Langattoman lähiverkon käyttö sähköisessä ylioppilastutkinnossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Langattoman lähiverkon käyttö sähköisessä ylioppilastutkinnossa"

Transkriptio

1 Digabi-projekti Raportti koetilan verkosta Langattoman lähiverkon käyttö sähköisessä ylioppilastutkinnossa YTL päättää syksyn 2014 aikana voiko koetilan lähiverkon rakentaa WLAN-teknologialla. Päätöksenteon pohjaksi ylioppilastutkinnon sähköistämisprojekti Digabi on järjestänyt kenttätestejä ylioppilaskoetta vastaavissa ympäristöissä. Tämä raportti kuvaa YTL:n selvitystyön ja WLAN-kokeiden tulokset sekä näistä vedetyt johtopäätökset. Raportti rakentuu seuraavasti: 1. Johdantoluvussa esitellään yleisellä tasolla Ethernet- ja WLAN-verkot sekä niiden yhteiset ja eroavat piirteet. Kappaleen lopuksi (kappale 1.4.) esitellään verkkojen edut ja haitat sähköisen ylioppilaskokeen näkökulmasta. 2. Toinen luku sisältää vaihtoehtojen yksityiskohtaisen vertailun. Jokainen osa-alue päättyy taulukkoon, johon on tiivistetty verkkovaihtoehtojen edut ja haitat. 3. Kenttätestejä esittelevä luku on tiivistelmä liitteestä Neljäs luku hahmottelee päätöksen seurauksia ja antaa suosituksia toteutukseen. 5. Viimeinen luku tiivistää raportin havainnon: sähköinen ylioppilaskoe WLAN-verkolla on mahdollista, mutta kaikkea riskiä ei voida poistaa huolellisellakaan suojautumisella. Liitteet 1. Kenttätestitulokset, Digabi-projekti 2. Vaikuttaminen, RF-Shamaanit Oy 3. Langattoman verkon tietoturvan haasteet ylioppilaskirjoituksissa, Silverskin Information Security Oy 1

2 1. Johdanto Sähköisessä ylioppilastutkinnossa koekysymykset sijaitsevat koetilassa olevalla palvelimella. Kokeen aikana kysymykset ja mahdollinen kokeen lisämateriaali siirretään kokelaan tietokoneelle. Myös kokelaan vastaukset tallennetaan palvelimelle reaaliaikaisesti koko kokeen ajan. Koetilaan on siis rakennettava lähiverkko, joka mahdollistaa jokaisen kokelaan tietokoneen yhtäaikaisen käytön häiriöttä koko kokeen ajan. Koetilan palvelin on yhteydessä internetiin, mutta kokelailla ei (ainakaan alkuvaiheessa) ole internet yhteyttä käytettävissään. Lähiverkko voidaan rakentaa kiinteänä kaapeloituna (Ethernet) tai langattomana (WLAN) järjestelmänä. WLAN-verkko ei tarkoita täyttä kaapelittomuutta (tai langattomuutta), koska jokainen päätelaite tarvitsee sähköä pitkän tutkinnon aikana. Kokelaan tietokoneeseen on kokeen ajaksi käynnistetty YTL:n USB-muistilla toimittama käyttöjärjestelmä, joka sisältää kokeen suorituksessa tarvittavat ohjelmistot ja tekniseen valvontaan liittyvät ohjelmistot. Käyttöjärjestelmä estää mm. kovalevylle pääsyn kokeen aikana. Kuva 1. Jumppasali kalustettuna sähköistä ylioppilastutkintoa varten. Sähköjohdot kulkevat pöytärivistöjen välissä ja ovat näin poissa jaloista. Kuva on WLAN-testitilanteesta, joten Ethernetkaapeleita ei näy Ethernet-verkko on toteutettu verkkokaapeleilla Kiinteällä kaapeloinnilla toteutetussa lähiverkossa jokainen työasema on kytkettynä koetilan palvelimeen Ethernet-kaapelilla. Verkon solmukohtia ovat kytkimet, jotka välittävät liikennettä kaapeleista toiseen. 2

3 Kuva 2. Ethernet -kaapelin liitin. Liittimiä ei ole tarkoitettu pysyvästi irrotettavaksi ja uudelleen kytkettäväksi, mikä voi väliaikaisissa koeasennuksissa olla ongelma. Kuva 3. Esimerkkikuva pienestä kytkimestä, jossa on valmiiksi kiinni yksi Ethernet-kaapeli esimerkiksi koetilan palvelimelle. Kahdeksaan vapaaseen porttiin voidaan kytkeä tietokoneet. 3

4 ISO kytkin Iso kytkin, portit 2-24 kytkettävissä pienen kytkimeen porttiin 9 (POE) Pienet kytkimet Kuva 4. Kaavakuva koetilan Ethernet-kaapeloinnista WLAN-verkko siirtää tiedon radioliikenteenä Langaton WLAN-verkko koostuu kytkimestä ja tukiasemista, mahdollisesti myös tukiasemia ja niiden toimintaa ohjaavasta ohjaimesta, eli kontrollerista. Yhteys tukiaseman ja päätelaitteen välillä on 2,4 tai 5 GHz taajuudella tapahtuvaa radioliikennettä. Tarvittavien tukiasemien määrä riippuu langatonta verkkoa käyttävien päätelaitteiden määrästä ja lähiverkossa liikkuvasta datan määrästä. Sähköisessä ylioppilaskokeessa verkossa siirtyy mm. videoita, jolloin yhtä tukiasemaa kohden voi olla noin kaksikymmentä päätelaitetta. Tukiasemien ja päätelaitteiden lukumäärän suhde ja siirtonopeudet tulevat varmasti kehittymään lähitulevaisuudessa, juuri nyt on käynnissä siirtymä IEEE n standardista (teoreettiset maksiminopeudet Mbit/s) uudempaan ac standardiin, jolla tavoitellaan jo 1 Gbit/s liikennöintinopeuksia. 4

5 Kontrolleri Kytkin Palvelin Kuva 5. WLAN-verkon komponentit (viisi tukiasemaa, kontrolleri, kytkin ja palvelin) liitetään toisiinsa Ethernet-kaapeleilla. 5

6 Kuva 6. Kytkin, jonka kanssa samaan kuoreen on liitetty kontrolleri. Lisäksi kolme tukiasemaa. Laitteet on liitetty toisiinsa Ethernet-kaapeleilla Vaihtoehtojen yhteiset tekijät Yhteistä molemmille verkkovaihtoehdoille ovat mm. seuraavat seikat: Verkot on eristettävä suorituspaikkojen muusta tietoliikenteestä. Vaikka koetilassa olisikin jo valmiiksi Ethernet- tai WLAN-verkko, on koetta rakennettavan verkon oltava kokonaan erillinen tästä verkosta. Verkot on suojattava sähkökatkojen varalta akkuvarmennuksella (UPS). Ethernetverkossa tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien verkon kytkimien on saatava sähkönsyöttönsä UPS:lta. WLAN-verkossa sekä langattomat tukiasemat, niitä ohjaava kontrolleri että koetilan palvelimen ja tukiasemien välillä olevat Ethernet-kytkimien on saatava virtansa UPS:lta. Riippumatta valittavasti verkkovaihtoehdosta on koepaikalla oltava riittävä sähkönsyöttö ja internet Ethernet-yhteydellä. Näistä vaatimuksista YTL on antanut ohjeet 1 kesäkuussa Ohje sähköisen ylioppilaskokeen koetilojen sähkösuunnitteluun (liitteineen, 3 kpl),

7 1.4. Vaihtoehtojen edut ja ongelmat lyhyesti Ethernet-verkon etuja ovat: Ethernet on helposti saatavilla olevaa ja toimintavarmaa teknologiaa. Verkko on helppo eristää ulkomaailmasta. Verkon kautta ei pääse ulkomaailmaan eikä ulkomaailmasta pääse verkkoon. Ethernetin ongelmia ovat: Kokelaiden suuri määrä vaatii suuren määrän kaapeleita (ja säilytystilaa) myös pysyvissä asennuksissa. Verkon rakentaminen ja purkaminen vievät paljon aikaa. Ethernet on pitkällä aikavälillä katoavaa teknologiaa. Erityisesti kuluttajakäyttöön myytävissä laitteissa ei ole välttämättä Ethernet-liitäntää, jolloin laitteet tarvitsevat lisäadaptereita tai eivät lainkaan sovellu koekäyttöön. Liittimet ja kaapelit vaurioituvat käytössä. Tämä on varsinkin ongelma tilapäisasennuksissa, joissa kaapelit saattavat joutua pöytien ja tuolien alle ja niiden yli kävellään. WLAN-verkon etuja ovat: Verkon pysyväkin asennus on tehtävissä ilman suurta kaapelimäärää. Verkon käyttöönotto on nopeaa. Tämä on erityisen tärkeää, jos lukio haluaa käyttää koejärjestelyä jatkuvasti kurssikokeissa. Käytännössä kaikissa kannettavissa päätelaitteissa on jonkinlainen WLAN-tuki nyt ja tulevaisuudessa. Verkosta on helpompi tehdä automaattisesti vikasietoinen. Yhden tukiaseman vikaantuessa koneet siirtyvät automaattisesti käyttämään toista tukiasemaa. WLAN-verkon ongelmia ovat: WLAN-verkon hyödyntäminen voi lisätä riskiä kokelaiden pääsystä koetilan verkon ulkopuolisiin alueella kuuluviin WLAN-verkkoihin. Verkkoliikenteen häirintä koetilan sisä- ja ulkopuolelta sekä tahattomasti että tahallisesti on todellinen riski. 7

8 2. Yksityiskohtainen vertailu 2.1. Rakentamisen ja määritysten teon helppous Tällä hetkellä ylioppilaskokeita järjestetään yli neljässäsadassa suorituspaikassa kahdesti vuodessa. Ei ole realistista ajatella, että kouluissa olisi aina kokeiden aikana normaalitilannetta enemmän tietotekniikkaosaamista. Siksi koejärjestelyjen on oltava riittävän yksinkertaisia. Merkittävä osa lukioista tulee käyttämään koejärjestelyjä ympäri vuoden normaaleissa kurssikokeissa. Mitä useammin verkkoa käytetään, sitä tärkeämpää käyttöönoton ja purkamisen helppous on. Ethernet-verkon komponentteja ovat kytkimet ja Ethernet-kaapelit. Verkkoa rakennettaessa kytkimet sijoitetaan koetilaan ennalta tehdyn suunnitelman mukaisesti ja yhdistetään Ethernetkaapelein. Kytkimiltä ei vaadita hallittavuutta, toisin sanoen niiden ensimmäiseen käyttöönottoon ei vaadita tietoteknistä asiantuntemusta. Verkon purkaminen ja kokoaminen hyvin suoraviivainen toimenpide eikä sekään vaadi erityisosaamista. Ethernet-verkon rakentaminen jatkuvasti käytettäväksi vaatisi sitä, että opiskelijoiden työpisteisiin saataisiin sähköjen lisäksi myös Ethernet-pistorasiat tai jopa -kaapelit. Tämä on vaikeaa valtaosassa ylioppilaskokeissa käytettävissä tiloissa (esim. liikuntatilat tai juhlasalit), joissa kaapelointi voitaisiin tehdä enintään lähimpään seinään ja kytkimet sijoittaa koetilaa ympäröiviin teknisiin tiloihin. Käyttötilanteessa viimeiset 0-20 metriä olisi aina rakennettava tilapäisillä järjestelyillä. Väliaikaisesti vedettyjen Ethernet-kaapelointien ongelmana on myös niiden suojaaminen tilassa liikkuvilta henkilöiltä ja huonekaluilta. Ethernet-verkko ei ole vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, joten kerran rakennettu ja testattu verkko toimii luotettavasti. Toistuvan kokoamisen ja purkamisen aiheuttamia ongelmia ovat verkkojohtojen katkeaminen (johtimien taittuminen) ja liitinten kuluminen/rikkoutuminen. WLAN-verkon komponentteja ovat tukiasemat antenneineen, tukiasemia ohjaava kontrolleri ja tarvittavat Ethernet-kytkimet. WLAN-verkko hyödyntää Ethernet-verkkoa tukiasemien ja verkon muiden laitteiden väliseen tiedonsiirtoon. Tältä osin ongelmat ovat samat kuin tilapäisesti rakennetussa Ethernet-verkossa: johtimet ja kytkimet eivät kestä verkon jatkuvaa kokoamista ja purkamista. WLAN-verkon ehdoton vahvuus on tarvittavien johdotusten huomattavasti pienempi määrä ja se, että verkko on helpompi rakentaa kiinteästi kokeissa käytettäviin tiloihin. WLAN-verkolla toteutettavan tilan rakentaminen pysyvästi on selvästi Ethernet-verkkoa yksinkertaisempaa. Kiinteästi tai tilapäisesti koottavan WLAN-verkon toiminta voi vaihdella ajan mittaan, jos suoritustilan ympäristöön tulee uusia WLAN-taajuuksilla toimivia lähettimiä. Kaiken kaikkiaan luotettavan WLAN-verkon suunnitteleminen ja konfigurointi on vaikeampaa kuin luotettavan Ethernet-verkon rakentaminen. Sopivan laitteiston valintaan (esim. tukiasemien määrä) ja käyttöönottoon vaaditaan aina laitetoimittajan apua. 8

9 Suuntaa-antava testaus koetilan verkkojen laiteasennusten vaatimasta ajasta 33 kokelaan ympäristössä: - Ethernet-verkko: 36 min (neljä kytkintä, 36 kpl Ethernet-kaapeleita, yhteensä 165 m) - WLAN-verkko: 2 min (kaksi WLAN-tukiasemaa, yksi kontrolleri/kytkin, 3 kpl Ethernetkaapeleita, yhteensä 20 m) Asennusten purkuun 60-70% kokoamisajasta. Todellisessa koetilanteessa asennusaikoihin on huomioitava kokelaiden päätelaitteiden sähkönsyöttö, joka on riippumaton verkkoratkaisusta. Ethernet-verkko + Helppo ottaa käyttöön, koota ja purkaa, myös ilman erityisasiantuntemusta - Jatkuva käyttö hankalaa, koska viimeiset 0-20 metriä on myös pysyvissä asennuksissa tuotava kaapeleilla - Suuren kaapelimäärän vuoksi asennus- ja purkuajat ovat WLAN-verkkoa huomattavasti pidemmät - Ethernet-kaapelit ja liittimet sopivat huonosti jatkuvaan purkamiseen ja kokoamiseen, jolloin riskinä on häiriöaltis/toimimaton verkko WLAN-verkko + Jatkuva käyttö on helppoa, jos tukiasemat ja niiden kaapeloinnit asennetaan tilaan kiinteästi + Nopea koota ja purkaa myös väliaikaisissa asennuksissa - Käyttöönotto vaatii aina erityisasiantuntemusta - Kerran asennetun ja testatun verkon toiminta voi heikentyä ympäristön radioliikenteen lisääntyessä tai muuttuessa Taulukko 1. Yhteenveto: rakentamisen ja määritysten teon helppous Verkon kapasiteetti Sähköisessä ylioppilaskokeessa kokelaan päätelaitteen ja koetilan palvelimen välisessä verkkoliikenteessä kuljetetaan seuraavia asioita: Palvelimelta päätelaitteelle Päätelaitteelta palvelimelle koekysymykset koekysymyksiin liittyvät liitetiedostot, videot ja äänitiedostot kokelaan antamat koevastaukset sekunnin välein (uudelleenlähetyksellä varaudutaan päätelaitteen rikkoutumiseen) kokelaan työaseman teknisen valvonnan aineisto (esim. kuvaruutukaappauksia 2-10 sekunnin välein) Ethernet-verkon vahvuutena ovat suuret tiedonsiirtonopeudet. Sähköisen ylioppilaskokeen siirrettävät aineistot ovat kuitenkin niin pieniä, että käytettävissä olevat kaistanleveydet riittävät 9

10 niihin molemmilla verkkoratkaisuilla. Sähköisessä ylioppilaskokeessa siirrettävän datan määrää mallinnettiin käytännön testauksella, jossa kokelaan päätelaite ja koetilan palvelin lähettivät tulevaa aineistoa jäljittelevää testidataa. Siirtonopeudet palvelimelta päätelaitteelle olivat 0,9 Mbps (0,1 MB/s) ja päätelaitteelta palvelimelle 0,7 Mbps (0,1 MB/s). Käytännön testit tehtiin vastaavilla kaistoilla lähettämällä työasemista erikokoisia tiedostoja palvelimelle. Siirto tapahtui taustalla riippumatta käyttäjän toimenpiteistä. Testeihin osallistuvat käyttäjät latasivat jatkuvasti palvelimelta videoita. Tyypillisesti vain koko testin ensimmäinen videon lataus jokaiselta koneelta lähes samaan aikaan aiheutti datansiirron hidastumista. Ethernet-verkko + Kapasiteetti riittää sähköiseen ylioppilaskokeeseen kaikissa tilanteissa WLAN-verkko + Kapasiteetti riittää sähköiseen ylioppilaskokeeseen, jos tukiasemien mitoitus on tehty oikein - Kapasiteetti on riippuvainen ympäristön muusta radioliikenteestä (ks. häirintää käsittelevät kappaleet) Taulukko 2. Yhteenveto: verkon kapasiteetti Koetilan ulkopuolelta tuleva häirintä Koetilan ulkopuolelta tulevalla häirinnältä tarkoitetaan sitä, että joku koetilan (esim. juhlasalin) ulkopuolelta tuleva häiriö voisi haitata tai estää kokeen suorittamisen. Häirinnäksi voidaan katsoa myös se, että koetilan ulkopuolelta voidaan seurata koeverkossa kulkevaa liikennettä. Ethernet-verkon häirintä tai liikenteen seuraaminen koetilan ulkopuolelta on mahdollista vain koetilan palvelimen kautta. Palvelin on yhteydessä YTL:n palvelimeen internetin välityksellä. Murtautumalla koetilan palvelimeen voidaan häiritä kokeen suoritusta. Mahdollisuus on kuitenkin yhtäläinen sekä Ethernet- että WLAN-verkolle. WLAN-verkon häirintä on mahdollista myös koetilan ulkopuolelta. Verkko käyttää tiedonsiirtoon radiotaajuuksia. Taajuusalueita on kolme: 2,4 GHz, 5,2 GHz ja 5,5 GHz. 2,4 GHz taajuusalue on ensimmäinen WLAN-käyttöön rajattu ja siksi kaikki WLAN-päätelaitteet osaavat hyödyntää sitä. 5,2 GHz taajuusaluetta osaavat hyödyntää vain 1-2 vuotta vanhat päätelaitteet ja 5,5 GHz:ia hyödyntäviä laitteita ei YTL:n testeissä havaittu lainkaan. Häiritsemällä näitä radiotaajuuksia voidaan häiritä myös WLAN-verkon tiedonsiirtoa. Radiotaajuuksien häirintää on testattu kenttätesteillä (ks. liite 2). Häirintä voi kohdistua myös suoraan tiedonsiirtoon, koska verkon tietoliikenne on saavutettavissa myös koetilan ulkopuolella (esim. juhlasalin ulkopuolella). Häirintä voi näkyä eri tavoin. Yhteistä on se, että kokelaat eivät saa yhteyttä koetilan palvelimeen eivätkä voi suorittaa koetta normaalisti. Koetilan järjestelmien ohjelmoinnissa varaudutaan lyhyisiin ja tilapäisiin häiriöihin, mutta esimerkiksi jo 5-10 minuuttia jatkuva häirintä tuottaa kokelaille ja valvojille stressiä. 10

11 Häirintä voi olla tahatonta tai tarkoituksellista. Tahattomia häiriönlähteitä ovat ympäristön muut radiolähettimet, joita voivat olla muut WLAN-tukiasemat, kaukosäätimet tai muut vapaalla 2,4 GHz taajuusalueella operoivat laitteet. Tahattoman häiriön määrä voi muuttua ajan kuluessa, jolloin aiemmin toimivaksi testatun WLAN-verkon toiminta heikkenee kilpailevien radiolähettimien lisääntyessä. Tehokkain tapa suojautua häiriöiltä on valita kokeen suorituspaikka siten, että lähiympäristössä ei ole signaalilähteitä. Lähellä olevista kerrostaloista tai tieltä on helppo aiheuttaa häirintää. Myös seinien materiaalilla ja pinnanmuodoilla on merkitystä. Betoniraudoitettu seinä vaimentaa koetilan ulkopuolelta tulevia signaaleita ikkunoita voimakkaammin. Tukiasemat suojautuvat muuta radioliikennettä vastaan vaihtamalla taajuuksia varatuilta kanavilta vapaalle taajuusalueen (esim. 2,4 GHz) sisällä. Kaikissa tukiasemissa tällaista ympäröivää radioliikennettä tarkkailevaa ja käytettyjä taajuuksia (kanavia) vaihtavaa ominaisuutta ei ole. Sen sijaan kaikki päätelaitteet osaavat seurata siirtyvää tukiasemaa uudelle taajuudelle. Tämä edistyneemmissä tukiasemissa oleva ominaisuus suojaa WLAN-liikennettä tahattomilta häiriöitä ja yksinkertaisten vain kapeaa kaistaa häiritseviltä tahallisilta häiriönlähteiltä. Jos häiriö kohdistuu koko taajuusalueelle, ei kanavan vaihto auta. Ulkoisen antennin käyttö WLAN-verkossa parantaa ja nopeuttaa työaseman ja langattoman tukiaseman välistä liikennettä. Samalla häirittävyys heikkenee. Myös tukiasemien sijoituksella voidaan vaikeuttaa häirintää. Keskeistä on pitää tukiasemien ja päätelaitteiden etäisyys mahdollisimman pienenä ja esteettömänä. Tukiasemien optimaalinen sijainti on kokelaiden keskellä ja kokelaiden yläpuolella. WLAN-verkon liikenteen seuraaminen on mahdollista myös koetilan ulkopuolelta. Tämä edellyttäisi sitä, että kokeen ulkopuolinen päätelaite pystyy liittymään koetilan WLANtukiasemiin ja avaamaan TCP/IP-viestintätason salauksen. Tiedonsiirron salauksessa on käytettävä vähintään vastaavaa tasoa kuin esim. pankkien verkkopalveluissa. Ethernet-verkko + ulkoinen häirintä ei ole mahdollista WLAN-verkko +rakentamalla verkko oikein voidaan vaikeuttaa häirintää Taulukko 3. Yhteenveto: koetilan ulkopuolelta tuleva häirintä. + liikenteen sisältö voidaan suojata sivullisilta salaamalla - ei välttämättä sovi suoritustiloihin taajamissa suuren taustakohinan ja helpon lähestyttävyyden vuoksi - verkon toimintakyky voi heiketä ympäristön signaalilähteiden lisääntyessä - verkon suunnittelu ja toteutus vaatii WLANerityisasiantuntemusta 11

12 2.4. Koetilan sisäpuolelta tuleva häirintä Koetilan sisäpuolelta tulevalla häirinnältä tarkoitetaan sitä, että joku koetilan (esim. juhlasalin) sisäpuolelta tuleva häiriö voisi haitata tai estää kokeen suorittamisen. Häirinnäksi voidaan katsoa myös se, että koetilan verkossa kulkevaa liikennettä voidaan seurata. Sekä Ethernet- että WLAN-verkossa liikennöidään TCP/IP-protokollalla. Tämän liikenteen turvaaminen asianmukaisilla salaustekniikoilla on tärkeää molemmissa verkkoratkaisuissa. Tässä suhteessa verkot eivät eroa toisistaan. Yhteistä on myös se, että verkkoihin liitetään runsaasti tuntemattomia laitteita (kokelaiden päätelaitteet), jotka toki on käynnistetty YTL:n toimittamaan käyttöjärjestelmään. Joko tahattomasti tai tahallisesti virheellisesti toimiva laite on siis helppo liittää verkkoon. Molemmissa verkoissa on huolehdittava verkon laitteiden fyysisestä tietoturvasta. Koeverkon laitteita on säilytettävä lukituissa tiloissa (kytkimet ristiinkytkentäkaapeissa tai varastossa) tai muuten suojattuna (esim. WLAN-tukiasemat riittävän korkealla lattiasta). Muussa tapauksessa sivulliset voivat muuttaa laitteiden asetuksia tai asentaa niihin jopa omia ohjelmiaan. Ethernet-verkossa koetilan sisäpuolinen häirintä edellyttää, että häirinnän lähde on fyysisesti liitettynä verkkoon. Koetilan fyysinen suojaaminen on helpompaa kuin WLAN-verkon. Päätelaitteen yhteydet koetilan verkon kautta ulkomaailmaan on helppo estää koetilan palvelimen palomuurilla. WLAN-verkossa koeverkon radioliikenteen häirintä on sitä helpompaa, mitä lähempänä lähetintä vastaanotinta häiriön lähde on. Jo hyvin pienikokoisilla ja tehoisilla häiriönlähteillä on mahdollista häiritä WLAN:n radioliikennettä, jos häiriön lähde on koetilan sisällä (esim. WLANkykyinen älypuhelin). Ethernet-verkko + Ongelmatilanteiden ratkaiseminen on yksinkertaisempaa kuin WLAN-verkossa, koska laitteet ovat fyysisesti havaittavissa - Koetilan fyysisestä turvallisuudesta on huolehdittava, jotta verkkoon ei voida sijoittaa ylimääräisiä laitteita WLAN-verkko - Häirintä koetilan sisäpuolelta on mahdollista ja jopa helpompaa kuin ulkopuolelta - Häirinnän lähteen löytäminen on vaikeaa - Häirintä koetilan sisäpuolelta on mahdollista Taulukko 4. Yhteenveto: koetilan sisäpuolelta tuleva häirintä Kytkeytyminen koeverkon ulkopuoliseen verkkoon Kytkeytymisellä koeverkon ulkopuoliseen verkkoon tarkoitetaan sitä, että kokelas on yhteydessä rajoitetun koeverkon lisäksi johonkin toiseen tietoliikenneverkkoon ja sen avulla tekee vilppiä. Ethernet-verkossa kytkeytyminen koeverkon ulkopuoliseen verkkoon edellyttäisi, että koeverkkoon on sijoitettu kytkeytymisen mahdollistava laite. Tällaisten laitteiden asennus on estettävissä fyysisellä tietoturvalla ja kokeenaikaisella valvonnalla. 12

13 WLAN-verkkojen kohdalla tilanne on toinen, koska ulkopuolisen verkon tukiaseman pystyttäminen on hyvin helppoa. Nykyiset älypuhelimet osaavat perustaa oman WLANtukiaseman ja reitittää liikenteen internetiin. Koetilan järjestelyiden tulisi siis estää kokelaiden päätelaitteita kytkeytymästä muihin kuin kokeen suoritukseen käytettäviin verkkoihin. Kokeessa ensimmäiseksi tuettujen päätelaitteiden (x86-arkkitehtuurin kannettavat tietokoneet) tietoturva perustuu koneeseen USB-muistilta käynnistettävään käyttöjärjestelmään Digabi OS:iin. Se estää kokelasta mm. lukemaan tietoja koneen kovalevyltä. Tämä saadaan aikaan mm. poistamalla käyttöjärjestelmässä kovalevyn ohjainohjelmistot, jolloin kovalevyyn ei saada yhteyttä. Vastaavasti mikäli WLAN-verkkoja ei käytettäisi kokeessa, voitaisiin käyttöjärjestelmästä poistaa WLAN-laitteisiin liittyvät ohjelmistot. Tämä estäisi tehokkaasti kokelaita kytkeytymästä WLAN-verkkoihin. Jos WLAN-verkkojen käyttö sallitaan, on päätelaitteiden käyttöjärjestelmässä luonnollisesti oltava WLAN-yhteydet mahdollistava ohjelmisto (esim. laiteajurit). Toki ohjelmistot konfiguroidaan siten, ettei käyttäjä voi liittyä muihin WLAN-verkkoihin. Silti jo ohjelmistojen olemassaolo tekee väärinkäytökset askeleen helpommiksi. Tällöin kokelaan yhteyksien valvontaan on käytettävä erilaisia teknisiä mahdollisuuksia, jotka perustuvat päätelaitteessa olevaan valvontaan sekä koetilan radioliikenteen valvontaan. Ethernet-verkko + Kytkeytyminen koeverkon ulkopuoliseen verkkoon on helppo estää fyysisellä tietoturvalla ja valvonnalla WLAN-verkko - WLAN-verkon käytön salliminen päätelaitteen käyttöjärjestelmässä voi mahdollistaa kytkeytymisen myös muihin WLAN-verkkoihin Taulukko 5. Yhteenveto: kytkeytyminen koetilan ulkopuoliseen verkkoon. - Kytkeytymisen estäminen on Ethernet-verkkoa vaikeampaa - Riskiä voidaan hallita teknisellä valvonnalla, joka voi olla joillekin kokeen valvojille liian vaikeaselkoista Häirintä koetilan sisäpuolelta on mahdollista 2.6. Verkon säilyttämisen vaatima tila Koetilan verkon käyttökertojen välillä verkkoa on säilytettävä. Lukioiden kanssa käytyjen keskustelujen aikana on tullut selväksi tilakustannusten kasvu. Ethernet-verkon keskeinen ongelma on kaapeleiden vaatiman säilytystilan suuri määrä. Taulukko 6 näyttää tarvittavien verkkokaapeleiden vähimmäismäärät eri kokelasmäärillä. Näissä laskelmissa on huomioitu vain viimeiset kaapelit lähimmältä kytkimeltä kokelaalle. Johdotuksen määrä ei juurikaan vähene, vaikka Ethernet-verkko rakennettaisiin kiinteästi tilaan esim. tilan seinissä oleviin kokelaskohtaisiin rasioihin. 13

14 Etäisyys: 2 metriä Etäisyys: 2,5 metriä Etäisyys: 3 metriä Kokelasmäärä: m (1 ltk) 400 m (1 ltk) 500 m (2 ltk) Kokelasmäärä: m (2 ltk) 1000 m (3 ltk) 1100 m (3 ltk) Kokelasmäärä: m (6 ltk) 2500 m (7 ltk) 2900 m (8 ltk) Kokelasmäärä: m (9 ltk) 4300 m (11 ltk) 5000 m (13 ltk) Taulukko 6. Ethernet-verkon tarvitsemien kaapeleiden suuntaa-antava minimimäärä ja kaapelien vaatimien säilytyslaatikkojen lukumäärä (suluissa). Mallissa kokelaat on sijoitettu neliön muotoiseen asetelmaan. Etäisyydet tarkoittavat pöytien keskipisteiden välistä etäisyyttä. Pakkauslaatikkoesimerkkinä on käytetty muovilaatikkoa, jonka mitat ovat 30x65x35 cm. WLAN-verkon vaatima tilantarve on Ethernet-verkkoa vähäisempi. Väliaikaisesti asennettava verkko laitteistoineen ja Ethernet-kaapeleineen mahtuu kahteen taulukossa 6 käytettyyn esimerkkilaatikkoon. Ethernet-verkko - Säilytystilaa Ethernet-kaapeleille vaaditaan isoissa lukioissa paljon, myös kiinteissä Ethernetasennuksissa WLAN-verkko + Väliaikaisenkin verkon vaatimat säilytystilat ovat hyvin pieniä Taulukko 7. Yhteenveto: verkon säilyttämisen vaatima tila Hankintahinta Sekä Ethernet- että WLAN-verkkolaitteet hankitaan koulutuksenjärjestäjän omien hankintasopimusten kautta. Suuntaa-antavien hankintahintojen laskentaan käytettiin tarjouskorimallia seuraavasti: Ethernet-verkkoon laskettiin yksi hallittu noin 50-porttinen kytkin ilman power-overethernet ominaisuutta, hallitsemattomia 8-porttisia kytkimiä, yksi 5m CAT5E UTP -kaapeli kokelasta kohden, 1 Gt/s. WLAN-verkkoon laskettiin keskitetysti hallittu järjestelmä: yksi tukiasema 20 kokelasta kohti, näiden tukiasemien vaatimat kontrollerit. WLAN-verkko on IEEE n -standardin mukainen Hinnat katsottiin vähintään kolmen eri toimittajan listahinnoista. Toimittajilta pyrittiin etsimään vähintään kahden valmistajan laitteita. 14

15 Ethernet WLAN Kokelasmäärä: Kokelasmäärä: Kokelasmäärä: Kokelasmäärä: Taulukko 8. Ethernet- ja WLAN-verkkojen hankintahinnat (alv 0) hintakorin perusteella. Korin rakenne on selostettu tekstissä. Hinnat eivät sisällä käyttöönottokustannuksia. Taulukon 8 perusteella nähdään, että WLAN-verkon hankintakustannukset ovat 3-4 kertaa Ethernet-verkon suuruiset. Hintataso on kuitenkin kaiken kaikkiaan maltillinen. Isonkin lukion verkkohankinta alittaa kansallisen kilpailutuksen rajan. Kustannuksista puuttuvat käyttöönottokustannukset. Ethernet-verkko + WLAN-verkkoa alhaisempi hankintahinta WLAN-verkko - Ethernet-verkkoa korkeampi hankintahinta Taulukko 9. Yhteenveto: hinta. 15

16 3. Kenttätestit 3.1. Tavoitteet ja testit Kenttätesteillä jäljiteltiin sähköistä ylioppilaskoetta WLAN-verkolla. Testejä järjestettiin neljässä lukiossa. Kaikissa testeissä päätelaitteet tulivat pääasiassa lukioilta ja niitä käyttivät opiskelijat. Päätelaitteiden WLAN-laitteet olivat laitteiden omia ja käytännössä ne tukivat vain 2,4 GHz taajuuksia. Vain noin 5-10% päätelaitteista osasi hyödyntää 5 GHz taajuuksia. Tilanne muuttuu nopeasti laitekannan uusiutuessa. Ongelmalaitteiden kohdalla kokeiltiin myös USB-porttiin liitettävää 5 GHz taajuuden osaavaa WLAN-ohjainta. Kuva 7. Kannettavaan tietokoneeseen liitetty USB-liitäntäinen WLAN-ohjain näyttää hyvin paljon USBmuistitikulta. Tukiasemina käytettiin kolmen eri valmistajan laitteita. Laitteet A ja B olivat kontrolleripohjaisia tukiasemia, jotka osaavat mm. vältellä radiotaajuuksien häiriöitä siirtymällä kanavalta toiselle. Laitteiden hankintahinta oli joitakin tuhansia euroja (sisältäen kontrollerin ja tukiasemat). Laite C oli kotikäyttöön tarkoitettu malli, jossa ei ollut yhtenäistä hallintaa. Kaikki laitteet olivat tunnettujen valmistajien tuotteita ja tukivat sekä 2,4 GHz että 5 GHz taajuuksia. Kaikissa laitteissa käytettiin viittä tukiasemaa, jota laitevalmistajat pitävät luotettavana maksimina WLANtukiasemalle silloin, kun liikennettä on paljon. Testin aikana verkossa oli kahdenlaista liikennettä: Päätelaitteet lähettivät automaattisesti palvelimelle erikokoisia tiedostoja. Tiedostojen lähetys vastasi teknisen valvonnan ja kokelaan koevastauksien siirtämistä päätelaitteelta palvelimelle. Kokelaat katsoivat palvelimella olevia MP4-videotiedostoja. Videoiden katselu vastasi tiedonsiirtomäärältään esim. kuuntelukokeita. Testissä käytetty kuormitus vastasi testitilannetta simuloivien mallien verkkoliikennettä. Todellinen kuormitus selviää vasta kun ensimmäisiä kokeita päästää oikeasti kokeilemaan ja projekti on loppusuoralla. 16

17 3.2. Kenttäkokeet Kenttäkokeita suoritettiin SYKin yhteiskoulussa, Vaskivuoren lukiossa, Kauniaisten lukiossa ja Munkkiniemen yhteiskoulun lukiossa. Käyttäjiä (lukioiden tai yläluokkien oppilaita) osallistui testiin koulusta riippuen ja testattavana oli kouluista riippuen kontrolleripohjaisia tukiasemaverkkoja (A ja B) tai ilman hallintaa oleva tukiasemaverkko (C). Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu: 50 käyttäjää, 3 tukiasemaa. Kontrolleripohjaiset verkot A ja B toimivat testissä yhtä hyvin kuin C-verkko. Kun kaikki opiskelijat aloittivat videoiden katsomisen samaan aikaan, tuli verkkoon hetkeksi ruuhkaa. Ensimmäisen minuutin ruuhkan jälkeen molemmat verkot toimivat yhtä hyvin ilman ongelmia. Vaskivuoren lukio: 90 käyttäjää, 5 tukiasemaa. 4-5 konetta koko ajan ulkona verkosta (85 konetta toimi), yhteyden saaneet tippuivat verkosta ja uusi yhteys ei onnistunut. Verkot B ja C toimivat yhtä hyvin. Kauniaisten lukio: Häirintätestaus (ks. liite 2). Testissä verkot A ja C. Käytössä kannettavaa (74 käyttäjää ja 9 konetta käynnistettiin testin aikana ilman opiskelijoita). Munkkiniemen yhteiskoulun lukio: käyttäjää, 5 tukiasemaa. 7 konetta toimi 5 GHz taajuudella, loput 2,4 GHz. Molemmat kalliit verkot toimivat yhtä hyvin Yleisiä havaintoja Käytännön testeissä todettiin, että käytettävät tietokoneet käyttävät pääsääntöisesti 2,4 GHz taajuutta. Kun käyttäjiä oli 16 / tukiasema, tietokoneet toimivat hyvin. 17. käyttäjä oli jo liikaa tukiaseman kapasiteetille ja jopa verkkoon liittyminen epäonnistui. Samalla jo verkkoon liittyneitä käyttäjiä menettivät verkkoyhteyden. Tietokoneen USB väylään liitetty ulkoinen WLAN- sovitin tarjosi pääsyn 5 GHz taajuudelle, jolloin yhteys toimi taas hyvin. Testeissä noin viidessä prosentissa kannettavia tietokoneita ei WLAN-laite toiminut. Tällöin langaton yhteys saatiin käyttöön käyttämällä USB-liitäntäistä WLAN-laitetta. Laite tarjosi yhteyden 5 GHz taajuuksille ja vähentää 2,4 GHz taajuudella olevaa kapasiteettiruuhkaa. Kapasiteetti halpojen ja kalliiden verkkojen välillä ei ollut huomattavissa. Käytettävällä kuormalla 85 kokelasta sai suoritettua testiä, kun käytössä oli 5 tukiasemaa. Tämä käytetty kuorma on ensimmäinen arvaus ylioppilastutkinnon kuormasta, eikä tule olemaan lopullinen. Nyt tehtyjä testejä ei kannata käyttää vielä verkon kapasiteetin määrittelyyn vaan tarvittava verkkokapasiteetti tulee tarkentumaan myöhemmin. 17

18 4. Verkkotekniikan valinnan seurauksia Sähköisen ylioppilaskokeen suorituspaikan lähiverkon rakentamisen salliminen tai kieltäminen WLAN:ia käyttäen on suomalaisille lukioille, lukioiden opiskelijoille ja laitemyyjille merkittävä ratkaisu. Tällä hetkellä tukea tehdään x86-arkkitehtuurin kannettaville tietokoneille. Muiden laitteiden tukea harkitaan sitten, kun kokeen suoritus tällä laitetyypillä on mahdollista. WLAN-verkot kieltävä päätös käytännössä tarkoittaa sitä, että vain Ethernet-liitännällä olevat päätelaitteet on mahdollista ottaa sähköisen kokeen piiriin. Esimerkiksi Applen ipad on lukioissakin paljon käytetty tablet-laite, jossa ei ole Ethernet-liitäntämahdollisuutta edes sovittimella 2. Päätös sähköisissä ylioppilaskokeissa ei välttämättä ole joko-tai -valinta, koska WLAN-verkon taustalla on aina kontrollerit ja tukiasemat kattava Ethernet-verkko. Mikäli WLAN-verkon käyttö kokeessa sallitaan, on teknisesti täysin mahdollista tarjota koetilan verkko osalle kokelaista Ethernetillä osa osalle WLAN:llä. Yksi vaihtoehto olisi edellyttää WLAN-verkon häiriöiden varalta koetiloihin myös Ethernet-verkkoa (verkon kahdentaminen). Käytännössä tämä kasvattaisi lukioiden investointeja noin 50% eikä ole nykyisessä taloustilanteessa realistista. WLAN-verkot kieltävä päätös ei välttämättä olisi lopullinen. Tietotekniikassa kymmenenkin vuotta on pitkä aika ja käytännössä myös tietoliikennelaitteet on uusittava 5-7 vuoden syklillä. Voihan olla, että WLANn keskeiseen ongelmaan radioliikenteen helppoon häirintään keksitään lähitulevaisuudessa jokin ratkaisu. Mikäli näin tapahtuisi, voitaisiin nyt alkuvaiheessa hankitut Ethernet-koeverkot uusia tuleviin nykyistä luotettavampiin WLAN-laitteisiin. Kaapelein toteutetussa lähiverkossa Ethernetille ei juuri nyt näy korvaajaa lähitulevaisuudessa. Sensijaan päätelaitteissa, erityisesti kuluttajalaitteissa, Ethernet on väistyvä tekniikka. Todennäköisesti sen voi lisätä USB-liitännän taakse liitettynä lisälaitteena vielä tulevaisuudessakin Ethernet-verkon toteuttamisessa huomioitavaa Tämän raportin laadinnan aikana on havaittu seuraavat tekijät, jotka on huomioitava sähköisen ylioppilaskokeen järjestämisessä Ethernet-verkon avulla: Verkon tietoturva perustuu laitteiden fyysiseen tietoturvaan. Verkkolaitteita on säilytettävä lukituissa tiloissa tai muuten ulkopuolisten ulottumattomissa. Hallituissa Ethernet-kytkimissä on nykyään monenlaisia tietoturvaa parantavia ominaisuuksia. Laitemallien suuri kirjo hankaloittaa näiden ominaisuuksien käyttöönottoa, mutta sitä tulisi silti harkita. YTL:n tulisi järjestää lukioille helppokäyttöinen testi, jonka avulla lukio voisi testata toimitetun verkon toiminnan sähköistä ylioppilaskoetta vastaavalla verkkoliikenteellä. Sama testi toimisi koeverkon testinä ennen varsinaisia kokeita. 2 Verkkokaupoissa on myynnissä erilaisia ipadin Ethernet-liitäntöjä. Nämä kuitenkin ovat pienikokoisia WLAN-tukiasemia eli perustavat ipadille oman langattoman verkon. 18

19 Ethernet-kaapelien säilyttäminen on järjestettävä niin, että kaapelit ja liittimet pysyvät ehjinä. YTL:n tulisi lisätä koetilan palvelimeen ominaisuuksia verkkoliikenteen valvontaa varten WLAN-verkon toteuttamisessa huomioitavaa Koska kenttätesteissä keskityttiin nimenomaan WLAN-verkon toteuttamiseen, on tähän tekniikkaan liittyviä havaintoja Ethernet-verkkoa enemmän: Verkon tietoturva perustuu laitteiden fyysiseen tietoturvaan. Verkkolaitteita on säilytettävä lukituissa tiloissa tai muuten ulkopuolisten ulottumattomissa (esim. riittävän korkealla). Ylioppilaskokeen järjestämisestä lukiossa vastaa rehtori. Jos YTL sallii WLAN-verkon käyttämisen ylioppilaskokeen järjestämisessä, on päätös verkkotekniikan valinnasta viime kädessä rehtorin. Rehtori saattaa tarvita päätöksenteossa ulkopuolista asiantuntemusta tilan radioteknisten ominaisuuksien arvioinnissa (ks. liite 2 sivu sivu 11, liite 3 sivu 10). YTL voisi tukea rehtoreita ja tietohallinnon asiantuntijoita tilojen sopivuuden arviointia tukevalla materiaalilla (esim. keskeiset riskitekijät läpikäyvä arviointilomake). YTL:n tulisi järjestää lukioille helppokäyttöinen testi, jonka avulla lukio voisi testata toimitetun verkon toiminnan sähköistä ylioppilaskoetta vastaavalla verkkoliikenteellä. Sama testi toimisi koeverkon testinä ennen varsinaisia kokeita. Tämä on erityisen tärkeää WLAN-verkon kohdalla, koska verkon toiminta on riippuvainen ympäröivästä radioliikenteestä. Sekä päätelaitteiden että tukiasemien on osattava 2,4 GHz että 5 GHz taajuudet. Tämä lisää verkon tiedonsiirtokapasiteettia ja vaikeuttaa radioliikenteen häirintää. Päätelaitteissa voi käyttää tarvittaessa ulkoista laiteohjainta (ks. esim. kuva 7). WLAN-verkko tulisi toteuttaa kontrolleripohjaisin laitteiden avulla, jotta verkolla olisi seuraavat ominaisuudet: o Kyky säätää tukiasemien kanavia ja mahdollisesti myös tehoja. Nämä ominaisuudet helpottavat tukiasemien konfigurointia eri kanaville sekä vaikeuttavat verkkoliikenteen häirintää. o Verkko osaa siirtää päätelaitteita tukiasemilta ja taajuuksilta (2,4/5 GHz) toisille häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi. o WLAN-verkkoliikenteen salaamisessa on käytettävä WPA2-salausta (AES- CCMP). WiFi Protected Setup (WPS) toiminnallisuus on kytkettävä pois päältä (ks. liite 3 sivut 4-6). o Verkkoliikenteen WPA2-salausavaimen vaihto on oltava helppoa ja nopeaa. Voidaan vaihtaa salausavainta koekohtaisesti kokeen alussa, jotta koepaikan ulkopuolella olevat henkilöt eivät pääse verkkoon. o Mahdollisuus kytkeä IEEE b-tuki pois päältä ja karsia tukiasemien mandatory data rates asetuksien hitaimmat nopeudet (ks. liite 3 sivu 3). o Mahdollisuus estää välistävetohyökkäyksiä: client isolation, switchport protected, DHCP snooping, IPv6-esto (ks. liite 3 sivu 8). 19

20 o Mahdollisuutta ottaa käyttöön IEE w standardin mukainen hallintakehysten suojaus päälle tulisi selvittää (ks. liite 3, sivu 9). o Mahdollisuutta havaita ja häiritä valetukiasemia tulisi selvittää (rogue ap containment, ks. liite 3 sivu 4). Tukiasemissa tulisi olla ulkoinen antenni ja tukiasemat tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle päätelaitteita (ks. liite 2 sivu 10). Kokeen aikana tilassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei tulisi käyttää 2,4 GHz taajuutta käyttäviä laitteita (ks. liite 2 sivu 6). Näitä ovat esim. Bluetooth-laitteet, langattomat hiiret/näppäimistöt, langattomat puhelimet, langattomat audio/videolinkit, ilmankuivaimet ja mikroaaltouunit. YTL:n tulisi lisätä koetilan palvelimeen ominaisuuksia verkkoliikenteen valvontaa varten. Lisäksi mahdollisuutta valvoa langatonta verkkoliikennettä joko ilmaisohjelmien (esim. Kismet) tai WLAN-verkon toimittajan ohjelmistojen avulla tulisi selvittää (ks. liite 3 sivu 10-11). Ongelmana valvonnassa on se, että valvontaa eivät tee alan asiantuntijat, vaan kokeen valvojat tavanomaisen fyysisen valvonnan ohella. 20

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Ohje 5.2.2016 Sähköisen ylioppilaskirjoituksen katastrofiharjoitus Katastrofiharjoituksen läpivientiin vaadittavat tarvikkeet 1. Koetilan palvelin, koetilan varapalvelin ja toinen koetilan varapalvelin.

Lisätiedot

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta Mitä milloinkin tapahtuu? Mitä pitää tehdä nyt? Mitä ei vielä tiedetä? ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Sähköinen koe käyttöön

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Tietokone kytketään huoneistossa olevaan ATK-rasiaan

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Sähköinen. ylioppilastutkinto.fi

Sähköinen. ylioppilastutkinto.fi Sähköinen ylioppilastutkinto Kokeen vaiheet Arkkitehtuurin päälinjat Koetilan sähkö- ja tietotekniset järjestelyt Aikataulu Mitä minun nyt pitää tehdä? ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Kokeen vaiheet Kysymysten

Lisätiedot

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Digabi Tech Basic. ylioppilastutkinto.fi

Digabi Tech Basic. ylioppilastutkinto.fi Digabi Tech Basic ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Sähköinen koe käyttöön 2016-2019 S 2016 K 2017 S 2017 K 2018 S 2018 K 2019 filosofia, maantiede, saksa psykologia, yhteiskuntaoppi, ranska ruotsi, suomi,

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnon sähköistäminen - näin tietohallinnot ja koulut voivat valmistautua

Ylioppilastutkinnon sähköistäminen - näin tietohallinnot ja koulut voivat valmistautua Ylioppilastutkinnon sähköistäminen - näin tietohallinnot ja koulut voivat valmistautua Matti Lattu projektipäällikkö Digabi ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Tavoitteet Lukioiden tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä

Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Sivu 1/5 Kustannuslaskelma taloyhtiön kiinteistä Internet-yhteyksistä Laskelma HomePNA-tekniikkaa hyödyntävästä kiinteästä laajakaistaisesta internet-ratkaisusta taloyhtiöille. Ympäristönä voi olla erityyppiset

Lisätiedot

Ohje langattoman tutkintoverkon käyttöluvan hakemiseen 31.10.2014 LUONNOS

Ohje langattoman tutkintoverkon käyttöluvan hakemiseen 31.10.2014 LUONNOS Ohje langattoman tutkintoverkon käyttöluvan hakemiseen 31.10.2014 LUONNOS Ohje langattoman tutkintoverkon käyttöluvan hakemiseen Taustaa Sähköinen ylioppilaskoe otetaan käyttöön kaikissa lukioissa syksystä

Lisätiedot

Sähköinen ylioppilaskirjoitus päivän tilanne

Sähköinen ylioppilaskirjoitus päivän tilanne Sähköinen ylioppilaskirjoitus päivän tilanne Milloin yo-koe sähköistyy? Millainen järjestelmästä on tulossa? Mitä vehkeitä tarvitaan ja kuka ne maksaa? Miten voin osallistua? #digabi ylioppilastutkinto.fi

Lisätiedot

Sähköinen. ylioppilastutkinto.fi

Sähköinen. ylioppilastutkinto.fi Sähköinen ylioppilastutkinto #digabi Kokeen vaiheet Arkkitehtuurin päälinjat Koetilan sähkö- ja tietotekniset järjestelyt Aikataulu Mitä minä nyt voin tehdä? #digabi ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Sähköistämisjärjestys

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

WLAN-laitteen asennusopas

WLAN-laitteen asennusopas 1 WLAN-laitteen asennusopas Ohje Inteno DG200 käyttöön WLAN-tukiasemana Tässä ohjeessa WLAN ja WIFI tarkoittavat samaa asiaa. 2 1. Myyntipaketin sisältö: -Inteno-modeemireititin (malli DG200) -Virtajohto

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MERKKIVALOT... 3 3 TAKAPANEELIN KUITULIITÄNTÄ... 4 4 ETUPANEELIN LIITTIMET JA LED-PAINIKE... 4 5 OIKEAN SIVUPANEELIN RESET-PAINIKE...

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 8.10.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1131AG 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUS... 3 1.1 Kannen avaaminen... 3 1.2 Tukiaseman liitännät...

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO KAHDEN TW- EAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO KAHDEN TW- EAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ TWEAV510 v2: WDSTOIMINTO KAHDEN TWEAV510 V2 LAITTEEN VÄLILLÄ Alla kaksi vaihtoehtoista ohjetta WDSverkon luomiseksi Ohje 1: WDSyhteys käyttää WPAsalausta. Tässä ohjeessa WDSyhteys toimii vain, kun tukiasema

Lisätiedot

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA

CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA CISCO AIRONET 1242AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 4.11.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1242AG 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Tukiaseman liitännät... 3 1.2 Virransyöttösovitin...

Lisätiedot

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle TEEMA 1 Tietokoneen peruskäyttö Digikamera Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle Tämä tietopaketti hahmottaa lukijalle, millä tavalla kuvat voidaan siirtää kamerakännykästä tai

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa:

Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa: Ismo Grönvall/Timo/TUTA 0353064 Tehtävä 5: Sisäilmaston mittaus hyödyntää langatonta anturiteknologiaa: Ihmiset viettävät huomattavan osan (>90 %) ajasta sisätiloissa. Sisäilmaston laatu on tästä syystä

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka / Tietoverkkotekniikka. Antti Parkkinen. ICTLAB tuotantoverkon IPv6 toteutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka / Tietoverkkotekniikka. Antti Parkkinen. ICTLAB tuotantoverkon IPv6 toteutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka / Tietoverkkotekniikka Antti Parkkinen ICTLAB tuotantoverkon IPv6 toteutus Projektiopinnot kevät 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TUTUSTUMINEN IPV6 OSOITTEISIIN

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G

TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G TeleWell TW-EA510v3(c) & 3G/4G ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA510v3 (c) ADSL 3G/4G Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta

Lisätiedot

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta

TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta TW- EAV510 ketjutustoiminto (WDS): Kaksi TW- EAV510 laitetta WDS- VERKON RAKENTAMINEN OSA 1: JOHDANTO WDS- tekniikalla voidaan jatkaa langatonta verkkoa käyttämällä tukiasemia siltana, jolloin verkkoa

Lisätiedot

Liittymän vikadiagnosointi

Liittymän vikadiagnosointi Liittymän vikadiagnosointi Yleistä Kuitupohjaisen laajakaistaliittymän luotettavuus on korkealla tasolla, mutta silti joskus saattaa esiintyä häiriöitä liittymän tai siihen kytkettyjen laitteiden toiminnassa.

Lisätiedot

Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi. Harri Koskinen Rossum Oy www.rossum.fi

Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi. Harri Koskinen Rossum Oy www.rossum.fi Turvaa langattomat laitteesi ja verkkosi Harri Koskinen Rossum Oy www.rossum.fi Aiheet Rossum Oy lyhyesti Langattomien verkkojen lyhyt yleiskatsaus Langattomien verkkojen turvallisuus Turvallisuuden arviointi

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005. Kilpailijan numero. Server 2003 Administrator. XP pro Järjestelmänvalvojan

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005. Kilpailijan numero. Server 2003 Administrator. XP pro Järjestelmänvalvojan Kilpailupäivä 1, keskiviikko 25.1.2005 Kilpailijan numero allekirjoitus nimen selvennys Kirjoita työn edetessä tähän selvällä käsialalla Server 2003 Administrator XP pro Järjestelmänvalvojan Langattoman

Lisätiedot

UUSI STANDARDI TUO VAUHTIA JA VAKAUTTA:

UUSI STANDARDI TUO VAUHTIA JA VAKAUTTA: UUSI STANDARDI TUO VAUHTIA JA VAKAUTTA: Vikkelä VERKKO vanhallekin PC:lle Langaton lähiverkko on saanut uuden standardin. 80.ac-tekniikka parantaa lähiverkon vakautta ja kasvattaa sekä kantamaa että siirtonopeuksia,

Lisätiedot

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)

Lisätiedot

DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315

DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315 DNA KOTIMOKKULA 4G WLAN B315 Kotimokkula käyttää tavallista eli Mini-SIM korttikokoa. SIM-kortti irtoaa ilman suurta voimankäyttöä, kun painat sitä irti SIM-kortin takapuolelta. Jos irrotat väärän kokoisen

Lisätiedot

TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO

TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO TW- EAV510 JA TW- LTE REITITIN: WDS- VERKKO Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla WDS- verkko luodaan 2.4G tukiasemien välillä Laite 1 (TW- EAV510 tai TW- EAV510 AC): - Tähän

Lisätiedot

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi Julkinen Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi 20.11.2013 Julkinen 2 VML 131 Velvollisuus korjata häiriö Jos viestintäverkko tai laite aiheuttaa vaaraa tai

Lisätiedot

ECL Comfort 310 -säätimen yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN)

ECL Comfort 310 -säätimen yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN) ECL Comfort 310 -säätimen yhdistäminen langattomaan verkkoon (WLAN) 1.0 Sisältö 1.0 Sisältö...1 2.0 Johdanto...2 2.1 ECL Comfort 310:n käyttö SCADA-järjestelmissä WLANin kautta...2 2.2 Mikä on langaton

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

Langaton verkko sairaalakäyt. ytössä; ; suunnittelu,

Langaton verkko sairaalakäyt. ytössä; ; suunnittelu, Langaton verkko sairaalakäyt ytössä; ; suunnittelu, toteutus ja käyttökokemukset TYKS, teknillisen huollon yksikkö VSSHP WLAN-käytt yttöönotto WLAN käytk ytössä aikuisten teho-osastolla osastolla alkaen

Lisätiedot

Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko

Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko 27.2.2014 Pekka Neittaanmäki Jukka Valkonen Valokuituverkko: huippunopea, varmatoiminen ja pitkäikäinen verkko Valokuituverkko edustaa varmatoimista ja pitkäikäistä huipputeknologiaa. Kuituverkossa tiedot

Lisätiedot

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300 Erinomainen ja vankkatekoinen all-in-one-ultrakannettava. Toshiba EasyGuard sisältää monia ominaisuuksia, joiden avulla yritysasiakkaat voivat parantaa tietoturvaansa, tehostaa järjestelmän suojausta ja

Lisätiedot

Verkkoasetusten ohjeet

Verkkoasetusten ohjeet Älyvaraajan ohjaus 1 Älyvaraajan liittäminen kodin internet-reitittimeen... 2 1.1 Älyvaraajan liittäminen internetiin Ethernet-kaapelilla... 2 1.2 Älyvaraajan liittäminen internetiin langattomasti WPS

Lisätiedot

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset 1 (8) Sauli Kleemola / SK 18.4.2016 Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset HUOM! Sisältää olennaisia tarjouspyynnön täsmennyksiä ja tarkennuksia. 1) G20: Yksittäisen WLAN-kontrollerin kapasiteetti

Lisätiedot

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin

AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin AntenniTV kaikkialle, kaikkiin päätelaitteisiin Cable Days 17.4.2012 Vesa Erkkilä vesa.erkkila(a)digita.fi MobiiliTV vai TV mobiililaitteissa? Erillisen broadcast-verkon (esim. DVB-H) kautta toteutettu

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

802.11b/g WLAN USB sovitin. ja Wi-Fi tunnistin. Nopean asennuksen ohje

802.11b/g WLAN USB sovitin. ja Wi-Fi tunnistin. Nopean asennuksen ohje CMP-WIFIFIND10 802.11b/g WLAN USB sovitin ja Wi-Fi tunnistin Nopean asennuksen ohje 802.11b/g WLAN USB sovitin ja Wi-Fi tunnistin Nopean asennuksen ohje *Wi-Fi tunnistimen lataaminen: 1. Poista Wi-Fi tunnistimen

Lisätiedot

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta

DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta DVB- ja internet-palvelut saman vastaanottimen kautta Timo Santi 8.11.2012 Termiviidakko Epäviralliset tulkinnat Termi OTT (Over The Top) Connected TV IPTV Internet TV Web TV Cord Cutters Tulkinta Internetin

Lisätiedot

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA

Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Katsaus koulujen tekniikkahankintoihin mitä hankitaan, miksi hankitaan ja kuka päättää mitä hankitaan? MKKO HORILA Harjoittelukoulujen TVT-strategian visio Harjoittelukoulut ovat asiantuntija- ja edelläkävijäyhteisöjä

Lisätiedot

TeleWell TW-EA515 (b)

TeleWell TW-EA515 (b) TeleWell TW-EA515 (b) ADSL 2+ 3G/4G modeemi reititin palomuuri ja WLAN- tukiasema ( 802.11b/g/n ) Pikaohje TeleWell TW-EA515 (b) Tutustu ohjeeseen huolella ja ota laite käyttöön pikaohjetta seuraten. Laajennetun

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

DNA KOTIMOKKULA 4G+ WLAN E5186

DNA KOTIMOKKULA 4G+ WLAN E5186 DNA KOTIMOKKULA 4G+ WLAN E5186 Kotimokkula käyttää Micro-SIM -korttikokoa. SIM-kortti irtoaa ilman suurta voimankäyttöä, kun painat sitä irti SIM-kortin takapuolelta. Jos irrotat väärän kokoisen SIM-kortin,

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221 Asennus Powerline 500 Malli XAVB5221 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla tuotteen mukana toimitetaan ohje-cd-levy. 2 Aloittaminen Powerline-verkkoratkaisut ovat vaihtoehto langattomille tai pelkille Ethernet-verkoille,

Lisätiedot

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Mikä muuttuu Ainekohtaiset uudistukset Sähköinen koesuoritus Koejärjestelmä Päätelaiteet Ohjelmistot Projektin aikataulu ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Mihin kysymyksiin

Lisätiedot

Testiraportti LTE-verkon nopeusmittauksista

Testiraportti LTE-verkon nopeusmittauksista Testiraportti LTE-verkon nopeusmittauksista Mittauksen päämääränä oli tutkia Telewell 3G-Router päätelaitteen suorituskykyä LTE-Lan-gateway konfiguraatiossa. Vertailuarvojen saamiseksi nopeustestejä tehtiin

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point

KÄYTTÖOHJE. M2M Point - to - Point KÄYTTÖOHJE M2M Point - to - Point M2M Paketti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 KÄYTTÖÖNOTTO 1.1 LAITTEISTON ASENNUS 2 TULOJEN JA LÄHTÖJEN KYTKENTÄ 2.1 TILATIETOKYTKENNÄT 2.2 ANALOGIAKYTKENNÄT 3 KANAVANVAIHTO

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows 7

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Ukkoverkot Oy. 100% Internettiä - 0% Puhetta 19.8.2015. CC-BY-SA Ukkoverkot Oy, 2015.

Ukkoverkot Oy. 100% Internettiä - 0% Puhetta 19.8.2015. CC-BY-SA Ukkoverkot Oy, 2015. Ukkoverkot Oy 100% Internettiä - 0% Puhetta 19.8.2015 Saarijärvi Ukkonet 4G LTE Band 38, 2.6GHz Tukiasemapaikat ja peittoennusteet 2 Selvityksen kohteet 3 Keskustaajaman ulkopuolella, asukasluvun perusteella

Lisätiedot

Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot

Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot Alienware Alpha R2 Asetukset ja tekniset tiedot Tietokonemalli: Alienware Alpha R2 Säädösten mukainen malli: D07U Säädösten mukainen tyyppi: D07U002/ D07U003 Huomautukset, varoitukset ja vaarat HUOMAUTUS:

Lisätiedot

Kotikarjalan IPTV:n asetukset ja ohjeet

Kotikarjalan IPTV:n asetukset ja ohjeet Jos TV:tä aiotaan katsella vain TV:n ruudulta IPTV digiboksin välityksellä, eikä taloudessa ole kuin 1 TV, se onnistuu ilman erikoisia toimenpiteitä. Digiboksin lisäksi tarvitaan vain kytkin jossa on tuleva

Lisätiedot

Siirtyminen sähköiseen. Sähköiset ylioppilaskokeet Ohjauksen ajankohtaispäivät Uusikaupunki. ylioppilastutkinto.

Siirtyminen sähköiseen. Sähköiset ylioppilaskokeet Ohjauksen ajankohtaispäivät Uusikaupunki. ylioppilastutkinto. Siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Sähköiset ylioppilaskokeet 2016-2019 Ohjauksen ajankohtaispäivät Uusikaupunki ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Digabi-projekti Projektipäällikkö Matti Lattu Järjestelmäasiantuntija

Lisätiedot

Miksi ABLOY CLIQ etähallintajärjestelmä?

Miksi ABLOY CLIQ etähallintajärjestelmä? ABLOY CLIQ avainten ohjelmoitava etähallintajärjestelmä 11.02.10 1 An ASSAABLOY Group brand Miksi ABLOY CLIQ etähallintajärjestelmä? Mahdollistaa avainten hallinnan maantieteellisesti laajoissa tai suurissa

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

N150 WiFi-reititin (N150R)

N150 WiFi-reititin (N150R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N150 WiFi-reititin (N150R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen

Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen Helia Metropolialueen vapaat langattomat verkot Helsinki, 30.3.2006 Vapaat ja langattomat näkökulmat tulevaisuuteen TkT Arto Karila Karila A. & E. Oy E-mail: arto.karila@karila.com Helia 30.3.2006-1 Konvergenssi

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA DIGABI-PROJEKTI

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA DIGABI-PROJEKTI LIITE 1 YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA DIGABI-PROJEKTI SÄHKÖTEKNINEN OHJEISTUS 2013 Asiakirja nro SÄH 0100 Projekti n:o E07812.P000 Viimeisin muutos Laadittu 21.05.2013 Laatija BLy/AJR GRANLUND OY Benjam

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla

TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ. Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla TW- EAV510 v2: WDS- TOIMINTO TW- EAV510 V2 LAITTEEN ja TW- LTE REITITTIMEN VÄLILLÄ Oletus konfiguroinnissa on, että laitteet ovat tehdasasetuksilla Laite 1 TW- EAV510 v2: - Tähän laitteeseen tulee ulkoverkon

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta

Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta Sähköisten ylioppilaskirjoitusten järjestämisestä ja koetilan varustelusta Mitä tiedetään? Mitä tiedetään pian? Millaiset ne kokeet on? ylioppilastutkinto.fi digabi.fi Sähköinen koe käyttöön 2016-2019

Lisätiedot

TVT tulee ylioppilaskirjoituksiin -mitä tehdä? Suomen Rehtorit ry kimmo.laitinen@hollola.fi

TVT tulee ylioppilaskirjoituksiin -mitä tehdä? Suomen Rehtorit ry kimmo.laitinen@hollola.fi TVT tulee ylioppilaskirjoituksiin -mitä tehdä? Suomen Rehtorit ry kimmo.laitinen@hollola.fi CV? Tausta FM Oulun yliopisto ma, fy, tietotekniikka, aineenopettaja Matemaattisten aineiden (ma, fy, ke, at)

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

Mitä sähköisissä ylioppilaskokeissa tullaan tekemään? Mikä muuttuu paperikokeeseen verrattuna?

Mitä sähköisissä ylioppilaskokeissa tullaan tekemään? Mikä muuttuu paperikokeeseen verrattuna? Mitä sähköisissä ylioppilaskokeissa tullaan tekemään? Mikä muuttuu paperikokeeseen verrattuna? Miten koeprosessi muuttuu? Miten koejärjestelmä toimii? Miten kokeiden sisältö muuttuu? #digabi ylioppilastutkinto.fi

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline 1200 Malli PL1200

Pikaopas. Powerline 1200 Malli PL1200 Pikaopas Powerline 1200 Malli PL1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa verkkoa käyttämällä

Lisätiedot

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen

Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Älypuhelinverkkojen 5G Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Johdanto [1][2] Viimeisen 30 vuoden aikana mobiiliverkkojen markkinaosuus on kasvanut merkittävästi Langattomia laitteita on joillain alueilla

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6

Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus. Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus Sivulla S8 / S8 Sarja II / VPAP Sarja III 1 3 S9 Sarja 4 6 Sähkömagneettisia päästöjä ja häiriönsietoa koskeva valmistajan ilmoitus

Lisätiedot

Digitaalisen kokeen koepäivän muistilista

Digitaalisen kokeen koepäivän muistilista Ohje 23.5.2017 Digitaalisen kokeen koepäivän muistilista Viimeistään klo 8.00 Lukio on rakentanut tutkintoverkon YTL:n määräysten ja ohjeiden 1 mukaisesti ja testannut sen toiminnan esimerkiksi YTL:n kertausharjoituskokeella

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Release 1 versio 4 14.9.2006 Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2006 Sisällysluettelo Osa 1: Perustietoa verkosta...3 Osa

Lisätiedot

WiFi-asetusopas. Infrastruktuuritila

WiFi-asetusopas. Infrastruktuuritila WiFi-asetusopas uu Johdanto WLAN-tiloja on kaksi: infrastruktuuritila yhteyden muodostamiseksi tukiaseman kautta ja ad-hoc-tila suoran yhteyden muodostamiseksi WLAN-yhteensopivalla laitteella (kuten kannettavalla

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Uusin versio hyväksytystä järjestämisohjeesta on ylioppilastutkintolautakunnan www-sivuilla.

Uusin versio hyväksytystä järjestämisohjeesta on ylioppilastutkintolautakunnan www-sivuilla. Sähköisen ylioppilaskokeen järjestämisohje 27.11.2015 Sähköisen ylioppilaskokeen järjestämisohje Tämä teknisluonteinen dokumentti kuvaa sähköisen ylioppilaskokeen järjestämisen erityispiirteet. Ohjetta

Lisätiedot

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish

LevelOne PLI-2030. Asennusohje. 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta. Versio 07.04.12ish LevelOne PLI-2030 200Mbps HomePlug AV Ethernet-silta Asennusohje Versio 07.04.12ish Esittely LevelOne 200Mbps HomePlug AV Ethernet-sillan avulla voit kytkeä mitkä tahansa Ethernet-liitännällä varustetut

Lisätiedot