Tekninen lautakunta 1/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 1/2013 1"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/ Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Henkilökohtaiset varajäsenet pj Tapio Pekkarinen (x) Antti Suominen ( ) vpj Aulis Tenhunen (x) Osmo Korhonen ( ) Raili Laitinen (x) Elina Kumpulainen ( ) Olli-Erkki Kinnunen (x) Kalevi Paananen ( ) Jonna Leppänen (x) Anne-Mari Kinnunen ( ) Marketta Rouvinen (x) Sirpa Kinnunen ( ) Marko Kinnunen (x) Jorma Timonen ( ) Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Manu Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Jonna Laulumaa (-) kunnanhallituksen edustaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja Petri Syrjä (x) rakennustarkastaja Ossi Kinnunen (x) kunnanrkm., pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat 1-10 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin teknisen lautakunnan jäsenet Aulis Tenhunen ja Raili Laitinen. tarkastustapa (paikka, aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Tapio Pekkarinen Ossi Kinnunen Petri Syrjä 7 Tarkastusaika Allekirjoitukset Aulis Tenhunen Raili Laitinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika klo Virka-asema Allekirjoitus Ossi Kinnunen

2 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖTALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNI- TELMA V JA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Liite 1. ja 2. Kunnanvaltuusto on kokouksessaan :ssä 52 hyväksynyt teknisen lautakunnan käyttömenoiksi ja käyttötuloiksi ja käyttötalousnetoksi , käyttösuunnitelma liite 1. Kunnanhallitus on hyväksynyt v talousarvion täytäntöönpanoohjeet kokouksessaan :ssä 31, liite 2. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: : hyväksyy v käyttötalousarvion käyttösuunnitelman liitteen 1. mukaisesti ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeet saatetaan lautakunnan tietoon. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

3 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET V SEKÄ PÖYTÄKIRJOJEN JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄOLO Hallintosäännön 3 luvun 10 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Teknisen lautakunnan pöytäkirjat ovat olleet nähtävillä kokousta seuraavana maanantaina. Viranhaltijapäätökset tuodaan tiedoksi lautakunnalle aina seuraavaan kokoukseen. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti torstaisin klo alkaen kunnanviraston valtuustosalissa. Esityslistat lähetetään sähköpostitse tai paperitulosteena vähintään kolme päivää ennen kokousta, asiapykälää koskevat liitteet, joita ei voida kohtuudella tulostaa (esim. värilliset suunnitelmakokonaisuudet) tuodaan lautakunnan kokoukseen nähtäville/kiertoon, liitteisiin voi myös käydä tutustumassa kunnanvirastolla ennen kokousta. Lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen tai seuraavana päivänä. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kunnan www-sivuilla seuraavana päivänä. Tarkastettu pöytäkirja sekä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävänä kunnanvirastossa kokousta seuraavana maanantaina viraston aukioloaikana. Mikäli kunnanvirasto on suljettuna ko. päivänä, pöytäkirja on nähtävänä seuraavana arkipäivänä. : hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

4 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN VASTUUALUEET V Liite 3. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: : hyväksyy liitteen 3. mukaiset viran- ja toimenhaltijoiden vastuualuejaot v Olli-Erkki Kinnunen jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) tämän asiapykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

5 HALLINTOKUNTIEN HANKINTOJEN SUORITTAJAT V Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: hyväksyy, että hankintoja ja vastaanottoja voi suorittaa teknisen toimen viranhaltijat, työsopimussuhteiset ym. vakituiset seuraavan ylärajaperiaatteen mukaisesti. Hankintoja suoritettaessa on huomioitava talousarvion täytäntöönpanoohjeiden sitovuus. Henkilö Suunnittelu Urakkasopimukset Muut hankinnat Kunnanrkm Rak.tarkastaja Ravitsemispäällikkö Huoltomiehet Muut teknisen toimen työntekijät (esimiehen luvalla) : Maksatukset hyväksyy kunnanrakennusmestari ja hänen ollessaan estynyt rakennustarkastaja. Maksatusten vastaanotto-oikeus on yllämainituilla viran- ja toimenhaltijoilla. Sisäisen valvonnan suorittamiseksi vastaanottaja ja hyväksyjä ei saa olla sama henkilö. Päätös maksatusten vastaanottajista, hyväksyjistä ja heidän oikeuksistaan tulee toimittaa kirjanpitoon. Olli-Erkki Kinnunen jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) tämän asiapykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

6 RAKENNUSTONTTIEN LUOVUTUS/HINTATASON MÄÄRITYS VUOSILLE Liite 4. Kunnan omistamien rakennustonttien luovutus- ja myyntihinnat on päätetty vuoden 2012 loppuun saakka. Uudet hinnat määritellään valtuustokausittain ( ). Rakennustonttien luovutus/hintatason määritys v on hyväksytty kunnanvaltuustossa Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: hyväksyy ja esittää edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi rakennustonttien luovutusehdot ja myyntihinnat v Tonttien varaus hoidetaan teknisen toimiston kautta ja tonttivaraus on voimassa varaajalla siihen saakka kun muita varaajia ei ko. tontille ole, varausaika enintään yksi vuosi. Mikäli tontille tulee uusi varaus tulee ensimmäisen varauksen tehneen tehdä tonttikauppa välittömästi, muutoin oikeus siirtyy uudelle varaajalle. Sitovat varaukset tulee tehdä kirjallisina. 2. Asuintonteille rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituksesta ja saattaa valmiiksi viivytyksettä ellei kunnanhallitus ole antanut jatkoaikaa toimenpiteille. Tonttia ei saa rakentamattomana siirtää kolmannelle henkilölle ilman kunnan hyväksyntää. 3. Tonttien luovutushinnoiksi esitän seuraavaa hinnoittelua: Rakennuskaava-alue: - omakotitalotontit 3,00 /m 2 - rivitalotontit 2,00 /m 2 - teollisuustontit tapauskohtaisesti hinnoiteltuna. Haja-asutusalue: - omakotitalotontit 1 /tontti + puuston arvo (tontin koko max m 2 )

7 Kinnulan kunnan Kivijärven rantayleiskaava-alueen tontit: Kortteli Tontti Pinta-ala Hinta Omakotitalotontit AO m m m m m Loma-asuntotontit Kivisaari RA m m m Yhteisrantaiset RA m m RA m m RA m m Lisämaa-alueiden hintaperusteet: 1. Tonttiin tai rakennuspaikkaan rajoittuva lisämaa-alue kaava-alueen ulkopuolella 2,00 /m 2 2. Tontin lisämaa-alue kaava-alueella 3,00 /m 2 Saarensalmen loma-asuntotontit myydään itsenäisinä tiloina ja hintoihin sisältyy tonteilla oleva puusto ja tiekustannukset. Muiden tonttien maanmittaus- ja lainhuudatuskuluista vastaa ostaja. Kunnallisteknisistä liittymistä kunta perii normaalit kulloinkin voimassa olevat liittymismaksut. : Uusi hinnoittelu esitetään otettavaksi käyttöön heti valtuuston päätöksen saatua lainvoiman ja on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

8 OIKAISUVAATIMUS TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN Liite 5. ja 6. Raimo Siltanen on Tarja Lahden valtuuttamana hakenut oikaisua teknisen lautakunnan päätökseen. Kunnanhallitukselle on tehty kantelu eikä mitään selvityspyyntöä tekniseltä lautakunnalta eikä lisäksi ole kysymys Jokiniemi -tilasta eikä sen tilan tieoikeudesta koska sillä jo tieoikeus on ennestään, tämä aluksi pöytäkirjan 94 otsikkoon sekä pöytäkirjan ensimmäiseen kappaleeseen. Kunnanhallituksen esittelijä on siirtänyt asian valmistelun tekniselle lautakunnalle Tarja Lahti soitti puhelimitse kj. Juha Urpilaiselle tiedustellen rantasaunan rakennuslupaa Urpilainen kertoi, että jos lupaa ei ole rakennus puretaan. Sen jälkeen asia jäi hänen osaltaan siihen, ei tehnyt mitään, vaikka hän lupasi asian hoitaa. Mikäli rakennus on rakennettu ilman asianmukaista rakennuslupaa, on kysymyksessä luvaton rakentaminen. Havaittuaan luvatonta rakentamista, velvoittaa rakennusvalvontaviranomainen asianomaista hakemaan kohteelle rakennuslupaa. Lupa myönnetään jälkikäteen, jos edellytykset siihen ovat olemassa (maankäyttö- ja rakennuslaki 136). Mikäli lupaa ei voida myöntää, velvoitetaan omistaja purkamaan luvatta tehty rakennus pois. Liite teknisen lautakunnan kokouksessa, jonne Juha Urpilaisella oli kiire se sinne siirtää, rkm. Ossi Kinnunen oli tämän asian esittelijänä sekä lisäksi pöytäkirjan pitäjänä omissa myöntämissään suullisilla lupauspäätöksillään Reino Lahdelle omalle alaiselleen. Täysi jääviys sekä esteellisyys ollut asian käsittelyyn tässä kokouksessa hallintolaki 5 luku 29. Näistä suullisista Ossi Kinnusen tekemistä päätöksistä ei pöytäkirjassa mainita yhdelläkään sanalla. Kuitenkin Ossi Kinnusen laatimassa pöytäkirjassa kerrotaan, että rakennusluvan myöntämiselle ei ole esteitä. Suuri kysymys onkin SUULLISISTA LUPAUKSISTA OMALLE

9 ALAISELLE. Rkm Ossi Kinnunen on myöntänyt kaikki Reino Lahden vaatimat ns. luvat suullisesti ja ilmaiseksi, voimassa olevan hallintolain vastaisesti. Hallintolain lain mukainen tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus on päässyt unohtumaan täysin virkamiesten toiminnasta. Ossi Kinnunen on toiminut kunnanrakennusmestarina vuodesta 2005 lähtien. Ossi Kinnunen ei ole suullisesti luvannut Reino Lahdelle lupia kyseiselle alueelle. Rakennuslupa-asiat kuuluvat rakennusvalvonta viranomaisille ja ympäristöasiat ympäristöviranomaiselle. Kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen ei ole ollut esteellinen esittelemään ja toimimaan pöytäkirjanpitäjänä teknisen lautakunnan kokouksessa :ssä 94. Kinnulan kunnassa rahalla ei voi ostaa kunnalta, mutta suullisten virkamiesten lupauksin omalle alaiselleen ILMAISEKSI annetaan. VALTUUDET VIRKAMIESTEN ja suojelijoiden taholta RÄIKE- ÄSTI YLITETTY. Pösölä -tilasta kunta on Reino Lahdelle ja Reijo ja Kirsti Kinnuselle antanut käyttöoikeuksia ilmaiseksi, taas suullisin lupauksin hallintolain vastaisesti. Metsämaan ostosta Pösölä -tilasta olemme tehneet kaksi erillistä ostotarjousta, tuloksetta, Tarja Lahti tarjonnut euroa ja Raimo Siltanen euroa. Tonttimaata ei ole yritetty ostaa, koska kyseiselle alueelle ei saa rakentaa. Kantelun tekijä Tarja Lahti onkin nimenomaisesti hallintolain mukaisen yhdenvertaisuuden vuoksi halunnut tuoda esille tämän tosiasian, koska rkm Ossi Kinnunen puhuu pöytäkirjassaan, että kysymys on tonttimaasta! Ei ole kysymys tonttimaasta vaan metsämaasta. Toduudessa pysymis velvoite. Tieoikeudet on myönnetty maanmittaustoimituksissa, kuten myös muille alueen maanomistajille mukaan lukien Tarja Lahti. Ostotarjouksen kohdetta käsitellään tontin lisämaa-alueena. Lisämaa-alueen ostosta ja hinnoista on valtuuston hyväksymät taksat. Maa-alueen ostot ja myynnit käsittelee kunnanhallitus jotka valtuusto päättää. Rakennuslupaa Reino Lahdella ei ole, Kinnulan kunnanvaltuuston vahvistamaa rakennusjärjestystä 2.1 :ää virkamiehet näin aliarvioivat ja maankäyttö- ja rakennuslaki 125 :ää. Jälkikäteispäätökset ovat laittomia, rakennuslupa on oltava ennenkuin rakentaminen aloitetaan sekä etukäteisvalvonta rakennusviranomaiselta suoritettu.

10 Luvattomassa rakentamisessa sovellettavat lait ovat MRL, UhkasakkoL ja hallintolaki. Kyseisessä tapauksessa asia ei ole kiireellinen eikä turvallisuus tai terveys ole uhattuna jolloin annetaan kehotus saattaa rakennus luvanvaraiseksi. Kyseisessä tapauksessa Reino Lahden kanssa on suullisesti keskusteltu rakennusluvasta ja hän on sen toimittanut Tällöin kirjallista kehotuskirjettä ei ole toimitettu. Lupa käsitellään normaalina rakennuslupa asiana. Rakennuslupa on myönnetty luonnoskuvien perusteella Kiinteistöverot jääneet Reino Lahdelta maksamatta usealta vuodelta sekä rakennuslupamaksut sekä kunnan valvontamaksut. Kaikki saatu taas ilmaiseksi. Rakennuslupamaksu luvattoman rakennuksen luvassa on kaksinkertainen. Ovatka jätevesiasiat jätevesilain vaatimalla tasolla rantasaunan osalta, alueen vaatimusten mukaisina? Jätevesien käsittelyn vaatimukset käsitellään tapauskohtaisesti yleisien periaatteiden ja toimintaohjeiden mukaisesti rakennusluvan yhteydessä. Missä tiealueelta hakattu puusto on? Reino Lahti on kertonut kirjoitelmassaan, että se on ollut puiden taimia ja taas Ossi Kinnunen teknisen kokouksessa on esitellyt sen olleen nuorta puustoa ilmeinen ristiriita näissä kahdessa kertomuksessa, tiealueelta ilmenee olleen isoja kantojakin jäljellä. Poistuneen puuston rungot eivät mätäne näin lyhyessä ajassa, oksat ovat saattaneet sen tehdä. Reino Lahti kertoo myös, että tiealueen leveys on n. 4 m, kartan mukaan leveys on lähes 10 m sekä tien pituus n. 100 metriä Pösölän maan rajalla, jonka Kinnulan kunta omistaa. Alueella on suoritettu päätehakkuu 90-luvun puolivälissä ja taimikonhoito v. 2003, jonka jäljiltä maastosta voi löytyä vielä kantoja. Ensiharvennus kyseisellä kuviolla on ajankohtainen noin v Taimikkoa voidaan kutsua nuoreksi metsäksi ja nuorta metsää taimikoksi. Yleisesti ensiharvennukseen asti metsä on taimikkoa, keskiläpimitta alle 8 cm rinnankorkeudelta. Tiealueen keskileveys puusta puuhun mitattuna on 4,5 5,0 m josta kunnan maa-alueella keskimäärin 2,5 m. Huomioitava, että rajalinja pitää yleensä olla avoinna 1,5 metrin leveydeltä.

11 Lisäksi Reino Lahti toteaa kirjeessään, että kunnan rajalle rantasaunalle on RKM:n kanssa katsottu sopivaksi tehdä rajatie joten mainittu RKM on suullisella sopimuksella näin tehnyt ilman mitään rahakorvausta kunnalle Reino Lahti saanut käyttöoikeuden kunnan Pösölä- tilaan tiemaankin osalta ilmaiseksi. Ranta-alueelle tehdyn rajatien rakentamisen on Reino Lahti sopinut 2000-luvun alkupuolella silloisen kunnanrakennusmestari Arvo Kinnusen kanssa. Rakennustarkastaja Hurskaiselle ei ole jätetty rakennuslupahakemusta saunaan, asian ole häneltä tarkistanut, joten Reino Lahden toteamus katsotaan VALHEEKSI, tämä asia tarkistettu insinööri Reijo Hurskaiselta Hurskainen todistanut, että ei ole saanut Reino Lahdelta rakennuslupahakemusta ollenkaan. Rakennusluvan hakeminen v perustuu Reino Lahden kertomaan ja asian todenperäisyyttä ei ole ollut aihetta epäillä. Reino Lahti on ruopannut rantaa jakokunnan yhteiseltä vesialueelta, vaikka EI OLE OSUUTTA YHTEISIIN, oheisena LIITE, rkm Kinnunen kertoo teknisen pöytäkirjassa, että näin on tapahtunut kaksi eri kertaa ja läjittänyt sen omalle maalleen. Reino Lahti on mainitut kaksi ruoppaustaan unohtanut kertoa kirjelmässään, jonka pöytäkirjassa kerrotaan olevan vastine. Näihinkin ruoppauksiin olisi pitänyt olla lain mukaiset lupapäätökset Kinnulan jakokunnalta, joka omistaa yhteiset vesialueet. Tarja Lahdenomistamalla Varislahti - tilalla on manttaalin mukainen osuus yhteisiin maa- ja vesialueisiin. Osuudella Kinnulan jakokunnan yhteiseen vesialueeseen saa äänioikeuden jakokunnan kokouksessa. Mitään muita etuuksia jakokunnan osuudella ei saa. Jakokunnassa osakkaita on 492 kappaletta. Rannan ruoppaamiselle pitää olla lupa osakaskunnalta myös sen osakkailla. Lisäksi ilmoitus tai lupa nykyiseltä ELY- keskukselta. Reino Lahti on tehnyt ruoppauksista ilmoitukset Keski-Suomen ympäristökeskukseen sekä Lausunnoissa ruoppaamiselle ei ole ollut esteitä eikä vaatimusta ympäristölupaviraston lupaan. Ympäristökeskus edellyttää, että ruoppausmaa-aines on oltava vähintään 300 metrin etäisyydellä rannasta valumien vuoksi, rkm Kin-

12 nunen on ollut täysin tietoinen tästäkin asiasta. Ympäristökeskuksen vaatimuksena on ruoppausmaiden läjittäminen tulvarajan yläpuolelle jotta massat eivät pääse kulkeutumaan takaisin vesistöön. Läjittämiselle tulee olla maanomistajan lupa. Läjittäminen vesijätölle on täten myös mahdollista ja myös vesialueelle erillisellä luvalla. Ympäristöasiat ovat kuuluneet ja kuuluvat Kinnulan kunnassa rakennustarkastajalle. LIITTYMÄNKIN TIELLE SUULLISESTI Rkm KINNUSEN KANSSA REINO LAHTI SOPINUT MUITA TIEN OSAKKAITA KUULEMATTA. Tarja Lahtea ei ole kuultu millään tavoin liittymä asiassa, vaikka hän on tämän tien loppupään maanomistaja sekä, sinne johtavan tien osakas. Liittymäluvastakin Reino Lahti ja rkm Ossi Kinnunen unohtaneet kertoa. Tarja Lahden Varislahti- tila, Kinnulan kunnan Pösölä- tila ja Reino Lahden Lähderinne- tila ovat saman tien osakkaita, josta liittymä ja tie tehty Reino Lahden luvattomalle rantasaunalle. Jokiniemen sekä Reino Lahden rakentamalla tiellä ei ole järjestäytynyttä tiekuntaa. Tieoikeudet on rekisteröity maanmittaustoimituksissa: Varislahti ja Lähderinne osalta Jokiniementieltä liittymä Reino Lahden ja Kauko Uusitalon rakennuspaikoille on rakennettu kunnan maalle. Kunnan edustajana on toiminut silloinen rakennustarkastaja Heikki Muhonen. Alunperin rkm Ossi Kinnunen kertoi Raimo Siltaselle, asiaa kysyttäessä, että rantasauna tien päässä on venevalkama ja tie on tehty omaan käyttöön, venevalkamahan on tästä rantasaunatien päästä n. 150 metrin etäisyydellä ilmansuunnassa itäänpäin, joten hänen kertoma oli täysin virheellinen. Raimo Siltanen ei ole ollut missään yhteydessä suoraan kunnanrakennusmestari Ossi Kinnuseen. Raimo Siltanen on kysynyt puhelimella sekä sähköpostin välityksellä Reino Lahden tiestä rakennustarkastaja Petri Syrjältä. Väärinkäsitysten johdosta rakennustarkastaja laittoi kaavaotteen ja karttalinkin kunnan omistamasta venevalkamasta sähköpostilla Raimo Siltaselle Myös Raimo Siltasen tarkoittama tie selvisi lopulta.

13 Teknisen lautakunnan pöytäkirjassa kerrotaan, että rakennuslupaa on haettu vasta , miksi toisen kerran, jos aikaisemmin oli jo haettu, saattanee olla olla että rakennuslupaa ei olisi haettu vieläkään, jos tätäkin asiaa ei olisi otettu esille. Voiko olla mahdollista, että kunnan työntekijät täyttävät velvoitteensa esimiesten suullisilla lupauksilla vasta vuosien kuluttua ilmaiseksi Suomessa maassa voimassa olevan hallintolain aikana? Rakennuslupaa ei voida myöntää ilman rakennuslupahakemusta sekä tarvittavia liitteitä. Suullista lupaa kyseiseen rakentamiseen ei ole annettu. Teknisen lautakunnan pöytäkirjan virheellisyydet sekä puuttet huomioiden ja esteellisyydet kantelun tekijä Tarja Lahti toteaakin asiassa siirryttävän hallintolain mukaiseen käsittelyyn, ei hallintomenettely lain mukaiseen, jossa oli mahdollista tehdä suullisia lupauksia, Hallintolaki tuli voimaan vuoden 2004 alusta, joten siitä on jo 8 vuotta aikaa. Kaikki asian vaatimat luvat puuttuvat suullisesti sovittuina toteutettu. Suullisia lupauksia rakentamisen suhteen ei ole annettu. Maanmittaustoimituksissa kunnan edustajan toimenkuvaan kuuluu arvioida yleinen ja kunnan etu. Tietoimituksissa yleisen käytännön mukaan oikeudet myönnetään korvauksetta. Teknisen lautakunnan mainitussa pöytäkirjassa on, että kirjelmässä mainitut toimenpiteet on suoritettu tai ovat vireillä, tarkoittaako tämä hallintolain vastaisia laittomia jälkikäteispäätöksiä, yhteiskunnan vastaisia, mitään laillisia asiakirjoja tai laillisessa järjestyksessä vaadittavia lupia Kinnulan kunnan eikä Kinnulan jakokunnan osalta ole ollut saatavissa pyynnöinkään jälkeen. Asian käsittely on alkanut jolloin Raimo Siltanen on lähestynyt sähköpostilla rakennustarkastaja Petri Syrjää. Tällöin on tiedusteltu Reino Lahdelta rakennuslupaa rantasaunalle sekä tonttitien (Jokiniemen tieltä erkaneva) rakentamisesta. Teknisessä lautakunnassa pohjana on ollut kunnanhallitukselle tehty kantelu Tässä kantelussa mainitut asiat: rakennuslupa, ruoppaus, tieoikeus, suulliset lupaukset ja tontin osto on käsitelty rakennuslupaa lukuun ottamatta. Ruoppaukselle on luvat, tieoikeudet määritelty maanmittaustoimituksissa, suullisia lupauksia nykyisten viranhaltijoiden toimesta ei ole an-

14 nettu ja tontin osto on käsitelty kunnanhallituksessa. Jokiniemen -tilalle ei ole ole toimituksessa määäritetty tieoikeutta yksityistietoimituksessa , joka rekisteröity , kysymyshän on siitä, että Hyrkönranta- tilalle Reijo ja Kirsti Kinnunen annettiin käyttöoikeus ilmaiseksi Kinnulan kunnan Pösölän maasta, ei Reino Lahdelle myönnetty tieoikeutta, koska siihen toimitukseen Reino Lahti ei ole millään tavalla asianosainen eikä hänen luvaton rantasauna eikä tie sijaitse sen tien varressa. Jokiniemi ja Riihimaa - tilalla, sama omistaja Tarja Lahti, oli jo ennestään tieoikeus ja Kinnulan kunnalla Pösölä -tilalla myös. Ilmaisen käyttöoikeuden toimeksipanijoina toimivat rkm Ossi Kinnunen ja toimeksisaaneena Petri Syrjä Kinnulan kunnasta. Kokouksessa on annettu vääriä tietoja tästä asiasta. Kantelukirjeessä on otettu esille tämä tietoimitus, jolloin tätä toimitusta on käsitelty. Kyseisessä tietoimituksessa ovat olleet Kirsti ja Reijo Kinnunen, Kinnulan kunta sekä Tarja Lahti. Tarja Lahden edustajana paikalla on ollut Raimo Siltanen ja kunnan edustajana Petri Syrjä. Kyseessä oli normaali tietoimitus josta valitusoikeus. Kunnanhallitus on nimennyt kokouksessaan :ssä 35 ja 36 kunnan edustajat maanmittaus- ja tietoimituksiin v Kunnanrakennusmestarin ollessa estynyt on ko. toimituksessa ollut kunnan edustajana rakennustarkastaja. Lisäselvitysmateriaalia esitellään kokouksessa. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: : katsoo, että oikaisuvaatimus on aiheeton. Marko Kinnunen jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. päätti, että oikaisuvaatimus on aiheeton ja asia on loppuun käsitelty.

15 YKSITYISTIEAVUSTUKSET V Liite 7. Vuoden 2013 talousarvioon on yksityisteiden avustuksiin varattu yhteensä Avustuksen saannin ehtona on, että pysyvän asutuksen pääsytien pituus on vähintään 300 m. Avustukset jakautuvat siten, että yksityisteiden kesä/talvikunnossapitoon on varattu ja yksityisteille joilla on mahdollisuus hakea valtion perusparannusavustusta on varattu 9 200, eli valtionavustuksen jälkeen jäävästä hyväksytyistä kustannuksista on maksettu 50 % ulkopuolisten palveluiden tai tarvikeostosten osalta. Rakennustarkastajan päätösehdotus: hyväksyy v yksityistieavustuksista seuraavaa: 1. Yksityisteille jaetaan kunnan tieavustusta v yhteensä , avustettavia teitä on yhteensä 69,83 km. 2. Vuoden 2013 yksityistieavustus maksetaan tiekunnille mennessä. 3. Yksityisteiden valtionapuperusteisissa peruskunnostushankkeissa kunta maksaa tiekunnille 50 % valtionavustuksen jälkeen jäävästä hyväksytyistä toteutuneista kustannuksista ulkopuolisten palveluiden tai tarvikeostosten osalta. 4. Avustuksen ehtona on, että pysyvän asutuksen pääsytie pidetään ympäri vuoden henkilöautolla ajettavassa kunnossa ja että tiellä ei pidetä puomia tai muuta estettä kulkemisen rajoittamiseksi, huomioitava kuitenkin kelirikon aikaiset rajoitukset. : Ossi Kinnunen, Marko Kinnunen ja Marketta Rouvinen jääväsivät itsensä (osallisuusjäävi) tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

16 POLTTOAINETOIMITTAJAN VALINTA VUODELLE Liite 8. Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: : Viitasaaren seudun kuntien hankintaryhmä on pyytänyt liitteen mukaiset polttoainetoimitustarjoukset v hyväksyy, että Kinnulan kunnan polttoainetoimittajaksi ajalle valitaan Lämpöpuisto Oy. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

17 TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tiedoksi merkittävät asiat: ; Jyväskylän kaupunki, ympäristötoimi/laboratorio: Uima-allasvesinäytteet ; Viitasaaren kaupunki, ympäristöterveydenhuolto: Elintarvikevalvontasuunnitelman mukainen tarkastus/paanasen leipomo ; Viitasaaren kaupunki, ympäristöterveydenhuolto: Valvontasuunnitelman mukainen tarkastus, terveydensuojelulain ja kuluttajaturvallisuuslain mukaisesti/kinnulan uimahalli, Heikinhalli ; Ympäristöministeriö: Aluearkkitehtitoimintaan myönnettävä valtionavustus ; Keski-Suomen ELY- keskus: Luonnonsuojelualueen perustaminen ; FCG, Koulutus ja konsultointi: Teknisten lautakuntien koulutuspäivä(t) ; Maanmittauslaitos: Tiekuntien yhteystietojen täydentäminen ; Kunnanhallitus: Kinnulan kunnan uuden hankintasäännön laadinnan aloittaminen ; Vakuutusyhtiö Pohjantähti: Vakuutusyhtiön turvallisuuskatselmus ; Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica: Kinnulan kunnan jätevedenpuhdistamon kalataloudellinen velvoitetarkkailu v ; Keski-Suomen ELY- keskus: Yksityisteiden valtionavustukset v Viranhaltijapäätökset: Kunnanrakennusmestari: / / / / / / / / /13 (rakennuslupa)

18 Rakennustarkastaja: / /4-6 ( 3 kts kunnanrkm:n päätös /13 ) Kunnanrakennusmestarin päätösehdotus: : merkitsee asiat tiedoksi eikä käytä otto-oikeutta viranhaltijapäätösten osalta. Rakennustarkastaja jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) kunnanrakennusmestarin viranhaltijapäätösten /6 :n, /12 :n ja /13 :n kohdalla. Marko Kinnunen jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) rakennustarkastajan viranhaltijapäätöksen /4 :n kohdalla. hyväksyi kunnanrakennusmestarin päätösehdotuksen.

19 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Teknisen lautakunnan iltakoulu klo valtuustosalissa.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 2/2012 16 Kokousaika Torstai 26.01.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

Tapio Pekkarinen Aulis Tenhunen Raili Laitinen Olli-Erkki Kinnunen Jonna Leppänen Marketta Rouvinen Marko Kinnunen. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-)

Tapio Pekkarinen Aulis Tenhunen Raili Laitinen Olli-Erkki Kinnunen Jonna Leppänen Marketta Rouvinen Marko Kinnunen. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 14.01.2016 1 Kokousaika Torstai 14.01.2016 klo 19.00 19.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 8 04.08.2016 80 Kokousaika Torstai 04.08.2016 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 7/2012 71 Kokousaika Tiistai 19.06.2012 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 9 17.09.2015 79. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 9 17.09.2015 79. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9 17.09.2015 79 Kokousaika Torstai 17.09.2015 klo 19.00 19.57 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 7 22.06.2016 71

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 7 22.06.2016 71 Nro 7 22.06.2016 71 Kokousaika Keskiviikko 22.06.2016 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 / 12 / 2012 113 Kokousaika Torstai 22.11.2012 klo 18.30 21.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/ 9/2012 82 Kokousaika Maanantai 16.07.2012 klo 15.00 16.10 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 86 Tekninen lautakunta Nro 10 08.10.2015. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 86 Tekninen lautakunta Nro 10 08.10.2015. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 86 Nro 10 08.10.2015 Kokousaika Torstai 08.10.2015 klo 18.00 20.23 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 7 09.07.2015 53. (-) (-) (-) (x) (x) (x) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 7 09.07.2015 53. (-) (-) (-) (x) (x) (x) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 09.07.2015 53 Kokousaika Torstai 09.07.2015 klo 19.00 20.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 11/2010 104 Kokousaika Keskiviikko 27.10.2010 klo 18.30 21.25 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 14.08.2014 66. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 14.08.2014 66. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8 14.08.2014 66 Kokousaika Torstai 14.08.2014 klo 19.00 20.09 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132 Nro 10/17.11.2011 132 Kokousaika 17.11.2011 klo 19.00 19:56 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 12 03.11.2016 119 Kokousaika Torstai 03.11.2016 klo 18.00 20.51 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (-) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (-) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8/2008 80 Kokousaika Tiistai 30.09.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 05/15.11.2012 58

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 05/15.11.2012 58 Nro 05/15.11.2012 58 Kokousaika 15.11.2012 klo 19.00 19.42 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:0019:00

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 4 26.03.2015 35. (x) (x) (x) (-) (-) (-) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 4 26.03.2015 35. (x) (x) (x) (-) (-) (-) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 4 26.03.2015 35 Kokousaika Torstai 26.03.2015 klo 19.00 19.21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009 228 Kokousaika 04.05.2009 klo 17.00 18.45 (iltakoulu 18.20 18.45) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 13/2009 124 Kokousaika Torstai 29.10.2009 klo 18.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (-) (x) (-) Kalevi Kinnunen. Joonas Kinnunen Elina Harjula. Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio

(x) (x) (x) (x) (-) (x) (-) Kalevi Kinnunen. Joonas Kinnunen Elina Harjula. Kirsti Häkkinen Tiina Kuivaniemi Tapani Pasanen Elma Tainio KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 16 22.11.2016 Kokousaika Keskiviikko 22.11.2016 klo 16.43-18.35 Kokouspaikka Biologian luokka, Keskuskoulu, Kinnula Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (-) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 17/4.7.2011 307 Kokousaika 4.7.2011 klo 17.00-18.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 3/19.4.2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/19.4.2011 Kokousaika 19.4.2011 klo 19.00 20.18 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 39 Tekninen lautakunta Nro 4 17.03.2016. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 39 Tekninen lautakunta Nro 4 17.03.2016. (x) (-) (x) (x) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 39 Nro 4 17.03.2016 Kokousaika Torstai 17.03.2016 klo 18.00 19.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet. Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (x) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x)

Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet. Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (x) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu markkinointitoimikunta Nro 4 / 2009 19 Kokousaika 02.04.2009 klo 10.00 11.33 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet: ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 23.4.2014 30 Kokousaika Keskiviikko 23.04.2014 klo 19.00 20.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9/2011 Kokousaika Tiistai 18.30 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Kröger

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*)

(x) (-) (x) (-) Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. Anita Urpilainen *) saapui paikalle (x*) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvajaos Nro 11/2016 24.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Torstaina

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 26/31.10.2011 446 Kokousaika 31.10.2011 klo 17:00 18:17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen xx) Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen xx) Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 26/ 2010 423 Kokousaika 13.12.2010 klo 17.00-18.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Pauli Salonpää * Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Henrik Kiviniemi Juha Urpilainen

Pauli Salonpää * Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Henrik Kiviniemi Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/ 21.1.2014 1 Kokousaika Tiistaina 21.1.2014 klo 15.00-16.26. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07

KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Maaseutuelinkeinolautakunta 2/2007 8 KOKOUSAIKA 16.10.2007 kello 19.00-20.07 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Kinnunen Rauno Vasalampi Maija Kinnunen Raimo Linna Pirjo Rekonen Jarkko Ripatti Anneli Urpilainen Kari- Pekka

Henkilökohtaiset varajäsenet: Kinnunen Rauno Vasalampi Maija Kinnunen Raimo Linna Pirjo Rekonen Jarkko Ripatti Anneli Urpilainen Kari- Pekka KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 26.5.2016 28 Kokousaika 26.5.2016 klo 19.00 19.50 Kokouspaikka Bitti, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Nro 1. Tiistaina 17.01.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Nro 1. Tiistaina 17.01.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1 Tiistaina 17.01.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 1/2006 Tiistaina 17.01.2006 klo 18.00 Palokunnan huone LIITE

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 33 24.10.2013 496. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 33 24.10.2013 496. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 33 24.10.2013 496 Kokousaika 24.10.2013 klo 19.00 20.48 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x. x x x x - - x x x x x x. x x x x x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x. x x x x - - x x x x x x. x x x x x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Tiistai 05.03.2013 klo 19.00 20.46 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.klo 17:00-19:00 Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA Kinnulan lukion johtokunta 1 Kokousaika klo Kokouspaikka Kinnulan keskuskoulu, biologian luokka 221

KINNULAN KUNTA Kinnulan lukion johtokunta 1 Kokousaika klo Kokouspaikka Kinnulan keskuskoulu, biologian luokka 221 1 Kokousaika 28.9.2011 klo 19.40-20.55 Kokouspaikka Kinnulan keskuskoulu, biologian luokka 221 Saapuvilla olleet Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi pj puheenjohtajana) vpj

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen

Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen Anita Urpilainen. Virpi Piispanen Manu Toikkanen Juha Urpilainen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2013 1 Kokousaika Ti 9.4.2013 klo 16.00-17.44. Kokouspaikka Kinnulan kunnantalon valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Kokousaika Tiistai 24.7.2012 klo 17.00 17.56 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 10 / 2012 89

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 10 / 2012 89 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 10 / 2012 89 Kokousaika Torstai 27.09.2012 klo 18.30 20.30 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 21 7.12.2015 607 Kokousaika 7.12.2015 klo 17.00 21.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 4/2010 50 Kokousaika Torstai 15.04.2010 klo 18.30 19.38 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 KOKOUSAIKA 07.06.2012 klo 17.00-17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 9 ILMOITUSASIAT 2 10 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2012 / KORJAUKSIA 3 11 VIEMÄRIVERKON

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 11.1.2017 Kokoustiedot Aika Tiistai 31.1.2017 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 13 3.8.2015 443

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 13 3.8.2015 443 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 3.8.2015 443 Kokousaika 3.8.2015 klo 17.00 18.57 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 5 31.3.2016. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 5 31.3.2016. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 5 31.3.2016 Kokousaika Torstai 31.3.2016 klo 18:00 19:16 Kokouspaikka Keskuskoulun äidinkielen luokka Saapuvilla olleet Jäsenet:

Lisätiedot

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai kello Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 / 2011 KOKOUSAIKA Torstai 22.12.2011 kello 17.00 19.23 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti * Anitta Hakkarainen** Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Mikko Ihanti * Anitta Hakkarainen** Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA Sivu Nro 15/13.08.2012 225 Kokousaika 13.08.2012 klo 17.00 18.47. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Urpilainen Leo 2. vpj. x Tuikkanen Olavi 3. vpj. - x x x x x x x x x. Paikalla 16 valtuutettua

Urpilainen Leo 2. vpj. x Tuikkanen Olavi 3. vpj. - x x x x x x x x x. Paikalla 16 valtuutettua Kunnanvaltuusto Nro 6 / 7.10.2015 113 99 Kokousaika Keskiviikkona 7.10.2015 klo 19.00 20.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) = läsnä = poissa Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 25.5.2016 Kokousaika Kinnula, keskiviikko 25.5.2016 klo 16.30 18.10 Kokouspaikka valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA KLO ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA TORSTAINA 20.08.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 58 Työrauhaa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali

Kinnulan kunta, valtuustosali KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/15.03.2013 Kokousaika Perjantai 15.03.2013 klo 14.00 15.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro (x) (-) (x) (x) (x) (x) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro (x) (-) (x) (x) (x) (x) (-) Nro 9 08.09.2016 89 Kokousaika Torstai 08.09.2016 klo 18.00 19.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 9 / KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9 / 2009 132 Kokousaika 05.10.2009 klo 19.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Valtuutettu Paikalla Paikalla jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa Ilkka Leppänen Virpi Piispanen Arja Rekonen

Henkilökohtaiset varajäsenet. Manu Toikkanen Mikko Ihanti Kalevi Kinnunen Jonna Laulumaa Ilkka Leppänen Virpi Piispanen Arja Rekonen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 28.01.2013 52 Kokousaika 28.01.2013 klo 17.00 19.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivistyslautakunta 24.03.2015 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Tiistai 24.03.2015 klo 18.00 19.00 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77 48 Ehdotus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.9.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.9.2014 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 9-14 Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan johtokunnan jäsenet Erkki Koskela ja KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2009 Kokousaika Torstai 27.8.2009 klo 19.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnula, valtuustosali Jäsenet Marketta Rouvinen,

Lisätiedot

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ

38 RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN OSALLE KANKARINJÄRVEÄ ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Irja Keskinen Jussi

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja

SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 23.03.2016 klo 15.00 16.45 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro Ilpo Leppänen Mauri Uusitalo Raimo Kallio

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro Ilpo Leppänen Mauri Uusitalo Raimo Kallio KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1 11.5.2015 Kokousaika Kinnula 11.5.2015 Kokouspaikka Kinnula, valtuustosalai klo 16.00 17.20 Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot