SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT 1

2 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 5 D JÄRJESTÄJÄN OIKEUDETJA VELVOLLISUUDET 8 II KAIKKIEN LAJIEN KILPAILUJA KOSKEVAT MÄÄRYKSET 10 A KILPALUIDEN VALMISTELU Kaikki kilpailut Valtakunnalliset mestaruuskilpailut 12 B KILPAILUIDEN TOTEUTUS Kaikki kilpailut Valtakunnalliset mestaruuskilpailut 15 III LAJIIKOHTAISET MÄÄRÄYKSET 16 A ALPPIHIIHTO 1. Kaikki alppihiihtokilpailut 16 B FREESTYLEHIIHTO Kaikki freestylehiihto kilpailut 23 LIITTEET: Taulukko alppihiihdon porttimääristä ja korkeuseroista 2

3 SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT A Käsitteet 1 Keskusjärjestöt 2 Alueet 3 Seura 4 Järjestäjä 5 Kilpailut Hiihtourheilun maailmanlaajuista kilpailutoimintaa johtaa ja koordinoi Kansainvälinen Hiihtoliitto FIS. Näissä säännöissä käytetään tästä järjestöstä nimitystä FIS. Alppilajien kotimaista kilpailutoimintaa johtaa ja koordinoi Ski Sport Finland ry. Näissä säännöissä käytetään tästä järjestöstä nimitystä yhdistys. Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää sen hallitus. Yhdistys voi kilpailutoiminnassaan tukeutua aluejakoonsa. Näissä säännöissä käytetään tällaisesta yksiköstä nimitystä alue. Seuralla tarkoitetaan näissä säännöissä yhdistyksen jäsenseuraa. Järjestäjä on se organisaatio, joka vastaa kilpailujen toteuttamisesta ja taloudesta. Järjestäjä voi olla yksittäinen seura, kilpailuja varten muodostettu usean seuran yhtymä, alue taikka sellainen yhdistykseen kuulumaton rekisteröity yhteisö, jonka joku edellä mainituista on tehtävään valtuuttanut. Kilpailuja ovat ne FIS:n urheilulajeissa käytävät urheilukilpailut, joita yhdistys ja sen jäsenjärjestöt toimeenpanevat ja valvovat. Kilpailut jaotellaan seuraavasti: Suomen mestaruus- (SM-) ja muut valtakunnalliset mestaruuskilpailut FIS-kilpailut (kansainväliset kilpailut, jotka on merkitty FIS:n kilpailukalenteriin) Monikansalliset kilpailut Kansalliset kilpailut alueen mestaruuskilpailut Seuraottelut Seuran mestaruus- ja seurakilpailut 3

4 6 Urheilija 7 Kilpailija Urheilija on seuraan jäsenenä kuuluva hiihtourheilua harrastava luonnollinen henkilö. Kilpailija on jokainen, joka on asianmukaisesti ilmoitettu osallistujaksi joko henkilökohtaiseen kilpailuun taikka joukkuekilpailuun joukkueen jäsenenä. Kilpailijaksi henkilö katsotaan ilmoittautumisajankohdasta alkaen kilpailutapahtuman päättymiseen saakka. 8 Kilpailuvuosi ja -kausi Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Kilpailukausi on marraskuun ensimmäisestä päivästä seuraavan lokakuun viimeiseen päivään kestävä 12 kuukauden jakso. 9 Kilpailijan ikä Kilpailijan ikä on se vuosimäärä, jonka hän täyttää kuluvan kilpailuvuoden aikana. Kuitenkin välisenä aikana pidettävissä kilpailuissa määräävänä on se ikä, jonka kilpailija saavuttaa tulevan kilpailuvuoden aikana. 10 Sääntökokoelmat Kansainväliset kilpailusäännöt ovat FIS:n voimassaolevat kilpailusäännöt ja niihin vuosittain päätetyt tarkennukset. Kotimaisilla kilpailusäännöillä tarkoitetaan tätä sääntökokoelmaa. B Sääntöjen velvoittavuus 11 Kilpailutoiminnassa noudatettavat säännöt, valitukset, vetoomukset ja protestit Yhdistyksen ja sen jäsenjärjestöjen on järjestämissään kilpailuissa noudatettava kansainvälisiä kilpailusääntöjä soveltuvin osin sekä kotimaisia kilpailusääntöjä. Kotimaiset kilpailusäännöt ovat luonteeltaan täydentäviä. Kotimaisia sääntöjä noudatetaan myös, milloin niissä on jostain asiasta säädetty tar-kemmin kuin kansainvälisissä säännöissä. Kotimaista kilpailutoimintaa koskevat valitukset, vetoomukset tai protestit tulee osoittaa yhdistyksen toimistoon joka välittää ne edelleen yhdistyksen hallitukselle tai sopivaksi katsomalleen toimikunnalle valmisteltavaksi. Päätökset tekee yhdistyksen hallitus. FIS-kilpailuja koskevat valitukset, vetoomukset ja protestit jätetään FIS- sääntöjen mukaan. 4

5 12 Mainossääntö kotimaisissa kilpailuissa Kansainvälisten kilpailusääntöjen mukaisia kilpailuvarustukseen liittyvien mainosten rajoituksia noudatetaan Suomessa käytävissä FIS-kilpailuissa FISkalenteriin merkityissä sarjoissa C Urheilijan oikeudet ja velvollisuudet 13 Doping, huumeet, nuuska 14 Sopupeli Dopingin käyttö ja dopingin tai huumeiden vaikutuksen alaisena kilpaileminen on Ski Sport Finlandin alaisessa toiminnassa kielletty. Dopingtestejä voidaan dopingsäännöstön edellyttämässä laajuudessa tehdä milloin tahansa. Dopingtestejä varten voidaan ottaa sekä virtsa- että verinäytteitä. Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja sekä WADA:n, Kansainvälisen Olympiakomitean ja Kansainvälisen Hiihtoliiton (FIS) dopingsäännöstöön. Nuuskan käyttö on kaikilta liiton alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvilta kielletty. Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Seura, jonka kilpailutapahtuman tuloksesta on sovittu etukäteen, menettää määräajaksi kilpailujen järjestämisoikeutensa ja urheilija, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan määräajaksi toimintakieltoon. Toimitsija, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan määräajaksi toimintakieltoon. 15 Vedonlyönti Urheilija tai urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö ei saa itse tai edustajan välityksellä lyödä vetoa omasta kilpailutapahtumastaan. Kiellon rikkomisesta seuraa määräaikainen toimintakielto. 16 Urheilijan oma vakuutusvelvollisuus Urheilijan ansaitessa urheilemisesta vuodessa veronalaista tuloa urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaisen vähimmäismäärän on hä- 5

6 nen järjestettävä vakuutuksella itselleen tapaturma- ja eläketurva vähintään sanotun lain määräysten mukaisesti. 17 Osallistumisoikeus kilpailuihin Sen lisäksi, mitä jäljempänä sanotaan kilpailulisensseistä, saa kilpailuihin osallistua seuraavasti: Valtakunnallisiin mestaruuskilpailuihin saavat osallistua yhdistyksen jäsenseurojen jäsenet, mikäli osallistujakiintiöistä tai muista rajoituksista ei ole päätetty. FIS-kilpailuihin on järjestäjällä oikeus kutsua FIS:n jäsenliittoihin kuuluvia urheilijoita. Monikansallisiin kilpailuihin on järjestäjällä oikeus kutsua pohjoismaisia sekä maassa olevia muita ulkomaalaisia urheilijoita. Kansallisiin kilpailuihin on järjestäjällä oikeus kutsua Ski Sport Finlandin seurojen vakinaisesti Suomessa asuvia jäseniä. Alueen mestaruuskilpailuihin saavat osallistua alueeseen kuuluvien seurojen jäsenet. Seuraotteluihin, seuran mestaruus- ja seurakilpailuihin saavat osallistua ao. seuran tai seurojen jäsenet. Ski Sport Finlandiin kuulumattomien yhteisöjen kilpailuihin (oppilaitos, työpaikka, pitäjänmestaruus jne.) saa urheilija osallistua vain, jos hän kuuluu ao. yhteisöön. Hän ei kuitenkaan tällöin edusta seuraansa eikä häntä seuran toimesta ko. kilpailuun ilmoiteta. 18 Seuran jäsenyys Voidakseen osallistua kilpailuun on urheilijan kuuluttava jäsenenä seuraan. Hän saa kuulua useampaan seuraan ja on oikeutettu eri lajeissa edustamaan eri seuroja. Kilpailukauden aikana saa urheilija edustaa lajikohtaisesti vain yhtä yhdistyksen jäsenseuraa. Kuitenkin välisenä aikana yhdistykseen asianmukaisesti ilmoitettu seuran vaihto tulee voimaan heti, kun se on yhdistyksessä kirjattu. Muuten vain siinä tapauksessa, että koti-, työ- tai opintopaikka kilpailukauden aikana muuttuu, voi urheilija entisen seuransa puoltamana ja yhdistykselle tehtävällä hakemuksella vaihtaa kesken kilpailukauden toiseen seuraan. 19 Ulkomaalaisen osallistumisoikeus Suomessa asuva ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa tai joka pääasiassa oleskelee Suomessa ja joka kuuluu jäsenenä yhdistyksen jäsenseuraan ja jolla on voimassa oleva Ski Sport Finlandin myöntämä kilpailulisenssi, saa osallistua valtakunnallisiin mestaruuskilpailuihin sekä monikansallisiin, kansallisiin ja alueellisiin kilpailuihin. 20 Seuramuutto 6

7 Seuramuutosta on vastaanottavan seuran ilmoitettava yhdistykselle kirjallisesti kilpailukautta edeltävän syyskuun loppuun mennessä. Kuitenkin saa urheilija, joka alkaneella kilpailukaudella voisi ikänsä puolesta osallistua 15 -vuotiaiden tai nuorempien sarjaan, vaihtaa seuraa myös jälkeen, mikäli hän ei ole alkaneella kilpailukaudella edustanut yhdessäkään kilpailussa luovuttavaa seuraa. Seuramuuttoilmoitus on tällöin annettava yhdistykselle viivytyksettä. Seuramuuttoilmoitukseen on liitettävä jäljempänä mainittu esteettömyystodistus. 21 Seuramuuton esteettömyystodistus Seuraa muuttavan urheilijan on pyydettävä edustamaltaan seuralta todistus siitä, että hän on esteetön edustamaan uutta seuraa eli ettei hänellä ole täyttämättömiä velvoitteita seuraansa kohtaan, kuten selvittämättömiä rahaasioita, lainavarusteita tms. Todistus esteettömästä muutosta on annettava viivytyksettä. 22 Varusteiden ja valmennusavun korvaus seuramuuton yhteydessä Seura, jonka edustamisesta urheilija luopuu, on oikeutettu saamaan urheilijalta tai uudelta seuralta korvauksen niistä kuluista, jotka sille on todistettavasti syntynyt edeltävän kahdentoista kuukauden aikana urheilijalle kustannetuista välineistä ja valmennusavusta. Kahdentoista kuukauden aika lasketaan taaksepäin siitä hetkestä, jolloin urheilija on seuralleen kirjallisesti ilmoittanut seuramuuttoaikeestaan. Korvaus on maksettava kahden viikon kuluessa siitä, kun luovuttava seura on esittänyt vaatimuksensa ja pyydettäessä myös niihin liittyvät maksutositteet. Tämän pykälän määräyksiä ei kuitenkaan sovelleta urheilijaan, joka ikänsä puolesta voi seuramuuton jälkeen kilpailla 15 -vuotiaiden tai nuorempien sarjassa. 23 Kilpailulisenssit Voidakseen osallistua edellä A-luvun 5 :ssä mainittuun kilpailuun on urheilijalla oltava voimassa Hiihtoliiton myöntämä lisenssi tai Skipassi siten, kuin jäljempänä selvitetään. Seuran sisäisessä kilpailussa ei näitä edellytetä. Lisenssin haltija saa myös osallistua kilpailuun, jossa vaatimuksena on vain Skipassi. 12-vuotiailla ja nuoremmilla on oltava Skipassi osallistuttaessa alueelliseen tai sitä ylemmän tason kilpailuun. Sitä vanhemmilla riittää Skipassi osallistuttaessa oman seuran järjestämään ylemmän tason kilpailuun, ei kuitenkaan mihinkään yli 12-vuotiaiden nuorten tai yleisen sarjan Suomen mestaruuskilpailuun. Kaikissa muissa tapauksissa on kilpailuun osallistuvalla urheilijalla oltava lisenssi. Alle 70-vuotiailla lisenssiurheilijoilla tulee olla lajiinsa liittyvä ja vähintään samantasoinen vakuutusturva, mitä tarjotaan Hiihtoliiton toimesta lisenssejä tai 7

8 Skipasseja lunastettaessa. Vakuutuksen voi hankkia joko lisenssin lunastamisen yhteydessä liiton vakuutusyhteistyöyritykseltä tai erikseen omalta vakuutusyhtiöltään. Alle 70-vuotiaiden Skipasseihin sisältyy aina vakuutus. Vakuutuksen tulee olla voimassa ainakin seuraavissa tilanteissa lajiin liittyen sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin (korkeintaan 3 kk:n pituisilla matkoilla): 1. kilpailuissa, 2. harjoituksissa, jotka ovat lajille ominaisia ja harjoituksen johtajan valvonnassa, 3. valmennusohjelman mukaisesti harjoiteltaessa, 4. koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä urheilutoimintaan liittyen, mutta ei muuna aikana. Yhdistyksen hallitus määrää vuosittain lisenssien ja Skipassien lunastushinnat ikäryhmittäin. 24 Yhdistyksen edustusurheilijan osallistumiset Mikäli edustustehtävät vaativat tai se muuten urheilijan kunnon kannalta on tarpeellista, on yhdistyksellä oikeus rajoittaa urheilijan osallistumista kilpailuihin. Urheilija voi vapautua yhdistyksen edustustehtävästä ainoastaan lääkärin todistaman sairauden tai muun päteväksi katsottavan syyn takia, joka on saatettava yhdistyksen tietoon mahdollisimman pian. Suomen mestaruuskilpailujen päivinä saa yhdistyksessä valmennuksessa oleva yleisen sarjan urheilija osallistua muihin kilpailuihin vain yhdistyksen erityisellä luvalla. 25 Rangaistusmääräyksiä FIS:n tai yhdistyksen kilpailusääntöjen tai niiden perusteella annettujen määräysten rikkomisesta voi hallitus rangaista urheilijaa antamalla varoituksen taikka julistamalla määräaikaisesti tai kokonaan kilpailukelvottomaksi. D Järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet 26 Kilpailulupa 8

9 Muun kuin seuran sisäisen kilpailun ja seuraottelun järjestäminen edellyttää, että järjestäjä on hakenut ja saanut kilpailulle luvan siten, kuin jäljempänä säädetään, sekä maksanut tästä seuraavan lupamaksun. 27 Kilpailujen rajoittaminen Yhdistyksen hallituksella on tarvittaessa oikeus rajoittaa kilpailujen lukumäärää. Kilpailuja rajoitettaessa tulee kilpailut antaa ensisijaisesti valioluokan seuroille ja sen jälkeen I-luokan seuroille. Tämän lisäksi tulee ottaa huomioon suorituspaikkojen ja huoltotilojen taso ja seuran kyky toimia järjestäjänä. 28 Lupamaksut Kilpailuista suoritetaan yhdistykselle lupamaksu seuraavasti: Kilpailu Lupamaksu euroa FIS-kalenterissa olevat alppilajien kilpailut 35 + FIS-maksu Alppilajien monikansalliset kilpailut 35 Kansalliset alppilajien kilpailut 35 Jos valtakunnallisten mestaruuskilpailujen lupamaksusta ei ole näissä säännöissä muuta määrätty, peritään niiden osalta vastaavien kansallisten kilpailujen maksu. Peruutettujen kilpailujen lupamaksusta palautetaan hakemuksesta 50 %, mikäli hakemuksessa esitetyt perustelut ovat riittävät. Järjestäjän on lunastettava kilpailulupa yhdistyksen lähettämän laskun mukaan kuukautta ennen kilpailujen alkua. Yhdistyksen perimään lupamaksuun sisältyy maksu järjestäjän vastuuvakuutuksesta. 29 Kilpailukutsut Niiden kilpailujen kilpailukutsut, joille yhdistys on myöntänyt kilpailuluvan, on julkaistava yhdistyksen lehdessä ja / tai sähköisesti yhdistyksen kotisivuilla. 30 Kilpailunumerot, lähtö- ja maalivaatteet 9

10 Suomen mestaruuskilpailuissa, virallisissa MM- ja olympiakatsastuksissa sekä kansallisissa ja sitä ylemmän tason cup-kilpailuissa on käytettävä yhdistyksen mahdollisesti toimittamia kilpailunumeroita sekä lähtö- ja maalivaatteita. 31 Rangaistusmääräyksiä FIS:n tai yhdistyksen kilpailusääntöjen tai niiden perusteella annettujen määräysten rikkomisesta voi yhdistyksen hallitus rangaista järjestäjää antamalla varoituksen, epäämällä kilpailuluvan seuraavalta tai useammalta kilpailukaudelta taikka erottamalla yhdistyksestä noudattaen toimintasääntöjen määräyksiä. Mikäli järjestäjä ei ole maksanut edellisen vuoden lupamaksua tai toimittanut yhdistykselle tuloksia, ei uutta kilpailulupaa myönnetä, ennen kuin velvoitteet on suoritettu. Jos seura on toistuvasti laiminlyönyt osallistumismaksujen suorittamisen, voi yhdistyksen hallitus asettaa tälle seuralle toistaiseksi voimassa olevan velvoitteen esittää maksutosite aina kilpailunumeroita noudettaessa. II KAIKKIEN LAJIEN KILPAILUJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET A Kilpailujen valmistelu 1. Kaikki kilpailut 32 Kilpailuluvan hakeminen Kilpailulupahakemukset tulee jättää suoraan yhdistyksen ylläpitämään kalenterijärjestelmään vuosittain ilmoitettavan päivämäärään mennessä. 33 Kilpailuohjelmat Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen kilpailulajeista ja - sarjoista ym. säädetään niitä koskevissa luvuissa. Alueen mestaruuskilpailujen ohjelmasta päättää alueen johto käyttäen ohjeena valtakunnallisten mestaruuskilpailujen ohjelmia. Muiden kilpailujen kilpailuohjelma on järjestäjän esittämän mukainen, mikäli kilpailuluvan myöntänyt taho ei ole muuta vaatinut. 34 Kilpailujen TD:t ja tuomarit Suomen mestaruuskilpailujen, jotka ovat FIS-kilpailuja, tekniset delegaatit (TD) ja tuomarit nimeää FIS. 10

11 Alppihiihdossa TD-toimikunta nimeää Suomen mestaruuskilpailujen, kansallisten cup-kilpailujen ja kansallisten super-g- ja syöksykilpailujen tekniset delegaatit Freestylehiihdossa tuomari- ja TD-ryhmä nimeää kansallisten cup-kilpailujen tekniset delagaatit ja tuomarit. Näiden matkakulut ja päivärahat maksaa kilpailujen järjestäjä valtion matkustussäännön tai yhdistyksen hallituksen vuosittain hyväksymien maksuperusteiden mukaisesti. 35 Kilpailun siirto ja muutos Yhdistys voi antaa luvan myönnetyn kilpailun siirtämiseen toiselle päivälle kilpailun järjestämisen kannalta ylivoimaisen esteen ilmetessä. Muiden kilpailujen paikallista läheisyyttä tai samanpäiväisyyttä ei katsota esteeksi. Kansalliset kilpailut voidaan poikkeustapauksessa, perustellusta hakemuksesta, muuttaa monikansallisiksi kilpailuiksi ottaen tällöin huomioon, että virallisen hakuajan aikana kilpailulupahakemuksensa jättäneiden seurojen kilpailujärjestelyjä ei haitata. 36 Ilmoittautuminen Osallistujat kilpailuihin ilmoittaa ja osallistumismaksut maksaa se seura, jota kilpailija tai joukkue edustaa. Kilpailija ei saa itse ilmoittautua kilpailuun, eikä järjestäjä saa tällaista ilmoittautumista hyväksyä. Osallistumisilmoitus on kilpailijaa sitova. Alppihiihdossa kilpailijan saa ilmoittaa samana päivänä vain yhteen kilpailutapahtumaan, kilpailutapahtuma voi koostua useammasta erillisestä kilpailusta. Ilmoittautuminen on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen antamia tarkempia ohjeita noudattaen. Siinä on mainittava seuran ja kilpailijoiden nimet ja kilpailijanumerot täydellisinä sekä ne kilpailulajit, joihin kukin kilpailija tai joukkue osallistuu. Ilmoittautumisiin on aina merkittävä myös yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja postiosoite. Puhelimitse tai muuten suullisesti annettu ilmoittautuminen on välittömästi kirjallisesti vahvistettava. Ikärajoitetuissa sarjoissa on ilmoitettava myös kilpailijan syntymävuosi. Seuran ilmoittaja vastaa ilmoitettujen ikä-, sukupuoli-, vakuutus- ja lisenssivaatimusten täyttymisestä. 11

12 37 Osallistumismaksut Yhdistyksen hallitus määrää vuosittain valtakunnallisten mestaruuskilpailujen osallistumismaksujen ylärajat ja antaa muihin kilpailuihin suosituksen osallistumismaksujen ylärajoista. Osallistumismaksut on suoritettava kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistumismaksun voi suorittaa myös kilpailunumeroa haettaessa. Mikäli ilmoitettu kilpailija tai joukkue ei osallistu kilpailuun, osallistumismaksua ei palauteta. Mikäli jälki-ilmoittautumisia erikseen hyväksytään, on järjestäjällä oikeus periä osallistumismaksu näiden osalta kaksinkertaisena. Mikäli kilpailu siirretään toiselle päivälle tai peruutetaan kokonaan: - Jos seuran ilmoittautuminen peruutetaan kirjallisesti heti siirtotiedon tultua, osallistumismaksuista palautetaan 50 %. Muiden osalta ilmoittautuminen ja osallistumismaksut ovat voimassa kuukauden ajan. - Mikäli kilpailu siirretään yli kuukauden päähän peruutetun kisan ajankohdasta, kaikki ilmoittautumiset katsotaan rauenneiksi ja osallistumismaksut palautetaan kokonaan. - Mikäli kilpailu joudutaan peruuttamaan olosuhteiden takia viime hetkessä alle 2 vrk ennen kilpailun alkua (kilpailu katsotaan alkavaksi esilaskijasta), eikä uutta kilpailupäivää nimetä, järjestäjän on palautettava 50 % osallistumismaksuista. Aikaisemmin tai muusta syystä peruutetun kilpailun osallistumismaksut on palautettava kokonaan. Palautusta saavan seuran tulee ilmoittaa seuran pankkiyhteys järjestäjälle, ellei sitä ole toimitettu jo ilmoittautumisen yhteydessä. 2. Valtakunnalliset mestaruuskilpailut 38 Kilpailujen jakaminen Valtakunnalliset mestaruuskilpailut jaetaan jokaisena kilpailukautena lajeittain ja sarjoittain järjestettäviksi eri paikkakunnilla yhdistyksen määräämällä tavalla. Tietyn kilpailuvuoden Suomen mestaruuksista voidaan kilpailla myös kilpailuvuotta edeltävän marras-joulukuun aikana. 39 Kilpailujen hakeminen Mestaruuskilpailujen järjestämistä voivat hakea yhdistyksen jäsenseurat. Hakijan on liitettävä hakemukseensa kirjallinen selvitys kilpailupaikoista. 40 Kilpailujen myöntäminen Mestaruuskilpailujen järjestämisoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon järjestäjien mahdollisuudet taata kilpailujen taloudellinen kannattavuus ja se, että 12

13 suorituspaikat täyttävät mestaruuskilpailujen pitämiselle asetettavat vaatimukset. Päätöksen järjestäjästä tekee yhdistyksen hallitus yhdistyksen kenttä- ja kilpailutoimikunnan esityksestä. 41 Alppilajien valtakunnallisten mestaruuskilpailujen järjestelysopimus Yhdistys tekee valitun järjestäjän kanssa kyseisiä SM-kilpailuja koskevan järjestelysopimuksen, jossa sovitaan liiton ja järjestäjän oikeuksista ja velvollisuuksista. Alla olevat pykälät ovat voimassa, mikäli järjestelysopimuksessa ei muuta sovita. 42 Alppilajien valtakunnallisten mestaruuskilpailujen järjestäjän kaupalliset velvoitteet Järjestäjä ei saa solmia SM-kilpailujen aikaiseen mainosnäkyvyyteen liittyvää sopimusta sellaisten yritysten kanssa, jotka toimivat liiton ilmoittamien pääyhteistyökumppanien kanssa samalla alalla. Järjestäjä huolehtii siitä, että lähtö- ja maalialueella ja sen läheisyydessä olevilla toimitsijoilla ei ole sellaisten yritysten mainoksia, jotka kilpailevat samalla alalla lähtö- tai maalivaatteessa tai kilpailunumeroissa esiintyvän yrityksen kanssa. 43 Yhdistyksen velvoitteet Yhdistys voi halutessaan toimittaa kilpailunumerot sekä halutessaan lähtö- ja maalivaatteet. Yhdistys vastaa kilpailujen aikaiseen musiikin esittämiseen liittyvistä Teoston ja Gramexin maksuista. 44 Järjestäjän velvoitteet televisioitavissa kisoissa Järjestäjän on varauduttava tarvittaessa järjestämään televisioinnin tuottavalle yhtiölle korvausta vastaan apua kameralavojen ja -telineiden rakentamisessa. Järjestäjän on myös varauduttava järjestämään tulospalvelun tuottavalle yhtiölle apua tulospalvelujärjestelmän rakentamisessa ja purkamisessa järjestelysopimuksessa erikseen määriteltävällä tavalla. Järjestäjän on otettava majoituskapasiteetissaan huomioon, televisioinnin ja tulospalvelun tuottavien yhtiöiden henkilöstön majoitustarve järjestelysopimuksessa erikseen määriteltävällä tavalla. 45 Järjestäjän muut velvoitteet 13

14 Kilpailuihin liittyvät tapaturmavakuutukset talkooväen, toimitsijoiden ja kolmannen osapuolen eli yleisön osalta sisältyvät SLU:n lajiliitoilleen ja niiden seuroille ottamaan vakuutukseen. Järjestäjä ottaa harkintansa mukaan kilpailuille keskeytysvakuutuksen. Järjestäjä hoitaa kilpailuihin liittyvien kiertopalkintojen ja cup-kilpailujen pisteiden laskemisen sekä näihin liittyvien palkintojen jakamisen. Yhdistyksellä on oikeus jakaa kilpailulajikohtaisia kunniapalkintoja. Järjestäjä on velvollinen liputtamaan yhdistyksen lipulla kilpailujen aikana. Järjestelysopimuksessa sovitaan erikseen kutsuvieras-/vip-lippujen määrästä ja niiden toimituksesta. Järjestäjällä tulee olla kilpailujen aikana käytössään internet-yhteys, ja kilpailuilla tulee olla omat kotisivut. 46 Järjestäjäkurssit SM- kilpailuiden järjestäjän vastuuhenkilöiden on käytävä avainkilpailujärjestäjä koulutus, jota koordinoi yhdistyksen TD- toimikunta B Kilpailujen toteutus 1. Kaikki kilpailut 47 Kilpailujen palkinnot Kilpailujen tasosta ja osallistujien määrästä riippuen jaetaan palkintoja kilpailijoille heidän sijoitustensa perusteella mahdollisimman runsaasti ja nuorten ja alle 15- vuotiaiden sarjojen osalta ainakin 15 %:lle ja aikuisten sarjoissa ainakin 10 %:lle kilpailun loppuun suorittaneista. Palkinnot ennätyksistä ovat kiellettyjä. Palkinnon arvo ei saa ylittää FIS:n määräämää arvoa. Kilpailussa ei saa jakaa paikkakunnan, oman alueen tai seuran parhaalle jne. erityisesti nimettyjä palkintoja. Vuosittaiset säännöt mestaruus- ja CUP-kilpailujen palkinnoista tulee ottaa myös huomioon. 14

15 Ulkona suoritettavassa virallisessa palkintojen jakotilaisuudessa saa palkintokorokkeelle ottaa mukaan sukset ja sauvat vain kansallisissa SM-kilpailuissa, ei SM-FIS kilpailuissa. 48 Tulosluetteloiden laadinta Kilpailun tulosluettelossa on mainittava kilpailijan etu- ja sukunimi, kilpailijanumero sekä seuran nimi aina täydellisenä. 49 Tulosten toimitus Kansallisten ja sitä korkeampien kilpailujen tulokset lähetetään kolmen päivän sisällä yhdistykselle. Yhdistykselle toimitettavat tulokset jäävät yhdistyksen käytettäväksi korvauksetta. Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen ja Suomessa järjestettävien kansainvälisten ja monikansallisien kilpailujen viralliset tulokset on julkaistava myös www-sivuilla ja säilytettävä siellä vähintään yksi vuosi. 50 Sääntökokoelmat kilpailupaikalla 51 Majoitus Kilpailupaikalla on järjestäjän toimesta oltava käytettävissä lajia koskevat Ski Sport Finlandin ja Kansainvälisen Hiihtoliiton voimassa olevat kilpailusäännöt. 2. Valtakunnalliset mestaruuskilpailut Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen järjestäjällä on oikeus periä majoituksesta enintään normaali huonekorvaus. 52 Joukkueenjohtajakokous Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen joukkueenjohtajakokoukseen on jokainen kilpailijoita tai joukkueita ilmoittanut seura oikeutettu lähettämään yhden äänivaltaisen edustajan 53 Suomen mestaruuskilpailujen palkinnot 15

16 Suomen mestaruuskilpailujen eri kilpailulajeissa ja sarjoissa jaetaan mitalit kullattuna, hopeoituna ja pronssisena kolmelle parhaalle. Joukkuekilpailuissa mitalit jaetaan vastaavasti sekä joukkueiden jäsenille että edustetulle seuralle. SM-mitalit jaetaan ja Suomen mestarin arvo myönnetään vain, mikäli osallistujia sarjaa kohti on vähintään viisi. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske joukkuekilpailuja eikä veteraanien SM-kilpailuja. Mitalit toimittaa yhdistys kilpailujen järjestäjän kustannuksella. Lisäksi järjestäjä antaa muita palkintoja nuorten ja alle 15- vuotiaiden loppukilpailuissa vähintään 15 %:lle ja aikuisille vähintään 10 %:lle osallistujamäärästä / sarja. Vuosittaiset säännöt mestaruus- ja CUP-kilpailujen palkinnoista tulee ottaa myös huomioon. 54 Mestaruuskilpailujen tulosten jakelu Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen viralliset tulokset tulee julkaista seuran ja yhdistyksen nettisivuilla. III LAJIKOHTAISET MÄÄRÄYKSET A Alppihiihto 1. Kaikki alppihiihtokilpailut 55 Kilpailukauden yleismääräykset 55.1 Välinesäännöt Sukset alle 9-vuotiaat, 2001 ja myöhemmin syntyneet suksi + side = 45 mm mono 43 mm alle 11-vuotiaat, -99 ja -00 suksi + side = 45 mm mono 43 mm alle 13-vuotiaat, -97 ja- 98, Children 1 suksi + side = 50 mm mono 43 mm suksi min. 130 cm SP suksi kääntösäde 14 m 16

17 alle 15-vuotiaat, -95 ja - 96, Children 2 suksi + side = 50 mm mono 43 mm suksi min. 130 cm SP suksi kääntösäde 17 m SG suksi minimipituus 175 cm ja kääntösäde 27 m alle 17-vuotiaat, -93 ja -94, Junior 1, SM, FIS, alle 20-vuotiaat, -90, -91, -92, Junior 2, SM, FIS Aikuiset, SM, FIS suksi + side = 50 mm mono naiset 43 mm mono miehet 43 mm pujottelusuksi naiset min. 155 cm SP suksi naiset min. 180 cm -5cm FIS pujottelusuksi miehet min. 165 cm (Ensimmäistä ja toista vuotta FIS- kilpailuja laskevilla saa olla - 10 cm toleranssi). SP suksi miehet min 185 cm 5 cm FIS, SP suksi naiset 180 cm -5cm FIS SP suksi kääntösäde min. 21 m SG suksi kääntösäde min. 33 m DH suksi kääntösäde min. 45 m SG suksi naiset min. 200, -5cm FIS SG suksi miehet min. 205, -5cm FIS DH suksi naiset min cm FIS DH suksi miehet min. 215 cm - 5 cm FIS Sarjoissa 9- ja 11 -vuotta suositellaan lasten super- G:ssä käytettävän vähintään SP-suksia. Lasten super- G:ssä sarjassa alle 13- vuotta on käytettävä vähintään SPsuksea. Lasten super- G:ssä alle 15- sarjassa on käytettävä SG suksea jonka minimipituus on 175 cm ja kääntösäde 27 m. Lasten syöksyssä on käytettävä vähintään SG suksea. Taitokilpailussa suositellaan käytettäväksi SP suksea. Muut välineet Kaikissa sarjoissa on käytettävä kaikissa lajeissa ao. lajiin suunniteltua kypärää. Kypärän tulee täyttää FIS:n ilmoittamat luokituslaitosten standardit jotka ovat: CER ja / tai CEE 2040, ASTM F2040, SNELL S98 tai RS. Lisäksi kypärässä tulee olla CE merkintä. Selkäpanssarin käyttö lasten super- G:ssä ja lasten syöksyssä on suositeltavaa. 17

18 55.2 Radanmerkkaus Sarjoissa 9-, 11-, 13- ja 15- vuotta on käytettävä ns. ohuita maksimissa halkaisijaltaan 27 mm nivelkeppejä. Niiden tulee olla FIS:n hyväksymiä. Kaikissa kilpailuissa sarjoissa 9- ja 11- vuotta tulee pujottelussa käyttää polvi keppejä (ns. boy- keppi). Kaikissa kansallisen tason pujottelu- ja suurpujottelukilpailuissa suositellaan merkittävän radat yhdellä kepillä. Ensimmäinen ja viimeinen käännös sekä kuviot merkitään edelleen kahdella kepillä. Pujottelun radanmerkkauksessa suositeltava merkkausväli on 8-13m; olosuh teet, urheilijoiden taso jne. huomioiden. Lasten sarjoissa maksimiväli suositus pujottelussa 10 metriä. Lasten sarjoissa käännöskeppien maksimiväli on 12 m. Pitkänkäännöksen maksimiväli kaikissa sarjoissa käännöskepistä käännöskeppiin on 18 m. Suurpujottelun radanmerkkauksessa suositeltava merkkausväli on m; olosuhteet, urheilijoiden taso jne. huomioiden. Lasten super- G:n radanmerkkauksessa on käännöksien määrä 8-10 % ra dan korkeuserosta Muut määräykset Jos laskija ohittaa yhdellä kepillä merkityn käännöksen väärin, on hänen tampattuaan takaisin ohi ajetulle kepille KIERRETTÄVÄ se, jotta käännös olisi suoritettu oikein. Kahdella kepillä merkityissä käännöksissä (porteissa) riittää keppien muodostaman linjan ylitys. Kilpailijat saavat ottaa osaa vain oman ikäluokkansa kilpailuihin sekä yleisen sarjan kilpailuihin, mikäli täyttävät yleisen sarjan osanottovaatimukset. Kaikissa kilpailuissa ja lajeissa tuomaristo voi päättää toiselle kierrokselle osallistuvien määrän. Mikäli 2. kierros joudutaan keskeyttämään esim. turvallisuuteen vaikuttavien sää tai lumiolosuhteiden vuoksi, tuomaristo voi päättää, että 1. kierroksen tulokset jäävät voimaan. Lasten super- G, super- G, lasten syöksy sekä syöksykilpailussa on oltava ambulanssi paikalla harjoitusten ja kilpailun aikana. Mikäli super- G:ssä korkeusero on vähintään 200 m niin kilpailu suoritetaan yhden laskun kilpailuna, ellei tuomaristo rata- tai sääolosuhteista johtuen toisin päätä. Muuten super- G on suoritettava kahden kierroksen kilpailuna. Mikäli 18

19 super- G tai syöksy suoritetaan kahden laskun kilpailuna, toisen kierroksen lähtöjärjestykseen käännetään 30 laskijaa. Mikäli kilpailukohtaisesti ei muuta ole määrätty: - Alppiyhdistettyyn (Ay) lasketaan mukaan pujottelu ja super-g tai syöksy. Nämä otetaan tuloksiin muista osalajeista. - Super- Combi muodostuu pujottelun ja super-g:n tai syöksyn yhden päivän aikana laskettavasta erillisestä kilpailusta. Kilpailussa lasketaan yksi lasku ko. lajeissa ja kokonaisuuden muodostaa kahden lajin yhteisaika. Alppihiihtokilpailuissa tuomaristo päättää toimenpiteistä, joihin lämpötila tai muut sääolosuhteet antavat aihetta mukaan lukien kilpailun siirtämisen, peruuttamisen ja keskeyttämisen Sarjat ja kilpailulajit Alppihiihtokilpailuja voidaan järjestää seuraavasti: Sarja alle 9-vuotiaat (2001 ja myöh. syntyneet, poikkeuksena kansallinen loppukilpailu 2001, 2002 ja 2002) Lajit: lasten- SG, SP, P (polvikeppi), PP, SC, Ay, Taitokilpailu Kilpailut: seura, alue, kansalliset, kansallinen loppukilpailu Sarja alle 11-vuotiaat ( syntyneet) Lajit: lasten- SG, SP, P (polvikeppi), PP, SC, Ay, Taitokilpailu Kilpailut: seura, alue, kansalliset, kansallinen loppukilpailu Sarja alle 13-vuotiaat ( syntyneet) Lajit: lasten- S, lasten- SG, SP, P, PP, SC, Ay, Taitokilpailu Kilpailut: seura, alue, kansalliset, AUDI- CUP, kansallinen loppukilpailu Sarja alle 15-vuotiaat ( syntyneet) Lajit: lasten- S, lasten- SG, SP, P, PP, SC, Ay, Taitokilpailu Kilpailut: seura, alue, kansalliset, AUDI- CUP, kansallinen loppukilpailu Sarja alle 17-vuotiaat ( syntyneet) Lajit: S, SG, SP, P, PP, SC, Ay Kilpailut: seura, alue, kansalliset, AUDI- CUP, Timantti-cup, FIS (-93 ja aikaisemmin syntyneet ), Nuorten SM Sarja alle 20-vuotiaat ( syntyneet) Lajit: S, SG, SP, P, PP, SC, Ay Kilpailut: seura, alue, kansalliset, FIS, Nuorten SM 19

20 Yleinen (1994 ja aikaisemmin syntyneet) Lajit: S, SG, SP, P, PP, SC, Ay Kilpailut: seura, alue, kansalliset, FIS, SM-kilpailut 55.5 Mestaruus ja CUP-kilpailujen erikoissäännöt VALIO 9-11 LASTEN KANSALLINEN LOPPUKILPAILU Sarjat: 9 ja 11 vuotta Lajit: Lasten SG, SP, Ay, SC, taitokilpailu ja pujottelu Lasten Super- G: Rata vauhdikkaan suurpujottelun omainen. Ensimmäisen kierroksen lähtöjärjestykseen arvotaan kaikki ilmoittautuneet yhdessä ryhmässä. Toinen kierros lasketaan päinvastaisessa järjestyksessä (kaikki lähtönumerot käännetään). Pujottelu: Pujottelussa rata merkitään polvikepillä. Porttimäärissä sekä muussa merkkauksessa noudatetaan FIS- lapset 1 sääntöjä. Toinen kierros lasketaan päinvastaisessa järjestyksessä (kaikki lähtönumerot käännetään). Suurpujottelu: Normaali suurpujottelukilpailu. Ensimmäisen kierroksen lähtöjärjestykseen kaikki ilmoittautuneet arvotaan yhdessä ryhmässä. Toinen kierros lasketaan päinvastaisessa järjestyksessä (kaikki lähtönumerot käännetään). Super- Combi: Koostuu kahdesta laskusta: yksi lasku joko syöksyä tai super- G:tä ja yksi lasku pujottelua. Vauhtilaji (syöksy tai super- G) lasketaan ensin ja pujottelu toisena laskuna. Toinen kierros lasketaan päinvastaisessa järjestyksessä (kaikki lähtönumerot käännetään). Taitokilpailu: Taitokilpailu lasketaan radalla, jossa on suurpujottelun ja vauhtilajien elementtejä esim. hyppyri, aaltoladut, s-käännös jne. Taitokilpailu suositellaan laskettavaksi suurpujottelu suksilla. Kilpailu lasketaan yhden laskun kilpailuna. Joukkuemestaruus: Kaikissa lajeissa lasketaan yhteen pisteet sijoista 1-15 kaikilta saman seuran laskijoilta. Kolme parasta seuraa palkitaan. 20

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT. Kausi 2012-2013

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT. Kausi 2012-2013 SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT Kausi 2012-2013 Päivitetty 14.01.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN

Lisätiedot

Kilpailusäännöt 2018

Kilpailusäännöt 2018 Kilpailusäännöt 2018 Kilpailusäännöt 2018 Kilpailukausi muuttuu Lex Laukkanen kymmenkunta muuta pienempää muutosta 1.1.8. Kilpailut Monikansallinen määritys jää kokonaan pois Kilpailukauden muutos - Laatinut

Lisätiedot

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT Kausi 2015-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Lisätiedot

Kilpailusäännöt 2014

Kilpailusäännöt 2014 Kilpailusäännöt 2014 Kilpailusäännöt 2014 tärkeimmät muutokset Mitä on muuttunut (1) - Hiihtoliiton organisaatiomuutos on huomioitu - Seuramuuttoa on täsmennetty - Kilpailulisenssien vaatimuksiin pieniä

Lisätiedot

MAASTOHIIHDON KILPAILUSÄÄNNÖT Maastohiihdon johtoryhmä, 7.10.2015

MAASTOHIIHDON KILPAILUSÄÄNNÖT Maastohiihdon johtoryhmä, 7.10.2015 1. YLEISET MÄÄRITTELYT... 4 1.1. Käsitteet... 4 1.1.1. Keskusjärjestöt... 4 1.1.2. Piirit ja alueet... 4 1.1.3. Seura... 4 1.1.4. Järjestäjä... 4 1.1.5. Urheilija... 4 1.1.6. Kilpailija... 4 1.1.7. Poolijäsen...

Lisätiedot

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT. Kausi 2014-2015

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT. Kausi 2014-2015 SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT Kausi 2014-2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Lisätiedot

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT. Kausi

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT. Kausi SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT Kausi 2011-2012 1 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Lisätiedot

MAASTOHIIHDON KILPAILUSÄÄNNÖT 9.10.2014

MAASTOHIIHDON KILPAILUSÄÄNNÖT 9.10.2014 1. YLEISET MÄÄRITTELYT... 3 1.1. Käsitteet... 3 1.1.1. Keskusjärjestöt... 3 1.1.2. Piirit ja alueet... 3 1.1.3. Seura... 3 1.1.4. Järjestäjä... 3 1.1.5. Urheilija... 3 1.1.6. Kilpailija... 3 1.1.7. Poolijäsen...

Lisätiedot

FAM 20 vuotta - kauden avaus

FAM 20 vuotta - kauden avaus FAM 20 vuotta - kauden avaus FinnishAlpine MastersCup 2014 o Kalpalinna 18.-19.1.2014 P (FIS) + P (FIS) o Påminne 25.1.2014 P + P o Himos 1.-2.2.2014 SP + SP (SM) o Riihivuori 8.-9.2.2014 SP + SP o Tahko

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015 Sivu 1(6) MARATON CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous Laatija / tiedustelut: Pekka Tulonen 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT KANOOTTIPOOLO. Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.03.20029

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT KANOOTTIPOOLO. Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.03.20029 SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT KANOOTTIPOOLO Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.03.20029 SISÄLTÖ...2 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 2 EDUSTUSMÄÄRÄYKSET...4 3 KILPAILUSARJAT...5 4 MESTARUUSKILPAILUT...6

Lisätiedot

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 Näillä säännöillä määritellään TUL:n kilpailujen järjestämistä,

Lisätiedot

Kilpailusäännöt

Kilpailusäännöt Kilpailusäännöt 2015-2016 Liitossa on operatiivista urheilutoimintaa varten kolme lajiryhmää: maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty sekä alppilajit. Johtokunta kuultuaan lajiryhmien seuroja valitsee maastohiihdon

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2011 1(5) SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012.

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT Kausi 2017-2018 1 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON 1 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Vahvistettu Suomen melonta- ja soutuliiton hallituksessa 7.5.2012 SISÄLTÖ 2 1. Yleistä... 3 1.1. Sääntöjen pätemisjärjestys...

Lisätiedot

Seuran hiihtäjien kausimaksut voit valita alla olevasta tiedotteesta omien tarpeiden mukaan.

Seuran hiihtäjien kausimaksut voit valita alla olevasta tiedotteesta omien tarpeiden mukaan. 1 Hiihtojaosto tiedottaa 26.10.2009 Seuran hiihtäjien kausimaksut voit valita alla olevasta tiedotteesta omien tarpeiden mukaan. PALVELUPAKETIT ovat joko Skipassi- tai Lisenssi PAKETTEJA. Kaikilla 7-vuotiailla

Lisätiedot

Ilmoittautuminen ja arvonta

Ilmoittautuminen ja arvonta Ilmoittautuminen ja arvonta TD- ja SM-koulutus 2011 Pekka Palosuo Ilmoittautuminen Osallistumisen edellytys Vain seura on oikeutettu sen tekemään Vain kirjallinen ilmoittautuminen on pätevä Mikä on kirjallinen?

Lisätiedot

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT Kausi 2017-2018 1 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto Sivu 1(6) MELONNAN SUOMEN CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: n kokous Laatija / tiedustelut: Harri Sairiala 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa rata- ja maratonmelontakilpailuissa

Lisätiedot

Jäsen- ja pakettimaksujen hinnat pysyvät samoina kuin edellisenä kautena:

Jäsen- ja pakettimaksujen hinnat pysyvät samoina kuin edellisenä kautena: HIIHTOKAUDEN 2015-2016 JÄSENMAKSUT Jäsen- ja pakettimaksujen hinnat pysyvät samoina kuin edellisenä kautena: * alle 16-vuotiaiden jäsenmaksu 5 * 16-vuot. ja vanhempien jäsenmaksu 10 * perhejäsenmaksu 30

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan.

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan. 1(5) JÄÄKIEKKO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton jääkiekkomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton harraste- ja seniorisääntöjä ( www.finhockey.fi ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä

Lisätiedot

Liikesarjan SM-liiga Hämeenlinna. Hämeenlinna 7.11.2009

Liikesarjan SM-liiga Hämeenlinna. Hämeenlinna 7.11.2009 Liikesarjan SM-liiga Hämeenlinna Hämeenlinna 7.11.2009. Järjestäjä: Hämeenlinnan Taekwondoseura ry Kilpailukutsu Liikesarjakilpailut Hämeenlinnan Taekwondoseura järjestää liikesarjojen SM-liigan kilpailun

Lisätiedot

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta.

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta. 1(5) SALIBANDY 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton salibandymestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Salibandyliiton sääntöjä ( www.salibandy.net ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU KUOPIO OPEN POOMSAE 2015 SPORT & SPA HOTEL VESILEPPIS, LEPPÄVIRTA 24.10.2015 JÄRJESTÄJÄ: KUOPION TAEKWONDO RY LIIKESARJAKILPAILU KUOPIO 2015 Kuopion Taekwondo

Lisätiedot

ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE

ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE 1. Tarkoitus Tämän rotumestaruuskokeiden järjestämisohjeen on laatinut Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry:n johtokunta. Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa,

Lisätiedot

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty voimistelu- ja tanssijaoston kesäkokouksessa

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT. Kanoottipujottelu ja koskisyöksy

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT. Kanoottipujottelu ja koskisyöksy SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT Kanoottipujottelu ja koskisyöksy Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.03.2009 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ...2 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 2 EDUSTUSMÄÄRÄYKSET...4 3 KILPAILUSARJAT...6

Lisätiedot

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT Kausi 2016-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Lisätiedot

Jäsen- ja pakettimaksujen hinnat pysyvät samoina kuin edellisenä kautena:

Jäsen- ja pakettimaksujen hinnat pysyvät samoina kuin edellisenä kautena: HIIHTOKAUDEN 2017-2018 JÄSENMAKSUT Jäsen- ja pakettimaksujen hinnat pysyvät samoina kuin edellisenä kautena: * alle 16-vuotiaiden jäsenmaksu 5 * 16-vuot. ja vanhempien jäsenmaksu 10 * perhejäsenmaksu 30

Lisätiedot

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2005/km SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

NATIONAL RACE SERIES

NATIONAL RACE SERIES NATIONAL RACE SERIES KANSALLINEN RATASARJA 2013 Sarjasäännöt 1. YLEISTÄ Sarjan kilpailut järjestetään ja pisteet lasketaan paikallisten osakilpailujärjestäjien toimesta. Kilpailuissa noudatetaan AKK Motorsport

Lisätiedot

Kyu Cup 2015 SIJAINTI ALUSTAVA OHJELMA KENDO. Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015

Kyu Cup 2015 SIJAINTI ALUSTAVA OHJELMA KENDO. Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015 Kyu Cup 2015 Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015 Pori Kendoseura järjestää Kyu Cup kendokilpailut lokakuun lopulla 31.10. 1.11.2015 Porissa. Kaikki kyu tasoiset kendon, iaidon ja jodon

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt SUOMEN ILMAILULIITTO RY Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 22.11.2006 1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5

Suomen Karateliitto ry Radiokatu Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5 00240 Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5 Kilpailu Paikka KARATEN SUOMEN MESTARUUS KILPAILUT 1.4.2017 Tesoman palloiluhalli, Tesoman valtatie 46, 33310 Tampere Karttalinkki: Tesoman valtatie 46 Ajankohta Osallistumismaksut

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT 1 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hyväksytty 1.4.2017 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Sääntöjen pätemisjärjestys... 3 1.2. Avoimet kilpailut... 3

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNTÖJEN (ICR) MUUTOKSET A- ja B-tason TD-koulutus, Lahti Juha Kolu

KILPAILUSÄÄNTÖJEN (ICR) MUUTOKSET A- ja B-tason TD-koulutus, Lahti Juha Kolu KILPAILUSÄÄNTÖJEN (ICR) MUUTOKSET 2016-2017 A- ja B-tason TD-koulutus, Lahti 11.11.2017 Juha Kolu Kaikkia lajeja koskevat säännöt (ICR 200) ICR 205: Riippumatta kilpailijoiden iästä, sukupuolesta, rodusta,

Lisätiedot

NATIONAL RACE SERIES

NATIONAL RACE SERIES NATIONAL RACE SERIES KANSALLINEN RATA SARJA 2013 Sarjasäännöt 1. YLEISTÄ Sarjan kilpailut järjestetään ja pisteet lasketaan paikallisten osakilpailujärjestäjien toimesta. Kilpailuissa noudatetaan AKK Motorsport

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Vahvistettu hallituksen kokouksessa 20.3.2006 2 SISÄLTÖ 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 2 EDUSTUSMÄÄRÄYKSET... 4 3 KILPAILUSARJAT... 5 4 MESTARUUSKILPAILUT...

Lisätiedot

KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015

KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015 KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015 1. Yleistä 1.1. Kansallisen Endurance Saloon sarjan osakilpailut järjestetään AKK- Motorsport ry:n luvalla Autourheilun Sääntökirjan 2015 ja näiden vuoden

Lisätiedot

Freestyle SM Ski Sport Finland ry kutsuu kaikki Suomen freestyletaitajat Rukalle kauden huipennukseen

Freestyle SM Ski Sport Finland ry kutsuu kaikki Suomen freestyletaitajat Rukalle kauden huipennukseen Freestyle SM- 2014 Ski Sport Finland ry kutsuu kaikki Suomen freestyletaitajat Rukalle 8. - 13.4.2014- kauden huipennukseen Freestylen FIS kilpailuihin SM- kilpailuihin ja Audi Freestyle Ski Tour 2014

Lisätiedot

3. Irrallisten rastinmääritteiden antohetki Irralliset rastinmääritteet on annettava kilpailijalle ennen lähtöä.

3. Irrallisten rastinmääritteiden antohetki Irralliset rastinmääritteet on annettava kilpailijalle ennen lähtöä. LAJISÄÄNTÖMUUTOKSET 1(5) Suomen Suunnistusliiton liittohallitus on hyväksynyt kokouksissaan 4.11.2013, 9.12.2013, 10.2.2014, 19.5.2014, 6.10.2014 ja 3.11.2014 seuraavat lajisääntömuutokset 1. Edustusoikeus

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 3/2012 LAHTI 5.5.2012 JÄRJESTÄJÄ: TAEKWONDO LAHTI RY LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 Taekwondo Lahti Ry järjestää liikesarjojen SM- liigan kolmannen

Lisätiedot

SM-KARATE VIIKONLOPPU 5-6.4.2014 TAMPERE KILPAILUKUTSU

SM-KARATE VIIKONLOPPU 5-6.4.2014 TAMPERE KILPAILUKUTSU SM-KARATE VIIKONLOPPU 5-6.4.2014 TAMPERE KILPAILUKUTSU 5-6.4.2014 PYYNIKIN PALLOILUHALLI, TAMPERE Osoite: Ammattikoulunkatu 20, 33230 Tampere Osallistumismaksu 30 / kilpailija / sarja 50 / joukkue / sarja

Lisätiedot

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Päivitetty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 21.8.2017. Voimaantulo 1.1.2018. Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry 1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN

Lisätiedot

SM-KARATE VIIKONLOPPU 28 29.3.2015 TAMPERE KILPAILUKUTSU

SM-KARATE VIIKONLOPPU 28 29.3.2015 TAMPERE KILPAILUKUTSU SM-KARATE VIIKONLOPPU 28 29.3.2015 TAMPERE KILPAILUKUTSU 28-29.3.2015 TAMPEREEN MESSU- JA URHEILUKESKUS D-HALLI, TAMPERE Osoite:Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere Osallistumismaksu 30 / kilpailija / sarja

Lisätiedot

NATIONAL RACE SERIES

NATIONAL RACE SERIES NATIONAL RACE SERIES KANSALLINEN RATA SARJA 2012 Sarjasäännöt 1. YLEISTÄ Sarjan kilpailut järjestetään ja pisteet lasketaan paikallisten osakilpailujärjestäjien toimesta. Kilpailuissa noudatetaan AKK Motorsport

Lisätiedot

Seurapäivät Helsinki 6.10.2007

Seurapäivät Helsinki 6.10.2007 Seurapäivät Helsinki 6.10.2007 - Koulutus - Kilpailukalenteri / järjestelmä - Sääntöjä SHL/ alppilajit SHL/ alppilajit + SHORY SHORY VAT/ VEAT: urheiluopistot Taso III: urheiluopistot Taso II: Vierumäki

Lisätiedot

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus.

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus. 1(6) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

Lauantailenkki 07.06.2014

Lauantailenkki 07.06.2014 Lauantailenkki 07.06.2014 Itäsyndikaatin ranking-kisa KILPAILUKUTSU 1 SÄÄNNÖT 1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä määriteltyjä sääntöjä. 1.2 Mitkään kansalliset määräykset eivät

Lisätiedot

LAPPEENRANTA GP 28.4.2012. Joulella pisimmälle Kilpailukutsu ja säännöt

LAPPEENRANTA GP 28.4.2012. Joulella pisimmälle Kilpailukutsu ja säännöt LAPPEENRANTA GP 28.4.2012 Joulella pisimmälle Kilpailukutsu ja säännöt KILPAILUKUTSU: Joulella pisimmälle Lappeenranta GP on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyönä

Lisätiedot

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä (PKS) määriteltyjä sääntöjä.

1.1 Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä (PKS) määriteltyjä sääntöjä. KILPAILUKUTSU Optimistijollien karsintakilpailu 2/2017 Tapahtuma: Suomen Optimistijollaliiton karsintakilpailu 2/2017. Tapahtuma on suljettu kutsukilpailu, johon voivat osallistua kaikki Suomen Optimistijollaliitolta

Lisätiedot

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 1. YLEISET SÄÄNNÖT... 2 1.1.MESTARUUSKILPAILUT... 2 1.2. OSALLISTUMISOIKEUS... 2 1.3. KILPAILUAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN... 2 1.4. MESTARUUSKILPAILUJEN

Lisätiedot

Mestaruuskilpailut järjestetään keväällä vapaavoimistelusarjoissa ja syksyllä välinesarjoissa.

Mestaruuskilpailut järjestetään keväällä vapaavoimistelusarjoissa ja syksyllä välinesarjoissa. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2017 Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

1. YLEISET MÄÄRITTELYT

1. YLEISET MÄÄRITTELYT Sisällys 1. YLEISET MÄÄRITTELYT... 1 1.1. Käsitteet... 1 1.2. Sääntöjen velvoittavuus... 3 1.3. Urheilijan oikeudet ja velvollisuudet... 3 1.4. Järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet... 7 2. KILPAILUJA

Lisätiedot

1. YLEISET MÄÄRITTELYT

1. YLEISET MÄÄRITTELYT Sisällys 1. YLEISET MÄÄRITTELYT... 1 1.1. Käsitteet... 1 1.2. Sääntöjen velvoittavuus... 3 1.3. Urheilijan oikeudet ja velvollisuudet... 3 1.4. Järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet... 7 2. KILPAILUJA

Lisätiedot

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT Kilpailuiden säännöt All Europe Taekwon-Do Federation Suomen ITF Taekwon-Do ry Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta Suomen Antidopingtoimikunta Kilpailuiden järjestäjä Suomen ITF

Lisätiedot

Seuralla tarkoitetaan näissä säännöissä liiton jäsenseuraa.

Seuralla tarkoitetaan näissä säännöissä liiton jäsenseuraa. SUOMEN HIIHTOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT A Käsitteet 1 Keskusjärjestöt Hiihtourheilun maailmanlaajuista kilpailutoimintaa johtaa ja koordinoi Kansainvälinen Hiihtoliitto FIS. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt

Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt 1. Vuoden näyttelykoira -arvosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen K-SPKY ry:n jäsen omistamallaan Suomessa rekisteröidyllä, vähintään palveluskoirien BH-kokeen

Lisätiedot

Seurapäivät Helsinki 6.10.2007

Seurapäivät Helsinki 6.10.2007 Seurapäivät Helsinki 6.10.2007 - Koulutus - Kilpailukalenteri / järjestelmä - Sääntöjä SHL/ alppilajit SHL/ alppilajit + SHORY SHORY VAT/ VEAT: urheiluopistot Taso III: urheiluopistot Alppitaito II Taito,

Lisätiedot

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n

PYÖRÄILYLIITTO r.y:n SUOMEN PYÖRÄILYLIITTO r.y:n Propaganda' ja retkeilymerkin saannot Pyöräilijäin rekisteröimis* määräykset Muutokset pyöråilykilpailusaantoinin f HELSINKI 1937 KAUPPALEHTI Oy:n KIRJAPAINO HELSINKI 1936 PROPAGANDA-

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT MARATONMELONTA

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT MARATONMELONTA SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT MARATONMELONTA Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.3.2009 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ...2 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 2 EDUSTUSMÄÄRÄYKSET...4 3 KILPAILUSARJAT...6 4 MESTARUUSKILPAILUT...6

Lisätiedot

Kaukalopallossa järjestetään vuosittain mestaruuskilpailut henkilökunnan A- ja B- sarjoissa ja ikämiessarjassa, yli 40 v.

Kaukalopallossa järjestetään vuosittain mestaruuskilpailut henkilökunnan A- ja B- sarjoissa ja ikämiessarjassa, yli 40 v. 1(5) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Ottelun ja liikesarjojen SM-kilpailut 2016 Ottelun Tampere Cup

KILPAILUKUTSU. Ottelun ja liikesarjojen SM-kilpailut 2016 Ottelun Tampere Cup KILPAILUKUTSU Ottelun ja liikesarjojen SM-kilpailut 2016 Ottelun Tampere Cup Ottelu Aika: Lauantaina 13.2.2016 Tampere Cup: E, D1, D2, B2, H, S30 SM-sarjat: kadetit C1 sekä junioreiden B1 ja senioreiden

Lisätiedot

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2015 (4.2.2015)

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2015 (4.2.2015) NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2015 (4.2.2015) Naisten ja tyttöjen SM-4-ottelu ja telinekohtainen SM-kilpailu Naisten ja tyttöjen JunnuGym ja joukkue-sm-kilpailut NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-4-OTTELU JA TELINEKOHTAINEN

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT KANOOTTIPURJEHDUS

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT KANOOTTIPURJEHDUS SUOMEN KANOOTTILIITTO ry YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT KANOOTTIPURJEHDUS Vahvistettu Suomen Kanoottiliiton hallituksessa 30.03.2009 SISÄLTÖ 1 YLEISETMÄÄRÄYKSET...2 2 EDUSTUSMÄÄRÄYKSET...3 3 KILPAILUSARJAT...4

Lisätiedot

Hiihtosuunnistuksen SM kilpailujen ohjeet 2015

Hiihtosuunnistuksen SM kilpailujen ohjeet 2015 Hiihtosuunnistuksen SM kilpailujen ohjeet 2015 Online-ranki Online-ranki on haettavissa jäljempänä mainittuina päivinä osoitteesta, jonka kilpailun tulospalveluvastaava saa pyydettäessä kilpailupäällikkö

Lisätiedot

PORI OPEN 2013 POOMSE 1 / 5. PORI OPEN 2013 Poomseliigan kolmas osakilpailu + harrastajat

PORI OPEN 2013 POOMSE 1 / 5. PORI OPEN 2013 Poomseliigan kolmas osakilpailu + harrastajat PORI OPEN 2013 POOMSE 1 / 5 PORI OPEN 2013 Poomseliigan kolmas osakilpailu + harrastajat PORI OPEN 2013 POOMSE 2 / 5 Kilpailupäivä Lauantai 11.05.2013 Alustava aikataulu 09.00 09.30 Tuomaripalaveri 09.30

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2013 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2013 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2013 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2/2013 KAMPPAILUAREENA 30.3.2013 JÄRJESTÄJÄ: TAEKWONDO LAHTI RY LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2013 Taekwondo Lahti ry järjestää liigakauden toisen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT Kilpailut järjestetään toimintavuosittain. Osallistumisoikeus on liiton jäsenseurojen rekisteröimillä keilaajilla. Kilpailujen järjestämisessä noudatetaan tässä

Lisätiedot

Suomen Sotaveteraaniliiton kisojen säännöt 2010

Suomen Sotaveteraaniliiton kisojen säännöt 2010 Suomen Sotaveteraaniliiton kisojen säännöt 2010 Yleistä Suomen Sotaveteraaniliiton kilpailutoimintaa johtaa liiton hallitus. Kilpailujen vastuullisina järjestäjinä toimivat sotaveteraanipiirit. Liiton

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit ry:n Vuoden Koira -kilpailujen säännöt 1.1.2017 alkaen 1. Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit ry järjestää Vuoden Koira -kilpailut yhdistyksen edustamille roduille (englanninsetteri,

Lisätiedot

SM-liiga Nurmijärvi 2012

SM-liiga Nurmijärvi 2012 ITF Taekwon-Do Liitto ry Kauden pääkilpailu SM-liiga Nurmijärvi 2012 1. joulukuuta 2012 Paikka: Maaniitun koulu, Heikkiläntie 27, 01900 Nurmijärvi Aika: Lauantaina 1.12.2012 klo 9.00 18.00 Kenelle: Värivyöt

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 Kausi 2014-2015 Eero Salkala 30.11.2014

Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 Kausi 2014-2015 Eero Salkala 30.11.2014 Espoo Squash Rackets Club Hartwall Jaffa Cup Sivu 1 / 5 SÄÄNNÖT Kaudella pelataan kuusi osakilpailua Esport Centerissä klo 10-15: 13.09.2014, 04.10.2014, 29.11.2014, 31.01.2015, 14.03.2015 ja 25.04.2015.

Lisätiedot

MX KERHOJOUKKUEIDEN SM

MX KERHOJOUKKUEIDEN SM 034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN KILPAILUT... 2 034.1 MÄÄRITELMÄ... 2 034.2 KILPAILIJAT... 2 034.2.1 Kilpailuun ilmoittautuminen ja kilpailuun hyväksyminen... 2 034.2.2 Kilpailijan vaihtaminen... 2 034.2.3

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa

Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa 16.06.2017 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: - liiton jäsenseurat - jäsenseurojen

Lisätiedot

Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT. Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto

Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT. Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto Suunnistusmestaruuskilpailujen SÄÄNNÖT Lounais-Suomen Partiopiiri Kisajaosto 1. JOHDANTO 1.1. Nämä säännöt sisältävät kilpailumääräykset Lounais-Suomen partiopiirin suunnistusmestaruuskilpailujen järjestämiseksi.

Lisätiedot

2014 Luokkajärjestelmäohje

2014 Luokkajärjestelmäohje 2014 Luokkajärjestelmäohje Tyttöjen telinevoimistelun luokkajärjestelmän kaaviokuva, merkkiliikkeet, sarjat ja muut valmiit materiaalit ovat NTV:n internetsivuilla http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/naisten_telinevoimistelu/kilpailujarjestelma/luokkakilpail

Lisätiedot

Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt

Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt 1. Yleinen osa 1.1. Johdanto Nämä Suomen Reserviupseeriliiton (RUL), Reserviläisliiton

Lisätiedot

OTTELU / LIIKESARJA SM-kilpailut

OTTELU / LIIKESARJA SM-kilpailut SUOMEN TAEKWONDOLIITTO RY OTTELU / LIIKESARJA SM-kilpailut 19.9.2015 Kuva: Elina Glad Paikka: Euran Urheilutalo Eurantie 33, 27510 Eura www.euranurheilutalo.fi ALUSTAVA AIKATAULU: Perjantai 18.9.2015 20.00-21.00

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2014 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2014 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2014 KILPAILUKUTSU PORI OPEN 2014, LIIGA 2/5 PORIN URHEILUTALO, PORI 10.5.2014 JÄRJESTÄJÄ: PORIN TAEKWONDOSEURA RY LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2/5 2014 Porin Taekwondoseura ry järjestää

Lisätiedot

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY SM-LIIGAN SÄÄNNÖT 2013 PELIOIKEUS

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY SM-LIIGAN SÄÄNNÖT 2013 PELIOIKEUS SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY SM-LIIGAN SÄÄNNÖT 2013 PELIOIKEUS Liigaan voivat osallistua Ratagolfliiton jäsenseurat rajoittamattomalla joukkuemäärällä. Kahdella ylimmällä sarjatasolla kuitenkin voi pelata

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

KILPA-AEROBIC SÄÄNTÖKIRJA

KILPA-AEROBIC SÄÄNTÖKIRJA 1/10 KILPA-AEROBIC SÄÄNTÖKIRJA 2017 2020 KANSALLISET SÄÄNNÖT JA OHJEET päivitetty 12/2016 KH (19.12.2016) 2/10 Sisällys Kilpa-aerobicin kilpailujärjestelmä kaavio Luokkien 2.-6. säännöt 2-luokan säännöt

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU PORI OPEN 2012 PORIN URHEILUTALOLLA 14.04.2012 JÄRJESTÄJÄ: PORIN TAEKWONDO RY LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 Kisoissa myös harrastaja ja ilvessarjat KILPAILUPÄIVÄ

Lisätiedot

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Tampereen Seudun Koirakerho ry VUODEN KOIRA -KILPAILUSÄÄNNÖT kaudelle 1.1.2014 31.12.2014 Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi

Lisätiedot

Espoon Kevätcup 2013

Espoon Kevätcup 2013 Espoon ITF Taekwon-Do ry Espoon Kevätcup 2013 6. huhtikuuta 2013 Paikka: Viherlaakson koulu, Lukionahde 1, 02710 Espoo Aika: Lauantaina 6.4.2013 klo 9.00 18.00 Kenelle: Värivyöt 9.gup 1.gup ja mustat vyöt

Lisätiedot

ICR-MUUTOKSET 2014 303.1.4

ICR-MUUTOKSET 2014 303.1.4 ICR-MUUTOKSET 2014 303.1.4 Yliopistojen talvikisojen (UWG) tuomarineuvostoon kuuluvat seuraavat jäsenet: TD, joka on tuomarineuvoston puheenjohtaja (FIS nimittää) TD-assistentti (FIS-nimittää) Kilpailupäällikkö

Lisätiedot

1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1.

1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1. 2014-2015 1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1.2 Tutustu kilpailukutsuun, joka löytyy klikkaamalla

Lisätiedot

JOUKKUEKILPAILUT. Kilpailujen säännöt

JOUKKUEKILPAILUT. Kilpailujen säännöt JOUKKUEKILPAILUT Kilpailujen säännöt International Taekwon-Do Federation All Europe Taekwon-Do Federation Suomen ITF Taekwon-Do ry Tekninen Valiokunta Suomen Antidopingtoimikunta Kilpailuiden järjestäjä

Lisätiedot

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Tampereen Seudun Koirakerho ry VUODEN KOIRA -KILPAILUSÄÄNNÖT kaudelle 1.1.2015 31.12.2015 Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

Hiihtosuunnistuksen SM kilpailujen ohjeet 2013

Hiihtosuunnistuksen SM kilpailujen ohjeet 2013 Hiihtosuunnistuksen SM kilpailujen ohjeet 2013 WWW-ranki WWW-ranki on haettavissa jäljempänä mainittuina päivinä osoitteesta, jonka kilpailun tulospalveluvastaava saa pyydettäessä kilpailupäällikkö Petteri

Lisätiedot

Suomen Urheiluliitto Kilpailuvaliokunta. Kalevan kisat. SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2015. Vahvistettu SUL:n kilpailuvaliokunnassa 25.2.

Suomen Urheiluliitto Kilpailuvaliokunta. Kalevan kisat. SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2015. Vahvistettu SUL:n kilpailuvaliokunnassa 25.2. Suomen Urheiluliitto Kilpailuvaliokunta SM-kisojen tulosrajat ulkoratakaudella 2015 Vahvistettu SUL:n kilpailuvaliokunnassa 25.2.2015 Tulosrajakauden alku on 1.5.2014 Kalevan kisat SUL Kalevan kisojen

Lisätiedot

Aikuisten ja nuorten TAEKWONDO SM

Aikuisten ja nuorten TAEKWONDO SM Lasten ja nuorten Noin Seitsemän Veljeksen Cup 5.11.2011 ja Aikuisten ja nuorten TAEKWONDO SM 2011 5.-6.11.2011 (Kuvat Heikki Liukkonen) LASTEN JA NUORTEN NOIN SEITSEMÄN VELJEKSEN CUP 5.11.2011 TAEKWONDON

Lisätiedot