KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai kello Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo Koivistoinen Hannu Annala Tarmo Pusa Leila Talasoja Timo Niemenmaa Nina puheenjohtaja, poistui klo varapuheenjohtaja varajäsen varajäsen Muut saapuvilla olleet Mäkipää Lea Björn Risto Hellgrén Jussi Liukku Petri Pihlajamäki Jari Kujansuu Markku Jalonen Pertti kvalt. pj. kvalt I varapj. kvalt. II varapj esittelijä, pöytäkirjanpitäjä asiantuntija 33, poistui klo asiantuntija 33, poistui klo asiantuntija 35, poistui klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajat: Nina Niemenmaa ja Hannu Koivistoinen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Tapani Törmä Irja Keskinen Petri Liukku ( 36, 40, 44, 45) Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika: Nina Niemenmaa Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Kunnanviraston hallinto- ja taloustoimisto Hannu Koivistoinen Kanslisti Tuula Kajuutti

2 Kunnanhallitus Sisällysluettelo: 33 KATSAUS YRITYSPALVELUKESKUS KEHITYS PARKIN TOIMINTAAN VUODELTA 2011 JA NÄKYMÄT VUODELTA KEHITYSPARKKI OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSEEN 35 INVESTOINTIOHJELMAN TILANNEKATSAUS 36 VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS 37 SUUNNITELMA IKAALISTEN VEROTOIMISTON SULKEMISESTA / LAUSUNTOPYYNTÖ 38 ILMOITUSASIAT 39 KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT 40 KORKEIMMANHALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU NERKOONJÄRVEN KUNNOSTAMISESTA JOHTUVISTA MAANOMISTAJAKORVAUKSISTA 41 TALOUSKATSAUS VALINNAISEN SAKSAN KIELEN OPISKELU KIHNIÖN YHTENÄISKOULUSSA / LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ 43 PÄIVÄTOIMINNAN ALOITTAMINEN 44 LÄNSI-PIRKANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN ALKAEN 45 KATUVALAISTUSVERKKOON LIITTYVÄ ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA TOIMINNAN TEHOSTAMINEN YHTEISYRITYKSEN AVULLA / HANKINTAYKSIKKÖNÄ TOIMIMISESTA PÄÄTTÄMINEN 46 LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA 47 MUUTOSESITYS MÄÄRÄRAHAAN KIHNIÖN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI SUUNNITTELU- JA KILPAILUTUS

3 Kunnanhallitus KATSAUS YRITYSPALVELUKESKUS KEHITYS PARKIN TOIMINTAAN VUODELTA 2011 JA NÄKYMÄT VUODELTA Kehitys-Parkki Oy on Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan omistama kehitysyhtiö, joka muodostuu elinkeino- ja matkailupalveluista ja osasta maaseutupalveluita. Kehitysyhtiön yleisenä tehtävänä on yhtiön toimialaan kuuluvien elinkeinoasioiden ja niihin liittyvien asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Tehtävänä on myös huolehtia elinkeinostrategian suunnittelusta ja toteutuksesta. Strategiassa painotetaan toimialojen ja strategisten klustereiden (mm. metalli, puu, muovi) kehittämistä ja osaamisen tason nostamista, tämä tapahtuu yhteistyössä toimijaverkoston kanssa erilaisten projektien ja hankkeiden kautta. Kehitysyhtiö vastaa yritystoiminnan perustamiseen ja toimivien yrityksien kehittämiseen liittyvästä neuvonnasta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kehitys- Parkin toimesta tehtyjen neuvontatapahtumien lukumäärä vuonna 2011 oli yhteensä n 1250 kpl, Parkano n 950 ja Kihniö n 300. Määrä koostuu lähinnä henkilökohtaisista kontakteista. Yhtiö osallistuu tiiviisti elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämistoimenpiteisiin. Lisäksi yhtiö toimii kuntaorganisaatiossa rajapintana elinkeinoelämään mm. tonttija toimitila-asioissa sekä markkinoi Parkanon ja Kihniön aluetta yrityksien sijoittumispaikkana ja luonnonläheisenä asuinpaikkana alueelle muuttoa suunnitteleville. Toiminnalliset muutokset Yhtiön palveluksessa on vuoden 2011 aikana työskennellyt päätoimisesti yksi työntekijä ja yksi osa-aikainen projektisihteeri. Projektipäällikkö Markku Kujansuun Teollisuuden muutoksesta uutta yrittäjyyttä - hanke saatettiin loppuun Hankkeesta on tehty tarvittavat raportit yhtiön hallitukselle ja rahoittajalle. Yhtiön osa-aikaisena projektisihteerinä on toiminut Jonna Rantala. Jari Pihlajamäki on ollut Lpkky:n hallinnoiman yritysneuvontahankkeen palveluksessa yritysneuvojana syyskuun loppuun sekä uuden Yritetään Yhdessähankkeen yritysneuvojana vuoden loppuun. Kokonaisuutena edellä mainittu hanke jatkuu vuoden 2013 loppuun ja kuluista laskutetaan Kehitys-Parkilta 50%. Päätehtävänä on alkavien yrityksien perustamisneuvonta sekä toimivien yrityksien kehittämis- ja hankeneuvonta. Kehitys-Parkki Oy:n hallitus on kokoontunut vuoden aikana 6 kertaa. Yhtiöjärjestyksen mukainen yhtiökokous on pidetty Yhtiön kirjanpidon hoitaa Tili ja Kiinteistö Ky Pitsinki LKV/Eija Pitsinki. Volyymitiedot ja niiden kehitys: Vuoden 2011 loppuun mennessä on uusia yrityksiä perustettu Parkanossa 54 kpl ja Kihniössä 6 kpl, joiden työpaikkavaikutus on noin 3-5. Yrityksiä lakkasi Kihniössä 3 ja Parkanossa 22 kpl. Yhteydenpito toimiviin yrityksiin on ollut tiivistä. Kehitys-Parkki on kunnanjohtajan ja yhteistyökumppaneidensa kanssa tehnyt

4 Kunnanhallitus useita yritysvierailuja sekä järjestänyt eri teemojen ympärille rakennettuja infotilaisuuksia. Elinkeinoyhtiön myötävaikutuksella on tullut vireille useita yrityksien investointi- ja kehittämishankkeita. Kilpailukyvyn parantaminen ja toiminnan kehittäminen sekä verkostoituminen ovat olleet keskeisesti esillä yritysvierailuissa. Kehitys-Parkin aktivointi- ja tiedotustyön seurauksena myös mikroyritykset ovat oppineet entistä enemmän hyödyntämään erilaisia rahoituskanavia. Yhtiö on aktivoinut myös yhdistyksiä kehittämishankkeiden valmistelussa ja käynnistämisessä. Vuoden aikana onkin käynnistetty useita toimialueen elinkeinotoimintaa tukevia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita, joissa Kehitys- Parkki on ollut mukana. Kehitys-Parkki Oy on ollut vahvasti myötävaikuttamassa Kihniö-Parkano alueen viriiliä tapahtumakenttää. Hankkeiden ja yrityskontaktien ohessa on valmisteltu eri toimijoiden kanssa kevään 2012 Rakentajapäiviä. Rakentajapäivät ovat kaksipäiväinen messutapahtuma, jossa on mukana Kihniön ja Parkanon yrityksiä. Kehitys-Parkki Oy:n kotisivut uusittiin käytettävyyden parantamiseksi. Vuoden 2011 tavoitteiden toteutuminen: Yritysten perustamisen ja investointihakemusten tukeminen ja edistäminen Vuoden 2011 aikana kaikkiaan 30 parkanolaista ja kihniöläistä hanketta sai puoltavan päätöksen tukihakemuksille Pirkanmaan Ely-keskuksesta. Yritysosasto tuki 3 kihniöläistä ja 13 parkanolaista hanketta, tuki yhteensä Maaseutuosasto on tukenut neljää kihniöläistä ja 10 parkanolaista hanketta tuki yhteensä , lisäksi maaseutuosastolle tuli vuoden 2011 aikana vireille viisi parkanolaista yrityshanketta, jotka odottavat päätöstä. Maaseutuosastolla vireillä olevien hankkeiden tukisumma on n Näiden lisäksi Aktiivinen Pohjois- Satakunta ry:n hallinnoiman Leader-toimintaryhmän kautta on tuettu Parkanoon 2 yrityshanketta ja Kihniöön 1 yrityshanke sekä 7 yhdistyshanketta, tukiosuus yhteensä n Kehitys-Parkki Oy.n myötävaikutuksella on käynnistetty myös toimialueen yhdistyksien ja yhteisöjen hakemia elinkeinotoimintaa tukevia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita. Kihniön suurimmat työnantajat: Koko yrityskanta n.159 kpl. Kankarin Kaluste 47 Riikonen Group 42 Fläkt Woods 36 Nerkoon Höyläämö 35 Alvarin Sora ja Murske 11 Bestpak Oy 10 Kokoukseen saapuu Kehitys Parkista Jari Pihlajamäki sekä Markku Kujansuu.

5 Kunnanhallitus Esittelijä Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tietoonsa saatetuksi liitteen nro 1 mukaisesti. Khall Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

6 Kunnanhallitus KEHITYSPARKKI OY:N HALLITUKSEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN TOIMIKAUDEKSEEN 34 Kehitysparkki Oy on Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan omistama elinkeinoyhtiö. Yhtiö valitsee vuodeksi kerrallaan hallituksen, johon Kihniöstä kuuluu kaksi jäsentä ja Parkanosta viisi jäsentä sekä kuntajohtajat asiantuntijajäseninä. Kihniötä yhtiön hallituksessa ovat kuluneella kaudella edustaneet Risto Björn ja Marko Mäkinen. Risto Björn on ilmoittanut halukkuudestaan luopua hallituksen jäsenyydestä. Esittelijä Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen kaksi jäsentä Kehitysparkki Oy: n hallitukseen. Khall Kunnanhallitus valitsi toimikaudekseen Kehitysparkki Oy:n hallitukseen Marko Mäkisen ja Minna Yli-Kujalan.

7 Kunnanhallitus INVESTOINTIOHJELMAN TILANNEKATSAUS 35 Tekninen johtaja Pertti Jalonen saapuu kokoukseen esittelemään kuluvan vuoden talousarviossa olevien investointien eteenpäin viemistä ja kilpailutustilannetta. Ennen kaikkea tekniseltä johtajalta edellytetään selvitystä mihin toimenpiteisiin hän on jo ryhtynyt investointilistalla olevien kohteiden alulle saattamiseksi. Esittelijä Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedokseen saatetuksi. Khall Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

8 Kunnanhallitus VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS 36 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 68 a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseen konsernitilinpäätös. Saman pykälän säännösten mukaan meillä riittää konsernitaseen laatiminen, koska sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle euroa eikä näiltä tilikausilta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo ole ylittänyt yhtä kolmasosaa konsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Liitteenä nro 2 on vuoden 2011 tasekirja, joka sisältää toimintakertomuksen, talousarvion toteutumisvertailun sekä tilinpäätöksen tarkastelun muiltakin osin. Lisäksi se sisältää tuloslaskelman s. 74, rahoituslaskelman s. 75, taseen s. 76, konsernitaseen s. 76 sekä vesi- ja viemärilaitoksen laskennallisen taseen ja tuloslaskelman s. 94. Sivulla 24 on kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Sivuilla 3 5 on kunnanjohtajan katsaus, josta ilmenevät tilinpäätöksen keskeiset tiedot. Esittelijä Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä nro 2 olevan tilinpäätöksen, suorittaa allekirjoituksen ja antaa tilinpäätösaineiston tilintarkastajien tarkastettavaksi.

9 Kunnanhallitus Khall Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Merkittiin, että Tapani Törmä ilmoitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajaksi siirtyi Irja Keskinen,

10 Kunnanhallitus SUUNNITELMA IKAALISTEN VEROTOIMISTON SULKEMISESTA / LAUSUNTOPYYNTÖ 37 Ikaalisten toimipisteen henkilöstömäärä ja palvelut Sisä-Suomen verotoimiston Ikaalisten toimipisteessä työskentelee vuoden 2012 alussa 13 henkilöä. Toimipiste on avoinna maanantaisin ja tiistaisin kello Ikaalisten toimipisteessä suoritetaan verokorttilaskentaa sekä annetaan neuvontaa henkilöverotuksessa, kiinteistöverotuksessa, maatalousyrittäjien verotuksessa sekä perintö- ja lahjaverotuksessa. Suunnitelma Suunnitelman mukaan Sisä-Suomen verotoimiston Ikaalisten toimipiste suljetaan viimeistään vuoden 2013 aikana joko lakkauttamalla kokonaan tai muodostamalla siitä etätyöpiste, jossa ei ole asiakaspalvelua. Toimipisteen lakkauttamisen johdosta ketään ei irtisanota. Ennen toimipisteen mahdollista sulkemista sen aukioloaikaa supistetaan niin, että se on avoinna tiistaisin kello , kesä- ja elokuussa kello , heinäkuussa suljettu. Lähin toimintaansa jatkava Verohallinnon toimipaikka on Sisä-Suomen verotoimiston päätoimipaikka Tampereella. Tampereen toimipaikka on avoinna joka arkipäivä kello Lähin Verohallinnon toimipiste on tällä hetkellä Kankaanpäässä, mutta myös sen lakkauttaminen on suunnitteilla. Verohallinnon tehokkuusvaatimukset ja palvelutarpeen väheneminen: Verohallinnon toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan jatkuvasti julkisen hallinnon kehittämislinjausten mukaisesti. Tämä edellyttää myös palveluverkoston kriittistä tarkastelua. Asiakkaiden asiointitarpeita on merkittävästi vähennetty hankkimalla mahdollisimman suuri osa verotukseen vaikuttavista tiedoista heidän puolestaan. Esitäytettyyn veroilmoitukseen sivullisilta saatavien tietojen määrää on jatkuvasti lisätty. Asiakastutkimusten mukaan yritykset haluavat hoitaa veroasiansa pääosin sähköisiä kanavia käyttäen. Verohallinnon palvelukanavia on kehitetty niin, että asiakkaat voivat hoitaa valtaosan veroasioistaan käymättä Verohallinnon toimipaikassa. Verkkopalvelun ohella myös puhelinpalvelua on tehostettu keskittämällä sitä valtakunnallisiin yhteyskeskuksiin. Myös postin kautta tapahtuva asiointi on mahdollista.

11 Kunnanhallitus Myös käyntiasiointi säilytetään edelleen Verohallinnon palvelukanavana siten, että palvelua on saatavilla vähintään kerran viikossa kohtuullisen asiointimatkan etäisyydellä. Asiakkaat voivat asioida missä hyvänsä Verohallinnon toimipaikassa sekä jättää niihin muutoksenhaku- ja muita asiakirjoja. Lausuntopyyntö Alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) 30 :n 2 momentin säännöksiin viitaten Verohallinto pyytää lausuntoanne oheisesta aluettanne koskevasta suunnitelmasta. Samalla lähetetään tiedoksi Verohallinnon toimipisteverokostoa koskeva valtakunnallinen suunnitelma. Lausunnossa pyydetään ottamaan huomioon asiakkaiden asiointimatkat ja - suunnat, kulkuyhteydet sekä paikalliset henkilökohtaisten palvelujen tarpeeseen vaikuttavat olosuhteet. Lausunto pyydetään lähettämään mennessä postitse osoitteella Verohallinto, Hallintoyksikkö, Pl 325, VERO tai sähköpostitse osoitteella Päätöksentekomenettely Kuulemismenettelyn jälkeen toimipisteiden lakkauttamista ja aukioloaikoja koskeva suunnitelma lähetetään valtiovarainminiteriölle toimitettavaksi edelleen alueellistamisen koordinaatiotyöryhmälle. Työryhmän ja ministeriön käsiteltyä asian Verohallinto tekee päätöksen toimipisteiden lakkauttamisista ja jäljelle jäävien toimipisteiden aukioloajoista. Verohallinto voi neuvotella yhteispalveluun osallistumisesta lakkaavan toimipisteen palvelujen korvaamiseksi. Liitteenä numero 3 suunnitelma verohallinnon toimipaikoista ja niiden aukioloajoista. Esittelijä: Kunnanhallitus pitää verohallinnon lausuntopyynnössä esitettyjä toimenpideehdotuksia ennalta päätettyinä ja kunnille osoitettua lausuntopyyntöä ainoastaan lain kirjaimen täyttämisenä. Kihniön kunnanhallitus vastustaa Ikaalisten verotoimiston lakkauttamista ja kiistää esitetyt perusteet epätarkoituksenmukaisina ja toteaa, että toimet, jotka ovat johtaneet pienten verotoimistojen syntyyn ovat olleet tarkoitushakuisia.

12 Kunnanhallitus Kihniön kunnanhallitus edellyttää verohallinnon järjestämään kunnille ( ml. Kihniö) joiden vaikutusalueelta verotoimisto on lakkaamassa neuvottelutilaisuuden, jossa kunnille luodaan todellinen vaikuttamismahdollisuus alueensa palvelutarjontaan, jossa vaihtoehtona on myös palvelupisteen säilyttäminen. Khall Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

13 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT 38 - Pirkanmaan työllisyyskatsaus 2/2012, Kihniön työttömyysprosentti oli 8,2 (edellinen 9,0 ). Korkein oli Virroilla 13,4 % sekä alhaisin Vesilahdella 6,4 %. - Kiinteistönluovutusilmoituksia: Alanen Ismo / Yli-Knuuttila Sini, Nevala 23:45 (½), Kihniö Rahkola Keijo ja Rahkola Marjut / Piirtola Toni ja Piirtola Sari, Myllyniemi 5:83, Linnankylä Uusi-Ristaniemi Sirkka-Liisa / Uusi-Ristaniemi Henrik ja Uusi-Ristaniemi Sari, Joensivu 3:74, Kankari Kuusela Rami ja Kuusela Nina / Kuusela Rami, Kotilinnake 42:7, Kankari Katara Sisko ja Katara Tapio / Piikkila Ville ja Piikkilä Mikko, Katara 10:20, Kankari - Lautakuntien pöytäkirjoja: Teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirja: 11 : Lisämääräraha vuoden 2011 talousarvioon 12 : Ilmoitusasiat 13 : Muut esille tulevat asiat Teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirja: 14 : Suunnittelutarjouspyyntö, Kihniön yhtenäiskoulu 15 : Suunnittelutoimikunnan nimeäminen 16 : Kunnan avustusten jako yksityisteiden kunnossapitoon 17 : Kunnan investointiavustusten jako yksityisteiden peruskorjauksiin 18 : Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta : Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen 20 : Ilmoitusasiat 21 : Muut esille tulevat asiat Perusturvalautakunnan kokouksen pöytäkirja: 12 : Lausunto Kihniön kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueista 13 : Erikoissairaanhoidon palvelusopimuksen toteutuminen vuonna : Sairaankuljetuksen tilasto : Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijapäätökset 16 : Ilmoitusasiat Perusturvalautakunnan kokouksen pöytäkirja: 17 : Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi vuodelta : Vetoomus Kihniön terveys- ja palvelukeskuksen savuttomaksi julistamiseksi 19 : Päivätoiminnan aloittaminen 20 : Ulkokuntalaisten laskutus 21 : Terveys- ja palvelukeskuksen kuntoutusaltaan käytön tehostaminen 22 : Neuvolatoiminnan soittoajat 23 : Perusturvalautakunnan toimintakertomus vuodelta : Perusturvaosaston viranhaltijapäätökset 25 : Ilmoitusasiat 26 : Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sopimusohjausseurannan toteutuma

14 Kunnanhallitus Sivistyslautakunnan kokouksen pöytäkirja: 7 : Lukuvuoden työ- ja lomapäivät 8 : Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot sivistyslautakunnalle tiedoksi 9 : Kihniön yhtenäiskoulun valinnaiskurssien opetussuunnitelmat lukuvuonna : Kihniön yhtenäiskoulun 9. luokkien leirikoulu Levillä : Sivistyslautakunnan toimintakertomus vuodelta : Valinnaisen saksan kielen opiskelu Kihniön yhtenäiskoulussa 13 : Koulukuraattoripalvelut Kihniön yhtenäiskoululla 14 : Suunnittelutoimikunnan jäsenten nimeäminen 15 : Anomus ulkoiluasuista 16 : Seurakunnan iltapäiväkerho koululaisille ja kerhonohjaajan työ 17 : Ilmoitusasiat Saapuneet kirjeet: - Kuntatyönantajat, kirje 2/2012: Kuntatyönantajapäivät Tampereella - Kuntatyönantajat, kirje 3/2012: Terveydenhuoltoalan työntekijöiden eettinen rekrytointi - Opetus- ja kulttuuriministeriö, päätös , Diarinro 3/280/2012: Valtion erityisavustus ryhmäkoon pienentämiseen euroa - Kunnanjohtaja vuosilomalla Esittelijä Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Khall Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

15 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT 39 Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Esittelijä Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen. Khall Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

16 Kunnanhallitus KORKEIMMANHALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU NERKOONJÄRVEN KUNNOSTAMISESTA JOHTUVISTA MAANOMISTAJAKORVAUKSISTA Khall Päätös, johon haettu muutosta: Länsi-Suomen ympäristölupavirasto Nro 94/2008/4 Ympäristölupavirasto on myöntänyt Kihniön kunnalle, Nerkoonjärven kalastus/osakaskunnalle sekä 308 rantakiinteistön omistajille luvan kunnostaa Nerkoonjärvi lupahakemukseen liitetyn päivätyn ja muutetun suunnitelman mukaisesti Kihniön kunnassa. Hanke käsittää kahden pohjapadon, vanhan tulvauoman sulkevan maapadon ja uima- ja venerannan rakentamisen sekä Sammallahden ja Kylmälahden välisen uoman ruoppaamisen ja lintusaarekkeiden rakentamisen. Nerkoonjärven keskivedenkorkeus ja samalla vesilain 1 luvun 6 :n mukainen vesialueen raja maata vastaan, joka nyt on korkeudella N ,55 m, nousee pohjapatojen rakentamisen jälkeen korkeudelle N ,68 m. Ympäristölupavirasto on myöntänyt luvan saajille pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittaviin veden ja rakenteiden alle jääviin maa-alueisiin, jotka on esitetty kiinteistökohtaisesti päätöksen liitteessä 3. Ympäristölupavirasto on määrännyt veden alle jäävistä sekä vettyvistä maa-alueista maksettavaksi korvaukset lupamääräyksissä 11), 12) ja 13). Veden alle jäävien maa-alueiden korvauksissa on otettu huomioon vesilain 11 luvun 6 :n mukainen puolitoistakertaisuus. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu muuta korvattavaa vahinkoa, haittaa tai edunmenetystä. Korvauksia on määrätty maksettavaksi yhteensä euron arvosta. Vaatimukset hallinto- oikeudessa: 1. Anja ja Kalevi Rautiainen ovat vaatineet ympäristölupaviraston päätöstä muutettavaksi niin, että kiinteistöllä Hietalahti sijaitsevan laiturin käytölle aiheutuvasta haitasta määrätään korvattavaksi euroa. Lisäksi he ovat vaatineet puustovahinkojen korvaamista ja katselmuksen järjestämistä puustovahinkojen arvioimiseksi. Vaatimuksiaan he ovat perustelleet sillä, että vedenkorkeuden nosto aiheuttaa haittaa 20 m pitkän laiturin käytölle, koska ylimmät vedenkorkeudet nykyiselläänkin peittävät laiturin alleen. Vettyminen haittaa puuston kasvua ja aiheuttaa myrskytuhoherkkyyttä sekä puuston kuolemia. Korvausten arvioinnissa tulisi käyttää metsäalan ammattilaisia. 2. Kihniön kunta ja Nerkoon kalastuskunta/osakaskunta ovat vaatineet, että ympäristölupaviraston päätöstä tulee muuttaa niin, että vahingoista, haitoista ja muista edunmenetyksistä määrätään korvaukset maksettavaksi hakemuksessa esitettyjen perusteiden mukaisesti. Ympäristölupaviraston käyttämät

17 Kunnanhallitus kauppahinnat ovat rakentamiskelpoisen ja rakennusoikeutta omaavien alueiden hintoja. Hankkeessa veden alle jäävä maa-alue on rakentamiseen kelvotonta aluetta. Todellinen käypä yksikköhinta on vain murto-osa ympäristölupaviraston käyttämistä yksikköhinnoista. Valittajat ovat liittäneet valitukseensa tietoja vesijätön lunastustoimituksissa määrätyistä maan hinnoista. Asian käsittely hallinto-oikeudessa: Arto Niemi on Kihniön kunnan ja Nerkoon kalastuskunnan/osakaskunnan valituksen johdosta antamassaan vastineessa vastustanut korvaushintojen alentamista. Tapani Vähä-Peltomäki, Lasse Inkinen, Pirkko Wasse, Matti Aarne Inkinen ja Matti Inkinen ovat Kihniön kunnan ja Nerkoon kalastuskunnan/osakaskunnan valituksen johdosta antamassaan vastineessa vastustaneet korvaushintojen alentamista. Tonttimaan hinta Nerkoonjärvellä on 18 euroa/m². On otettava huomioon olemassa oleviin rakennuksiin vaikuttava vedennosto esimerkiksi imeytyskentän rakentamisessa. Veden alle jäävien rajamerkkien siirrosta aiheutuu kustannuksia. Marjatta Salo on Kihniön kunnan ja Nerkoon kalastuskunnan/osakaskunnan valituksen johdosta antamassaan vastineessa vastustanut korvaushintojen alentamista. Hän ei ole katsonut saavansa veden korkeuden nostosta hyötyä. Haitat tulee korvata vähintään ympäristölupaviraston päätöksen mukaisena. Pekka, Aino-Maria, Kerttu-Inkeri, Maija-Katariina ja Lauri-Jalmari Pusa sekä Minna-Liisa Pajunen ovat Kihniön kunnan ja Nerkoon kalastuskunnan/osakaskunnan valituksen johdosta antamassaan vastineessa vastustaneet korvaushintojen alentamista. Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus on valitusten johdosta antamassaan vastineessa pitänyt Kihniön kunnan ja Nerkoon kalastuskunnan/osakaskunnan vaatimusta korvausten muuttamisesta asianmukaisena. Kalevi ja Anja Rautiainen ovat Kihniön kunnan ja Nerkoon kalastuskunnan/osakaskunnan valituksen johdosta antamassaan vastineessa vastustaneet korvaushintojen alentamista ja vaatineet katselmuksen toimittamista korvausten määräämiseksi. Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus hylkää valitukset. Perustelut:

18 Kunnanhallitus Sovellettavat oikeusohjeet Vesilaissa tarkoitetuksi korvattavaksi vahingoksi, haitaksi tai muuksi edunmenetykseksi luetaan vesilain 11 luvun 3 :n 1 momentin mukaan muun muassa edunmenetykset, jotka johtuvat vesilain nojalla toiselle myönnetystä käyttöoikeudesta taikka kiinteän omaisuuden käytön estymisestä tai vaikeutumisesta. Vesilain 11 luvun 5 :n 1 momentin mukaan vahingosta, jota tarkoitetaan saman luvun 3 :n 1-5 kohdissa, on, mikäli 11 luvun 6 tai 7 :stä ei muuta johdu, suoritettava sen täyttä arvoa vastaava korvaus. Vesilain 11 luvun 6 :n mukaan milloin vesilain nojalla myönnetään muun muassa oikeus ottaa pysyvään käyttöön toiselle kuuluva maa-alue, on maapohjaan kohdistuva vahinko korvattava puolitoistakertaisena. Milloin korvausta suoritetaan kiinteän omaisuuden tai siihen kuuluvan osan luovuttamisesta taikka kiinteään omaisuuteen perustetusta käyttöoikeudesta eikä tässä laissa ole toisin säädetty, on korvausta määrättäessä sovellettava yleisen pakkolunastuslainsäädännön säännöksiä korvauksen maksamisen perusteista. Anja ja Kalevi Rautiaisen valitus Tilalla Hietalahti RN:o 4:61 sijaitsevan laiturin käytölle aiheutuvasta haitasta vaaditun korvauksen osalta hallinto-oikeus viittaa ympäristölupaviraston päätöksen perusteluihin erityisesti kohdassa lausunto muistutuksista ja vaatimuksista Hietalahden tilan osalta lausuttuun. Hietalahden tilalla sijaitseva laituri ei jää järven tulevan keskivedenkorkeuden alapuolelle. Hallinto-oikeus, että päätöksen mukainen keskivedenkorkeuden nousu 13 cm:llä ei aiheuta laiturille korvattavaa vahinkoa. Metsätaloushaitasta vaaditun korvauksen osalta hallinto-oikeus toteaa, etteivät vettyvät alueet ole varsinaista metsätalousmaata. Kauppahintojen perusteella määritelty metsämaan korvaushinta sisältää myös kauppoihin sisältyneen puuston hinnan eli puustosta ei tule erillistä korvausta. Metsämaan korvaus sisältää vesilain täyden korvauksen periaatteen mukaisesti korvauksen myös kuolevasta puustosta, kasvun heikkenemisestä ja myrskytuhoherkkyydestä. Hallinto-oikeus katsoo, että ympäristölupaviraston päätöksen mukainen keskivedenpinnan nousu 13 cm:llä ei aiheuta myöskään tilalla Metsälä RN:o 16:8 metsätaloudelle korvattavaa vahinkoa. Kihniön kunnan ja Nerkoon kalastuskunnnan/osakaskunnan valitus Ympäristölupaviraston valituksenalaisessa päätöksessä luvan saajat on velvoitettu maksamaan korvausta veden alle jäävästä maa-alueesta ja maa- ja metsätalouskäytössä olevien maiden vettymisestä niille kiinteistöille, joiden omistajat eivät ole suostuneet hankkeen toteuttamiseen. Ympäristölupavirasto on korottanut hakemussuunnitelmassa esitettyjä yksikköhintoja seuraavasti: vapaa-ajan ja vakituisen asutuksen rantatontti 9,10 euroa/m² hakemuksessa esitetyn 5,57 euroa /m² sijasta, salaojitettu pelto 0,60 euroa/m² ja avo-ojitettu

19 Kunnanhallitus pelto 0,50 euroa/m² hakemuksessa esitettyjen 0,34 euroa/m² ja 0,24 euroa/m² sijasta. Metsämaan osalta ympäristölupavirasto on käyttänyt hakijoiden esittämää yksikköhintaa 0,80 euroa/m². Edellä mainittujen vesilain 11 luvun säännösten perusteella korvaus arvioidaan täyttä korvausta vastaavasti. Täysi korvaus määritetään ensisijaisesti käypään hintaan perustuen. Käyvällä hinnalla tarkoitetaan kohteesta paikkakunnalla todennäköisesti maksettavaa hintaa vapailla markkinoilla. Arviointiperusteena käyvästä hinnasta voidaan käyttää kauppahintatilastoja. Hallinto-oikeus toteaa, että valittajien valituksensa liitteissä esittämiä vesijättöalueiden lunastuskorvauksia ei voida pitää käyvän hinnan osoittavina vertailukauppoina määrättäessä vapaa-ajan ja vakituisen asutuksen rantatonttien ja peltojen arvoa. Lunastustoimituksissa vesijätön yksikköhinta jää usein rantatonttien yksikköhintaa pienemmäksi, vaikka vesijättö liitetään rantatonttiin. Vesijätön luovuttajan kannalta luovutettavan alueen käyttöarvo on huomattavasti pienempi kuin vastaanottajan kannalta. Vaikka tonttiin liitetyn vesijätön arvo kuivatustilansa perusteella on usein pienempi kuin varsinaisen tontin, kaistaleen arvoa nostaa sen sijainti vesirajaa vastaan. Kaistaleen omistaminen mahdollistaa tontin omistajalle jokamiehen oikeutta paremmat mahdollisuudet rannan käyttöön. Ympäristölupaviraston päätöksessä määrättyjen korvausten arvioinnissa käytetyt yksikköhinnat perustuvat vuosien kauppahintatilastoihin. Hallinto-oikeus toteaa, että maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintatilaston 2008 mukaan Pirkanmaalla rantaan rajoittuvien rakentamattomien lomakiinteistöjen mediaanihinta ympäristölupaviraston valituksenalaisen päätöksen antamisvuonna 2008 oli 7,44 euroa/m² ja keskihinta 11,01 euroa/m². Yksinomaan viljeltyä maata sisältävien kiinteistöjen mediaanihinta oli euroa/ha ja keskihinta euroa/ha. Hallinto-oikeus toteaa, että kauppahintatilaston perusteella arvioiden korvausten perusteena käytettyjen yksikköhintojen alentaminen ei ole perusteltua. Valituksesta tai asiakirjoista ei muutenkaan ilmene seikkoja, joiden perusteella ympäristölupaviraston päätöksen mukaisia korvausten perusteena olevia yksikköhintoja ja niiden perusteella määrättyjä korvauksia olisi pidettävä virheellisinä. Korvaukset on voitu määrätä ympäristölupaviraston päätöksessä sanotuin perustein. Muutoksenhaku: Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä eli viimeistään

20 Kunnanhallitus Esityslistan liitteenä n:o 1 hallinto-oikeuden päätös. Esittelijä: Khall Khall: Kunnanhallitus päättää hakea muutoksenhakua korvauspäätöksiin korkeimmalta hallinto-oikeudelta mm. korvausten tason osalta ja sen ennakkoluonteisuuden vuoksi. Kunnanhallitus valtuutta teknisen johtajan valituksen tekoon ja antaa tälle oikeuden asiantuntijan käyttöön. Kustannukset muutoksenhausta ja asiantuntijoiden käytöstä kunnanhallituksen käyttötaloudesta. Keskustelun kuluessa Tapani Törmä ja Leila Pusa esittivät esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajaksi siirtyi varapuheenjohtaja Irja Keskinen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. 40 Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Kihniön kunnanhallituksen ja Nerkoonjärven kalastus- / osakaskunnan valitukseen. Antopäivä Ratkaisu: Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian ja valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta. Tällöin voimaan jäävät alkuperäiset Länsi-Suomen ympäristölupaviraston määrittämät omistajakorvaukset. Perustelut: Kun otetaan huomioon edellä ilmenevät hallinto-oikeuden päätöksen perustelut, siinä mainitut oikeusohjeet ja lisäksi korvauksen perusteita koskevat kiiteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain ( lunastuslaki ) 29, 30, 31 ja 36 :t sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.06.2013 kello 18.00 19.50 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 3.11.2008 klo 17.00 19.40 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.09.2008 klo 17.00 20.30 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2009 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 15.06.2009 klo 18.00 18.50 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 10.03.2014 kello 17.00 20.20 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 07.10.2013 kello 16.30 17.55 Puumilan Taitotalo Törmä Tapani Alkkiomäki Jari Annala Tarmo

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2012

KUNNANHALLITUS 3/2012 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.10-19.15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 klo 16:30-21:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 121 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot