SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT 1

2 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 5 D JÄRJESTÄJÄN OIKEUDETJA VELVOLLISUUDET 8 II KAIKKIEN LAJIEN KILPAILUJA KOSKEVAT MÄÄRYKSET 10 A KILPALUIDEN VALMISTELU Kaikki kilpailut Valtakunnalliset mestaruuskilpailut 12 B KILPAILUIDEN TOTEUTUS Kaikki kilpailut Valtakunnalliset mestaruuskilpailut 15 III LAJIIKOHTAISET MÄÄRÄYKSET 16 A ALPPIHIIHTO 1. Kaikki alppihiihtokilpailut 16 B FREESTYLEHIIHTO Kaikki freestylehiihto kilpailut 23 LIITTEET: Taulukko alppihiihdon porttimääristä ja korkeuseroista 2

3 SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT A Käsitteet 1 Keskusjärjestöt 2 Alueet 3 Seura 4 Järjestäjä 5 Kilpailut Hiihtourheilun maailmanlaajuista kilpailutoimintaa johtaa ja koordinoi Kansainvälinen Hiihtoliitto FIS. Näissä säännöissä käytetään tästä järjestöstä nimitystä FIS. Alppilajien kotimaista kilpailutoimintaa johtaa ja koordinoi Ski Sport Finland ry. Näissä säännöissä käytetään tästä järjestöstä nimitystä yhdistys. Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää sen hallitus. Yhdistys voi kilpailutoiminnassaan tukeutua aluejakoonsa. Näissä säännöissä käytetään tällaisesta yksiköstä nimitystä alue. Seuralla tarkoitetaan näissä säännöissä yhdistyksen jäsenseuraa. Järjestäjä on se organisaatio, joka vastaa kilpailujen toteuttamisesta ja taloudesta. Järjestäjä voi olla yksittäinen seura, kilpailuja varten muodostettu usean seuran yhtymä, alue taikka sellainen yhdistykseen kuulumaton rekisteröity yhteisö, jonka joku edellä mainituista on tehtävään valtuuttanut. Kilpailuja ovat ne FIS:n urheilulajeissa käytävät urheilukilpailut, joita yhdistys ja sen jäsenjärjestöt toimeenpanevat ja valvovat. Kilpailut jaotellaan seuraavasti: Suomen mestaruus- (SM-) ja muut valtakunnalliset mestaruuskilpailut FIS-kilpailut (kansainväliset kilpailut, jotka on merkitty FIS:n kilpailukalenteriin) Monikansalliset kilpailut Kansalliset kilpailut alueen mestaruuskilpailut Seuraottelut Seuran mestaruus- ja seurakilpailut 3

4 6 Urheilija 7 Kilpailija Urheilija on seuraan jäsenenä kuuluva hiihtourheilua harrastava luonnollinen henkilö. Kilpailija on jokainen, joka on asianmukaisesti ilmoitettu osallistujaksi joko henkilökohtaiseen kilpailuun taikka joukkuekilpailuun joukkueen jäsenenä. Kilpailijaksi henkilö katsotaan ilmoittautumisajankohdasta alkaen kilpailutapahtuman päättymiseen saakka. 8 Kilpailuvuosi ja -kausi Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Kilpailukausi on marraskuun ensimmäisestä päivästä seuraavan lokakuun viimeiseen päivään kestävä 12 kuukauden jakso. 9 Kilpailijan ikä Kilpailijan ikä on se vuosimäärä, jonka hän täyttää kuluvan kilpailuvuoden aikana. Kuitenkin välisenä aikana pidettävissä kilpailuissa määräävänä on se ikä, jonka kilpailija saavuttaa tulevan kilpailuvuoden aikana. 10 Sääntökokoelmat Kansainväliset kilpailusäännöt ovat FIS:n voimassaolevat kilpailusäännöt ja niihin vuosittain päätetyt tarkennukset. Kotimaisilla kilpailusäännöillä tarkoitetaan tätä sääntökokoelmaa. B Sääntöjen velvoittavuus 11 Kilpailutoiminnassa noudatettavat säännöt, valitukset, vetoomukset ja protestit Yhdistyksen ja sen jäsenjärjestöjen on järjestämissään kilpailuissa noudatettava kansainvälisiä kilpailusääntöjä soveltuvin osin sekä kotimaisia kilpailusääntöjä. Kotimaiset kilpailusäännöt ovat luonteeltaan täydentäviä. Kotimaisia sääntöjä noudatetaan myös, milloin niissä on jostain asiasta säädetty tar-kemmin kuin kansainvälisissä säännöissä. Kotimaista kilpailutoimintaa koskevat valitukset, vetoomukset tai protestit tulee osoittaa yhdistyksen toimistoon joka välittää ne edelleen yhdistyksen hallitukselle tai sopivaksi katsomalleen toimikunnalle valmisteltavaksi. Päätökset tekee yhdistyksen hallitus. FIS-kilpailuja koskevat valitukset, vetoomukset ja protestit jätetään FIS- sääntöjen mukaan. 4

5 12 Mainossääntö kotimaisissa kilpailuissa Kansainvälisten kilpailusääntöjen mukaisia kilpailuvarustukseen liittyvien mainosten rajoituksia noudatetaan Suomessa käytävissä FIS-kilpailuissa FISkalenteriin merkityissä sarjoissa C Urheilijan oikeudet ja velvollisuudet 13 Doping, huumeet, nuuska 14 Sopupeli Dopingin käyttö ja dopingin tai huumeiden vaikutuksen alaisena kilpaileminen on Ski Sport Finlandin alaisessa toiminnassa kielletty. Dopingtestejä voidaan dopingsäännöstön edellyttämässä laajuudessa tehdä milloin tahansa. Dopingtestejä varten voidaan ottaa sekä virtsa- että verinäytteitä. Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja sekä WADA:n, Kansainvälisen Olympiakomitean ja Kansainvälisen Hiihtoliiton (FIS) dopingsäännöstöön. Nuuskan käyttö on kaikilta liiton alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvilta kielletty. Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Seura, jonka kilpailutapahtuman tuloksesta on sovittu etukäteen, menettää määräajaksi kilpailujen järjestämisoikeutensa ja urheilija, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan määräajaksi toimintakieltoon. Toimitsija, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan määräajaksi toimintakieltoon. 15 Vedonlyönti Urheilija tai urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö ei saa itse tai edustajan välityksellä lyödä vetoa omasta kilpailutapahtumastaan. Kiellon rikkomisesta seuraa määräaikainen toimintakielto. 16 Urheilijan oma vakuutusvelvollisuus Urheilijan ansaitessa urheilemisesta vuodessa veronalaista tuloa urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaisen vähimmäismäärän on hä- 5

6 nen järjestettävä vakuutuksella itselleen tapaturma- ja eläketurva vähintään sanotun lain määräysten mukaisesti. 17 Osallistumisoikeus kilpailuihin Sen lisäksi, mitä jäljempänä sanotaan kilpailulisensseistä, saa kilpailuihin osallistua seuraavasti: Valtakunnallisiin mestaruuskilpailuihin saavat osallistua yhdistyksen jäsenseurojen jäsenet, mikäli osallistujakiintiöistä tai muista rajoituksista ei ole päätetty. FIS-kilpailuihin on järjestäjällä oikeus kutsua FIS:n jäsenliittoihin kuuluvia urheilijoita. Monikansallisiin kilpailuihin on järjestäjällä oikeus kutsua pohjoismaisia sekä maassa olevia muita ulkomaalaisia urheilijoita. Kansallisiin kilpailuihin on järjestäjällä oikeus kutsua Ski Sport Finlandin seurojen vakinaisesti Suomessa asuvia jäseniä. Alueen mestaruuskilpailuihin saavat osallistua alueeseen kuuluvien seurojen jäsenet. Seuraotteluihin, seuran mestaruus- ja seurakilpailuihin saavat osallistua ao. seuran tai seurojen jäsenet. Ski Sport Finlandiin kuulumattomien yhteisöjen kilpailuihin (oppilaitos, työpaikka, pitäjänmestaruus jne.) saa urheilija osallistua vain, jos hän kuuluu ao. yhteisöön. Hän ei kuitenkaan tällöin edusta seuraansa eikä häntä seuran toimesta ko. kilpailuun ilmoiteta. 18 Seuran jäsenyys Voidakseen osallistua kilpailuun on urheilijan kuuluttava jäsenenä seuraan. Hän saa kuulua useampaan seuraan ja on oikeutettu eri lajeissa edustamaan eri seuroja. Kilpailukauden aikana saa urheilija edustaa lajikohtaisesti vain yhtä yhdistyksen jäsenseuraa. Kuitenkin välisenä aikana yhdistykseen asianmukaisesti ilmoitettu seuran vaihto tulee voimaan heti, kun se on yhdistyksessä kirjattu. Muuten vain siinä tapauksessa, että koti-, työ- tai opintopaikka kilpailukauden aikana muuttuu, voi urheilija entisen seuransa puoltamana ja yhdistykselle tehtävällä hakemuksella vaihtaa kesken kilpailukauden toiseen seuraan. 19 Ulkomaalaisen osallistumisoikeus Suomessa asuva ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa tai joka pääasiassa oleskelee Suomessa ja joka kuuluu jäsenenä yhdistyksen jäsenseuraan ja jolla on voimassa oleva Ski Sport Finlandin myöntämä kilpailulisenssi, saa osallistua valtakunnallisiin mestaruuskilpailuihin sekä monikansallisiin, kansallisiin ja alueellisiin kilpailuihin. 20 Seuramuutto 6

7 Seuramuutosta on vastaanottavan seuran ilmoitettava yhdistykselle kirjallisesti kilpailukautta edeltävän syyskuun loppuun mennessä. Kuitenkin saa urheilija, joka alkaneella kilpailukaudella voisi ikänsä puolesta osallistua 15 -vuotiaiden tai nuorempien sarjaan, vaihtaa seuraa myös jälkeen, mikäli hän ei ole alkaneella kilpailukaudella edustanut yhdessäkään kilpailussa luovuttavaa seuraa. Seuramuuttoilmoitus on tällöin annettava yhdistykselle viivytyksettä. Seuramuuttoilmoitukseen on liitettävä jäljempänä mainittu esteettömyystodistus. 21 Seuramuuton esteettömyystodistus Seuraa muuttavan urheilijan on pyydettävä edustamaltaan seuralta todistus siitä, että hän on esteetön edustamaan uutta seuraa eli ettei hänellä ole täyttämättömiä velvoitteita seuraansa kohtaan, kuten selvittämättömiä rahaasioita, lainavarusteita tms. Todistus esteettömästä muutosta on annettava viivytyksettä. 22 Varusteiden ja valmennusavun korvaus seuramuuton yhteydessä Seura, jonka edustamisesta urheilija luopuu, on oikeutettu saamaan urheilijalta tai uudelta seuralta korvauksen niistä kuluista, jotka sille on todistettavasti syntynyt edeltävän kahdentoista kuukauden aikana urheilijalle kustannetuista välineistä ja valmennusavusta. Kahdentoista kuukauden aika lasketaan taaksepäin siitä hetkestä, jolloin urheilija on seuralleen kirjallisesti ilmoittanut seuramuuttoaikeestaan. Korvaus on maksettava kahden viikon kuluessa siitä, kun luovuttava seura on esittänyt vaatimuksensa ja pyydettäessä myös niihin liittyvät maksutositteet. Tämän pykälän määräyksiä ei kuitenkaan sovelleta urheilijaan, joka ikänsä puolesta voi seuramuuton jälkeen kilpailla 15 -vuotiaiden tai nuorempien sarjassa. 23 Kilpailulisenssit Voidakseen osallistua edellä A-luvun 5 :ssä mainittuun kilpailuun on urheilijalla oltava voimassa Hiihtoliiton myöntämä lisenssi tai Skipassi siten, kuin jäljempänä selvitetään. Seuran sisäisessä kilpailussa ei näitä edellytetä. Lisenssin haltija saa myös osallistua kilpailuun, jossa vaatimuksena on vain Skipassi. 12-vuotiailla ja nuoremmilla on oltava Skipassi osallistuttaessa alueelliseen tai sitä ylemmän tason kilpailuun. Sitä vanhemmilla riittää Skipassi osallistuttaessa oman seuran järjestämään ylemmän tason kilpailuun, ei kuitenkaan mihinkään yli 12-vuotiaiden nuorten tai yleisen sarjan Suomen mestaruuskilpailuun. Kaikissa muissa tapauksissa on kilpailuun osallistuvalla urheilijalla oltava lisenssi. Alle 70-vuotiailla lisenssiurheilijoilla tulee olla lajiinsa liittyvä ja vähintään samantasoinen vakuutusturva, mitä tarjotaan Hiihtoliiton toimesta lisenssejä tai 7

8 Skipasseja lunastettaessa. Vakuutuksen voi hankkia joko lisenssin lunastamisen yhteydessä liiton vakuutusyhteistyöyritykseltä tai erikseen omalta vakuutusyhtiöltään. Alle 70-vuotiaiden Skipasseihin sisältyy aina vakuutus. Vakuutuksen tulee olla voimassa ainakin seuraavissa tilanteissa lajiin liittyen sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin (korkeintaan 3 kk:n pituisilla matkoilla): 1. kilpailuissa, 2. harjoituksissa, jotka ovat lajille ominaisia ja harjoituksen johtajan valvonnassa, 3. valmennusohjelman mukaisesti harjoiteltaessa, 4. koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä urheilutoimintaan liittyen, mutta ei muuna aikana. Yhdistyksen hallitus määrää vuosittain lisenssien ja Skipassien lunastushinnat ikäryhmittäin. 24 Yhdistyksen edustusurheilijan osallistumiset Mikäli edustustehtävät vaativat tai se muuten urheilijan kunnon kannalta on tarpeellista, on yhdistyksellä oikeus rajoittaa urheilijan osallistumista kilpailuihin. Urheilija voi vapautua yhdistyksen edustustehtävästä ainoastaan lääkärin todistaman sairauden tai muun päteväksi katsottavan syyn takia, joka on saatettava yhdistyksen tietoon mahdollisimman pian. Suomen mestaruuskilpailujen päivinä saa yhdistyksessä valmennuksessa oleva yleisen sarjan urheilija osallistua muihin kilpailuihin vain yhdistyksen erityisellä luvalla. 25 Rangaistusmääräyksiä FIS:n tai yhdistyksen kilpailusääntöjen tai niiden perusteella annettujen määräysten rikkomisesta voi hallitus rangaista urheilijaa antamalla varoituksen taikka julistamalla määräaikaisesti tai kokonaan kilpailukelvottomaksi. D Järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet 26 Kilpailulupa 8

9 Muun kuin seuran sisäisen kilpailun ja seuraottelun järjestäminen edellyttää, että järjestäjä on hakenut ja saanut kilpailulle luvan siten, kuin jäljempänä säädetään, sekä maksanut tästä seuraavan lupamaksun. 27 Kilpailujen rajoittaminen Yhdistyksen hallituksella on tarvittaessa oikeus rajoittaa kilpailujen lukumäärää. Kilpailuja rajoitettaessa tulee kilpailut antaa ensisijaisesti valioluokan seuroille ja sen jälkeen I-luokan seuroille. Tämän lisäksi tulee ottaa huomioon suorituspaikkojen ja huoltotilojen taso ja seuran kyky toimia järjestäjänä. 28 Lupamaksut Kilpailuista suoritetaan yhdistykselle lupamaksu seuraavasti: Kilpailu Lupamaksu euroa FIS-kalenterissa olevat alppilajien kilpailut 35 + FIS-maksu Alppilajien monikansalliset kilpailut 35 Kansalliset alppilajien kilpailut 35 Jos valtakunnallisten mestaruuskilpailujen lupamaksusta ei ole näissä säännöissä muuta määrätty, peritään niiden osalta vastaavien kansallisten kilpailujen maksu. Peruutettujen kilpailujen lupamaksusta palautetaan hakemuksesta 50 %, mikäli hakemuksessa esitetyt perustelut ovat riittävät. Järjestäjän on lunastettava kilpailulupa yhdistyksen lähettämän laskun mukaan kuukautta ennen kilpailujen alkua. Yhdistyksen perimään lupamaksuun sisältyy maksu järjestäjän vastuuvakuutuksesta. 29 Kilpailukutsut Niiden kilpailujen kilpailukutsut, joille yhdistys on myöntänyt kilpailuluvan, on julkaistava yhdistyksen lehdessä ja / tai sähköisesti yhdistyksen kotisivuilla. 30 Kilpailunumerot, lähtö- ja maalivaatteet 9

10 Suomen mestaruuskilpailuissa, virallisissa MM- ja olympiakatsastuksissa sekä kansallisissa ja sitä ylemmän tason cup-kilpailuissa on käytettävä yhdistyksen mahdollisesti toimittamia kilpailunumeroita sekä lähtö- ja maalivaatteita. 31 Rangaistusmääräyksiä FIS:n tai yhdistyksen kilpailusääntöjen tai niiden perusteella annettujen määräysten rikkomisesta voi yhdistyksen hallitus rangaista järjestäjää antamalla varoituksen, epäämällä kilpailuluvan seuraavalta tai useammalta kilpailukaudelta taikka erottamalla yhdistyksestä noudattaen toimintasääntöjen määräyksiä. Mikäli järjestäjä ei ole maksanut edellisen vuoden lupamaksua tai toimittanut yhdistykselle tuloksia, ei uutta kilpailulupaa myönnetä, ennen kuin velvoitteet on suoritettu. Jos seura on toistuvasti laiminlyönyt osallistumismaksujen suorittamisen, voi yhdistyksen hallitus asettaa tälle seuralle toistaiseksi voimassa olevan velvoitteen esittää maksutosite aina kilpailunumeroita noudettaessa. II KAIKKIEN LAJIEN KILPAILUJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET A Kilpailujen valmistelu 1. Kaikki kilpailut 32 Kilpailuluvan hakeminen Kilpailulupahakemukset tulee jättää suoraan yhdistyksen ylläpitämään kalenterijärjestelmään vuosittain ilmoitettavan päivämäärään mennessä. 33 Kilpailuohjelmat Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen kilpailulajeista ja - sarjoista ym. säädetään niitä koskevissa luvuissa. Alueen mestaruuskilpailujen ohjelmasta päättää alueen johto käyttäen ohjeena valtakunnallisten mestaruuskilpailujen ohjelmia. Muiden kilpailujen kilpailuohjelma on järjestäjän esittämän mukainen, mikäli kilpailuluvan myöntänyt taho ei ole muuta vaatinut. 34 Kilpailujen TD:t ja tuomarit Suomen mestaruuskilpailujen, jotka ovat FIS-kilpailuja, tekniset delegaatit (TD) ja tuomarit nimeää FIS. 10

11 Alppihiihdossa TD-toimikunta nimeää Suomen mestaruuskilpailujen, kansallisten cup-kilpailujen ja kansallisten super-g- ja syöksykilpailujen tekniset delegaatit Freestylehiihdossa tuomari- ja TD-ryhmä nimeää kansallisten cup-kilpailujen tekniset delagaatit ja tuomarit. Näiden matkakulut ja päivärahat maksaa kilpailujen järjestäjä valtion matkustussäännön tai yhdistyksen hallituksen vuosittain hyväksymien maksuperusteiden mukaisesti. 35 Kilpailun siirto ja muutos Yhdistys voi antaa luvan myönnetyn kilpailun siirtämiseen toiselle päivälle kilpailun järjestämisen kannalta ylivoimaisen esteen ilmetessä. Muiden kilpailujen paikallista läheisyyttä tai samanpäiväisyyttä ei katsota esteeksi. Kansalliset kilpailut voidaan poikkeustapauksessa, perustellusta hakemuksesta, muuttaa monikansallisiksi kilpailuiksi ottaen tällöin huomioon, että virallisen hakuajan aikana kilpailulupahakemuksensa jättäneiden seurojen kilpailujärjestelyjä ei haitata. 36 Ilmoittautuminen Osallistujat kilpailuihin ilmoittaa ja osallistumismaksut maksaa se seura, jota kilpailija tai joukkue edustaa. Kilpailija ei saa itse ilmoittautua kilpailuun, eikä järjestäjä saa tällaista ilmoittautumista hyväksyä. Osallistumisilmoitus on kilpailijaa sitova. Alppihiihdossa kilpailijan saa ilmoittaa samana päivänä vain yhteen kilpailutapahtumaan, kilpailutapahtuma voi koostua useammasta erillisestä kilpailusta. Ilmoittautuminen on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen antamia tarkempia ohjeita noudattaen. Siinä on mainittava seuran ja kilpailijoiden nimet ja kilpailijanumerot täydellisinä sekä ne kilpailulajit, joihin kukin kilpailija tai joukkue osallistuu. Ilmoittautumisiin on aina merkittävä myös yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja postiosoite. Puhelimitse tai muuten suullisesti annettu ilmoittautuminen on välittömästi kirjallisesti vahvistettava. Ikärajoitetuissa sarjoissa on ilmoitettava myös kilpailijan syntymävuosi. Seuran ilmoittaja vastaa ilmoitettujen ikä-, sukupuoli-, vakuutus- ja lisenssivaatimusten täyttymisestä. 11

12 37 Osallistumismaksut Yhdistyksen hallitus määrää vuosittain valtakunnallisten mestaruuskilpailujen osallistumismaksujen ylärajat ja antaa muihin kilpailuihin suosituksen osallistumismaksujen ylärajoista. Osallistumismaksut on suoritettava kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistumismaksun voi suorittaa myös kilpailunumeroa haettaessa. Mikäli ilmoitettu kilpailija tai joukkue ei osallistu kilpailuun, osallistumismaksua ei palauteta. Mikäli jälki-ilmoittautumisia erikseen hyväksytään, on järjestäjällä oikeus periä osallistumismaksu näiden osalta kaksinkertaisena. Mikäli kilpailu siirretään toiselle päivälle tai peruutetaan kokonaan: - Jos seuran ilmoittautuminen peruutetaan kirjallisesti heti siirtotiedon tultua, osallistumismaksuista palautetaan 50 %. Muiden osalta ilmoittautuminen ja osallistumismaksut ovat voimassa kuukauden ajan. - Mikäli kilpailu siirretään yli kuukauden päähän peruutetun kisan ajankohdasta, kaikki ilmoittautumiset katsotaan rauenneiksi ja osallistumismaksut palautetaan kokonaan. - Mikäli kilpailu joudutaan peruuttamaan olosuhteiden takia viime hetkessä alle 2 vrk ennen kilpailun alkua (kilpailu katsotaan alkavaksi esilaskijasta), eikä uutta kilpailupäivää nimetä, järjestäjän on palautettava 50 % osallistumismaksuista. Aikaisemmin tai muusta syystä peruutetun kilpailun osallistumismaksut on palautettava kokonaan. Palautusta saavan seuran tulee ilmoittaa seuran pankkiyhteys järjestäjälle, ellei sitä ole toimitettu jo ilmoittautumisen yhteydessä. 2. Valtakunnalliset mestaruuskilpailut 38 Kilpailujen jakaminen Valtakunnalliset mestaruuskilpailut jaetaan jokaisena kilpailukautena lajeittain ja sarjoittain järjestettäviksi eri paikkakunnilla yhdistyksen määräämällä tavalla. Tietyn kilpailuvuoden Suomen mestaruuksista voidaan kilpailla myös kilpailuvuotta edeltävän marras-joulukuun aikana. 39 Kilpailujen hakeminen Mestaruuskilpailujen järjestämistä voivat hakea yhdistyksen jäsenseurat. Hakijan on liitettävä hakemukseensa kirjallinen selvitys kilpailupaikoista. 40 Kilpailujen myöntäminen Mestaruuskilpailujen järjestämisoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon järjestäjien mahdollisuudet taata kilpailujen taloudellinen kannattavuus ja se, että 12

13 suorituspaikat täyttävät mestaruuskilpailujen pitämiselle asetettavat vaatimukset. Päätöksen järjestäjästä tekee yhdistyksen hallitus yhdistyksen kenttä- ja kilpailutoimikunnan esityksestä. 41 Alppilajien valtakunnallisten mestaruuskilpailujen järjestelysopimus Yhdistys tekee valitun järjestäjän kanssa kyseisiä SM-kilpailuja koskevan järjestelysopimuksen, jossa sovitaan liiton ja järjestäjän oikeuksista ja velvollisuuksista. Alla olevat pykälät ovat voimassa, mikäli järjestelysopimuksessa ei muuta sovita. 42 Alppilajien valtakunnallisten mestaruuskilpailujen järjestäjän kaupalliset velvoitteet Järjestäjä ei saa solmia SM-kilpailujen aikaiseen mainosnäkyvyyteen liittyvää sopimusta sellaisten yritysten kanssa, jotka toimivat liiton ilmoittamien pääyhteistyökumppanien kanssa samalla alalla. Järjestäjä huolehtii siitä, että lähtö- ja maalialueella ja sen läheisyydessä olevilla toimitsijoilla ei ole sellaisten yritysten mainoksia, jotka kilpailevat samalla alalla lähtö- tai maalivaatteessa tai kilpailunumeroissa esiintyvän yrityksen kanssa. 43 Yhdistyksen velvoitteet Yhdistys voi halutessaan toimittaa kilpailunumerot sekä halutessaan lähtö- ja maalivaatteet. Yhdistys vastaa kilpailujen aikaiseen musiikin esittämiseen liittyvistä Teoston ja Gramexin maksuista. 44 Järjestäjän velvoitteet televisioitavissa kisoissa Järjestäjän on varauduttava tarvittaessa järjestämään televisioinnin tuottavalle yhtiölle korvausta vastaan apua kameralavojen ja -telineiden rakentamisessa. Järjestäjän on myös varauduttava järjestämään tulospalvelun tuottavalle yhtiölle apua tulospalvelujärjestelmän rakentamisessa ja purkamisessa järjestelysopimuksessa erikseen määriteltävällä tavalla. Järjestäjän on otettava majoituskapasiteetissaan huomioon, televisioinnin ja tulospalvelun tuottavien yhtiöiden henkilöstön majoitustarve järjestelysopimuksessa erikseen määriteltävällä tavalla. 45 Järjestäjän muut velvoitteet 13

14 Kilpailuihin liittyvät tapaturmavakuutukset talkooväen, toimitsijoiden ja kolmannen osapuolen eli yleisön osalta sisältyvät SLU:n lajiliitoilleen ja niiden seuroille ottamaan vakuutukseen. Järjestäjä ottaa harkintansa mukaan kilpailuille keskeytysvakuutuksen. Järjestäjä hoitaa kilpailuihin liittyvien kiertopalkintojen ja cup-kilpailujen pisteiden laskemisen sekä näihin liittyvien palkintojen jakamisen. Yhdistyksellä on oikeus jakaa kilpailulajikohtaisia kunniapalkintoja. Järjestäjä on velvollinen liputtamaan yhdistyksen lipulla kilpailujen aikana. Järjestelysopimuksessa sovitaan erikseen kutsuvieras-/vip-lippujen määrästä ja niiden toimituksesta. Järjestäjällä tulee olla kilpailujen aikana käytössään internet-yhteys, ja kilpailuilla tulee olla omat kotisivut. 46 Järjestäjäkurssit SM- kilpailuiden järjestäjän vastuuhenkilöiden on käytävä avainkilpailujärjestäjä koulutus, jota koordinoi yhdistyksen TD- toimikunta B Kilpailujen toteutus 1. Kaikki kilpailut 47 Kilpailujen palkinnot Kilpailujen tasosta ja osallistujien määrästä riippuen jaetaan palkintoja kilpailijoille heidän sijoitustensa perusteella mahdollisimman runsaasti ja nuorten ja alle 15- vuotiaiden sarjojen osalta ainakin 15 %:lle ja aikuisten sarjoissa ainakin 10 %:lle kilpailun loppuun suorittaneista. Palkinnot ennätyksistä ovat kiellettyjä. Palkinnon arvo ei saa ylittää FIS:n määräämää arvoa. Kilpailussa ei saa jakaa paikkakunnan, oman alueen tai seuran parhaalle jne. erityisesti nimettyjä palkintoja. Vuosittaiset säännöt mestaruus- ja CUP-kilpailujen palkinnoista tulee ottaa myös huomioon. 14

15 Ulkona suoritettavassa virallisessa palkintojen jakotilaisuudessa saa palkintokorokkeelle ottaa mukaan sukset ja sauvat vain kansallisissa SM-kilpailuissa, ei SM-FIS kilpailuissa. 48 Tulosluetteloiden laadinta Kilpailun tulosluettelossa on mainittava kilpailijan etu- ja sukunimi, kilpailijanumero sekä seuran nimi aina täydellisenä. 49 Tulosten toimitus Kansallisten ja sitä korkeampien kilpailujen tulokset lähetetään kolmen päivän sisällä yhdistykselle. Yhdistykselle toimitettavat tulokset jäävät yhdistyksen käytettäväksi korvauksetta. Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen ja Suomessa järjestettävien kansainvälisten ja monikansallisien kilpailujen viralliset tulokset on julkaistava myös www-sivuilla ja säilytettävä siellä vähintään yksi vuosi. 50 Sääntökokoelmat kilpailupaikalla 51 Majoitus Kilpailupaikalla on järjestäjän toimesta oltava käytettävissä lajia koskevat Ski Sport Finlandin ja Kansainvälisen Hiihtoliiton voimassa olevat kilpailusäännöt. 2. Valtakunnalliset mestaruuskilpailut Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen järjestäjällä on oikeus periä majoituksesta enintään normaali huonekorvaus. 52 Joukkueenjohtajakokous Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen joukkueenjohtajakokoukseen on jokainen kilpailijoita tai joukkueita ilmoittanut seura oikeutettu lähettämään yhden äänivaltaisen edustajan 53 Suomen mestaruuskilpailujen palkinnot 15

16 Suomen mestaruuskilpailujen eri kilpailulajeissa ja sarjoissa jaetaan mitalit kullattuna, hopeoituna ja pronssisena kolmelle parhaalle. Joukkuekilpailuissa mitalit jaetaan vastaavasti sekä joukkueiden jäsenille että edustetulle seuralle. SM-mitalit jaetaan ja Suomen mestarin arvo myönnetään vain, mikäli osallistujia sarjaa kohti on vähintään viisi. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske joukkuekilpailuja eikä veteraanien SM-kilpailuja. Mitalit toimittaa yhdistys kilpailujen järjestäjän kustannuksella. Lisäksi järjestäjä antaa muita palkintoja nuorten ja alle 15- vuotiaiden loppukilpailuissa vähintään 15 %:lle ja aikuisille vähintään 10 %:lle osallistujamäärästä / sarja. Vuosittaiset säännöt mestaruus- ja CUP-kilpailujen palkinnoista tulee ottaa myös huomioon. 54 Mestaruuskilpailujen tulosten jakelu Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen viralliset tulokset tulee julkaista seuran ja yhdistyksen nettisivuilla. III LAJIKOHTAISET MÄÄRÄYKSET A Alppihiihto 1. Kaikki alppihiihtokilpailut 55 Kilpailukauden yleismääräykset 55.1 Välinesäännöt Sukset alle 9-vuotiaat, 2001 ja myöhemmin syntyneet suksi + side = 45 mm mono 43 mm alle 11-vuotiaat, -99 ja -00 suksi + side = 45 mm mono 43 mm alle 13-vuotiaat, -97 ja- 98, Children 1 suksi + side = 50 mm mono 43 mm suksi min. 130 cm SP suksi kääntösäde 14 m 16

17 alle 15-vuotiaat, -95 ja - 96, Children 2 suksi + side = 50 mm mono 43 mm suksi min. 130 cm SP suksi kääntösäde 17 m SG suksi minimipituus 175 cm ja kääntösäde 27 m alle 17-vuotiaat, -93 ja -94, Junior 1, SM, FIS, alle 20-vuotiaat, -90, -91, -92, Junior 2, SM, FIS Aikuiset, SM, FIS suksi + side = 50 mm mono naiset 43 mm mono miehet 43 mm pujottelusuksi naiset min. 155 cm SP suksi naiset min. 180 cm -5cm FIS pujottelusuksi miehet min. 165 cm (Ensimmäistä ja toista vuotta FIS- kilpailuja laskevilla saa olla - 10 cm toleranssi). SP suksi miehet min 185 cm 5 cm FIS, SP suksi naiset 180 cm -5cm FIS SP suksi kääntösäde min. 21 m SG suksi kääntösäde min. 33 m DH suksi kääntösäde min. 45 m SG suksi naiset min. 200, -5cm FIS SG suksi miehet min. 205, -5cm FIS DH suksi naiset min cm FIS DH suksi miehet min. 215 cm - 5 cm FIS Sarjoissa 9- ja 11 -vuotta suositellaan lasten super- G:ssä käytettävän vähintään SP-suksia. Lasten super- G:ssä sarjassa alle 13- vuotta on käytettävä vähintään SPsuksea. Lasten super- G:ssä alle 15- sarjassa on käytettävä SG suksea jonka minimipituus on 175 cm ja kääntösäde 27 m. Lasten syöksyssä on käytettävä vähintään SG suksea. Taitokilpailussa suositellaan käytettäväksi SP suksea. Muut välineet Kaikissa sarjoissa on käytettävä kaikissa lajeissa ao. lajiin suunniteltua kypärää. Kypärän tulee täyttää FIS:n ilmoittamat luokituslaitosten standardit jotka ovat: CER ja / tai CEE 2040, ASTM F2040, SNELL S98 tai RS. Lisäksi kypärässä tulee olla CE merkintä. Selkäpanssarin käyttö lasten super- G:ssä ja lasten syöksyssä on suositeltavaa. 17

18 55.2 Radanmerkkaus Sarjoissa 9-, 11-, 13- ja 15- vuotta on käytettävä ns. ohuita maksimissa halkaisijaltaan 27 mm nivelkeppejä. Niiden tulee olla FIS:n hyväksymiä. Kaikissa kilpailuissa sarjoissa 9- ja 11- vuotta tulee pujottelussa käyttää polvi keppejä (ns. boy- keppi). Kaikissa kansallisen tason pujottelu- ja suurpujottelukilpailuissa suositellaan merkittävän radat yhdellä kepillä. Ensimmäinen ja viimeinen käännös sekä kuviot merkitään edelleen kahdella kepillä. Pujottelun radanmerkkauksessa suositeltava merkkausväli on 8-13m; olosuh teet, urheilijoiden taso jne. huomioiden. Lasten sarjoissa maksimiväli suositus pujottelussa 10 metriä. Lasten sarjoissa käännöskeppien maksimiväli on 12 m. Pitkänkäännöksen maksimiväli kaikissa sarjoissa käännöskepistä käännöskeppiin on 18 m. Suurpujottelun radanmerkkauksessa suositeltava merkkausväli on m; olosuhteet, urheilijoiden taso jne. huomioiden. Lasten super- G:n radanmerkkauksessa on käännöksien määrä 8-10 % ra dan korkeuserosta Muut määräykset Jos laskija ohittaa yhdellä kepillä merkityn käännöksen väärin, on hänen tampattuaan takaisin ohi ajetulle kepille KIERRETTÄVÄ se, jotta käännös olisi suoritettu oikein. Kahdella kepillä merkityissä käännöksissä (porteissa) riittää keppien muodostaman linjan ylitys. Kilpailijat saavat ottaa osaa vain oman ikäluokkansa kilpailuihin sekä yleisen sarjan kilpailuihin, mikäli täyttävät yleisen sarjan osanottovaatimukset. Kaikissa kilpailuissa ja lajeissa tuomaristo voi päättää toiselle kierrokselle osallistuvien määrän. Mikäli 2. kierros joudutaan keskeyttämään esim. turvallisuuteen vaikuttavien sää tai lumiolosuhteiden vuoksi, tuomaristo voi päättää, että 1. kierroksen tulokset jäävät voimaan. Lasten super- G, super- G, lasten syöksy sekä syöksykilpailussa on oltava ambulanssi paikalla harjoitusten ja kilpailun aikana. Mikäli super- G:ssä korkeusero on vähintään 200 m niin kilpailu suoritetaan yhden laskun kilpailuna, ellei tuomaristo rata- tai sääolosuhteista johtuen toisin päätä. Muuten super- G on suoritettava kahden kierroksen kilpailuna. Mikäli 18

19 super- G tai syöksy suoritetaan kahden laskun kilpailuna, toisen kierroksen lähtöjärjestykseen käännetään 30 laskijaa. Mikäli kilpailukohtaisesti ei muuta ole määrätty: - Alppiyhdistettyyn (Ay) lasketaan mukaan pujottelu ja super-g tai syöksy. Nämä otetaan tuloksiin muista osalajeista. - Super- Combi muodostuu pujottelun ja super-g:n tai syöksyn yhden päivän aikana laskettavasta erillisestä kilpailusta. Kilpailussa lasketaan yksi lasku ko. lajeissa ja kokonaisuuden muodostaa kahden lajin yhteisaika. Alppihiihtokilpailuissa tuomaristo päättää toimenpiteistä, joihin lämpötila tai muut sääolosuhteet antavat aihetta mukaan lukien kilpailun siirtämisen, peruuttamisen ja keskeyttämisen Sarjat ja kilpailulajit Alppihiihtokilpailuja voidaan järjestää seuraavasti: Sarja alle 9-vuotiaat (2001 ja myöh. syntyneet, poikkeuksena kansallinen loppukilpailu 2001, 2002 ja 2002) Lajit: lasten- SG, SP, P (polvikeppi), PP, SC, Ay, Taitokilpailu Kilpailut: seura, alue, kansalliset, kansallinen loppukilpailu Sarja alle 11-vuotiaat ( syntyneet) Lajit: lasten- SG, SP, P (polvikeppi), PP, SC, Ay, Taitokilpailu Kilpailut: seura, alue, kansalliset, kansallinen loppukilpailu Sarja alle 13-vuotiaat ( syntyneet) Lajit: lasten- S, lasten- SG, SP, P, PP, SC, Ay, Taitokilpailu Kilpailut: seura, alue, kansalliset, AUDI- CUP, kansallinen loppukilpailu Sarja alle 15-vuotiaat ( syntyneet) Lajit: lasten- S, lasten- SG, SP, P, PP, SC, Ay, Taitokilpailu Kilpailut: seura, alue, kansalliset, AUDI- CUP, kansallinen loppukilpailu Sarja alle 17-vuotiaat ( syntyneet) Lajit: S, SG, SP, P, PP, SC, Ay Kilpailut: seura, alue, kansalliset, AUDI- CUP, Timantti-cup, FIS (-93 ja aikaisemmin syntyneet ), Nuorten SM Sarja alle 20-vuotiaat ( syntyneet) Lajit: S, SG, SP, P, PP, SC, Ay Kilpailut: seura, alue, kansalliset, FIS, Nuorten SM 19

20 Yleinen (1994 ja aikaisemmin syntyneet) Lajit: S, SG, SP, P, PP, SC, Ay Kilpailut: seura, alue, kansalliset, FIS, SM-kilpailut 55.5 Mestaruus ja CUP-kilpailujen erikoissäännöt VALIO 9-11 LASTEN KANSALLINEN LOPPUKILPAILU Sarjat: 9 ja 11 vuotta Lajit: Lasten SG, SP, Ay, SC, taitokilpailu ja pujottelu Lasten Super- G: Rata vauhdikkaan suurpujottelun omainen. Ensimmäisen kierroksen lähtöjärjestykseen arvotaan kaikki ilmoittautuneet yhdessä ryhmässä. Toinen kierros lasketaan päinvastaisessa järjestyksessä (kaikki lähtönumerot käännetään). Pujottelu: Pujottelussa rata merkitään polvikepillä. Porttimäärissä sekä muussa merkkauksessa noudatetaan FIS- lapset 1 sääntöjä. Toinen kierros lasketaan päinvastaisessa järjestyksessä (kaikki lähtönumerot käännetään). Suurpujottelu: Normaali suurpujottelukilpailu. Ensimmäisen kierroksen lähtöjärjestykseen kaikki ilmoittautuneet arvotaan yhdessä ryhmässä. Toinen kierros lasketaan päinvastaisessa järjestyksessä (kaikki lähtönumerot käännetään). Super- Combi: Koostuu kahdesta laskusta: yksi lasku joko syöksyä tai super- G:tä ja yksi lasku pujottelua. Vauhtilaji (syöksy tai super- G) lasketaan ensin ja pujottelu toisena laskuna. Toinen kierros lasketaan päinvastaisessa järjestyksessä (kaikki lähtönumerot käännetään). Taitokilpailu: Taitokilpailu lasketaan radalla, jossa on suurpujottelun ja vauhtilajien elementtejä esim. hyppyri, aaltoladut, s-käännös jne. Taitokilpailu suositellaan laskettavaksi suurpujottelu suksilla. Kilpailu lasketaan yhden laskun kilpailuna. Joukkuemestaruus: Kaikissa lajeissa lasketaan yhteen pisteet sijoista 1-15 kaikilta saman seuran laskijoilta. Kolme parasta seuraa palkitaan. 20

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ

SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) FINLANDS BANGOLFFÖRBUND RF RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ SUOMEN RATAGOLFLIITTO RY KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT 1(34) RATAGOLFIN KILPAILU- JA PELISÄÄNNÖT SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 SOVELTAMISALA... 4 1.2 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 4 1.3 SOPUPELI... 4 1.4 VOIMASSAOLOAIKA...

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden

Lisätiedot

AUTOKILPAILUJEN KANSALLISET MÄÄRÄYKSET SUOMESSA

AUTOKILPAILUJEN KANSALLISET MÄÄRÄYKSET SUOMESSA AUTOKILPAILUJEN KANSALLISET MÄÄRÄYKSET SUOMESSA Yleisiä määräyksiä 1. Autourheilun kansainvälinen johto 2. Autourheilun kansainväliset säännöt 3. Autourheilun kansallinen johto 4. Lyhennykset 5. Kilpailu

Lisätiedot

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 sivu 1 SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015 Suomen Salibandyliitto ry 2014 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 2. EETTISET PERIAATTEET 9 Reilun pelin periaate 5 10 Vastuullinen taloudenpito 5

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

YLEISET LAJIEN VOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET

YLEISET LAJIEN VOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET YLEISET LAJIEN VOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET 21.1.2013 1 YLEISET LAJIEN VOIMISTELUKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJEET Voimistelulajien kansallisten kilpailujärjestelmien yhteinen päivitys aloitettiin

Lisätiedot

TURNAUSJOHTAJILLE. Sarjavaliokunta. Tiina Jokinen puh: 040 591 3996. Jukka Hirvonen puh: 050 591 3415. Jorma Lappeteläinen puh: 040 594 4900

TURNAUSJOHTAJILLE. Sarjavaliokunta. Tiina Jokinen puh: 040 591 3996. Jukka Hirvonen puh: 050 591 3415. Jorma Lappeteläinen puh: 040 594 4900 0 TURNAUSJOHTAJILLE Kaikilla virallisilla kilpailuilla pitää olla kilpailunjohtaja. Valtakunnansarjoissa tätä "vakanssia" kantavasta käytetään nimeä turnausjohtaja. Valtakunnansarjat ovat kokonaisuudessaan

Lisätiedot

SUOMEN SENIORITENNIS RY, SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA (17.2.2015)

SUOMEN SENIORITENNIS RY, SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA (17.2.2015) 1 SUOMEN SENIORITENNIS RY, SÄÄNTÖJÄ JA OHJEITA (17.2.2015) (Kuvaruudun tekstin pienennys / suurennus: pidä alhaalla Ctrl ja pyöritä hiiren rullalla) Sarjatenniksen säännöt... 2 Muita sarjaohjeita... 17

Lisätiedot

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITON SÄÄNNÖT

SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITON SÄÄNNÖT SUOMEN PÖYTÄTENNISLIITON SÄÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO 1. SPTL:N TOIMINTASÄÄNNÖT 2. PELISÄÄNNÖT 2.1 Pöytä, 2.2 Verkko, 2.3 Pallo, 2.4 Maila, 2.5 Määritelmiä, 2.6 Syöttö, 2.7 Palautus, 2.8 Pelin kulku, 2.9 Uusittavat

Lisätiedot

Suomen mestaruuskilpailujen säännöt (voimassa ensimmäisen kerran 1.1.2017)

Suomen mestaruuskilpailujen säännöt (voimassa ensimmäisen kerran 1.1.2017) Suomen mestaruuskilpailujen säännöt (voimassa ensimmäisen kerran 1.1.2017) Hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 9.5.2015 1. Suomen mestaruuskilpailut henkilökohtaisesta mestaruudesta ja samassa yhteydessä

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto

KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto KILPAILUSÄÄNNÖT 2013 Suomen Cheerleadingliitto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 2 YLEISTÄ 4 2.1 HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 4 2.2 SOVELTAMISALA 4 2.3 VALVONTA 4 2.4 KILPAILUPROTESTIT 4 2.5 RANGAISTUKSET

Lisätiedot

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 SUOMEN PALLOLIITON NAISTEN LIIGAN LISENSSIMÄÄRÄYKSET 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 3. luku:

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Suomen Voimanostoliitto ry Risumäentie 24, 11910 Riihimäki Puh: 050 4342222 www.suomenvoimanostoliitto.fi SUOMEN VOIMANOSTOLIITON SUOMEN ANTIDOPINGOHJELMA VOIMANOSTOLIITON ANTIDOPINGOHJELMA Sisältö 1.

Lisätiedot

Suomen Moottoriliitto ry:n organisaatiokaavio

Suomen Moottoriliitto ry:n organisaatiokaavio Suomen Moottoriliitto ry:n organisaatiokaavio LIITTOKOKOUS kerhojen edustajat HALLITUS 1 + 2 + 12 TYÖVALIOKUNTA TOIMISTO JOHTORYHMÄT Urheilun Nuorisourheilun TALOUSRYHMÄ STRATEGIARYHMÄ VETOOMUSISTUIN YMPÄRISTÖRYHMÄ

Lisätiedot

Nämä säännöt ovat hyväksytty Paliskuntain yhdistyksen hallituksessa 6.9.2012

Nämä säännöt ovat hyväksytty Paliskuntain yhdistyksen hallituksessa 6.9.2012 Porokilpailusäännöt Nämä säännöt ovat hyväksytty Paliskuntain yhdistyksen hallituksessa 6.9.2012 Porokilpailusäännöt I YLEISTÄ 1. Kilpailusääntöjen noudattaminen Paliskuntain yhdistyksen, paliskuntien

Lisätiedot

Teksti: Matti Sirkka. Työryhmä: Johanna Kara, Kirsi Leinonen, Rolf Mikkola, Raimo Strandén, Vidar Tallqvist, Sami Wahlman

Teksti: Matti Sirkka. Työryhmä: Johanna Kara, Kirsi Leinonen, Rolf Mikkola, Raimo Strandén, Vidar Tallqvist, Sami Wahlman JÄRJESTÄMISOPAS Teksti: Matti Sirkka Työryhmä: Johanna Kara, Kirsi Leinonen, Rolf Mikkola, Raimo Strandén, Vidar Tallqvist, Sami Wahlman Toimitus: Ville Riekkinen, Marja Räikkälä (uudistettu painos 2004)

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4

1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4. 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 SUOMEN PALLOLIITON LIIGALISENSSIMÄÄRÄYKSET 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku: Lisenssijärjestelmän keskeiset periaatteet ja tavoitteet... 4 2. luku: Lisenssihallinto ja päätöksenteko... 4 3. luku: Lisenssin

Lisätiedot

TAEKWONDO- OTTELUSÄÄNTÖJÄ TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET. Päivitetty 23.1.2014

TAEKWONDO- OTTELUSÄÄNTÖJÄ TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET. Päivitetty 23.1.2014 TAEKWONDO- OTTELUSÄÄNTÖJÄ TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET Päivitetty 23.1.2014 (2 / 10) Sisällys 1. VELVOITTAVUUS (WTF Art. 2)... 3 2. KILPAILIJAN OSANOTTO-OIKEUDEN TARKASTAMINEN (WTF Art. 4)... 3 3. SM-ARVO JA

Lisätiedot

RATSASTAJAN OPAS KILPAILUMAAILMAAN. Suomen Ratsastajainliitto ry 2012

RATSASTAJAN OPAS KILPAILUMAAILMAAN. Suomen Ratsastajainliitto ry 2012 2012 RATSASTAJAN OPAS KILPAILUMAAILMAAN Toimintaohjeita ratsastuskilpailuihin ja sääntökooste koulu- ja esteratsastuksen sekä yleisen osan kilpailusäännöistä Tämä Ratsastajan opas kilpailumaailmaan on

Lisätiedot

Riippu- ja varjoliidon vapaalennon kilpailusäännöt

Riippu- ja varjoliidon vapaalennon kilpailusäännöt 1 Riippu- ja varjoliidon vapaalennon kilpailusäännöt Suomen Ilmailuliiton Liidintoimikunta on hyväksynyt nämä kilpailusäännöt 14.4.2015. Säännöt astuvat voimaan välittömästi ja ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätiedot

Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja

Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja Päätä oikein Seurajohtajan käsikirja 2010 Sisältö Päätä oikein -aineiston lukijalle 5 1 Seuran hallinto 6 1.1 Seuran perustaminen 6 1.1.1 Perustamisen edellytykset 6 1.1.2 Kielletyt ja luvanvaraiset seurat

Lisätiedot

JM- KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN

JM- KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN JM- KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN Päivitetty 06.02.2013 1. JM-KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOPAS - YLEISTÄ Nämä JM-kilpailujen järjestämisohjeet päivitetään tarvittaessa vastaamaan voimassa olevia lajisääntöjä. Kysyntä

Lisätiedot

SM-KISAMANUAALI päivitetty 31.3.2015

SM-KISAMANUAALI päivitetty 31.3.2015 SM-KISAMANUAALI päivitetty 31.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SM-KISOJEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMINEN... 6 2 TAPAHTUMAAN VALMISTAUTUMINEN JA TAPAHTUMAN TOTEUTUS... 7 2.1 JÄRJESTÄYTYMINEN... 7 2.1.1

Lisätiedot

Suomen Voimisteluliiton Kilpa-aerobickilpailut

Suomen Voimisteluliiton Kilpa-aerobickilpailut Suomen Voimisteluliiton Kilpa-aerobickilpailut OHJEET KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄLLE Suomen Voimisteluliitto Svoli ry. Hämeentie 105 A, 00550 HELSINKI Päivitys 7.3.2015 2 SISÄLLYS OHJEET KILPAILUJEN JÄRJESTÄJÄLLE...

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

GRIFK ALPINE VALMENNUS- RYHMIEN INFOPAKETTI

GRIFK ALPINE VALMENNUS- RYHMIEN INFOPAKETTI GRIFK ALPINE VALMENNUS- RYHMIEN INFOPAKETTI 2011-2012 Sisältö sivu 1. Valmennusryhmät...2 2. GrIFK Alpinen 2011-2012 valmentajat, ryhmäkoordinaattorit rahastonhoitajat, välinevastaavat + yhteystiedot...2

Lisätiedot

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja

Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU. Toimintakäsikirja Päivitetty: 31.8.2009 TURUN WEIKOT YLEISURHEILU Toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 1.1 Mikä on toimintakäsikirja?... 5 1.2 Turun Weikot ry... 5 1.3 Lajiliittojen jäsenyys... 5 1.4 Toiminnan

Lisätiedot