1 (46) TULITYÖKORTTI. Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (46) TULITYÖKORTTI. Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille"

Transkriptio

1 1 (46) TULITYÖKORTTI Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille

2 Sisällys 2 (46) 1 TURVALLISUUS ON YHTEINEN ETUMME Mikä on tulityötä? Missä tulityötä tehdään? Tulityökortti 5 2 TULITYÖN SUUNNITTELU EHKÄISEE ONNETTOMUUKSIA Tulityöympäristön vaarat Kipinät ja lämpö Sähkölaitteet Kaasut ja bitumi Palovaaralliset aineet Pakkausmerkinnät ja ATE -luokitellut tilat Suojavaatetus ja henkilösuojaimet Tulityöympäristön vaarojen ennaltaehkäisy Palotekniset ratkaisut Tulityön suunnittelu 13 3 LAINSÄÄDÄNTÖ, JOKA EDISTÄÄ TULITÖIDEN TURVALLISUUTTA Velvollisuudet Pelastussuunnitelma Tulityösuunnitelma Tulitöiden vastuullisia henkilöitä Sopimukset, vakuuttaminen ja vastuut Sopimukset Vakuuttaminen Vahingonkorvausvastuu Isännänvastuu Rangaistusvastuu 22 4 TURVATOIMET JOKAPÄIVÄISTÄ TOIMINTAA Tulitöiden turvatoimet alusta loppuun Turvallisen tulityön valmistelu Turvallisen tulityön suojaustoimet Alkusammutuskalusto Turvatoimet tulityön aikana Turvatoimet tulityön jälkeen Paloturvallinen työskentely Vaihtoehtoiset työmenetelmät ja työvälineet Tulityövälineet Tulityömenetelmät Turvalaitteet ja varusteet kaasuhitsauksessa ja polttoleikkauksessa Kaasupullojen käsittely ja käyttö 32 5 TOIMINTA ONNETTOMUUSTILANTEESSA Poistuminen ja hätäilmoitus Alkusammutus Sammutuskalusto Sammutteet Sammutusmenetelmät Ensiapu 38 SANASTO 40 HARJOITUSKOKEIDEN OIKEAT VASTAUKSET 43

3 3 (46) Alkupuhe Tämä on tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen materiaali. Se on mukautettu selkokielelle Ryhdyttäessä tulityöhön - oppikirjasta. Selkoversiossa vaikeampien sanojen selitykset ovat tekstin vieressä, ja koko sanasto on materiaalin lopussa. Tämä selkokielinen materiaali on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat suorittaa tulitöiden turvallisuuskurssin. Maahanmuuttajat voivat tutustua selkomateriaaliin ja selvittää vaikeampien sanojen merkityksen ennen varsinaiseen koulutukseen osallistumista Tulitöiden turvallisuuskurssilla kaikki osallistujat saavat myös alkuperäisen oppikirjan, jossa on lisää mm. erilaisia kuvioita ja taulukoita. Selkomateriaalissa on maininta siitä, mitä kannattaa katsoa alkuperäisestä oppikirjasta ja miltä sivulta. Selkomateriaaliin kuuluu myös harjoituspaketti, jossa on erilaisia sanasto- ja rakenneharjoituksia. Nämä harjoitukset sekä selkomateriaali auttavat ymmärtämään koulutuspäivän luentoa ja pärjäämään tentissä paremmin. Hyvää harjoittelemista ja onnea kokeeseen! Lahdessa, joulukuussa 2012 Ester Rokka, kouluttaja Hyria aikuiskoulutus Oy Alkuperäinen teos: Ryhdyttäessä tulityöhön, SPEK, Savion kirjapaino Oy 2012 Selkokielelle mukauttanut: Ester Rokka Tämä selkokielinen materiaali on tehty Opetushallituksen tuen avulla ja SPEKin luvalla. Materiaali löytyy mm. Hyria koulutuksen verkkosivuilta osoitteesta

4 4 (46) 1 Turvallisuus on yhteinen etumme 1.1 Mikä on tulityötä? Tulityö on työtä, jossa syntyy kipinöitä tai jossa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja joka aiheuttaa palovaaran ympäristössä kipinöitä liekki Katto- ja vedeneristysalan tulityöt ovat sellaisia vedeneristystöitä, joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä. Nämä työt aiheuttavat palovaaraa ja ne ovat esimerkiksi seuraavia töitä: kun liekillä tai kuumalla ilmalla kuivatetaan alustaa, jota aletaan eristää kun bitumia kuumennetaan bitumikeittimessä kun vedeneristysten kiinnitystyö tehdään kuumentamalla aputyö, joissa syntyy kipinöitä. Näissä töissä täytyy olla katto- ja vedeneristysalan tulityökortti. Vähäisen palovaaran työt ovat töitä, joissa on pieni tulipalon vaara, esimerkiksi: sähköjuotostyöt kuuman ilman käyttö (max 200ºC) sellaisissa paikoissa, joissa on pieni vaara, että syttyy tulipalo Kun arvioidaan sitä, kuinka suuri on palovaara, täytyy ottaa huomioon työmenetelmät ja se, kuinka helposti materiaali syttyy palamaan. Täytyy katsoa myös, onko ympäristössä palavaa materiaalia. Työntekijällä pitää olla mahdollisuus itse nähdä ja sammuttaa, jos syttyy pieni tulipalo. palovaara = vaara eli riski, että syttyy tulipalo eristää = pitää jokin erossa, estää esim. veden tai lämmön siirtyminen vedeneristys = veden siirtymisen estäminen alusta = pohja, pinta bitumi = seos, massa, joka on tehty luonnonasfaltista tai maaöljystä vähäinen = pieni juottaa metallia = liittää kaksi metallikappaletta yhteen niin, että niiden väliin sulatetaan pehmeämpi metalli siisteys = puhtaus järjestys = esim. tavarat ovat järjestyksessä eli eivät ole sekaisin alkusammutus = alkavan tulipalon sammuttaminen sammutuskalusto = välineet, joita käytetään tulipalon sammuttamiseen, esim. käsisammutin Vähäisen palovaaran töissä täytyy huolehtia siisteydestä ja järjestyksestä. Samoin alkusammutuskaluston pitää olla lähellä. Vähäisen palovaaran töissä ei tarvita tulityölupaa eikä tulityöntekijältä vaadita tulityökorttia. juottaminen (Kuva: Mysid/Wikipedia)

5 5 (46) 1.2 Missä tulityötä tehdään? Tulityöt täytyy tehdä aina vakituisella tulityöpaikalla, kun se on mahdollista. Vakituisella tulityöpaikalla tulitöissä täytyy ottaa huomioon turvallisuusasiat, jotka liittyvät tulityömenetelmiin, työkohteeseen ja ympäristöön. Vakituinen tulityöpaikka on alue tai palotekninen osasto, joka on tarkoitettu tulitöiden tekemiseen. Se on suunniteltu niin, että työn tekeminen on turvallista. Tulityösuunnitelmassa kerrotaan, mitkä ovat hyväksytyt vakituiset tulityöpaikat. Vakituisella tulityöpaikalla ei tarvita tulityölupaa eikä tulityökorttia. Jos tulityötä ei voi tehdä vakituisella tulityöpaikalla, se tehdään tilapäisellä tulityöpaikalla. Tilapäisellä tulityöpaikalla vaaditaan seuraavia asioita: Tulityöntekijällä täytyy olla voimassaoleva tulityökortti. Tulityöntekijällä täytyy olla aina kirjallinen määräaikainen tulityölupa. Tulityöluvan antaa henkilö, joka on mainittu tulityösuunnitelmassa. Tulityöntekijän täytyy noudattaa tulityön turvatoimia koko prosessin ajan. Huom! Tässä oppimateriaalissa kerrotaan tilapäisen tulityöpaikan vaatimuksista. vakituinen = muuttumaton, pysyvä työmenetelmä = metodi, tapa, miten työtä tehdään työkohde = työpaikka, jossa esim. tulityö tehdään tilapäinen = muuttuva, ei pysyvä, väliaikainen vaatia = haluta, että jotakin on pakko olla vaatimus = jotakin täytyy olla voimassaoleva = on voimassa eli sen käyttöaika ei ole vielä loppunut määräaikainen = väliaikainen, tiedetään alkamis- ja loppumispäivä turvatoimet = jotakin tehdään turvallisuuden takia suorittaa = tehdä ylläpitää = huolehtia, että jokin jatkuu, pysyy hyvänä välttää onnettomuuksia = tehdä niin, että onnettomuuksia ei tule 1.3 Tulityökortti Tulityökortin voi saada henkilö, joka on suorittanut tulitöiden turvallisuuskurssin. Kurssilla tulityötä tekevät henkilöt voivat kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan. Tulityökortti on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen ammattitaitoa pitää päivittää eli mennä uudestaan kurssille. Koulutus on tärkeää, jotta kaikki osaisivat välttää onnettomuuksia.

6 6 (46) Henkilö, joka on suorittanut tulitöiden turvallisuuskurssin tietää, että on tärkeää ennaltaehkäistä tulityöonnettomuuksia tietää, mistä hän on vastuussa tuntee lainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita, jotka liittyvät tulityötoimintaan ymmärtää, kuinka tärkeää on suunnitella töitä ymmärtää, että tulityölupa on tärkeä osaa tehdä tulityön turvallisesti. laikka (Kuva: Etra Oy) Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) on tutkinut, että kaikkein vaarallisimpia tulitöitä ovat hitsaus ja laikkaleikkaus. Eniten syntyy vahinkoja tuotantorakennuksissa eli tehtaissa ja varastorakennuksissa. ehkäistä = estää, toimia niin, että jotain ei tapahdu ennalta = etukäteen, aikaisemmin kuin jotain tapahtuu lainsäädäntö = monta lakia yhdessä määräys = sääntö, käsky laikkaleikkaus = leikkaus, jossa käytetään pyörivää laikkaa vahinko = menetys, tappio, jossa hävitään jotain, esim. tulipalon vahinko tarkoittaa taloa, joka paloi tulipalossa Tulityökortti (Kuva: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö) Katto- ja vedeneristysalan tulityökortti (Kuva: Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö)

7 7 (46) 2 Tulityön suunnittelu ehkäisee onnettomuuksia Palaminen tarvitsee kolme ainetta, jotka ovat happi, palava aine ja lämpö. Jos jokin näistä aineista puuttuu, palaminen ei ole mahdollista. Se, kuinka hyviä pelastustoimet ovat, riippuu siitä, kuinka nopeasti alkusammutus ja pelastustoiminta aloitetaan. Myös paikallisen pelastuslaitoksen resurssit (paloautot ja palomiehet yms.) vaikuttavat siihen, kuinka hyvin pelastustoimet sujuvat. Tulityöonnettomuuksia voidaan ehkäistä, jos kaikki ovat huolellisia ja tekevät varotoimia. Jos kuitenkin syttyy tulipalo, hyvä ja onnistunut alkusammutus voi ehkäistä vakavaa onnettomuutta. 2.1 Tulityöympäristön vaarat Kun tehdään tulityötä, on aina olemassa palovaara. Pienestäkin tulityöstä voi syntyä suuri onnettomuus. Tämä voidaan ehkäistä, kun vaarat otetaan ennakolta huomioon. Jotta työskentely olisi turvallista, täytyy olla tietoa vaaroista, tarkkaavaisuutta ja taitoa toimia. Pelastuslaki sanoo, että jokaisen täytyy olla huolellinen sekä noudattaa säännöksiä ja määräyksiä. Tulta, helposti syttyvää, räjähtävää tai muuta vaarallista ainetta täytyy käsitellä huolellisesti ja varovaisesti. Tilapäisen tulityöpaikan olosuhteet voivat aiheuttaa tapaturmavaaran. Työpaikan vaarat täytyy tunnistaa, korjata ja ennakoida. Kun tehdään tulityötä, työssä on melua, savua, säteilyä, kuumia roiskeita, jotka ovat vaarallisia työntekijöille. Tulityössä täytyy käyttää turvavarusteita työympäristön ja työtehtävän mukaisesti. happi = kaasu (kemiallinen merkki O), jota on ilmassa ja jota ihminen hengittää ja kaikki elävä tarvitsee pelastaa = auttaa tai päästää joku tai jokin vaarasta, auttaa turvalliseen paikkaan pelastus, pelastustoimet = pelastaminen ennakolta = aikaisemmin, etukäteen tarkkaavaisuus < tarkka = katsotaan tarkkaan, mitä tapahtuu ympäristössä syttyvä = aine, joka syttyy tuleen räjähtävä = aine, joka voi räjähtää olosuhteet = tilanne, olot, millaista on esim. työpaikalla tunnistaa = huomata, nähdä ennakoida = tehdä jotakin aikaisemmin, olla valmiina esim. onnettomuuteen melu = kova ääni säteily = vaarallinen aaltoliike, esim. hitsauksessa syntyy säteilyä roiske = pieni määrä nestemäistä ainetta, joka roiskuu, esim. veden roiske varusteet = välineet ja laitteet turvavarusteet = välineet ja laitteet, joita käytetään esim. tulityössä, jotta työn tekeminen olisi turvallista räjähde

8 8 (46) Muutamia esimerkkejä: korkealla paikalla on vaara, että työntekijä voi pudota alas, silloin täytyy käyttää putoamissuojaa (turvavaljaita) henkilönostoissa saa käyttää sellaisia laitteita, jotka on tarkoitettu henkilöiden nostamiseen säiliössä työskentelyssä tai putkien korjaustöissä täytyy ottaa huomioon erityiset riskit (esim. kemikaalit) hitsauksessa syntyy vaarallisia kaasuja ja huuruja, joita voidaan poistaa tehokkaalla ilmastoinnilla tai joilta voi suojautua raitisilmanaamarilla hitsauksessa syntyy esim. hitsausliekki tai UV-säteilyä, joilta voi suojautua hitsausnaamarilla tai suojalaseilla Kipinät ja lämpö Lämpö ja kipinät, jotka syntyvät tulityössä, voivat aiheuttaa palovaaran, vaikka ympäristö näyttää turvalliselta. Esimerkiksi tiili- tai betonirakennuksessa seinän tai välipohjan eristeet voivat olla palavaa materiaalia. Eniten tulipaloja syttyy kipinöistä. Yksikin kipinä voi sytyttää tulipalon, ja sen vuoksi tulityötilassa ei saa käsitellä eikä säilyttää palavia nesteitä. turvavaljaat (Kuva: Etra Oy) säiliö putoamissuoja = väline, joka suojaa putoamiselta, esim. turvavaljaat säiliö = iso astia, tankki, esim. bensiinisäiliö, jätesäiliö huuru = höyry tehokas = efektiivinen, toimii tai vaikuttaa hyvin raitis ilma = raikas, puhdas ilma raitisilmanaamari = hitsausnaamari, johon tulee automaattisesti raikasta ilmaa eriste = aine, joka estää esim. lämmön siirtymisen Tulipalon voi aiheuttaa myös se, jos lämpö siirtyy esim. putkia pitkin muihin tiloihin. Ahtaassa tilassa voi syttyä tulipalo, jos hitsausliekin kuumuus sytyttää palavan materiaalin, joka on työkohteen vieressä. Katso kipinän lämpötilat alkuperäisen oppikirjan sivuilta 11. hitsausnaamari (Kuva: Etra Oy) Sähkölaitteet Jos sähkölaitetta käytetään väärin tai jos tulee laitevika, se voi aiheuttaa kuumenemisen ja sytyttää tulipalon.

9 9 (46) Sähkölaitteista voi syttyä tulipalo, jonka tavallisimpia syitä ovat: maadoitus on virheellinen hitsaustyön aikana kaapelit ovat viallisia eli rikki sulakkeet ovat väärää kokoa kuuma valokaari ja kipinät hitsauspistooli on laitettu niin, että syntyy oikosulku tai valokaari liitokset ovat löysiä (eli eivät ole kunnolla kiinni)... hitsauspistooli (Kuva: Etra Oy) Kaasut ja bitumi sulakkeita Kaularengas Pullon hartia Lieriö kaasupullot (Kuva: Vainio/Wikipedia) Kaasupullon hartian väri kertoo kaasun ominaisuudet. Pullon hartiaosassa on myös kaasuntoimittajan merkintöjä ja paineastialeimaukset. Kaularenkaan väri kertoo, kuka on kaasuntoimittaja. Lieriön väri kertoo tuoteryhmän. Kaikissa kaasupulloissa on lisäksi suomen- ja ruotsinkielinen tuotetarra, joka kertoo, mikä kaasu pullossa on ja mitkä ovat sen ominaisuudet. valokaari (Kuva: Grochowski/Wikipedia) maadoitus = sähkölaitteen osan liittäminen maahan kaapeli = johto, esim. sähköjohto oikosulku = sähkövirran pysähdys, jos sähköjohtimet, joissa on eri jännite, koskettavat toisiaan, syntyy oikosulku liitos = kohta, jossa osat on liitetty yhteen, liittymäkohta kaasupullo = pullo, jossa säilytetään kaasua ja jossa on iso paine ominaisuus = piirre, millainen joku tai jokin on Katso kaasupullojen tietoavaimista alkuperäisen oppikirjan sivulta 12.

10 10 (46) Kaasuletkuja on erivärisiä, ja niissä on myös kaasun tunnus. Värit ja tunnukset kertovat, mitä kaasua letkussa on. Katso lisää kaasuletkujen merkinnöistä ja standardista alkuperäisen oppikirjan sivulta Palovaaralliset aineet Asetyleeni on kevyempi kaasu kuin ilma syttyy helposti on voimakkaan hajuinen kaasu voi alkaa vuotaa ulos, jos pullo saa iskun tai jos se kuumenee Happi on raskaampi kaasu kuin ilma on väritön ja hajuton kaasu ei ole palava kaasu, mutta sitä tarvitaan palamiseen Nestekaasu on nestemäisessä muodossa on 1,5 kertaa raskaampi kaasu kuin ilma on väritön ja voimakkaan hajuinen kaasu on palava kaasu Suojakaasut tavallisimpia hitsaussuojakaasuja ovat argon ja helium sekä näiden seokset myös typpeä ja hiilidioksidia käytetään suojakaasuna jos suojakaasua on työtilassa liikaa, ne voivat aiheuttaa väsymystä, hengitysvaikeuksia tai tukehtumisen Bitumi öljypohjainen materiaali, jota käytetään katto- ja vedeneristystöissä bitumia käsitellään bitumikeittimessä jos bitumi syttyy palamaan, sitä ei saa sammuttaa vedellä vaan pitää käyttää jauhesammuttimia tai tukahduttamista erivärisiä kaasuletkuja letku = pehmeä putki, jossa kulkee kaasua tai nestettä neste = juokseva aine, esim. vesi nestemäinen = samanlainen kuin neste typpi = luonnon alkuaine, jonka kemiallinen merkki N, ilmassa on 78% typpeä hiilidioksidi = kemiallinen yhdiste, (kemiallinen merkki CO 2 ), hiilidioksidia syntyy esim. auton pakokaasusta tukehtua = kuolla hapen puutteeseen, jos ihminen ei pysty hengittämään, hän tukehtuu happipulloja argonpullon tuotetarra

11 11 (46) Pakkausmerkinnät ja ATE -luokitellut tilat Tulityöpaikan ympäristössä voi olla erilaisia pakkauksia. Pakkausmerkinnät ja käyttöturvatiedotteet kertovat, mitä aineita pakkausten sisällä on. ATE tila tarkoittaa sellaista tilaa, jossa on räjähdysvaarallisia aineita. Sen merkki on E. ATE tiloissa saa työskennellä vain silloin, kun ATE -tilan vastuuhenkilö on antanut siihen luvan. 2.2 Suojavaatetus ja henkilösuojaimet Tulityöntekijän vaatetuksen täytyy olla standardien SFS-EN ISO ja SFS-EN ISO mukaisia. Hitsaustyössä suojavaatetuksen lisäksi pitää käyttää hitsaajan henkilösuojaimia: silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Säteilyltä ja kuumilta roiskeilta suojaavat vaatteet, jotka eivät päästä valoa läpi ja kestävät kuumuutta. Alusvaatteiksi sopivat vaatteet, jotka on valmistettu luonnonkuidusta (esim. puuvilla). ATE -tilan kyltti jauhesammutin = sammutin, jossa on jauhetta; jauhe sopii melkein kaikkien tulipalojen sammuttamiseen tukahduttaa = estää hapen saanti, esim. tulipalon voi tukahduttaa sammutuspeitteellä käyttöturvatiedote = selvitys kemikaalin ominaisuuksista, toimintaohje, jos kemikaalia joutuu esim. silmään turvajalkineet = turvakengät, joissa on kova pohja ja kärki, ne suojaavat jalkoja käsineet = hansikkaat eli hanskat Jalkoja suojaavat turvajalkineet. Ne suojaavat jalkoja palovammoilta, nauloilta tai jos jalan päälle putoaa jokin esine. Käsiä suojaavat käsineet, jotka kestävät kuumuutta. Kansainvälinen hitsaajan suojavaatestandardi on EN ISO 11611:2007. Standardi kertoo, millaisia malleja ja kangasmateriaaleja voidaan hitsausvaatteissa käyttää tai miten ne pitää ommella. turvajalkine (Kuva: Etra Oy) hitsauskäsineet (Kuva: Etra Oy)

12 12 (46) Standardin mukaisesti täytyy valmistaa myös huput, esiliinat, hihat ja säärystimet, joita käytetään hitsaustöissä. Suojavaatetuksen tarkoitus on suojata hitsaajaa hitsauskipinöiltä, lyhytaikaiselta liekiltä ja valokaaren lämpösäteilyltä. Se auttaa suojaamaan myös sähköiskulta normaalissa hitsaustyössä. esiliina Standardi jakaa hitsaajan suojavaatetuksen kahteen suojausluokkaan eli luokkaan 1 ja luokkaan 2. Luokan 1 mukainen vaatetus: suojaa vähemmän vaarallisilta hitsausmenetelmiltä suojaa tilanteissa, joissa syntyy vähemmän kipinöitä ja lämpösäteilyä voidaan käyttää kaasuhitsauksessa, TIG- ja MIG-/MAG - hitsauksessa, juottamisessa sekä piste- ja puikkohitsauksessa Luokan 2 mukainen vaatetus: suojaa vaarallisemmilta hitsausmenetelmiltä suojaa tilanteissa, joissa syntyy enemmän kipinöitä ja lämpösäteilyä voidaan käyttää MAG -hitsauksessa, jos käytössä on suojakaasuton täytelanka voidaan käyttää myös esimerkiksi polttoleikkauksessa ja metalliruiskutuksessa on tarkoitettu myös hitsaukseen ahtaissa tiloissa, pään yläpuolella tai muuten vaikeissa asennoissa. TIG-hitsausta huppu = päätä suojaava vaatekappale, joka on ommeltu kiinni takkiin hiha = vaate, joka suojaa käsivarsia säärystin = vaate, joka suojaa sääriä (jalkoja) ahdas = pieni, ei ole tilaa MIG-hitsausta polttoleikkausta

13 13 (46) 2.3 Tulityöympäristön vaarojen ennaltaehkäisy Palotekniset ratkaisut Palo-osastointi tarkoittaa sitä, että rakennus jaetaan osastoihin, joiden seinien, katon tai lattian tarkoitus on estää tulipalon leviämistä toiseen osastoon. Palo-osastointi suojaa siis rakennusta. Osastointitapa määritellään silloin, kun rakennusta suunnitellaan. Kun suunnitellaan tulityötä ja palovartiointia, täytyy ottaa huomioon rakennuksen palo-osastointi. Järjestelmät: Automaattinen paloilmoitin on järjestelmä, joka ilmoittaa hätäkeskukseen tulipalosta. Se hälyttää myös tulipalopaikalla. Automaattisesti toimiva laitteisto, joka on tarkoitettu tulipalon sammuttamiseen (esim. sprinklerilaitteisto). Ennen tulityön aloittamista täytyy paloilmaisin suojata, että siihen ei menisi likaa eikä savua. Tarvittaessa paloilmaisin voidaan kytkeä irti, jotta se ei tekisi väärää paloilmoitusta hätäkeskukseen. Paloilmaisimen voi kytkeä irti vain laitteiston hoitaja tai hänen varamiehensä. Kun paloilmaisin ei toimi tulityön aikana, pitää lisätä työvartijoiden määrää ja kameravalvontaa. vartioida, vartiointi = katsoa, että kaikki menee hyvin automaattinen paloilmoitin = turvalaitteisto, joka tekee automaattisen hälytyksen hätäkeskukseen ja hälyttää myös tilassa; siihen kuuluvat ilmoitinkeskus, paloilmaisin, paloilmoituspainike ja paikallishälytin sprinkleri = tulipalon sammutusjärjestelmä, joka alkaa sammuttaa tulipaloa automaattisesti vedellä paloilmaisin = laite, joka reagoi tulipaloon kytkeä irti = ottaa pois päältä, sammuttaa tapaturma = onnettomuus Tulityön suunnittelu Kun tehdään tulityötä, työntekijälle aiheutuu vaaraa melusta, savusta, säteilystä ja kuumista roiskeista. Tulityössä täytyy palovaaran lisäksi ottaa huomioon myös tapaturmavaara. Nämä vaarat täytyy tietää ja korjata, jotta työskentely olisi turvallista. Tulityö on vaarallista työtä ja vaarallinen työ täytyy aina suunnitella etukäteen. Yrityksen pelastussuunnitelmassa

14 14 (46) täytyy olla myös tulityösuunnitelma. Tulityösuunnitelma on tulityön tilaajan tai tekijän kirjallinen ohje tulitöiden turvallisesta tekemisestä. Kun aletaan tehdä tulityötä, täytyy suunnitella, millaisia turvatoimia tarvitaan ennen tulityön aloittamista, työn aikana ja tulitöiden jälkeen. Turvatoimet ja työpaikan erityispiirteet kirjoitetaan tulityösuunnitelmaan. Tulityösuunnitelmassa täytyy olla ainakin seuraavat asiat: tulityöluvan käyttöön liittyvät asiat tulityöluvan myöntämiseen eli antamiseen liittyvät asiat vakituiset tulityöpaikat turvatoimet ennen tulitöiden aloittamista turvatoimet tulitöiden aikana turvatoimet tulitöiden jälkeen tulityövartiointi erityispiirre = tuntomerkki, jokin erityinen asia myöntää = antaa esim. lupa työpaikkakohtainen = se on tarkoitettu vain yhteen paikkaan. olla voimassa = käyttöaikaa on vielä jäljellä Kaikissa tulityökohteissa ei käytetä tulityölupia tai ei ole tulityösuunnitelmaa. Esimerkiksi kun yksityishenkilö ostaa korjaustyön, joka vaatii tulitöitä, tulityöntekijä käyttää oman yrityksensä tulityösuunnitelmaa ja kirjallista tulityölupaa. Tulityölupa. Tulityöhön täytyy olla kirjallinen tulityölupa, jos tulityö tehdään tilapäisellä tulityöpaikalla. Tulityölupa on työpaikkakohtainen. Vain sellaisia tulitöitä saa tehdä, jotka on merkitty tulityölupaan. Jos tulitöiden tekemiseen tulee muutoksia silloin kuin tulityölupa on voimassa, lupa täytyy muuttaa niin, että se vastaa uusia vaatimuksia. Tulityöluvan antaa henkilö, jonka tilaaja on valinnut ja joka mainitaan myös tulityösuunnitelmassa. Henkilöllä täytyy olla voimassaoleva tulityökortti.

15 15 (46) Tulityöluvassa täytyy olla seuraavat tiedot: tulityöntekijät eli kuka tekee tulityötä? (yritys ja työntekijän nimi) tulityökohde eli missä tulityötä tehdään? tulityöluvan voimassaoloaika (milloin tulityö alkaa ja loppuu) turvatoimet ennen tulityötä, sen aikana ja tulityön jälkeen eli mitä tekee tilaaja ja mitä urakoitsija millä sammutetaan tulipalo (sammute) ja kuka järjestää sammutuskaluston (tilaaja vai urakoitsija)? kuka vartioi tulityötä (tilaaja vai urakoitsija) ja kuinka kauan? tulityöluvan myöntäjä eli kuka allekirjoittaa tulityöluvan? käsisammutin Ennen kuin voi saada tulityöluvan, täytyy tehdä tulityöpaikalla tulityön vaarojen selvitys ja arviointi. Tulityöluvan myöntäjä allekirjoittaa tulityöluvan vasta sitten, kun hän näkee, että turvatoimia on riittävästi ja suojaustoimenpiteet on tehty. Jos tilapäinen tulityö aiheuttaa erityistä palovaaraa, täytyy tulityön myöntäjän neuvotella paikallisen pelastusviranomaisen ja vakuutusyhtiön asiantuntijan kanssa siitä, mitä turvatoimia pitää tehdä. Tulityölupa tehdään 4 kappaleena: tulityöluvan myöntäjälle, tulityöntekijälle ja kahdelle tulityövartijalle (toinen vartioi tulityön aikana ja toinen tulityön jälkeen). Katso tulityölupalomake alkuperäisen oppikirjan sivulta 35. sammutuspeite sammute = aine, jolla voi sammuttaa tulipalon, esim. vesi, jauhe sammutuskalusto = välineet, joita käytetään tulipalon sammuttamiseen, esim. käsisammutin paikallinen = ihminen, joka asuu tietyllä paikkakunnalla pelastusviranomainen = viranomainen, joka kuuluu pelastustoimintaan, esim. pelastuslaitos, poliisi, sisäministeriö

16 16 (46) Harjoituskoe 1. Merkitse rastilla sekä oikeat (O) että väärät (V) väittämät. 1. Tulityö on työtä jossa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä. jossa syntyy kipinöitä. jossa käytetään kulmahiomakonetta. jossa käytetään pultti- ja laippaliitoksia. 2. Tulityöntekijällä täytyy olla tulityökortti jos hän tekee työtä vakituisella tulityöpaikalla. jos hän tekee työtä tilapäisellä tulityöpaikalla. jos hän tekee sähköjuotostyötä. 3. Jos tehdään työtä tilapäisellä tulityöpaikalla tulityöntekijällä täytyy olla tulityölupa. tulityöntekijä ei tarvitse tulityökorttia. tulityöntekijä ei tarvitse tulityölupaa, jos hänellä on tulityökortti. 4. Tulityökortti on voimassa kolme vuotta. voimassa neljä vuotta. voimassa viisi vuotta. 5. Happi on kaasu, joka on kevyempi kaasu kuin ilma. syttyy helposti. on voimakkaan hajuinen kaasu. on raskaampi kaasu kuin ilma. 6. ATE tila tarkoittaa tilaa, jossa varastoidaan happipulloja. on räjähdysvaarallisia aineita. säilytetään erivärisiä kaasuletkuja. 7. Käyttöturvatiedote on samalla myös Parasta ennen merkintä. kertoo, mitä kemikaalia tuote sisältää. on ATE -tilan merkki. on samalla myös ohje siitä, miten toimia kun kemikaalia joutuu esim. silmään. 8. Nestekaasu on sininen ja hajuton kaasu. raskaampi kaasu kuin ilma. väritön ja hajuton kaasu. kevyempi kaasu kuin ilma.

17 9. Jos bitumi syttyy palamaan, sen voi sammuttaa vedellä tai sammutusnesteellä. sen voi sammuttaa jauhesammuttimella. sitä ei pysty enää sammuttamaan. 17 (46) 10. Tulityöluvan myöntäjällä ei tarvitse olla tulityökorttia, jos tulityöntekijällä on voimassaoleva tulityökortti. myöntäjällä täytyy olla voimassaoleva tulityökortti. saavat 3 henkilöä: luvan myöntäjä, tulityöntekijä ja tulityövartija.

18 18 (46) 3 Lainsäädäntö, joka edistää tulitöiden turvallisuutta Tulityössä täytyy kiinnittää erityisesti huomiota Työturvallisuuslakiin ja Pelastuslakiin. 3.1 Velvollisuudet Pelastussuunnitelma Melkein kaikissa rakennuksissa Suomessa täytyy olla pelastussuunnitelma. Se lisää turvallisuutta ja auttaa valmistautumaan onnettomuustilanteisiin. Pelastussuunnitelman tekeminen alkaa riskien arvioinnilla. Tulitöihin liittyvien riskien arviointi on tärkeää, jotta tulityöt onnistuisivat hyvin. Riskien arvioinnissa katsotaan, kuinka todennäköisiä riskit ovat ja kuinka isoja mahdolliset seuraukset ovat. Vaikka riski näyttää epätodennäköiseltä, voivat sen seuraukset olla isoja. Yksikin kipinä voi aiheuttaa isoja vahinkoja. Vahinko lisää ylimääräistä työtä, kustannuksia ja muita harmeja niille, jotka kärsivät vahingosta Tulityösuunnitelma Tulityösuunnitelma sisältyy pelastussuunnitelmaan. Jokaisen tulityöntekijän täytyy tuntea tulityösuunnitelma. lainsäädäntö = monta lakia yhdessä todennäköinen = hyvin totta, tapahtuu aika varmasti seuraus = tulos, asia, joka seuraa eli aiheutuu jostakin tapahtumasta epätodennäköinen = ei ole totta, ei voi tapahtua kovinkaan varmasti vahinko = menetys, tappio, jossa hävitään jotain, esim. tulipalon vahinko tarkoittaa taloa, joka paloi tulipalossa kustannukset = rahameno, maksut harmi = ongelma, vaiva, mielipaha kärsiä = tuntea fyysistä tai henkistä kipua, vaivaa edellyttää = vaatia, täytyy tehdä jotakin vakuutus = sopimus, joka tehdään onnettomuuden varalle, jos tapahtuu onnettomuus, vakuutus korvaa eli maksaa esim. rahaa korvaus = kompensaatio, esim. raha Lainsäädäntö, joka ohjaa tulitöitä, edellyttää sitä, että tulitöitä suunnitellaan hyvin, onnettomuuksia yritetään ehkäistä ja onnettomuuksiin ollaan valmiita. Jos näitä asioita rikotaan tahallaan, turvatoimet ovat huonot tai ihmiset ovat välinpitämättömiä, vakuutuskorvaus voi olla pienempi tai korvausta ei makseta ollenkaan.

19 19 (46) Isommista rikkomuksista voidaan jopa antaa sakko tai vankeusrangaistus. Lisätietoa lainsäädännöstä ja standardeista Tulitöiden vastuullisia henkilöitä Työkohteessa tulitöistä ovat vastuussa tulityöluvan myöntäjä, tulityöntekijä ja tulityövartija. Tulityöluvassa tilaaja ja urakoitsija sopivat, miten he jakavat tulitöihin liittyvät tehtävät. Tulityöluvan myöntäjä on henkilö, joka on mainittu tulityösuunnitelmassa. Hän myöntää eli antaa tulityöluvan. Hän antaa myös ohjeita, miten tulityötä täytyy vartioida ja valvoo, että kaikki noudattavat turvatoimia. Tulityöluvan myöntäjällä täytyy olla tulityökortti, joka on vielä voimassa. Hänelle kuuluvat esim. seuraavat tehtävät: tarkistaa, että tulityöntekijällä on tulityökortti, joka on vielä voimassa (hän tarkistaa myös henkilöllisyyden esim. henkilökortista) varmistaa, että tulityöntekijä tietää, mitä riskejä työkohteessa on varmistaa, että tulityöt tehdään tulityösuunnitelman mukaisesti tarkistaa, että alkusammutuskalusto ja sammute ovat sopivia katsoa, että ennen tulityön aloittamista on tehty turvatoimet, jotka vaaditaan tulityöluvassa tarkistaa, että tulityövartija tietää, mitkä riskit liittyvät tulitöihin ja osaa arvioida palovaaraa. rikkomus = sääntöjen tai lain vastainen teko, väärä teko sakko = rahamäärä, joka täytyy maksaa, jos tekee jotakin väärin vankeusrangaistus = tuomio vankilassa varmistaa = olla varma voimassaoleva = on voimassa eli sen käyttöaikaa on vielä jäljellä annettu ohje = ohje, jonka joku on antanut Tulityöntekijä on henkilö, joka on nimetty tulityösuunnitelmassa. Tulityöntekijällä on voimassaoleva tulityökortti ja hänen pitää noudattaa annettuja ohjeita.

20 20 (46) Tulityövartija on henkilö, joka valvoo, että tulityön tekeminen työpaikalla on turvallista. Tulityövartija ei voi olla samanaikaisesti tulityöntekijänä. Tulityövartijan täytyy tietää vaaroista, jotka liittyvät tulityöhön ja joita on työpaikalla. Hänen täytyy osata tehdä hätäilmoitus ja käyttää alkusammutuskalustoa. Tulityövartija voi keskeyttää tulityön tekemisen, jos hän huomaa suurta vaaraa. Tulityövartija huolehtii myös siitä, että kipinät eivät leviä muualle. 3.2 Sopimukset, vakuuttaminen ja vastuut Tulityöt täytyy tehdä huolellisesti. Ennen töiden aloittamista täytyy tehdä riittävät turvatoimet. Jos nämä epäonnistuvat, alkaa selvittely, kuka vastaa vahingosta (eli maksaa korvaukset) Kun selvitetään vastuita, selvitetään mm. seuraavia asioita: onko tulityö tehty lainsäädännön mukaisesti? onko noudatettu huolellisuutta ja varotoimia, jotka esitellään standardissa SFS 5900? onko noudatettu suojeluohjetta, joka on kirjoitettu vakuutussopimukseen? onko noudatettu tulityöluvan ehtoja, jotka on kirjoitettu sopimukseen ja tulityölupaan? levitä = kulkeutua laajalle alueelle riittävä = asia, jonka voi hyväksyä, se riittää noudattaa = toimia jonkin mukaisesti, seurata esim. määräyksiä ja ohjeita ulkopuolinen = joku, joka tulee esim. työpaikan ulkopuolelta eli ei kuulu työpaikan työntekijöihin urakoitsija = henkilö tai yritys, joka tekee jonkin tietyn työn korvausvastuu = vastuu siitä, miten täytyy korvata jokin asia, joka voi rikkoutua tai tuhoutua esim. onnettomuudessa Sopimukset Rakennus- ja korjaustyöt, jotka sisältävät myös tulitöitä, tekee usein ulkopuolinen urakoitsija. Työn tilaaja ja työn suorittaja eli urakoitsija tekevät kirjallisen sopimuksen, joka sisältää ainakin seuraavat asiat: miten tehtävät jaetaan tulityössä? miten korvausvastuut jaetaan, jos syntyy vahinko? mikä on korvausvastuun maksimimäärä euroissa?

21 21 (46) mitä muita vahinkoja voi syntyä (esim. työn keskeytys tai muu kuin suoraan tulityöhön liittyvä vahinko)? mitä ohjeita täytyy noudattaa (esim. SFS 5900, vakuutusyhtiön suojeluohje ja tulityösuunnitelma)? Vakuuttaminen Työn tilaaja ja työn suorittaja eli tekijä voivat tarkastaa, onko työkohteella vakuutusta ja onko vakuutuksessa suojeluohje, jota täytyy noudattaa. Vakuutuksissa on usein erityisomavastuu, joka liittyy tulitöihin. Se tarkoittaa sitä, että jos tulityöstä syttyy tulipalo, omavastuu voi olla jopa kymmenen kertaa isompi kuin normaali omavastuu. Eri vakuutuksissa voi olla erilainen omavastuu, joten asia kannattaa selvittää ennakkoon. Vakuutuskorvaus voi olla pienempi tai sitä ei voi saada ollenkaan silloin, jos työtä ei ole tehty vakuutusyhtiön suojeluohjeen mukaisesti. Tulityö voi aiheuttaa vahinkoa myös ulkopuoliselle omaisuudelle tai henkilölle. Sen vuoksi tulityön suorittajalla täytyy olla myös toiminnan vastuuvakuutus. omavastuu = oma osuus eli tietty rahamäärä korvauksesta, joka täytyy maksaa itse, jos tapahtuu onnettomuus ennakkoon = aikaisemmin omaisuus = jonkun varat, esim. talo, koneet, työvälineet tulityön suorittaja = urakoitsija, yritys, joka suorittaa eli tekee tulityön Vahingonkorvausvastuu Korvausvastuu kannattaa sopia jo ennen tulityön aloittamista. Tulityön suorittajalla on iso vastuu, mutta vahingosta vastaavat kaikki osapuolet eli sekä työn tilaaja että tekijä. Vastuusta voi vapautua vain seuraavissa tapauksissa: jos pystyy todistamaan, että on yrittänyt estää vahingon kaikilla keinoilla, joita on voinut käyttää vahinko on syntynyt siitä, että rakennus on ollut heikko eikä tulityön tekijä ole tiennyt tästä asiasta.

22 22 (46) Isännänvastuu Isännänvastuu tarkoittaa sitä, että vahingonkorvauslain mukaan työnantaja on vastuussa vahingosta, jonka työntekijä on aiheuttanut. Joissakin tilanteissa työntekijän täytyy korvata vahinko, jonka hän on aiheuttanut Rangaistusvastuu Lain mukaan korvausvastuun lisäksi vahingon aiheuttamisesta voi tulla myös rangaistus. Rangaistus voi tulla silloin, kun on tehty työsuojelurikos ja on syntynyt yleisvaaraa. Sakkorangaistuksen voi saada myös henkilö, joka ei noudata standardia SFS Tulityön toimeksiantaja vastaa siitä, että on tehty suunnitelma, jossa on otettu huomioon tulityön vaarat. Jos suunnitelmaa ei ole, voi siitäkin saada rangaistuksen. isäntä = miespuolinen omistaja, käskijä, työnantaja rangaistus = negatiivinen seuraamus ihmiselle, joka tekee rikoksen, rikkomuksen yms. toimeksiantaja = työn tilaaja tapauskohtainen, tapauskohtaisesti = liittyy yhteen tapaukseen, katsotaan tapaus kerrallaan Huom! Tulityöntekijällä on vastuu aina, kun hän lähettää työstään laskun. Jos työntekijä ei noudata työn tilaajan ohjeita, silloin vastuu on työntekijällä. Jos syntyy vahinkoa, korvausvastuu katsotaan tapauskohtaisesti.

23 23 (46) Harjoituskoe 2. Merkitse rastilla sekä oikeat että väärät väittämät. (O = oikein, V = väärin, K = kyllä, E = ei) 1. Pelastussuunnitelma täytyy olla melkein kaikissa rakennuksissa Suomessa. tehdään riskien arvioinnin jälkeen. auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. 2. Tulityösuunnitelma ei sisälly pelastussuunnitelmaan. sisältyy pelastussuunnitelmaan. voidaan tehdä myös tulityön jälkeen. 3. Tulityövartija voi olla samanaikaisesti tulityöntekijä, jos hänellä on voimassaoleva tulityökortti. ei voi keskeyttää tulityötä, koska hän ei ole tulityöntekijä. voi keskeyttää tulityön, jos tulityö aiheuttaa suurta vaaraa. 4. Tulityön tilaaja ja tulityön suorittaja sopivat kirjallisessa sopimuksessa, mitä tilaajan täytyy korvata ja mitä työn suorittajan täytyy korvata, jos tulityön aikana syttyy tulipalo. K E 5. Vakuutuskorvaus ei voi koskaan olla pienempi kuin on sovittu. voi olla pienempi, jos työtä ei ole tehty vakuutusyhtiön suojeluohjeen mukaisesti. voidaan jättää kokonaan maksamatta, jos ihmiset ovat olleet välinpitämättömiä. 6. Vahingosta ovat vastuussa vain tulityön tekijät. kaikki osapuolet. vain tulityön suorittajat. 7. Isännänvastuu tarkoittaa sitä, että työntekijä on vastuussa vahingosta, jonka hän on itse aiheuttanut. työnantaja on vastuussa vahingosta, jonka työntekijä on aiheuttanut. työn suorittaja on vastuussa vahingosta, jonka työnantaja on aiheuttanut.

24 24 (46) K 8. Vahingon aiheuttamisesta voi tulla rangaistus silloin, kun kyseessä on työsuojelurikos. E 9. Vakuutuksissa tulitöihin liittyy usein erityisomavastuu, joka on isompi kuin tavallinen omavastuu. joka voi olla pienempi kuin tavallinen omavastuu jonka tulityöntekijän täytyy aina maksaa itse. 10. Tulityöntekijällä on vastuu, aina kun hän lähettää työstään laskun. kun hän ei noudata työn tilaajan ohjeita. kun hän on samanaikaisesti myös tulityövartijana.

25 25 (46) 4 Turvatoimet jokapäiväistä toimintaa Tulityö on prosessi, joka koostuu useista eri työvaiheista. Se on suurempi kokonaisuus kuin yksittäinen työvaihe. Lainsäädännön mukaan tulityöt ovat vaarallisia töitä. Sen vuoksi tulityöntekijän täytyy toimia niin, että turvatoimet ovat mukana kaikissa työvaiheissa. 4.1 Tulitöiden turvatoimet alusta loppuun Turvatoimet, joita tulityö vaatii, vaihtelevat työkohteen ja tulityömenetelmän mukaan. Kaikkia turvatoimia ei aina tarvita, mutta joskus tarvitaan paljon muita lisätoimia. Tilapäisellä tulityöpaikalla täytyy selvittää työpaikan palovaarat ennen tulityön aloittamista. Nämä tulityöhön liittyvät vaarat ja niiden turvatoimet kirjoitetaan tulityölupaan. Tulityön saa aloittaa vasta silloin, kun sekä tulityöntekijä että tulityövartija ovat varmistaneet, että kaikki turvatoimet on tehty ja tulityöluvan myöntäjä on allekirjoittanut tulityöluvan. työvaihe = työn osa, jakso, periodi määrätä = käskeä, antaa määräys herkästi = helposti Turvallisen tulityön valmistelu Ennen tulityön aloittamista täytyy: saada kirjallinen tulityölupa; luvan myöntää henkilö, jonka tilaaja on määrännyt tulityöluvan myöntäjäksi valita tulityövartija, joka valvoo turvallisuutta tulityön aikana ja työn jälkeen varmistaa, että kaikki tietävät, mikä on työkohteen osoite, missä puhelin on sekä osaavat tehdä hätäilmoituksen ja käyttää alkusammutuskalustoa poistaa tulityöpaikalta ja sen läheltä palavat ja herkästi syttyvät laitteet, varusteet ja materiaalit mineraalivilla putkieristeenä (Kuva: Hering/Wikipedia)

26 26 (46) puhdistaa tulityöpaikka kastella tulityöpaikka ja sen ympäristö, jos on tarvetta tarkastaa tilat, jotka ovat työpaikan lähellä; jos on tarvetta, myös niihin laitetaan tulityövartija estää lämmön siirtyminen esim. putkien kautta muihin tiloihin mitata, kuinka paljon palovaarallisia kaasuja ja happea on työtilassa; tila tuuletetaan, jos on tarvetta varmistaa, että paloilmoitin ei tee virheellistä paloilmoitusta: jos tulityö on niin iso, että se käynnistää paloilmoituksen, täytyy paloilmoitin kytkeä irti; tämän saa tehdä vain paloilmoittimen hoitaja tai hänen varamiehensä. suojata sprinklerisuutin kuumentumiselta; sprinklerin saa kytkeä irti vain silloin, kun tulityötä tehdään sprinklerijärjestelmässä Turvallisen tulityön suojaustoimet Suojaustoimet ennen tulityön aloittamista ovat seuraavat: tarkasta katto-, seinä- ja lattiarakenteet suojaa aukot suojaa palavat rakenteet, jos et voi niitä poistaa tuo työpaikalle palamattomia suojapeitteitä tai mineraalivillalevyjä, jotta kipinät eivät leviäisi; suojapeitteen voi myös kastella ja asettaa tiiviisti paikalleen; voit käyttää myös siirrettäviä seinäkkeitä, jotka on valmistettu palamattomasta materiaalista jos työskentelet ritilätasolla, laita tasolle palamaton suojapeite, jotta kipinät eivät pääsisi leviämään alas suojaa kaapelihyllyt, jotka ovat tulityöpaikan lähellä. siirtyä = kulkea, liikkua paikasta toiseen tuulettaa = päästää ilma sisään avaamalla esim. ikkuna virheellinen = väärä kytkeä irti = laittaa pois päältä, sammuttaa sprinkleri = tulipalon sammutusjärjestelmä, joka alkaa sammuttaa tulipaloa automaattisesti vedellä suojata = estää vahinko, haitta, olla suojana palamaton = aine tai materiaali, joka ei pala suojapeite = palamaton peite, joka suojaa esim. tulipalolta mineraalivilla = rakennusmateriaali, joka ei pala, sitä voidaan käyttää eristeenä, esim. lasivilla ja kivivilla tiiviisti = tiheästi, ei jää ilmaa väliin siirrettävä = se, jota voi siirtää seinäke = pieni seinä, jota voi tavallisesti siirtää paikasta toiseen sprinkleri ritilä

27 27 (46) Alkusammutuskalusto Tulityöpaikalla täytyy olla alkusammutuskalustoa tulityön aikana ja tulityön jälkeen (jälkivartiointi). Tulityöluvassa kerrotaan, millaista alkusammutuskalustoa missäkin tulityökohteessa tarvitaan, esimerkiksi: kaksi 43A 183BC käsisammutinta tai yksi 43A 183BC käsisammutin ja kaksi 27A 144BC - käsisammutinta tai yksi 43A 183BC käsisammutin ja standardin SFS-EN mukainen pikapaloposti Turvatoimet tulityön aikana Jotta tulityön tekeminen olisi turvallista, toimi tulityön aikana seuraavasti: varmista, että tulityövartija on paikalla koko työn aikana, myös taukojen aikana pidä huolta, että paikalla on alkusammutuskalusto, joka mainitaan tulityöluvassa katso, onko ympäristön paloriski kasvanut työn aikana ja arvioi, tarvitaanko turvatoimia lisää poista työn aikana syntynyt palovaarallinen materiaali heti, kun sitä syntyy tarkkaile, syntyykö palovaarallisia kaasuja; jos on tarvetta, tuuleta tila (avaa esim. ikkuna). hiilidioksidisammutin Turvatoimet tulityön jälkeen Kun tulityö on loppunut, tee seuraavat turvatoimet: tarkasta työpaikka ja ympäristö ilmoita tulityöluvan myöntäjälle, että tulityö on loppunut

28 28 (46) varmista, että tulityövartija aloittaa vartioinnin tulityöpaikalla ja tiloissa, jotka ovat tulityöpaikan ympärillä; vartiointi kestää niin kauan kuin on kerrottu tulityöluvassa, kuitenkin vähintään 1 tunnin sulje kaasupullojen ja ulosottopisteiden venttiilit ja ota pois letkut ja käyttölaitteet siirrä kaasupullot ja niiden varusteet turvalliseen paikkaan; kaasupullojen säilytyspaikka täytyy merkitä Kaasupullot -merkillä. varmista, että paloilmoittimet ja muut palotekniset laitteet, jotka kytkettiin irti tulityön ajaksi, kytketään uudestaan päälle; tämän saa tehdä vain paloilmoittimen hoitaja tai hänen varamiehensä. ulosottopiste letkuja 4.2 Paloturvallinen työskentely Ennen tulityön aloittamista täytyy miettiä, voiko tulitöitä korvata jollakin muulla työmenetelmällä tai työvälineellä. Nämä vaihtoehtoiset työmenetelmät ja työvälineet ovat paljon turvallisempi vaihtoehto kuin tulityö Vaihtoehtoiset työmenetelmät ja työvälineet ulosottopiste = paikka esim. seinällä, josta voi ottaa kaasua, ulosottopistettä ei voi siirtää työmenetelmä = tapa, keino, miten tehdään työtä työväline = laite, kone yms., jolla tehdään työtä katkaista, katkaisu = leikata, murtaa, tehdä jokin lyhyemmäksi liitos = kohta, jossa osat on liitetty yhteen, liittymäkohta Katkaisuun ja leikkaukseen voidaan käyttää erilaisia sahoja ja leikkureita, joista ei synny kipinöitä. Putkiliitoksiin eli putkien liittämiseen toisiinsa voidaan käyttää esimerkiksi laippaliitoksia, kierreliitoksia ja puristusliitoksia. Pultti- ja laippaliitokset. Pulttiliitos on turvallinen, koska asennettavat osat tehdään valmiiksi korjaamossa tai vakituisella tulityöpaikalla. pultti- ja laippaliitos

29 29 (46) Tulityövälineet Tulityöntekijän täytyy käsitellä, käyttää ja huoltaa työkaluja valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kun käytetään laitteita, täytyy erityisesti ottaa huomioon laitteen valmistajan turvaohjeet. Nestekaasulaitteet Nestekaasupullossa täytyy olla säädin, joka säätää kaasupullon painetta; tämä paineensäädin laskee paineen 4 baariin (4 bar). Paineensäätimeen laitetaan liikavirtausventtiili (letkunmurtoventtiili), joka sulkeutuu, kun pullosta tulee (virtaa) kaasua liian paljon. Kun venttiili on sulkeutunut, sen voi avata vain käsin. Jos nestekaasua käytetään yhdessä hapen kanssa, kaasupulloon täytyy laittaa turvalaitteet (takaiskusuoja ja takatulisuoja). Nestekaasupoltin Käsipolttimessa pitää olla työliekki ja tukiliekki tai sytytys, joka toimii hankaussähkön eli staattisen sähkön periaatteella (pietsosähkö). Tukiliekkiä käytetään vain työliekin sytytykseen. Työliekkiä ohjataan painikkeella, jota ei saa lukita Auki - asentoon. Käsipolttimessa on jalustin, joka pitää polttimen sellaisessa asennossa, että liekki ei voi mennä laitteen alustaan, kun poltin ei ole käytössä. Kuumailmapuhallin Kuumailmapuhaltimet, jotka käyttävät nestekaasua, ovat nestekaasupolttimia. Kuumailmapuhaltimiin, jotka käyttävät sähköä, täytyy laittaa termostaatti. Kuumailmapuhaltimessa täytyy olla jalusta. Se pitää puhaltimen sellaisessa asennossa, että kuuma ilma ei voi mennä alustaan, kun puhallin ei ole käytössä. säädin = kytkin tai laite, jolla voi säätää esim. painetta baari = ilmanpaineen yksikkö, mitta, joka kertoo, paljonko on painetta tukiliekki = liekki, joka palaa polttimessa koko työskentelyn ajan, silloin työliekkiä ei tarvitse erikseen sytyttää koko ajan uudestaan jalustin = teline poltin = laite, jossa polttoaine palaa termostaatti = laite, joka pitää lämmön tasaisena käsipoltin ja jalustin kuumailmapuhallin (Kuva: Etra Oy)

30 Kulmahiomakone Kulmahiomakonetta käytetään laikkaleikkaukseen ja metallin hiontaan. Laikkaleikkauksella voi leikata esim. putkia ja erilaisia teräslevyjä. Kun käytetään kulmahiomakonetta, syntyy kipinäsuihku. Kipinät voivat lentää jopa 10 metriä. Laikkaleikkaus on siis palovaarallista työtä kuten esim. hitsauskin. laikka 30 (46) kulmahiomakone eli rälläkkä (Kuva: Etra Oy) Tulityömenetelmät Kaarihitsaus ja kaarileikkaus Kaarihitsauksessa tarvitaan lämpöä, joka saadaan sähköisen valokaaren avulla. Valokaari kuumentaa metallin sulaksi. Sula metalli poistetaan kaasusuihkun avulla. Kaarihitsauksessa ja kaarileikkauksessa syntyy kipinöitä, kuumia roiskeita ja lämpöä, jotka voivat aiheuttaa tulipalon. Myös sähkö voi aiheuttaa paloja, jos esimerkiksi kaapelit ovat viallisia. Kaasuhitsaus ja kaasuleikkaus Kaasuhitsauksessa kappaleet kiinnitetään toisiinsa kuumalla liekillä ja lisäainelangalla. Kuuma liekki sulattaa metallin ja lisäainelangan. Liekki syntyy, kun polttokaasun ja hapen yhdistelmä palaa. Polttoleikkauksessa terästä leikataan niin, että kuumennetaan leikkauksen aloituskohta, Kun sitten aloituskohtaan puhalletaan puhdasta happea, teräs alkaa palaa. Kun leikkaussuutinta viedään eteenpäin, se leikkaa yhtenäisen viivan. Palovaaraa aiheuttaa kuumuus, joka tulee liekistä. Myös happisuihkun roiskeet aiheuttavat suuren palovaaran, koska ne voivat lentää monta metriä. kaarihitsausta (Kuva: Wikipedia) leikkaussuutin (Kuva: Etra Oy) hioa = tehdä pinta sileäksi, kiiltäväksi lisäainelanka = ohut metallilanka, jota käytetään hitsauksessa suutin = osa, joka suuntaa neste- tai kaasuvirtausta

31 31 (46) Turvalaitteet ja varusteet kaasuhitsauksessa ja polttoleikkauksessa Takaiskusuoja Kaasupulloihin ja kiinteän kaasukeskuksen ulosottopisteisiin täytyy aina laittaa paineensäätimet, joihin liitetään takaiskusuojat. Takaiskusuoja ei päästä kaasua letkusta takaisin paineensäätimeen eikä sieltä pulloon. Kaasun takaisku tapahtuu, koska kaasunpaine on väärä suutin on ylikuumentunut suutin tai poltin on rikki suutinkanavat ovat tukossa eli täynnä roiskeita letkuja ei ole huuhdeltu hyvin ennen sytyttämistä laitteissa vuotaa kaasua letkut ovat rikki kaasu ei pääse kunnolla ulos, esim. pulloventtiilit eivät ole kunnolla auki takaiskusuoja (Kuva: Etra Oy) Takatulisuoja Happi- ja kaasuletkuissa on takatulisuoja, jossa on yksisuuntaventtiili (vastaventtiili) ja liekinsammutin. Takatulisuoja laitetaan suoraan polttimen kahvan taakse. Takatulisuoja ei päästä kaasua menemään takaisin letkuun eikä silloin synny kaasuseosta, joka aiheuttaisi letkuräjähdyksen. takatulisuoja (Kuva: Etra Oy) Turvakäsine Turvakäsinettä käytetään silloin, kun pulloventtiilissä, paineensäätimessä tai kaasuletkuissa on syttynyt palo ja pitäisi sulkea pulloventtiili.

32 32 (46) 4.3 Kaasupullojen käsittely ja käyttö Kaasupullo on paineastia eli sen sisällä on painetta. Kaasupulloa ei saa kolhia tai pudottaa. Kaasupulloja saa nostaa ainoastaan nostolaitteella (esim. pullokärry tai pullokori), jossa on CE -merkintä. Kaasupulloa ei saa koskaan nostaa suojakuvusta, koska se voi irrota pois. Kun kaasupulloja kuljetetaan autossa, täytyy paineensäätimet ottaa irti ja laittaa suojakupu paikoilleen. Asetyleeni- ja nestekaasupullot täytyy aina pitää pystyasennossa (pystyssä). Kaasupullojen lommoja ei saa koskaan korjata silotteella tai hitsaamalla. Hitsausliekkiä ei saa koskaan suunnata kohti kaasupulloa. Jos laite vuotaa tai on rikki, laitetta ei saa käyttää. Kaasupullojen venttiilejä ei saa voidella öljyllä tai rasvalla. Ne voivat syttyä palamaan. Myös kaikki muut varusteet, työkalut ja kädet pitää olla puhtaina rasvasta. Tilapäisellä tulityöpaikalla asetyleeni- ja happipulloja käytetään ja säilytetään pullokärryissä. Työn jälkeen pullokärryt palautetaan kaasupullojen säilytyspaikalle. Pullokärryissä täytyy olla turvakäsine ja käsisammutin (27 A 144 BC). CE-merkki kolhia = lyödä jollakin esineellä tai koskettaa kovaa esim. vasten terävää kulmaa CE merkintä = merkki, joka sanoo, että laite on EU:n turvallisuusvaatimusten mukainen suojakupu = puolipyöreä, kulhomainen suoja, joka suojaa esim. kaasupullon pääventtiiliä lommo = kolhu, joka syntyy pintaan, jos joku iskee jollakin esineellä; lommo voi tulla myös esim. autokolarissa autoon silote = pakkeli, täytekitti, jolla voi korjata esim. kolhuja tai naarmuja mitata = selvittää jonkin asian suuruus, tilavuus, määrää tms. kaasupitoisuus = kaasun osuus esim. ilmassa eli kuinka paljon kaasua on ilmassa Kaasun mittaus ja säiliötyöskentely Jos työpaikalla käytetään tai säilytetään palavia nesteitä tai kaasuja, täytyy ennen tulityön aloittamista mitata, kuinka paljon kaasuja ilmassa on. Ilman kaasupitoisuuden mittauksesta vastaa henkilö, joka on saanut siihen koulutuksen. Hän merkitsee mittaustuloksen tulityölupaan tai mittauspöytäkirjaan. lommo Jos on tarvetta, kaasupitoisuuksia mitataan jatkuvasti. Jos mittauksessa huomataan vaarallisia kaasupitoisuuksia, tulityö täytyy keskeyttää ja tila tuulettaa. pullokärry

33 33 (46) Tulityötä saa jatkaa vasta silloin, kun mittauksissa vaarallisia kaasupitoisuuksia ei enää löydy. Mittauksia ja tuuletuksia tehdään tulityön loppuun asti. Kaasupullojen säilytys Kaasupullot täytyy säilyttää pystyasennossa. Säilytyksen ajaksi täytyy kaikki venttiilit sulkea ja laittaa suojakupu tai suojukset paikoilleen. Kaasupullojen säilytyspaikka on erillinen varastotila, jossa on hyvä tuuletus. Varastotilaan pitää olla ulkoa oma sisäänkäynti. Kaasupullot voidaan säilyttää myös ulkona telineessä, jossa on aurinkosuoja. Jos siihen ei ole mahdollisuutta, kaasupullot voi laittaa ulko-oven lähelle. Kaasupullojen varasto merkitään Kaasupullot kyltillä. Lisäksi täytyy olla varoituskyltti, joka kieltää avotulen ja tupakoinnin. Täydet ja tyhjät kaasupullot eivät saa olla samassa paikassa. Myös pullot, joissa on palavia kaasuja, täytyy säilyttää eri paikassa kuin muut kaasupullot. Niiden säilytyspaikka täytyy merkitä kyltillä. suojakupu Nestekaasupulloja käytetään aina pystyasennossa. Jos nestekaasua käytetään sisätiloissa, täytyy huolehtia hyvästä tuuletuksesta. Näin ehkäistään räjähdysvaaraa, jos pullo vuotaa. kaasupullojen varasto

34 34 (46) Harjoituskoe 3. Merkitse rastilla sekä oikeat että väärät väittämät. (O = oikein, V = väärin, K = kyllä, E = ei) 1. Ennen tulityön aloittamista täytyy muun muassa poistaa herkästi syttyvä materiaali. valita tulityövartijat. jäähdyttää tulityötila. hankkia kirjallinen tulityölupa. pelastaa ihmiset, jotka ovat vaarassa. suojata sprinklerisuutin kuumentumiselta. siivota tulityöpaikka. 2. Suojaustoimet ennen tulityön alkua ovat esimerkiksi seuraavat: tarkastetaan katto-, seinä- ja lattiarakenteet. suojataan aukot ja palavat rakenteet, joita ei voi poistaa. suojataan kaasupullot. tulityöpaikalle tuodaan suojapeitteitä tai seinäkkeitä. tulityöpaikalle tuodaan bitumia. 3. Alkusammutuskalustoon kuuluu kaksi käsisammutinta, joiden teholuokka on 43A 183BC ja 27A 144BC kolme käsisammutinta eli yksi 43A 183BC ja kaksi 27A 144BC luokan sammutinta. kaksi käsisammutinta, joiden teholuokka on 27A 144BC. yksi käsisammutin, jonka teholuokka on 43A 183BC ja pikapaloposti. 4. Tulityön aikana tulityövartijan ei tarvitse olla koko ajan paikalla, jos suojaustoimet on tehty hyvin. palovaarallinen materiaali täytyy poistaa heti, kun sitä syntyy. sprinklerilaitteisto täytyy laittaa päälle. 5. Kun tulityö on loppunut, tulityöntekijän täytyy avata kaasupullojen ja ulosottopisteiden venttiilit. varmistaa, että tulityövartija on paikalla vielä vähintään 2 tuntia. laittaa paloilmoittimet uudestaan päälle. 6. Vaihtoehtoiset työmenetelmät ovat esimerkiksi pultti- ja laippaliitokset. kulmahiomakoneen käyttö kuumailmapuhaltimen käyttö. 7. Käsipolttimessa täytyy olla sekä työliekki että tukiliekki. termostaatti. jalustin.

35 35 (46) 8. Laikkaleikkaus tehdään kulmahiomakoneella. on turvallinen työmenetelmä. synnyttää kipinäsuihkun, joka lentää jopa 100 m. K 9. Jos kaasupulloon tulee lommo, sen voi korjata silotteella. E 10. Kaasupullon suojakupu täytyy laittaa paikoilleen, kun.. kaasupulloa nostetaan. kaasupulloa kuljetetaan autossa. kaasupullo on varastossa.

36 36 (46) 5 Toiminta onnettomuustilanteessa 5.1 Poistuminen ja hätäilmoitus Tulipalossa syntyy aina myrkyllistä savua. Tavallisin ja vaarallisin savukaasu on häkä. Häkä on väritön, hajuton ja mauton kaasu. Tulipalossa savu nousee ylös, joten alhaalla lattialla on parempi näkyvyys ja ilmaa, jota pystyy hengittämään. Kun huomaat tulipalon, tee näin: Varoita muita ihmisiä. Pelasta ne ihmiset, jotka ovat vaarassa. Sulje ovet ja ikkunat sekä pysäytä ilmanvaihtolaitteet, jotta tulipalo ei leviäisi muualle. Vie vaaralliset aineet, esim. kaasupullot turvaan. Soita hätänumeroon 112. Jokaisella työpaikalla voi olla myös oma hätänumero, joka on myös tulityöluvassa. Sammuta tulipalo, jos voit tehdä sen niin, että et ole itse vaarassa. Näytä pelastuslaitoksen palomiehille, missä tulipalo on, sekä kerro, mitä vaaroja työpaikalla on. häkä = hiilen ja hapen yhdiste, myrkyllinen kaasu, jota syntyy tulipalossa pelastaa = päästää tai auttaa joku tai jokin vaarasta, auttaa turvalliseen paikkaan paloilmoitin 5.2 Alkusammutus Sammutuskalusto Tilapäisellä tulityöpaikalla täytyy olla alkusammutuskalusto, jota edellytetään tulityöluvassa. Suositus on seuraava: kaksi 43A 183BC käsisammutinta tai yksi 43A 183BC käsisammutin ja kaksi 27A 144BC käsisammutinta tai yksi 43A 183BC käsisammutin ja standardin SFS-EN mukainen pikapaloposti

37 37 (46) Käsisammutin on irrallinen sammutin, joka painaa maksimissaan 20 kg. Tavallisimpia käsisammuttimia ovat jauhesammutin, kalvovaahtosammutin ja hiilidioksidisammutin. Pikapaloposti on kiinteä alkusammutusväline ja se sopii paikkoihin, joissa tulipalon sammuttamiseen voidaan käyttää vettä. Letkun täytyy olla yksiosainen eikä se saa olla pitempi kuin 30 metriä. Letkun sisäläpimitta on 19, 25 tai 33 mm. pikapalopostin merkki Sammutuspeite on valmistettu palamattomasta kankaasta. Sen koko on noin 2 3 m² ja sillä voi tukahduttaa tulipalon. Sammutuspeite sopii pienten tulipalojen (esim. rasvapalon) ja vaatteiden sammuttamiseen Sammutteet Vesi jäähdyttää tulipalon ja veden höyry myös tukahduttaa tulipalon. Vettä ei saa käyttää rasvapalon sammuttamiseen, koska rasva leimahtaa isompaan tuleen, jos se sekoittuu veteen. pikapaloposti irrallinen = ei ole kiinni, sitä voi siirtää kiinteä = on kiinni jossakin, sitä ei voi siirtää leimahtaa = syttyä yhtäkkiä tuleen isolla liekillä teho = vaikutus, voima kalvo = ohut kerros, kelmu, läpinäkyvä kalvo muistuttaa muovikalvoa Sammutusjauheet estävät kemiallisen reaktion, jota tulipalo tarvitsee. Eri sammutusjauheilla sammutetaan eri aineiden tulipaloja. Kun käytät sammutusjauhetta tulipalon sammuttamiseen, älä ole liian lähellä tulipaloa. Hiilidioksidi (CO²) tukahduttaa tulipalon. Hiilidioksidi vähentää happea ilmassa. Kun hiilidioksidi purkautuu ulos sammuttimesta, sen lämpötila on -76º. Siksi se voi aiheuttaa iholle paleltumisvamman kun sammutetaan ihmisen vaatteita. Tulen sammuttaminen vedellä. Sammutusnesteen perusaineena on vesi. Lisäaineet parantavat veden sammutustehoa. Lisäaineet voivat muodostaa kalvon, ne voivat tuottaa hiilidioksidia tai estävää kemiallisen reaktion. Rasvapalon sammuttaminen sammutuspeitteellä.

38 38 (46) Sammutusmenetelmät On olemassa kolme tavallisinta sammutusmenetelmää: Jäähdytys: tulipalon lämpötila alennetaan niin matalaksi, että palo sammuu eikä syty uudelleen. Tukahduttaminen: tulipalon happipitoisuutta vähennetään niin, että palaminen ei ole mahdollista. Sammutusraivaus: palava aine poistetaan. 5.3 Ensiapu Palovammaa jäähdytetään heti juoksevalla vedellä. Jos mahdollista, palanut ihoalue (esim. käsi) laitetaan kokonaan veteen. Jäähdyttämistä jatketaan ainakin 20 minuuttia. Jos palovamma on lievä (pieni), siihen laitetaan puhdas side tai palovammavoideside. Jos vamma tulehtuu tai potilaalla on kuumetta, hänet pitää viedä lääkäriin. Vakava (2. tai 3. asteen) palovamma on vamma, jonka alue on suurempi kuin kämmen (käsi). Vakavassa palovammassa iholle tulee rakkuloita, iho turpoaa ja se on hyvin kipeä. Vakavaan palovammaan laitetaan sidos tai puhdas liina. Voiteita ei saa käyttää eikä rakkuloita saa rikkoa. Potilas viedään lääkäriin. jäähdyttää = muuttaa kylmäksi raivata, raivaus = poistaa esteitä, puhdistaa esim. tulipaloalue tavaroista vamma = vika, haava, murtuma tai muu sellainen, jonka voi saada esim. onnettomuudessa tulehtua = syntyy tulehdus, infektio esim. kun bakteerit pääsevät haavaan turvota = laajeta, paisua, tulla pulleaksi sidos = siteestä tehty suojus oire = sairauden tai vamman merkki, symptomi punoittaa = olla punainen valonarka = pelkää valoa kyynel = nestepisara, joka tulee silmään, kun ihminen esim. itkee tai kun jokin ärsyttää silmää Silmävamman voi aiheuttaa esim. hitsauksen valokaari, jos silmiä ei ole suojattu. Oireet näkyvät vasta tunnin kuluttua. Oireina ovat punoittavat ja valonarat silmät, joista valuu kyyneleitä. Potilas laitetaan lepäämään ja molemmat silmät peitetään. Jos oireet eivät mene ohi vuorokaudessa, potilaan täytyy mennä lääkäriin. kämmen Silmävamman voivat aiheuttaa myös kipinät ja sulan metallin roiskeet. Silloin silmää pitää jäähdyttää viileällä juoksevalla vedellä. Molemmat silmät peitetään kevyellä sidoksella ja potilas viedään lääkäriin. rakkula (Kuva: Novakreo/Wikipedia)

39 39 (46) Harjoituskoe 4. Merkitse rastilla sekä oikeat että väärät väittämät. 1. Häkä on myrkyllinen savukaasu, jota syntyy tulipalossa. Häkä on väritön ja mauton, mutta voimakkaan hajuinen savukaasu. K E K 2. Tulipalossa savu nousee ylös, joten alhaalla lattialla on turvallisempaa. E 3. Kun syttyy tulipalo, toimitaan mm. näin: pelastetaan ihmiset, jotka ovat vaarassa. suljetaan sprinklerilaitteisto. avataan ikkunat ja ovet. viedään kaasupullot turvaan. soitetaan yleiseen hätänumeroon tai oman työpaikan hätänumeroon. kerrotaan palomiehille, mitä vaaroja työpaikalla on. 4. Rasvapalo täytyy sammuttaa yleensä vedellä, koska se jäähdyttää ja höyry tukahduttaa tulipalon. tukahduttamalla esim. suojapeitteellä. sammutusnesteellä, koska se voi muodostaa kalvon ja sammuttaa näin tulipalon. K 5. Hiilidioksidin purkautumislämpötila on -76ºC ja se voi aiheuttaa iholle paleltumisvamman. E K 6. Palovammaa täytyy jäähdyttää juoksevalla vedellä enintään 10 min. E 7. Vakavassa palovammassa tulee iholle rakkuloita, joihin pitää laittaa voidetta. jotka täytyy rikkoa ja päästä neste ulos. joihin pitää laittaa puhdas liina. 8. Silmävamman voi aiheuttaa hitsauksen valokaari, jos ei käytetä hitsausnaamaria. hitsauksen valokaari, vaikka käytetään hitsausnaamaria. kipinät ja sulan metallin roiskeet. K 9. Jos hitsauksen valokaari aiheuttaa silmävamman, sen oireet näkyvät heti. E 10. Jos kipinä menee silmään, silmää täytyy jäähdyttää viileällä juoksevalla vedellä. silmää täytyy puhdistaa lämpimällä juoksevalla vedellä. molemmat silmät täytyy peittää kevyellä sidoksella. molemmat silmät täytyy peittää palovammavoidesiteellä.

40 40 (46) Sanasto A alkusammutus alusta annettu ohje automaattinen paloilmoitin B baari bitumi C CE -merkintä E edellyttää ehkäistä ennakoida ennakkoon = ennakolta ennalta epätodennäköinen erityispiirre eriste eristää H happi = alkavan tulipalon sammuttaminen esim. käsisammuttimella = pohja, pinta = ohje, jonka joku on antanut = turvalaitteisto, joka tekee automaattisen hälytyksen hätäkeskukseen ja hälyttää myös tilassa; siihen kuuluvat ilmoitinkeskus, paloilmaisin, paloilmoituspainike ja paikallishälytin = ilmanpaineen yksikkö, mitta, joka kertoo, paljonko on painetta = seos, massa, joka on tehty luonnonasfaltista tai maaöljystä = merkki, joka sanoo, että laite on EU:n turvallisuusvaatimusten mukainen = vaatia, täytyy tehdä jotakin = estää, toimia niin, että jotakin ei tapahdu = tehdä jotakin aikaisemmin, olla valmiina esim. onnettomuuteen = aikaisemmin, etukäteen = etukäteen, aikaisemmin kuin jotakin tapahtuu = ei ole totta, ei voi tapahtua kovinkaan varmasti = tuntomerkki, jokin erityinen asia = aine, joka estää esim. lämmön syntymisen = pitää jokin erossa, estää esim. veden tai lämmön siirtyminen = kaasu (kemiallinen merkki O), jota on ilmassa ja jota ihminen hengittää harmi = ongelma, vaiva, mielipaha herkästi = helposti hiha = vaate, joka suojaa käsivarsia hiilidioksidi = kemiallinen yhdiste (kemiallinen merkki CO 2 ), hiilidioksidia syntyy esim. auton pakokaasusta hioa = tehdä pinta sileäksi, kiiltäväksi huppu huuru häkä I irrallinen isäntä J jalustin jauhesammutin juottaa metallia jäähdyttää raivata, raivaus K kaapeli kaasupitoisuus kaasupullo kalvo katkaista, katkaisu kiinteä kolhia korvaus korvausvastuu kustannukset käsineet kärsiä käyttöturvatiedote kytkeä irti kyynel L laikkaleikkaus lainsäädäntö = päätä suojaava vaatekappale, joka on ommeltu kiinni takkiin = höyry = hiilen ja hapen yhdiste, myrkyllinen kaasu, jota syntyy tulipalossa = ei ole kiinni, sitä voi siirtää = miespuolinen omistaja, käskijä, työnantaja = teline = sammutin, jossa on jauhetta; jauhe sopii melkein kaikkien tulipalojen sammuttamiseen = liittää kaksi metallikappaletta yhteen niin, että niiden väliin sulatetaan pehmeämpi metalli = muuttaa kylmäksi = puhdistaa esim. tulipaloalue tavaroista = johto, esim. sähköjohto = kaasun osuus esim. ilmassa eli kuinka paljon kaasua on ilmassa = pullo, jossa säilytetään kaasua ja jossa on iso paine = ohut kerros, kelmu, läpinäkyvä kalvo muistuttaa muovikalvoa = leikata, murtaa, tehdä jokin lyhyemmäksi = on kiinni jossakin, sitä ei voi siirtää = lyödä jollakin esineellä tai koskettaa kovaa esim. = kompensaatio, esim. raha = vastuu siitä, miten täytyy korvata jokin asia, joka voi rikkoutua tai tuhoutua esim. onnettomuudessa = rahameno, maksut = hansikkaat, hanskat = tuntea fyysistä tai henkistä kipua, vaivaa = selvitys kemikaalin ominaisuuksista, toimintaohje, jos kemikaalia joutuu esim. silmään = ottaa pois päältä, sammuttaa = nestepisara, joka tulee silmään, kun ihminen esim. itkee tai kun jokin ärsyttää silmää = leikkaus, jossa käytetään pyörivää laikkaa = monta lakia yhdessä

41 41 (46) leimahtaa letku levitä liitos lisäainelanka lommo M maadoitus melu mineraalivilla mitata määräaikainen määrätä määräys myöntää N neste nestemäinen noudattaa O oikosulku oire olla voimassa olosuhteet omaisuus omavastuu ominaisuus P paikallinen palamaton paloilmaisin palovaara = syttyä yhtäkkiä tuleen isolla liekillä = pehmeä putki = kulkeutua laajalle alueelle = kohta, jossa osat on liitetty yhteen, liittymäkohta = ohut metallilanka, jota käytetään hitsauksessa = kolhu, joka syntyy pintaan, jos joku iskee jollakin esineellä; lommo voi tulla myös esim. autokolarissa autoon = sähkölaitteen osan liittäminen maahan = kova ääni = rakennusmateriaali, joka ei pala, sitä voidaan käyttää eristeenä, esim. lasivilla ja kivivilla = selvittää jonkin asian suuruus, tilavuus, määrä tms. = väliaikainen, tiedetään alkamis- ja loppumispäivä = käskeä, antaa määräys = sääntö, käsky = antaa esim. lupa = juokseva aine, esim. vesi = samanlainen kuin neste = toimia jonkin mukaisesti, seurata esim. määräyksiä ja ohjeita = sähkövirran pysähdys, jos sähköjohtimet, joissa on eri jännite, koskettavat toisiaan, syntyy oikosulku = sairauden tai vamman merkki, symptomi = käyttöaikaa on vielä jäljellä = tilanne, olot, millaista on esim. työpaikalla = jonkun varat, esim. talo, koneet, työvälineet = oma osuus eli tietty rahamäärä, joka täytyy maksaa itse, jos tapahtuu onnettomuus = piirre, millainen joku tai jokin on = ihminen, joka asuu tietyllä paikkakunnalla = aine tai materiaali, joka ei pala = laite, joka reagoi tulipaloon = vaara eli riski, että syttyy tulipalo pelastaa pelastus, pelastustoimet pelastusviranomainen poltin punoittaa putoamissuoja R rangaistus raitis ilma raitisilmanaamari raivata riittävä rikkomus roiske räjähtävä S sakko sammute sammutuskalusto seinäke sidos siirrettävä siirtyä siisteys silote sprinkleri suojakupu = auttaa tai päästää joku tai jokin vaarasta, auttaa turvalliseen paikkaan = pelastaminen = viranomainen, joka kuuluu pelastustoimintaan, esim. pelastuslaitos, poliisi, sisäministeriö = laite, jossa polttoaine palaa = olla punainen = väline, joka suojaa putoamiselta, esim. turvavaljaat = negatiivinen seuraamus ihmiselle, joka tekee rikoksen, rikkomuksen tms. = raikas, puhdas ilma = hitsausnaamari, johon tulee automaattisesti raikasta ilmaa = poistaa esteitä, puhdistaa esim. tulipaloalue tavaroista = asia, jonka voi hyväksyä, se riittää = sääntöjen tai lain vastainen teko, väärä teko = pieni määrä nestemäistä ainetta, joka roiskuu, esim. veden roiske = aine, joka voi räjähtää = rahamäärä, joka täytyy maksaa, jos tekee jotakin väärin = aine, jolla voi sammuttaa tulipalon, esim. vesi, jauhe = välineet, joita käytetään tulipalon sammuttamiseen, esim. käsisammutin = pieni seinä, jota voi tavallisesti siirtää paikasta toiseen = siteestä tehty suojus = se, jota voi siirtää = kulkea, liikkua paikasta toiseen = puhtaus = pakkeli, täytekitti, jolla voi korjata esim. kolhuja ja naarmuja = tulipalon sammutusjärjestelmä, joka alkaa sammuttaa tulipaloa automaattisesti vedellä = puolipyöreä, kulhomainen suoja esim. kaasupullon pääventtiiliä

42 42 (46) suojapeite suojata suorittaa suutin säiliö säteily säädin säärystin syttyvä T tapaturma tapauskohtainen, tapauskohtaisesti termostaatti tiiviisti toimeksiantaja tukahduttaa tukehtua tuulettaa tarkkaavaisuus < tarkka teho tehokas tilapäinen todennäköinen tukiliekki tulehtua, tulehdus tulityön suorittaja tunnistaa turvajalkineet turvavarusteet turvatoimet turvota = palamaton peite, joka suojaa esim. tulipalolta = estää vahinko, haitta, olla suojana = tehdä = osa, joka suuntaa neste- tai kaasuvirtausta = iso astia, tankki, esim. bensiinisäiliö, jätesäiliö = vaarallinen aaltoliike, esim. hitsauksessa syntyy säteilyä = kytkin tai laite, jolla voi säätää esim. painetta = vaate, joka suojaa sääriä (jalkoja) = aine, joka syttyy tuleen = onnettomuus = liittyy yhteen tapaukseen, katsotaan tapaus kerrallaan = laite, joka pitää lämmön tasaisena = tiheästi, ei jää ilmaa väliin = työn tilaaja = estää hapen saanti, esim. tulipalon voi tukahduttaa sammutuspeitteellä = kuolla hapen puutteeseen, jos ihminen ei pysty hengittämään, hän tukehtuu = päästää ilmaa sisään avaamalla, esim. ikkuna = katsotaan tarkkaan, mitä tapahtuu ympäristössä = vaikutus, voima = efektiivinen, toimii tai vaikuttaa hyvin = muuttuva, ei pysyvä, väliaikainen = hyvin totta, tapahtuu aika varmasti = liekki, joka palaa polttimessa koko työskentelyn ajan, liekkiä ei tarvitse sytyttää koko ajan uudestaan = infektio, haava tulehtuu, jos bakteerit pääsevät haavaan = esim. urakoitsija, yritys, joka suorittaa eli tekee tulityön = huomata, nähdä = turvakengät, joissa on kova pohja ja kärki, ne suojaavat jalkoja = välineet ja laitteet, joita käytetään esim. tulityössä, jotta työn tekeminen olisi turvallista = jotakin tehdään turvallisuuden takia = laajeta, paisua, tulla pulleaksi typpi työkohde työmenetelmä työpaikkakohtainen työvaihe työväline U ulkopuolinen ulosottopiste urakoitsija V vaatia vaatimus vahinko vakituinen vakuutus valonarka vamma vankeusrangaistus varmistaa vartioida, vartiointi varusteet virheellinen voimassaoleva vedeneristys vähäinen välttää onnettomuuksia Y ylläpitää = luonnon alkuaine (kemiallinen merkki N), ilmassa on 78 % typpeä = työpaikka, jossa esim. tulityö tehdään = metodi, tapa, miten työtä tehdään = se on tarkoitettu vain yhteen paikkaan = työn osa, jakso, periodi = laite, kone yms., jolla tehdään työtä = joku, joka tulee esim. työpaikan ulkopuolelta eli ei kuulu työpaikan työntekijöihin = paikka esim. seinällä, josta voi ottaa kaasua, ulosottopistettä ei voi siirtää = henkilö tai yritys, joka tekee jonkin tietyn työn = haluta, että jotakin on pakko olla = jotakin täytyy olla = menetys, tappio, jossa hävitään jotain, esim. tulipalon vahinko voi olla talo, joka paloi tulipalossa =muuttumaton, pysyvä = sopimus, joka tehdään onnettomuuden varalle, jos tapahtuu onnettomuus, vakuutus korvaa eli maksaa sen esim. rahana = pelkää valoa = vika, haava, murtuma tai muu sellainen, jonka voi saada esim. onnettomuudessa = tuomio vankilassa = olla varma = katsoa, että kaikki menee hyvin = välineet, laitteet = väärä = on voimassa eli sen käyttöaika ei ole vielä loppu = veden siirtymisen estäminen = pieni = tehdä niin, että onnettomuuksia ei tule = huolehtia, että jokin jatkuu, pysyy hyvänä

43 43 (46) Harjoituskokeiden oikeat vastaukset Harjoituskoe 1 1. Tulityö on työtä jossa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä. jossa syntyy kipinöitä. jossa käytetään kulmahiomakonetta. jossa käytetään pultti- ja laippaliitoksia. 2. Tulityöntekijällä täytyy olla tulityökortti jos hän tekee työtä vakituisella tulityöpaikalla. jos hän tekee työtä tilapäisellä tulityöpaikalla. jos hän tekee sähköjuotostyötä. 3. Jos tehdään työtä tilapäisellä tulityöpaikalla tulityöntekijällä täytyy olla tulityölupa. tulityöntekijä ei tarvitse tulityökorttia. tulityöntekijä ei tarvitse tulityölupaa, jos hänellä on tulityökortti. 4. Tulityökortti on voimassa kolme vuotta. voimassa neljä vuotta. voimassa viisi vuotta. 5. Happi on kaasu, joka on kevyempi kaasu kuin ilma. syttyy helposti. on voimakkaan hajuinen kaasu. on raskaampi kaasu kuin ilma. 6. ATE tila tarkoittaa tilaa, jossa varastoidaan happipulloja. on räjähdysvaarallisia aineita. säilytetään erivärisiä kaasuletkuja. 7. Käyttöturvatiedote on samalla myös Parasta ennen merkintä. kertoo, mitä kemikaalia tuote sisältää. on ATE -tilan merkki. on samalla myös ohje siitä, miten toimia kun kemikaalia joutuu esim. silmään. 8. Nestekaasu on O O sininen ja hajuton kaasu. raskaampi kaasu kuin ilma. väritön ja hajuton kaasu. kevyempi kaasu kuin ilma. 9. Jos bitumi syttyy palamaan, V sen voi sammuttaa vedellä tai sammutusnesteellä. sen voi sammuttaa jauhesammuttimella. sitä ei pysty enää sammuttamaan. 10. Tulityöluvan V myöntäjällä ei tarvitse olla tulityökorttia, jos tulityöntekijällä on voimassaoleva tulityökortti. myöntäjällä täytyy olla voimassaoleva tulityökortti. saavat 3 henkilöä: luvan myöntäjä, tulityöntekijä ja tulityövartija. Harjoituskoe 2 1. Pelastussuunnitelma täytyy olla melkein kaikissa rakennuksissa Suomessa. tehdään riskien arvioinnin jälkeen. auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. 2. Tulityösuunnitelma ei sisälly pelastussuunnitelmaan. sisältyy pelastussuunnitelmaan. voidaan tehdä myös tulityön jälkeen. 3. Tulityövartija voi olla samanaikaisesti tulityöntekijä, jos hänellä on voimassaoleva tulityökortti. ei voi keskeyttää tulityötä, koska hän ei ole tulityöntekijä. voi keskeyttää tulityön, jos tulityö aiheuttaa suurta vaaraa. 4. Tulityön tilaaja ja tulityön suorittaja sopivat kirjallisessa sopimuksessa, mitä tilaajan täytyy korvata ja mitä työn suorittajan täytyy korvata, jos tulityön aikana syttyy tulipalo. K E 5. Vakuutuskorvaus ei voi koskaan olla pienempi kuin on sovittu. voi olla pienempi, jos työtä ei ole tehty vakuutusyhtiön suojeluohjeen mukaisesti. voidaan jättää kokonaan maksamatta, jos ihmiset ovat olleet välinpitämättömiä. 6. Vahingosta ovat vastuussa vain tulityön tekijät.

44 44 (46) O K O O kaikki osapuolet. vain tulityön suorittajat. 7. Isännänvastuu tarkoittaa sitä, että V työntekijä on vastuussa vahingosta, jonka hän on itse aiheuttanut. työnantaja on vastuussa vahingosta, jonka työntekijä on aiheuttanut. työn suorittaja on vastuussa vahingosta, jonka työnantaja on aiheuttanut. 8. Vahingon aiheuttamisesta voi tulla rangaistus silloin, kun kyseessä on työsuojelurikos. E 9. Vakuutuksissa tulitöihin liittyy usein erityisomavastuu, V joka on isompi kuin tavallinen omavastuu. joka voi olla pienempi kuin tavallinen omavastuu jonka tulityöntekijän täytyy aina maksaa itse. 10. Tulityöntekijällä on vastuu, V aina kun hän lähettää työstään laskun. kun hän ei noudata työn tilaajan ohjeita. kun hän on samanaikaisesti myös tulityövartijana. Harjoituskoe Ennen tulityön aloittamista täytyy muun muassa poistaa herkästi syttyvä materiaali. valita tulityövartijat. jäähdyttää tulityötila. hankkia kirjallinen tulityölupa. pelastaa ihmiset, jotka ovat vaarassa. suojata sprinklerisuutin kuumentumiselta. siivota tulityöpaikka. 2. Suojaustoimet ennen tulityön alkua ovat esimerkiksi seuraavat: tarkastetaan katto-, seinä- ja lattiarakenteet. suojataan aukot ja palavat rakenteet, joita ei voi poistaa. suojataan kaasupullot. tulityöpaikalle tuodaan suojapeitteitä tai seinäkkeitä. tulityöpaikalle tuodaan bitumia. 3. Alkusammutuskalustoon kuuluu kaksi käsisammutinta, joiden teholuokka on 43A 183BC ja 27A 144BC kolme käsisammutinta eli yksi 43A 183BC ja kaksi 27A 144BC luokan sammutinta. kaksi käsisammutinta, joiden teholuokka on 27A 144BC. yksi käsisammutin, jonka teholuokka on 43A 183BC ja pikapaloposti. O O O O O K O 4. Tulityön aikana V tulityövartijan ei tarvitse olla koko ajan paikalla, jos suojaustoimet on tehty hyvin. palovaarallinen materiaali täytyy poistaa heti, kun sitä syntyy. sprinklerilaitteisto täytyy laittaa päälle. 5. Kun tulityö on loppunut, tulityöntekijän täytyy V avata kaasupullojen ja ulosottopisteiden venttiilit. varmistaa, että tulityövartija on paikalla vielä vähintään 2 tuntia. laittaa paloilmoittimet uudestaan päälle. 6. Vaihtoehtoiset työmenetelmät ovat esimerkiksi V pultti- ja laippaliitokset. kulmahiomakoneen käyttö kuumailmapuhaltimen käyttö. 7. Käsipolttimessa täytyy olla V sekä työliekki että tukiliekki. termostaatti. jalustin. 8. Laikkaleikkaus V tehdään kulmahiomakoneella. on turvallinen työmenetelmä. synnyttää kipinäsuihkun, joka lentää jopa 100 m. 9. Jos kaasupulloon tulee lommo, sen voi korjata silotteella. E 10. Kaasupullon suojakupu täytyy laittaa paikoilleen, kun.. V kaasupulloa nostetaan. kaasupulloa kuljetetaan autossa. kaasupullo on varastossa. Harjoituskoe Häkä on myrkyllinen savukaasu, jota syntyy tulipalossa. Häkä on väritön ja mauton, mutta voimakkaan hajuinen savukaasu. K E

45 45 (46) K O O K K O O K O 2. Tulipalossa savu nousee ylös, joten alhaalla lattialla on turvallisempaa. E 3. Kun syttyy tulipalo, toimitaan mm. näin: V pelastetaan ihmiset, jotka ovat vaarassa. suljetaan sprinklerilaitteisto. avataan ikkunat ja ovet. viedään kaasupullot turvaan. soitetaan yleiseen hätänumeroon tai oman työpaikan hätänumeroon. kerrotaan palomiehille, mitä vaaroja työpaikalla on. 4. Rasvapalo täytyy sammuttaa yleensä V vedellä, koska se jäähdyttää ja höyry tukahduttaa tulipalon. tukahduttamalla esim. suojapeitteellä. sammutusnesteellä, koska se voi muodostaa kalvon ja sammuttaa näin tulipalon. 5. Hiilidioksidin purkautumislämpötila on -76ºC ja se voi aiheuttaa iholle paleltumisvamman. E 6. Palovammaa täytyy jäähdyttää juoksevalla vedellä enintään 10 min. E 7. Vakavassa palovammassa tulee iholle rakkuloita, V joihin pitää laittaa voidetta. jotka täytyy rikkoa ja päästä neste ulos. joihin pitää laittaa puhdas liina. 8. Silmävamman voi aiheuttaa V hitsauksen valokaari, jos ei käytetä hitsausnaamaria. hitsauksen valokaari, vaikka käytetään hitsausnaamaria. kipinät ja sulan metallin roiskeet. 9. Jos hitsauksen valokaari aiheuttaa silmävamman, sen oireet näkyvät heti. E 10. Jos kipinä menee silmään, V silmää täytyy jäähdyttää viileällä juoksevalla vedellä. silmää täytyy puhdistaa lämpimällä juoksevalla vedellä. molemmat silmät täytyy peittää kevyellä sidoksella. molemmat silmät täytyy peittää palovammavoidesiteellä.

46 46 (46) Tulityökortti Työntekijän, joka tekee tulitöitä tilapäisellä tulityöpaikalla, täytyy tietää tulitöiden turvallisesta tekemisestä eli hänellä täytyy olla tulityökortti. Tuliyökorttikoulutus kestää yhden päivän. Koulutuspäivän lopussa on kirjallinen koe. Kun koe on suoritettu, osallistuja saa henkilökohtaisen tulityökortin. Tulityökortin myöntää eli antaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK). Suomalainen tulityökortti on voimassa myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tämä selkokielinen materiaali on tarkoitettu avuksi maahanmuuttajille, jotka haluavat suorittaa tuliyökorttikoulutuksen. Se on selkokielinen versio Ryhdyttäessä tulityöhön -oppikirjasta. Selkoversiossa vaikeammat sanat on selitetty. Sanasto löytyy myös materiaalin lopusta. Lisäksi materiaalissa on harjoituksia, jotka auttavat kokeen suorittamisessa.

TULITYÖT TURVALLISUUSOHJE

TULITYÖT TURVALLISUUSOHJE TULITYÖT TURVALLISUUSOHJE TURVALLISUUSOHJE 2017 1 Tulityöt turvallisuusohje Sisällysluettelo 1 Tulitöiden koulutus... 2 2 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 3 Turvallisuusohjeen velvoittavuus... 2 4 Määritelmät...

Lisätiedot

Sisältö. Tulityöt suojeluohje 2011

Sisältö. Tulityöt suojeluohje 2011 suojeluohje 2011 suojeluohje 2011 Sisältö suojeluohje 2011... 3 1 Suojeluohjeen tarkoitus... 3 2 Suojeluohjeen velvoittavuus... 3 3 Määritelmät... 3 4 Tulityösuunnitelma... 4 5... 5 5.1 Vähäisen palovaaran

Lisätiedot

Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja. Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset

Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja. Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset Palo-, murto- ja vuotovahingot 1988-2013 (kpl) Palovahinkokorvaukset 1988-2013 Kotitaloudet

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA

PALOTURVALLISUUTTA KOTONA TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin

Lisätiedot

Haluatko polttaa työpaikkasi?

Haluatko polttaa työpaikkasi? Haluatko polttaa työpaikkasi? VAHINKOKORVAUKSIA 25 2 Miljoonaa euroa 15 1 5 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4 6 8 1 12 2 1 VAHINKOMÄÄRIÄ 8 7 6 1 kpl 5 4 3 2 1 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4

Lisätiedot

Maatilan pelastussuunnitelma

Maatilan pelastussuunnitelma Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille.

VALMISTEYHTEENVETO. Lääkkeellinen hengitysilma on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja vanhuksille. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI AIRAPY 100%, lääkkeellinen kaasu, puristettu 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Hengitysilma lääkintäkäyttöön 100 % 200 baarin paineessa (15 C). 3. LÄÄKEMUOTO

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN

OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo 13.-14.10.2016 Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Rankkaa säädöstekstiä louhintaräjähteiden säilytyksestä Räjähteiden turvallisuussäädökset

Lisätiedot

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.

Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu. Opetusvideoiden tukimateriaali Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Ilman tukimateriaalia saattaa videoiden sanoma jäädä epäselväksi.

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 1. TOT -tutkinta ja sen kehittäminen TOT -tutkintakäytännön ja - raporttien kehittämisehdotuksia

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

Tulevien nestekaasusäädösten sisältö. Ylitarkastaja Urho Säkkinen

Tulevien nestekaasusäädösten sisältö. Ylitarkastaja Urho Säkkinen Tulevien nestekaasusäädösten sisältö Ylitarkastaja Urho Säkkinen Hallinnolliset asiat ja säilytystä koskevat rajoitukset kemikaaleja koskevassa hallintoasetuksessa Turvallisuuteen liittyvät asiat omassa

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti

Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti Käyttöohje Luettava huolellisesti ennen käyttöä Vers.1 8/13 Diesel-käyttöinen suurteho imurikontti. Sisällys Laitteen esittely ja tekniset tiedot Laite tutuksi Käyttö:

Lisätiedot

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet Mikko Ahtola Laki velvoittaa, ohjeet ohjaavat 1. Pelastuslaki, työturvallisuuslaki ja asetus, rikoslaki, vahingonkorvauslaki 1. Velvoittavaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

Lämpöopin pääsäännöt

Lämpöopin pääsäännöt Lämpöopin pääsäännöt 0. Eristetyssä systeemissä lämpötilaerot tasoittuvat. Systeemin sisäenergia U kasvaa systeemin tuodun lämmön ja systeemiin tehdyn työn W verran: ΔU = + W 2. Eristetyn systeemin entropia

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Teknosafe TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN

Teknosafe TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN TÄYDELLINEN SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ TRUKKEIHIN OPTIMAALINEN OLOSUHDE TULIPALOLLE Trukit ovat kovassa päivittäisessä käytössä Jatkuva käyttö - lavalta lavalle Vähän aikaa huollolle Ei aikaa seisokeille 3 TULIPALON

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ

SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. SAMMUTUSPEITTEEN KÄYTTÖ 4. KÄSISAMMUTTIMEN KÄYTTÖ 5. PIKAPALOPOSTIN KÄYTTÖ 6. ILMASTOINNIN PYSÄYTTÄMINEN 7. PALOVAMMAN HOITO 8. TAJUTTOMAN POTILAAN ENSIAPU

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016

Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu

Lisätiedot

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet // Tuotteen esittely Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

Kodin kokonaisturvallisuus

Kodin kokonaisturvallisuus Kodin kokonaisturvallisuus tapaturmien ehkäisy murtosuojaus ja rikosten ehkäisy varautuminen sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun katkoksiin ongelmajätehuolto paloturvallisuus (ot 6) ensiapuvalmius (ot 7)

Lisätiedot

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle

Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle Maakaasu Biokaasu Asennus Käyttö Hätätilanne Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle KAASUN KÄYTTÖ ON TURVALLISTA JA HELPPOA. KAASUN KÄYTTÄJÄN ON KUITENKIN HUOLEHDITTAVA PUTKISTON JA KAASULAITTEIDEN ASIANMUKAISESTA

Lisätiedot

HÄTÄILMOITUS 112 0112

HÄTÄILMOITUS 112 0112 TOIMINTAOHJEET 1. HÄTÄILMOITUS 2. TULIPALO 3. ENSIAPUOHJEET 4. VÄKIVALTATILANTEET 5. MURTO 6. RYÖSTÖ 7. POMMIUHKAUS 8. YLEINEN VAARAMERKKI 9. KAASUVAARA 10. SÄTEILYVAARA 11. VÄESTÖNSUOJAAN SUOJAUTUMINEN

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT

JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT JAKSO 1 ❷ 3 4 5 PIHAPIIRIN PIILESKELIJÄT 28 Oletko ikinä pysähtynyt tutkimaan tarkemmin pihanurmikon kasveja? Mikä eläin tuijottaa sinua takaisin kahdeksalla silmällä? Osaatko pukeutua sään mukaisesti?

Lisätiedot

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA?

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? Yksi huuhkaja (kiinniottaja), loput viivalle. Huuhkaja huutaa kuka pelkää huuhkajaa?!, jonka jälkeen viivalla olevat yrittävät päästä toiseen päähän ilman, että huuhkaja koskee

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Tulityöluvan myöntäjä on tarkastanut tulityökortin voimassaolon kaikilta tulityöntekijöiltä. Polttoleikkaus

Tulityöluvan myöntäjä on tarkastanut tulityökortin voimassaolon kaikilta tulityöntekijöiltä. Polttoleikkaus 1 (2) TILAAJA - TEKIJÄT Yritys/yhteisö Yhteyshenkilö Yhteyshenkilön puhelinnumero Yritys/urakoitsija Tulityöntekijöiden nimet: Tulityöluvan myöntäjä on tarkastanut tulityökortin voimassaolon kaikilta tulityöntekijöiltä

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

TURVALLISEEN HUOMISEEN

TURVALLISEEN HUOMISEEN TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua.

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1/5 Etiketti 2.1: Palavat kaasut F+: Erittäin helposti syttyvää 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 110003091

KÄYTTÖOHJE 110003091 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 Käyttöönotto... 2 Huolto... 3 Häiriötilanteet... 4 Turvallisuus... 5 Takuuehdot... 6 Tekniset tiedot... 7 1. JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää ne tiedot, jotka tarvitset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet

Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Yhdistelmäuuni: kuumasavu/bbq/grilli Käyttöohjeet Tekniset tiedot Mitat koottuna (kork. pit. lev.) 2 140 740 640 mm Ritilän mitat (lev. pit.) 500 500 mm Paino (suunnilleen) 105 kg ENSIMMÄINEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lisätiedot

KAASUKESKUS Sa-20. Käsikirja

KAASUKESKUS Sa-20. Käsikirja KAASUKESKUS Sa-20 Käsikirja Sa-Va/Sairaalavaruste Oy Karvaamokuja 4 00380 HELSINKI Puh. 09-5617 120 Fax. 09-70017183 info@sa-vasairaalavaruste.fi www.sa-vasairaalavaruste.fi KOMPONENTTILUETTELO 5 11 8

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

TN T 3 / / SÄH Ä KÖAS A IOI O TA T Vi taniemen koulu

TN T 3 / / SÄH Ä KÖAS A IOI O TA T Vi taniemen koulu TN 3 / SÄHKÖASIOITA Viitaniemen koulu SÄHKÖSTÄ YLEISESTI SÄHKÖ YMPÄRISTÖSSÄ = monen erilaisen ilmiön yhteinen nimi = nykyihminen tulee harvoin toimeen ilman sähköä SÄHKÖN MUODOT SÄHKÖN MUODOT pistorasioista

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16

LAPIN PELASTUSLAITOS EMERGENCY SERVICE OF LAPLAND. YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin 379/2011 16 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi Kansallinen hiihtosuunnistuskilpailu 1.2 Tilaisuuden

Lisätiedot

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI Pauli Korhonen 9.8.2016 1 (5) RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA ATEX 1999/92/EY ja VNA 576/2003 MUKAISESTI HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU 6 00120 HELSINKI 1 9.8.2016 RSA TEHTY Ex/PKo REV. PVM. SELITYS LAAT. TARK.

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot