uskonnot tänään Opettajan aineisto Piia Flink (toim.) Katja Hyry Elina Pentikäinen Tuomo Sutinen ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "uskonnot tänään Opettajan aineisto Piia Flink (toim.) Katja Hyry Elina Pentikäinen Tuomo Sutinen ISBN 951-607-272-0"

Transkriptio

1 U s k o n n o n M A T K A K I R J A uskonnot tänään Opettajan aineisto Piia Flink (toim.) Katja Hyry Elina Pentikäinen Tuomo Sutinen ISBN

2 Tekijät ja Kirjapaja, Helsinki 2005 Graafinen ulkoasu ja taitto Tarja Lamberg, Macset Oy ISBN

3 Sisällys 1. Uskonto vastaus perimmäisiin kysymyksiin Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Uskontojen luokitteluperiaatteet Uskontojen ulottuvuudet Monistepohjat: 1. Tyhjä maailmankartta prosessointiin Lähi-idässä syntyneet uskonnot Lähi-idän muinainen kulttuuriympäristö Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Faarao Merenptahin steela Muistiinpanot luvun keskeisistä asioista Monistepohjat: 1. Gilgamesh-eepoksen katkelma Ristikko Juutalaisuus pienin maailmanuskonto Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Avainsanat Monistepohjat: 1. Seela ja tähti -kirjan katkelma Kirjoitus- ja pohtimistehtävä Kertausristikko Taustamateriaalit: 1. Kohti itsenäistä Israelia

4 Kristinusko suurin maailmanuskonto Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1.Kirkkohistorian vaiheet - jana Monistepohjat: 1. Perustiedot kristinuskosta taulukko Kirkkokunnat taulukko Ristikko Islam nuorin maailmanuskonto Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Muhammed Arabia 500-luvulla Abrahamin perilliset Taustamateriaali: 1. Islamin synty Monistepohjat: 1. Malcolm X Pyhiinvaellus Kertausmoniste elämänkaaresta Ristikko Pääluvun kokoava taulukko Intian uskonnot Hindulaisuus vanhin maailmanuskonto Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Kastilaitos Intian uskontojen kehitys Monistepohjat: 1. Pyhät tekstit Ristikko

5 Buddhalaisuus mietiskelyn ja valaistumisen uskonto Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Buddhalaisuuden kehittyminen Monistepohjat: 1. Buddha. Elämä ja historia Kuka on buddhalainen? Maailmasta luopuminen. Temppelikellojen kutsu. (Buddhalaisluostari) Buddhalaisuuden oppi Rukouslippu Avainsanat Ristikko Kiinan uskonnot Perinteet elävät Kiinassa Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Perinteet elävät Kiinassa muistiinpanot Monistepohjat: 1. Sisustustehtävän orientointiteksti ja sotkuisen huoneen pohjapiirros Tekstimateriaali sisustustehtävään Muutosten kirjan katkelma Ristikko Taolaisuus vanha kiinalainen kansanusko Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Laotsen ajatuksia Muistiinpanot taolaisuudesta Monistepohjat: 1. Oikeanlaista yritysjohtamista Laotsen ajatusten pohjalta Ristikko

6 Kungfutselaisuus filosofiaa ja perinteitä Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Keskeistä kungfutselaisuudesta muistiinpanot Monistepohjat: 1. Kaarlo, kouluhäirikkö Ristikko Muut uskonnot Kiinassa Kalvopohjat: 1. Muistiinpanot Monistepohjat: 1. Munkki ja filosofi -teoksen katkelma Katkelma zen-buddhalaisuudesta Alan Wattsin opastusta zen-buddhalaisuuteen Ristikko Japanin uskonnot Moniuskoinen japanilainen Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Avainsanat Käsitekartta Japanissa esiintyvissä uskonnoista Monistepohjat: 1. Muurahaispesässä Šintolaisuus Japanin kansallisuskonto Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Šintolaisuuden monet muodot mallivastaukset Avainsanat Monistepohjat: 1. Sumopaini šintolaista alkuperää Šintolaisuuden monet muodot tyhjä monistepohja Ristikko

7 6. Alkuperäiskansojen uskonnot Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Kirjoituksettomien kansojen uskonnon muodot Monistepohjat: 1. Sananlaskuja Ristikko Uskontojen maailma tänään Didaktisia vihjeitä Kalvopohjat: 1. Keskeiset käsitteet Uskonnonvapaus Suomessa Monistepohjat: 1. Maailmanuskonnot-ympyrä Uskonnot haasteiden edessä Krishna-yhteisö Suomen uskonnonvapauslaki

8 8

9 Käyttäjälle Uskonnot tänään -oppikirjan opettajanaineiston ensisijaisena tarkoituksena on antaa opettajalle työkaluja ja tukea matkalla uskontojen maailmassa. Vieraiden uskontojen ymmärtäminen ja selittäminen vaatii pureskelua ja pohdintaa. Tähän opettajan aineistoon on koottu käyttökelpoisia vinkkejä, kuinka lähestyä maailmanuskontoja käytännön opetustyössä. Aineiston on tarkoitus paitsi tuoda esille uusia näkökulmia, myös auttaa opettajaa arjen työn keskellä. Jokaisen kappaleen alussa on lyhyt tavoite aiheen opiskelulle. Kappalekohtainen vinkistö, opettajan työkalu, on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa eli orientoinnissa on koottuna lämmittelytehtäviä, joiden tarkoituksena on johdattaa opiskelijat aiheeseen ja innostaa matkalle. Toinen osa on prosessointi, jossa paneudutaan uskonnon ominaisimpiin piirteisiin. Kolmas osio eli koonti antaa vinkkejä, kuinka opettaja voi koota käsitellyn asian tiiviisti yhteen, jotta kuva uskonnosta jäisi mahdollisimman hyvin hahmottuneeksi. Samalla opiskelijat saavat mahdollisuuden kerrata ja testata oppimaansa. Jokaiseen kappaleeseen on otettu mukaan muutama lisäteksti, jotka on merkitty monistepohjiksi. Näitä pohjia opettaja voi hyödyntää opetuksessaan monistamalla ne opiskelijoiden käyttöön. Kalvopohjat on tarkoitettu ensisijaisesti opettajan työkaluksi auttamaan kokonaiskuvan opettamisessa. Muutama teema toistuu läpi aineiston. Kappeleiden lopussa on koottu keskeiset käsitteet avainsanoiksi. Samoin eri uskontojen esittelyn yhteyteen on pyritty tekemään selventävä, kronologisesti etenevä kalvo, joka esittää vuosilukuina kunkin uskonnon kehittymisen. Mielenkiintoista matkaa uskontojen maailmaan! Tekijät Tekijät: Piia Flink, Katja Hyry, Elina Pentikäinen ja Tuomo Sutinen Toimittaja: Piia Flink 9

10 1. Uskonto vastaus perimmäisiin kysymyksiin Tavoite: Opiskelijat osaavat määritellä, mitä käsitteellä uskonto tarkoitetaan sekä osaavat sijoittaa uskontoja maailmankartalle. ORIENTOINTI Prosessikirjoitus Kurssin alussa voidaan määritellä käsite uskonto prosessikirjoitustehtävän avulla. Opiskelijat etenevät tehtävä kerrallaan. Opettaja ottaa aikaa. Ohje opiskelijoille: Kirjoita 2 3 minuuttia aiheesta uskonto. Tehtävänä on kuvailla aluksi muutaman minuutin ajan kirjallisesti käsitettä uskonto. Sen jälkeen tehtävänä on vertailla uskontoja, sitten luoda käsitteestä assosiaatioita ja niin edelleen. KUVAILE VERTAILE ASSOSIAATIO (Mitä ensimmäisenä tulee mieleen?) ANALYYSI (erittele) PRO / CONTRA (puolesta / vastaan, hyvää / huonoa) KÄYTÄNTÖ (Miten näkyy omassa elämässä?) Tehtävän jälkeen opiskelijat vertailevat kirjoituksiaan pienissä ryhmissä, jonka jälkeen käydään yhteiskeskustelu. Esille saadaan uskonnon ulottuvuuksia. Uskonnon tutkiminen parityö Opiskelijat tekevät itsenäisesti parin kanssa työn aiheesta uskonnon tutkiminen. Opiskelijoiden tehtävänä on selvittää, miten uskontoja tutkitaan tieteellisesti ja mitä seikkoja tutkimuksessa on otettava huomioon. Tehtävänanto: 1. Laatikaa miellekartta uskontotieteen tutkimusaloista. 2. Suunnitelkaa uskontotieteen alaan kuuluva tutkimus: a. Valitkaa yksi tutkimusala ja keksikää tutkimuksen kohde, jota voisitte tutkia tämän tieteenalan avulla. Laatikaa tutkimushypoteesi eli oletus. Se voi olla kysymyksen tai väittämän muodossa. b. Valitkaa tiedonhankinta- eli tutkimusmenetelmä, jonka avulla tietoa kerätään. Esimerkiksi haastattelut, kyselyt, vanhojen kirjallisten lähteiden tutkiminen. c. Pohtikaa lisäksi, millaisia tuloksia voisitte saada. Miten testaatte hypoteesianne? Miten tulokset ovat mitattavissa? 10

11 PROSESSOINTI Uskontojen luokittelu Opiskelijoiden tehtävänä on listata kaikki tietämänsä uskonnot ensin yksin ja sitten parin kanssa. Tämän jälkeen opettaja antaa tehtäväksi jakaa listatut uskonnot luokkiin niin monella tavalla kuin mahdollista (Esim. jumalakuvan tai maantieteellisen levinneisyyden perusteella). Uskontojen luokittelutavat tulevat esille tällä tavalla. Uskonnot maailmankartalla Opiskelijat saavat eteensä tyhjän maailmankartan, jolle he sijoittavat niin monta uskontoa kuin osaavat. Kartta käydään yhdessä läpi opettajan johdolla. Apuna voidaan käyttää oppikirjan sivun 17 karttaa. Samalla voidaan käydä keskustelua siitä, miten uskonnot näkyvät eri maissa ja maailmankolkissa. Opiskelijoita kannattaa pyytää kertomaan omista kokemuksistaan, joita heillä saattaa lomamatkoilta olla. (Monistepohja 1) KOONTI Luokitteluperusteet Opettajan johdolla kootaan erilaiset uskontojen luokittelutavat. (Kalvopohja 1) Uskonnon monet ulottuvuudet Opettaja kokoaa ulottuvuudet valmiin kalvopohjan avulla. Käsittelyn aikana on hyvä ottaa suullisesti esimerkkejä jokaisesta ulottuvuudesta eli vastata kysymykseen Mitä ulottuvuus tarkoittaa. (Kalvopohja 2) MATERIAALIT Kalvopohjat: 1. Uskontojen luokitteluperiaatteet 2. Uskontojen ulottuvuudet Monistepohjat: 1. Tyhjä maailmankartta prosessointiin 11

12 Kalvopohja 1: Uskontojen luokittelu Uskonnot voidaan luokitella seuraavilla tavoilla Uskonnollisen perinteen välittyminen Varhaiskantaiset uskonnot: perinne välittyy suullisesti. Kirjauskonnot: perinne välittyy pyhien kirjoitusten välityksellä. Levinneisyys Yleismaailmalliset uskonnot ovat levinneet laajalle erityisesti lähetystyön ansiosta. Etniset uskonnot: esiintyvät tietyn kansan piirissä, kannattajaksi synnytään. Alkuperäiskansojen uskonnot: tietyn alueen alkuperäiskansan harjoittamat uskonnot. Jumalakäsitys Monoteismi: uskotaan, että on olemassa vain yksi Jumala. Polyteismi: monijumalaisuus. Monismi: olemassaolon taustalla on yksi, kaikkea ylläpitävä voima. Panteismi: jumaluus on läsnä kaikessa ja kaikkialla. Maailmanhistoriallinen vaikutus, nykyinen asema ja kannattajamäärä Suuret maailmanuskonnot: hindulaisuus, buddhalaisuus, taolaisuus, kungfutselaisuus, šintolaisuus, kristinusko, islam ja juutalaisuus. Aikakäsitys Syklinen aikakäsitys: ajalla ei ole alkua eikä loppua. Lineaarinen aikakäsitys: historia on alkanut kerran ja tulee kerran päättymään. 12

13 Kalvopohja 2: Uskonnon ulottuvuudet Täydennä lokerot selittämällä jokaisen ulottuvuuden muutamalla sanalla. affektiivinen ulottuvuus kognitiivinen ulottuvuus konatiivinen ulottuvuus eettinen ja sosiaalinen ulottuvuus yhteiskunnallinen ja kulttuurinen ulottuvuus 13

14 Monistepohja 1: Maailmankartta 14

15 2. Lähi-idässä syntyneet uskonnot Lähi-idän muinainen kulttuuriympäristö Tavoite: Opiskelija perehtyy Lähi-idän uskontojen taustalla vaikuttaviin kulttuureihin. ORIENTOINTI Pohdintatehtävä / opetuskeskustelu Opettaja selvittää opiskelijoille, että kyseessä oleva kappale käsittelee muinaista Israelia ympäröineitä Lähi-idän kulttuureja, jotka ovat vaikuttaneet muun muassa Raamattuun. Tällaista kulttuurien muotoutumisprosessia on hyvä pohtia hieman syvemmin. Mietitään yhdessä, millaisia vieraita kulttuurivaikutteita suomalainen kulttuuri, esimerkiksi suomen kieli, sisältää. Miten kulttuurissamme näkyy naapurikansojen vaikutus? Analysointitehtävä Opiskelijat lukevat oppikirjan sivulla 26 olevan tekstin Osiris-myytistä ja miettivät sen loppuun kirjattua kysymystä Mitä tuttuja piirteitä löydät Osiris-myytistä? He pohtivat, miten myytti voisi muistuttaa Raamatun kertomuksia tai sen maailmankuvaa? Mitä yhtäläisyydet kertovat Lähi-idän kulttuurialueiden kulttuurien keskinäisistä vaikutussuhteista? (On hauska detalji, että Osiris on myös erityisesti skeittaajille suunnattu tuotemerkki, eli nuorille jo ehkä nimenä tuttu, mutta alkuperältään vieras käsite. Mistä johtuu, että monet tuotemerkit ovat saaneet nimensä uskonnollisesta kielestä tai erilaisista myyteistä: David, Salomon, Gsus tai vaikkapa Molok-roskikset. Keksittekö lisää? Kulttuurisia vaikutteita nämäkin!) PROSESSOINTI Arviointitehtävä Opiskelijat tarkastelevat Indiana Jones -henkisesti faarao Merenptahin steelan sisältämää viestiä (Kalvopohja 1) noin vuodelta 1207 ekr. Heidän tehtävänään on pohtia, mitä tämä löytö kertoo ja miksi sitä voi pitää arkeologisesti merkittävänä. 15

16 Taustatietoa: Kyseinen steela on ensimmäinen Raamatun ulkopuolinen lähde, jossa mainitaan nimi Israel. Sen mukaan tuolloin maassa on ollut väkeä, josta on käytetty nimeä Israel. Kivilaatta löydettiin vuonna 1896 Thebasta, ja sitä säilytetään Kairon museossa. Farao Merenptah oli Ramses II:n poika, joka oli Egyptin hallitsijana vuosina Viidentenä hallitusvuotenaan hän teki sotaretken pohjoiseen, ja tämän matkan raportissa on kyseinen Israeliin liittyvä kohta. Tekstin ilmaisut hävitetty, tuhottu ja tehty autioksi ovat tyypillistä tuon ajan valloittajien liioittelevaa tekstiä. Tutkijat ovat pohtineet steelan nimiluettelon sisältämää tietoa. Askelon, Geser ja Jenoam on ilmaistu siten, että ne kuvaavat kaupunkien nimiä. Sana Israel näyttää viittaavan heimoon tai kansaan. Merenptahin kiven viesti on tavattoman tärkeä, koska sitä seuraavat Raamatun ulkopuoliset maininnat Israelista löytyvät vasta vuosisatojen päästä. Egyptiläisissä lähteissä tämä on paitsi ensimmäinen myös ainoa maininta Israelista. Lähde: Eero Junkkaala & Mikko Louhivuori, Raamatun maa. Otava Analysointitehtävä Opiskelijat lukevat katkelman Gilgamesh-eepoksesta (Monistepohja 1) ja pohtivat kohdan sisältämiä inhimillisiä perustuntoja ja kysymyksiä. KOONTI Ristikko Opiskelijat kertaavat kappaleen keskeiset käsitteet ristikon avulla. (Monistepohja 2) Muistiinpanot Kappaleen pääsisältö voidaan koota muistiinpanoiksi opettajan johdolla. (Kalvopohja 2) MATERIAALIT Kalvopohjat: 1. Faarao Merenptahin steela 2. Muistiinpanot luvun keskeisistä asioista Monistepohjat: 1. Gilgamesh-eepoksen katkelma 2. Ristikko 16

17 Kalvopohja 1: Faarao Merenptahin steela n. vuodelta 1207 ekr. Kaanaan on perusteellisesti hävitetty, Askelon on luovuttanut pois vangit, Geserin asukkaat on siirretty pois, Jenoam on hävitetty, Israel on tehty autioksi, sen jälkeläiset on tuhottu, Syyria on menettänyt miehensä. Kaikki kansat on yhdistetty rauhan sitein. Kaikki ihmiset ovat tulleet alamaisiksi Egyptin kuninkaalle Merenptahille. 17

18 Kalvopohja 2 Keskeistä kappaleessa Lähi-idän muinainen kulttuuriympäristö: Hedelmällisen puolikuun alueen muinaiskulttuurit ovat vaikuttaneet vahvasti juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin. Muinaisegyptiläisten dualistisen maailmankuvan taustalla on elämä kuivan autiomaan ja hedelmällisen Niilin laakson rajalla, jossa elämä ja kuolema, hyvä ja paha kohtasivat konkreettisella tavalla. Muinaisegyptiläiseen uskontoon kuului usko kuolemanjälkeiseen elämään ja moniin satoihin jumaluuksiin. Mesopotamian alueen kulttuureilla tarkoitetaan tavallisimmin Sumerilaista, Babylonialaista ja Assyrialaista kulttuuria. Näissä kulttuureissa kuninkaalla oli uskonnollisesti merkittävä asema ylipappina ja jopa jumalana. Myös astrologialla oli keskeinen asema alueen uskonnollisuudessa. Egyptin ja Mesopotamian alueen muinaisuskonnoista voidaan löytää yhtäläisyyksiä juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin monoteismin sekä jopa kristinuskon kolminaisuusopin kanssa. Erityisesti Mesopotamialaisista myyteistä löytyy paljon yhtäläisyyksiä mm. Vanhan testamentin alku- ja patriarkkakertomusten kanssa. 18

19 Monistepohja 1: GILGAMESH Kymmenes taulu 59. Gilgamesh lausui Utnapishtimille: Kuinka eivät poskeni olisi kuopalla, kasvoni kalvaat, mieleni synkkä ja muotoni musta? 60. Kuinka ei murhe kalvaisi sisintäni, kuinka en näyttäisi kaukaisten polkujen vaeltajalta? Kuinka eivät viima ja paahde olisi polttaneet kasvojani? Kuinka ei olisi ylläni leijonan talja? 61. Toverini, vapaana laukkaava villiaasi, vuorten aasi, tasangon pantteri, Enkidu, toverini, vapaana laukkaava villiaasi, vuorten aasi, tasangon pantteri; 62. yhdessä me kapusimme vuorten laelle, tapoimme yhdessä Taivaan Sonnin, voitimme Seetrimetsässä Humbaban, surmasimme solassa leijonalauman; 63. toverini, jota rakastin kovin, joka kulki kanssani vaivojen halki, Enkidu, jota rakastin kovin, joka kulki kanssani vaivojen halki; 64. Ihmisen kohtalo tavoitti hänet. Kuusi päivää ja seitsemän yötä minä itkin häntä, en antanut haudata häntä ennen kuin hänen nenästään putosi mato. 65. Minä pelästyin kuolemaa ja juoksin tasangolla; toverini kohtalo painoi minua ja minä juoksin kauas tasangolle, Enkidun kohtalo painoi minua, kauas tasangolle juoksin pois. 66. Kuinka voisin vaieta, kuinka rauhoittua? Toverini, jota rakastin, on muuttunut saveksi! Enkidu, jota rakastin, on muuttunut saveksi! Enkö minäkin hänen laillaan mene vuoteeseeni nousematta enää koskaan, enää milloinkaan! 79. Kun jumalat loivat ihmiskunnan, he säätivät kuoleman ihmisen kohtaloksi. Olet unta vailla; mitä se sinua auttaa? Voimasi valuvat valvoessa, täytät murheella lihaksesi, 80. tuot vain lähemmäksi kuoleman päivän. Ihminen on kuin ruovikon ruoko; niin hänen nimensä katkeaa kohta. Komea nuorukainen, kaunis neito, kumpikin lankeaa kuoleman kynsiin. 81. Ei kukaan voi kuolemaa nähdä, ei nähdä kuoleman kasvoja, ei kuulla kuoleman ääntä raivoisa kuolema ihmiset kaataa! 82. Me rakennamme talon ja teemme pesän, veljet jakavat perintönsä, toisinaan viha vallitsee maassa. 83. Joki nousee ja nostaa tulvan, korento ajaa virran myötä kääntäen kasvonsa auringon puoleen ja äkkiä ei ole enää mitään. 84. Anunnakit, suuret jumalat, kokoontuivat, Mammitu, kohtaloiden säätäjä, päätti heidän kanssaan. Kuoleman ja elämän he asettivat, mutteivät kertoneet kuoleman päivää. Lähde: Gilgamesh. Kertomus ikuisen elämän etsimisestä. suom. Jaakko Hämeen-Anttila. Basam Books Tehtävä: Uragin sumerilaisesta kuninkaasta Gilgameshista kertova eepos on kirjoitettu noin 2000 vuotta ekr. Vertaa Gilgameshin murheita meidän aikamme ihmisten huoliin. Etsi myös Raamatusta tai Koraanista vastaavia kysymykseasetteluja ja tunteenilmauksia. Mieti myös, miten Lähi-idän kulttuuripiirin uskontojen käsitys ihmisen kohtalosta poikkeaa vaikkapa Intian uskontojen käsityksistä? 19

20 Monistepohja 2: RISTIKKO roomalainen historioitsija, joka luonnehti Egyptiä suuren virran lahjaksi 2. suuri joki, joka halkoo autiomaita Lähiidässä 3. hedelmällisen Niilin rantojen ja kuivan autiomaan vastakkaisuudesta syntynyt maailmankuva, jossa maailma jakautuu hyvään ja pahaan 4. puutarha aikojen alussa 5. merkitsi egyptiläisille uuden luomisen ihmettä, maailman uudelleen syntyä 6. muinaisen Babylonian kuningas, joka on kuuluisa laistaan 7. assyrialaisen Ashur-jumaluuden eri olomuotojen ja voimien kuva 8. sumerilainen eepos n. vuodelta 2000 ekr. 9. auttoivat hallitsijoita tekemään ratkaisuja Assyrian hovissa 10. assyrialainen sodan ja rakkauden jumala 11. Tämä myyttinen luonnonilmiö löytyy assyrialaisista luomiskertomuksesta, Gilgamesista ja Vanhasta testamentista. 12. Israelin kansan pako Egyptistä 13. kuuluisa assyrialainen kuningas n luvulta ekr. 14. rakennus, joka kertoo egyptiläisten uskosta kuoleman jälkeiseen elämään 15. babylonialainen pääjumala, joka voittaa taistelun alkuveden demoneja vastaan 16. oli Egyptissä nälänhätää paossa olevia veljiään vastassa 17. kuningas Gilgamesin pyrkimys 18. Horuksen synnyttäjä 19. Mesopotamia eli 20. kaiken yläpuolella oleva assyrialainen jumala 21. ruumis, joka on valmistettu matkalle kuolleitten valtakuntaan 20

21 Monistepohja 2: 1. H E R O D O T O S 2. E U F R A T 3. D U A L I S M I 4. E E D E N 5. T U L V A 6. H A M M M U R A B I 7. E L Ä M Ä N P U U 8. G I L G A M E S 9. A S T R O L O G I T 10. I S H T A R 11. V E D E N P A I S U M U S 12. E X O D U S 13. N E B U K A D N E S S A R 14. P Y R A M I D I 15. M A R D U K 16. J O O S E F 17. K U O L E M A T T O M U U S 18. I S I S 19. K A K S O I S V I R R A N M A A 20. A S H U R 21. M U U M I O 21

22 Juutalaisuus pienin maailmanuskonto Tavoite: Opiskelija perehtyy juutalaisten historiaan ja omaksuu juutalaisuuden keskeiset käsitteet, sekä ymmärtää juutalaisuuden vaikuttaneen muihin Lähi-idässä syntyneisiin uskontoihin. ORIENTOINTI Israel lehtiartikkeleissa Opiskelijoille voidaan antaa ennen aiheen käsittelyn aloittamista tehtäväksi poimia sanomalehdistä Israeliin liittyviä lehtiartikkeleja. Niiden pohjalta voidaan kirjoittaa tunnilla ajatuksia Israelin tilanteesta ja sen taustoista. Toinen vaihtoehto on koota ryhmittäin samantapaiset artikkelit ja käsitellä niitä suullisesti. Apuna voidaan käyttää oppikirjan karttoja sivulta 32. Liiton käsitteen pohdintaa Juutalaisuuden opin käsittely voidaan aloittaa pohtimalla liiton käsitettä ja sen merkitystä. Esimerkkinä voidaan käyttää käsitteitä avioliitto tai avoliitto. Yhdessä on hyvä pohtia, mitä etuja liittoutumisesta seuraa. Mitä liiton merkki tarkoittaa? Tekstianalyysi Opiskelijoille annetaan tehtäväksi lukea Seela ja tähti -teoksen katkelma sekä katkelma juutalaislasten oppikirjasta. (Monistepohja 1) PROSESSOINTI Juutalaisten juhlat Juutalaisia juhlia tarkasteltaessa niitä kannattaa verrata kristillisiin kirkkopyhiin. Opiskelijoille voi antaa tehtäväksi lukea oppikirjasta sapatista ja muista juutalaisista juhlista ja tehdä vihkoon vertailu. Juhlavuodet kannattaa koota ympyrän muotoon ja tarkastella niitä rinnakkain. Kirjoitus- ja pohtimistehtävä Juutalaisten historia on täynnä kokemuksia jumalallisesta johdatuksesta. Toisaalta he ovat myös uskonto ja etninen ryhmä, joka on kautta aikojen saanut kärsiä ennakkoluuloista kumpuavasta aggressiosta ja väkivaltaisesta vihasta. Antisemitismi, eli juutalaisvastaisuus, on ilmiö, joka elää edelleenkin. Tarkastele eräältä Internetin keskustelupalstalta löytynyttä rasistista ja juutalaisvastaista kannanottoa ja mieti, mitä tahtoisit vastata sen kirjoittajalle. (Monistepohja 2) 22

23 KOONTI Kertausristikko Lopuksi opittuja asioita voidaan soveltaa ristikon avulla. (Monistepohja 3, Kalvopohja 1) Israelin vaiheiden koonti Kootaan Israelin valtioon liittyvät vaiheet kalvolta opettajan johdolla. Ohessa on opettajalle taustamateriaalia kalvoa varten; opettaja voi poimia ne asiat, joita halua opetuksessaan painottaa. (Taustamateriaali 1) Avainsanat Kappaleen keskeiset asiat voidaan palauttaa mieleen keskeisten avainsanojen avulla. (Kalvopohja 2) MATERIAALIT Kalvopohjat: 1. Avainsanat Monistepohjat: 1. Seela ja tähti -kirjan katkelma 2. Kirjoitus- ja pohtimistehtävä 3. Kertausristikko Taustamateriaalit: 1. Kohti itsenäistä Israelia 23

24 Kalvopohja 1: Avainsanat: LIITTO VALITTU KANSA TOORA KYMMENEN KÄSKYÄ MONOTEISMI SAPATTI YMPÄRILEIKKAUS JERUSALEMIN TEMPPELI DIASPORA SYNYGOGA VAINOT ISRAELIN VALTIO 24

25 Monistepohja 1: Kaikki alkaa ymmärryksestä, pikkuhiljaa. Mies kantaa mukanaan tuskan ja kärsimyksen, ei-ymmärtämisen historiaa, juutalaisten holocaust-aikaa. Sisimmässään hän on keskeltä katua yllätetty lippalakkipäinen poika, joka nostaa kätensä ylös, katsoo alaviistoon tai suoraan eteensä, sinne, minne kämmenet osoittavat. Lieneekö ollut sama poika, joka laulussa yrittää kaupata tupakoita: nälkä on ja kenkä hiertää oi herra osta, osta tupakoita, ne kuivia on nyt ei kastuneita Hän muistaa yön, jonka hänen isänsä valvoi, sillä suomenjuutalaisiakin varten tehtiin suunnitelma. Helsingin rannikolla odotti laiva, jolla olisi yritetty pakoon, mikäli Himmlerin määräys olisi pantu toteen. Perheen nimi kirjoitettiin listoille: Salutskij. Hän sanoo: - Ulkopuolisten on vaikea ymmärtää sitä ydintä, mitä on olla juutalainen. Läpi elämänsä samaistuu hän tuhoutuneisiin, keskitysleireillä ja pakkosiirroissa ihmisarvonsa menettäneisiin uhreihin. Elis ei pääse eikä haluakaan karkuun totaalisen tuhon muistoa. Se velvoittaa häntä toimimaan, laulamaan gettolauluja ja rukoilemaan synagogassa ja kotona rukousliinan sisällä. Joka aamu. Juutalaislasten oppikirjasta: Jos nimesi on Cohen, Kahn, Cahan tai Katz, ovat esi-isäsi todennäköisesti olleet Pyhän temppelin pappeja Jerusalemissa 2000 vuotta sitten. Jos nimesi on Levy, Levine, LaVine tai Segal, ovat esi-isäsi saattaneet laulaa lauluja Jumalalle temppelipalvelusten aikaan. Suurin osa esivanhemmistamme on kuitenkin ollut tavallisia ihmisiä, joita kutsuttiin israelilaisiksi ja jotka kokoontuivat pyhäpäisinä temppeliin rukoilemaan ja antamaan lahjoja Jumalalle. Lähde: Chaya M. Burstein 1993, The Jewish Kids Catalog, The Jewiah Publication Society. S. 12 Tehtävät: Millaisia ajatuksia tekstit herättävät? Millainen tekstien tunnelma on? Mitä on olla juutalainen? Mitä tekstit kertovat juutalaisesta identiteetistä? Voiko menneisyyden jättää taakseen vai seuraako se aina mukana? Lähde: Heli Hulmi, Seela ja tähti,

26 Monistepohja 2: Juutalaisten historia on täynnä kokemuksia jumalallisesta johdatuksesta. Toisaalta he ovat myös uskonto ja etninen ryhmä, joka on kautta aikojen saanut kärsiä ennakkoluuloista kumpuavasta aggressiosta ja väkivaltaisesta vihasta. Antisemitismi, eli juutalaisvastaisuus, on ilmiö, joka elää edelleenkin. Tarkastele eräältä Internetin keskustelupalstalta löytynyttä rasistista ja juutalaisvastaista kannanottoa ja mieti, mitä tahtoisit vastata sen kirjoittajalle. Hello Shitbird, First let me introduce myself, I am the messenger of Adolf Hitler and the people. I run a local nazi party in my home town of approximately 50 members. Thanks tous there aren t any jews or nigger in our town. Now with my message. What the fuck your doing. NAZIS ARE KICK ASS! You are probably some stupid nigger! White people will rule the earth, we are the superior race. It is good that we kill the niggers, jews, nonprotestants, fuckin gays etc. They are the fuckin scum of the earth. We will rise up in another war to finish the job our grandfathers started and we will finally cleanse the world of the fuckin oddites. We ll burn their asses in our camps, and we ll be around for people like u too. White supremacy is the way. And so is socialism then we can finally silence fuckers like you. The Nazi party is coming again. FUCK YOU AND THE JEWS! HEIL HITLER! Love, Rich Löydetty eräältä Internetin keskustelupalstalta, joka kantoi nimeä Hate Mail. 26

27 Monistepohja 3: Ristikko Vihjeet: 1. juutalaisuuden keskuspaikka 2. Juutalaisten pyhä kirja on heprealainen 3. yhteisomistuksessa oleva tila 4. Käskyn tytär juhla 12-vuotiaille tytöille perustettu juutalaisvaltio 6. Toora eli 7. juutalaisten pyhä kokoontumispaikka 8. yhteys Jahven ja juutalaisen kansan välillä 9. liike, joka ajaa juutalaisvaltion perustamista 10. Tooraa täydentävä teos 11. suuri sovituspäivä 12. nimitys ateriasta, joka aloittaa pääsiäisen 27

28 Monistepohja 3: 1. J E R U S A L E M 2. R A A M A T T U 3. K I B B U T S I 4. B A T M I T Z V A 5. I S R A E L 6. L A K I 7. S Y N A G O G A 8. L I I T T O 9. S I O N I S M I 10. T A L M U D 11. J O M K I P P U R 12. S E D E R 28

29 Taustamateriaali 1: Kohti itsenäistä Israelia Ensimmäinen aliya (muuttoliike Jerusalemiin), enimmäkseen Venäjältä 1897 Ensimmäinen siionistikongressi Baselissa Toinen aliya, pääasiassa Puolasta ja Venäjältä, josta saapuivat mm. Venäjän epäonnistuneeseen vallankumoukseen pettyneet. Monet olivat kiihkeitä siionisteja ja sosialisteja joukossa monia maan tulevista ideologeista ja johtajista, mm. David Ben-Gurion (juutalaisvaltion ensimmäinen pääministeri) 1909 Ensimmäinen kibbutsi Degania perustetaan Kinneretin rannalle. Ensimmäinen juutalainen moderni kaupunki Tel Aviv perustetaan Hadassah, naisten siionistinen organisaatio perustetaan New Yorkissa; ottaa huolekseen mm. terveyspalveluiden organisoimisen Palestiinassa Balfourin julistus Palestiina Britannian mandaattina Kolmas aliya, enimmäkseen Venäjältä 1920 Haganah, juutalaisten armeija perustetaan Neljäs aliya, enimmäkseen Puolasta 1925 Jerusalemin heprealainen yliopisto avataan Scopus-vuorella Viides aliya, enimmäkseen Saksasta 1939 Haganan alaosasto Aliya Bet perustetaan organisoimaan laitonta maahanmuuttoa Palestiinaan Juutalaisten maahanmuuttoa aletaan rajoittaa toinen maailmansota; juutalaisvainot Aliya Bet organisoi 65 kuljetusta, joiden mukana saapuu juutalaista Euroopan ja Pohjois-Afrikan satamista Palestiinaan Exodus-laiva, jossa matkustajaa, lähtee Ranskasta kohti Palestiinaa. Pitkällisten yhteenottojen jälkeen laiva palautetaan Haifan liepeiltä Saksaan. Tiedostusvälineet seuraavat tilanteen kehittymistä intensiivisesti; britit muuttavat politiikkaansa. Laittomat Palestiinaa pyrkivät siirtolaiset viedään Kyprokselle leireille; heitä ei enää palauteta Eurooppaan brittiläisen mandaatin aika päättyy14. 5., Israelin valtio julistetaan itsenäiseksi viisi arabimaata hyökkää Israeliin15. 5.; itsenäisyyssota alkaa heinäkuussa sota päättyy; Jerusalem on jakaantunut Jordanian ja Israelin alueiksi voimakas maahanmuutto Euroopasta ja arabimaista käynnistyy Suezin kriisi 1967 Kuuden päivän sota; Jerusalem jälleen kokonaan Israelin alueella Yom Kippur -sota 1979 Israelin ja Egyptin rauhansopimus 1982 Israel vetäytyy Siinailta operaatio Moses: muodostetaan ilmasilta Etiopian juutalaisten muuttamiseksi Israeliin intifada alkaa Neuvostoliiton juutalaisten laajamittainen maahanmuutto alkaa Irak iskee Israeliin Scud-ohjuksilla (Persianlahden sota); operaatio Salomon, ilmasilta Etiopian juutalaisille käynnistetään Israelin ja Jordanian rauhansopimus; palestiinalaisille itsehallinto Gazassa ja Jerikossa. Rabin, Peres ja Arafat saavat Nobelin rauhanpalkinnon Palestiinalaisten laajennettu itsehallinto Gazassa ja Länsirannalla 2004 Jasser Arafat kuolee. 29

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15 Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken Abrahamilaisia uskontoja Juutalaisuus Kristinusko Islam Jumala Kaikilla kolmella on yksi jumala Jumala Kaikkivaltias Luojajumala Juutalaisuus ja islam Juutalaisilla

Lisätiedot

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia)

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) TAVOITTEET tapoihimme, lakeihimme jne. ymmärtää, että erilaiset uskonnot muissa kulttuureissa määrittävät niiden

Lisätiedot

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO?

MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? MIKÄ TAI MITÄ ON USKONTO? Uskonto voidaan määritellä monella eri tavalla... Mitkä asiat tekevät jostain ilmiöstä uskonnon? Onko jotain asiaa, joka olisi yhteinen kaikille uskonnoille? Uskontoja voidaan

Lisätiedot

JUUTALAISUUDEN TÄRKEÄT KÄSITTEET:

JUUTALAISUUDEN TÄRKEÄT KÄSITTEET: JUUTALAISUUS AP Juutalaisuus syntyi 1200-luvulla ekr Lähi-idässä. Juutalaisuuden syntyyn ovat vaikuttaneet kantaisä Abraham ja juutalaisten johtajana toiminut Mooses. Juutalaisuus on monoteistinen uskonto

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

PERIMMÄISIIN KYSYMYKSIIN

PERIMMÄISIIN KYSYMYKSIIN JOHDANTO USKONTOON USKONTO ILMIÖNÄ Koska uskontoa on vaikea määritellä, tyydytään usein siihen, että mainitaan uskonnon kolme keskeisintä piirrettä: 1. Uskontoon liittyy käsitys YLILUONNOLLISESTA. Uskontoon

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena.

Mikkelissä islamin opetus järjestetään keskitetysti ja yhdysluokkaopetuksena. 13.4.6 Uskonto Islam Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Islamin perusteet. ja islamilainen arki. 12. lokakuuta 16

Islamin perusteet. ja islamilainen arki. 12. lokakuuta 16 Islamin perusteet ja islamilainen arki Luennoitsijasta Veijo Fiskaali Valtiotieteiden maisteri Käytännöllinen filosofia (tunnef.) Filosofian maisteri Uskontotiede (islamin synty) Uskonnondidaktiikan tohtoriopiskelija

Lisätiedot

Uskontojen maailmassa. Pelikortit ala- ja yläkouluun

Uskontojen maailmassa. Pelikortit ala- ja yläkouluun Uskontojen maailmassa Pelikortit ala- ja yläkouluun JOHDANTO Monikulttuuristuminen on nostanut esille tarpeen uudenlaiseen, käytännönläheiseen uskontodialogiseen keskusteluun ja oman taustansa tuntemiseen.

Lisätiedot

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT ORTODOKSINEN USKONTO

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT ORTODOKSINEN USKONTO Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

ISLAMILAINEN TERRORISMI. Monday, January 19, 15

ISLAMILAINEN TERRORISMI. Monday, January 19, 15 ISLAMILAINEN TERRORISMI WAHHABIITIT 1700-luvulla syntynyt islamilainen herätysliike Ihannoi ja pyrkii kohti profeetta Muhammadin aikaista elämää Saudi-arabialainen suuntaus Pyrkimys kehittää katolista

Lisätiedot

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

KULTAINEN SÄÄNTÖ KULTAINEN SÄÄNTÖ KULTAINEN SÄÄNTÖ

KULTAINEN SÄÄNTÖ KULTAINEN SÄÄNTÖ KULTAINEN SÄÄNTÖ KULTAINEN SÄÄNTÖ KULTAINEN SÄÄNTÖ KULTAINEN SÄÄNTÖ KRISHNA Intia, n. 2000 e.kr. Veda-kirjat, Bhagavad-Gita Tämä on kaiken todellisen vanhurskauden summa: Kohtele muita kuten tahtoisit heidän sinua kohtelevan.

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Islamin peruspilarit. Viisi asiaa, joita muslimit tekevät. 13. syyskuuta 16

Islamin peruspilarit. Viisi asiaa, joita muslimit tekevät. 13. syyskuuta 16 Islamin peruspilarit Viisi asiaa, joita muslimit tekevät Peruspilarit Uskontunnustus (Shahada) Rukous (Salat) Almut (Zakat) Paasto (Sawm) Pyhiinvaellus (Hajj) Peruspilarit Tapa selittää islamia: mitä muslimit

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, (1 Moos.17:7) Jumalan lupaukset Israelille

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä si

Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla tarkoitetaan yleensä uskoa jumalaan tai muuhun yliluonnolliseen, siihen turvautumista sekä si Kiinan tärkeimmät uskonnot: niiden historia, nykytila ja uskontojen välinen dialogi Paulos Huang 13.9.2011klo 10-12, 12, Helsinki pauloshuang@yahoo.com Uskonto -käsite 1. Uskonto, religio, religion Uskonnolla

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei.

Pakollisista kursseista UE3:a ei suositella tentittäväksi. Syventävät kurssit voi tenttiä, mutta soveltavia ei. Uskonto (UE) Uskonnon opetukseen kaikille yhteiset aihekokonaisuudet sisältyvät seuraavasti. Opetuksessa annetaan valmiuksia osallistua seurakuntien ja muiden uskonnollisten yhteisöjen toimintaan. Opetuksessa

Lisätiedot

Juutalaispoika lukemassa pyhää kirjaa: https://peda.net/oppimateriaalit/eoppi/verkkokauppa/e7lum/8-juutalaisuus

Juutalaispoika lukemassa pyhää kirjaa: https://peda.net/oppimateriaalit/eoppi/verkkokauppa/e7lum/8-juutalaisuus Juutalaisuus NV Juutalaisuus on Lähi-idässä 1200-luvulla ekr. syntynyt uskonto, jolla on noin 15 miljoonaa kannattajaa. Viisi miljoonaa heistä asuu Israelissa. Juutalaisuudella ei ole varsinaisesti perustajaa.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Juutalaisen uskon perusteet

Juutalaisen uskon perusteet 1 Juutalaisen uskon perusteet 1.oppituntti Isak Pensiev 4.4.2012 Shalom on hyvin tunnettu juutalaisen kielen sana. Se on myös hyvin tunnettu sana koko maailmassa. Mutta ei kukaan ajattele tarkkaan mitä

Lisätiedot

Juutalaisuuden juhlat. sekä kalenterin mukaan toistuvat että ihmisen elämänkaareen liittyvät

Juutalaisuuden juhlat. sekä kalenterin mukaan toistuvat että ihmisen elämänkaareen liittyvät Juutalaisuuden juhlat sekä kalenterin mukaan toistuvat että ihmisen elämänkaareen liittyvät 1. Juutalainen kalenteri 2. Sapatti 3. Tärkeimmät vuotuisjuhlat - Rosh hasana - Jom kippur - Sukkot - Hanukka

Lisätiedot

Opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9

Opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 Ortodoksinen uskonto HUOM!! Vantaan eri koulujen käytäntö koulujen/ alueiden opetussuunnitelmia laadittaessa on riemunkirjavaa Joillakin kouluilla opetussuunnitelmaa laadittaessa ja kirjoitettaessa toistetaan

Lisätiedot

Islamien synnyt. ja muodot. 11. toukokuuta 17

Islamien synnyt. ja muodot. 11. toukokuuta 17 Islamien synnyt ja muodot Sisältö Uskonnollinen synty Eri muotojen synnyt ja mallit Tieteellinen synty Islam Uskonnollinen synty Profeetta Muhammad 570-632/633 Tärkeät vuodet: 610 Alku 622 Mekasta Yathribiin

Lisätiedot

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

USKONTO Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi USKONTO Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on perehdyttää opiskelija omaan uskontoonsa, sen kulttuuriperintöön sekä uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin

Lisätiedot

Islam TT. Islamin levinneisyys. Synty

Islam TT. Islamin levinneisyys. Synty Islam TT Islamin levinneisyys Islamin usko lähti alun perin leviämään Arabian niemimaalta, kun profeetta Muhammed perusti uskonnon.islamin usko on levinnyt Aasian eteläosiin Indonesiaan ja Malesiaan. Islamin

Lisätiedot

Perusopetuksen muiden uskontojen (islamin) opetussuunnitelma

Perusopetuksen muiden uskontojen (islamin) opetussuunnitelma 1 Lanula 14.6.2007 Perusopetuksen muiden uskontojen (islamin) opetussuunnitelma Islamin opetuksessa keskeistä on tutustuttaa oppilas monipuolisesti islamin uskontoon ja vahvistaa hänen islamilaista identiteettiään.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO USKONTO Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Uskontoa käsitellään yhtenä inhimillisen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

JOHDANTO USKONTOON SUURET MAAILMANUSKONNOT HINDULAISUUS USKONTO ILMIÖNÄ

JOHDANTO USKONTOON SUURET MAAILMANUSKONNOT HINDULAISUUS USKONTO ILMIÖNÄ JOHDANTO USKONTOON USKONTO ILMIÖNÄ Koska uskontoa on vaikea määritellä, tyydytään usein siihen, että mainitaan uskonnon kolme keskeisintä piirrettä: 1. Uskontoon liittyy käsitys yliluonnollisesta. 2. Uskontoon

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Uskontojen maailmassa

Uskontojen maailmassa Uskontojen maailmassa Pelikortit varhaiskasvatukseen JOHDANTO 2 Monikulttuuristuminen on nostanut esille tarpeen uudenlaiseen, käytännönläheiseen uskontodialogiseen keskusteluun ja oman taustansa tuntemiseen.

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

ORTODOKSINEN USKONTO LUOKAT 1-2

ORTODOKSINEN USKONTO LUOKAT 1-2 ORTODOKSINEN USKONTO 176 LUOKAT 1-2 : oppilaan ortodoksinen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen; ortodoksiseen kirkkovuoteen, sakramentteihin, kristillisiin peruskäsitteisiin ja oman seurakunnan

Lisätiedot

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa

ISMAEL SYNTYY. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ISMAEL SYNTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Mamren tammistossa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Lapsen oikeus fyysiseen koskemattomuuteen pyöreän pöydän keskustelu ympärileikkauksista

Lapsen oikeus fyysiseen koskemattomuuteen pyöreän pöydän keskustelu ympärileikkauksista Lapsen oikeus fyysiseen koskemattomuuteen pyöreän pöydän keskustelu ympärileikkauksista Tyttöjen ympärileikkaus ja poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus kulttuurisesta näkökulmasta FT Sylvia Akar,

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita

Katolinen rukousnauha eli ruusukko muodostuu krusifiksista, helmen johdannosta ja viidestä kymmenen helmen kymmeniköstä eli dekadista, joita Katolinen kirkko Katolinen kirkko eli roomalaiskatolinen kirkko on kristikunnan suurin kirkko, jonka jäsenmäärä on maailmanlaajuisesti suurin piirtein 1,25 miljardia. Puolet katolisen kirkon jäsenistä

Lisätiedot

opettaja Isak Penzev 4.10.2012

opettaja Isak Penzev 4.10.2012 1 Herran juhlat 4: Shemini Atzeret - Simchat Toora opettaja Isak Penzev 4.10.2012 Shalom, hyvät ystävät. Jatkamme oppituntia, jonka aiheena haluan käsitellä Herran juhlia. Olemme edelleen 3. Mooseksenkirjassa

Lisätiedot

USKONTOTIETEEN UUDEN TUTKINTORAKENTEEN MUKAISISTA OPINTOJAKSOISTA JA NIIDEN TENTTIMISESTÄ VASTAAVAT HENKILÖT LUKUVUONNA

USKONTOTIETEEN UUDEN TUTKINTORAKENTEEN MUKAISISTA OPINTOJAKSOISTA JA NIIDEN TENTTIMISESTÄ VASTAAVAT HENKILÖT LUKUVUONNA USKONTOTIETEEN UUDEN TUTKINTORAKENTEEN MUKAISISTA OPINTOJAKSOISTA JA NIIDEN TENTTIMISESTÄ VASTAAVAT HENKILÖT LUKUVUONNA 2005 2006 TEOLOGINEN TIEDEKUNTA Perusopinnot Ust111 Uskontotieteen perusteet: Elisa

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta 1. Uskon puolustus Jyväskylän Vapaaseurakunta 2. Sisältö Klo 12-13.30 Timo K: 1) Katsaus ateismiin ja uusateismiin 2) Mitä meiltä kysytään? Mitä vastamme kysymyksiin? *Miksi on kärsimystä, jos Jumala on

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

- Valitse oheisesta listasta tai oman kiinnostuksesi mukaan maailmanuskontoihin liittyvä aihe/kysymys. Hyväksytä aihe opettajalla.

- Valitse oheisesta listasta tai oman kiinnostuksesi mukaan maailmanuskontoihin liittyvä aihe/kysymys. Hyväksytä aihe opettajalla. Maailmanuskonnot Itsenäinen tehtävä Ohjeet: - Valitse oheisesta listasta tai oman kiinnostuksesi mukaan maailmanuskontoihin liittyvä aihe/kysymys. Hyväksytä aihe opettajalla. - Selvitä kirjallisuuden,

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

5.15 Uskonto. Opetuksen tavoitteet

5.15 Uskonto. Opetuksen tavoitteet 5.15 Uskonto Uskonnonopetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän yleissivistyksen muodostumista. Uskonnonopetuksessa tutustutaan uskontoihin ja uskonnollisuuden ilmenemismuotoihin

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas herää mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan. Oppilas

Lisätiedot

KORAANIN KEHITYS. Syntykertomuksia ja historiaa. Tuesday, December 9, 14

KORAANIN KEHITYS. Syntykertomuksia ja historiaa. Tuesday, December 9, 14 KORAANIN KEHITYS Syntykertomuksia ja historiaa Perinteinen uskonnollinen käsitys Taivaassa on Jumalalla taivaallinen Koraani, josta maallinen on kopio Koraani tuli joko kerralla tai monessa osassa profeetta

Lisätiedot

7.2.7. USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

7.2.7. USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 7.2.7. USKONTO 167 EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO TAVOITTEET: : oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden sekä näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä; tutustuu

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT

7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT 7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO

ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO ARVIOINTIASTEIKOT VUOSILUOKALLE 6. UO TAKSONOMIATAULUKKO 6.lk. UO 6. luokka arvioitavat tavoitteet Etiikka T4, T8, T9, T10, T11 arvosanalle 5 Muistan yksittäisen kristillisen eettisen periaatteen. minulla

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Uskontojen maailmassa

Uskontojen maailmassa Uskontojen maailmassa Pelikortit ala- ja yläkouluun JOHDANTO Monikulttuuristuminen on nostanut esille tarpeen uudenlaiseen, käytännönläheiseen uskontodialogiseen keskusteluun ja oman taustansa tuntemiseen.

Lisätiedot

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä?

Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Haastattelututkimus: (2009) Miten lastentarhanopettaja ja koulunopettaja kohtaavat muslimilapsen ja hänen perheensä päiväkoti- ja kouluympäristössä? Hannele Karikoski, KT, yliopistonlehtori Oulun yliopisto

Lisätiedot

Terhi Utriainen HY, Maailmankulttuurien laitos

Terhi Utriainen HY, Maailmankulttuurien laitos Terhi Utriainen HY, Maailmankulttuurien laitos Uskontotiede Kuolema oman elämän keskellä ja omien arvojen mukaisesti Ars moriendi; kuolemisen taito? Monikulttuurisuuden haasteet: islam ja buddhalaisuus

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT

PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT Profetia: jumalallisiksi uskottujen viestien välittämistä ihmisille Kommunikaatioprosessi: lähettäjä (jumala tai jumalien kokous) viesti välittäjä (profeetta) vastaanottaja

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Sisällys. Johdanto... 11. I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17. 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18

Sisällys. Johdanto... 11. I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17. 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18 Sisällys Johdanto... 11 I Monikulttuurisuus ja maahanmuutto...17 1 Maastamuutto Suomesta ja maahanmuutto Suomeen... 18 Siirtolaisuus ja maastamuutto Suomesta... 18 Maahanmuutto Suomeen...23 Mitä monikulttuurisuus

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

6. Ortodoksinen kirkko

6. Ortodoksinen kirkko 6. Ortodoksinen kirkko Ortodoksinen kirkko syntyi kristinuskon jakautuessa vuonna 1054. Johtaja on patriarkka. Siihen kuuluu noin 270 miljoonaa kannattajaa. Suurin osa maailman ortodoksisista paikalliskirkoista

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei Sisällys Merkillinen johdatus 9 Uskomaton varjelus 14 Tunnelien kulttuuri 17 Alussa oli romahdus 21 Eiköhän se ole siinä 24 Pilkkaaminen 27 Kadotuksen tie 31 Mies rohkaisi mielensä 34 Isä kertoi perheelleen

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 9/24 Daniel Lähteet: Raamatut RK92 &RK33/38 &RK& KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty erikseen Raimo Auvinen 2013-2014

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka Kirkkovuosi Adventti aloittaa kirkkovuoden. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna ja sytytetään ensimmäinen kynttilä, toisena toinen, kolmantena kolmas ja neljäntenä neljäs kynttilä. Adventti, Adventus

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

ORTODOKSISET KIRKOT. Uskonto on täynnä mysteerejä

ORTODOKSISET KIRKOT. Uskonto on täynnä mysteerejä ORTODOKSISET KIRKOT Historia Uskonto on täynnä mysteerejä Ortodoksinen kirkko alkoi kehittyä Kreikassa ja Bysantissa omaksi suuntauksekseen. Syynä tähän olivat eri kieli eli kreikka ja kulttuuri, joka

Lisätiedot

BAABELIN (BABYLONIN) TORNI

BAABELIN (BABYLONIN) TORNI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) BAABELIN (BABYLONIN) TORNI Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sinearin maassa. Paikka on sama, johon

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto Matka Raamatun kastetilanteisiin Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto I Kristillinen kaste ja muut puhdistautumisrituaalit Puhdistautumisriitit tavallisia uskonnoissa Puhdistautumisriitti Ganges- virrassa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot