Langattoman lähiverkon käyttö sähköisessä ylioppilastutkinnossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Langattoman lähiverkon käyttö sähköisessä ylioppilastutkinnossa"

Transkriptio

1 Digabi-projekti Raportti koetilan verkosta Langattoman lähiverkon käyttö sähköisessä ylioppilastutkinnossa YTL päättää syksyn 2014 aikana voiko koetilan lähiverkon rakentaa WLAN-teknologialla. Päätöksenteon pohjaksi ylioppilastutkinnon sähköistämisprojekti Digabi on järjestänyt kenttätestejä ylioppilaskoetta vastaavissa ympäristöissä. Tämä raportti kuvaa YTL:n selvitystyön ja WLAN-kokeiden tulokset sekä näistä vedetyt johtopäätökset. Raportti rakentuu seuraavasti: 1. Johdantoluvussa esitellään yleisellä tasolla Ethernet- ja WLAN-verkot sekä niiden yhteiset ja eroavat piirteet. Kappaleen lopuksi (kappale 1.4.) esitellään verkkojen edut ja haitat sähköisen ylioppilaskokeen näkökulmasta. 2. Toinen luku sisältää vaihtoehtojen yksityiskohtaisen vertailun. Jokainen osa-alue päättyy taulukkoon, johon on tiivistetty verkkovaihtoehtojen edut ja haitat. 3. Kenttätestejä esittelevä luku on tiivistelmä liitteestä Neljäs luku hahmottelee päätöksen seurauksia ja antaa suosituksia toteutukseen. 5. Viimeinen luku tiivistää raportin havainnon: sähköinen ylioppilaskoe WLAN-verkolla on mahdollista, mutta kaikkea riskiä ei voida poistaa huolellisellakaan suojautumisella. Liitteet 1. Kenttätestitulokset, Digabi-projekti 2. Vaikuttaminen, RF-Shamaanit Oy 3. Langattoman verkon tietoturvan haasteet ylioppilaskirjoituksissa, Silverskin Information Security Oy 1

2 1. Johdanto Sähköisessä ylioppilastutkinnossa koekysymykset sijaitsevat koetilassa olevalla palvelimella. Kokeen aikana kysymykset ja mahdollinen kokeen lisämateriaali siirretään kokelaan tietokoneelle. Myös kokelaan vastaukset tallennetaan palvelimelle reaaliaikaisesti koko kokeen ajan. Koetilaan on siis rakennettava lähiverkko, joka mahdollistaa jokaisen kokelaan tietokoneen yhtäaikaisen käytön häiriöttä koko kokeen ajan. Koetilan palvelin on yhteydessä internetiin, mutta kokelailla ei (ainakaan alkuvaiheessa) ole internet yhteyttä käytettävissään. Lähiverkko voidaan rakentaa kiinteänä kaapeloituna (Ethernet) tai langattomana (WLAN) järjestelmänä. WLAN-verkko ei tarkoita täyttä kaapelittomuutta (tai langattomuutta), koska jokainen päätelaite tarvitsee sähköä pitkän tutkinnon aikana. Kokelaan tietokoneeseen on kokeen ajaksi käynnistetty YTL:n USB-muistilla toimittama käyttöjärjestelmä, joka sisältää kokeen suorituksessa tarvittavat ohjelmistot ja tekniseen valvontaan liittyvät ohjelmistot. Käyttöjärjestelmä estää mm. kovalevylle pääsyn kokeen aikana. Kuva 1. Jumppasali kalustettuna sähköistä ylioppilastutkintoa varten. Sähköjohdot kulkevat pöytärivistöjen välissä ja ovat näin poissa jaloista. Kuva on WLAN-testitilanteesta, joten Ethernetkaapeleita ei näy Ethernet-verkko on toteutettu verkkokaapeleilla Kiinteällä kaapeloinnilla toteutetussa lähiverkossa jokainen työasema on kytkettynä koetilan palvelimeen Ethernet-kaapelilla. Verkon solmukohtia ovat kytkimet, jotka välittävät liikennettä kaapeleista toiseen. 2

3 Kuva 2. Ethernet -kaapelin liitin. Liittimiä ei ole tarkoitettu pysyvästi irrotettavaksi ja uudelleen kytkettäväksi, mikä voi väliaikaisissa koeasennuksissa olla ongelma. Kuva 3. Esimerkkikuva pienestä kytkimestä, jossa on valmiiksi kiinni yksi Ethernet-kaapeli esimerkiksi koetilan palvelimelle. Kahdeksaan vapaaseen porttiin voidaan kytkeä tietokoneet. 3

4 ISO kytkin Iso kytkin, portit 2-24 kytkettävissä pienen kytkimeen porttiin 9 (POE) Pienet kytkimet Kuva 4. Kaavakuva koetilan Ethernet-kaapeloinnista WLAN-verkko siirtää tiedon radioliikenteenä Langaton WLAN-verkko koostuu kytkimestä ja tukiasemista, mahdollisesti myös tukiasemia ja niiden toimintaa ohjaavasta ohjaimesta, eli kontrollerista. Yhteys tukiaseman ja päätelaitteen välillä on 2,4 tai 5 GHz taajuudella tapahtuvaa radioliikennettä. Tarvittavien tukiasemien määrä riippuu langatonta verkkoa käyttävien päätelaitteiden määrästä ja lähiverkossa liikkuvasta datan määrästä. Sähköisessä ylioppilaskokeessa verkossa siirtyy mm. videoita, jolloin yhtä tukiasemaa kohden voi olla noin kaksikymmentä päätelaitetta. Tukiasemien ja päätelaitteiden lukumäärän suhde ja siirtonopeudet tulevat varmasti kehittymään lähitulevaisuudessa, juuri nyt on käynnissä siirtymä IEEE n standardista (teoreettiset maksiminopeudet Mbit/s) uudempaan ac standardiin, jolla tavoitellaan jo 1 Gbit/s liikennöintinopeuksia. 4

5 Kontrolleri Kytkin Palvelin Kuva 5. WLAN-verkon komponentit (viisi tukiasemaa, kontrolleri, kytkin ja palvelin) liitetään toisiinsa Ethernet-kaapeleilla. 5

6 Kuva 6. Kytkin, jonka kanssa samaan kuoreen on liitetty kontrolleri. Lisäksi kolme tukiasemaa. Laitteet on liitetty toisiinsa Ethernet-kaapeleilla Vaihtoehtojen yhteiset tekijät Yhteistä molemmille verkkovaihtoehdoille ovat mm. seuraavat seikat: Verkot on eristettävä suorituspaikkojen muusta tietoliikenteestä. Vaikka koetilassa olisikin jo valmiiksi Ethernet- tai WLAN-verkko, on koetta rakennettavan verkon oltava kokonaan erillinen tästä verkosta. Verkot on suojattava sähkökatkojen varalta akkuvarmennuksella (UPS). Ethernetverkossa tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien verkon kytkimien on saatava sähkönsyöttönsä UPS:lta. WLAN-verkossa sekä langattomat tukiasemat, niitä ohjaava kontrolleri että koetilan palvelimen ja tukiasemien välillä olevat Ethernet-kytkimien on saatava virtansa UPS:lta. Riippumatta valittavasti verkkovaihtoehdosta on koepaikalla oltava riittävä sähkönsyöttö ja internet Ethernet-yhteydellä. Näistä vaatimuksista YTL on antanut ohjeet 1 kesäkuussa Ohje sähköisen ylioppilaskokeen koetilojen sähkösuunnitteluun (liitteineen, 3 kpl),

7 1.4. Vaihtoehtojen edut ja ongelmat lyhyesti Ethernet-verkon etuja ovat: Ethernet on helposti saatavilla olevaa ja toimintavarmaa teknologiaa. Verkko on helppo eristää ulkomaailmasta. Verkon kautta ei pääse ulkomaailmaan eikä ulkomaailmasta pääse verkkoon. Ethernetin ongelmia ovat: Kokelaiden suuri määrä vaatii suuren määrän kaapeleita (ja säilytystilaa) myös pysyvissä asennuksissa. Verkon rakentaminen ja purkaminen vievät paljon aikaa. Ethernet on pitkällä aikavälillä katoavaa teknologiaa. Erityisesti kuluttajakäyttöön myytävissä laitteissa ei ole välttämättä Ethernet-liitäntää, jolloin laitteet tarvitsevat lisäadaptereita tai eivät lainkaan sovellu koekäyttöön. Liittimet ja kaapelit vaurioituvat käytössä. Tämä on varsinkin ongelma tilapäisasennuksissa, joissa kaapelit saattavat joutua pöytien ja tuolien alle ja niiden yli kävellään. WLAN-verkon etuja ovat: Verkon pysyväkin asennus on tehtävissä ilman suurta kaapelimäärää. Verkon käyttöönotto on nopeaa. Tämä on erityisen tärkeää, jos lukio haluaa käyttää koejärjestelyä jatkuvasti kurssikokeissa. Käytännössä kaikissa kannettavissa päätelaitteissa on jonkinlainen WLAN-tuki nyt ja tulevaisuudessa. Verkosta on helpompi tehdä automaattisesti vikasietoinen. Yhden tukiaseman vikaantuessa koneet siirtyvät automaattisesti käyttämään toista tukiasemaa. WLAN-verkon ongelmia ovat: WLAN-verkon hyödyntäminen voi lisätä riskiä kokelaiden pääsystä koetilan verkon ulkopuolisiin alueella kuuluviin WLAN-verkkoihin. Verkkoliikenteen häirintä koetilan sisä- ja ulkopuolelta sekä tahattomasti että tahallisesti on todellinen riski. 7

8 2. Yksityiskohtainen vertailu 2.1. Rakentamisen ja määritysten teon helppous Tällä hetkellä ylioppilaskokeita järjestetään yli neljässäsadassa suorituspaikassa kahdesti vuodessa. Ei ole realistista ajatella, että kouluissa olisi aina kokeiden aikana normaalitilannetta enemmän tietotekniikkaosaamista. Siksi koejärjestelyjen on oltava riittävän yksinkertaisia. Merkittävä osa lukioista tulee käyttämään koejärjestelyjä ympäri vuoden normaaleissa kurssikokeissa. Mitä useammin verkkoa käytetään, sitä tärkeämpää käyttöönoton ja purkamisen helppous on. Ethernet-verkon komponentteja ovat kytkimet ja Ethernet-kaapelit. Verkkoa rakennettaessa kytkimet sijoitetaan koetilaan ennalta tehdyn suunnitelman mukaisesti ja yhdistetään Ethernetkaapelein. Kytkimiltä ei vaadita hallittavuutta, toisin sanoen niiden ensimmäiseen käyttöönottoon ei vaadita tietoteknistä asiantuntemusta. Verkon purkaminen ja kokoaminen hyvin suoraviivainen toimenpide eikä sekään vaadi erityisosaamista. Ethernet-verkon rakentaminen jatkuvasti käytettäväksi vaatisi sitä, että opiskelijoiden työpisteisiin saataisiin sähköjen lisäksi myös Ethernet-pistorasiat tai jopa -kaapelit. Tämä on vaikeaa valtaosassa ylioppilaskokeissa käytettävissä tiloissa (esim. liikuntatilat tai juhlasalit), joissa kaapelointi voitaisiin tehdä enintään lähimpään seinään ja kytkimet sijoittaa koetilaa ympäröiviin teknisiin tiloihin. Käyttötilanteessa viimeiset 0-20 metriä olisi aina rakennettava tilapäisillä järjestelyillä. Väliaikaisesti vedettyjen Ethernet-kaapelointien ongelmana on myös niiden suojaaminen tilassa liikkuvilta henkilöiltä ja huonekaluilta. Ethernet-verkko ei ole vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, joten kerran rakennettu ja testattu verkko toimii luotettavasti. Toistuvan kokoamisen ja purkamisen aiheuttamia ongelmia ovat verkkojohtojen katkeaminen (johtimien taittuminen) ja liitinten kuluminen/rikkoutuminen. WLAN-verkon komponentteja ovat tukiasemat antenneineen, tukiasemia ohjaava kontrolleri ja tarvittavat Ethernet-kytkimet. WLAN-verkko hyödyntää Ethernet-verkkoa tukiasemien ja verkon muiden laitteiden väliseen tiedonsiirtoon. Tältä osin ongelmat ovat samat kuin tilapäisesti rakennetussa Ethernet-verkossa: johtimet ja kytkimet eivät kestä verkon jatkuvaa kokoamista ja purkamista. WLAN-verkon ehdoton vahvuus on tarvittavien johdotusten huomattavasti pienempi määrä ja se, että verkko on helpompi rakentaa kiinteästi kokeissa käytettäviin tiloihin. WLAN-verkolla toteutettavan tilan rakentaminen pysyvästi on selvästi Ethernet-verkkoa yksinkertaisempaa. Kiinteästi tai tilapäisesti koottavan WLAN-verkon toiminta voi vaihdella ajan mittaan, jos suoritustilan ympäristöön tulee uusia WLAN-taajuuksilla toimivia lähettimiä. Kaiken kaikkiaan luotettavan WLAN-verkon suunnitteleminen ja konfigurointi on vaikeampaa kuin luotettavan Ethernet-verkon rakentaminen. Sopivan laitteiston valintaan (esim. tukiasemien määrä) ja käyttöönottoon vaaditaan aina laitetoimittajan apua. 8

9 Suuntaa-antava testaus koetilan verkkojen laiteasennusten vaatimasta ajasta 33 kokelaan ympäristössä: - Ethernet-verkko: 36 min (neljä kytkintä, 36 kpl Ethernet-kaapeleita, yhteensä 165 m) - WLAN-verkko: 2 min (kaksi WLAN-tukiasemaa, yksi kontrolleri/kytkin, 3 kpl Ethernetkaapeleita, yhteensä 20 m) Asennusten purkuun 60-70% kokoamisajasta. Todellisessa koetilanteessa asennusaikoihin on huomioitava kokelaiden päätelaitteiden sähkönsyöttö, joka on riippumaton verkkoratkaisusta. Ethernet-verkko + Helppo ottaa käyttöön, koota ja purkaa, myös ilman erityisasiantuntemusta - Jatkuva käyttö hankalaa, koska viimeiset 0-20 metriä on myös pysyvissä asennuksissa tuotava kaapeleilla - Suuren kaapelimäärän vuoksi asennus- ja purkuajat ovat WLAN-verkkoa huomattavasti pidemmät - Ethernet-kaapelit ja liittimet sopivat huonosti jatkuvaan purkamiseen ja kokoamiseen, jolloin riskinä on häiriöaltis/toimimaton verkko WLAN-verkko + Jatkuva käyttö on helppoa, jos tukiasemat ja niiden kaapeloinnit asennetaan tilaan kiinteästi + Nopea koota ja purkaa myös väliaikaisissa asennuksissa - Käyttöönotto vaatii aina erityisasiantuntemusta - Kerran asennetun ja testatun verkon toiminta voi heikentyä ympäristön radioliikenteen lisääntyessä tai muuttuessa Taulukko 1. Yhteenveto: rakentamisen ja määritysten teon helppous Verkon kapasiteetti Sähköisessä ylioppilaskokeessa kokelaan päätelaitteen ja koetilan palvelimen välisessä verkkoliikenteessä kuljetetaan seuraavia asioita: Palvelimelta päätelaitteelle Päätelaitteelta palvelimelle koekysymykset koekysymyksiin liittyvät liitetiedostot, videot ja äänitiedostot kokelaan antamat koevastaukset sekunnin välein (uudelleenlähetyksellä varaudutaan päätelaitteen rikkoutumiseen) kokelaan työaseman teknisen valvonnan aineisto (esim. kuvaruutukaappauksia 2-10 sekunnin välein) Ethernet-verkon vahvuutena ovat suuret tiedonsiirtonopeudet. Sähköisen ylioppilaskokeen siirrettävät aineistot ovat kuitenkin niin pieniä, että käytettävissä olevat kaistanleveydet riittävät 9

10 niihin molemmilla verkkoratkaisuilla. Sähköisessä ylioppilaskokeessa siirrettävän datan määrää mallinnettiin käytännön testauksella, jossa kokelaan päätelaite ja koetilan palvelin lähettivät tulevaa aineistoa jäljittelevää testidataa. Siirtonopeudet palvelimelta päätelaitteelle olivat 0,9 Mbps (0,1 MB/s) ja päätelaitteelta palvelimelle 0,7 Mbps (0,1 MB/s). Käytännön testit tehtiin vastaavilla kaistoilla lähettämällä työasemista erikokoisia tiedostoja palvelimelle. Siirto tapahtui taustalla riippumatta käyttäjän toimenpiteistä. Testeihin osallistuvat käyttäjät latasivat jatkuvasti palvelimelta videoita. Tyypillisesti vain koko testin ensimmäinen videon lataus jokaiselta koneelta lähes samaan aikaan aiheutti datansiirron hidastumista. Ethernet-verkko + Kapasiteetti riittää sähköiseen ylioppilaskokeeseen kaikissa tilanteissa WLAN-verkko + Kapasiteetti riittää sähköiseen ylioppilaskokeeseen, jos tukiasemien mitoitus on tehty oikein - Kapasiteetti on riippuvainen ympäristön muusta radioliikenteestä (ks. häirintää käsittelevät kappaleet) Taulukko 2. Yhteenveto: verkon kapasiteetti Koetilan ulkopuolelta tuleva häirintä Koetilan ulkopuolelta tulevalla häirinnältä tarkoitetaan sitä, että joku koetilan (esim. juhlasalin) ulkopuolelta tuleva häiriö voisi haitata tai estää kokeen suorittamisen. Häirinnäksi voidaan katsoa myös se, että koetilan ulkopuolelta voidaan seurata koeverkossa kulkevaa liikennettä. Ethernet-verkon häirintä tai liikenteen seuraaminen koetilan ulkopuolelta on mahdollista vain koetilan palvelimen kautta. Palvelin on yhteydessä YTL:n palvelimeen internetin välityksellä. Murtautumalla koetilan palvelimeen voidaan häiritä kokeen suoritusta. Mahdollisuus on kuitenkin yhtäläinen sekä Ethernet- että WLAN-verkolle. WLAN-verkon häirintä on mahdollista myös koetilan ulkopuolelta. Verkko käyttää tiedonsiirtoon radiotaajuuksia. Taajuusalueita on kolme: 2,4 GHz, 5,2 GHz ja 5,5 GHz. 2,4 GHz taajuusalue on ensimmäinen WLAN-käyttöön rajattu ja siksi kaikki WLAN-päätelaitteet osaavat hyödyntää sitä. 5,2 GHz taajuusaluetta osaavat hyödyntää vain 1-2 vuotta vanhat päätelaitteet ja 5,5 GHz:ia hyödyntäviä laitteita ei YTL:n testeissä havaittu lainkaan. Häiritsemällä näitä radiotaajuuksia voidaan häiritä myös WLAN-verkon tiedonsiirtoa. Radiotaajuuksien häirintää on testattu kenttätesteillä (ks. liite 2). Häirintä voi kohdistua myös suoraan tiedonsiirtoon, koska verkon tietoliikenne on saavutettavissa myös koetilan ulkopuolella (esim. juhlasalin ulkopuolella). Häirintä voi näkyä eri tavoin. Yhteistä on se, että kokelaat eivät saa yhteyttä koetilan palvelimeen eivätkä voi suorittaa koetta normaalisti. Koetilan järjestelmien ohjelmoinnissa varaudutaan lyhyisiin ja tilapäisiin häiriöihin, mutta esimerkiksi jo 5-10 minuuttia jatkuva häirintä tuottaa kokelaille ja valvojille stressiä. 10

11 Häirintä voi olla tahatonta tai tarkoituksellista. Tahattomia häiriönlähteitä ovat ympäristön muut radiolähettimet, joita voivat olla muut WLAN-tukiasemat, kaukosäätimet tai muut vapaalla 2,4 GHz taajuusalueella operoivat laitteet. Tahattoman häiriön määrä voi muuttua ajan kuluessa, jolloin aiemmin toimivaksi testatun WLAN-verkon toiminta heikkenee kilpailevien radiolähettimien lisääntyessä. Tehokkain tapa suojautua häiriöiltä on valita kokeen suorituspaikka siten, että lähiympäristössä ei ole signaalilähteitä. Lähellä olevista kerrostaloista tai tieltä on helppo aiheuttaa häirintää. Myös seinien materiaalilla ja pinnanmuodoilla on merkitystä. Betoniraudoitettu seinä vaimentaa koetilan ulkopuolelta tulevia signaaleita ikkunoita voimakkaammin. Tukiasemat suojautuvat muuta radioliikennettä vastaan vaihtamalla taajuuksia varatuilta kanavilta vapaalle taajuusalueen (esim. 2,4 GHz) sisällä. Kaikissa tukiasemissa tällaista ympäröivää radioliikennettä tarkkailevaa ja käytettyjä taajuuksia (kanavia) vaihtavaa ominaisuutta ei ole. Sen sijaan kaikki päätelaitteet osaavat seurata siirtyvää tukiasemaa uudelle taajuudelle. Tämä edistyneemmissä tukiasemissa oleva ominaisuus suojaa WLAN-liikennettä tahattomilta häiriöitä ja yksinkertaisten vain kapeaa kaistaa häiritseviltä tahallisilta häiriönlähteiltä. Jos häiriö kohdistuu koko taajuusalueelle, ei kanavan vaihto auta. Ulkoisen antennin käyttö WLAN-verkossa parantaa ja nopeuttaa työaseman ja langattoman tukiaseman välistä liikennettä. Samalla häirittävyys heikkenee. Myös tukiasemien sijoituksella voidaan vaikeuttaa häirintää. Keskeistä on pitää tukiasemien ja päätelaitteiden etäisyys mahdollisimman pienenä ja esteettömänä. Tukiasemien optimaalinen sijainti on kokelaiden keskellä ja kokelaiden yläpuolella. WLAN-verkon liikenteen seuraaminen on mahdollista myös koetilan ulkopuolelta. Tämä edellyttäisi sitä, että kokeen ulkopuolinen päätelaite pystyy liittymään koetilan WLANtukiasemiin ja avaamaan TCP/IP-viestintätason salauksen. Tiedonsiirron salauksessa on käytettävä vähintään vastaavaa tasoa kuin esim. pankkien verkkopalveluissa. Ethernet-verkko + ulkoinen häirintä ei ole mahdollista WLAN-verkko +rakentamalla verkko oikein voidaan vaikeuttaa häirintää Taulukko 3. Yhteenveto: koetilan ulkopuolelta tuleva häirintä. + liikenteen sisältö voidaan suojata sivullisilta salaamalla - ei välttämättä sovi suoritustiloihin taajamissa suuren taustakohinan ja helpon lähestyttävyyden vuoksi - verkon toimintakyky voi heiketä ympäristön signaalilähteiden lisääntyessä - verkon suunnittelu ja toteutus vaatii WLANerityisasiantuntemusta 11

12 2.4. Koetilan sisäpuolelta tuleva häirintä Koetilan sisäpuolelta tulevalla häirinnältä tarkoitetaan sitä, että joku koetilan (esim. juhlasalin) sisäpuolelta tuleva häiriö voisi haitata tai estää kokeen suorittamisen. Häirinnäksi voidaan katsoa myös se, että koetilan verkossa kulkevaa liikennettä voidaan seurata. Sekä Ethernet- että WLAN-verkossa liikennöidään TCP/IP-protokollalla. Tämän liikenteen turvaaminen asianmukaisilla salaustekniikoilla on tärkeää molemmissa verkkoratkaisuissa. Tässä suhteessa verkot eivät eroa toisistaan. Yhteistä on myös se, että verkkoihin liitetään runsaasti tuntemattomia laitteita (kokelaiden päätelaitteet), jotka toki on käynnistetty YTL:n toimittamaan käyttöjärjestelmään. Joko tahattomasti tai tahallisesti virheellisesti toimiva laite on siis helppo liittää verkkoon. Molemmissa verkoissa on huolehdittava verkon laitteiden fyysisestä tietoturvasta. Koeverkon laitteita on säilytettävä lukituissa tiloissa (kytkimet ristiinkytkentäkaapeissa tai varastossa) tai muuten suojattuna (esim. WLAN-tukiasemat riittävän korkealla lattiasta). Muussa tapauksessa sivulliset voivat muuttaa laitteiden asetuksia tai asentaa niihin jopa omia ohjelmiaan. Ethernet-verkossa koetilan sisäpuolinen häirintä edellyttää, että häirinnän lähde on fyysisesti liitettynä verkkoon. Koetilan fyysinen suojaaminen on helpompaa kuin WLAN-verkon. Päätelaitteen yhteydet koetilan verkon kautta ulkomaailmaan on helppo estää koetilan palvelimen palomuurilla. WLAN-verkossa koeverkon radioliikenteen häirintä on sitä helpompaa, mitä lähempänä lähetintä vastaanotinta häiriön lähde on. Jo hyvin pienikokoisilla ja tehoisilla häiriönlähteillä on mahdollista häiritä WLAN:n radioliikennettä, jos häiriön lähde on koetilan sisällä (esim. WLANkykyinen älypuhelin). Ethernet-verkko + Ongelmatilanteiden ratkaiseminen on yksinkertaisempaa kuin WLAN-verkossa, koska laitteet ovat fyysisesti havaittavissa - Koetilan fyysisestä turvallisuudesta on huolehdittava, jotta verkkoon ei voida sijoittaa ylimääräisiä laitteita WLAN-verkko - Häirintä koetilan sisäpuolelta on mahdollista ja jopa helpompaa kuin ulkopuolelta - Häirinnän lähteen löytäminen on vaikeaa - Häirintä koetilan sisäpuolelta on mahdollista Taulukko 4. Yhteenveto: koetilan sisäpuolelta tuleva häirintä Kytkeytyminen koeverkon ulkopuoliseen verkkoon Kytkeytymisellä koeverkon ulkopuoliseen verkkoon tarkoitetaan sitä, että kokelas on yhteydessä rajoitetun koeverkon lisäksi johonkin toiseen tietoliikenneverkkoon ja sen avulla tekee vilppiä. Ethernet-verkossa kytkeytyminen koeverkon ulkopuoliseen verkkoon edellyttäisi, että koeverkkoon on sijoitettu kytkeytymisen mahdollistava laite. Tällaisten laitteiden asennus on estettävissä fyysisellä tietoturvalla ja kokeenaikaisella valvonnalla. 12

13 WLAN-verkkojen kohdalla tilanne on toinen, koska ulkopuolisen verkon tukiaseman pystyttäminen on hyvin helppoa. Nykyiset älypuhelimet osaavat perustaa oman WLANtukiaseman ja reitittää liikenteen internetiin. Koetilan järjestelyiden tulisi siis estää kokelaiden päätelaitteita kytkeytymästä muihin kuin kokeen suoritukseen käytettäviin verkkoihin. Kokeessa ensimmäiseksi tuettujen päätelaitteiden (x86-arkkitehtuurin kannettavat tietokoneet) tietoturva perustuu koneeseen USB-muistilta käynnistettävään käyttöjärjestelmään Digabi OS:iin. Se estää kokelasta mm. lukemaan tietoja koneen kovalevyltä. Tämä saadaan aikaan mm. poistamalla käyttöjärjestelmässä kovalevyn ohjainohjelmistot, jolloin kovalevyyn ei saada yhteyttä. Vastaavasti mikäli WLAN-verkkoja ei käytettäisi kokeessa, voitaisiin käyttöjärjestelmästä poistaa WLAN-laitteisiin liittyvät ohjelmistot. Tämä estäisi tehokkaasti kokelaita kytkeytymästä WLAN-verkkoihin. Jos WLAN-verkkojen käyttö sallitaan, on päätelaitteiden käyttöjärjestelmässä luonnollisesti oltava WLAN-yhteydet mahdollistava ohjelmisto (esim. laiteajurit). Toki ohjelmistot konfiguroidaan siten, ettei käyttäjä voi liittyä muihin WLAN-verkkoihin. Silti jo ohjelmistojen olemassaolo tekee väärinkäytökset askeleen helpommiksi. Tällöin kokelaan yhteyksien valvontaan on käytettävä erilaisia teknisiä mahdollisuuksia, jotka perustuvat päätelaitteessa olevaan valvontaan sekä koetilan radioliikenteen valvontaan. Ethernet-verkko + Kytkeytyminen koeverkon ulkopuoliseen verkkoon on helppo estää fyysisellä tietoturvalla ja valvonnalla WLAN-verkko - WLAN-verkon käytön salliminen päätelaitteen käyttöjärjestelmässä voi mahdollistaa kytkeytymisen myös muihin WLAN-verkkoihin Taulukko 5. Yhteenveto: kytkeytyminen koetilan ulkopuoliseen verkkoon. - Kytkeytymisen estäminen on Ethernet-verkkoa vaikeampaa - Riskiä voidaan hallita teknisellä valvonnalla, joka voi olla joillekin kokeen valvojille liian vaikeaselkoista Häirintä koetilan sisäpuolelta on mahdollista 2.6. Verkon säilyttämisen vaatima tila Koetilan verkon käyttökertojen välillä verkkoa on säilytettävä. Lukioiden kanssa käytyjen keskustelujen aikana on tullut selväksi tilakustannusten kasvu. Ethernet-verkon keskeinen ongelma on kaapeleiden vaatiman säilytystilan suuri määrä. Taulukko 6 näyttää tarvittavien verkkokaapeleiden vähimmäismäärät eri kokelasmäärillä. Näissä laskelmissa on huomioitu vain viimeiset kaapelit lähimmältä kytkimeltä kokelaalle. Johdotuksen määrä ei juurikaan vähene, vaikka Ethernet-verkko rakennettaisiin kiinteästi tilaan esim. tilan seinissä oleviin kokelaskohtaisiin rasioihin. 13

14 Etäisyys: 2 metriä Etäisyys: 2,5 metriä Etäisyys: 3 metriä Kokelasmäärä: m (1 ltk) 400 m (1 ltk) 500 m (2 ltk) Kokelasmäärä: m (2 ltk) 1000 m (3 ltk) 1100 m (3 ltk) Kokelasmäärä: m (6 ltk) 2500 m (7 ltk) 2900 m (8 ltk) Kokelasmäärä: m (9 ltk) 4300 m (11 ltk) 5000 m (13 ltk) Taulukko 6. Ethernet-verkon tarvitsemien kaapeleiden suuntaa-antava minimimäärä ja kaapelien vaatimien säilytyslaatikkojen lukumäärä (suluissa). Mallissa kokelaat on sijoitettu neliön muotoiseen asetelmaan. Etäisyydet tarkoittavat pöytien keskipisteiden välistä etäisyyttä. Pakkauslaatikkoesimerkkinä on käytetty muovilaatikkoa, jonka mitat ovat 30x65x35 cm. WLAN-verkon vaatima tilantarve on Ethernet-verkkoa vähäisempi. Väliaikaisesti asennettava verkko laitteistoineen ja Ethernet-kaapeleineen mahtuu kahteen taulukossa 6 käytettyyn esimerkkilaatikkoon. Ethernet-verkko - Säilytystilaa Ethernet-kaapeleille vaaditaan isoissa lukioissa paljon, myös kiinteissä Ethernetasennuksissa WLAN-verkko + Väliaikaisenkin verkon vaatimat säilytystilat ovat hyvin pieniä Taulukko 7. Yhteenveto: verkon säilyttämisen vaatima tila Hankintahinta Sekä Ethernet- että WLAN-verkkolaitteet hankitaan koulutuksenjärjestäjän omien hankintasopimusten kautta. Suuntaa-antavien hankintahintojen laskentaan käytettiin tarjouskorimallia seuraavasti: Ethernet-verkkoon laskettiin yksi hallittu noin 50-porttinen kytkin ilman power-overethernet ominaisuutta, hallitsemattomia 8-porttisia kytkimiä, yksi 5m CAT5E UTP -kaapeli kokelasta kohden, 1 Gt/s. WLAN-verkkoon laskettiin keskitetysti hallittu järjestelmä: yksi tukiasema 20 kokelasta kohti, näiden tukiasemien vaatimat kontrollerit. WLAN-verkko on IEEE n -standardin mukainen Hinnat katsottiin vähintään kolmen eri toimittajan listahinnoista. Toimittajilta pyrittiin etsimään vähintään kahden valmistajan laitteita. 14

15 Ethernet WLAN Kokelasmäärä: Kokelasmäärä: Kokelasmäärä: Kokelasmäärä: Taulukko 8. Ethernet- ja WLAN-verkkojen hankintahinnat (alv 0) hintakorin perusteella. Korin rakenne on selostettu tekstissä. Hinnat eivät sisällä käyttöönottokustannuksia. Taulukon 8 perusteella nähdään, että WLAN-verkon hankintakustannukset ovat 3-4 kertaa Ethernet-verkon suuruiset. Hintataso on kuitenkin kaiken kaikkiaan maltillinen. Isonkin lukion verkkohankinta alittaa kansallisen kilpailutuksen rajan. Kustannuksista puuttuvat käyttöönottokustannukset. Ethernet-verkko + WLAN-verkkoa alhaisempi hankintahinta WLAN-verkko - Ethernet-verkkoa korkeampi hankintahinta Taulukko 9. Yhteenveto: hinta. 15

16 3. Kenttätestit 3.1. Tavoitteet ja testit Kenttätesteillä jäljiteltiin sähköistä ylioppilaskoetta WLAN-verkolla. Testejä järjestettiin neljässä lukiossa. Kaikissa testeissä päätelaitteet tulivat pääasiassa lukioilta ja niitä käyttivät opiskelijat. Päätelaitteiden WLAN-laitteet olivat laitteiden omia ja käytännössä ne tukivat vain 2,4 GHz taajuuksia. Vain noin 5-10% päätelaitteista osasi hyödyntää 5 GHz taajuuksia. Tilanne muuttuu nopeasti laitekannan uusiutuessa. Ongelmalaitteiden kohdalla kokeiltiin myös USB-porttiin liitettävää 5 GHz taajuuden osaavaa WLAN-ohjainta. Kuva 7. Kannettavaan tietokoneeseen liitetty USB-liitäntäinen WLAN-ohjain näyttää hyvin paljon USBmuistitikulta. Tukiasemina käytettiin kolmen eri valmistajan laitteita. Laitteet A ja B olivat kontrolleripohjaisia tukiasemia, jotka osaavat mm. vältellä radiotaajuuksien häiriöitä siirtymällä kanavalta toiselle. Laitteiden hankintahinta oli joitakin tuhansia euroja (sisältäen kontrollerin ja tukiasemat). Laite C oli kotikäyttöön tarkoitettu malli, jossa ei ollut yhtenäistä hallintaa. Kaikki laitteet olivat tunnettujen valmistajien tuotteita ja tukivat sekä 2,4 GHz että 5 GHz taajuuksia. Kaikissa laitteissa käytettiin viittä tukiasemaa, jota laitevalmistajat pitävät luotettavana maksimina WLANtukiasemalle silloin, kun liikennettä on paljon. Testin aikana verkossa oli kahdenlaista liikennettä: Päätelaitteet lähettivät automaattisesti palvelimelle erikokoisia tiedostoja. Tiedostojen lähetys vastasi teknisen valvonnan ja kokelaan koevastauksien siirtämistä päätelaitteelta palvelimelle. Kokelaat katsoivat palvelimella olevia MP4-videotiedostoja. Videoiden katselu vastasi tiedonsiirtomäärältään esim. kuuntelukokeita. Testissä käytetty kuormitus vastasi testitilannetta simuloivien mallien verkkoliikennettä. Todellinen kuormitus selviää vasta kun ensimmäisiä kokeita päästää oikeasti kokeilemaan ja projekti on loppusuoralla. 16

17 3.2. Kenttäkokeet Kenttäkokeita suoritettiin SYKin yhteiskoulussa, Vaskivuoren lukiossa, Kauniaisten lukiossa ja Munkkiniemen yhteiskoulun lukiossa. Käyttäjiä (lukioiden tai yläluokkien oppilaita) osallistui testiin koulusta riippuen ja testattavana oli kouluista riippuen kontrolleripohjaisia tukiasemaverkkoja (A ja B) tai ilman hallintaa oleva tukiasemaverkko (C). Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu: 50 käyttäjää, 3 tukiasemaa. Kontrolleripohjaiset verkot A ja B toimivat testissä yhtä hyvin kuin C-verkko. Kun kaikki opiskelijat aloittivat videoiden katsomisen samaan aikaan, tuli verkkoon hetkeksi ruuhkaa. Ensimmäisen minuutin ruuhkan jälkeen molemmat verkot toimivat yhtä hyvin ilman ongelmia. Vaskivuoren lukio: 90 käyttäjää, 5 tukiasemaa. 4-5 konetta koko ajan ulkona verkosta (85 konetta toimi), yhteyden saaneet tippuivat verkosta ja uusi yhteys ei onnistunut. Verkot B ja C toimivat yhtä hyvin. Kauniaisten lukio: Häirintätestaus (ks. liite 2). Testissä verkot A ja C. Käytössä kannettavaa (74 käyttäjää ja 9 konetta käynnistettiin testin aikana ilman opiskelijoita). Munkkiniemen yhteiskoulun lukio: käyttäjää, 5 tukiasemaa. 7 konetta toimi 5 GHz taajuudella, loput 2,4 GHz. Molemmat kalliit verkot toimivat yhtä hyvin Yleisiä havaintoja Käytännön testeissä todettiin, että käytettävät tietokoneet käyttävät pääsääntöisesti 2,4 GHz taajuutta. Kun käyttäjiä oli 16 / tukiasema, tietokoneet toimivat hyvin. 17. käyttäjä oli jo liikaa tukiaseman kapasiteetille ja jopa verkkoon liittyminen epäonnistui. Samalla jo verkkoon liittyneitä käyttäjiä menettivät verkkoyhteyden. Tietokoneen USB väylään liitetty ulkoinen WLAN- sovitin tarjosi pääsyn 5 GHz taajuudelle, jolloin yhteys toimi taas hyvin. Testeissä noin viidessä prosentissa kannettavia tietokoneita ei WLAN-laite toiminut. Tällöin langaton yhteys saatiin käyttöön käyttämällä USB-liitäntäistä WLAN-laitetta. Laite tarjosi yhteyden 5 GHz taajuuksille ja vähentää 2,4 GHz taajuudella olevaa kapasiteettiruuhkaa. Kapasiteetti halpojen ja kalliiden verkkojen välillä ei ollut huomattavissa. Käytettävällä kuormalla 85 kokelasta sai suoritettua testiä, kun käytössä oli 5 tukiasemaa. Tämä käytetty kuorma on ensimmäinen arvaus ylioppilastutkinnon kuormasta, eikä tule olemaan lopullinen. Nyt tehtyjä testejä ei kannata käyttää vielä verkon kapasiteetin määrittelyyn vaan tarvittava verkkokapasiteetti tulee tarkentumaan myöhemmin. 17

18 4. Verkkotekniikan valinnan seurauksia Sähköisen ylioppilaskokeen suorituspaikan lähiverkon rakentamisen salliminen tai kieltäminen WLAN:ia käyttäen on suomalaisille lukioille, lukioiden opiskelijoille ja laitemyyjille merkittävä ratkaisu. Tällä hetkellä tukea tehdään x86-arkkitehtuurin kannettaville tietokoneille. Muiden laitteiden tukea harkitaan sitten, kun kokeen suoritus tällä laitetyypillä on mahdollista. WLAN-verkot kieltävä päätös käytännössä tarkoittaa sitä, että vain Ethernet-liitännällä olevat päätelaitteet on mahdollista ottaa sähköisen kokeen piiriin. Esimerkiksi Applen ipad on lukioissakin paljon käytetty tablet-laite, jossa ei ole Ethernet-liitäntämahdollisuutta edes sovittimella 2. Päätös sähköisissä ylioppilaskokeissa ei välttämättä ole joko-tai -valinta, koska WLAN-verkon taustalla on aina kontrollerit ja tukiasemat kattava Ethernet-verkko. Mikäli WLAN-verkon käyttö kokeessa sallitaan, on teknisesti täysin mahdollista tarjota koetilan verkko osalle kokelaista Ethernetillä osa osalle WLAN:llä. Yksi vaihtoehto olisi edellyttää WLAN-verkon häiriöiden varalta koetiloihin myös Ethernet-verkkoa (verkon kahdentaminen). Käytännössä tämä kasvattaisi lukioiden investointeja noin 50% eikä ole nykyisessä taloustilanteessa realistista. WLAN-verkot kieltävä päätös ei välttämättä olisi lopullinen. Tietotekniikassa kymmenenkin vuotta on pitkä aika ja käytännössä myös tietoliikennelaitteet on uusittava 5-7 vuoden syklillä. Voihan olla, että WLANn keskeiseen ongelmaan radioliikenteen helppoon häirintään keksitään lähitulevaisuudessa jokin ratkaisu. Mikäli näin tapahtuisi, voitaisiin nyt alkuvaiheessa hankitut Ethernet-koeverkot uusia tuleviin nykyistä luotettavampiin WLAN-laitteisiin. Kaapelein toteutetussa lähiverkossa Ethernetille ei juuri nyt näy korvaajaa lähitulevaisuudessa. Sensijaan päätelaitteissa, erityisesti kuluttajalaitteissa, Ethernet on väistyvä tekniikka. Todennäköisesti sen voi lisätä USB-liitännän taakse liitettynä lisälaitteena vielä tulevaisuudessakin Ethernet-verkon toteuttamisessa huomioitavaa Tämän raportin laadinnan aikana on havaittu seuraavat tekijät, jotka on huomioitava sähköisen ylioppilaskokeen järjestämisessä Ethernet-verkon avulla: Verkon tietoturva perustuu laitteiden fyysiseen tietoturvaan. Verkkolaitteita on säilytettävä lukituissa tiloissa tai muuten ulkopuolisten ulottumattomissa. Hallituissa Ethernet-kytkimissä on nykyään monenlaisia tietoturvaa parantavia ominaisuuksia. Laitemallien suuri kirjo hankaloittaa näiden ominaisuuksien käyttöönottoa, mutta sitä tulisi silti harkita. YTL:n tulisi järjestää lukioille helppokäyttöinen testi, jonka avulla lukio voisi testata toimitetun verkon toiminnan sähköistä ylioppilaskoetta vastaavalla verkkoliikenteellä. Sama testi toimisi koeverkon testinä ennen varsinaisia kokeita. 2 Verkkokaupoissa on myynnissä erilaisia ipadin Ethernet-liitäntöjä. Nämä kuitenkin ovat pienikokoisia WLAN-tukiasemia eli perustavat ipadille oman langattoman verkon. 18

19 Ethernet-kaapelien säilyttäminen on järjestettävä niin, että kaapelit ja liittimet pysyvät ehjinä. YTL:n tulisi lisätä koetilan palvelimeen ominaisuuksia verkkoliikenteen valvontaa varten WLAN-verkon toteuttamisessa huomioitavaa Koska kenttätesteissä keskityttiin nimenomaan WLAN-verkon toteuttamiseen, on tähän tekniikkaan liittyviä havaintoja Ethernet-verkkoa enemmän: Verkon tietoturva perustuu laitteiden fyysiseen tietoturvaan. Verkkolaitteita on säilytettävä lukituissa tiloissa tai muuten ulkopuolisten ulottumattomissa (esim. riittävän korkealla). Ylioppilaskokeen järjestämisestä lukiossa vastaa rehtori. Jos YTL sallii WLAN-verkon käyttämisen ylioppilaskokeen järjestämisessä, on päätös verkkotekniikan valinnasta viime kädessä rehtorin. Rehtori saattaa tarvita päätöksenteossa ulkopuolista asiantuntemusta tilan radioteknisten ominaisuuksien arvioinnissa (ks. liite 2 sivu sivu 11, liite 3 sivu 10). YTL voisi tukea rehtoreita ja tietohallinnon asiantuntijoita tilojen sopivuuden arviointia tukevalla materiaalilla (esim. keskeiset riskitekijät läpikäyvä arviointilomake). YTL:n tulisi järjestää lukioille helppokäyttöinen testi, jonka avulla lukio voisi testata toimitetun verkon toiminnan sähköistä ylioppilaskoetta vastaavalla verkkoliikenteellä. Sama testi toimisi koeverkon testinä ennen varsinaisia kokeita. Tämä on erityisen tärkeää WLAN-verkon kohdalla, koska verkon toiminta on riippuvainen ympäröivästä radioliikenteestä. Sekä päätelaitteiden että tukiasemien on osattava 2,4 GHz että 5 GHz taajuudet. Tämä lisää verkon tiedonsiirtokapasiteettia ja vaikeuttaa radioliikenteen häirintää. Päätelaitteissa voi käyttää tarvittaessa ulkoista laiteohjainta (ks. esim. kuva 7). WLAN-verkko tulisi toteuttaa kontrolleripohjaisin laitteiden avulla, jotta verkolla olisi seuraavat ominaisuudet: o Kyky säätää tukiasemien kanavia ja mahdollisesti myös tehoja. Nämä ominaisuudet helpottavat tukiasemien konfigurointia eri kanaville sekä vaikeuttavat verkkoliikenteen häirintää. o Verkko osaa siirtää päätelaitteita tukiasemilta ja taajuuksilta (2,4/5 GHz) toisille häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi. o WLAN-verkkoliikenteen salaamisessa on käytettävä WPA2-salausta (AES- CCMP). WiFi Protected Setup (WPS) toiminnallisuus on kytkettävä pois päältä (ks. liite 3 sivut 4-6). o Verkkoliikenteen WPA2-salausavaimen vaihto on oltava helppoa ja nopeaa. Voidaan vaihtaa salausavainta koekohtaisesti kokeen alussa, jotta koepaikan ulkopuolella olevat henkilöt eivät pääse verkkoon. o Mahdollisuus kytkeä IEEE b-tuki pois päältä ja karsia tukiasemien mandatory data rates asetuksien hitaimmat nopeudet (ks. liite 3 sivu 3). o Mahdollisuus estää välistävetohyökkäyksiä: client isolation, switchport protected, DHCP snooping, IPv6-esto (ks. liite 3 sivu 8). 19

20 o Mahdollisuutta ottaa käyttöön IEE w standardin mukainen hallintakehysten suojaus päälle tulisi selvittää (ks. liite 3, sivu 9). o Mahdollisuutta havaita ja häiritä valetukiasemia tulisi selvittää (rogue ap containment, ks. liite 3 sivu 4). Tukiasemissa tulisi olla ulkoinen antenni ja tukiasemat tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle päätelaitteita (ks. liite 2 sivu 10). Kokeen aikana tilassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei tulisi käyttää 2,4 GHz taajuutta käyttäviä laitteita (ks. liite 2 sivu 6). Näitä ovat esim. Bluetooth-laitteet, langattomat hiiret/näppäimistöt, langattomat puhelimet, langattomat audio/videolinkit, ilmankuivaimet ja mikroaaltouunit. YTL:n tulisi lisätä koetilan palvelimeen ominaisuuksia verkkoliikenteen valvontaa varten. Lisäksi mahdollisuutta valvoa langatonta verkkoliikennettä joko ilmaisohjelmien (esim. Kismet) tai WLAN-verkon toimittajan ohjelmistojen avulla tulisi selvittää (ks. liite 3 sivu 10-11). Ongelmana valvonnassa on se, että valvontaa eivät tee alan asiantuntijat, vaan kokeen valvojat tavanomaisen fyysisen valvonnan ohella. 20

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Ohje 5.2.2016 Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Katastrofiharjoituksen läpivientiin vaadittavat tarvikkeet 1. Koetilan palvelin, koetilan varapalvelin ja toinen koetilan varapalvelin.

Lisätiedot

Sähköinen. ylioppilastutkinto.fi

Sähköinen. ylioppilastutkinto.fi Sähköinen ylioppilastutkinto Kokeen vaiheet Arkkitehtuurin päälinjat Koetilan sähkö- ja tietotekniset järjestelyt Aikataulu Mitä minun nyt pitää tehdä? ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Kokeen vaiheet Kysymysten

Lisätiedot

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi Julkinen Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi 20.11.2013 Julkinen 2 VML 131 Velvollisuus korjata häiriö Jos viestintäverkko tai laite aiheuttaa vaaraa tai

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset 1 (8) Sauli Kleemola / SK 18.4.2016 Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset HUOM! Sisältää olennaisia tarjouspyynnön täsmennyksiä ja tarkennuksia. 1) G20: Yksittäisen WLAN-kontrollerin kapasiteetti

Lisätiedot

DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315

DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315 DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315 Kotimokkula käyttää tavallista eli Mini-SIM korttikokoa. SIM-kortti irtoaa ilman suurta voimankäyttöä, kun painat sitä irti SIM-kortin takapuolelta. Jos irrotat väärän kokoisen

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot

Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot Tietokonemalli: Alienware Alpha R2 Säädösten mukainen malli: D07U Säädösten mukainen tyyppi: D07U002/ D07U003 Huomautukset, varoitukset ja vaarat HUOMAUTUS:

Lisätiedot

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön

Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön Page 1/9 1. Sisällysluettelo Ohje WILE 200 PC-ohjelman käyttöön... 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Asennus... 3 2.1 Ohjelman asennus... 3 2.2 Laiteajurin asennus... 3 3.

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Siirtyminen sähköiseen. Sähköiset ylioppilaskokeet Ohjauksen ajankohtaispäivät Uusikaupunki. ylioppilastutkinto.

Siirtyminen sähköiseen. Sähköiset ylioppilaskokeet Ohjauksen ajankohtaispäivät Uusikaupunki. ylioppilastutkinto. Siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Sähköiset ylioppilaskokeet 2016-2019 Ohjauksen ajankohtaispäivät Uusikaupunki ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Digabi-projekti Projektipäällikkö Matti Lattu Järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

DNA KOTIMOKKULA 4G+ WLAN E5186

DNA KOTIMOKKULA 4G+ WLAN E5186 DNA KOTIMOKKULA 4G+ WLAN E5186 Kotimokkula käyttää Micro-SIM -korttikokoa. SIM-kortti irtoaa ilman suurta voimankäyttöä, kun painat sitä irti SIM-kortin takapuolelta. Jos irrotat väärän kokoisen SIM-kortin,

Lisätiedot

Kotikarjalan IPTV:n asetukset ja ohjeet

Kotikarjalan IPTV:n asetukset ja ohjeet Jos TV:tä aiotaan katsella vain TV:n ruudulta IPTV digiboksin välityksellä, eikä taloudessa ole kuin 1 TV, se onnistuu ilman erikoisia toimenpiteitä. Digiboksin lisäksi tarvitaan vain kytkin jossa on tuleva

Lisätiedot

Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet mukana syksyn ylioppilaskirjoituksissa

Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet mukana syksyn ylioppilaskirjoituksissa Lehdistötiedote 6.9.2016 Julkaisuvapaa heti Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskokeet mukana syksyn ylioppilaskirjoituksissa Syksyn 2016 ylioppilastutkinto käynnistyy maanantaina 12. syyskuuta vieraan kielen

Lisätiedot

MyTheatre asennus ja kanavien haku

MyTheatre asennus ja kanavien haku 25.10.2006 MyTheatre asennus ja kanavien haku Talletettuasi asennusohjelman koneellesi, käynnistä asennus kaksoisklikkaamalla tiedostoa Artec Driverpack by Toptronics.exe Valitse Seuraava Varmista, että

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

TW-LTE REITITIN: INTERNET-YHTEYKSIEN KAISTANJAKO

TW-LTE REITITIN: INTERNET-YHTEYKSIEN KAISTANJAKO TW-LTE REITITIN: INTERNET-YHTEYKSIEN KAISTANJAKO Käyttötarkoitus: Toiminne jakaa useamman liittymän kaistaa usealle käyttäjälle samanaikaisesti. Näin ollen, kun käytössä on useampi kaista, voidaan käyttää

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas

DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas DNA Mokkula 4G WLAN E5372 pikaopas Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän

Lisätiedot

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta Mitä tiedetään? Mitä tiedetään pian? Millaiset ne kokeet on? ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Sähköinen koe käyttöön 2016-2019

Lisätiedot

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi TAITAJA 2007 KILPAILUTEHTÄVÄ PÄIVÄ 2 W2K3 serverin asennus Yritykseen on hankittu palvelin (eilinen työasemakone), johon tulee asentaa Windows 2003 server. Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida se. Tee

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera No.1. Plug and Play IP Kamera Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera Helppo Käyttäjän ei tarvitse tietää mitään verkkotekniikasta eikä tehdä mitään asetuksia tai porttiohjauksia reitittimeen.

Lisätiedot

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera

T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera T-Cam IPC900 HD PTZ valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Käyttöolosuhteet... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen...

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITE. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 C(2015) 6823 final ANNEX 1 PART 6/11 LIITE asiakirjaan komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä.

CleanuX-järjestelmään on myös mahdollista liittää kemia, jolloin puhdistusjärjestelmä kykenee poistamaan tehokkaasti myös fosforin jätevedestä. Asennusohje CleanuX Simple on järjestelmä jolla voit muuttaa olemassa olevat sakokaivosi toimimaan täysiverisen puhdistamon tavoin toimivaksi ja puhdistamaan jätevetesi toimivaksi todetulla tavalla. Puhdistus

Lisätiedot

Asennus ja käyttöopas

Asennus ja käyttöopas Asennus ja käyttöopas EKRUCBS Asennus ja käyttöopas Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käyttäjälle 2 1 Painikkeet 2 2 Tilakuvakkeet 2 Asentajalle 3 3 Yleiskuvaus: Asentaminen ja määrittäminen 3 4

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy

EMC MITTAUKSET. Ari Honkala SGS Fimko Oy EMC MITTAUKSET Ari Honkala SGS Fimko Oy 5.3.2009 SGS Fimko Oy SGS Fimko kuuluu maailman johtavaan testaus-, sertifiointi-, verifiointi- ja tarkastusyritys SGS:ään, jossa työskentelee maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION DV7-2070EA

Käyttöoppaasi. HP PAVILION DV7-2070EA Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION DV7-2070EA. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION DV7-2070EA käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2016

Radioamatöörikurssi 2016 Radioamatöörikurssi 2016 Häiriöt Ukkossuojaus Harhalähetteet 22.11.2016 Tatu, OH2EAT 1 / 16 Häiriöt Ei-toivottu signaali jossain Yleinen ongelma radioamatöörille sekä lähetyksessä että vastaanotossa 2

Lisätiedot

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet

Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Havaitseminen on ensimmäinen vaihe kodin tai yrityksen ja niiden seinien sisällä olevien ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa.

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan nojalla. Näin ollen tavara luokitellaan CN-koodiin 8108 90 90 muuksi titaanista valmistetuksi tavaraksi.

90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan nojalla. Näin ollen tavara luokitellaan CN-koodiin 8108 90 90 muuksi titaanista valmistetuksi tavaraksi. 14.11.2014 L 329/5 (CN-koodi) Kiinteä, lieriön muotoinen, kierteitetty tuote, joka on valmistettu erittäin kovasta värikäsitellystä titaaniseoksesta ja jonka pituus on noin 12 mm. Tuotteessa on varsi,

Lisätiedot

Ohje sähköisen ylioppilaskokeen harjoituskoetta varten

Ohje sähköisen ylioppilaskokeen harjoituskoetta varten Ohje 18.3.2016 Ohje sähköisen ylioppilaskokeen harjoituskoetta varten Sähköisen ylioppilaskokeen harjoituskoe järjestetään 6.4.2016. Koe on tarkoitettu kaikille lukioille. Tärkein ohje sähköisen ylioppilaskokeen

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä?

Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? Huoltovarmuuskeskuksen 10-vuotisjuhlaseminaari Helsinki, 26.2.2003 Tietoyhteiskunnan haavoittuvuus kuinka voimme hallita sitä? TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com HVK, 26.2.2003-1

Lisätiedot

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015

Kuitupäätelaitteen käyttöohje CTS FWRIII-3015 1 JOHDANTO CTS FWRIII-3015 on valokuituyhteyksiin tarkoitettu päätelaite. Laite toimitetaan valmiiksi asennettuna ja kytkettynä. Voit käyttää internetiä joko langattomasti tai verkkokaapelin välityksellä.

Lisätiedot

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1

Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin A-P Ollila 1 Tietoturva-asetus ja sen vaikutukset rekisterien ylläpitoon ja tietoluovutuksiin 12.12.2011 A-P Ollila 1 Taustaa Tiedon merkitys yhteiskunnassa ja viranomaisten toiminnassa korostuu kaiken aikaa. Viranomaisten

Lisätiedot

Vapaat ohjelmat matkalla

Vapaat ohjelmat matkalla Vapaat ohjelmat matkalla Arto Teräs Finnish Linux User Group FLUG ry Teemailta Helsinki, 24.5.2010 Kalvo 1(14) Tietotekniikka (loma)matkalla Eihän lomalla tarvitse koskea tietokoneisiin.

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC http://fi.yourpdfguides.com/dref/863340 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER PC käyttöoppaasta

Lisätiedot

Storage IT. Tiedon varmin paikka. Yrityksen varmuuskopiointi

Storage IT. Tiedon varmin paikka. Yrityksen varmuuskopiointi Storage IT Tiedon varmin paikka Yrityksen varmuuskopiointi Storage IT - Automaattinen tiedonvarmennus Storage IT on Suomen suurin automaattisten tiedonvarmennuspalveluiden tuottaja Palvelujamme käytetään

Lisätiedot

Järjestelmäraportti. X-Road.eu versio 5.x. Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä. Mikael Puusa Hyväksyjä. Tuula Kanerva Tila

Järjestelmäraportti. X-Road.eu versio 5.x. Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä. Mikael Puusa Hyväksyjä. Tuula Kanerva Tila X-Road.eu versio 5.x Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä Mikael Puusa Hyväksyjä Tuula Kanerva Tila Hyväksytty Versio 0.3 Julkisuusluokka Tieran sisäinen (myös alihankkijoiden käytettävissä)

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimeen Kuituun!

Tervetuloa Avoimeen Kuituun! 23.12.2015 1 (6) Tervetuloa Avoimeen Kuituun! Kotisi on kytketty Avoimeen Kuituun ja pääset pian tilaamaan haluamiasi palveluja. Tämä opas kertoo sinulle, miten otat valokuituyhteyden käyttöön ja miten

Lisätiedot

DNA MATKAMOKKULA 4G WLAN E5377

DNA MATKAMOKKULA 4G WLAN E5377 DNA MATKAMOKKULA 4G WLAN E5377 Sisällysluettelo Pikaopas... 3 Matkamokkula tutuksi... 6 Ensimmäinen käyttöönotto... 7 Windows 7 ja Windows Vista... 9 Windows 8... 11 MAC OS X... 13 Apple ipad... 14 Android

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800 Pikaopas WiFi-kantamanlaajennin AC750 Malli EX3800 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä. Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi?

Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä. Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi? Lyhyen kantaman radiotekniikat ja niiden soveltaminen teollisuusympäristössä Jero hola ja Ville Särkimäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Langaton tiedonsiirto teollisuudessa, miksi? Toimilaitediagnostiikassa

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

TOR Arkkitehtuuri. - Muiden palveluiden hyödyntäminen - Tiedon loogiset vastuut - Tietovirrat - Master data -malli - Tietojen siirto

TOR Arkkitehtuuri. - Muiden palveluiden hyödyntäminen - Tiedon loogiset vastuut - Tietovirrat - Master data -malli - Tietojen siirto TOR Arkkitehtuuri - Muiden palveluiden hyödyntäminen - Tiedon loogiset vastuut - Tietovirrat - Master data -malli - Tietojen siirto Opintopolun palveluiden hyödyntäminen TOR hyödyntää vähintään organisaatiopalvelua,

Lisätiedot

Lääkintälaitejärjestelmät ja toimenpidetilat sähkömagneettisten häiriöiden näkökulmasta ja häiriöproblematiikan tarkastelu

Lääkintälaitejärjestelmät ja toimenpidetilat sähkömagneettisten häiriöiden näkökulmasta ja häiriöproblematiikan tarkastelu Lääkintälaitejärjestelmät ja toimenpidetilat sähkömagneettisten häiriöiden näkökulmasta ja häiriöproblematiikan tarkastelu Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä 2016 SSTY / Helsinki Eagle Engineering

Lisätiedot

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje

A-LINK IPC2. Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera. Pika-asennusohje A-LINK IPC2 Pan-Tilt MPEG4/MJPEG Verkkokamera Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti Sisältää Tarkista paketin sisältö tarkasti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos yksikin tarvike on viallinen

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät

Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät Mikko Hollmén Kiinteistöjohtaja, PSSHP Sairaalatekniikan päivät 8.2.2017 Paljon on kysymyksiä, vähemmän vastauksia? SSTY Kyberturvallisuusseminaari 19.10.2016 Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa- alue,

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

DSL-LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas

DSL-LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas DSL-LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ Pikaopas Tervetuloa DNA:n asiakkaaksi! Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa. DNA:n laajakaistan käyttöönotto on helppoa ja nopeaa:

Lisätiedot

KUITUTALON LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas: Inteno EG500

KUITUTALON LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ. Pikaopas: Inteno EG500 KUITUTALON LAAJAKAISTAN ASENNUS JA KÄYTTÖ Pikaopas: Inteno EG500 Tervetuloa DNA:n asiakkaaksi! Onnittelut hyvästä valinnasta ja mukavia hetkiä uuden laajakaistasi parissa. Tämä asennusohje auttaa sinua

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot