Käyttöopas. Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet "Heijastusasetukset" ennen projektorin käyttöä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas. Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet "Heijastusasetukset" ennen projektorin käyttöä."

Transkriptio

1 Käyttöopas Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet "Heijastusasetukset" ennen projektorin käyttöä.

2 Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Varotoimet...2 Tämän laitteen turvatarrat...6 Säädös- ja turvallisuushuomautukset...7 Muita tietoja...11 Esittely...12 Tuoteominaisuudet...12 Pakkaus...13 Tuotekuvaus...14 Liitäntäportit Ohjauspaneeli Kaukosäädin Kaukosäätimen paristojen asennus Kaukosäätimen käyttöalue Kuvan säätö Sijainti Heijastusasetukset Oletusasetukset Oletusasetukset Oletusasetukset 2 3D-esitys Asetusten näyttö Liitteet...40 Vianmääritys...40 Lampun vaihtaminen...45 Tietokoneen yhteensopivuus...46 Päätteiden määritykset...49 Pääte: Analoginen RGB (15-pinninen Mini D-sub) Tekniset tiedot...50 Tavaramerkit...51 Asennus...20 Projektorin liittäminen...20 Tietokoneeseen/kannettavaan liittäminen Videolähteeseen liittäminen Projektorin kytkeminen päälle/pois päältä...22 Projektorin kytkeminen päälle Projektorin kytkeminen pois päältä Varoitusvalo Heijastetun kuvan säätäminen...25 Projisoidun kuvan korkeuden säätäminen Projektorin zoomin ja tarkennuksen säätäminen Projektion kuvakoon säätäminen Käyttäjän ohjaimet...28 Näyttövalikko (OSD)...28 Käyttöohje Kuvan säätö

3 Heijastusasetukset Varotoimet Noudata laitteen käyttöiän maksimoimiseksi kaikkia tässä käyttöoppaassa suositeltuja varoituksia, varotoimia ja kunnossapitotoimenpiteitä. Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Tämä laite on maadoitettava. Älä katso projektorin linssin läpi lampun ollessa päällä. Kirkas valo saattaa vahingoittaa silmiäsi. Älä altista projektoria sateelle tai kosteudelle pienentääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaraa. Älä avaa tai pura tuotetta, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun. Kun vaihdat lamppua, anna laitteen jäähtyä ja noudata kaikkia vaihto-ohjeita. Projektori ilmoittaa, kun lamppu on syytä vaihtaa. Vaihda lamppu, kun saat varoitusviestejä. Kun sammutat projektorin, varmista että sen jäähdytyskierto on suoritettu ennen virran katkaisemista. Anna projektorin jäähtyä 60 sekuntia. Linssinsuojus ei saa olla päällä projektorin ollessa toiminnassa. Käynnistä ensin projektori ja sitten signaalilähteet. Kun lampun käyttöikä päättyy, se sammuu ja siitä saattaa kuulua äänekäs poksahdus. Jos näin tapahtuu, laite ei käynnisty, ennen kuin lamppumoduuli on vaihdettu. Voit vaihtaa lampun noudattamalla luvun "Lampun vaihtaminen" ohjeita. Älä irrota kotelon kantta, saatat altistua vaaralliselle jännitteelle. Turvaudu huollossa vain pätevään huoltohenkilöstöön. Tätä tuotetta saa käyttää vain virtalähteellä, joka ei ei ylitä arvokilvessä ja virtajohdossa määritettyä jännitealuetta. Jollet ole varma kotisi virtalähteen tyypistä, kysy neuvoa myyntiedustajalta tai paikallisesta sähköyhtiöstä. 2

4 Heijastusasetukset Varoitus- Vaara- Vaara- Vaara- Vaara- Vaara- Vaara- Älä liitä polarisoitua pistoketta jatkojohtoon, pistorasiaan tai muuhun virtalähteeseen, jollei pinnejä voi työntää kokonaan sisään kolmijohtimiseen maadoitettuun pistorasiaan välttääksesi pinnien näkyviin jäämisen. Tämän ohjeen laiminlyönti voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun. Älä koskaan käytä tätä laitetta verkkovirralla ukonilmalla. Älä kosketa laitetta, kaapeleita ja/tai lisävarusteita, jos näet salamointia tai kuulet ukkosen jyrinää. Ukonilman aiheuttama sähköpurkaus voi aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa laitetta. Älä koskaan työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin. Ne saattavat koskettaa osia, joissa on vaarallinen jännite, tai aiheuttaa oikosulun, joka saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä koskaan kaada mitään nestettä laitteen päälle. Älä jätä projektoria lasten ulottuville. Se voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa vakavia vammoja. Älä pinoa muita laitteita tämän laitteen päälle äläkä aseta tätä laitetta muiden laitteiden päälle. Tämän laitteen ylä- ja alapinta kuumenee normaalissa käytössä ja voi vahingoittaa toista laitetta. Älä käytä lisälaitteita, jotka eivät ole tämän tuotteen valmistajan suosittelemia. Yhteensopimattomien lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa vaaroja tai vahingoittaa tuotetta. Älä aseta tätä tuotetta epävakaalle kärrylle, telineelle, kolmijalalle, kannattimelle tai pöydälle. Tuote voi pudota ja aiheuttaa vakavia vammoja lapselle tai aikuiselle ja tuote voi vahingoittua vakavasti. 3

5 Heijastusasetukset Vaara- Vaara- Vaara- Vaara- Vaara- Vaara- Vaara- Irrota tämä laite seinäpistorasiasta ja toimita se pätevään huoltoon, jos ilmenee jokin seuraavista tilanteista: a) Virtajohto tai -pistoke on vahingoittunut. b) Laitteelle on kaatunut nestettä tai sen sisään on joutunut jokin esine. c) Projektori on ollut alttiina sateelle tai vedelle. d) Tuote ei toimi normaalisti käyttöohjeita noudatettaessa. Säädä vain ohjaimia, joiden käyttöä käsitellään käyttöohjeissa. e) Tuote on pudonnut tai jollain tavoin vahingoittunut. (Jos kotelo rikkoutuu, käsittele sitä varoen vammojen välttämiseksi.) Tämä tuote sisältää lasiosia, mukaan lukien linssi ja lamppu. Jos ne rikkoutuvat, käsittele niitä varoen vammojen välttämiseksi ja ota yhteys myyntiedustajaan korjauksen järjestämiseksi. Varo lasinsirpaleita, sillä ne voivat aiheuttaa vammoja. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että lamppu särkyy, puhdista huolellisesti alue projektorin ympäriltä ja hylkää kaikki lähellä olevat elintarvikkeet, sillä ne ovat luultavasti saastuneita. Älä aseta mitään linssin eteen projektorin ollessa käytössä. Linssin eteen asetetut esineet voivat ylikuumentua ja syttyä tuleen tai aiheuttaa tulipalon. Valtuuttamattomat osien vaihdot voivat johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai muihin vaaroihin. (Ainut vaihto, jonka käyttäjä saa tehdä, on lampun vaihto.) Kaikkien tälle tuotteelle tehtyjen huoltojen tai korjausten jälkeen pyydä huoltoteknikkoa suorittamaan turvallisuustarkistus varmistaaksesi, että tuote on hyvässä käyttökunnossa. Älä jätä lämpöpaperiasiakirjoja tai helposti muotoaan muuttavia esineitä pitkäksi aikaa laitteen päälle tai lähelle ilmanvaihtoaukkoja. Laitteen kuumuus voi kadottaa tietoja lämpöpaperilta tai aiheuttaa esineen muodon muutoksen tai vääntymisen. 4

6 Heijastusasetukset Vaara- Älä käytä projektoria suljetussa asennuspaikassa. Älä aseta tuotetta laatikkoon tai mihinkään suljettuun asennuspaikkaan. Muuten se voi ylikuumentua, mikä voi aiheuttaa tulipalon vaaran. Tee näin: Kun olet purkanut tuotteen pakkauksesta, lue käyttöopas huolellisesti ja noudata kaikkia käyttöohjeita ja muita ohjeita. Kytke laitteesta virta pois päältä ennen puhdistusta. Käytä näytön kotelon puhdistamiseen pehmeää, kuivaa liinaa, joka on kostutettu miedolla pesuaineliuoksella. Irrota virtajohto virtalähteestä, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Älä: Älä tuki laitteen ilmankiertorakoja ja -aukkoja. Älä käytä laitteen puhdistamiseen hankaavia puhdistusaineita, vahoja tai liuottimia. Älä käytä seuraavanlaisissa olosuhteissa: - Erittäin kuuma, kylmä tai kostea. - Pölyisessä tai likaisessa ympäristössä. - Voimakkaita magneettikenttiä muodostavien laitteiden läheisyydessä. - Suorassa auringonvalossa. Tärkeää: Tämän käyttöoppaan sisältö voi muuttua ilman edeltävää ilmoitusta. Yritys ei ole missään tapauksessa vastuussa suorasta, epäsuorasta, erityisestä, satunnaisesta tai seurauksellisesta vahingosta, joka on seurausta tämän tuotteen käsittelystä tai käytöstä. 5

7 Heijastusasetukset Tämän laitteen turvatarrat 1 Älä tuki ilmanotto- tai poistoaukkoja. Tällöin sisäinen ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon. Älä aseta käsiäsi, kasvojasi tai muita kohteita lähelle ilmanpoistoaukkoa, lampun kantta tai laitteen pohjaa. Tästä voi olla seurauksena vamma ja/tai kohteen vahingoittuminen. 2 Älä katso linssiin, kun lamppu on päällä. Lampun voimakas voi vahingoittaa näköä. 3 Älä aseta mitään linssin eteen, kun projektori on käynnissä. Linssin eteen asetetut esineet voivat ylikuumentua ja syttyä tuleen tai aiheuttaa tulipalon. Jos haluat tilapäisesti keskeyttää kuvan projisoinnin, käytä kaukosäätimen tai näppäimistön AVmykistystä. 4 Kun vaihdat lampun, irrota virtajohto ja odota 60 minuuttia. 5 Älä irrota muita kuin lampun kannen ruuveja. Älä tuki tai peitä ilmanvaihtoaukkoja. 4 /

8 Heijastusasetukset Säädös- ja turvallisuushuomautukset Tässä liitteessä on luettelo projektorin yleisistä huomautuksista. Huomautus: Käyttö Yhdysvalloissa FCC-ilmoitus MALLINIMI: PJ S2130 / PJ X2130 / PJ WX2130 KAUPPANIMI: PROJEKTORI MALLINIMI: PJ S2130 / PJ X2130 / PJ WX2130 Testattu olevan FCC-standardien mukainen KOTI- TAI TOIMISTOKÄYTTÖÖN Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15. Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa: 1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja 2. Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö, joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa. Tämä laite on testattu, ja se on todettu luokan B digitaalisia laitteita koskevien rajoitusten FCC:n sääntökohdan 15 mukaiseksi. Nämä raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa ympäristössä. Tämä laite tuottaa ja käyttää radioaaltoja ja saattaa säteillä niitä ympäristöönsä. Jos laitetta ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle. Varoitus: tämä tuote sisältää kemikaaleja, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää, vastasyntyneen epämuodostumia tai lisääntymishaittoja. Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television vastaanottamiseen. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisiovastaanottoa, minkä voi todeta sulkemalla laitteen ja käynnistämällä sen uudelleen, tilannetta voi yrittää korjata seuraavilla toimenpiteillä: Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon. Siirrä laite kauemmas radio- tai tv-vastaanottimesta. Kytke laite pistorasiaan, joka kuuluu eri jakopiiriin kuin pistorasia,johon radio tai televisio on kytketty. Kysy neuvoa laitteen myyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta. 7

9 Heijastusasetukset VASTUULLINEN OSAPUOLI: Ricoh Americas Corporation 5 Dedrick Place, West Caldwell, NJ Puhelin: Huomautus: Suojatut kaapelit Kaikki liitännät muihin tietokonelaitteisiin on tehtävä suojatuilla kaapeleilla, jotta säilytetään FCCsäädöstenmukaisuus. Varoitus Sellaisten muutosten tai mukautusten tekeminen, joita valmistaja ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voi mitätöidä FCC:n myöntämän käyttäjän valtuutuksen käyttää tätä laitetta. TUOTTEEN SISÄLLÄ OLEVAT LAMPUT SISÄLTÄVÄT ELOHOPEAA JA NE ON KIERRÄTETTÄVÄ TAI HÄVITETTÄVÄ PAIKALLISTEN, OSAVALTION TAI LIITTOVALTION LAKIEN MUKAISESTI. Huomautus: Käyttö Kanadassa Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003- säädöksen mukainen. Remarque à l intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. Vaatimustenmukaisuusvakuutus EU-maissa EMC-direktiivi 2004/108/EY (lisäyksineen) Matalajännitedirektiivi 2006/95/EY Huomautus: Käyttö Turkissa 8

10 Heijastusasetukset Hävittäminen Tämä tuote sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ihmisille ja ympäristölle. Lamppu sisältää elohopeaa. Hävitä tämä tuote tai käytetyt lamput paikallisten säädösten mukaisesti. Seuraavat tiedot koskevat vain EU:n jäsenmaita: Tämän symbolin käyttö ilmaisee, ettei tuotetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, auta estämään potentiaalisesti negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joka aiheutuisi, jos tämä tuote hävitettäisiin epäasianmukaisella jätteenkäsittelyllä. Saat yksityiskohtaiset tiedot tämän tuotteen kierrättämisestä ottamalla yhteyden paikallisviranomaisiin, kotitaloutesi jätteenkeräysyritykseen tai liikkeeseen, josta ostit tämän tuotteen. KAUKOSÄÄTIMEN PARISTOT Varoitus Älä koskaan heitä paristoja tuleen. Paristojen väärä hävittäminen voi aiheuttaa niiden räjähtämisen tai vuodon ja aiheuttaa vakavia vammoja. Jos paristosta vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon kanssa, huuhtele neste välittömästi pois vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Jos nestettä valuu laitteelle, vältä kosketusta ja pyyhi neste pois talouspaperilla. Hävitä sitten käytetty talouspaperi syttyvänä roskana kasteltuasi talouspaperin vedellä. Huomautuksia Varmista, että käytät AAA (R03) -kokoa olevia paristoja. Toimita käytetyt paristot erityisiin keräyspisteisiin. Paristojen hävittämisessä tulee kiinnittää huomiota ympäristövaikutuksiin. Älä sekoita eri paristotyyppejä tai yhdistä käytettyjä ja uusia paristoja. Jos kaukosäädin ei toimi oikein, tai jos käyttöalue lyhenee, vaihda molemmat paristot. Jos paristot ovat lopussa, tai et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot estääksesi hapon vuotamisen paristokoteloon. 9

11 Heijastusasetukset Seuraavat tiedot koskevat vain EU:n jäsenmaita: [Paristojen ja/tai akkujen hävittäminen] Ylirastitettu pyörällinen jäteastiasymboli tarkoittaa, että paristot ja/tai akut on kerättävä ja hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Jos paristot tai akku sisältää enemmän lyijyä (Pb), elohopeaa(hg), ja/tai kadmiumia (Cd) kuin on määritetty akkudirektiivissä (2006/66/EY), lyijyn (Pb), elohopean (Hg) ja/tai kadmiumin (Cd) kemiallinen symboli esiintyy ylirastitetun pyörällisen jäteastian alla. Osallistumalla erilliseen paristojen keräykseen autat varmistamaan tuotteiden ja paristojen oikean hävittämisen ja siten estämään potentiaaliset negatiiviset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Saat yksityiskohtaiset tiedot maasi keräyspisteistä ja kierrättämisestä ottamalla yhteyden paikallisviranomaisiin tai liikkeeseen, josta ostit tämän tuotteen. 10

12 Muita tietoja Heijastusasetukset Kuvien tekijänoikeudet Kun heijastat projektorilla kuvia, ole varovainen, ettet loukkaa suojatun materiaalin tekijänoikeuksia. Seuraavat ovat esimerkkejä, joissa voidaan loukata suojatun materiaalin tekijänoikeuksia. Kuvien tai elokuvien esittäminen kaupallisessa tarkoituksessa Kuvien tai elokuvien muokkaus toiminnoilla, kuten pysäytys, suurennus tai zoomaus kuvien esittämiseksi kaupallisessa tarkoituksessa ja julkisesti nähtäväksi Kuvien tai elokuvien kuvasuhteen muuttaminen toiminnoilla, jotka muuttavat kuvan kokoa kuvien esittämiseksi kaupallisessa tarkoituksessa ja julkisesti nähtäväksi 11

13 Esittely Tuoteominaisuudet Erinomaisiin ominaisuuksiin kuuluvat: True PJ S SVGA( )/PJ X XGA( )/PJ WX WXGA( ) osoitettavaa pikseliä Single chip DLP -teknologia NTSC3.58/NTSC4.43/PAL (B/D/G/H/I/M/N)/ SECAM (B/D/G/K/K1/L) - ja SDTV (480i/576i) -, EDTV (480p/576p) -, HDTV (720p/1080i/1080p) -yhteensopiva Moni-automaattiset toiminnot: Automaattinen tunnistus, Automaattinen kuva ja Automaattinen säätöjen tallentaminen Kaukosäädin Helppokäyttöinen monikielinen näyttövalikko Kehittynyt digitaalinen trapetsikorjaus ja korkealaatuinen täyden näyttökuvan uudelleenskaalaus Sisäinen 2:n Watin monokaiutin. UXGA-, WXGA-, SXGA+-, SXGA-, XGA-pakkaus ja VGA-koon muuttaminen Macintosh-yhteensopiva 12

14 Esittely Pakkaus Projektorin toimitukseen kuuluvat kaikki alla näkyvät nimikkeet. Varmista ettei osia puutu. Ota heti yhteys jälleenmyyjään, jos jotakin puuttuu. Note Koska eri maissa on eri sovelluksia, joillakin alueilla voi olla eri lisävarusteita. Projektori ja linssinsuojus Langaton kaukosäädin Kaukosäätimen paristot (AAA/R03) Virtajohto RGB-kaapeli Kantolaukku Asiakirjat: CD-ROM-käyttöopas Käyttöopas 13

15 Esittely Tuotekuvaus Ohjauspaneeli 2. Zoomausvipu 3. Ilmanvaihto (tulo) 4. Kaiutin 5. Tarkennusrengas 6. Ilmanvaihto (poisto) 7. Infrapunakaukotunnistin 8. Linssi 9. Linssinsuojus 10. Liitäntäportit 11. Säädettävä jalka 14

16 Esittely Liitäntäportit HDMI-pääte 2. TIETOKONETULO/KOMPONENTTITULO-pääte 3. S-VIDEOTULO-pääte 4. VIDEOTULO-pääte 5. HUOLTO-portti 6. MONITORILÄHTÖ-pääte 7. AUDIOTULO-liitäntä 8. VAIHTOVIRTA-pistoke 9. Varkaudenestolukon reikä 15

17 Esittely Ohjauspaneeli Lampun merkkivalo Osoittaa projektorin lampun tilan. 2 Lämpötilan Osoittaa projektorin lämpötilan. merkkivalo 3 Virran merkkivalo Osoittaa projektorin tilan. 4 Power Katso osiota "Projektorin virran kytkeminen päälle/pois päältä". (Katso sivut 22-23) 5 Äänenvoimakkuus - Pienentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta. 6 Input Paina "Input" -painiketta valitaksesi RGB-, komponentti-, S-video-, HDMItai komposiitti-lähteen. 7 Menu Paina "Menu" -painiketta käynnistääksesi näyttövalikon (OSD) tai palataksesi takaisin OSD-valikon ylätasolle käyttääksesi OSD-päävalikkoa 8 Enter Varmista kohteen valinta alivalikkokäytössä. 9 Äänenvoimakkuus + Suurentaa kaiuttimen äänenvoimakkuutta. 10 AV Mute Kytkee audion ja videon hetkellisesti pois päältä/päälle. 11 Nelisuuntaiset valintanäppäimet Käytä - tai - tai - tai -painikkeita valitaksesi kohtia tai tehdäksesi säätöjä valintaasi. 12 Trapetsivääristymä Käytä - tai - painiketta säätääksesi kuvaa projektorin kallistuksen aiheuttaman kuvan vääristymän kompensoimiseksi. 16

18 Esittely Kaukosäädin Infrapunalähetin Lähettää signaalia projektoriin. 2 Merkkivalo 3 Enter Varmista kohteen valinta alivalikkokäytössä. 4 Nelisuuntaiset valintanäppäimet Käytä - tai - tai - tai -painikkeita valitaksesi kohtia tai tehdäksesi säätöjä valintaasi. 5 AV Mute Kytkee audion ja videon hetkellisesti pois päältä/päälle. 6 Freeze Pysäytä kuvan näyttäminen. Paina uudelleen jatkaaksesi kuvan näyttämistä. 17

19 Esittely Note The "Magnify" -toimintoa ei voi käyttää, kun "Aspect" on asetettu tilaan "Natiivi". 7 ECO Projektorin lampun himmentäminen pienentää virrankulutusta ja pidentää lampun kestoa. 8 Volume +/- Suurentaa/pienentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta. 9 Video Painamalla "Video"-painiketta voit valita Videotulo-päätteen. 10 HDMI Valitse "HDMI"-tulopääte painamalla HDMI-painiketta. 11 Magnify Lähennä projektorin heijastusnäyttöä 12 S-video Painamalla "S-Video"-painiketta voit valita S-videotulo-päätteen. 13 Power Katso osiota "Projektorin virran kytkeminen päälle/pois päältä." (Katso sivut 22-23) 14 Menu Paina "Menu" -painiketta käynnistääksesi näyttövalikon (OSD) tai palataksesi takaisin OSDvalikon ylätasolle käyttääksesi OSDpäävalikkoa. (Katso sivu 28) 15 Input Paina "Input" -painiketta valitaksesi RGB-, komponentti-, S-video-, HDMItai komposiitti-lähteen. 16 Auto Set Synkronoi projektorin automaattisesti vastaamaan lähdesignaalia. 17 Picture Valitse kuvatila vaihtoehdoista Kirkas, Vakio ja Luonnollinen 18 Keystone +/- Säädä kuvaa projektorin kallistuman aiheuttaman kuvavääristymän kompensoimiseksi. 19 Computer1 Paina "Computer1" valitaksesi Tietokonetulo-/Komponenttitulopäätteen. 20 Computer2 Tämä näppäin toimii samalla tavoin kuin "Computer1" tässä projektorissa. 21 Aspect Säädä kuvasuhde tämän toiminnon avulla. 22 Status Näyttää Tilanäyttö-valikon. (Katso sivu 39) 18

20 Esittely Kaukosäätimen paristojen asennus 1 Paina lujasti ja liu'uta paristokansi pois. 2 Asenna uudet paristot (AAA/R03) Varmista, paristot on kohdistettu oikea napaisuus huomioiden (+/ ). 3 Liu'uta kansi takaisin paristojen päälle niin, että se napsahtaa paikalleen. Älä yhdistä eri paristotyyppejä tai käytettyjä ja uusia paristoja. Oikean käytön varmistamiseksi huomioi seuraavat varotoimet: Käytä AAA/R03-tyypin paristoja. Vältä kosketusta veden tai nesteen kanssa. Älä altista kaukosäädintä kosteudelle tai lämmölle. Älä pudota kaukosäädintä. Jos paristo on vuotanut kaukosäätimeen, pyyhi kotelo huolellisesti puhtaaksi ja asenna uudet paristot. Räjähdysvaara, jos tilalle vaihdetaan vääräntyyppinen paristo. Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti. Poista paristot kaukosäätimestä, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan. Kaukosäädin ei ehkä toimi, jos infrapunatunnistimeen kohdistuu kirkas auringonpaiste tai loistelamppu. Kaukosäätimen käyttöalue Osoita kaukosäätimellä projektoria (infrapunakaukovastaanotinta), kun painat jotakin painiketta. Kaukosäätimen enimmäiskäyttöalue on noin 7 m ja ±15 kulmassa projektorin edessä. Noin 7 m ja 15 19

21 E62405SP R Asennus Projektorin liittäminen Tietokoneeseen/kannettavaan liittäminen Note Varmista, että virtapistoke on liitetty kokonaan sisään projektorin vaihtovirtapistorasiaan ja seinäpistorasiaan. Seinäpistorasian on oltava lähellä projektoria ja helposti tavoitettavissa Note 5 Koska eri maissa on eri sovelluksia, joillakin alueilla voi olla eri lisävarusteita. 1 Monitorilähtö 1...Virtajohto (kuuluu toimitukseen) 2... HDMI/DVI-kaapeli 3... RGB-kaapeli (kuuluu toimitukseen) 4... Audiokaapeli 5...Monitorilähtökaapeli Jotta varmistetaan projektorin toimiminen hyvin tietokoneen kanssa, varmista, että näyttötilan ajoitus on yhteensopiva projektorin kanssa. (Katso sivut 46-48) Käytä projektorin toimitukseen kuuluvia kaapeleita. 20

22 E62405SP R Asennus Note Videolähteeseen liittäminen Varmista, että virtapistoke on liitetty kokonaan sisään projektorin vaihtovirtapistorasiaan ja seinäpistorasiaan. Seinäpistorasian on oltava lähellä projektoria ja helposti tavoitettavissa. DVD-soitin, tv-sovitin HDTV-vastaanotin Videolähtö Note Koska eri maissa on eri sovelluksia, joillakin alueilla voi olla eri lisävarusteita. 1 S-videolähtö 1...Virtajohto (kuuluu toimitukseen) 2... Komponentti-RGB-kaapeli RCA-komponenttikaapeli 4...Komposiittivideokaapeli 5... Audiokaapeli 6... S-videokaapeli 7...HDMI-kaapeli Jotta varmistetaan projektorin toimiminen hyvin tietokoneen kanssa, varmista, että näyttötilan ajoitus on yhteensopiva projektorin kanssa. 21

23 Asennus Projektorin kytkeminen päälle/ pois päältä Projektorin kytkeminen päälle 1. Varmista että virtajohto ja signaalikaapeli on liitetty kunnolla. Virran merkkivalo muuttuu punaiseksi. 2. Poista linssinsuojus. 3. Sytytä lamppu painamalla ohjauspaneelin tai kaukosäätimen "Power" -painiketta. Virran merkkivalo vilkkuu sinisenä. Aloitusnäyttö näkyy noin 5 sekuntia. Kun näyttö katoaa näkyvistä, virran merkkivalo muuttuu siniseksi. Kun käytät projektoria ensimmäistä kertaa, kielivalikko tulee näkyviin aloitusnäytön jälkeen. (Katso sivut 34-35) 4. Käynnistä lähde (tietokone, kannettava, videosoitin jne.). Projektori tunnistaa lähteen automaattisesti. Note Jos liität samanaikaisesti useita lähteitä, paina kaukosäätimen "Input"- painiketta tai vaihda tuloa suoraan "Computer 1"-, "Video"-, "S-Video"- tai "HDMI"- painikkeella. VAARA: Älä katso linssiin, kun lamppu on päällä. Lampun voimakas voi vahingoittaa näköä. Älä tuki ilmanotto- tai poistoaukkoja. Tällöin sisäinen ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon. Älä aseta käsiäsi, kasvojasi tai muita kohteita lähelle ilmanpoistoaukkoa, lampun kantta tai laitteen pohjaa. Tästä voi olla seurauksena vamma ja/tai kohteen vahingoittuminen. Älä estä millään projisointilinssin valoa, kun haluat pysäyttää projisoinnin. Tällöin voimakkaan lampun aiheuttama sisäinen ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon. Käytä tähän tarkoitukseen "AV Mute" -toimintoa. 2 Power TAI Note Käynnistä ensin projektori ja sitten signaalilähteet. 22 Linssinsuojus 1

24 Asennus Projektorin kytkeminen pois päältä 1. Sammuta projektorin lamppu painamalla "Power" -painiketta, näyttöön tulee näkyviin alla näkyvä viesti. 2. Vahvista painamalla "Power" -painiketta uudelleen. 3. Jäähdytystuulettimen toiminta jatkuu noin 60 sekunnin ajan ja virran merkkivalo vilkkuu punaisena. Kun valo lakkaa vilkkumasta, projektori on siirtynyt valmiustilaan. Jos haluat kytkeä projektorin takaisin päälle, sinun on odotettava, kunnes jäähdytyskierto on suoritettu ja laite mennyt valmiustilaan. Paina valmiustilassa "Power" -painiketta, jos haluat käynnistää projektorin uudelleen. 4. Irrota virtajohto pistorasiasta ja projektorista. 23

25 Asennus Varoitusvalo Kun "Lämpötila" -merkkivalo palaa punaisena, projektori on ylikuumentunut. Projektori sammuu automaattisesti. Kun "Lamppu" -merkkivalo palaa punaisena ja alla näytetty viesti tulee näkyviin näytölle, projektori on havainnut, että lamppu on saavuttanut käyttöikänsä lopun. Vaihda lamppu niin pian kuin mahdollista tai ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen. Kun "Lämpötila"-merkkivalo vilkkuu punaisena (0,5 s päällä, 0,5 sekuntia pois) ja seuraava viesti näkyy näytössä, tuulettimeen on tullut vika. Lopeta projektorin käyttö ja irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseemme. 24

26 Asennus Heijastetun kuvan säätäminen Projisoidun kuvan korkeuden säätäminen Tämä projektori on varustettu säädettävällä nostojalalla kuvan nostamisen ja laskemisen heijastuspinnalle sopivaksi. Kuvan nostaminen/laskeminen: 1. Käytä säädettävää jalkaa näyttökulman hienosäätämiseen. Note Voit nostaa projektorin etuosaa ylös 8 astetta kiertämällä säädettävää jalkaa. Säädettävät jalat edessä 1 Enimmäispituus: 20 mm 25

27 Asennus Projektorin zoomin ja tarkennuksen säätäminen Voit kiertää zoomausrengasta sisään- ja ulospäin. Tarkenna kuva kiertämällä tarkennusrengasta, kunnes kuva on selkeä. PJ S2130/PJ X2130-sarja: Projektorin tarkkuusalue on 1,2-13,1 metriä. PJ WX2130 -sarja: Projektorin tarkkuusalue on 1,0-11,0 metriä. Zoomausvipu Tarkennusrengas Projektion kuvakoon säätäminen PJ S2130/PJ X2130: Projisoidun kuvan koko 0,7 7,6 metriä. PJ WX2130: Projisoidun kuvan koko 0,7 7,6 metriä. Korkeus Halkaisija Leveys Ruutu Ruutu (H) Näkymä sivulta Poikkeama (Hd) Projisointietäisyys (E) 26

28 Asennus PJ S2130/PJ X2130 4:3-näytön halkaisija (tuumina) Näyttökoko LxK Projisointietäisyys (E) Poikkeama (Hd) (m) (tuumaa) (m) (jalkaa) Leveys Korkeus Leveys Korkeus laaja tele laaja tele (m) (jalkaa) 30 0,61 0,46 24,0 18,0 1,2 1,3 3,9 4,3 0,05 0,2 40 0,81 0,61 32,0 24,0 1,6 1,8 5,2 5,7 0,07 0,3 60 1,22 0,91 48,0 36,0 2,4 2,6 7,8 8,6 0,10 0,5 70 1,42 1,07 56,0 42,0 2,8 3,1 9,1 10,0 0,12 0,5 80 1,63 1,22 64,0 48,0 3,2 3,5 10,4 11,5 0,13 0,6 90 1,83 1,37 72,0 54,0 3,6 3,9 11,7 12,9 0,15 0, ,03 1,52 80,0 60,0 4,0 4,4 13,0 14,3 0,17 0, ,44 1,83 96,0 72,0 4,8 5,2 15,6 17,2 0,20 0, ,05 2,29 120,0 90,0 5,9 6,6 19,5 21,5 0,25 1, ,68 2,74 144,0 108,0 7,1 7,9 23,4 25,8 0,30 1, ,08 3,81 200,0 150,0 9,9 10,9 32,5 35,8 0,42 1, ,10 4,57 239,9 180,0 11,9 13,1 39,0 43,0 0,50 2,3 PJ WX :10-näytön halkaisija (tuumina) Näyttökoko LxK Projisointietäisyys (E) Poikkeama (Hd) (m) (tuumaa) (m) (jalkaa) Leveys Korkeus Leveys Korkeus laaja tele laaja tele (m) (jalkaa) 30 0,65 0,40 25,4 15,9 1,0 1,1 3,3 3,6 0,05 0,2 40 0,86 0,54 33,9 21,2 1,3 1,5 4,4 4,8 0,07 0,2 60 1,29 0,81 50,9 31,8 2,0 2,2 6,6 7,2 0,10 0,3 70 1,51 0,94 59,3 37,1 2,3 2,6 7,7 8,4 0,12 0,4 80 1,72 1,08 67,8 42,4 2,7 2,9 8,8 9,6 0,13 0,4 90 1,94 1,21 76,3 47,7 3,0 3,3 9,9 10,8 0,15 0, ,15 1,35 84,8 53,0 3,3 3,7 11,0 12,0 0,17 0, ,58 1,62 101,7 63,6 4,0 4,4 13,1 14,4 0,20 0, ,23 2,02 127,2 79,5 5,0 5,5 16,4 18,0 0,25 0, ,88 2,42 152,6 95,4 6,0 6,6 19,7 21,6 0,30 1, ,38 3,37 212,0 132,5 8,4 9,2 27,4 20,0 0,42 1, ,46 4,04 254,3 159,0 10,0 11,0 32,9 36,0 0,50 1,6 Tämä kaavio on tarkoitettu vain viitteeksi käyttäjälle. 27

29 Käyttäjän ohjaimet Näyttövalikko (OSD) Projektorissa on monikielinen näyttövalikko, jonka avulla voit säätää kuvia ja muuttaa useita asetuksia. Projektori löytää lähteen automaattisesti. Note Käyttöohje 1. Avaa näyttövalikko painamalla kaukosäätimen tai näppäimistön "Menu" -painiketta. 2. Kun näyttövalikko tulee näkyviin, käytä - näppäimiä valitaksesi minkä tahansa kohteen päävalikosta. Tehdessäsi valintaa tietyllä sivulla, voit siirtyä alivalikkoon painamalla -näppäintä. 3. Valitse alivalikosta haluamasi kohta - näppäimillä ja paina "Enter"- painiketta säätääksesi asetuksia - tai -näppäimellä. Voit poistua kohteen säätämisestä painamalla Enterpainiketta uudelleen. 4. Jos sana "Asetuksiin" näkyy asetuksessa, voit siirtyä toiseen alivalikkoon painamalla "Enter"- painiketta. Sulje alivalikko painamalla säädön jälkeen "Menu"- painiketta. 5. Kun olet säätänyt asetukset, palaa päävalikkoon painamalla "Menu"- painiketta. 6. Voit poistua painamalla "Menu"- painiketta uudelleen. Näyttövalikko sulkeutuu ja projektori tallentaa uudet asetukset automaattisesti. Jos mitään painiketoimintoa ei tehdä 10 sekuntiin, näyttövalikko sulkeutuu automaattisesti. Päävalikko Asetus Alivalikko 28

30 Käyttäjän ohjaimet Kuvan säätö Note "Terävyys" "Värien kylläisyys" ovat tuettuja vain videotilassa. Kontrasti Kontrasti säätelee kuvien tummimpien ja vaaleimpien kohtien välistä suhdetta. Kontrastin säätäminen muuttaa kuvan mustan ja valkoisen määrää. Painamalla Painamalla Kirkkaus Säädä kuvan kirkkautta. Painamalla voit vähentää kontrastia. voit lisätä kontrastia. voit tummentaa kuvaa. Painamalla voit vaalentaa kuvaa. Värien kylläisyys Säädä videokuvaa mustavalkoisesta täysvärikuvaan. Painamalla Painamalla Terävyys Säädä kuvan terävyyttä. voit vähentää kuvan värien määrää. voit lisätä värien määrää kuvassa. Painamalla voit vähentää terävyyttä. Painamalla voit lisätä terävyyttä. Kohinanpoisto Säädä näytön kohinanpoistotaso. 29

31 Käyttäjän ohjaimet Kuvatila Erilaisille kuvatyypeille on valmiiksi asetettuja optimoituja asetuksia. Valitse kohde - tai - painikkeella. Kirkas: Tila kirkkauden korostamiseen. Vakio: Tila kirkkauden ja värin tasapainottamiseen. Luonnollinen: Tila väriesityksen korostamiseen. R-taso Säädä Punaisen signaalitasoa - tai -painikkeella. G-taso Säädä Vihreän signaalitasoa - tai - painikkeella. B-taso Note "RGB-tuloalue" on tuettu vain HDMIlähteellä. Säädä Sinisen signaalitasoa - tai -painikkeella. RGB-syöttö Säädä HDMI-kuvatietojen aluetta. Autom.: Tunnista RGB-alue automaattisesti. Vakio: Käsittele tulokuvaa vakioaluetietona. Täysi: Valitse tämä, kun lähde on tietokone, tai laite, jonka lähtöalueeksi on asetettu Täysi. Automaattiset asetukset Synkronoi projektorin automaattisesti vastaamaan lähdesignaalia. Sijainti Katso seuraava sivu. 30

32 Käyttäjän ohjaimet Kuvan säätö Sijainti Note "Sijainti" on tuettu vain analogisella VGA (RGB) -signaalilla. Seuranta Poistaa välkynnän näytetystä kuvasta. Säädä arvoa -painikkeella. Taajuus - tai Säädä pisteiden kokonaislukumäärää yhdessä vaakasuuntaisessa jaksossa. Käytä - tai - painiketta numeron säätämiseen tietokoneen kuvaa vastaavaksi. Vaakasijainti Painamalla Painamalla Pystysijainti Painamalla Painamalla voit siirtää kuvaa vasemmalle. voit siirtää kuvaa oikealle. voit siirtää kuvaa alaspäin. voit siirtää kuvaa ylöspäin. 31

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmiin liittyvät turvallisuusvaroitukset.6 Esittely...7 Pakkauksen sisältö...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Näppäimistö...

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...52. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...19. 1 Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...52. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...19. 1 Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely...6 Pakkaus...6 Tuotekuvaus...7 Pääyksikkö... 7 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

Projektori L50W. Käyttöopas. Mallinumero NP-L50W

Projektori L50W. Käyttöopas. Mallinumero NP-L50W Projektori L50W Käyttöopas Mallinumero NP-L50W 2. versio marraskuu 2011 DLP ja BrilliantColor ovat Texas Instrumentin tavaramerkkejä. IBM on tavaramerkki tai International Business Machines yrityksen rekisteröity

Lisätiedot

FOCUS. (Lyhytheijasteiset mallit) (STD-mallit) Data-projektori Käyttöopas

FOCUS. (Lyhytheijasteiset mallit) (STD-mallit) Data-projektori Käyttöopas FOCUS (Lyhytheijasteiset mallit) (STD-mallit) Data-projektori Käyttöopas Sisältö Käyttöhuomautus...3 Turvallisuustietoja...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...4 Varotoimet...4 Tuoteominaisuudet...6 Esittely...7

Lisätiedot

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää

Lisätiedot

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Kannettava projektori P420X/P350X/P350W Käyttöopas Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. painos, tammikuu 2011 Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Kannettava projektori M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Käyttöopas Malleja M350X ja M230X ei myydä Pohjois-Amerikassa. Mallinumero NP-M350X, NP-M300X, NP-M260X, NP-M230X, NP-M300W, NP-M260W 1. painos,

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U Projektori PH1000U Käyttöopas Mallinumero NP-PH1000U Ver. 6 3/15 DLP on Texas Instrumentsin tavaramerkki. Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X15i Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

Internet-portaali... 20 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 7. Netflix... 20 Kytke virta... 7

Internet-portaali... 20 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 7. Netflix... 20 Kytke virta... 7 Sisältö TV - Toiminnot... 2 Yhteyden muodostaminen mobiililaitteeseen Wi- Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Fi -yhteyden kautta... 19 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 MIRACASTIN käyttö... 19 Ympäristötietoa...

Lisätiedot

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30

Sisältö SUOMI. 3..Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...17. 4. Vianetsintä...28 5. Ajoituksen tuki...29 6. Tekniset tiedot...30 Sisältö Säädöstietoja...2 Turvallisuutta koskevia huomautuksia...2 Varoitussymbolien kuvaus...2 Johdanto...4 Takuu ja huolto/korjaus...4 Puhdistus...4 1. Näin pääset alkuun...5 Pakkauksen sisältö...5 TV:n

Lisätiedot

LCD TV-näyttö Käyttöopas

LCD TV-näyttö Käyttöopas SyncMaster P2470HD / P2770HD LCD TV-näyttö Käyttöopas Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan.

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. Projektorin poistaminen pakkauksesta Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. YLaite YKaukosäädin Y AA-kuivaparistot (2

Lisätiedot

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Sisältö Ominaisuudet... 52 Arvoisa SHARP-asiakas... 52 Esittely... 52 Tärkeitä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

väri-tv Färg-tv FLD845H colour television äyttöohje Bruksanvisningen Owner s manual

väri-tv Färg-tv FLD845H colour television äyttöohje Bruksanvisningen Owner s manual FLD845H Sisältö Lisävarusteet... 2 Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 3 Virtalähde... 3 Virtajohto... 3 Kosteus ja vesi... 3 Puhdistaminen... 3 Kuumuus ja liekit... 3

Lisätiedot

Sisältö SUOMI. 2. TV:n ottaminen käyttöön...11. 3. Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...12

Sisältö SUOMI. 2. TV:n ottaminen käyttöön...11. 3. Kuvaruutunäytön (OSD) asetusten säätö...12 Sisältö Säädöstietoja... Varoitussymbolien kuvaus... Turvallisuutta koskevia huomautuksia... Johdanto...4 Takuu ja huolto/korjaus...4 Puhdistus...4 1. Näin pääset alkuun...5 Pakkauksen sisältö...5 TV:n

Lisätiedot

Tässä oppaassa käytetyt merkitsemistavat

Tässä oppaassa käytetyt merkitsemistavat Käyttöopas Tässä oppaassa käytetyt merkitsemistavat 1 chuom! Kiinnittää huomiota tilanteisiin, joissa huolimattomuus voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita. QVihje: ks. g MENETTELYTAPA [ (Nimi) ] (Valikon

Lisätiedot

LED-TV-monitori (MFM TV) Käyttöopas

LED-TV-monitori (MFM TV) Käyttöopas TA350 TA550 LED-TV-monitori (MFM TV) Käyttöopas Kiitos, että hankit Samsungin valmistaman tuotteen. Saat enemmän palveluita käyttöösi rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.samsung.com/register Tämän

Lisätiedot

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc Käyttöopas w2228h w2448h/hc w2558hc HP:n tuotteita ja palveluja koskevat ainoat takuut on ilmoitettu kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa takuuilmoituksissa. Mikään tässä mainittu

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1)

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1) 3-452-776-51(1) z Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct Käyttöohjeet 3-452-776-51(1) Blu-ray Disc / DVD Player

Lisätiedot

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE Sisältö Ominaisuudet... 3 Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Esittely... 3 Valmistelu... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4 Turvallisuusohjeet... 5 Liittäminen TV:n jakeluverkkoon (Kaapeli-TV jne.) virittimestä...

Lisätiedot

LED-TELEVISIO (MFM TV) käyttöohje

LED-TELEVISIO (MFM TV) käyttöohje TB300 TB350 LED-TELEVISIO (MFM TV) käyttöohje Kiitos, että hankit tämän Samsung-tuotteen. Kattavampaa palvelua varten rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.samsung.com/register Tässä käyttöoppaassa olevat

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Virta... 2 Ympäristötiedot... 4 Korjaus... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22

Sisältö. Suomı - 1 - Ohjelmavalinta (Edellinen tai seuraava ohjelma)... 22 Ohjelmavalinta (suoraan)... 22 Sisältö Ominaisuudet... 4 Lisävarusteet... 4 Esittely... 5 Valmistelu... 5 Turvallisuusohjeet... 5 Virtalähde... 5 Virtajohto... 5 Kosteus ja vesi... 5 Puhdistaminen... 5 Kuumuus ja liekit... 6 Ukonilma...

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS Vain BD-AMS20S Vain BD-AMS20S KÄYTTÖOPAS SUOMI Introduction TURVALLISUUS / TÄRKEITÄ TIETOJA VAROITUS: VOIT VÄHENTÄÄ TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN RISKIÄ,

Lisätiedot

Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI. Omistajan käsikirja

Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI. Omistajan käsikirja Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallent mihinkään hakujärjestelmään eikä lähettää elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Lue tämä opas huolellisesti ja varmista, että ymmärrät annetut ohjeet. Tarkista turvallisuutesi vuoksi kunkin toimenpiteen vaikutukset.

Lue tämä opas huolellisesti ja varmista, että ymmärrät annetut ohjeet. Tarkista turvallisuutesi vuoksi kunkin toimenpiteen vaikutukset. Suomi-1 Huomautus Huomautus Lue tämä opas huolellisesti ja varmista, että ymmärrät annetut ohjeet. Tarkista turvallisuutesi vuoksi kunkin toimenpiteen vaikutukset. Sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä

Lisätiedot

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S

LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S MALLI LC-60LE635E LC-60LE635RU LC-60LE636E LC-60LE636S KÄYTTÖOHJE NESTEKIDENÄYTTÖINEN VÄRILLINEN TV-VASTAANOTIN ASA CE-lauseke: SHARP Electronics (Europe) GmbH vakuuttaa täten, että langaton LAN USB -sovitin

Lisätiedot