Ympäristöseminaari. Kemiönsaaren kunta Villa Lande Ville Laitinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristöseminaari. Kemiönsaaren kunta Villa Lande 10.12.2014 Ville Laitinen"

Transkriptio

1 Ympäristöseminaari Kemiönsaaren kunta Villa Lande Ville Laitinen

2 Kunnan vastuut ympäristötalkoissa! Ympäristönsuojelu enimmäkseen haittojen ennaltaehkäisyä! Keinot: lainsäädäntö, taloudellinen ohjaus, lupamenettelyt, vapaaehtoiset toimet ja ympäristötietoisuuden lisääminen! Luonnonsuojelussa keskitytään luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen! Kansallispuistoissa uhanalaisilla kasveilla ja eläimillä on paremmat elinmahdollisuudet! Kunta voi itse vaikuttaa elinympäristön tilaan! Kulutustottumukset ja niiden muokkaaminen ympäristöystävälliseen suuntaan ovat tässä tärkeä tekijä! Luonnonsuojelulla on kansalaisten vahva tuki! Kunnat vastaavat paikallisesta ympäristönsuojelusta ja valvonnasta

3 Esimerkkejä palkituista ilmastotoimista kotimaassa! Vantaalla energiakulut hallintaan kilpailuttamalla! Vantaan kaupungin rakennusautomaatiohankintojen yhteydessä kilpailuttamassa energianhallinnassa keskitytään energiankäytön vähentämiseen ja tehostamiseen ensisijaisesti olemassa olevaa tekniikkaa hyödyntäen 15 eri rakennuksessa.! Noin euron investoinnilla saatiin ensimmäisenä vuonna euron säästöt ja kasvihuonekaasupäästöjä vähennettiin 1100 tonnia. Säästöt ovat syntyneet pääasiassa rakennusten lämmityksestä

4 Esimerkkejä palkituista ilmastotoimista kotimaassa! Kurikassa ei heitetä ruokaa roskakoriin! puhtaus- ja ruokapalveluhenkilöstön koulutus, biojätteen määrän seuranta ja vertailuarvojen määrittely! hävikki pieneni jokaisessa ruokapaikassa vähintään kolmanneksella ja enintään kahdella kolmasosalla.! Kunnan keittiöt, ruokapalvelut, kodit sekä koulut ja päiväkodit osallistuivat! Huomio kiinnitettiin koko prosessiin ja erityisesti sen alkupäähän

5 Esimerkki ulkomailta! Pieni saksalaiskylä Feldheim on täysin energiaomavarainen - jopa oma sähköverkko! Myös hinnoittelu on omissa käsissä -hinta päätetään kyläkokouksissa! Uusiutuva energia tuo myös työtä kyläläisille! Useimmat kyläläisistä työskentelevät biokaasulaitoksella, tuulipuistossa tai aurinkosähkölaitoksella! Feldheimissä ei käytönnössä työttömiä ole lainkaan, kun monin paikoin lähialueilla työttömyysluvut lasketaan kymmenissä prosenteissa jopa-oma-s%c3%a4hk%c3%b6verkko&page=ilmastouutisia&news_id=4140

6 Kemiönsaari 2020?! Mihin tulee kiinnittää huomioita, jos tavoitteena on vuonna 2020 olla paras ympäristö ja kestävän kehityksen asioissa?

7 Kemiönsaari 2020?! Mihin tulee kiinnittää huomioita, jos tavoitteena on vuonna 2020 olla paras ympäristö ja kestävän kehityksen asioissa?! Käytännössä tarkoittaa 2020 noin 50% vähennystä kasvihuonekaasupäästöihin vuoden 2007 tasosta ja vuonna 2030 enemmän kuin 80% vähennystä

8 Kemiönsaari 2020?! Mihin tulee kiinnittää huomioita, jos tavoitteena on vuonna 2020 olla paras ympäristö ja kestävän kehityksen asioissa?! Maailman menestyneimpien kestävän kehityksen kaupunkien taustalla yksi yhteinen tekijä: asiantuntijuus! ympäristöosaamisen asiantuntijoiden jakautuminen tasaisesti eri kunnallistason sektoreille David Thorpe:

9 Kemiönsaari 2020?! Mihin tulee kiinnittää huomioita, jos tavoitteena on vuonna 2020 olla paras ympäristö ja kestävän kehityksen asioissa?! Utooppinen tavoite: Kemiönsaari 100% hiilivapaa vuoteen 2030 mennessä? à Silloin voidaan oikeasti markkinoida olevamme paras!

10 Miten kunta voi vähentää kasvihuonepäästöjään?

11 Miten kunta voi vähentää kasvihuonepäästöjään?! Suunnittelemalla tarkoituksenmukaisen yhdyskuntarakenteen! Säästämällä energiaa! Käyttämällä uusiutuvia energialähteitä fossiilisten sijaan! Keräämällä kaatopaikkakaasuja ja käsittelemällä jätteitä asianmukaisesti! Liikenneväylä- ja kalustoratkaisuilla

12 Yhdyskuntasuunnittelu! Liikenteen aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöihin! Mitä enemmän hajallaan yhdyskuntarakenne on, sitä enemmän syntyy liikennettä! Uudet alueet hyvien kevyenliikennereittien ja joukkoliikenne yhteyksien varrelle lähelle palveluita! Yhdyskuntasuunnittelulla voidaan edesauttaa esimerkiksi kaukolämmön tai maakaasun käyttöä! Jos uudet asuinalueet rakennetaan suunnitelmallisesti, voidaan kaukolämpö tai maakaasuverkostoja hyödyntää tehokkaasti ja kannattavasti

13 Kerrostalot maalämpöön! Uudessakaupungissa on alettu vaihtaa kerrostalojen vanhoja lämmitysjärjestelmiä maalämpöön! Viiden kerrostalon (119 asuntoa) kohdalla hiilidioksidipäästöjen vähennykset on ollut kg vuodessa! Samoin tehtiin Karjaalla, missä päästövähennykset ovat kgCO2/vuosi sekä Mynämäellä rivitaloihin säästö kgCO2/vuosi! Mynämäellä takaisinmaksuaika ainoastaan 3 vuotta avustuksien ansiosta (https://wwwp5.ymparisto.fi/hinku/kohteet/ Tiedot.aspx?Id=206)

14 Energiatehokkuus julkisissa kiinteistöissä! Kuntien kiinteistöt toimistoista urheiluhalleihin kuluttavat paljon energiaa! Energiankulutuksen järkevä ja oikea käyttö lisää kiinteistöjen viihtyvyyttä, tuo taloudellista säästöä sekä vähentää osaltaan kasvihuonekaasupäästöjä! Energiankulutuksen vähentämiseen päästään usein varsin yksinkertaisilla ja halvoilla toimenpiteillä, kuten lämmitysjärjestelmän säädöillä ja ilmastoinnin järkevällä käytöllä

15 Asikkalan kunta energian säästön edelläkävijä! Kunnan kiinteistöihin energiakatselmus ja toimenpiteet à taloudellista säästöä e vuodessa! Toimenpiteet mm.:! parantamalla ilmanvaihtojärjestelmiä! uusimalla ulkovalaistusta! siirtymällä lämmityksessä öljystä maalämpöön! asentamalla energiahallintajärjestelmiä! säästämällä huonelämpötiloja

16 Energiatehokkaat hankinnat! Jokainen kunta tekee vuosittain suuret määrät tavaroiden ja palveluiden hankintoja! Suosimalla julkisissa hankinnoissa vähän energiaa kuluttavia laitteita ja palveluita, voidaan vähentää energiankulutusta ja silloin myös kasvihuonekaasupäästöjen määrä pienenee

17 Uusiutuvien energialähteiden suosiminen! Uusiutuvien energialähteiden, kuten tuulivoiman, aurinkoenergian tai bioenergian, käyttö vähentää oleellisesti ilmastolle haitallisten kaasujen määrää! Merkittäviä vaikutuksia paikallistaloudelle

18 Uusiutuvien energialähteiden suosiminen! Mynämäellä asennettiin uuden päiväkodin katolle aurinkopaneelit, jotka tuottavat 18kW sähköä! Päästövähennys: kg CO2/vuosi! Padasjoella rakennettiin vanhaan navettaan hakevoimala! Päästövähennys: kg CO2/vuosi

19 Jätteiden vähentäminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys! Vähentävät kasvihuonekaasuja kahdella tavalla:! Tuotteiden valmistamiseen käytettävä energia vähenee! Kaatopaikoilla syntyvän metaani vähenee! Biojäte tärkein toimenpide kaatopaikkojen metaanin vähentämisessä! Kunnat voivat tehostaa omien kiinteistöjensä (koulut, työpaikat) jätehuoltoa sekä opastaa kuntalaisia jätteiden lajittelussa

20 Jätehuollon päästövähennykset Mynämäellä! Syntyvän sekajätteen määrä vähenee merkittävästi! Mynämäellä päästövähennykset päästövähennykset peräti 200kgCO2/vuosi asukasta kohden. (https://wwwp5.ymparisto.fi/hinku/kohteet/tiedot.aspx?id=231)

21 Jätteistä energiaa! Jäte on hyödynnettävä ensisijaisesti aineena tai kierrättämällä! Jätteistä energiaa vain tiukkoja laatuvaatimuksia noudattamalla! Kaatopaikoilla syntyvää kaasua voidaan käyttää sähkön tai lämmön tuotantoon

22 Liikenneväylien ja kaluston ratkaisut! Liikenne (työkoneet mukaan lukien) aiheuttaa Suomessa yli puolet kokonaispäästöistä! Kuljetuslogistiikan kehittäminen, oikeat kalustovalinnat erilaisille reiteille ja erityyppiseen ajoon sekä kaluston kunto vaikuttavat polttoaineen kulutukseen ja pakokaasupäästöihin

23 Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää kunnassa asiantuntijuutta, yhteistä tahtoa sekä laaja-alaista, eri toimijoiden välistä yhteistyötä!

24 Energiantuotanto ja -hankinta! Puuperäiset polttoaineet, tuulivoima, aurinkoenergia! Mahdollisuuksia:! Kunnan omistamien energiantuotantolaitosten polttoaineiden vaihtaminen uusiutuviin energianlähteisiin! Kaukolämpöverkon rakentaminen tai laajentaminen! Hajautettu energiantuotanto! Alueen energiahankkeiden edistäminen! Vihreän sähkön hankinta!

25 Liikkuminen! Sähkö-, biokaasu- ja etanoliautot! Kunta voi edistää esimerkiksi rakentamalla lataus- ja tankkausasemia tai tarjoamalla näille edullisempaa pysäköintiä! Kunta voi toimia esimerkkinä alueen muille toimijoille myös vaikkapa hankkimalla työntekijöiden työajoja varten sähköautoja tai polkupyöriä! Kun sähköautot korvaavat työntekijöiden omien autojen käyttöä, kunta välttyy maksamasta kilometrikorvauksia! Kunnan työntekijöitä voi myös kannustaa vaikka kimppakyytien järjestämiseen tai työmatkapyöräilyyn

26 Liikkuminen Mahdollisuuksia! Joukkoliikenteen kehittäminen! Kevyen liikenteen väylien parantaminen! Pysäköintipolitiikka! Kimppakyyti- ja kutsupalvelujen kehittäminen! Sähkö-, biokaasu- ja etanoliautojen käytön edistäminen (esim. lataus- ja tankkausasemat)! Kunnan sähköauto- ja pyörähankinnat! Työsuhdematkalippujen tarjoaminen ja työmatkapyöräilyn suosiminen! Kampanjat ja viestintä

27 Ruoka! Hyödynnä tähteet: koulujen ylijäämäruoka kiertoon à myydään halvalla, käytetään seuraavana pvänä tai tarjoillaan muualla! Ruokajätteestä biokaasua! Tarjouspyyntiin voi laittaa kriteeriksi ympäristövaikutukset ja esim. tuoreuden! Kaikkiin kouluihin yksi kasvisruokapäivä viikossa ja vuodesta 2018 eteenpäin kaksi! sama käyttöön myös kunnan palvelu- ja vanhustentaloissa

28 Materiaalitehokkuus ja jätehuolto! Materiaalien tehokas käyttö ja jätteen synnyn ehkäisy à Taloudellinen kannattavuus! Erityisesti teollisuuden jätteet à kunnan aktiivinen rooli fasilitoinnissa: jäte, materiaali- ja sivutuotuotevirtojen kartoittaminen à toisen jäte voi olla toisen yrityksen raaka-aine

29 Materiaalitehokkuus ja jätehuolto Mahdollisuuksia! Jätteen synnyn ehkäisy ja materiaalitehokkuuden parantaminen! Kierrätyksen kehittäminen! Biokaasun tuotanto jätelietteestä, lannasta tms.! Yhteistyössä Kasnäsin kalatehdas ja maatilat! Yhteistyö alueen yritysten kanssa alueen materiaalivirtojen kartoittamisessa ja hyödyntämisessä! Kampanjat ja viestintä jätelajittelun edistämiseksi

30 Modernia biokaasutuotantoa Salossa! Salossa 300 sonnin lihatilalla käyttöön otetulla uuden teknologian biokaasulaitoksella saadaan jopa 2-3 kertaa parempi kaasuntuotto kuin perinteisillä biokaasulaitoksilla (2012) https://wwwp5.ymparisto.fi/hinku/kohteet/tiedot.aspx?id=203

31 Opetus ja kasvatus! Vihreä lippu ohjelma! kunta maksaa osallistumismaksut kaikille kunnan kouluille ja päiväkodeille! Osallistuminen teemapäiviin ja viikkoihin:! energiansäästöviikko, earth hour

32 Vihreä lippu -ohjelma! Päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille! teemat: vesi, energia, jätteet, lähiympäristö, kestävä kulutus, yhteinen maapallo ja terve elämä! Tavoitteellista ja tuloksellista toimintaa

33 Takaisin saarelle! Kuntien vastuu ilmasto- ja ympäristötalkoissa! Profiloituminen, imago! Osallistaminen! Kunnan ympäristöystävällinen maine lisää vetovoimaa luontomatkailukohteena

34 Takaisin saarelle! Joukkoliikenne: Kunnan huolehdittava joukkoliikenteen yhteyksien säilymisestä myös tulevaisuudessa! Rakentaminen à energia (lämmitys), kannattaa peruskorjata vanhat, ei rakentaa uusia! Teollisuus: materiaalivirrat, jätteiden käsittely! Vihreä lippu, ympäristökasvatus kunnassa! Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys: ekologinen elämäntapa à liikkuminen, ruoka, palvelut, yhteisöllisyys

35 ! Teollisuus: biokaasu! Maatalous: biokaasu Takaisin saarelle! Lohjalla jo kaksi biokaasuautojen tankkauspistettä: Biokaasuautolla jopa 90% pienemmät CO2-päästöt, kuin bensiiniautolla! Bensiiniautoja mahdollista muuttaa kaasuautoiksi Lohjalta löytyy myös talli, joka tekee tätä! Kimppakyytipalvelu! Tehtaan tilat nopeasti uuteen käyttöön: sillä lisätään sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä! Tehtaan tiloihin saisi vaikka millaista toimintaa, kuten pyöräpajan tai biokaasuauto-tehtaan

36 Takaisin saarelle! Julkisten tilojen sähkösopimukset ja energian kulutus! Kunnan kilpailutuksessa ympäristöarvot etusijalle! Kunnan ostopalveluissa ympäristöarvot etusijalle: esim. koulukyytikilpailutus ympäristöystävällisin (biokaasu)auto voittaa! Mahdollistaa ja kannustaa ympäristöystävälliseen elämäntapaan: ruokailut, ulkoilu, harrastukset! Lainapyörät, työmatkapyöräilytuki yrityksille, matkalipputuki yrityksille ja omille työntekijöille! Yksityisautoilun kannattamattomaksi tekeminen! Aurinkopaneelit, aurinkokeräimet, maalämpö ja muut uusiutuvat energiamuodot uudisrakentamisessa

37 Takaisin saarelle! Suomen parhaaksi ei tulla hetkessä! Jos kuitenkin todellista tahtoa, niin voi tulla hyväksi melko nopeasti: pienessä kohtalaisen taloudellisesti vakaassa kunnassa on potentiaalia ja mahdollisuuksia olla dynaamisia! Enää ei uusia asukkaita tule kehyskuntiin à innovatiivisia hankkeita!! Kyläyhdistykset mukana Iin kunnan HINKU-hankkeessa à kyläyhdistysten välistä kilpailua ympäristöystävällisyydessä! Lohjalla toiminnassa kesämetro: täydensi joukkoliikennettä mm. asutuskeskusten sekä tapahtuma- ja harrastuspaikkojen välillä

38 Organisointi! Tuloksellisuus! Suunnitelmallisuutta ja aktiivisuutta! Ympäristöohjelman suunnitteluun on perustettava avoin työryhmä! Kunnan ilmastovastuu: mukaan HINKU-ohjelmaan! Kohti hiilineutraalia kuntaa ohjelma

39 Jatkuvia rahoitushakuja:! ELY-keskusten rahoitusmahdollisuudet! Työ- ja elinkeinoministeriön energiatuki! Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus! Leader-toimintaryhmien tuet! Tuet maaseudun kehittämiseksi (Maaseutuvirasto)! Rakennerahastot! EU-rahoitus!

40 Hyvä ympäristö! Kunnan elinkelpoisuuden kivijalka! Perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön, luonnon tuottokyvyn ja monimuotoisuuden säilyttämiseen! Viihtyisään elinympäristöön ja elinkeinotoiminnan edellytyksiin! Näihin kaikkiin kuntalaisten tulee voida vaikuttaa!

41 KIITOS!

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015)

Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Siuntion kunnan ILMASTO-OHJELMA (luonnos 24.2.2015) Tekijä: Riikka Pennanen Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. ILMASTONMUUTOS... 2 3. KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN ILMASTOTYÖ...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA Kohti hiilineutraalia ja ilmastoon sopeutunutta kaupunkiamme

HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA Kohti hiilineutraalia ja ilmastoon sopeutunutta kaupunkiamme LISÄTIETOA www.stadinilmasto.fi www.hel.fi/ymk jari.viinanen@hel.fi HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA Kohti hiilineutraalia ja ilmastoon sopeutunutta kaupunkiamme HELSINGIN ILMASTOTIEKARTTA kertoo, kuinka Helsingistä

Lisätiedot

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 199, 21 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tampere CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99

Lisätiedot

Biotalouden tavoiteohjelma

Biotalouden tavoiteohjelma Biotalouden tavoiteohjelma BIOTALOUDEN TYÖRYHMÄ Timo Klemelä Päivi Joki-Heiskala Anna Tuominen Tauno Sallinen Taija Ranta ULKOASU Tanja Alenius Sisällys 1 Aluksi... 2 2 Mitä biotalous on... 3 3 Someron

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi

Seutuhallinto. JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Seutuhallinto JOENSUUN KAUPUNKISEUDUN KUNTIEN ILMASTOSTRATEGIA Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu ja Polvijärvi Joensuun kaupunkiseudun ilmastostrategian valmisteluryhmä 10.12.2009 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hausjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia 2007 VIRTAA TULEVAISUUTEEN Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Virtaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO- OHJELMA KUUMA ilmastoryhmä 26.2.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 4 1.1. Energian käytön ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Esiselvitys 6/2011 Tilaaja: Novago Yrityskehitys Oy Lohja Toteutus: Senior & Sons Oy Reijo Laine Espoo Energiatehokkuuden

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. KUNNAT http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. KUNNAT http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 KUNNAT http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Sipoon sovellus Alkuperäinen raportti: KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010 (laatija Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 TIIVISTELMÄ Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on ilmastonsuojelun käynnistämisen konkreettinen työväline kuntaorganisaatioille.

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen

VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen VARSINAIS-SUOMEN ILMASTOSTRATEGIA 2020 Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen . Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Julkaisija: Valonia Varsinais-Suomen kestävän kehityksen

Lisätiedot

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Kimmo Koivisto Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö 2002 Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki

Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009. CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki Kasvihuonekaasupäästöt kunnissa 2008-2009 CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki 18.6.2010 2 (23) CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006

ilmastotavoite Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan Helsinki 16.3.2006 Päivitetty 24.3.2006 ilmastotavoite 2050 Polkuja vähäpäästöiseen yhteiskuntaan SISÄLTÖ Johdanto Tiivistelmä Yhdyskuntarakenne

Lisätiedot