valitse monitieteinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "valitse monitieteinen"

Transkriptio

1 2015 valitse monitieteinen 1

2 2 valitse monitieteinen

3 Sisällys Hakemisen infopaketti 4 Hammaslääketieteellinen 8 Humanistinen 12 Kasvatustieteellinen 24 Kauppatieteellinen 30 Luonnontieteellinen 34 Lääketieteellinen 42 Teknillistieteellinen 46 Terveystieteet 52 Maisteriohjelmat 57 Yksityiskohtaiset tiedot opiskelijavalinnasta ja eri hakukohteiden valintaperusteista pisteityksineen löytyvät valintaoppaista, jotka julkaistaan yliopiston www-sivuilla. Mikäli tässä oppaassa esitetty tieto on muuttunut oppaan julkaisun jälkeen, ei se ole peruste oikaisupyynnön tekemiselle. 3

4 Hakemisen infopaketti Kuka voi hakea Olet kelpoinen hakemaan yhteishaussa mukana oleviin koulutuksiin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista: ylioppilastutkinnon International Baccalaureatetutkinnon (IB) Eurooppalaisen ylioppilastutkinnon (EB) Reifeprüfung-tutkinnon (RP) vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin Jos olet suorittanut jo alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon, voit hakea suoraan maisteriohjelmaan. Katso lisää sivulta 58. Hakuaika Oulun yliopistossa hakuaika on vain kerran vuodessa. Hakuaika syksyllä 2015 alkaviin opintoihin on Jos haet hakuajan viimeisenä päivänä, sähköisen hakulomakkeesi tulee olla tallennettuna viimeistään klo Hakeminen Oulun yliopistoon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa, osoitteessa Yhteishaussa voit hakea enintään kuuteen (6) koulutukseen. Yhteishaun hakulomakkeen voi täyttää vain kerran, joten muista valita kaikki haluamasi koulutukset samalle lomakkeelle. Järjestä koulutukset hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen siten, että ylimpänä lomakkeella on ensimmäinen hakutoiveesi. Hakutoivejärjestystä voi muuttaa hakuajan päättymiseen saakka. Voit tehdä tämän itse kirjautumalla ja tunnistautumalla Opintopolun sähköiseen hakijapalveluun. Hakutoivejärjestyksen muokkaaminen tai yksittäisten hakutoiveiden poistaminen ei ole mahdollista enää hakuajan päättymisen jälkeen. Voit tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen, johon pisteesi riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat. Hakuaikana tekemäsi hakutoivejärjestys on siis tärkeä! Hakemus on syytä lähettää hyvissä ajoin, sillä viimeisenä hakupäivänä järjestelmässä voi olla ruuhkaa. Lähetettyäsi sähköisen hakemuksen, varmista, että saat hakemuksen perillemenosta kuittauksen sähköpostiisi. Säilytä saamasi viesti tai tallenna hakemus PDF-versiona itsellesi. Hakija on itse vastuussa hakemuksen perillemenosta. Uudistuvan yhteishaun yhteydessä korkeakouluille annetaan mahdollisuus varata osa aloituspaikoista henkilöille, joilla ei ole jo korkeakoulupaikkaa tai jotka eivät ole jo valmistuneet aikaisemmin suomalaisesta korkeakoulusta. Oulun yliopisto ei varaa aloituspaikkoja ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville vuoden 2015 opiskelijavalinnoissa. 4

5 Hakemuksen liitteet Mikäli hakemuksen liitteeksi pyydetään todistusjäljennöksiä ym. asiakirjoja, toimita asiakirjoista oikeaksi todistetut kopiot Oulun yliopiston hakijapalveluihin. Liitteiden on oltava perillä viimeistään klo Oulun yliopistossa liitteet toimitetaan osoitteeseen Oulun yliopisto / Opiskelijakeskus Hakijapalvelut PL Oulun yliopisto Muista merkitä liitteisiin nimesi, henkilötunnuksesi sekä koulutukset, johon haet. Mikäli haluat kuittauksen liitteiden saapumisesta perille, niin lisää liitteeseen myös sähköpostiosoitteesi. Valtakunnallisissa yhteisvalinnoissa voi olla em. poikkeavia toimitusosoitteita, joista on maininta valintaperusteiden yhteydessä (Luokan- ja lastentarhaopettajakoulutus, Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutus, Biologian koulutus, Tietojenkäsittelytieteiden koulutus, Kauppatieteiden koulutus). Poikkeuksena edellä mainittuun aikatauluun ovat, 1. Hakukeväänä suomalaiseen ammatilliseen perustutkintoon, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon, ammattikorkeakoulututkintoon tai RP tutkintoon valmistuvan tulee toimittaa tutkintotodistuksen kopio heti sen saatuaan, mutta viimeistään klo mennessä. 2. Hakukeväänä IB- tai EB tutkintoon valmistuvan tulee toimittaa tutkintotodistuksen kopio heti sen saatuaan, mutta viimeistään klo mennessä. Oulun yliopistoon toimitettavien liitteiden tulee olla oikeaksi todistettuja. Liitteet voi oikeaksi todistaa kaksi henkilöä allekirjoituksellaan ja nimenselvennöksellään. Allekirjoi- 5

6 tuksellaan henkilöt todistavat kopion olevan muuntelematon jäljennös alkuperäisestä todistuksesta. Henkilöiden tulee nähdä alkuperäinen todistus ja sen kopio rinnakkain. Jos todistusjäljennös on monisivuinen, tulee jokainen sivu olla oikeaksi todistettu. Huomaathan, että Oulun yliopiston Hakijapalvelut ei oikeaksi todista muista oppilaitoksista annettuja todistuksia. Paperihaku Jos sinulla ei ole mahdollisuutta hakea yhteishaussa sähköisesti, voit tilata paperisen hakulomakkeen hakuaikana arkisin klo 9 15 Oulun yliopiston hakijapalveluista. Lomaketta tilatessasi ilmoita kaikki koulutukset, joihin haet (yliopisto ja koulutuksen nimi) sekä postiosoitteesi. Hakulomakkeita ei lähetetä sähköpostipyyntöjen perusteella. Postitse lähetettävän paperisen hakulomakkeen tulee olla perillä yliopistossa viimeistään klo 15:00. Valintakokeet Oulun yliopisto ei lähetä erillistä kutsua valintakokeisiin, ellei valintaperusteissa toisin mainita. Tutustu siis hyvissä ajoin valintakoeaikoihin ja -paikkoihin. Valintakokeisiin voivat osallistua vain ne hakijat, jotka ovat tallentaneet sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä. Pääosa valintakokeista pidetään Linnanmaan kampuksella. Koepaikalle on hyvä saapua hyvissä ajoin ennen kokeen alkua. Ota valintakokeeseen mukaan tavalliset kirjoitusvälineet sekä virallinen henkilöllisyystodistus (virallinen henkilökortti, passi), ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti. Jos sinulla ei vielä ole em. henkilöllisyystodistusta, hanki sellainen hyvissä ajoin ennen koetta. Koulujen oppilaskuntien kortit tms. eivät ole virallisia henkilöllisyystodistuksia. Tarkista valintaoppaista, mitä muita tarvikkeita, laskimia tms. voit ottaa mukaasi kokeeseen. Valintakokeisiin osallistuminen on maksutonta. Yliopisto ei järjestä eikä välitä majoituspalvelua valintakokeisiin tuleville. Yliopisto ei myöskään korvaa matkakustannuksia valintakokeisiin osallistuville. Opiskelupaikan vastaanottaminen Sinulle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa yhteishaussa mukana olevista koulutuksista, vaikka voisit valintapisteidesi perusteella olla hyväksyttävissä useampaankin kohteeseen. Tarjottava paikka perustuu hakulomakkeella antamaasi hakutoivejärjestykseen. Paikka tarjotaan korkeimmalle priorisoimastasi koulutuksesta, johon voit tulla hyväksytyksi valintapisteidesi perusteella. Alemmas priorisoidut hakutoiveet peruuntuvat automaattisesti. Jos otat kesän 2015 valinnoissa syksyllä 2015 alkavasta koulutuksesta paikan vastaan, sinua ei jatkossa enää katsota ensikertalaiseksi niissä hakukohteissa, joissa varataan aloituspaikkoja ensikertalaisille. Näihin hakukohteisiinkin voit jatkossa hakea alan vaihtajana tai korkeakoulututkinnon suorittaneena. Seuraa tarkasti hyväksymisilmoituksen ohjeita paikan vastaanottamisesta ja ilmoittautumisesta! Tervetuloa yliopistoon! Lisätietoja hakemisesta Oulun yliopisto / Opiskelijakeskus Hakijapalvelut puh Postiosoite PL Oulun yliopisto Käyntiosoite Erkki Koiso-Kanttilan katu, ovi 2T Oulu 6

7 7

8 HAMMASLÄÄKE- TIETEELLINEN Harjoittelussa tajusin, kuinka hyvää opetusta olen saanut Oulussa. Miika Hyvönen, hammaslääketieteellinen 8

9 HAKUKOHTEET Hammaslääketiede 9

10 Arvostettu ja haastava ura suun terveydenhuollon ammattilaisena Hammaslääketieteen koulutusohjelmasta valmistuu suun ja terveydenhuollon asiantuntijoita. Tutkinto tarjoaa monenlaisia uramahdollisuuksia. Koulutus kestää viisi ja puoli vuotta, ja sen laajuus on 330 opintopistettä. Koulutus tapahtuu elinikäistä oppimista tukevassa moniammatillisessa ympäristössä. VALINTAMENETTELY Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmiin (LL ja HLL) valitaan uusia opiskelijoita joko ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saatavien yhteispisteiden tai pelkkien valintakoepisteiden perusteella. Kaikkien hakijoiden on osallistuttava valintakokeeseen. Hakija voi pyrkiä lääketieteen tai hammaslääketieteen koulutusohjelmaan vain yhteen yliopistoon ja vain jompaankumpaan koulutukseen kerrallaan. VALINTAOPAS Tarkemmat tiedot valintaperusteista esitetään Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan valintaoppaassa vuodelle LISÄTIETOJA Lääketieteellisen tiedekunnan opintoasiat Käyntiosoite: Aapistie 5 A Puh ja

11 HAMMASLÄÄKETIEde Aloituspaikat 50 Valintakoe klo Oulun yliopistossa Linnanmaan kampuksella VALINTAKOEVAATIMUKSET Lääketieteen alan valintakoe vuoden 2015 opiskelijavalinnassa perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Lukion opetussuunnitelmat on luettavissa osoitteessa RUOTSINKIELISEEN VALINTAKOKEESEEN VASTAAVILLE Det medicinska urvalsprovet för antagningen av studerande 2015 baserar sig på de obligatoriska och fördjupade kurserna i biologi, fysik och kemi enligt grunderna för gymnasiets läroplan (Grunderna för gymnasiets läroplan 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003) samt på material som delas ut vid urvalsprovet. Gymnasiets läroplan kan läsas på adressen www02.oph.fi/svenska/ops/ gymnasiet/gymnlpg.pdf 11

12 humanistinen Humanistisessa saat monipuolisen tutkinnon. Satu Laitinen, arkeologia 12

13 HAKUKOHTEET Aate- ja oppihistoria Englantilainen filologia Englantilainen filologia (aineenopettaja) Germaaninen filologia Historia Informaatiotutkimus Kirjallisuus Kulttuuriantropologia ja arkeologia Logopedia Pohjoismainen filologia Saamelainen kulttuuri Saamen kieli Suomen kieli 13

14 SUOMEN POHJOISIN HUMANISTINEN TIEDEKUNTA Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa voit opiskella laajasti kieliä, kulttuureja, historiaa ja viestintää. Koulutustarjontaan kuuluu 13 pääainetta ja yli 20 sivuainetta. Opiskelujen suunnittelussa otetaan huomioon erityisesti muuttuvat työelämän vaatimukset ja luodaan siten uusia humanistisia työnkuvia perinteisten rinnalle. VALINTAMENETTELY Valintakiintiöt Uusien opiskelijoiden aloituspaikkakiintiö jaetaan kahteen osaan: yhteispistevalintakiintiöön ja koepistevalintakiintiöön. Parittomissa kiintiöissä paikat jakautuvat yhteispistekiintiön eduksi. Yhteispistevalinta Ensimmäisessä vaiheessa puolet aloituspaikkamäärästä (logopediassa suulliseen kokeeseen kutsuttavien määrästä; englannin aineenopettajankoulutuksen valinnassa haastatteluun kutsuttavien määrästä) täytetään valitsemalla kaikkien hakijoiden joukosta opiskelijat ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saadun yhteispistemäärän perusteella. Alin hyväksyttävä pistemäärä kussakin kirjallisessa valintakokeessa on 10 pistettä, ellei muuta ilmoiteta. Jos hakijat päätyvät tasapisteisiin, hakijoiden keskinäinen järjestys ratkaistaan ensisijaisesti valintakoepisteiden perusteella, toissijaisesti yliop- 14 pilastutkintotodistuksen pistemäärän perusteella (ks. pisteitystaulukko). Pisteet lasketaan seuraavasti: 1. Valintakokeesta voi saada 30 pistettä, logopediassa 15 pistettä. 2. Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan neljän arvosanan antama yhteinen pistemäärä, joka kerrotaan luvulla 0,75. Todistuksesta voi saada enintään 30 pistettä. 3. Saamelaisen kulttuurin opiskelijavalinnassa annetaan saamen kielen opinnoista/yo-todistuksen saamen kielen arvosanasta neljä lisäpistettä. Koepistevalinta Jos hakija ei tule valituksi yhteispistevalinnassa, hän osallistuu automaattisesti valinnan toisessa vaiheessa koepistevalintaan. Toinen puoli aloituspaikkamäärästä (logopediassa suulliseen kokeeseen kutsuttavien määrästä; englannin aineenopettajakoulutuksessa haastatteluun kutsuttavien määrästä) täytetään valitsemalla opiskelijat pelkän valintakokeen perusteella. Valintakokeesta voi saada 30 pistettä, logopediassa 15 pistettä. Saamelaisen kulttuurin opiskelijavalinnassa annetaan saamen kielen opinnoista/yo-todistuksen saamen kielen arvosanasta kaksi lisäpistettä. Jos hakijat päätyvät tasapisteisiin, hakijoiden keskinäinen järjestys ratkaistaan ylioppilastutkintotodistuksen pistemäärän perusteella. Ylioppilastutkinnon pisteitys Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon eri koulutusohjelmien ja pääaineiden valinnassa neljä arvosanaa seuraavasti: Historia-aineet äidinkieli ennen vuotta 2006 ylioppilastutkinnon suorittaneilla reaalikoe kaksinkertaisena sekä 2006 ja sen jälkeen tutkinnon suorittaneilla historian ainereaalikoe kaksinkertaisena muista (ei ainereaali) parhaan pistemäärän tuottava arvosana

15 Arkeologia, kulttuuriantropologia äidinkieli ainereaali tai reaali muista (ei ainereaali) kaksi parhaan pistemäärän tuotavaa arvosanaa Englannin aineenopettajankoulutus ja englantilainen filologia äidinkieli englanti muista kaksi parhaan pistemäärän tuottavaa arvosanaa Germaaninen filologia äidinkieli saksa muista kaksi parhaan pistemäärän tuottavaa arvosanaa Pohjoismainen filologia äidinkieli toinen kotimainen kieli muista kaksi parhaan pistemäärän tuottavaa arvosanaa Informaatiotutkimus, logopedia, kirjallisuus, saamen kieli, suomen kieli, saamelainen kulttuuri äidinkieli muista kolme parhaan pistemäärän tuottavaa arvosanaa Haastattelukutsut Haastattelukutsut lähetetään sähköpostilla. Valinnan tulokset Hyväksytyille lähetetään tieto valinnan tuloksesta sekä henkilökohtaisella kirjeellä että sähköpostilla. Hylätyille ja varasijoille valituille tuloksesta ilmoitetaan sähköpostilla. LISÄTIETOJA Humanistinen tiedekunta/ opintopalvelut Puh

16 AATE- JA OPPIHISTORIA 14 Valintakoe klo 9 12 Oulun yliopistossa Linnanmaan kampuksella VALINTAKOKEEN RAKENNE Valintakokeessa on kaksi esseetehtävää ja yksi useampiosainen määrittelytehtävä. VALINTAKOEKIRJA Koetta varten luettava kirja on Rossi, Paolo: Modernin tieteen synty Euroopassa. Vastapaino 2010 (2. painos 2013) VALINTAKOKEEN PISTEYTYS Jokaisesta vastauksesta voi saada 0 10 pistettä ja koko kokeesta 0 30 pistettä. Vastausten arvioimisessa kiinnitetään huomiota asiatiedon hallinnan lisäksi kykyyn asettaa ilmiöitä yhteyksiinsä, kykyyn hahmottaa kokonaisuuksia ja erottaa olennainen epäolennaisesta. Lisäksi arvioidaan taitoa esittää asiat jäsennellysti ja johdonmukaisesti. ENGLANTILAINEN FILOLOGIA 23 Valintakoe klo Oulun yliopistossa Linnanmaan kampuksella VALINTAKOKEEN RAKENNE JA KIRJAT Kirjallinen koe on kolmiosainen. 1. Rakenne, sanasto Suositellaan perehtymistä esimerkiksi seuraaviin teoksiin: Leech, G. & Svartvik, J.: A Communicative Grammar of English. Harlow: Longman. Thomson, A.J. & Martinet, A.V.: A Practical English Grammar. 3. tai 4. painos. Oxford: Oxford University Press Tekstin ymmärtäminen 3. Kirjoitelma, josta arvostellaan sekä kieli että sisältö, ja joista jälkimmäisellä on pääpaino. Kieliasun arvostelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin piirteisiin: kielen virheettömyys täsmällinen ilmaisu sanaston monipuolinen käyttö lauserakenteiden hallinta tekstin yhtenäisyys ja ilmaisun sujuvuus Sisällön kohdalla teoksen tuntemuksen lisäksi ratkaisee valmius analysoida aineistoa eikä vain referoida sitä tehdä omia, itsenäisiä, asiaan liittyviä havaintoja muodostaa havaintojen perusteella kokonaiskuva luetusta teoksesta. Tehtävä edellyttää tutustumista yhteen seuraavista teoksista: Hartley, L.P: The Go-Between. Penguin, Paxman, Jeremy: The English: A Portrait of a People. Penguin, Cook, Guy: Applied Linguistics. Oxford University Press, Walsh, Steve: Exploring Classroom Discourse. Language in Action. Routledge, VALINTAKOKEEN PISTEYTYS Kustakin osasta voi saada 0 10 pistettä. Ollakseen mukana valinnassa hakijan on saatava jokaisesta kokeen osasta vähintään kolme pistettä. 16

17 Englannin kielen aineenopettajan koulutus 25 Valintakoe klo Oulun yliopistossa Linnanmaan kampuksella Haastattelu kutsun mukaan VALINTAKOKEEN RAKENNE Valinnassa on kaksi osaa: kirjallinen koe ja haastattelu. 1. Kirjallinen koe: Katso englantilainen filologia. 2. Haastattelu Suomenkieliseen haastatteluun kutsutaan 18 hakijaa yhteispistemäärän (kirjallinen koe + ylioppilastutkintotodistus) perusteella ja 18 hakijaa pelkästään kirjallisen valintakokeen perusteella. Jos hakijat päätyvät yhteispisteissä tasapisteisiin, hakijoiden keskinäinen järjestys ratkaistaan ensisijaisesti valintakoepisteiden perusteella, toissijaisesti ylioppilastutkintotodistuksen pistemäärän perusteella. Koepisteissä keskinäinen järjestys ratkaistaan ensisijaisesti valintakoepisteiden perusteella, toissijaisesti ylioppilastutkintotodistuksen pistemäärän perusteella. HAASTATTELUN PISTEYTYS Haastattelusta voi saada 0 15 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä on kahdeksan. Haastattelussa arvioidaan hakijan koulutettavuutta opettajan tehtäviin. Huomiota kiinnitetään myös hakijan vuorovaikutustaitoihin. Haastattelun tavoitteena on selvittää hakijan käsityksiä itsestään englannin kielen opiskelijana ja tulevana englannin kielen opettajana. HYVÄKSYTTÄVÄT Opiskelijaksi hyväksytään 25 kirjallisessa kokeessa ja haastattelussa parhaan yhteispistemäärän saanutta hakijaa. Mikäli hakijat päätyvät samaan valintakokeen yhteispistemäärään, valinnan ratkaisee ensisijaisesti kirjallisen kokeen pistemäärä, toissijaisesti haastattelun pistemäärä. Huom! Englannin aineenopettajan koulutukseen sisältyvät opettajan pedagogiset opinnot. Siksi valintakiintiö ei ole tarkoitettu hakijoille, joilla on jo opettajanpätevyys tai jotka ovat sitä paraikaa hankkimassa. Germaaninen filologia 14 Valintakoe klo 9 12 Oulun yliopistossa Linnanmaan kampuksella Haastattelu heti kirjallisen kokeen jälkeen VALINTAKOKEEN RAKENNE Valintakokeessa on kolme osaa, joista kustakin voi saada 0 10 pistettä. 1. Kuultuun tekstiin perustuva saksankielinen lyhyehkö reproduktio. 2. Käännös suomesta saksaan. 3. Haastattelu (n. 5 min.), jossa kaksi lehtoria haastattelee pyrkijää saksan kielellä. 17

18 Historia 28 Valintakoe klo 9 12 Oulun yliopistossa Linnanmaan kampuksella VALINTAKOKEEN RAKENNE JA PISTEYTYS Valintakokeessa on kaksi tehtävää, jotka perustuvat lukion pakollisiin historiakursseihin ja niihin liittyvään, kokeessa jaettavaan aineistoon. Kummastakin tehtävästä voi saada 0 15 pistettä ja koko kokeesta 0 30 pistettä. Informaatiotutkimus 15* *) lisäksi 1 saamen kielen taitoinen Valintakoe klo Oulun yliopistossa Linnanmaan kampuksella KIRJALLInen koe Kirjallista koetta varten luetaan seuraava kirja: Ote informaatiosta. Johdatus informaatiotutkimukseen ja interaktiiviseen mediaan. Toim. Sami Serola. Helsinki: BTJ Kustannus VALINTAKOKEEN RAKENNE JA PISTEYTYS Valintakoekirjasta tulee esseetehtäviä, joiden osana tai lisäksi voi olla monivalinta- tai määrittelytehtäviä. Kokeessa on lisäksi aineistotehtävä, johon aineisto jaetaan kokeen yhteydessä. Kokeen yhteydessä järjestetään hakijoille myös vapaaehtoinen haastattelu. Kirjallisesta kokeesta voi saada 0 16 pistettä, aineistotehtävästä 0 8 pistettä ja vapaaehtoisesta haastattelusta 0 6 pistettä. Yhteispistemäärä on maksimissaan 30. Vastauksissa odotetaan kykyä ymmärtää teosten keskeinen sisältö ja käsitteet. Vastausten arvioimisessa kiinnitetään huomiota asiatiedon hallinnan lisäksi myös kykyyn asettaa asioita yhteyksiinsä ja hahmottaa kokonaisuuksia sekä kykyyn esittää asiat jäsennellysti ja johdonmukaisesti. SAAMEN KIELEN TAITOIsEN OPISKELIJAN VALINTA Informaatiotutkimuksen koulutusohjelmaan otetaan omana kiintiönään yksi saamen kielen taitoinen opiskelija. Valinnan edellytyksenä on, että hakija on saanut valintakokeesta vähintään 10 pistettä. Hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut saamen kielen lukion kurssin tai että hän on muutoin hankkinut vastaavan kielitaidon. Todistus saamen kielen lukion kurssin suorittamisesta on liitettävä hakemukseen. Ne hakijat, jotka eivät ole tätä kurssia suorittaneet, voidaan tarvittaessa kutsua kielitaitokokeeseen ennen hyväksymispäätöksen tekemistä. Mikäli hakijoita on useita, valituksi tulee valintakokeessa korkeimman pistemäärän saanut. 18

19 Kirjallisuus 15 Valintakoe klo Oulun yliopistossa Linnanmaan kampuksella VALINTAKOE Kokeessa vastataan kahteen tehtävään: 1. Proosa-analyysitehtävä Tehtävää varten luetaan seuraava teos: Kangasvuo, Jenny: Sudenveri (Teos 2012). Teoksen analyysissä käytetään apuna käsitteistöä, joka esitetään teoksessa Alanko, Outi ja Käkelä-Puumala, Tiina (toim.): Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä (SKS, 1. p. 2001, 2. p tai 3. p.2008). Osiosta voi saada 0 15 pistettä. 2. Runoanalyysitehtävä Analysoitava teksti jaetaan koetilanteessa. Runon analyysissä käytetään apuna käsitteistöä, joka esitetään teoksessa Kainulainen, Siru; Kesonen, Kaisu ja Lummaa, Karoliina (toim.): Lentävä hevonen (Vastapaino, 2007). Osiosta voi saada 0 15 pistettä. Kulttuuriantropologia ja arkeologia 20 Valintakoe klo Oulun yliopistossa Linnanmaan kampuksella PÄÄAINEEN VALINTA Opiskelijat valitaan kulttuuriantropologiaan ja arkeologiaan. Perusopinnot, ts. ensimmäisen vuoden opinnot ovat kaikille opiskelijoille yhteiset. Varsinainen pääaine valitaan mennessä. VALINTAKOEKIRJAT Kirjallista valintakoetta varten luetaan seuraavat teokset: Halinen, Petri et al.: Johdatus arkeologiaan, luvut 1-6 (s ). Helsinki: Gaudeamus, Eriksen, Thomas Hylland: Toista maata? Johdatus antropologiaan. Helsinki: Gaudeamus, VALINTAKOKEEN RAKENNE JA PISTEYTYS Kummastakin valintakoekirjasta tulee yksi esseetehtävä. Kokeesta voi saada 0 30 pistettä, jolloin kummankin kysymyksen enimmäispistemäärä on 15. Vastausten arvioimisessa kiinnitetään huomiota asiatiedon hallinnan lisäksi myös kykyyn asettaa asioita yhteyksiinsä, kykyyn hahmottaa kokonaisuuksia ja erottaa olennainen ja epäolennainen sekä taitoon esittää asiat jäsennellysti ja johdonmukaisesti. 19

20 Logopedia 35 Valintakoe klo 9 12 Oulun yliopistossa Linnanmaan kampuksella Suullinen koe kutsun mukaan KIRJALLINEN KOE Koe on suomenkielinen. Kokeeseen kuuluu kaksi teosta: 1. Leppäluoto, J., Kettunen, R., Rintamäki, H., Vakkuri, O., Vierimaa, H. & Lätti, S. (3. painos 2013). Anatomia ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan (luvut 1 2, 4 10, 15, 17 20). Helsinki: Sanoma Pro. 2. Aaltonen, O., Aulanko, R., Iivonen, A., Klippi, A. & Vainio, M. (toim.), (2009). Puhuva ihminen. Puhetieteiden perusteet. Helsinki: Otava. Kirjallisessa kokeessa hakija vastaa väittämiin valitsemalla kahdesta vaihtoehdosta (väittämä pitää paikkansa tai se ei pidä paikkaansa). Molemmista kirjoista on kokeessa 40 väittämää, joista kustakin oikeasta vastauksesta voi saada 0,5 pistettä. Väärästä vastauksesta vähennetään 0,5 pistettä. Myös vastaamatta jättäminen tulkitaan vääräksi vastaukseksi. Alin hyväksyttävä pistemäärä kummastakin kirjasta annettuihin tehtäviin on viisi pistettä. Kirjallisen kokeen maksimipistemäärä on 40 pistettä. Tämä pistemäärä kerrotaan luvulla 0,375. Kirjallisen kokeen lopullinen maksimipistemäärä on siten 15 pistettä. SUULLINEN KOE Suulliseen kokeeseen kutsutaan 25 hakijaa yhteispistemäärän (= kirjallinen koe ja ylioppilastutkintotodistus) perusteella. Jos hakijat päätyvät tasapisteisiin, hakijoiden keskinäinen järjestys ratkaistaan ensisijaisesti valintakoepisteiden perusteella, toissijaisesti ylioppilastutkintotodistuksen pistemäärän perusteella. Tämän jälkeen loput 25 hakijaa kutsutaan kirjallisen valintakokeen perusteella. Jos hakijat päätyvät tasapisteisiin, hakijoiden keskinäinen järjestys ratkaistaan ylioppilastutkintotodistuksen pistemäärän perusteella. Suulliseen kokeeseen valittujen tulee lähettää taustatietona yhden sivun mittainen, koneella kirjoitettu teksti yksilöhaastattelua varten. Tekstissä kerrot, miksi haet opiskelemaan juuri logopediaa, miksi juuri Oulun yliopistoon, aiemmat lukion jälkeiset opintosi, työkokemuksesi ja harrastuksesi. Teksti tulee palauttaa kolmena kappaleena niin, että se on perillä viimeistään Lomake lähetetään osoitteeseen Humanistinen tiedekunta/logopedia, Valintakoe 2015, PL 1000, Oulun yliopisto. Suulliseen kokeeseen tullessasi sinun on esitettävä korkeintaan kolme kuukautta vanha audiogrammi (kuulokäyrä). Audiogrammin saa terveyskeskuksista ja yksityisiltä lääkäriasemilta. Suullinen koe on kyselylomakkeeseen pohjautuva haastattelu, jossa tarkastellaan hakijan opiskelutaitoihin liittyviä valmiuksia, motivaatiota ja sekä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Suullisesta kokeesta voi saada kaikkiaan 15 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä on 6. Suullisen kokeen aikana tarkastellaan myös hakijan mahdollisuuksia suoriutua logopedian kliinisistä opintojaksoista. Hyväksymisen edellytyksenä on, ettei havaita sellaisia esteitä, jotka haittaavat kliiniseen asiakasharjoitteluun osallistumista. HYVÄKSYTYT Koulutusohjelmaan hyväksytään 35 suullisessa ja kirjallisessa kokeessa parhaan yhteispistemäärän saanutta hakijaa. Mikäli hakijat päätyvät samaan valintakokeen yhteispistemäärään, ratkaisee suullisen kokeen yksilöhaastattelun pistemäärä. 20

21 Pohjoismainen filologia 24 Valintakoe klo 9 12 Oulun yliopistossa Linnanmaan kampuksella VALINTAKOKEEN RAKENNE JA KIRJA 1. Ruotsin kielen rakenne ja sanasto Ruotsin kielen rakenteiden, kielioppisääntöjen ja termistön hallinnassa edellytetään lukion B-ruotsin oppimäärän mukaisia tietoja ja taitoja. 2. Ruotsin kielen tuottaminen Koetilaisuudessa jaettavaan materiaaliin perustuva kirjoitelma, josta arvostellaan sekä kieliasu että sisältö. 3. Kielen käyttöä ja tutkimusta kuvaavien käsitteiden hallinta Osio pohjautuu teokseen Dahl, Östen: Språkets enhet och mångfald. Lund: Studentlitteratur, 2000 tai Vuoden 2000 painoksesta luetaan luvut 3 6 ja tai vuoden 2007 painoksesta luvut 3 6 ja VALINTAKOKEEN PISTEYTYS Osioista 1 3 voi saada kustakin 0 10 pistettä. Ollakseen mukana valinnassa hakijan on saatava kustakin osiosta vähintään 3 pistettä. Saamelainen kulttuuri 5 Valintakoe klo 9 12 Oulun yliopistossa Linnanmaan kampuksella KIRJALLINEN KOE Sisältökysymyksiä teoksesta Lehtola, Veli-Pekka & Piela, Ulla & Snellman, Hanna: Saamenmaa. Kulttuuritieteellisiä näkökulmia. Helsinki: SKS, VALINTAKOKEEN PISTEYTYS Yhteispistevalinnassa annetaan neljä lisäpistettä ja koepistevalinnassa kaksi lisäpistettä hakijalle, joka on opiskellut koulussa saamen kieltä ja/ tai suorittanut saamen kielen kokeen ylioppilastutkinnossa. 21

22 Saamen kieli 10 (5+5) Valintakoe klo 9 12 Oulun yliopistossa Linnanmaan kampuksella Haastattelu heti kirjallisen kokeen jälkeen KIRJALLINEN KOE: POHJOISSAAME Sisältökysymykset: Saamen kielen rakenteiden, kielioppisääntöjen, kielenhuollon ja termistön hallinta. Kokeeseen luetaan teos Kirsten Pope ja Máret Sárá: Eatnigiella: Giellaoahpu váldogirji (Kárásjohka: Davvi Girji, 2013). Osiosta voi saada 0 10 pistettä. Saamen kielen tuottaminen: Jovnna-Ánde Vestin teokseen Cáhcegáddái nohká boazobálggis (1988) perustuva kirjoitelma, josta arvostellaan sekä kieliasu että sisältö. Kirjoitelman pituus on noin 2 sivua. Osiosta voi saada 0 5 pistettä. Osiosta on saatava vähintään 2 pistettä ollakseen mukana valinnassa. Lyhyehkö käännös suomesta saameen: Osiosta voi saada 0 5 pis- tettä. Osiosta on saatava vähintään 2 pistettä ollakseen mukana valinnassa. KIRJALLINEN KOE: INARINSAAME Sisältökysymyksiä teoksesta Petter Morottaja Petra Kuuva Marja-Liisa Olthuis 2012 (2. painos): Kielâkyeimi 1 ja siihen liittyvä kielioppiosio. Aanaar: Sämitigge. Osiosta voi saada 0 20 pistettä. (Teoksen voi tarvittaessa tilata Saamelaiskäräjien oppimateriaalitoimistosta). Inarinsaamen perusopintojen opetus toteutetaan joka toinen vuosi, seuraavan kerran syksystä 2015 alkaen. HAASTATTELU Kirjallisen kokeen jälkeen n. 20 minuuttia kestävä haastattelu. Osiosta voi saada 0 10 pistettä. Suomen kieli 25 Valintakoe klo Oulun yliopistossa Linnanmaan kampuksella KIRJALLINEN KOE JA PISTEYTYS Valintakokeena on kaikille pakollinen kirjallinen koe, joka perustuu seuraaviin teoksiin: Alho, Irja Kauppinen, Anneli: Käyttökielioppi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009 ja Heikkinen, Vesa Mantila, Harri: Kielemme kohtalo. Helsinki: Gaudeamus, 2011 tai Käyttökieliopista tulee lyhyitä, tietojen soveltamista vaativia tehtäviä. Heikkisen ja Mantilan teoksen pohjalta kirjoitetaan essee, jonka otsikko annetaan koetilanteessa. Esseen pituus on noin kolme sivua, ja essee arvostellaan sekä asiasisällön että kielen kannalta. Kokeesta voi saada 0 30 pistettä. 22

23 23

24 KASVATUS- TIETEELLINEN Opiskeluaika on tosi antoisaa. Työ, johon valmistutaan, on vastuullista ja vaativaa. Mikko Rahkola, luokanopettajakoulutus 24

25 HAKUKOHTEET Kasvatustieteet Luokanopettaja Intercultural Teacher Education Varhaiskasvatus Musiikkikasvatus Erityispedagogiikka 25

26 KOULUTUKSEN ASIANTUNTIJOITA KAIKENIKÄISILLE Kasvatustieteellinen koulutusala on monitieteellinen. Se tutkii kasvua, kasvatusta, opetusta, oppimista ja sivistysprosesseja ja tarjoaa valmiudet kasvatusalan tehtäviin kansainvälistyvässä maailmassa. Oulun yliopiston kasvatustieteellinen koulutusala on Pohjois- Suomessa ainoa, jonka koulutustarjonta kattaa ihmisen koko elinkaaren. LISÄTIETOJA Puh tai

27 KASVATUSTIETEET 25 Valintakoe klo Oulun yliopistossa Linnanmaan kampuksella Kasvatustieteiden koulutus ei ole mukana VAKAVAssa. AINEISTOKOE Aineistokoe perustuu verkossa lähtien nähtävillä olevaan aineistoon. VALINTAMENETTELY A- ja B-kiintiö: Hakemuksen määräajassa toimittaneet pyrkijät osallistuvat ilman eri kutsua valintakokeeseen. A-kiintiössä valinta tapahtuu pelkän aineistokokeen perusteella (10 opiskelijaa). B-kiintiössä opiskelijat valitaan yo-tutkintotodistuksen ja aineistokokeen yhteispistemäärän perusteella (15 opiskelijaa). LUOKANOPETTAJA 100 Valintakoe VAKAVA-koe klo Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVAkokeeseen: Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa, Raumalla, Rovaniemellä, Savonlinnassa, Tampereella, Turussa. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa. Soveltuvuuskoe YLEISTÄ Luokanopettajan koulutuksessa voi suuntautua laaja-alaisesti, taide- ja taidepainotteisesti tai teknologiapainotteisesti. Suuntautuminen painotteisuuksiin tapahtuu opintojen alkuvaiheessa. VALINTAKOEKIRJAT VAKAVA-koe perustuu verkossa lähtien esillä olevaan aineistoon. VALINTAMENETTELY Valinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakemuksen määräajassa toimittaneet pyrkijät osallistuvat ilman eri kutsua kirjalliseen VAKAVA-kokeeseen. Toiseen vaiheeseen, soveltuvuuskokeeseen, hakijat kutsutaan VAKAVAkokeen perusteella. Lopullinen valinta tapahtuu soveltuvuuskokeen ja VAKAVA-kokeen yhteispistemäärän perusteella. Soveltuvuuskoe muodostuu haastattelusta ja osaamisnäytteestä. 27

valitse monitieteinen

valitse monitieteinen 2015 valitse monitieteinen 1 2 valitse monitieteinen SISÄLLYS Hakemisen infopaketti 4 Hammaslääketieteellinen 6 Humanistinen 10 Kasvatustieteellinen 22 Kauppatieteellinen 28 Luonnontieteellinen 32 Lääketieteellinen

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 1, Espoo PL 11100, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 www.tkk.fi/fi/opiskelemaan, www.admissions.aalto.fi

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA valintaperusteet 2013 Sisällys Opiskele itsesi huipulle! 3 Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 Hakeminen 4 Hakeminen paperisella lomakkeella 4 Hakukelpoisuus

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA 20 14 # 27 ENEMMÄN URAVAIHTOEHTOJA Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto avaa monta tietä tulevaisuutesi rakentamiseen. # 28 # 29 PAIKKA KULMAHUONEESSA Enemmistö suomalaisten pörssiyhtiöiden johtajista

Lisätiedot

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39)

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA HAKUOPAS 2015 1(39) SISÄLLYS 1 HAKEMINEN... 4 1.1 Hakulomakkeet... 4 1.2 Hakukelpoisuus ja hakemuksen liitteet... 5 1.2.1 Päävalinta... 5 1.2.2 Avoimen yliopiston opintojen

Lisätiedot

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi Eximia Oy:n koostama kevään valintakokeisiin suuntaaville hakijoille suunnattu tietopaketti.

Lisätiedot

YHTEISVALINTAOPAS 2012

YHTEISVALINTAOPAS 2012 Kauppatieteellisen alan YHTEISVALINTAOPAS 2012 AALTO-YLIOPISTO ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO TAMPEREEN YLIOPISTO TURUN YLIOPISTO VAASAN YLIOPISTO YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA VALINTAOPAS 2015 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA # 14 # 17 # 25 # 23 NAISJOHTAJILLA ON KYSYNTÄÄ Miesvaltaisiin yrityksiin kaivataan myös diplomi-insinöörinaisia PELAA VARMAN PÄÄLLE

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

TURUN KAUPPAKORKEAKOULU TURUN KAUPPAKORKEAKOULU Sisältö TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN tutkintoja...140 KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO.140 SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN... 141 KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA...

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA SISÄLTö LÄÄKETIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja...84 LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO...84 HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO...88 TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 215 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 214 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus

Valinta- 2015 opas. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valinta- 2015 opas Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Bachelor s Program in International Business Mikkeli Campus Valintaopas 2015 Tämä valintaopas on tarkoitettu avustamaan hakijaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene)

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 23.5.2014 Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) Sisällysluettelo A. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 4 1. YLEISOSIO...

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK HAKIJAN KYAMK OPAS OPAS Kevät 2014 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot