30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I"

Transkriptio

1 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK N S FIN P GR Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje Manual de Instruções Εγχειρδιο δηγιων

2

3 TÄRKEÄÄ: Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käynnistät pesulaitteesi ensimmäistä kertaa. ALTO 30HA Compact on kuumavesikorkeapainepesuri, joka tuottaa kuuman korkeapainevesisuihkun. Vesisuihku saattaa aiheuttaa vakavia loukkaantumisia ja palovammoja, mikäli turvallisuusohjeita ei noudateta. Tämän ohjeen täydellinen ymmärtäminen on tarpeen, jotta vältät loukkaantumisen tai lähistöllä olevien ihmisten loukkaantumisen sekä pesukohteen ja itse pesulaitteen vahingoittumisen. ALTO ja ympäristönsuojelu FIN Sisältö FIN Nimitykset FIN 1.0 Tekniset tiedot 2.0 Ohjeet käyttöä varten Turvallisuusohjeet ja varoitukset 2.1 Ennen käynnistystä 2.2 Käyttö 2.3 Yleistä 3.0 Käyttöohjeet 3.1 Liitännät 1. Korkeapaineletku 2. Vesiliitäntä 3. Sähköliitäntä 4. Polttoaineen lisäys 5. Pesukahva - lisävarusteet 6. Pesuaineet - annosteluyksikkö 7. Vedenpehmennysaine "ALTO No Scale" 3.2 Käynnistys 3.3 Käyttö 3.4 Lämpötilan säätö 3.5 Suihkuputki, paineensäätö, pesuaineen käyttö 3.6 Käytön lopetus 3.7 Kuljetus 3.8 Säilytys 3.9 Koneen turvavarusteet 4.0 Käyttöalueet ja työmenetelmät 4.1 Käyttöalueet 4.2 Käyttöpaine 4.3 Pesuaineet 4.4 Pesuaineen annostus 4.5 Työmenetelmät 5.0 Jätteiden hävitys 6.0 Huolto 6.1 Yleistä 6.2 Kattilakiven poisto 6.3 Suuttimen puhdistus 7.0 Vianetsintätaulukko (ks. numeroitu kuva kannessa) 1. Korkeapaineliitäntä 2. Tulovesiliitäntä (tulovesisuodatin) 3. Liitäntäjohto 4. Polttoaineen täyttö (polttoainesuodatin) 5. Polttoaineen määrän ilmaisin 6. Korkeapaineletku kuumalle vedelle 7. Pesukahva 8. Lukituslaite 9. Suihkuputki 10. Pesuaineen annostelu 11. Puhdistusaineen täyttö 11.1 Puhdistusainemäärän ilmaisin 12. Pesuaineen imuletku 13. "ALTO No Scale" -täyttö * 14. "ALTO No Scale" määrän osoitus 15. Painemittari 16. Käynnistys-/pysäytyskytkin 17. Työntökahva sekä letkun ja sähköjohdon pitimet 18. Suihkuputken pidin 19. Kääntyvä pyörä jarrulla varustettuna 20. Pyörä 21. Tyyppikilpi * vedenpehmennysaine HUOM! Koneen öljypoltin pitää säätää uudelleen, mikäli työskennellään yli 1000 m korkeudella merenpinnasta. Säädön saa tehdä vain ALTO-koulutuksen saanut asentaja. 49

4 1.0 TEKNISET TIEDOT FIN Malli Työpaine Sallittu ylipaine Tilavuusvirta Sallittu lämpötila Sähköliitäntäarvo Varmistus Suojaluokka Suojalaji Kuumennuskierukan vesisisältö Kuumennusteho Polttoainesäiliö' Puhdistusainesäiliö Sallittu vedentulopaine Mitat PxLxK Paino kone Rekyylivoimat 30HA 30HA STANDARD/MASTER STANDARD I /MASTER I bar / 85 9) bar / 110 9) l/h 670/ / /480 9) C kw 3,8 1) 2) 4) 6) 7) 3,0 3,5 3) 5) 2,7 8) 1,7 9) A 6 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) ) 16 9) F F IP X5 IP X5 l 3,2 3,2 kw 45 1) 2) 3) 4) 5) 40 6) 7) 8) ) l l 8 8 bar mm 879 x 580 x x 580 x 778 kg N Huomaa tyyppikilvessä olevat tekniset tiedot! 1) Jännite 400 V 3~, 50 Hz 2) Jännite 400/230 V 3~, 50 Hz 3) Jännite 415 V 3~, 50 Hz 4) Jännite 230/400 V 3~, 50 Hz 5) Jännite 440/220 V 3~, 60 Hz 6) Jännite 240 V 1~, 50 Hz 7) Jännite 230 V 1~,12 A, 50 Hz 8) Jännite 220 V 1~, 60 Hz 9) Jännite 110 V 1~, 50 Hz Äänen painetaso L pa on mitattu ISO :n mukaisesti [ETÄISYYS 1m] [TÄYSI KUORMITUS]: 82 db(a). Tämä laite on valmistettu pienjännitedirektiivin 73/23/EEC sekä EMC direktiivin 89/336/EEC mukaisesti sisältäen myöhemmin lisätyt lakiehdotukset. Edellä olevat arvot pätevät tuloveden lämpötilan ollessa 12 C. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 50

5 2.0 Ohjeet käyttöä varten Turvallisuustoimenpiteet ja varoituksetfin Ennen kuin käynnistät korkeapainepesulaitteesi ensimmäistä kertaa, kehotamme sinua lukemaan seuraavat kappaleet: 2.0 Ohjeet käyttöä varten ja 3.0 Toimintaohjeet. Nämä kappaleet sisältävät tietoa, jonka tarkoituksena on suojella käyttäjää, ympäristöä ja laitetta. 2.1 Käynnistys Varmista, että korkeapainepesulaitteesi on vahingoittumaton, kun purat sen kuljetuspakkauksesta. Mikäli havaitset vaurioita, ota yhteys ALTO-jälleenmyyjääsi. Tarkista liitäntäkaapeli: Liitäntäkaapelin eristeen pitää olla täysin virheetön, eikä halkeamia saa esiintyä. Tarkasta käyttöjännite: Vertaa tyyppikilven käyttöjännitearvoa verkkojännitearvoon. Virrankulutus, sulake: Valitse sopiva esisulake tyyppikilven arvojen perusteella. VIRTAKYTKENTÄ Pesulaitteen väärä kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun. 1. Kytke pesulaite aina maadoitettuun pistorasiaan. 2. Mikäli olet epävarma maadoituksen suhteen, ota yhteys sähköasentajaan oikeiden kytkentöjen varmistamiseksi. 3. Tarkasta jatkojohtojen kunto ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta jatkojohtoa. 4. Sähkökorjauksia on oikeutettu tekemään vain sähkömies, jolla on asianmukaiset luvat. Jatkojohto Jos käytät jatkojohtoa kolmivaiheisessa korkeapainepesulaitteessasi, jatkojohtimen poikkipinta-alan on vastattava seuraavan taulukon mittoja. (Taulukon arvot pätevät, kun syöttöjännite vastaa tyyppikilven jännitettä). m I 0<I<10 Amp 10<I<16 Amp ,5 mm 2 1,5 mm ,5 mm 2 2,5 mm 2 HUOM! Mikäli jatkojohto on tarpeen, sen pitää olla maadoitettu ja maadoituksen on oltava koko kytkentämatkalla turvallisuusmääräysten mukainen. 5. Jatkojohdon, pistorasian ja -tulpan on oltava turvallisuusmääräysten mukaiset. 6. Käytä aina pesulaitteesi kaapelin kanssa saman tyyppistä jatkokaapelia, ts. jatkokaapelin on oltava maadoitettu ja sen on sovelluttava ulkokäyttöön. Mikäli olet epävarma, kysy lisätietoja sähköasentajalta tai ALTO-jälleenmyyjältä. 7. Kaapeliliitokset on pidettävä kuivina ja irti maasta. 8.Tarkista jatkojohdon kunto ennen käyttöä äläkä käytä viallista jatkojohtoa. 2.2 Käyttö Pesulaite tuottaa korkeapaineista kuumaa vettä ja höyryä, mistä johtuen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. Oman ja muiden turvallisuuden kannalta on tärkeää, että seuraavia ohjeita noudatetaan: 1. VAROITUS! Älä koskaan suuntaa korkeapainesuihkua ihmisiä, eläimiä, sähköjohtoja tai pesulaitetta kohden. 2. VAROITUS! Älä koskaan käytä korkeapainepesulaitetta jonkun henkilön päällä olevien vaatteiden tai jalkineiden pesuun. 3. Suositelemme suojalasien käyttöä. 4. Älä käytä pesulaitetta, mikäli olet paljain jaloin tai jaloissasi on sandaalit. 5. VAROITUS! Mikäli puhdistettavasta materiaalista irtoaa kiinteitä partikkeleita, on jokaisen lähistöllä olevan henkilön käytettävä riittäviä suojaimia. Myös muut lähistöllä olevat vaurioituvat kohteet on suojattava. 51

6 Turvallisuustoimenpiteet ja varoitukset FIN 6. Ohjeiden mukaan alle 18-vuotias ei saa käyttää pesulaitetta, jonka pumppupaine on yli 70 bar. 7. Vain pesulaitteeseen perehtynyt henkilö saa käyttää sitä. 8. Älä käynnistä pesulaitetta ennen kuin korkeapaineletku on oikein asennettu. 9. Pidä kiinni suihkuputkesta ja pesukahvasta, koska korkeapainesuihkun vastavoima vaikuttaa niihin. 10. Sammuta pesulaite työtaukojen ajaksi ja lukitse pesukahvan liipaisin pesukahvassa olevalla varmistimella. Näin estät pesulaitteen tahattoman käytön. 11. Käytä pesukahvan liipaisinta ainoastaan käsin. Älä koskaan käytä muuta tapaa. 12. Vältä vaurioittamasta korkeapaineletkua. Älä aja letkun yli autolla, estä letkun puristuminen ja vältä solmuja sekä vetorasitusta. Pidä letku poissa öljystä, terävistä ja kuumista kohteista. 13. Sammuta pesulaite ja sulje tulovesihana ennen kuin irrotat korkeapaineletkun. Älä irrota korkeapaineletkua pesulaitteen käydessä. 14. Älä koskaan irrota korkeapaineletkua, kun veden lämpötila on yli 50 C (palovammariski) tai pesulaitteen käydessä. Sammuta korkeapainepesulaite ja sulje tulovesihana ennen kuin irrotat korkeapaineletkun. 15. Sammuta pesulaite käyttökytkimestä ennen kuin irrotat pistotulpan sähköverkosta. 16. Vältä vaurioittamasta liitäntäkaapelia. Älä aja kaapelin yli autolla, estä kaapelin puristuminen, vältä solmuja ja vetorasitusta. Pidä kaapeli irti terävistä ja kuumista kohteista. 18. Älä koskaan käytä pesulaitetta räjähdysvaarallisissa olosuhteissa. 19. VAROITUS! Käytä ainoastaan alkuperäisiä ALTO-suuttimia sekä korkeapaineletkuja (letkussa on merkintä maks. lämpötila 150 C). 20. Käytä vain ALTO-lisävarusteita. 21. Älä käynnistä pesulaitetta, jos epäilet pesulaitteen, letkujen tai lisävarusteiden olevan jäässä, koska se voi johtaa vaurioihin. 22. Käynnissä olevaa pesulaitetta ei saa peittää. 23. Öljypolttimen polttokaasut ovat terveydelle vaarallisia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta sisäkäytössä. 24. VAROITUS! Väärän polttoaineen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita! 25. Koneen on aina oltava valvonnan alaisena sitä käytettäessä. 26. Huomaa, että moottorin pyörimissuunnan on oltava oikea, jotta öljypolttimen ilmanotto toimii suunnitellusti. Moottorin pyörimissuunta vastaa vaihejärjestystä. PALOVAARA * Pidä kuumavesipesulaite vähintään 1 m päässä rakennuksista ja muista laitteista käytön aikana. * Älä koskaan sijoita käyvää kuumavesipesulaitetta palavien tuotteiden (esim. bensiini) läheisyyteen. * Älä sijoita pesulaitetta kuumentuvien pintojen välittömään läheisyyteen (esim. polttimet ja lämmittimet). 2.3 Yleistä 1. Ilman erikoisvarusteita asbestipintojen pesu on kielletty. 2. Alkoholin, huumeiden ja voimakkaiden lääkkeiden vaikutuksen alaisena oleva henkilö ei saa käyttää korkeapainepesulaitetta. 3. Älä koske sähköliitäntöihin, jos kätesi ovat märät. 4. VAROITUS! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi turvallisesti yhdessä ALTO-pesuaineiden kanssa. Muut pesuaineet voivat aiheuttaa käyttö- ja turvallisuusongelmia. 5. Noudata pesuaineiden valmistajan antamia ohjeita, mikäli käytät pesuaineita. 6. Irrota kone sähköverkosta ennen huoltoa ja puhdistusta. 7. Älä käytä laitetta mikäli sähköjohto, pesuletku tai muut sellaiset osat ovat vaurioituneet. 8. Vaurioituneen sähköjohdon saa asentaa vain ALTO-koulutuksen saanut ammattitaitoinen asentaja tai sähköasentaja. 52

7 Turvallisuustoimenpiteet ja varoitukset FIN 9. Käyttäjän tulee noudattaa kaikkia korkeapainepesun kansallisia turvallisuusmääräyksiä. 10. Pidá suuttimen etäisyys puhdistettavasta pinnasta sopivana, jotta pestävä pinta ei vahingoitu ja pesutulos on paras mahdollinen. Säilytä nämä käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten. 53

8 3.0 KÄYTTÖOHJEET FIN 3.1 LIITÄNNÄT 1. Korkeapaineletku 1 6 Käytä ainoastaan merkinnällä, maks. lämpötila 150 C, varustettuja ALTOkorkeapaineletkuja. Jatkoletkun maksimipituus on 10 m. Korkeapaineletkussa tulee olla merkinnät suurimmasta sallitusta käyttöpaineesta ja veden lämpötilasta (150 C). Korkeapaineletku kiinnitetään pesulaitteen korkeapaineliitäntään (1) pikaliittimellä (6). Suurin korkeapaineletkun pituus on 20 m. 2. Tulovesiliitäntä 2 Letkun minimipituus on 6 m ja halkaisija ½". Puhdista tulovesisuodatin kuukausittain. Tuloveden maksimipaine on 10 bar. Poista epäpuhtaudet tulovesiletkusta laskemalla vettä letkun läpi ennen kuin kytket tulovesiletkun pesulaitteeseen. Puhdista letkunliittimet. Liitä tulovesiletku tulovesiliitäntään (2).Tulovesimäärän on oltava vähintään 720 l/h (12 l/min). Asenna vesisuodatin, mikäli syöttöveteen voi joutua hiekkaa esim. kaivosta. ALTO-jälleenmyyjältä saat tietoja lisäsuodattimista. HUOM!Tulovesiliitännän on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman D1 vaatimukset. 3. Sähköliitäntä Käytä ainoastaan asetusten mukaista maadoitettua kytkentää. Tarkasta jännite, sulakekoko, liitäntäjohto ja jatkojohto kohdan»2.1 Käynnistys«mukaisesti. 54

9 KÄYTTÖOHJEET FIN 4. Polttoaineen lisäys 4 Käytä kevyttä polttoöljyä tai dieselöljyä. VAROITUS! Väärän polttoaineen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita! 5 Säiliön tilavuus: 15 litraa. Täytä polttoainesäiliö polttoaineen täyttöaukossa olevan sihdin (4) läpi. Säiliön tilavuus on 15 l. Käytä ainoastaan kevyttä polttoöljyä tai dieselöljyä. Polttoaineen määrä on luettavissa ilmaisimesta (5). Tarkista polttoainemäärä, mikäli öljypoltin pysähtyy. Huolehdi, että säiliössä on vähintään 5 l polttoainetta. Älä käytä konetta kuumavesiasennossa polttoainesäiliö tyhjänä, sillä polttoainepumpun käyttöikä laskee tällöin. 5. Pesukahva ja varusteet 7 9 Puhdista suihkuputken liitin liasta aina kun suihkuputki on ollut irti. Vedä eteenpäin pesukahvassa (7) olevaa harmaata pikalukkoa. Aseta suihkuputken (9) liitin pikalukkoon ja paina suihkuputkea pesukahvaa vasten. Vapauta pesukahvan pikalukko. Varmista suihkuputken kiinnittyminen pesukahvaan vetämällä suihkuputkea irti pesukahvasta. Lisävarusteet kiinnittyvät pesukahvaan samalla tavalla kuin suihkuputki. Korkeapainesuihkusta aiheutuva vastavoima selviää kohdasta»1.2 Tekniset tiedot«. 6. Pesuaineet ja annosteluyksikkö Käytä vain ALTO-pesuaineita. Voimakkaat pesuaineet saattavat vaurioittaa laitetta ja ympäristöä. Huuhtele pesuainejärjestelmä imemällä puhdasta vettä pesuaineinjektorin läpi jokaisen käyttökerran jälkeen. Pesuaineinjektorin läpi voidaan levittää pesuainetta matalapaineella. Täytä säiliö puhdistusaineella (11). Suodattimella varustettu imuletku (12) vedetään ulos ja asetetaan puhdistusainesäiliöön. Annostus on portaattomasti säädettävissä (asteikko 0...5) ja haluttu seossuhde saavutetaan kääntämällä valitsinta (10) ohjauspaneelissa. Maksimiannostus on noin 5 %. Pesuaineen käytön jälkeen injektori on huuhdeltava imemällä puhdasta vettä pesuainejärjestelmän läpi noin minuutin ajan. Pesuaineen säätimen on oltava asennossa 5. Käännä annosteluvalitsin asentoon 0, kun et käytä pesuainetta. 55

10 KÄYTTÖOHJEET FIN 7. Vedenpehmennysaine ALTO No Scale Vaalea osoitus: riittämätön määrä (No Scale) 13 Tumma osoitus: riittävä määrä (No Scale) Käytä vain ALTO No Scale -vedenpehmennysainetta. Kattilakiven muodostuminen lämmityskierukkaan vältetään käyttämällä vedenpehmennysaineena ALTO No Scalea, jota ALTO-jälleenmyyjät myyvät. Täytä vedenpehmennysainetta täyttöaukkoon (13), mistä se johdetaan sopivina annoksina virtaavan veden joukkoon. Vedenpehmennysaineen annostuksen riittävyys ilmenee osoittimesta (14). Osoittimen väri muuttuu tummasta vaaleaksi silloin, kun pehmennysainetta on liian vähän. 3.2 KÄYNNISTYS 16 Käynnistä kääntämällä kytkin asentoon - I -. Avaa vedentulo ja käännä käynnistyskytkin (16) asentoon - I -. Tässä asennossa kone on valmis käytettäväksi kylmävesipesuun. Älä käynnistä pesulaitetta ennen kuin korkeapaineletku on asennettu kunnollisesti paikoilleen. 3.3 KÄYTTÖ 8 7 Pidä kiinni sekä suihkuputkesta että pesukahvasta. Lukitse pesukahva, kun lopetat pesun. Pesukahvassa (7) olevan liipaisimen painallus kytkee ohikierrolla käyvän pesulaitteen toimintaan. Heti käynnistymisen jälkeen paine saattaa olla hieman epävakaa, koska korkeapainepumpussa on ilmaa. Lyhyen käyttöjakson jälkeen ilma poistuu ja paine tasaantuu.anna tarvittaessa koneen käydä suihkuputki irrotettuna kunnes kaikki ilma on poistunut tulovesiletkusta ja pumpusta. Kun et pese pesulaitteellasi, varmista pesukahvan liipaisin kääntämällä varmistin (8) asentoon 0. HUOM: Koneessa on automaatinen start/stp -toiminto. Kone pysähtyy, kun pesukahvan liipaisin vapautetaan. Tämän jälkeen kone käynnistyy painamalla liipaisimesta. 56

11 KÄYTTÖOHJEET FIN 3.4 LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ 16 Kylmävesialue: 0-40 C Kuumavesialue: C Höyryalue: 150 C Säädä lämpötilasäätimellä (16) haluttu lämpötila. Mikäli lopetat pesun kuumavesi- tai höyrypesuun, jäähdytä pesulaite laskemalla kylmää vettä sen läpi kunnes pesulaitteen lämpötila laskee alle 50 C. Jäähdytys 80 o C:sta 50 o C:een kestää noin 2 minuuttia kylmävesiasennossa. TÄRKEÄÄ (vain 30HA MASTER): Säädä yli 80 C lämpötilat vain silloin, kun et paina pesukahvan liipaisinta. Kun valitset yli 80 C lämpötiloja, alenee korkeapaineveden määrä automaattisesti. Saat uudelleen täyden vesimäärän, kun alennat korkeapaineveden todellisen lämpötilan alle 80 C ja vapautat pesukahvan liipaisimen. Korkeapaineveden jäähdyttäminen maksimilämpötilasta (150 C) täyden vesimäärän saavutuslämpötilaan kestää noin minuutin. Sähkömoottorin pyörimissuunta Sähkömoottorin pyörimissuunnan on oltava oikea, jotta varmistetaan polttimen riittävä ilmansaanti. Katso korjausohje kohdasta»7.0 Vianetsintä«, mikäli moottorin pyörimissuunta on väärä eikä ilmaa poistu pakoputkesta kuumavesikäytössä (pakoputkesta poistuu ainoastaan nokea). 3.5 SUIHKUPUTKI, PAINEENSÄÄTÖ, PESUAINEEN KÄYTTÖ 9 Käännä paineensäätöventtiiliä: - myötäpäivään (B): korkeapaine - vastapäivään (A): matalapaine/pesuaineen levitys Suihkuputkessa on kaksi suutinta, korkeapainesuutin ja matalapainesuutin. Kun paineensäätöventtiili on kiinni (käännetty myötäpäivään - B), vain korkeapainesuutin on käytössä. Kun paineensäätöventtiili on aivan auki (käännetty vastapäivään - A), molemmat suuttimet ovat käytössä. Tässä tilassa voidaan levittää pesuaine. Painetta voidaan säätää näiden kahden ääritilan välillä portaattomasti. 57

12 KÄYTTÖOHJEET FIN 3.6 KÄYTÖN LOPETUS 16 Palovammavaara! Älä koskaan irrota korkeapaineletkua veden lämpötilan ollessa yli 50 C. Käännä lämpötilan säätö (16) kylmälle vedelle ja suihkuta kylmää vettä kunnes korkeapaineveden lämpötila laskee alle 50 C. Jäähdytys 80 o C:sta 50 o C:een kestää noin 2 minuuttia kylmävesiasennossa. Sulje tuloveden syöttö ja käännä käynnistyskytkin (16) O-asentoon. Tämän jälkeen voit irrottaa korkeapaineletkun. 3.7 KULJETUSOHJEET Nosturilla nostettaessa on käytettävä nostoliinoja. Käsin tapahtuva nosto: Nosta käsin neljästä nuolella merkitystä paikasta. Nosturilla tapahtuva nosto: Pesulaitetta nosturilla nostettaessa on käytettävä nostoliinoja. Aseta nostoliinat vinosti ristikkäin koneen alta. Älä koskaan nosta työntökahvasta (17). Autokuljetus: Kuljeta kone aina normaalissa pystyasennossa. Kiinnitä pesulaite kuljetuksen ajaksi ja kytke kääntyvän pyörän (19) jarru. 58

13 3.8 SÄILYTYS KÄYTTÖOHJEET FIN Säilytä tiloissa, joiden lämpötila on yli 0 C tai pakkassuojattuna. Pesulaite varastoidaan tiloissa, joiden lämpötila on yli 0 C. Tyjennä pesulaite vedestä ennen varastointia seuraavasti: 1. Irrota tulovesiletku sekä suihkuputki ja tyhjennä ne vedestä. 2. Käynnistä pesulaite ja anna sen käydä pesupistoolin liipaisin alaspainettuna, kunnes kaikki vesi on poistunut. Mikäli varastoit pesulaitteen tiloissa joiden lämpötila saattaa laskea alle 0 C, pesulaite täytyy pakkassuojata jäänestoaineella lisävarusteena saatavan liitoskappaleen avulla (ks. lisävarusteluettelo). Noudata liitoskappaleen käyttöohjeita. Kelaa korkeapaineletku ja sähkökaapeli ja sijoita ne työntökahvan (17) pitimiin. Säilytä suihkuputkea pitimessään (18). 3.9 KONEEN TURVALAITTEET Moottorin suojaus: Kone on varustettu ylivirtasuojalla, joka pysäyttää pesurin, mikäli moottori ja pumppu on ylikuormittunut. Pesurin voi käynnistää uudelleen ylivirtasuojan palauduttua ja kun ylikuormituksen syy on poistettu. Pumppu: Pumpussa on ohikiertoventtiili ja start/stop -automatiikka. Moottori pysähtyy aina, kun pesukahvan liipaisin vapautetaan, joten vesi ei kierrä pumpun sisällä. Kone käynnistyy uudelleen painamalla pesukahvan liipaisimesta. Pumppu on lisäksi varustettu ylipaineventtiilillä, joka takaa, ettei pumpun paine nouse yli tehtaalla asetetun arvon. Ylipaineventtiili on sinetöity, eikä sitä saa säätää muu kuin koulutettu ALTO-asentaja. Termostaatti: Veden lämpötilaa valvotaan mekaanisella termostaatilla, joka on tehtaalla tarkkuutettu, eikä sitä saa säätää. Termostaattiyksikkö sisältää myös polttimen säätöyksikön. Veden lämpötilan turvakytkin: Käsipalautteinen lämpötilakytkin mittaa kierukkaan tulevan veden lämpötilaa. Se katkaisee polttoaineen ja No Scalen tulon, kun veden lämpötila ylittää 60 o C. Pesuria voi tällöin käyttää vain kylmävesiasennossa. 59

14 4.0 KÄYTTÖALUEET JA TYÖMENETELMÄT FIN 4.1 KÄYTTÖALUEET Tämän korkeapainepesulaitteen tärkeimmät käyttöalueet ovat: Maatalous Kuljetusala Rakennusala Teollisuus Huolto Koneiden, työvälineiden, eläinsuojien ja rakennusten pesu. Autojen sekä moottoritilan yms. pesu. Rakennusten korjaukset, pesu ja rasvanpoisto ajoneuvoista, laitteista, rakennuksista yms. Pesu ja rasvanpoisto koneista ja kulkuneuvoista. Rasvanpoistotyöt ja ajoneuvojen pesu. 4.2 KÄYTTÖPAINE Voit käyttää korkeapainepesulaitettasi sekä korkea- että matalapaineella. Vakiomallisessa suihkuputkessa käyttöpainetta voidaan säätää paineensäätöventtiilillä. Matalapaine Korkeapaine Välipaineet Käytetään pääasiassa pesuaineen levityksen yhteydessä ja pesutapahtuman loppuvaiheessa. Käytetään pesun aikana. Valitse aina sopiva paine pestävän pinnan mukaan. 4.3 PUHDISTUSAINEET Pesuaineiden ja korkeapaineveden yhdistelmällä saavutetaan mitä parhain pesutulos. Tätä tarkoitusta varten ALTO tarjoaa pesuainevalikoiman, joka on kehitetty juuri korkeapainepesua varten. ALTO-pesuaineita on saatavana useisiin eri käyttökohteisiin. ALTO-pesuaineet ovat vesipohjaisia eivätkä ne sisällä fosfaatteja. Nykyisten vaatimusten mukaisesti ALTO-pesuaineissa käytetään pinta-aktiivisina aineina tensidejä, jotka ovat luonnossa helposti hajoavia. Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteys ALTO-jälleenmyyjään. Pesuaineen käyttömenetelmä ja annostus ilmenee parhaiten pesuaineen tuote-etiketistä. Annostuksen voit säätää pesuaineen säätimestä. 4.4 PUHDISTUSAINEEN ANNOSTUS Korkeapainepesulaitteeseen rakennettu pesuaineinjektori mahdollistaa pesuaineen sekoittamisen pesulaitteen läpi kulkevaan veteen ainoastaan silloin, kun paineensäädin on matalapaineasennossa. Pesuaineen annostusta voidaan muuttaa portaattomasti välillä 0...5% (ks. myös kohta 3.1.6). Siirtyminen pesuaineen levityksestä korkeapainepesuun tapahtuu helpoiten suihkuputkessa olevalla paineensäätimellä. Matalapaineella voit levittää pesuainetta ja korkeapaineella pesuaineen syöttö katkeaa automaattisesti. Vaahtopesua varten asenna vaahtoinjektori pesulaitteen ja korkeapaineletkun väliin. Aseta vaahtoinjektorin imuletku vaahtopesuainesäiliöön ja vaahdotussuihkuputki pesukahvaan. Nyt pesulaitteesi on valmis vaahtopesuaineen levitykseen. Vaahdon levityksen jälkeen vaihda vaahdotussuihkuputki takaisin kaksoissuihkuputkeen, jonka jälkeen voit aloittaa lopullisen pesun. 60

15 KÄYTTÖALUEET JA TYÖMENETELMÄT FIN 4.5 TYÖMENETELMÄT Korkeapainepesulaitteesi on kehitetty niin sanottuun kaksivaiheiseen pesuun: VAIHE 1: VAIHE 2: Pesuaineen levitys Korkeapainepesu Käytännössä toteutettava työsuoritus riippuu pesukohteesta. Lähtökohdaksi annamme muutamia hyväksi havaittuja ohjeita. 1. Levitä pesuaine matalapaineella. Valitse pesukohteen mukaan tarvittava pesuaineen annostusmäärä. Annostusmäärän voit säätää pesuainesäätimestä. 2. Anna pesuaineen vaikuttaa likaisella pinnalla muutama minuutti ennen korkeapainehuuhtelua. 3. Korkeapainepesu. Pese kaikki pinnat korkeapaineella. 4. Tarvittaessa suorita jälkihuuhtelu. Jälkihuuhtelulla varmistat, että kaikki epäpuhtaudet poistuvat. Pesutapahtuman yhteydessä paras mahdollinen tulos saavutetaan seuraamalla seuraavia ohjeita: Ohje 1: Levitä pesuaine kuivalle pinnalle. Mikäli pestävä pinta kastellaan ennen pesuaineen levitystä, saattaa pesuaineen imeytyminen likaisella pinnalla jäädä vajaaksi ja pesuaineen vaikutus heikkenee. Ohje 2: Levitä pesuaine alhaalta ylöspäin, mikäli puhdistat suurta pystysuoraa pintaa. Näin menetellen varmistat ettei pesuaine valu kuivan pinnan poikki jättäen siihen tummia juovia. Ohje 3: Suorita korkeapainepesu siten, ettei poistuva vesi pääse niille pinnoille, joita et vielä ole pessyt. Tällä varmistat sen, että pesuaine vaikuttaa koko tehollaan silloin, kun korkeapainevesi poistaa sen. 5.0 JÄTTEENKÄSITTELY Korkeapainepesurissa on osia, jotka voivat olla haitallisiä ympäristölle, mikäli ne hävitetään epäasiallisesti. Näitä osia ovat öljy, maalatut/sinkkipinnoitetut osat sekä muovi/muovipäällysteiset osat. Noudata ympäristönsuojelusäännöksiä vaihtaessasi pesurin osia tai hävittäessäsi koko koneen. Suosittelemme osien keräämistä asianmukaiseen koontipaikkaan tai kierrätykseen. 61

16 6.0 HUOLTO FIN 6.1 YLEISTÄ Valtuutetun ALTO-huoltopisteen tekemä säännöllinen huolto varmistaa korkeapainepesulaitteesi toimintakunnon. Pesulaitteen ja varusteiden häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi on syytä tehdä seuraavat helpot toimenpiteet: Ennen kuin asennat tulovesi- tai korkeapaineletkun pesulaitteen pikaliittimeen, puhdista pikaliittimet liasta ja hiekasta. Ennen kuin liität suihkuputken tai lisävarusteita pesukahvaan, käynnistä pesulaite hetkeksi, jotta pesukahvan liitoksessa mahdollisesti olevat epäpuhtaudet poistuvat. Puhdista myös varusteiden tai suihkuputken pikaliitin hiekasta ja muista epäpuhtauksista. Pesuaineen käytän jälkeen huuhtele pesuaineinjektori imemällä injektorin läpi puhdasta vettä. Tulovesisuodattimen puhtaus on tarkastettava vähintään kerran kuukaudessa. Säilytä pesulaitetta tiloissa, joiden lämpötila on yli 0 C. Mikäli pesulaite vahingossa jäätyy, sitä ei saa käynnistää. Sulata pesulaite, letkut ja lisävarusteet ennen käynnistystä. Katso kohta»3.8 säilytys, jäätymisenesto«. 6.2 KATTILAKIVEN POISTO Mikäli käytät aina ALTO:n vedenpehmennysainetta (No Scale), kattilakiven poistotarve minimoituu. Veden kovuuden ollessa yli 15 dh (saksalainen veden kovuuden mittayksikkö) on kattilakiven poisto tehtävä vähintään kerran vuodessa. Kattilakiven poistotarpeen ilmaisee alentunut lämmitysteho. Kattilakiven poisto: 1. Irrota korkeapaineletku 2. Avaa tulovesihana 3. Aseta pesuaineen imuletku (12) kattilakiven poistoaineeseen "ALTO Stonex". 4. Säädä pesuaineen annostus asteikon kohtaan 5. (Katso kohta 3.1.6) 5. Säädä veden lämpötila kylmävesialueelle ja käynnistä pesulaite. 6. Pysäytä pesulaite, kun pesulaitteesta ulostuleva vesi on värjäytynyt kattilakiven poistoaineen väriseksi. Varoitus: Seos voi olla syövyttävää! 7. Anna pesulaitteen seistä 20 minuuttia. 8. Aseta pesuaineen imuletku (12) säiliöön, joka sisältää puhdasta vettä. 9. Käynnistä pesulaite ja anna sen käydä minuuttia kattilakiven poistoaineen poistamiseksi järjestelmästä. 10. Toista kohtien toimenpiteet, mikäli yksi kattilakiven poistokierros ei ollut riittävä. 11. Säädä pesuaineen annostus "0"-asentoon ja pesulaitteesi on käyttövalmis. Huom! Suorita aina kattilakiven poisto ohjeiden mukaisesti. 6.3 SUUTTIMEN PUHDISTUS Tukkeutunut suutin aiheuttaa pumppupaineen nousun ja siksi suutin on puhdistettava välittömästi. 1. Sammuta pesulaite ja irrota suihkuputki. 2. Puhdista suutin ALTO-suutinpuhdistustyökalulla, n:o TÄRKEÄÄ: Käytä työkalua ainaostaan pesulaitteesta irrotettuun suihkuputkeen. 3. Huuhtele suihkuputki virtaukselle vastakkaiseen suuntaan. 4. Mikäli pumppupaine on yhä liian korkea, toista kohdat

17 7.0 VIANETSINTÄTAULUKKO FIN Olet valinnut huippulaatua olevan pesulaitteen. Välttyäksesi turhilta huoltokäynneiltä käy läpi vianetsintätaulukko ennen kuin otat yhteyden ALTO-huoltopisteeseen. Vika Syy Korjaus Pesulaite ei käynnisty Sulake palanut Vaihda sulake. Ei sähkökytkentää Kytke pistoke. Viallinen jatkokaapeli Kokeile ilman jatkokaapelia. Viallinen pistorasia Kokeile toista. Pesulaite ei käynnisty tai Käynnistyskytkimen Anna jäähtyä. Tarkista seuraavat kolme pysähtyy itsestään ylivirtakytkin on lauennut kohtaa ja käynnistä. - Uudelleenkäynnistys on 1) Väärä käyttöjännite Vertaa tyyppikilpeen (ks. kohta 1.1). mahdollista 60 s kuluttua 2) Jatkokaapeli väärin Vaihda oikeantyyppiseen (ks. kohta 2.1). mitoitettu 3) Suutin osittain Puhdista suutin (ks. kohta 6.3). tukkeutunut Sulake/sulakkeet palaneet Vaihda ja vertaa laitteen nimellisvirtaan (tyyppikilpeen). Paine vaihtelee ja sykkii Riittämätön tulovesimäärä Tarkasta tuloveden määrä - minimi 12 l/min. Letkun min.halk. 1/2". Pumpussa ilmaa Käytä konetta pesukahvan liipaisin alaspai nettuna ilman suihkuputkea kunnes paine on vakaa. Vesisuodatin tukkeutunut Puhdista tulovesisuodatin.ks. kohta 6.1. Paine vaihtelee minimin ja Suutin tukkeutunut tai Puhdista suutin, ks. kohta 6.3. maksimin välillä karstoittunut Vastapaine letkuissa ja lisävarusteissa liian korkea Kierukassa kattilakiveä Irrota jatkoletku tai lisävarusteet ja yritä vakioletkullia uudelleen. Pisin suositeltava jatkoletku 10 m. Vältä pitkissä jatkoletkuissa monia liittimiä. Katso toimintaohjeet kohdasta 6.2 kattilaki ven poisto Ei työpainetta Suutin tukkeutunut Puhdista suutin (ks. kohta 6.3). Ei syöttövettä Tarkista vedentulo laitteelle. Letku tai suihkuputki jäätynyt Anna sulaa. Poltin ei syty Turvakatkaisin lauennut Vakava vika öljypolttimen ohjausjärjestelmäs sä. ALTO-asentaja korjaa. Konetta voidaan käyttää kylmävesipesurina. Polttoainesäiliö tyhjä. Täytä säiliö ja pidä siellä aina vähintään 5 l polttoainetta. Polttoaineen imusuodatin Puhdista suodatin (ks. kohta 6.1.) tai anna tukkeutunut ALTO-asentajan korjata. Polttimesta tulee nokea Väärä vaihejärjestys Anna sähköasentajan vaihtaa vaihejärjestys. Riittämätön veden Kierukassa on kattilakiveä Poista kattilakivi (ks. kohta 6.2). lämmitysteho Ota yhteys valtuutettuun ALTO-huoltopisteesen, mikäli muita vikoja ilmenee. Asiakaspalvelu: Oy Tecalemit Ab puh: Hankasuontie 13 fax: PL 78 Helsinki 63

18 ALTO ja ympäristönsuojelu FIN Tämä ALTO-korkeapainepesulaite on valmistettu ottaen huomioon ympäristönsuojelulliset näkökohdat. Valmistuksessa pyritään käyttämään materiaaleja jotka eivät saastuta eivätkä kuluta luontoa. Suurin osa pesulaitteen materiaaleista on ympäristöystävällistä polypropyleenimuovia, joka soveltuu myös raaka-aineeksi uusiokäyttöön. Uudelleen käytettäväksi tarkoitetut muoviosat on merkitty kierrätyssymboleilla ja materiaalimerkinnöillä (PP). Korkeapainepesulaitteen voitelujärjestelmä on suljettu kokonaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että pesulaitteen öljyjä ei tarvitse vaihtaa. Öljyt vaihdetaan ainoastaan peruskorjauksen yhteydessä. Tämän korkeapainepesulaitteen tuotannossa on käytetty uudenaikaisinta valmistustekniikkaa. Tarpeettomien lisäaineiden käytöstä on luovuttu ja koekäyttö tehdään kierrätetyllä vedellä. > PP < Haluamme laatia ALTO-käyttöohjeet parhaalla mahdollisella tavalla, mutta tiedämme, että voimme parantaa niitä edelleen. Otamme mielellämme vastaan huomautuksia ja parannusehdotuksia joko maahantuojalle Oy Tecalemit Ab, Hankasuontie 13, HELSINKI tai valmistajalle ALTO Danmark A/S, "Manual", Industrikvarteret, DK-9560 Hadsund, Danmark. 64

19 d (00.04) Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret 9560 Hadsund Tel.:

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Sisällys Varoituksissa käytetyt symbolit...97 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita...97 2 Laitteen

Lisätiedot

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Lisätiedot

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2

1) Turvallisuusohjeet...1. 2) Pakkausmateriaalien ja käytöstä poistetun laitteen hävittäminen...2 ADPF 1100 1) Turvallisuusohjeet...1 Arvoisa Asiakas, Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja laita ne talteen myöhempää käyttöä varten. Luovuta käyttöohje mahdolliselle seuraavalle omistajalle. Tämän käyttöohjeen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ JOHDANTO Onnittelemme uuden MINI S HAMSTERI harjakoneen hankinnasta. Tämä tuote on Laimu Oy:n suunnittelun ja osaamisen tulos. Harjakone on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja siinä käytetään

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QB512W http://fi.yourpdfguides.com/dref/834386 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjekirja

Käyttö- ja huolto-ohjekirja SQBU7833-03 Sysskuu 2008 (Käännös: Syyskuu 2008) Käyttö- ja huolto-ohjekirja Teollisuusmoottorit 1103 ja 1104 DC (Moottori) DD (Moottori) DJ (Moottori) DK (Moottori) RE (Moottori) RG (Moottori) RJ (Moottori)

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5

Sisältö YLEISTÄ 2. 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4. 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 Sisältö YLEISTÄ 2 1. Asiakirjat 2 2. Yleistietoja 2 3. Varoituksia 3 TUNNE KONEESI 4 1. Ohjaustaulu 4 2. Asennustiedot 4 ASENNUS 5 1. Sanasto 5 2. Pakkauksesta purkaminen 6 3. Paikalleen sijoittaminen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia)

(katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) Viiteopas Kuvaus LUE TÄMÄ PIKAVIITEOPAS JA ASENNUSOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KONEEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ! (katso oikealla olevia lisätoimintojen kuvauksia) TÄMÄN ASTIANPESUKONEEN KÄYTTÖPANEELI AKTIVOITUU

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Ruohonleikkuri HRX426C. Käyttöohjekirja

Ruohonleikkuri HRX426C. Käyttöohjekirja Ruohonleikkuri HRX426C Käyttöohjekirja Käyttöohjekirja (Alkuperäisen ohjeen käännös) HRX426C SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 2 Turvaohjeistus 3 Turvatarrat 5 Laitteen tunnistus 5 Hallintalaitteiden kuvaus 6

Lisätiedot