3. LANGI KESÄLLÄ LANGIN KARTANON NAVETTA JA AITTA... 13

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. LANGI KESÄLLÄ 2009... 11 LANGIN KARTANON NAVETTA JA AITTA... 13"

Transkriptio

1 1

2 SISÄLTÖ 1. OTTEITA HENRIK LILIUKSEN TEOKSISTA DER PEKKATORI IN RAAHE JA RAAHEN PEKKATORI... 3 LANGIN SIVURAKENNUS ( ), ALAKARTANO, JOHAN LANG :... 3 LANGIN SIVURAKENNUS ( ), ALAKARTANO, ZACHARIAS FRANZEN : 3 LANGIN ALAKARTANO (1852-), FREDRIK SOVELIUS NUOREMPI : ALAKARTANON JULKISIVUJEN VAIHEITA VANHOJEN VALOKUVIEN MUKAAN... 4 VALOKUVA KIRKON TORNISTA 1890 LUVULTA... 4 LANGIN SIVURAKENNUKSEN TORISIIPI1900-LUVUN ALUSSA JA KIRKKOKADUN SIIPI 1960 LUVULLA... 5 VUOSI LANGIN ALAKARTANO LUVULLA... 8 LANGIN KARTANO ALAKARTANO 1930-LUKU... 9 LANGIN KARTANO JA ALAKARTANO LANGIN ALAKARTANO LANGIN ALAKARTANO LANGIN TALO LANGIN LIIKETALO, SIVURAKENNUS, ALAKARTANO PEKKATORI LANGI KESÄLLÄ LANGIN KARTANON NAVETTA JA AITTA ASEMAKAAVAN MUUTOS; RAAHEN KAUPUNKI; VANHA KAUPUNKI; KOLMAS OSA, PEKKATORIN YMPÄRISTÖKORTTELIT YM LANGIN KARTANO, TONTTI LANGIN ALAKARTANO, TONTTI ASEMAKAAVAN ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ: TONTIN 21 JA 22 LISÄRAKENNUSOIKEUS MUSEOVIRASTON OSASTONJOHTAJA PEKKA KÄRJEN KOMMENTTI LANGIN KARTANON KUNTOARVIOSTA KAUPUNKIARKEOLOGINEN INVENTOINTI LANGIN TALO JA ALAKARTANO, LAAJUUSTIETOJA LÄHDEVIITTAUKSET

3 1. OTTEITA HENRIK LILIUKSEN TEOKSISTA DER PEKKATORI IN RAAHE JA RAAHEN PEKKATORI LANGIN SIVURAKENNUS ( ), ALAKARTANO, JOHAN LANG : Raahen Pekkatorin reunalla Langin oli palvelukunnan asuntoja. Torisiipi oli länsipäästään n. 7 m nykyistä lyhyempi. Sen länsipäässä oli renkitupa, suola-aitta, kamari torille / eteinen pihalle, itäpäässä leivintupa. Kirkkokadun varressa oli v valmistunut siipi, jossa eteinen ja kamari, suuri panimohuone ja v rakennettiin pitkä pulpettikattoinen varasto, Henrik Liliuksen rekonstruointi i. 2. Rakennus muutettiin liiketaloksi 1820-luvulla, rakennukseen sisustettiin kauppoja LANGIN SIVURAKENNUS ( ), ALAKARTANO, ZACHARIAS FRANZEN : Torisivulle talon länsipäähän rakennettiin 1834 pihalle avoin vaunuvaja. Anders Johan Hedmanin akvarelli v Kirkkokadun siipi lienee purettu vuoteen 1827 mennessä, kun Kirkkokadun varteen rakennettiin siipi, joka sisälsi varastotiloja. Torisiipi vuorattiin ja itäpään leivintupa muutettiin vuoteen 1834 mennessä puodiksi. Torisiiven länsipäässä oli vaunuvaja, sali ja eteinen, kaksi kamaria, pieni makasiini sekä myymälä, ennen vuotta 1851 torisiipeen sijoitettiin myös toinen puoti. Kirkkokadun siipeä jatkettiin kolmella liiterillä ja jääkellarilla, Anders Johan Hedmanin akvarelli 1851 ii. Torisiipi oli tuolloin vuorattu ja maalattu keltaiseksi, pilasterit jakoivat torifasadin viiteen kaistaan, läntisin vaunuvajaa vastaava kaista on ikkunaton ja sen itäpuolella sali kaksine ikkunoineen, puoti, joka avautui torille katuoven ja ikkunan välityksellä. Sama aihe kertaantui talon itäpäädyssä. Väliin jäi ikkunallinen huone. Kirkkokadun siivessä oli rakennusvaiheet jakava nurkkalauta. Siiven seinäpinta on maalattu punaiseksi ja 1827 valmistuneeseen osaan avautui leveä katuovi kiviportaineen. Liiketalo, jossa kauppa-apulaiset ilmeisesti asuivat. Samuli Paulaharju: Vanha Raahe 1925 iii. LANGIN ALAKARTANO (1852-), FREDRIK SOVELIUS NUOREMPI : Perimätiedon mukaan Johan Oldenburg suunnitteli Langin talon julkisivut luvulla. Langin liikerakennus (sivurakennus, Alakartano) koki ilmeisesti samassa yhteydessä muodonmuutoksen. 3

4 Torisiipi ja Kirkkokadun 1827 valmistunut osa vuorattiin uurretulla vaakalaudoituksella. Samassa yhteydessä lienee länsipäädyn vaunuvaja korvattu asuttavalla huonetilalla. Seinäpintoja, jotka maalattiin keltaisiksi, elävöitettiin valkoiseksi maalatuilla rustikapilastereilla, joiden alkuperäinen määrä ei ole enää määriteltävissä. Pihaseinät vuorattiin samalla tavalla. Katusiiven pohjoispäässä sijainnut suuri punamullattu varasto oli olemassa vielä 1893 ja on ilmeistä, että se säilyi aina 1930-luvulle saakka, jolloin koko Kirkkokadun siipi kaikesta päättäen rakennettiin kokonaan uudelleen. Ilmeisesti 1850-luvulla tehdyn vuorauksen jälkeen talossa suoritetut korjaukset ovat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta tuoneet negatiivisen lisän rakennuksen arkkitehtuuriin. Vuoden 1900 vaiheilla rakennettiin näet talon kaakkoiskulmaan pieni uusgoottilainen erkkeri ja torni, mutta nekin on purettu myöhemmin iv 2. ALAKARTANON JULKISIVUJEN VAIHEITA VANHOJEN VALOKUVIEN MUKAAN VALOKUVA KIRKON TORNISTA 1890 LUVULTA Kuvassa näkyy Langin sivurakennuksen Kirkkokatujulkisivu. 4

5 Katutasosta päätellen kulmapuotiin on kulmasisäänkäynti?. Katusivun molemmissa päädyissä on yksittäiset ikkunat ja julkisivun keskellä on 4:n ikkunan ryhmä. Naapuritontin rajalla on rakennus, jonka päädyssä on kaksi ikkunaa Kirkkokadulle. Myös naapuritontin puolella on rajalla ikkunallinen rakennus. Kirkkokatusivussa on samankokoista ikkunaa. Pihasisäänkäyntien edessä on aitaus? tai kattamaton terassi? Kasvitarha? (vrt. Fontellin talon pihasivulla näkyvä avoin, katettu sisäänkäyntikuisti). Torisiivessä on 3 savupiippua, Kirkkokatusiivessä ei näy savupiippua. Naapuritontin rajalle, Kirkkokatuun kiinni rakennetussa rakennuksessa näkyy kaksi savupiippua ja ilmahormeja?. Torisiiven pihasivussa on yksinkertainen, pieni ulkoeteinen. Vaunuvajan paikalle rakennetussa huoneessa on kolmijakoinen ikkuna, muut ikkunat ovat ilmeisesti samanlaisia kuin katusivussa. Niiden yläpuolella on yläikkunat. Seinäpilasterit näkyvät kuvassa vastaavilla paikoilla kuin torisivulla vuonna 1851 maalatussa Hedmanin akvarellissa. Julkisivulaudoitus samaa paneelia (etenemä n. 155 mm) kuin nykyisin? Langin makasiinissa ei näy korotusta. Makasiinin kääty on umpinainen, ilman ikkunoita. Verhouslauta on leveää vaakalautaa, samaa kuin nykyisin makasiinin päädyn yläosassa, Langin alakartanon puotiosan Kirkkokadun puoleisessa ulkoseinässä ja navetan kadunpuoleisen päädyn yläosassa. LANGIN SIVURAKENNUKSEN TORISIIPI1900-LUVUN ALUSSA JA KIRKKOKADUN SIIPI 1960 LUVULLA 1900-luvun alussa torifasadi on ollut Henrik Liliuksen mukaan jaettu viiteen osaan, länsipäädyn huoneessa kaksi ikkunaa torille ja kaksi ikkunaa pihalle, kapteenin huoneessa kaksi ikkunaa torille, huoneen kohdalla eteinen, ovi pihalle, makuuhuoneessa ja puotineitsyen huoneessa yksi ikkuna torille, kauppapuodissa kaksi ikkunaa torille ja yksi Kirkkokadulle, kulma on viistetty ja siinä on puotiin johtava ulko-ovi, Kirkkokadun siiven huonejärjestys ja ikkunajako 1960-luvulta, siiven runkosyvyys on suurentunut aikaisemmista vaiheista v. 5

6 VUOSI 1908 Valokuvassa vuodelta 1908 näkyy torijulkisivussa kulmatorni Langin alakartanon kulmassa. Museovirasto vi. Torijulkisivussa ei näy pilasteria, julkisivulaudoitus jatkuu yhtenäisenä kulmapuodista seuraavaan huoneen ikkunaan. Julkisivulaudan korkeus on n. 16 cm. Nykyinen julkisivuverhouslauta?. Julkisivulaudoituksen alareunassa on ikkunalistan väriin maalattu vaakalauta/puu. Julkisivussa nykyisin näkyvä voimakas taipuma lienee ollut jo tässä vaiheessa? Vesikate on huopakate kolmiorimoin. 6

7 Raahen puukirkon v palon jälkeen otetussa valokuvapostikortissa näkyy kirkon kellotapuli ja Langin alakartanon kulmatorni. Kuvasta näkyy, että kulmapuodissa on korkeammat ikkunat kuin torisiiven muissa huoneissa. Kulmapuodin vasemmalla puolella näkyy kolme ikkunaa. Katu on kivetty. Kellotapuli purettiin kun uusi kirkko valmistui v Kuva Raahen museosta. 7

8 LANGIN ALAKARTANO LUVULLA Kuvassa näkyy kulmasisäänkäynti. Katu on kivetty. Torijulkisivussa on 8 ikkunaa, jotka kaikki ovat samankokoisia ja mallisia. Torisivun ikkunat on uusittu 1908 vuoden jälkeen. Kulmapuodissa on yksi ikkuna Kirkkokadun puolella. Kirkkokadun puoleisen siiven ikkunat ovat pienemmät. Kulmapuodin ikkunat ovat matalammat kuin aikaisemmassa kuvassa, jossa näkyy kulmatorni ja erkkeri. Muiden torisiiven huoneiden ikkunat ovat korkeammat kuin em. kulmatornillisessa kuvassa. Julkisivussa näkyy vain kaksi pilasteria, joilla seinä on jaettu kolmeen osaan. Kuva Raahen museosta S.Paulaharju. Kuvassa näkyy torisivulla vaakapaneeli (vertaa torisivun nykyinen paneeli), kahden ikkunan huone siiven länsireunassa ja sen ja seuraavan huoneen väliseinän kohdalla pilasteri, kaksi ikkunaa seuraavan huoneen kohdalla, sitten 2 yksittäistä ikkunaa ja kulmapuodin kaksi ikkunaa. Kulmapuodin ja sen viereisen huoneen rajalla on pilasteri. Kulmassa on lasiaukolliset puiset pariovet, samat ovet kuin ennen kirkon paloa otetussa valokuvassa. Kirkkokadun puolella puotiosassa on yksi ikkuna. Kaikki edellä mainitut ikkunat ovat samankokoisia. 8

9 Kirkkokadun siivessä on pienemmät ikkunat, ensin kahden ikkunan huone ja sen jälkeen pilasteri ja taas kahden ikkunan huone ja pilasteri. Päätyhuoneessa on yksi ikkuna Kirkkokadulle. Siiven jatkeena näkyy rakennuksen pääty tontin rajalla ja siinä kaksi samanlaista ikkunaa. Julkisivulaudoitus näyttää yhtenäiseltä ja se on tehty leveämmästä laudasta kuin torisiivessä (vertaa kulman liikehuoneiston nykyinen julkisivuverhouslauta Kirkkokadun puolella). LANGIN KARTANO Valokuva kirkontornista, Langin alakartanon torisiiven länsipäädyssä pihanpuolella on kaksi kuistia, länsipäädyn huoneeseen ja entisen salin kohdalla sen länsipuolella, molempien kuistien vieressä on ikkuna, joista itäpuoleisen päällä on yläikkuna. Lisäksi kuvassa näkyy kaksi 6-ruutuista ikkunaa ja mahdollisesti oven yläkulma, mutta ilmeisesti ei nykyisin kulmassa olevaa kuistia. Torisiivessä on kolmiorimahuopakatto, joka jatkuu kulman yli Kirkkokadulle päin vii. ALAKARTANO 1930-LUKU Raahen museosta saatu kuva, 1930-luku. Kirkkokadun puoleisen siiven katujulkisivussa näkyy kulmapuodin yksi ikkuna, sitten kaksi-ikkunainen huone, pilasteri ja kaksi-ikkunainen huone, pihakäynnin viereisessä huoneessa on yksi ikkuna. Siiven pohjoispäädyn katto on aumattu. Vesikate muuttuu, Kirkkokadun siivessä on kulmassa kolmiorimahuopakate kuten torisiivessä, mutta siiven pohjoispää on sileämpi. Tontin rajalla olevan rakennuksen pääty on käsitelty katujulkisivuna; sileä aumakatto, jossa näkyy saumoja, mutta harvemmassa ja matalampia kuin torisiiven kolmiorimahuopakate. Julkisivuverhous värityksineen on kuten muualla katusivussa, 9

10 kaksi-ikkunainen huone. Kun vertaa kuvaa Veljekset Karhumäen 1934 ottamaan valokuvaan, Kirkkokadun siiven katujulkisivu ja piharakennuksen pääty ovat kuvan mukaan vaaleita torijulkisivun tapaan, mutta pihasivut ovat punamullatut torisiipeen liittyvää osaa lukuun ottamatta. LANGIN KARTANO JA ALAKARTANO 1934 Valokuva Veljekset Karhumäki Oy, Raahen museo viii. Langin Alakartanon, sivurakennuksen varastorakennus ulottuu koko tontin pituudelle Kirkkokadun varressa, Kirkkokadun nykyisen asuinrakennussiiven valmistumisajankohta on siis v jälkeen. Piharakennukset kiertävät Langin talon ja sivurakennusliiketalon tonttien ulkorajoja pitkin. Kivinavetan kohdalla on tyhjä väli, jonka edessä on pulpettikattoinen rakennus, joka jakaa talon ja sivurakennuksen pihoja/tontteja yhdessä makasiinin kanssa. Torifasadin ikkunat ovat 1900-luvun alun asussa. Julkisivuväri on valkoinen, ikkunalistat tummat? 1930-luvulla valmistui Kirkkokadun suuntainen asuinsiipi, joka rakennettiin (osin vanhoista hirsistä) 1820-luvulta säilyneen rankorakenteisen makasiinin paikalle. ix LANGIN ALAKARTANO 1935 Vuonna 1935 rakennuksen länsipäähän muutti oy Alkoholiliike Ab, jolloin länsipäähän tehtiin merkittäviä tilamuutoksia ja avattiin uusi katusisäänkäynti. Kirkkokadun kulman liikehuoneistoon avattiin näyteikkunat sekä Pekkatorille että Kirkkokadulle. x LANGIN ALAKARTANO 1935 Vuonna 1953 koko Pekkatorin julkisivlle avattiin näyteikkunat. Raahen kaupunki osti alakartanon vuonna 1985 L. ja S. Nordstömiltä. xi LANGIN TALO Isot näyteikkunat puhkaistiin 1900-luvun puolivälissä. Talon omisti v Karjalainen. Tiilinen keskuslämmitys lisättiin v Talon omisti 1979 Lauri Nordström. Rakennus peruskorjattiin v xii Pihasivulla oli 1998 kaksimutterikuistia, yksi pikkukuisti sekä keskuslämmityshuone. LANGIN LIIKETALO, SIVURAKENNUS, ALAKARTANO 2005 Alakartanon huonejako näkyy Pekkatorin julkisivussa; lännestä 3 huonetta, joissa on isot näyteikkunat. Ne muodostuvat kahdesta toisiinsa liitetystä, pystysuuntaisesta ikkunasta. Kulmahuoneessa on kolme erillistä, lähekkäin sijoitettua näyteikkunaa ja niiden länsipuolella huoneessa yläikkuna, xiii. Julkisivun luonne on muuttunut ikkunamuutosten takia. Julkisivun ehyt, tasapainoinen seinäpinta, jossa pystysuuntaiset ikkunat sijoittuvat huonejaon ja hirsirakenteen mukaan symmetrisesti, on muuttunut. Lisäksi on poistettu julkisivun pystysuuntaisuutta lisääviä, huonejakoa ja ikkunajärjestelyä 10

11 täydentäviä pilastereita. Julkisivuvaikutelma on lähes vaakasuuntainen ja seinäpinta on rikkonainen isojen ikkuna-aukkojen takia. Kirkkokadun puoleisessa julkisivussa on puodissa kaksi näyteikkunaa. Asuntosiiven ikkunat ovat 1960-luvun asussa xiv. PEKKATORI 2005 Valokuva kirkontornista, Langin alakartanon Kirkkokadun puoleisen siiven suuri runkosyvyys ympäröiviin rakennuksiin verrattuna näkyy kuvassa xv. 3. LANGI KESÄLLÄ 2009 ALAKARTANON TORIJULKISIVU Langin alakartanon torijulkisivussa on vaakaponttilauta, jonka etenemä on mm. Sivun länsipäässä näkyy entisen vaunuvajan kohdalla kaksi umpeen laudotettua aukkoa, samoin seuraavan huoneen kohdalla on kaksi umpeen laudoitettua aukkoa. Seuraavien huoneiden kohdalla näkyy myös umpeenlaudoitetut yksittäiset aukot. Yhtenäinen graniittikiviperustus loppuu vaunuvajan rajakohtaan. Entisen vaunuvajan kohdalla ei ole näkyvissä kiviperustusta. Saumassa on n. 470 mm leveä pilasteri julkisivuverhouslautaa. Myös räystään alalaudoituksessa näkyy saumakohta. Seinän alaosassa, verhouslaudan alapuolella, on yläreunastaan viistetty 3 x 8 vaakapuu, joka ei jatku länteen vaunuvajan kohdalle vaan päättyy vaunuvajan saumakohtaan. Julkisivun itäpäässä alareunan vaakapuun takana on 4 x 4 pystyparrut ja niiden takana hirsiseinä. Pystyparrujen alapuolella on parrujen päät peittävä, graniittisokkelin pinnan mukaan lovettu vaakalauta 28x mm. Graniittisokkeli on hirsipinnan tasossa. Torijulkisivua jakaa kolmeen osaan kaksi pilasteria; vaunuvajan saumakohdassa ja kulmapuodin rajalla. Lisäksi sivun länsipäässä on pilasteri. Vanhoissa valokuvissa on näkyvissä kaksi pilasteria, kolmas on rajautunut pois kuvasta. Seinän ja räystään vaakasuoran aluslaudoituksen saumakohdassa on räystään aluslaudoituksen suuntainen lauta ja uurrettu kourulista, joka jatkuu pilasterin kohdalla. Julkisivu on painunut voimakkasti keskiosastaan. Painuma näkyy myös vesikatossa. Graniittisokkelissa on avonaisia saumoja, jotka ovat mahdollisesti antaneet periksi perustuksen sortumaan (sivun keskikohtaan) päin. Ikkunat ovat hirsiseinän kohdalla. Ikkunapielien syvyys vaihtelee 213 mm (1.idästä), 145/185 mm (2.idästä), 235/240 mm (3.idästä), 205/192 mm (4.idästä). ALAKARTANON KULMA Kulmapuodin näyteikkunan kohdalla näkyy paikattu laudoitus. Vanhoissa valokuvissa kulmapuodissa on kaksi erillistä ikkunaa. 11

12 Kulmassa julkisivuverhouslaudan etenemä on 105 mm. Kulmassa on graniittikivet, jotka lienevät puretun kulmaerkkerin ja tornin perustukset. Porrasaskelmat ovat graniittikiveä. KIRKKOKADUN PUOLEINEN JULKISIVU Kirkkokadun julkisivun torin puoleisessa reunassa on verhouslaudan etenemä 230 mm. Pilasteri on samaa lautaa. Julkisivussa näkyy paikattu aukko. Samaa leveää julkisivulautaa on Kirkkokadun puoleisen siiven pohjoispäädyssä ullakkotilan kohdalla, kivinavetan itäpäädyssä ullakkotilan kohdalla sekä makasiinin seinälaudoituksen alaosassa ja korotuksen yläpuolella pohjoispäädyn päätykolmiossa. Betonisokkeli on katusivulla tasan seinän alareunan vaakapuun kanssa. Vaakapuu kulkee vaunuvajan rajalta, torisivulta, kulman ympäri liikehuoneiston väliseinään saakka. Julkisivussa on saumakohta, joka näkyy räystäällä, sokkelissa ja julkisivuverhouslaudassa, jonka etenemä on sauman pohjoispuolella n. 90 mm. Seinän alareunassa, julkisivulaudoituksen alapuolella on vinoon asennettu 1 x 3 lauta. Sen takana on pystykoolaus ja hirsiseinä. Betonisokkeli on hirsiseinän tasossa. Kirkkokadunpuoleisen siiven ikkunaparin jälkeisen yksittäisen ikkunan eteläreunassa on hirsiseinän liitoskohta, sokkeli on hieman sisempänä, verhouslaudotuksen takana on pystykoolauksen takana korokepalat, koolausväli on n. 2,. Lisäksi ullakolla näkyy pohjoispäästä lukien 14. kattotuolin kohdalla hirsiseinän jatkoskohta, joten tässä kohdassa saattaa olla eri aikoina rakennettujen osien raja. ALAKARTANON PIHASIVUT Alakartanon torisiiven kaksi pihakuistia; mutterikuisti ja pikkukuisti on purettu. Kuistin seinät ovat olleet julkisvulaudoitukseen lovettuja. Pienemmän kuistin itäreunassa on ollut seinäpilasteri. Nykyisen oviaukon itäreunassa on pilasteri, joka on osittain lovettu oviaukon puhkaisemisen takia. Näitä pilastereita ei voi nähdä n luvulla kirkontornista otetuissa valokuvissa. Oven länsipuolella oven ja puretun pikkukuistin välissä seinälaudoituksessa näkyy umpeen laudoitetun ikkunan paikka. Sen kohdalla on ullakkotilan viisiruutuinen ikkuna. Seinän itäreunassa oleva ikkuna on puolitettu nurkkaan rakennetun kuistin takia. Ikkuna näkyy luvulla kirkontornista otetuissa kahdessa valokuvassa. Valokuvissa näkyvä ikkunan yläpuolinen viisiruutuinen ikkuna on paikallaan. Torisiiven pihasivulla verhouslaudan etenemä on mm kuten torisivulla. Torisiiven pihasivulla on pilastereita, joita ei näy 1930-luvulla kirkontornista otetuissa valokuvissa. Kuvissa näkyy kaksi pilasteria. Pihasivun pilasterit liittyvät räystään alapuoliseen vaakalaudoitukseen pyöristetyllä listalla, joka jatkuu koko sivulla räystään aluslaudoituksen ja seinän saumakohdassa. Pihan sisäkulmassa olevan kuistin reunassa on näkyvissä puolikas kuusiruutuista ikkunaa, jonka puitekorkeus on 1440 ja leveys 455. Ikkunan alareunassa on n. 45 karmista ulkoneva alapuu. Ikkuna on vanhempi kuin julkisivun muut ikkunat. Tässä kohdassa näkyy ikkuna kokonaisena 1930-luvulla kirkontornista otetuissa valokuvissa. Kirkkokadun puoleisen siiven pihasivulla on sama vaakaverhouslauta kuin kadun puolella, etenemä n. 90 mm. Betoninen perusmuuri on luoteiskulmassa 240 mm maanpinnan alapuolella. Alimmat hirret ovat maan sisässä. 12

13 LANGIN KARTANON NAVETTA JA AITTA Aitta lienee tuotu paikalle 1900-luvun alussa. Kivinavetta on vuodelta Alun perin navettaan kuuluneessa sivurakennuksessa oli mm. kanala, porstua, ruokavarasto xvi Raahen Osaamiskeskus on kunnostanut kivinavettaa ja aittaa. Kivinavetta on Kummatti Oy:n huoltohenkilökunnan käytössä. 4. ASEMAKAAVAN MUUTOS; RAAHEN KAUPUNKI; VANHA KAUPUNKI; KOLMAS OSA, PEKKATORIN YMPÄRISTÖKORTTELIT YM LANGIN KARTANO, TONTTI 22 Langin kartanon tontilla on merkintä YH-1, hallinto- ja virastorakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa asuin-, liike-, myymälä- ja verstastiloja. Tontille sallitusta kokonaiskerrosalasta saa enintään 1/3 käyttää asuin-, liike- ja työhuonetarkoituksiin. Langin kartano, alakartano ja makasiini on suojeltu asemakaavassa sr-merkinnällä, rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennuksia ei saa hävittää ilman pakottavaa syytä. rakennuksissa suoritettavien korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoitusten muutosten tulee olla sellaisia, että rakennuksen rakennustaiteellisesti tai historiallisesti tai kaupunkikuvan säilymisen kannalta merkittävä luonne säilyy. Mikäli tämän pyrkimyksen vastaisesti on rakennuksessa aikaisemmin suoritettu rakennustoimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan joko entistäen taikka muulla rakennukseen ja ympäristöön soveltuvalla tavalla. Korjattaessa on katsottava, että ovija ikkuna-aukot sekä näiden muodot ja jaot, kattomuoto ja erilaiset ulokkeet, savupiiput ja vesikourut sekä muut rakennukselle ominaiset yksityiskohdat ja käytetty materiaali säilytetään taikka niiden laatu entistettäessä otetaan huomioon. Rakennuslautakunta voi erityisestä syystä sallia, että ullakolle saa sisustaa huonetiloja rakennusalalle tai tontille merkityn rakennusoikeuden ja kerrosluvun sitä estämättä. Sr-merkinnällä varustetut rakennukset kuuluvat rakennusjärjestyksen 6. pykälän edellyttämään tarkan julkisivuvalvonnan alueeseen. Rakennuslautakunnan lupa on hankittava rakennuksen tai sen osan purkamiseen, oleelliseen muuttamiseen tai siirtämiseen. Rakennuslautakunnan tulee ennen päätöksen tekemistä pyytää museoviraston lausunto. LANGIN ALAKARTANO, TONTTI 21 Langin alakartanon tontilla on AL-merkintä, asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Aittaa koskee sh-merkintä, historiallinen tai kaupunkikuvaan sopeutuva rakennus. rakennuksen säilyminen on suotavaa, mutta sen korvaaminen ympäristöön sopeutuvalla uudisrakennuksella on mahdollista. 13

14 Korjaus- ja muutostöiden sekä käyttötarkoituksen muutosten tulee olla rakennukseen ja ympäristöön soveltuvia. Milloin tämän pyrkimyksen vastaisesti on rakennukseen aikaisemmin suoritettu rakennustoimenpiteitä, on rakennus korjaus- ja muutostöiden yhteydessä pyrittävä korjaamaan joko entistäen taikka muulla rakennukseen ja ympäristöön soveltuvalla tavalla. Rakennuslautakunta voi erityisestä syystä sallia, että ennen rakennusluvan saaneen rakennuksen ullakolle saa sisustaa huonetiloja rakennusalalle tai tontille merkityn rakennusoikeuden ja kerrosluvun sitä estämättä. Rakennuksen tai sen osan purkamiseen, oleelliseen muuttamiseen tai siirtämiseen on hankittava rakennuslautakunnan lupa. ASEMAKAAVAN ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ: Kuisteja, sisäänkäyntikatoksia tai vastaavia saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle. Myönnettäessä rakennuslain 132 pykälän nojalla vähäisiä poikkeuksia rakentamista koskevista määräyksistä, kuten pääikkunan edessä olevasta säädetystä rakentamattomasta vähimmäistilasta, huonekorkeudesta tai muista rakennusasetuksen 9 luvun säännöksistä, autopaikkojen määrästä ja sijoituksesta tai paloturvallisuuteen liittyvistä määräyksistä on rakennuslautakunnan erityisesti katsottava, että rakennustoimenpide on samalla omiaan edistämään vanhan kaupunkiluonteen ja kuvan säilymistä. Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee käyttää puuta, ellei ole erityistä syytä poiketa tästä. Tontin rajalle rakennettaessa rajaseinä on käsiteltävä julkisivun tavoin. Kaikessa rakentamisessa on käytettävä sellaisia rakennus-, väri- ja kattamisaineita, jotka soveltuvat kaupunkikuvaan ja rakennuksen ominaisluonteeseen. Rakennettaessa uudis- tai lisärakennuksia tai siipiä tulee käyttää tontin tai alueen yleistä kattokaltevuutta ja muotoa. Kattokaltevuuden tulee olla 1:2,5 1:1,5 ellei ole erityistä syytä poiketa tästä. Kadunvarsirakennusten julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimmäiskorkeudet ovat yleensä 6,5 m (7 m), min 3,5, talousrakennuksissa yleensä enintään 3,5. piharakennuksien enimmäiskorkeus on sama kuin tontin kadunvarsirakennuksen. Kadun varressa olevien asuinhuoneistojen ikkunoiden alareunan lasiaukon korkeuden tulee yleensä olla vähintään 150 cm viereisen kadunpinnan tasoa ylempänä. Tontit on aidattava yleisiä alueita vastaan yhtenäisellä ympäristöön sopivalla tiiviillä lauta-aidalla, jonka keskikorkeus on 180 cm, ellei ole erityistä syytä poiketa tästä. Aidassa olevat kulkuaukot on yleensä varustettava umpinaisella puurakenteisella portilla. 14

15 Tontin uudis- tai lisärakennustoimenpiteen yhteydessä tulee tontinomistajan osoittaa tontiltaan autopaikkoja: - yhden autopaikan kutakin 150 asuntokerrosalan neliömetriä kohti, autopaikkoja ei kuitenkaan tarvitse osoittaa enempää kuin yksi autopaikka kutakin asuntoa kohti - yhden autopaikan 150 liike-, myymälä- ja verstastilojen kerrosneliömetriä kohti. TONTIN 21 JA 22 LISÄRAKENNUSOIKEUS Asemakaavan mukaan tontille 21 (Alakartanon tontti) saa nykyisten rakennusten lisäksi rakentaa 270 k-m2 uusia asuin-, liike- ja toimistorakennuksia 1 ½- kerroksisina. Tontille 22 (Langintalon tontti) saa uudisrakennuksia rakentaa 300 k-m2, josta asuin-, liike- ja työhuonerakennuksia saa olla n. 230 k-m2. 5. MUSEOVIRASTON OSASTONJOHTAJA PEKKA KÄRJEN KOMMENTTI LANGIN KARTANON KUNTOARVIOSTA Suojelukohteina rakennukset on säilytettävä ja korjauksissa noudatettava hyviä restaurointiperiaatteita. Etenkin makasiinin ja alakartanon tekniset viat ja puutteet on korjattava mittatilaustoimin ei millään yleisillä saneerausperiaatteilla. Rakennustekniseen analyysiin on liitettävä sisätilojen, -rakenteiden ja pintojen rakennushistoriallinen tutkimus, joka saattaa paljastaa mielenkiintoisia ja hienoja historiallisia kvaliteetteja (maalauksia, tapetteja, suljettuja ovia, listoituksia, lattioita ym). Ent. maistraatin piirustusarkistosta (Oulun maakunta-arkistossa?) ja palovakuutusasiakirjoista (Kansallisarkistossa) on saatavissa tietoja rakennuksista ja niiden vaiheista. Entistäminen, ennallistaminen ja konservointi on alusta pitäen otettava mahdollisuudeksi, joka palauttaa Langin talon ja Alakartanon entiseen loistoonsa myös sisätiloiltaan. Kaikkia restaurointitoimia ei välttämättä toteuteta kerralla, mutta on varauduttava siihen, että rakennuksia korjataan ja huolletaan tämän jälkeenkin, on siis varauduttava tulevaisuuteen, koska rakennusten suojelutavoite on ikuinen, jos sellaista käsitettä uskaltaa käyttää. Alakartanon julkisivuissa on ehdottomasti tehtävä muutoksia, joilla tarpeettomat ja rumat näyteikkunat (ainakin pääosa niistä) korvataan alkuperäismitoituksen mukaan 6- ruutuisilla ikkunoilla. Tämä edellyttää todennäköisesti vuorauksen uusimista ja samassa yhteydessä voidaan toteuttaa mm. mahdollisesti tarvittava lisälämmöneristys. xvii 6. KAUPUNKIARKEOLOGINEN INVENTOINTI Inventoinnin on museoviraston rakennushistoriallisella osastolla tehnyt Teemu Mökkönen. Raportin otsikkona on; Raahe-Brahestad. Kaupunkiarkeologinen inventointi, Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen inventointi. Raportissa todetaan mm. seuraavaa: 15

16 Langin talon ja Langin alakartanon tontit kuuluvat luokkaan 1.) Säilyneet alueet. Tutkimuksellisesti erityisen mielenkiintoiset ja suojelullisesti arvokkaat alueet. Tähän luokkaan kuuluvat kaikki alueet, joilla 1600-luvun kerrostumat ovat todennäköisesti hyvin säilyneitä. Lisäksi luokkaan kuuluvat tutkimuksellisesti erityisen mielenkiintoiset alueet, kuten esim. raatihuoneen ympäristö ja porvariston asuinalueet, joiden kerrostumat ovat todennäköisesti kuitenkin osittain tuhoutuneet. Ensimmäisen luokan kohteet tulisi pyrkiä suojelemaan tai tilanteen vaatiessa vapauttaa rakentamiselle tapauskohtaisesti arvioitavalla tutkimuksella. xviii Kaikista 1.- ja 2.-luokan alueella tehtävistä maaperään kajoavista rakennustöistä on ilmoitettava etukäteen Museoviraston rakennushistorian osastoon (p ), josta annetaan tapauskohtaiset toimintaohjeet. Myös Raahen vanhan ruutukaava-alueen katualueilla tehtävistä rakennustöistä tulee ilmoittaa hyvissä ajoin Museovirastoon. xix Inventointialueen voimassa olevat asemakaavat ovat 1980-luvun alusta. Tutkimusalueella on runsaasti asemakaavassa sr- ja sh-merkinnöillä varustettuja rakennuksia. Näiden lisäksi löytyy muutama Valtioneuvoston vahvistaman erillisen suojelupäätöksen alainen rakennus. Voimassa olevassa kaavassa on runsaasti suuria rakennusoikeuksia (Liite 7.1)., jotka periaatteessa mahdollistavat raskaan rakentamisen sisäpihoille. Käytännössä tutkimusalueella ei ole muita rakennuksia kuin kaavassa sr- tai sh-merkittyjä ja modernimpia rakennuksia. On odotettavaa, että tulevaisuudessa tapahtuva mahdollisesti arkeologisesti tutkittavia kerrostumia tuhoava rakennustoiminta kohdistuu etupäässä sisäpihoihin (ks. Liitteet 7.1 ja 7.2). Voimassa olevien asemakaavojen rakennusoikeuksien mahdollistama sisäpihojen massiivinen uudisrakentaminen on kuitenkin niin suuressa ristiriidassa historiallista puukaupunkia säilyttävien arvojen kanssa, ettei voimassa olevien rakennusoikeuksien toteuttaminen kokonaisuudessaan tunnu todennäköiseltä. Tämän takia tulevaisuudessa sisäpihojen uudisrakennusten volyymi tulee todennäköisesti olemaan voimassa olevien rakennusoikeuksien äärirajoja huomattavasti pienempiä. (sivu 16, Liite 7.1, 7.2 kartat). xx Langin alakartano Kiinteistötunnus Arkeologinen mielenkiinto Kohdekuvaus 1 Tontti on otettu rakennuskäyttöön heti kaupungin perustamisen jälkeen luvulla. Vuoden 1750 kartassa nykyisen tontin eteläisimmät osat kuuluivat nykyisellä Pekkatorilla sijainneeseen tonttiin. Nykyisen tontin pohjoisosassa sijaitsi tuolloin osia kahdesta tontista. Tontin kerrostumat ovat oletettavasti kauttaaltaan säilyneitä. Tontin alue on palanut vuoden 1810 tulipalossa. Kunnallistekniset kaivannot eivät ole tuhonneet tontin kerrostumia. Langin talo Kiinteistötunnus Arkeologinen mielenkiinto Kohdekuvaus 1 Tontti on otettu rakennuskäyttöön heti kaupungin perustamisen jälkeen 1650-luvulla. Vuoden 1750 kartassa nykyisen tontin alueeseen kuului yksi kokonainen tontti ja osia toisesta. Tontin kerrostumat ovat todennäköisesti tuhoutuneet rakennusten kellareiden alueelta. Hiekalla ja nurmella olevan pihan kerrostumat ovat hyvin säilyneitä. Tontin alue on palanut vuoden 1810 tulipalossa. Kunnallistekniset kaivannot eivät ole tuhonneet tontin kerrostumia. xxi 16

17 7. LANGIN TALO JA ALAKARTANO, LAAJUUSTIETOJA Langin talon ja alakartanon tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on n m2. Langin talon huoneistoala on n. 440 m2 ja kerrosala n. 460 k-m2. Makasiinin huoneistoala on n. 173 m2 (kahdessa kerroksessa) ja kerrosala n. 208 k- m2. Alakartanon huoneistoala on n. 330 m2 ja kerrosala n. 370 k-m2. xxii 8. LÄHDEVIITTAUKSET i ii iii Raahen Pekkatori, Henrik Lilius, Rannikon Laatupaino Oy 2006, s.99 Raahen Pekkatori, Henrik Lilius, Rannikon Laatupaino Oy 2006, s.136 Raahen Pekkatori, Henrik Lilius, Rannikon Laatupaino Oy 2006, s.97 iv Raahen Pekkatori, Henrik Lilius, Rannikon Laatupaino Oy 2006, s.115,116, 60 v Der Pekkatori in Raahe, Henrik von Lilius, Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 65, Helsinki 1967, tafel XXXIII-XXXV, Raahen Pekkatori, Henrik Lilius, Rannikon Laatupaino Oy 2006, s.115,116 vi vii viii Pekkatori, Henrik Lilius, Rannikon Laatupaino Oy 2006, s.60 Raahen Pekkatori, Henrik Lilius, Rannikon Laatupaino Oy 2006, s.126 Raahen Pekkatori, Henrik Lilius, Rannikon Laatupaino Oy 2006, s.97 ix Langin kartanon kuntoarvio, arkk.yo Janne Laukka, arkk.yo Pekka Tuominen OYAO s.9 x Langin kartanon kuntoarvio, arkk.yo Janne Laukka, arkk.yo Pekka Tuominen OYAO s.9 xi Langin kartanon kuntoarvio, arkk.yo Janne Laukka, arkk.yo Pekka Tuominen OYAO s.9 xii xiii Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelo Langin Alakartano Raahen Pekkatori, Henrik Lilius, Rannikon Laatupaino Oy 2006, s.132 xiv Raahen Pekkatori, Henrik Lilius, Rannikon Laatupaino Oy 2006, s.98 xv Raahen Pekkatori, Henrik Lilius, Rannikon Laatupaino Oy 2006, s.127 xvi xvii Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelo Langin kartano aitta ja navetta Langin kartanon kuntoarvio, arkk.yo Janne Laukka, arkk.yo Pekka Tuominen OYAO s.11 17

18 xviii Raahe Brahestad. Kaupunkiarkeologinen inventointi. Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen inventointiprojekti. Teemu Mökkönen, Museovirasto Rakennushistorian osasto 2001, sivut 14 15, liite 8 xix Raahe Brahestad. Kaupunkiarkeologinen inventointi. Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen inventointiprojekti. Teemu Mökkönen, Museovirasto Rakennushistorian osasto 2001, sivu 16 xx Raahe Brahestad. Kaupunkiarkeologinen inventointi. Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen inventointiprojekti. Teemu Mökkönen, Museovirasto Rakennushistorian osasto 2001, sivu 16, liitteet 7.1, 7.2 xxi Raahe Brahestad. Kaupunkiarkeologinen inventointi. Vaasa- ja suurvalta-ajan kaupunkiarkeologinen inventointiprojekti. Teemu Mökkönen, Museovirasto Rakennushistorian osasto 2001, liite 6.1, 6.3 kartat, liite 9 xxii Langin kartanon kuntoarvio, arkk.yo Janne Laukka, arkk.yo Pekka Tuominen OYAO s

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.01 Puisto. 5.02 Lähivirkistysalue. 7.09

Lisätiedot

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE.

1(3) A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. A-2482 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 1(3) 1 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET 2 ASUINKERROSTALOJEN KORTTELIALUE. 3 KULTTUURI JA OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLA YMPÄRISTÖKUVA

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 1.021 1.041 1.0411 1.042 1.0421 2.07 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Mikäli rakennuksen pituus on yli 12 metriä,

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 12.01 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET SÄÄKSVUORI: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue. 12.01

Lisätiedot

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015)

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 69 Pallomäenkuja Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 40094 30 Pallomäenkuja 10 506 180 valmis 4 117 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm:

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty

Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas / päivitetty Karisto Aurinkorinne 3 Rakennustapaohje / tekstiosa Lahden kaupungin Maankäyttö / Päivi Airas 4.5.2007 / päivitetty 21.1.2008 Asemakaavamääräys Osa alueen raja Ohjeellinen alueen tai osa alueen raja Rakennustapaohje

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola

1(54) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 5A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 5 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo 6.

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.010 Asuinkerrostalojen ja yleistenrakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa palveluasuinrakentamista.

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 1.04 Erillispientalojen

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113.

KESKI-LAHTI A-2619 AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr sr-2 m v-1. kaukolämpö +113. V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi ajo ku(87) rak 105 1 po +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3 160

Lisätiedot

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola

1(36) SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 1A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 7 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT

YHDYSKUNTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 107 Maanpinnan likimääräinen korkeusasema. Korkeusjärjestelmä NN. 113-13 Rakennusala, jolle saa sijoittaa mainostornin. 134 Istutettava alueen osa. 140-1 Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu.

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Liite raporttiin Turtosen tilan inventointi Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Turtosen pihapiirissä on tällä hetkellä viisi rakennusta - päärakennus - aittarakennus - entinen sikala - kalustovaja

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KOULURANTA Asuin-, liike-, palvelu- ja lähipalvelurakennusten korttelialue. Asuinpientalojen ja rivitalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. AO-1-korttelialueelle

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.04 Erillispientalojen korttelialue. 1.06 Asumista palveleva yhteiskäyttöinen

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.03 Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. 5.02 Lähivirkistysalue.

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Lähivirkistysalue. Yleinen pysäköintialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaise rakennusoikeudesta saa rakentaa asuintiloiksi liike- ja toimistotilojen l saa

Lisätiedot

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Kytkettyjen pientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Kytkettyjen pientalojen korttelialue.

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa

RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa RAKENTAMISOHJEET Hyväksytty rakennuslupajaostossa 6.5.2013 71 Asemakaavamääräykset Asemakaava nro 001781 1. Erillispientalojen korttelialue AO. 2. Suurin sallittu kerrosluku Iu½. 3. Asuinrakennus tulee

Lisätiedot

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS PRUSTUSLUTTLO SMPRUSTUS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 3 KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 5 KRROS POHJPRUSTUS 6 KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K3 KRROS POHJPRUSTUS

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Asialista 30.1.2014 Kohteiden esittelyjä Keskustelua 2 Koulut Hansakallion koulu Vanttilan

Lisätiedot

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET

TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET Kooste ohjeista TARVASMÄKI YLEISSUUNNITTELUOHJEET 1. ALUEEN ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Asemakaavassa on osoitettu kortteli-, virkistys- ja katualueet. Korttelialueilla on osoitettu rakennusalat, rakennusoikeudet

Lisätiedot

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen Raahen 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 4465-4288 Raahe 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriaselvitys. Suunnittelukeskus Oy 1 Säilyneisyyden kriteerit

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

KESKI-LAHTI. A-2619a AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr-2 sr-2 m kaukolämpö. v

KESKI-LAHTI. A-2619a AL-1 AL Iu2/3 160 sr-1. IVu4/ u200 1ap/u80 6ap/sr-2 sr-2 m kaukolämpö. v V KESKI-LAHTI 104 8 VI pi+111.6 +105.11 pi rak po ajo ku(87,88) 105 1 +105.36 1ap/ys200 83 ai rak rak ppp ju 88 rak +105.5 86 17 pi +109.5 pv-1 kaukolämpö +134.8 k+101.5 ma/p II (K17/t 86-88) ik Iu2/3

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU kaupunginosan KORTTELIT 11-16 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, II VAIHE: ULKOMETSÄNTIE JA ULKOMETSÄNPOLKU 111. kaupunginosan KORTTELIT 11-16 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 4 1. TARKOITUS Näillä

Lisätiedot

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK

Oulu ennen ja nyt. Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK 1 Pohjois-Pohjanmaan museo Oppimateriaalia kouluille / AK Oulu ennen ja nyt Tätä materiaalia voi käyttää apuna esimerkiksi historian tai kuvataiteiden opinnoissa. Tehtävät sopivat niin yläasteelle kuin

Lisätiedot

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT

VIITAPAKAT. Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT RAKENNUSTAPAOHJEET PÄIVITETTY 27.11.2007 KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT VIITAPAKAT Kuva Viitapakoilta kesä 2007 Rakennustapaohjeet 1. Yleiset ohjeet s.2 2. Korttelikohtaiset ohjeet s.3 1. YLEISET OHJEET Rakentaminen

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016

Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Kaavoitus- ja mittaustoimi 22.1.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA 2016 Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten

Lisätiedot

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE T arkastusraportti TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE Perniö, SALO 1 METSÄHALLITUS Mia Puotunen 2008 T ARKASTUSRAPORTTI 13.11.2008 TEIJON VOIMALAITOS JA RETKEILYALUE Teijon retkeilyalue, Perniö VOIMALAITOS

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20

Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE. 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 Rakentamistapaohjeet KAANAANMAANTIEN ITÄPUOLI, III VAIHE: HUNAJATIE, VIIKUNATIE JA TAATELITIE 109. kaupunginosan korttelit 16, 18-20 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1. TARKOITUS

Lisätiedot

OULU, KAUPPATORI Tarkastuskäynti

OULU, KAUPPATORI Tarkastuskäynti OULU, KAUPPATORI Tarkastuskäynti 19.11.2009 Rakennushistorian osasto Marika Hyttinen 2010 2 Peruskarttaote 2444 09 OULU Tarkastuskäynti Oulun kauppatorin työmaalla Oulun kauppatorilla tehtiin talvella

Lisätiedot

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET Liite YLIVIESKA OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET..0 KKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET ALUEEN KTTA KALAJOKI NIEMELÄNKYLÄNTIE 0 SAVELANTIE NOPPUISTO OLMALANRANNANKA ULPUKANKA KUMINAKA

Lisätiedot

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA

Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016. Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Kaavoitus- ja mittaustoimi 9.5.2016 Ikaalisten kaupungin myytäviä YRITYSTONTTEJA Arvoisa yritystontista kiinnostunut! Tässä esitteessä esittelemme Sinulle varattavissa ja myynnissä olevia Ikaalisten kaupungin

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 297 Kuopio Täyttämispvm 6.02.206 Kaavan nimi Kaivannonlahti Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireiltulosta ilm. pvm 05..202 Hyväksymispykälä

Lisätiedot

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä

PIENTALOILTA. Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä PIENTALOILTA Kaupunkikuva pientalohankkeiden lupakäsittelyssä 23.2.2017 1 Sisältö 1. Kaupunkikuvalliset vaatimukset: ohjausvelvollisuus laista ja rakennusjärjestyksestä 2. Kolme esimerkkialuetta ja suunnittelua

Lisätiedot

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet

VALKEAKOSKI Vallon asemakaava. Rakennustapaohjeet Korttelit 9, 10 ja 11 Teema: MODERNI Erityispiirteet Rakennuspaikat sijoittuvat avoimelle peltoaukealle kaupungin sisääntuloväylän varrelle. Rakennuksiin haetaan modernia muotokieltä. Rakennuksen sijoitus

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 2 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KALLIOIMARTEENTIE 251. kaupunginosan osat kortteleista 16 ja 17 sekä korttelit 18,19 ja 20. SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ...

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

http://sr512201/webmap/content/result.htm

http://sr512201/webmap/content/result.htm Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.02 ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE 1.04 ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE. 3.01 LIIKERAKENNUSTEN KORTTELIALUE, JOLLE SAADAAN RAKENTAA KASVIHUONERAKENNUKSIA SEKÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN

Lisätiedot

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014

Valtionavustus rakennusperinnön hoitoon 2014 2014 Mihin voidaan hakea avustusta? Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön parantaminen Valtakunnallisesti, seudullisesti tai paikallisesti merkittävä rakennus

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus Ak 5157 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Asellinkatu / Pajunen & Sere asemakaavan muutoksen selostus 1. kaupunginosa (Keskus) korttelin 53 osa ja kortteli 50 sekä katualueet YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 14.12.2010

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17

Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 Rakentamistapaohjeet MUSTIKKAMÄKI, 1 VAIHE: OSA MUSTIKKAMÄENTIESTÄ JA KETUNLEIVÄNTIE 251. kaupunginosan korttelit 14, 15, OSA 16 JA OSA 17 SISÄLTÖ 1. TARKOITUS... 2 2. YLEISTÄ... 2 3. KORTTELIT... 3 1.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011

HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO RAPORTTI 14.4.2011 HELSINGIN KAUPUNKI VUOROVAIKUTUS- 1 (6) ALVAR AALTO -SUOJELUKOHDE, STORA ENSO OYJ:N PÄÄKONTTORIRAKENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 12048) Hankenro 0685_1 Kslk dnro 2005-415 SISÄLLYS Osallistumis-

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

Kalliola /10

Kalliola /10 Kalliola- 1/10 Uusikaupunki (895) Kuivarauma (482) Kalliola 1 001 Muu asuinrakennus 002 Kellari, kellarivaja 003 Navetta 004 Muu karjarakennus 005 Sauna Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmuseon johtokunta Ypkyy/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (6) Kaupunginmun johtokunta 60 Kaupunginmun johtokunnan lausunto asemakaavaehdotuksesta Kluuvi Kameeli b-kortteli Lausunto Kaupunginmun johtokunta antoi seuraavan

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT 1 TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ LIIKETONTTI JA LUOVUTUSEHDOT HAKUAIKA: 17.3. - 9.4.2014 KELLO 15:00 MENNESSÄ Yleisehdot ja tiedot: - ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 Keskustan kaavoituskohteiden k id yleisötilaisuus i 4.6.2014 kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallio gsm 050 387 8708 marja.mustakallio@lahti.fimustakallio@lahti

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

file:///u:/cad/fiksu2015/base/p/a2000/merkkiluettelo/merkkiluettelo.html

file:///u:/cad/fiksu2015/base/p/a2000/merkkiluettelo/merkkiluettelo.html Sivu 1/73 Sivu 2/73 Kaavamerkintä Selite 0010000 A Asuinrakennusten korttelialue. 0010001 A-1 Asuinrakennusten korttelialue. Kerrosalasta saa käyttää korkeintaan 30% liike- tai työtiloiksi. 0010002 A-2

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R (4) Sisällysluettelo 2 (4) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuote- ja rakennemäärittelyt sekä palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ulkoseinän tuuletusraon palovaatimusten täyttyminen...

Lisätiedot

m, että sillä on mahdollisuus saada kevät- ja TAMPEREEN KAUPUNKI

m, että sillä on mahdollisuus saada kevät- ja TAMPEREEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS NO 7177. XVI-290-1 (AALTOSENKATU 31-33, NS. PIKILINNA) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29. päivänä heinäkuuta 1992 päivättyä asemakaavakarttaa no 7177. Asemakaavan

Lisätiedot

Alue sijaitsee kaupungin keskustassa. Osojte: Sorsapuisto 1. Liite 1. 11.5 Tonttijako ja -rekisteri Tontille 1 on hyväksytty t.onttijako 18.4.1977.

Alue sijaitsee kaupungin keskustassa. Osojte: Sorsapuisto 1. Liite 1. 11.5 Tonttijako ja -rekisteri Tontille 1 on hyväksytty t.onttijako 18.4.1977. X V I I KAUPUNGINOSAN KORTTELIN N:O 315 TONTIN N:O 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA N:O 6572, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMINISTE- RIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SORSAPUISTO 1) Asemakaavan muutoksen

Lisätiedot

tuuletusritilat 3 kpl III 35 dba III p-4 ik-1 III III p-4 III NISKAKATU KOULUKATU 35 dba III LPA-5 py-5 KIRKKOKATU ik-1 III III kt sp III

tuuletusritilat 3 kpl III 35 dba III p-4 ik-1 III III p-4 III NISKAKATU KOULUKATU 35 dba III LPA-5 py-5 KIRKKOKATU ik-1 III III kt sp III 1 3 4 13 14 4 tuutusritilat 3 kpl V 2 2 1 1 1 1 3 2 1 24 3 20 14 2 13 1 13 1 1 1 13 14 2 2 1 23 0 30 40 0 20 0 KOULUKATU NSKAKATU KRKKOKATU 20 30 00 00 p-4 400 3 dba p-4 3 dba 00 ik py- ik-1 al ik-1 440

Lisätiedot

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360

ROVANIEMI RAKENTAMISTAPAOHJEET PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 1 ROVANIEMI PÖYKKÖLÄN ALUEEN LAAJENNUS II RAKENTAMISTAPAOHJEET 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 11341-11360 liittyy asemakaavaan kv *.*.2013 12.8.2013 Tekniset palvelut Maankäyttö Kaavoitus 2 ROVANIEMI MAANKÄYTTÖ,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LUONNOS 8.6.2016 Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 e :n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se

Lisätiedot

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola

SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO. 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola SUOMEN RAKENNUSKULTTUURIN YLEISLUETTELO MUSEOVIRASTO KOHDEINVENTOINTILOMAKE 1. Lääni Länsi-Suomen lääni 3. Kohde ALUE 6A 2. Kunta Kokkola RAKENNUS 8 (s) 4. Kylä/rekisterinumero 5. Kaup.osa/kortteli/talo

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot