Tekninen lautakunta 1/2013 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 1/2013 1"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Henkilökohtaiset varajäsenet pj Tapio Pekkarinen (x) Antti Suominen ( ) vpj Aulis Tenhunen (x) Osmo Korhonen ( ) Raili Laitinen (x) Elina Kumpulainen ( ) Olli-Erkki Kinnunen (x) Kalevi Paananen ( ) Jonna Leppänen (x) Anne-Mari Kinnunen ( ) Marketta Rouvinen (x) Sirpa Kinnunen ( ) Marko Kinnunen (x) Jorma Timonen ( ) Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Manu Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Jonna Laulumaa (-) kunnanhallituksen edustaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja Petri Syrjä (x) rakennustarkastaja Ossi Kinnunen (x) kunnanrkm., pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat 1-10 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin teknisen lautakunnan jäsenet Aulis Tenhunen ja Raili Laitinen. tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Tapio Pekkarinen Ossi Kinnunen Petri Syrjä 7 Tarkastusaika Allekirjoitukset Aulis Tenhunen Raili Laitinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika klo Virka-asema Allekirjoitus Ossi Kinnunen

2 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNI- TELMA V JA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Liite 1. ja 2. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan :ssä 52 hyväksynyt teknisen lautakunnan käyttömenoiksi ja käyttötuloiksi ja käyttötalousnetoksi , käyttösuunnitelma liite 1. Kunnanhallitus on hyväksynyt v talousarvion täytäntöönpanoohjeet kokouksessaan :ssä 31, liite 2. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: : hyväksyy v käyttötalousarvion käyttösuunnitelman liitteen 1. mukaisesti ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet saatetaan lautakunnan tietoon. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

3 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET V SEKÄ PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄOLO Hallintosäännön 3 luvun 10 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat ovat olleet nähtävillä kokousta seuraavana maanantaina. Viranhaltijapäätökset tuodaan tiedoksi lautakunnalle aina seuraavaan kokoukseen. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti torstaisin klo alkaen kunnanviraston valtuustosalissa. Esityslistat lähetetään sähköpostitse tai paperitulosteena vähintään kolme päivää ennen kokousta, asiapykälää koskevat liitteet, joita ei voida kohtuudella tulostaa (esim. värilliset suunnitelmakokonaisuudet) tuodaan lautakunnan kokoukseen nähtäville/kiertoon, liitteisiin voi myös käydä tutustumassa kunnanvirastolla ennen kokousta. Lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen tai seuraavana päivänä. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kunnan www-sivuilla seuraavana päivänä. Tarkastettu pöytäkirja sekä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävänä kunnanvirastossa kokousta seuraavana maanantaina viraston aukioloaikana. Mikäli kunnanvirasto on suljettuna ko. päivänä, pöytäkirja on nähtävänä seuraavana arkipäivänä. : hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

4 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN VASTUUALUEET V Liite 3. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: : hyväksyy liitteen 3. mukaiset viran- ja toimenhaltijoiden vastuualuejaot v Olli-Erkki Kinnunen jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) tämän asiapykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

5 HALLINTOKUNTIEN HANKINTOJEN SUORITTAJAT V Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: hyväksyy, että hankintoja ja vastaanottoja voi suorittaa teknisen toimen viranhaltijat, työsopimussuhteiset ym. vakituiset seuraavan ylärajaperiaatteen mukaisesti. Hankintoja suoritettaessa on huomioitava talousarvion täytäntöönpanoohjeiden sitovuus. Henkilö Suunnittelu Urakkasopimukset Muut hankinnat Kunnanrkm Rak.tarkastaja Ravitsemispäällikkö Huoltomiehet Muut teknisen toimen työntekijät (esimiehen luvalla) : Maksatukset hyväksyy kunnanrakennusmestari ja hänen ollessaan estynyt rakennustarkastaja. Maksatusten vastaanotto-oikeus on yllämainituilla viran- ja toimenhaltijoilla. Sisäisen valvonnan suorittamiseksi vastaanottaja ja hyväksyjä ei saa olla sama henkilö. Päätös maksatusten vastaanottajista, hyväksyjistä ja heidän oikeuksistaan tulee toimittaa kirjanpitoon. Olli-Erkki Kinnunen jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) tämän asiapykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

6 RAKENNUSTONTTIEN LUOVUTUS/HINTATASON MÄÄRITYS VUOSILLE Liite 4. Kunnan omistamien rakennustonttien luovutus- ja myyntihinnat on päätetty vuoden 2012 loppuun saakka. Uudet hinnat määritellään valtuustokausittain ( ). Rakennustonttien luovutus/hintatason määritys v on hyväksytty kunnanvaltuustossa Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi rakennustonttien luovutusehdot ja myyntihinnat v Tonttien varaus hoidetaan teknisen toimiston kautta ja tonttivaraus on voimassa varaajalla siihen saakka kun muita varaajia ei ko. tontille ole, varausaika enintään yksi vuosi. Mikäli tontille tulee uusi varaus tulee ensimmäisen varauksen tehneen tehdä tonttikauppa välittömästi, muutoin oikeus siirtyy uudelle varaajalle. Sitovat varaukset tulee tehdä kirjallisina. 2. Asuintonteille rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta ja saattaa valmiiksi viivytyksettä ellei kunnanhallitus ole antanut jatkoaikaa toimenpiteille. Tonttia ei saa rakentamattomana siirtää kolmannelle henkilölle ilman kunnan hyväksyntää. 3. Tonttien luovutushinnoiksi esitän seuraavaa hinnoittelua: Rakennuskaava-alue: - omakotitalotontit 3,00 /m 2 - rivitalotontit 2,00 /m 2 - teollisuustontit tapauskohtaisesti hinnoiteltuna. Haja-asutusalue: - omakotitalotontit 1 /tontti + puuston arvo (tontin koko max m 2 )

7 Kinnulan kunnan Kivijärven rantayleiskaava-alueen tontit: Kortteli Tontti Pinta-ala Hinta Omakotitalotontit AO m m m m m Loma-asuntotontit Kivisaari RA m m m Yhteisrantaiset RA m m RA m m RA m m Lisämaa-alueiden hintaperusteet: 1. Tonttiin tai rakennuspaikkaan rajoittuva lisämaa-alue kaava-alueen ulkopuolella 2,00 /m 2 2. Tontin lisämaa-alue kaava-alueella 3,00 /m 2 Saarensalmen loma-asuntotontit myydään itsenäisinä tiloina ja hintoihin sisältyy tonteilla oleva puusto ja tiekustannukset. Muiden tonttien maanmittaus- ja lainhuudatuskuluista vastaa ostaja. Kunnallisteknisistä liittymistä kunta perii normaalit kulloinkin voimassa olevat liittymismaksut. : Uusi hinnoittelu esitetään otettavaksi käyttöön heti valtuuston päätöksen saatua lainvoiman ja on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

8 OIKAISUVAATIMUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN Liite 5. ja 6. Raimo Siltanen on Tarja Lahden valtuuttamana hakenut oikaisua teknisen lautakunnan päätökseen. Kunnanhallitukselle on tehty kantelu eikä mitään selvityspyyntöä tekniseltä lautakunnalta eikä lisäksi ole kysymys Jokiniemi -tilasta eikä sen tilan tieoikeudesta koska sillä jo tieoikeus on ennestään, tämä aluksi pöytäkirjan 94 otsikkoon sekä pöytäkirjan ensimmäiseen kappaleeseen. Kunnanhallituksen esittelijä on siirtänyt asian valmistelun tekniselle lautakunnalle Tarja Lahti soitti puhelimitse kj. Juha Urpilaiselle tiedustellen rantasaunan rakennuslupaa Urpilainen kertoi, että jos lupaa ei ole rakennus puretaan. Sen jälkeen asia jäi hänen osaltaan siihen, ei tehnyt mitään, vaikka hän lupasi asian hoitaa. Mikäli rakennus on rakennettu ilman asianmukaista rakennuslupaa, on kysymyksessä luvaton rakentaminen. Havaittuaan luvatonta rakentamista, velvoittaa rakennusvalvontaviranomainen asianomaista hakemaan kohteelle rakennuslupaa. Lupa myönnetään jälkikäteen, jos edellytykset siihen ovat olemassa (maankäyttö- ja rakennuslaki 136). Mikäli lupaa ei voida myöntää, velvoitetaan omistaja purkamaan luvatta tehty rakennus pois. Liite teknisen lautakunnan kokouksessa, jonne Juha Urpilaisella oli kiire se sinne siirtää, rkm. Ossi Kinnunen oli tämän asian esittelijänä sekä lisäksi pöytäkirjan pitäjänä omissa myöntämissään suullisilla lupauspäätöksillään Reino Lahdelle omalle alaiselleen. Täysi jääviys sekä esteellisyys ollut asian käsittelyyn tässä kokouksessa hallintolaki 5 luku 29. Näistä suullisista Ossi Kinnusen tekemistä päätöksistä ei pöytäkirjassa mainita yhdelläkään sanalla. Kuitenkin Ossi Kinnusen laatimassa pöytäkirjassa kerrotaan, että rakennusluvan myöntämiselle ei ole esteitä. Suuri kysymys onkin SUULLISISTA LUPAUKSISTA OMALLE

9 ALAISELLE. Rkm Ossi Kinnunen on myöntänyt kaikki Reino Lahden vaatimat ns. luvat suullisesti ja ilmaiseksi, voimassa olevan hallintolain vastaisesti. Hallintolain lain mukainen tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus on päässyt unohtumaan täysin virkamiesten toiminnasta. Ossi Kinnunen on toiminut kunnanrakennusmestarina vuodesta 2005 lähtien. Ossi Kinnunen ei ole suullisesti luvannut Reino Lahdelle lupia kyseiselle alueelle. Rakennuslupa-asiat kuuluvat rakennusvalvonta viranomaisille ja ympäristöasiat ympäristöviranomaiselle. Kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen ei ole ollut esteellinen esittelemään ja toimimaan pöytäkirjanpitäjänä teknisen lautakunnan kokouksessa :ssä 94. Kinnulan kunnassa rahalla ei voi ostaa kunnalta, mutta suullisten virkamiesten lupauksin omalle alaiselleen ILMAISEKSI annetaan. VALTUUDET VIRKAMIESTEN ja suojelijoiden taholta RÄIKE- ÄSTI YLITETTY. Pösölä -tilasta kunta on Reino Lahdelle ja Reijo ja Kirsti Kinnuselle antanut käyttöoikeuksia ilmaiseksi, taas suullisin lupauksin hallintolain vastaisesti. Metsämaan ostosta Pösölä -tilasta olemme tehneet kaksi erillistä ostotarjousta, tuloksetta, Tarja Lahti tarjonnut euroa ja Raimo Siltanen euroa. Tonttimaata ei ole yritetty ostaa, koska kyseiselle alueelle ei saa rakentaa. Kantelun tekijä Tarja Lahti onkin nimenomaisesti hallintolain mukaisen yhdenvertaisuuden vuoksi halunnut tuoda esille tämän tosiasian, koska rkm Ossi Kinnunen puhuu pöytäkirjassaan, että kysymys on tonttimaasta! Ei ole kysymys tonttimaasta vaan metsämaasta. Toduudessa pysymis velvoite. Tieoikeudet on myönnetty maanmittaustoimituksissa, kuten myös muille alueen maanomistajille mukaan lukien Tarja Lahti. Ostotarjouksen kohdetta käsitellään tontin lisämaa-alueena. Lisämaa-alueen ostosta ja hinnoista on valtuuston hyväksymät taksat. Maa-alueen ostot ja myynnit käsittelee kunnanhallitus jotka valtuusto päättää. Rakennuslupaa Reino Lahdella ei ole, Kinnulan kunnanvaltuuston vahvistamaa rakennusjärjestystä 2.1 :ää virkamiehet näin aliarvioivat ja maankäyttö- ja rakennuslaki 125 :ää. Jälkikäteispäätökset ovat laittomia, rakennuslupa on oltava ennenkuin rakentaminen aloitetaan sekä etukäteisvalvonta rakennusviranomaiselta suoritettu.

10 Luvattomassa rakentamisessa sovellettavat lait ovat MRL, UhkasakkoL ja hallintolaki. Kyseisessä tapauksessa asia ei ole kiireellinen eikä turvallisuus tai terveys ole uhattuna jolloin annetaan kehotus saattaa rakennus luvanvaraiseksi. Kyseisessä tapauksessa Reino Lahden kanssa on suullisesti keskusteltu rakennusluvasta ja hän on sen toimittanut Tällöin kirjallista kehotuskirjettä ei ole toimitettu. Lupa käsitellään normaalina rakennuslupa asiana. Rakennuslupa on myönnetty luonnoskuvien perusteella Kiinteistöverot jääneet Reino Lahdelta maksamatta usealta vuodelta sekä rakennuslupamaksut sekä kunnan valvontamaksut. Kaikki saatu taas ilmaiseksi. Rakennuslupamaksu luvattoman rakennuksen luvassa on kaksinkertainen. Ovatka jätevesiasiat jätevesilain vaatimalla tasolla rantasaunan osalta, alueen vaatimusten mukaisina? Jätevesien käsittelyn vaatimukset käsitellään tapauskohtaisesti yleisien periaatteiden ja toimintaohjeiden mukaisesti rakennusluvan yhteydessä. Missä tiealueelta hakattu puusto on? Reino Lahti on kertonut kirjoitelmassaan, että se on ollut puiden taimia ja taas Ossi Kinnunen teknisen kokouksessa on esitellyt sen olleen nuorta puustoa ilmeinen ristiriita näissä kahdessa kertomuksessa, tiealueelta ilmenee olleen isoja kantojakin jäljellä. Poistuneen puuston rungot eivät mätäne näin lyhyessä ajassa, oksat ovat saattaneet sen tehdä. Reino Lahti kertoo myös, että tiealueen leveys on n. 4 m, kartan mukaan leveys on lähes 10 m sekä tien pituus n. 100 metriä Pösölän maan rajalla, jonka Kinnulan kunta omistaa. Alueella on suoritettu päätehakkuu 90-luvun puolivälissä ja taimikonhoito v. 2003, jonka jäljiltä maastosta voi löytyä vielä kantoja. Ensiharvennus kyseisellä kuviolla on ajankohtainen noin v Taimikkoa voidaan kutsua nuoreksi metsäksi ja nuorta metsää taimikoksi. Yleisesti ensiharvennukseen asti metsä on taimikkoa, keskiläpimitta alle 8 cm rinnankorkeudelta. Tiealueen keskileveys puusta puuhun mitattuna on 4,5 5,0 m josta kunnan maa-alueella keskimäärin 2,5 m. Huomioitava, että rajalinja pitää yleensä olla avoinna 1,5 metrin leveydeltä.

11 Lisäksi Reino Lahti toteaa kirjeessään, että kunnan rajalle rantasaunalle on RKM:n kanssa katsottu sopivaksi tehdä rajatie joten mainittu RKM on suullisella sopimuksella näin tehnyt ilman mitään rahakorvausta kunnalle Reino Lahti saanut käyttöoikeuden kunnan Pösölä- tilaan tiemaankin osalta ilmaiseksi. Ranta-alueelle tehdyn rajatien rakentamisen on Reino Lahti sopinut 2000-luvun alkupuolella silloisen kunnanrakennusmestari Arvo Kinnusen kanssa. Rakennustarkastaja Hurskaiselle ei ole jätetty rakennuslupahakemusta saunaan, asian ole häneltä tarkistanut, joten Reino Lahden toteamus katsotaan VALHEEKSI, tämä asia tarkistettu insinööri Reijo Hurskaiselta Hurskainen todistanut, että ei ole saanut Reino Lahdelta rakennuslupahakemusta ollenkaan. Rakennusluvan hakeminen v perustuu Reino Lahden kertomaan ja asian todenperäisyyttä ei ole ollut aihetta epäillä. Reino Lahti on ruopannut rantaa jakokunnan yhteiseltä vesialueelta, vaikka EI OLE OSUUTTA YHTEISIIN, oheisena LIITE, rkm Kinnunen kertoo teknisen pöytäkirjassa, että näin on tapahtunut kaksi eri kertaa ja läjittänyt sen omalle maalleen. Reino Lahti on mainitut kaksi ruoppaustaan unohtanut kertoa kirjelmässään, jonka pöytäkirjassa kerrotaan olevan vastine. Näihinkin ruoppauksiin olisi pitänyt olla lain mukaiset lupapäätökset Kinnulan jakokunnalta, joka omistaa yhteiset vesialueet. Tarja Lahdenomistamalla Varislahti - tilalla on manttaalin mukainen osuus yhteisiin maa- ja vesialueisiin. Osuudella Kinnulan jakokunnan yhteiseen vesialueeseen saa äänioikeuden jakokunnan kokouksessa. Mitään muita etuuksia jakokunnan osuudella ei saa. Jakokunnassa osakkaita on 492 kappaletta. Rannan ruoppaamiselle pitää olla lupa osakaskunnalta myös sen osakkailla. Lisäksi ilmoitus tai lupa nykyiseltä ELY- keskukselta. Reino Lahti on tehnyt ruoppauksista ilmoitukset Keski-Suomen ympäristökeskukseen sekä Lausunnoissa ruoppaamiselle ei ole ollut esteitä eikä vaatimusta ympäristölupaviraston lupaan. Ympäristökeskus edellyttää, että ruoppausmaa-aines on oltava vähintään 300 metrin etäisyydellä rannasta valumien vuoksi, rkm Kin-

12 nunen on ollut täysin tietoinen tästäkin asiasta. Ympäristökeskuksen vaatimuksena on ruoppausmaiden läjittäminen tulvarajan yläpuolelle jotta massat eivät pääse kulkeutumaan takaisin vesistöön. Läjittämiselle tulee olla maanomistajan lupa. Läjittäminen vesijätölle on täten myös mahdollista ja myös vesialueelle erillisellä luvalla. Ympäristöasiat ovat kuuluneet ja kuuluvat Kinnulan kunnassa rakennustarkastajalle. LIITTYMÄNKIN TIELLE SUULLISESTI Rkm KINNUSEN KANSSA REINO LAHTI SOPINUT MUITA TIEN OSAKKAITA KUULEMATTA. Tarja Lahtea ei ole kuultu millään tavoin liittymä asiassa, vaikka hän on tämän tien loppupään maanomistaja sekä, sinne johtavan tien osakas. Liittymäluvastakin Reino Lahti ja rkm Ossi Kinnunen unohtaneet kertoa. Tarja Lahden Varislahti- tila, Kinnulan kunnan Pösölä- tila ja Reino Lahden Lähderinne- tila ovat saman tien osakkaita, josta liittymä ja tie tehty Reino Lahden luvattomalle rantasaunalle. Jokiniemen sekä Reino Lahden rakentamalla tiellä ei ole järjestäytynyttä tiekuntaa. Tieoikeudet on rekisteröity maanmittaustoimituksissa: Varislahti ja Lähderinne osalta Jokiniementieltä liittymä Reino Lahden ja Kauko Uusitalon rakennuspaikoille on rakennettu kunnan maalle. Kunnan edustajana on toiminut silloinen rakennustarkastaja Heikki Muhonen. Alunperin rkm Ossi Kinnunen kertoi Raimo Siltaselle, asiaa kysyttäessä, että rantasauna tien päässä on venevalkama ja tie on tehty omaan käyttöön, venevalkamahan on tästä rantasaunatien päästä n. 150 metrin etäisyydellä ilmansuunnassa itäänpäin, joten hänen kertoma oli täysin virheellinen. Raimo Siltanen ei ole ollut missään yhteydessä suoraan kunnanrakennusmestari Ossi Kinnuseen. Raimo Siltanen on kysynyt puhelimella sekä sähköpostin välityksellä Reino Lahden tiestä rakennustarkastaja Petri Syrjältä. Väärinkäsitysten johdosta rakennustarkastaja laittoi kaavaotteen ja karttalinkin kunnan omistamasta venevalkamasta sähköpostilla Raimo Siltaselle Myös Raimo Siltasen tarkoittama tie selvisi lopulta.

13 Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa kerrotaan, että rakennuslupaa on haettu vasta , miksi toisen kerran, jos aikaisemmin oli jo haettu, saattanee olla olla että rakennuslupaa ei olisi haettu vieläkään, jos tätäkin asiaa ei olisi otettu esille. Voiko olla mahdollista, että kunnan työntekijät täyttävät velvoitteensa esimiesten suullisilla lupauksilla vasta vuosien kuluttua ilmaiseksi Suomessa maassa voimassa olevan hallintolain aikana? Rakennuslupaa ei voida myöntää ilman rakennuslupahakemusta sekä tarvittavia liitteitä. Suullista lupaa kyseiseen rakentamiseen ei ole annettu. Teknisen lautakunnan pöytäkirjan virheellisyydet sekä puuttet huomioiden ja esteellisyydet kantelun tekijä Tarja Lahti toteaakin asiassa siirryttävän hallintolain mukaiseen käsittelyyn, ei hallintomenettely lain mukaiseen, jossa oli mahdollista tehdä suullisia lupauksia, Hallintolaki tuli voimaan vuoden 2004 alusta, joten siitä on jo 8 vuotta aikaa. Kaikki asian vaatimat luvat puuttuvat suullisesti sovittuina toteutettu. Suullisia lupauksia rakentamisen suhteen ei ole annettu. Maanmittaustoimituksissa kunnan edustajan toimenkuvaan kuuluu arvioida yleinen ja kunnan etu. Tietoimituksissa yleisen käytännön mukaan oikeudet myönnetään korvauksetta. Teknisen lautakunnan mainitussa pöytäkirjassa on, että kirjelmässä mainitut toimenpiteet on suoritettu tai ovat vireillä, tarkoittaako tämä hallintolain vastaisia laittomia jälkikäteispäätöksiä, yhteiskunnan vastaisia, mitään laillisia asiakirjoja tai laillisessa järjestyksessä vaadittavia lupia Kinnulan kunnan eikä Kinnulan jakokunnan osalta ole ollut saatavissa pyynnöinkään jälkeen. Asian käsittely on alkanut jolloin Raimo Siltanen on lähestynyt sähköpostilla rakennustarkastaja Petri Syrjää. Tällöin on tiedusteltu Reino Lahdelta rakennuslupaa rantasaunalle sekä tonttitien (Jokiniemen tieltä erkaneva) rakentamisesta. Teknisessä lautakunnassa pohjana on ollut kunnanhallitukselle tehty kantelu Tässä kantelussa mainitut asiat: rakennuslupa, ruoppaus, tieoikeus, suulliset lupaukset ja tontin osto on käsitelty rakennuslupaa lukuun ottamatta. Ruoppaukselle on luvat, tieoikeudet määritelty maanmittaustoimituksissa, suullisia lupauksia nykyisten viranhaltijoiden toimesta ei ole an-

14 nettu ja tontin osto on käsitelty kunnanhallituksessa. Jokiniemen -tilalle ei ole ole toimituksessa määäritetty tieoikeutta yksityistietoimituksessa , joka rekisteröity , kysymyshän on siitä, että Hyrkönranta- tilalle Reijo ja Kirsti Kinnunen annettiin käyttöoikeus ilmaiseksi Kinnulan kunnan Pösölän maasta, ei Reino Lahdelle myönnetty tieoikeutta, koska siihen toimitukseen Reino Lahti ei ole millään tavalla asianosainen eikä hänen luvaton rantasauna eikä tie sijaitse sen tien varressa. Jokiniemi ja Riihimaa - tilalla, sama omistaja Tarja Lahti, oli jo ennestään tieoikeus ja Kinnulan kunnalla Pösölä -tilalla myös. Ilmaisen käyttöoikeuden toimeksipanijoina toimivat rkm Ossi Kinnunen ja toimeksisaaneena Petri Syrjä Kinnulan kunnasta. Kokouksessa on annettu vääriä tietoja tästä asiasta. Kantelukirjeessä on otettu esille tämä tietoimitus, jolloin tätä toimitusta on käsitelty. Kyseisessä tietoimituksessa ovat olleet Kirsti ja Reijo Kinnunen, Kinnulan kunta sekä Tarja Lahti. Tarja Lahden edustajana paikalla on ollut Raimo Siltanen ja kunnan edustajana Petri Syrjä. Kyseessä oli normaali tietoimitus josta valitusoikeus. Kunnanhallitus on nimennyt kokouksessaan :ssä 35 ja 36 kunnan edustajat maanmittaus- ja tietoimituksiin v Kunnanrakennusmestarin ollessa estynyt on ko. toimituksessa ollut kunnan edustajana rakennustarkastaja. Lisäselvitysmateriaalia esitellään kokouksessa. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: : katsoo, että oikaisuvaatimus on aiheeton. Marko Kinnunen jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. päätti, että oikaisuvaatimus on aiheeton ja asia on loppuun käsitelty.

15 YKSITYISTIEAVUSTUKSET V Liite 7. Vuoden 2013 talousarvioon on yksityisteiden avustuksiin varattu yhteensä Avustuksen saannin ehtona on, että pysyvän asutuksen pääsytien pituus on vähintään 300 m. Avustukset jakautuvat siten, että yksityisteiden kesä/talvikunnossapitoon on varattu ja yksityisteille joilla on mahdollisuus hakea valtion perusparannusavustusta on varattu 9 200, eli valtionavustuksen jälkeen jäävästä hyväksytyistä kustannuksista on maksettu 50 % ulkopuolisten palveluiden tai tarvikeostosten osalta. Rakennustarkastajan päätösehdotus: hyväksyy v yksityistieavustuksista seuraavaa: 1. Yksityisteille jaetaan kunnan tieavustusta v yhteensä , avustettavia teitä on yhteensä 69,83 km. 2. Vuoden 2013 yksityistieavustus maksetaan tiekunnille mennessä. 3. Yksityisteiden valtionapuperusteisissa peruskunnostushankkeissa kunta maksaa tiekunnille 50 % valtionavustuksen jälkeen jäävästä hyväksytyistä toteutuneista kustannuksista ulkopuolisten palveluiden tai tarvikeostosten osalta. 4. Avustuksen ehtona on, että pysyvän asutuksen pääsytie pidetään ympäri vuoden henkilöautolla ajettavassa kunnossa ja että tiellä ei pidetä puomia tai muuta estettä kulkemisen rajoittamiseksi, huomioitava kuitenkin kelirikon aikaiset rajoitukset. : Ossi Kinnunen, Marko Kinnunen ja Marketta Rouvinen jääväsivät itsensä (osallisuusjäävi) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

16 POLTTOAINETOIMITTAJAN VALINTA VUODELLE Liite 8. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: : Viitasaaren seudun kuntien hankintaryhmä on pyytänyt liitteen mukaiset polttoainetoimitustarjoukset v hyväksyy, että Kinnulan kunnan polttoainetoimittajaksi ajalle valitaan Lämpöpuisto Oy. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

17 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tiedoksi merkittävät asiat: ; Jyväskylän kaupunki, ympäristötoimi/laboratorio: Uima-allasvesinäytteet ; Viitasaaren kaupunki, ympäristöterveydenhuolto: Elintarvikevalvontasuunnitelman mukainen tarkastus/paanasen leipomo ; Viitasaaren kaupunki, ympäristöterveydenhuolto: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus, terveydensuojelulain ja kuluttajaturvallisuuslain mukaisesti/kinnulan uimahalli, Heikinhalli ; Ympäristöministeriö: Aluearkkitehtitoimintaan myönnettävä valtionavustus ; Keski-Suomen ELY- keskus: Luonnonsuojelualueen perustaminen ; FCG, Koulutus ja konsultointi: Teknisten lautakuntien koulutuspäivä(t) ; Maanmittauslaitos: Tiekuntien yhteystietojen täydentäminen ; Kunnanhallitus: Kinnulan kunnan uuden hankintasäännön laadinnan aloittaminen ; Vakuutusyhtiö Pohjantähti: Vakuutusyhtiön turvallisuuskatselmus ; Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica: Kinnulan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu v ; Keski-Suomen ELY- keskus: Yksityisteiden valtionavustukset v Viranhaltijapäätökset: Kunnanrakennusmestari: / / / / / / / / /13 (rakennuslupa)

18 Rakennustarkastaja: / /4-6 ( 3 kts kunnanrkm:n päätös /13 ) Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: : merkitsee asiat tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätösten osalta. Rakennustarkastaja jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) kunnanrakennusmestarin viranhaltijapäätösten /6 :n, /12 :n ja /13 :n kohdalla. Marko Kinnunen jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) rakennustarkastajan viranhaltijapäätöksen /4 :n kohdalla. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

19 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Teknisen lautakunnan iltakoulu klo valtuustosalissa.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 2/2012 16 Kokousaika Torstai 26.01.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 5 20.06.2017 50 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Tiistai 20.06.2017 klo 18.00 xx.xx Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet:

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 8 04.08.2016 80 Kokousaika Torstai 04.08.2016 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

Tapio Pekkarinen Aulis Tenhunen Raili Laitinen Olli-Erkki Kinnunen Jonna Leppänen Marketta Rouvinen Marko Kinnunen. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-)

Tapio Pekkarinen Aulis Tenhunen Raili Laitinen Olli-Erkki Kinnunen Jonna Leppänen Marketta Rouvinen Marko Kinnunen. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 14.01.2016 1 Kokousaika Torstai 14.01.2016 klo 19.00 19.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro (x) (x) (x) (-) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro (x) (x) (x) (-) (x) Nro 5 20.06.2017 50 Kokousaika Tiistai 20.06.2017 klo 18.00 21.08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 16.04.2015 39. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 16.04.2015 39. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.04.2015 39 Kokousaika Torstai 16.04.2015 klo 19.00 20.16 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 4 18.05.2017 42 Kokousaika Torstai 18.05.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa pj vpj

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 8/2012 77 8/2012 77 Kokousaika Torstai 28.06.2012 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Nro 3 12.04.2017 35 Kokousaika Keskiviikko 12.04.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 7/2012 71 Kokousaika Tiistai 19.06.2012 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 10/2010 99 Kokousaika Keskiviikko 06.10.2010 klo 18.30 20.45 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 9 17.09.2015 79. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 9 17.09.2015 79. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9 17.09.2015 79 Kokousaika Torstai 17.09.2015 klo 19.00 19.57 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 7 22.06.2016 71

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 7 22.06.2016 71 Nro 7 22.06.2016 71 Kokousaika Keskiviikko 22.06.2016 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 / 12 / 2012 113 Kokousaika Torstai 22.11.2012 klo 18.30 21.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x)

30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto, valtuustosali. Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13/30.07.2012 203 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa 30.07.2012 klo 17.00 19.43 Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9 18.09.2014 77 Kokousaika Torstai 18.09.2014 klo 19.00 20.08 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 02/07.02.2013 32 Nro 02/07.02.2013 32 Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 17/2009 154 Kokousaika Torstai 17.12.2009 klo 13.00-13.40 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/ 9/2012 82 Kokousaika Maanantai 16.07.2012 klo 15.00 16.10 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 36 5/2011 Kokousaika Torstai 14.04.2011 klo 18.30 19.40 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 86 Tekninen lautakunta Nro 10 08.10.2015. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 86 Tekninen lautakunta Nro 10 08.10.2015. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 86 Nro 10 08.10.2015 Kokousaika Torstai 08.10.2015 klo 18.00 20.23 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2011 37 Kokousaika Keskiviikko 27.04.2011 klo 17.00 18.21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 5/2009 49 Kokousaika Torstai 19.03.2009 klo 18.30 20.50 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 29 / 2009 397 Kokousaika 19.10.2009 klo 16.00 19.25 (iltakoulu 16.00 18.10, 18.20 19.25) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 7 09.07.2015 53. (-) (-) (-) (x) (x) (x) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 7 09.07.2015 53. (-) (-) (-) (x) (x) (x) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 09.07.2015 53 Kokousaika Torstai 09.07.2015 klo 19.00 20.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 93 Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 93 Tekninen lautakunta Nro KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 93 Nro 11 26.11.2015 Kokousaika Torstai 26.11.2015 klo 19.00 21.07 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/ KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10/ 2009 143 Kokousaika 12.11.2009 klo 19.00 19.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 11/2010 104 Kokousaika Keskiviikko 27.10.2010 klo 18.30 21.25 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 34/ 2009 460 Kokousaika 28.12.2009 klo 17.00-18.50 (iltakoulu klo 18.00-18.50) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 7 /1.12.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 7 /1.12.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 /1.12.2011 Kokousaika 1.12.2011 klo 16.45 17.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Kinnulan kunta, Kinnula-talo

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 11 / 2009 152 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 152 Kokousaika 26.11.2009 klo 19.00 20.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2008 64 Kokousaika Tiistai 24.06.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 7 03.10.2017 61 Kokousaika Tiistai 3.10.2017 klo 18.00 - Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa pj

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 /4.4.2011 Kokousaika 4.4.2011 klo 15.00 17.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Toholammin

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 14.08.2014 66. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 14.08.2014 66. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8 14.08.2014 66 Kokousaika Torstai 14.08.2014 klo 19.00 20.09 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 6 10.08.2017 61 Kokousaika Torstai 10.08.2017 klo 18.00-19.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132 Nro 10/17.11.2011 132 Kokousaika 17.11.2011 klo 19.00 19:56 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

Kalevi Kinnunen Joonas Kinnunen Elina Harjula* Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x)

Kalevi Kinnunen Joonas Kinnunen Elina Harjula* Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio. (x) (-) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 28.02.2017 Kokousaika Tiistai 28.02.2017 klo 17.00-17.55. Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 25 19.08.2013 376 Kokousaika 19.08.2013 klo 17.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) (-) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2011 44 Kokousaika Keskiviikko 11.05.2011 klo 17.00 17.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) (x) (x) KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19-20.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 2 16.03.2017 24 Kokousaika Torstai 16.03.2017 klo 18.00 19.14 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 12 03.11.2016 119 Kokousaika Torstai 03.11.2016 klo 18.00 20.51 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 1/2009

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 1/2009 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/2009 Kokousaika Keskiviikko klo 19.00 20.02 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet (ja

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 7/2015 Aika Pe 10.07.2015 klo 15.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Perjantaina 10.07.2015 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 7/2015 ASIA LIITE 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 12 29.10.2014 104 Kokousaika Keskiviikko 29.10.2014 klo 19.00 20.02 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 10 18.11.2014

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 10 18.11.2014 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 18.11.2014 Kokousaika Tiistai 18.11.2014 19.00 21.29 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (-) (x) (-) (x) (-) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro (x) (-) (x) (-) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 5.3.2015 Kokousaika Torstai 5.3.2015 klo 17.00 18.01 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

2 LUKION JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO VUONNA 2014

2 LUKION JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO VUONNA 2014 KOKOUSKUTSU KOKOUS: Kinnulan lukion johtokunta PAIKKA: Kinnulan lukio, luokka 158 AIKA: Maanantai 26.5.2014 klo 18.30-19.35 1 LUKION JOHTOKUNNAN KOKOUSPÄIVÄT JA KOKOUSAIKA 2 LUKION JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () ()

Henkilökohtaiset varajäsenet: Linna Ilpo Kinnunen Virve Vasalampi Maija Suominen Antti Voutila Reijo () () () () () () () () () KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 4 5.7.2017 26 Kokousaika 5.7.2017 klo 19- Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Kinnunen Rauno Vasalampi Maija Kinnunen Raimo *) Linna Pirjo Rekonen Jarkko Ripatti Anneli Urpilainen Kari- Pekka

Henkilökohtaiset varajäsenet: Kinnunen Rauno Vasalampi Maija Kinnunen Raimo *) Linna Pirjo Rekonen Jarkko Ripatti Anneli Urpilainen Kari- Pekka KINNULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 15.3.2017 15 Kokousaika 15.3.2017 klo 19.00-20.36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9/2012 1 Kokousaika To 29.11.2012 klo 15.00-16.39. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2014 27.8.2014 Kokousaika Keskiviikkona 27.8.2014 klo 17.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009 228 Kokousaika 04.05.2009 klo 17.00 18.45 (iltakoulu 18.20 18.45) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (-) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (-) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8/2008 80 Kokousaika Tiistai 30.09.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 05/15.11.2012 58

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 05/15.11.2012 58 Nro 05/15.11.2012 58 Kokousaika 15.11.2012 klo 19.00 19.42 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:0019:00

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 4 26.03.2015 35. (x) (x) (x) (-) (-) (-) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 4 26.03.2015 35. (x) (x) (x) (-) (-) (-) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 4 26.03.2015 35 Kokousaika Torstai 26.03.2015 klo 19.00 19.21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini

(x) (x) (x) (x) (-) Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7/2011 51 Kokousaika Keskiviikko 24.8.2011 klo 17.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen Kirsi Alonen-Kinnunen

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. Jonna Leppänen Mikko Ihanti Juha Urpilainen Kirsi Alonen-Kinnunen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2012 1 Kokousaika 31.10.2012 klo 17.23 20.36. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3 /8.6.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 3 /8.6.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 /8.6.2011 Kokousaika 8.6.2011 klo 15.00 16.49 Kokouspaikka Lestijärven kunta, keskuskoulu Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - =

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x)x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 23 / 2010 371 Kokousaika 1.11.2010 klo 17.00 19.00 (talousarvioriihi klo 17.45 19.00) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 13/2009 124 Kokousaika Torstai 29.10.2009 klo 18.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virka-asema

Paikka ja aika Kinnulan kunnanvirasto klo Virka-asema Kunnanvaltuusto Nro 11 / 12.12.2017 236 Kokousaika Tiistaina 12.12.2017 klo 12.00 Kokouspaikka Koulukeskus, liikuntasali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Toikkanen

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) ja Ilkka Leppänen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) ja Ilkka Leppänen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 04.02.2013 79 Kokousaika 04.02.2013.2013 klo 17.00 19.09 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen * Anita Urpilainen. läsnä klo 10.00-11.02.

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen * Anita Urpilainen. läsnä klo 10.00-11.02. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 07/14.06.2013 1 Kokousaika 14.6.2013 klo 10.00 11.25. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 03/05.03.2013 38

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 03/05.03.2013 38 Nro 03/05.03.2013 38 Kokousaika Tiistai 05.03.2013 klo 19.00 20.46 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00

Lisätiedot

(x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 17/4.7.2011 307 Kokousaika 4.7.2011 klo 17.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet. Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x)

Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet. Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu markkinointitoimikunta Nro 5 / 2009 24 Kokousaika 23.06.2009 klo 9.00 10.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 13 / 2012 122

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 13 / 2012 122 13 / 2012 122 Kokousaika Torstai 20.12.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 2 28.5.2015 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 28.5.2015 Kokousaika Kinnula 28.5.2015 Kokouspaikka Kinnula, valtuustosali klo 16.00 17.03 Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) (x) (-) Kalevi Kinnunen. Joonas Kinnunen Elina Harjula. Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio

(x) (x) (x) (x) (-) (x) (-) Kalevi Kinnunen. Joonas Kinnunen Elina Harjula. Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 16 22.11.2016 Kokousaika Keskiviikko 22.11.2016 klo 16.43-18.35 Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pauli Salonpää Hannu Oksanen Raili Laitinen Eeva-Liisa Puranen Hillevi Kanervio

Henkilökohtaiset varajäsenet: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pauli Salonpää Hannu Oksanen Raili Laitinen Eeva-Liisa Puranen Hillevi Kanervio KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2017 3.10.2017 Kokousaika Tiistaina 3.10.2017 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 3/2012 21 Kokousaika Tiistai 28.02.2012 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (-) Piispanen Sanna (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (-) Piispanen Sanna (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Kokousaika Maanantai klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pauli Salonpää Hannu Oksanen Raili Laitinen Eeva-Liisa Puranen Hillevi Kanervio

Henkilökohtaiset varajäsenet: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pauli Salonpää Hannu Oksanen Raili Laitinen Eeva-Liisa Puranen Hillevi Kanervio KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2017 31.10.2017 Kokousaika Tiistaina 31.10.2017 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84. Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55 Isonkyrön virastotalo, kokoushuone 2 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Ympäristölautakunta Sivu 84 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30 18.55

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 5 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 5 / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 /29.8.2011 Kokousaika 29.8.2011 klo 16.00 16.35 Kokouspaikka Lestijärven kunta, Keskuskoulu Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1 05.01.2017 Kokousaika Torstai 05.01.2017 klo 15.30 16.57 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Jäsenet: Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: pj

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 18.6.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.6.2014 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8/2012 1 Kokousaika Ke 21.11.2012 klo 17.00-18.36. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/19.4.2011 Kokousaika 19.4.2011 klo 19.00 20.18 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Kokousaika Torstai klo 19.22 20.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2009 Aika Ti klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2009 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot