Uudisrakennuskannan energiatehokkuuden. Taloyhtiöt parantamaan energiatehokkuutta talkoilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudisrakennuskannan energiatehokkuuden. Taloyhtiöt parantamaan energiatehokkuutta talkoilla"

Transkriptio

1 Taloyhtiöt parantamaan energiatehokkuutta talkoilla Uudisrakennuskannan energiatehokkuuden parantamisesta ja energiansäästöön tähtäävistä toimista puhutaan paljon, mutta olemassa oleva asuinrakennuskanta on jäänyt lähes kokonaan keskustelun ulkopuolelle. Suomen rakennuskanta on valmistunut pääosiltaan luvuilla ja juuri tämä kanta kaipaa korjaustoimia energiatehokkuuden näkökulmasta. Poistoilmalämpöpumppujärjestelmällä varustettu asuinkerrostalo Tukholmassa. Kiinteistöliitto tutustui uudisrakennusten ja olemassa olevien asuinkerrostalojen energiansäästöratkaisuihin Ruotsissa. Tarjolla oli ratkaisuja lämpöpumpuista aurinkokeräimiin ja näiden yhdistelmiin, hybridijärjestelmiin. Teksti ja kuvat Jari Virta Piirrokset Suomen Kiinteistöliitto 28 Suomen Kiinteistölehti 1/2010

2 Kuva 1 Tällä hetkellä taloyhtiöiden korjaushankkeet kohdistuvat pääasiassa rakennuksen vaippaan, kuten ulkoseinien lisälämmöneristämiseen ja ikkunakorjauksiin. Pelkästään elinkaaritaloudellisuuden näkökulmasta edellä mainittujen korjaustoimien taloudellinen kannattavuus on haasteellista. Takaisinmaksuajat venyvät helposti liian pitkiksi nykyisillä energianhinnoilla. Markkinoilla on kuitenkin myös nykytekniikan perustuvia ratkaisuja joita kannattaa vertailla hankesuunnitteluvaiheessa erilaisten vaihtoehtojen rinnalla. Keskustelu nykytekniikan hyödyntämisestä asuinkerrostalojen energiatehokkuuden parantamisessa käynnistyi huhtikuussa 2009 Oulussa kun Suomen Kiinteistöliiton kehityspäällikkö järjesti kiinteistöillan Oulun läänin Kiinteistöyhdistyksen toiminnanjohtaja Pekka Luodon kanssa. Tilaisuudessa oli myös energia-alan ammattilaisia esittelemässä omia ratkaisujaan. Mihin kerrostalon energia kuluu? Tyypillisen luvulla valmistuneen asuinkerrostalon lämpöhäviöt jakaantuvat pääosin rakennuksen ilmanvaihdon, rakennuksen ulkovaipan (ulkoseinät, ikkunat, ovet ja ilmavuodot) ja käyttöveden kesken. Tyypillisessä luvulla rakennetussa asuinkerrostalossa on koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä. Tällaisessa järjestelmässä ei ole yleensä poistoilman lämmöntalteenottoa (LTO). Tästä syystä suuri osa asuinkerrostalon sisäilman energiasta puhalletaankin huoneenlämpöisenä suoraan taivaan tuuliin. Suomen Kiinteistöliiton kehityspäällikkö järjesti Oulun kiinteistöillan jälkeen suurkiinteistöjen energiaratkaisuihin erikoistuneen Minerec Oy:n kanssa tapaamisen Helsinkiin, missä käytiin läpi erilaisia energiatehokkuuden parantamiseen ja energiansäästöön tähtääviä mahdollisuuksia olemassa olevassa asuinkerrostalokannassa. Tapaamiseen oli kutsuttu mukaan alan yrityksiä ja liiton omaa henkilökuntaa. Keskusteluissa nousi esille lämpöpumpputekniikka, jonka avulla on saatu ratkaistua muun muassa poistoilman lämmöntalteenotto-ongelma ilman erityisiä ilmanvaihtoremontteja. Kokemuksesta tiedettiin, että Ruotsissa on rakennettu erilaisia lämpöpumpputekniikkaan perustuvia järjestelmiä uudiskohteiden lisäksi myös olemassa Ikkunat Ilmanvaihto Lämmitys n. 60 Sähkönkäyttö n. 20 Aurinko ja ihmiset n. 20 Yläpohja 2-6 Ulkoseinät Viemäriin Alapohja 4-6 Tyypillinen lämpöenergiatase luvuilla rakennetuissa asuinkerrostaloissa. Kuva 2 Lämmönsiir rin Varaaja t Varalämmönlähd e Poistoilmalämpöpumppujärjestelmän periaatepiirros. Olemassa oleva puhallin Lämmönkeruuputkisto Lämpöpumput oleviin rivitaloihin ja asuinkerrostaloihin. Tapaamisessa sovittiin, että Minerec Oy organisoi tutustumismatkan Tukholmaan, missä päästäisiin tutustumaan ja saamaan käyttökokemuksia tehdyistä ratkaisuista. Tutustumismatka järjestettiin lokakuun alussa yhteistyössä NIBEn ja IVT:n lämpöpumppuvalmistajien kanssa. Ensimmäisen aamupäivän aluksi ruotsalaiset olivat järjestäneet energiaseminaarin, jossa kerrottiin erilaisten energiaratkaisujen teoreettisesta taustasta. Tämän jälkeen kävimme tutustumassa erilaisiin energiansäästöratkaisuihin lämpöpumpuista hybridiratkaisuihin, joissa oli yhdistetty poistoilman lämmöntalteenotto, aurinkolämpö sekä maalämpö. Kaikki sovellukset edustivat pitkälle kehittyneitä järjestelmiä ja käyttäjäkokemukset olivat lupaavia. Mukana oli myös maalämpökenttien käyttö energiavarastoina. Maalämpökenttiä voidaan käyttää kesäaikana viilennykseen ja niihin voidaan varastoida auringosta saatavaa energiaa. Ruotsalaisen maalämpöratkaisuihin erikoistuneen yrityksen (SEEC AB) maalämpökentässä on porakaivoja 7 metrin välein niin, että ne muodostavat kehiä, joista suu- Suomen Kiinteistölehti 1/

3 rin on halkaisijaltaan noin 25 metrin suuruinen. Yhden kallioon poratun porakaivon syvyys on tavanomaisesti 200 metriä. Kesäaikana kenttään ladataan lämpöä ja talvella maalämpökentästä otetaan energiaa lämpöpumppujen avulla. Maalämpökentän lataaminen aloitetaan kesällä keskeltä kehä kehältä ulospäin mentäessä, ja tyhjentäminen ulkopäin kehä kehältä sisäänpäin mentäessä. Lisätietoa maalämpökentistä antaa muun muassa Scandinavian Energy Efficiency Co. SEEC AB. Toisena päivänä kävimme tutustumassa muun muassa korjauskohteeseen, jossa olemassa olevaan asuinkerrostaloon oli asennettu poistoilmalämpöpumppujärjestelmä. Päivän päätteeksi suuntasimme HEM och VILLA -messuille missä tutustuimme uusimpiin energiansäästöratkaisuihin, ja kävimme kuuntelemassa tutustumismatkaisille NIBEn toimesta järjestettyä lämpöpumppuseminaaria. Järjestelmän yleiskuvaus Poistoilmalämpöpumppujärjestelmän avulla ilmanvaihtojärjestelmän jäteilmasta (poistoilmasta) otetaan energiaa talteen ja se toimitetaan takaisin hyötykäyttöön. Järjestelmä voidaan suunnitella toimimaan usealla tavalla: (1) lämpöpumppu lämmittää vain käyttövettä, (2) lämpöpumppu lämmittää vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän vettä sekä mahdollisesti käyttövettä, sekä (3) lämpöpumppu lämmittää ilmalämmityksen ilmaa ja mahdollisesti myös käyttövettä. Ilmanvaihdon konehuoneeseen tuleva lämmin jäteilma (sisäilma) johdetaan ensin suodattimen läpi lamellipatteriin ja sen jälkeen noin 5 celsiusasteeseen jäähdytetty jäteilma johdetaan puhaltimen kautta taivaan tuuliin. Lamellipatterin toimintaa voisi verrata auton jäähdyttimeen, jonka tehtävänä on siirtää lämpöenergiaa jäähdytinnesteestä jäähdyttimen läpi virtaavaan ilmaan. Lamellipatterissa tilanne on juuri päinvastoin, lämpöenergiaa siirretään jäteilmasta nesteeseen joka siirretään lämpöpumppujen avulla lämmönkeruuputkistoa pitkin lämmönjakohuoneessa oleville lämpöpumpuille. Lämpöpumpun hyötysuhteesta puhuttaessa käytetään useimmiten termiä lämpökerroin, joka kertoo saadun lämpöenergian suhteesta käytettyyn sähköenergiaan. Jos lämpöpumppulaitteiston kompressori käyttää 2 kilowattia sähköä ja lämpöpumppu tuottaa 6 kilowattia lämpöä, niin lämpökertoimeksi saadaan 3. Tällöin lämpöpumppujärjestelmän avulla on tuotettu 6 kilowattia lämpöä, joka koostuu poistoilmasta talteen otetusta 4 kilowatin lämpötehosta sekä kompressorin käyttämästä 2 kilowatin sähkötehosta. Lämpökerrointa kuvataan useimmiten lyhenteellä COP, joka tulee englanninkielisistä sanoista Coefficient of Performance. Mietittäessä lämpöpumppujärjestelmän vaikutusta energiankulutukseen tulee myös muistaa, että järjestelmä tarvitsee sähköä muun muassa pumppujen ja säätölaitteiden käyttöön kompressorin lisäksi. Nämä sähkönkulutukset tulee ottaa huomioon määritettäessä lämpöpumppujärjestelmän kokonaislämpökerrointa. Suunniteltaessa lämpöpumppujärjestelmän rakentamista tulee varmistua kiinteistön sähköjärjestelmän ja sulakkeiden riittävyydestä lämpöpumpuille. Joissakin Tukholman kohteen lämmönjakohuone kellarissa jossa lämpöpumput vasemmalla ja varaajat oikealla va 4: lämpöpumput vasemmalla ja vesivaraajat oikealla 30 Suomen Kiinteistölehti 1/2010

4 vanhoissa rakennuksissa voidaan joutua tekemään myös sähkötöitä ja/tai muuttamaan sulakekokoja, joka voi vaikuttaa sähkön perusmaksuun. Lämpöpumppujen rinnalle tarvitaan poikkeuksetta myös varalämmönlähde. Tämäkin on hyvä ottaa huomioon järjestelmää suunniteltaessa. Lämpökerroin kertoo siis sen kuinka paljon enemmän lämpöä laite tuottaa kuin suora sähkölämmitys. Rakennuksen poistoilman lämpötila on ympäri vuoden melko tasainen. Jäteilman (poistoilman) lämpötila lienee suurimman osan vuodesta celsiusasteen välillä. Jäteilmaa jäähdytetään niin paljon, että ulos puhallettavan ilman lämpötila on enää noin 5 celsiusastetta. Lämpöpumpputekniikalle ilmanvaihdon jäteilma on huippulämmintä ja lämpöpumput toimivat todella hyvällä hyötysuhteella ympäri vuoden ulkoilman lämpötilasta riippumatta. Kesäaikana lämmityskauden ulkopuolella lämpöpumpuilla lämmitetään pääasiassa käyttövettä. Esimerkki Ruotsissa Tukholmassa eräänä tutustumiskohteena oli 44 asunnon asuinkerrostalo, joka on rakennettu 1960-luvulla ja siinä on 2800 asuinneliötä. Kohteessa on koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ja lämmitysmuotona kaukolämpö. Tähän kohteeseen oli asennettu myöhemmin poistoilmalämpöpumppujärjestelmä, jolla lämmitettiin tiloja ja käyttövettä. Kulutushuippujen aikaan kovilla pakkasilla tarvitaan varalämmönlähdettä, joka on tässä tapauksessa kaukolämpöä. Huoneistojen jäteilma imetään katolla olevan poistoilmapuhaltimen avulla asuinkerrostalon katolla olevaan ilmanvaihdon konehuoneeseen jossa sijaitsevat suodatin, lamellipatteri ja poistoilmapuhallin. Ilmanvaihdon konehuoneessa jäteilma imetään suodattimen läpi lamellipatterin kautta poistoilmapuhaltimelle ja siitä kautta edelleen ulkoilmaan. Lamellipatterissa lämmin jäteilma (lämmin likainen sisäilma) jäähdytetään ja lamellipatterin avulla saatu energia siirretään lämmönkeruuputkistoa pitkin lämmönjakohuoneeseen lämpöpumpuille. Asuinkerrostalon lämmönjakohuoneessa (kellarissa) on kaksi lämpöpumppua ja neljä vesivaraajaa. Yhden lämpöpumpun teho on 22 kilowattia ja yhden vesivaraajan koko 500 litraa. Lämpöpumppuihin on saatavilla myös etäohjausta ja valvontaa mutta tässä kohteessa niitä ei ollut hyödynnetty. Poistoilmalämpöpumppujärjestelmän mitoitus on tehty perusilmavirran mukaan, vaikka käytössä on tehostusjaksoja päivän aikana. Kohteen edustajan mukaan poistoilmalämpöpumpun lämpökerroin (COP) on 3,5 4,0. Tukholman kohteessa vuotuiset energiakustannukset olivat alentuneet kiinteistön edustajan mukaan noin 40 prosenttia. Arviossa on otettu huomioon myös lämpöpumpuista aiheutunut sähkönkulutuksen kasvu. Kaukolämmön perusmaksun osuudesta eikä sen alentamisesta keskusteltu. Kohteen edustajan mukaan järjestelmän rakentaminen on maksanut noin euroa. Tässä järjestelmässä sisäilmaston laatu ei kuitenkaan parane, ellei ilmanvaihtoa paranneta esimerkiksi huoneistokohtaisilla tuloilmakoneilla. Tavoitteena tulisi pitää, että lämpöpumppujärjestelmään yhdistettäisiin tuloilmakoneet, jolloin huoneistoihin tuleva tuloilma saadaan tuotua hallitusti suodatettuna sekä lämmitettynä. Korjaustoimen yhteydessä ei Kuva myöskään 5 vaihdettu vanhaa poistoilmapuhallinta, vaikka tiedettiin, että vanha poistoilmapuhallin kuluttaa noin kaksinkertaisen määrän sähköenergiaa nykyaikaisiin puhaltimiin verrattuna. Poistoilmalämpöpumppu indeksitaloon sovellettuna Indeksitalo on kuvitteellinen asuinkerrostalo Suomessa jossa on asuinneliötä, ja jonka tilavuus on m3. Indeksitalon kaukolämmön kulutus on 450 megawattituntia vuodessa. Jos kaukolämmön osuus kokonaisenergiataseesta oletetaan 60 prosentiksi, saadaan kokonaisenergiamääräksi 750 megawattituntia. Tästä osuudesta ilmanvaihtojärjestelmän kautta puhalletaan taivaan tuuliin prosenttia joka vastaa suunnilleen megawattituntia vuodessa. Energian maksaessa euroa megawattitunnilta puhalletaan ilmanvaihtojärjestelmän kautta energiaa noin euron edestä vuodessa taivaan tuuliin. Poistoilmalämpöpumppujärjestelmän avulla jäteilmasta osa saadaan siirrettyä takaisin hyötykäyttöön. Suomessa kaukolämmön hinta vaihtelee isojen kiinteistöjen 40 Tukholman kohteen ilmanvaihdon konehuone katolla eurosta megawattitunnilta pienten kiinteistöjen jopa yli 100 euroon megawattitunnilta. Lämpöpumppu tarvitsee toimiakseen sähköenergiaa. Indeksitalossa lämpöpumppu kuluttaisi sähköenergiaa noin 80 megawattituntia vuodessa eli noin euron verran. Kun kokonaissäästössä huomioidaan sähkön hinta, noin 100 euroa megawattitunnilta, olisi säästö noin euroa vuodessa. Kokonaissäästön suuruuteen vaikuttaa lisäksi mahdollinen kaukolämmön perusmaksun alentaminen jos energiayhtiö suostuu pudottamaan tilaustehoa. Energiayhtiön kanta tilaustehon pienentämiseen kannattaakin selvittää etukäteen, viimeistään hankesuunnitteluvaiheessa. Indeksitalon kokoisessa asuinkerrostalossa kaukolämmön perusmaksun osuus on tavanomaisesti prosenttia kaukolämpölaskusta. Tämä osuus siis maksetaan energiayhtiölle vaikka kiinteistössä ei kulutettaisi yhtään kaukolämpöä. Lämpöpumppujärjestelmän takaisinmaksuaika voi olla parhaimmillaan 4 5 vuoden luokkaa. Kaukolämmön ja sähkö- Suomen Kiinteistölehti 1/

5 energian hinta vaihtelee suuresti kiinteistön koon, energiayhtiön ja paikkakunnan mukaan. Tällaisen järjestelmän rakentamisella saavutettava säästö lämmityskustannuksissa voi kattaa parhaimmillaan kokonaan lainan lyhennykset. Näin pääomavastikkeeseen ei muodostuisi korostuspaineita lainkaan. Parhaassa tapauksessa asumiskustannukset voisivat jopa laskea. Pahimmillaan rahaa siirretään yhtiöltä toiselle eikä taloyhtiö hyödy korjaustoimesta lainkaan. Jokaisen kohteen kannattavuus onkin analysoitava tapauskohtaisesti erikseen. Poistoilmajärjestelmä ja maalämpö Maalämpöjärjestelmän porauskustannuksia voidaan alentaa yhdistämällä siihen laitteisto poistoilman lämmön talteenottoa varten. Porauskustannuksiin vaikuttaa muun muassa maakerroksen paksuus ennen kallionpintaa koska maaosuus joudutaan putkittamaan metalliputkella. Kaivojen metrihinta pitää sisällään maaosuuden putkituksen teräsputkella sekä kollektorin eli lämmönkeruupiirin, muoviputken kaivoon ja sen täytön etanolilla. Kaivojen porauksessa voidaan pitää nyrkkisääntönä, että porakaivoa tarvitaan metri asuinneliötä kohden. Eli asuinneliön asuinkerrostalossa tarvitaan metrin pituudelta porakaivoja. Arvonlisäverolliset porauskustannukset ovat maa-aineksessa noin 80 euroa metriltä ja kalliossa noin 30 euroa metriltä. Yhden 200 metrin syvyisen maalämpökaivon porauskustannukset vaihtelevat ainakin teoreettisesti euron ja euron välillä riippuen maakerroksen paksuudesta. Normaalisti kallionpinta löytyy kuitenkin metrin syvyydestä, jolloin poraaminen on vielä kannattavaa. Jos kallionpinta on edellä mainittua syvemmällä, nousevat porauskustannukset helposti liian suuriksi. Jokaisen kohteen kannattavuus täytyykin laskea erikseen. Eri lämmönlähteistä voidaan rakentaa niin sanottu hybridilämmitysjärjestelmä. Hybridilämmitys tarkoittaa useamman energialähteen hyödyntämistä vesikiertoisen lämmitysverkoston ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen eri vuodenaikoina. Hybridijärjestelmässä pyritään ympäristöystävälliseen ja tehokkaaseen energiantuottamiseen uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää noin yhdeksän kuukauden ajan vuodessa. Vaihtoehtojen vertailu kannattaa Lämpöpumppuratkaisujen ja niiden yhteyteen mahdollisesti rakennettavien hybridiratkaisujen vertailu täytyy teettää kyseiseen alaan perehtyneellä ammattilaisella. Sähkön ja kaukolämmön alueellinen hintavaihtelu on melko suurta Suomessa. Sähkön osalta alueellinen hintavaihtelu on maltillista noin 95 eurosta megawattitunnilta noin 105 eu- 32 Suomen Kiinteistölehti 1/2010

6 roon megawattitunnilta. Sähkö on kallista. Kaukolämmön osalta hintavaihtelu on huomattavasti laveampaa noin 40 eurosta megawattitunnilta jopa yli 100 euroon megawattitunnilta riippuen kiinteistön koosta, paikkakunnasta ja energiayhtiöstä. Isossa kiinteistössä kaukolämmön yksikköhinta on halvempi ja pienemmässä suurempi. Lämpöpumppujärjestelmän elinkaariedullisuuteen vaikuttaa oleellisesti kaukolämmön tai öljyn hinta verrattuna paikalliseen sähkön hintaan. Lämpöpumppujärjestelmän avulla voidaan korvata osittain tai kokonaan kaukolämpöjärjestelmä ja öljykattilajärjestelmä. Parhaassa tapauksessa päästöjä voidaan alentaa huomattavasti. Päästöjen vähentäminen on kuitenkin riippuvainen ostoenergian päästöistä, siis siitä miten se on tuotettu. Jokainen tapaus onkin syytä arvioida erikseen ottamalla huomioon kulloinenkin ostoenergian tuotantotapa ja niin edelleen. Elinkaariedullisuuden arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon lämpöpumppujen tekninen käyttöikä joka on noin 20 vuotta. Kaiken kaikkiaan energiatehokkuuden parantaminen ja energiansäästöön tähtäävät toimet ovat hyviä ja iloisia asioita, joihin kannattaa pyrkiä kohtuullisuuden rajoissa. Pätevän suunnittelijan hankkiminen onkin ensiarvoisen tärkeää. Hankkeen valmisteluun ja suunnitteluun kannattaa varata riittävästi aikaa ja erilaisia vaihtoehtoja kannattaa vertailla rauhassa monesta näkökulmasta. Hyvin valmisteltu ja suunniteltu, on puoliksi päätetty. Kirjoittaja, tekniikan tohtori Jari Virta, työskentelee Suomen Kiinteistöliiton kehityspäällikkönä, ja vaikuttaa myös Euroopan Kiinteistöfederaation (EPF) energiatehokkuus- ja sisäilmakomiteassa Brysselissä. Monipuoliset ohjelmistot isännöintiin ja palkkahallintoon Isännöinti Palkanlaskenta Huoltokirja Kulutusseuranta Haku käynnissä? Stoppaa hetkeksi. Isännöinnin vahvaa osaamista ja taitavaa talonpitoa ei tarvitse kaukaa hakea... Isännöinnin ja vuokravälityksen vahvinta osaamista! Kiinteistötahkola on isännöinti- sekä asunto- ja vuokravälityspalveluita tarjoava ammattilainen. Toimimme asumisen arjessa paikallisesti lähellä asiakkaita, hyödyntäen kuitenkin samalla koko konsernimme vahvan osaamisen - juuri teidänkin taloyhtiönne parhaaksi! isännöinti, manageeraus, kiinteistökirjanpito vuokravälityspalvelut uuden lain edellyttämät kuntoarvio ja pitkäntähtäimen suunnitelma sähköiset palvelut (mm. taloyhtiön kotisivut) yli 80 ammattilaista, neljällä paikkakunnalla Ota yhteyttä samantien! HELSINKI OULU KUUSAMO ROVANIEMI Isännöintiä. Vuokravälitystä. Helsinki Oulu Kuusamo Rovaniemi Suomen Kiinteistölehti 1/

Kerrostaloissa satsataan nyt PILP-tekniikkaan. As. Oy Vuorikilpi säästää 17 000 euroa vuodessa NUMERO 1/2014

Kerrostaloissa satsataan nyt PILP-tekniikkaan. As. Oy Vuorikilpi säästää 17 000 euroa vuodessa NUMERO 1/2014 RETERMIA NEWS NUMERO 1/2014 Ilmanvaihto 36 % Yläpohja 6 % Ikkunat 15% Ulkoseinät 17% Lämmitys 60 % Kerrostaloissa satsataan nyt PILP-tekniikkaan As. Oy Vuorikilpi säästää 17 000 euroa vuodessa Energiaremontin

Lisätiedot

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä i Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Eeva Lehesvuori Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä Kandidaatintyö 7.5.2009 Tarkastaja: TkT, Aki Korpela ii Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. LÄMPÖPUMPUN

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN

ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN ENERGIATEHOKAS JA EKOLOGINEN RAKENTAMINEN TA-Yhtymä Espoo, päätoimipiste Helsinki Hämeenlinna Jyväskylä Kittilä Kuopio Lahti Oulu Tampere Turku Asiakaspalvelukeskus Sinikalliontie 14, 02630 Espoo Kivikonkaari

Lisätiedot

Rakennusten lämmöntuotantotavat

Rakennusten lämmöntuotantotavat Rakennusten lämmöntuotantotavat Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, Rakennustieto Oy markku.lappalainen@rakennustieto.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Tämän ohjeen tarkoituksena on esitellä muutamia erilaisia vaihtoehtoja energiamuodoista ja niiden yhdistelmistä.

Tämän ohjeen tarkoituksena on esitellä muutamia erilaisia vaihtoehtoja energiamuodoista ja niiden yhdistelmistä. Apua energiamuodon valintaan versio 1.1.14 Energiamuodon valinta uutta pientaloa rakentaessa muodostuu helposti vaikeaksi päätökseksi. Vaihtoehtoja on monia ja varsinkin usean lämmönlähteen järjestelmävaihtoehtoja

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ ELLO - Etelä-Suomen logistiikka WP4:EcoHub konseptin kehittäminen Forssa Maria Virtanen Maria Virtanen TIIVISTELMÄ FORSSA WP4:EcoHub konseptin kehittäminen

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE-MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

Automaatiolla ilmastonmuutosta kaatamaan. www.kita.fi. Vanhat hissit kaipaavat peruskorjausta

Automaatiolla ilmastonmuutosta kaatamaan. www.kita.fi. Vanhat hissit kaipaavat peruskorjausta Vanhat hissit kaipaavat peruskorjausta www.kita.fi Hinta 9,20 EUR Lämmitysjärjestelmää valittaessa energiatehokkuus on keskeistä Automaatiolla ilmastonmuutosta kaatamaan Kytkinyksikkö energianmittauksella

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT. Lämpöpumpputyyppejä. Tiesitkö! Maalämpöpumput. Ilma-vesilämpöpumput Poistoilmalämpöpumput. Ilmalämpöpumput MIKSI TARVITAAN LÄMPÖPUMPPUJA

LÄMPÖPUMPUT. Lämpöpumpputyyppejä. Tiesitkö! Maalämpöpumput. Ilma-vesilämpöpumput Poistoilmalämpöpumput. Ilmalämpöpumput MIKSI TARVITAAN LÄMPÖPUMPPUJA Tiesitkö! 1.2.2013 Energiakorjaus Tekninen kortti kortti 16 LÄMPÖPUMPUT pientalot Lämpöpumpputyyppejä Maalämpöpumput. Ilma-vesilämpöpumput Poistoilmalämpöpumput Nykyään suosittu ilmalämpöpumppu on järkevä

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

Maalämmön kannattavuus

Maalämmön kannattavuus Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Maalämmön kannattavuus The cost-effectiveness of geothermal

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE KIINTEISTÖLÄMPÖ 2 + Auringon lämpö maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Katso ulos ikkunasta. Mitä

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

LAPIN METSISTÄ UUSIUTUVAA ENERGIAA- HANKE 14-3-2012. TkT, yliopettaja Petri Kuisma

LAPIN METSISTÄ UUSIUTUVAA ENERGIAA- HANKE 14-3-2012. TkT, yliopettaja Petri Kuisma LAPIN METSISTÄ UUSIUTUVAA ENERGIAA- HANKE 14-3-2012 TkT, yliopettaja Petri Kuisma Maalämpö ja ilmalämpöpumput (omakotitalot, maatilat, rivitalot, pienkerrostalot) yleistä maalämmityksestä ja ilmalämpöpumpuista

Lisätiedot

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN

NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE-kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE KIINTEISTÖLÄMPÖ 2 + Auringon lämpö maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Katso ulos ikkunasta. Mitä

Lisätiedot

Kaavoitus. Bioenergia. Aurinkoenergia g. Tuulivoima. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla

Kaavoitus. Bioenergia. Aurinkoenergia g. Tuulivoima. Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla Kaavoitus Bioenergia Aurinkoenergia g Tuulivoima Selvitys hajautetusta ja paikallisesta energiantuotannosta erilaisilla asuinalueilla Loppuraportti 12/2010 2 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Hajautettu

Lisätiedot

Kiinteistöliitto 31.3.2011 Oulu. Lampöpumput ja IV:n LTO. Petri Kuisma Ramk

Kiinteistöliitto 31.3.2011 Oulu. Lampöpumput ja IV:n LTO. Petri Kuisma Ramk Kiinteistöliitto 31.3.2011 Oulu Lampöpumput ja IV:n LTO Petri Kuisma Ramk 1 Sisältö Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU Lämpöpumpun toiminta Lämpöpumppujärjestelmien valintaan vaikuttavia asioita Maalämpöpumppu,

Lisätiedot

NIBE kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN

NIBE kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN NIBE kiinteistölämpöpumput SUURIIN ASUIN- JA TEOLLISUUSKIINTEISTÖIHIN + AURINGON LÄMPÖ VALTAVA ENERGIAVARASTO, JOKA VAIN ODOTTAA HYÖDYNTÄMISTÄÄN. Katso ulos ikkunasta. Mitä näet? Kadun? Puita ja peltoja?

Lisätiedot