SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT. Kausi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT. Kausi 2012-2013"

Transkriptio

1 SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT Kausi Päivitetty

2 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 5 D JÄRJESTÄJÄN OIKEUDETJA VELVOLLISUUDET 8 II KAIKKIEN LAJIEN KILPAILUJA KOSKEVAT MÄÄRYKSET 10 A KILPALUIDEN VALMISTELU Kaikki kilpailut Valtakunnalliset mestaruuskilpailut 12 B KILPAILUIDEN TOTEUTUS Kaikki kilpailut Valtakunnalliset mestaruuskilpailut 15 III LAJIIKOHTAISET MÄÄRÄYKSET 16 A ALPPIHIIHTO 1. Kaikki alppihiihtokilpailut 16 B FREESTYLEHIIHTO Kaikki freestylehiihto kilpailut 25 LIITTEET: Alppihiihdon suksisäännöt FIS, COC,EC ja MC Taulukko alppihiihdon porttimääristä ja korkeuseroista 2

3 SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT A Käsitteet 1 Keskusjärjestöt 2 Alueet 3 Seura 4 Järjestäjä 5 Kilpailut Hiihtourheilun maailmanlaajuista kilpailutoimintaa johtaa ja koordinoi Kansainvälinen Hiihtoliitto FIS. Näissä säännöissä käytetään tästä järjestöstä nimitystä FIS. Alppilajien kotimaista kilpailutoimintaa johtaa ja koordinoi Ski Sport Finland ry. Näissä säännöissä käytetään tästä järjestöstä nimitystä yhdistys. Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää sen hallitus. Yhdistys voi kilpailutoiminnassaan tukeutua aluejakoonsa. Näissä säännöissä käytetään tällaisesta yksiköstä nimitystä alue. Seuralla tarkoitetaan näissä säännöissä yhdistyksen jäsenseuraa. Järjestäjä on se organisaatio, joka vastaa kilpailujen toteuttamisesta ja taloudesta. Järjestäjä voi olla yksittäinen seura, kilpailuja varten muodostettu usean seuran yhtymä, alue taikka sellainen yhdistykseen kuulumaton rekisteröity yhteisö, jonka joku edellä mainituista on tehtävään valtuuttanut. Kilpailuja ovat ne FIS:n urheilulajeissa käytävät urheilukilpailut, joita yhdistys ja sen jäsenjärjestöt toimeenpanevat ja valvovat. Kilpailut jaotellaan seuraavasti: Suomen mestaruus- (SM-) ja muut valtakunnalliset mestaruuskilpailut FIS-kilpailut (kansainväliset kilpailut, jotka on merkitty FIS:n kilpailukalenteriin) Monikansalliset kilpailut Kansalliset kilpailut alueen mestaruuskilpailut Seuraottelut Seuran mestaruus- ja seurakilpailut 3

4 6 Urheilija 7 Kilpailija Urheilija on seuraan jäsenenä kuuluva hiihtourheilua harrastava luonnollinen henkilö. Kilpailija on jokainen, joka on asianmukaisesti ilmoitettu osallistujaksi joko henkilökohtaiseen kilpailuun taikka joukkuekilpailuun joukkueen jäsenenä. Kilpailijaksi henkilö katsotaan ilmoittautumisajankohdasta alkaen kilpailutapahtuman päättymiseen saakka. 8 Kilpailuvuosi ja -kausi Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Kilpailukausi on marraskuun ensimmäisestä päivästä seuraavan lokakuun viimeiseen päivään kestävä 12 kuukauden jakso. 9 Kilpailijan ikä Kilpailijan ikä on se vuosimäärä, jonka hän täyttää kuluvan kilpailuvuoden aikana. Kuitenkin välisenä aikana pidettävissä kilpailuissa määräävänä on se ikä, jonka kilpailija saavuttaa tulevan kilpailuvuoden aikana. 10 Sääntökokoelmat Kansainväliset kilpailusäännöt ovat FIS:n voimassaolevat kilpailusäännöt ja niihin vuosittain päätetyt tarkennukset. Kotimaisilla kilpailusäännöillä tarkoitetaan tätä sääntökokoelmaa. B Sääntöjen velvoittavuus 11 Kilpailutoiminnassa noudatettavat säännöt, valitukset, vetoomukset ja protestit Yhdistyksen ja sen jäsenjärjestöjen on järjestämissään kilpailuissa noudatettava kansainvälisiä kilpailusääntöjä soveltuvin osin sekä kotimaisia kilpailusääntöjä. Kotimaiset kilpailusäännöt ovat luonteeltaan täydentäviä. Kotimaisia sääntöjä noudatetaan myös, milloin niissä on jostain asiasta säädetty tarkemmin kuin kansainvälisissä säännöissä. Kotimaista kilpailutoimintaa koskevat valitukset, vetoomukset tai protestit tulee osoittaa yhdistyksen toimistoon joka välittää ne edelleen yhdistyksen hallitukselle tai sopivaksi katsomalleen toimikunnalle valmisteltavaksi. Päätökset tekee yhdistyksen hallitus. FIS-kilpailuja koskevat valitukset, vetoomukset ja protestit jätetään FISsääntöjen mukaan. 4

5 12 Mainossääntö kotimaisissa kilpailuissa Kansainvälisten kilpailusääntöjen mukaisia kilpailuvarustukseen liittyvien mainosten rajoituksia noudatetaan Suomessa käytävissä FIS-kilpailuissa FIS-kalenteriin merkityissä sarjoissa. C Urheilijan oikeudet ja velvollisuudet 13 Doping, huumeet, nuuska 14 Sopupeli Dopingin käyttö ja dopingin tai huumeiden vaikutuksen alaisena kilpaileminen on Ski Sport Finlandin alaisessa toiminnassa kielletty. Dopingtestejä voidaan dopingsäännöstön edellyttämässä laajuudessa tehdä milloin tahansa. Dopingtestejä varten voidaan ottaa sekä virtsa- että verinäytteitä. Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja sekä WADA:n, Kansainvälisen Olympiakomitean ja Kansainvälisen Hiihtoliiton (FIS) dopingsäännöstöön. Nuuskan käyttö on kaikilta liiton alaiseen kilpailutoimintaan osallistuvilta kielletty. Urheilutoiminnan eettinen lähtökohta on, että urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät kilpailutilanteessa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Seura, jonka kilpailutapahtuman tuloksesta on sovittu etukäteen, menettää määräajaksi kilpailujen järjestämisoikeutensa ja urheilija, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan määräajaksi toimintakieltoon. Toimitsija, joka osallistuu tulosten sopimiseen, asetetaan määräajaksi toimintakieltoon. 15 Vedonlyönti Urheilija tai urheilujoukkueeseen kuuluva henkilö ei saa itse tai edustajan välityksellä lyödä vetoa omasta kilpailutapahtumastaan. Kiellon rikkomisesta seuraa määräaikainen toimintakielto. 16 Urheilijan oma vakuutusvelvollisuus Urheilijan ansaitessa urheilemisesta vuodessa veronalaista tuloa urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukaisen vähimmäismäärän on hänen järjestettävä vakuutuksella itselleen tapaturma- ja eläketurva vähintään sanotun lain määräysten mukaisesti. 5

6 17 Osallistumisoikeus kilpailuihin Sen lisäksi, mitä jäljempänä sanotaan kilpailulisensseistä, saa kilpailuihin osallistua seuraavasti: Valtakunnallisiin mestaruuskilpailuihin saavat osallistua yhdistyksen jäsenseurojen jäsenet, mikäli osallistujakiintiöistä tai muista rajoituksista ei ole päätetty. FIS-kilpailuihin on järjestäjällä oikeus kutsua FIS:n jäsenliittoihin kuuluvia urheilijoita. Monikansallisiin kilpailuihin on järjestäjällä oikeus kutsua pohjoismaisia sekä maassa olevia muita ulkomaalaisia urheilijoita. Kansallisiin kilpailuihin on järjestäjällä oikeus kutsua Ski Sport Finlandin seurojen vakinaisesti Suomessa asuvia jäseniä. Alueen mestaruuskilpailuihin saavat osallistua alueeseen kuuluvien seurojen jäsenet. Seuraotteluihin, seuran mestaruus- ja seurakilpailuihin saavat osallistua ao. seuran tai seurojen jäsenet. Ski Sport Finlandiin kuulumattomien yhteisöjen kilpailuihin (oppilaitos, työpaikka, pitäjänmestaruus jne.) saa urheilija osallistua vain, jos hän kuuluu ao. yhteisöön. Hän ei kuitenkaan tällöin edusta seuraansa eikä häntä seuran toimesta ko. kilpailuun ilmoiteta. 18 Seuran jäsenyys Voidakseen osallistua kilpailuun on urheilijan kuuluttava jäsenenä seuraan. Hän saa kuulua useampaan seuraan ja on oikeutettu eri lajeissa edustamaan eri seuroja. Kilpailukauden aikana saa urheilija edustaa lajikohtaisesti vain yhtä yhdistyksen jäsenseuraa. Kuitenkin välisenä aikana yhdistykseen asianmukaisesti ilmoitettu seuran vaihto tulee voimaan heti, kun se on yhdistyksessä kirjattu. Muuten vain siinä tapauksessa, että koti-, työ- tai opintopaikka kilpailukauden aikana muuttuu, voi urheilija entisen seuransa puoltamana ja yhdistykselle tehtävällä hakemuksella vaihtaa kesken kilpailukauden toiseen seuraan. 19 Ulkomaalaisen osallistumisoikeus Suomessa asuva ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa tai joka pääasiassa oleskelee Suomessa ja joka kuuluu jäsenenä yhdistyksen jäsenseuraan ja jolla on voimassa oleva Ski Sport Finlandin myöntämä kilpailulisenssi, saa osallistua valtakunnallisiin mestaruuskilpailuihin sekä monikansallisiin, kansallisiin ja alueellisiin kilpailuihin. 20 Seuramuutto Seuramuutosta on vastaanottavan seuran ilmoitettava yhdistykselle kirjallisesti kilpailukautta edeltävän syyskuun loppuun mennessä. Kuitenkin saa urheilija, joka alkaneella kilpailukaudella voisi ikänsä puolesta osallistua 16 - vuotiaiden tai nuorempien sarjaan, vaihtaa seuraa myös jälkeen, mikäli hän ei ole alkaneella kilpailukaudella edustanut yhdessäkään kilpailussa luo- 6

7 vuttavaa seuraa. Seuramuuttoilmoitus on tällöin annettava yhdistykselle viivytyksettä. Seuramuuttoilmoitukseen on liitettävä jäljempänä mainittu esteettömyystodistus. 21 Seuramuuton esteettömyystodistus Seuraa muuttavan urheilijan on pyydettävä edustamaltaan seuralta todistus siitä, että hän on esteetön edustamaan uutta seuraa eli ettei hänellä ole täyttämättömiä velvoitteita seuraansa kohtaan, kuten selvittämättömiä rahaasioita, lainavarusteita tms. Todistus esteettömästä muutosta on annettava viivytyksettä. 22 Varusteiden ja valmennusavun korvaus seuramuuton yhteydessä Seura, jonka edustamisesta urheilija luopuu, on oikeutettu saamaan urheilijalta tai uudelta seuralta korvauksen niistä kuluista, jotka sille on todistettavasti syntynyt edeltävän kahdentoista kuukauden aikana urheilijalle kustannetuista välineistä ja valmennusavusta. Kahdentoista kuukauden aika lasketaan taaksepäin siitä hetkestä, jolloin urheilija on seuralleen kirjallisesti ilmoittanut seuramuuttoaikeestaan. Korvaus on maksettava kahden viikon kuluessa siitä, kun luovuttava seura on esittänyt vaatimuksensa ja pyydettäessä myös niihin liittyvät maksutositteet. Pykälien 21 ja 22 määräyksiä ei kuitenkaan sovelleta urheilijaan, joka ikänsä puolesta voi seuramuuton jälkeen kilpailla 16 -vuotiaiden tai nuorempien sarjassa. 23 Kilpailulisenssit Voidakseen osallistua edellä A-luvun 5 :ssä mainittuun kilpailuun on urheilijalla oltava voimassa Hiihtoliiton myöntämä lisenssi tai Skipassi siten, kuin jäljempänä selvitetään. Seuran sisäisessä kilpailussa ei näitä edellytetä. Lisenssin haltija saa myös osallistua kilpailuun, jossa vaatimuksena on vain Skipassi. 12-vuotiailla ja nuoremmilla on oltava Skipassi osallistuttaessa alueelliseen tai sitä ylemmän tason kilpailuun. Sitä vanhemmilla riittää Skipassi osallistuttaessa oman seuran järjestämään alueelliseen ylemmän tason kilpailuun, ei kuitenkaan mihinkään yli 12-vuotiaiden nuorten tai yleisen sarjan Suomen mestaruuskilpailuun. Kaikissa muissa tapauksissa on kilpailuun osallistuvalla urheilijalla oltava lisenssi. Alle 80-vuotiailla lisenssiurheilijoilla tulee olla lajiinsa liittyvä ja vähintään samantasoinen vakuutusturva, mitä tarjotaan Hiihtoliiton toimesta lisenssejä tai Skipasseja lunastettaessa. Vakuutuksen voi hankkia joko lisenssin lunastamisen yhteydessä liiton vakuutusyhteistyöyritykseltä tai erikseen omalta vakuutusyhtiöltään. Alle 80-vuotiaiden Skipasseihin sisältyy aina vakuutus. 7

8 Vakuutuksen tulee olla voimassa ainakin seuraavissa tilanteissa lajiin liittyen sekä niihin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin (korkeintaan 3 kk:n pituisilla matkoilla): 1. kilpailuissa, 2. harjoituksissa, jotka ovat lajille ominaisia ja harjoituksen johtajan valvonnassa, 3. valmennusohjelman mukaisesti harjoiteltaessa, 4. koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä urheilutoimintaan liittyen, mutta ei muuna aikana. Yhdistyksen hallitus määrää vuosittain lisenssien ja Skipassien lunastushinnat ikäryhmittäin. 24 Yhdistyksen edustusurheilijan osallistumiset Mikäli edustustehtävät vaativat tai se muuten urheilijan kunnon kannalta on tarpeellista, on yhdistyksellä oikeus rajoittaa urheilijan osallistumista kilpailuihin. Urheilija voi vapautua yhdistyksen edustustehtävästä ainoastaan lääkärin todistaman sairauden tai muun päteväksi katsottavan syyn takia, joka on saatettava yhdistyksen tietoon mahdollisimman pian. Suomen mestaruuskilpailujen päivinä saa yhdistyksessä valmennuksessa oleva yleisen sarjan urheilija osallistua muihin kilpailuihin vain yhdistyksen erityisellä luvalla. 25 Rangaistusmääräyksiä FIS:n tai yhdistyksen kilpailusääntöjen tai niiden perusteella annettujen määräysten rikkomisesta voi hallitus rangaista urheilijaa antamalla varoituksen taikka julistamalla määräaikaisesti tai kokonaan kilpailukelvottomaksi. D Järjestäjän oikeudet ja velvollisuudet 26 Kilpailulupa Muun kuin seuran sisäisen kilpailun ja seuraottelun järjestäminen edellyttää, että järjestäjä on hakenut ja saanut kilpailulle luvan siten, kuin jäljempänä säädetään, sekä maksanut tästä seuraavan lupamaksun. 27 Kilpailujen rajoittaminen Yhdistyksen hallituksella on tarvittaessa oikeus rajoittaa kilpailujen lukumäärää. Kilpailuja rajoitettaessa tulee kilpailut antaa ensisijaisesti valioluokan seuroille ja sen jälkeen I-luokan seuroille. Tämän lisäksi tulee ottaa huomioon suorituspaikkojen ja huoltotilojen taso ja seuran kyky toimia järjestäjänä. 8

9 28 Lupamaksut Kilpailuista suoritetaan yhdistykselle lupamaksu seuraavasti: Kilpailu Lupamaksu euroa FIS- kalenterissa olevat alppilajien kilpailut 35 + FIS-maksu Alppilajien monikansalliset kilpailut 35 Kansalliset alppilajien kilpailut 35 Jos valtakunnallisten mestaruuskilpailujen lupamaksusta ei ole näissä säännöissä muuta määrätty, peritään niiden osalta vastaavien kansallisten kilpailujen maksu. Peruutettujen kilpailujen lupamaksusta palautetaan hakemuksesta 50 %, mikäli hakemuksessa esitetyt perustelut ovat riittävät. Järjestäjän on lunastettava kilpailulupa yhdistyksen lähettämän laskun mukaan kuukautta ennen kilpailujen alkua. Yhdistyksen perimään lupamaksuun sisältyy maksu järjestäjän vastuuvakuutuksesta. 29 Kilpailukutsut Niiden kilpailujen kilpailukutsut, joille yhdistys on myöntänyt kilpailuluvan, on julkaistava sähköisesti yhdistyksen kotisivuilla ja / tai yhdistyksen lehdessä. 30 Kilpailunumerot, lähtö- ja maalivaatteet Suomen mestaruuskilpailuissa, virallisissa MM- ja olympiakatsastuksissa sekä kansallisissa ja sitä ylemmän tason cup-kilpailuissa on käytettävä yhdistyksen mahdollisesti toimittamia kilpailunumeroita sekä lähtö- ja maalivaatteita. 31 Rangaistusmääräyksiä FIS:n tai yhdistyksen kilpailusääntöjen tai niiden perusteella annettujen määräysten rikkomisesta voi yhdistyksen hallitus rangaista järjestäjää antamalla varoituksen, epäämällä kilpailuluvan seuraavalta tai useammalta kilpailukaudelta taikka erottamalla yhdistyksestä noudattaen toimintasääntöjen määräyksiä. 9

10 Mikäli järjestäjä ei ole maksanut edellisen vuoden lupamaksua tai toimittanut yhdistykselle tuloksia, ei uutta kilpailulupaa myönnetä, ennen kuin velvoitteet on suoritettu. Jos seura on toistuvasti laiminlyönyt ilmoittatumismaksujen suorittamisen, voi yhdistyksen hallitus asettaa tälle seuralle toistaiseksi voimassa olevan velvoitteen esittää maksutosite aina kilpailunumeroita noudettaessa. II KAIKKIEN LAJIEN KILPAILUJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET A Kilpailujen valmistelu 1. Kaikki kilpailut 32 Kilpailuluvan hakeminen Kilpailulupahakemukset tulee jättää suoraan yhdistyksen ylläpitämään kalenterijärjestelmään vuosittain ilmoitettavan päivämäärään mennessä. 33 Kilpailuohjelmat Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen kilpailulajeista ja - sarjoista ym. säädetään niitä koskevissa luvuissa. Alueen mestaruuskilpailujen ohjelmasta päättää alueen johto käyttäen ohjeena valtakunnallisten mestaruuskilpailujen ohjelmia. Muiden kilpailujen kilpailuohjelma on järjestäjän esittämän mukainen, mikäli kilpailuluvan myöntänyt taho ei ole muuta vaatinut. 34 Kilpailujen TD:t ja tuomarit Suomen mestaruuskilpailujen, jotka ovat FIS-kilpailuja, tekniset delegaatit (TD) nimeää FIS Alppihiihdossa TD-toimikunta nimeää Suomen mestaruuskilpailujen, lasten loppukilpailuiden, kansallisten yhdistyksen junior- tapahtuminen ja kansallisten super-g- ja syöksykilpailujen tekniset delegaatit Freestylehiihdossa tuomari- ja TD-ryhmä nimeää kansallisten cup-kilpailujen tekniset delagaatit ja tuomarit. Näiden matkakulut ja päivärahat maksaa kilpailujen järjestäjä valtion matkustussäännön tai yhdistyksen hallituksen vuosittain hyväksymien maksuperusteiden mukaisesti. 10

11 35 Kilpailun siirto ja muutos Yhdistys voi antaa luvan myönnetyn kilpailun siirtämiseen toiselle päivälle kilpailun järjestämisen kannalta ylivoimaisen esteen ilmetessä. Muiden kilpailujen paikallista läheisyyttä tai samanpäiväisyyttä ei katsota esteeksi. Kansalliset kilpailut voidaan poikkeustapauksessa, perustellusta hakemuksesta, muuttaa monikansallisiksi kilpailuiksi ottaen tällöin huomioon, että virallisen hakuajan aikana kilpailulupahakemuksensa jättäneiden seurojen kilpailujärjestelyjä ei haitata. 36 Ilmoittautuminen Osallistujat kilpailuihin ilmoittaa ja ilmoittautumismaksut maksaa se seura, jota kilpailija tai joukkue edustaa. Kilpailija ei saa itse ilmoittautua kilpailuun, eikä järjestäjä saa tällaista ilmoittautumista hyväksyä. Osallistumisilmoitus on kilpailijaa sitova. Alppihiihdossa kilpailijan saa ilmoittaa samana päivänä vain yhteen kilpailutapahtumaan, kilpailutapahtuma voi koostua useammasta erillisestä kilpailusta. Ilmoittautuminen on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen tai kilpailukutsun antamia tarkempia ohjeita noudattaen. Siinä on mainittava seuran ja kilpailijoiden nimet ja kilpailijanumerot täydellisinä sekä ne kilpailulajit, joihin kukin kilpailija tai joukkue osallistuu. Ilmoittautumisiin on aina merkittävä myös yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja postiosoite. Puhelimitse tai muuten suullisesti annettu ilmoittautuminen on välittömästi kirjallisesti vahvistettava. Ikärajoitetuissa sarjoissa on ilmoitettava myös kilpailijan syntymävuosi. Seuran ilmoittaja vastaa ilmoitettujen ikä-, sukupuoli-, vakuutus- ja lisenssivaatimusten täyttymisestä. 37 Ilmoittautumismaksut Yhdistyksen hallitus määrää vuosittain valtakunnallisten mestaruuskilpailujen ilmoittautumismaksujen ylärajat ja antaa muihin kilpailuihin suosituksen ilmoittautumismaksujen ylärajoista. Ilmoittautumismaksut on suoritettava kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumismaksun voi suorittaa myös kilpailunumeroa haettaessa. Mikäli ilmoitettu kilpailija tai joukkue ei osallistu kilpailuun, ilmoittautumismaksua ei palauteta. Mikäli kilpailu perutaan tai siirretään ei ilmoittautumismaksuja palauteta. Mikäli jälki-ilmoittautumisia erikseen hyväksytään, on järjestäjällä oikeus periä ilmoittautumismaksu näiden osalta kaksinkertaisena. 11

12 Ilmoittautumismaksut SM-kisat Yhdistyksen hallitus määrittää vuosittain ilmoittautumismaksut Alppihiihto Yleinen sarja 36 / laji Nuorten sarjat 24 / laji vuotiaat lasten loppukilpailu 19 / laji vuotiaat Ilmoittautumismaksuihin voidaan lisätä 4 jos kilpailu järjestetään FIS:n homologoimassa rinteessä tai yli 20 km:n etäisyydessä asutuskeskuksesta, jossa seura toimii. Syöksyn virallisten harjoitusten harjoitusmaksu määritellään vuosittain Norjan, Ruotsin ja Suomen lajiliittojen kesken. Kaudella harjjoitusmaksu on 45. Maksu sisältää kaikki viralliset harjoitukset. FIS-, kansainväliset ja kansalliset kilpailut FIS-, kansainvälisten ja kansallisten kilpailujen ilmoittautumismaksut ovat kilpailujen järjestäjille suosituksia. Alppihiihto kauden maksut FIS-kilpailut 36 / laji CUP-kilpailujen yleinen sarja 24 / laji CUP-kilpailujen nuorten sarjat 19 / laji Kansallisten kilpailujen yleinen sarja 19 / laji Kansallisten kilpailujen nuorten sarja 14 / laji Alppiyhdistetyssa ilmoittautumismaksu on 14 Ilmoittautumismaksuihin voidaan lisätä 4, jos kilpailu järjestetään FIS:n homologoimassa rinteessä tai yli 20 km:n etäisyydessä asutuskeskuksesta, jossa seura toimii. 2. Valtakunnalliset mestaruuskilpailut 38 Kilpailujen jakaminen Valtakunnalliset mestaruuskilpailut jaetaan jokaisena kilpailukautena lajeittain ja sarjoittain järjestettäviksi eri paikkakunnilla yhdistyksen määräämällä tavalla. Tietyn kilpailuvuoden Suomen mestaruuksista voidaan kilpailla myös kilpailuvuotta edeltävän marras-joulukuun aikana. 12

13 39 Kilpailujen hakeminen Mestaruuskilpailujen järjestämistä voivat hakea yhdistyksen jäsenseurat. Hakijan on liitettävä hakemukseensa kirjallinen selvitys kilpailupaikoista. 40 Kilpailujen myöntäminen Mestaruuskilpailujen järjestämisoikeutta myönnettäessä otetaan huomioon järjestäjien mahdollisuudet taata kilpailujen taloudellinen kannattavuus ja se, että suorituspaikat täyttävät mestaruuskilpailujen pitämiselle asetettavat vaatimukset. Päätöksen järjestäjästä tekee yhdistyksen hallitus yhdistyksen kenttä- ja kilpailutoimikunnan esityksestä. 41 Alppilajien valtakunnallisten mestaruuskilpailujen järjestelysopimus Yhdistys tekee valitun järjestäjän kanssa kyseisiä SM-kilpailuja koskevan järjestelysopimuksen, jossa sovitaan liiton ja järjestäjän oikeuksista ja velvollisuuksista. Alla olevat pykälät ovat voimassa, mikäli järjestelysopimuksessa ei muuta sovita. 42 Alppilajien valtakunnallisten mestaruuskilpailujen järjestäjän kaupalliset velvoitteet Järjestäjä ei saa solmia SM-kilpailujen aikaiseen mainosnäkyvyyteen liittyvää sopimusta sellaisten yritysten kanssa, jotka toimivat liiton ilmoittamien pääyhteistyökumppanien kanssa samalla alalla. Järjestäjä huolehtii siitä, että lähtö- ja maalialueella ja sen läheisyydessä olevilla toimitsijoilla ei ole sellaisten yritysten mainoksia, jotka kilpailevat samalla alalla lähtö- tai maalivaatteessa tai kilpailunumeroissa esiintyvän yrityksen kanssa. 43 Yhdistyksen velvoitteet Yhdistys voi halutessaan toimittaa kilpailunumerot sekä halutessaan lähtö- ja maalivaatteet. Yhdistys vastaa kilpailujen aikaiseen musiikin esittämiseen liittyvistä Teoston ja Gramexin maksuista. 44 Järjestäjän velvoitteet televisioitavissa kisoissa Järjestäjän on varauduttava tarvittaessa järjestämään televisioinnin tuottavalle yhtiölle korvausta vastaan apua kameralavojen ja -telineiden rakentamisessa. 13

14 Järjestäjän on myös varauduttava järjestämään tulospalvelun tuottavalle yhtiölle apua tulospalvelujärjestelmän rakentamisessa ja purkamisessa järjestelysopimuksessa erikseen määriteltävällä tavalla. Järjestäjän on otettava majoituskapasiteetissaan huomioon, televisioinnin ja tulospalvelun tuottavien yhtiöiden henkilöstön majoitustarve järjestelysopimuksessa erikseen määriteltävällä tavalla. 45 Järjestäjän muut velvoitteet Kilpailuihin liittyvät tapaturmavakuutukset talkooväen, toimitsijoiden ja kolmannen osapuolen eli yleisön osalta sisältyvät SLU:n lajiliitoilleen ja niiden seuroille ottamaan vakuutukseen. Järjestäjä ottaa harkintansa mukaan kilpailuille keskeytysvakuutuksen. Järjestäjä hoitaa kilpailuihin liittyvien kiertopalkintojen ja cup-kilpailujen pisteiden laskemisen sekä näihin liittyvien palkintojen jakamisen. Yhdistyksellä on oikeus jakaa kilpailulajikohtaisia kunniapalkintoja. Järjestäjä on velvollinen liputtamaan yhdistyksen lipulla kilpailujen aikana. Järjestelysopimuksessa sovitaan erikseen kutsuvieras-/vip-lippujen määrästä ja niiden toimituksesta. Järjestäjällä tulee olla kilpailujen aikana käytössään internet-yhteys, ja kilpailuilla tulee olla omat kotisivut. 46 Järjestäjäkurssit SM- kilpailuiden, FIS- kilpailuiden, lasten loppukilpailuiden ja valtakunnallisten Junior -kilpailuiden vastuuhenkilöiden (= kilpailunjohtaja, sihteeri, rataryhmänpäällikkö on oltava voimassa oleva kilpailunjärjestäjäkoulutus sekä kilpailunjohtajalla on oltava kilpailutuomarikoulutus. B Kilpailujen toteutus 1. Kaikki kilpailut 47 Kilpailujen palkinnot Kilpailujen tasosta, ikäluokista ja osallistujien määrästä riippuen jaetaan palkintoja kilpailijoille heidän sijoitustensa perusteella mahdollisimman runsaasti Palkinnot ennätyksistä ovat kiellettyjä. Palkinnon arvo ei saa ylittää FIS:n määräämää arvoa. 14

15 Kilpailussa ei saa jakaa paikkakunnan, oman alueen tai seuran parhaalle jne. erityisesti nimettyjä palkintoja. Vuosittaiset säännöt mestaruus- ja CUP-kilpailujen palkinnoista tulee ottaa myös huomioon. Ulkona suoritettavassa virallisessa palkintojen jakotilaisuudessa saa palkintokorokkeelle ottaa mukaan sukset ja sauvat vain kansallisissa SMkilpailuissa, ei SM-FIS kilpailuissa. 48 Tulosluetteloiden laadinta Kilpailun tulosluettelossa on mainittava kilpailijan etu- ja sukunimi, kilpailijanumero sekä seuran nimi aina täydellisenä. 49 Tulosten toimitus Kansallisten ja sitä korkeampien kilpailujen tulokset lähetetään kolmen päivän sisällä yhdistykselle. Yhdistykselle toimitettavat tulokset jäävät yhdistyksen käytettäväksi korvauksetta. Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen ja Suomessa järjestettävien kansainvälisten ja monikansallisien kilpailujen viralliset tulokset on julkaistava myös www-sivuilla ja säilytettävä siellä vähintään yksi vuosi. 50 Sääntökokoelmat kilpailupaikalla 51 Majoitus Kilpailupaikalla on järjestäjän toimesta oltava käytettävissä lajia koskevat Ski Sport Finlandin ja Kansainvälisen Hiihtoliiton voimassa olevat kilpailusäännöt. 2. Valtakunnalliset mestaruuskilpailut Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen järjestäjällä on oikeus periä majoituksesta enintään normaali huonekorvaus. 52 Joukkueenjohtajakokous Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen joukkueenjohtajakokoukseen on jokainen kilpailijoita tai joukkueita ilmoittanut seura oikeutettu lähettämään yhden äänivaltaisen edustajan 53 Suomen mestaruuskilpailujen palkinnot Suomen mestaruuskilpailujen eri kilpailulajeissa ja sarjoissa jaetaan mitalit kullattuna, hopeoituna ja pronssisena kolmelle parhaalle. Joukkuekilpailuissa 15

16 mitalit jaetaan vastaavasti sekä joukkueiden jäsenille että edustetulle seuralle. SM-mitalit jaetaan ja Suomen mestarin arvo myönnetään vain, mikäli osallistujia sarjaa kohti on vähintään viisi. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske joukkuekilpailuja eikä veteraanien SM-kilpailuja. Mitalit toimittaa yhdistys kilpailujen järjestäjän kustannuksella. 54 Mestaruuskilpailujen tulosten jakelu Valtakunnallisten mestaruuskilpailujen viralliset tulokset tulee julkaista seuran ja yhdistyksen nettisivuilla. III LAJIKOHTAISET MÄÄRÄYKSET A Alppihiihto 1. Kaikki alppihiihtokilpailut 55 Kilpailukauden yleismääräykset 55.1 Välinesäännöt Sukset alle 10 -vuotiaat, 2003 ja myöhemmin syntyneet, U 10 suksi + side = 50 mm mono 43 mm alle 12-vuotiaat, -02 ja -01 U 12 suksi + side = 50 mm mono 43 mm alle 14-vuotiaat, -00 ja- 99, U 14 suksi + side = 50 mm mono 43 mm suksi min. 130 cm SP suksi kääntösäde 14 m SG suksi minimipituus 175 cm ja kääntösäde 27 m Syöksy suksi minimipituus 175 cm ja kääntösäde 27 m alle 16-vuotiaat, -98 ja - 97, U 16 suksi + side = 50 mm mono 43 mm suksi min. 130 cm SP suksi kääntösäde 17 m SG suksi minimipituus 175 cm ja kääntösäde 27 m Syöksy suksi minimipituus 175 cm ja kääntösäde 27 m 16

17 alle 18-vuotiaat, -96 ja -95, Junior 1, SM, FIS, U 18 alle 21 -vuotiaat, -92, -93, -94, Junior 2, SM, FIS U 21 FIS, COC, EC ja MC kilpailuissa käytettävien välineiden säännöt löytyvät sääntökokoelman lopusta liitteenä. Sarjoissa 10- ja 12 -vuotta lasten super- G:ssä käytettävän vähintään SPsuksia. Lasten super- G:ssä ja syöksyssä alle 14 ja alle 16- sarjassa on käytettävä SG suksea jonka minimipituus on 175 cm ja kääntösäde 27 m. Lasten syöksyssä alle 14- ja 16- sarjoissa on käytettävä vähintään SG suksea. Taitokilpailussa suositellaan käytettäväksi SP suksea. Muut välineet Kaikissa sarjoissa on käytettävä kaikissa lajeissa ao. lajiin suunniteltua kypärää. Kypärän tulee täyttää FIS:n ilmoittamat luokituslaitosten standardit jotka ovat: CER ja / tai CEE 2040, ASTM F2040, SNELL S98 tai RS. Lisäksi kypärässä tulee olla CE merkintä. Selkäpanssarin käyttö lasten super- G:ssä ja lasten syöksyssä on suositeltavaa Radanmerkkaus Sarjoissa 10-, 12-, 14- ja 16- vuotta on käytettävä ns. ohuita maksimissa halkaisijaltaan 27 mm nivelkeppejä. Niiden tulee olla FIS:n hyväksymiä. Alle 16- sarjassa voidaan käyttää myös 30 mm tai 32 mm nivelkeppejä. Kaikissa kilpailuissa sarjoissa 10- ja 12- vuotta tulee pujottelussa käyttää polvi keppejä (ns. boy- keppi). Kaikissa kansallisen tason pujottelu- ja suurpujottelukilpailuissa suositellaan merkittävän radat yhdellä kepillä. Ensimmäinen ja viimeinen käännös sekä kuviot merkitään edelleen kahdella kepillä. Pujottelun radanmerkkauksessa suositeltava merkkausväli on 8-13m; olosuhteet, urheilijoiden taso jne. huomioiden. Lasten sarjassa U 14 maksimiväli pujottelussa 10 metriä. Lasten sarjassa U 16 maksimiväli pujottelussa 12 metriä. 17

18 Pitkänkäännöksen maksimiväli kaikissa lasten sarjoissa käännöskepistä käännöskeppiin on 15 m. Suurpujottelun radanmerkkauksessa suositeltava merkkausväli on m; olosuhteet, urheilijoiden taso jne. huomioiden. Maksimietäisyys on 27 m lasten sarjoissa (ei koske pitkää käännöstä). Lasten super- G:n radanmerkkauksessa on käännöksien määrä 8-12 % ra dan korkeuserosta Muut määräykset Jos laskija ohittaa yhdellä kepillä merkityn käännöksen väärin, on hänen tampattuaan takaisin ohi ajetulle kepille KIERRETTÄVÄ se, jotta käännös olisi suoritettu oikein. Kahdella kepillä merkityissä käännöksissä (porteissa) riittää keppien muodostaman linjan ylitys. Jos laskijan vauhti pysähtyy täysin esim. kaatumisen seurauksena muissa lajeissa kuin pujottelussa, hän ei enää saa jatkaa suoritustaan. Pujottelussa laskija voi jatkaa suoritustaan jos hän ei häiritse seuraavaa laskijaa Kilpailijat saavat ottaa osaa vain oman ikäluokkansa kilpailuihin sekä yleisen sarjan kilpailuihin, mikäli täyttävät yleisen sarjan osanottovaatimukset. Kaikissa kilpailuissa ja lajeissa tuomaristo voi päättää toiselle kierrokselle osallistuvien määrän. Mikäli 2. kierros joudutaan keskeyttämään esim. turvallisuuteen vaikuttavien sää tai lumiolosuhteiden vuoksi, tuomaristo voi päättää, että 1. kierroksen tulokset jäävät voimaan. Lasten super- G, super- G, lasten syöksy sekä syöksykilpailussa on oltava ambulanssi paikalla virallisten harjoitusten ja kilpailun aikana. Mikäli super- G:ssä korkeusero on vähintään 200 m niin kilpailu suoritetaan yhden laskun kilpailuna, ellei tuomaristo rata- tai sääolosuhteista johtuen toisin päätä. Muuten super- G on suoritettava kahden kierroksen kilpailuna. Mikäli super- G tai syöksy suoritetaan kahden laskun kilpailuna, toisen kierroksen lähtöjärjestykseen käännetään 30 laskijaa. Mikäli kilpailukohtaisesti ei muuta ole määrätty: - Alppiyhdistettyyn (Ay) lasketaan mukaan pujottelu ja super-g tai syöksy. Nämä otetaan tuloksiin muista osalajeista. - Super- Combi muodostuu pujottelun ja super-g:n tai syöksyn yhden päivän aikana laskettavasta erillisestä kilpailusta. Kilpailussa lasketaan yksi lasku ko. lajeissa ja kokonaisuuden muodostaa kahden lajin yhteisaika. 18

19 Alppihiihtokilpailuissa tuomaristo päättää toimenpiteistä, joihin lämpötila tai muut sääolosuhteet antavat aihetta mukaan lukien kilpailun siirtämisen, peruuttamisen ja keskeyttämisen. Niiden alueellisten kilpailuiden tuomaristoon jos ei ole TD:tä suositellaan valittavaksi kilpailutuomarin apulainen. Epäurheilijamainen käytös: urheilijan epäurheilullinen käytös lasten kilpailuissa esim. kiroilu johtaa seuraavassa kilpailussa laskijan sijoittamisen sarjansa viimeiseksi lähtijäksi Sarjat ja kilpailulajit Alppihiihtokilpailuja voidaan järjestää seuraavasti: Sarja alle 10-vuotiaat (2003 ja myöh. syntyneet, poikkeuksena kansallinen loppukilpailu 2003, 2004 ja 2005) Lajit: lasten- SG, SP, P (polvikeppi), PP, SC, Ay, Taitokilpailu Kilpailut: seura, alue, kansalliset, kansallinen loppukilpailu Sarja alle 12-vuotiaat ( syntyneet) Lajit: lasten- SG, SP, P (polvikeppi), PP, SC, Ay, Taitokilpailu Kilpailut: seura, alue, kansalliset, kansallinen loppukilpailu Sarja alle 14-vuotiaat ( syntyneet) Lajit: lasten- S, lasten- SG, SP, P, PP, SC, Ay, Taitokilpailu Kilpailut: seura, alue, kansalliset, Valtakunnan cup, Lasten SM Sarja alle 16-vuotiaat ( syntyneet) Lajit: lasten- S, lasten- SG, SP, P, PP, SC, Ay, Taitokilpailu Kilpailut: seura, alue, kansalliset, Valtakunnan cup, Lasten SM Sarja alle 18-vuotiaat ( syntyneet) Lajit: S, SG, SP, P, PP, SC, Ay Kilpailut: seura, alue, kansalliset, AUDI- CUP, Masters-cup, FIS (-96 ja aikaisemmin syntyneet ), Nuorten SM Sarja alle 21-vuotiaat ( syntyneet) Lajit: S, SG, SP, P, PP, SC, Ay Kilpailut: seura, alue, kansalliset, FIS, Nuorten SM Yleinen (1996 ja aikaisemmin syntyneet) Lajit: S, SG, SP, P, PP, SC, Ay Kilpailut: seura, alue, kansalliset, FIS, SM-kilpailut 55.5 Mestaruus ja Cup-kilpailujen erikoissäännöt LASTEN KANSALLINEN LOPPUKILPAILU Sarjat: 10 ja 12 vuotta Lajit: Lasten SG, SP, Ay, SC, taitokilpailu ja pujottelu 19

20 Lasten kansallisessa loppukilpailussa tulee järjestäjän pyrkiä pitämään kilpailuun osallistuville lapsille tapahtuma- ilta Lasten Super- G: Rata vauhdikkaan suurpujottelun omainen. Ensimmäisen kierroksen lähtöjärjestykseen arvotaan kaikki ilmoittautuneet yhdessä ryhmässä. Toinen kierros lasketaan päinvastaisessa järjestyksessä (kaikki lähtönumerot käännetään). Pujottelu: Pujottelussa rata merkitään polvikepillä. Toinen kierros lasketaan päinvastaisessa järjestyksessä (kaikki lähtönumerot käännetään). Suurpujottelu: Normaali suurpujottelukilpailu. Ensimmäisen kierroksen lähtöjärjestykseen kaikki ilmoittautuneet arvotaan yhdessä ryhmässä. Toinen kierros lasketaan päinvastaisessa järjestyksessä (kaikki lähtönumerot käännetään). Super- Combi: Koostuu kahdesta laskusta: yksi lasku joko syöksyä tai super- G:tä ja yksi lasku pujottelua. Vauhtilaji (syöksy tai super- G) lasketaan ensin ja pujottelu toisena laskuna. Toinen kierros lasketaan päinvastaisessa järjestyksessä (kaikki lähtönumerot käännetään). Taitokilpailu: Taitokilpailu lasketaan radalla, jossa on suurpujottelun ja vauhtilajien elementtejä esim. hyppyri, aaltoladut, s-käännös jne. Taitokilpailu suositellaan laskettavaksi suurpujottelu suksilla. Kilpailu lasketaan yhden laskun kilpailuna lasten SM Sarjat: 14 ja 16 vuotta. Lajit: Lasten SG, Lasten syöksy, SP, Ay, SC,PP, taitokilpailu ja pujottelu Lasten SM- kilpailussa tulee järjestäjän pyrkiä pitämään kilpailuun osallistuville lapsille tapahtuma- ilta Kaikki osallistujat arvotaan yhtenä arvontaryhmänä Lajeissa jotka lasketaan kahden kierroksen kilpailuna, toiselle kierrokselle käännetään 30 parasta ensimmäisen kierroksen laskijaa, loput laskevat ensimmäisen kierroksen aikojensa mukaisessa järjestyksessä. Super- Combi: Koostuu kahdesta laskusta: yksi lasku joko syöksyä tai super- G:tä ja yksi lasku pujottelua. Vauhtilaji (syöksy tai super- G) lasketaan ensin ja pujottelu toisena laskuna. Taitokilpailu: Taitokilpailu lasketaan radalla, jossa on suurpujottelun ja vauhtilajien elementtejä esim. hyppyri, aaltoladut, s-käännös jne. Taitokilpailu suositellaan laskettavaksi suurpujottelu suksilla. Kilpailu lasketaan yhden laskun kilpailuna 20

21 NUORTEN SM Sarjat: 18 ja 21 vuotta. Lajit: pujottelu, SP, SG, syöksy, Ay, SC, paripujottelu. Lähtöjärjestys määräytyy FIS-ranking pisteiden perusteella YLEINEN SARJA JA YLEINEN SM Osanotto-oikeus on 1996 ja aiemmin syntyneillä. Lajit: pujottelu, SP, SG, syöksy, Ay, SC, ja paripujottelu. P, SP, SG, SC ja syöksyssä lähtöjärjestys määräytyy FIS-ranking pisteiden perusteella. Paripujottelussa suoraan SM-kilpailuun pääsee ranking-listan miehet 20 ja naiset 10 parasta ilmoittautunutta sekä karsintakilpailun perusteella miehet 12 ja naiset 6 seuraavaa ilmoittautunutta FIS- CUP (Intersport Iso Omena) Sarjat: Naiset ja miehet Muodostuu Suomessa laskettavista pujottelu ja suurpujottelu FIS- kilpailuista pois lukien aikuisten SM- kilpailut. Yhteispisteissä palkitaan kolme parasta suomaista naista ja miestä. Pistelasku MC:n pisteiden mukaisesti Valtakunnallinen cup ( Audi Junior Tour) Sarjat: 14, 16 ja 18 vuotta Lajit: Lasten SG, Lasten syöksy, SP, Ay, SC, taitokilpailu ja pujottelu Lähtöjärjestys: Kaikissa kilpailuissa laskijat arvotaan samana arvontaryhmänä. Toiselle kilpailupäivälle käännetään ensimmäisen päivän lähtöjärjestys.tytöt ja pojat vuorottelevat kilpailuviikonloppuna laskujärjestyksessä/ laji. Toiselle kierroksella pääsee maksimissaan 35 sarjansa parasta ensimmäisen kierroksen aikojen perusteella. Toiselle kierrokselle käännettään 30 en- 21

22 simmäisen kierroksen parasta, muut laskevat ensimmäisen kierroksen aikojen mukaisessa järjestyksessä. Kauden kaikkien osakilpailuiden jälkeen palkitaan sarjojen kolme eniten pisteitä / sarja saanet urheilijat lahjakortein. Pistelasku lasten kv. kilpailuiden mukaisesti 1. 25p 2. 20p, p, p, 5. 11p, 6. 10p. jne 15. 1p. Naapurimaiden laskijat: Joukkueen maksimi koko 10 henkeä, maksimi laskijamäärä on 4 laskijaa / sarja. Heitä koskee samat säännöt kuin suomalaisiakin laskijoita. Yhteispiste palkintoihin ulkomaalaisilla ei ole oikeutta. Heidän on täytettävä FIS- julistus tai vastuunvapautuslomake kilpailun järjestäjälle MASTERS KILPAILUT SM-sarjat: naiset ja miehet, alaikäraja 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 vuotta Lajit: P, SP, SG, Ay ja SC MASTERS CUP -SÄÄNNÖT OSANOTTO SARJAT Masters Cupissa osanotto on rajattu miehiin ja naisiin, jotka edellisvuoden loppuun (31.12.) mennessä ovat täyttäneet kunkin sarjan ikärajan. Kaikilla osaan ottajilla tulee olla voimassa kansallinen kilpailulisenssi ja alppihiihdon kilpailutoimintaan hyväksytty tapaturmavakuutus. Lisäksi Masters FIS - kilpailuissa osallistujilla tulee olla voimassa oleva Masters FIS lisenssi (maksuton). Masters Cupissa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa: naiset ja miehet 15-19, 20-24, 25-29, ja niin edelleen viiden vuoden välein sen mukaan, kuinka eri osakilpailuihin kilpailijoita osallistuu MASTERS SM- JA MASTERS FIS -KILPAILUT Suomen mestaruuskilpailuihin on osanotto-oikeus Suomen kansalaisilla alkaen sarjasta N ja M 30 vuotta. Kilpailut lasketaan voimassa olevien Ski Sport Finlandin SM- ja FIS:n masters sääntöjen mukaan. Ylensä nämä kilpailut kuuluvat myös osana Masters Cup kilpailusarjaan, jolloin kilpailu on avoin kaikille masterslaskijoille, mutta SM-arvosta ja FIS-pisteistä kilpaillaan vain sarjasta N ja M 30 alkaen PISTELASKENTA 22

23 Pisteitä jaetaan sarjoittain viidelletoista parhaalle seuraavasti: 25, 20, 15, 12, 11,10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voittaja saa aina 25 pistettä, ja niin edelleen, vaikka loppuun laskeneita ei sarjassa olisikaan 15 kilpailijaa HENKILÖKOHTAINEN MASTERS CUP Henkilökohtaisen Masters Cupin lopputuloksiin lasketaan kunakin vuonna erikseen määrätty määrä parhaita kilpailutuloksia. Sarjoittain palkitaan kolme parasta. Masters Cup -kiertopalkinnon voittaa vuodeksi se, jolla on kaikkien osakilpailujen pisteet yhteenlaskettuna eniten pisteitä. Mikäli päädytään tasapisteisiin, kaiverretaan palkintoon kaikkien nimet ja palkinnon kierrättämisestä vuoden aikana sopivat tasapisteitä saaneet kilpailijat keskenään JOUKKUE MASTERS CUP Suomalaisten seurojen välillä kilpaillaan joukkuekilpailu. Joukkuekilpailun tavoitteena on kannustaa alppiseuroja aktivoimaan omia jäseniään osallistumaan Masters Cupiin. Seurojen on hyvä huomioida, että joukkueen menestyminen Masters Cupissa vaikuttaa osaltaan myös SSF:n seuraluokituksiin. Joukkuekilpailun lopputuloksiin lasketaan kaikkien saman seuran lisenssillä laskeneitten kilpailijoiden tulokset kaikista Masters Cupin osakilpailuista yhteen. Paras seuraa saa kiinnityksen kiertopalkintoon VÄLINEET Oikein mitoitetuilla välineillä lisätään kilpailijoitten turvallisuutta. Masters Cupissa noudatetaan FIS:n asettamia mastersvälinesääntöjä ja radoista rakennetaan olosuhteet huomioiden sellaisia, että ne soveltuisivat parhaiten suositusten mukaisille suksille. Seuraavat suksipituudet ja kääntösädevaatimukset ovat siis suosituksia joten Masters Cuppiin voi osallistua millä tahansa suksilla. Ainoastaan supersuurpujottelusuksen vähimmäispituus (naiset 180 cm ja miehet 185 cm) ja etäisyys suksen pohjasta monon pohjaan (50 mm) ovat ehdottomia vaatimuksia. Edellä mainitut säännöt eivät koske N 55 sekä M 65 sarjaa ja sitä vanhempia. Kaikissa lajeissa on käytettävä FIS:n hyväksymiä ja asianomaiseen lajiin suunniteltuja kypärämalleja. FIS:n masterslaskijoille antamat välinesuositukset ovat seuraavat: naisilla suksen vähimmäispituus ja kääntösäde: pujottelussa 155cm ei kääntösädevaatimusta, suurpujottelussa 175 cm/23 m, SG 180 cm/23 m. Miehillä suksen vähimmäispituus/kaartosäde: pujottelussa 165/ei kääntösädevaatimusta, suurpujottelussa 180 cm/27 m, SG 185 cm/27 m. Sekä naisilla ja miehillä maksimikorotus suksen pohjasta monon pohjaan saa olla enintään 50 mm ja monon pohjasta jalkapohjaan suositellaan 45 mm KILPAILUMAKSUT 23

24 PALKINNOT Masters Cup -osakilpailun osallistumismaksu on 25, SG kilpailujen, kaikkien lajien SM- ja FIS -kilpailujen osallistumismaksu on 35. Kauden päätteeksi Masters Cupissa jaetaan sarjoittain palkinnot, paras seuraa palkitaan ja eniten cuppisteitä kerännyt urheilija saa kiinnityksen kieropalkintoon. Lisäksi jokaisessa Masters Cupin osakilpailuissa jaetaan palkintoina Masters-logolla varustettuja hopealusikoita, SM-kilpailuissa SSF:n mestaruusmitalit ja lisäksi jokaisen kilpailun nopein mies- ja naislaskija palkitaan. Master Cupin osakilpailuissa voi kilpailujärjestäjä jakaa lisäksi muita kunniapalkintoja PITKÄJÄNTEINEN MUKANAOLO HUOMIOIDAAN MASTERSMERKILLÄ Pitkäjänteinen osallistuminen Masters Cuppiin huomioidaan Mastersmerkillä. Viitenä vuonna osallistuneet saavat pronssisen Mastersmerkin, kymmenen vuotta osallistuneet hopeisen ja viisitoista vuotta osallistuneet kultaisen ALUEMESTARUUSKILPAILUT Sarjat: 9-75 tarpeen ja tilanteen mukaan Lajit: v. (ns. polvikeppipujottelu) pujottelu ja suurpujottelu, SG, Ay, SC, taitokilpailu. Alueet päättävät itse oman aluemestaruuskilpailunsa ajankohdan. Ne voidaan järjestää myös alueellisen cup-kilpailun yhteydessä. Aluemestaruuskilpailuiden päivämäärät tulee ilmoittaa Ski Sport Finlandille. 24

25 B Freestylehiihto 56 Suomen mestaruuskilpailujen kilpailulajit, sarjat ja osallistumismaksut Freestylehiihdon SM-kilpailut voidaan vuosittain järjestää seuraavasti: Lajit Kumparelasku, Parikumparelasku, Big Air, Ski Cross, Slope Style ja Half Pipe sekä kesälajina Big Air Sarjat Pro sarja, naiset ja miehet Yläikäraja 16 vuotta, Rookie tytöt ja pojat Yläikäraja 13 vuotta, Kids tytöt ja pojat (ei SM-arvoa) Osallistumismaksut SM kilpailuissa Pro sarjat 34 /laji, useampi laji 51 Rookie ja Kids sarjat 26 /laji, useampi laji Freestylehiihdon kansallisen kilpailusarjan kilpailulajit, sarjat ja osallistumismaksut lajit Kumparelasku, Parikumparelasku, Big Air, Ski Cross, Slope Style ja Half Pipe Sarjat Pro sarja, naiset ja miehet Yläikäraja 16 Rookie, tytöt ja pojat Yläikäraja 13 vuotta, Kids tytöt ja pojat Osallistumismaksut Pro ja Rookie sarjat 25 /laji, useampi laji 35 Kids sarjat15 /laji, useampi laji Freestylehiihdon aluekilpailuiden kilpailulajit, sarjat ja osallistumismaksut Lajit Kumparelasku, Parikumparelasku, Big Air, Ski Cross, Slope Style, Half Pipe ja tekniikkakilpailu Sarjat Yläikäraja 16 Rookie, tytöt ja pojat Yläikäraja 13 vuotta, Kids tytöt ja pojat 25

26 Yläikärja 10 vuotta, Minikids, tytöt ja pojat Osallistumismaksut Kaikki sarjat 10 /laji, useampi laji

27 Suksisäännöt MC N & M, MC N & M, COC N & M, MC N & M, EC N & M, EC N & M FIS N & M EC N & M, COC N & M, COC N & M, FIS N & M FIS N & M 2011/ / / Suksen pituus (Minimi) DH Naiset 210** ** 215** Pituusmittauksen DH Miehet 215** ** 218** toleranssi +/-1cm SG Naiset 200** ** 205** SG Miehet 205** ** 210** SP Naiset 180** ** 188** SP Miehet 185** ** 195** P Naiset P Miehet ** (- 5cm toleranssi FIS & ENL) Profiilin leveys siteen alla DH Naiset >=67 <=65 >=67 <=65 DH Miehet >=67 <=65 >=67 <= SG Naiset >=65 <=65 >=65 <=65 SG Miehet >=65 <=65 >=65 <=65 SP Naiset >=65 <=65 >=65 <=65 SP miehet >=65 <=65 >=65 <=65 P Naiset >=63 >=63 >=63 >=63 P miehet >=63 >=63 >=63 >=63 Profiilin leveys siteen edessä DH Naiset <=95 <=95 DH Miehet <=95 <=95 SG Naiset <=95 <=95 SG Miehet <=95 <=95 SP Naiset <=103 <=103 SP Miehet <=98 <=98 P Naiset P Miehet 27

28 Kääntösäde (Minimi) DH Naiset DH Miehet SG Naiset SG Miehet SP naiset SP Miehet P Naiset P Miehet Max. korkeus P & SP (N &M) (suksi, side, korotuspala) DH & SG (N& M) * * 45 mm tutkimuksen alla 2011/ / /2014 MC N & M, MC N & M, COC N & M, MC N & M, EC N & M, EC L & M FIS N & M EC N & M, COC N & M, COC N & M, FIS N & M FIS N & M 28

29 Laji Taulukko korkeuseroista ja radanmerkkauksista N Kilpailu OWG/WSC WC COC FIS U 14 U 16 ENL Korkeusero m U 18 U 21 max 700m DH Porttimäärä Tarpeen mukaan Syöksy Portit 1,00 x 0,75 Punainen (sininen) (700 Portit 1,00 x 0,75 Punainen osa) M Porttimäärä Tarpeen mukaan Korkeusero 800 (750 1 ) 1100m m U 18 U 21 max 700m m Kahden laskun kilpailu: m SL Pujottelu (800 osa) GS Suur- N M N Korkeusero m m Suunnanmuutoksia 30% - 35% korkeuserosta +/- 3 suunnanmuutosta 1 kier m 2 kier m 1 kier m 2 kier m min 100m max 160m U 14 max portinväli 10 m U 16 max portin väli 12 m % +/- 3 Pitkäkäänäös max 15 m Korkeusero m m m min 100 mmax 160m 1 kier m 2 kier m 1 kier m 2 kier m m 3 kier. väh. 50m kier. väh. 50m Korkeusero m m min 200 m max 350m % - 35 % korkeuerosta, +/- 3 suunnanmuutosta Suunnanmuutoksia 11% - 15% (suunnanmuutoksia) 13 17% Max etäisyys 27 m (ei koske pitkää käännöstä) pujottelu N/M Portit 0,75 x 0,5m punainen & sininen (900 Suunnanmuutoksia M 11% - 15% (suunnanmuutoksia) 13 17% Max etäisyys 27 m(ei koske pitkää käännöstä) 13-15% 13-15% osa) Korkeusero m m min 200 m max 350m Korkeusero m m Min 250 m Max 450 m SG N Porttimäärä min 6 % min 6 % min 7 % 8-12% Minimietäisyys 25 m Super-G N/M Portit 0,75 x 0,5 punainen & sininen (1000 Porttimäärä min 6 % min 6 % min 7 % 10% 8-12% M Minimietäisyys 25 m osa) Korkeusero m m Min 250 m Max 450 m P Paripujottelu N/M Korkeusero m U m, U 16 80m Porttimäärä U U (osa 1100) Portit 0,3 x 0,7 punainen rata, sininen rata 29

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT 1 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 5

Lisätiedot

FAM 20 vuotta - kauden avaus

FAM 20 vuotta - kauden avaus FAM 20 vuotta - kauden avaus FinnishAlpine MastersCup 2014 o Kalpalinna 18.-19.1.2014 P (FIS) + P (FIS) o Påminne 25.1.2014 P + P o Himos 1.-2.2.2014 SP + SP (SM) o Riihivuori 8.-9.2.2014 SP + SP o Tahko

Lisätiedot

MAASTOHIIHDON KILPAILUSÄÄNNÖT Maastohiihdon johtoryhmä, 7.10.2015

MAASTOHIIHDON KILPAILUSÄÄNNÖT Maastohiihdon johtoryhmä, 7.10.2015 1. YLEISET MÄÄRITTELYT... 4 1.1. Käsitteet... 4 1.1.1. Keskusjärjestöt... 4 1.1.2. Piirit ja alueet... 4 1.1.3. Seura... 4 1.1.4. Järjestäjä... 4 1.1.5. Urheilija... 4 1.1.6. Kilpailija... 4 1.1.7. Poolijäsen...

Lisätiedot

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT Kausi 2015-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Lisätiedot

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT. Kausi 2014-2015

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT. Kausi 2014-2015 SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT Kausi 2014-2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Lisätiedot

Kilpailusäännöt 2018

Kilpailusäännöt 2018 Kilpailusäännöt 2018 Kilpailusäännöt 2018 Kilpailukausi muuttuu Lex Laukkanen kymmenkunta muuta pienempää muutosta 1.1.8. Kilpailut Monikansallinen määritys jää kokonaan pois Kilpailukauden muutos - Laatinut

Lisätiedot

Kilpailusäännöt 2014

Kilpailusäännöt 2014 Kilpailusäännöt 2014 Kilpailusäännöt 2014 tärkeimmät muutokset Mitä on muuttunut (1) - Hiihtoliiton organisaatiomuutos on huomioitu - Seuramuuttoa on täsmennetty - Kilpailulisenssien vaatimuksiin pieniä

Lisätiedot

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT. Kausi

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT. Kausi SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT Kausi 2011-2012 1 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Lisätiedot

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 Näillä säännöillä määritellään TUL:n kilpailujen järjestämistä,

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto Sivu 1(6) MELONNAN SUOMEN CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: n kokous Laatija / tiedustelut: Harri Sairiala 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa rata- ja maratonmelontakilpailuissa

Lisätiedot

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012.

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

MAASTOHIIHDON KILPAILUSÄÄNNÖT 9.10.2014

MAASTOHIIHDON KILPAILUSÄÄNNÖT 9.10.2014 1. YLEISET MÄÄRITTELYT... 3 1.1. Käsitteet... 3 1.1.1. Keskusjärjestöt... 3 1.1.2. Piirit ja alueet... 3 1.1.3. Seura... 3 1.1.4. Järjestäjä... 3 1.1.5. Urheilija... 3 1.1.6. Kilpailija... 3 1.1.7. Poolijäsen...

Lisätiedot

Seuran hiihtäjien kausimaksut voit valita alla olevasta tiedotteesta omien tarpeiden mukaan.

Seuran hiihtäjien kausimaksut voit valita alla olevasta tiedotteesta omien tarpeiden mukaan. 1 Hiihtojaosto tiedottaa 26.10.2009 Seuran hiihtäjien kausimaksut voit valita alla olevasta tiedotteesta omien tarpeiden mukaan. PALVELUPAKETIT ovat joko Skipassi- tai Lisenssi PAKETTEJA. Kaikilla 7-vuotiailla

Lisätiedot

Freestyle SM Ski Sport Finland ry kutsuu kaikki Suomen freestyletaitajat Rukalle kauden huipennukseen

Freestyle SM Ski Sport Finland ry kutsuu kaikki Suomen freestyletaitajat Rukalle kauden huipennukseen Freestyle SM- 2014 Ski Sport Finland ry kutsuu kaikki Suomen freestyletaitajat Rukalle 8. - 13.4.2014- kauden huipennukseen Freestylen FIS kilpailuihin SM- kilpailuihin ja Audi Freestyle Ski Tour 2014

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015 Sivu 1(6) MARATON CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous Laatija / tiedustelut: Pekka Tulonen 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa

Lisätiedot

Jäsen- ja pakettimaksujen hinnat pysyvät samoina kuin edellisenä kautena:

Jäsen- ja pakettimaksujen hinnat pysyvät samoina kuin edellisenä kautena: HIIHTOKAUDEN 2015-2016 JÄSENMAKSUT Jäsen- ja pakettimaksujen hinnat pysyvät samoina kuin edellisenä kautena: * alle 16-vuotiaiden jäsenmaksu 5 * 16-vuot. ja vanhempien jäsenmaksu 10 * perhejäsenmaksu 30

Lisätiedot

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT

SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT SM-KILPAILUIDEN SÄÄNNÖT Kilpailuiden säännöt All Europe Taekwon-Do Federation Suomen ITF Taekwon-Do ry Kilpa- ja huippu-urheiluvaliokunta Suomen Antidopingtoimikunta Kilpailuiden järjestäjä Suomen ITF

Lisätiedot

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 1. YLEISET SÄÄNNÖT... 2 1.1.MESTARUUSKILPAILUT... 2 1.2. OSALLISTUMISOIKEUS... 2 1.3. KILPAILUAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN... 2 1.4. MESTARUUSKILPAILUJEN

Lisätiedot

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT Kausi 2017-2018 1 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Lisätiedot

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan;

2.1 joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla on annettu ja annetaan; Esitys liittokokoukselle 9.4.2016 Suomen Sulkapalloliiton kurinpitosäännöt 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Suomen Sulkapalloliiton (jatkossa liiton) kurinpitosääntöjen alaisia ovat: 1.1

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT Kausi 2017-2018 1 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 3/2012 LAHTI 5.5.2012 JÄRJESTÄJÄ: TAEKWONDO LAHTI RY LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 Taekwondo Lahti Ry järjestää liikesarjojen SM- liigan kolmannen

Lisätiedot

Jäsen- ja pakettimaksujen hinnat pysyvät samoina kuin edellisenä kautena:

Jäsen- ja pakettimaksujen hinnat pysyvät samoina kuin edellisenä kautena: HIIHTOKAUDEN 2017-2018 JÄSENMAKSUT Jäsen- ja pakettimaksujen hinnat pysyvät samoina kuin edellisenä kautena: * alle 16-vuotiaiden jäsenmaksu 5 * 16-vuot. ja vanhempien jäsenmaksu 10 * perhejäsenmaksu 30

Lisätiedot

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Tampereen Seudun Koirakerho ry VUODEN KOIRA -KILPAILUSÄÄNNÖT kaudelle 1.1.2015 31.12.2015 Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Vahvistettu 24.2.2016 2 Sisältö 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 2 KILPAILUSARJAT... 3 3 KILPAILUNAIKAINEN

Lisätiedot

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT

SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT Kausi 2016-2017 1 SISÄLLYSLUETTELO SKI SPORT FINLAND RY KILPAILUSÄÄNNÖT I YLEISET MÄÄRITTELYT 3 A KÄSITTEET 3 B SÄÄNTÖJEN VELVOITTAVUUS 4 C URHEILIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Ottelun ja liikesarjojen SM-kilpailut 2016 Ottelun Tampere Cup

KILPAILUKUTSU. Ottelun ja liikesarjojen SM-kilpailut 2016 Ottelun Tampere Cup KILPAILUKUTSU Ottelun ja liikesarjojen SM-kilpailut 2016 Ottelun Tampere Cup Ottelu Aika: Lauantaina 13.2.2016 Tampere Cup: E, D1, D2, B2, H, S30 SM-sarjat: kadetit C1 sekä junioreiden B1 ja senioreiden

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

2014 Luokkajärjestelmäohje

2014 Luokkajärjestelmäohje 2014 Luokkajärjestelmäohje Tyttöjen telinevoimistelun luokkajärjestelmän kaaviokuva, merkkiliikkeet, sarjat ja muut valmiit materiaalit ovat NTV:n internetsivuilla http://www.voimistelu.fi/voimistelutoiminta/lajit/naisten_telinevoimistelu/kilpailujarjestelma/luokkakilpail

Lisätiedot

RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT RALLY-TOKOKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty Kennelliiton valtuustossa 23.11.2013 Voimassa 1.5.2014 lähtien 1 RALLY-TOKON KILPAILUSÄÄNTÖ A. RALLY-TOKOKILPAILUN SÄÄNNÖT... 2 1. RALLY-TOKOKILPAILUJEN TARKOITUS...

Lisätiedot

6.1.2016 SISÄSOUDUN LAJIKOHTAISET SÄÄNNÖT. 1. Yleiset määräykset 1.1. Sääntöjen vaikuttavuus

6.1.2016 SISÄSOUDUN LAJIKOHTAISET SÄÄNNÖT. 1. Yleiset määräykset 1.1. Sääntöjen vaikuttavuus 6.1.2016 SISÄSOUDUN LAJIKOHTAISET SÄÄNNÖT 1. Yleiset määräykset 1.1. Sääntöjen vaikuttavuus 2. Sisäsoudun kilpailuluokat ja sarjat 2.1. Suomen mestaruus eli SM- kilpailuluokan sarjat 2.2. Finnish Open-

Lisätiedot

Seurapäivät Helsinki 6.10.2007

Seurapäivät Helsinki 6.10.2007 Seurapäivät Helsinki 6.10.2007 - Koulutus - Kilpailukalenteri / järjestelmä - Sääntöjä SHL/ alppilajit SHL/ alppilajit + SHORY SHORY VAT/ VEAT: urheiluopistot Taso III: urheiluopistot Taso II: Vierumäki

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON 1 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Vahvistettu Suomen melonta- ja soutuliiton hallituksessa 7.5.2012 SISÄLTÖ 2 1. Yleistä... 3 1.1. Sääntöjen pätemisjärjestys...

Lisätiedot

Liikesarjan SM-liiga Hämeenlinna. Hämeenlinna 7.11.2009

Liikesarjan SM-liiga Hämeenlinna. Hämeenlinna 7.11.2009 Liikesarjan SM-liiga Hämeenlinna Hämeenlinna 7.11.2009. Järjestäjä: Hämeenlinnan Taekwondoseura ry Kilpailukutsu Liikesarjakilpailut Hämeenlinnan Taekwondoseura järjestää liikesarjojen SM-liigan kilpailun

Lisätiedot

Seurapäivät Helsinki 6.10.2007

Seurapäivät Helsinki 6.10.2007 Seurapäivät Helsinki 6.10.2007 - Koulutus - Kilpailukalenteri / järjestelmä - Sääntöjä SHL/ alppilajit SHL/ alppilajit + SHORY SHORY VAT/ VEAT: urheiluopistot Taso III: urheiluopistot Alppitaito II Taito,

Lisätiedot

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi Sarjasäännöt F-Rallisarja 2016 1.Yleistä F-rallisarjan (myöhemmin Sarja) järjestää AKK-Motorsport ry (myöhemmin Liitto) ja kaikki sarjan oikeudet (mukaan lukien sähköisen median ja markkinointioikeudet)

Lisätiedot

3. Irrallisten rastinmääritteiden antohetki Irralliset rastinmääritteet on annettava kilpailijalle ennen lähtöä.

3. Irrallisten rastinmääritteiden antohetki Irralliset rastinmääritteet on annettava kilpailijalle ennen lähtöä. LAJISÄÄNTÖMUUTOKSET 1(5) Suomen Suunnistusliiton liittohallitus on hyväksynyt kokouksissaan 4.11.2013, 9.12.2013, 10.2.2014, 19.5.2014, 6.10.2014 ja 3.11.2014 seuraavat lajisääntömuutokset 1. Edustusoikeus

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU - BSS Hannun Kannu -optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2016

KILPAILUKUTSU - BSS Hannun Kannu -optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2016 KILPAILUKUTSU - BSS Hannun Kannu -optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2016 Tapahtuma: Suomen Optimistijollaliiton karsintakilpailu 1/2016. Tapahtuma on suljettu kutsukilpailu, johon voivat

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

SM-kilpailut ja SuomiCUP

SM-kilpailut ja SuomiCUP SM-kilpailut ja SuomiCUP SISÄLTÖ 1. Kilpailut 1.1 SM-kilpailut 1.2 SuomiCup 1.3 Kilpailumuodot 2. Tulokset 2.1 Pistelasku SuomiCupissa 2.2 Kilpailukohtaiset pisteet 3. Vakuutus 4. Kilpailukausi 5. Anti-doping

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015

HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 PL 33 13101 HÄMEENLINNA 09.11.2015 HÄMEENLINNAN AMPUMASEURA RY TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016_ 1.Yleistä Vuoden 2016 tärkeimpinä toiminnallisina asioina on saada eri jaokset toimimaan itsenäisesti, järjestää hyviä kilpailuja,

Lisätiedot

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS

LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS LIEDON KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta HAKEMUS LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 1. HAKIJA Seura/yhdistys Lähiosoite Postitoimipaikka Pankki ja tilin n:ro Kotipaikka Rekisteröimisvuosi Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty voimistelu- ja tanssijaoston kesäkokouksessa

Lisätiedot

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi.

Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi on kalenterivuosi. Tampereen Seudun Koirakerho ry VUODEN KOIRA -KILPAILUSÄÄNNÖT kaudelle 1.1.2014 31.12.2014 Koiran omistajan on oltava Tampereen Seudun Koirakerho ry:n jäsen koko kilpailuvuoden 1.1. 31.12. Kilpailuvuosi

Lisätiedot

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta

POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta POSION KUNTA TOIMINTA-AVUSTUSANOMUS 2015 Vapaa-aikatoimi / liikunta Avustusten hakuaika päättyy 31.03.2015 klo 16.00. Posion kunta, hyvinvointilautakunta, Kirkkotie 1, 97900 POSIO. Myöhästyneitä hakemuksia

Lisätiedot

SM-RALLISPRINT 23.5.2015 Karhunkorven teollisuusalue Nurmijärvi

SM-RALLISPRINT 23.5.2015 Karhunkorven teollisuusalue Nurmijärvi SM-RALLISPRINT 23.5.2015 Karhunkorven teollisuusalue Kilpailun järjestää Nurmijärven Urheiluautoilijat ry RALLISPRINT-KILPAILUN SÄÄNNÖT LÄHITAPIOLA SM-rallisprint 23.5.2015 Kansallinen / SM Nurmijärven

Lisätiedot

1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1.

1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1. 2014-2015 1) seuratkaa LRL:n nettisivuilta/ http://www.lrl.fi/kilpailutoiminta/kilpailukalenteri/ 1.1 Kilpailukalenterista kilpailut, mihin olemme menossa 1.2 Tutustu kilpailukutsuun, joka löytyy klikkaamalla

Lisätiedot

LAPPEENRANTA GP 27.4.2013. Joulella pisimmälle Kilpailukutsu ja säännöt

LAPPEENRANTA GP 27.4.2013. Joulella pisimmälle Kilpailukutsu ja säännöt LAPPEENRANTA GP 27.4.2013 Joulella pisimmälle Kilpailukutsu ja säännöt KILPAILUKUTSU: Joulella pisimmälle Lappeenranta GP on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyönä

Lisätiedot

Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka Mukula, Anu Takala ja Carla Urbano.

Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka Mukula, Anu Takala ja Carla Urbano. PÖYTÄKIRJA: PUUVENEJAOSTON KOKOUS Aika: 17.10.2015 klo 18.00 22.30 Paikka: Hotelli Gustavelund, Tuusula Osallistujat: Paavo Salonen (puheenjohtaja), Juha Karttunen, Marika Laaksonen, Reijo Lahtonen, Pekka

Lisätiedot

Sarjasäännöt. Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015

Sarjasäännöt. Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015 Sarjasäännöt Rallin Suomen Juniorimestaruussarja 2015 1. Yleistä Rallin Suomen Juniorimestaruussarjan (myöhemmin Sarja), kaikki oikeudet ovat AKK- Motorsport ry:n (myöhemmin Liitto) omaisuutta. Sarjassa

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt

Suomen Ilmailuliitto ry. Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2011 1(5) SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT

AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT AURAN NUUSKUT ry:n VUODEN KOIRA -PALKINNOT Yleiset säännöt 1 Palkinnot jaetaan vuosittain huomioiden kalenterivuoden tulokset. Palkinnon tulee olla esinepalkinto, johon on kaiverrettu palkinnon nimi, vuosiluku

Lisätiedot

7Brothers Karate Cup

7Brothers Karate Cup 7Brothers Karate Cup Kilpailupaikka: Liikuntakeskus Rajakaari Osoite: keskusraitti 1 Rajamäki, Nurmijärvi Punnitus ja ilmoittautuminen: Lauantai kello 7:30 9:00 Aloitus: Kello 9:30 Kilpailunjärjestäjä

Lisätiedot

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT Kilpailut järjestetään toimintavuosittain. Osallistumisoikeus on liiton jäsenseurojen rekisteröimillä keilaajilla. Kilpailujen järjestämisessä noudatetaan tässä

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit ry:n Vuoden Koira -kilpailujen säännöt 1.1.2017 alkaen 1. Kanta-Hämeen Setterit ja Pointterit ry järjestää Vuoden Koira -kilpailut yhdistyksen edustamille roduille (englanninsetteri,

Lisätiedot

Lajit / sarjat /vammaluokat Y N Y20 N20 N50 Y50-70. R1 10m ilmakivääri, pysty SH1 60 60. R2 10m ilmakivääri, pysty SH1 40 40 40 40

Lajit / sarjat /vammaluokat Y N Y20 N20 N50 Y50-70. R1 10m ilmakivääri, pysty SH1 60 60. R2 10m ilmakivääri, pysty SH1 40 40 40 40 MUUTOKSET KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNTÖIHIN JA OHJEISIIN KY/2005 Sääntömuutokset, jotka on hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 19.4.2008 kilpailutoiminnan yleissäännöt ja ohjeet (KY/2005) Lisätään

Lisätiedot

ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE

ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE ROTUMESTARUUSKILPAILUIDEN JÄRJESTÄMISOHJE 1. Tarkoitus Tämän rotumestaruuskokeiden järjestämisohjeen on laatinut Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry:n johtokunta. Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa,

Lisätiedot

Mestaruuskilpailut järjestetään keväällä vapaavoimistelusarjoissa ja syksyllä välinesarjoissa.

Mestaruuskilpailut järjestetään keväällä vapaavoimistelusarjoissa ja syksyllä välinesarjoissa. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEMESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2017 Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT KANOOTTIPOOLO. Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.03.20029

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT KANOOTTIPOOLO. Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.03.20029 SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT KANOOTTIPOOLO Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.03.20029 SISÄLTÖ...2 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 2 EDUSTUSMÄÄRÄYKSET...4 3 KILPAILUSARJAT...5 4 MESTARUUSKILPAILUT...6

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

NATIONAL RACE SERIES

NATIONAL RACE SERIES NATIONAL RACE SERIES KANSALLINEN RATA SARJA 2013 Sarjasäännöt 1. YLEISTÄ Sarjan kilpailut järjestetään ja pisteet lasketaan paikallisten osakilpailujärjestäjien toimesta. Kilpailuissa noudatetaan AKK Motorsport

Lisätiedot

KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015

KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015 KANSALLINEN ENDURANCE SALOON SARJA SÄÄNNÖT 2015 1. Yleistä 1.1. Kansallisen Endurance Saloon sarjan osakilpailut järjestetään AKK- Motorsport ry:n luvalla Autourheilun Sääntökirjan 2015 ja näiden vuoden

Lisätiedot

KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat

KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat KILPAILUN SÄÄNNÖT Hyvinkää Karting 2.8.2014 Luokat Cadett Micro Raket Junior Raket KF6 Junior KF6 Versio 5, 8.7.2014 KILPAILUN SÄÄNNÖT Kilpailun nimi: Hyvinkää Karting Päivämäärä: 2.8.2014 Kansallinen

Lisätiedot

NATIONAL RACE SERIES

NATIONAL RACE SERIES NATIONAL RACE SERIES KANSALLINEN RATASARJA 2013 Sarjasäännöt 1. YLEISTÄ Sarjan kilpailut järjestetään ja pisteet lasketaan paikallisten osakilpailujärjestäjien toimesta. Kilpailuissa noudatetaan AKK Motorsport

Lisätiedot

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa /km Suomen Ilmailuliitto ry Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Ver 6.0. hyväksytty Ilmailuliiton lajivaliokunnan kokouksessa 29.11.2005/km SUOMENMESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT 1 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITON YLEISET KILPAILUSÄÄNNÖT SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY Hyväksytty 1.4.2017 2 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Sääntöjen pätemisjärjestys... 3 1.2. Avoimet kilpailut... 3

Lisätiedot

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta.

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta. 1(5) SALIBANDY 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton salibandymestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Salibandyliiton sääntöjä ( www.salibandy.net ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin

Lisätiedot

Sisältö 1 ALUEKILPAILUT... 2 1.1 Määritelmä... 2 1.2 Kilpailujen järjestäminen, osanottajat, säännöt... 2 1.3 Kilpailulupa ja mittaustodistukset...

Sisältö 1 ALUEKILPAILUT... 2 1.1 Määritelmä... 2 1.2 Kilpailujen järjestäminen, osanottajat, säännöt... 2 1.3 Kilpailulupa ja mittaustodistukset... Sisältö 1 ALUEKILPAILUT... 2 1.1 Määritelmä... 2 1.2 Kilpailujen järjestäminen, osanottajat, säännöt... 2 1.3 Kilpailulupa ja mittaustodistukset... 2 1.4 Kilpailukalenteri ja kutsu... 2 1.5 Palkinnot ja

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN KUOPIO OPEN 2015 KILPAILUKUTSU KUOPIO OPEN POOMSAE 2015 SPORT & SPA HOTEL VESILEPPIS, LEPPÄVIRTA 24.10.2015 JÄRJESTÄJÄ: KUOPION TAEKWONDO RY LIIKESARJAKILPAILU KUOPIO 2015 Kuopion Taekwondo

Lisätiedot

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005

Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 Hallituksen esitys liittokokoukselle sääntömuutoksiksi Käsitelty hallituksen kokouksessa 13.4.2005 3.3.3.7 Kilpailujen arvontaa vastaan tehtävä vastalause voidaan esittää suullisesti ylituomarille, jonka

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT. Kanoottipujottelu ja koskisyöksy

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT. Kanoottipujottelu ja koskisyöksy SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT Kanoottipujottelu ja koskisyöksy Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.03.2009 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ...2 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 2 EDUSTUSMÄÄRÄYKSET...4 3 KILPAILUSARJAT...6

Lisätiedot

NATIONAL RACE SERIES

NATIONAL RACE SERIES NATIONAL RACE SERIES KANSALLINEN RATA SARJA 2012 Sarjasäännöt 1. YLEISTÄ Sarjan kilpailut järjestetään ja pisteet lasketaan paikallisten osakilpailujärjestäjien toimesta. Kilpailuissa noudatetaan AKK Motorsport

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Vahvistettu hallituksen kokouksessa 20.3.2006 2 SISÄLTÖ 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 2 EDUSTUSMÄÄRÄYKSET... 4 3 KILPAILUSARJAT... 5 4 MESTARUUSKILPAILUT...

Lisätiedot

Suomen Sotaveteraaniliiton kisojen säännöt 2010

Suomen Sotaveteraaniliiton kisojen säännöt 2010 Suomen Sotaveteraaniliiton kisojen säännöt 2010 Yleistä Suomen Sotaveteraaniliiton kilpailutoimintaa johtaa liiton hallitus. Kilpailujen vastuullisina järjestäjinä toimivat sotaveteraanipiirit. Liiton

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

POHJOISMAISET (NCR) CARAMBA SÄÄNNÖT, alkaen 1. 1. 2006

POHJOISMAISET (NCR) CARAMBA SÄÄNNÖT, alkaen 1. 1. 2006 POHJOISMAISET (NCR) CARAMBA SÄÄNNÖT, alkaen 1. 1. 2006 A. YLEISTÄ 1 Kilpailija on oltava sen treffin osanottaja, jonka aikana kilpailu suoritetaan. Järjestävän maan kilpailutoimikunta voi myöntää poikkeuksia

Lisätiedot

034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT

034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT 034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT 034.1 MÄÄRITELMÄ 034.2 MOOTTORIPYÖRÄT, KILPAILULUOKAT JA NUMEROKILVET 034.2.1 Moottoripyörät ja kilpailuluokat 034.3 AJAJAT 034.3.1 Ajajan ikä 034.3.2 Kilpailuun

Lisätiedot

HelTri Cup- kilpailusarja sekä Rykäsyn reittiseloste

HelTri Cup- kilpailusarja sekä Rykäsyn reittiseloste SELOSTE Sivu 1 / 12 HelTri Cup- kilpailusarja sekä Rykäsyn reittiseloste SELOSTE Sivu 2 / 12 Sisällys HelTri Cup- kilpailusarja sekä Rykäsyn reittiseloste... 1 HelTri-cup säännöt... 3 Kilpaileminen...

Lisätiedot

Vuoden Näyttelykoira-kilpailu

Vuoden Näyttelykoira-kilpailu Vuoden Näyttelykoira-kilpailu Säännöt voimassa??.2016 alkaen (edellinen päivitys 01.01.2010). Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailun kiertopalkinnoista kilpailevat kuitenkin ainoastaan Suomen Pyreneläiset

Lisätiedot

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT MARATONMELONTA

SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT MARATONMELONTA SUOMEN KANOOTTILIITTO ry KILPAILUSÄÄNNÖT MARATONMELONTA Vahvistettu hallituksen kokouksessa 30.3.2009 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ...2 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 2 EDUSTUSMÄÄRÄYKSET...4 3 KILPAILUSARJAT...6 4 MESTARUUSKILPAILUT...6

Lisätiedot

Rankiohje. Vuonna 2016 laskettavat rankilistat. Kilpailupisteet. Hiihtosuunnistuksen ranki 1. Suunnistuksen rankilistat 1. Suunnistuksen rankilistat 2

Rankiohje. Vuonna 2016 laskettavat rankilistat. Kilpailupisteet. Hiihtosuunnistuksen ranki 1. Suunnistuksen rankilistat 1. Suunnistuksen rankilistat 2 Rankiohje Vuonna 2016 laskettavat rankilistat Hiihtosuunnistuksen ranki 1 kilpailut ajalta: 1.12.2015 31.3.2016 julkaisu: IRMAssa viimeistään 12.4.2016 kilpailupistemääriä laskettaessa käytetään perustana

Lisätiedot

Kilpailukutsu 1/8. Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi

Kilpailukutsu 1/8. Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi Kilpailukutsu 1/8 SM-kilpailut 2016 Aika: Lauantai 6.2.2016, klo 9.00 19.00 Paikka: Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi Alustava aikataulu: 9.00 Ilmoittautuminen ja

Lisätiedot

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt

SUOMEN ILMAILULIITTO RY. Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt SUOMEN ILMAILULIITTO RY Suomen mestaruuskilpailujen yleiset säännöt Hyväksytty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 22.11.2006 1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN YLEISET SÄÄNNÖT Näitä sääntöjä

Lisätiedot

KANSALLISET NUORTEN TAITAJAKILPAILUT Taitaja SM-kilpailujen ja semifinaalikilpailujen säännöt

KANSALLISET NUORTEN TAITAJAKILPAILUT Taitaja SM-kilpailujen ja semifinaalikilpailujen säännöt KANSALLISET NUORTEN TAITAJAKILPAILUT Taitaja SM-kilpailujen ja semifinaalikilpailujen säännöt Hyväksytty Skills Finland ry:n hallituksessa 25.3.2002 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAITAJA -KILPAILUJEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

6. Yhdistyksen hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin.

6. Yhdistyksen hallitus voi tehdä muutoksia näihin sääntöihin. Salon Seudun Noutajat ry Kiertopalkintojen säännöt 9.1.2014 Valionarvomuisto Yhdistys jakaa vuosittain (vuosikokouksessa) kaikille menneenä vuonna valioarvon saavuttaneille koirille muistoesineen ja kunniakirjan

Lisätiedot

Vuoden 2011 parhaat haussa!

Vuoden 2011 parhaat haussa! Vuoden 2011 parhaat haussa! Pian on taas käsillä se hetki, jolloin PON-kerho voi ylpeänä onnitella menestyneitä jäseniään! Tietoja Paras PON 2011 -pisteistä kerätään heti vuoden alusta ja tulokset julkistetaan

Lisätiedot

SU 13.12. Suurpujottelu klo 09.00 Joukkueenjohtajien kokous klo 09.30 Rataan tutustuminen klo 10.15 SP 1. kierros

SU 13.12. Suurpujottelu klo 09.00 Joukkueenjohtajien kokous klo 09.30 Rataan tutustuminen klo 10.15 SP 1. kierros Kilpailukutsu PS ALPPI CUP 2015/2016 12.-13.12.2015 PYHÄ 30.-31.1.2016 SALLA LA 12.12. Alueleiri klo 11.00 leiriohjelma alkaa treeniklinikka (myös pujottelusukset mukaan) aikuisille radanmerkkauskoulutus

Lisätiedot

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt

Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Yleiset Suomen mestaruuskilpailujen säännöt Päivitetty Suomen Ilmailuliitto ry:n lajivaliokunnan kokouksessa 21.8.2017. Voimaantulo 1.1.2018. Suomen Ilmailuliitto Finlands Flygförbund ry 1 SUOMEN MESTARUUSKILPAILUJEN

Lisätiedot

Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt

Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt Vuoden Näyttelykoira -kilpailun säännöt 1. Vuoden näyttelykoira -arvosta on oikeutettu kilpailemaan jokainen K-SPKY ry:n jäsen omistamallaan Suomessa rekisteröidyllä, vähintään palveluskoirien BH-kokeen

Lisätiedot

Kilpailukutsu 1! / 6!

Kilpailukutsu 1! / 6! Kilpailukutsu 1! / 6! Joukkuekilpailut Aika: Lauantai 23.4.2016, klo 9.00 18.00 Paikka: Karamzinin koulu, Kulloonmäki, Espoo Alustava aikataulu: 8.30 Tuomaripalaveri 9.00 Ilmoittautuminen ja punnitus 9.45

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNTÖJEN (ICR) MUUTOKSET A- ja B-tason TD-koulutus, Lahti Juha Kolu

KILPAILUSÄÄNTÖJEN (ICR) MUUTOKSET A- ja B-tason TD-koulutus, Lahti Juha Kolu KILPAILUSÄÄNTÖJEN (ICR) MUUTOKSET 2016-2017 A- ja B-tason TD-koulutus, Lahti 11.11.2017 Juha Kolu Kaikkia lajeja koskevat säännöt (ICR 200) ICR 205: Riippumatta kilpailijoiden iästä, sukupuolesta, rodusta,

Lisätiedot

Kilpailusäännöt

Kilpailusäännöt Kilpailusäännöt 2015-2016 Liitossa on operatiivista urheilutoimintaa varten kolme lajiryhmää: maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty sekä alppilajit. Johtokunta kuultuaan lajiryhmien seuroja valitsee maastohiihdon

Lisätiedot

Kyu Cup 2015 SIJAINTI ALUSTAVA OHJELMA KENDO. Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015

Kyu Cup 2015 SIJAINTI ALUSTAVA OHJELMA KENDO. Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015 Kyu Cup 2015 Kendo, Iaido ja Jodo kilpailut Porissa 31.10. 1.11.2015 Pori Kendoseura järjestää Kyu Cup kendokilpailut lokakuun lopulla 31.10. 1.11.2015 Porissa. Kaikki kyu tasoiset kendon, iaidon ja jodon

Lisätiedot

Lounais-Suomen Aluemestaruussäännöt 2015. (päivitetty 13.4.2015)

Lounais-Suomen Aluemestaruussäännöt 2015. (päivitetty 13.4.2015) Lounais-Suomen Aluemestaruussäännöt 2015 (päivitetty 13.4.2015) 1 10 Yleinen osa Lounais-Suomen alueen mestaruuskilpailut ovat avoimia Lounais-Suomen alueen seuroja sekä Lounais-Suomen alueella asuville

Lisätiedot

KILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE JA KILPAILIJOILLE 2016

KILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE JA KILPAILIJOILLE 2016 KILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE JA KILPAILIJOILLE 2016 KILPAILUTOIMIKUNTA Matti Räsänen pj Metsäorvokki 12, 70900 TOIVALA puh. 044 585 2636, sähköposti: matti.rasanen@luja.fi Harri Hyvönen vpj Pohjois-Sänkimäki

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot