30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I"

Transkriptio

1 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK N S FIN P GR Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje Manual de Instruções Εγχειρδιο δηγιων

2

3 TÄRKEÄÄ: Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käynnistät pesulaitteesi ensimmäistä kertaa. ALTO 30HA Compact on kuumavesikorkeapainepesuri, joka tuottaa kuuman korkeapainevesisuihkun. Vesisuihku saattaa aiheuttaa vakavia loukkaantumisia ja palovammoja, mikäli turvallisuusohjeita ei noudateta. Tämän ohjeen täydellinen ymmärtäminen on tarpeen, jotta vältät loukkaantumisen tai lähistöllä olevien ihmisten loukkaantumisen sekä pesukohteen ja itse pesulaitteen vahingoittumisen. ALTO ja ympäristönsuojelu FIN Sisältö FIN Nimitykset FIN 1.0 Tekniset tiedot 2.0 Ohjeet käyttöä varten Turvallisuusohjeet ja varoitukset 2.1 Ennen käynnistystä 2.2 Käyttö 2.3 Yleistä 3.0 Käyttöohjeet 3.1 Liitännät 1. Korkeapaineletku 2. Vesiliitäntä 3. Sähköliitäntä 4. Polttoaineen lisäys 5. Pesukahva - lisävarusteet 6. Pesuaineet - annosteluyksikkö 7. Vedenpehmennysaine "ALTO No Scale" 3.2 Käynnistys 3.3 Käyttö 3.4 Lämpötilan säätö 3.5 Suihkuputki, paineensäätö, pesuaineen käyttö 3.6 Käytön lopetus 3.7 Kuljetus 3.8 Säilytys 3.9 Koneen turvavarusteet 4.0 Käyttöalueet ja työmenetelmät 4.1 Käyttöalueet 4.2 Käyttöpaine 4.3 Pesuaineet 4.4 Pesuaineen annostus 4.5 Työmenetelmät 5.0 Jätteiden hävitys 6.0 Huolto 6.1 Yleistä 6.2 Kattilakiven poisto 6.3 Suuttimen puhdistus 7.0 Vianetsintätaulukko (ks. numeroitu kuva kannessa) 1. Korkeapaineliitäntä 2. Tulovesiliitäntä (tulovesisuodatin) 3. Liitäntäjohto 4. Polttoaineen täyttö (polttoainesuodatin) 5. Polttoaineen määrän ilmaisin 6. Korkeapaineletku kuumalle vedelle 7. Pesukahva 8. Lukituslaite 9. Suihkuputki 10. Pesuaineen annostelu 11. Puhdistusaineen täyttö 11.1 Puhdistusainemäärän ilmaisin 12. Pesuaineen imuletku 13. "ALTO No Scale" -täyttö * 14. "ALTO No Scale" määrän osoitus 15. Painemittari 16. Käynnistys-/pysäytyskytkin 17. Työntökahva sekä letkun ja sähköjohdon pitimet 18. Suihkuputken pidin 19. Kääntyvä pyörä jarrulla varustettuna 20. Pyörä 21. Tyyppikilpi * vedenpehmennysaine HUOM! Koneen öljypoltin pitää säätää uudelleen, mikäli työskennellään yli 1000 m korkeudella merenpinnasta. Säädön saa tehdä vain ALTO-koulutuksen saanut asentaja. 49

4 1.0 TEKNISET TIEDOT FIN Malli Työpaine Sallittu ylipaine Tilavuusvirta Sallittu lämpötila Sähköliitäntäarvo Varmistus Suojaluokka Suojalaji Kuumennuskierukan vesisisältö Kuumennusteho Polttoainesäiliö' Puhdistusainesäiliö Sallittu vedentulopaine Mitat PxLxK Paino kone Rekyylivoimat 30HA 30HA STANDARD/MASTER STANDARD I /MASTER I bar / 85 9) bar / 110 9) l/h 670/ / /480 9) C kw 3,8 1) 2) 4) 6) 7) 3,0 3,5 3) 5) 2,7 8) 1,7 9) A 6 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) ) 16 9) F F IP X5 IP X5 l 3,2 3,2 kw 45 1) 2) 3) 4) 5) 40 6) 7) 8) ) l l 8 8 bar mm 879 x 580 x x 580 x 778 kg N Huomaa tyyppikilvessä olevat tekniset tiedot! 1) Jännite 400 V 3~, 50 Hz 2) Jännite 400/230 V 3~, 50 Hz 3) Jännite 415 V 3~, 50 Hz 4) Jännite 230/400 V 3~, 50 Hz 5) Jännite 440/220 V 3~, 60 Hz 6) Jännite 240 V 1~, 50 Hz 7) Jännite 230 V 1~,12 A, 50 Hz 8) Jännite 220 V 1~, 60 Hz 9) Jännite 110 V 1~, 50 Hz Äänen painetaso L pa on mitattu ISO :n mukaisesti [ETÄISYYS 1m] [TÄYSI KUORMITUS]: 82 db(a). Tämä laite on valmistettu pienjännitedirektiivin 73/23/EEC sekä EMC direktiivin 89/336/EEC mukaisesti sisältäen myöhemmin lisätyt lakiehdotukset. Edellä olevat arvot pätevät tuloveden lämpötilan ollessa 12 C. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 50

5 2.0 Ohjeet käyttöä varten Turvallisuustoimenpiteet ja varoituksetfin Ennen kuin käynnistät korkeapainepesulaitteesi ensimmäistä kertaa, kehotamme sinua lukemaan seuraavat kappaleet: 2.0 Ohjeet käyttöä varten ja 3.0 Toimintaohjeet. Nämä kappaleet sisältävät tietoa, jonka tarkoituksena on suojella käyttäjää, ympäristöä ja laitetta. 2.1 Käynnistys Varmista, että korkeapainepesulaitteesi on vahingoittumaton, kun purat sen kuljetuspakkauksesta. Mikäli havaitset vaurioita, ota yhteys ALTO-jälleenmyyjääsi. Tarkista liitäntäkaapeli: Liitäntäkaapelin eristeen pitää olla täysin virheetön, eikä halkeamia saa esiintyä. Tarkasta käyttöjännite: Vertaa tyyppikilven käyttöjännitearvoa verkkojännitearvoon. Virrankulutus, sulake: Valitse sopiva esisulake tyyppikilven arvojen perusteella. VIRTAKYTKENTÄ Pesulaitteen väärä kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun. 1. Kytke pesulaite aina maadoitettuun pistorasiaan. 2. Mikäli olet epävarma maadoituksen suhteen, ota yhteys sähköasentajaan oikeiden kytkentöjen varmistamiseksi. 3. Tarkasta jatkojohtojen kunto ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta jatkojohtoa. 4. Sähkökorjauksia on oikeutettu tekemään vain sähkömies, jolla on asianmukaiset luvat. Jatkojohto Jos käytät jatkojohtoa kolmivaiheisessa korkeapainepesulaitteessasi, jatkojohtimen poikkipinta-alan on vastattava seuraavan taulukon mittoja. (Taulukon arvot pätevät, kun syöttöjännite vastaa tyyppikilven jännitettä). m I 0<I<10 Amp 10<I<16 Amp ,5 mm 2 1,5 mm ,5 mm 2 2,5 mm 2 HUOM! Mikäli jatkojohto on tarpeen, sen pitää olla maadoitettu ja maadoituksen on oltava koko kytkentämatkalla turvallisuusmääräysten mukainen. 5. Jatkojohdon, pistorasian ja -tulpan on oltava turvallisuusmääräysten mukaiset. 6. Käytä aina pesulaitteesi kaapelin kanssa saman tyyppistä jatkokaapelia, ts. jatkokaapelin on oltava maadoitettu ja sen on sovelluttava ulkokäyttöön. Mikäli olet epävarma, kysy lisätietoja sähköasentajalta tai ALTO-jälleenmyyjältä. 7. Kaapeliliitokset on pidettävä kuivina ja irti maasta. 8.Tarkista jatkojohdon kunto ennen käyttöä äläkä käytä viallista jatkojohtoa. 2.2 Käyttö Pesulaite tuottaa korkeapaineista kuumaa vettä ja höyryä, mistä johtuen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. Oman ja muiden turvallisuuden kannalta on tärkeää, että seuraavia ohjeita noudatetaan: 1. VAROITUS! Älä koskaan suuntaa korkeapainesuihkua ihmisiä, eläimiä, sähköjohtoja tai pesulaitetta kohden. 2. VAROITUS! Älä koskaan käytä korkeapainepesulaitetta jonkun henkilön päällä olevien vaatteiden tai jalkineiden pesuun. 3. Suositelemme suojalasien käyttöä. 4. Älä käytä pesulaitetta, mikäli olet paljain jaloin tai jaloissasi on sandaalit. 5. VAROITUS! Mikäli puhdistettavasta materiaalista irtoaa kiinteitä partikkeleita, on jokaisen lähistöllä olevan henkilön käytettävä riittäviä suojaimia. Myös muut lähistöllä olevat vaurioituvat kohteet on suojattava. 51

6 Turvallisuustoimenpiteet ja varoitukset FIN 6. Ohjeiden mukaan alle 18-vuotias ei saa käyttää pesulaitetta, jonka pumppupaine on yli 70 bar. 7. Vain pesulaitteeseen perehtynyt henkilö saa käyttää sitä. 8. Älä käynnistä pesulaitetta ennen kuin korkeapaineletku on oikein asennettu. 9. Pidä kiinni suihkuputkesta ja pesukahvasta, koska korkeapainesuihkun vastavoima vaikuttaa niihin. 10. Sammuta pesulaite työtaukojen ajaksi ja lukitse pesukahvan liipaisin pesukahvassa olevalla varmistimella. Näin estät pesulaitteen tahattoman käytön. 11. Käytä pesukahvan liipaisinta ainoastaan käsin. Älä koskaan käytä muuta tapaa. 12. Vältä vaurioittamasta korkeapaineletkua. Älä aja letkun yli autolla, estä letkun puristuminen ja vältä solmuja sekä vetorasitusta. Pidä letku poissa öljystä, terävistä ja kuumista kohteista. 13. Sammuta pesulaite ja sulje tulovesihana ennen kuin irrotat korkeapaineletkun. Älä irrota korkeapaineletkua pesulaitteen käydessä. 14. Älä koskaan irrota korkeapaineletkua, kun veden lämpötila on yli 50 C (palovammariski) tai pesulaitteen käydessä. Sammuta korkeapainepesulaite ja sulje tulovesihana ennen kuin irrotat korkeapaineletkun. 15. Sammuta pesulaite käyttökytkimestä ennen kuin irrotat pistotulpan sähköverkosta. 16. Vältä vaurioittamasta liitäntäkaapelia. Älä aja kaapelin yli autolla, estä kaapelin puristuminen, vältä solmuja ja vetorasitusta. Pidä kaapeli irti terävistä ja kuumista kohteista. 18. Älä koskaan käytä pesulaitetta räjähdysvaarallisissa olosuhteissa. 19. VAROITUS! Käytä ainoastaan alkuperäisiä ALTO-suuttimia sekä korkeapaineletkuja (letkussa on merkintä maks. lämpötila 150 C). 20. Käytä vain ALTO-lisävarusteita. 21. Älä käynnistä pesulaitetta, jos epäilet pesulaitteen, letkujen tai lisävarusteiden olevan jäässä, koska se voi johtaa vaurioihin. 22. Käynnissä olevaa pesulaitetta ei saa peittää. 23. Öljypolttimen polttokaasut ovat terveydelle vaarallisia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta sisäkäytössä. 24. VAROITUS! Väärän polttoaineen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita! 25. Koneen on aina oltava valvonnan alaisena sitä käytettäessä. 26. Huomaa, että moottorin pyörimissuunnan on oltava oikea, jotta öljypolttimen ilmanotto toimii suunnitellusti. Moottorin pyörimissuunta vastaa vaihejärjestystä. PALOVAARA * Pidä kuumavesipesulaite vähintään 1 m päässä rakennuksista ja muista laitteista käytön aikana. * Älä koskaan sijoita käyvää kuumavesipesulaitetta palavien tuotteiden (esim. bensiini) läheisyyteen. * Älä sijoita pesulaitetta kuumentuvien pintojen välittömään läheisyyteen (esim. polttimet ja lämmittimet). 2.3 Yleistä 1. Ilman erikoisvarusteita asbestipintojen pesu on kielletty. 2. Alkoholin, huumeiden ja voimakkaiden lääkkeiden vaikutuksen alaisena oleva henkilö ei saa käyttää korkeapainepesulaitetta. 3. Älä koske sähköliitäntöihin, jos kätesi ovat märät. 4. VAROITUS! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi turvallisesti yhdessä ALTO-pesuaineiden kanssa. Muut pesuaineet voivat aiheuttaa käyttö- ja turvallisuusongelmia. 5. Noudata pesuaineiden valmistajan antamia ohjeita, mikäli käytät pesuaineita. 6. Irrota kone sähköverkosta ennen huoltoa ja puhdistusta. 7. Älä käytä laitetta mikäli sähköjohto, pesuletku tai muut sellaiset osat ovat vaurioituneet. 8. Vaurioituneen sähköjohdon saa asentaa vain ALTO-koulutuksen saanut ammattitaitoinen asentaja tai sähköasentaja. 52

7 Turvallisuustoimenpiteet ja varoitukset FIN 9. Käyttäjän tulee noudattaa kaikkia korkeapainepesun kansallisia turvallisuusmääräyksiä. 10. Pidá suuttimen etäisyys puhdistettavasta pinnasta sopivana, jotta pestävä pinta ei vahingoitu ja pesutulos on paras mahdollinen. Säilytä nämä käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten. 53

8 3.0 KÄYTTÖOHJEET FIN 3.1 LIITÄNNÄT 1. Korkeapaineletku 1 6 Käytä ainoastaan merkinnällä, maks. lämpötila 150 C, varustettuja ALTOkorkeapaineletkuja. Jatkoletkun maksimipituus on 10 m. Korkeapaineletkussa tulee olla merkinnät suurimmasta sallitusta käyttöpaineesta ja veden lämpötilasta (150 C). Korkeapaineletku kiinnitetään pesulaitteen korkeapaineliitäntään (1) pikaliittimellä (6). Suurin korkeapaineletkun pituus on 20 m. 2. Tulovesiliitäntä 2 Letkun minimipituus on 6 m ja halkaisija ½". Puhdista tulovesisuodatin kuukausittain. Tuloveden maksimipaine on 10 bar. Poista epäpuhtaudet tulovesiletkusta laskemalla vettä letkun läpi ennen kuin kytket tulovesiletkun pesulaitteeseen. Puhdista letkunliittimet. Liitä tulovesiletku tulovesiliitäntään (2).Tulovesimäärän on oltava vähintään 720 l/h (12 l/min). Asenna vesisuodatin, mikäli syöttöveteen voi joutua hiekkaa esim. kaivosta. ALTO-jälleenmyyjältä saat tietoja lisäsuodattimista. HUOM!Tulovesiliitännän on täytettävä Suomen rakentamismääräyskokoelman D1 vaatimukset. 3. Sähköliitäntä Käytä ainoastaan asetusten mukaista maadoitettua kytkentää. Tarkasta jännite, sulakekoko, liitäntäjohto ja jatkojohto kohdan»2.1 Käynnistys«mukaisesti. 54

9 KÄYTTÖOHJEET FIN 4. Polttoaineen lisäys 4 Käytä kevyttä polttoöljyä tai dieselöljyä. VAROITUS! Väärän polttoaineen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita! 5 Säiliön tilavuus: 15 litraa. Täytä polttoainesäiliö polttoaineen täyttöaukossa olevan sihdin (4) läpi. Säiliön tilavuus on 15 l. Käytä ainoastaan kevyttä polttoöljyä tai dieselöljyä. Polttoaineen määrä on luettavissa ilmaisimesta (5). Tarkista polttoainemäärä, mikäli öljypoltin pysähtyy. Huolehdi, että säiliössä on vähintään 5 l polttoainetta. Älä käytä konetta kuumavesiasennossa polttoainesäiliö tyhjänä, sillä polttoainepumpun käyttöikä laskee tällöin. 5. Pesukahva ja varusteet 7 9 Puhdista suihkuputken liitin liasta aina kun suihkuputki on ollut irti. Vedä eteenpäin pesukahvassa (7) olevaa harmaata pikalukkoa. Aseta suihkuputken (9) liitin pikalukkoon ja paina suihkuputkea pesukahvaa vasten. Vapauta pesukahvan pikalukko. Varmista suihkuputken kiinnittyminen pesukahvaan vetämällä suihkuputkea irti pesukahvasta. Lisävarusteet kiinnittyvät pesukahvaan samalla tavalla kuin suihkuputki. Korkeapainesuihkusta aiheutuva vastavoima selviää kohdasta»1.2 Tekniset tiedot«. 6. Pesuaineet ja annosteluyksikkö Käytä vain ALTO-pesuaineita. Voimakkaat pesuaineet saattavat vaurioittaa laitetta ja ympäristöä. Huuhtele pesuainejärjestelmä imemällä puhdasta vettä pesuaineinjektorin läpi jokaisen käyttökerran jälkeen. Pesuaineinjektorin läpi voidaan levittää pesuainetta matalapaineella. Täytä säiliö puhdistusaineella (11). Suodattimella varustettu imuletku (12) vedetään ulos ja asetetaan puhdistusainesäiliöön. Annostus on portaattomasti säädettävissä (asteikko 0...5) ja haluttu seossuhde saavutetaan kääntämällä valitsinta (10) ohjauspaneelissa. Maksimiannostus on noin 5 %. Pesuaineen käytön jälkeen injektori on huuhdeltava imemällä puhdasta vettä pesuainejärjestelmän läpi noin minuutin ajan. Pesuaineen säätimen on oltava asennossa 5. Käännä annosteluvalitsin asentoon 0, kun et käytä pesuainetta. 55

10 KÄYTTÖOHJEET FIN 7. Vedenpehmennysaine ALTO No Scale Vaalea osoitus: riittämätön määrä (No Scale) 13 Tumma osoitus: riittävä määrä (No Scale) Käytä vain ALTO No Scale -vedenpehmennysainetta. Kattilakiven muodostuminen lämmityskierukkaan vältetään käyttämällä vedenpehmennysaineena ALTO No Scalea, jota ALTO-jälleenmyyjät myyvät. Täytä vedenpehmennysainetta täyttöaukkoon (13), mistä se johdetaan sopivina annoksina virtaavan veden joukkoon. Vedenpehmennysaineen annostuksen riittävyys ilmenee osoittimesta (14). Osoittimen väri muuttuu tummasta vaaleaksi silloin, kun pehmennysainetta on liian vähän. 3.2 KÄYNNISTYS 16 Käynnistä kääntämällä kytkin asentoon - I -. Avaa vedentulo ja käännä käynnistyskytkin (16) asentoon - I -. Tässä asennossa kone on valmis käytettäväksi kylmävesipesuun. Älä käynnistä pesulaitetta ennen kuin korkeapaineletku on asennettu kunnollisesti paikoilleen. 3.3 KÄYTTÖ 8 7 Pidä kiinni sekä suihkuputkesta että pesukahvasta. Lukitse pesukahva, kun lopetat pesun. Pesukahvassa (7) olevan liipaisimen painallus kytkee ohikierrolla käyvän pesulaitteen toimintaan. Heti käynnistymisen jälkeen paine saattaa olla hieman epävakaa, koska korkeapainepumpussa on ilmaa. Lyhyen käyttöjakson jälkeen ilma poistuu ja paine tasaantuu.anna tarvittaessa koneen käydä suihkuputki irrotettuna kunnes kaikki ilma on poistunut tulovesiletkusta ja pumpusta. Kun et pese pesulaitteellasi, varmista pesukahvan liipaisin kääntämällä varmistin (8) asentoon 0. HUOM: Koneessa on automaatinen start/stp -toiminto. Kone pysähtyy, kun pesukahvan liipaisin vapautetaan. Tämän jälkeen kone käynnistyy painamalla liipaisimesta. 56

11 KÄYTTÖOHJEET FIN 3.4 LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ 16 Kylmävesialue: 0-40 C Kuumavesialue: C Höyryalue: 150 C Säädä lämpötilasäätimellä (16) haluttu lämpötila. Mikäli lopetat pesun kuumavesi- tai höyrypesuun, jäähdytä pesulaite laskemalla kylmää vettä sen läpi kunnes pesulaitteen lämpötila laskee alle 50 C. Jäähdytys 80 o C:sta 50 o C:een kestää noin 2 minuuttia kylmävesiasennossa. TÄRKEÄÄ (vain 30HA MASTER): Säädä yli 80 C lämpötilat vain silloin, kun et paina pesukahvan liipaisinta. Kun valitset yli 80 C lämpötiloja, alenee korkeapaineveden määrä automaattisesti. Saat uudelleen täyden vesimäärän, kun alennat korkeapaineveden todellisen lämpötilan alle 80 C ja vapautat pesukahvan liipaisimen. Korkeapaineveden jäähdyttäminen maksimilämpötilasta (150 C) täyden vesimäärän saavutuslämpötilaan kestää noin minuutin. Sähkömoottorin pyörimissuunta Sähkömoottorin pyörimissuunnan on oltava oikea, jotta varmistetaan polttimen riittävä ilmansaanti. Katso korjausohje kohdasta»7.0 Vianetsintä«, mikäli moottorin pyörimissuunta on väärä eikä ilmaa poistu pakoputkesta kuumavesikäytössä (pakoputkesta poistuu ainoastaan nokea). 3.5 SUIHKUPUTKI, PAINEENSÄÄTÖ, PESUAINEEN KÄYTTÖ 9 Käännä paineensäätöventtiiliä: - myötäpäivään (B): korkeapaine - vastapäivään (A): matalapaine/pesuaineen levitys Suihkuputkessa on kaksi suutinta, korkeapainesuutin ja matalapainesuutin. Kun paineensäätöventtiili on kiinni (käännetty myötäpäivään - B), vain korkeapainesuutin on käytössä. Kun paineensäätöventtiili on aivan auki (käännetty vastapäivään - A), molemmat suuttimet ovat käytössä. Tässä tilassa voidaan levittää pesuaine. Painetta voidaan säätää näiden kahden ääritilan välillä portaattomasti. 57

12 KÄYTTÖOHJEET FIN 3.6 KÄYTÖN LOPETUS 16 Palovammavaara! Älä koskaan irrota korkeapaineletkua veden lämpötilan ollessa yli 50 C. Käännä lämpötilan säätö (16) kylmälle vedelle ja suihkuta kylmää vettä kunnes korkeapaineveden lämpötila laskee alle 50 C. Jäähdytys 80 o C:sta 50 o C:een kestää noin 2 minuuttia kylmävesiasennossa. Sulje tuloveden syöttö ja käännä käynnistyskytkin (16) O-asentoon. Tämän jälkeen voit irrottaa korkeapaineletkun. 3.7 KULJETUSOHJEET Nosturilla nostettaessa on käytettävä nostoliinoja. Käsin tapahtuva nosto: Nosta käsin neljästä nuolella merkitystä paikasta. Nosturilla tapahtuva nosto: Pesulaitetta nosturilla nostettaessa on käytettävä nostoliinoja. Aseta nostoliinat vinosti ristikkäin koneen alta. Älä koskaan nosta työntökahvasta (17). Autokuljetus: Kuljeta kone aina normaalissa pystyasennossa. Kiinnitä pesulaite kuljetuksen ajaksi ja kytke kääntyvän pyörän (19) jarru. 58

13 3.8 SÄILYTYS KÄYTTÖOHJEET FIN Säilytä tiloissa, joiden lämpötila on yli 0 C tai pakkassuojattuna. Pesulaite varastoidaan tiloissa, joiden lämpötila on yli 0 C. Tyjennä pesulaite vedestä ennen varastointia seuraavasti: 1. Irrota tulovesiletku sekä suihkuputki ja tyhjennä ne vedestä. 2. Käynnistä pesulaite ja anna sen käydä pesupistoolin liipaisin alaspainettuna, kunnes kaikki vesi on poistunut. Mikäli varastoit pesulaitteen tiloissa joiden lämpötila saattaa laskea alle 0 C, pesulaite täytyy pakkassuojata jäänestoaineella lisävarusteena saatavan liitoskappaleen avulla (ks. lisävarusteluettelo). Noudata liitoskappaleen käyttöohjeita. Kelaa korkeapaineletku ja sähkökaapeli ja sijoita ne työntökahvan (17) pitimiin. Säilytä suihkuputkea pitimessään (18). 3.9 KONEEN TURVALAITTEET Moottorin suojaus: Kone on varustettu ylivirtasuojalla, joka pysäyttää pesurin, mikäli moottori ja pumppu on ylikuormittunut. Pesurin voi käynnistää uudelleen ylivirtasuojan palauduttua ja kun ylikuormituksen syy on poistettu. Pumppu: Pumpussa on ohikiertoventtiili ja start/stop -automatiikka. Moottori pysähtyy aina, kun pesukahvan liipaisin vapautetaan, joten vesi ei kierrä pumpun sisällä. Kone käynnistyy uudelleen painamalla pesukahvan liipaisimesta. Pumppu on lisäksi varustettu ylipaineventtiilillä, joka takaa, ettei pumpun paine nouse yli tehtaalla asetetun arvon. Ylipaineventtiili on sinetöity, eikä sitä saa säätää muu kuin koulutettu ALTO-asentaja. Termostaatti: Veden lämpötilaa valvotaan mekaanisella termostaatilla, joka on tehtaalla tarkkuutettu, eikä sitä saa säätää. Termostaattiyksikkö sisältää myös polttimen säätöyksikön. Veden lämpötilan turvakytkin: Käsipalautteinen lämpötilakytkin mittaa kierukkaan tulevan veden lämpötilaa. Se katkaisee polttoaineen ja No Scalen tulon, kun veden lämpötila ylittää 60 o C. Pesuria voi tällöin käyttää vain kylmävesiasennossa. 59

14 4.0 KÄYTTÖALUEET JA TYÖMENETELMÄT FIN 4.1 KÄYTTÖALUEET Tämän korkeapainepesulaitteen tärkeimmät käyttöalueet ovat: Maatalous Kuljetusala Rakennusala Teollisuus Huolto Koneiden, työvälineiden, eläinsuojien ja rakennusten pesu. Autojen sekä moottoritilan yms. pesu. Rakennusten korjaukset, pesu ja rasvanpoisto ajoneuvoista, laitteista, rakennuksista yms. Pesu ja rasvanpoisto koneista ja kulkuneuvoista. Rasvanpoistotyöt ja ajoneuvojen pesu. 4.2 KÄYTTÖPAINE Voit käyttää korkeapainepesulaitettasi sekä korkea- että matalapaineella. Vakiomallisessa suihkuputkessa käyttöpainetta voidaan säätää paineensäätöventtiilillä. Matalapaine Korkeapaine Välipaineet Käytetään pääasiassa pesuaineen levityksen yhteydessä ja pesutapahtuman loppuvaiheessa. Käytetään pesun aikana. Valitse aina sopiva paine pestävän pinnan mukaan. 4.3 PUHDISTUSAINEET Pesuaineiden ja korkeapaineveden yhdistelmällä saavutetaan mitä parhain pesutulos. Tätä tarkoitusta varten ALTO tarjoaa pesuainevalikoiman, joka on kehitetty juuri korkeapainepesua varten. ALTO-pesuaineita on saatavana useisiin eri käyttökohteisiin. ALTO-pesuaineet ovat vesipohjaisia eivätkä ne sisällä fosfaatteja. Nykyisten vaatimusten mukaisesti ALTO-pesuaineissa käytetään pinta-aktiivisina aineina tensidejä, jotka ovat luonnossa helposti hajoavia. Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteys ALTO-jälleenmyyjään. Pesuaineen käyttömenetelmä ja annostus ilmenee parhaiten pesuaineen tuote-etiketistä. Annostuksen voit säätää pesuaineen säätimestä. 4.4 PUHDISTUSAINEEN ANNOSTUS Korkeapainepesulaitteeseen rakennettu pesuaineinjektori mahdollistaa pesuaineen sekoittamisen pesulaitteen läpi kulkevaan veteen ainoastaan silloin, kun paineensäädin on matalapaineasennossa. Pesuaineen annostusta voidaan muuttaa portaattomasti välillä 0...5% (ks. myös kohta 3.1.6). Siirtyminen pesuaineen levityksestä korkeapainepesuun tapahtuu helpoiten suihkuputkessa olevalla paineensäätimellä. Matalapaineella voit levittää pesuainetta ja korkeapaineella pesuaineen syöttö katkeaa automaattisesti. Vaahtopesua varten asenna vaahtoinjektori pesulaitteen ja korkeapaineletkun väliin. Aseta vaahtoinjektorin imuletku vaahtopesuainesäiliöön ja vaahdotussuihkuputki pesukahvaan. Nyt pesulaitteesi on valmis vaahtopesuaineen levitykseen. Vaahdon levityksen jälkeen vaihda vaahdotussuihkuputki takaisin kaksoissuihkuputkeen, jonka jälkeen voit aloittaa lopullisen pesun. 60

15 KÄYTTÖALUEET JA TYÖMENETELMÄT FIN 4.5 TYÖMENETELMÄT Korkeapainepesulaitteesi on kehitetty niin sanottuun kaksivaiheiseen pesuun: VAIHE 1: VAIHE 2: Pesuaineen levitys Korkeapainepesu Käytännössä toteutettava työsuoritus riippuu pesukohteesta. Lähtökohdaksi annamme muutamia hyväksi havaittuja ohjeita. 1. Levitä pesuaine matalapaineella. Valitse pesukohteen mukaan tarvittava pesuaineen annostusmäärä. Annostusmäärän voit säätää pesuainesäätimestä. 2. Anna pesuaineen vaikuttaa likaisella pinnalla muutama minuutti ennen korkeapainehuuhtelua. 3. Korkeapainepesu. Pese kaikki pinnat korkeapaineella. 4. Tarvittaessa suorita jälkihuuhtelu. Jälkihuuhtelulla varmistat, että kaikki epäpuhtaudet poistuvat. Pesutapahtuman yhteydessä paras mahdollinen tulos saavutetaan seuraamalla seuraavia ohjeita: Ohje 1: Levitä pesuaine kuivalle pinnalle. Mikäli pestävä pinta kastellaan ennen pesuaineen levitystä, saattaa pesuaineen imeytyminen likaisella pinnalla jäädä vajaaksi ja pesuaineen vaikutus heikkenee. Ohje 2: Levitä pesuaine alhaalta ylöspäin, mikäli puhdistat suurta pystysuoraa pintaa. Näin menetellen varmistat ettei pesuaine valu kuivan pinnan poikki jättäen siihen tummia juovia. Ohje 3: Suorita korkeapainepesu siten, ettei poistuva vesi pääse niille pinnoille, joita et vielä ole pessyt. Tällä varmistat sen, että pesuaine vaikuttaa koko tehollaan silloin, kun korkeapainevesi poistaa sen. 5.0 JÄTTEENKÄSITTELY Korkeapainepesurissa on osia, jotka voivat olla haitallisiä ympäristölle, mikäli ne hävitetään epäasiallisesti. Näitä osia ovat öljy, maalatut/sinkkipinnoitetut osat sekä muovi/muovipäällysteiset osat. Noudata ympäristönsuojelusäännöksiä vaihtaessasi pesurin osia tai hävittäessäsi koko koneen. Suosittelemme osien keräämistä asianmukaiseen koontipaikkaan tai kierrätykseen. 61

16 6.0 HUOLTO FIN 6.1 YLEISTÄ Valtuutetun ALTO-huoltopisteen tekemä säännöllinen huolto varmistaa korkeapainepesulaitteesi toimintakunnon. Pesulaitteen ja varusteiden häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi on syytä tehdä seuraavat helpot toimenpiteet: Ennen kuin asennat tulovesi- tai korkeapaineletkun pesulaitteen pikaliittimeen, puhdista pikaliittimet liasta ja hiekasta. Ennen kuin liität suihkuputken tai lisävarusteita pesukahvaan, käynnistä pesulaite hetkeksi, jotta pesukahvan liitoksessa mahdollisesti olevat epäpuhtaudet poistuvat. Puhdista myös varusteiden tai suihkuputken pikaliitin hiekasta ja muista epäpuhtauksista. Pesuaineen käytän jälkeen huuhtele pesuaineinjektori imemällä injektorin läpi puhdasta vettä. Tulovesisuodattimen puhtaus on tarkastettava vähintään kerran kuukaudessa. Säilytä pesulaitetta tiloissa, joiden lämpötila on yli 0 C. Mikäli pesulaite vahingossa jäätyy, sitä ei saa käynnistää. Sulata pesulaite, letkut ja lisävarusteet ennen käynnistystä. Katso kohta»3.8 säilytys, jäätymisenesto«. 6.2 KATTILAKIVEN POISTO Mikäli käytät aina ALTO:n vedenpehmennysainetta (No Scale), kattilakiven poistotarve minimoituu. Veden kovuuden ollessa yli 15 dh (saksalainen veden kovuuden mittayksikkö) on kattilakiven poisto tehtävä vähintään kerran vuodessa. Kattilakiven poistotarpeen ilmaisee alentunut lämmitysteho. Kattilakiven poisto: 1. Irrota korkeapaineletku 2. Avaa tulovesihana 3. Aseta pesuaineen imuletku (12) kattilakiven poistoaineeseen "ALTO Stonex". 4. Säädä pesuaineen annostus asteikon kohtaan 5. (Katso kohta 3.1.6) 5. Säädä veden lämpötila kylmävesialueelle ja käynnistä pesulaite. 6. Pysäytä pesulaite, kun pesulaitteesta ulostuleva vesi on värjäytynyt kattilakiven poistoaineen väriseksi. Varoitus: Seos voi olla syövyttävää! 7. Anna pesulaitteen seistä 20 minuuttia. 8. Aseta pesuaineen imuletku (12) säiliöön, joka sisältää puhdasta vettä. 9. Käynnistä pesulaite ja anna sen käydä minuuttia kattilakiven poistoaineen poistamiseksi järjestelmästä. 10. Toista kohtien toimenpiteet, mikäli yksi kattilakiven poistokierros ei ollut riittävä. 11. Säädä pesuaineen annostus "0"-asentoon ja pesulaitteesi on käyttövalmis. Huom! Suorita aina kattilakiven poisto ohjeiden mukaisesti. 6.3 SUUTTIMEN PUHDISTUS Tukkeutunut suutin aiheuttaa pumppupaineen nousun ja siksi suutin on puhdistettava välittömästi. 1. Sammuta pesulaite ja irrota suihkuputki. 2. Puhdista suutin ALTO-suutinpuhdistustyökalulla, n:o TÄRKEÄÄ: Käytä työkalua ainaostaan pesulaitteesta irrotettuun suihkuputkeen. 3. Huuhtele suihkuputki virtaukselle vastakkaiseen suuntaan. 4. Mikäli pumppupaine on yhä liian korkea, toista kohdat

17 7.0 VIANETSINTÄTAULUKKO FIN Olet valinnut huippulaatua olevan pesulaitteen. Välttyäksesi turhilta huoltokäynneiltä käy läpi vianetsintätaulukko ennen kuin otat yhteyden ALTO-huoltopisteeseen. Vika Syy Korjaus Pesulaite ei käynnisty Sulake palanut Vaihda sulake. Ei sähkökytkentää Kytke pistoke. Viallinen jatkokaapeli Kokeile ilman jatkokaapelia. Viallinen pistorasia Kokeile toista. Pesulaite ei käynnisty tai Käynnistyskytkimen Anna jäähtyä. Tarkista seuraavat kolme pysähtyy itsestään ylivirtakytkin on lauennut kohtaa ja käynnistä. - Uudelleenkäynnistys on 1) Väärä käyttöjännite Vertaa tyyppikilpeen (ks. kohta 1.1). mahdollista 60 s kuluttua 2) Jatkokaapeli väärin Vaihda oikeantyyppiseen (ks. kohta 2.1). mitoitettu 3) Suutin osittain Puhdista suutin (ks. kohta 6.3). tukkeutunut Sulake/sulakkeet palaneet Vaihda ja vertaa laitteen nimellisvirtaan (tyyppikilpeen). Paine vaihtelee ja sykkii Riittämätön tulovesimäärä Tarkasta tuloveden määrä - minimi 12 l/min. Letkun min.halk. 1/2". Pumpussa ilmaa Käytä konetta pesukahvan liipaisin alaspai nettuna ilman suihkuputkea kunnes paine on vakaa. Vesisuodatin tukkeutunut Puhdista tulovesisuodatin.ks. kohta 6.1. Paine vaihtelee minimin ja Suutin tukkeutunut tai Puhdista suutin, ks. kohta 6.3. maksimin välillä karstoittunut Vastapaine letkuissa ja lisävarusteissa liian korkea Kierukassa kattilakiveä Irrota jatkoletku tai lisävarusteet ja yritä vakioletkullia uudelleen. Pisin suositeltava jatkoletku 10 m. Vältä pitkissä jatkoletkuissa monia liittimiä. Katso toimintaohjeet kohdasta 6.2 kattilaki ven poisto Ei työpainetta Suutin tukkeutunut Puhdista suutin (ks. kohta 6.3). Ei syöttövettä Tarkista vedentulo laitteelle. Letku tai suihkuputki jäätynyt Anna sulaa. Poltin ei syty Turvakatkaisin lauennut Vakava vika öljypolttimen ohjausjärjestelmäs sä. ALTO-asentaja korjaa. Konetta voidaan käyttää kylmävesipesurina. Polttoainesäiliö tyhjä. Täytä säiliö ja pidä siellä aina vähintään 5 l polttoainetta. Polttoaineen imusuodatin Puhdista suodatin (ks. kohta 6.1.) tai anna tukkeutunut ALTO-asentajan korjata. Polttimesta tulee nokea Väärä vaihejärjestys Anna sähköasentajan vaihtaa vaihejärjestys. Riittämätön veden Kierukassa on kattilakiveä Poista kattilakivi (ks. kohta 6.2). lämmitysteho Ota yhteys valtuutettuun ALTO-huoltopisteesen, mikäli muita vikoja ilmenee. Asiakaspalvelu: Oy Tecalemit Ab puh: Hankasuontie 13 fax: PL 78 Helsinki 63

18 ALTO ja ympäristönsuojelu FIN Tämä ALTO-korkeapainepesulaite on valmistettu ottaen huomioon ympäristönsuojelulliset näkökohdat. Valmistuksessa pyritään käyttämään materiaaleja jotka eivät saastuta eivätkä kuluta luontoa. Suurin osa pesulaitteen materiaaleista on ympäristöystävällistä polypropyleenimuovia, joka soveltuu myös raaka-aineeksi uusiokäyttöön. Uudelleen käytettäväksi tarkoitetut muoviosat on merkitty kierrätyssymboleilla ja materiaalimerkinnöillä (PP). Korkeapainepesulaitteen voitelujärjestelmä on suljettu kokonaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että pesulaitteen öljyjä ei tarvitse vaihtaa. Öljyt vaihdetaan ainoastaan peruskorjauksen yhteydessä. Tämän korkeapainepesulaitteen tuotannossa on käytetty uudenaikaisinta valmistustekniikkaa. Tarpeettomien lisäaineiden käytöstä on luovuttu ja koekäyttö tehdään kierrätetyllä vedellä. > PP < Haluamme laatia ALTO-käyttöohjeet parhaalla mahdollisella tavalla, mutta tiedämme, että voimme parantaa niitä edelleen. Otamme mielellämme vastaan huomautuksia ja parannusehdotuksia joko maahantuojalle Oy Tecalemit Ab, Hankasuontie 13, HELSINKI tai valmistajalle ALTO Danmark A/S, "Manual", Industrikvarteret, DK-9560 Hadsund, Danmark. 64

19 d (00.04) Printed in Denmark Copyright 2000 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret 9560 Hadsund Tel.:

HIGH FLOW Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje...

HIGH FLOW Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje... www.alto-online.com HIGH FLOW DK N S FIN Instruktionsbog... 3-14 Instruksjonsbok... 15-26 Instruktionsbok... 27-38 Käyttöohje... 39-50 14 10 1 2 1-2 3 1 2 5 8 12 7 4 9 15 6 HIGH FLOW 13 11 TÄRKEÄÄ: Lue

Lisätiedot

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57

40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57 TÄRKEÄÄ! Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käynnistät pesulaitteen ensimmäisen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 Pesukoneen kuori kestävää muovia 2 Likavesisäiliö (17) 3 Kantokahvasyvennys 4 Johto 5 Painemittari 6 Pidike likavesisäiliölle 7 Varoitusvalo

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC2000EGP. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC2000EGP käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen

Tuotekuvaus. Asennus. Purkaminen TF 50 HV-F E87 264 01 Käyttöohje TF 50 HV-F TF 50 HV-F Til.nro: E87 264 01 Lue kunkin koneen mukana toimitettavat turvallisuusohjeet parhaan käyttöturvallisuuden takaamiseksi. Lue käyttöohje, ennen kuin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PAINEPESURI DAR 0354 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! TEKNISET TIEDOT Mallinumero...DAR

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

Clen Royal 2117. Vaativan ammattilaisen valinta kun tarvitaan tehoa ja kestävyyttä. Runsas vesimäärä ja paine esim. ajoneuvojen puhdistamiseen!

Clen Royal 2117. Vaativan ammattilaisen valinta kun tarvitaan tehoa ja kestävyyttä. Runsas vesimäärä ja paine esim. ajoneuvojen puhdistamiseen! Clen Royal 2117 Vaativan ammattilaisen valinta kun tarvitaan tehoa ja kestävyyttä. Runsas vesimäärä ja paine esim. ajoneuvojen puhdistamiseen! Messinkipäätyinen rivimäntäpumppu keraamisilla männillä ja

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PAINEPESURI DAR 0352 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

30HA COMPACT 30HA COMPACT I

30HA COMPACT 30HA COMPACT I ALTO HEADQUARTERS ALTO U.S. Inc. 390 South Woods Mill Road Suite 300 Chesterfield USA-Missouri 63017-3433 Tel.: (+1) 31 42 05 12 20 Fax: (+1) 31 42 05 15 44 SUBSIDIARIES/DIVISIONS AUSTRALIA ALTO Overseas

Lisätiedot

HVA/HVM KÄYTTÖOHJE UM_FI. Part No.: 1764191_01

HVA/HVM KÄYTTÖOHJE UM_FI. Part No.: 1764191_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764191_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 3 Johdanto...3 Varoitukset...3 Varotoimenpiteet...3 Käyttötarkoitus...3 Tiedot & paino...4 YLEISKUVA OSISTA... 5 ASENNUS JA KÄYTTÖÖNOTTO...

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PAINEPESURI DAR 0353 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! TEKNISET TIEDOT Mallinumero...Dar

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV

TF 15HV TF 15 HV TF 15 HV Käyttöohje TF 15HV TF 15 HV E87 264 08 TF 15 HV Tuotenro: E87 264 08 Täydellinen ilmanjakajalla varustettu kone. Turvallisuuden varmistamiseksi on koneen mukana toimitetut turvaohjeet luettava. Lue käyttöohje,

Lisätiedot

Tutustu huolellisesti ohjeisiin ennen koneen käyttöönottoa!

Tutustu huolellisesti ohjeisiin ennen koneen käyttöönottoa! Korkeapainepesurit Tutustu huolellisesti ohjeisiin ennen koneen käyttöönottoa! Tekniset tiedot Työpaine portaaton säätö Max.sallittu ylipaine veden virtaus nimellispaineella Suuttimen koko(kapea) Vesisäiliön

Lisätiedot

Puhdasta korkeapaineella. Ohjeita korkeapainepesurin käyttöön

Puhdasta korkeapaineella. Ohjeita korkeapainepesurin käyttöön Puhdasta korkeapaineella Ohjeita korkeapainepesurin käyttöön Sisältö Luonnollisesti korkeapaineella s. 3 Miten korkeapainepesuri toimii s. 4 Käyttökohteet s. 5 Suomi Miten puhdistan sammaloituneet pihalaatat

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

K 2 CAR & HOME K 2 CAR & HOME, 1.673-225.0, 2015-11-11

K 2 CAR & HOME K 2 CAR & HOME, 1.673-225.0, 2015-11-11 K 2 CAR & HOME Kompakti ja näppärä painepesuri on erittäin monipuolisesti varusteltu. vakiona on 4 m paineletku suihkuputki ja rotojet suutin. Autosetti sisältää pesuharjan ja 0,3 l vaahtosuuttimen sekä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC1500. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC1500 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

CLEN R 200/21 KÄYTTÖOHJE

CLEN R 200/21 KÄYTTÖOHJE CLEN R 200/21 KÄYTTÖOHJE Ennen laitteen käyttöönottoa lue oheiset käyttö ja huolto ohjeet kokonaisuudessaan. Laite täyttää konedirektiivien 89/392,89/336,73/2 sekä niihin tehtyjen muutosten ja liitteiden

Lisätiedot

K 4 PREMIUM K 4 PREMIUM, 1.180-310.0, 2015-03-29

K 4 PREMIUM K 4 PREMIUM, 1.180-310.0, 2015-03-29 K 4 PREMIUM Painepesurissa on kestävä ja taloudellinen vesijäähdytetty moottori. Kätevä varusteiden pikakiinnitys helpottaa käyttöä. Varustukseen kuuluu 6 metrin paineletku, vario power suihkuputki, rotojet-suutin,

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

K 2 PREMIUM HOME K 2 PREMIUM HOME, 1.673-300.0, 2015-03-23

K 2 PREMIUM HOME K 2 PREMIUM HOME, 1.673-300.0, 2015-03-23 K 2 PREMIUM HOME Pienen kokonsa ansiosta painepesuri on näppärä käytössä ja vie hyvin vähän säilytystilaa. Varusteet: T 50 terassipesuri, jolla tasopinnat puhdistuvat kätevästi ilman roiskeita, puhditusainetiiviste

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE

RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE Sisältö 1 Tekniset tiedot... 3 2 Ominaisuudet... 3 3 Käyttötarkoitus... 3 4 Näppäimet... 3 5 Käyttö... 4 5.1 Tavallinen täyttö... 4 5.2 Ylitäyttö... 4 5.3

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Kompaktisarja HD 5/11 C

Kompaktisarja HD 5/11 C Kompaktisarja HD 5/11 C Kätevän kokoinen, varmatoiminen, messinkipäätyisellä pumpulla varustettu ammattipesuri peruskäyttöön. Vakiovarusteet: 10 m Suihkuputki 400 mm Kolmitoimisuutin (0 /25 /40 ). Kiertyvät

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti ITE tyhjiöpumput Käyttöohje Sisältö Turvallisuusohjeet 3 Öljyntäyttö 3 Öljyn vaihto 3 Gas ballast 3 Toiminta 4 Osat 5 Tekniset tiedot 6 Takuu 7 3 T u r v a l l i s u u s o h j e e t Ennen ensikäyttöä täytä

Lisätiedot

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU 500 ILMAKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein ja huollat

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Nilfisk-ALTO C

Nilfisk-ALTO C 17-03-2005 Nilfisk-ALTO C 100.1 DA NO SV FI DE FR Instruktionsbog... 3-12 Instruksjonsbok... 13-22 Instruktionsbok... 23-32 Käyttöohje... 33-42 Betriebsanleitung... 43-53 Manuel d Instructions... 54-64

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot