ROTARYN KESKITTÄMISALUEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROTARYN KESKITTÄMISALUEET"

Transkriptio

1 ROTARYN KESKITTÄMISALUEET

2 ROTARYN KESKITTÄMISALUEET Rotaryn ympäri maailmaa paikkakuntiaan palvelevalla klubilla ja, miljoonalla jäsenellä on kullakin omat huolenaiheensa ja tarpeensa. Rotarit ovat jatkuvasti räätälöineet ja parantaneet tapoja, joilla noita tarpeita tyydytetään toteuttamalla suuren määrän erilaisia palveluprojekteja. Onnistuneinta ja kestävintä Rotaryn palvelutoiminta näyttää yleensä olevan jollain seuraavasta kuudesta alueesta: rauhantutkimus sekä konfliktien ehkäisy ja sovittelu sairauksien ehkäisy ja hoito vesi ja sanitaatio äidin ja lapsen terveys peruskoulutus sekä luku- ja kirjoitustaito taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen. Rotary Internationalin ja Rotarysäätiön mukaan näille keskittämisalueille suunnattu palvelu voi opastaa rotareita, jotka ovat kiinnostuneita kehittelemään palveluprojekteja parantaa rotarien mahdollisuuksia tyydyttää erilaisia tarpeita osoittaa koko maailmalle, että Rotary on humanitaarisen palvelun globaali tiennäyttäjä. Rotaryn kuuden keskittämisalueen kattamat tarpeet ovat suunnattomat ulottuen puhtaan veden puutteesta aina tappavia tauteja vastaan suunnattuihin rokotuksiin. Tässä julkaisussa esitellään kukin alue sekä ideoita ja ehdotuksia siitä, miten rotarit voivat tyydyttää näitä tarpeita paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

3 Mitä näillä alueilla on tekemistä Rotaryn tehtävän kanssa? Kuusi keskittämisaluetta ovat keskeinen osa Rotaryn uutta apuraharakennetta ja RI:n strategiasuunnitelmaa. TULEVAISUUS Uuden apuraharakenteen mukaan rotarit käyttävät globaaleja apurahoja tukemaan laajoja, ekologisesti kestäviä projekteja, joilla on mitattavissa olevia tuloksia ja joissa tehdään yhteistyötä muiden rotaryklubien tai organisaatioiden kanssa. Kaikkien globaaleilla apurahoilla rahoitettujen humanitaaristen projektien, tutkijoiden ja ammattikoulutustiimien tulisi työskennellä seuraavilla sivuilla kuvattujen kuuden keskittämisalueen sisällä olevien tarkkaan määrättyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Uusi apuraharakenne otetaan käyttöön RI:N STRATEGIASUUNNITELMA RI:n strategiasuunnitelma sisältää kuusi keskittämisaluetta strategisina painopisteinä, joiden avulla humanitaarista palvelua keskitetään ja lisätään. Uusia palveluprojekteja suunnittelevia rotareita rohkaistaan miettimään näitä alueita ja niiden mahdollisuuksia, jotta saataisiin aikaiseksi aivan uudenlaisia projekteja. Kaiken kaikkiaan rotareiden tulisi edelleen toteuttaa hyvin suunniteltuja projekteja, joista on todellista hyötyä paikkakunnalle.

4 RAUHANTUTKIMUS SEKÄ KONFLIKTIEN EHKÄISY JA SOVITTELU KONFLIKTIIN REAGOINTI siviiliä vammautuu tai kuolee maamiinojen vuoksi joka vuosi. Tuetaan yhteiskunnan hyljeksimiä, joita uhkaa väkivalta tai vaino. Autetaan lapsia, jotka ovat konfliktin vuoksi orpoja, loukkaantuneita tai traumaattisia. 4 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan aseellista konfliktia tai vainoa. Tarjotaan apua pakolaisille tai maan sisällä konfliktialueelta paenneita. 90 % uhreista aseellisissa konflikteissa on siviilejä, joista vähintään puolet lapsia. Otetaan palveluprojekteihin mukaan kaikki paikkakuntalaiset, niin naiset, syrjäytetyt väestöryhmät esim. etniset ja uskonnolliset vähemmistöt, kuin konfliktien vastapuoletkin. Ymmärretään kaikkien niitten paikkakuntien lakeja ja tapoja, joissa palvellaan. GLOBAALI APURAHAKO? TÄHTÄIMEEN NÄMÄ ASIAT Vahvistetaan rauhanpyrkimyksiä paikkakunnalla. Annetaan paikallisille johtajille konfliktien esto- ja sovittelukoulutusta. Tuetaan konfliktialueiden pitkän aikavälin rauhanrakennusta.

5 RAUHANTUTKIMUS JA KONFLIKTIEN SOVITTELU Otetaan konfliktien sovittelu osaksi palveluprojekteja, joissa on mukana paikkakunnan kouluja, orpokoteja, työpaikkoja ja monitoimitaloja lapsisotilasta (alle 8-vuotiaitia tyttöjä ja poikia) on luultavasti mukana konflikteissa ympäri maailmaa. Otetaan osaa toveruus- ja palvelutapahtumiin muunmaalaisten rotaryklubien kanssa yhteisymmärryksen ja rauhan edistämiseksi. 3 Hankitaan rauhanstipendin hakijakandidaateja. Vuosittain on maailmanlaajuisesti haussa jopa 00 rauhanstipendiä Rotaryn rauhankeskuksiin. Kehitetään projekteja, joilla vaikutetaan konfliktien syihin: sairauksiin, lukutaidottomuuteen, nälkään ja köyhyyteen. Opetetaan lapsille ja nuorille aikuisille roolipelien ja urheilun avulla yhteiskunnan kannalta sopivia tapoja käsitellä konflikteja. Opetetaan paikallisille johtohenkilöille strategioita, joiden avulla estetään ja sovitellaan konflikteja osana paikkakunnalla toteutettavia palveluprojekteja. Tehdään yhteistyötä Rotaryn rauhanstipendiaattien ja muiden konfliktien ehkäisyyn erikoistuneiden henkilöiden ja järjestöjen kanssa. Autetaan konfliktin jalkoihin joutuneita heikkoja varsinkin lapsia ja nuoria. Tuetaan rauhaa ja konfliktien sovittelua käsittelevää tutkimusta.

6 SAIRAUKSIEN EHKÄISY JA HOITO SAIRAUKSIEN EHKÄISY miljardi ihmistä kärsii hoitamattomista trooppisista sairauksista kuten dengue-kuumeesta ja leprasta joka vuosi. Tuetaan sellaisia terveyskasvatusohjelmia, joissa selitetään, miten taudit leviävät ja tuetaan tartuntariskien vähentämistä. Rokotetaan tarttuvia tauteja vastaan. Kysytään neuvoa rotareilta, jotka ovat lääketieteen ja kansanterveyden asiantuntijoita. 3 4 Otetaan yhteyttä paikallisiin ja alueellisiin sairaaloihin, terveyskeskuksiin, yliopistoihin ja terveysviranomaisiin, jottei tehdä samoja asioita kahteen kertaan ja että käytetään hyväksi paikallisia resursseja. Hankitaan kunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia sairaanhoitajia ja lääkäreitä rokottamaan. Muistetaan, että tehokkaimmat ohjelmat tuottavat tuloksia, kun ne sovitetaan eri ikäisille ja ne ovat lääketieteellisesti perusteltuja. TERVEYDENHUOLTO Yhdellä ihmisestä kuudesta maailmassa ei ole varaa terveydenhuoltoon. 00 miljoonaa ihmistä ajautuu köyhyyteen sairauskulujensa vuoksi. GLOBAALI APURAHAKO? TÄHTÄIMEEN NÄMÄ ASIAT Lisätään paikkakunnan terveydenhuoltohenkilöstön määrää. Taistellaan HIV/AIDS:n ja muiden merkittävien tautien leviämistä vastaan.

7 57 maassa on alle 3 terveydenhuollon työntekijää asukasta kohden. 4,3 miljoonaa lääkäriä, sairaanhoitajaa, kätilöä ja muuta hoitoalan ammattilaista tarvittaisiin ympäri maailmaa. Tuetaan terveydenhuollon jatkokoulutusta antamalla apurahoja, stipendejä ja julkista tunnustusta. Kehitellään paikkakunnan terveyskeskusten kanssa ohjelmia, joihin saadaan houkuteltua monitaitoisia terveysalan työntekijöitä. Tiettyjen taitojen puute ylityöllistää terveyskeskusten henkilökuntaa ja rajoittaa annettavaa apua. Varmistetaan, että koulutus tapahtuu siellä, missä työntekijät asuvat ja tekevät työtään. Näin henkilöstön vaihtuvuus vähenee. Parannetaan ja lisätään halvalla tuotettua ilmaista terveydenhuoltoa haja-asutusalueilla. 3 Yritetään saada pitkäaikaista tukea paikallisille terveyskeskuksille. Mahdollisuus luotettavaan terveyspalveluun voi muuttaa paikkakuntaa ja se on ehdoton edellytys terveydenhuollon maailmanlaajuisen Vuosituhatjulistustavoitteen saavuttamisessa. Tehdään yhteistyötä globaalien terveydenhuoltojärjestelmien kanssa. Näin saadaan käyttöön enemmän välineitä ja tiloja. Samoin päästään mukaan uusimpiin terveydenhuolto-ohjelmiin. Otetaan käyttöön mhealth:in tapaista edistyksellistä tekniikkaa, johon pääsee käsiksi mobiililaitteilla. Näin terveyskeskusten palvelut leviävät laajemmalle alueelle. Koulutetaan ja innostetaan paikkakuntalaisia auttamaan merkittävien sairauksien torjumisessa. Parannetaan paikallista terveydenhuollon infrastruktuuria. Tuetaan sairauksien torjumista ja hoitoa koskevaa tutkimusta.

8 VESI JA SANITAATIO SANITAATIO JA HYGIENIA,6 miljardilla ihmisellä ei ole kunnon saniteettitiloja. Parannetaan saniteettitiloja rakentamalla vessoja ja ulkohuoneita, joissa on viemäri tai turvallinen jätesäiliö. Ei käytetä viimeisintä tekniikkaa kehitysmaaolosuhteissa. Yksinkertaiset järjestelmät on helppo oppia ja pitää kunnossa. Pidetään mielessä sanitaatio ja hygienia: Harvat kuolevat janoon; miljoonia kuolevat vedessä leviäviin torjuttavissa oleviin sairauksiin lasta kuolee joka päivä jätehuollon ja puhtaan veden puutteen aiheuttamiin ripulitauteihin. Järjestetään koulutusta aiheesta puhtauden merkitys. Kunnollinen käsienpesu vedellä ja saippualla voi vähentää ripulitapauksia jopa 45 %. GLOBAALI APURAHAKO? TÄHTÄIMEEN NÄMÄ ASIAT Lisätään kaikille paikkakuntalaisille tarkoitettua puhdasta juomavettä ja jätehuoltoa. Kerrotaan paikkakuntalaisille puhtaasta vedestä, jätehuollosta ja hygieniasta.

9 LISÄÄ PUHDASTA VETTÄ IHMISTEN KÄYTTÖÖN Otetaan käyttöön sadeveden keräysjärjestelmiä, joiden avulla kerätään ja varastoidaan sadevettä juomavedeksi, kasteluun tai maanalaisten pohjavesikerrostumien palauttamiseksi. 3 Tehdään yhteistyötä paikkakuntalaisten kanssa heidän tarpeidensa määrittelyssä ja valitaan sopivat ratkaisut. Suunnitellaan kaivon poraaminen tai kaivaminen huolellisesti niin, että vesi on puhdasta ja kaivo on ympäristön kannalta kestävä. Annetaan paikkakuntalaisten ottaa projekti omakseen ja näin varmistetaan sen onnistuminen ja tuloksen kestävyys. 6 tuntia päivässä saattaa naisilta kulua vedenhakuun jostain kaukaa maaseudulla Afrikassa. Rakennetaan kaivoja, jotta saadaan pohjavettä käyttöön. 884 miljoonalla ihmisellä ei ole puhdasta juomavettä. Hankitaan kotien vesihanoihin suodattimia, kuten keramiikka- tai hiekkasuodattimia veden puhdistamiseksi juomakelpoiseksi. Etsitään halpoja ratkaisuja kuten klooritabletit tai muovipullot, jotka voi laittaa aurinkoon veden laadun parantamiseksi. Vahvistetaan paikkakuntalaisten mahdollisuuksia kehittää ja ylläpitää kestäviä vesi- ja jätehuoltojärjestelmiä. Tuetaan vettä ja jätehuoltoa käsittävää tutkimusta.

10 ÄIDIN JA LAPSEN TERVEYS LASTEN TERVEYDENHUOLTO Hankitaan rokotteita ja antibiootteja.tuhkarokko, malaria, keuhkokuume, AIDS ja ripulitaudit ovat suurimmat alle viisivuotiaitten kuolinsyyt. Edistetään hyvää ravitsemusta, rohkaisemalla mm. rintaruokintaan. Äidinmaitoa saavat lapset ovat vahvempia ja vähemmän alttiita sairauksille kuin muut. 9 miljoonaa alle viisivuotiasta lasta kuolee vuosittain aliravitsemuksen, huonon terveydenhoidon ja puutteellisen jätehuollon takia. Estetään HIV-tartunta äidistä lapseen edistämällä HIVlääkkeiden ja äidinmaitovastikkeen käyttöä. GLOBAALI APURAHAKO? TÄHTÄIMEEN NÄMÄ ASIAT Tuetaan äidin ja lapsen terveyttä koskevaa tutkimusta. Vähennetään synnytyskuolemia. Vähennetään alle viisivuotiaiden kuolleisuutta.

11 PERHESUUNNITTELU 40 % naisista kehitysmaissa ei käytä ehkäisyä. Otetaan tarkkaan huomioon paikkakunnan kulttuurissa valitsevat perhesuunnittelua koskevat uskomukset. Tällä tavalla säilyvät hyvät suhteet työskentelyssä ja voidaan paremmin tyydyttää paikkakunnan tarpeet. 53 miljoonaa ei-toivottua raskautta voitaisiin estää perhesuunnittelun avulla. Hankitaan synnytystarvikkeita terveydenhuoltoon. 3 ÄITIYSHUOLTO JA SYNNYTYS Annetaan paikkakuntalaisten ottaa terveydenhuollon koulutusohjelmat omakseen ja näin varmistetaan tulosten kestävyys. Kysytään neuvoa rotareilta, jotka ovat äitiyshuollon ammattilaisia kuten kätilöt, synnytyslääkärit ja gynekologit. Tehdään yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa, jotka ovat äitiyshuollon asiantuntijoita. Joka. nainen kuolee raskauden tai synnytyksen aikana Afrikassa. 80 % synnytyskuolemista voitaisiin estää tarjoamalla lisääntymisterveyspalveluja ja lisäämällä terveydenhuollon ammattilaisten määrää. Tuetaan hyväksyttyjä terveydenhuollon koulutusohjelmia. Tarjotaan perhesuunnittelua koskevaa tietoa ja apua. Näin tehden äitiyskuolemat voisivat vähetä liki 30 %. Lisätään äideille ja heidän lapsilleen tärkeitä terveyspalveluita ja terveydenhuollon ammattilaisten määrää.

12 PERUSKOULUTUS JA LUKUTAITO OPETTAJAKOULUTUS Tarjotaan opettajakoulutusta, opetusohjelmia ja -tarvikkeita. 3 % keskiasteen opettajista matalapalkkamaissa on ilman ammatillista koulutusta. Pidetään yhteyttä opettajiin jatkuvasti niin varmistetaan, että heille annetaan uusinta koulutusta ja materiaalia. Lähetetään ammattikoulutustiimejä antamaan opetusohjelmien kehittämiskoulutusta maaseudulle. Kysytään neuvoa kasvatuksen ammattilaisilta, kun suunnittellaan opettajien koulutusohjelmia ja oppiaineita. GLOBAALI APURAHAKO? TÄHTÄIMEEN NÄMÄ ASIAT Varmistetaan, että lapset saavat laadukasta perusopetusta. Lisätään sukupuoltenvälistä koulutustasa-arvoa. Lisätään aikuisten lukutaitoa.

13 Ruvetaan vapaaehtoisiksi kouluavustajiksi. OPISKELIJOIDEN TUKI Lisätään oppilashankintaa ja estetään sairauspoissaoloja tukemalla kouluruokailuohjelmia ja hankkimalla puhdasta juomavettä ja käymälöitä. 75 miljoonaa lasta joista 4 miljoonaa on tyttöjä maailmassa ei saa kouluopetusta. Tuetaan kielikylpytyyppistä lukutaito-opetusta. Näillä halvoilla teksteihin ja toimintaan perustuvilla ohjelmilla voidaan opettaa tehokkaasti sekä lapsia että aikuisia lukemaan. Kehitetään aikuisten lukutaitoohjelma. Toimitaan opiskelijoiden mentorina paikkakunnalla. 677 miljoonaa yli 5-vuotiasta on lukutaitoa vailla. 3 Poistetaan tyttöjen kouluun pääsyn esteitä, jotka johtuvat kulttuurisista asenteista, turvallisuusnäkökohdista ja tyttöjen käytöstä kotitaloustöissä. Sukupuolten tasa-arvo on välttämätöntä paikkakunnan kestävälle kehitykselle. Otetaan oppilaat, vanhemmat, opettajat ja viranomaiset mukaan tukemaan näitä hankkeita. Tehdään yhteistyötä sellaisten paikallisten organisaatioiden kanssa, jotka voivat neuvoa ja antaa resursseja käyttöön, kun organisoidaan lukutaito-ohjelmaa. Vahvistetaan paikkakunnan mahdollisuuksia tukea perusopetusta sekä luku- ja kirjoitustaitoa. Tuetaan perusopetusta ja lukutaitoa käsittelevää tutkimusta.

14 TALOUDELLINEN JA YHTEIS- KUNNALLINEN KEHITTÄMINEN PALKKASUKUPOLVI JA SÄÄSTÖT Tehdään yhteistyötä paikallisen mikrolainpankin (MFI) kanssa ja luodaan rahoituspalveluja sekä rakennetaan paikallistason pankkiverkostoa. Edistetään mobiilipankkipalvelujen kehittämistä yhdessä mikrolainapankin kanssa. Kännykät, joilla voi tallettaa rahaa ja tehdä tilisiirtoja, voivat tuoda pankkipalvelut lähemmäs ihmisiä kehitysmaaoloissa. 90 miljoonalla on mahdollisuus saada mikrolainoja. Kun tuetaan palveluprojekteja kehitysmaissa, ostetaan tavarat ja tarvikkeet paikallisilta ja annetaan näin taloudelle piristysruiske ja vältetään tarpeettomia rahtimaksuja. Perustetaan Rotaryn kansalaistoimintaryhmä ja annetaan sen ryhtyä toimiin. Ryhmän jäsenet pystyvät paikkakuntalaisina näkemään paikkakunnan taloudellisen kehityksen esteet ja he pystyvät kehittelemään kestäviä ratkaisuja. GLOBAALI APURAHAKO? TÄHTÄIMEEN NÄMÄ ASIAT Kehitetään varsinkin nuorille kunnollisia ja tuottavia työpaikkoja. Tuetaan taloudellista ja yhteiskunnallista kehittämistä koskevaa tutkimusta.

15 TYÖPAIKKOJEN LUONTI JA YRITTÄJYYS Tehdään yhteistyötä osuuskunnan kanssa, joka tarjoaa koulutusta, yhteisyrityksiä ja osaomistuksia sen jäsenyrityksissä, joita hallitaan demokraattisesti. Tuetaan yrittäjiä ja pieniä yrityksiä kehitysmaissa. Paikallisten yrittäjien onnistuminen voi moninkertaistaa työnsaantimahdollisuudet paikkakunnalla.,4 miljardia melkein puolet heistä on töissä elää alle,5 USD:lla/päivä. Hankitaan laitteita ja tarvikkeita osuuskunnalle, joka voi lisätä tuotantoa ja myyntiä paikallisille. Lähetetään ammattikoulutustiimi opettamaan kehitysmaiden yritysjohtajille, miten tehdään liiketoimintasuunnitelma ja pidetään tarkkaa kirjanpitoa. Lisätään ammattikoulutusmahdollisuuksia esim. työpaikkaharjoittelua paikallisissa ei-kaupallisissa organisaatioissa. Lisätään paikallisten yrittäjien ja kunnan johtohenkilöiden, varsinkin naisten, kehittämistä köyhillä paikkakunnilla. Lisätään paikallisten organisaatioiden ja verkostojen kykyä tukea taloudellista kehittämistä.

16 LISÄÄ TIETOLÄHTEITÄ Rotaryn keskittämisalueet: Rotarysäätion Tulevaisuussuunnitelma: RI:n strategiasuunnitelma: Palveluprojektien parhaita käytänteitä: Communities in Action: A Guide to Effective Projects (605A), imuroitavissa osoitteessa tai ostettavissa osoitteessa shop.rotary.org. Sisältöä ovat paikkakunnan tarvekartoitukset, yhteistyö muiden kanssa, projektisuunnittelu, kestävän kehityksen strategiat ja arviointimenetelmät. Rotary International One Rotary Center 560 Sherman Avenue Evanston, IL USA 965-FI (3)

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international Rotarysäätiön käsikirja the rotary foundation of rotary international Disclaimer Statement The translation of this Reference Guide from English to Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET www.vuosituhattavoitteet.fi ENTÄ JOS... OLISIT KÖYHÄ? Köyhyys tarkoittaa nälkää, puuttuvaa terveydenhuoltoa ja koulutusta, huonoja asuinoloja sekä yhteiskunnallisten

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004

TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 TIIVISTELMÄ YK:N VÄESTÖRAHASTON VUOSIRAPORTISTA 2004 STATE OF WORLD POPULATION 2004 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tila maailmassa 10 vuotta YK:n väestö- ja kehityskonferenssista Sisällys JOHDANTO

Lisätiedot

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN

PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN PERJANTAI-RYHMÄN ESITYS HALLITUKSEN KEHITYSPOLIITTISEEN OHJELMAAN Helsinki, 15.2.2011 Tausta Vuonna 2007 perustetussa, eduskunnassa kokoontuvassa, Perjantai-ryhmässä on mukana kansanedustajia, suomalaisia

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN

NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN Globaaliin vastuuseen kasvaminen NÄKÖKULMIA MAAILMAN HAHMOTTAMISEN PEDAGOGIIKKAAN toimittaja: Jari Kivistö taitto ja kuvitus: Jaakko Pesonen julkaisija: Ulkoasiainministeriö 2. painos. Kirjan tekijät

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4

1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleiskatsaus aiheeseen... 3 2 EKOLOGINEN SANITAATIO... 4 3 KUIVAKÄYMÄLÄN ERI VAIHTOEHDOT... 6 3.1 Kuoppakäymälät... 7 3.2 Vähän vettä käyttävät systeemit... 9 3.3 Mökkihuussit...

Lisätiedot

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Apua katastrofien ja konfliktien uhreille ja suojaa hädänalaisille Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu Euroopan unionin humanitaarisen avun piirissä on tuhansia

Lisätiedot

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1.8 Nuoret ja tulevaisuuden muutos Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1 Toimittajat: Marianne Keyriläinen, Elina Korhonen ja Laura Lipsanen Tilastojen toimitus:

Lisätiedot

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö

Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö 9/06 29.9.2006 Köyhimpien maiden, kuten Sambian, ongelmana on tuottavan työn puute. Kuva: M. Nummelin. Sisältö Aasian kehityspankki köyhien asialla... 3 Kehityspoliittinen toimikunta: Kansalaisjärjestökeskustelu

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

Gouverneur. Rotaryn ABC. Youth Exchange. Princípio de classificação 지구대회. Länderausschüsse 親 睦 の 機. Avenue of Service. Rotarische Bräuche

Gouverneur. Rotaryn ABC. Youth Exchange. Princípio de classificação 지구대회. Länderausschüsse 親 睦 の 機. Avenue of Service. Rotarische Bräuche Länderausschüsse 国 際 親 善 奨 学 金 La bandera oficial de Rotary RI Strategic Plan Socio Paul Harris The Four-Way Test Siège du Rotary Studiegruppsutbyte Rotaryn ABC Freqüência perfeita Divieto di propaganda

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015 Esitys hallitukselle 13.12.2014 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet 2.2.

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

MAAILMANPANKKIRYHMÄ (World Bank Group) TYÖSKENTELEE KÖYHYYDEN POISTAMISEKSI MAAILMASTA

MAAILMANPANKKIRYHMÄ (World Bank Group) TYÖSKENTELEE KÖYHYYDEN POISTAMISEKSI MAAILMASTA COVER: MAAILMANPANKKIRYHMÄ (World Bank Group) TYÖSKENTELEE KÖYHYYDEN POISTAMISEKSI MAAILMASTA Maailmanpankki on maailman suurimpia kehitysmaiden rahoituslähteitä. Sen ensisijainen tavoite on köyhimpien

Lisätiedot

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus

Esteiden poistaminen Romaninaiset ja julkisen terveydenhuollon saatavuus European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia Observatories Européen des Phénomènes Racistes et Xénophobes Europäische STELLE zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit Esteiden poistaminen

Lisätiedot

Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS. hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana. Väestötietosarja 16

Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS. hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana. Väestötietosarja 16 Elina Korhonen Toimittanut Laura Lipsanen TERVE TALOUS hyvinvoiva väestö talouskasvun perustana Väestötietosarja 16 Väestötietosarja 16 Kirjoittaja: Elina Korhonen VTM Elina Korhonen toimii koordinaattorina

Lisätiedot

Opas lapsen oikeuksiin

Opas lapsen oikeuksiin Opas lapsen oikeuksiin LUOKILLE 3-6 Lähdemateriaalista toimittanut: Veera Videnius Toimituskunta: Inka Hetemäki, Hanna Hämäläinen, Aino Sarkia ja Tanja Suvilaakso. Painopaikka T-Print Ky, Hyvinkää Taittaja:

Lisätiedot

UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet

UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet Kirkon Ulkomaanavun ja Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston välillä on kumppanuussopimus, jonka mukaisesti ministeriö rahoittaa Ulkomaanavun

Lisätiedot

SUOMEN UNICEFIN VUOSIKERTOMUS 2012

SUOMEN UNICEFIN VUOSIKERTOMUS 2012 SUOMEN UNICEFIN VUOSIKERTOMUS 2012 PÄÄSIHTEERILTÄ... 3 MIKSI UNICEFIA TARVITAAN... 4 NÄIN UNICEF TOIMII... 6 NÄIN VARAT KÄYTETTIIN... 8 Lastenrahasto... 12 Nimikko- ja teemaohjelmat... 14 Hätäapu... 18

Lisätiedot

Tulevaisuus. uusiksi 2 2010. Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet. Maatalouden lapsityöläiset

Tulevaisuus. uusiksi 2 2010. Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet. Maatalouden lapsityöläiset Tulevaisuus uusiksi 2 2010 Kohti kaikille avointa koulua vammaisten lasten oikeudet Maatalouden lapsityöläiset Loppu lasten ruumiilliselle kuritukselle PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Pienessä Karuguarun kylässä

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015

Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Mielellään Mielen hyvinvoinnin hankkeet Raportti Skotlannin opintomatkasta 14.-17.4.2015 Kuva: Säkkipillin ja kirkonkellojen soittoa Edinburghin vanhassa kaupungissa. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Lisätiedot

TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET

TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET Maan ystävät TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET Maan ystävät Maan ystävät on kansalaisjärjestö, joka toimii demokraattisemman ja ekologisesti kestävämmän maailman puolesta.

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

Pekingin julistus ja toimintaohjelma

Pekingin julistus ja toimintaohjelma Pekingin julistus ja toimintaohjelma SISÄLLYSLUETTELO OSA I PEKINGIN JULISTUS OSA II TOIMINTAOHJELMA 1. TEHTÄVÄMME 2. MAAILMAN TILANNE 3. KESKEISET ONGELMA-ALUEET 4. STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMET A.

Lisätiedot

POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET

POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET 1 JOHDANTO YK järjesti neljännen naisten maailmankonferenssin

Lisätiedot

LSV-TIEDOTE. Kati Juva. BALKAN -ilta

LSV-TIEDOTE. Kati Juva. BALKAN -ilta LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN 0780-119X Vol 18, n:o 2 huhtikuu 2000 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Aurinkoista kevättä kaikkille lsvläisille. Asuinpaikastanne riippuen voivat sinivuokot

Lisätiedot

Opettajanopas syrjinnän estämiseen

Opettajanopas syrjinnän estämiseen Opettajanopas syrjinnän estämiseen Lähdemateriaalista toimittanut: Mari Hakojärvi Käännökset: Milla Mäkinen, Saija Ohtonen Taitto: Point Panic Kuvat: UNICEF Kannen kuva: UNICEF/ Alpine Fund/ Garth Willis

Lisätiedot

SANITAATIO- JA HYGIENIAOPAS KEHITYSMAISSA TYÖSKENTELEVILLE

SANITAATIO- JA HYGIENIAOPAS KEHITYSMAISSA TYÖSKENTELEVILLE Käymäläseura Huussi ry Tampereen ammattikorkeakoulu SANITAATIO- JA HYGIENIAOPAS KEHITYSMAISSA TYÖSKENTELEVILLE Sari Huuhtanen Ari Laukkanen Sisällysluettelo Alkusanat... 3 1. Johdanto... 4 1.1. Sanitaation

Lisätiedot

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA?

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? Perhekasvatustyön tukiohjelma auttaa afrikkalaisia oman kulttuurinsa myönteisiin muutoksiin Anna Kaarina Palmu Kehittämishanke Marraskuu 2012 Seksuaaliterapian ammatilliset

Lisätiedot