VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET

2 NARVAN KAAKKOISEN ASEMAKAAVA ALUE koskee Vesilahden kunnan Narvan kylän tilan 4-74 (Poukka 2) aluetta Karholantien itäpuolella sekä Narvan osakaskunnan yhteismaata Pyhäjärven ja Naarvajoen rannassa ja asemakaavan muutos osaa puisto-aluetta kortteleiden 38 ja 39 eteläpuolella. Asemakaavalla muodostuu Narvan asemakaava-alueen kortteli nro 128, osat kortteleista nro 34, 35 ja 36, lähivirkistysaluetta, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta ja kevyen liikenteen väylää. Vesilahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavan ja nämä rakentamistapaohjeet on hyväksytty kaavatoimikunnassa Nämä rakentamistapaohjeet koskevat alueen uudisrakentamista. Kaavaa täydentävillä rakentamistapaohjeille on tarkoitus auttaa rakentajaa, suunnittelijaa sekä rakennusvalvontaviranomaisia pääsemään mahdollisimman hyvään lopputulokseen sekä koko alueen yleisilmeen osalta että jokaisen yksittäisen rakennuksen osalta. Rakentamistapaohjeet eivät vielä yksin takaa hyvää lopputulosta, vaan se riippuu paljon rakentajan käyttämän suunnittelijan ammattitaidosta. Pätevän suunnittelijan avulla voidaan löytää ratkaisut, jotka ovat onnistuneita sekä yksittäisen rakennuksen osalta että rakennuksen naapureineen muodostaman kokonaisuuden kannalta. Vesilahti Satu Uusi-Erkkilä Rakennustarkastaja yhteyshenkilöt: Rakennusvalvonta: Rakennustarkastaja Satu Uusi-Erkkilä p Kunnallistekniikka: Kunnaninsinööri Tapio Kauppila p Rakennuspaikkojen varaukseen ja myyntiin liittyvät asiat: Hallintojohtaja Minna Hutko-Peltoniemi p

3 YLEISTÄ Kaava-alue sijaitsee Narvan taajamassa, Naarvanjoen pohjoisrannalla. Alue rajautuu lännessä Karholantiehen, idässä Pyhäjärveen ja pohjoisessa Rasintien varren asutukseen. Alue on tonttien kohdalta entistä peltomaata, rannempana on virkistysalueeksi osoitettua rantametsikköä. Maastonmuodoiltaan alue on loivasti rantaa kohden viettävää. Alueen sijainti Pyhäjärven rannan tuntumassa, jolloin rakennukset näkyvät kauas järvelle, sekä liittyminen Narvan vanhaan kyläkeskukseen asettavat rakentamisen laadulle ja ympäristöön sopeutumiselle erityisiä haasteita. Näin ollen on näiden rakennustapaohjeiden yleisenä tavoitteena ohjata uudisrakentamista hillitysti ja kulttuuriympäristöä kunnioittavasti. Rakennusten sijoittamisessa ja pihajärjestelyissä tulee kiinnittää huomiota siistin ja viihtyisän katutilan saavuttamiseen. Esimerkiksi roskasäiliöt tai autotallin ovet eivät saa hallita liiaksi katukuvaa.

4 KORTTELIN NRO 34 TONTIT NRO 2-5 SEKÄ KORTTELI NRO 128 Tontit on asemakaavassa osoitettu erillispientalotonteiksi (AO). Tonttien rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun e=0,20 mukaisesti. Suurin sallittu kerrosluku on I, millä on tavoiteltu mahdollisimman avoimena säilyvää näkymää järven suuntaan myös kauempana sijaitsevilta tonteilta. Asemakaavassa on määritelty tonteille rakennusala melko väljästi sekä harjasuunta likimain kadun suuntaisesti. Rakennusten mittasuhteet Kattomuotona tulee käyttää satulakattoa. Siinä voidaan käyttää matalampia poikkiharjoja tai kattolyhtyjä, kuitenkin hillitysti suunniteltuina (korkeintaan yksi lapetta kohden). Kotelomaisia päätyjä ei sallita. Koska rakennukset ovat yksikerroksisia, on kattokaltevuuden oltava melko loiva, välillä 1:3-1:2. Näin ollen asuinkerroksen yläpuolelle ei tulisi rakentaa sellaista ullakkotilaa, jonka myötä rakennuksen ulkoasu muistuttaisi yli puolitoistakerroksista taloa. Yksinkertainen muoto, jota on elävöitetty kuisteilla, on suositeltava. Perinteiset mittasuhteet takaavat sopusuhtaisen ja kauniin lopputuloksen. Julkisivumateriaalit ja väritys Rakennusten julkisivumateriaalina tulee käyttää peittomaalattua puuta tai sileää rappausta. Pyöröhirttä tai sen kaltaista vaikutelmaa tavoittelevaa panelointia ei saa käyttää. Hirttä käytettäessä tulee nurkat toteuttaa lyhytnurkkina. Katemateriaalina tulee käyttää kattotiiltä, huopakatetta, konesaumapeltiä tai pinnoitettua tiiliprofiloitua peltiä. Julkisivulaudoitusta voidaan elävöittää käyttämällä julkisivussa sekä vaaka- että pystysuuntaista laudoitusta, kuitenkin niin että suunta saa vaihtua vain kertaalleen. Julkisivuissa sokkelia ja katetta lukuun ottamatta saa käyttää vain yhtä pääväriä, josta tosin voidaan hillitysti tehokeinona käyttää kahta eri tummuusastetta; tässä tulee noudattaa samaa periaatetta kuin erisuuntaisia laudoituksia käytettäessä: tummuusasteen vaihdos saa ilmetä julkisivussa vain kertaalleen. Ikkunanpuitteet, karmilaudat, listoitukset, ym. yksityiskohdat voivat olla valkoisia tai julkisivuun sointuvaa tummempaa väriä. Seinissä tulee käyttää vaaleaa ja murrettua värisävyä, päävärinä ei kuitenkaan valkoista. Julkisivuvärin tummuusaste ei saa olla tummempi kuin perinteisessä punamultamaalissa. Katemateriaalin värin tulee olla tumman harmaa, musta tai tiilen punainen. Sokkelin värityksen tulee olla muuhun väritykseen sointuva harmaa tai ruskea. Autotalli- ja talousrakennus Tontille on suositeltavaa rakentaa erillinen autotalli- ja varastorakennus, jonka julkisivumateriaaleiltaan ja väreiltään tulee olla yhtenäinen asuinrakennuksen kanssa. Autotallia ei saa sijoittaa asuinrakennukseen eikä kiinni tähän. Autotallirakennus on suositeltavaa rakentaa poikittaissuuntaisesti asuinrakennukseen nähden. Kattomuotona saa käyttää satulakattoa tai loivaa pulpettikattoa. Autotalli- ja varastorakennuksen julkisivu ei saa olla asuinrakennuksen julkisivua korkeampi. Harjakorkeuden tulee olla selvästi asuinrakennuksen harjakorkeutta matalampi. Autotallitai varastorakennusta ei saa käyttää muuhun kuin asumiseen liittyvään käyttötarkoitukseen.

5 Piha-alue Piha-alueen aitaaminen suositellaan tehtäväksi istutuksin, käyttämällä esimerkiksi leikattua pensasaitaa, vapaasti kasvavia pensaita tai puurakenteista aitaa. Muurattua tai metallirakenteista aitaa ei sallita. Lauta-aidan tulee olla peittomaalattu. Lauta-aidan ilmettä voi keventää istuttamalla sen eteen pensaita. Rakennuspaikkaa rajaavan puurakenteisen aidan korkeus saa olla enintään 900 mm. Tonttia ei saa rajata korkeilla (likimain räystäslinjaa korkeammalle ulottuvat) istutetuilla aidoilla, kuten kuusiaidalla. Tämän kiellon tarkoituksena on turvata alueelta ja sen takaa riittävän avoimet näkymät järven suuntaan. Tontin aitaamisesta on lisäksi säädetty kunnan rakennusjärjestyksessä. Sisääntulopihojen päällysteeksi soveltuu parhaiten sora. Asfalttipintaa ei suositella käytettäväksi. KORTTELIN NRO 35 TONTTI NRO 2 JA KORTTELIN NRO 36 TONTTI NRO 3 Tontit on asemakaavassa osoitettu rivitalotonteiksi (AR). Tonttien rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun, e=0,20 korttelissa 35 ja e=0,25 korttelissa 36, mukaisesti. Suurin sallittu kerrosluku on korttelissa 35 rinteeseen sijoittuvana ½ r II, korttelissa 36 puolestaan I. Asemakaavassa on määritelty tonteille rakennusala ja harjasuunta kadun suuntaisesti. Rakennusten mittasuhteet Kattomuotona tulee käyttää loivaa satulakattoa, jonka kattokaltevuus saa olla korkeintaan 1:2 (n. 26 ). Suositeltava kattokaltevuus on noin 1:3. Rakennusten pitkät sivut on porrastettava siten, että yli 15 metriä pitkissä julkisivuissa tulee olla vähintään yksi yli 40 cm:n porrastus jokaista 15 metriä kohden. Rakennusten runkosyvyys ei saa ylittää kymmentä metriä.

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Rakentamistapaohje 1/2009 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.2.2009 LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Kuva. Havainnepiirros 1. Rakentamistapaohjeen tarkoitus Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyksiä

Lisätiedot

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit SALMENRANTA KOTOKOLMIO Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä

Lisätiedot

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeiden tarkoitus ja tavoitteet 1.2 Rakennusalueen sijainti 1.3 Alueen erityispiirteet

Lisätiedot

NASTOLAN VILLÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTELI 246 TONTTIEN 15-18, 29, 30 SEKÄ KORTTELEITA 425 432 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN VILLÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTELI 246 TONTTIEN 15-18, 29, 30 SEKÄ KORTTELEITA 425 432 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET KYYNÄRÄN ALUE RAKENNUSTAPHJEET NASTOLAN LÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTEL TONTTEN -8, 9, 0 SEKÄ KORTTELETA KOSKEVAT RAKENNUSTAPHJEET Ympäristölautakunta 007 8 Ympäristölautakunta 8008, muutos Korjaus osa-aluenumerointiin

Lisätiedot

KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE

KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE YLEISTÄ Rakennustapaohjeella pyritään alueen toteutumiseen yhtenäisenä korkeatasoisena asuinalueena, joka soveltuu Heikinpohjan ympäristöön ja kaupunkikeskustaan.

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE

RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE HALLINTOKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 29.8.2006 MUUTOS 30.11.2006, 30.11.2009 Rakennusten sijainti tontilla - 3 - Rakennukset sijoitetaan asemakaavan mukaiselle rakennusalalle

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Suunnitteluohjeet Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ympäristölautakunta 18.10.2011 Teivo 2 / Yritysalue Sijainti Teivo 2 yritysalue (Hiitin asemakaava-alue)

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

10. kaupunginosa. Porilaisen tyyppitaloalueen pihapiirejä kesällä 2006 Iida Kalakoski

10. kaupunginosa. Porilaisen tyyppitaloalueen pihapiirejä kesällä 2006 Iida Kalakoski 10. kaupunginosa Porilaisen tyyppitaloalueen pihapiirejä kesällä 2006 Iida Kalakoski Porin kaupunki, kaavoitusosasto Porin kaupungin suunnittelusarja C-61/2006 ISBN 952-5414-49-3 ISSN 0358-576X Porin 10.

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

YLEISKAAVAN TOTEUTUSOHJEET HIRSIMETSÄNTIEN PILOTTI

YLEISKAAVAN TOTEUTUSOHJEET HIRSIMETSÄNTIEN PILOTTI DNO 2009-01962 YLEISKAAVAN TOTEUTUSOHJEET HIRSIMETSÄNTIEN PILOTTI Yleiskaavan toteutusohjeen pilottialueena on ollut. Tuloksena on esite, jossa on maankäytönsuunnittelijoiden ja maanomistajen käyttöön

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

VARASTOKORTTELI Kortteleita VK106, VK107 ja VK127 saadaan käyttää tulenarkojen nesteiden. Vesialue

VARASTOKORTTELI Kortteleita VK106, VK107 ja VK127 saadaan käyttää tulenarkojen nesteiden. Vesialue 285 VK säilyttämiseen, noudattaen niitä määräyksiä mitä laissa ja asetuksissa on sellaisten aineiden säilyttämisestä erikseen säädetty. Säiliöt tai muut rakennelmaton sijoitettava tontille siten, VARASTOKORTTELI

Lisätiedot

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa)

LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS. Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) LIEKUNEEN.RYÖxÄsvnDEN RANTAYLEISKAAvAN MUUToS Hirvensalmen kunta (97) Hirvensalmen kytä (405) Koskelo 5:78 Vinnonniemi 5:84 (osa) Kaøvaluonnos 2.3.2015 $ühflrtmi I Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

Palosaaren Salmen alue

Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Palosaaren Salmen alue ASEMAKAAVA NRO 1000 Asemakaavan ja tonttijaon muutos koskee Vaasan kaupungin 15. kaupunginosan puisto-, vesi- ja katualueita sekä 17. kaupunginosan,

Lisätiedot

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. LIITE 10. LEPSÄMÄN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset AT-1 PY-1 Kyläalue. Alueella sallitaan asuinrakentaminen sekä kylän ja sitä ympäröivän asutuksen tarvitsema palvelurakentaminen. Mitoituksen

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot