Tekninen lautakunta 1/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 1/2013 1"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Henkilökohtaiset varajäsenet pj Tapio Pekkarinen (x) Antti Suominen ( ) vpj Aulis Tenhunen (x) Osmo Korhonen ( ) Raili Laitinen (x) Elina Kumpulainen ( ) Olli-Erkki Kinnunen (x) Kalevi Paananen ( ) Jonna Leppänen (x) Anne-Mari Kinnunen ( ) Marketta Rouvinen (x) Sirpa Kinnunen ( ) Marko Kinnunen (x) Jorma Timonen ( ) Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Manu Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Jonna Laulumaa (-) kunnanhallituksen edustaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja Petri Syrjä (x) rakennustarkastaja Ossi Kinnunen (x) kunnanrkm., pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat 1-10 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin teknisen lautakunnan jäsenet Aulis Tenhunen ja Raili Laitinen. tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Tapio Pekkarinen Ossi Kinnunen Petri Syrjä 7 Tarkastusaika Allekirjoitukset Aulis Tenhunen Raili Laitinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika klo Virka-asema Allekirjoitus Ossi Kinnunen

2 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNI- TELMA V JA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Liite 1. ja 2. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan :ssä 52 hyväksynyt teknisen lautakunnan käyttömenoiksi ja käyttötuloiksi ja käyttötalousnetoksi , käyttösuunnitelma liite 1. Kunnanhallitus on hyväksynyt v talousarvion täytäntöönpanoohjeet kokouksessaan :ssä 31, liite 2. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: : hyväksyy v käyttötalousarvion käyttösuunnitelman liitteen 1. mukaisesti ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet saatetaan lautakunnan tietoon. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

3 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET V SEKÄ PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄOLO Hallintosäännön 3 luvun 10 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat ovat olleet nähtävillä kokousta seuraavana maanantaina. Viranhaltijapäätökset tuodaan tiedoksi lautakunnalle aina seuraavaan kokoukseen. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti torstaisin klo alkaen kunnanviraston valtuustosalissa. Esityslistat lähetetään sähköpostitse tai paperitulosteena vähintään kolme päivää ennen kokousta, asiapykälää koskevat liitteet, joita ei voida kohtuudella tulostaa (esim. värilliset suunnitelmakokonaisuudet) tuodaan lautakunnan kokoukseen nähtäville/kiertoon, liitteisiin voi myös käydä tutustumassa kunnanvirastolla ennen kokousta. Lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen tai seuraavana päivänä. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kunnan www-sivuilla seuraavana päivänä. Tarkastettu pöytäkirja sekä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävänä kunnanvirastossa kokousta seuraavana maanantaina viraston aukioloaikana. Mikäli kunnanvirasto on suljettuna ko. päivänä, pöytäkirja on nähtävänä seuraavana arkipäivänä. : hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

4 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN VASTUUALUEET V Liite 3. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: : hyväksyy liitteen 3. mukaiset viran- ja toimenhaltijoiden vastuualuejaot v Olli-Erkki Kinnunen jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) tämän asiapykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

5 HALLINTOKUNTIEN HANKINTOJEN SUORITTAJAT V Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: hyväksyy, että hankintoja ja vastaanottoja voi suorittaa teknisen toimen viranhaltijat, työsopimussuhteiset ym. vakituiset seuraavan ylärajaperiaatteen mukaisesti. Hankintoja suoritettaessa on huomioitava talousarvion täytäntöönpanoohjeiden sitovuus. Henkilö Suunnittelu Urakkasopimukset Muut hankinnat Kunnanrkm Rak.tarkastaja Ravitsemispäällikkö Huoltomiehet Muut teknisen toimen työntekijät (esimiehen luvalla) : Maksatukset hyväksyy kunnanrakennusmestari ja hänen ollessaan estynyt rakennustarkastaja. Maksatusten vastaanotto-oikeus on yllämainituilla viran- ja toimenhaltijoilla. Sisäisen valvonnan suorittamiseksi vastaanottaja ja hyväksyjä ei saa olla sama henkilö. Päätös maksatusten vastaanottajista, hyväksyjistä ja heidän oikeuksistaan tulee toimittaa kirjanpitoon. Olli-Erkki Kinnunen jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) tämän asiapykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

6 RAKENNUSTONTTIEN LUOVUTUS/HINTATASON MÄÄRITYS VUOSILLE Liite 4. Kunnan omistamien rakennustonttien luovutus- ja myyntihinnat on päätetty vuoden 2012 loppuun saakka. Uudet hinnat määritellään valtuustokausittain ( ). Rakennustonttien luovutus/hintatason määritys v on hyväksytty kunnanvaltuustossa Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi rakennustonttien luovutusehdot ja myyntihinnat v Tonttien varaus hoidetaan teknisen toimiston kautta ja tonttivaraus on voimassa varaajalla siihen saakka kun muita varaajia ei ko. tontille ole, varausaika enintään yksi vuosi. Mikäli tontille tulee uusi varaus tulee ensimmäisen varauksen tehneen tehdä tonttikauppa välittömästi, muutoin oikeus siirtyy uudelle varaajalle. Sitovat varaukset tulee tehdä kirjallisina. 2. Asuintonteille rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta ja saattaa valmiiksi viivytyksettä ellei kunnanhallitus ole antanut jatkoaikaa toimenpiteille. Tonttia ei saa rakentamattomana siirtää kolmannelle henkilölle ilman kunnan hyväksyntää. 3. Tonttien luovutushinnoiksi esitän seuraavaa hinnoittelua: Rakennuskaava-alue: - omakotitalotontit 3,00 /m 2 - rivitalotontit 2,00 /m 2 - teollisuustontit tapauskohtaisesti hinnoiteltuna. Haja-asutusalue: - omakotitalotontit 1 /tontti + puuston arvo (tontin koko max m 2 )

7 Kinnulan kunnan Kivijärven rantayleiskaava-alueen tontit: Kortteli Tontti Pinta-ala Hinta Omakotitalotontit AO m m m m m Loma-asuntotontit Kivisaari RA m m m Yhteisrantaiset RA m m RA m m RA m m Lisämaa-alueiden hintaperusteet: 1. Tonttiin tai rakennuspaikkaan rajoittuva lisämaa-alue kaava-alueen ulkopuolella 2,00 /m 2 2. Tontin lisämaa-alue kaava-alueella 3,00 /m 2 Saarensalmen loma-asuntotontit myydään itsenäisinä tiloina ja hintoihin sisältyy tonteilla oleva puusto ja tiekustannukset. Muiden tonttien maanmittaus- ja lainhuudatuskuluista vastaa ostaja. Kunnallisteknisistä liittymistä kunta perii normaalit kulloinkin voimassa olevat liittymismaksut. : Uusi hinnoittelu esitetään otettavaksi käyttöön heti valtuuston päätöksen saatua lainvoiman ja on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

8 OIKAISUVAATIMUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN Liite 5. ja 6. Raimo Siltanen on Tarja Lahden valtuuttamana hakenut oikaisua teknisen lautakunnan päätökseen. Kunnanhallitukselle on tehty kantelu eikä mitään selvityspyyntöä tekniseltä lautakunnalta eikä lisäksi ole kysymys Jokiniemi -tilasta eikä sen tilan tieoikeudesta koska sillä jo tieoikeus on ennestään, tämä aluksi pöytäkirjan 94 otsikkoon sekä pöytäkirjan ensimmäiseen kappaleeseen. Kunnanhallituksen esittelijä on siirtänyt asian valmistelun tekniselle lautakunnalle Tarja Lahti soitti puhelimitse kj. Juha Urpilaiselle tiedustellen rantasaunan rakennuslupaa Urpilainen kertoi, että jos lupaa ei ole rakennus puretaan. Sen jälkeen asia jäi hänen osaltaan siihen, ei tehnyt mitään, vaikka hän lupasi asian hoitaa. Mikäli rakennus on rakennettu ilman asianmukaista rakennuslupaa, on kysymyksessä luvaton rakentaminen. Havaittuaan luvatonta rakentamista, velvoittaa rakennusvalvontaviranomainen asianomaista hakemaan kohteelle rakennuslupaa. Lupa myönnetään jälkikäteen, jos edellytykset siihen ovat olemassa (maankäyttö- ja rakennuslaki 136). Mikäli lupaa ei voida myöntää, velvoitetaan omistaja purkamaan luvatta tehty rakennus pois. Liite teknisen lautakunnan kokouksessa, jonne Juha Urpilaisella oli kiire se sinne siirtää, rkm. Ossi Kinnunen oli tämän asian esittelijänä sekä lisäksi pöytäkirjan pitäjänä omissa myöntämissään suullisilla lupauspäätöksillään Reino Lahdelle omalle alaiselleen. Täysi jääviys sekä esteellisyys ollut asian käsittelyyn tässä kokouksessa hallintolaki 5 luku 29. Näistä suullisista Ossi Kinnusen tekemistä päätöksistä ei pöytäkirjassa mainita yhdelläkään sanalla. Kuitenkin Ossi Kinnusen laatimassa pöytäkirjassa kerrotaan, että rakennusluvan myöntämiselle ei ole esteitä. Suuri kysymys onkin SUULLISISTA LUPAUKSISTA OMALLE

9 ALAISELLE. Rkm Ossi Kinnunen on myöntänyt kaikki Reino Lahden vaatimat ns. luvat suullisesti ja ilmaiseksi, voimassa olevan hallintolain vastaisesti. Hallintolain lain mukainen tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus on päässyt unohtumaan täysin virkamiesten toiminnasta. Ossi Kinnunen on toiminut kunnanrakennusmestarina vuodesta 2005 lähtien. Ossi Kinnunen ei ole suullisesti luvannut Reino Lahdelle lupia kyseiselle alueelle. Rakennuslupa-asiat kuuluvat rakennusvalvonta viranomaisille ja ympäristöasiat ympäristöviranomaiselle. Kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen ei ole ollut esteellinen esittelemään ja toimimaan pöytäkirjanpitäjänä teknisen lautakunnan kokouksessa :ssä 94. Kinnulan kunnassa rahalla ei voi ostaa kunnalta, mutta suullisten virkamiesten lupauksin omalle alaiselleen ILMAISEKSI annetaan. VALTUUDET VIRKAMIESTEN ja suojelijoiden taholta RÄIKE- ÄSTI YLITETTY. Pösölä -tilasta kunta on Reino Lahdelle ja Reijo ja Kirsti Kinnuselle antanut käyttöoikeuksia ilmaiseksi, taas suullisin lupauksin hallintolain vastaisesti. Metsämaan ostosta Pösölä -tilasta olemme tehneet kaksi erillistä ostotarjousta, tuloksetta, Tarja Lahti tarjonnut euroa ja Raimo Siltanen euroa. Tonttimaata ei ole yritetty ostaa, koska kyseiselle alueelle ei saa rakentaa. Kantelun tekijä Tarja Lahti onkin nimenomaisesti hallintolain mukaisen yhdenvertaisuuden vuoksi halunnut tuoda esille tämän tosiasian, koska rkm Ossi Kinnunen puhuu pöytäkirjassaan, että kysymys on tonttimaasta! Ei ole kysymys tonttimaasta vaan metsämaasta. Toduudessa pysymis velvoite. Tieoikeudet on myönnetty maanmittaustoimituksissa, kuten myös muille alueen maanomistajille mukaan lukien Tarja Lahti. Ostotarjouksen kohdetta käsitellään tontin lisämaa-alueena. Lisämaa-alueen ostosta ja hinnoista on valtuuston hyväksymät taksat. Maa-alueen ostot ja myynnit käsittelee kunnanhallitus jotka valtuusto päättää. Rakennuslupaa Reino Lahdella ei ole, Kinnulan kunnanvaltuuston vahvistamaa rakennusjärjestystä 2.1 :ää virkamiehet näin aliarvioivat ja maankäyttö- ja rakennuslaki 125 :ää. Jälkikäteispäätökset ovat laittomia, rakennuslupa on oltava ennenkuin rakentaminen aloitetaan sekä etukäteisvalvonta rakennusviranomaiselta suoritettu.

10 Luvattomassa rakentamisessa sovellettavat lait ovat MRL, UhkasakkoL ja hallintolaki. Kyseisessä tapauksessa asia ei ole kiireellinen eikä turvallisuus tai terveys ole uhattuna jolloin annetaan kehotus saattaa rakennus luvanvaraiseksi. Kyseisessä tapauksessa Reino Lahden kanssa on suullisesti keskusteltu rakennusluvasta ja hän on sen toimittanut Tällöin kirjallista kehotuskirjettä ei ole toimitettu. Lupa käsitellään normaalina rakennuslupa asiana. Rakennuslupa on myönnetty luonnoskuvien perusteella Kiinteistöverot jääneet Reino Lahdelta maksamatta usealta vuodelta sekä rakennuslupamaksut sekä kunnan valvontamaksut. Kaikki saatu taas ilmaiseksi. Rakennuslupamaksu luvattoman rakennuksen luvassa on kaksinkertainen. Ovatka jätevesiasiat jätevesilain vaatimalla tasolla rantasaunan osalta, alueen vaatimusten mukaisina? Jätevesien käsittelyn vaatimukset käsitellään tapauskohtaisesti yleisien periaatteiden ja toimintaohjeiden mukaisesti rakennusluvan yhteydessä. Missä tiealueelta hakattu puusto on? Reino Lahti on kertonut kirjoitelmassaan, että se on ollut puiden taimia ja taas Ossi Kinnunen teknisen kokouksessa on esitellyt sen olleen nuorta puustoa ilmeinen ristiriita näissä kahdessa kertomuksessa, tiealueelta ilmenee olleen isoja kantojakin jäljellä. Poistuneen puuston rungot eivät mätäne näin lyhyessä ajassa, oksat ovat saattaneet sen tehdä. Reino Lahti kertoo myös, että tiealueen leveys on n. 4 m, kartan mukaan leveys on lähes 10 m sekä tien pituus n. 100 metriä Pösölän maan rajalla, jonka Kinnulan kunta omistaa. Alueella on suoritettu päätehakkuu 90-luvun puolivälissä ja taimikonhoito v. 2003, jonka jäljiltä maastosta voi löytyä vielä kantoja. Ensiharvennus kyseisellä kuviolla on ajankohtainen noin v Taimikkoa voidaan kutsua nuoreksi metsäksi ja nuorta metsää taimikoksi. Yleisesti ensiharvennukseen asti metsä on taimikkoa, keskiläpimitta alle 8 cm rinnankorkeudelta. Tiealueen keskileveys puusta puuhun mitattuna on 4,5 5,0 m josta kunnan maa-alueella keskimäärin 2,5 m. Huomioitava, että rajalinja pitää yleensä olla avoinna 1,5 metrin leveydeltä.

11 Lisäksi Reino Lahti toteaa kirjeessään, että kunnan rajalle rantasaunalle on RKM:n kanssa katsottu sopivaksi tehdä rajatie joten mainittu RKM on suullisella sopimuksella näin tehnyt ilman mitään rahakorvausta kunnalle Reino Lahti saanut käyttöoikeuden kunnan Pösölä- tilaan tiemaankin osalta ilmaiseksi. Ranta-alueelle tehdyn rajatien rakentamisen on Reino Lahti sopinut 2000-luvun alkupuolella silloisen kunnanrakennusmestari Arvo Kinnusen kanssa. Rakennustarkastaja Hurskaiselle ei ole jätetty rakennuslupahakemusta saunaan, asian ole häneltä tarkistanut, joten Reino Lahden toteamus katsotaan VALHEEKSI, tämä asia tarkistettu insinööri Reijo Hurskaiselta Hurskainen todistanut, että ei ole saanut Reino Lahdelta rakennuslupahakemusta ollenkaan. Rakennusluvan hakeminen v perustuu Reino Lahden kertomaan ja asian todenperäisyyttä ei ole ollut aihetta epäillä. Reino Lahti on ruopannut rantaa jakokunnan yhteiseltä vesialueelta, vaikka EI OLE OSUUTTA YHTEISIIN, oheisena LIITE, rkm Kinnunen kertoo teknisen pöytäkirjassa, että näin on tapahtunut kaksi eri kertaa ja läjittänyt sen omalle maalleen. Reino Lahti on mainitut kaksi ruoppaustaan unohtanut kertoa kirjelmässään, jonka pöytäkirjassa kerrotaan olevan vastine. Näihinkin ruoppauksiin olisi pitänyt olla lain mukaiset lupapäätökset Kinnulan jakokunnalta, joka omistaa yhteiset vesialueet. Tarja Lahdenomistamalla Varislahti - tilalla on manttaalin mukainen osuus yhteisiin maa- ja vesialueisiin. Osuudella Kinnulan jakokunnan yhteiseen vesialueeseen saa äänioikeuden jakokunnan kokouksessa. Mitään muita etuuksia jakokunnan osuudella ei saa. Jakokunnassa osakkaita on 492 kappaletta. Rannan ruoppaamiselle pitää olla lupa osakaskunnalta myös sen osakkailla. Lisäksi ilmoitus tai lupa nykyiseltä ELY- keskukselta. Reino Lahti on tehnyt ruoppauksista ilmoitukset Keski-Suomen ympäristökeskukseen sekä Lausunnoissa ruoppaamiselle ei ole ollut esteitä eikä vaatimusta ympäristölupaviraston lupaan. Ympäristökeskus edellyttää, että ruoppausmaa-aines on oltava vähintään 300 metrin etäisyydellä rannasta valumien vuoksi, rkm Kin-

12 nunen on ollut täysin tietoinen tästäkin asiasta. Ympäristökeskuksen vaatimuksena on ruoppausmaiden läjittäminen tulvarajan yläpuolelle jotta massat eivät pääse kulkeutumaan takaisin vesistöön. Läjittämiselle tulee olla maanomistajan lupa. Läjittäminen vesijätölle on täten myös mahdollista ja myös vesialueelle erillisellä luvalla. Ympäristöasiat ovat kuuluneet ja kuuluvat Kinnulan kunnassa rakennustarkastajalle. LIITTYMÄNKIN TIELLE SUULLISESTI Rkm KINNUSEN KANSSA REINO LAHTI SOPINUT MUITA TIEN OSAKKAITA KUULEMATTA. Tarja Lahtea ei ole kuultu millään tavoin liittymä asiassa, vaikka hän on tämän tien loppupään maanomistaja sekä, sinne johtavan tien osakas. Liittymäluvastakin Reino Lahti ja rkm Ossi Kinnunen unohtaneet kertoa. Tarja Lahden Varislahti- tila, Kinnulan kunnan Pösölä- tila ja Reino Lahden Lähderinne- tila ovat saman tien osakkaita, josta liittymä ja tie tehty Reino Lahden luvattomalle rantasaunalle. Jokiniemen sekä Reino Lahden rakentamalla tiellä ei ole järjestäytynyttä tiekuntaa. Tieoikeudet on rekisteröity maanmittaustoimituksissa: Varislahti ja Lähderinne osalta Jokiniementieltä liittymä Reino Lahden ja Kauko Uusitalon rakennuspaikoille on rakennettu kunnan maalle. Kunnan edustajana on toiminut silloinen rakennustarkastaja Heikki Muhonen. Alunperin rkm Ossi Kinnunen kertoi Raimo Siltaselle, asiaa kysyttäessä, että rantasauna tien päässä on venevalkama ja tie on tehty omaan käyttöön, venevalkamahan on tästä rantasaunatien päästä n. 150 metrin etäisyydellä ilmansuunnassa itäänpäin, joten hänen kertoma oli täysin virheellinen. Raimo Siltanen ei ole ollut missään yhteydessä suoraan kunnanrakennusmestari Ossi Kinnuseen. Raimo Siltanen on kysynyt puhelimella sekä sähköpostin välityksellä Reino Lahden tiestä rakennustarkastaja Petri Syrjältä. Väärinkäsitysten johdosta rakennustarkastaja laittoi kaavaotteen ja karttalinkin kunnan omistamasta venevalkamasta sähköpostilla Raimo Siltaselle Myös Raimo Siltasen tarkoittama tie selvisi lopulta.

13 Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa kerrotaan, että rakennuslupaa on haettu vasta , miksi toisen kerran, jos aikaisemmin oli jo haettu, saattanee olla olla että rakennuslupaa ei olisi haettu vieläkään, jos tätäkin asiaa ei olisi otettu esille. Voiko olla mahdollista, että kunnan työntekijät täyttävät velvoitteensa esimiesten suullisilla lupauksilla vasta vuosien kuluttua ilmaiseksi Suomessa maassa voimassa olevan hallintolain aikana? Rakennuslupaa ei voida myöntää ilman rakennuslupahakemusta sekä tarvittavia liitteitä. Suullista lupaa kyseiseen rakentamiseen ei ole annettu. Teknisen lautakunnan pöytäkirjan virheellisyydet sekä puuttet huomioiden ja esteellisyydet kantelun tekijä Tarja Lahti toteaakin asiassa siirryttävän hallintolain mukaiseen käsittelyyn, ei hallintomenettely lain mukaiseen, jossa oli mahdollista tehdä suullisia lupauksia, Hallintolaki tuli voimaan vuoden 2004 alusta, joten siitä on jo 8 vuotta aikaa. Kaikki asian vaatimat luvat puuttuvat suullisesti sovittuina toteutettu. Suullisia lupauksia rakentamisen suhteen ei ole annettu. Maanmittaustoimituksissa kunnan edustajan toimenkuvaan kuuluu arvioida yleinen ja kunnan etu. Tietoimituksissa yleisen käytännön mukaan oikeudet myönnetään korvauksetta. Teknisen lautakunnan mainitussa pöytäkirjassa on, että kirjelmässä mainitut toimenpiteet on suoritettu tai ovat vireillä, tarkoittaako tämä hallintolain vastaisia laittomia jälkikäteispäätöksiä, yhteiskunnan vastaisia, mitään laillisia asiakirjoja tai laillisessa järjestyksessä vaadittavia lupia Kinnulan kunnan eikä Kinnulan jakokunnan osalta ole ollut saatavissa pyynnöinkään jälkeen. Asian käsittely on alkanut jolloin Raimo Siltanen on lähestynyt sähköpostilla rakennustarkastaja Petri Syrjää. Tällöin on tiedusteltu Reino Lahdelta rakennuslupaa rantasaunalle sekä tonttitien (Jokiniemen tieltä erkaneva) rakentamisesta. Teknisessä lautakunnassa pohjana on ollut kunnanhallitukselle tehty kantelu Tässä kantelussa mainitut asiat: rakennuslupa, ruoppaus, tieoikeus, suulliset lupaukset ja tontin osto on käsitelty rakennuslupaa lukuun ottamatta. Ruoppaukselle on luvat, tieoikeudet määritelty maanmittaustoimituksissa, suullisia lupauksia nykyisten viranhaltijoiden toimesta ei ole an-

14 nettu ja tontin osto on käsitelty kunnanhallituksessa. Jokiniemen -tilalle ei ole ole toimituksessa määäritetty tieoikeutta yksityistietoimituksessa , joka rekisteröity , kysymyshän on siitä, että Hyrkönranta- tilalle Reijo ja Kirsti Kinnunen annettiin käyttöoikeus ilmaiseksi Kinnulan kunnan Pösölän maasta, ei Reino Lahdelle myönnetty tieoikeutta, koska siihen toimitukseen Reino Lahti ei ole millään tavalla asianosainen eikä hänen luvaton rantasauna eikä tie sijaitse sen tien varressa. Jokiniemi ja Riihimaa - tilalla, sama omistaja Tarja Lahti, oli jo ennestään tieoikeus ja Kinnulan kunnalla Pösölä -tilalla myös. Ilmaisen käyttöoikeuden toimeksipanijoina toimivat rkm Ossi Kinnunen ja toimeksisaaneena Petri Syrjä Kinnulan kunnasta. Kokouksessa on annettu vääriä tietoja tästä asiasta. Kantelukirjeessä on otettu esille tämä tietoimitus, jolloin tätä toimitusta on käsitelty. Kyseisessä tietoimituksessa ovat olleet Kirsti ja Reijo Kinnunen, Kinnulan kunta sekä Tarja Lahti. Tarja Lahden edustajana paikalla on ollut Raimo Siltanen ja kunnan edustajana Petri Syrjä. Kyseessä oli normaali tietoimitus josta valitusoikeus. Kunnanhallitus on nimennyt kokouksessaan :ssä 35 ja 36 kunnan edustajat maanmittaus- ja tietoimituksiin v Kunnanrakennusmestarin ollessa estynyt on ko. toimituksessa ollut kunnan edustajana rakennustarkastaja. Lisäselvitysmateriaalia esitellään kokouksessa. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: : katsoo, että oikaisuvaatimus on aiheeton. Marko Kinnunen jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. päätti, että oikaisuvaatimus on aiheeton ja asia on loppuun käsitelty.

15 YKSITYISTIEAVUSTUKSET V Liite 7. Vuoden 2013 talousarvioon on yksityisteiden avustuksiin varattu yhteensä Avustuksen saannin ehtona on, että pysyvän asutuksen pääsytien pituus on vähintään 300 m. Avustukset jakautuvat siten, että yksityisteiden kesä/talvikunnossapitoon on varattu ja yksityisteille joilla on mahdollisuus hakea valtion perusparannusavustusta on varattu 9 200, eli valtionavustuksen jälkeen jäävästä hyväksytyistä kustannuksista on maksettu 50 % ulkopuolisten palveluiden tai tarvikeostosten osalta. Rakennustarkastajan päätösehdotus: hyväksyy v yksityistieavustuksista seuraavaa: 1. Yksityisteille jaetaan kunnan tieavustusta v yhteensä , avustettavia teitä on yhteensä 69,83 km. 2. Vuoden 2013 yksityistieavustus maksetaan tiekunnille mennessä. 3. Yksityisteiden valtionapuperusteisissa peruskunnostushankkeissa kunta maksaa tiekunnille 50 % valtionavustuksen jälkeen jäävästä hyväksytyistä toteutuneista kustannuksista ulkopuolisten palveluiden tai tarvikeostosten osalta. 4. Avustuksen ehtona on, että pysyvän asutuksen pääsytie pidetään ympäri vuoden henkilöautolla ajettavassa kunnossa ja että tiellä ei pidetä puomia tai muuta estettä kulkemisen rajoittamiseksi, huomioitava kuitenkin kelirikon aikaiset rajoitukset. : Ossi Kinnunen, Marko Kinnunen ja Marketta Rouvinen jääväsivät itsensä (osallisuusjäävi) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

16 POLTTOAINETOIMITTAJAN VALINTA VUODELLE Liite 8. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: : Viitasaaren seudun kuntien hankintaryhmä on pyytänyt liitteen mukaiset polttoainetoimitustarjoukset v hyväksyy, että Kinnulan kunnan polttoainetoimittajaksi ajalle valitaan Lämpöpuisto Oy. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

17 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tiedoksi merkittävät asiat: ; Jyväskylän kaupunki, ympäristötoimi/laboratorio: Uima-allasvesinäytteet ; Viitasaaren kaupunki, ympäristöterveydenhuolto: Elintarvikevalvontasuunnitelman mukainen tarkastus/paanasen leipomo ; Viitasaaren kaupunki, ympäristöterveydenhuolto: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus, terveydensuojelulain ja kuluttajaturvallisuuslain mukaisesti/kinnulan uimahalli, Heikinhalli ; Ympäristöministeriö: Aluearkkitehtitoimintaan myönnettävä valtionavustus ; Keski-Suomen ELY- keskus: Luonnonsuojelualueen perustaminen ; FCG, Koulutus ja konsultointi: Teknisten lautakuntien koulutuspäivä(t) ; Maanmittauslaitos: Tiekuntien yhteystietojen täydentäminen ; Kunnanhallitus: Kinnulan kunnan uuden hankintasäännön laadinnan aloittaminen ; Vakuutusyhtiö Pohjantähti: Vakuutusyhtiön turvallisuuskatselmus ; Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica: Kinnulan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu v ; Keski-Suomen ELY- keskus: Yksityisteiden valtionavustukset v Viranhaltijapäätökset: Kunnanrakennusmestari: / / / / / / / / /13 (rakennuslupa)

18 Rakennustarkastaja: / /4-6 ( 3 kts kunnanrkm:n päätös /13 ) Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: : merkitsee asiat tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätösten osalta. Rakennustarkastaja jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) kunnanrakennusmestarin viranhaltijapäätösten /6 :n, /12 :n ja /13 :n kohdalla. Marko Kinnunen jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) rakennustarkastajan viranhaltijapäätöksen /4 :n kohdalla. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

19 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Teknisen lautakunnan iltakoulu klo valtuustosalissa.

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 08/07.05.2012 106 Kokousaika 7.5.2012 klo 17.00 20.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 18/15.8.2011 321 Kokousaika 15.8.2011 klo 17.00 20.28 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 22 17.11.2014 581. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) Manu Toikkanen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 22 17.11.2014 581 Kokousaika 17.11.2014 klo 15.00 17.54 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6 / 2009 129 Kokousaika 23.02.2009 klo 17.00 19.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4/ 2010 1 Kokousaika 8.2.2010 klo 17.00-19.30 (iltakoulu 18.40 19.30 ) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 23 RÄÄKKYLÄN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAI Keskiviikko klo 16.00 17.55 KOKOUSPAIK Seurakuntakoti JÄSENET Kontiainen Markus pj. x Kulmala Kari varapj poissa Ilonen Hannu jäsen

Lisätiedot

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 5.2.2007 klo 14.30-15.55 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 Kunnanhallitus 09.03.2009 AIKA 18:30-20:05 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 82 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt.

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt. Kokouspöytäkirja Nro 1/2006 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA: 29.03.2006 klo 13.00-14.05 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014

29 Talouden toteutuminen maaliskuu 2015 ja konsernin tuloslaskelma ja tase 31.12.2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (38) Aika 12.05.2015, klo 17:00-18:13 Paikka Mäntyharjun kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 28 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Tekninen lautakunta 29.04.2015 Aika 29.04.2015 18:00-21:25 Paikka Virolahden kunnanhallituksen kokoushuone, Opintie 4 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Virolahden merenranta-alueiden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali Pöytäkirja Kokousnumero 3 / 2011 Aika Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00-19.20 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Perjantaina 29.04.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 3/ 2011 ASIA LIITE 15 3 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot