40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57"

Transkriptio

1 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje

2 TÄRKEÄÄ! Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käynnistät pesulaitteen ensimmäisen kerran. Tämä korkeapainepesulaite tuottaa korkeapainevesisuihkun. Vesisuihku saattaa aiheuttaa vakavia loukkaantumisia mikäli turvallisuusohjeita ei noudateta. Tämän ohjeen täydellinen ymmärtäminen on tarpeen, jotta vältät loukkaantumisen tai lähistöllä mahdollisesti olevien ihmisten loukkaantumisen sekä pesukohteen ja itse pesulaitteen vahingoittumisen. NIMITYKSET 1. Liitäntäjohto 2. Syöttövesiliitäntä ja suodatin 3. Käyttökytkin 4. Öljyn tarkastus 5. Painemittari 6. Korkeapaineliitäntä 7. Tyyppikilpi 4 5 FI 3 Hakemisto FI 1.0 YLEISTÄ 1.1 Tyyppikilpi 1.2 Tekniset tiedot 2.0 OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN Turvallisuustoimenpiteet ja varoitukset 2.1 Valmistelut 2.2 Käyttö 2.3 Pesulaitteen turvalaitteet 2.4 Yleistä 3.0 ASENNUS 3.1 Lämpötila olosuhteet 3.2 Asennus etäisyys 3.3 Seinä asennus-perustan laatu 3.4 Syöttövesiliitäntä 3.5 Sähköliitäntä 3.6 Korkeapaineliitäntä 3.7 Ilmaus 4.0 KÄYTTÖOHJEET 4.1 Liitännät 1. Korkeapaineletku pesulaitteeseen 2. Korkeapaineletku ulosottopisteeseen 3. Pesukahva ja lisävarusteet 4. Suihkuputken valinta 5. Pesuaineet 4.2 Käynnistys 4.3 Käynnistysautomatiikka 4.4 Suihkuputki, paineensäätö 4.5 Käytön lopetus 4.6 Pakkassuojaus - asennus 5.0 KÄYTTÖOHJEET JA TYÖMENETELMÄT 5.1 Käyttökohteet 5.2 Käyttöpaine 5.3 Pesuaineet 5.4 Työmenetelmät 6.0 HUOLTO 6.1 Öljy 6.2 Vesisuodatin 6.3 Korkeapainesuuttimen puhdistus 6.4 Jätteen hävittäminen 7.0 VIANETSINTÄ ALTO ja ympäristönsuojelu Tämä ALTO-korkeapainepesulaite on valmistettu ottaen huomioon ympäristönsuojelulliset näkökohdat. Valmistuksessa on pyritty käyttämään materiaaleja, jotka eivät saastuta eivätkä kuluta luontoa. Tämän korkeapainepesulaitteen tuotannossa on käytetty uudenaikaisinta valmistustekniikkaa. Tarpeettomien lisäaineiden käytöstä on luovuttu ja koekäyttö on tehty kierrätetyllä vedellä. ALTO pyrkii laatimaan käyttöohjeet parhaalla mahdollisella tavalla. Parantamisen varaa on kuitenkin aina, joten jos sinulla on parannusehdotuksia tai kommentteja haluamme mielellämme kuulla niistä. Palautteen pyydämme postitamaan osoitteeseen: ALTO Danmark A/S, Manual Industrikvarteret, DK-9560 Hadsund.

3 1.0 YLEISTÄ FI 1.1 Tyyppikilpi Tästä ALTO-korkeapainepesulaitteesta käytetään mallimerkintää 40CAS ja tyyppimerkintää P640. Mallimerkintä on merkitty pesulaitteen tyyppikilpeen. Esimerkiksi ALTO 40CAS pesurin tyyppikilpi löytyy sen vasemmanpuoleisesa kyljestä (kohta 7). Tyyppikilvessä on mainittu: 1. Malli 2. Tyyppi 3. Sarjanumero 4. Valmistusvuosi 5. Vesimäärä 6. Maks. paine, ohivirtausventtiilin avautumispaine 7. Työpaine 8. Syöttöveden maks. paine 9. Syöttöveden maks. lämpötila 10. Liitäntäteho 11. Taajuus 12. Käyttöjännite 13. Vaiheisuus 14. Nimellisteho MODEL TYPE SERIAL NO PRODUCTION YEAR CAPACITY MAX. PRESSURE WORKING PRESSURE INLET PRESSURE INLET TEMPERATURE 15. Pyörimisnopeus 16. COS ϕ 17. Suojausluokka 18. Kotelointiluokka DK-9560 HADSUND TLF. (+45) POWER FREQUENCY VOLTAGE PHASE POWER CUNSUMPTION RPM COS ϕ INSULATION CL. MOISTURE RES. CL. MADE IN DENMARK 1.2 Tekniset tiedot Malli 40CAS 40CAS I Pumppupaine 1) bar Vesimäärä min./maks. paineella l/min 16.5/ /11.1 Vesisäiliön tilavuus l 2 2 Vesiliitäntä: Syöttöveden maks.paine bar Syöttöveden min.paine bar Suihkuputki: Suutin: korkeapaine/matalapaine 05/30 05/30 2) Suihkun reaktiovoima N/kp 41/4.2 23/2.4 1) 10 m (3/8") korkeapaineletku, ei korkeapaineputkistoa. Äänen painetaso L pa on mitattu ISO 11202: n mukaisesti [ETÄISYYS 1m] [TÄYSI KUORMITUS]: 80 db(a). Tämä laite on valmistettu pienjännitedirektiivin 73/23/EEC sekä EMC direktiivin 89/336/EEC mukaisesti sisältäen myöhemmin lisätyt lakiehdotukset. Tiedot on ilmoitettu syöttöveden paineen ollessa 3 bar ja lämpötilan 12 C. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 45

4 2.0 OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN Turvallisuustoimenpiteet ja varoitukset FI Ennen kuin käynnistät korkeapainepesulaitteen ensimmäisen kerran tutustu seuraaviin kappaleisiin: 2.0 Ohjeet käyttöä varten, 3.0 Asennus ja 4.0 Käyttöohjeet. Näissä kappaleissa on tietoa, jonka tarkoituksena on suojella käyttäjää, ympäristöä ja pesulaitetta. 2.1 Valmistelut Varmista, että korkeapainepesulaite on vahingoittumaton kun purat sen kuljetuspakkauksesta. Mikäli havaitset vaurioita, ota yhteys ALTO-myyjään. Sähköliitäntä 1. Sähkökorjauksia on oikeutettu tekemään vain sähkömies, jolla on asianmukaiset luvat. 2. Tarkasta jatkojohtojen kunto ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta jatkojohtoa. 3. Sähköliitännän on oltava pesulaitteen välittömässä läheisyydessä. 4. Pesulaitteen väärä kytkentä saattaa aiheuttaa sähköiskun. 5. Mikäli olet epävarma pesulaitteen maadoituksen suhteen, ota yhteys sähköasentajaan. Liitäntäjohto 6. Liitäntäjohdon eristeen pitää olla täysin virheetön, eikä halkeamia saa esiintyä. 7. Mikäli olet epävarma, kysy lisätietoja sähköasentajalta tai ALTO-jälleenmyyjältä. Huom! Mikäli jatkojohto on tarpeen, sen pitää olla maadoitettu ja maadoituksen on oltava koko kytkentämatkalla turvallisuusmääräysten mukainen. 8.Käytä aina pesulaitteen johdon kanssa saman tyyppistä jatkojohto a. 9.Tarkasta jatkojohdon kunto ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta johtoa. Tarkasta jännite 10. Tarkasta, että sähköverkon jännite vastaa tyyppikilven jännite arvoa. Virrankulutus, sulake 11. Valitse sopiva esisulake tyyppikilven arvojen perusteella. 2.2 Käyttö Pesulaite tuottaa korkeapaineista vettä, mistä johtuen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. Oman turvallisuutesi ja muiden turvallisuuden kannalta on tärkeää, että noudatat seuraavia ohjeita: 1. Älä koskaan suuntaan korkeapainesuihkua ihmisiä, eläimiä, sähkölaitteita, sähköjohtoja tai pesulaitetta kohti. 2. Älä koskaan käytä korkeapainepesulaitetta kenenkään henkilön päällä olevien vaatteiden tai jalkineiden pesuun. 3. Suosittelemme suojalasien käyttöä pesutapahtuman aikana. 4. Älä koskaan käytä pesulaitetta sandaalit jalassa tai kun olet paljain jaloin. 5. Mikäli puhdistettavasta materiaalista irtoaa partikkeleita, on jokaisen lähistöllä olevan henkilön käytettävä riittäviä suojaimia. Myös muut lähistöllä olevat vaurioituvat kohteet on suojattava. 6. Ohjeiden mukaan alle 18-vuotias ei saa käyttää pesulaitetta, jonka pumppupaine on yli 70 bar. 7. Pesulaitetta saavat käyttää vain sen käyttöön koulutetut henkilöt. 8. Pidä kiinni suihkuputkesta ja pesukahvasta, koska korkeapainesuihkun vastavoima vaikuttaa niihin. 9. Sammuta pesulaite työtaukojen ajaksi ja lukitse pesukahvan liipaisin pesukahvassa olevalla varmistimella. Näin estät pesulaitteen tahattoman käytön. 10. Käytä pesukahvan liipaisinta ainoastaan käsin. Älä koskaan käytä muuta tapaa. 46

5 Turvallisuustoimenpiteet ja varoitukset FI 11. Vältä vaurioittamasta korkeapaineletkua. Älä aja letkun yli autolla, estä letkun puristuminen ja vältä solmuja sekä vetorasitusta. Pidä letku poissa öljystä, terävistä ja kuumista kohteista. 12. VAROITUS! Älä irrota paine- tai tulovesiletkua kun kone on käynnissä. Pysäytä pesuri, sulje vedentulo ja purista liipaisimesta veden poistamiseksi järjestelmästä ennenkuin irrotat paine- tai tulovesiletkun. 13. Vältä vaurioittamasta sähköjohtoa. Älä aja johdon yli autolla, estä johdon puristuminen ja vältä solmuja ja vetorasitusta. Pidä johto poissa öljystä, terävistä ja kuumista kohteista. 14. TÄRKEÄÄ! Älä koskaan käytä pesulaitetta räjähdysvaarallisissa olosuhteissa. 15. VAROITUS! Käytä vain alkuperäisiä ALTO Technology -suuttimia ja ALTO Technology-korkeapaineletkuja. 16. Käytä vain ALTO Technology -lisävarusteita. 17. Älä käynnistä pesulaitetta, jos epäilet pesulaitteen, letkujen tai lisävarusteiden olevan jäässä, koska se voi johtaa vaurioihin. 18. Käynnissä olevaa pesulaitetta ei saa peittää. TÄRKEÄÄ! Kun pesulaite toiminnan jälkeen pysähtyy, saattaa putkistoon ja korkeapaineletkuun jäädä painetta. Tästä johtuen on erityistä huomiota kiinnitettävä seuraaviin kohtiin: Älä koskaan irrota korkeapaineletkua pesulaitteen käydessä. Sammuta pesulaite käyttökytkimestä ja sulje syöttövesihana. Poista paine korkeapaineletkusta tai putkistosta, painamalla pesukahvan liipaisinta ennen korkeapaineletkun irrotusta. Älä koskaan irrota korkeapaineletkua ulosottopisteestä ennen kuin ulosottopisteen venttiili on varmasti suljettu ja paine on päästetty pois korkeapaineletkusta pesukahvan liipaisinta painamalla. Ennen jokaista pesulaitteen, putkiston tai varusteiden huoltotyötä on pesulaite irrotettava sähköverkosta ja paine poistettava järjestelmästä painamalla pesukahvan liipaisinta. 2.3 Pesulaitteen turvalaitteet Ohivirtausventtiili Korkeapainepumpun painepuolelle on asennettu ohivirtausventtiili, jonka kautta korkeapainevesi kierrätetään takaisin pumpun imupuolelle, jos pesutapahtuma ei ole käynnissä tai suihkuputken suutin on tukkeutunut. Ohivirtausventtiili varmistaa, että paine ei koskaan nouse 20 baaria korkeammaksi kuin pumpun normaali työpaine. Ohivirtausventtiilin avautumispaine on säädetty ja sinetöity tehtaalla. TÄTÄ SÄÄTÖÄ EI SAA MUUTTAA! Sähkömoottorin suojaus Sähkömoottori on suojattu moottorin sisään rakennetulla lämpösuojalla, joka suojaa moottoria ylikuormalta. Ylikuormitustapauksissa (virhetoiminta) sähkönsyöttö sähkömoottorille katkeaa automaattisesti. 2.4 Yleistä 1. Ilman erikoisvarusteita asbestipintojen pesu on kielletty. 2. Alkoholin, huumeiden ja voimakkaiden lääkkeiden vaikutuksen alaisena oleva henkilö ei saa käyttää korkeapaine pesulaitetta. 3. Älä koske sähköliitäntöihin, jos kätesi ovat märät. 4. VAROITUS! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi turvallisesti yhdessä ALTO Technology - pesuaineiden kanssa. Muut pesuaineet voivat aiheuttaa käyttö- ja turvallisuusongelmia. 5. Noudata pesuaineiden valmistajan antamia ohjeita, mikäli käytät pesuaineita. 6. Käytä pesuun vain vettä ja pesuun sopivia pesuaineita. 7. Älä käytä laitetta mikäli sähköjohto, pesuletku tai muut sellaiset osat ovat vaurioituneet. 8. Käyttäjän tulee noudattaa kaikkia viranomaisten määräyksiä koskien painepesureiden käyttöä. 9. Pidá suuttimen etäisyys puhdistettavasta pinnasta sopivana, jotta pestävä pinta ei vahingoitu ja pesutulos on paras mahdollinen. Säilytä nämä ohjeet 47

6 3.0 ASENNUS FI 3.1 Ympäristön lämpötila 0D[É& 0LQÉ& Pesuri ja putkisto tulee sijoittaa sellaiseen tilaan missä ne eivät pääse jäätymään. Ulosmenevä putkisto tulee voida sulkea ja tyhjentää jotta vesi ei pääse jäätymään. Ylin käyttölämpötila pesurille on +40 C. 3.2 Asennusetäisyys 0LQPP Huollon helpottamiseksi tulee pesurin molemmille puolille jättää vapaata tilaa. Vähintään 15cm sen vasemmalle- ja 40cm sen oikealle puolelle. 0LQPP Suositeltu asennuskorkeus on korkeimmillaan 170cm ja matalimmillaan 90cm, mitattuna pesurin yläreunasta. 0D[PP 0LQPP HUOMIO: Pesukahvaa voidaan käyttää 8m korkeammalla kuin itse pesuri sijaitsee. Jos korkeusero on suurempi, pesurin automaattinen käynnistyminen ja pysähtyminen ei välttämättä toimi. 3.3 Seinäasennus - seinän perusta 1 Pesurin saa asentaa ainoastaan,tarkoitukseen sopivaan, kiinteeseen seinään kuten betoni tai tiiliseinään. Jos jalustaa ei ole asennettu vaakatasoon, pesurin öljymäärää ei voida tarkistaa luotettavasti. Jos seinä on vino tulee se asennettaessa ottaa huomioon niin että jalusta tulee vaakatasoon. Jalusta kiinnitetään seinään, mukana tulevilla ruuveilla. Kiinnitä jalusta aluksi seinään yhdellä ruuvilla,reiästä no.1. Aseta tämän jälkeen jalusta vaakatasoon. Merkitse ja poraa loput kuusi reikää. Kaikki ruuvit tulee varmistaa kunnollisesti ennenkuin pesuri nostetaan jalustalle. 48

7 ASENNUS FI 3.4 Syöttövesiliitäntä Käytä joustavaa letkua liitännässä. Syöttöveden maks.paine 10 bar. Syöttöveden maks.lämpötila 60 C. Asenna syöttövesihana pesulaitteen läheisyyteen. Puhdista syöttövesisuodatin (2) kuukausittain. Syöttövesi tuodaan pesulaitteeseen joustavan yhdysletkun läpi. Yhdysletku kiinnittyy pikaliittimellä pesulaitteen syöttövesiliitäntään (2). Liitäntä tehdään joko kylmään tai kuumaan verkostoon (maks.lämpötila +60 C). Sulkuhana on asennettava syöttövesilinjaan pesulaitteen läheisyyteen. Pesulaitteessa on uimurisäiliö, mistä johtuen erillisiä takaiskuventtiileitä ei syöttövesilinjassa tarvita. Mikäli on vaara, että syöttövesi sisältää hiekkaa tai muita epäpuhtauksia, on ylimääräinen hiekkasuodatin asennettava syöttövesilinjaan pesulaitteen oman suodattimen lisäksi. (Lisää tietoja syöttövedelle asetetuista vaatimuksista kohdassa 1.2 Tekniset tiedot). 3.5 Sähköliitäntä Kytke ainoastaan asetusten mukaiseen maadoitettuun pistorasiaan. Kytke pesulaite asetusten mukaiseen pistorasiaan, joka on pesulaitteen välittömässä läheisyydessä siten, että tarvittaessa pesulaite saadaan jännitteettömäksi. Tarkasta jännite, sulakekoko ja johdot kohdan 2.1 mukaisesti. Liitäntätiedot ilmenevät laitteen tyyppikilvestä (tyyppikilvistä). 3.6 Korkeapaineliitäntä TÄRKEÄÄ! Kun pesulaite kytketään putkilinjaan, käytä aina joustavaa korkeapaineletkua putkiston ja pesulaitteen välillä (k ohdassa 6). Joustavan letkun tilausnumero on Lisätiet oja saat ALTO-myyjiltä. Pesulaite voidaan kytkeä korkeapaineputkistoon, missä on kiinteitä ulosottopisteitä. Myös vakiomallinen korkeapaineletku voidaan kytkeä suoraan pesulaitteen korkeapaineliitäntään. On suositeltavaa, että ALTO:n valtuuttama huoltohenkilö osallistuu putkiston valmistamiseen. 3.7 Ilmaus Käännä käyttökytkin asentoon - I -. Paina pesukahvan liipaisinta/avaa ulosottopiste. Anna veden virrata kunnes ilma poistuu pumpusta (normaali veden virtaus). Ilmaus on suoritettava uudelle pesujärjestelmälle tai aina, kun korkeapainepumppu ja putkisto on tyhjentynyt vedestä. Järjestelmä ilmataan käynnistämällä pesulaite, minkä jälkeen avataan yksi ulosottopiste kerrallaan ja annetaan korkeapaineveden virrata ulos korkeapainesulkuventtiilistä. Ilmaus on suoritettava jokaisesta ulosottopisteestä. Mikäli pesulaitetta ei ole kytketty putkistoon, ilmaus suoritetaan kytkemällä korkeapaineletku pesulaitteen korkeapaineliitäntään. Älä kytke pesukahvaan suihkuputkea silloin, kun ilmaat pesulaitetta. Paina pesukahvan liipaisinta kunnes vesivirtaus muuttuu tasaiseksi ja ilma on poistunut pesulaitteesta. 49

8 4.0 KÄYTTÖOHJEET FI 4.1 Liitännät 1. Korkeapaineletku kiinnitetään suoraan pesulaitteeseen Korkeapainejatkoletkun maksimipituus: 50 m. Käytä ainoastaan ALTO Technology:n korkeapaineletkuja. Palovaara! Älä koskaan irrota korkeapaineletkuja, mikäli veden lämpötila on yli 50 C. Korkeapaineletku kiinnitetään pesulaitteen korkeapaineliitäntään (1) pikaliittimellä (2). Korkeapaineletkuun on merkitty suurin sallittu käyttöpaine ja -lämpötila. TÄRKEÄÄ! Ennen korkeapaineletkun irrottamista sammuta pesulaite käyttökytkimestä ja sulje syöttövesihana. Paina pesukahvan liipaisinta kunnes paine on poistunut korkeapaineletkusta. 2. Korkeapaineletkun kiinnitys putkiston ulosottopisteeseen. Korkeapainejatkoletkun maksimipituus: 50 m. Käytä ainoastaan ALTO Technology:n korkeapaineletkuja. Palovaara! Älä koskaan irrota korkeapaineletkuja, mikäli veden lämpötila on yli 50 C. Korkeapaineletku kiinnitetään putkiston ulosottopisteeseen pikaliittimellä (2). Kiinnityksen jälkeen korkeapaineventtiili (3) avataan. Korkeapaineletkuun on painettu suurin sallittu käyttöpaine ja lämpötila. TÄRKEÄÄ! Ennen korkeapaineletkun irrottamista sulje korkeapaineventtiili. Paina pesukahvan liipaisinta kunnes paine on poistunut korkeapaineletkusta ja irrota korkeapaineletku. 3. Pesukahva ja lisävarusteet 8 9 Puhdista suihkuputken liitäntäosa liasta ennen kuin liität suihkuputken pesukahvaan. Vedä pesukahvassa olevaa harmaata pikalukkoa (8). Aseta suihkuputken liitin (9) pikalukkoon ja paina suihkuputkea pesukahvaa vasten. Vapauta pesukahvan pikalukko. Varmista suihkuputken kiinnittyminen pesukahvaan vetämällä suihkuputkea irti pesukahvasta. Lisävarusteet kiinnittyvät pesukahvaan samalla tavalla kuin suihkuputki. Korkeapainesuihkusta aiheutuva vastavoima selviää kohdasta 1.2 Tekniset tiedot. 50

9 KÄYTTÖOHJEET FI 4. Suihkuputken valinta 40CAS 40CAS I Typ Bar 90 Bar Bar 80 Bar Bar 70 Bar Bar 60 Bar Tässä pesurissa voi käyttää suihkuputkea sekä kaksoissuihkuputkea. Pesuri on optimoitu käytettäväksi suihkuputkilla joiden suutintyyppi on 05. Halkaisijaltaan tätä pienempiä suuttimia ei tule käyttää. Käyttöpaine voidaan alentaa käyttämällä suurempaa suutinta. Katso taulukko. 5. Pesuaineet Pesu ja puhdistusaineet levitetään lisävarusteena saatavan pesuaineinjektorin avulla. On suositeltavaa käyttää lisävarusteena saatavaa seinätelinettä yhdessä pesuaineinjektorin kanssa. Seinätelineessä on paikka suihkuputkelle, kahdelle 25 litran pesuainekanisterille ja 10 metrin korkeapaineletkulle. Seuraavassa on esitetty erilaisia ulosottopisteitä, jotka on varustettu injektorilla. Irrotettava pesuaineinjektori Voidaan kiinnittää korkeapaineventtiilin pikaliittimeen. Käytetään matalavaahtoisten pesu- ja puhdistusaineiden kanssa. Annostus %. Irrotettava vaahdotusinjektori Voidaan kiinnittää korkeapaineventtiilin pikaliittimeen. Käytetään yhdessä vaahdotussuihkuputken kanssa korkeasti vaahtoavan pesu- ja puhdistusaineen levitykseen. Annostus %. Pesuainekärry vaahdotusinjektorilla Voidaan kiinnittää korkeapaineventtiilin pikaliittimeen. Käytetään kuten edellä olevaa. Mahdollistaa neljän suihkuputken, kahden 25 litran pesuainekanisterin ja 20 metrin pituisen korkeapaineletkun kuljetuksen. 51

10 KÄYTTÖOHJEET FI 4.2 Käynnistys Tarkista öljysäiliön ikkunasta (4) että öljytaso on MIN.- ja MAKS.-merkkien välissä. Syöttövesiputkiston sulkuventtiili tulee olla avattuna. HUOM! Pesulaite pysähtyy automaattisesti, lyhyen ajan kuluttua, mikäli korkeapainevedelle ei ole kulutusta. Sähkökatkoksen tai lämpösuojan laukeamisen jälkeen pesulaite käynnistyy uudestaan koneen jäähdyttyä Tarkasta öljymäärä. Käännä käyttökytkin asentoon - I -. Käännä start/stop -kytkin (3) asentoon - I -. Tarkasta painemittarista (5) että paine alkaa nousta, kun pesukahvan liipaisinta painetaan ja suihkuputken paineensäädin on korkeapaineasennossa. Jos paine ei nouse, ilmaa järjestelmä (ks. kohta 3.7 Ilmaus). HUOM: Pesurissa on käynnistys/pysäytys automatiikka. Kun pesukahva vapautetaan pesuri pysähtyy pienen ajan kuluttua. Kone käynnistyy pesukahvaa painettaessa. 4.3 Käynnistysautomatiikka 11 Pidä kiinni sekä suihkuputkesta että pesukahvasta. 10 Lukitse pesukahva, kun lopetat pesun. Pesukahvassa olevan liipaisimen (10) painallus kytkee toimintavalmiudessa olevan pesulaitteen toimintaan. Kun et pese pesulaitteella, varmista pesukahvan liipaisin kääntämällä varmistin (11) asentoon 0. 52

11 KÄYTTÖOHJEET FI 4.4 Kaksoissuihkuputki, paineensäätö 12 Käännä paineensäätöventtiiliä (12): Myötäpäivään (B): korkeapaine Vastapäivään (A): matalapaine/pesuaineen annostus Suihkuputkessa on kaksi suutinta: korkea- ja matalapainesuutin. Korkeapaine Kun paineensäätöventtiili (12) on täysin suljettu (käännetty myötäpäivään -B), suurin paine ja vain korkeapainesuutin on käytössä. Matalapaine Kun paineensäätöventtiili on täysin auki (käännetty vastapäivään -A) paine on täysin alennettu. Molemmat suuttimet ovat tällöin käytössä. Matalaa painetta käytetään pesuaineen levitykseen. 4.5 Käytön lopetus 3 Käännä käyttökytkin asentoon. Älä koskaan irrota korkeapaineletkua, kun pesulaite on toiminnassa käyttökytkin asennossa - I -. Palovaara! Älä koskaan irrota korkeapaineletkua, jos veden lämpötila on yli 50 C. Sammuta pesulaite kääntämällä käyttökytkin (3) - 0 -asentoon. Sulje syöttövesihana ja paina pesukahvan liipaisinta, jolloin paine poistuu korkeapaineletkusta. Mikäli pesulaite on kytketty kiinteään korkeapaineputkistoon, sulje ulosottopisteen korkeapaineventtiili ja paina pesukahvan liipaisinta, jolloin paine poistuu korkeapaineletkusta. 4.6 Pakkassuojaus 0D[É& 0LQÉ& Pesujärjestelmä on sijoitettava tiloihin, joiden lämpötila on yli +2 C. Pesujärjestelmällä tarkoitetaan pesulaitetta, putkilinjoja ja ulosottopisteitä. Mikäli osa putkistosta tai ulosottopiste joudutaan sijoittamaan ulkotiloihin, on ne voitava tyhjentää pakkaskauden ajaksi. TÄRKEÄÄ! Mikäli korkeapaineletku, suihkuputki, lisävaruste tai jokin muu osa pesujärjestelmästä jäätyy, se on ehdottomasti sulatettava ennen käyttöä. 53

12 5.0 KÄYTTÖKOHTEET JA TYÖMENETELMÄT FI 5.1 Käyttökohteet Tämän pesulaitteen tärkeimpiä käyttökohteita ovat: Maatalous: Kuljetusala: Rakennusala/ rakentaminen: Pienteollisuus: Huolto: Koneiden, työvälineiden, eläinsuojien ja rakennusten pesu. Kuorma-, linja- ja henkilöautojen pesu. Kulkuneuvojen, varusteiden ja rakennusten yms. pesu. Rasvanpoisto ja pesu koneista, aihioista ja kulkuneuvoista. Autojen, jalkakäytävien ja julkisten tilojen yms. pesu. 5.2 Käyttöpaine Korkeapainepesulaitetta voidaan käyttää joko korkea- tai matalapaineella valinnan mukaan. Matalapaine: Korkeapaine: Välipaineet: Käytetään pääasiassa pesuaineen levityksen yhteydessä ja pesutapahtuman loppuvaiheessa. Käytetään pesun aikana. Valitse sopiva paine pestävän pinnan mukaan. 5.3 Pesuaineet Pesulaite toimitetaan ilman pesuaineinjektoria. Mikäli halutaan käyttää pesu- tai puhdistusaineita, niitä voidaan annostella lisävarusteena saatavan pesuaineinjektorin avulla (ks. kohta 4.1.4). Korkeapainepesu yhdessä pesuaineiden kanssa takaa hyvän pesutuloksen. ALTO tarjoaa laajan valikoiman pesuaineita, jotka on suunniteltu korkeapainepesuun. Esimerkkejä pesuaineiden käyttöalueista: Ajoneuvojen, koneiden, tallien yms. pesu Rasvanpoisto Desinfiointi Kattilakiven poisto ALTO pesuaineet ovat vesipohjaisia eivätkä sisällä fosfaatteja. Nykyisten vaatimusten mukaisesti pesuaineissa käytetään pinta-aktiivisina aineina tensidejä, jotka ovat luonnossa helposti hajoavia. Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteys ALTO-myyjään. Pesuaineen käyttömenetelmä ja annostus ilmenee parhaiten pesuaineen tuote-etiketistä. Annostuksen voit säätää pesuaineinjektorin säätimestä. Matalavaahtoista pesuainetta voidaan annostella pesuaineinjektorin läpi pesulaitteen toimiessa matalapaineella. Pesuaineen levityksestä korkeapainepesuun päästään säätämällä suihku putkessa olevaa paineensäätöventtiiliä siten, että pesulaite alkaa tuottaa korkeapaineista vettä. Vaahdotuspesuun tarvitaan lisävarusteena saatavat vaahdotusinjektori ja vaahdotussuihkuputki. Aseta vaahdotusinjektorin imuletku vaahtopesuainesäiliöön ja kiinnitä vaahdotussuihkuputki pesukahvaan. Vaahdotusinjektori annostelee vaahdotuspesuainetta silloin, kun injektorin ohituslinjassa oleva venttiili on kiinni. Avaamalla injektorin ohituslinjan venttiilin ja vaihtamalla suihkuputken siirryt vaahtopesusta korkeapainepesuun. 54

13 KÄYTTÖKOHTEET JA TYÖMENETELMÄT FI Yleisiä pesuaineen käyttöön liittyviä ohjeita ALTO Technology:n pesulaitteita voidaan käyttää kaikkien korkeapainepesuun soveltuvien ja pesulaitevalmistajan vaatimukset täyttävien pesu- ja puhdistusaineiden kanssa. Pesuaineen ph-arvon tulee olla välillä Happoa ja lipeää ei saa käyttää laimentamattomana. Noudata aina huolellisesti pesuaineen valmistajan ohjeita ja määräyksiä, myös sääntöjä suojavaatteista ja käytetyn pesuaineen hävittämisestä. Älä käytä pesuaineita, joita ei ole tarkoitettu korkeapainepesulaitteisiin ilman ALTO:n tai pesuainevalmistajan hyväksyntää. ALTO Technology:n tuotteiden käyttö takaa, että pesulaitteet, lisävarusteet ja pesuaineet sopivat yhteen ja tästä johtuen tuotteiden yhteiskäytöllä päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. ALTO tarjoaa laajan valikoiman tehokkaita pesu- ja puhdistusaineita, joissa yhdistyy tehokkuus ja luontoystävällisyys samanaikaisesti. 5.4 Työmenetelmät Korkeapainepesulaitteesi on kehitetty niin sanottuun kaksivaiheiseen pesuun. Ennen kuin voit levittää pesuainetta, on pesulaite varustettava lisävarusteena saatavalla pesuaineinjektorilla. VAIHE 1: VAIHE 2: Pesuaineen levitys Korkeapainepesu Käytännössä toteutettava työsuoritus riippuu pesukohteesta. Läh tökohdaksi annamme muutamia hyväksi havaittuja ohjeita. 1. Levitä pesuaine matalapaineella. Valitse pesukohteen mukaan tarvittava pesuaineen annostusmäärä. 2. Anna pesuaineen vaikuttaa likaisella pinnalla muutama minuutti ennen korkeapainehuuhtelua. 3. Korkeapainepesu. Pese kaikki pinnat korkeapaineella. 4. Tarvittaessa suorita jälkihuuhtelu. Jälkihuuhtelulla varmistat, että kaikki epäpuhtaudet poistuvat. Pesutapahtuman yhteydessä paras mahdollinen tulos saavutetaan seuraamalla seuraavia ohjeita: Ohje 1: Levitä pesuaine kuivalle pinnalle. Mikäli pestävä pinta kastellaan ennen pesuaineen levitystä, saattaa pesuaineen imeytyminen likaisella pinnalla jäädä vajaaksi ja pesuaineen vaikutus heikkenee. Ohje 2: Levitä pesuaine alhaalta ylöspäin, mikäli puhdistat suurta pystysuoraa pintaa. Näin menetellen varmistat ettei pesuaine valu kuivan pinnan poikki jättäen siihen tummia juovia. Ohje 3: Suorita korkeapainepesu siten, ettei poistuva vesi pääse niille pinnoille, joita et vielä ole pessyt. Tällä varmistat sen, että pesuaine vaikuttaa koko tehollaan silloin, kun korkeapainevesi poistaa sen. 55

14 6.0 HUOLTO FI Pesulaitteen käyttöiän pidentämiseksi ja ongelmattoman toiminnan turvaamiseksi on syytä ottaa huomioon seuraavaa: Ennen kuin asennat syöttövesi- tai korkeapaineletkun pesulaitteen liittimeen, puhdista pikaliittimet liasta ja hiekasta. Ennen kuin liität suihkuputken tai lisävarusteita pesukahvaan, käynnistä pesulaite hetkeksi, jotta pesukahvan liitoksessa mahdollisesti olevat epäpuhtaudet poistuvat. Puhdista myös varusteiden tai suihkuputken pikaliitin hiekasta ja muista epäpuhtauksista. Pesulaite on varastoitava tilassa, jonka lämpötila ei laske alle 0 C. ÄLÄ KÄYNNISTÄ JÄÄTYNYTTÄ PESULAITETTA. Anna pesulaitteen, letkujen ja varusteiden sulaa ennen käynnistystä. 6.1 Öljynvaihto Mikäli pesurin öljymäärä alittaa minimimerkinnän tarkistusikkunassa (4), pyydä ALTO huoltomies pikaisesti paikalle. ÄLÄ KUORMITA LUONTOA! Jäteöljy on hävitettävä Suomessa voimassa olevien määräysten mukaisesti. 6.2 Syöttövesisuodatin Pesulaitteen syöttövesipikaliittimen yhteyteen on asennettu suodatin, joka estää lian pääsyn pesulaitteeseen. Syöttövesisuodatin on puhdistettava säännöllisin väliajoin. Syöttöveden puhtaus määrää suodattimen puhdistusjakson pituuden. Syöttövesisuodatin voidaan irrottaa syöttövesipikaliittimen (kohta 2) irrotuksen jälkeen. 6.3 Suuttimen puhdistus Tukkeutunut suutin aiheuttaa pumppupaineen nousun ja siksi suutin on puhdistettava välittömästi. 1. Sammuta pesulaite ja irrota suihkuputki. 2. Puhdista suutin ALTO Technology-suutinpuhdistustyökalulla, n:o TÄRKEÄÄ! Käytä työkalua ainoastaan pesulaitteesta irrotettuun suihkuputkeen. 3. Huuhtele suihkuputki virtaukselle vastakkaiseen suuntaan. 4. Mikäli pumppupaine on yhä liian korkea, toista kohdat Jätteen hävittäminen Tämä pesuri sisältää osia jotka poisheitettyinä voivat saastuttaa luontoa. Saastuttavia osia ovat: Öljy, maalatut/sinkkikäsitellyt -osat, muovi/muovitetut -osat. Pesuria tai osia hävitettäessä on tärkeää noudattaa saastuttavia materiaaleja koskevia lakeja. On suositeltavaa että nämä osat toimitetaan ongelmajätekeräyspisteisiin tai vastaaviin paikkoihin. 56

15 7.0 VIANETSINTÄ FI Käy läpi vianetsintätaulukko ennen kuin otat yhteyden ALTO-huoltoon. Vika Vian syy Korjaus Pesulaite ei käynnisty Sulake on palanut Vaihda sulake Pistoke ei ole kytketty Kytke pistoke Sähkömoottorin lämpö- Anna moottorin jäähtyä. Käynnistä pesulait suoja on lauennut e ja tarkasta ettei käyttöpaine ole liian korkea ja että käyttöjännite vastaa laitekilven arvoja Sulakkeet palavat Sähköasennus ja/tai sulake Muuta asennus/sulake vastaamaan laitteen on alimitoitettu laitteen kuluttamaa virtamäärää. kuluttamalle virta määrälle Työpaine liian korkea Suutin osittain tukkeutunut Puhdista suutin (ks. kohta 6.3) Työpaine liian matala Jonkin ulosottopisteen Sulje kaikkien ulosottopisteiden venttiilit, jotka korkeapaineventtiili ei ole eivät ole käytössä. täysin kiinni Paineen säätöventtiili ei ole Avaa paineenäätöventiili täysin auki kiertämälkorkeapaineasennossa lä sitä osoitinuolen suuntaan (ks. 4.4). Paine vaihtelee Veden lämpötila on liian Alenne lämpötila alle 60 C:een. (pesulaite tärisee) korkea Syöttöveden määrä on liian alhainen Korkeapaineletku liian pitkä Irrota syöttöveden liitos ja tarkista virtaus (min l/h). HUOM: Vältä pitkiä ja ohuita letkuja (min.3/4"). Irroita korkeapainejatkoletku ja yritä uudelleen. Korkeapaineletkun maksimipituus on 50 m. HUOM: Vältä pitkiä jatkoletkuja ja monia liittimiä. Järjestelmässä on ilmaa Ilmaa järjestelmä (ks. Kohta 3.7). Syöttövesisuodatin on Puhdista syöttövesisuodatin (ks. Kohta 6.2). tukkeutunut Ei työpainetta Suutin on tukkeutunut Puhdista suutin (ks. kohta 6.3). Ei syöttövettä Tarkasta että syöttövesi-venttiili on auki ja että pesulaite saa riittävästi vettä (ks. Kohta 1.2). Ulosottopisteen korkea- Sulje kaikkien ulosottopisteiden korkeapaine paine venttiili on auki. venttiilit, jotka eivät ole käytössä Ota yhteys lähimpään ALTO-huoltoon, mikäli muita kuin edellä mainittuja virhetoimintoja ilmenee. Maahantuoja: OY TECALEMIT AB Puh.(09) Hankasuontie 13 telekopio (09) Helsinki 57

16

17

18 a (00.04) Printed in Denmark Copyright 2003 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.:

19 a (00.04) Printed in Denmark Copyright 2003 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.:

HIGH FLOW Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje...

HIGH FLOW Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje... www.alto-online.com HIGH FLOW DK N S FIN Instruktionsbog... 3-14 Instruksjonsbok... 15-26 Instruktionsbok... 27-38 Käyttöohje... 39-50 14 10 1 2 1-2 3 1 2 5 8 12 7 4 9 15 6 HIGH FLOW 13 11 TÄRKEÄÄ: Lue

Lisätiedot

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK N S FIN P GR Instruktionsbog... 1-16 Instruksjonsbok... 17-32 Instruktionsbok... 33-48 Käyttöohje... 49-64 Manual de Instruções... 65-80 Εγχειρδιο δηγιων...

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Tutustu huolellisesti ohjeisiin ennen koneen käyttöönottoa!

Tutustu huolellisesti ohjeisiin ennen koneen käyttöönottoa! Korkeapainepesurit Tutustu huolellisesti ohjeisiin ennen koneen käyttöönottoa! Tekniset tiedot Työpaine portaaton säätö Max.sallittu ylipaine veden virtaus nimellispaineella Suuttimen koko(kapea) Vesisäiliön

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

CLEN R 200/21 KÄYTTÖOHJE

CLEN R 200/21 KÄYTTÖOHJE CLEN R 200/21 KÄYTTÖOHJE Ennen laitteen käyttöönottoa lue oheiset käyttö ja huolto ohjeet kokonaisuudessaan. Laite täyttää konedirektiivien 89/392,89/336,73/2 sekä niihin tehtyjen muutosten ja liitteiden

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PAINEPESURI DAR 0354 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! TEKNISET TIEDOT Mallinumero...DAR

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Puhdasta korkeapaineella. Ohjeita korkeapainepesurin käyttöön

Puhdasta korkeapaineella. Ohjeita korkeapainepesurin käyttöön Puhdasta korkeapaineella Ohjeita korkeapainepesurin käyttöön Sisältö Luonnollisesti korkeapaineella s. 3 Miten korkeapainepesuri toimii s. 4 Käyttökohteet s. 5 Suomi Miten puhdistan sammaloituneet pihalaatat

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN.

HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. HUOMIO! ASENNUS SUORITETTAVA NIIN ETTÄ PUTKILIITÄNNÄT OSOITTAVAT ALASPÄIN. PAKKAUKSEN MUKANA TULEVA SUODATIN ON ASENNETTAVA KYLMÄVESILIITÄNTÄÄN. KATSO SIVU 4, KUVA 1 (SUODATIN NRO 12) MAKSIMI PAINE ILMAN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje

OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM. Asennus- ja käyttöohje OSV-20 OSV-30 OSV-40 OSV-50 OSV-60 OSV-80 KÄYTTÖVESIVARAAJA SLIM Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PAINEPESURI DAR 0352 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PAINEPESURI DAR 0353 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! TEKNISET TIEDOT Mallinumero...Dar

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin

Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Käyttöohjeet Pahlen V350 Hiekkasuodatin Näiden ohjeiden kaikki kohdat on luettava huolellisesti läpi ja kaikki ohjeet huomioitava. Ennen asennustöiden alkua tulee suodatinlaitteen täydellinen toimitus

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje SE - 140 SE - 200 SE - 250 SE - 300 SE - 400 Käyttövesivaraaja Asennus- ja käyttöohje Varoitus! Vesisäiliö on varustettu magnesiumanodilla joka suojaa korroosiota vastaan. Anodin kuluminen on tarkastettava

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Kompaktisarja HD 5/11 C

Kompaktisarja HD 5/11 C Kompaktisarja HD 5/11 C Kätevän kokoinen, varmatoiminen, messinkipäätyisellä pumpulla varustettu ammattipesuri peruskäyttöön. Vakiovarusteet: 10 m Suihkuputki 400 mm Kolmitoimisuutin (0 /25 /40 ). Kiertyvät

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE

RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE RENKAAN AUTOMAATTITÄYTTÖLAITE ST-961B KÄYTTÖOHJE Sisältö 1 Tekniset tiedot... 3 2 Ominaisuudet... 3 3 Käyttötarkoitus... 3 4 Näppäimet... 3 5 Käyttö... 4 5.1 Tavallinen täyttö... 4 5.2 Ylitäyttö... 4 5.3

Lisätiedot

Pystymalliset HDS 5/11 UX

Pystymalliset HDS 5/11 UX Pystymalliset HDS 5/11 UX Helppokäyttöinen, vaivattomasti liikuteltava kuumavesipesuri perustason pesutehtäviin. Pystymallisena se vie vain vähän lattiatilaa ja on helppo siirrellä ja säilyttää. Valovirtakäyttöinen

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

K 2 PREMIUM HOME K 2 PREMIUM HOME, 1.673-300.0, 2015-03-23

K 2 PREMIUM HOME K 2 PREMIUM HOME, 1.673-300.0, 2015-03-23 K 2 PREMIUM HOME Pienen kokonsa ansiosta painepesuri on näppärä käytössä ja vie hyvin vähän säilytystilaa. Varusteet: T 50 terassipesuri, jolla tasopinnat puhdistuvat kätevästi ilman roiskeita, puhditusainetiiviste

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 1000A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 1000A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 1000A asbesti-imuri

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

K 2 CAR & HOME K 2 CAR & HOME, 1.673-225.0, 2015-11-11

K 2 CAR & HOME K 2 CAR & HOME, 1.673-225.0, 2015-11-11 K 2 CAR & HOME Kompakti ja näppärä painepesuri on erittäin monipuolisesti varusteltu. vakiona on 4 m paineletku suihkuputki ja rotojet suutin. Autosetti sisältää pesuharjan ja 0,3 l vaahtosuuttimen sekä

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

K 4 PREMIUM K 4 PREMIUM, 1.180-310.0, 2015-03-29

K 4 PREMIUM K 4 PREMIUM, 1.180-310.0, 2015-03-29 K 4 PREMIUM Painepesurissa on kestävä ja taloudellinen vesijäähdytetty moottori. Kätevä varusteiden pikakiinnitys helpottaa käyttöä. Varustukseen kuuluu 6 metrin paineletku, vario power suihkuputki, rotojet-suutin,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC2000EGP. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC2000EGP käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Clen Royal 2117. Vaativan ammattilaisen valinta kun tarvitaan tehoa ja kestävyyttä. Runsas vesimäärä ja paine esim. ajoneuvojen puhdistamiseen!

Clen Royal 2117. Vaativan ammattilaisen valinta kun tarvitaan tehoa ja kestävyyttä. Runsas vesimäärä ja paine esim. ajoneuvojen puhdistamiseen! Clen Royal 2117 Vaativan ammattilaisen valinta kun tarvitaan tehoa ja kestävyyttä. Runsas vesimäärä ja paine esim. ajoneuvojen puhdistamiseen! Messinkipäätyinen rivimäntäpumppu keraamisilla männillä ja

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti ITE tyhjiöpumput Käyttöohje Sisältö Turvallisuusohjeet 3 Öljyntäyttö 3 Öljyn vaihto 3 Gas ballast 3 Toiminta 4 Osat 5 Tekniset tiedot 6 Takuu 7 3 T u r v a l l i s u u s o h j e e t Ennen ensikäyttöä täytä

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. KÄYTTÖOPAS FI ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 KÄYTTÖOPAS SUOMI UV-järjestelmän 18 W ohjeet Nimikenumero: 1604 Täydellinen UV-järjestelmä tarkoitettu

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC1500. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC1500 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot