NASTOLAN VILLÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTELI 246 TONTTIEN 15-18, 29, 30 SEKÄ KORTTELEITA KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NASTOLAN VILLÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTELI 246 TONTTIEN 15-18, 29, 30 SEKÄ KORTTELEITA 425 432 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET"

Transkriptio

1 KYYNÄRÄN ALUE RAKENNUSTAPHJEET NASTOLAN LÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTEL TONTTEN -8, 9, 0 SEKÄ KORTTELETA KOSKEVAT RAKENNUSTAPHJEET Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 8008, muutos Korjaus osa-aluenumerointiin 00 0

2 Sivu () NASTOLAN LÄHTEEN KYYNÄRÄN KORTTEL TONTTEN, 9, 0 SEKÄ KORTTELETA KOSKEVAT RAKENNUSTAPHJEET SUUNNTTELUOHJEDEN TARKOTUS Nämä suunnitteluohjeet täydentävät asemakaavaa ja sen määräyksiä ja ov ohjeena rakentajille ja rakennustarkastukselle pyrittäessä yhtenäiseen ja hyvään rakennettuun ympäristöön Rakennustapaohjeista voidaan vain perustelluista syistä poeta huomioonottaen kuitenkin korttelin tai taloryhmän yhteinen yleisvautelma ALUEEN SJANT JA ALUEELLA TA LÄHYMPÄRSTÖSSÄ OLEVA RAKENNUSKANTA Asemakaavoitettava alue sijaitsee Nastolan Villähteen kylässä, noin kahden kilometrin päässä Villähteen keskustasta Alue sijaitsee lähellä Kymijärven rantaa Kymijärven rannassa sijaitsee kymmenen lomaasuntoa ja kaksi omakotitaloa Alueen eteläosassa on lisäksi kolme omakotitaloa Kyynärän tilan päärakennus talousrakennuksineen sijaitsee alueen pohjoispäässä Kiiskentien varrella Alueen maasto on hyvin vaihtelevaa Pohjoisosa suunnittelualueesta on alavaa Keskellä aluetta kohoaa korkeao, järvelle jyrkästi laskeva kallioinen mäki Alueesta suurin osa on luonnontilasta metsää Avoimia niittyjä on Kyynärän tilan ympärillä YLESET SUUNNTTELUOHJEET Rakennustapaohjeiden havainnekuva on ohjeena rakennusten sijoittamiselle tontille ja pihajärjestelyille Talousrakennuksen tulee olla selvästi pienempi kuin päärakennuksen RAKENNUSTEN SJOTUS Rakennuksen sijoituksessa on otettava huomioon kaavamääräykset ja tontin eri toimintojen kuten esim ajotien, talouspihan, lekipaan ja suojaisen ulko-oleskelutilan vaima tilantarve sekä viereisten tonttien rakennusten sijainti Tontille on vartava kaavamääräysten mukaiset autopa Kaavassa esitetty harjan suunta koskee asuinrakennuksen päämassaa, joten siihen liittyvien siipiosien, kuistien ja olyhtyjen sekä erillisten talousrakennusten harjansuunta voi poeta kaavassa esitetystä suunnasta Vähäiset kokset ja rakenteet, kuten esim lekimökki ja kasvihuone, voi rakentaa rakennusalan ulkopuolelle kuitenkin vähintään neljän metrin päähän naapurin rajasta Asuinrakennukset tulee suunnitella kadun, kunnallisteknisten liittymien ja piha-alueen suhteen oeaan ltiasoon Ltiapinnan ohjeellinen vähimmäiskorkeus tienpinnasta on 0, m Rakennuslupapiirustuksissa tulee esittää rakennuksen ltiakorkojen lisäksi myös piha-alueen korot Rakennusten ovedet ja perustusten kuivusvedet on johdettava alueelle rakennettavaan sadevesiviemäriverkkoon

3 Sivu () Tontin pintavesien ohjaukseen tulee kiinnittää huomiota Pintavedet tulee ohja niin, etteivät ne kulkeudu rakennuksen perustuksiin eä niitä saa ohja naapuritontille Asemapiirroksen suunnittelussa tulee muistaa ilmansuuntien merkitys oleskelupihalle Lisäksi tulee huomioida tontti kokonaisuutena siten, että asunnoille muodostuu selkeät rakennusten rajaam oleskelupihaalueet Tonttiliittymän leveys ei saa ylittää metriä Autoliittymän lisäksi sallitaan erillinen kapea jalankulkuliittymä Alueella sataa esiintyä myös korkeita radonpitoisuuksia joten perustussuunnittelussa on erityisesti kiinnitettävä huomiota radonkaasun pääsyn estämiseen asuntoihin RAKENNUKSEN MUOTO Omakotitalojen runkosyvyyden tulee olla sellainen, ettei sisätiloihin muodostu suuria pimeitä huonetiloja Suositeltava runkosyvyys on noin 8-9 metriä Leveämmät os ov sallittuja, mutta massoittelussa tulee olla selkeät päädyt ja niitä pidemmät sivut Vilintien ja Karpintien varren kakserroksiset rakennukset voiv olla osin ykserroksisia Ykserroksisia osia saa olla enintään 0% rakennuksen alasta Kiiskentien päässä olevan kortteli 7 tontit sijaitsev melko jyrkässä maastossa Tonteilta on kuitenkin hyvät näkymät Kymijärvelle Asuinrakennus tulisi sijoittaa tontin keskiosaan tai rinteen yläosaan rakennusalan rajaan kiinni Autotalli/talousrakennus tulee sijoittaa ykserroksisena mahdollisesti osittain maanpinnan alapuolelle sijoitettuna kadunvarteen Liitteenä on pokilekaus maastosta ja esimerkki rakennusten sijoittelusta Asemakaavamääräys, jolla ohjaan rakentamaan tontille ns rinnetalo, on rakennuksen korkeudesta osa-alueille ja (korttelin tontit ja, kortteli 7 tontit ja ) rinnemaastossa on ehdoton JULKSVUT Kto Omakotitalojen ojen tulee olla sulaoja tai sulakon ja pulpetton yhdistelmiä taulukon mukaisesti Räystäiden tulee olla vähintään 0 cm leveitä ja suoja julkisivua Räystäät on rakennettava avoimina ilman kotelointia Ktokaltevuudesta ja harjansuunnasta saa poeta kon pintaa rastuttavien yksityiskohtien, siipiosien ja ulokkeiden osalta Sisäänkäyntien yhteyteen suositellaan rakennettavaksi koksia, samoin osa ulkooleskelutilasta tulisi aa Ktokaltevuus, kemeriaali ja väritys on esitetty osa-aluekohtaisissa rakennustapaohjeissa Pulpetttojen okaltevuus voi poeta esitetyn taulukon mukaisesta kaltevuuteen :

4 Sivu () Ulkoseinät Asuinrakennusten julkisivuja tulee jakaa esim kuisteilla, porrastuksella ja/tai meriaalin vaihdoksilla pienempiin osiin -kerroksisen rakennuksen räystäskorkeudeksi suositellaan, -,7 m Julkisivuväritys on merkittävin korttelokonaisuuden muodostaja alueella, joten siinä erityisesti tulee ottaa naapurirakennukset huomioon Osa-aluekohtaisissa rakennustapaohjeissa on esitetty kortteleittain tai taloryhmittäin julkisivujen meriaalit ja väri Julkisivumeriaalien tulee olla aitoja, joten esim laudoitettavia osia ei saa korva profiilipellillä tai muovilla Sokkeli Sokkelin korkeudessa on otettava huomioon sekä piha-alueen että kujen korkeustaso Yli metrin korkeiden sokkeleiden muodostumista tulee välttää Autotalli ja muut talousrakennukset Autotallien, -koksien ja pienten talousrakennusten julkisivut voiv olla väritykseltään kuten asuinrakennuksen lautaos tai muuten asuinrakennuksen väritykseen sopivia Autotallien, -kosten, talous- ja muiden erillisten rakennusten kon tulee olla harjao KASVSTO JA STUTUKSET Tonteilla tulee käyttää mahdollisuuksien mukaan hyödyksi siellä jo kasvava puusto Tonteille tulev istutukset on jäsenneltävä niin, etteivät puut varjosta naapureiden pihoja ja että niiden huoltotoimenpiteet voidaan hoitaa omalla pihalla ATAAMNEN Piha-alueet tulisi raja tie- ja puistoalueista ympäristöön sopivilla aidoilla Parhaiten vallitsevaan maastoon soveltuv pensas-aid Maaperä on otollinen pensasaitojen istuttamiselle Karpintien varren kapeiden tonttien rajaamiseen sopii parhaiten kivi- ja/tai puurakenteiset aid

5 Sivu () Nastolassa 8 toukokuuta 007 NASTOLAN KUNTA Kaavoitus- ja mittaustoimi Muutos ymp ltk 8008 Kaavoitusarkkitehti Kariina Tuloisela Muutos 00, osa-aluenumeroinnin korjaus Kaavoitusarkkitehti Kri Kuivalainen

6 :7 :7 :8 :8 :7 :7 :77 :89 :90 :8 :7 :77 :78 :8 :9 :90 :9 : : : ar k kr ar , 00, 0,7 08,,,8 09,7 9, 9, 98, 98,7 9,8 9,8 9,9 8, 08, 09, 0, 7, 09, 0,,,, 9,9 9, Kalentie Kyynäräntie Koiskalantie Z,, 0,, kh 8 7 ui VK AP- AP- VP LV W AP- +9 / k / k rs ra- ra- ra- u / / k nä ra- rs ra- / k /t /t KYYNÄRÄN- RATT KSKENTE NTE KUHANTE E KALENP KALENTE KYYNÄRÄNTE KARPNTE s- s- s- s- s- s- et et

7 *) NASTOLA, LÄHDE KYYNÄRÄ muutosehdotus, OSA-ALUEJN MUKASET RAKENNUSTAPHJEET ympäristölautakunta 8008 Näiden ohjeiden lisäksi on noudettava rakennustapaohjeiden yleistekstin ohjeita aluenumerointi korjtu 00 OSA- ALUE KORTTEL / RAKPAKKA /-8 JA /- /- /- /- JA 7/- JA 0/- *) *) KERROSLUKU- SUOSTUS kakserroksinen talousrakennukset ykserroksisia Asuinrakennuksessa voi olla ykserroksisia osia enintään 0% rakennuksen alasta / k l tai l, tontin korkeuseroja hyödyntäen / k l talousrakennukset ykserroksisia ½ k l tai ll, tontin korkeuseroja hyödyntäen Asuinrakennuksessa voi olla ykserroksisia osia enintään 0% rakennuksen alasta talousrakennukset ykserroksisia KATTOKALTEVUUS, JULKSVUJEN MATERAA- MUOTO, VÄR JA LT JA VÄRT MATERAAL *) vaakalauta, tiili tai raptu : - :, pinta, tehosteena puuverhous sula- ja/tai pulpettto betontotili : - :, sula- ja/tai pulpettto betontotili : - :, sula- ja/tai pulpettto betontotili vaale sävyt tiiliseinän saum tiilen väriin lauta, tiili tai raptu pinta vaale sävyt tiiliseinän saum tiilen väriin lauta, tiili tai raptu pinta vaale sävyt tiiliseinän saum tiilen väriin AUTOTALLT JA MUUT TALOUSRAKENNUKSET Autotallin voi rakentaa asuinrakennuksen yhteyteen tai erilliseen rakennukseen julkisivujen meriaalit tulee julkisivuihin Autotallin voi rakentaa asuinrakennuksen yhteyteen tai erilliseen rakennukseen julkisivujen meriaalit tulee julkisivuihin Autotallin voi rakentaa asuinrakennuksen yhteyteen tai erilliseen rakennukseen julkisivujen meriaalit tulee julkisivuihin

8 NASTOLA, LÄHDE OSA-ALUEJN MUKASET RAKENNUSTAPHJEET Näiden ohjeiden lisäksi on noudettava rakennustapaohjeiden yleistekstin ohjeita KYYNÄRÄ aluenumerointi korjtu 00 OSA- ALUE KORTTEL / RAKPAKKA /9-0 7/- 8/ KERROSLUKU- SUOSTUS ja talousrakennukset ykserroksisia / k l, tontin korkeuseroja hyödyntäen / k tai, tontin korkeuseroja hyödyntäen Asuinrakennus tulee sijoittaa rinteen yläosaan KATTOKALTEVUUS, MUOTO, VÄR JA MATERAAL : - :, sulao betontotiili : - :, sula- ja/tai pulpettto betontotili JULKSVUJEN MATERAA- LT JA VÄRT lauta, tiili tai raptu pinta vaale sävyt tiiliseinän saum tiilen väriin punainen poltettu tiili tai saman värinen raptu pinta tiiliseinän saum tiilen väriin tehosteena puuverhous AUTOTALLT JA MUUT TALOUSRAKENNUKSET Autotallit suositellaan rakennettavaksi erilliseen rakennukseen julkisivujen meriaalit tulee julkisivuihin Autotallit suositellaan rakennettavaksi erilliseen rakennukseen tontin alaosaan rinteeseen sovittaen julkisivujen meriaalit tulee julkisivuihin Talousrakennukset rakennetaan ykserroksissi ja ne voi sijoittaa osittain maan sisään ks erillinen liite 9/- ja talousrakennukset ykserroksiset tontin korkeuseroja hyödyntäen voidaan rakentaa eri tasossa olevia ltioita : - :, sulao betontotili punainen poltettu tiili tai saman värinen raptu pinta tiiliseinän saum tiilen väriin tehosteena puuverhous Autotallit suositellaan rakennettavaksi erilliseen rakennukseen julkisivujen meriaalit tulee julkisivuihin

9

10 :7 :7 :8 :8 :7 :7 :77 :89 :90 :7 :77 :78 :78 :89 :9 :90 :9 : : : , 7, 09, 0,,,, 9,9 9, 9, 00, 0,7 08,,,8 09,7 9, 9, 98, 98,7 9,8 9,9 8, 08, 09, 9, 9,8 Z Z Z k kr ar ar Kalentie Kyynäräntie Koiskalantie ,,, 8 kh 7 +9 / k / k ra- ra- ra- u / / k nä ra- rs ra- / k /t /t ui s- s- s- s- s- s KYYNÄRÄN- RATT KSKENTE NTE KUHANTE KALENP KALENTE KYYNÄRÄNTE KARPNTE VK AP- AP- VP LV W O- - - AP et et

11 NASTOLA LHTEEN KYLÄ KYYNÄRÄN ALUE ASEMAKAAVA :000 V070 ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU NASTOLAN LÄHTEEN KYLÄN KORTTELN TONTT -0, KORTTELT - JA LOMA-ALUETTA SEKÄ LÄHVRKSTYS-, PUSTO-, LEKKKENTTÄ-, VENEVALKAMA- JA KATUALUETTA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA MÄÄRÄYKSET: m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva Korttelin, korttelinosan ja alueen raja Muun kaavamääräyskohteen raja Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja rs Rakennusala, jolle saa sijoittaa rantasaunan Saunarakennuksen suurin sallittu pohjapinta-ala ketut kuistit mukaan lukien on m Saunan jätevedet on johdettava kunnan viemäriverkkoon Autotallien ja talousrakennusten rakennusala Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on rakennettava kiinni Ohjeellinen tontin/rakennuspaan raja Rakennusalan raja Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleiseen rakennuksen seinään saa tehdä vain kunoita, joiden alareuna on vähintään 70 cm:n korkeudella ltiasosta Erillispientalojen korttelialue Alueella voidaan kullekin rakennuspaalle rakentaa enintään kaksi asuntoa käsittävän erillisen pientalon et Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa yhdyskunteknistä huoltoa palvelevia rakennelmia AP AP- Asuinpientalojen korttelialue Asuinpientalojen korttelialue Alueella voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja ja erillisiä pientaloja Kullekin rakennuspaalle tulee rakentaa vähintään kolme asuntoa up ui Ohjeellinen palloilualueeksi vartu alueen osa Ohjeellinen uimapaaksi vartu alueen osa stutettava alueen osa - VP VK R- Erillispientalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue Alueella saa kullekin rakennuspaalle rakentaa yhden yksiasuntoisen omakotitalon Olemassa olevia loma-asuntoja ei voida muuttaa vakituiseen asumiskäyttöön, mutta ne voidaan säilyttää rakennuspaalla talous- tai saunarakennuksina Kiinteistöt tulee liittää kunnan vesija viemäriverkostoon Puisto Lähivirkistysalue Lekipuisto Loma-alue, jolle saa rakentaa loman- ja vapaa-ajanviettoa palvelevia rakennuksia yhteisöjen käyttöön Alueelle saa rakentaa yhden ympärivuotiseen asumiskäyttöön tarkoitetun erillispientalon /t ajo p nä Ku Jalankululle ja polkupyöräilylle vartu ku/tie Jalankululle ja polkupyöräilylle vartu ku/tie, jolla tontille/rakennuspaalle ajo on sallittu Hidasku Ajoyhteys Pysäköimispaka Kadun näkemäalueeksi vartu alueen osa Alueen kasvillisuus on pidettävä malana, jotta näkymä kevyen lienteen väylältä kadulle pysyy avoimena Johtoa varten vartu alueen osa LV Venevalkama Alueelle saa rakentaa venelaiturin Kualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää W Vesialue Osa-alueen raja s- Alueen osa, jolla ei saa suorittaa sen luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä Olemassa oleva puusto on säilytettävä siten, että sallitaan vain luonnon tai maisemanhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet 0 Korttelin numero Ohjeellisen tontin/rakennuspaan numero ra- Alue, jolla sijaitsev lomarakennukset tulee säilyttää Korjaus- ja muutostöiden yhteydessä rakennusten rakennushistorialiset arvot ja ominaispiirteet tulee säilyttää Uudet saunarakennukset tulee rakentaa vähintään 0 metrin etäisyydelle rannasta Rakennusten jätevedet on johdettava kunnan viemäriverkkoon KYYNÄ Kadun, tien, kuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi Rakennusoeus kerrosalaneliömetreinä Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun Asemakaavassa esitetty tonttijako on ohjeellinen eä kaavan hyväksyminen edellytä kiinteistönmuodostamista AUTOPAKKOJEN VÄHMMÄSMÄÄRÄT: / k Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi - korttelialueilla AP - korttelialueella ap / as ap / as u / +9 Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi Ktokaltevuus Maanpinnan limääräinen korkeusasema Alleviivtu luku osoittaa ehdottomasti käytettävän rakennusoeuden, rakennuksen korkeuden, okaltevuuden tai muun määräyksen Nastolassa päivänä elokuuta 00 NASTOLAN KUNTA Kaavoitus- ja mittaustoimi Suunnittelija Anna Ryhänen Kaavoitusarkkitehti Kariina Tuloisela NASTOLAN KUNNANVALTUUSTO HYVÄKSYNYT ASEMAKAAVAN

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE

LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Rakentamistapaohje 1/2009 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 25.2.2009 LÄNSI-KOLSARI 1. VAIHE Kuva. Havainnepiirros 1. Rakentamistapaohjeen tarkoitus Rakentamistapaohjeet täydentävät asemakaavan määräyksiä

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET

VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET VESILAHDEN KUNTA NARVAN KAAKKOISEN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET NARVAN KAAKKOISEN ASEMAKAAVA ALUE koskee Vesilahden kunnan Narvan kylän tilan 4-74 (Poukka 2) aluetta Karholantien itäpuolella sekä Narvan osakaskunnan

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE

RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE RAKENTAMISOHJE KAIVOLAN 2. OSA-ALUE HALLINTOKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 29.8.2006 MUUTOS 30.11.2006, 30.11.2009 Rakennusten sijainti tontilla - 3 - Rakennukset sijoitetaan asemakaavan mukaiselle rakennusalalle

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

VARASTOKORTTELI Kortteleita VK106, VK107 ja VK127 saadaan käyttää tulenarkojen nesteiden. Vesialue

VARASTOKORTTELI Kortteleita VK106, VK107 ja VK127 saadaan käyttää tulenarkojen nesteiden. Vesialue 285 VK säilyttämiseen, noudattaen niitä määräyksiä mitä laissa ja asetuksissa on sellaisten aineiden säilyttämisestä erikseen säädetty. Säiliöt tai muut rakennelmaton sijoitettava tontille siten, VARASTOKORTTELI

Lisätiedot

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit

ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit ORIMATTILA Artjärven alueen omakotitontit SALMENRANTA KOTOKOLMIO Orimattilan omakotitontit Orimattilan kaupungilla on tarjolla omakotitontteja keskustan lähellä Arolan Metsärinteen alueella ja Käkelässä

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE

KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE KIRKKOLAHDEN SYVÄSATAMAN RAKENNUSTAPAOHJE YLEISTÄ Rakennustapaohjeella pyritään alueen toteutumiseen yhtenäisenä korkeatasoisena asuinalueena, joka soveltuu Heikinpohjan ympäristöön ja kaupunkikeskustaan.

Lisätiedot

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. LIITE 10. LEPSÄMÄN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset AT-1 PY-1 Kyläalue. Alueella sallitaan asuinrakentaminen sekä kylän ja sitä ympäröivän asutuksen tarvitsema palvelurakentaminen. Mitoituksen

Lisätiedot

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA

HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA Valtuusto 10.4.2012 10 1 HIRVENSALMI LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVA RANTAOSAYLEISKAAVA ON TULLUT VOIMAAN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSELLÄ 25.6.2012 111 LUKUUNOTTAMATTA TILOJA: SUVIRANTA 419-7-1, HONKALA 423-1-94,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki

Ylöjärven kaupunki. Suunnitteluohjeet. Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Suunnitteluohjeet Teivo 2 / Yritysalue (korttelit 238 ja 239) Ylöjärven kaupunki Ympäristölautakunta 18.10.2011 Teivo 2 / Yritysalue Sijainti Teivo 2 yritysalue (Hiitin asemakaava-alue)

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI

TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET RAKENTAMISTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALA-ALUE SEINÄJOKI TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENNUSTAPAOHJEET TÖRNÄVÄN SAIRAALAN ALUEEN RAKENTAMISTAPAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Ohjeiden tarkoitus ja tavoitteet 1.2 Rakennusalueen sijainti 1.3 Alueen erityispiirteet

Lisätiedot

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TYRNÄVÄN KUNTA ivarren kylien osayleiskaava en vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.1.2014 679-P15797 tark. 11.2.2014 en vastineet 1 (16) ivarren kylien osayleiskaava Tyrnävän

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot