Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/ Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko klo Paikka: Kirkko, Keskuskatu 64, Kankaanpää Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa. Alla on luettelo kokouksessa käsiteltävistä asioista. HAKEMISTO KN 64 KN 65 KN 66 KN 67 KN 68 KN 69 KN 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esityslistan hyväksyminen Tiedotuksia Kirkkoherran ja talouspäällikön päätösluettelot Johtokuntien pöytäkirjat Sijoituspalvelusopimus KN 71 Kirkkovaltuuston kokous KN 72 KN 73 KN 74 KN 75 Talousarvion laadintaohjeet Kokoustilojen tarve Ilmoitusasiat Muutoksenhaku Kankaanpäässä Keijo Rainerma, kirkkoherra

2 2 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2015 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikkona klo Paikka: Kirkko, Keskuskatu 64. Läsnä: Rainerma Keijo puheenjohtaja Suontausta Ulla varapuheenjohtaja Kunnaspuro Raili Lahti Reino Pauli Lanne Laurila Tapio Lehtilä Jarmo Marjamäki Asta Nieminen Miika Saarenketo Antti Tuomala Helena Koskela Jari Tuori Paavo Haavisto Keijo kv:n puheenjohtaja kv:n varapuheenjohtaja sihteeri, esittelijä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KN 64 Kirkkoneuvoston ille on toimitettu postitse kokouskutsu sekä kokouksen esityslista liitteineen Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet istä on saapuvilla. (KL 7:4) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA KN 65 Kirkkoneuvoston kokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla sitä varten valittua tä. Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajaksi Miika Niemisen ja Antti Saarenkedon.

3 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KN 66 Kokouskutsun mukana lähetetty esityslista on myös kokouksen työjärjestys. Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti lisäten kohtaan ilmoitusasiat: sopimus Suomen Lähetysseuran kanssa. TIEDOTUKSIA KN Kirkkohallituksen yleiskirje nro 10/2015 Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät uudet maksut Valtionkorvausten jakaminen seurakunnille sekä seurakuntien maksut kirkon keskusrahastolle vuodesta 2016 alkaen. Arvioitu kokonaisvaikutus Kankaanpään osalta säästöä /v. 3. Kirkon työmarkkinalaitos a 4/2015 Työaikakokeilun palautelomake 4. Papiston vapaa-aikasuunnitelma syyskuu joulukuu Talousarvion toteutumisvertailu Kirkkohallituksen ja työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet on luettavissa osoitteessa Merkitään edellä mainitut tiedotukset kirkkoneuvoston tietoon saatetuiksi ja kirkkoneuvosto hyväksyy niihin liittyvät toimenpiteet. KIRKKOHERRAN JA TALOUSPÄÄLLIKÖN PÄÄTÖSLUETTELOT KN 68 Kirkkolain 4 :n mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä kirkkoneuvoston alaiselle viranhaltijalle voidaan ohje- tai johtosäännössä antaa valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia säännössä mainittuja asioita, joiden merkitys ei ole sellainen, että asian käsittelemistä kirkkoneuvostossa on pidettävä tarpeellisena.

4 Kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi ohjesäännössä määrätyn ajan kuluessa siirtää 4 :ssä mainitun luottamushenkilön tai viranhaltijan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Kirkkoherran ja talouspäällikön ratkaisuvalta on määritelty Kankaanpään seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 4. luvun pykälissä 11 ja 12. Viranhaltijoiden on pidettävä päätösluetteloa edellä mainittuihin ohjesäännön kohtiin perustuvista ratkaisuistaan ohjesäännön 4 luvun 13 :n mukaisesti. Kirkkoherran päätösluettelo, ( 11-15) ja talouspäällikön päätösluettelo, ( 16-19/2015) lähetetään tiedoksi kirkkoneuvoston ille. Talouspäällikön päätökset esitettiin kokouksessa. 4 Merkitään kirkkoherran päätösluettelo, ( 11-15/2015) ja talouspäällikön päätösluettelo ( 16-19/2015) kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi ja kirkkoneuvosto hyväksyy päätöksiin liittyvät toimenpiteet sekä päättää, että se ei siirrä viranhaltijapäätöksiä käsiteltäväkseen. JOHTOKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT KN 69 Johtokunnat ovat pitäneet kokouksiaan seuraavasti: Lapsityön johtokunta Kopio johtokunnan pöytäkirjasta toimitetaan kun pöytäkirja on allekirjoitettu. Kokouksessa valitaan lastenohjaaja. Kirkkolain 10:5 mukaan kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja voi kirkkoneuvoston ohjesäännössä määrätyn ajan kuluessa siirtää johtokunnan päättämän asian kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kirkkoneuvosto voi tällöin kumota päätöksen tai muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Kirkkoneuvoston ohjesäännössä todetaan, että johtokunnan sihteerin on toimitettava ote tai muu ilmoitus kolmen (3) päivän kuluessa ratkaisusta kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja haluaa saattaa ratkaisun neuvoston käsiteltäväksi, vaatimus siitä tulee ilmoittaa asianomaiselle, joka on ratkaissut asian, kolmen (3) päivän kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätösluettelon ote tai muu ilmoitus on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tietoon. Kirkkoneuvosto voi etukäteen ilmoittaa, ettei se tule käyttämään siirto-oikeuttaan.

5 Kh:n Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi lapsityön johtokunnan pöytäkirja. Kirkkoneuvosto ei käytä kirkkolain tarkoittamaa siirtooikeuttaan pöytäkirjan päätöksiin. 5 SIJOITUSPALVELUSOPIMUS KN 70 Hyväksytyn sijoitussuunnitelman mukaiset tarjouspyynnöt on lähetetty Op-Pohjola, Nordea, Danske Bank ja Oma Säästöpankki Tarjouspyynnössä sijoitettavaksi summaksi on esitetty jakaantuen seuraavasti: kassanhallintasalkku sijoitusaika 6-12 kk, investointisalkku , sijoitusaika 3-5 v ja pitkäaikainen salkku , ei sijoitusaikaa. Omaisuusluokkien peruspaino tarjouksessa tulisi olla korkosijoitukset 40, osakkeet (osakerahastot) 40 ja muut 20 (kiinteistösijoitukset, käteinen, talletukset jne. Riskitaso maksimissaan 7-8%. Suosimme osakkeiden sijaan osakerahastoja. Tarjouksen tulee sisältää sijoitussuunnitelman 3.2 tiedot: sijoitustoimin nan tavoitteet, vertailuindeksi ja riskitaso, kuvaus vastuullisuuskriteerien huomioimisesta sijoitustoiminnassa, hinnoittelu ja vastuut sekä raportoinninkuvaus. Kaikki tarjouspyynnön saaneet jättivät tarjouksen määräajassa. Kaikki tarjoukset täyttävät raportoinnin ja vastuullisuuskriteerien vaatimukset. Tarjousyhteenveto ja tarjoukset esitellään kokouksessa. Vertailussa on käytetty tarjoajan ilmoittamia tai tuote-esitteen mukaisia riski- ja tuotto-odotus prosentteja. Kaikkien tarjousten kokonaisriskitaso on alle vaaditun 7-8 %:n. Parhaimmat tuotot tarjousten mukaan on Länsi-Suomen Osuuspankissa ja Nordeassa. Näiden sijoitusriski on samaa tasoa ja korkeampi kuin muilla tarjoajilla. Myös sijotusvaihtoehdot, raportointi ja kirjauskäytäntö vastaavat toisiaan. Nordean kulut ovat Osuuspankkiin nähden edulliset mutta tarjottu nettotuotto on Osuuspankilla parempi. Tuoton ero riippuu pitkälti siitä mitä instrumentteja ja missä suhteessa käytetään. Todellinen vertailu saadaan käyttämällä eri varainhoitajia. Sijoitusten jakaminen kahdelle varainhoitajalle hajauttaa samalla myös sijoitusten riskiä. Tällä hetkellä sijoituksia on (markkina-arvo), joista on Osuupankissa ja (hautainhoitorahasto) Nordeassa. Sijoitukset voitaisiin jakaa siten, että Ouuspankin rahavaroista ja sijoituksesta siirretään sijoitettavaksi Nordeaan. Tu-

6 levia kassavaroja sijoitetaan maksuvalmius huomioiden jatkossa Nordeaan siten että sijoitusten enimmäismäärä on Molempien pankkien kanssa tulee tehdä varainhoitosopimus. 6 Kirkkoneuvosto päättää, - että varainhoitosopimus tehdään Länsi-Suomen Osuuspankin ja Nordean kanssa ajalle kesäkuu 2015-toukokuu että Länsi-Suomen Osuuspankin sijoitustileiltä ja sijoituksista siirretään yhteensä Nordeaan sijoitettavaksi. Tulevia kassavaroja sijoitetaan Nordeaan maksuvalmius huomioiden siten, että sijoitusten enimmäismäärä on , - oikeuttaa talouspäällikön tekemään varainhoitosopimukset Länsi- Suomen Osuuspankin ja Nordean kanssa annettujen tarjousten ja seurakunnan hyväksytyn sijoitussuunnitelman mukaisesti käyttäen sijoituksissa tarjoajien eri sijoitusvaihtoehtoja. KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS KN 71 Kirkkovaltuuston kokous pidettiin keskiviikkona klo Hakoniemessä. Kokouksessa kirkkovaltuusto käsitteli seuraavat asiat: 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4. Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös 5. Ilmoitusasiat 6. Muutoksenhaku Kirkkoneuvosto toteaa, että edellä mainitussa kirkkovaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset voidaan pannan täytäntöön kun ne saavuttavat lainvoiman TOIMINTA- JA TALOUSSUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KN 72 Kirkkoneuvosto antaa vuosittain ohjeet johtokunnille ja viranhaltijoille seuraavien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmien laatimisesta.

7 Esityslistan liitteenä on ehdotus vuosien toiminta- ja talussuunnitelman laadintaohjeeksi. Nämä ohjeet ovat perusteiltaan samanlaiset kuin aikaisempinakin vuosina. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt henkilöstösuunnitelman vuosille Suunnitelman mukaan 2014 on jätetty täyttämättä III kappalaisen virka ja lopetettu lapsityönohjaajan ja kirjanpitäjän virat. Suunnitelmassa vuosille on esitetty vähennettäväksi yksivirka tai toimi/vuosi. Vuonna 2015 vähennettiin yksi lapsityönohjaajan toimi. Suunnitelmasta poiketen 2016 ei vähennettäisi yhtään virkaa tai tointa. Johtokuntien ja viranhaltijoiden tulisi hakea henkilöstösäästöjä sijaisten palkkauksesta ja työaikojen joustosta. Henkilöstömenot tulisi pysyä vuoden 2015 tasossa. Kirkkohallituksen ohje seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman tekoa varten korostaa toiminnan ja talouden kiinteää yhteyttä toisiinsa. Seurakunnan verotuloihin ei vuodelle 2016 ennusteta kasvua. Tämän vuoksi talousarvion käyttömenojen kokonaismäärä tulee pysyä vuoden 2015 tasolla. Määrärahojen siirto kokonaismenojen sisällä edellyttää samalla myös toiminnan uusia painotuksia. Vain perustellussa tapauksessa voidaan tehtäväalueen menojen lisäys hyväksyä. Menojen lisäys tulee näkyä toimintasuunnitelmassa. Yhteisövero poistuu 2016 ja sen tilalle tulee valtion kirkolle maksama korvaus yhteiskunnallisten asioiden hoidosta (hautaustoimi, väestörekisteri, kulttuurihistoriallisten rakennusten ja irtaimiston ylläpito). Kirkolliskokouksen päätöksen mukaan valtionkorvaus jaetaan seurakunnille /kunnan. Kirkolliskokouksessa muutettiin myös eläkemaksuja: nykyistä (Keva) eläkemaksua laskettiin ja vanhaa eläkevajausta paikkaavaa keskusrahaston eläkemaksua nostettiin. Valtionkorvauksen ja eläkemaksujen kokonaisvaikutus tuo Kankaanpään seurakunnalle arviolta lisätuloa. 7 Kirkkoneuvosto antaa johtokunnille ja viranhaltijoille vuoden 2016 talousarvioehdotuksen laatimiseen liittyvät kirjalliset ohjeet oheisen ehdotuksen mukaisesti. KOKOUSTILOJEN TARVE KN 73 Seurakunnalla on tällä hetkellä käytössä Kirkko, Kappeli, Kappalaispappila, Hakoniemen leirikeskus, hautausmaan huoltorakennukset ja partion käytössä oleva Lisä-Santikko sekä vuokratiloina Torikeskuksen tilat ja vanhassa seurakuntakeskuksessa arkisto, varasto (autotalli) ja vainajien

8 säilytystila (varatila). Näiden tilojen lisäksi on tarpeen mukaan vuokrattu eri tilaisuuksiin tiloja kaupungilta ja yksityisiltä toimijoilta. Seurakuntakeskuksen jäädessä pois käytöstä kesäkuussa 2011 on toiveena ollut uuden seurakuntakodin saaminen ensin peruskorjaamalla ja myöhemmin rakentamalla nykyisen seurakuntakeskuksen paikalle. On koettu, että nykyiset tilapäiseen käyttöön vuokratut Torikeskuksen tilat eivät ole riittävät ja tilojen puute vaikeutta seurakunnan toimintaa. Kirkkovaltuuston kokouksessa toimintakertomuksen ja talousarvion käsittelyn yhteydessä valtuutetut ovat puheenvuoroissaan esiin tuoneet lisätilojen tarpeen. Seurakuntakeskuksen myynnin jälkeen on pohdittu tilaratkaisuun eri vaihtoehtoja: vuokrataan nykyisten tilojen lisäksi lisätilaa nykyisestä kiinteistöstä tai muualta, lähdetään hankimaan omia tiloja toteutuvista uusista taloyhtiöistä tai rakentamalla itse kokonaan uudet tilat. Samalla on tutkittu sitä, että haetaanko vain kokoontumistiloja vai tulisi kaikki Torikulmassa olevat toiminnot olla samoissa tiloissa. Parhaaksi vaihtoehdoksi on koettu seurakuntakodin rakentaminen kirkon läheisyyteen seurakunnan omistamalle kirkon tai hautasumaan tontille. Kirkon läheisyys mahdollistaisi seurakuntakodin joustavan käytön eri tilaisuuksissa. Alueella on valmiina kunnallistekniikka (lämpö, sähkö, vesija jätevesi) sekä riittävät paikoitusalueet. Lähivuosina (5-7 v) myös hautauksista noin puolet siirtyy uudelle hautausmaalle. Rakennuslupa edellyttää kaavamuutosta. Kirkkopihaan sovelletaan suojelun ja alistamisen osalta, mitä kirkollisista rakennuksista kirkkolaissa säädetään. Alueella on tutkittu kolmea vaihtoehtoa yhdessä arkkitehti Erkki Pitkärannan ja kaupungin arkkitehti Ilmari Mattilan kanssa. Parhaana vaihtoehtona on pidetty kirkon vierellä olevaa paikka. Paikkojen esittelyt liitteenä. Rakennuspaikkoihin tutustutaan kokouksessa. Jos uusi seurakuntakoti rakennetaan, lähtökohtana on että kiinteistöjen käyttökulut eivät kasva vuoden 2014 tasosta. Tällöin kaikki nyt vuokratiloissa olevat toiminnot tulisi sisällyttää uuteen seurakuntakotiin jolloin säästöä syntyy kiinteistökuluissa, kiinteistöhoidossa ja tietoliikenteessä. Hallinto- ja toimistotilojen määrä ei voi nykyisestä kasvaa ja yksittäisiä työhuoneita olisi mahdollisemman vähän. Huoneitten määrä vähentää kiinteistön tehokkuutta (tulee lisää käytävä ym tiloja). Kokoustilat tulee olla joustavasti muunneltavia ja sijoittaa niin että niitä voidaan päivisin käyttää myös toimialojen kokoustiloina. Alustavan huonetilaohjelman mukaan tilojen koko olisi noin 750 m2, jolloin rakennuksen bruttoala olisi noin 1000 m2, rakennuksen kustannusarvio Rakentamista lainotettaisiin noin Hallinto ja kokoustilojen käyttökustannukset eri vuosina ovat olleet seuraavat: v 2014 Torikulma ja Seurakuntalo käyttökulut ja poistot , 2015 Torikulma ja Seurakuntatalo käyttökulut ja poistot ja 2016 Torikulma ja Seurakuntatalo käyttömenot

9 9 Uusien tilojen käyttökulut, lainan korko ja poisto olisivat Lisäksi sijoitusten tuotto vähenisi noin / vuosi. Jos hanketta viedään eteenpäin, tulisi kirkkoneuvoston päättää suunnittelun jatkamisesta ja tehdä tarvittava määrärahaesitys valtuustolle. Hanke etenisi seuraavasti: - Kirkon alueen tunteva ja viimeisessä kirkon peruskorjauksessa mukana olleelta arkkitehti Erkki Pitkärannalta tilataan sijoittelukuva (2-4 vaihtoehtoa) kirkkoneuvoston valitsemalle paikalle, käymme tutustumassa lähialueella toteutettuihin vastaaviin hankkeisiin ja käymme neuvottelun kaupungin arkkitehdin ja museoviraston edustajan kanssa eri vaihtoehdoista - syksyn 2015 aikana teemme alustavan huonetilaohjelman ja lasketamme rakennuskustannukset Näiden toimenpiteisiin tarvittaisiin määräraha. Kirkon lattian ja ikkunoiden maalauksen määrärahasta syntyy vastaava säästö. Mikäli hanketta jatketaan, investointi tulisi sisällyttää vuosien 2016 ja 2017 (2018) talousarvioon. Rakentamiseen päästäisiin kesällä 2016 tai 2017 ja rakentamisaika olisi noin 12 kk. Kirkkoneuvosto päättää, että - seurakuntakodin alustava suunnittelu käynnistetään kirkon vierellä olevalle tontille (vaihtoehto 3) ja arkkitehti Erkki Pitkärannalta tilataan sijoituskuva eri vaihtoehtoineen valitulle rakennuspaikalle, kirkkoneuvosto käy tutustumassa lähialueella vastaaviin toteutettuihin kohteisiin, - syksyn aikana hankkeesta tehdään alustava huonetilaohjelma ja kustannusarvio Lisäksi kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkon lattian ja ikkunoiden maalaukseen varatusta investoinnista säätyvästä määrärahasta käytetään seurakuntakodin suunnitteluun kirkon alueelle. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että - kirkkoneuvosto käy tutustumassa Ulvilan ja Luvian tiloihin, ja kokoontuu keskustelemaan tilaratkaisuista, - seuraavaan kirkkoneuvoston kokoukseen hankkeesta tehdään huonetilaohjelma ja kustannusarvio ja ja tutkitaan myös muut vuokraus- ja rakentamisvaihtoehdot ja - pyydetään museoviraston lausunto mahdollisuudesta sijoittaa seurakuntakoti kirkkopihaan esitetylle paikalle.

10 10 ILMOITUSASIAT KN 74 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Ulla Suontausta teki kirkkoneuvostolle seuraavan kirjallisen esityksen: Esitän Kirkkojärjestyksen 9. luvun 2 :ään nojautuen, että kirkkoneuvosto käsittelee seuraavassa kokouksessaan Suomen Lähetysseuran Kankaanpään seurakunnalle lähettämää sopimusehdotusta ja että kirkkoherra valmistelee kirkkoneuvostolle sopimusehdotukseen pohjautuvan ehdotuksen. MUUTOKSENHAKU KN 75 Puheenjohtaja antaa kirkkolain edellyttämän muutoksenhakuosoituksen sekä ilmoittaa samalla, että kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja n:o 5/2015 pidetään yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa välisen ajan klo Puheenjohtaja antoi kirkkolain edellyttämän muutoksenhakuosoituksen. Pöytäkirjan vakuudeksi: Keijo Rainerma puheenjohtaja Keijo Haavisto sihteeri Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan (64-75 :t ) ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksessa tehtyjen päätösten kanssa. Kankaanpäässä 05 päivänä kesäkuuta 2015 Miika Nieminen Antti Saarenketo Kirkkoneuvoston tarkastettu pöytäkirja 3 päivältä kesäkuuta 2015 on ollut nähtävänä kirkkoherranvirastossa. Keskuskatu 51 b, välisen ajan klo 9 13.

11 11 Todistan, että nähtävillä oloa koskeva kuulutus on ollut seurakunnan ilmoitustaululla Kankaanpäässä 10 päivänä heinäkuuta 2015 Sari Viinamäki toimistosihteeri Kankaanpään seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto Kokouspäivämäärä Pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät:64,65,66,67,69,71,72,73,74,75 Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 68,70 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8 a :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

12 12 musviranomainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Kankaanpään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Keskuskatu 51 B Postiosoite: PL 63, Kankaanpää Telekopio: (02) Sähköposti: Pykälät: 68,70 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kirkollisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kirkollisvalituksin myös asianosainen, seurakunnan sekä kirkkoneuvosto. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34 Postiosoite: PL 32, Turku Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus, pykälät: 55 Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Kirkollisvalitus / alistusasia Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pykälät Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Hämeenkatu 13 Postiosoite: PL 60,20501 Turku Telekopio: (02) Sähköposti:

13 13 Kirkkohallitus, pykälät 30 päivää PL 210, (Eteläranta 8, Helsinki) Telekopio: Sähköposti: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 10.2.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1.11.2012 ASIALISTA 7 / 2012 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 7/2012 1 (27) ASIALISTA 7 / 2012 107 Kokouksen avaus 108 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 109 Pöytäkirjantarkastajien valinta 110 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: EH JK PÖYTÄKIRJA 5/ 12.5.2015/ 51 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistai 12.5.2015 klo 18.00 18.50 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.3.2013 ASIALISTA 2 / 2013 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2013 1 (17) ASIALISTA 2 / 2013 Sivu 33 Kokouksen avaus 3 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 36 Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1

SASTAMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 6/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.6.2012 klo 16 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakunnan virastotalo, Aittalahdenkatu 12, Sastamala OSALLISTUJAT Varsinaiset jäsenet: Läsnä/ Varajäsenet

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 16.9.2014 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: JK KK PÖYTÄKIRJA 2/ 24.2.2015/ 17 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 2 / 2015 Aika Tiistai 24.2.2015 klo 18.00 19.40 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut

Kirkkovaltuusto 2/2014 13.11.2014 12-22 / sivut KOKOUSAIKA: Torstai 13.11.2014 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17/19: Aila Anna Haavisto Mirjami poissa 19 Haveri Juhani Kauppila Eero poissa 19 Kauppila Suvi Kivikari Seija Majalahti

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 9.1.2013 kello 16.30-17.35 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA lista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille käsiteltäville

Lisätiedot