Bekämpningsmedel mot ogräs Aktiv substans: glyfosat 360 g/l (som ammoniumsalt) Preparattyp: SL Registreringsnummer: 1909

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Bekämpningsmedel mot ogräs Aktiv substans: glyfosat 360 g/l (som ammoniumsalt) Preparattyp: SL Registreringsnummer: 1909"

Transkriptio

1 L FINL/02S PPE Rikkakasvien torjuntaan Tehoaine: Valmistetyyppi: SL Rekisterinumero: 1909 glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin ammoniumsuolana) Varoitukset Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Suojainohjeet Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili). Bekämpningsmedel mot ogräs Aktiv substans: glyfosat 360 g/l (som ammoniumsalt) Preparattyp: SL Registreringsnummer: 1909 Varningar Töm ej i avloppet. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder. Skyddsanvisningar Vid hantering av preparatet bör kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. nitril) användas. UN ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., (GLYPHOSATE DIAMMONIUM) Nettopaino/Nettovolum: 20 L Rekisteröinnin haltija/registreringsinnehavare Syngenta Crop Protection A/S, Strandlodsvej 44, 2300 Kööpenhamina S/Köpenhamn S, Tanska/Danmark Valmistaja ja pakkaaja/tillverkare och förpackare Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Sveitsi/Schweiz Edustaja Suomessa/Representant i Finland Syngenta Crop Protection A/S, Loukkutie 4, Naantali/Nådendal, puh/tel

2 Käyttötarkoitus Rikkakasvien torjuntaan viljelysmailta, hedelmätarhoista, viljelemättömiltä alueilta ja metsänviljelyssä sekä puuvartisten kasvien hävittämiseen. Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. Varoitukset Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Käytön rajoitukset Varoaika rehuohra-, rehukaura- sekä rypsi- ja rapsiviljelyksillä 10 vrk. Käyttö leipäviljoilla ja siemenviljoilla ennen puintia on kielletty. Marjaviljelysten ruiskuttaminen on kielletty. Sivelymenetelmää ei saa käyttää vadelma- ja mesimarjaviljelyksillä eikä rönsyjen poistamiseen mansikkaviljelyksiltä. Marjastus ja sienestys on kielletty lehvästöruiskutusalueella käsittelystä vuoden loppuun. Käsiteltyjä viljan olkia ei saa käyttää eläinten rehuksi. Ympäristöhaittojen ehkäisy Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen. Suojainohjeet Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili). Käyttökohteet 1. Viljelysmaat ennen kevätkylvöä tai -istutusta tai sadonkorjuun jälkeen. 2. Viljapellot ennen suorakylvöä tai sen jälkeen. 3. Sokerijuurikas ennen taimettumista tai uusintakylvöä. 4. Juolavehnän torjunta rehuohra-, rehukaura-, rypsi- ja rapsiviljelyksiltä ennen puintia. 5. Viljapellot puinnin yhteydessä. 6. Kynnettävät nurmet. 7. Muokkaamaton kesanto. 8. Hedelmätarhat. 9. Viljelemättömät alueet. 10. Sivelykäsittelynä kasvukauden aikana viljelysmailta, monivuotisten kasvien alustoilta ja riviväleistä, viljelemättömiltä alueilta sekä metsänviljelyssä. 11. Metsänuudistusaloilla vesakontorjuntaan lehvästöruiskutuksena, kantokäsittelynä ja taskutuksena sekä ruohovartisten kasvien torjuntaan. 12. Hukkakauran torjunta muokkaamattomalla kesannolla ja viljelemättömillä alueilla. 2

3 Yleiset käyttöohjeet Valmiste vaikuttaa kasveihin ainoastaan vihreiden lehtien ja varsien kautta, joten rikkakasvien tulee olla hyvässä kasvussa, vihreitä ja riittävän kehittyneitä. Juolavehnässä tulee olla vähintään 3-4 vihreää lehteä (kasvusto cm korkeaa). Monivuotiset rikkayrtit torjutaan juuri ennen niiden kukintaa tai sen aikana, kuitenkin aina ennen rikkakasvien tuleentumista. Hukkakaura torjutaan viimeistään sen tullessa röyhylle. Voimakas kuivuus ennen ruiskutusta tai sade ruiskutuksen jälkeen voivat heikentää valmisteen tehoa. Valmisteen teho alkaa näkyä vrk:n kuluttua ruiskutuksesta. Maata ei saa muokata ennen ruiskutusta. Ruiskutuksen jälkeen maa voidaan kyntää tai muokata vasta, kun rikkakasvien väri on muuttunut punavioletiksi tai keltaiseksi, tavallisesti noin 2-4 viikon kuluttua ruiskutuksesta. Valmiste ei tehoa jäätyneessä kasvustossa. Halla ei kuitenkaan heikennä tehoa, jos ruiskutus tehdään sulaneeseen kasvustoon. Eri käyttökohteita koskevat käyttöohjeet ovat myyntipakkauksen taskussa erillisessä liitteessä. Huomautukset Vaarallista kaikille viljelykasveille ja lehtipuille sekä havupuille ennen vuosikasvainten puutumista. Ruiskutuksissa on varottava tuuliajoa ja sivelykäsittelyssä valmisteen joutumista kosketuksiin viljelykasvin kanssa (esim. valmistetta tippuu viljelykasvin päälle, sitä kulkeutuu viljelykasviin traktorin pyöristä tai jalkineista, sivelylaite koskettaa viljelykasvia). Valmistetta ei saa päästää puiden lehdille tai oksiin, sillä se vioittaa puuta myös lehdettömänä aikana. Lehtipuiden, ennen muuta haavan ja poppelin juuret voivat kasvaa yhteen viereisen, samaa lajia olevan puun kanssa. Sen vuoksi on kantokäsittelyssä ja taskutuksessa se vaara, että viereiset puut vioittuvat tai kuolevat. Ruiskutus viljoilla puinnin yhteydessä on sallittu ainoastaan tarkoitukseen kehitetyillä laitteilla niiden käyttöohjeita noudattaen. Laitteiden kuntoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Puimurin alle asennettavista, samoin kuin sivelykäsittelyyn soveltuvista laitteista saa tietoja maahantuojilta. Jos metsänviljelyssä käytetään valmistetta alueella, jolla kasvaa marjoja tai sieniä, tulee käsitelty alue merkitä tauluin, joissa kerrotaan käsittelyajankohta, valmisteen nimi ja ruiskuttajan yhteystiedot sekä merkintä: Marjastus ja sienestys on kielletty käsittelystä vuoden loppuun. Lisäksi alueen merkitsemiseen voidaan käyttää tarkoitukseen soveltuvia nauhoja. Mikäli käsitellään vadelmaa kasvavia aloja, tulee käsittely suorittaa hyvissä ajoin ennen marjojen kypsymistä. Valmiste voi syövyttää galvanoitua metallia. Metallin syöpyessä syntyy herkästi syttyvää kaasua. Galvanoidussa astiassa tai säiliössä ei valmistetta saa sekoittaa, varastoida eikä siitä ruiskuttaa. Alin varastoimislämpötila 0 C. Sekoitettavuus Valmistetta ei saa sekoittaa muihin kasvinsuojeluaineisiin. Käyttökohteissa, joissa kiinniteaineen käyttö on mahdollista, sitä voidaan lisätä 0,5 l/ l vettä/ha. Kantokäsittelyssä voidaan käyttää väri- ja jäätymisenestoainetta. Evira on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena Vastuuklausuuli Syngenta Crop Protection A/S vastaa siitä, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan viranomaisille ilmoitetun mukaista. Valmistaja ei vastaa valmisteen vaikutuksista poikkeavissa olosuhteissa tai väärin käytettynä tai jos tuotetta on käytetty virheellisesti tehdyn varastoinnin jälkeen. Sääolot, kasvuston ja maan kunto, lajikeominaisuudet, resistenssi yms. seikat vaikuttavat torjunnan onnistumiseen. Lisätietoja tuotteesta osoitteessa 3 Rekisteröidyt tavaramerkit Syngenta Group Company: Touchdown

4 KÄYTTÖOHJE Lue aina ensin yleiset käyttöohjeet, käytön rajoitukset ja huomautukset valmisteen myyntipäällystekstistä ennen kuin ryhdyt käyttämään valmistetta. VILJELYSMAAT, HEDELMÄTARHAT JA VILJELEMÄTTÖMÄT ALUEET Viljapellot ja muut viljelysmaat Ennen kevätkylvöä tai-istutusta Ruiskutus tehdään, kun juolavehnässä on vähintään 3 lehteä. Käyttömäärä 3 l/ha l/ha vettä. Jos hävitettävänä on huonosti talvehtinut syysvilja ja/tai vastataimettuneet rikkayrtit, lohko ruiskutetaan kasvun alettua, kun kasvupisteet ovat vihreät. Käyttömäärä 1,5 l/ha + 0,5 l/ha kiinnitettä l/ha vettä. Kevätkäsittelyn teho juolavehnään ei ole yhtä hyvä kuin syysruiskutuksen. Mikäli käsitelty lohko muokataan, tulee väli ruiskutukseen olla vähintään 7 päivää. Jos lohkolla on pääasiassa vain yksivuotisia rikkakasveja, voidaan muokkaus tehdä 2 päivän kuluttua. Sadonkorjuun jälkeen Käsittelyajankohta: Elo-syyskuu. Rikkakasveja peittävät oljet ja muut puintijätteet on ensin poistettava tai levitettävä peltoon, jotta rikkakasvien, etenkin juolavehnän versot saavat valoa ja ruiskutettaessa kasvinsuojeluainetta. Olkien silppuamista voidaan suositella ainoastaan puitaessa lyhytkortista viljaa aikaisin elokuussa (vrt. yleiset käyttöohjeet). Juolavehnä: Käyttömäärä: 3-4 l/ha l/ha vettä. Alempi käyttömäärä voidaan valita, kun ruiskutusolot ovat hyvät ja juolavehnää on vähän tai kohtalaisesti. Rikkayrtit: Esim. leskenlehti, peltovalvatti, pelto-ohdake, peltopähkämö. Käyttömäärä: 6-8 l/ha l/ha vettä. Viljapellot ennen suorakylvöä tai sen jälkeen Ruiskutus tehdään ennen suorakylvöä tai viimeistään 2 vrk kylvön jälkeen. Oljet ja muut kasvijätteet on poistettava ennen käsittelyä. Ruiskutettaessa viljan kylvön jälkeen on viljan vioittumisen välttämiseksi tärkeää, että siemenet ovat maan peitossa. Juolavehnä ja muut monivuotiset rikkakasvit: Käyttömäärä 3 l/ha l/ha vettä. Vastataimettuneet rikkakasvit: Käyttömäärä 1,5 l/ha + 0,5 l/ha kiinnitettä l/ha vettä. Sokerijuurikas ennen taimettumista tai uusintakylvöä Rikkakasvien torjuntaruiskutus tehdään 2-3 vrk sokerijuurikkaan kylvön jälkeen, kuitenkin ennen sen taimettumista. Ruiskutettaessa on taimien vioittumisriskin välttämiseksi tärkeää, että siemenet ovat kunnolla maan peitossa niin, ettei ruiskute osu niihin. Hallan tms. vioituksen vuoksi uudelleenkylvettävä sokerijuurikaspelto ruiskutetaan ennen kylvöä. Siemenrikkakasvit ennen sokerijuurikkaan taimettumista: Käyttömäärä 1,0-1,5 l/ha + 0,5 l/ha kiinnitettä l/ha vettä. Vioittuneet sokerijuurikkaan taimet ennen uusintakylvöä: Käyttömäärä 2,0 l/ha l/ha vettä. Juolavehnän torjunta rehuohra-, rehukaura-, rypsi- ja rapsiviljelyksiltä ennen puintia Käsittely tehdään tuleentuneeseen kasvustoon vähintään 10 vrk ennen puintia. Ruiskutushetkellä viljan jyvien kosteuden on oltava alle 30 %. Käsittelyä ei saa tehdä siemenviljalle. Käyttömäärä on 2-3 l/ha l/ha vettä. 4

5 Alinta käyttömäärää suositellaan vain vähäisen juolavehnäsaastunnan torjuntaan hyvissä ruiskutusoloissa ja hyväkuntoisella kasvinsuojeluruiskulla ruiskutettaessa. Juolavehnän torjunta viljoilla puinnin yhteydessä Ruiskutus voidaan tehdä puimurin alle asennettavalla laitteella välittömästi viljan leikkuun jälkeen. Tyydyttävän tuloksen saavuttaminen edellyttää, että rikkakasveissa on leikkuun jälkeen vihreitä, terveitä osia, joista aine pääsee kasviin. Jotta juolavehnäkasvustoon saataisiin riittävästi kasvinsuojeluainetta, puidessa on pyrittävä mahdollisimman korkeaan sänkeen. Menetelmää ei pidä käyttää puitaessa lakoontunutta viljaa. Sade ruiskutuksen jälkeen sekä voimakas kuivuus ruiskutusaikana voivat heikentää tehoa. Käyttömäärä on 3 l/ha + vettä l/ha. Kynnettävät nurmet Käsittelyajankohta: Heinä-syyskuu. Viimeisen sadonkorjuun tai laiduntamisen lopetuksen jälkeen juolavehnän ja heinän on annettava kasvaa kunnes niissä on 3-4 vihreää lehteä (vrt. yleiset käyttöohjeet). Juolavehnä: Käyttömäärä: 3-4 l/ha l/ha vettä. Alempi käyttömäärä voidaan valita, kun ruiskutusolot ovat hyvät ja juolavehnää on vähän tai kohtalaisesti. Rikkayrtit: Käyttömäärä on 6-8 l/ha l/ha vettä. Muokkaamaton kesanto ja viljelemättömät alueet Käsittelyajankohta: Juolavehnä ja muut monivuotiset rikkakasvit heinä-elokuussa ja hukkakaura viimeistään viimeistään sen tullessa röyhylle. Kesantoa ei saa muokata ennen käsittelyä. Syksyllä kynnetty maa voidaan tasausäestää varhain keväällä ja ruiskuttaa aikaisintaan heinäkuun loppupuolella. Torjunta-ajankohta tulee valita valtarikkakasvien kehitysasteen perusteella (vrt. yleiset käyttöohjeet). Juolavehnä: Käyttömäärä: 3-4 l/ha l/ha vettä. Rikkayrtit: Käyttömäärä: 6-8 l/ha l/ha vettä. Hukkakaura: Käyttömäärä: Kesannossa ja viljelemättömillä alueilla 2-3 l/ha l/ha vettä. Hedelmätarhat Torjunta-ajankohta tulee valita valtarikkakasvien kehitysasteen perusteella (vrt. yleiset käyttöohjeet). Hedelmäpuiden alustat ja rivivälit voidaan ruiskuttaa aikaisintaan 4 vuoden kuluttua puiden istutuksesta. Rikkakasveja peittävä aines on poistettava ennen käsittelyä. Runko- ja tyvivesat on poistettava vähintään viikkoa ennen käsittelyä. Juolavehnä: Käyttömäärä 4 l/ha l/ha vettä. Rikkayrtit: Käyttömäärä 6-8 l/ha l/ha vettä. SIVELYKÄSITTELY KASVUKAUDEN AIKANA Käyttökohteet: Viljelysmaat (sokerijuurikas-, lanttu-, porkkana-, punajuurikas- ja mansikkaviljelykset, monivuotisten kasvien alustat, laitumet, peltojen metsitysalat ja heinittyvät istutusalat) ja viljelemättömät alueet. Käytön rajoitukset: Sivelymenetelmää ei saa käyttää vadelma- ja mesimarjaviljelyksillä eikä rönsyjen poistamiseen mansikkaviljelyksiltä. Rikkakasvien sivelykäsittely on paikallaan silloin, kun muut torjuntatoimenpiteet ovat epäonnistuneet tai niitä ei ole pystytty tekemään. Menetelmä soveltuu parhaiten korkeiden rikkakasvien, kuten savikan, rypsin, ohdakkeen ja valvatin torjuntaan. Käsittely tehdään joko traktoriin liitetyllä tai käsikäyttöisellä erikoislaitteella, jolla käyttöväkevyyteen laimennettua liuosta sivellään viljelykasveja vähintään 15 cm korkeampien rikkakasvien lehdille. Ajonopeus traktorilla on korkeintaan 5 km/h. 5

6 Valmiste tehoaa vain niihin rikkakasveihin, joita laite koskettaa. Käsittelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta, sillä valmiste tuhoaa kaikki viljelykasvit, joiden kanssa se pääsee kosketuksiin. Viljelykasvustoja korkeammat rikkakasvit ja monivuotisen kasvien alustat ja rivivälit Käyttöväkevyys on % veteen laimennettuna. Sivelylaitetta kuljetetaan viljelykasvustoa korkeampien rikkakasvien yläpuolella siten, että se koskettaa rikkakasveja. Rikkakasvien tulee olla käsittelyn aikana vähintään 15 cm korkeampia kuin viljelykasvit. Tiheässä rikkakasvustossa laitteella voidaan ajaa edestakaisin ja käsittely voidaan uusia tarpeen mukaan kasvukauden aikana. Mansikkaviljelyksillä emotaimet tuhoutuvat, jos valmistetta joutuu rönsyille. Puiden taimien ympäriltä rikkakasvusto sivellään tarkoitukseen sopivalla sivelylaitteella ulospäin suuntautuvin vedoin varoen kosketusta taimiin. Viljelemättömät alueet Käyttöväkevyys: % veteen laimennettuna. Sivelykäsittelyllä voidaan hävittää ruohomainen kasvillisuus joutoalueilta kuten esim. tiealueilta, pientareilta ja rakenteiden ympäriltä. Rikkakasvien on oltava vähintään 10 cm korkeita. METSÄNVILJELY Käytetään vesakontorjuntaan lehvästöruiskutuksena, kantokäsittelynä ja taskutuksena sekä ruoho-vartisten kasvien torjuntaan. Pellon metsitys: ks. kohta Muokkaamaton kesanto ja viljelemättömät alueet. Lehvästöruiskutus Käsittelyajankohta on heinä-syyskuussa ja käyttömäärä 2-3 l /ha l/ha vettä. Ruiskutus tehdään havupuutaimikoissa vuosikasvainten puuduttua yleensä elokuussa tai ennen taimien istutusta heinäkuun alusta alkaen. Kantokäsittely Käsittelyajankohta on kaikkina vuodenaikoina heti kaadon yhteydessä, paitsi ei keväällä ns. mahlan aikana. Käyttöväkevyys on %. Laimennos tehdään vedellä, ja siihen lisätään väri- ja jäätymisenestoainetta. Suurinta käyttöväkevyyttä suositellaan reheväkasvuisilla mailla. Taskutus Käsittelyajankohta on puiden runkojen ollessa sulia, paitsi mahlan virtauksen aikana. Käyttöväkevyys on % veteen laimennettuna. Suurinta käyttöväkevyyttä käytetään kylmänä vuoden aikana. Ruohovartisten rikkakasvien torjunta Ruiskutus tehdään yleensä ennen istutusta tehon kannalta sopivana ajankohtana (ks. yleiset käyttöohjeet). Jos ruiskutus tehdään istutuksen jälkeen, taimet on suojattava. Ruiskutuksen asemasta voidaan käyttää myös sivelykäsittelyä (ks. kohta sivelykäsittely kasvukauden aikana). Käyttömäärä on kokoalakäsittelynä 4-6 l/ha l/ha vettä. Kaistalekäsittelyssä ainemenekki on noin puolet ja laikkukäsittelyssä noin 1/4 koko-alakäsittelyn ainemenekistä. Istutusvuotta seuraavana vuonna ja sen jälkeen ruiskutus tehdään havupuun taimia suojaamatta niiden vuosikasvainten puuduttua. Käsittelyajankohta on elo-syyskuussa ja käyttömäärä: 3 l/ha l/ha vettä. 6

7 Användningsändamål För bekämpning av ogräs på odlingsmarker, i fruktträdgårdar och på icke odlade områden, i skogsodlingar samt för bekämpning av växter med förvedad stam. För att undvika risker för människor och miljö, följ bruksanvisningen. Varningar Töm ej i avloppet. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel eller djurfoder. Begränsningar i användningen Karenstid i foderkorn, foderhavre samt i rybs- och rapsodlingar 10 dygn. Användning före tröskning i odlingar av brödsäd och utsädesproduktion är förbjuden. Besprutning av bärodlingar är förbjuden. Avstrykningsmetoden får inte användas i hallon- och åkerbärsodlingar eller för avlägsnande av revor i jordgubbsodlingar. Plockning av bär och svamp är förbjuden till årets slut på områden som har besprutats mot sly. Halm från behandlad spannmål får inte användas som foder för djur. Förebyggande av skador på miljön Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder. Vid sprutning av områden som är begränsade till vattendrag ska ett skyddsavstånd på 3 m från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer. Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutrengöringsvätska får inte släppas ut i vattendrag. Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel förs till en insamlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation. Skyddsanvisningar Vid hantering av preparatet bör kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. nitril) användas. Användningsändamål 1. Odlingsmarker före vårsådd eller plantering, eller efter skörd. 2. Odlingar av säd före eller efter direktsådd. 3. Sockerbeta före uppkomst eller omsådd. 4. Bekämpning av kvickrot före tröskningen i odlingar av foderkorn, foderhavre, rybs och raps. 5. Odlingar av säd i samband med skördetröskningen. 6. Vallbrott. 7. Grönträda och övrig obearbetad träda. 8. Fruktträdgårdar. 9. Icke odlade områden. 10. Som avstrykningsmedel under växtperioden på odlingsmarker, mångåriga växters underlag och radmellanrum, på icke odlade områden samt vid skogsodling. 11. Besprutning, stubbehandling och fickning vid slybekämpning på skogsförnyelseytor samt bekämpning av ört- och gräsväxter. 12. Bekämpning av flyghavre på obearbetad träda och icke odlade områden. 7

8 Allmän bruksanvisning Preparatet har effekt endast genom växternas gröna blad och stammar, varför ogräsen bör vara vid god tillväxt, gröna och tillräckligt utvecklade. Kvickroten bör ha minst 3-4 gröna blad (10-15 cm hög växtlighet). Fleråriga örtogräs bekämpas strax före blomningen eller under blomningen, dock alltid innan ogräsen börjat vissna. Flyghavre bekämpas senast då den går i vippa. Kraftig torka före besprutningen eller regn efter besprutningen kan försvaga effekten. Effekten av medlet börjar synas inom två veckor efter besprutningen. Marken får inte bearbetas före besprutningen. Efter besprutningen kan marken plöjas eller bearbetas först då ogräsen har färgats rödvioletta eller gula, vanligtvis ca 2-4 veckor efter besprutningen. Preparatet har ingen verkan i frusen växtlighet. Frost försvagar dock ej effekten, om besprutningen görs i tinat växtbestånd. Bruksanvisning gällande olika användningsändamål finns som en skild bilaga i försäljningsförpackningens ficka. Anmärkningar Farligt för alla odlingsväxter och lövträd samt för barrträd före förvedning av årsskotten. Man bör akta sig för vinddrift vid besprutning och att medlet hamnar på odlingsväxten (t.ex. om preparatet droppar på odlingsväxten, det transporteras från traktorhjulen eller skodon, avstrykaren rör vid odlingsväxten). Preparatet får inte hamna på trädens blad eller grenar, då det skadar träd också då dessa saknar blad. Rötter av lövträd, framför allt rötter av asp och poppel kan växa ihop med nära stående träd av samma slag. Därför finns risk att nära stående träd skadas eller dör vid stubbehandling eller fickning. Besprutning i spannmål i samband med skördetröskningen får göras enbart med anordningar som utvecklats för ändamålet och med iakttagande av dessa anordningars bruksanvisningar. Man bör fästa speciell uppmärksamhet vid anordningarnas skick. Uppgifter om anordningar, som monteras till skördetröskan, samt om anordningar, som lämpar sig för avstrykningsbehandling, fås från importören. Ifall att preparatet används inom skogsbruk, där det växer bär och svampar, bör det behandlade området märkas ut med tavlor, där det framgår behandlingstidpunkt, preparatets namn och kontaktuppgifterna på den som utfört besprutningen samt texten: Bär- och svampplockning är förbjudet från behandlingen till årets slut. Dessutom kan man för att märka ut området använda för ändamålet lämpliga band. Ifall att man behandlar områden där det växer hallon, bör behandlingen utföras i god tid innan bären mognar. Preparatet kan fräta galvaniserad metall. Om metallen fräts bildas lättantändlig gas. Preparatet får inte blandas i, lagras i eller sprutas från galvaniserade kärl. Omskakas före användning. Lägsta förvaringstemperatur 0 C. Blandbarhet Preparatet får ej blandas med andra bekämpningsmedel. I användningsområden där vätmedel kan användas, kan det tillsättas 0,5 l till liter vatten/ha. Vid stubbehandling kan färgmedel eller medel mot tillfrysning användas. Evira har godkänt preparatet att användas som växtskyddsmedel Ansvarsklausul Syngenta Crop Protection A/S är ansvarig för att produkten har den sammansättning, som är anmäld till myndigheterna, såvida den finns i originalförpackning, lagras och används enligt etikett. Syngenta fråntar sig allt ansvar för produktens effekt samt skador, även följdskador, som uppstått genom felaktig lagring och användningssätt. Var uppmärksam på att faktorer såsom väder, markförhållanden, sorter, resistens, behandlingsteknik kan påverka produktens effekt. För mer information om produkten Registrerade varumärken se vår hemsida 8 Syngenta Group Company: Touchdown

9 BRUKSANVISNING Läs alltid först den allmänna bruksanvisningen, begränsningarna i användningen och anmärkningarna innan du använder preparatet. ODLINGSMARKER, FRUKTTRÄDGÅRDAR OCH ICKE ODLADE OMRÅDEN Sädesfält och andra odlingsmarker Före vårsådd eller -plantering: Besprutningen utförs när kvickroten har minst 3 blad. Bruksmängd 3 l/ha l/ha vatten. Om det gäller att bekämpa höstsäd som har övervintrat dåligt och/eller örtogräs som har nyss kommit upp, besprutas skiftet då tillväxten har börjat och växtpunkterna är gröna. Bruksmängd 1,5 l/ha + 0,5 l/ha vätmedel l/ha vatten. Vårbehandlingen har inte lika god effekt mot kvickrot som höstbehandlingen. Ifall skiftet skall bearbetas, bör mellanrum till behandlingen vara minst 7 dagar. Om skiftet har huvudsakligen ettåriga ogräs, kan bearbetningen ske efter 2 dygn. Efter skörd: Behandlingstid: Augusti-september. Halm och andra skörderester som täcker ogräsen skall avlägsnas före besprutningen eller spridas ut över åkern, så att ogräsen, särskilt kvickrotsskotten får ljus och träffas av växtskyddsmedlet vid besprutningen. Hackning av halmen kan rekommenderas endast vid tröskning av säd med kort strå tidigt i augusti (se också den allmänna bruksanvisningen). Kvickrot: Bruksmängd 3-4 l/ha l/ha vatten. Mindre bruksmängden kan väljas när sprutförhållandena är goda och mängden av kvickrot är liten eller måttlig. Örtogräs (t.ex. hästhov, åkertistel, mjölktistel, knölsyska): Bruksmängd 6-8 l/ha l/ha vatten. Sädesfält före eller efter direktsådd: Besprutningen utförs före direktsådd eller senast 2 dygn efter sådden. Halm och andra skörderester skall avlägsnas före behandlingen. Vid behandling efter sådd är det viktigt att fröna (kärnorna) är täckta med jord för att undgå skador på säden. Kvickrot och andra fleråriga ogräs: Bruksmängd 3 l/ha l/ha vatten. Ogräs som nyss kommit upp: Bruksmängd 1,5 l/ha + 0,5 l/ha vätmedel l/ha vatten. Bekämpning av kvickrot före tröskning i odlingar av foderkorn, foderhavre, rybs och raps: Behandlingen utförs i moget bestånd minst 10 dygn före tröskningen. Vid besprutningsögonblicket bör spannmålens fuktighet vara lägre än 30 %. Behandlingen får inte utföras i utsädesodlingar. Bruksmängd: 3-4 l/ha l/ha vatten. Mindre bruksmängden kan väljas när sprutförhållandena är goda och mängden av kvickrot är liten eller måttlig. Den lägsta bruksmängden rekommenderas endast vid bekämpning på åkrar med litet kvickrot under goda sprutförhållanden och med en sprututrustning som är i gott skick. Sockerbeta före uppkomst eller omsådd Besprutningen mot ogräs utförs 2-3 dygn efter sockerbetans sådd, men före uppkomst. För att undvika skador för plantor är det viktigt, att frön omsorgsfullt myllas in så att de inte träffas av sprutlösningen. Sockerbetsfält, som på grund av frost eller dylika skador sås om bör besprutas före omsådd. Fröogräs före sockerbetans uppkomst: Bruksmängd: 1,0-1,5 l/ha + 0,5 l/ha vätmedel l/ha vatten. Skadade sockerbetsplantor före omsådd: Bruksmängd: 2,0 l/ha l/ha vatten. 9

10 Bekämpning av kvickrot i sädesfält i samband med skördetröskning Med sprutredskap som är monterad under skördetröskaren, kan besprutningen ske omedelbart efter säden är klippt. För att nå en tillfredsställande effekt, bör ogräset ha gröna friska delar kvar efter klippningen, genom vilka medlet kommer in i växten. För att kvickrotsbeståndet skall mottaga tillräckligt av medlet, bör klippningen ske i hög stubb. Metoden skall inte användas vid tröskning av liggsäd. Regn omedelbart efter behandlingen samt stark torka vid behandlingen försämrar effekten. Kvickrot: Bruksmängd 3 l/ha i l/ha rent vatten. Vallbrott Behandlingstid: Juni-juli. Efter den sista skörden, avbetningen eller slåttern tillåts kvickroten och växtligheten växa tills växterna har 3-4 gröna blad (se också den allmänna bruksanvisningen). Kvickrot: Bruksmängd 3-4 l/ha l/ha vatten. Mindra dosen kan väljas då sprutförhållandena är goda och mängden kvickrot är liten eller måttlig. Örtogräs: Bruksmängd 6-8 l/ha l/ha vatten. Obearbetad träda samt icke odlade områden Behandlingstid: Kvickrot och andra fleråriga ogräs: Juli-augusti. Flyghavre: Senast då vippan kommer fram. Trädan får inte bearbetas före behandlingen. Mark som är höstplöjd kan ytharvas tidigt på våren och besprutas tidigast i slutet av juli. Behandlingstiden skall väljas efter utvecklingsstadiet på de dominerande ogräsen (se också den allmänna bruksanvisningen). Kvickrot: Bruksmängd: 3-4 l/ha l/ha vatten. Örtogräs: Bruksmängd: 6-8 l/ha l/ha vatten. Flyghavre: Bruksmängd: I träda och på icke odlade områden: 2-3 l/ha l/ha vatten. Fruktträdgårder Behandlingstiden väljs efter utvecklingsstadiet på de dominerande ogräsen (se också den allmänna bruksanvisningen). Marken under fruktträden och radmellanrum kan sprutas tidigast 4 år efter plantering av träden. Allt material som täcker ogräset bör avlägsnas före behandlingen. Stam- och rotskott bör avlägsnas minst en vecka före behandlingen. Kvickrot: Bruksmängd 4 l/ha l/ha vatten. Örtogräs: Bruksmängd 6-8 l/ha l/ha vatten. AVSTRYKNINGSBEHANDLING UNDER VÄXTPERIODEN Användningsområden Odlingsmark (sockerbets-, kålrots-, morots-, rödbets-, och jordgubbsodlingar, marken under mångåriga växter, betesvallar, åkrar som skall beskogas samt planterade områden där det växer rikligt med gräs) och icke odlade områden. Begränsningar i användningen Avstrykningsmetoden får inte användas på hallon- och åkerbärodlingar eller för avlägsnande av jordgubbsrevor. Avstrykningsmetoden är på sin plats då andra bekämpningsåtgärder har misslyckats eller inte har kunnat utföras. Metoden lämpar sig bäst för bekämpning av högvuxna ogräs såsom svinmålla, rybs, åkertistel och mjölktistel. Behandlingen utförs antingen med ett handburet eller med ett till traktorn kopplat specialredskap, 10

11 med vilket medlet utspätt till brukskonsentration stryks på bladen på ogräsplantor som är minst 15 cm högre än odlingsväxten. Traktorns körhastighet är högst 5 km/h. Preparatet har endast effekt mot de ogräs, som kommer i kontakt med avstrykaren. Vid behandlingen bör särskilt försiktighet iakttas, då preparatet dödar alla odlingsväxter som det kommer i kontakt med. Ogräs som är högre än odlingsväxten och marken under mångåriga odlingsväxter samt radmellanrum Brukskoncentration: % utblandat i vatten. Avstrykaren förs ovanför ogräsen som är högre än odlingsväxten så att avstrykaren berör ogräsen. Ogräsen bör vara minst 15 cm högre än odlingsväxten då behandlingen utförs. I ett tätt ogräsbestånd kan avstrykaren föras fram och tillbaka, och behandlingen kan vid behov upprepas under växtperioden. I jordgubbsodlingar dör moderplantorna om preparatet hamnar på utlöparna (revorna). Runt trädplantor bestryks ogräs med hjälp av lämpligt redskap, kontakt med trädplantorna undviks. Icke odlade områden Brukskonsentration: % utblandat med vatten. Med avstrykningsbehandlingen kan gräs och örtartad växtlighet bekämpas på icke odlade områden såsom vägområden, dikesrenar och omkring byggnadskonstruktioner. Ogräsen bör vara minst 10 cm höga. SKOGSODLING Föryngringsområden Används för att bekämpa sly genom bladbesprutning, stubbehandling eller fickning samt för bekämpning av gräsartade växter. För beskogning av åker: Se punkten obearbetad träda och icke odlade områden. Behandling av lövsly, besprutning Behandlingstid: Juli-september. Bruksmängd: 2-3 l/ha l/ha vatten. Behandlingen utförs i bestånd av barrträd då årsskottet har vedats, vanligtvis i augusti eller före planteringen i början av juli. Stubbehandling Behandlingstid: Under alla årstider i samband med fällning, förutom på våren under savningsperioden. Brukskoncentration: %. Preparatet utblandas i vatten under tillsättning av färg-, och antifrostmedel. Den högsta koncentrationen används på frodiga marker. Fickning Behandlingstidpunkt: Då trädstammarna är upptinade förutom under savningsperioden. Brukskoncentration: % utblandat i vatten. Den största koncentrationen används under den kalla årstiden. Bekämpning av örtartade ogräs Besprutningen utförs vanligen före planteringen vid en tidpunkt som är lämplig med tanke på effekten (se den allmänna bruksanvisningen). Om besprutningen utförs efter planteringen bör plantorna skyddas. I stället för besprutning kan man också utföra en avstrykningsbehandling (se avsnittet avstrykningsbehandling under växtperioden). Bruksmängd: Vid behandling av hela arealen 4-6 l/ha i l/ha vatten. Vid strängbehandling är åtgången av preparatet ungefär hälften och vid fläckbehandling ungefär 1/4 av åtgången vid behandling av hela arealen. Året efter planteringen och därefter utförs besprutningen utan att skydda barrträdsplantorna då årsskotten har förvedats. Behandlingstidpunkt: Augusti-september. Bruksmängd: 3 l/ha l/ha vatten. 11

12 12

Nettopaino/Nettovolum: 5 L L1005156 FINL/11S PPE 4046405

Nettopaino/Nettovolum: 5 L L1005156 FINL/11S PPE 4046405 9 VAROITUS H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen

Lisätiedot

Nettopaino/Nettovolum: 5 L L1005160 FINL/11S PPE 4046412

Nettopaino/Nettovolum: 5 L L1005160 FINL/11S PPE 4046412 9 VAROITUS H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen

Lisätiedot

1 L L169158 FINL/11Q PPE 4017771

1 L L169158 FINL/11Q PPE 4017771 L169158 FINL/11Q PPE 4017771 Kasvunsääde Käyttötarkoitus Kasvunsäätöön ja kukinnan lisäämiseen koristekasveilla kasvihuoneissa. Noudata käyttöohjetta ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Lisätiedot

L153109 FINL/2O. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company 5 L

L153109 FINL/2O. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company 5 L L153109 FINL/2O Kasvitautien torjuntaan Käyttötarkoitus Härmän ja ruostetautien torjuntaan vehnällä ja ohralla, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera tritici-repentis)

Lisätiedot

Nettopaino/Nettovolum: 10 L L177847 FINL/01S PPE 4034210

Nettopaino/Nettovolum: 10 L L177847 FINL/01S PPE 4034210 L177847 FINL/01S PPE 4034210 Hätäpuhelinnumero: Alarm 112, Myrkytystietokeskus 09-4711 ja 09-471 977 Nödtelefonnummer: Alarm 112, Giftinformationscentralen 09-4711 och 09-471 977 RIKKAKASVIHÄVITE rekisterinumero

Lisätiedot

Starane XL 5 L RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL PAGE 1 P1108438901

Starane XL 5 L RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL PAGE 1 P1108438901 PAGE 1 RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN Tehoaineet: florasulaami 2,5 g/l fluroksipyyri 100 g/l Valmistetyyppi: SE Rikkakasvien torjuntaan apilattomilta nurmilta, heinien siemenviljelyksiltä, apilattomien nurmien

Lisätiedot

Kestac 50. 1 l. Tuholaisten torjuntaan Mot insekter. 81028465FI002067-Finland

Kestac 50. 1 l. Tuholaisten torjuntaan Mot insekter. 81028465FI002067-Finland Kestac 50 Tuholaisten torjuntaan Mot insekter Kestac 50 TUHOELÄINTEN TORJUNTA-AINE Tehoaine: alfa-sypermetriini 50 g/l sisältää myös aromaattista liuotinbensiiniä Valmistetyyppi: EC BEKÄMPNINGSMEDEL MOT

Lisätiedot

Kasvitautien torjunta-aine Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar

Kasvitautien torjunta-aine Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar Kasvitautien torjunta-aine Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar Comet Plus Tehoaineet: pyraklostrobiini 100 g/l Aktiv substans: pyraklostrobin 100 g/l fenpropimorf 375 g/l fenpropimorf 375 g/l Valmistetyyppi:

Lisätiedot

Barclay Crop Protection. Bolt XL BOLT XL. Rekisterinumero: 3274 Tehoaine: propikonatsoli 250 g/l. Valmistetyyppi: EC. Käyttäjäryhmä: ammattikäyttäjät

Barclay Crop Protection. Bolt XL BOLT XL. Rekisterinumero: 3274 Tehoaine: propikonatsoli 250 g/l. Valmistetyyppi: EC. Käyttäjäryhmä: ammattikäyttäjät BOLT XL KASVITAUTIEN TORJUNTAAN H226 Syttyvä neste ja höyry/ Brandfarlig vätska och ånga. H315 Ärsyttää ihoa/ Irriterar huden. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä/ Orsakar allvarlig ögonirritation. H336

Lisätiedot

Centium 36 CS/28.1.2015 1 (4)

Centium 36 CS/28.1.2015 1 (4) Centium 36 CS/28.1.2015 1 (4) Centium 36 CS Rikkakasvien torjuntaan Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Säilytä lasten

Lisätiedot

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikas-, rehujuurikas- ja punajuurikasviljelyksiltä.

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikas-, rehujuurikas- ja punajuurikasviljelyksiltä. Maatilan Fenmedifaami /29.1.2015 1 (4) MAATILAN FENMEDIFAAMI Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Myyntipäällyksen teksti Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Ärsyttää voimakkaasti

Lisätiedot

Betanal Progress SE/8.2.2013 1 (5)

Betanal Progress SE/8.2.2013 1 (5) Betanal Progress SE/8.2.2013 1 (5) BETANAL PROGRESS SE Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Tehoaineet: Valmistetyyppi: SE Etofumesaatti 115 g/l Fenmedifaami 75 g/l Desmedifaami 15 g/l Ärsyttävä

Lisätiedot

Myyntipäällyksen teksti. sisältää myös trimetyylibentseenien seosta

Myyntipäällyksen teksti. sisältää myös trimetyylibentseenien seosta Totril/8.2.2013 1 (3) TOTRIL Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Haitallinen Ympäristölle vaarallinen Tehoaine: ioksiniili 225 g/l sisältää myös trimetyylibentseenien seosta Valmistetyyppi:

Lisätiedot

Vaara. Ympäristöhaittojen ehkäisy: Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vaara. Ympäristöhaittojen ehkäisy: Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Stabilan 750 SL/5.12.2014 1 (4) Myyntipäällyksen teksti STABILAN 750 SL Kasvunsääde Vaara Voi syövyttää metalleja. Kan vara korrosivt för metaller. Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring. Myrkyllistä

Lisätiedot

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 INNEHÅLL 1. Förord och tillverkningsnummerplåt...6 2. Allmän presentation, billtyper och teknisk data...8 3. Säkerhetsinstruktioner....14

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Seresto vet. 4,50 / 2,03 g panta koirille yli 8 kg 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Lisätiedot

Previcur Energy / 4.3.2015 / Minor use 1 (5) Vähäiset käyttötarkoitukset -käyttöohjeet kasvitautien torjunnassa perustuen kasvinsuojeluaineasetuksen

Previcur Energy / 4.3.2015 / Minor use 1 (5) Vähäiset käyttötarkoitukset -käyttöohjeet kasvitautien torjunnassa perustuen kasvinsuojeluaineasetuksen Previcur Energy / 4.3.2015 / Minor use 1 (5) PREVICUR ENERGY Kasvitautien torjuntaan Vähäiset käyttötarkoitukset -käyttöohjeet kasvitautien torjunnassa perustuen kasvinsuojeluaineasetuksen 51 artiklaan

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CANESTEN 200 mg ja 500 mg -emätinpuikot klotrimatsoli

PAKKAUSSELOSTE. CANESTEN 200 mg ja 500 mg -emätinpuikot klotrimatsoli PAKKAUSSELOSTE CANESTEN 200 mg ja 500 mg -emätinpuikot klotrimatsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

SE - 2-19 FI - 20-37 DK

SE - 2-19 FI - 20-37 DK SE - Monterings- och bruksanvisning anpassat till svenska säkerhetskrav 2-19 FI - Asennus- ja käyttöohje mukautettu suomalaisiin turvavaatimuksiin 20-37 DK - Monterings- og brugervejledning tilpasset Danske

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Sandostatin LAR 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten. oktreotidi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Sandostatin LAR 30 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten. oktreotidi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Sandostatin LAR 10 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten Sandostatin LAR 20 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, suspensiota varten Sandostatin LAR 30 mg injektiokuiva-aine

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Amorion Comp 80 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten amoksisilliini ja klavulaanihappo

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Amorion Comp 80 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten amoksisilliini ja klavulaanihappo Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Amorion Comp 80 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten amoksisilliini ja klavulaanihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin annat lapsellesi tätä lääkettä,

Lisätiedot

Minor use (vähäiset käyttötarkoitukset)-käyttöohjeet kasvitautien torjuntaan.

Minor use (vähäiset käyttötarkoitukset)-käyttöohjeet kasvitautien torjuntaan. Signum 21.12.2012 /Minor use 1 (6) SIGNUM Kasvitautien torjuntaan Minor use (vähäiset käyttötarkoitukset)-käyttöohjeet kasvitautien torjuntaan. Perustuu kasvinsuojeluaineasetuksen 51 artiklaan. Tehoaineet:

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 AlfaPlus 50 PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076 Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 kuva/bild 1 1 3 412-512 21,5 369-469 21,5 2 258 31

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Spiriva 18 mikrog, inhalaatiojauhe, kapseli, kova tiotropium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot