40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "40CAS 40CAS I DA NO SV FI. Instruktionsbog... 2-15 Instruksjonsbok... 16-29 Instruktionsbok... 30-43 Käyttöohje... 44-57"

Transkriptio

1 40CAS 40CAS I DA NO SV FI Instruktionsbog Instruksjonsbok Instruktionsbok Käyttöohje

2 TÄRKEÄÄ! Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käynnistät pesulaitteen ensimmäisen kerran. Tämä korkeapainepesulaite tuottaa korkeapainevesisuihkun. Vesisuihku saattaa aiheuttaa vakavia loukkaantumisia mikäli turvallisuusohjeita ei noudateta. Tämän ohjeen täydellinen ymmärtäminen on tarpeen, jotta vältät loukkaantumisen tai lähistöllä mahdollisesti olevien ihmisten loukkaantumisen sekä pesukohteen ja itse pesulaitteen vahingoittumisen. NIMITYKSET 1. Liitäntäjohto 2. Syöttövesiliitäntä ja suodatin 3. Käyttökytkin 4. Öljyn tarkastus 5. Painemittari 6. Korkeapaineliitäntä 7. Tyyppikilpi 4 5 FI 3 Hakemisto FI 1.0 YLEISTÄ 1.1 Tyyppikilpi 1.2 Tekniset tiedot 2.0 OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN Turvallisuustoimenpiteet ja varoitukset 2.1 Valmistelut 2.2 Käyttö 2.3 Pesulaitteen turvalaitteet 2.4 Yleistä 3.0 ASENNUS 3.1 Lämpötila olosuhteet 3.2 Asennus etäisyys 3.3 Seinä asennus-perustan laatu 3.4 Syöttövesiliitäntä 3.5 Sähköliitäntä 3.6 Korkeapaineliitäntä 3.7 Ilmaus 4.0 KÄYTTÖOHJEET 4.1 Liitännät 1. Korkeapaineletku pesulaitteeseen 2. Korkeapaineletku ulosottopisteeseen 3. Pesukahva ja lisävarusteet 4. Suihkuputken valinta 5. Pesuaineet 4.2 Käynnistys 4.3 Käynnistysautomatiikka 4.4 Suihkuputki, paineensäätö 4.5 Käytön lopetus 4.6 Pakkassuojaus - asennus 5.0 KÄYTTÖOHJEET JA TYÖMENETELMÄT 5.1 Käyttökohteet 5.2 Käyttöpaine 5.3 Pesuaineet 5.4 Työmenetelmät 6.0 HUOLTO 6.1 Öljy 6.2 Vesisuodatin 6.3 Korkeapainesuuttimen puhdistus 6.4 Jätteen hävittäminen 7.0 VIANETSINTÄ ALTO ja ympäristönsuojelu Tämä ALTO-korkeapainepesulaite on valmistettu ottaen huomioon ympäristönsuojelulliset näkökohdat. Valmistuksessa on pyritty käyttämään materiaaleja, jotka eivät saastuta eivätkä kuluta luontoa. Tämän korkeapainepesulaitteen tuotannossa on käytetty uudenaikaisinta valmistustekniikkaa. Tarpeettomien lisäaineiden käytöstä on luovuttu ja koekäyttö on tehty kierrätetyllä vedellä. ALTO pyrkii laatimaan käyttöohjeet parhaalla mahdollisella tavalla. Parantamisen varaa on kuitenkin aina, joten jos sinulla on parannusehdotuksia tai kommentteja haluamme mielellämme kuulla niistä. Palautteen pyydämme postitamaan osoitteeseen: ALTO Danmark A/S, Manual Industrikvarteret, DK-9560 Hadsund.

3 1.0 YLEISTÄ FI 1.1 Tyyppikilpi Tästä ALTO-korkeapainepesulaitteesta käytetään mallimerkintää 40CAS ja tyyppimerkintää P640. Mallimerkintä on merkitty pesulaitteen tyyppikilpeen. Esimerkiksi ALTO 40CAS pesurin tyyppikilpi löytyy sen vasemmanpuoleisesa kyljestä (kohta 7). Tyyppikilvessä on mainittu: 1. Malli 2. Tyyppi 3. Sarjanumero 4. Valmistusvuosi 5. Vesimäärä 6. Maks. paine, ohivirtausventtiilin avautumispaine 7. Työpaine 8. Syöttöveden maks. paine 9. Syöttöveden maks. lämpötila 10. Liitäntäteho 11. Taajuus 12. Käyttöjännite 13. Vaiheisuus 14. Nimellisteho MODEL TYPE SERIAL NO PRODUCTION YEAR CAPACITY MAX. PRESSURE WORKING PRESSURE INLET PRESSURE INLET TEMPERATURE 15. Pyörimisnopeus 16. COS ϕ 17. Suojausluokka 18. Kotelointiluokka DK-9560 HADSUND TLF. (+45) POWER FREQUENCY VOLTAGE PHASE POWER CUNSUMPTION RPM COS ϕ INSULATION CL. MOISTURE RES. CL. MADE IN DENMARK 1.2 Tekniset tiedot Malli 40CAS 40CAS I Pumppupaine 1) bar Vesimäärä min./maks. paineella l/min 16.5/ /11.1 Vesisäiliön tilavuus l 2 2 Vesiliitäntä: Syöttöveden maks.paine bar Syöttöveden min.paine bar Suihkuputki: Suutin: korkeapaine/matalapaine 05/30 05/30 2) Suihkun reaktiovoima N/kp 41/4.2 23/2.4 1) 10 m (3/8") korkeapaineletku, ei korkeapaineputkistoa. Äänen painetaso L pa on mitattu ISO 11202: n mukaisesti [ETÄISYYS 1m] [TÄYSI KUORMITUS]: 80 db(a). Tämä laite on valmistettu pienjännitedirektiivin 73/23/EEC sekä EMC direktiivin 89/336/EEC mukaisesti sisältäen myöhemmin lisätyt lakiehdotukset. Tiedot on ilmoitettu syöttöveden paineen ollessa 3 bar ja lämpötilan 12 C. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 45

4 2.0 OHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN Turvallisuustoimenpiteet ja varoitukset FI Ennen kuin käynnistät korkeapainepesulaitteen ensimmäisen kerran tutustu seuraaviin kappaleisiin: 2.0 Ohjeet käyttöä varten, 3.0 Asennus ja 4.0 Käyttöohjeet. Näissä kappaleissa on tietoa, jonka tarkoituksena on suojella käyttäjää, ympäristöä ja pesulaitetta. 2.1 Valmistelut Varmista, että korkeapainepesulaite on vahingoittumaton kun purat sen kuljetuspakkauksesta. Mikäli havaitset vaurioita, ota yhteys ALTO-myyjään. Sähköliitäntä 1. Sähkökorjauksia on oikeutettu tekemään vain sähkömies, jolla on asianmukaiset luvat. 2. Tarkasta jatkojohtojen kunto ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta jatkojohtoa. 3. Sähköliitännän on oltava pesulaitteen välittömässä läheisyydessä. 4. Pesulaitteen väärä kytkentä saattaa aiheuttaa sähköiskun. 5. Mikäli olet epävarma pesulaitteen maadoituksen suhteen, ota yhteys sähköasentajaan. Liitäntäjohto 6. Liitäntäjohdon eristeen pitää olla täysin virheetön, eikä halkeamia saa esiintyä. 7. Mikäli olet epävarma, kysy lisätietoja sähköasentajalta tai ALTO-jälleenmyyjältä. Huom! Mikäli jatkojohto on tarpeen, sen pitää olla maadoitettu ja maadoituksen on oltava koko kytkentämatkalla turvallisuusmääräysten mukainen. 8.Käytä aina pesulaitteen johdon kanssa saman tyyppistä jatkojohto a. 9.Tarkasta jatkojohdon kunto ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta johtoa. Tarkasta jännite 10. Tarkasta, että sähköverkon jännite vastaa tyyppikilven jännite arvoa. Virrankulutus, sulake 11. Valitse sopiva esisulake tyyppikilven arvojen perusteella. 2.2 Käyttö Pesulaite tuottaa korkeapaineista vettä, mistä johtuen ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. Oman turvallisuutesi ja muiden turvallisuuden kannalta on tärkeää, että noudatat seuraavia ohjeita: 1. Älä koskaan suuntaan korkeapainesuihkua ihmisiä, eläimiä, sähkölaitteita, sähköjohtoja tai pesulaitetta kohti. 2. Älä koskaan käytä korkeapainepesulaitetta kenenkään henkilön päällä olevien vaatteiden tai jalkineiden pesuun. 3. Suosittelemme suojalasien käyttöä pesutapahtuman aikana. 4. Älä koskaan käytä pesulaitetta sandaalit jalassa tai kun olet paljain jaloin. 5. Mikäli puhdistettavasta materiaalista irtoaa partikkeleita, on jokaisen lähistöllä olevan henkilön käytettävä riittäviä suojaimia. Myös muut lähistöllä olevat vaurioituvat kohteet on suojattava. 6. Ohjeiden mukaan alle 18-vuotias ei saa käyttää pesulaitetta, jonka pumppupaine on yli 70 bar. 7. Pesulaitetta saavat käyttää vain sen käyttöön koulutetut henkilöt. 8. Pidä kiinni suihkuputkesta ja pesukahvasta, koska korkeapainesuihkun vastavoima vaikuttaa niihin. 9. Sammuta pesulaite työtaukojen ajaksi ja lukitse pesukahvan liipaisin pesukahvassa olevalla varmistimella. Näin estät pesulaitteen tahattoman käytön. 10. Käytä pesukahvan liipaisinta ainoastaan käsin. Älä koskaan käytä muuta tapaa. 46

5 Turvallisuustoimenpiteet ja varoitukset FI 11. Vältä vaurioittamasta korkeapaineletkua. Älä aja letkun yli autolla, estä letkun puristuminen ja vältä solmuja sekä vetorasitusta. Pidä letku poissa öljystä, terävistä ja kuumista kohteista. 12. VAROITUS! Älä irrota paine- tai tulovesiletkua kun kone on käynnissä. Pysäytä pesuri, sulje vedentulo ja purista liipaisimesta veden poistamiseksi järjestelmästä ennenkuin irrotat paine- tai tulovesiletkun. 13. Vältä vaurioittamasta sähköjohtoa. Älä aja johdon yli autolla, estä johdon puristuminen ja vältä solmuja ja vetorasitusta. Pidä johto poissa öljystä, terävistä ja kuumista kohteista. 14. TÄRKEÄÄ! Älä koskaan käytä pesulaitetta räjähdysvaarallisissa olosuhteissa. 15. VAROITUS! Käytä vain alkuperäisiä ALTO Technology -suuttimia ja ALTO Technology-korkeapaineletkuja. 16. Käytä vain ALTO Technology -lisävarusteita. 17. Älä käynnistä pesulaitetta, jos epäilet pesulaitteen, letkujen tai lisävarusteiden olevan jäässä, koska se voi johtaa vaurioihin. 18. Käynnissä olevaa pesulaitetta ei saa peittää. TÄRKEÄÄ! Kun pesulaite toiminnan jälkeen pysähtyy, saattaa putkistoon ja korkeapaineletkuun jäädä painetta. Tästä johtuen on erityistä huomiota kiinnitettävä seuraaviin kohtiin: Älä koskaan irrota korkeapaineletkua pesulaitteen käydessä. Sammuta pesulaite käyttökytkimestä ja sulje syöttövesihana. Poista paine korkeapaineletkusta tai putkistosta, painamalla pesukahvan liipaisinta ennen korkeapaineletkun irrotusta. Älä koskaan irrota korkeapaineletkua ulosottopisteestä ennen kuin ulosottopisteen venttiili on varmasti suljettu ja paine on päästetty pois korkeapaineletkusta pesukahvan liipaisinta painamalla. Ennen jokaista pesulaitteen, putkiston tai varusteiden huoltotyötä on pesulaite irrotettava sähköverkosta ja paine poistettava järjestelmästä painamalla pesukahvan liipaisinta. 2.3 Pesulaitteen turvalaitteet Ohivirtausventtiili Korkeapainepumpun painepuolelle on asennettu ohivirtausventtiili, jonka kautta korkeapainevesi kierrätetään takaisin pumpun imupuolelle, jos pesutapahtuma ei ole käynnissä tai suihkuputken suutin on tukkeutunut. Ohivirtausventtiili varmistaa, että paine ei koskaan nouse 20 baaria korkeammaksi kuin pumpun normaali työpaine. Ohivirtausventtiilin avautumispaine on säädetty ja sinetöity tehtaalla. TÄTÄ SÄÄTÖÄ EI SAA MUUTTAA! Sähkömoottorin suojaus Sähkömoottori on suojattu moottorin sisään rakennetulla lämpösuojalla, joka suojaa moottoria ylikuormalta. Ylikuormitustapauksissa (virhetoiminta) sähkönsyöttö sähkömoottorille katkeaa automaattisesti. 2.4 Yleistä 1. Ilman erikoisvarusteita asbestipintojen pesu on kielletty. 2. Alkoholin, huumeiden ja voimakkaiden lääkkeiden vaikutuksen alaisena oleva henkilö ei saa käyttää korkeapaine pesulaitetta. 3. Älä koske sähköliitäntöihin, jos kätesi ovat märät. 4. VAROITUS! Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi turvallisesti yhdessä ALTO Technology - pesuaineiden kanssa. Muut pesuaineet voivat aiheuttaa käyttö- ja turvallisuusongelmia. 5. Noudata pesuaineiden valmistajan antamia ohjeita, mikäli käytät pesuaineita. 6. Käytä pesuun vain vettä ja pesuun sopivia pesuaineita. 7. Älä käytä laitetta mikäli sähköjohto, pesuletku tai muut sellaiset osat ovat vaurioituneet. 8. Käyttäjän tulee noudattaa kaikkia viranomaisten määräyksiä koskien painepesureiden käyttöä. 9. Pidá suuttimen etäisyys puhdistettavasta pinnasta sopivana, jotta pestävä pinta ei vahingoitu ja pesutulos on paras mahdollinen. Säilytä nämä ohjeet 47

6 3.0 ASENNUS FI 3.1 Ympäristön lämpötila 0D[É& 0LQÉ& Pesuri ja putkisto tulee sijoittaa sellaiseen tilaan missä ne eivät pääse jäätymään. Ulosmenevä putkisto tulee voida sulkea ja tyhjentää jotta vesi ei pääse jäätymään. Ylin käyttölämpötila pesurille on +40 C. 3.2 Asennusetäisyys 0LQPP Huollon helpottamiseksi tulee pesurin molemmille puolille jättää vapaata tilaa. Vähintään 15cm sen vasemmalle- ja 40cm sen oikealle puolelle. 0LQPP Suositeltu asennuskorkeus on korkeimmillaan 170cm ja matalimmillaan 90cm, mitattuna pesurin yläreunasta. 0D[PP 0LQPP HUOMIO: Pesukahvaa voidaan käyttää 8m korkeammalla kuin itse pesuri sijaitsee. Jos korkeusero on suurempi, pesurin automaattinen käynnistyminen ja pysähtyminen ei välttämättä toimi. 3.3 Seinäasennus - seinän perusta 1 Pesurin saa asentaa ainoastaan,tarkoitukseen sopivaan, kiinteeseen seinään kuten betoni tai tiiliseinään. Jos jalustaa ei ole asennettu vaakatasoon, pesurin öljymäärää ei voida tarkistaa luotettavasti. Jos seinä on vino tulee se asennettaessa ottaa huomioon niin että jalusta tulee vaakatasoon. Jalusta kiinnitetään seinään, mukana tulevilla ruuveilla. Kiinnitä jalusta aluksi seinään yhdellä ruuvilla,reiästä no.1. Aseta tämän jälkeen jalusta vaakatasoon. Merkitse ja poraa loput kuusi reikää. Kaikki ruuvit tulee varmistaa kunnollisesti ennenkuin pesuri nostetaan jalustalle. 48

7 ASENNUS FI 3.4 Syöttövesiliitäntä Käytä joustavaa letkua liitännässä. Syöttöveden maks.paine 10 bar. Syöttöveden maks.lämpötila 60 C. Asenna syöttövesihana pesulaitteen läheisyyteen. Puhdista syöttövesisuodatin (2) kuukausittain. Syöttövesi tuodaan pesulaitteeseen joustavan yhdysletkun läpi. Yhdysletku kiinnittyy pikaliittimellä pesulaitteen syöttövesiliitäntään (2). Liitäntä tehdään joko kylmään tai kuumaan verkostoon (maks.lämpötila +60 C). Sulkuhana on asennettava syöttövesilinjaan pesulaitteen läheisyyteen. Pesulaitteessa on uimurisäiliö, mistä johtuen erillisiä takaiskuventtiileitä ei syöttövesilinjassa tarvita. Mikäli on vaara, että syöttövesi sisältää hiekkaa tai muita epäpuhtauksia, on ylimääräinen hiekkasuodatin asennettava syöttövesilinjaan pesulaitteen oman suodattimen lisäksi. (Lisää tietoja syöttövedelle asetetuista vaatimuksista kohdassa 1.2 Tekniset tiedot). 3.5 Sähköliitäntä Kytke ainoastaan asetusten mukaiseen maadoitettuun pistorasiaan. Kytke pesulaite asetusten mukaiseen pistorasiaan, joka on pesulaitteen välittömässä läheisyydessä siten, että tarvittaessa pesulaite saadaan jännitteettömäksi. Tarkasta jännite, sulakekoko ja johdot kohdan 2.1 mukaisesti. Liitäntätiedot ilmenevät laitteen tyyppikilvestä (tyyppikilvistä). 3.6 Korkeapaineliitäntä TÄRKEÄÄ! Kun pesulaite kytketään putkilinjaan, käytä aina joustavaa korkeapaineletkua putkiston ja pesulaitteen välillä (k ohdassa 6). Joustavan letkun tilausnumero on Lisätiet oja saat ALTO-myyjiltä. Pesulaite voidaan kytkeä korkeapaineputkistoon, missä on kiinteitä ulosottopisteitä. Myös vakiomallinen korkeapaineletku voidaan kytkeä suoraan pesulaitteen korkeapaineliitäntään. On suositeltavaa, että ALTO:n valtuuttama huoltohenkilö osallistuu putkiston valmistamiseen. 3.7 Ilmaus Käännä käyttökytkin asentoon - I -. Paina pesukahvan liipaisinta/avaa ulosottopiste. Anna veden virrata kunnes ilma poistuu pumpusta (normaali veden virtaus). Ilmaus on suoritettava uudelle pesujärjestelmälle tai aina, kun korkeapainepumppu ja putkisto on tyhjentynyt vedestä. Järjestelmä ilmataan käynnistämällä pesulaite, minkä jälkeen avataan yksi ulosottopiste kerrallaan ja annetaan korkeapaineveden virrata ulos korkeapainesulkuventtiilistä. Ilmaus on suoritettava jokaisesta ulosottopisteestä. Mikäli pesulaitetta ei ole kytketty putkistoon, ilmaus suoritetaan kytkemällä korkeapaineletku pesulaitteen korkeapaineliitäntään. Älä kytke pesukahvaan suihkuputkea silloin, kun ilmaat pesulaitetta. Paina pesukahvan liipaisinta kunnes vesivirtaus muuttuu tasaiseksi ja ilma on poistunut pesulaitteesta. 49

8 4.0 KÄYTTÖOHJEET FI 4.1 Liitännät 1. Korkeapaineletku kiinnitetään suoraan pesulaitteeseen Korkeapainejatkoletkun maksimipituus: 50 m. Käytä ainoastaan ALTO Technology:n korkeapaineletkuja. Palovaara! Älä koskaan irrota korkeapaineletkuja, mikäli veden lämpötila on yli 50 C. Korkeapaineletku kiinnitetään pesulaitteen korkeapaineliitäntään (1) pikaliittimellä (2). Korkeapaineletkuun on merkitty suurin sallittu käyttöpaine ja -lämpötila. TÄRKEÄÄ! Ennen korkeapaineletkun irrottamista sammuta pesulaite käyttökytkimestä ja sulje syöttövesihana. Paina pesukahvan liipaisinta kunnes paine on poistunut korkeapaineletkusta. 2. Korkeapaineletkun kiinnitys putkiston ulosottopisteeseen. Korkeapainejatkoletkun maksimipituus: 50 m. Käytä ainoastaan ALTO Technology:n korkeapaineletkuja. Palovaara! Älä koskaan irrota korkeapaineletkuja, mikäli veden lämpötila on yli 50 C. Korkeapaineletku kiinnitetään putkiston ulosottopisteeseen pikaliittimellä (2). Kiinnityksen jälkeen korkeapaineventtiili (3) avataan. Korkeapaineletkuun on painettu suurin sallittu käyttöpaine ja lämpötila. TÄRKEÄÄ! Ennen korkeapaineletkun irrottamista sulje korkeapaineventtiili. Paina pesukahvan liipaisinta kunnes paine on poistunut korkeapaineletkusta ja irrota korkeapaineletku. 3. Pesukahva ja lisävarusteet 8 9 Puhdista suihkuputken liitäntäosa liasta ennen kuin liität suihkuputken pesukahvaan. Vedä pesukahvassa olevaa harmaata pikalukkoa (8). Aseta suihkuputken liitin (9) pikalukkoon ja paina suihkuputkea pesukahvaa vasten. Vapauta pesukahvan pikalukko. Varmista suihkuputken kiinnittyminen pesukahvaan vetämällä suihkuputkea irti pesukahvasta. Lisävarusteet kiinnittyvät pesukahvaan samalla tavalla kuin suihkuputki. Korkeapainesuihkusta aiheutuva vastavoima selviää kohdasta 1.2 Tekniset tiedot. 50

9 KÄYTTÖOHJEET FI 4. Suihkuputken valinta 40CAS 40CAS I Typ Bar 90 Bar Bar 80 Bar Bar 70 Bar Bar 60 Bar Tässä pesurissa voi käyttää suihkuputkea sekä kaksoissuihkuputkea. Pesuri on optimoitu käytettäväksi suihkuputkilla joiden suutintyyppi on 05. Halkaisijaltaan tätä pienempiä suuttimia ei tule käyttää. Käyttöpaine voidaan alentaa käyttämällä suurempaa suutinta. Katso taulukko. 5. Pesuaineet Pesu ja puhdistusaineet levitetään lisävarusteena saatavan pesuaineinjektorin avulla. On suositeltavaa käyttää lisävarusteena saatavaa seinätelinettä yhdessä pesuaineinjektorin kanssa. Seinätelineessä on paikka suihkuputkelle, kahdelle 25 litran pesuainekanisterille ja 10 metrin korkeapaineletkulle. Seuraavassa on esitetty erilaisia ulosottopisteitä, jotka on varustettu injektorilla. Irrotettava pesuaineinjektori Voidaan kiinnittää korkeapaineventtiilin pikaliittimeen. Käytetään matalavaahtoisten pesu- ja puhdistusaineiden kanssa. Annostus %. Irrotettava vaahdotusinjektori Voidaan kiinnittää korkeapaineventtiilin pikaliittimeen. Käytetään yhdessä vaahdotussuihkuputken kanssa korkeasti vaahtoavan pesu- ja puhdistusaineen levitykseen. Annostus %. Pesuainekärry vaahdotusinjektorilla Voidaan kiinnittää korkeapaineventtiilin pikaliittimeen. Käytetään kuten edellä olevaa. Mahdollistaa neljän suihkuputken, kahden 25 litran pesuainekanisterin ja 20 metrin pituisen korkeapaineletkun kuljetuksen. 51

10 KÄYTTÖOHJEET FI 4.2 Käynnistys Tarkista öljysäiliön ikkunasta (4) että öljytaso on MIN.- ja MAKS.-merkkien välissä. Syöttövesiputkiston sulkuventtiili tulee olla avattuna. HUOM! Pesulaite pysähtyy automaattisesti, lyhyen ajan kuluttua, mikäli korkeapainevedelle ei ole kulutusta. Sähkökatkoksen tai lämpösuojan laukeamisen jälkeen pesulaite käynnistyy uudestaan koneen jäähdyttyä Tarkasta öljymäärä. Käännä käyttökytkin asentoon - I -. Käännä start/stop -kytkin (3) asentoon - I -. Tarkasta painemittarista (5) että paine alkaa nousta, kun pesukahvan liipaisinta painetaan ja suihkuputken paineensäädin on korkeapaineasennossa. Jos paine ei nouse, ilmaa järjestelmä (ks. kohta 3.7 Ilmaus). HUOM: Pesurissa on käynnistys/pysäytys automatiikka. Kun pesukahva vapautetaan pesuri pysähtyy pienen ajan kuluttua. Kone käynnistyy pesukahvaa painettaessa. 4.3 Käynnistysautomatiikka 11 Pidä kiinni sekä suihkuputkesta että pesukahvasta. 10 Lukitse pesukahva, kun lopetat pesun. Pesukahvassa olevan liipaisimen (10) painallus kytkee toimintavalmiudessa olevan pesulaitteen toimintaan. Kun et pese pesulaitteella, varmista pesukahvan liipaisin kääntämällä varmistin (11) asentoon 0. 52

11 KÄYTTÖOHJEET FI 4.4 Kaksoissuihkuputki, paineensäätö 12 Käännä paineensäätöventtiiliä (12): Myötäpäivään (B): korkeapaine Vastapäivään (A): matalapaine/pesuaineen annostus Suihkuputkessa on kaksi suutinta: korkea- ja matalapainesuutin. Korkeapaine Kun paineensäätöventtiili (12) on täysin suljettu (käännetty myötäpäivään -B), suurin paine ja vain korkeapainesuutin on käytössä. Matalapaine Kun paineensäätöventtiili on täysin auki (käännetty vastapäivään -A) paine on täysin alennettu. Molemmat suuttimet ovat tällöin käytössä. Matalaa painetta käytetään pesuaineen levitykseen. 4.5 Käytön lopetus 3 Käännä käyttökytkin asentoon. Älä koskaan irrota korkeapaineletkua, kun pesulaite on toiminnassa käyttökytkin asennossa - I -. Palovaara! Älä koskaan irrota korkeapaineletkua, jos veden lämpötila on yli 50 C. Sammuta pesulaite kääntämällä käyttökytkin (3) - 0 -asentoon. Sulje syöttövesihana ja paina pesukahvan liipaisinta, jolloin paine poistuu korkeapaineletkusta. Mikäli pesulaite on kytketty kiinteään korkeapaineputkistoon, sulje ulosottopisteen korkeapaineventtiili ja paina pesukahvan liipaisinta, jolloin paine poistuu korkeapaineletkusta. 4.6 Pakkassuojaus 0D[É& 0LQÉ& Pesujärjestelmä on sijoitettava tiloihin, joiden lämpötila on yli +2 C. Pesujärjestelmällä tarkoitetaan pesulaitetta, putkilinjoja ja ulosottopisteitä. Mikäli osa putkistosta tai ulosottopiste joudutaan sijoittamaan ulkotiloihin, on ne voitava tyhjentää pakkaskauden ajaksi. TÄRKEÄÄ! Mikäli korkeapaineletku, suihkuputki, lisävaruste tai jokin muu osa pesujärjestelmästä jäätyy, se on ehdottomasti sulatettava ennen käyttöä. 53

12 5.0 KÄYTTÖKOHTEET JA TYÖMENETELMÄT FI 5.1 Käyttökohteet Tämän pesulaitteen tärkeimpiä käyttökohteita ovat: Maatalous: Kuljetusala: Rakennusala/ rakentaminen: Pienteollisuus: Huolto: Koneiden, työvälineiden, eläinsuojien ja rakennusten pesu. Kuorma-, linja- ja henkilöautojen pesu. Kulkuneuvojen, varusteiden ja rakennusten yms. pesu. Rasvanpoisto ja pesu koneista, aihioista ja kulkuneuvoista. Autojen, jalkakäytävien ja julkisten tilojen yms. pesu. 5.2 Käyttöpaine Korkeapainepesulaitetta voidaan käyttää joko korkea- tai matalapaineella valinnan mukaan. Matalapaine: Korkeapaine: Välipaineet: Käytetään pääasiassa pesuaineen levityksen yhteydessä ja pesutapahtuman loppuvaiheessa. Käytetään pesun aikana. Valitse sopiva paine pestävän pinnan mukaan. 5.3 Pesuaineet Pesulaite toimitetaan ilman pesuaineinjektoria. Mikäli halutaan käyttää pesu- tai puhdistusaineita, niitä voidaan annostella lisävarusteena saatavan pesuaineinjektorin avulla (ks. kohta 4.1.4). Korkeapainepesu yhdessä pesuaineiden kanssa takaa hyvän pesutuloksen. ALTO tarjoaa laajan valikoiman pesuaineita, jotka on suunniteltu korkeapainepesuun. Esimerkkejä pesuaineiden käyttöalueista: Ajoneuvojen, koneiden, tallien yms. pesu Rasvanpoisto Desinfiointi Kattilakiven poisto ALTO pesuaineet ovat vesipohjaisia eivätkä sisällä fosfaatteja. Nykyisten vaatimusten mukaisesti pesuaineissa käytetään pinta-aktiivisina aineina tensidejä, jotka ovat luonnossa helposti hajoavia. Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteys ALTO-myyjään. Pesuaineen käyttömenetelmä ja annostus ilmenee parhaiten pesuaineen tuote-etiketistä. Annostuksen voit säätää pesuaineinjektorin säätimestä. Matalavaahtoista pesuainetta voidaan annostella pesuaineinjektorin läpi pesulaitteen toimiessa matalapaineella. Pesuaineen levityksestä korkeapainepesuun päästään säätämällä suihku putkessa olevaa paineensäätöventtiiliä siten, että pesulaite alkaa tuottaa korkeapaineista vettä. Vaahdotuspesuun tarvitaan lisävarusteena saatavat vaahdotusinjektori ja vaahdotussuihkuputki. Aseta vaahdotusinjektorin imuletku vaahtopesuainesäiliöön ja kiinnitä vaahdotussuihkuputki pesukahvaan. Vaahdotusinjektori annostelee vaahdotuspesuainetta silloin, kun injektorin ohituslinjassa oleva venttiili on kiinni. Avaamalla injektorin ohituslinjan venttiilin ja vaihtamalla suihkuputken siirryt vaahtopesusta korkeapainepesuun. 54

13 KÄYTTÖKOHTEET JA TYÖMENETELMÄT FI Yleisiä pesuaineen käyttöön liittyviä ohjeita ALTO Technology:n pesulaitteita voidaan käyttää kaikkien korkeapainepesuun soveltuvien ja pesulaitevalmistajan vaatimukset täyttävien pesu- ja puhdistusaineiden kanssa. Pesuaineen ph-arvon tulee olla välillä Happoa ja lipeää ei saa käyttää laimentamattomana. Noudata aina huolellisesti pesuaineen valmistajan ohjeita ja määräyksiä, myös sääntöjä suojavaatteista ja käytetyn pesuaineen hävittämisestä. Älä käytä pesuaineita, joita ei ole tarkoitettu korkeapainepesulaitteisiin ilman ALTO:n tai pesuainevalmistajan hyväksyntää. ALTO Technology:n tuotteiden käyttö takaa, että pesulaitteet, lisävarusteet ja pesuaineet sopivat yhteen ja tästä johtuen tuotteiden yhteiskäytöllä päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. ALTO tarjoaa laajan valikoiman tehokkaita pesu- ja puhdistusaineita, joissa yhdistyy tehokkuus ja luontoystävällisyys samanaikaisesti. 5.4 Työmenetelmät Korkeapainepesulaitteesi on kehitetty niin sanottuun kaksivaiheiseen pesuun. Ennen kuin voit levittää pesuainetta, on pesulaite varustettava lisävarusteena saatavalla pesuaineinjektorilla. VAIHE 1: VAIHE 2: Pesuaineen levitys Korkeapainepesu Käytännössä toteutettava työsuoritus riippuu pesukohteesta. Läh tökohdaksi annamme muutamia hyväksi havaittuja ohjeita. 1. Levitä pesuaine matalapaineella. Valitse pesukohteen mukaan tarvittava pesuaineen annostusmäärä. 2. Anna pesuaineen vaikuttaa likaisella pinnalla muutama minuutti ennen korkeapainehuuhtelua. 3. Korkeapainepesu. Pese kaikki pinnat korkeapaineella. 4. Tarvittaessa suorita jälkihuuhtelu. Jälkihuuhtelulla varmistat, että kaikki epäpuhtaudet poistuvat. Pesutapahtuman yhteydessä paras mahdollinen tulos saavutetaan seuraamalla seuraavia ohjeita: Ohje 1: Levitä pesuaine kuivalle pinnalle. Mikäli pestävä pinta kastellaan ennen pesuaineen levitystä, saattaa pesuaineen imeytyminen likaisella pinnalla jäädä vajaaksi ja pesuaineen vaikutus heikkenee. Ohje 2: Levitä pesuaine alhaalta ylöspäin, mikäli puhdistat suurta pystysuoraa pintaa. Näin menetellen varmistat ettei pesuaine valu kuivan pinnan poikki jättäen siihen tummia juovia. Ohje 3: Suorita korkeapainepesu siten, ettei poistuva vesi pääse niille pinnoille, joita et vielä ole pessyt. Tällä varmistat sen, että pesuaine vaikuttaa koko tehollaan silloin, kun korkeapainevesi poistaa sen. 55

14 6.0 HUOLTO FI Pesulaitteen käyttöiän pidentämiseksi ja ongelmattoman toiminnan turvaamiseksi on syytä ottaa huomioon seuraavaa: Ennen kuin asennat syöttövesi- tai korkeapaineletkun pesulaitteen liittimeen, puhdista pikaliittimet liasta ja hiekasta. Ennen kuin liität suihkuputken tai lisävarusteita pesukahvaan, käynnistä pesulaite hetkeksi, jotta pesukahvan liitoksessa mahdollisesti olevat epäpuhtaudet poistuvat. Puhdista myös varusteiden tai suihkuputken pikaliitin hiekasta ja muista epäpuhtauksista. Pesulaite on varastoitava tilassa, jonka lämpötila ei laske alle 0 C. ÄLÄ KÄYNNISTÄ JÄÄTYNYTTÄ PESULAITETTA. Anna pesulaitteen, letkujen ja varusteiden sulaa ennen käynnistystä. 6.1 Öljynvaihto Mikäli pesurin öljymäärä alittaa minimimerkinnän tarkistusikkunassa (4), pyydä ALTO huoltomies pikaisesti paikalle. ÄLÄ KUORMITA LUONTOA! Jäteöljy on hävitettävä Suomessa voimassa olevien määräysten mukaisesti. 6.2 Syöttövesisuodatin Pesulaitteen syöttövesipikaliittimen yhteyteen on asennettu suodatin, joka estää lian pääsyn pesulaitteeseen. Syöttövesisuodatin on puhdistettava säännöllisin väliajoin. Syöttöveden puhtaus määrää suodattimen puhdistusjakson pituuden. Syöttövesisuodatin voidaan irrottaa syöttövesipikaliittimen (kohta 2) irrotuksen jälkeen. 6.3 Suuttimen puhdistus Tukkeutunut suutin aiheuttaa pumppupaineen nousun ja siksi suutin on puhdistettava välittömästi. 1. Sammuta pesulaite ja irrota suihkuputki. 2. Puhdista suutin ALTO Technology-suutinpuhdistustyökalulla, n:o TÄRKEÄÄ! Käytä työkalua ainoastaan pesulaitteesta irrotettuun suihkuputkeen. 3. Huuhtele suihkuputki virtaukselle vastakkaiseen suuntaan. 4. Mikäli pumppupaine on yhä liian korkea, toista kohdat Jätteen hävittäminen Tämä pesuri sisältää osia jotka poisheitettyinä voivat saastuttaa luontoa. Saastuttavia osia ovat: Öljy, maalatut/sinkkikäsitellyt -osat, muovi/muovitetut -osat. Pesuria tai osia hävitettäessä on tärkeää noudattaa saastuttavia materiaaleja koskevia lakeja. On suositeltavaa että nämä osat toimitetaan ongelmajätekeräyspisteisiin tai vastaaviin paikkoihin. 56

15 7.0 VIANETSINTÄ FI Käy läpi vianetsintätaulukko ennen kuin otat yhteyden ALTO-huoltoon. Vika Vian syy Korjaus Pesulaite ei käynnisty Sulake on palanut Vaihda sulake Pistoke ei ole kytketty Kytke pistoke Sähkömoottorin lämpö- Anna moottorin jäähtyä. Käynnistä pesulait suoja on lauennut e ja tarkasta ettei käyttöpaine ole liian korkea ja että käyttöjännite vastaa laitekilven arvoja Sulakkeet palavat Sähköasennus ja/tai sulake Muuta asennus/sulake vastaamaan laitteen on alimitoitettu laitteen kuluttamaa virtamäärää. kuluttamalle virta määrälle Työpaine liian korkea Suutin osittain tukkeutunut Puhdista suutin (ks. kohta 6.3) Työpaine liian matala Jonkin ulosottopisteen Sulje kaikkien ulosottopisteiden venttiilit, jotka korkeapaineventtiili ei ole eivät ole käytössä. täysin kiinni Paineen säätöventtiili ei ole Avaa paineenäätöventiili täysin auki kiertämälkorkeapaineasennossa lä sitä osoitinuolen suuntaan (ks. 4.4). Paine vaihtelee Veden lämpötila on liian Alenne lämpötila alle 60 C:een. (pesulaite tärisee) korkea Syöttöveden määrä on liian alhainen Korkeapaineletku liian pitkä Irrota syöttöveden liitos ja tarkista virtaus (min l/h). HUOM: Vältä pitkiä ja ohuita letkuja (min.3/4"). Irroita korkeapainejatkoletku ja yritä uudelleen. Korkeapaineletkun maksimipituus on 50 m. HUOM: Vältä pitkiä jatkoletkuja ja monia liittimiä. Järjestelmässä on ilmaa Ilmaa järjestelmä (ks. Kohta 3.7). Syöttövesisuodatin on Puhdista syöttövesisuodatin (ks. Kohta 6.2). tukkeutunut Ei työpainetta Suutin on tukkeutunut Puhdista suutin (ks. kohta 6.3). Ei syöttövettä Tarkasta että syöttövesi-venttiili on auki ja että pesulaite saa riittävästi vettä (ks. Kohta 1.2). Ulosottopisteen korkea- Sulje kaikkien ulosottopisteiden korkeapaine paine venttiili on auki. venttiilit, jotka eivät ole käytössä Ota yhteys lähimpään ALTO-huoltoon, mikäli muita kuin edellä mainittuja virhetoimintoja ilmenee. Maahantuoja: OY TECALEMIT AB Puh.(09) Hankasuontie 13 telekopio (09) Helsinki 57

16

17

18 a (00.04) Printed in Denmark Copyright 2003 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.:

19 a (00.04) Printed in Denmark Copyright 2003 ALTO Danmark A/S ALTO Danmark A/S Industrikvarteret DK-9560 Hadsund Tel.:

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I

30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I 30HA Standard/Master 30HA Standard I/Master I DK N S FIN P GR Instruktionsbog... 1-16 Instruksjonsbok... 17-32 Instruktionsbok... 33-48 Käyttöohje... 49-64 Manual de Instruções... 65-80 Εγχειρδιο δηγιων...

Lisätiedot

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Sisällys Varoituksissa käytetyt symbolit...97 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita...97 2 Laitteen

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOPAS MALLIT: D14131WF D14138AC

ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOPAS MALLIT: D14131WF D14138AC ASTIANPESUKONE KÄYTTÖOPAS MALLIT: D14131WF D14138AC Tutustu huolellisesti tähän käyttöoppaaseen ennen astianpesukoneen käyttämistä. Säilytä opas tulevia tarpeita varten. 1 SISÄLTÖ ASTIANPESUKONE TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki

VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING. Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki VAPOR PLUS KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Interpump Finland Oy Puhelin 09-350 80 30 Sienitie 16 Faksi 09-350 80 333 00760 Helsinki steamy scandinavia 2-12-2005 14:42 Pagina 52 KÄYTTÖOHJEET Tämän käyttöoppaan

Lisätiedot

käyttöohje bruksanvisning

käyttöohje bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning Pesukone Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux SISÄLLYS Turvallisuusohjeet 2 Laitteen kuvaus 4 Käyttöpaneeli 5 Ensimmäinen käyttökerta 7 Omat asetukset

Lisätiedot

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet

TUNNELIKONEET. AX-Sarja. astianpesukoneet TUNNELIKONEET AX-Sarja astianpesukoneet Maahantuonti ja markkinointi VP-Service Oy PL 117 01801 KLAUKKALA GSM: 050 528 4055 PUH: (09) 878 91 60 FAX: (09) 878 91 630 www.resthot.fi resthot@resthot.fi Kiitämme

Lisätiedot

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ JOHDANTO Onnittelemme uuden MINI S HAMSTERI harjakoneen hankinnasta. Tämä tuote on Laimu Oy:n suunnittelun ja osaamisen tulos. Harjakone on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja siinä käytetään

Lisätiedot

Käyttöohje Astianpesukone

Käyttöohje Astianpesukone Käyttöohje Astianpesukone Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen astianpesukoneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi HG06 M.-Nr. 09

Lisätiedot

AUTOPESULAN CAR WASH KS ASENNUS JA KIINNITYS... 7 SÄHKÖNSYÖTÖN KYTKENTÄ...11 TOINEN JAKSO...16 CAR WASH AUTOPESULAN KÄYTTÖ...16 KOLMAS JAKSO...

AUTOPESULAN CAR WASH KS ASENNUS JA KIINNITYS... 7 SÄHKÖNSYÖTÖN KYTKENTÄ...11 TOINEN JAKSO...16 CAR WASH AUTOPESULAN KÄYTTÖ...16 KOLMAS JAKSO... KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO CAR WASH KS 610... 4 VALMISTELUTYÖT... 5 AUTOPESULAN CAR WASH KS ASENNUS JA KIINNITYS... 7 SÄHKÖNSYÖTÖN KYTKENTÄ...11 SÄHKÖNSYÖTÖN JÄNNITTEEN MUUTTAMINEN...12 TOINEN JAKSO...16

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1486 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661656

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1486 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

3fi00028.fm5 Page 47 Wednesday, April 4, 2001 6:58 PM ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA ROSKALOUKUN PUHDISTAMINEN

3fi00028.fm5 Page 47 Wednesday, April 4, 2001 6:58 PM ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA ROSKALOUKUN PUHDISTAMINEN 3fi00028.fm5 Page 47 Wednesday, April 4, 2001 6:58 PM SISÄLLYSLUETTELO ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU PESUAINEET JA

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1084 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661581

Käyttöoppaasi. ZANUSSI FLS1084 http://fi.yourpdfguides.com/dref/661581 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652

Käyttöoppaasi. BOSCH SHU43A52SK http://fi.yourpdfguides.com/dref/3565652 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO

IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO IFU_Alpha_Sc1-mech_FIN.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM SISÄLLYSLUETTELO PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS PYYKIN VALMISTELU PESU-

Lisätiedot

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta.

WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone. Käyttöopas. Imagine the possibilities. Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. WW10H9***** WW90H9***** Pyykinpesukone Käyttöopas Imagine the possibilities Kiitos tämän Samsung-tuotteen ostamisesta. Sisällysluettelo Turvallisuustiedot 3 Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia...........................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Käyttöohjeet PESUKONE

Käyttöohjeet PESUKONE Käyttöohjeet PESUKONE Sisällysluettelo Asennus, 2-3 Pakkauksesta purkaminen ja tasapainotus Sähkö- ja vesiliitännät Ensimmäinen pesukerta Tekniset tiedot Pesukoneen kuvaus, 4-5 Ohjauspaneeli Näyttö Rummun

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen.

Pesukone. Käyttöopas. imagine the possibilities. Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. WF70F5**** WF71F5**** WF72F5**** WF7AF5**** WF60F4**** WF61F4**** WF62F4**** WF6AF4**** Pesukone Käyttöopas imagine the possibilities Kiitos, että hankit tämän Samsungin tuotteen. F400E_WF70F5E_NonBubble-03262G-06_FI.indd

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QW1660 http://fi.yourpdfguides.com/dref/838150 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428

Käyttöoppaasi. SIEMENS SL50T592EU http://fi.yourpdfguides.com/dref/3573428 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet

Columbus. Liukuporraspesukone STEP100. Käyttöohjeet Columbus Liukuporraspesukone STEP100 Käyttöohjeet Sisällys 1 Turvallisuus... 4 1.1 Omistajan vastuu... 4 1.2 Käyttötarkoitus... 4 1.3 Kuka saa käyttää konetta?... 4 1.4 Käyttäjän turvallisuus... 5 1.5

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS TF1228 http://fi.yourpdfguides.com/dref/830756

Käyttöoppaasi. ELEKTRO HELIOS TF1228 http://fi.yourpdfguides.com/dref/830756 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot