INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2016 KOKOUSKUTSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2016 KOKOUSKUTSU"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, keskiviikkona 1. kesäkuuta 2016 klo Pajakosken leirikeskuksessa. ASIALUETTELO 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 3 NTARKISTAJIEN VAALI 4 KN230316/4 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 5 KN010616/4 VUODEN 2017 KIRKOLLISVEROPROSENTTI 6 KN010616/5 UURNAHAUTAPAIKAT IVALON HAUTAUSMAALLE JA UURNAHAUTAPAIKAN MAKSU 7 KN010616/6 KIRKKOVALTUUSTOALOITTEET 8 MUUT KJ 8:4 :N MUKAISET ASIAT 9 VALITUSOSOITUS 10 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kokouskutsu on postitettu ja julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle (Liite) Asioiden esityslista liitteineen on postitettu Kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranviraston aukioloaikana kirkkoherranvirastossa. Nähtävänäoloa koskeva ilmoitus pidetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Ivalossa 24. toukokuuta 2016

2 Aika klo Paikka: Pajakosken leirikeskus, Tolosentie 636 Kutsutut: 14 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua oheisen nimenhuutolistan mukaan Tuomo Huusko, kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Eila Seipäjärvi, talouspäällikkö, Mauno Hepola, kappalainen, pöytäkirjan pitäjä 1 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovaltuuston kokous aloitettiin hartaudella. Hartauden piti kirkkoherra Tuomo Huusko. Virsi 572:1-3 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN KJ 8:5,1-2: Kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Jos varapuheenjohtajallakin on este, kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. KV työjärj mom.: Esityslista liitteineen ja muut mahdolliset asiakirjat on, elleivät erityiset syyt ole esteenä, toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kirkkovaltuuston kokousta. KV työjärj. 2 : Kun valtuutetulla on tilapäinen este, hänen varajäsenelleen on viipymättä lähetettävä kutsu kokoukseen. Kutsu on toimitettava, mikäli mahdollista, kirjallisesti. Nimenhuudon jälkeen, kun puheenjohtaja on todennut ilmoitetut estymiset, puheenjohtaja suorittaa nimenhuudon kutsutuille varajäsenille ja kutsuu heidät toimimaan estyneiden tilalla. KL 7:4,1 Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kokouskutsu on postitettu ja julkipantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle (Liite) Asioiden esityslista liitteineen on postitettu Kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranviraston aukioloaikana kirkkoherranvirastossa. Nähtävänäoloa koskeva ilmoitus pidetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululla EHDOTUS Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja suorittaa nimenhuudon sekä toteaa estyneet ja kutsuu varajäsenet estyneiden tilalle. Valtuutettujen ja varavaltuutettujen lukumäärän perusteella todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

3 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi, suoritti nimenhuudon sekä totesi estyneet valtuutetut sekä kutsui varajäsenet seuraavasti: Poissa: Este Varalle: Laila Aikio toinen kokous - Anne Näkkäläjärvi työeste - Aino Palokangas terveyssyyt Kai Jentala Maria Peltonen työeste Marjut Lyöri Kaisa Tanhua matka - Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 3 NTARKISTAJIEN VAALI EHDOTUS Kirkkovaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkistamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkistetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja on ilmoitettu pidettävän yleisesti nähtävänä kirkkoherranviraston aukioloaikana kirkkoherranvirastossa. Lisäksi vaalipöytäkirjat on liitettävä äänestyslippujen matkaan ja toimitettava tuomiokapituliin. Pöytäkirjantarkistajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Tarkastusvuoro on aakkosjärjestyksen mukaan seuraavilla: Anne Näkkäläjärvi ja Aino Palokangas. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Pekkala ja Marjut Lyöri. 4 KN230316/4 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Pitkäaikainen kirkkoherra Jouko Lepistö jäi eläkkeelle alkaen, jolloin uusi kirkkoherra, entinen saamelaispappi, Tuomo Huusko aloitti kirkkoherran virassa. Uusi saamelaispappi Mari Valjakka aloitti Inarin seurakunnan väki kasvoi vuonna hengellä. Kotimaan muuttoliike oli 20 henkeä voitollista. Kirkkoon liittyi 40 henkeä, mutta erosi 36, lisäystä 4 henkeä. Kuolema voitti syntymän 15 hengellä (55-40). Väkiluku oli vuoden alussa 4560 ja lopussa Verotulojen kehitys on edelleen jatkunut laskevana. Vuoden 2015 kirkollisverot vähenivät euroa, yhteisöveroa tuli 2200 euroa enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Verotulot ovat asettuneet vuoden tasoille. Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen tulos on alijäämäinen.

4 Vero-vuosi Verotulot toteutuneina Ansioverotulot Yhteisöverotulot arvio arvio Tilikauden alijäämä kirjataan ylijäämään/alijäämään. EHDOTUS PÄÄTÖS 1) Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä kirjataan oman pääoman ylijäämään/alijäämään. 2) Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä tilinpäätöksen toimintakertomuksineen ja allekirjoittaa sen. 3) Kirkkoneuvosto antaa tilinpäätöksen toimintakertomuksineen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. 4) Kirkkoneuvosto antaa tilinpäätöksen toimintakertomuksineen ja tilintarkastuskertomuksen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. TILINTARKASTAJALLE VALTUUSTOLLE Tilintarkastuskertomus:

5

6 Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti, että 1) tilikauden alijäämä kirjataan oman pääoman ylijäämään/alijäämään 2) tilinpäätös ja toimintakertomus hyväksytään. 5 KN010616/4 VUODEN 2017 KIRKOLLISVEROPROSENTTI..."Kirkkovaltuusto vahvistaa vuosittain veroäyrin hinnan. Veroäyrin hinnan määräämisen perusteeksi otetaan varainhoitovuoden kirkollisverona koottavaksi arvioitu määrä jaettuna varainhoitovuoden tuloista määrättäväksi arvioitujen veroäyrien luvulla."... KL 15: 2..."Veroäyrin hinta seuraavaa varainhoitovuotta varten on vahvistettava niin ajoissa, että se voidaan säädetyssä ajassa ilmoittaa asianomaiselle viranomaiselle."...kj 15:4 Veroprosentti on 1,75 %. Seurakunnan talousarvio on nykyisellä 1,75:n veroprosentilla tasapainossa. EHDOTUS PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että Inarin seurakunnan veroprosentiksi vuodeksi 2017 määrätään 1,75 % Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. KIRKKOVALTUUSTOLLE Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. 6 KN010616/6 UURNAHAUTAPAIKAT IVALON HAUTAUSMAALLE JA UURNAHAUTAPAIKAN MAKSU KV290113/8 KN220113/8 HAUTAUKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Kirkkolaki 17 luku Hautaustoimi 9 Hautaustoimen maksut Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 :ssä säädetään. Kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista. Kirkkohallitus on antanut soveltamisohjeita Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 22/2012. Ohjeissa edellytetään, että seurakunta määrittelee sekä hautauspalvelujen kustannukset että hautapaikkaan kohdistuvat kustannukset. Hautauspalvelujen kustannukset muodostuvat kaikesta muusta paitsi hautaukseen liittyvästä sakraalitoiminnasta (papin, kanttorin ja suntion sakraalit palvelut). Hautapaikan hinta muodostuu itse haudan hinnasta ja hautausmaan ylläpitokustannuksista. Yhdessä hautapaikassa voi olla yksi hautasija tai kaksi hautasijaa, eli syvähauta. Hautauspalvelut kohdistuvat hautasijaan ja ovat Inarin kuntalaiselle samanhintaiset, mutta seurakuntaan kuulumattoman, joka siunataan seurakunnan tiloissa, hautaamisen hintaan voidaan lisätä tilavuokra. Rintamatunnuksen omaavat ja heidän puolisonsa vapautetaan edellä olevista maksuista.

7 Hautapaikan kustannuksiksi muodostuu itse hauta-alueen hinta 27 euroa ja 25 % hautausmaan ylläpitokustannuksista hallintoineen ovat hautaa kohden 128 euroa, jolloin hautapaikan hinnaksi muodostuu 155 euroa. Hautapaikan hinnasta ja siihen liittyvästä päättää kirkkovaltuusto. Hautauspalvelujen hinta muodostuu haudankaivusta sekä hautaukseen liittyvistä palveluista (sopimiset hautapaikasta ym.). Hautasijaa kohden lasketaan todellisista kustannuksista 25 %, joka tekee 150 euroa. Tästä hautauspalvelumaksusta päättää kirkkoneuvosto. EHDOTUS Kirkkoneuvosto päättää, 1. että Inarin seurakunta perii hautauspalveluista arkkuhautasijaa kohden 150 euron suuruisen maksun. Uurnahaudan hautasijaa kohden hautausmaksu on 50 euroa. Jos haudattava ei ole Inarin kuntalainen, maksu peritään 25 %:lla korotettuna. Jos haudattava ei ole kirkon jäsen ja siunataan seurakunnan kirkossa, hautauspalvelumaksuun lisätään 150 euron tilavuokra. Rintamatunnuksen omaava ja hänen puolisonsa vapautetaan hautauspalvelumaksusta. Maksua aletaan periä ja sen jälkeen toimitetuista hautauksista. 2. esittää Inarin seurakunnan kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto määrää arkkuhaudan hautapaikan hinnaksi Inarin seurakunnan hautausmailla 155 euroa. Jos haudattava ei ole Inarin kuntalainen, maksu peritään 25 %:lla korotettuna. Hautapaikan hintaa ei peritä rintamatunnuksen omaavalta eikä hänen puolisoltaan. Varatun hautapaikan hinta on 155 euroa. Hautapaikka voidaan lain mukaan varata kuoleman tapauksen sattuessa. Hautapaikka luovutetaan 25 vuodeksi, luovutusaikaa jatketaan ilman lunastusmaksua, jos haudalla on muistomerkki tai hauta on muutoin hoidettu. Uusi hautapaikan hinta otetaan käyttöön ja sen jälkeen toimitetuista hautauksista. VASTAEHDOTUS Ulla Kemppainen esitti, että hautapaikka- ja hautausmaksut puolitetaan esitetyistä tässä vaiheessa ja myöhemmin korotetaan. Esitystä ei kannatettu. PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. kohdan 1 osalta toimeenpantavaksi ja kohta 2 kirkkovaltuustolle päätettäväksi VASTAEHDOTUS Ulla Kemppainen esitti, että hautapaikkamaksu peritään 50 euron suuruisena vielä tässä vaiheessa. Esitystä ei kannatettu. Kirkkovaltuuston päätti määrätä hautapaikkamaksut ehdotuksen (kohta 2) mukaisesti. Uurnahautaus lisääntyy kirkossamme ja myös Inarin seurakunnassa. Ivalon hautausmaalle taakoitetaan uurnahautapaikkoja, jotka on tarkoitettu pelkästään uurnien maahan kätkemistä varten. Sijainti on hautausmaan uudella osalla rivillä 5. Uurnahautapaikan koko on yksi neliömetri. Uurnahautapaikkaan on mahdollista haudata neljä uurnaa. Uurnahautapaikan hautakiven leveys on enintään yksi metri. Uurnahautapaikasta peritään hautapaikkamaksu silloin, kun sen ensimmäinen paikka käytetään. Seuraavista samaan hautapaikkaan haudattavista uurnista ei peritä hautapaikkamaksua. Hautauspalvelumaksu peritään jokaisesta hautauksesta. Uurnahautapaikkoja ei saa varata. Hautapaikkamaksuista päättää kirkkovaltuusto. EHDOTUS 1. Kirkkoneuvosto päättää varata Ivalon hautausmaalta rivin uurnahautapaikkoja varten. Uurnahautapaikkaan on mahdollista

8 PÄÄTÖS haudata neljä uurnaa. Hautapaikkamaksu peritään, kun ensimmäinen uurna haudataan. Paikkoja ei voi varata. 2. Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että hautapaikkamaksu uurnahaudasta on 50 euroa. Jos haudattava ei ole Inarin kuntalainen, maksu peritään 25 %:lla korotettuna. Hautapaikan hintaa ei peritä rintamatunnuksen omaavalta eikä hänen puolisoltaan. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Kohta 2. VALTUUSTOLLE Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen kohdan 2 mukaisesti. 7 KN010616/7 KIRKKOVALTUUSTOALOITTEET 1. Paulus Keskitalon aloite Kirkkovaltuusto aloite. Esitän aloitteen, että inarin seurakunta myydessään omaisuutta eli tontteja inarinjärven rannalta. Näiden tonttien myyntitulot käytetään pajakosken kiinteistön korjaamiseen. Inarin seurakunta ei ole päättänyt siitä, mitä Pajakosken kiinteistölle tulevaisuudessa tehdään. Siksi mahdollisten tonttien myyntitulojen sitomista Pajakosken kiinteistön korjaamiseen ei ole syytä tehdä. Kirkkovaltuustoaloite ei johda toimenpiteisiin. 2. Paulus Keskitalon aloite Kirkkovaltuusto aloite! Esitän, että inarinseurakunta myydessään tontteja inarinjärven rannasta käyttää kiinteistöalan ammattilaisia tonttien myyjinä. Perustelut! Tällä hetkellä kiinteistöalan asiakkaista n. 98% ottaa välittäjiin yhteyttä netin kautta. Lehti ilmoittelu on ajan haaskausta. Toimeksiannot eli suurin osa ostajista asioi kiinteistövälittäjien kautta. Isoimmissa kaupoissa on aina välittäjä mukana. Välittäjien kanssa neuvotellaan alin hinta, käyvä hinta, jotta saadaan paljon tarjouksia. Ei laiteta kerralla kaikkia myyntiin. Tarjoukset julkisia, netissä nähtävissä muutaman vuorokauden, jotta on korotus mahdollisuus. Välittäjän saama provikka helppo neuvotella, kun on kyse useammasta kaupasta. Tonttien myyntiin osallistuu kiinteistöfirmasta useita myyjiä, jotka sijoittuvat välille Ivalosta Hankoon.

9 Paulus Keskitalo Inarin seurakunnan kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt Inarin kirkonkylän saneeratun rakennuskaavan uusien tonttien myynnistä ja myynnin tavasta. Kirkkovaltuustoaloite ei johda toimenpiteisiin. EHDOTUS PÄÄTÖS Merkitään aloitteet tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. VALTUUSTOLLE tiedoksi Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi. 8 KN /11 SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN Suntion tehtäviä on hoidettu Inarissa ja Ivalossa erilaisin järjestelyin: Inarissa on seurakuntamestarin virka ja Ivalossa työsopimussuhteinen suntio. Molemmista tehtävistä on työntekijä lähtenyt tai lähtemässä. On tarkoituksenmukaista yhtenäistää käytäntöä ja muuttaa Inarin virka työsopimussuhteeksi. Viran lakkauttaminen kuuluu kirkkovaltuuston tehtäviin. Työsopimussuhteen voi kirkkoneuvosto perustaa. EHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntamestarin virka lakkautetaan. PÄÄTÖS Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. VALTUUSTOLLE Kirkkovaltuusto päätti yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. 9 MUUT KJ 8:4 :N MUKAISET ASIAT "Jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi." KJ 8:4

10 10 VALITUSOSOITUS 11 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Allekirjoitukset: Ivalossa 1. kesäkuuta 2016 Anneli Kuhmonen Mauno Hepola kirkkovaltuuston puheenjohtaja sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua ja päätöksiä. Ivalossa 1. kesäkuuta Pekka Pekkala Marjut Lyöri pöytäkirjantarkistaja pöytäkirjantarkistaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa ja sitä koskeva ilmoitus on ollut viraston ilmoitustaululla Mauno Hepola, ilmoitustaulunhoitaja

11 VALITUSOSOITUS Inarin seurakunnan kirkkovaltuusto Pykälä 10 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 7 Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom :n mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 2. Muun lainsäädännön mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 3. Hankintaa koskevista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a 2 momentin nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon1. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Oulun hallinto-oikeus, PL 189 (Isokatu 4), OULU fax , puh ,sähköposti Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: 4-6, 8 Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Oulun hiippakunnan tuomiokapituli, PL 85 (Ojakatu 1), OULU, fax (08) Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää 30 päivää PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

12 Muutoksenhakuajan laskeminen Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Päätöksen voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

13 ESITYSLISTA Kirkkovaltuusto NIMENHUUTOLISTA pvm Kirkkovaltuuston jäsen läsnä/ei/ varajäsen lista Äänestykset (jaa, ei) Laila Aikio poissa Keskusta Inari Eeva Harmanen läsnä Yhdistynyt srk Ritva Hirvelä läsnä Keskusta Inari Jouni Ilmari Jomppanen läsnä Keskusta Inari Paulus Keskitalo läsnä Yhdistynyt srk Aleksi Kinnunen läsnä Rauhanyhdistys Anneli Kuhmonen läsnä Keskusta Inari Ilmari Laiti läsnä Keskusta Inari Marketta Lehtola läsnä Yhdistynyt srk Mirjami Luukkanen läsnä Yhdistynyt srk Anne Näkkäläjärvi poissa Keskusta Inari Aino Palokangas Kai Jentala Yhdistynyt srk Pekka Pekkala läsnä Yhdistynyt srk Maria Peltonen Marjut Lyöri SDP-lista Kari Tammela läsnä SDP-lista Kaisa Tanhua poissa SDP-lista Kerttu Valle-Leukkunen läsnä Keskusta Inari Aarre Vilponen läsnä Keskusta Inari Satu Yliluoma läsnä Yhdistynyt srk VARAJÄSENET Rauhanyhdistys Vappu Tanhua Hannele Kukkala Yhdistynyt srk Kai Jentala Markku Harri Henna Henttunen Ritva-Maija Ruohonen Janne Pitkänen SDP-lista Ritva Savela Nina Palokangas Marjut Lyöri Pertti Kangasniemi Keskusta Inari ei varajäseniä