Kestokiiltoa? Maalipinnan käsittelyt. AutoSmart Cartec Ditec Finikor Lahega Malco Perma-shine. 72 Tekniikan Maailma 8/2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestokiiltoa? Maalipinnan käsittelyt. AutoSmart Cartec Ditec Finikor Lahega Malco Perma-shine. 72 Tekniikan Maailma 8/2008"

Transkriptio

1

2 Maalipinnan käsittelyt AutoSmart Cartec Ditec Finikor Lahega Malco Perma-shine Kestokiiltoa? 72 Tekniikan Maailma 8/2008

3 Auton vahaaminen on vahojen käytön helpottumisesta huolimatta edelleen työlästä. Ratkaisuna helpompaan autonhoitoon voisi olla maalipinnan käsittely, joka pitää auton edustuskunnossa ilman omaa vaivaa. Kun käsittelylle on vielä luvassa pitkä takuu, kuulostaa ratkaisu jo liian hyvältä ollakseen totta. HEIKKI PARVIAINEN TEST WORLD OY, vertailun suunnittelu ja toteutus HANNU HÄYHÄ ja TEST WORLD OY, kuvat Paluu maan pinnalle tapahtuu jo käsittelyiden hintaa kysyttäessä. Niiden hinnalla ostaisi melko monen vuoden vahat, mutta pitäisihän sitä omalle työlleenkin laskea arvo. Nämä käsittelyt eivät ole sellaisia, että normaali autoilija voisi itse tehdä ne autoonsa, joten korkeaa hin- taa on selittämässä ammattityö, joka autoon tehdään. Koska emme itse voineet ostaa aineita ja tehdä käsittelyitä, emme pystyneet toimimaan aivan tuntemattomina. Pyysimme siis käsittelyitä tekeviä yrityksiä mukaan vertailuun kertoen alusta alkaen, mistä on kysymys. ENNEN varsinaista vahausta käsittelyihin liittyy käytetyn auton tapauksessa niin sanottu myllytys, jolla maalipinnan pienet virheet ja kulumat saadaan poistettua. LÄHES kaikille vertailun käsittelyille annetaan jonkinlainen takuu ja siitä saa myös erillisen takuutodistuksen. Usein takuu edellyttää jälkikäteen tehtyjä maalipinnan tarkastuksia ja jopa uusintakäsittelyitä, joten pintaa ei voi jättää täysin oman onnensa varaan. Toisaalta edellyttäväthän autojen takuutkin suoritettuja määräaikaishuoltoja. Pyysimme yrityksiä paikalle samana päivänä, ja kaikki autot käsiteltiin samanaikaisesti. Yhdelle aineelle oli aina yksi autonosa, kuten ovi tai takalokasuoja. Autojen konepellit jaettiin kahteen osaan, ja yksi käsittelyaine tuli konepellin oikealle puolelle ja toinen vasemmalle puolelle. Autoja oli vertailussa mukana kaikkiaan kuusi, joten jokainen käsittelyaine pääsi jossain autossa hiukan helpompaan paikkaan, mutta joutui toisessa vastaavasti kaikkein kuluttavimpaan. Jokaisesta autosta pyhitettiin vielä yksi kohta aivan tavalliselle autovahalle, joka vertailussamme oli Auto Glymin Extra Gloss Protection. Vaha on menestynyt hyvin eri vahavertailuissa, ja se antaa kohtuullisen pitkän maalipinnan suojan. Kaikkien kuuden auton maalipintojen käsittely sujui vajaassa työpäivässä. Jokainen yritys sai ohjeet, mihin kohtaan eri autoissa heidän piti käsittelynsä tehdä. Autot oli pesty valmiiksi, mutta jokainen käsittelijä sai puhdistaa ja kiillottaa omaa aluettaan mielensä mukaan. Autovahan levitimme itse, eikä sille tarkoitettua aluetta sen kummemmin käsitelty. Pinta oli pelkästään huolellisen liuotinainepesun jäljiltä. Maalipinta rauhaan käsittelyn jälkeen Monet käsittelyaineet vaativat täydellisesti kovettuakseen aikaa jopa kaksi viikkoa, jonka aikana auton maalipintaan ei saa koskea. Edes pesuja ei saa tehdä muuten kuin vedellä huuhdellen. Vertailumme autot pääsivät siis ensimmäiseen pehmoharjapesuunsa reilut kaksi viikkoa käsittelystä, minkä jälkeen ne pestiin viikoittain pehmoharjapesussa. Autoihin tehtiin välimittaukset jatkossakin aina kolmen viikon välein, jotta kiillon kehittymistä päästiin seuraamaan. Mittasimme kiillon myös ennen käsittelyitä, mutta emme käyttäneet kiillon nousua arvosteluperusteena. Kaikki käsittelytyön tekijät nimittäin myllyttivät maalipinnat ennen käsittelyä, joten kiillon nousu olisi ehkä kertonut enemmän tästä kylläkin tärkeästä käsittelyvaiheesta kuin kemikaalin varsinaisesta tehosta. Kun tiedossa vielä oli, että käsiteltävät autot tulevat testiin, niin myllytyksen lopputulos saattoi olla jotain aivan muuta kuin normaalille asiakkaalle tarjottavassa käsittelyssä. Käsittelyaineet ovat kuitenkin aivan samoja, joten seurasimme ja arvostelimme kiillon kehittymistä ensimmäisestä välimittauksesta lähtien. Käsittelyt tehtiin autoihin marraskuun loppupuolella ja ensimmäiset välimittaukset joulukuun puolivälissä. Välimittaukset tehtiin siten, että aluksi autot pestiin käsin normaalilla, vahaa sisältämättömällä autoshampoolla. Kun auto oli pesty ja kuivattu, tehtiin kiiltomittaus. Lopuksi auton eri osat vielä käsiteltiin maalipinnan hoitoaineilla, mikäli valmistaja sitä suositteli. Hoitoainetta käytettiin Cartecin, Finikorin, Malcon ja Perma-shinen yhteydessä. Muut tuotteet olivat sinänsä helppohoitoisempia, että ne eivät vaatineet mitään hoitoja mittausten yhteydessä. Hoitoaineiden tarkoituksena on valmistajien mukaan syventää kiiltoa, poistaa staattista sähköä sekä poistaa maalipinnalta piki, hyönteiset ja muu siihen kiinnittyvä lika. Malco- ja Perma-shine-hoitoaineet ovat pulloissa olevan tekstin mukaan autoshampoita, mutta Finikor ja Cartec varsinaisia hoitoaineita. Mittaukset kolmen viikon välein Jo ensimmäisissä välimittauksissa havaittiin eroja kiillon kehittymisessä. Finikorilla ja Ditecillä kiilto hieman nousi, kun muilla se pysyi joko ennallaan tai oli jopa laskenut hieman. Kuuden viikon kuluttua erot olivat edelleen hieman kasvaneet, ja nyt Finikor oli ainoa käsittelyaine, joka pysyi ensimmäisten mittaustulosten yläpuolella. Finikorin yhteydessä käytettiin erillistä hoitoainetta pesujen yhteydessä, joten se saattaa olla syynä kiillon säilymiseen. Muut hoitoaineita suosittelevat käsittelyt tosin olivat jo hiipuneet huomattavasti alemmaksi. Mittauksia jatkettiin kolmen viikon välein, ja maalipintojen kiilto laski tasaisesti. Joissain käsittelyaineissa oli havaittavia yllättäviä elpymisiä vertailun kuluessa. Finikor laski viidennellä mittauskerralla jonkin verran alkumittausten alapuolelle, mutta elpyi vielä loppumittauksiin päästen lähes alkumittausten tasolle. Vielä selvemmin elpyi Malco, jonka tulos nousi kaikissa vertailun kuudessa autossa viimeiseen mittaukseen tultaessa. Myös Auto Glymin vaha paransi kiiltoaan vertailun aikana, mutta se tapahtui neljännen ja viidennen mittauskerran välissä. Lopulliset mittaukset tehtiin 15 viikkoa käsittelyiden tekemisen jälkeen, ja kaikilla aineilla oli jo kiilto päässyt hieman hiipumaan. Finiko- Tekniikan Maailma 8/

4 KÄSITTELYJEN kestoa mitattiin maalipinnan kiiltomittauksin, jotka tehtiin noin kolmen viikon välein. Jokaiseen mittauskohteeseen tehtiin viisi yksittäistä mittausta, joista laskettiin kiillon keskiarvo. Jokaiselle käsittelyaineelle tehtiin vertailun aikana siis yhteensä 360 kiiltomittausta. rilla kiilto oli tosin vain aavistuksen ensimmäisten mittausten alapuolella. Finikor säilytti kiiltonsa muita paremmin koko mittausjakson ajan, joten se ansaitsi parhaan arvosanan kiillon säilymisestä. Finikorin jäljessä tulee tasainen keskijoukko, jonka sisälläkin on eroja, mutta arvioimme ne silti kiiltonsa osalta samanarvoisiksi. Vertailussa kiiltoaan menetti eniten Perma-shine. Se pysyi yhdeksän viikkoa muiden mukana, mutta sen jälkeen kiillon taso putosi selvästi ollen pari yksikköä keskikastin alapuolella. Miksi moinen pudotus aivan testin loppuvaiheessa? Teimme kaikille autoille pesut vain normaalilla, vahaa sisältämättömällä pesuaineella, mutta osa käsittelyaineista olisi todennäköisesti vaatinut hiukan kovempia aineita. Perma-shine suosittelee White Spirit -pohjaista liuotinpesua vähintään kahden kuukauden välein, jotta pintaan tarttunut liikennefilmi saadaan pois. Teimme kyllä liuotinpesun lopuksi kaikille autoille, mutta kiillon nousua emme välittömästi pesun jälkeen tehdyssä mittauksessa havainneet. Itse asiassa kaikki käsittelyaineet menettivät hieman kiiltoaan liuotinpesussa, Ditec kaikkein vähiten. Täsmälleen oikeanlaisella liuotinpesuaineella tehdyt pesut ovat Perma-shine-käsittelyn yhteydessä annettavien hoito-ohjeiden mukaan avain kiillon hyvään säilymiseen. Nyt tehdyt melko kevyet shampoopesut eivät siis riittäneet Perma-shinelle, vaan sen hoitoon on käytettävä hieman enemmän vaivaa. Käsittelyaineista löytyi siis parhaiten kiiltonsa säilyttävä, mutta miten pärjäsi joukossa tavallinen autovaha? Yllättävän hyvin, sillä kiilto oli 15 viikon jälkeen kolmanneksi korkein. Tilanne varmaan muuttuisi ajan saatossa, sil-

5

6 YHDEN vertailussa mukana olleen auton tankista pääsi roiskahtamaan dieselpolttoainetta Finikorin käsittelyaineen päälle, ja siitä jäi pintaan selvä jälki. Kyseessä lienee selvä takuuasia. lä autovahojen ei kuulukaan säilyttää kiiltoaan neljännesvuotta pidempään Vaihtelevat takuut Tuloksista voidaan huomata kiiltojen hieman hiipuneen, joten olisiko syytä alkaa huudella takuiden perään? Takuuasiat eivät ole aivan yksiselitteisiä, joten tuskin ainakaan kaikki käsittelijät ryhtyisivät suoraa päätä kiillotustyöhön. Mukana olleista aineista voidaan sanoa, että takuita on yhtä monta erilaista kuin käsittelyaineitakin. Takuiden pituudet ja sisällöt vaihtelevat huomattavasti aivan kuten takuun muutkin edellytykset. Joissain käsittelyissä on käytettävä erillistä hoitoainetta, kun osa ei vaadi mitään normaalista pesusta poikkeavaa. Useimmissa takuu kuitenkin edellyttää tasaisin välein tehtävää tarkastusta valtuutetussa käsittelyfirmassa. Muutamat käsittelyt edellyttävät tarkastuksen lisäksi myös täydennyskäsittelyt, mutta silloin on kyse kaikkein pisimmät ja kattavimmat takuut antavista käsittelyistä. Vertailun jokaisesta käsittelystä on oma tietoruutunsa, johon on vedetty yhteen takuuajat, takuun kattavuus ja sen voimassaoloon liittyvät edellytykset. Tietoruutuihin on laitettu myös suuntaa antavat hinnat, mutta hinnat poikkeavat annetuista selvästi, mikäli maalipinta on huonokuntoinen, ja sille joudutaan tekemään erikoiskäsittelyitä. Kaikki takuut sulkevat luonnollisesti pois maalipinnan mekaanisesta kulumisesta johtuvat vauriot. Takuuseen ei tietenkään voi vedota, jos autoilija on pilannut maalipinnan lumiharjan käytöllä, mutta harjapesun tekemistä naarmuista voi tulla riitaa. Osa takuuehdoista luettelee poissuljettuihin tapauksiin nimenomaan harjapesun jättämät jäljet, mutta joissain takuuehdoissa harjapesua ei erikseen mainita. Yksikään käsittelyainevalmistaja ei harjapesua kuitenkaan suosittele, ja takuutapauksissa saattaa helposti syntyä riitaa siitä, mistä maalipinnan pilanneet naarmut ovat tulleet. Lisäksi ratkaistavaksi jäisi se, johtuuko kiillon hiipuminen naarmuista, vai jostain muusta. Takuuehdoissa kielletään pesemästä maalipinta muilla kuin autokäyttöön tarkoitetuilla pesuaineilla. Kenellä mahtaa olla näyttövaatimus käytetystä pesuaineesta, jos sen uskotaan vaikuttaneen maalipinnan kuntoon. Todennäköisesti maalipinnan käsittelyjä tekevät yritykset ovat valmiit melkoisesti joustamaan takuutapauksissa, sillä uusintakäsittelyn tekeminen saattaa tulla halvemmaksi kuin kovin vihainen asiakas. Negatiiviset

7

8 uutiset leviävät kovin tehokkaasti nykyisten internet-keskustelupalstojen aikana. NORMAALI neljä kertaa vuodessa tehtävä vahaus on edelleen mainio vaihtoehto auton maalipinnan kunnossapitoon, mutta aikaa ja ARVOSANAT Painoarvo % Autosmart vaivaa omatoiminen vahaus kieltämättä vaatii. Mitään takuuta omalle vahaustyölleen ei myöskään saa, joten maalipinnan käsittelyiden takuut antavat myös tietyn turvan. Ainakin jos aikoo vaihtaa autonsa uuteen aina ennen takuuajan loppumista. Kiillon säilyminen Hoidontarve Yleisarvosana 100 8,4 8,2 8,4 8,8 8,4 8,0 7,4 Cartec Ditec Finikor Lahega Malco Perma-shine Loppuarvostelu Finikor Brilliant Kovettumisaika: 1 viikko Takuun kesto: 2 vuotta kerrallaan Hoitoaine: käytettävä 1 2 kuukauden välein Käsittelyjä tekeviä liikkeitä: 43 Jälleenmyynti: Suomen Ruosteenestoliikkeiden Osuuskunta Puh. (09) autoon: noin 290 TAKUU annetaan alle kaksivuotiaille autoille, ja sitä voidaan jatkaa aina kaksi vuotta kerrallaan. Takuu edellyttää hoitoaineen käyttöä sekä vuosittain tehtävän tarkastuksen Finikor-liikkeessä. Tarkastuksesta veloitetaan vain käsinpesun hinta. Takuun jatkumiselle kahden vuoden jälkeen on vaatimuksena uusintakäsittely. Takuu voidaan myöntää myös vanhemmille autoille maalipinnan kunnon salliessa. Yleisarvosana: 8,8 AutoSmart Silver seal Nano 2K Kovettumisaika: 2 viikkoa Takuun kesto: 3 vuotta Hoitoaine: ei vaadi hoitoainetta Käsittelyjä tekeviä liikkeitä: noin 50 Maahantuoja: Routec Oy Puh. (09) / autoon: noin 240 AUTOSMART Silver Seal Nano 2K -käsittelylle annetaan kolmen vuoden takuu, joka käsittää maalipinnan kiillon säilymisen. Käsittelylle suositellaan vuosittaista tarkastusta, jossa voidaan korjata kuluneet kohdat. Tarkastus ei kuitenkaan ole takuun edellytys. Yleisarvosana: 8,4 Ditec Kovettumisaika: 2 viikkoa Takuun kesto: 6 vuotta Hoitoaine: ei vaadi hoitoaineita Käsittelyjä tekeviä liikkeitä: 12 Maahantuoja: Aspokem Oy Puh. (09) autoon: noin 700 DITEC antaa alle vuoden ikäiselle autolle kuuden vuoden takuun, mikäli maalipinnan hoito tehdään jatko-ohjelman mukaisesti. Siihen kuuluu kolmen vuoden kuluttua tehtävä täyskäsittely sekä puolentoista vuoden välein tehtävä tarkistuskäsittely, jossa pintakalvo uusitaan. Ditecin hinta poikkeaa paljon erimallisten autojen välillä, joten tarkemman hinta-arvion omaan autoonsa saa tarjousta pyytämällä. Yleisarvosana: 8,4 Lahega Brightguard Cartec WaxGuard Kovettumisaika: 2 viikkoa Takuun kesto: ei varsinaista takuuta Hoitoaine: ei vaadi hoitoaineita Käsittelyjä tekeviä liikkeitä: noin 18 Maahantuoja: Aspokem Oy Puh. (09) autoon: noin 300 annetaan myös todistus, joka sisältää maalipinnan hoito-ohjeita, ja siinä on tilaa vuosittain tehtävien uusintakäsittelyiden merkinnöille. Brightguard on Lahegan kevyempi käsittely. Yleisarvosana: 8,4 Kovettumisaika: 24 tuntia Takuun kesto: 3 vuotta Hoitoaine: suositellaan pesua kerran kuukaudessa erikoisshampoolla Käsittelyjä tekeviä liikkeitä: noin 50 Maahantuoja: AWMS Oy Puh autoon: noin 290 Takuu koskee maalipinnan kiiltoa ja värimuutoksia, eikä edellytä mitään erillisiä käsittelyitä. WaxGuard Conditioner -shampoon käyttöä suositellaan kuukausittain, mutta se ei ole takuun edellytys. Yleisarvosana: 8,2 LAHEGALLA ei ole varsinaista takuuta, mutta käsittelyn kerrotaan vaikuttavan noin vuoden ajan. Käsittelystä UUDELLE autolle Cartec antaa kolmen vuoden takuun, ja yli puoli vuotta vanhoille takuu on puolitoista vuotta. Malco Ultra Shield Perma-shine Kovettumisaika: 1 viikko Takuun kesto: 2 tai 5 vuotta Hoitoaine: hoitoshampoo Käsittelyjä tekeviä liikkeitä: noin 80 Maahantuoja: Presco Oy Puh autoon: noin 220 vuoden takuu ei edellytä muuta kuin hoitoshampoon käyttöä, mutta viiden vuoden takuussa on tehtävä puolivälin tarkastus. Tuon tarkastuksen/huollon hinta on 50 euroa. Yleisarvosana: 8,0 Kovettumisaika: 1 viikko Takuun kesto: 5 vuotta Hoitoaine: hoitoshampoota suositellaan joka neljännessä pesussa Käsittelyjä tekeviä liikkeitä: 5 Maahantuoja: Raimarco Oy Puh. (09) autoon: noin 380 listumista ja värimuutoksia. Takuu ei edellytä minkäänlaisia jatkotoimenpiteitä, mutta parin kuukauden välein tehtyä White Spirit -liuotinainepesua suositellaan. Se ei kuitenkaan ole takuun edellytys. Yleisarvosana: 7,4 KÄSITTELYILLE annetaan joko kahden (käytetyt autot) tai viiden (uudet autot) vuoden takuun. Kahden KÄSITTELYN jälkeen autolle taataan, ettei sitä tarvitse vahata tai kiillottaa. Lisäksi takuu koskee maalipinnan haa- 78 Tekniikan Maailma 8/2008

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Kodin remontointi Taivas vai helvetti?

Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Consultants for Strategic Futures Kodin remontointi Taivas vai helvetti? Tiivin trendiraportti 2014 Me kaikki Tiivituotteella työskentelevät haluamme ovi- ja ikkunatuotteidemme kautta parantaa suomalaisten

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

ETUKANSI. 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen

ETUKANSI. 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen ETUKANSI 2012 Jaakko Savolainen ja Matias Savolainen Sisällysluettelo Johdanto. 2 Asuntosijoittajan 10 sudenkuoppaa..... 3 6 syytä ryhtyä asuntosijoittajaksi...4 Huomioitavaa vuokratuloa laskettaessa....10

Lisätiedot

Levättömäksi värinällä

Levättömäksi värinällä Ultrasonic Antifouling Ultra 10 TESTI Levättömäksi värinällä V iime veneilykaudella asensimme testimielessä 32-jalkaiseen purjeveneeseen Ultrasonic Antifoulingin valmistaman Ultra 10 -laitteen. Se torjuu

Lisätiedot

KETOOSIDIEETTI KETOOSIDIEETIN ALOITUS

KETOOSIDIEETTI KETOOSIDIEETIN ALOITUS 1 KETOOSIDIEETTI Kiinteän ja rasvattoman unelmavartalon saavuttaminen ei ole ikinä ollut niin helppoa kuin tässä artikkelissa kerrottujen menetelmien käyttöönottamisen jälkeen. Lihakset kasvavat, läskit

Lisätiedot

Vetonit Vedeneristysmassa

Vetonit Vedeneristysmassa Yksikomponenttiset vedeneristeet Ardex S1-K Kiilto Kerafiber Bostik Eriste 1 ja 2 Mapei Mapegum WPS Casco Aquastop Mira 4400 Multicoat Ceresit CL 61 Sakret OAD Do-it Vesieristyspinnoite Schönox HA Fescon

Lisätiedot

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä

Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä lektiot Väitöskirjan synty elämää kahden tutkimuskulttuurin välissä HELI HARRIKARI Väitöksenalkajaisesitelmä Helsingin yliopistossa 18. marraskuuta 2000 Tämä väitöstilaisuus on väärässä kontekstissa. Väitöksen

Lisätiedot

Tietoa murrosiästä ja muuta mukavaa

Tietoa murrosiästä ja muuta mukavaa Kaikki, mitä olet aina halunnut tietää, mutta et ole kehdannut kysyä! Ota selvää kaikesta, mitä olet aina halunnut tietää oli sitten kyseessä sinä itse, kaverit, murrosikä tai kuukautiset! Tietoa murrosiästä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston avajaisseminaari 9.2.2011

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston avajaisseminaari 9.2.2011 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston avajaisseminaari 9.2.2011 Tukes ja asiakkaat - Turvallisuus Kiilto Oy:n strategisena tekijänä Antti OK Nieminen FT, dos. Toimitusjohtaja Kiilto Oy Arvoisat avajaisvieraat,

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia

Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttaja virasto asiamies Virhevastuu ja takuu autokaupassa 12.12.2007 Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet auton kaupassa. Ohje koskee

Lisätiedot

Pankinjohtaja Sinikka Salon puhe Lapin kuntapäivillä 7.9.2001 * *

Pankinjohtaja Sinikka Salon puhe Lapin kuntapäivillä 7.9.2001 * * 1 (10) EURO TULEE ONKO SUOMI VALMIS Pankinjohtaja Sinikka Salon puhe Lapin kuntapäivillä 7.9.2001 Hyvät kuulijani, olen iloinen siitä, että minut on kutsuttu tänne kuntapäiville keskustelemaan kanssanne

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

T ULOS TUS TEEMANA TEKSTI JA KUVAT: JARI TOMMINEN. Tulostimesta. riippumatta. tarvikemusteet. ovat yleensä. vesiliukoisia.

T ULOS TUS TEEMANA TEKSTI JA KUVAT: JARI TOMMINEN. Tulostimesta. riippumatta. tarvikemusteet. ovat yleensä. vesiliukoisia. T ULOS TUS TEEMANA TEKSTI JA KUVAT: JARI TOMMINEN PK-TIIKIEKATOTEKN Tulostimesta riippumatta tarvikemusteet ovat yleensä vesiliukoisia. Hyvä, paha kloonimuste 32 MikroPC 11 / 2006 W W W. M I K R O P C.

Lisätiedot

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana

Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Vältä 7 kalleinta virhettä internetmarkkinoinnissa ja opi ottamaan maksimaalinen hyöty internetistä markkinointikanavana Teemu Kinnunen internetmarkkinointi.fi Kuka on Teemu Kinnunen ja miksi häntä kannattaa

Lisätiedot

Ovat mainettaan parempia

Ovat mainettaan parempia Pienpuhdistamovertailun lopputulema: Ovat mainettaan parempia Pienpuhdistamovertailumme on saatettu päätökseen ja tulokset ovat selvillä. Vaikka testi ei sujunut ongelmitta, on helpotus todeta, että puhdistamot

Lisätiedot

Mitä kuuluu grynderin vastuulle?

Mitä kuuluu grynderin vastuulle? 3/2007 7. vuosikerta Mitä kuuluu grynderin vastuulle? - Virheiden oltava olemassa jo luovutushetkellä s. 6 Uusi asunto-osakeyhtiölaki valmisteilla s.4 Aaro Paakkola nimitettiin kiinteistöneuvokseksi s.12

Lisätiedot

Foam roller manuaali 2.0

Foam roller manuaali 2.0 umble Foam roller manuaali 2.0 Rumbleroller.fi 1 Mikä Rumble Roller? Foam roller on alkaa viimein olemaan tuttu omatoimisen lihashuollon apuväline myös täällä Suomessa. Sitä näkee myytävänä jopa läheisessä

Lisätiedot

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Päivitetty 13.12.2011 Tämä dokumentti on saatavilla osoitteessa: www.otsoniterapia.net/taudit/rp.pdf 2011 Miika Sallinen Otsoniterapia retinitis pigmentosan

Lisätiedot

Tervehdys, kanssakulkija! Tällä viikolla kirkastetaan suuntaa ja mietitään mikä riski on ottamisen

Tervehdys, kanssakulkija! Tällä viikolla kirkastetaan suuntaa ja mietitään mikä riski on ottamisen Nro 34 Tervehdys, kanssakulkija! Tällä viikolla kirkastetaan suuntaa ja mietitään mikä riski on ottamisen arvoinen sekä kurkistetaan osake-esimerkkimme vointia sekä yleisesti osakemarkkinoiden tilaa. -

Lisätiedot

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille.

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille. IPR Tiedonhallinta Innovaatiojohtaminen PK-yritykset AMK InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa Pekka Koivukunnas

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008 HBL10110 Yleismatematiikka Edition 009 010 Versio 1.5, 16.8.008 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 75 Sisältö 0. Johdanto... 1. Laskennan välineet ja työjärjestys... 1.1 Laskennan koneelliset

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot elokuussa 2013

Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot elokuussa 2013 Insinöörimatematiikan valmentavat opinnot elokuussa 203 kokemuksia ja yhteenveto palautteesta Taustaa Uusien opetussuunnitelmien myötä matematiikan opettajat järjestivät elokuussa 203 ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa

Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Helsingin kaupunginkirjasto 1.9.2003 Jouni Juntumaa Chat-neuvonnan kokeilu Helsingin kaupunginkirjastossa Johdanto... 2 Miksi?... 3 Monenlaisia tiedontarpeita... 4 Esteitä... 4 Tuottavuuden parantaminen...

Lisätiedot