Aivovammaliitto VUOSIKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aivovammaliitto VUOSIKERTOMUS 2011. www.aivovammaliitto.fi"

Transkriptio

1 Aivovammaliitto VUOSIKERTOMUS

2 Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista, moniammatillista ja laadukasta verkostoitumista ja yhteistyötä eri sidosryhmien ja tahojen kanssa työntekijöiden kunnossa olevaa työasennetta sekä perus- ja työtehtävien selkeyttä potilasjärjestöroolia, jossa Aivovammaliitto on tunnettu, tunnustettu ja luotettava yhteistyökumppani. Aivovammaliiton toimivuus tarkoittaa, että liitto valvoo aivovammautuneitten kohtelun tasavertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista sekä heidän tarvitsemiensa palvelujen saamista vastaa keskustelun ylläpitämisestä sekä yleisen aivovammatietouden leviämisestä niin suurelle yleisölle kuin ammattilaisillekin tukee ja kannustaa jäsenyhdistyksiään aktiivisuuteen, omatoimisuuteen ja omalla alueellaan vastuun kantamiseen toiminnasta ja tiedottamisesta. Toiminta-ajatus 2 Liiton tarkoituksena on edistää aivovammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina muun väestön kanssa sekä hankkia tukea näille tavoitteille. Liitto edistää aivovammoja koskevaa tietämystä sekä edistää ja tukee alan tutkimustoimintaa. (AVL:n säännöt) 2 aivovammaliitto.fi

3 1. Yleistä Aivovammaliiton 19. toimintavuosi osoitti vaikuttamistyön tuottaneen tulosta. Tiedottaminen, ammattilaisten koulutukset ja laajaalainen yhteistyöhakuisuus ovat nostaneet aivovamma-asiat esiin ja tietoisuuteen. Edelleen oli havaittavissa, että jotkut mediat eivät kääntyneet Aivovammaliiton puoleen asiantuntijana, mutta yhä enemmän niin myös tapahtui. Samoin liittoa kohtaan osoitettiin luottamusta etsittäessä koulutuksellista tukea aivovammaosaamisen kehittämiseen erilaisissa työyhteisöissä. Kokemuskouluttajien ja vertaistukijoiden toimintoja kehitettiin ja selkiytettiin. Esiintymiskeikkoja kokemuskouluttajille alkoi löytyä markkinoinnin ja tiedottamisen systematisoitumisen avulla. Vertaistukitoiminnassa painotusta siirrettiin vertaistukiryhmien käynnistämiseen. Yhdistystoiminnankin osalta päästiin koulutustoiminnassa käyntiin, kun yhdistystiedottamisen sekä yhdistysten toiminnan ja talouden suunnittelun moduulikoulutukset aloitettiin syksyllä. Järjestölähtöisessä palvelutoiminnassa näkyi niin ikään suunnitelmallisen työskentelyn tulokset. Sopeutumisvalmennuskurssitoiminnassa edettiin Toimintajärjestelmän käsikirjan tuella ja ammattitaitoisen koordinoinnin varassa vastattiin spontaanistikin eteen tuleviin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Aivovaurio-nettineuvola projekti käynnistyi keväällä ja pääsi hyvään alkuun vuoden loppuun mennessä. Taloudessa tehtiin vuodelle 2011 alijäämäinen talousarvio. Vuoden tulos oli alijäämäinen, mutta suunniteltua vähemmän. Kokonaisuutena vuoden toiminnallisiin ja taloudellisiin tuloksiin voidaan olla tyytyväisiä. aivovammaliitto.fi 3

4 T AIV OVA M M ALIITTO RY F R H J Ä R N S K A D E F Ö B U R E D N Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 Sivu 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta Yhdistystoiminta 2.2. Vertaistukitoiminta 2.3. Kokemuskoulutustoiminta 3. Vaikuttamistyö Neuvontatyö 3.2. Oikeuksienvalvontaryhmä 3.3. Muu vaikuttamisyhteistyö 4. Tiedotus Aivoitus-lehti 4.2. Nettisivut ja sosiaalinen media 4.3. Yhdistysviestintä 4.4. Lehdistötiedottaminen ja medianäkyvyys 4.5. Muu viestintä 5. Järjestölähtöinen palvelutoiminta Sopeutumisvalmennustoiminta 5.2. Lomatoiminta ja perhelomituspalvelu 6. Kehittämistyö Aivovaurio-nettineuvola -projekti Muut haetut rahoitukset 7. Hallinto Liittokokoukset ja hallitus 7.2. Strategiatyöskentely 7.3. Henkilöstö 7.4. Tilat 7.5. Talous 4 aivovammaliitto.fi

5 2. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminta Jäseniä aivovammayhdistyksissä vuonna 2011 (yhdistysten oman ilmoituksen mukaan) AIVOVAMMA- YHDISTYSTEN hallitukset Kokoukset Hallituksen jäsenet Aivovammayhdistys 789 Etelä-Pohjanmaan yhdistys 123 Keski-Suomen yhdistys 60 Kymenlaakson yhdistys 77 Oulun seudun yhdistys 204 Päijät-Hämeen yhdistys 102 Satakunnan yhdistys 97 Varsinais-Suomen yhdistys 294 Yhteensä Aivovammayhdistys 8 5 Etelä-Pohjanmaa 10 5 Keski-Suomi 4 6 Kymenlaakso 2 6 Oulun seutu 10 5 Päijät-Häme 8 4 Satakunta 10 5 Varsinais-Suomi 12 7 YHTEENSÄ 64 Yhteisen, valtakunnallisen jäsen- ja kurssirekisterin valmistelutyötä tehtiin pitkin vuotta Rekisterin käyttöönotto tapahtuu vuoden 2012 alusta. 2.1 Yhdistystoiminta Yhdistystoiminnasta vastasivat keskinäisen työnjaon perusteella järjestösuunnittelijat Kaija Koivisto ja Johanna Yliviitala. Syksyllä Yliviitalan työtä jatkamaan palkattiin Annukka Helander. Samassa järjestösuunnittelijoiden työnkuvia tarkennettiin siten, että toisen vastuulla on yhdistystoiminta ja toisen vastuulla muu vapaaehtoistoiminta. ajankohtaisiin asioihin liittyvistä asioista paikallisesti ja alueellisesti. Tärkeää yhdistys- ja toimintaryhmäkäynneissä oli kannustuksen ja innostuksen nostattaminen hallituksen jäsenten ja muiden aktiivitoimijoiden keskuudessa ja heidän jaksamisensa tukeminen. Aivovammayhdistykset toimivat hyvin erilaisin resurssein. Yhdistysten hallitusten järjestäytyminen ja hallitustyöskentely eivät välttämättä suju yhdistystoiminnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Merkittävin tulo yhdistyksille muodostui jä- Yhdistysten koulutus, tuki ja neuvonta Aivovammayhdistysten ja niiden alaisten toimintaryhmien toimintaa tuettiin valtakunnallisilla ja alueellisilla tapahtumilla ja koulutuksilla. Tavoitteena oli monipuolisemman yhteistyön luominen yhdistysten ja toimintaryhmien välille sekä kehittää yhteistyötä liiton kanssa. Lisäksi tavoitteena oli yhdistysten sisällöllisen toiminnan kehittymisen tukeminen ylläpitämällä vuoropuhelua aivovammautuneiden n hyvinvointiin, edunvalvontaan ja muihin Yhdistysväkeä Siikaniemessä Hollolassa aivovammaliitto.fi 5

6 senmaksuista. Muu varainhankinta oli satunnaista tai sitä ei ollut ollenkaan. Etelä-Savon aivovammayhdistyksen toiminta purkautui. Yhdistystoiminnassa käynnistettiin yhdistysten toiminnan ja talouden sekä tiedottamisen koulutukset. Näistä koulutuksista vastasivat toiminnanjohtaja ja tiedottaja. Lisäksi yhdistystoiminnasta vastaava järjestösuunnittelija selvitteli yhdistyksille erilaisia rahoitusmahdollisuuksia, kuten kuntien avustuksia. Teemavuosi Nuoret aikuiset Timo Kurvinen, Etelä-Savon avy. tapahtumalle. Näiden avulla on tarkoitus saada uusia nuoria mukaan yhdistysten toimintaan. Tampereen ammattikorkeakoulun Neloskierre-hankkeen kanssa tehtiin yhteistyötä teemalla Nuorten traumaattisesti aivovammautuneiden henkilöiden palveluiden kehittäminen. Projekti oli osa ammattikorkeakoulujen Hyvinvoinnin Neloskierre- hanketta, missä kehitetään tulevaisuuden palveluita yhteistoiminnassa palveluiden käyttäjien, tuottajien ja koulutuksen kesken sekä luodaan uudenlaisia oppimis- ja toimintaympäristöjä. Perhetyö Varsinais-Suomen aivovammayhdistys järjesti maaliskuussa perheleirin, joka on ollut osa sen toimintaa jo useana vuonna. Yhteistyötä jatkettiin Aivot Narikasta -hankkeen sekä muiden lasten ja perheitten kanssa toimivien järjestöjen kanssa. MLL:n Lasten ja nuorten kuntoutussäätiön ja Varsinais-Suomen aivovammayhdistyksen kanssa järjestettiin marraskuussa Turussa yleisöluentotilaisuus teemana Lasten ja nuorten traumaattiset aivovammat. Ruotsinkielisen jäsenistön palveluiden kehittäminen Jouni Vinska ja Jonna Ruohoniemi. Nuoret aikuiset -teemavuoden kohderyhmänä ovat vuotiaat. Nuoria aikuisjäseniä aktivoitiin mukaan nuorten toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kuusi yhdistystä nimesi nuorisovastaavan, yhteensä nuorisovastaavia oli 8. Nuorisovastaavien kanssa ideoitiin uusia toiminnan muotoja. Esiin nousivat tarve valtakunnalliselle vertaistukiryhmänohjaajan koulutukselle sekä nuorten Ruotsinkielisen jäsenistön palveluiden kehittämiseksi käännettiin ruotsiksi Aivovammaliiton materiaaleja; Fakta om hjärnskador ja Huvudsaker. Vertaistukitoiminnan osalta tavoitteeksi asetettiin perustaa ryhmät (aivovammautuneille ja omaisille) ruotsinkieliselle Pohjanmaalle ja Varsinais-Suomen alueelle. Osallistujien tavoittaminen on osoittautunut kovin haasteelliseksi. Tähän on kiinnitettävä jatkossa huomiota. YHDISTYSTOIMINTA OSALLISTUNEET/hlömäärä TILAISUUDET, kpl liiton työntekijöiden käynnit yhdistysten hallitusten kokouksissa, yhdistys-/jäsenilloissa, toimintaryhmissä ym. yhdistyskoulutuksia 62 5 nuorisovastaavien kokoontumiset aivovammaliitto.fi

7 Vapaaehtoistoiminnan palkinnot Euroopan vapaaehtoisvuoden merkeissä Aivovammaliitto palkitsi yhdistysten ehdotusten mukaisesti vapaaehtoistoiminnan ja nuoria aktiiveja. Kunniakirjan saivat Juha-Matti Hörkkö, Etelä-Pohjanmaa Jouni Vinska, Aivovammayhdistys AVY Liisa Ruhkala, Päijät-Häme Aino Kivelä, Oulun seutu Sirpa Hakuli, Kymenlaakso Marjatta Pihlajamaa, Varsinais-Suomi Jaska Henriksson, Etelä-Pohjanmaa Liisa Ruhkala ja Aino Kivelä. Nuoren toimijan kunniakirjan saivat: Jonna Ruohoniemi, Etelä-Pohjanmaa Juhani Juutinen, Oulun seutu Juhani Juutinen, Jouni Vinska, Juha-Matti Hörkkö ja Jonna Ruohoniemi palkittiin kunniakirjoin aktiivisuudestaan vapaaehtoistoimijoina. Ruotsinkieliselle jäsenistölle suunnatun toiminnan kehittämistä jatkettiin edelliseltä vuodelta siirtyvän Svenska kulturfonden rf:lta saadun apurahan tuella. Lisäksi FDUV:n Juridiska ombud i Svenskfinland:lta saatiin tärkeää tukea juridisten ja edunvalvonnallisten asioiden edistämiseen. Järjestöyhteistyö NV -yhteistyön (Neurologiset vammaisjärjestöt) tarkoituksena on ollut hyödyntää mahdollisuudet Vaikuttamistyötä Huovinrinteen varuskunnassa. karsia järjestöjen keskinäisen työn päällekkäisyyksiä, kohdentaen resursseja tehokkaammin perustyöhön. Yhteistyön muotoja olivat mm: koulutus- ja tiedotustilaisuuksien sekä tapahtumien järjestäminen yhdistysten jäsenistöille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille (esim. järjestöpäivät opetusyksiköissä) sekä kuntayhteistyö ja edunvalvonnallisten asioiden edistäminen. Tärkeänä tavoitteena oli saada NV:n paikallisia yhdistyksiä toimimaan yhteistyössä. Alueellisesti järjestöyhteistyötä tehtiin myös muiden vammais- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa, jossa yhtenä koordinoijana toimi Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto STKL. Vammaisten lasten kanssa työskentelevistä toimijoista keskeisiä olivat Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (VAMLAS), Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvitus sekä TATU ry. Liikenneturvan kanssa tehtävää yhteistyötä alettiin vahvistaa sen uuden toimitusjohtajan Anna- Liisa Tarvaisen astuttua tehtäväänsä. Aivovammaliitto oli mukana myös VAMLASin Työllistymisen polku -hankkeessa, joka päättyi aivovammaliitto.fi 7

8 kohdistuneen ulkoisen voiman aiheuttamia vaurioita. Valopää ei ehtinyt valmistua vuonna Aivovammaliitolla on voimassa oleva sitoumus Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirjan, ERSC eli European Road Safety Charterin kanssa, joka on eurooppalainen foorumi. Aivovammaliitto on sitoutunut toteuttamaan konkreettisia toimia ja jakamaan hyviä käytäntöjä liikenneturvan parantamiseksi. Muu toiminnallinen yhteistyö Aivovammaliitto on edelleen mukana keväällä 2010 käynnistyneessä Aivot Narikasta -hankkeessa. Hanke edistää Pohjois-Savon alueen nuorten ja keskiikäisten aivoterveyttä sekä auttaa jo sairastuneiden ja vammautuneiden perheitä. Hanketta hallinnoi Pohjois-Savon Muisti ry Vertaistukitoiminta Ennalta ehkäisevä työ Ehkäisevän työn osalta yhteistyötä tehdään mm. Liikenneturvan ja sen jäsenjärjestöjen kanssa. EH- KÄSE -työryhmän muodostivat eri aivovammayhdistysten edustajat (6 henkilöä), hallituksen edustaja, kokemuskouluttaja sekä liiton työntekijöistä tiedottaja ja järjestösuunnittelija. Työryhmä kokoontui kolme kertaa. Ehkäisevän työn painopisteenä vuonna 2011 oli tiedotuksellinen vaikuttamistyö osallistumalla alueellisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin, kuten sosiaali- ja terveysalan opetusyksiköiden järjestämiin järjestöpäiviin. EHKÄSE- työryhmän aloitteesta Aivovammaliitto aloitti yhteistyön Tampereen ammattikorkeakoulun insinöörikoulutuksen kanssa. Anna-Liisa Tarvainen, Liikenneturvan toimitusjohtaja. Liikennepäivä Lahdessa Yhteistyön tarkoituksena oli suunnitella ja kehittää ns. Valopää - demo, jonka avulla voi havainnollistaa päähän Vertaistukihenkilöitä pyydettiin aikaisempien vuosien tapaan ahkerasti. Kaikkiin pyyntöihin ei pystytty kuitenkaan vastaamaan, mm. siksi, että toiveet tukihenkilöstä olivat joskus vaativampia kuin mihin Aivovammaliiton vertaistukihenkilöt on varsinaisesti koulutettu. Vertaistukikoulutuksien uudistustyötä jatkettiin. Sirkku lukee runoa. Erityishuomiota kiinnitettiin vertaistukiryhmien ohjaajakoulutukseen sekä peruskoulutettujen tukihenkilöiden lisäkoulutustarpeisiin. Vertaistukikoulutukset tapahtuivat pienryhmissä, jolloin dialogin kautta oppiminen oli mahdollista. Koulutus itsessään myös tarjosi kokemuksen vertaistuesta. Ensimmäinen uuden mallin mukainen vertaistukiryhmänohjaajakurssi järjestettiin Kankaanpäässä. Paikkakunta määräytyi tarpeen ja kiinnostuneiden henkilöiden mukaan. Kurssin päätyttyä Kankaanpäässä käynnistettiin vertaistukiryhmä. Näin kurssilla opittuja taitoja oli mahdollista kokeilla heti käytännössä. Varsinais-Suomen Aivovammayhdistyksessä toimi vuoden aikana kaksi muuta vertais- 8 aivovammaliitto.fi

9 tukiryhmää (Turku ja Uusikaupunki). Aivovammaliitosta tuettiin ryhmien toimintaa. Koulutetuille vertaistukijoille järjestettiin yhteinen virkistystapahtuma syyskuussa. Virkistyksen ohella tapahtumassa oli myös koulutuksellinen osuus vertaistuen periaatteista. Virkistystapahtuman teemana oli rauhoittuminen. Ryhmänohjaajille suunnattu opaskirjanen Vahvistun ryhmässä valmistui. Se on apuna ryhmien ohjaamisessa ja sitä käytetään Vertaistukiryhmänohjaaja-koulutuksessa. Kokemuskouluttajatoiminnan vastuutyöntekijä (järjestösuunnittelija) vaihtui syksyllä. Hän perehtyi kokemuskoulutustoimintaan ja -kenttään osallistumalla Vaasan alueen Kokemuskouluttaja-kurssille. Kokemuskouluttajille järjestettiin kaksi täydennyskoulutusta. Koulutukset toteutti KM, SHO Marjatta Pihlajamaa. Lisäkoulutuksen aiheina oli mm. esiintymistaitojen ja esitysten sisällön hiominen. Vertaistuen ja toimintaryhmien käsitteitä myös terävöitettiin. Vertaistukiryhmät pidetään suljettuina, määräaikaisina ryhminä, toimintaryhmien luonteeseen kuuluu enemmän avoimuus ja osallistujien vaihtuvuus. Yksilöihin kohdentuvia vertaistukisuhteita toteutui vuoden aikana yhteensä 20. Osa suhteista oli pitkään jatkuneita, osa taas räätälöityjä, lyhytmuotoista vertaistukea. Vertaistukijoina toimivat sekä omaiset että aivovamman saaneet henkilöt. Vertaistukitoiminnasta vastaava työntekijä vaihtui syksyllä. Uusi työntekijä osallistui vertaistukitoimintaan liittyvään koulutukseen Helsingin kaupungin järjestämällä kurssilla. Aivovammaliitto oli edelleen aktiivisesti mukana järjestöjen välisessä vertaistukitoiminnan teemojen ympärille keskittyneessä JYVÄ-toiminnassa Kokemuskoulutustoiminta Vuoden aikana Kokemuskoulutustoiminta vakiintui kiinteäksi osaksi Aivovammaliiton vapaaehtoistoimintaa. Lähes jokainen kokemuskouluttaja teki keikkoja eli sai tilaisuuden pitää kokemuskouluttajan puheenvuoronsa. Kokemuskouluttajia oli vuoden lopussa 21. Risto Savolainen, vertaistukihenkilö. Täydennyskoulutuksen yhteydessä saamansa palautteen pohjalta järjestösuunnittelija aloitti säännöllisen tiedottamisen kokemuskouluttajille. KOkoposti ilmestyy noin seitsemän viikon välein. Tiedote välitetään pääasiallisesti sähköpostitse. Aivovammaliitto on tiiviisti mukana myös valtakunnallisessa, Reumaliiton hallinnoimassa Kokemuskoulutustoiminnassa (KOko). Järjestösuunnittelijat olivat jäseninä hankkeen alueellisissa ohjausryhmissä (Pirkanmaa, Pori, Vaasa) ja toiminnanjohtaja oli hankkeen johtoryhmässä ja jatkaa siinä edelleen, kun toiminta on saanut RAY:ltä määräaikaisen kohdeavustuksen. Myös kaksi kokemuskouluttajaa oli mukana alueellisissa ohjausryhmissä (Oulu, Kuopio). VERTAISTUKITOIMINTA OSALLISTUNEET/hlömäärä TILAISUUDET, kpl koulutukset, tukiohjaus, muu tapaaminen 2 25 vertaistukiryhmät 3 28 KOKEMUSKOULUTTAJATOIMINTA OSALLISTUNEET/hlömäärä TILAISUUDET, kpl koulutus, tukiohjaus, muu tapaaminen 21 2 oppilaitoskäynnit ja muut esiintymiset, toteuttajat kuulijat/yleisö 2003 aivovammaliitto.fi 9

10 3. Vaikuttamistyö 3.1. Neuvontatyö Aivovammaliiton ohjaus- ja neuvontatyö toteutuu käytännössä suurelta osin puhelin- ja sähköpostineuvontana. Kysymyksiä esittivät säännöllisesti niin yksittäiset henkilöt kuin eri ammattialojen edustajat ja myös päättäjät. Osa kysymyksistä on koskenut palvelujärjestelmää ja osa esim. kuntoutukseen pääsemisen mahdollisuuksia. Myös edun-/ oikeuksienvalvontaan liittyviin kysymyksiin on vastattu. Kysymyksiin on pyritty vastaamaan mahdollisimman pian ja joidenkin kysymysten kohdalla on käytetty liiton ulkopuolisten asiantuntijoiden apua mahdollisimman oikean tiedon antamiseksi. Juridiset kysymykset on ohjattu Kynnys ry:n, Hengityshalvauspotilaiden ja Lihastautiliiton kanssa yhteistyössä järjestettävään lakineuvontaan, jota toteuttavat Kynnys ry:n lakimiehet. Aivovammaliiton palvelusuunnittelija on perehtynyt ja kouluttautunut palvelujärjestelmien ja lakien osalta, jotta valmiudet vastata kysymyksiin olisivat riittävän hyvät Oikeuksienvalvontaryhmä Aivovammaliiton edunvalvonnallista toimintaa varten perustetun ryhmän nimi muutettiin oikeuksienvalvontaryhmäksi. Oikeuksienvalvontatyötä ohjaa vuonna Make Onnela miettii hyväksytty Aivovammaliiton edunvalvonnan peruskirja. Ryhmä kokoontui vain kerran vuoden aikana. Oikeuksienvalvontaryhmän muodostavat vammautuneitten, omaisten ja ammattilaisten edustajat. Vuonna 2011 mukana olivat puheenjohtaja Marjatta Pihlajamaa, kuntoutusohjaaja Anne Pyyhtiä (Laakson sairaala), sosiaalityöntekijä Paula Salminen (Käpylän kuntoutuskeskus), jäsenet Hannu Lempinen ja Seppo Ollila sekä liiton työntekijät palvelusuunnittelija Anu Korhonen, järjestösuunnittelija Kaija Koivisto ja toiminnanjohtaja Sirkku Lindstam. Sari Suomalaisella on asiaa syyskokouksessa aivovammaliitto.fi

11 3.3. Muu vaikuttamisyhteistyö Neuvonta-, vaikuttamis- ja edunvalvonnallisen työn ja toiminnan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi keskeinen yhteistyöfoorumi oli valtakunnallinen Vammaisfoorumi (VF). Sen kautta Aivovammaliitto oli mukana useissa sosiaali- ja terveysalanq kannanotoissa ja lausunnoissa. Palvelusuunnittelija Anu Korhonen toimi Aivovammaliiton edustajana ryhmässä. Lääkäriseura Duodecim, Aivoliitto ja Aivovammaliitto järjestivät Äkillisten aivovaurioiden jälkeisen kuntoutuksen Konsensuskokouksen (2008) seurantakokouksen. Tähän seurantatilaisuuteen koottiin erityisesti yliopistosairaanhoitopiirien johtoa keskustelemaan aivoverenkiertohäiriöiden ja aivovammojen kuntoutuksen järjestelyistä. Kahtena aikai sempana vuonna Aivovammaliitto on järjestänyt omat jälkipuintikokoukset, joihin on kutsuttu lähempänä aivovammautuneitten operatiivista kuntoutustyötä yliopistosairaaloissa työs kenteleviä ammattilaisia. Erkki Kujansuu, TAYS ja Risto Roine, TYKS. Oulun (OYS) ja Tampereen (TAYS) yliopistolliset sairaalat järjestivät aivovammautuneille ja heidän läheisilleen Ensitietopäiviä. Järjestösuunnittelijat olivat kertomassa Aivovammaliiton toiminnasta sekä liiton tarjoamista palveluista. Näitä päiviä oli OYS:ssa yksi ja TAYS:ssa kaksi. Aivovammaliitolta pyydettiin useisiin työyhteisöihin koulutusta ai vo - vammoista sekä ai vovam mautuneitten henkilöiden kanssa työs kentelystä. Koulut ta jana toimi pääasiassa toiminnanjohtaja Sirkku Lindstam, myös yhteisökehittäjä Liisa Pitzén osallistui kahden yhteisön koulutuksiin. Juhani Wikström Duodecimin järjestämässä Konsensus- seurantapäivässä Kaarlo Heinonen säteilevänä yhdistysväen tapaamisessa LAITOSVIERAILUT OSALLISTUNEET OPISKELIJAT/hlömäärä TILAISUUDET, kpl AMK, järjestöpäivät muut ammattilaiskoulutukset SHP, ensitietopäivät 47 3 aivovammaliitto.fi 11

12 4. Tiedotus Aivovammaliiton tiedotuksen tavoitteena on varmistaa riittävän ja oikeanlaisen aivovammatiedon leviäminen ja perillemeno yhteiskunnassa. Liitto tuottaa ja tukee kohderyhmien tarvitseman avun saamista sekä apua ja palveluja tuottavien ammattilaisten myönteistä panostusta aivovammautuneiden ja heidän omaistensa hyvinvointiin. Parhaimmillaan liiton tiedotus tukee sekä strategista johtamista, käytännön perustyötä että aivovammatyön kehittämistä. Tärkeää on myös eri toimijoiden keskinäinen verkottaminen osaamisen ja palvelujen saannin varmistamiseksi. Aivovammaliiton tiedotuksen parissa työskentelevät tiedottaja Pia Warvas ja toiminnanjohtaja Sirkku Lindstam. Liiton muut työntekijät vastaavat omien työalueidensa tiedotustarpeen täyttämisestä. Markku Jantunen virittäytyy tunnelmaan kevätkokouksessa Aivoitus-lehti Aivoitus-lehti Aivoitus-lehti ilmestyi neljänä numerona. Teemoina olivat: Nuoret aikuiset Palvelut Aivovammat ja kulttuuri sekä Vammautuneen arki ja juhla. Lehti toimitetaan jäsenille, tilaajille ja kaikille ilmoittajille, jolloin aivovamma-asiat saavat näkyvyyttä laajalti myös suuren yleisön keskuudessa. Lehteä on jaossa myös erilaisissa messu- ja yleisötilaisuuksissa. Aivoituksen ulkoasua uudistettiin vuoden 2011 alussa. Eri numeroiden kansille määriteltiin oma tunnistettava värimaailmansa. Myös uudet fontti- ja taitto-ohjeet määriteltiin ja perustettiin uusia palstoja. Esimerkkinä uudesta palstasta on nuorille suunnattu Lähtee raiteilta-palsta, Nuorten aikuisten teemavuosia vahvistamaan. Lehtityöryhmä ja lukijaraati Vuonna 2010 lehteä kehittämään perustettiin lehtityöryhmä, johon kuluu päätoimittajan ja toimitussihteerin lisäksi kolme yhdistysjäsentä. Työryhmän tarkoituksena 12 aivovammaliitto.fi

13 Heikki ja Irma Harri sekä Marjatta Pihlajamaa strategisten asioiden äärellä Saarenmaalla. Aivovammaliiton sivuja klikkailtiin reilun kuukausiklikkailun tahdilla. Yksittäisiä vierailijoita on noin Kävijämäärä on kasvanut, sillä edellisvuonna luvut olivat ja Facebook Aivovammaliiton Facebooksivusto perustettiin helmikuussa osoitteeseen com/aivovammaliitto on tuoda kentän terveiset lehdentekijöille. Vuonna 2011 ryhmä kokoontui kahdesti. Lehtityöryhmä nimesi lukijaraadin, johon kuuluu vammautuneita, omaisia ja alan ammattilaisia. Raadille lähetettiin jokaisen lehden ilmestyttyä kysymyksiä artikkeleista, palstoista ja ulkoasusta. Lukijaraadin mielestä mielenkiintoisimpia juttuja olivat haastattelut. Vakiopalstoista laajimmin kiitosta saivat Puheenjohtajan palsta, Lähtee raiteilta ja Lukutoukka. Vastaajat kokivat, että lehtien teemat tulivat sopivasti ja mielenkiintoisesti esille ja näkökannat ja painotus olivat oikeita. Lehden ulkoasua kuvailtiin onnistuneeksi ja raikkaaksi. Vuoden lopussa sivustolla oli 168 tyk kääjää. Facebook-sivustolla jul kaistaan säännöllisesti lyhyitä uutisia, linkkejä ja kevennykseksi hauskoja kuvia. Yksittäistä uutista luettiin keskimäärin 300 kertaa. Aivovammaliiton Facebook -sivut avattiin yhteensä kertaa. Facebookin kautta tuli käyntejä myös Aivovammaliiton kotisivuille. Lehden koettiin kokonaisuudessaan parantuneen, se tarjosi kertomuksia ihmisen selviytymisestä yhtälailla kuin tietoakin Nettisivut ja sosiaalinen media Aivovammaliiton nettisivuja fi on uudistettu vuoden aikana saadun palautteen perusteella. Sivustolla avattiin muun muassa Projektit- sekä ruotsinkielinen Svenska sidor -osiot. Löydettävyydeltään Aivovammaliiton sivut ovat hyvät. Googlesta hakusana aivovamma antaa toiseksi osumaksi Aivovammaliiton sivut. Ensimmäisenä esiintyy linkki Wikipediaan, joka mainitsee lähteekseen Aivovammaliiton. Jaana Autere, KYS, Konsensus-seurantapäivässä aivovammaliitto.fi 13

14 vammaliiton jokaista Hyvää uutista kommentoi keskimäärin 50 muuta käyttäjää. Sharewoodin viestintä kohdistuu lähinnä suurelle yleisölle. Keskusteluita Aivovammaliitosta ja aivovammoista avattiin säännöllisesti. Vuoden lopussa Aivovammaliitolla oli 100 tukijaa ja rahaa oli kerätty lähes 200 euroa. Sharewood löytyy osoitteesta Yhdistysviestintä Yhdistysten avainhenkilöille suunnattu yhdistystiedote postitettiin neljästi. Kirjeessä käsitellään ajankohtaisia asioita. Sen avulla voidaan myös opastaa jäsenyhdistysten väkeä. Yhdistysten jäsenille suunnattu tiedotuskoulutus aloitettiin syksyllä. Ensimmäiseen moduuliin, jossa käsiteltiin lehdistötiedotetta ja jäsenkirjettä, osallistui yhteensä 24 henkilöä. Edustettuina oli seitsemän yhdistystä ja neljä toimintaryhmää. Kouluttajana toimi liiton tiedottaja. Facebook -ryhmä on avoin, sitä voivat käydä lukemassa kaikki kiinnostuneet, vaikkeivät he ryhmän jäseniä olisikaan. Valtaosa ryhmän jäsenistä on vammautuneita, omaisia ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita ja ammattilaisia. Sharewood Eija Kiiskinen ja Jaana Hattunen, Keski-Suomen avy. Aivovammaliitto liittyi kesäkuussa 2011 Sharewood -hyväntekeväisyysmediaan, jonka avulla voi lahjoittaa rahaa valitsemalleen kohteelle maksamatta itse mitään. Aivovammaliitto oli Sharewoodin 30. avustuskohde. Sharewoodiin rekisteröidytään samalla tavalla kuin esimerkiksi Facebookiin, ja rahaa valitsemalleen avustuskohteelle voi kerätä usealla tavalla. Oleellinen osa Sharewoodissa on Hyvien uutisten jakaminen ja keskusteluihin osallistuminen. Aivo Lehdistötiedottaminen ja medianäkyvyys Lehdistötiedotteita lähetettiin eri medioihin, joista tehokkaimmin menivät läpi STT:n uutiskanavan kautta. Tärkeässä asemassa oli antaa eri medioiden toimittajille tietoa ja etsiä haastateltavia. Kun vuonna 2010 pääpaino lehdistön suuntaan oli väärien tietojen ja luulojen oikaisu, oli se vuonna 2011 erilaisiin juttuaiheisiin ja haastateltavatarpeisiin vastaaminen. Aivovammat näkyikin vuoden aikana laajalti lehdistössä. Näyttää siltä, että ahkera ja laaja tiedon levitys lehdistön suuntaan on tuottanut tulosta. Esimerkkejä vuoden aikan esiintyneistä aivovammajutuista: Suomen Kuvalehti kirjoitti numerossaan 49/11 monisivuisen artikkelin Sekaisin kiekosta, jossa pureuduttiin jääkiekossa tapahtuneisiin aivovammautumisiin. Samainen lehti kertoi numerossaan kauppiaasta, joka vammautui ampumavälikohtauksessa. Turun Sanomat uutisoi aivovammautuneen nuoren syrjäytymisuhasta ja kehotti hakemaan vertaistukea. Aamuposti uutisoi , 14 aivovammaliitto.fi

15 että Hyvinkään toimintaryhmä kokoontuu kuukausittain. Metro-lehdessä kerrottiin, että Helsingissä bussikuskin pahoinpidelleet nuoret saivat ankarat tuomiot. Bussikuski sai vaikean aivovamman. Kauneus ja terveys kirjoitti numerossaan 16/2011 selviytymistarinan auto-onnettomuudessa aivovammautuneesta nuoresta naisesta. Aivovammoihin liitettiin myös toisenlaista julkisuutta. Helsingin Sanomat kertoi fysioterapeutista, joka oli onnistunut erehdyttämään lääkärit diagnosoimaan hänelle aivovamman. Huijari oli vähällä saada vakuutusyhtiöiltä lähes kahden miljoonan euron korvaukset. Hänet todettiin käräjäoikeudessa täysin työkykyiseksi, jolla vammaa ei olisi olemassakaan Muu viestintä Neurologiset vammaisjärjestöt NV Neurologisten vammaisjärjestöjen tiedottajat erilaisilla kokoonpanoilla tuottivat yleisen NVtiedotuksen lisäksi käsikirjoituksen Pala palalta dvd:hen, joka esittelee henkilötarinoiden kautta erilaisia neurologisia sairauksia ja vammoja omaavien ihmisten elämää. Aivovammaliiton mannekiinina toimii Risto Savolainen. Messut Aivovammaliitto osallistui Neurologisten vammaisjärjestöjen kanssa yhteisosastolla sairaanhoitajapäiville ja Neurologipäiville. Aivovammaliitto piti Liikenneturvan kanssa osastoa Ensihoitosymposiumissa ja osallistui Lahdessa Lapsiperheiden liikennepäivään elokuussa. Teemaviikot Aivoviikkoa vietettiin viikolla 11. Näkyvin tuotos viikon ponnistuksista oli osallistuminen sairaanhoitajapäiville. Syksyllä vietettävän Aivovammaviikon ajankohta siirrettiin viikolta 42 viikolle 46. Aivovammaviikon päätilaisuus pidettiin Turussa. Dosentti, neurologian erikoislääkäri Olli Tenovuo luennoi lasten aivovammoista ja niiden pitkäaikaisvaikutuksista ja psykologia Mari Saarinen MLL:n lasten ja nuorten kuntoutussäätiöstä kertoi kuntoutuksesta. Tilaisuus keräsi 80 kuulijaa. Eri puolilla maata järjestettiin muitakin tilaisuuksia teemaviikon nimissä. Lauri Gellin, AVY ry. aivovammaliitto.fi 15

16 5. Järjestölähtöinen palvelutoiminta Palvelutoiminnassa tavoitteina oli liiton palvelutoiminnan ja -ohjauksen selkiyttäminen. Tätä työtä on tehty mm. tarkentamalla palvelusuunnittelijan ja kurssityöntekijöiden välistä työnjakoa niin, että kokonaisuus olisi yhä paremmin palvelusuunnittelijan hallinnassa. Toimintajärjestelmän käsikirjan päivittäminen on tukenut tätä työtä. Myös sopeutumisvalmennusryhmän (sope-ryhmä) tehtävät palvelusuunnittelijan työn tukena määriteltiin uudelleen ryhmän aloitettua toimintansa uudessa kokoonpanossa. Loppuvuodesta käyttöön otettu Aivovammaliiton jäsen- ja kurssirekisterijärjestelmä on selkiyttänyt tietojen tallentamista ja arkistointia Sopeutumisvalmennustoiminta Neurologi Aarne Ylinen sopekurssilla. Tavoitteena vuodelle 2011 oli järjestää kuusi RAYrahoitteista ja kaksi Kelan rahoittamaa sopeutumisvalmennuskurssia sekä yksi Kelan rahoittaman kuntoutuskurssi. Näistä Kela-kurssit toteutuivat suunnitellusti, sopeutumisvalmennuskursseista toinen Neuronissa ja toinen Kankaanpäässä sekä kuntoutuskurssi Kankaanpäässä. Lisäksi vuoden 2010 Kankaanpään kuntoutuskurssin jatko-osa toteutui suunnitellusti toukokuussa Raha-automaattiavustuksella toteutetuista kursseista alkuvuoden kursseille oli melko vähän hakijoita: yksilökursseista nuorten aikuisten vuorovaikutuskurssille osallistui viisi kurssilaista ja peruskurssille seitsemän, vaikka molemmille oli tarjolla kahdeksan paikkaa. Läheisen kanssa toteutetuista kursseista sekä muistikurssi että väsyvyyskurssi toteutuivat myös vajaina. Syksyn kursseille sen sijaan oli kiitettävästi hakijoita ja kevään vajauksesta johtuen oli taloudellisesti mahdollista ottaa väsyvyysparikurssille 10 osallistujaa. Myös parikurssilla oli seitsemän paria kuuden sijaan. Lisäksi maksusitoumusten runsaus mahdollisti ylimääräisen parikurssin järjestämisen lokamarraskuun vaihteessa. Kesäkuulle oli suunnitteilla ruotsinkielinen sopeutumisvalmennuskurssi, jonne ei kuitenkaan löytynyt tarpeeksi hakijoita. Siitä säästyneillä rahoilla toteutettiin aivovammautuneitten läheisille suunnattu sopeutumisvalmennuskurssi, jossa oli yhdeksän osallistujaa. Tämä kurssi toteutettiin kahtena viikonloppuna, josta saatu palaute oli hyvin positiivista. Aivovammaliiton sopeutumisvalmennustoimintaan osallistui yhteensä 106 kurssilaista, joista 71 RAY:n ja vakuutusyhtiöiden rahoittamille kursseille ja 35 Kelan rahoittamille kursseille. Vammautuneita kurssilaisista oli yhteensä 64 ja läheisiä 42. Vuonna 2011 ei järjestetty perhekurssia, joten lapsia ei ollut kursseilla lainkaan. Ohjaajia on kursseilla ollut yhteensä yhdeksän, joista palvelusuunnittelija on ollut yksi. Useimmat ohjaajat ovat olleet vetämässä kahta tai kolmea kurssia. Palvelusuunnittelijan osallistuminen kursseille vetäjänä on palvellut myös työalan suunnittelutyötä. Muilla kursseilla on vierailtu esittelemässä Aivovammaliiton toimintaa. Palaute Sopeutumisvalmennuskursseista saatu palaute oli jälleen pääosin positiivista. Kurssipaikoista tullut 16 aivovammaliitto.fi

17 Kurssitoiminnan prosessien selkiyttäminen toteutettiin ja käytännöt kirjattiin Toimintajärjestelmän käsikirjan päivityksen yhteydessä. Uudistettu käsikirja otettiin käyttöön heti kurssivuoden alkaessa järjestetyn kurssityöntekijöiden koulutuspäivän yhteydessä. Samassa yhteydessä pyrittiin kehittämään kurssityön johtamista ja ohjaamista niin, että syyskuussa 2010 työnsä aloittanut palvelusuunnittelija saisi toimintakentän hyvin haltuunsa. Kurssityöhön liittyvien lomakkeiden uudistustyö on aloitettu yhdessä kurssityöntekijöiden ja sope-ryhmän kanssa. Kurssityöntekijöille suunnatun oman koulutuksen lisäksi osalle tarjottiin kevättalvella mahdollisuutta osallistua Punkaharjun Kruunupuistossa järjestettyyn aivovammaseminaariin. Tätä tilaisuutta käytti hyväkseen kaksi kurssityöntekijää Lomatoiminta ja perhelomituspalvelu SOLUKU -lomat Annamaria Marttila palaute on käsitelty hyvässä yhteistyössä kurssikeskusten kanssa ja tarvittavat muutokset järjestelyissä on tehty. Tässä on suureksi avuksi ollut se, että kurssit oli pääosin keskitetty yhteen paikkaan. Keskittäminen selkeästi on vähentänyt suunnittelun pirstaleisuutta ja prosessien päällekkäisyyttä. Toisaalta kursseja on kovasti toivottu toteutettavan muuallakin kuin Etelä-Suomessa. Saatu palaute on pyritty hyödyntämään tulevien kurssien suunnittelutyössä parhaalla mahdollisella tavalla. Toimintajärjestelmän käsikirja ja kehittäminen Aivovammaliiton tarjosi aivovammautuneille henkilöille ja heidän läheisilleen/perheilleen mahdollisuuksia virkistys- ja aktiivilomatoimintaan. Tuettujen lomien osalta pääpaino oli SOLUKU-lomissa, jotka ovat yhteistyössä Aivoliiton, Autismi- ja Aspergerliiton, Epilepsialiiton sekä Lomaliiton kanssa toteutettavia aktiivisia luontolomia. Niiden lisäksi järjestettiin yksi perheloma Runnin kylpylässä. Mukana oli viisi perhettä. Perheloma järjestettiin erityisesti siksi, että sopeutumisvalmennustoiminnassa ei toteutettu perhekurssia. SOLUKU-lomat toteutuivat suunnitellusti, hakijoita aikuisten kahdelle lomalle oli yhteensä 84 henkilöä, mukaan pääsi 48 henkilöä ja näistä aivovamma oli 11 lomalaisella. Kahdelle perhelomalle hakijoina oli kaikkiaan 25 perhettä, näistä 18 valittiin ja kahdessa perheessä jommallakummalla vanhemmalla oli aivovamma. Perhelomitus Perhelomituspalvelua tarjottiin yhteistyössä Kehitysvammaisten palvelusäätiön kanssa. Perhelomitus on tarkoitettu tilapäishoidon palveluksi niille vanhemmille tai muille huoltajille, joiden erityistä tukea tarvitseva lapsi, nuori tai aikuinen hoidettava asuu kotona. Palvelun tavoitteena on auttaa huoltajia jaksamaan tarjoamalla heille mahdollisuus lomailla kodin ulkopuolella lomitusjakson ajan. Lomitusta on saatavilla kaikkialla suomessa, mutta Aivovammaliiton asiakkaat eivät sitä käyttäneet. aivovammaliitto.fi 17

18 6. Kehittämistyö 6.1. Aivovaurio-nettineuvola -projekti Projekti käynnistyi varsinaisesti toukokuussa Alkuperäistä projektisuunnitelmaa tarkennettiin, jolloin kuntoutuja-/asiakaslähtöinen lähestymistapa painottui enemmän. Hanke jakaantuu kolmeen vaiheeseen ja osaan asiakaskohderyhmien mukaan: aivovamma-, avh- ja aivokasvainkuntoutujat. Kokemusasiantuntijaryhmiä käytetään tiedonhankinnassa yhteistyössä projektiin osallistuvien asiantuntijoiden kanssa. Työmenetelmiksi valittiin vertailukehittäminen ja dialogiset menetelmät, joiden menetelmällisenä tavoitteena on osallistaa kuntoutujia ja heidän omaisiaan jo kehittelyvaiheessa nettiportaalin käyttäjiksi. Kokemusasiantuntijatyöskentelyn jälkeen eri alan ammattilaisista koostuva ammattilaistyöryhmä jatkaa teemojen työstämistä. Edellinen vaihe ohjaa projektin seuraavan vaiheen käynnistämistä. Kokemusasiantuntijuus Ensimmäisen vaiheen Learning Cafe-prosessi pilotoitiin Aivovammaliiton ja Tampereen ammattikorkeakoulun (Tamk) kesken. Tiedonhankinta suunnattiin erityisesti nuorten, traumaattisesti aivovammautuneiden henkilöiden elämäntilanteeseen. Osallistujia oli 7 ja opiskelijat toimivat tiedon kokoa jina. Aivoliiton kanssa käytiin alustavia neuvotteluja projektin toisen vaiheen käynnistämisestä ja Learning Cafe ryhmien kokoamisesta. Ohjausryhmä Projektin ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa. Ohjausryhmä koostui Aivoliiton, Syöpäjärjestöjen, TAYSin, ODL:n, Tampereen ja Metropolia ammattikorkeakoulujen edustajista. Ammattikorkeakoulujen edustajien kanssa käytiin yhteistyökeskusteluja mm. opiskelijoiden opinnäytetöiden tekemisestä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi projektipäällikkö Anne Andersson, Oulun Diakonissalaitokselta. Muut jäsenet olivat Merja Borgman, TAMK, Leena Hannula, Metropolia ammattikorkeakoulu, Vuokko Hiltunen, Oulun kaupungin sairaala, Suvi Liimatainen, Tampereen yliopistollinen sairaala, Kirsi Roos, Syöpäjärjestöt ja Riitta Tuusa, Aivoliitto. Aivovammaliiton puolelta projektin toteutukseen Oululaisia hyväntuulisina syyskokouksessa aivovammaliitto.fi

19 Projektin toteutumista ja etenemistä seurataan tutkimustyön tarjoamin välinein, esimerkiksi erilaisten ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden muodossa. Syksyllä aloitettiin projektin kokonaisarvioinnin toteuttamisesta neuvottelut, jotka katkesivat projektin koordinaattorin vaihtumiseen Muut haetut rahoitukset Aivovammaliitto haki vuonna 2011 hankerahoituksia myös seuraaviin tarkoituksiin, mutta avustuksia ei myönnetty RAY:ltä: osallistuivat yhteisökehittäjä Liisa Pitzén sekä toiminnanjohtaja Sirkku Lindstam. Kumppanuusyhteistyö Kumppanuusyhteistyön tarkoituksena on saada mukaan yhteistyötahoja, kuten asumispalveluyksiköitä, kunnan kotipalveluyksiköitä ja sairaaloita, joissa aivovaurio-nettineuvolaa voidaan koekäyttää kuntoutujan tarpeista lähtien. Syksyllä tehdyssä alustavassa kartoituksessa ensimmäiseen vaiheeseen on lupautunut mukaan yksi asumispalveluyksikkö (Eteva) ja yksi sairaala (Oulun kaupungin sairaala, os. B2), jonka kanssa voidaan yhteistyötä jatkaa myös toisessa vaiheessa, sairaalassa kuntoutetaan myös avh-potilaita. Alustavia neuvotteluja käytiin lisäksi Helsingin kaupungin kotihoidon kanssa. Aivovamman aiheuttaman sosiaalisen ja psyykkisen haitan vaikutukset -tutkimushanke Aivovammautuneitten henkilöiden saaman kuntoutuksen valtakunnallinen kartoitus -tutkimushanke Liikenneturvallisuuden edistämissäätiöltä: Vammautumisen mahdollisuuden tiedostaminen valistusaineisto nuorille kuljettajille -projekti Terveyden edistämisen määrärahaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, THL: Alkoholi ja aivovauriot -opasvihkoprojekti. Verkkopalvelu Syksyn aikana pyydettiin tarjoukset ja käytiin neuvotteluja nettiportaalin rakentamisesta kahden verkkopalveluja tuottavan toimittajan kanssa. Tarjouksista pyydettiin konsultin tarjouskatselmus, jonka perusteella päädyttiin toteuttamaan sivusto Verkkovaraani Oy:n kanssa. Seuranta ja arviointi Ohjausryhmä seuraa ja arvioi säännöllisesti tavoitteiden saavuttamista. Raha-automaattiyhdistykselle, Aivovammaliiton ja Aivoliiton hallituksille raportoidaan niin ikään säännöllisesti. aivovammaliitto.fi 19

20 7. Hallinto 7.1. Liittokokoukset ja hallitus Kevät kokous pidettiin Tampereella (46 edustajaa, 5 muuta) ja syyskokous Helsingissä (51 edustajaa, 7 muuta). Hallitus kokoontui 8 kertaa (osallistumisia yhteensä 73) ja työvaliokunta kahdesti. Hallituksen jäseniä olivat: Marjatta Pihlajamaa, pj, Timo Kallioja, vpj (Anne Paasioksa), Heikki Harri (Sari Mäkitalo), Veikko Heinonen (Eila Kuukasjärvi), Jyrki Itäsalmi (Juha Mäenpää), Annamaria Marttila (Pirjo Saarinen) ja Tuomas Rönkkö (Markku Jantunen). Timo Kallioja 7.2. Strategiatyöskentely Puheenjohtajien miittinki. Strategiatyöryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa pohtimaan liiton toiminnan sekä työn toteutumista ja niiden edellyttämiä tarkistuksia. Yksi tärkeä uudistus oli järjestösuunnittelijoiden työnkuvien selkiyttäminen niin, että yhdistystoiminnan vahva tuki- ja kehittämistoiminta saadaan toteutumaan. Ryhmään kuuluivat puheenjohtaja Marjatta Pihlajamaa, hallituksen jäsen Heikki Harri ja toiminnanjohtaja Sirkku Lindstam Henkilöstö Aivovammaliiton henkilöstö muodostui vuonna 2011 seitsemästä kokoaikaisesta ja yhdestä määräaikaisesta työntekijästä sekä kahdesta harjoittelijasta. Vakituisina työskentelivät toiminnanjohtaja Sirkku Lindstam, taloussihteeri Jukka Ylönen, tiedottaja Pia Warvas, palvelusuunnittelija Anu Korhonen, järjestösuunnittelijat Kaija Koivisto, Johan- 20 aivovammaliitto.fi

21 Ei mitään niin hauskaa, etteikö joskus vakaviakin oltaisi na Yliviitala ( asti) ja Annukka Helander ( alkaen) sekä yhteisökehittäjä Liisa Pitzén. Määräaikaisena projektiassistenttina työskenteli Anu Niskanen. Harjoittelijoina työskentelivät valtiotiedeiden yo Otto Tiusanen (AVL:n 20-vuotishistoriikki) ja ohjaustoiminnan artenomi (AMK) opiskelija Heidi Rajala. katsottiin olevan mahdollisuus, koska aiempina vuosina kertyneet ylijäämät takasivat rahoituksen riittävyyden yhden alijäämäisen vuoden osalta. Suunniteltu alijäämä saatiin puristettua odotettua pienemmäksi Tilat Aivovammaliiton keskustoimisto sijaitsi Vegatalossa Helsingissä. Vuokranantajana oli Förbundet De Utvecklinsstördas Väl rf (FDUV). Järjestösuunnittelijoilla oli toimitilat Tampereella ja Isossakyrössä. Aivovaurionettineuvola -projektin koordinaattori työskenteli Oulusta käsin Talous Vuodelle 2011 laadittiin alijäämäinen budjetti, koska avustukset eivät kattaneet talousarvioon kirjattuja tarpeita. Tähän aivovammaliitto.fi 21

22 AIVOVAMMALIITTO RY TULOSLASKELMA VUODELTA 2011 VARSINAINEN TOIMINTA JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO Tuotot 0,00 0,00 Henkilöstökulut 0,00 0,00 Muut kulut , , , ,54 YHDISTYS- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA Tuotot 4 256, ,90 Henkilöstökulut , ,79 Muut kulut , , , ,15 NEUVONTA- JA VAIKUTTAMISTYÖ Tuotot 2 648, ,15 Henkilöstökulut -253,63 0,00 Muut kulut , , , ,79 TIEDOTUSTOIMINTA Tuotot , ,50 Henkilöstökulut ,61-185,05 Muut kulut , , , ,64 TYÖNTEKIJÄT Tuotot 0, ,20 Henkilöstökulut , ,97 Muut kulut , ,76 Poistot -354, ,06-244, ,27 TOIMITILA Tuotot 0,00 0,00 Muut kulut , , , ,63 TOIMISTO JA HALLINTO Tuotot 400,50 440,32 Muut kulut , , , ,20 SOPEUTUMISVALMENNUSTOIMINTA Tuotot , ,50 Henkilöstökulut , ,43 Muut kulut , ,76 Poistot -465, ,75-155,31 0,00 NETTINEUVOLA / AV-KLUBI OULU Tuotot , ,48 Henkilöstökulut , ,73 Muut kulut , ,71 Poistot 0,00-0,00 0,00-598,96 SOHLBERGIN SÄÄTIÖ Tuotot 0, ,43 Henkilöstökulut 0, ,10 Muut kulut 0,00 0, ,33 0,00 SVENSKA KULTURFONDEN Tuotot 2 089, ,43 Henkilöstökulut ,57 0,00 Muut kulut 0,00 0, ,43 0,00 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ , ,18 VARAINHANKINTA Jäsenmaksut 1 706, ,00 Tuotot 1 435, ,00 Kulut -198, ,97-984, ,59 KULUJÄÄMÄ , ,59 YLEISAVUSTUKSET RAY-yleisavustus , ,00 RAY-avustus, siirtyvä erä 0, ,00 0, ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ (+/-) , ,41 Vertailuvuoden 2010 osalta: kohdeavustus Uudelleen yhteisön avustussumma on sijoitettu 2011 alusta yleisavustukseen Av-klubitoiminnan kohdeavustus on loppunut ja 2011 alusta on alkanut Nettineuvola-projekti 22 aivovammaliitto.fi

23 AIVOVAMMALIITTO RY TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Lyhytaikaiset Koneet ja kalusto 0,00 820,28 Myyntitarvikkeet 930, ,68 Myyntisaamiset 160,50 67,00 Siirtosaamiset , ,14 Annetut vuokravakuudet 6 156, ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,72 Vastaavaa yhteensä , ,82 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Oma pääoma tilikauden alussa , ,15 Tilikauden tulos , ,41 Ostovelat 0,00 0,00 Siirtovelat , ,04 Muut lyhytaikaiset velat 4 035, ,22 Vastattavaa yhteensä , ,82 AVL / Kulut 2011 AVL / Tuotot 2011 aivovammaliitto.fi 23

24 Aivovammaliitto ry Puh T-Print Ky, Hyvinkää,

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Yhdistystiedote 2/2016

Yhdistystiedote 2/2016 Yhdistystiedote 2/2016 Tärkeimmät: Jäsenjärjestöavustuksen raportointi 31.3. mennessä Uutta henkilökuntaa toimistolle Liiton kevätkokous järjestetään 9.4.2016 Iiris-keskuksessa Tässä yhdistystiedotteessa

Lisätiedot

Yhdistystiedote 8/2015

Yhdistystiedote 8/2015 Yhdistystiedote 8/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät s. 2 - Kuinka näytte aivovammaviikolla? s. 5 Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Uutiset... 2 TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Aivovammatietoutta sote-alan ammattilaisille

Aivovammatietoutta sote-alan ammattilaisille Aivovammatietoutta sote-alan ammattilaisille Aivovammaliiton toimintaan kuuluu muun muassa Neuvonta, ohjaus ja vertaistuki Tiedotus ja Aivoitus-lehden julkaiseminen Aivovammoihin liittyvä koulutus Aivovammaliitto

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY

VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2014 ATOPIALIITTO RY ** www.atopialiitto.fi ** Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki 2 1 YLEISTÄ Atopialiitto on atooppista ihottumaa sairastavien potilas- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Yhdistystoiminta... 3 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta... 5 3.1 Vertaistukitoiminta... 6 3.2

Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Yhdistystoiminta... 3 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta... 5 3.1 Vertaistukitoiminta... 6 3.2 Aivovammaliitto ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Yhdistystoiminta... 3 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta... 5 3.1 Vertaistukitoiminta... 6 3.2 Kokemuskoulutustoiminta... 7 4.

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Tärkeimmät: Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään:

Tärkeimmät: Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Tärkeimmät: - Liittohallitukseen uutta väkeä! - Uudet työntekijät aloittavat 1.1.2018 - Jäsenjärjestöavustus on vielä monelta hakematta. Hakuaika päättyy 30.11.! Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään:

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012

EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 EK-ARTU hanke ja yhteistyökumppanit: Kolmannen sektorin tapaaminen Kotkassa ma 3.12.2012 Ehdotuksia yhteistyöhön lisäämiseksi kolmannen sektorin ja kunnan välillä Esille nousseita turvallisuutta vähentäviä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Yhdistystiedote 7/2015

Yhdistystiedote 7/2015 Yhdistystiedote 7/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen haulla kiire. Ottakaa asia puheeksi hallituksessa! - Liittopäivät ilmoittautuminen lähestyy - Syksyn aikana runsaasti koulutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY

Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Neuvokas-projekti 1996-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry * mukana 23 sosiaali- ja terveysjärjestöä * rahoitti RAY Järjestötalo-hanke 1999-2000 * hallinnoi Lakeuden Mielenterveysseura ry *

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen

Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä. Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Työtä - Sosiaalisuutta - Terveyttä Jäsenistön suurennuslasin alla Turun Seudun TST ry Harri Laaksonen Tietoja TST ry:stä: Yhdistyksen nimi on Turun Seudun TST ry. Kotipaikka on Turku sekä toiminta-alueena

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2015

Yhdistystiedote 6/2015 Yhdistystiedote 6/2015 Tervehdys yhdistysaktiivi, Kesä on jo sadonkorjuun vaiheessa, siitä nuo vadelmat tuohon viereen. Toivottavasti kesäaurinko löysi teidät aika-ajoin. Ja olo on virkistynyt. Tällä kerralla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

NEUROLOGISTEN VAMMAISJÄRJESTÖJEN JA EDUSKUNNAN VAMMAISASIOIDEN YHTEISTYÖRYHMÄN KESKUSTELUTILAISUUS KANSALAISINFO 11.3.2015

NEUROLOGISTEN VAMMAISJÄRJESTÖJEN JA EDUSKUNNAN VAMMAISASIOIDEN YHTEISTYÖRYHMÄN KESKUSTELUTILAISUUS KANSALAISINFO 11.3.2015 NEUROLOGISTEN VAMMAISJÄRJESTÖJEN JA EDUSKUNNAN VAMMAISASIOIDEN YHTEISTYÖRYHMÄN KESKUSTELUTILAISUUS KANSALAISINFO 11.3.2015 Toiminnanjohtaja Tomi Kaasinen Suomen CP-liitto ry tomi.kaasinen@cp-liitto.fi

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SUOMEN AKUSTIKUSNEURINOOMAYHDISTYS ry 1/5 FINLANDS AKUSTIKUSNEURINOMFÖRENING rf TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTAVUOSI 2015 Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry on aktiivinen yhdistys. Jäsenistö

Lisätiedot

Päivän ohjelma. 13.30-14.00 Kahvitauko

Päivän ohjelma. 13.30-14.00 Kahvitauko Kello 12.15 Päivän ohjelma Tervetuloa! 13.30-14.00 Kahvitauko Tilaisuuden avaus Hanna Laakso, Autismi- ja Aspergerliitto ry Arjessa alkuun ensitiedosta järjestölähtöiseen tukeen Elina Vienonen, Autismi-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev

Arjessa alkuun. järjestölähtöinen varhainen tuki. Elina Vienonen. Arjessa alkuun/ev Arjessa alkuun järjestölähtöinen varhainen tuki Elina Vienonen Arjessa alkuun -projekti Projektissa kehitetään jäsenyhdistysten kanssa yhteistyössä varhaisen tuen tapoja ja tuodaan vertaisosaamista avuksi

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Meillä jälleen! MS-tauti

Vuoden 2016 kurssit. Meillä jälleen! MS-tauti Vuoden 2016 kurssit MS-tauti Parkinsonin tauti Avh Epilepsia Omaishoitajat Primaarinen ataksia ALS Lihassairaus ja/tai dystrofia Myastenia gravis (MG) CP-oireyhtymä Kehitysvammat ja -häiriöt sekä monivammat

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2011

PIENI PALVELUOPAS 2011 PIENI PALVELUOPAS 2011 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille aikuisille toimintoja

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä

SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä SOSTE - oppilaitosyhteistyö tärkeänä osana järjestöjen perustyötä 24.4.2015 Sosiaalialan AMK-verkoston valtakunnalliset verkostopäivät Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija SOSTE SOSTE on Suomen suurin

Lisätiedot

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa

Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry. Takana 20 vuotta toimintaa + Lounais-Suomen syömishäiriöperheet ry Takana 20 vuotta toimintaa + Miten kaikki alkoi? 1993 Syömishäiriöisten lasten vanhempien tukiyhdistys perustettiin Turussa 31.3.1993. Valtakunnallinen yhdistys,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Kelan järjestämä kuntoutus ja lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Asiantuntija- ja keskustelutilaisuus narkolepsialasten vanhemmille ja aikuispotilaille 4.2.2011 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren,

Lisätiedot

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry

Suomen Shakkiliitto ry, Tilinpäätös Suomen Shakkiliitto ry Suomen Shakkiliitto ry Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 HELSINKI Kotipaikka HELSINKI Y-tunnus 1106880-1 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 6 Liitetiedot 8

Lisätiedot

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS

KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS 1 (5) KOSKEN KESKI-SUOMEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika Ma 23.5.2011 klo 13-15.30 Paikka Sovatek, Matarankatu 4, 2 krs, kokoustila 202 Osallistujat Hannu Koivisto Kari Lahti Maritta

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44

TASE VASTAAVAA. SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset 0,00 0,00 340,50 340,50 SIIRTOSAAMISET 1870 Ennakkomaksut 5484,25 5484,25 4657,44 4657,44 TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 0,00 0,00 220,00 220,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 220,00 AINEELLISET

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä.

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat potilas- ja omaisjäsenet. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä. Etelä-Karjalan neuroyhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, kieli ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan neuroyhdistys. Sen kotipaikka on Lappeenranta. Pöytäkirja- ja rekisteröimiskielenä

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla

Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kokemustoiminta alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Kati Multanen, Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmän varapuheenjohtaja (Järjestösuunnittelija, Suomen Diabetesliitto ry) Kokemustoimintaverkostossa

Lisätiedot