuuriperintö, kulttuurimaisema ja kulttuuriympäristö Yhdyskuntarakenne; asutus, työpaikka-alueet ja palvelut Maisema ja luonnonympäristö Maaperä ja rakennettavuus Liikenne Yhdyskuntatekniikka Maanomistus Rakentamista rajoittavat tekijät TAVOITTEET OSAYLEISKAAVA Luonnosvaiheen vaihtoehdot Kokonaisrakenne Asuminen Muut toiminnot Yhdyskuntatekniikka Liikenne VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

4 LIITTEET 1. Kellonväylä-Kiviniemi yhteyden liikennelaskennat ja -ennuste vuodelle 2030 (Liidea Oy, 2010) ERILLISET SELVITYSKARTAT 1. Maaperä 1: Maisemarakenne 1: Maisemakuva 1: Luontoselvitys 1: ERILLISET RAPORTIT - OAS - Oulu-Haukipudas yhteissuunnittelualueen tavoitesuunnitelma - Oulu-Haukipudas yhteissuunnittelualueen tavoitesuunnitelma. Luontoselvitys ja sen täydennys Kalimenjoen suistoalueella. - Kellon osayleiskaava. Taajamaselvitys. (Haukiputaan kunta 2008) - Rakennusperintö, inventoidut kohteet (Haukiputaan kunta, arkkitehti Hanna Pöytäkangas) - Tavoitteet yhteissuunnittelualueen tavoitesuunnitelman pohjalta - Kellonväylä Virpiniementie alustava aluevaraussuunnitelma (POP-ELY, liikenne ja infravastuualue, Plaana Oy 2011) TYÖ- JA KÄSITTELYVAIHEET OAS nähtävillä kesä 2009 Viranomaisneuvottelut , Luonnosvaihe - Haukipudas kunnanhallitus, luonnoksen hyväksyminen nähtäville Luonnos nähtävillä Yleisötilaisuus Ehdotusvaihe - Haukipudas kunnanhallitus, ehdotuksen hyväksyminen nähtäville Ehdotus nähtävillä Yleisötilaisuus KARTTAMATERIAALI Pohjakartat Haukiputaan kunta 2007 Maastotietokanta Haukiputaan Kalimenkylältä Maanmittauslaitos, lupa n:o 53 / MML / 08 Opaskartta Oulun kaupunki, Tekninen keskus 2007 Ilmakuva Haukiputaan kunta 2010 VALOKUVAT AIRIX Ympäääääristö Oy/ Kristiina Strömmer TIIVISTELMÄ Laaditaan ehdotusvaiheessa Läähteitä: Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, Osa 1, Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto, Oulu 1993 ää 2

5 JOHDANTO Kellon voimassaoleva osayleiskaava on kunnanvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutukseton yleiskaava (tavoitevuosi on 2010), jonka Oulun seudun yleiskaava on korvannut, mutta joka rakennusjärjestykseen perustuen on edelleen ohjannut hajarakentamista. Yleiskaava ei vastaa nykyisiä maankäytön tarpeita. Päätös Kellon yleiskaavan laadinnasta tehtiin jo v Kaavan laatiminen siirrettiin kuitenkin odottamaan Oulu-Haukipudas yhteissuunnittelualueen tavoitesuunnitelman 2030 valmistumista. Tavoitesuunnitelma laadittiin ja se on hyväksytty Oulun (KV 93, ) ja Haukiputaan (KV 69, ) valtuustoissa. Yleiskaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa, ja se on ollut nähtävillä kesällä Voimassaolevan osayleiskaavan uudistaminen on välttämätöntä uusien kasvusuuntien ja hajarakentamisen paineiden ohjaamiseksi sekä Oulu-Haukipudas yhteissuunnittelualueen tavoitesuunnitelma 2030 toteuttamiseksi. Yleiskaavatyö on jaettu kahteen vaiheeseen. Noin 700 ha laajuisella I-vaiheella varmistetaan Oulu-Haukipudas raja-alueen maankäytön yhteensovittaminen, reitistöjen, kunnallistekniikan, rakennuskannan ja maisemakuvan kannalta ohjaamalla rakentamisen suuntaa ja laajuutta sekä määrittelemällä uusien palvelujen varaukset ja sijainti. Yleiskaavatyön I-vaiheessa hyödynnetään tavoitesuunnitelman selvityksiä ja tehtyjä linjauksia, sekä kunnan osayleiskaava-alueelle laatiman taajamaselvityksen tietoja. Ranta-alueella ei ole tarkoitus soveltaa MRL 72 :ää. Haukipudas ja Oulu yhdistyvät, kun monikuntaliitos toteutuu vuoden 2013 alussa. Myöhemmin erillisenä työnä tehtävä II-vaiheen suunnittelu jää uuden Oulun laadittavaksi. Tämä vaihe käsittää laajemmat Kellon keskeiset alueet ja visioinnin Kellon tulevaisuudesta, sekä linjaa Kellon keskeisten alueiden tulevaisuutta ja kehityskuvaa. Haukiputaan yhdyskuntarakennetta on visioitu alustavasti jo maankäytön kehityskuvatyössä 2020, jonka luonnosvaiheessa oli esillä kolme vaihtoehtoa; Ajopuumalli, Kasvava ja kehittyvä kunta ja Monikuntaliitosvaihtoehto. Kellon yleiskaavan I-vaiheen suunnittelualueen (punainen rajaus) ja Oulu Haukipudas yhteissuunnittelualueen (musta rajaus) sijainti. I-vaihe sisältää Kellon keskustan ja Kiviniemen kaakkoispuoliset alueet ja suunnittelun pääpaino on Oulu-Haukipudas yhteissuunnittelualueen yhteensovittamisessa. Suunnittelualue sijoittuu Haukiputaan Oulun puoleisen rajan tuntumaan meren rantaan. Alueen etelärajalta on katuverkkoa pitkin noin 13.5 km Oulun keskustaan ja n. 8,5 km Haukiputaan kuntakeskustaan. Suunnittelualue ulottuu meren rannalta Holstinmutkan ja Holstinmäen alueelle, ja 3

6 valtatien 4 itäpuolella Kalimenkylän tuntumaan. Suunnittelualue rajautuu etelässä Oulun yleiskaavaan Holstinmäellä on voimassa oleva asemakaava (1982, 2004). Etelässä alue rajautuu Oulun Herukan ja Ritaharjun pohjoisosan asemakaavoihin. Suunnitteluprojektia varten perustettiin ohjausryhmä, jonka työskentelyyn ovat osallistuneet: Ohjausryhmä: Markku Uusimaa Ritva Kuusisto Päivi Markuksela Jukka Sipilä Jussi Muilu Riitta Lindström Matti Nurmos Olli Heinonen Markku Karppinen Tapio Kangas Mauno Sipola Sanna Rehu Paula Paajanen Reijo Tiri Muut yhteistyötahot: Pentti Pernu Mikko Vesterinen Juha Sipola Seppo Heikkinen Risto Leppänen Timo Mäkikyrö Aarno Rantapelkonen Erkki Martikainen Hanna Pöytäkangas Konsultit: Kristiina Strömmer Ilkka Ranta Keijo Verronen Tuomo Vesajoki Haukipudas Maankäyttö (puheenjohtaja) Haukipudas Maankäyttö ( alkaen) Haukipudas Maankäyttö Haukipudas Tekniset palvelut Haukipudas Ympäristövalvonta Haukiputaan Vesi Haukipudas Rakennusvalvonta Haukipudas Liikuntatoimi Haukipudas Sivistyspalvelut Haukipudas Perusturvapalvelut Haukipudas Kunnanhallitus Haukipudas Kunnanhallitus Oulun kaupunki Yleiskaavoitus (tavoitevaihe Paula Korkala) Kellon kyläyhdistys ry Oulun Energia (Haukiputaan Energia Oy) Oulun Energia ( alkaen) Haukiputaan Sähköosuuskunta Ely-keskus, liikenne ja infra Ely-keskus, liikenne ja infra Ely-keskus, liikenne ja infra Haukiputaan Kehitys Oy Oulun kaupunki Haukipudas Maankäyttö AIRIX Ympäristö Oy (Sihteeri) AIRIX Ympäristö Oy AIRIX Ympäristö Oy Liidea Oy Suunnitelmakartat ovat piirtäneet suunnitteluavustajat Outi Ronkainen ja Tuija Junttila. Projektipankkia on ylläpitänyt kartoittaja Markku Nikula. 4

7 1 LÄHTÖKOHDAT 1.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki, sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäytön suunnittelua ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL), joka määrittelee yleiskaavan sisältövaatimukset, ja maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA). Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon lain edellyttämät seikat yleiskaavan ohjaustavoitteen ja tarkkuuden edellyttämässä määrin. Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT), joita on tarkistettu lukujen sekä 8 ja 9 osalta Kellon osayleiskaava-alueen kannalta tavoitteiden oleellisimmat kohdat ovat: Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua. Ympäristöä kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Alueiden käytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Alueiden käytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Liikennejärjestelmä ja alueidenkäyttö sovitetaan yhteen siten, että vähennetään henkilöautoliikenteen tarvetta ja parannetaan ympäristöä vähän kuormittavien liikennemuotojen käyttöedellytyksiä Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset kohteet Rakentamisen sijoittelussa turvataan maankohoamisrannikolle ominaisten luonnon kehityskulkujen alueellinen edustavuus. 1.2 Suunnittelutilanne Suunnittelualueella ovat voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, Oulun seudun yleiskaava Haukiputaan Kellon osayleiskaava 2010 vuodelta 1992 on vanhentunut, eikä sitä ole jätetty voimaan seudun yleiskaavan alueella. Holstinmäellä on voimassa oleva asemakaava (1982, 2004). Suunnittelualue rajautuu etelässä kuntarajaan ja Oulun yleiskaavaan 2020, sekä Oulun Herukan ja Ritaharjun pohjoisosan asemakaavoihin. Oulun maankäytön toteuttamisohjelman kaavoitusohjelman mukaan suunnittelualueeseen rajautuva Piimäperän asemakaava laaditaan lähivuosina. Maakuntakaavassa on osoitettu yhdyskuntarakenteen laajeneminen sormimaisesti valtatien vartta pitkin Kalimenjoen tuntumaan asti. Meren rannalle ja Kalimenjokilaaksoon on osoitettu seudulliset viheryhteystarpeet. Kalimenkylä on näytetty erillisenä olevana kyläalueena. Rantavyöhyke on maankohoamisrantaa. Rytikarin kohdalla on Natura-aluetta. Kehittämisvyöhykkeenä kk-5 on näytetty valtateiden lähiympäristö. Seudullinen moottorikelkkayhteys on näytetty Kalimenjokilaaksoa pitkin valtatien 4 itäpuolitse pohjoiseen, Kelloon ja edelleen Virpiniemen kautta merelle. Kevyen liikenteen yhteyksiä tulee kehittää Haukiputaan kirkonkylän ja Oulun välillä. Vanha Pohjanmaan rantatien linjaus on esitetty säilytettäväksi. 5 Maakuntakaavan uudistaminen on päätetty käynnistää vuoden 2011 alussa.

8 Oulun seudun yleiskaavassa on osoitettu Oulun asutuksen laajeneminen pohjoiseen valtatien suuntaisena nuolimerkinnällä. Lähimmät palvelukeskukset ovat Kello ja Ritaharju. Holstinmutkan alue on esitetty täydennysrakennettavaksi. Holstinmäellä on asuin- ja teollisuusalueet. Meren rannalle ja Kalimenjokilaaksoon on osoitettu seudulliset viheryhteydet (V ja MU). Kalimenjokilaakso muodostaa vahvan ja tärkeän viherkehän Oulun pohjoispuolelle. Kalimenkylältä pohjoiseen on osoitettu viheryhteystarve. Muilta osin suunnittelualue on metsätalousaluetta (M). Valtatie 4 on osoitettu parannettavaksi Kellon liittymästä pohjoiseen. Tien itäpuolelle on osoitettu yhteissuunnittelualue (ys). Kellonväylän varteen ja Holstinmutka-Piimäperä -alueelle on kuntien yhteistyönä laadittu Oulu-Haukipudas yhteissuunnittelualueen tavoitesuunnitelma 2030, joka tarkentaa seudun yleiskaavaa. Suunnitelma on hyväksytty Oulun ja Haukiputaan valtuustoissa elokuussa Tavoitesuunnitelmassa on osoitettu rakennettavat alueet ja liikenneverkko tarkemman suunnittelun pohjaksi. Valtatien 4 Kellon liittymän kaakkoisneljännekseen on varattu alue liikenteeseen tukeutuville kaupallisille palveluille ja koillisneljännekseen työpaikka- ja matkailupalvelualue. Ritaharjusta on osoitettu kokoojatieyhteys Kellon liittymään ja sen itäpuolelle reservialuetta asumistarkoituksiin. Liikenneverkossa on varauduttu mahdollisen tieyhteyden rakentamiseen valtatieltä Alakyläntielle. Rannan tuntumaan on osoitettu seudullisesti merkittävä kevyen liikenteen reitti Virpiniemen ja Kiviniemen suuntaan. Kalimenjokilaaksoa ja meren rantaa on kehitetty merkittävinä ja monipuolisina virkistysvyöhykkeinä. Oulu-Haukipudas yhteissuunnittelualueen tavoitesuunnitelma 2030 Tavoitesuunnitelmassa esitetty Oulun pohjoisen kehätieyhteyden tarveselvitys välillä Kellon liittymä Alakyläntie, on vireillä. Yhteyden tarve riippuu mm. seudullisen jätteidenkäsittelykeskushankkeen etenemisestä. Tavoitesuunnitelmassa ei ole esitetty vanhassa Kellon yleiskaavassa 2010 olevaa Virpiniemen yhdystietä. 6 Ote Kellon osayleiskaavasta vuodelta Yleiskaava ei ole voimassa, vaan sen on korvannut seudun yleiskaava.

9 Suunnittelualue rajautuu eteläosalla Oulun yleiskaavaan 2020, jossa Piimäperälle ja Kopsan alueelle on osoitettu täydennysrakentamista. Piimäperän ranta-alueet ja Pateniemen saha on osoitettu laajalti virkistysalueena. Luontonsa puolesta arvokkain merenranta on osoitettu säilytettäväksi (/s). Ritaharjun ensimmäisen asemakaavavaiheen pohjoispuoleiset alueet on osoitettu maa- ja metsätalousalueena, jonka eteläosa on yhdyskuntarakenteen laajenemisaluetta. Suunnittelualueella on voimassa Holstinmäen asemakaava. Oulun kaupunki on laatinut suunnittelualueeseen rajautuvan Ritaharjun pohjoisosan asemakaavan. Monikuntaliitos toteutuu vuoden 2013 alusta. Uuden Oulun yleiskaavan laatiminen on päätetty käynnistää vuoden 2011 alussa. Holstinmäen asemakaava Ritaharjun pohjoisosan asemakaava Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden suunnitelma VIVA on tarkistettu vuonna 2007 ja siihen liittyy toteuttamissuunnitelma vuodelta Suunnitelmassa on esitetty seudullisesti merkittävät virkistys-, suojelu- ja maisema-alueet sekä reitit. Toteuttamissuunnitelmassa pohjoinen merenrantareitti on arvotettu kansainvälisesti merkittäväksi kärkikohteeksi. Lisäksi VIVAssa on osoitettu Pohjanmaan Rantatie, Kalimenjoen varteen virkistysreittien muu yhteystarve ja moottorikelkkaura pohjoiseen ja itään Kiimingin suuntaan. Kellon asukasyhdistyksen aloitteesta on aloitettu projekti, jossa selvitetään Kalimenjokin tai Kalimenjoen ja sen ympäristön tila ja virkistyskäyttö, sekä nostetaan Kalimenjoen arvostusta. Tästä johtuen myös tässä raportissa käytetään nimeä Kalimenjoki. Pohjantietä ja Kellon eritasoliittymää on tarkasteltu erillisessä yleissuunnitelmassa (Valtatien 4 parantaminen välillä Kempele-Kello, Tiehallinto 2008). Seudullisen kevyen liikenteen rantareitin ja siirtoviemärin sijaintia on tutkittu erillissuunnittelulla (AIRIX Ympäristö 2010). Kellon eritasoliittymä valtatien 4 yleissuunnitelmassa 7

10 2 LÄHTÖTIEDOT JA SELVITYKSET 2.3 Olevat selvitykset ja selvitystarpeet Haukiputaan kunta on laatinut Kellon osayleiskaavan 1. ja 2. vaihetta koskevan erillisen taajamaselvityksen (2008). Selvitykseen on koottu lähtötiedot taajamarakenteesta, taajamakuvasta, maisemakuvasta, luonnonympäristöstä, rakentamattomista tonteista, väestöstä, työpaikoista ja muista suunnittelun lähtökohdista. Osayleiskaava-alueelta koskevia selvityksiä ovat myös Pohjois- Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet (1993), Pohjois-Pohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset (1995), Pohjois-Pohjanmaan rantatien inventointi (2000), sekä Oulu-Haukipudas yhteissuunnittelualueen tavoitesuunnitelman 2030 selvitykset, joita on tarkennettu ja laajennettu koskemaan koko suunnittelualuetta. Yleiskaavatyön yhteydessä tehtäväksi jäivät liikennemelu- ja tärinäselvitykset ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden inventointi. Oulun seudun yleiskaavaan 2020 liittyy liikennejärjestelmäsuunnitelma ja selvitys kaupan suuryksiköiden sijoittumisesta Oulun seudulla. Kauppapaikkaselvitys on päivitetty vuonna Lisäksi selvityksinä on käytettävissä liikennemelun torjuntaohjelma Oulun kaupungin alueella (2002), jonka tietoja on täydennetty selvittämällä yleiskaavatyön aikana raide- ja tieliikenteen melu- ja tärinäalueet rautatien, valtatien 4 ja Kellonväylän tuntumassa (Ramboll 2010). Suunnittelualuetta koskevat myös Ranta-alueen selvitys, Haukipudas (1990) ja Haukiputaan vesihuollon yleissuunnitelma (2006). Kellonväylän ympäristöön sopiva kaupallisten palveluiden määrää ja laatua on tarkasteltu Oulun seudun kaupallisen selvityksen päivityksen yhteydessä. Kellonväylän varaukset voidaan sen perusteella toteuttaa ys-tavoitesuunnitelman K-1 -kaavamerkinnän mukaisesti. 2.4 Selvitykset ja ympäristön kuvaus Rakennettu ympäristö Suunnittelualueen itäosa on pääosin rakentamaton. Länsiosan rakennettu ympäristö Holstinmutkassa koostuu pääosin haja-asutusalueen pientaloista, vanhoista kyläalueista peltoineen ja tiestöstä. Suunnittelualueen keskiosalla on asemakaavan pohjalta rakennettu Holstinmäen teollisuus- ja yritystoiminnan alue sekä pientaloasutusta. Asemakaava-alueen pohjoispuolella on myös pientaloasutusta. Valtatien 4 Kellon liittymä ja valtatien itäpuoliset metsätalousalueet 8

11 2.4.2 Arkeologinen kulttuuriperintö, kulttuurimaisema ja kulttuuriympäristö Alueelta ei tunneta muinaisjäännöskohteita, eikä niitä löytynyt myöskään arkeologin tarkastuskäynnillä (Mika Sarkkinen). Asutushistoria ja kulttuurimaisema Kiiminkijoen suistoon Haukiputaan ja Kellon tienoille tuli lohenpyytäjiä ja eränkävijöitä jo varhain keskiajalla, ja alueelle alkoi syntyä pysyvää asutusta. Vuonna 1548 Kellossa oli 30 ja Haukiputaalla 18 taloa. Vielä 1770 taloluku oli vain 88, mutta 1900-luvun alussa taloja oli jo 340, lisäksi 50 torppaa. Haukiputaan ja Kellon kylät kuuluivat 1300-luvulla perustettuun Iin pitäjään. Kello oli seudun merkittävin kylä. Kellosta ja Haukiputaasta tehtiin v Iin kappeli ja vuoteen 1646 mennessä Haukiputaalle rakennettiin kirkko. (Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto, 1993) Yksi maamme vanhimmista maanteistä, Pohjanmaan rantatie, kulkee Pohjanlahden ympäri Turusta Tukholmaan. Tien linjaus Pohjois-Pohjanmaalla on selvitetty ja säilyneisyys inventoitu Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun tiepiirin tilauksesta ns. Wallenborgin tiekarttaa 1785 hyväksi käyttäen (P-PL 2000). Liikennevirasto on syksyllä 2010 hyväksynyt Rantatien uusimmaksi valtakunnalliseksi matkailutieksi nimellä Pohjanlahden Rantatie. Alla olevasta 1950-luvun peruskartasta selviää ajankohdan rakennuskanta ja edelleen viljeltävät maisemallisesti arvokkaimmat peltoaukeat. Piimäperä ja Pateniemi ovat kuuluneet Haukiputaan kuntaan vuoteen 1965 asti. Kulttuurimaisemaa leimaavat Kellonkartanon ympäristön peltoaukeat, jotka jatkuvat ns. Taskisen peltoina suunnittelualueen pohjoispuolella. Myös ylempänä Kalimenjoen laaksossa on säilynyt kauniita avoimia peltoja. Pohjanmaan rantatie ja Kellon Asematie ovat käytössä ajoyhteyksinä ja Kalimenkylään johtavat tiet metsäpolkuina. 9

12 Inventoidut alueet ja kohteet Alueen rakennuskanta on iältään hyvin vaihtelevaa. Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistorialliset kohteet - julkaisu (1993) mainitsee alueelta ns. Taskisen pellot ja maakunnallisesti arvokkaana kohteena Kellon kartanon, sekä Kellon aseman ja ratavartijan tuvan. Tavoitesuunnitelmavaiheessa kartoitettiin ennen vuotta 1960 rakennetut rakennukset suunnitelman laatimisen yhteydessä. Kunta on tehnyt rakennusinventoinnin, joka ulottuu 1950-luvulla rakennettuihin kohteisiin. Inventoinnin tulokset on viety Kioski-tietokantaan. Inventoinnissa tunnistettiin kaksi aluekokonaisuutta, Pihatie-Parkkirinteentien ja Kellon pysäkin alueet. Inventointiin perustuen kaavakartalla on esitetty arvokkaat kohteet ja em. aluekokonaisuudet. Kohteiden arvottaminen on tehty yhteistyössä Pohjanmaan Museon kanssa. Inventoitujen rakennuskohteiden sijainti Pihatie-Parkkirinteentien alue Kellon pysäkin alue Kellon pysäkin alue sijaitsee junaradan varressa, Kellon asematien ja Törmintien risteyksessä. Alueen rakennuskanta on ajallisesti kerrostunut. Alueen kuudesta kohteesta Kellon pysäkki ja Juhola on rakennettu 1900 luvun alkupuoliskolla, Rauhala ja Ratavartijan tupa 1940 luvun alussa ja Kulmala ja Korvenlaita 1940 luvun puolenvälin jälkeen. Kellon pysäkki ja Ratavartijan tupa ovat maakunnallisesti arvokkaita kohteita. Kulmala ja Korvenlaita ovat toimineet kauppoina, Korvenlaidan kauppa toimi vielä 70 luvulla. 10

13 Pihatie-Parkkirinteentie-alueen alkuperäisilme on säilynyt parhaiten Pihatien osuudella. Alueen seitsemästä inventoidusta pihapiiristä Reivilän pihapiiri on säilyttänyt alkuperäisilmeensä parhaiten. Myös Louhikon pihapiiri Parkkirinteentiellä on säilyttänyt hyvin alkuperäisilmeensä vaikkakin pihapiiri on peruskunnostuksen tarpeessa. Inventoidut rakennuskohteet Maakunnallisesti merkittävät kohteet Kellonkartano, Ratavartijan tuvat ja Kellon pysäkki on inventoitu jo aiemmin. Kaavatyöhön liittyvässä inventoinnissa käytiin läpi 1950-luvulla tai sitä aiemmin rakennetut kohteet, jotka arvotuksen perusteella merkittiin kaavakartalle. Vanhaa rakennuskantaa Holstinmutkan alueella, vasemmalla Halosen kivinavetta, oikealla Kellonkartanon päärakennus Yhdyskuntarakenne; asutus, työpaikka-alueet ja palvelut Valtatien länsipuolella Kellon aseman seutu, Hietalanmäki ja Holstinmutka ovat vanhaa kyläasutusaluetta ja Holstinmäellä on laajat teollisuus- ja asuinalueet. Suunnittelualueen valtatien itäpuolinen osa on rakentamaton. Valtatien ja Kalimenkylän välisellä alueella on vain muutamia hajarakennuspaikkoja. Oulun Ritaharjun pohjoisosan asemakaavat ja Haukiputaan Kalimenkylän asutus ulottuvat suunnittelualueen tuntumaan. Alueella on säilynyt perinteistä maatalousaluetta Kellonkartanon ja Taskisen peltojen ympäristössä sekä Kalimenjoen ympäristössä. Seudun yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeimmät viheryhteydet ovat merenranta ja Kalimenjoen ympäristö. Kellon taajamaselvityksessä on raportoitu tarkemmin väestönkehitystä, asutushistoriaa ja lupakäytäntöä vuosina Kellon koko suuralueella asui vuoden 2007 lopussa 6072 henkilöä ja asukasmäärä kasvaa kunnan taloussuunnitelman mukaan noin 7250 asukkaaseen vuoteen 2025 mennessä. Hietalanmäki-Holstinmäki sisältyy suunnittelualueeseen Pohjois-Kello Takkuranta Kiviniemi Hietalanmäki- Holstinmäki 0-6 vuotiaat 7-15 vuotiaat vuotiaat vuotiaat yli 64 vuotiaat Kellon osayleiskaavan 1. ja 2. vaiheen suunnittelualueen 11 väestö ja ikärakenne v Kellon yleiskaavan 1- vaiheen asuinalueet kuuluvat Hietalanmäki-Holstinmäki -alueeseen.

14 Suunnittelualue kuuluu Oulun seudun pohjoiseen vyöhykkeeseen (Haukipudas ja Kaijonharju-Linnanmaa), jossa ennusteen mukaan asuisi vuonna 2020 n. 20 % koko alueen väkimäärästä (47 100). Ritaharjun kaupunginosan väestö tullee olemaan n asukasta. Lapsiperheiden määrä alueella tulee kasvamaan. Palvelujen tuotannossa tämä tulee merkitsemään julkisella sektorilla panostusta päivähoito- ja koulupalveluihin. Kaupallisiin palveluihin ikärakenteen jakaumalla on myös jossain määrin merkitystä ostovoima on suurin työssäkäyvällä aktiiviväestöllä. Holstinmäki on asemakaavoitettu teollisuus- ja asuinalueeksi. Holstinmäen teollisuusalueella on noin 60 yritystä, jotka tarjoavat työpaikkoja noin 250 ihmiselle (tilanne vuonna 2005 Holstinmäki Imago mukaan). Alueella on vielä rakentamattomia teollisuustontteja. Haukiputaan kunta on kehittämässä Holstinmäen ja Kellon eritasoliittymän muodostamaa yrityskeskittymää Haukiputaan näkyvänä porttina Oulun suunnasta Holstinmäen imago -projektin avulla. Holstinmäen teollisuustonttien vuokra- ja omistustilanne tammikuussa Varsinaisella suunnittelualueella ei ole tällä hetkellä vähittäiskaupan palveluja. Palvelut haetaan Haukiputaan Kellosta, Rajakylästä ja Linnanmaalta. Kattavammat palvelut löytyvät Oulun keskustasta, jonne on katuverkkoa pitkin noin 13,5 km, ja Haukiputaan keskustasta noin 8,5 km etäisyydeltä. Lähin päivittäistavarakauppa on Kellon keskustassa. Oulun puolella lähimmät myymälät ovat Herukassa ja Pateniemessä. Linnanmaalla on vetovoimainen supermarket ja huoltoasema. Myös Pateniemessä ja Kellossa on polttoaineiden jakeluasemat. Haukiputaan keskustassa on hyvä päivittäistavarakauppatarjonta, joka mahdollisesti täydentyy sisääntulotien varressa. Ritaharjun keskukseen on suunnitteilla kauppakeskittymä, joka palvelisi koko Oulun seudun pohjoisosaa ja lisäksi ohikulkevaa liikennettä. Suunnittelualueen ympäristössä ja lähimmissä alue- ja paikalliskeskuksissa on hyvin vähän erikoiskaupan palveluja. Palvelut on haettu muualta Oulusta ja Haukiputaan kirkonkylältä. Tilanne on muuttumassa Ritaharjun liittymän ympärille asemakaavalla osoitettujen kaupallisten palveluiden toteutuessa. Suunnittelun tavoitteiden mukaisesti Kellon liittymän yhteyteen varataan alue liikenteeseen tukeutuville kaupallisille palveluille. Oulun seutu päivittänyt kaupallisen palveluverkkoselvityksen. Selvityksessä valtatien itäpuolelle Kellonväylän varteen on osoitettu kaupan alue ja yhteen sovittamisen tarve Kellon keskustan palveluiden kanssa. Selvityksessä on esitetty laskennallinen liiketilan lisätarve ja sen pohjalta optimimitoitus, jonka tavoitteena on ottaa huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja seudun näkökulma. Oulun seudun yleiskaavan tarkistuksessa on selvitysraportin mukaan syytä varata optimimitoitusta enemmän reservialueita kauppa-, logistiikka- ja matkailutoiminnoille sekä ennakoimattomille isoille kaupan hankkeille. Liiketilan lisätarvelaskelmaan sisältyy 30 %:n kaavallinen ylimitoitus, jonka tarkoitus on turvata kaupan yksiköiden kehitys- ja laajennusmahdollisuudet pitkällä tähtäimellä. Kerrosalan kuntakohtainen jako on ohjeellinen. 12

15 Otteet Oulun seudun kaupallisen palveluverkko 2030 selvityksen suosituksesta Haukiputaan ja Ritaharjun alueella: Kellonväylä Suosituksessa on Kellonväylän mitoituksesta esitetty seuraavaa: Kellonväylän optimimitoitus on k-m2. Seudun yleiskaavassa alue on osoitettu merkinnällä K-1. Kellon osayleiskaavan laatiminen on vireillä. Tavoitesuunnitelma toimii kehittämisen lähtökohtana. Tavoitesuunnitelman mukainen kokonaismitoitus on k-m2. Tavoitesuunnitelman mukaan Kellonväylän alue soveltuu tilaa vaativalle erikoiskaupalle, tehtaanmyymälä-outlet - keskittymälle sekä liikenne- ja logistiikkapalveluille, mutta ei päivittäistavarakaupan suuryksikölle. Jatkosuunnittelussa suhde Kellon keskukseen ja Ritaporttiin on selvitettävä. Toteutus vaiheittain. Sijaitsee suunnitellun nopean joukkoliikennereitin varrella. Kevyen liikenteen saavutettavuus on hyvä suunnitelmien toteuduttua. Koko kunnan laskennallinen lisätarve on erikoiskaupan osalta k.m2 ja päivittäistavarakaupan osalta 6300 k- m2. Ritaharju-Ritaportti Ritaportin 1. vaiheen optimimitoitus on k-m2 ja Ritaharjun k-m2 (päivittäistavarakaupan osuus yht k-m2). Optimimitoitus on yhteensä k-m2 ja suunniteltu kokonaismitoitus on k-m2. Toteutus kahdessa vaiheessa siten, että 1. vaiheessa toteutetaan hypermarket ja tilaa vaativaa erikoiskauppaa noin k-m2 (optimimitoitus) ja 2. vaiheessa muuta erikoiskauppaa. Toisen vaiheen toteutus ajoitetaan sen jälkeen, kun keskustan kehittäminen on varmistettu ja edennyt. Lähin peruskoulu sijaitsee suunnittelualueen ulkopuolella Hietalanmäellä (2 opetusryhmää, esiopetus). Esiopetuksessa koululla oli vuonna lasta, koko oppilasmäärän ollessa 38 lasta. Kellon keskustassa oleva pääkoulu pitää sisällään myös yläasteen. Lähin päiväkoti on Hietalanmäellä. Kellon keskustassa on päiväkoti ja avoin päiväkoti (95 ja hoitopaikkaa v. 2008). Näiden lisäksi Kellon suuralueella on muutamia perhepäivähoitopaikkoja. Kellon keskustassa toimii äitiys- ja lastenneuvola. Muut terveyspalvelut sijaitsevat Kirkonkylän terveysasemalla. Suunnittelualueen ulkopuolella Kellossa toimii vanhustentalo ja yksityinen palvelukoti. Yli 75-vuotiaiden määräksi koko Haukiputaan kunnan alueella on arvioitu n. 775 henkilöä (v. 2010), ja ennuste vuodelle 2025 on noin 1510 henkilöä. Ikääntyneiden määrän voimakas kasvu tarkoittaa sitä, että maankäytön suunnittelussa tulee varautua yksityisten tai julkisten asumispalveluyksiköiden rakentamiseen. Suunnittelualueella ei ole julkisia rakennettuja virkistys- ja liikuntapalveluita. Lähimmät pallokentät ja sisäliikuntatilat löytyvät Kellon koulukeskuksesta. Rakentamisesta vapaana olevilla alueilla on polku- ja 13

16 metsätieverkostoa, joka tarjoaa mahdollisuuden luonnossa virkistäytymiseen. Holstinmutkan alueella ja Kalimenkylän ympäristössä on hevostiloja, joilla on käytössä omia hevosurheiluun liittyviä reittejä Kellonkartanon lähiympäristössä ja Kalimenjoen tuntumassa ampumaradan kaakkoispuolella. Kalimenkylältä hevosharrastajilla on ollut yhteys Aaltokankaan ratsastuskoulu- ja maneesikeskittymään. Ritaharjun rakentamisen myötä harrastajat ovat hakeneet korvaavaa metsätieyhteyttä asemakaava-alueiden itäpuolelta. Kellon ampumaradan toiminta Kalimenjoen varressa jatkuu Vaasan hovioikeuden ympäristölupa-asiassa tekemän päätöksen pohjalta. Kalimenjoen pohjoispuolelle on rakennettu luontopolku ja laavu ja ampumaradan länsipuolella on riistan ruokintapiste Maisema ja luonnonympäristö Maisemarakenne ja maisemakuva Suunnittelualueen maisemarakenne ja kuva on esitetty tavoitesuunnitelmassa ja sen liitekartoilla, jotka on laajennettu käsittämään koko suunnittelualue. (Liitekartat 2 ja 3) Luonnonympäristö Luonnonympäristöstä on laadittu erillinen luontoselvitys karttaliitteineen (liitekartta 3). Selvityksen mukaan Kellon osayleiskaava-alueella Kalimenjoen suisto ja sen rantaniityt ovat tieteellisesti ja luonnonsuojelullisesti merkittäviä alueita. Toinen arvokas kokonaisuus on Kalimejoen varsi. Kalimenjoen suun laidunniitty on paikallisesti arvokas perinnebiotooppi Merenrannikon erikoispiirteitä on vähäsuolainen murtovesi ja maanouseminen, Oulun seudulla on noin cm sadassa vuodessa. Maankohoamisen seurauksena meren alta paljastuu uutta maata kasvillisuuden vallattavaksi (primäärisukkessio) ja rantojen maisema muuttuu. Loivasta topografiasta johtuen paljastuvat rantavyöhykkeet ovat hyvin laajoja. Rantakasvillisuuden kehitys näkyy vyöhykkeisyytenä nk. sukkessiosarjana. Kasvillisuus muuttuu sukkessiosarjassa yleensä järjestyksessä: vesijättö/merenrantaniitty/ruovikko/pensaikko- lepikko- koivikko- sekametsä- havumetsä. Merenrantaniitty suunnittelualueelta Luontoarvojen kannalta huomioitavat alueet Kalimenjoen suisto Kalimenjoen suisto sijaitsee suunnittelualueen länsilaidassa. Haukiputaan puoleinen osa rantaalueesta kuuluu Natura-alueeseen Perämeren saaret (FI ). Kalimenjoki on sekä pohjoiseen että etelään mentäessä laajalla rannikkoalueella ainoa mereen laskeva luonnonoja, jonka suu on ruoppaamaton ja suisto melko luonnontilainen. Kalimenjoen suiston rantaniityt ovat sekä maisemaltaan, laajuudeltaan, että kasvipeitteeltään erittäin edustavia. Rantametsät ovat paikoin luhtaista ruoho- ja heinäkorpea, entistä laidunta. Rannat ovat olleet laitumina. Suistoalueen perinnebiotoopilla on tavattu uhanalaisia kasvilajeja. Purossa on esiintynyt silmälläpidettäväksi luokiteltua pohjansirvikästä. Kalimenjoen suisto, Kraaselin saari ja viereiset laajat peltoaukeat muodostavat linnustollisesti monipuolisen kokonaisuuden (sorsalintuja, kahlaajia, lokkilintuja). Suistoalue on tärkeä linnuston muuton aikainen levähdyspaikka. Kokonaisuuteen liittyvät myös Taskisen pellot, jotka ovat asukkailta saatujen tietojen mukaan merkittävä hanhien levähdys- ja ruokailupaikka. Alue ei sovellu hyvin rakentamiseen. Mahdollinen rakentaminen harkittava tarkoin ja sijoitettava Natura-alueen ulkopuolelle. 14

17 Kalimenjoen suun laidunniitty Kalimenjoen suistossa, vesiuoman itärannalla, sijaitsee paikallisesti arvokas Kalimenjoen suun laidunniitty. Rantalaidun sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Kellonkartanon vieressä merkittävänä maisemakokonaisuutena pidetyn Taskisen viljelyaukean laidalla. Laidun on ollut pitkään käytössä. Niityn hoitoon kuuluu jokakeväinen kulotus. Arvoon vaikuttaa alueen arvokas kasvillisuus, uhanalaiset ja harvinaiset kasvit. Kalimenjoen varsi On tärkeä seudullinen vihervyöhyke ja arvokas luontokohde. Luontoalueen rajaus on tehty Oulun seudun yleiskaavan ja Kalimenjoen eteläpuolisen selänteen lakialueen mukaan (vedenjakaja). Luontoarvot on selvitetty suunnittelualueella Kalimenjoen etelärannalla. Luonnontilaisempaa metsää on paikoin kapealti Kalimenjoen varressa ja metsä on paikoin lehtomaista. Kellon asukasyhdistyksen aloitteesta on ryhdytty Kalimenjoen suiston luontoarvot on kartoitettu v laatimaan Kalimenjoen kunnostussuunnitelmaa. Tarkoituksena on tehdä perusselvitys puron tilasta suunnittelun pohjaksi. ELY-keskus vetää ohjausryhmää ja varmistaa selvityksen laadun. Kunnostussuunnitelma on tarkoitus tehdä aluksi Väliojalta Takkurannantien sillalle asti. Kalimenjoen pohjoispuolella Törminpelloilla on luontopolku, jonka opastaulun mukaan alueella elelee kymmenkunta metsäkaurista. Kalimenjoen eteläpuolella suunnittelualueella on kauriiden ruokintapaikka. Pohjantien itäpuolella ojan varren kasvillisuus on metsäistä. Aluskasvillisuus on Kalimenjoen varressa rehevää. Herukkaoja Herukkaoja laskee suunnittelualueen etelärajalla mereen. Herukkaoja on suunnittelualueen kohdalla ruopattu ja maamassat on läjitetty pohjoispuoleiselle rannalle, joten luonnontilaisuus on kärsinyt muokkauksesta. Eteläranta Oulun puolella on luonnontilaisempi. Eläimistöstä Alueen linnustosta tai muusta eläimistöstä ei ole tehty erillisiä selvityksiä. Maastokäynnillä heinäkuussa 2009 havaittiin linnuista pyy, varis, harakka, räkättirastas, metsähanhi, sinisorsa ja sinitiainen sekä jälkiä hirvestä ja oravasta. Aikaisemmassa luontoselvityksessä (AIRIX Ympäristö Oy 2007) ei myöskään ole tehty linnusto- tms. selvityksiä. Lintuatlastietojen mukaan Piimäperän seudulla esiintyy tai todennäköisesti pesii rantakurvi, tuulihaukka, kivitasku, naurulokki, pikkutikka, käenpiika, ruskosuohaukka, lapinsirri, 15

18 selkälokki, räyskä, pikkutikka, tiltaltti, peltosirkku, harmaalokki, kalalokki, punajalkaviklo, kalatiira, lapintiira, haarapääsky ja leppälintu. Oulun seudun ympäristöviraston lintuatlastiedot on koottu 2 x 2 km ruuduilta, joten ne ovat suuntaa-antavia. Havainnot ovat vuosilta (Lintuatlastiedot AIRIX Ympäristö Oy 2007 mukaan). Luontoselvityksen mukaan Kalimenjoen suisto on linnustollisesti monipuolinen (sorsalintuja, kahlaajia, lokkilintuja) ja suistoalue on tärkeä linnuston muuton aikainen levähdyspaikka. Kalimenjoen suisto mannerrantoineen ja suistosaarineen yhdessä Kraaselin saaren lintuniittyjen kanssa muodostaa linnustollisesti merkittävän alueen. Suiston yleisin kahlaaja on punajalkaviklo ja toiseksi yleisin taivaanvuohi. Vaateliaahkoa ja harvinaisehkoa lajistoa edustavat vesipääskyt. Runsaan tukkasotkakannan kannan lisäksi suistossa pesivät tavi-, jouhi-, heinä- ja lapasorsa sekä pikkukoskelo. Rantakanoja on esiintynyt satunnaisesti. Kalimenjoen suiston seudulla todennäköisesti esiintyvät lisäksi naurulokki, kalalokki, tuulihaukka, tiltaltti, liro ja teeri. Suunnittelualueen koillisella metsäalueella todennäköisesti esiintyy teeri, peltosirkku, pyy. Kaakon metsäisillä alueilla esiintyy liro ja palokärki. Koko suunnittelualueella esiintyy todennäköisesti käki. Luontoselvityksen mukaan Kalimenjokissa esiintyy silmälläpidettäväksi luokiteltua pohjansirvikästä (Arctopsyche lagodensis), joka on virtaavissa vesissä asustava harvinaistunut vesiperhonen. Viimeisimmät havainnot ovat 1970-luvulta, jolloin Kalimenjoen kanta todettiin hyvinvoivaksi. Vesiliskon esiintymisestä on varmistamatonta kansantietoa. Kalimenjokeen nousee nahkiainen, koskipaikoilla asustelee harjuksia ja muutamia taimeniakin. Joinakin vuosina on havaittu myös vaellussiikaa ja lohta. Pienet kivennuoliaiset ja kivisimput ovat yleisiä. Minkkikanta on alueella ollut 1990-luvulla runsas, mutta kantaa on pyydetty pienemmäksi. Muita purolla asuvia nisäkkäitä ovat piisami, vesimyyrä ja vesipäästäinen. Suunnittelualueen asukkaalta saatujen tietojen mukaan merenrantaniityt ja matalikot sekä saaristo ovat vesi- ja rantalinnuille erittäin merkittäviä muutonaikaisia levähdyspaikkoja. Alueen linnusto on monipuolinen. Raamattuopiston pohjoispuolen pellot ovat merkittävin hanhien kevätaikainen kerääntymisalue Oulun pohjoispuolella. Arktisten lintujen muuttoreitti kulkee alueen yli. Meri- ja metsähanhien lisäksi alueella on tavattu kanadanhanhi, valkoposkihanhi, tundrahanhi ja lyhytnokkahanhi. Kraaselissa pesivät ruskosuohaukat ja pöllöt saalistavat Kellonkartanon ympäristön peltoaukeilla. Muita tavattuja lajeja ovat mm. punajalkaviklo ja ristisorsa. (Saana Meski ) (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto 2008). Oulun puolella Piimäperän rantavyöhykkeellä tavattuja uhanalaisia lintulajeja ovat mm. tiltaltti, käenpiika ja pikkutikka. Suunnittelualueen luontoarvoiltaan merkittävimmät alueet sijaitsevat merenrannalla Perämeren saaret -Natura-alueen tuntumassa. Uhanalaisen lintulajiston esiintymisen painopiste on merenrannassa Maaperä ja rakennettavuus Suunnittelualueelta on olemassa GTK:n maaperäkartat, joihin perustuen yleiskaavasuunnittelun yhteydessä on täydennetty tavoitesuunnitelman maaperäkarttaa (Liitekartta 1). Alueen länsiosan meren ranta-alue on maaperältään pääasiassa hietaa. Alueella on myös pienialaisesti moreenia, hiekkaa ja hiesua. Suunnittelualueen keski- ja itäosissa maaperä on pääosin moreenia, hiekkaa ja hietaa. Itäosassa on myös soraa ja turvepohjaisia alueita. Rakennettavuudeltaan muita alueita hieman heikompia ovat kartalla rajatut pehmeiköt sekä hiekan alaiset pehmeiköt. Alueella ei kuitenkaan ole rakennettavuudeltaan erittäin huonoja alueita tai maaperän kannalta rakentamiseen sopimattomia alueita. Pehmeiköt ovat pääosin ohuita ja siten rakennettavissa massanvaihdoilla tms Liikenne Suunnittelualueen maantiet Pohjantie, Haukiputaantie ja Kellonväylä muodostavat liikenneverkon rungon. Pohjantie on suunnittelualueella moottoritie, jolla on kehittämistarvetta Kellon eritasoliittymän ympäristössä. Pohjantietä on tarkasteltu erillisessä yleissuunnitelmassa (Valtatien 4 parantaminen välillä Kempele-Kello, Tiehallinto 2008). Suunnittelualueen liikenneverkolla ei ole merkittäviä toimivuusongelmia. Haukiputaantien nopeustasoa on viime vuosina alennettu sekä fyysisten liittymäjärjestelyjen että nopeusrajoitusten kautta, jolloin 16

19 liikennettä siirtyy koko ajan Haukiputaantieltä Pohjantielle. Suunnittelua varten on suoritettu liikennelaskentoja suunnittelualueella v Mahdolliseen Virpiniemen yhdystievaraukseen liittyen on kesällä 2010 tehty liikennelaskentoja myös Kiviniementien Kellon keskustan ja Virpiniementien välisellä osuudella (liitteenä). Kellonväylän ja Virpiniementien välisen yhteyden tarpeesta on tehty erillinen selvitys (POP-ELY, Plaana Oy). Seudun yleiskaavassa on esitetty Kellon keskus Virpiniementie välille yhteyden kehittämistarve. Yhteissuunnittelualueen tavoitesuunnitelmassa on Kellon liittymään osoitettu kokoojatieyhteys Ritaharjun asemakaava-alueelta sekä varaus vt 4-Alakyläntie väliselle tieyhteydelle, mitkä toteutuessaan lisäävät merkittävästi liikennemääriä kellon liittymässä. Kehätieselvitys on pysäyksissä ja odottaa jätekeskuksen sijoituspaikan varmistumista. Selvityksen luonnoksessa tien nopeustasotavoite on 80 km/h, Kellon eritasoliittymää lähestyttäessä 60 km/h. Alakyläntie - vt4 Kello välisen tieosuudelle siirtyvän liikenteen määrä vaihtelisi ennustemallin mukaan moottoriajon/vrk vuonna 2030 liikenteen sijoittelutavasta riippuen. Mikäli Kiimingin Yrityspuiston alueelle sijoittuisi osayleiskaavan mukaista perusmaankäyttöä selvästi enemmän kaupallista toimintaa esimerkiksi suuri kauppakeskus, lisäisi se tieyhteyden liikenteellistä merkitystä. Tällöin ennustemallin mukaan Alakyläntien ja Kellon eritasoliittymän välisen tieosuuden liikennemäärä kaksinkertaistuisi. Joukkoliikenne Haukiputaantiellä on runsaasti sekä seutu- että paikallisliikenteen linjoja. Käytännössä tiellä kulkee bussi viiden minuutin välein. Paikallisliikenteen linjat liikennöivät Kellon Kiviniemen ja Oulun välillä sekä Haukiputaan Martinniemestä, Asemakylältä ja Santaholmasta Ouluun. Seutuliikenne on Iistä Ouluun suuntautuvaa liikennettä. Pohjantiellä (vt 4) liikennöi yksi paikallisliikenteen ja seutuliikenteen linja sekä Torniosta ja Rovaniemeltä tulevaa kaukoliikennettä. Pohjantiellä ei kuitenkaan ole pysäkkejä. Pysäkkien sijoittamista Kellon eritasoliittymään on tutkittu erillisessä em. Pohjantien yleissuunnitelmassa. Kevytliikenne Kevyen liikenteen pääreitti kulkee nykyisin Haukiputaantien varressa. Uutta korkealuokkaista rantareittiä Virpiniemeen ja Kiviniemeen on esitetty seudun kevyen liikenteen strategiassa ja seudun 17

20 VIVAssa. Kellonväylän varressa ei ole kevyen liikenteen väylää. Vuonna 2007 valmistuneessa Oulun seudun kevytliikennestrategiassa on määritelty, että kaikkien vilkkaiden seututeiden yhteyteen toteutetaan erillinen kevyen liikenteen väylä. Kellonväylän yhteyteen väylä tulee toteuttaa Pohjantien itäpuolen maankäytön kehittyessä. Rautatieliikenne Valtatien länsipuolella kulkeva rata halkaisee alueen pohjois-eteläsuunnassa. Alueella ei ole asemaa tai lastausalueita. Haukiputaan puolella on kaksi tasoliittymää, jotka tultaneen aikaa myöten korvaamaan yhdellä alikulkusillalla, joka palvelee myös kevyttä liikennettä ja ulkoilureittejä. (Tasoristeysten poistaminen rataosalla Oulu Kemi, tarveselvitys. 1995) Yhdyskuntatekniikka Teknisen huollon järjestelmistä vastaavat kuntien liikelaitokset ja verkkoyhtiöt: vesihuollosta Oulun Vesi ja Haukiputaan Vesi, sähköverkosta Oulun Energia ja Haukiputaan Sähköosuuskunta. Haukiputaan Holstinmutkan ranta-alueet, radan ja valtatien väli, sekä Kalimenkylä eivät ole kunnallisen viemärin piirissä. Kellonväylän pohjoispuolella rautatien ja valtatien välisellä alueella on yksityinen yhtymä jo rakentanut paineviemärin. Oulun Vesi ja Haukiputaan vesi huolehtivat tulevaisuudessa yhteistyössä suunnittelualueen vesihuollosta. Vesihuollon yleissuunnitelman mukaan Haukipudas luopuu Leton ja myöhemmin myös Ervastinrannan keskuspuhdistamosta, jolloin koko Haukiputaan ja mahdollisesti myös Iin jätevedet johdetaan Ouluun. Suunnittelualueen rannan puolelle on tehty luonnos siirtoviemärin sijoittamiseksi uuden kevyen liikenteen rantareitin viereen. Haukiputaantien länsireunaan on toteutettu kaukolämmön runkolinja Ouluun. Vedenjakelun osalta yhteistyön laajuus on auki lähinnä Oulun käyttämän pintaveden vuoksi Maanomistus Suunnittelualue on pääosin yksityisomistuksessa liikennealueita ja Haukiputaan kunnan Holstinmäen teollisuusalueella omistamia maita lukuun ottamatta. Osuuskauppa Arina on hankkinut maita valtatien 4 Kellon liittymän ympäristöstä Rakentamista rajoittavat tekijät Rakentamista rajoittavia tekijöitä ovat mm: arvokkaat luonto- ja maisema-alueet, seudulliset viheryhteystarpeet, liikenteen ja ampumaradan melualueet, rautatien tärinä, voimalinjojen suojaalueet, pilaantunut maaperä ja tulva-alueet. Rakentamista rajoittavia tekijöitä on kartoitettu jo tavoitesuunnitelman laatimisen yhteydessä, mutta ne ovat tarkentuneet uudemman tietämyksen ja tieja rautatieliikenteen meluselvitysten myötä. Haukiputaantien melualue perustuu liikennemäärien ja nopeustason pohjalta tehtävään teoreettiseen laskelmaan ja seuraavaan oletustilanteeseen: Tie on suora ja äärettömän pitkä, raskaan liikenteen osuus on 5%, tiepenkan korkeus on yksi metri, maasto on avoin ja tasainen, maaston pinta on pehmeä ja laskentapisteen korkeus on kaksi metriä. Mikäli ympäristö poikkeaa edellä kuvastusta, niin myös melualueen leveys poikkeaa teoreettisen ympäristön perusteella lasketusta arviosta. Haukiputaantien molemmilla puolilla on olevaa asutusta 55 db päivämelualueella ja selkeä melusuojaustarve. Yleiskaava-alueelta on laadittu valtatietä 4, Kellonväylää ja rautatietä koskeva melu- ja tärinäselvitys (Ramboll 2010). Kellonväylän, vt4:n ja rautatien ympäristössä selvityksen yhteenvedossa todetaan seuraavaa: 18

Haukiharjun kaavarunko. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2011

Haukiharjun kaavarunko. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2011 1 Haukiharjun kaavarunko Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2011 Haukiharjun sijainti ja etäisyyksiä. Mitä suunnitellaan? Tarkoituksena on laatia Haukiharjun alueelle kaavarunko, jolla tutkitaan

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Säkylän keskustaan laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KESKITIEN ASEMAKAAVA JA HARJUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.11.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 Östensön osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 2 Sisällysluettelo: 1. KAAVA-ALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 3. TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan muutos (Sandsund I), korttelit ja 43. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kirkonkylän asemakaavan muutos (Sandsund I), korttelit ja 43. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kirkonkylän asemakaavan muutos (Sandsund I), korttelit 26-28 ja 43 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599406201603 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö

Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Nunu Pesu ympäristöministeriö Ekologiset yhteydet, MRL ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Nunu Pesu ympäristöministeriö 27.3.2013 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Tekninen palvelukeskus Kaavoituspalvelut PL 43, KOKKOLA

Tekninen palvelukeskus Kaavoituspalvelut PL 43, KOKKOLA Tekninen palvelukeskus 24.8.2015 Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 KOKKOLA Vastaus kyselyyn kaavatiedoista Kokkolan avosairaanhoidon ja avoterveydenhuollon, suun terveydenhuollon sekä sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella 1 3.3.2011 päiv. 6.6.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

LUONNOS KIRKKOTIEN RISTEYSALUE UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS

LUONNOS KIRKKOTIEN RISTEYSALUE UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS KIRKKOTIEN RISTEYSALUE UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee Utajärven kirkonkylän asemakaavan korttelia 1 ja siihen liittyvää puistoa ja yleisen tien aluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa , Ala-Ähtävä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Storklubbin asemakaavan muutos kortteleissa 111-115, Ala-Ähtävä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599417201404 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 240 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

YHTEISSUUNNITTELUALUE OULU-HAUKIPUDAS

YHTEISSUUNNITTELUALUE OULU-HAUKIPUDAS OULUN KAUPUNKI Keskushallinto Talous ja strategia HAUKIPUTAAN KUNTA Maankäyttö YHTEISSUUNNITTELUALUE OULUHAUKIPUDAS TAVOITESUUNNITELMA 18.6.2008 AIRIX Ympäristö Oy LIIDEA OY GEOBOTNIA OY 1 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE

SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE KOSKI TL KUNTA SAHATIEN ALUEEN ASEMAKAAVA SAHATIEN ALUE ALUSTAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.8.2017 Kosken Tl Sahatien alueen asemakaava / Sahatien alue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 5 ) Mäntyharjun kunta Länsiosan rantaosayleiskaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(13) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 44. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski

Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen. 30.3.2010 Ulla Koski Valtion näkökulma Helsingin seudun kehyskuntien maankäytön kehittämiseen 30.3.2010 Ulla Koski Lähtökohta Kunnat ja maakunnat päättävät alueidenkäytön ratkaisuista. Valtio asettaa tavoitteita ja ohjaa.

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA RIIHINIEMEN RANTAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.4.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Kunnanhallitus 198 01.09.2014 Kunnanhallitus 81 09.03.2015 LAUSUNTO LIMINGAN ANKKURILAHDEN - HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 308/10.02.02/2014 KHALL 198 Limingan kunta on lähettänyt

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot