Käyttöopas. Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet "Heijastusasetukset" ennen projektorin käyttöä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöopas. Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet "Heijastusasetukset" ennen projektorin käyttöä."

Transkriptio

1 Käyttöopas Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet "Heijastusasetukset" ennen projektorin käyttöä.

2 Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Varotoimet...2 Tämän laitteen turvatarrat...6 Säädös- ja turvallisuushuomautukset...7 Muita tietoja...11 Esittely...12 Tuoteominaisuudet...12 Pakkaus...13 Tuotekuvaus...14 Liitäntäportit Ohjauspaneeli Kaukosäädin Kaukosäätimen paristojen asennus Kaukosäätimen käyttöalue Kuvan säätö Sijainti Heijastusasetukset Oletusasetukset Oletusasetukset Oletusasetukset 2 3D-esitys Asetusten näyttö Liitteet...40 Vianmääritys...40 Lampun vaihtaminen...45 Tietokoneen yhteensopivuus...46 Päätteiden määritykset...49 Pääte: Analoginen RGB (15-pinninen Mini D-sub) Tekniset tiedot...50 Tavaramerkit...51 Asennus...20 Projektorin liittäminen...20 Tietokoneeseen/kannettavaan liittäminen Videolähteeseen liittäminen Projektorin kytkeminen päälle/pois päältä...22 Projektorin kytkeminen päälle Projektorin kytkeminen pois päältä Varoitusvalo Heijastetun kuvan säätäminen...25 Projisoidun kuvan korkeuden säätäminen Projektorin zoomin ja tarkennuksen säätäminen Projektion kuvakoon säätäminen Käyttäjän ohjaimet...28 Näyttövalikko (OSD)...28 Käyttöohje Kuvan säätö

3 Heijastusasetukset Varotoimet Noudata laitteen käyttöiän maksimoimiseksi kaikkia tässä käyttöoppaassa suositeltuja varoituksia, varotoimia ja kunnossapitotoimenpiteitä. Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Varoitus- Tämä laite on maadoitettava. Älä katso projektorin linssin läpi lampun ollessa päällä. Kirkas valo saattaa vahingoittaa silmiäsi. Älä altista projektoria sateelle tai kosteudelle pienentääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaraa. Älä avaa tai pura tuotetta, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun. Kun vaihdat lamppua, anna laitteen jäähtyä ja noudata kaikkia vaihto-ohjeita. Projektori ilmoittaa, kun lamppu on syytä vaihtaa. Vaihda lamppu, kun saat varoitusviestejä. Kun sammutat projektorin, varmista että sen jäähdytyskierto on suoritettu ennen virran katkaisemista. Anna projektorin jäähtyä 60 sekuntia. Linssinsuojus ei saa olla päällä projektorin ollessa toiminnassa. Käynnistä ensin projektori ja sitten signaalilähteet. Kun lampun käyttöikä päättyy, se sammuu ja siitä saattaa kuulua äänekäs poksahdus. Jos näin tapahtuu, laite ei käynnisty, ennen kuin lamppumoduuli on vaihdettu. Voit vaihtaa lampun noudattamalla luvun "Lampun vaihtaminen" ohjeita. Älä irrota kotelon kantta, saatat altistua vaaralliselle jännitteelle. Turvaudu huollossa vain pätevään huoltohenkilöstöön. Tätä tuotetta saa käyttää vain virtalähteellä, joka ei ei ylitä arvokilvessä ja virtajohdossa määritettyä jännitealuetta. Jollet ole varma kotisi virtalähteen tyypistä, kysy neuvoa myyntiedustajalta tai paikallisesta sähköyhtiöstä. 2

4 Heijastusasetukset Varoitus- Vaara- Vaara- Vaara- Vaara- Vaara- Vaara- Älä liitä polarisoitua pistoketta jatkojohtoon, pistorasiaan tai muuhun virtalähteeseen, jollei pinnejä voi työntää kokonaan sisään kolmijohtimiseen maadoitettuun pistorasiaan välttääksesi pinnien näkyviin jäämisen. Tämän ohjeen laiminlyönti voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun. Älä koskaan käytä tätä laitetta verkkovirralla ukonilmalla. Älä kosketa laitetta, kaapeleita ja/tai lisävarusteita, jos näet salamointia tai kuulet ukkosen jyrinää. Ukonilman aiheuttama sähköpurkaus voi aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa laitetta. Älä koskaan työnnä mitään esineitä laitteen aukkoihin. Ne saattavat koskettaa osia, joissa on vaarallinen jännite, tai aiheuttaa oikosulun, joka saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Älä koskaan kaada mitään nestettä laitteen päälle. Älä jätä projektoria lasten ulottuville. Se voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa vakavia vammoja. Älä pinoa muita laitteita tämän laitteen päälle äläkä aseta tätä laitetta muiden laitteiden päälle. Tämän laitteen ylä- ja alapinta kuumenee normaalissa käytössä ja voi vahingoittaa toista laitetta. Älä käytä lisälaitteita, jotka eivät ole tämän tuotteen valmistajan suosittelemia. Yhteensopimattomien lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa vaaroja tai vahingoittaa tuotetta. Älä aseta tätä tuotetta epävakaalle kärrylle, telineelle, kolmijalalle, kannattimelle tai pöydälle. Tuote voi pudota ja aiheuttaa vakavia vammoja lapselle tai aikuiselle ja tuote voi vahingoittua vakavasti. 3

5 Heijastusasetukset Vaara- Vaara- Vaara- Vaara- Vaara- Vaara- Vaara- Irrota tämä laite seinäpistorasiasta ja toimita se pätevään huoltoon, jos ilmenee jokin seuraavista tilanteista: a) Virtajohto tai -pistoke on vahingoittunut. b) Laitteelle on kaatunut nestettä tai sen sisään on joutunut jokin esine. c) Projektori on ollut alttiina sateelle tai vedelle. d) Tuote ei toimi normaalisti käyttöohjeita noudatettaessa. Säädä vain ohjaimia, joiden käyttöä käsitellään käyttöohjeissa. e) Tuote on pudonnut tai jollain tavoin vahingoittunut. (Jos kotelo rikkoutuu, käsittele sitä varoen vammojen välttämiseksi.) Tämä tuote sisältää lasiosia, mukaan lukien linssi ja lamppu. Jos ne rikkoutuvat, käsittele niitä varoen vammojen välttämiseksi ja ota yhteys myyntiedustajaan korjauksen järjestämiseksi. Varo lasinsirpaleita, sillä ne voivat aiheuttaa vammoja. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että lamppu särkyy, puhdista huolellisesti alue projektorin ympäriltä ja hylkää kaikki lähellä olevat elintarvikkeet, sillä ne ovat luultavasti saastuneita. Älä aseta mitään linssin eteen projektorin ollessa käytössä. Linssin eteen asetetut esineet voivat ylikuumentua ja syttyä tuleen tai aiheuttaa tulipalon. Valtuuttamattomat osien vaihdot voivat johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai muihin vaaroihin. (Ainut vaihto, jonka käyttäjä saa tehdä, on lampun vaihto.) Kaikkien tälle tuotteelle tehtyjen huoltojen tai korjausten jälkeen pyydä huoltoteknikkoa suorittamaan turvallisuustarkistus varmistaaksesi, että tuote on hyvässä käyttökunnossa. Älä jätä lämpöpaperiasiakirjoja tai helposti muotoaan muuttavia esineitä pitkäksi aikaa laitteen päälle tai lähelle ilmanvaihtoaukkoja. Laitteen kuumuus voi kadottaa tietoja lämpöpaperilta tai aiheuttaa esineen muodon muutoksen tai vääntymisen. 4

6 Heijastusasetukset Vaara- Älä käytä projektoria suljetussa asennuspaikassa. Älä aseta tuotetta laatikkoon tai mihinkään suljettuun asennuspaikkaan. Muuten se voi ylikuumentua, mikä voi aiheuttaa tulipalon vaaran. Tee näin: Kun olet purkanut tuotteen pakkauksesta, lue käyttöopas huolellisesti ja noudata kaikkia käyttöohjeita ja muita ohjeita. Kytke laitteesta virta pois päältä ennen puhdistusta. Käytä näytön kotelon puhdistamiseen pehmeää, kuivaa liinaa, joka on kostutettu miedolla pesuaineliuoksella. Irrota virtajohto virtalähteestä, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Älä: Älä tuki laitteen ilmankiertorakoja ja -aukkoja. Älä käytä laitteen puhdistamiseen hankaavia puhdistusaineita, vahoja tai liuottimia. Älä käytä seuraavanlaisissa olosuhteissa: - Erittäin kuuma, kylmä tai kostea. - Pölyisessä tai likaisessa ympäristössä. - Voimakkaita magneettikenttiä muodostavien laitteiden läheisyydessä. - Suorassa auringonvalossa. Tärkeää: Tämän käyttöoppaan sisältö voi muuttua ilman edeltävää ilmoitusta. Yritys ei ole missään tapauksessa vastuussa suorasta, epäsuorasta, erityisestä, satunnaisesta tai seurauksellisesta vahingosta, joka on seurausta tämän tuotteen käsittelystä tai käytöstä. 5

7 Heijastusasetukset Tämän laitteen turvatarrat 1 Älä tuki ilmanotto- tai poistoaukkoja. Tällöin sisäinen ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon. Älä aseta käsiäsi, kasvojasi tai muita kohteita lähelle ilmanpoistoaukkoa, lampun kantta tai laitteen pohjaa. Tästä voi olla seurauksena vamma ja/tai kohteen vahingoittuminen. 2 Älä katso linssiin, kun lamppu on päällä. Lampun voimakas voi vahingoittaa näköä. 3 Älä aseta mitään linssin eteen, kun projektori on käynnissä. Linssin eteen asetetut esineet voivat ylikuumentua ja syttyä tuleen tai aiheuttaa tulipalon. Jos haluat tilapäisesti keskeyttää kuvan projisoinnin, käytä kaukosäätimen tai näppäimistön AVmykistystä. 4 Kun vaihdat lampun, irrota virtajohto ja odota 60 minuuttia. 5 Älä irrota muita kuin lampun kannen ruuveja. Älä tuki tai peitä ilmanvaihtoaukkoja. 4 /

8 Heijastusasetukset Säädös- ja turvallisuushuomautukset Tässä liitteessä on luettelo projektorin yleisistä huomautuksista. Huomautus: Käyttö Yhdysvalloissa FCC-ilmoitus MALLINIMI: PJ S2130 / PJ X2130 / PJ WX2130 KAUPPANIMI: PROJEKTORI MALLINIMI: PJ S2130 / PJ X2130 / PJ WX2130 Testattu olevan FCC-standardien mukainen KOTI- TAI TOIMISTOKÄYTTÖÖN Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15. Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa: 1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja 2. Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö, joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa. Tämä laite on testattu, ja se on todettu luokan B digitaalisia laitteita koskevien rajoitusten FCC:n sääntökohdan 15 mukaiseksi. Nämä raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa ympäristössä. Tämä laite tuottaa ja käyttää radioaaltoja ja saattaa säteillä niitä ympäristöönsä. Jos laitetta ei asenneta tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle. Varoitus: tämä tuote sisältää kemikaaleja, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää, vastasyntyneen epämuodostumia tai lisääntymishaittoja. Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television vastaanottamiseen. Jos tämä laite häiritsee radio- tai televisiovastaanottoa, minkä voi todeta sulkemalla laitteen ja käynnistämällä sen uudelleen, tilannetta voi yrittää korjata seuraavilla toimenpiteillä: Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon. Siirrä laite kauemmas radio- tai tv-vastaanottimesta. Kytke laite pistorasiaan, joka kuuluu eri jakopiiriin kuin pistorasia,johon radio tai televisio on kytketty. Kysy neuvoa laitteen myyjältä tai kokeneelta radio- tai tv-asentajalta. 7

9 Heijastusasetukset VASTUULLINEN OSAPUOLI: Ricoh Americas Corporation 5 Dedrick Place, West Caldwell, NJ Puhelin: Huomautus: Suojatut kaapelit Kaikki liitännät muihin tietokonelaitteisiin on tehtävä suojatuilla kaapeleilla, jotta säilytetään FCCsäädöstenmukaisuus. Varoitus Sellaisten muutosten tai mukautusten tekeminen, joita valmistaja ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voi mitätöidä FCC:n myöntämän käyttäjän valtuutuksen käyttää tätä laitetta. TUOTTEEN SISÄLLÄ OLEVAT LAMPUT SISÄLTÄVÄT ELOHOPEAA JA NE ON KIERRÄTETTÄVÄ TAI HÄVITETTÄVÄ PAIKALLISTEN, OSAVALTION TAI LIITTOVALTION LAKIEN MUKAISESTI. Huomautus: Käyttö Kanadassa Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003- säädöksen mukainen. Remarque à l intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. Vaatimustenmukaisuusvakuutus EU-maissa EMC-direktiivi 2004/108/EY (lisäyksineen) Matalajännitedirektiivi 2006/95/EY Huomautus: Käyttö Turkissa 8

10 Heijastusasetukset Hävittäminen Tämä tuote sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ihmisille ja ympäristölle. Lamppu sisältää elohopeaa. Hävitä tämä tuote tai käytetyt lamput paikallisten säädösten mukaisesti. Seuraavat tiedot koskevat vain EU:n jäsenmaita: Tämän symbolin käyttö ilmaisee, ettei tuotetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein, auta estämään potentiaalisesti negatiivisia seurauksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joka aiheutuisi, jos tämä tuote hävitettäisiin epäasianmukaisella jätteenkäsittelyllä. Saat yksityiskohtaiset tiedot tämän tuotteen kierrättämisestä ottamalla yhteyden paikallisviranomaisiin, kotitaloutesi jätteenkeräysyritykseen tai liikkeeseen, josta ostit tämän tuotteen. KAUKOSÄÄTIMEN PARISTOT Varoitus Älä koskaan heitä paristoja tuleen. Paristojen väärä hävittäminen voi aiheuttaa niiden räjähtämisen tai vuodon ja aiheuttaa vakavia vammoja. Jos paristosta vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon kanssa, huuhtele neste välittömästi pois vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Jos nestettä valuu laitteelle, vältä kosketusta ja pyyhi neste pois talouspaperilla. Hävitä sitten käytetty talouspaperi syttyvänä roskana kasteltuasi talouspaperin vedellä. Huomautuksia Varmista, että käytät AAA (R03) -kokoa olevia paristoja. Toimita käytetyt paristot erityisiin keräyspisteisiin. Paristojen hävittämisessä tulee kiinnittää huomiota ympäristövaikutuksiin. Älä sekoita eri paristotyyppejä tai yhdistä käytettyjä ja uusia paristoja. Jos kaukosäädin ei toimi oikein, tai jos käyttöalue lyhenee, vaihda molemmat paristot. Jos paristot ovat lopussa, tai et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot estääksesi hapon vuotamisen paristokoteloon. 9

11 Heijastusasetukset Seuraavat tiedot koskevat vain EU:n jäsenmaita: [Paristojen ja/tai akkujen hävittäminen] Ylirastitettu pyörällinen jäteastiasymboli tarkoittaa, että paristot ja/tai akut on kerättävä ja hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Jos paristot tai akku sisältää enemmän lyijyä (Pb), elohopeaa(hg), ja/tai kadmiumia (Cd) kuin on määritetty akkudirektiivissä (2006/66/EY), lyijyn (Pb), elohopean (Hg) ja/tai kadmiumin (Cd) kemiallinen symboli esiintyy ylirastitetun pyörällisen jäteastian alla. Osallistumalla erilliseen paristojen keräykseen autat varmistamaan tuotteiden ja paristojen oikean hävittämisen ja siten estämään potentiaaliset negatiiviset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Saat yksityiskohtaiset tiedot maasi keräyspisteistä ja kierrättämisestä ottamalla yhteyden paikallisviranomaisiin tai liikkeeseen, josta ostit tämän tuotteen. 10

12 Muita tietoja Heijastusasetukset Kuvien tekijänoikeudet Kun heijastat projektorilla kuvia, ole varovainen, ettet loukkaa suojatun materiaalin tekijänoikeuksia. Seuraavat ovat esimerkkejä, joissa voidaan loukata suojatun materiaalin tekijänoikeuksia. Kuvien tai elokuvien esittäminen kaupallisessa tarkoituksessa Kuvien tai elokuvien muokkaus toiminnoilla, kuten pysäytys, suurennus tai zoomaus kuvien esittämiseksi kaupallisessa tarkoituksessa ja julkisesti nähtäväksi Kuvien tai elokuvien kuvasuhteen muuttaminen toiminnoilla, jotka muuttavat kuvan kokoa kuvien esittämiseksi kaupallisessa tarkoituksessa ja julkisesti nähtäväksi 11

13 Esittely Tuoteominaisuudet Erinomaisiin ominaisuuksiin kuuluvat: True PJ S SVGA( )/PJ X XGA( )/PJ WX WXGA( ) osoitettavaa pikseliä Single chip DLP -teknologia NTSC3.58/NTSC4.43/PAL (B/D/G/H/I/M/N)/ SECAM (B/D/G/K/K1/L) - ja SDTV (480i/576i) -, EDTV (480p/576p) -, HDTV (720p/1080i/1080p) -yhteensopiva Moni-automaattiset toiminnot: Automaattinen tunnistus, Automaattinen kuva ja Automaattinen säätöjen tallentaminen Kaukosäädin Helppokäyttöinen monikielinen näyttövalikko Kehittynyt digitaalinen trapetsikorjaus ja korkealaatuinen täyden näyttökuvan uudelleenskaalaus Sisäinen 2:n Watin monokaiutin. UXGA-, WXGA-, SXGA+-, SXGA-, XGA-pakkaus ja VGA-koon muuttaminen Macintosh-yhteensopiva 12

14 Esittely Pakkaus Projektorin toimitukseen kuuluvat kaikki alla näkyvät nimikkeet. Varmista ettei osia puutu. Ota heti yhteys jälleenmyyjään, jos jotakin puuttuu. Note Koska eri maissa on eri sovelluksia, joillakin alueilla voi olla eri lisävarusteita. Projektori ja linssinsuojus Langaton kaukosäädin Kaukosäätimen paristot (AAA/R03) Virtajohto RGB-kaapeli Kantolaukku Asiakirjat: CD-ROM-käyttöopas Käyttöopas 13

15 Esittely Tuotekuvaus Ohjauspaneeli 2. Zoomausvipu 3. Ilmanvaihto (tulo) 4. Kaiutin 5. Tarkennusrengas 6. Ilmanvaihto (poisto) 7. Infrapunakaukotunnistin 8. Linssi 9. Linssinsuojus 10. Liitäntäportit 11. Säädettävä jalka 14

16 Esittely Liitäntäportit HDMI-pääte 2. TIETOKONETULO/KOMPONENTTITULO-pääte 3. S-VIDEOTULO-pääte 4. VIDEOTULO-pääte 5. HUOLTO-portti 6. MONITORILÄHTÖ-pääte 7. AUDIOTULO-liitäntä 8. VAIHTOVIRTA-pistoke 9. Varkaudenestolukon reikä 15

17 Esittely Ohjauspaneeli Lampun merkkivalo Osoittaa projektorin lampun tilan. 2 Lämpötilan Osoittaa projektorin lämpötilan. merkkivalo 3 Virran merkkivalo Osoittaa projektorin tilan. 4 Power Katso osiota "Projektorin virran kytkeminen päälle/pois päältä". (Katso sivut 22-23) 5 Äänenvoimakkuus - Pienentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta. 6 Input Paina "Input" -painiketta valitaksesi RGB-, komponentti-, S-video-, HDMItai komposiitti-lähteen. 7 Menu Paina "Menu" -painiketta käynnistääksesi näyttövalikon (OSD) tai palataksesi takaisin OSD-valikon ylätasolle käyttääksesi OSD-päävalikkoa 8 Enter Varmista kohteen valinta alivalikkokäytössä. 9 Äänenvoimakkuus + Suurentaa kaiuttimen äänenvoimakkuutta. 10 AV Mute Kytkee audion ja videon hetkellisesti pois päältä/päälle. 11 Nelisuuntaiset valintanäppäimet Käytä - tai - tai - tai -painikkeita valitaksesi kohtia tai tehdäksesi säätöjä valintaasi. 12 Trapetsivääristymä Käytä - tai - painiketta säätääksesi kuvaa projektorin kallistuksen aiheuttaman kuvan vääristymän kompensoimiseksi. 16

18 Esittely Kaukosäädin Infrapunalähetin Lähettää signaalia projektoriin. 2 Merkkivalo 3 Enter Varmista kohteen valinta alivalikkokäytössä. 4 Nelisuuntaiset valintanäppäimet Käytä - tai - tai - tai -painikkeita valitaksesi kohtia tai tehdäksesi säätöjä valintaasi. 5 AV Mute Kytkee audion ja videon hetkellisesti pois päältä/päälle. 6 Freeze Pysäytä kuvan näyttäminen. Paina uudelleen jatkaaksesi kuvan näyttämistä. 17

19 Esittely Note The "Magnify" -toimintoa ei voi käyttää, kun "Aspect" on asetettu tilaan "Natiivi". 7 ECO Projektorin lampun himmentäminen pienentää virrankulutusta ja pidentää lampun kestoa. 8 Volume +/- Suurentaa/pienentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta. 9 Video Painamalla "Video"-painiketta voit valita Videotulo-päätteen. 10 HDMI Valitse "HDMI"-tulopääte painamalla HDMI-painiketta. 11 Magnify Lähennä projektorin heijastusnäyttöä 12 S-video Painamalla "S-Video"-painiketta voit valita S-videotulo-päätteen. 13 Power Katso osiota "Projektorin virran kytkeminen päälle/pois päältä." (Katso sivut 22-23) 14 Menu Paina "Menu" -painiketta käynnistääksesi näyttövalikon (OSD) tai palataksesi takaisin OSDvalikon ylätasolle käyttääksesi OSDpäävalikkoa. (Katso sivu 28) 15 Input Paina "Input" -painiketta valitaksesi RGB-, komponentti-, S-video-, HDMItai komposiitti-lähteen. 16 Auto Set Synkronoi projektorin automaattisesti vastaamaan lähdesignaalia. 17 Picture Valitse kuvatila vaihtoehdoista Kirkas, Vakio ja Luonnollinen 18 Keystone +/- Säädä kuvaa projektorin kallistuman aiheuttaman kuvavääristymän kompensoimiseksi. 19 Computer1 Paina "Computer1" valitaksesi Tietokonetulo-/Komponenttitulopäätteen. 20 Computer2 Tämä näppäin toimii samalla tavoin kuin "Computer1" tässä projektorissa. 21 Aspect Säädä kuvasuhde tämän toiminnon avulla. 22 Status Näyttää Tilanäyttö-valikon. (Katso sivu 39) 18

20 Esittely Kaukosäätimen paristojen asennus 1 Paina lujasti ja liu'uta paristokansi pois. 2 Asenna uudet paristot (AAA/R03) Varmista, paristot on kohdistettu oikea napaisuus huomioiden (+/ ). 3 Liu'uta kansi takaisin paristojen päälle niin, että se napsahtaa paikalleen. Älä yhdistä eri paristotyyppejä tai käytettyjä ja uusia paristoja. Oikean käytön varmistamiseksi huomioi seuraavat varotoimet: Käytä AAA/R03-tyypin paristoja. Vältä kosketusta veden tai nesteen kanssa. Älä altista kaukosäädintä kosteudelle tai lämmölle. Älä pudota kaukosäädintä. Jos paristo on vuotanut kaukosäätimeen, pyyhi kotelo huolellisesti puhtaaksi ja asenna uudet paristot. Räjähdysvaara, jos tilalle vaihdetaan vääräntyyppinen paristo. Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti. Poista paristot kaukosäätimestä, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan. Kaukosäädin ei ehkä toimi, jos infrapunatunnistimeen kohdistuu kirkas auringonpaiste tai loistelamppu. Kaukosäätimen käyttöalue Osoita kaukosäätimellä projektoria (infrapunakaukovastaanotinta), kun painat jotakin painiketta. Kaukosäätimen enimmäiskäyttöalue on noin 7 m ja ±15 kulmassa projektorin edessä. Noin 7 m ja 15 19

21 E62405SP R Asennus Projektorin liittäminen Tietokoneeseen/kannettavaan liittäminen Note Varmista, että virtapistoke on liitetty kokonaan sisään projektorin vaihtovirtapistorasiaan ja seinäpistorasiaan. Seinäpistorasian on oltava lähellä projektoria ja helposti tavoitettavissa Note 5 Koska eri maissa on eri sovelluksia, joillakin alueilla voi olla eri lisävarusteita. 1 Monitorilähtö 1...Virtajohto (kuuluu toimitukseen) 2... HDMI/DVI-kaapeli 3... RGB-kaapeli (kuuluu toimitukseen) 4... Audiokaapeli 5...Monitorilähtökaapeli Jotta varmistetaan projektorin toimiminen hyvin tietokoneen kanssa, varmista, että näyttötilan ajoitus on yhteensopiva projektorin kanssa. (Katso sivut 46-48) Käytä projektorin toimitukseen kuuluvia kaapeleita. 20

22 E62405SP R Asennus Note Videolähteeseen liittäminen Varmista, että virtapistoke on liitetty kokonaan sisään projektorin vaihtovirtapistorasiaan ja seinäpistorasiaan. Seinäpistorasian on oltava lähellä projektoria ja helposti tavoitettavissa. DVD-soitin, tv-sovitin HDTV-vastaanotin Videolähtö Note Koska eri maissa on eri sovelluksia, joillakin alueilla voi olla eri lisävarusteita. 1 S-videolähtö 1...Virtajohto (kuuluu toimitukseen) 2... Komponentti-RGB-kaapeli RCA-komponenttikaapeli 4...Komposiittivideokaapeli 5... Audiokaapeli 6... S-videokaapeli 7...HDMI-kaapeli Jotta varmistetaan projektorin toimiminen hyvin tietokoneen kanssa, varmista, että näyttötilan ajoitus on yhteensopiva projektorin kanssa. 21

23 Asennus Projektorin kytkeminen päälle/ pois päältä Projektorin kytkeminen päälle 1. Varmista että virtajohto ja signaalikaapeli on liitetty kunnolla. Virran merkkivalo muuttuu punaiseksi. 2. Poista linssinsuojus. 3. Sytytä lamppu painamalla ohjauspaneelin tai kaukosäätimen "Power" -painiketta. Virran merkkivalo vilkkuu sinisenä. Aloitusnäyttö näkyy noin 5 sekuntia. Kun näyttö katoaa näkyvistä, virran merkkivalo muuttuu siniseksi. Kun käytät projektoria ensimmäistä kertaa, kielivalikko tulee näkyviin aloitusnäytön jälkeen. (Katso sivut 34-35) 4. Käynnistä lähde (tietokone, kannettava, videosoitin jne.). Projektori tunnistaa lähteen automaattisesti. Note Jos liität samanaikaisesti useita lähteitä, paina kaukosäätimen "Input"- painiketta tai vaihda tuloa suoraan "Computer 1"-, "Video"-, "S-Video"- tai "HDMI"- painikkeella. VAARA: Älä katso linssiin, kun lamppu on päällä. Lampun voimakas voi vahingoittaa näköä. Älä tuki ilmanotto- tai poistoaukkoja. Tällöin sisäinen ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon. Älä aseta käsiäsi, kasvojasi tai muita kohteita lähelle ilmanpoistoaukkoa, lampun kantta tai laitteen pohjaa. Tästä voi olla seurauksena vamma ja/tai kohteen vahingoittuminen. Älä estä millään projisointilinssin valoa, kun haluat pysäyttää projisoinnin. Tällöin voimakkaan lampun aiheuttama sisäinen ylikuumeneminen voi aiheuttaa tulipalon. Käytä tähän tarkoitukseen "AV Mute" -toimintoa. 2 Power TAI Note Käynnistä ensin projektori ja sitten signaalilähteet. 22 Linssinsuojus 1

24 Asennus Projektorin kytkeminen pois päältä 1. Sammuta projektorin lamppu painamalla "Power" -painiketta, näyttöön tulee näkyviin alla näkyvä viesti. 2. Vahvista painamalla "Power" -painiketta uudelleen. 3. Jäähdytystuulettimen toiminta jatkuu noin 60 sekunnin ajan ja virran merkkivalo vilkkuu punaisena. Kun valo lakkaa vilkkumasta, projektori on siirtynyt valmiustilaan. Jos haluat kytkeä projektorin takaisin päälle, sinun on odotettava, kunnes jäähdytyskierto on suoritettu ja laite mennyt valmiustilaan. Paina valmiustilassa "Power" -painiketta, jos haluat käynnistää projektorin uudelleen. 4. Irrota virtajohto pistorasiasta ja projektorista. 23

25 Asennus Varoitusvalo Kun "Lämpötila" -merkkivalo palaa punaisena, projektori on ylikuumentunut. Projektori sammuu automaattisesti. Kun "Lamppu" -merkkivalo palaa punaisena ja alla näytetty viesti tulee näkyviin näytölle, projektori on havainnut, että lamppu on saavuttanut käyttöikänsä lopun. Vaihda lamppu niin pian kuin mahdollista tai ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen. Kun "Lämpötila"-merkkivalo vilkkuu punaisena (0,5 s päällä, 0,5 sekuntia pois) ja seuraava viesti näkyy näytössä, tuulettimeen on tullut vika. Lopeta projektorin käyttö ja irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseemme. 24

26 Asennus Heijastetun kuvan säätäminen Projisoidun kuvan korkeuden säätäminen Tämä projektori on varustettu säädettävällä nostojalalla kuvan nostamisen ja laskemisen heijastuspinnalle sopivaksi. Kuvan nostaminen/laskeminen: 1. Käytä säädettävää jalkaa näyttökulman hienosäätämiseen. Note Voit nostaa projektorin etuosaa ylös 8 astetta kiertämällä säädettävää jalkaa. Säädettävät jalat edessä 1 Enimmäispituus: 20 mm 25

27 Asennus Projektorin zoomin ja tarkennuksen säätäminen Voit kiertää zoomausrengasta sisään- ja ulospäin. Tarkenna kuva kiertämällä tarkennusrengasta, kunnes kuva on selkeä. PJ S2130/PJ X2130-sarja: Projektorin tarkkuusalue on 1,2-13,1 metriä. PJ WX2130 -sarja: Projektorin tarkkuusalue on 1,0-11,0 metriä. Zoomausvipu Tarkennusrengas Projektion kuvakoon säätäminen PJ S2130/PJ X2130: Projisoidun kuvan koko 0,7 7,6 metriä. PJ WX2130: Projisoidun kuvan koko 0,7 7,6 metriä. Korkeus Halkaisija Leveys Ruutu Ruutu (H) Näkymä sivulta Poikkeama (Hd) Projisointietäisyys (E) 26

28 Asennus PJ S2130/PJ X2130 4:3-näytön halkaisija (tuumina) Näyttökoko LxK Projisointietäisyys (E) Poikkeama (Hd) (m) (tuumaa) (m) (jalkaa) Leveys Korkeus Leveys Korkeus laaja tele laaja tele (m) (jalkaa) 30 0,61 0,46 24,0 18,0 1,2 1,3 3,9 4,3 0,05 0,2 40 0,81 0,61 32,0 24,0 1,6 1,8 5,2 5,7 0,07 0,3 60 1,22 0,91 48,0 36,0 2,4 2,6 7,8 8,6 0,10 0,5 70 1,42 1,07 56,0 42,0 2,8 3,1 9,1 10,0 0,12 0,5 80 1,63 1,22 64,0 48,0 3,2 3,5 10,4 11,5 0,13 0,6 90 1,83 1,37 72,0 54,0 3,6 3,9 11,7 12,9 0,15 0, ,03 1,52 80,0 60,0 4,0 4,4 13,0 14,3 0,17 0, ,44 1,83 96,0 72,0 4,8 5,2 15,6 17,2 0,20 0, ,05 2,29 120,0 90,0 5,9 6,6 19,5 21,5 0,25 1, ,68 2,74 144,0 108,0 7,1 7,9 23,4 25,8 0,30 1, ,08 3,81 200,0 150,0 9,9 10,9 32,5 35,8 0,42 1, ,10 4,57 239,9 180,0 11,9 13,1 39,0 43,0 0,50 2,3 PJ WX :10-näytön halkaisija (tuumina) Näyttökoko LxK Projisointietäisyys (E) Poikkeama (Hd) (m) (tuumaa) (m) (jalkaa) Leveys Korkeus Leveys Korkeus laaja tele laaja tele (m) (jalkaa) 30 0,65 0,40 25,4 15,9 1,0 1,1 3,3 3,6 0,05 0,2 40 0,86 0,54 33,9 21,2 1,3 1,5 4,4 4,8 0,07 0,2 60 1,29 0,81 50,9 31,8 2,0 2,2 6,6 7,2 0,10 0,3 70 1,51 0,94 59,3 37,1 2,3 2,6 7,7 8,4 0,12 0,4 80 1,72 1,08 67,8 42,4 2,7 2,9 8,8 9,6 0,13 0,4 90 1,94 1,21 76,3 47,7 3,0 3,3 9,9 10,8 0,15 0, ,15 1,35 84,8 53,0 3,3 3,7 11,0 12,0 0,17 0, ,58 1,62 101,7 63,6 4,0 4,4 13,1 14,4 0,20 0, ,23 2,02 127,2 79,5 5,0 5,5 16,4 18,0 0,25 0, ,88 2,42 152,6 95,4 6,0 6,6 19,7 21,6 0,30 1, ,38 3,37 212,0 132,5 8,4 9,2 27,4 20,0 0,42 1, ,46 4,04 254,3 159,0 10,0 11,0 32,9 36,0 0,50 1,6 Tämä kaavio on tarkoitettu vain viitteeksi käyttäjälle. 27

29 Käyttäjän ohjaimet Näyttövalikko (OSD) Projektorissa on monikielinen näyttövalikko, jonka avulla voit säätää kuvia ja muuttaa useita asetuksia. Projektori löytää lähteen automaattisesti. Note Käyttöohje 1. Avaa näyttövalikko painamalla kaukosäätimen tai näppäimistön "Menu" -painiketta. 2. Kun näyttövalikko tulee näkyviin, käytä - näppäimiä valitaksesi minkä tahansa kohteen päävalikosta. Tehdessäsi valintaa tietyllä sivulla, voit siirtyä alivalikkoon painamalla -näppäintä. 3. Valitse alivalikosta haluamasi kohta - näppäimillä ja paina "Enter"- painiketta säätääksesi asetuksia - tai -näppäimellä. Voit poistua kohteen säätämisestä painamalla Enterpainiketta uudelleen. 4. Jos sana "Asetuksiin" näkyy asetuksessa, voit siirtyä toiseen alivalikkoon painamalla "Enter"- painiketta. Sulje alivalikko painamalla säädön jälkeen "Menu"- painiketta. 5. Kun olet säätänyt asetukset, palaa päävalikkoon painamalla "Menu"- painiketta. 6. Voit poistua painamalla "Menu"- painiketta uudelleen. Näyttövalikko sulkeutuu ja projektori tallentaa uudet asetukset automaattisesti. Jos mitään painiketoimintoa ei tehdä 10 sekuntiin, näyttövalikko sulkeutuu automaattisesti. Päävalikko Asetus Alivalikko 28

30 Käyttäjän ohjaimet Kuvan säätö Note "Terävyys" "Värien kylläisyys" ovat tuettuja vain videotilassa. Kontrasti Kontrasti säätelee kuvien tummimpien ja vaaleimpien kohtien välistä suhdetta. Kontrastin säätäminen muuttaa kuvan mustan ja valkoisen määrää. Painamalla Painamalla Kirkkaus Säädä kuvan kirkkautta. Painamalla voit vähentää kontrastia. voit lisätä kontrastia. voit tummentaa kuvaa. Painamalla voit vaalentaa kuvaa. Värien kylläisyys Säädä videokuvaa mustavalkoisesta täysvärikuvaan. Painamalla Painamalla Terävyys Säädä kuvan terävyyttä. voit vähentää kuvan värien määrää. voit lisätä värien määrää kuvassa. Painamalla voit vähentää terävyyttä. Painamalla voit lisätä terävyyttä. Kohinanpoisto Säädä näytön kohinanpoistotaso. 29

31 Käyttäjän ohjaimet Kuvatila Erilaisille kuvatyypeille on valmiiksi asetettuja optimoituja asetuksia. Valitse kohde - tai - painikkeella. Kirkas: Tila kirkkauden korostamiseen. Vakio: Tila kirkkauden ja värin tasapainottamiseen. Luonnollinen: Tila väriesityksen korostamiseen. R-taso Säädä Punaisen signaalitasoa - tai -painikkeella. G-taso Säädä Vihreän signaalitasoa - tai - painikkeella. B-taso Note "RGB-tuloalue" on tuettu vain HDMIlähteellä. Säädä Sinisen signaalitasoa - tai -painikkeella. RGB-syöttö Säädä HDMI-kuvatietojen aluetta. Autom.: Tunnista RGB-alue automaattisesti. Vakio: Käsittele tulokuvaa vakioaluetietona. Täysi: Valitse tämä, kun lähde on tietokone, tai laite, jonka lähtöalueeksi on asetettu Täysi. Automaattiset asetukset Synkronoi projektorin automaattisesti vastaamaan lähdesignaalia. Sijainti Katso seuraava sivu. 30

32 Käyttäjän ohjaimet Kuvan säätö Sijainti Note "Sijainti" on tuettu vain analogisella VGA (RGB) -signaalilla. Seuranta Poistaa välkynnän näytetystä kuvasta. Säädä arvoa -painikkeella. Taajuus - tai Säädä pisteiden kokonaislukumäärää yhdessä vaakasuuntaisessa jaksossa. Käytä - tai - painiketta numeron säätämiseen tietokoneen kuvaa vastaavaksi. Vaakasijainti Painamalla Painamalla Pystysijainti Painamalla Painamalla voit siirtää kuvaa vasemmalle. voit siirtää kuvaa oikealle. voit siirtää kuvaa alaspäin. voit siirtää kuvaa ylöspäin. 31

Brugervejledning. 1. Käyttöhuomautus. 2. Esittely. 3. Perustoiminnot. 4. Käyttäjäasetukset. 5. Vianmääritys. 6. Lampun vaihtaminen. 7.

Brugervejledning. 1. Käyttöhuomautus. 2. Esittely. 3. Perustoiminnot. 4. Käyttäjäasetukset. 5. Vianmääritys. 6. Lampun vaihtaminen. 7. Brugervejledning 1. Käyttöhuomautus 2. Esittely 3. Perustoiminnot 4. Käyttäjäasetukset 5. Vianmääritys 6. Lampun vaihtaminen 7. Liitteet Lue tämä opas huolellisesti ennen tämän koneen käyttöä ja säilytä

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

Projektorin käyttämiseksi turvallisesti ja oikein, varmista, että luet "käyttöhuomautuksen" ennen projektorin käyttämistä.

Projektorin käyttämiseksi turvallisesti ja oikein, varmista, että luet käyttöhuomautuksen ennen projektorin käyttämistä. Projektorin käyttämiseksi turvallisesti ja oikein, varmista, että luet "käyttöhuomautuksen" ennen projektorin käyttämistä. Käyttöopas Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Varotoimet...2 Tämän laitteen

Lisätiedot

Käyttöopas. 1. Käyttöhuomautus. 2. Esittely. 3. Perustoiminnot. 4. Käyttäjäasetukset. 5. Vianmääritys. 6. Lampun vaihtaminen. 7.

Käyttöopas. 1. Käyttöhuomautus. 2. Esittely. 3. Perustoiminnot. 4. Käyttäjäasetukset. 5. Vianmääritys. 6. Lampun vaihtaminen. 7. Käyttöopas 1. Käyttöhuomautus 2. Esittely 3. Perustoiminnot 4. Käyttäjäasetukset 5. Vianmääritys 6. Lampun vaihtaminen 7. Liitteet Lue tämä opas huolellisesti ennen tämän koneen käyttöä ja säilytä se tavoitettavissa

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

TYYn uusi videotykki - esimerkkejä

TYYn uusi videotykki - esimerkkejä TYYH 31/2014 Liite 1 TYYn uusi videotykki - esimerkkejä Gigantti Philips PicoPix PPX3407-349 Philips PicoPix on pienikokoinen ja kevyt taskukokoinen LED-videoprojektori. Saat laadukkaan kuvan missä vain

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

TURVAMERKINNÄT Tässä oppaassa käytetään ohessa näkyviä turvamerkintöjä. Nämä sisältävät tärkeitä tietoja. Tutustu niihin huolellisesti.

TURVAMERKINNÄT Tässä oppaassa käytetään ohessa näkyviä turvamerkintöjä. Nämä sisältävät tärkeitä tietoja. Tutustu niihin huolellisesti. opas Värinestekidenäyttö TURVAMERKINNÄT Tässä oppaassa käytetään ohessa näkyviä turvamerkintöjä. Nämä sisältävät tärkeitä tietoja. Tutustu niihin huolellisesti. VAROITUS VAROITUS-merkinnän jättäminen huomiotta

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Käyttöohje Hoito- ja turvallisuusohjeet

Käyttöohje Hoito- ja turvallisuusohjeet Hoito- ja turvallisuusohjeet 1. Pidä laite ja pakkausmateriaalit pikkulapsien ja lapsien ulottumattomissa. 2. Suojaa tehosovitin ja muut kontaktit tippuvalta tai räiskyvältä vedeltä ja kuivaa kätesi ennen

Lisätiedot

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT...

1 Suunto Cadence POD... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista... 5 2.1 JOHDANTO... 5 2.2 OHJEET... 5 2.3 PUHDISTAMINEN... 5 2.4 TEKNISET TIEDOT... Käyttöopas fi 1 Suunto Cadence POD................................................... 3 2 Tietoja Suunto Cadence POD:ista....................................... 5 2.1 JOHDANTO...................................................

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Asennus...12 Projektorin liittäminen...12

Asennus...12 Projektorin liittäminen...12 Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely...6 Pakkaus...6 Tuotekuvaus...7 Pääyksikkö... 7 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas

SOUNDSTICKS WIRELESS. Asennusopas SOUNDSTICKS WIRELESS Asennusopas 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Lue nämä ohjeet. 2. Säilytä nämä ohjeet. 3. Huomioi kaikki varoitukset. 4. Noudata kaikkia ohjeita. 5. Älä käytä laitetta veden lähellä. 6. Puhdista

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com DENVER DFT-507 www.denver-electronics.com 1. Turvallisuusohjeet käyttäjälle Käytä tälle laitteelle määritettyä jännitettä. Jos jännitealue ylitetään, tuloksena voi olla vaurio tai toimintavika. 8. Yleiset

Lisätiedot

TURVAMERKINNÄT Tässä oppaassa käytetään ohessa näkyviä turvamerkintöjä. Ne sisältävät tärkeitä tietoja. Tutustu niihin huolellisesti.

TURVAMERKINNÄT Tässä oppaassa käytetään ohessa näkyviä turvamerkintöjä. Ne sisältävät tärkeitä tietoja. Tutustu niihin huolellisesti. TURVAMERKINNÄT Tässä oppaassa käytetään ohessa näkyviä turvamerkintöjä. Ne sisältävät tärkeitä tietoja. Tutustu niihin huolellisesti. VAROITUS VAROITUS-merkinnän jättäminen huomiotta saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Pakkaus...6 Tuotekuvaus...7 Pääyksikkö... 7 Ohjauspaneeli... 8 Tulo-/lähtöliitännät...

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas

Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas Kiintolevyasema (ja kiinnityskannatin) Käyttöopas CECH-ZHD1 7020228 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6

Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Toiminnot...6 Pakkaus...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö...

Lisätiedot

Linssin tekniset tiedot ja liitännät

Linssin tekniset tiedot ja liitännät Linssin tekniset tiedot ja liitännät Voit valita tilaan, sisältöön ja budjettiisi parhaiten sopivan linssin kuudesta eri vaihtoehdosta. Tämän sekä projektorin monien liitäntöjen ansiosta asennus on nopeaa

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

PlayStation Move-tarkkuusase

PlayStation Move-tarkkuusase FI PlayStation Move-tarkkuusase Käyttöohje CECHYA-ZRA1E 7017291 Osien nimet Näkymä sivulta SELECTnäppäin Yläsuojus Vapautusvipu näppäin näppäin Tulitustilan valitsin Säädettävä tukki Piipun ohjain Pumppulatauskahva

Lisätiedot

Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6

Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Esittely...6 Toiminnot...6 Pakkaus...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö...

Lisätiedot

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely...

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely... Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...5 Tuoteominaisuudet...5 Esittely...6 Pakkaus...6 Tuotekuvaus...7 Pääyksikkö... 7 Ohjauspaneeli...

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11 / DC-11K lisävirtalaite 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia Extra Power DC-11- / DC-11K -lisävirtalaitteen (jäljempänä DC-11) avulla voit

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Laitteen turvallisen ja oikean käytön varmistamiseksi lue oppaan "Lue tämä ensin" Turvallisuustiedot ennen laitteen käyttämistä.

Laitteen turvallisen ja oikean käytön varmistamiseksi lue oppaan Lue tämä ensin Turvallisuustiedot ennen laitteen käyttämistä. Laitteen turvallisen ja oikean käytön varmistamiseksi lue oppaan "Lue tämä ensin" Turvallisuustiedot ennen laitteen käyttämistä. Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Kaukosäätimen

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...42. Esittely...7. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...20. Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...42. Esittely...7. Asennus...11. Käyttäjän ohjaimet...20. Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmän turvallisuusvaroitukset...6 Esittely...7 Pakkauksen sisältö...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö...8 Liitäntäportit...9 Kaukosäädin...10

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

Käyttöohje KANNETTAVA 7 TFT LCD VÄRITELEVISIO

Käyttöohje KANNETTAVA 7 TFT LCD VÄRITELEVISIO Käyttöohje KANNETTAVA 7 TFT LCD VÄRITELEVISIO Hyvä asiakas: - Kiitos tämän tuotteen valinnasta. - Jotta saisit laitteesta parhaan mahdollisen hyödyn, lue käyttöohjeet ennen kytkentöjä, käyttöä ja säätämistä.

Lisätiedot

Suomenkielinen käyttöopas

Suomenkielinen käyttöopas Suomenkielinen käyttöopas Yleiskatsaus 1. Jatko-osa 2. -näppäin: Seuraava kappale 4. LED-merkkivalo a) Lataaminen LED-merkkivalo Punainen LED-merkkivalo palaa Lataaminen

Lisätiedot

Finnish DENVER CRP-716

Finnish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Finnish TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. NÄYTTÖ 2. NÄYTÖN AUTOMAATTINEN SAMMUTUS 3. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS/HÄLYTYS 2 PÄÄLLE/POIS 4.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Näytön kokoaminen... 3. Näytön irrottaminen... 3. Katselukulman säätäminen... 4. Laitteiden liittäminen näyttöön...

Sisällysluettelo. Näytön kokoaminen... 3. Näytön irrottaminen... 3. Katselukulman säätäminen... 4. Laitteiden liittäminen näyttöön... Sisällysluettelo Varotoimenpiteet...2 ERITYISHUOMAUTUKSIA LCD-NÄYTÖISTÄ...2 Pakkauksen sisältö...3 Asennusohjeet...3 Näytön kokoaminen... 3 Näytön irrottaminen... 3 Katselukulman säätäminen... 4 Laitteiden

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Käyttöhuomautus. Turvallisuustietoja. Luokan B päästörajoitukset. Tärkeä turvaohje

Käyttöhuomautus. Turvallisuustietoja. Luokan B päästörajoitukset. Tärkeä turvaohje Sisällysluettelo Käyttöhuomautus... 2 Turvallisuustietoja...2 Luokan B päästörajoitukset...2 Tärkeä turvaohje...2 Varotoimet...4 Silmän turvallisuusvaroitukset...6 Tuotteen toiminnot...7 Johdanto... 7

Lisätiedot

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO

8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 10. POWER-merkkivalo 11. PAL-merkkivalo 12. Kanavavalitsimen kytkin 13. VIDEO-TULO Tuotetiedot LÄHETIN (T) VASTAANOTIN (R). Antenni 2. VGA-LÄHTÖ 3. VGA-TULO 4. AUDIO-TULO 5. S-VIDEO 6. Virtalähde 7. Ohjauspainikkeet TOIMINTOPAINIKKEET 8. VIDEO-LÄHTÖ 9. Toimintapainikkeet 0. POWER-merkkivalo.

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Suomi Tab 2, 8, 14 Tab 1, 7, 13 Tiedot turvallisuudesta ja määräyksistä Lue tämä käyttöohje Perehdy tähän käyttöohjeeseen ja noudata

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje

DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän asiakirjan sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän

Lisätiedot

Laitteiston käyttöönotto-opas

Laitteiston käyttöönotto-opas Pakkauksesta poistaminen Poista kaikki pakkausmateriaalit. Tämän oppaan kuvat ovat samantyyppisen mallin kuvia. Ne saattavat erota omasta mallistasi, mutta laitteiden käyttötavoissa ei ole eroa. Poista

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Digitaalinen valokuvakehys

Digitaalinen valokuvakehys DENVER DPF 547 Käyttöohje Digitaalinen valokuvakehys VAROITUS Virtajohdon/pistokkeen on oltava helposti käytettävissä/irrotettavissa. 1 Johdanto Onnittelut digitaalisen valokuvakehyksen ostamisesta. Lue

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Käyttöohjeet

Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Käyttöohjeet Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...4 Kuvien tekijänoikeudet...4 Tärkeää...4 Huomioita 3D-kuvia käyttäville käyttäjille...4

Lisätiedot

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Tietoa turvallisuudest...2 Varotoimet...3 Turvallisuusohjeita...5 Esittely...6

Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Tietoa turvallisuudest...2 Varotoimet...3 Turvallisuusohjeita...5 Esittely...6 Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Tietoa turvallisuudest...2 Varotoimet...3 Turvallisuusohjeita...5 Esittely...6 Toiminnot...6 Pakkauksen sisältö...7 Tuote...8 Pääyksikkö... 8 Ohjauspaneeli... 9

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot