UiBEX Käyttäjäkokemuksesta kasvubisnestä. Anssi Salonen, RYM Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UiBEX Käyttäjäkokemuksesta kasvubisnestä. Anssi Salonen, RYM Oy"

Transkriptio

1 UiBEX Käyttäjäkokemuksesta kasvubisnestä Anssi Salonen, RYM Oy

2 Mitä ollaan tavoittelemassa? Tavoitteena: Uudistaa toteutustavat ja toimintamallit, joilla arvoa luodaan ekosysteemeissä Luoda käyttäjille arvoa, ymmärtämällä ja tukemalla käyttäjien tulevaisuuden tarpeita uusilla asumisen, työnteon, oppimisen ja terveydenhuollon ratkaisuilla Miksi juuri nyt: KIRAn asiakastoimialat suuressa murroksessa digitaalisuuden myötä KIRA-toimijat heränneet arvon luontiin osaamisella KIRA-alalle on tullut uusia integroivia toimintamalleja

3 UiBEX ELÄMINEN Seuraavan sukupolven asuminen, oppiminen, työn tekeminen ja terveydenhoitaminen Miksi Digitaalisuuden tulevaisuuden eläminen ja siitä johtuvat tarpeet Mitä Seuraavan sukupolven tarjoavat Blat ja ratkaisut Miten Uusien Liiketoimintamallien avulla opbmoidaan ekosysteemin luoma arvo

4 UiBEX MIKSI? MoniBeteinen TUTKIMUSTIIMI MITÄ? Living Labs Pilots Spin offs Rapid Prototypes Hackathons Osallistuvat KÄYTTÄJÄ YHTEISÖT MITEN? YRITYKSIEN Ekosysteemit

5 Muutos (UibeXchange) Q1 kaiden tulevat tarpeet hyödyksi ratkaisuihin ja teknologiaan sovellus KIRAalalla, mitä ja miten mitataan Miten asiakkuus määritellään kumppanuudeksi? Asiakkaan kokemuksen ja palvelun laadun uusimmalla teknologialla Mitkä ovat KIRAasiakkaiden tulevaisuuden avainratkaisut, teknologiat? Miten syvälle asiakkaan prosesseihin tulee porautua, kun kumppanoidutaan (esim. allianssi) Q2 Strategiapohjaiset erilaiset uudet liiketoimintamallit Miten B2B vaihdetaan B2C:ksi? Mitä ovat rajapintoja rikkovat uudet liiketoimintamallit geneerisesb ja niiden sovellukset KIRAalalla? Millä liiketoimintamalleilla poraudutaan syvälle asiakkaan prosesseihin, kun kumppanoidutaan (esim. allianssi) Q3 Liiketoimintamallien moderni johtaminen (Management/leadership) Miten B2B johdetaan B2C:ksi? (Leadership) InnovaaBojohtaminen ja sen sovellus KIRAalalla Mitä ovat muutosjohtamisen avainprosessit ja toimintajärjestelmät? (Management) Miten johdetaan (Leadership) Miten johdetaan? (Leadership & Management) Q4 Ekosysteemi toimialan systeemisen muutoksen veturina Miten luodaan kumppanuudesta ekosysteemi? Miten omalla toimialalla? Miten reunaalueiden uusiin toimialoihin? Miten ekosysteemiä johdetaan? (Leadership & Management) Miten tehdään systeeminen muutos? Ekosysteemi/klusteri, Q = tutkimuskysymys (teemat muotoilu

6 Muutos (UibeXchange) Q1 kaiden tulevat tarpeet hyödyksi ratkaisuihin ja teknologiaan Miksi? Mitä? Miten? Käy*äjäkokemus keskiöön, koska asiakkaat haluavat lisäarvon ylös ja kustannuksia alas Loppukäy*äjän tulevaisuuden tarpeet täy*ävät käy*äjä- lähtöiset tuo*eet BIMtyökalut Yhdessä asiakkaiden, kumppanien, ekosysteemien kanssa Q2 Strategiapohjaiset erilaiset uudet liiketoimintamallit Kasvua, kanna*avuu*a Valuaa=ota Joukko erilaisia, moderneja liiketoimintamalleja Digitaalises= simuloidaan erilaisia liiketoimintamalleja Q3 Liiketoimintamallien moderni johtaminen (Management/leadershiop) Toiminnan kehi*ymistä, osaamisilla kilpailua Johtamiseen välineitä ja koulutusta Määritellään erilaisia johtamismalleja ja niiden implementointeja (esim. Muutoslaboratorio) Q4 Ekosysteemi toimialan systeemisen muutoksen veturina Systeeminen muutos yhteiskunnassa Systeemisiä prosesseja ja uusia ekosysteemejä Testataan erilaisia yhteisöjä ja prosesseja

7 RYM way Future Business needs Crystalizing Matching Science opportunibes Research Plan Resources Costs Funding

8 From Vision to Business through RDI RYM s Research Program (Joint research, shared IPR) WP1 WP2 Company s Development Projects (joint/private Development, private IPR) Business cases VISION WP3 WPn NEW BIZ AREA RESEARCH for MARKETS DEVELOPMENT for PRODUCTS/ SERVICES INNOVATION for REVENUE / PROFIT

9 Esimerkki (tahtotilasta ja tietotarpeesta) RYM/SRA/X yritys on kiinnostunut sairaalaliiketoiminnasta ja haluaa ymmärtää miten sitä voisi tehdä kannattavammin ja ne ovat käyttäjille hyvinvointia tuottavia (asiakaslisä-arvo). Jotta osaamme tehdä viisaita päätöksiä meidän tulee: 1. Tunnistaa keskeisimmät hyvinvointia edistävät tekijät työtiloissa ja kehittää toimintamalleja ja työkaluja niiden toteuttamiseksi 2. Tuottaa tietoa uusien tilakonseptien (esim. monitilaratkaisut) toimivuudesta ja käytettävyydestä sairaaloiden suunnittelun pohjaksi 3. lisätä ymmärrystä koetun sisäympäristön merkityksestä työntekijöiden hyvinvoinnille sekä työ- ja toimintakyvylle 4. lisätä ymmärrystä koetun ja objektiivisesti mitatun ympäristön välisten erojen syistä sekä oireiden ja reaktioiden taustamekanismeista (esim. ympäristöherkkyys) 5. kehittää toimintamalleja ympäristöyliherkkien toimintakyvyn tukemiseksi 6. Kehittää hyviä käytäntöjä sairaalatoiminnan ja tilasuunnittelun yhtäaikaiseksi toteuttamiseksi 7. Kehittää muutosjohtamisen ja käyttäjälähtöisen osallistuvan suunnittelun toimintamalleja ja menetelmiä työympäristösuunnittelussa 8. Millaista osaamista eri allianssimallit edellyttävät, miten tätä kehitetään 9. Miten allianssiverkostoa rakennetaan ja kehitetään, miten määritellään minkä alan yritysten kanssa luodaan synergioita 10. Millaisia eri rooleja allianssihankkeissa voi olla ja niiden ansaintalogiikka 11. Miten hallita kompleksisuutta ja arvontuottoa allianssimalleissa

10 Miten Yrityksen kannalta käytännössä? 1. SHOK tutkimusohjelma Esikilpailullisella tutkimuksella luodaan osaamista/valmiuksia, EI siis valmiita tuotteita/ palveluita 2. Yritysvetoinen teollinen tutkimus Tutkimusteemat valikoituvat yrityksien tarpeiden mukaan Ratkaisuja haetaan yhdessä yritysten ja tutkijoiden kesken 3. SHOK ohjelmien toimintatapana tiivis Yhteistyö Konsortiossa Ohjelman hyöty muodostuu yhteisessä tekemisessä 4. Yritys osallistuu vahvalla omalla sitoutumisella Min 200 T /v (Josta Tekes tukee yrityskohtaisesti 35%) 5. Yritys osallistuu omalla työllä Tutkimus tapahtuu todellisissa kohteissa living lab Osana tutkimusohjelmaa tohtoriohjelma, mahdollisuus työntekijöille 6. Mukana olijat jakavat käyttöoikeuden tuloksiin Tuloksen omistaa keksijä Konsortion ulkopuolelle ei tarvitse kertoa mitään ohjelman aikana 7. Linkittyen tiivisti muihin käynnissä oleviin hankkeisiin Yrityksellä mahdollisuus käynnistää rinnalle omia hankkeita Samalla luodaan ohjelmaa tukevia muutoshaluisten käyttäjien yhteisöjä 8. Suunnitelman ja rahoitushakemuksen deadline Päätös osallistumisesta ennen juhannusta Osallistuminen työpajoihin ja suunnitelma tekstin kirjoittaminen omalta osalta

11 Business case kuvauspohja Avaintekemiset (Tasks): Mitä osakokonaisuuksia pitää tehdä uuden tiedon saamiseksi Esimerkiksi käyttäjien ymmärtäminen paneelein/kyselyin/havainnoin, teknologinen edistysaskel, uusien mallien luominen ja testaaminen, Benchmark maailmalta, Tuloksista viestiminen ja vaikuttaminen, Avain henkilöroolit/resurssit: Ketä tai mitä tarvitaan taskien suorittamiseen Esimerkiksi: omatyö johto/asiantuntijat/liiketoiminta/nuoret, ostopalvelut, aineisto, Alustava budjetti: Arvio yllä olevien tehtävien suorittamisen kustannuksista (omatyö + ostopalvelu, matkat, tarvikkeet/laitteet)

12 Business case kuvauspohja Business case: Mikä on se Muutos jonka yritykseni haluaa tapahtuvan? Mitä pitää tapahtua, että haluttu Muutos tapahtua? Mitä haluamme itse tehdä, jotta Muutos toteutuu? Miten liittyy tutkimusohjelman keskusteltuun kokonaistavoitteeseen? Uusi tieto: Mitä uutta tietoa tarvitaan jotta tavoite toteutuu? Esim. Ymmärrystä asiakkaista, teknologiasta, toimintamalleista, liiketoimintamalleista, verkostosta Linkki ohjelmakokonaisuuteen: Mitä haluan tuoda kokonaisuuteen, muiden konsortio-osapuolille Mitä tarvitsemme muilta

13 Visio tulevista markkinoista Minkälaisen tulevat markkinat haluamme RYM tool for global-biz potential Tuleva Liiketoiminta ko=maa Tuleva liiketoiminta ulkomaat Minkälaisen aseman haluamme tulevassa arvoverkossa? Minkälaisen markkinaosuuden haluamme? Tuote / palvelu Millä ominaisuuksilla palvelumme Kehitys Mitä omaa kehitystyötä tarvitaan palveluiden ominaisuuksia varten? Tutkimus kysymys Mitä tutkimusbetoa tarvitaan kehitystyön perustaksi, asiakkaiden standardien luomiseksi? Tuotokset / IPR uusi osaaminen Mikä on se uusi osaaminen mikä syntyy tutkimuksen tuloksena ja mitä me tutkimusbeto Sopivien kumppanien hakeminen: 1. Näkeekö samat markkinat? 2. Onko jotain tutkimuskysymykseen? 3. Olenko valmis jakamaan syntyvän osaamisen? Malli antaa mahdollisuuden volyymien miekmiseen: Jos investoin 1% tulevasta liiketoiminnasta: miten jaan sen Tutkimuskehitys- innovaabo toimintoihin? Malli tuo analyyksen tavan kysymyksien Ovat suoraan strategiasta. Nähdään mitä Beteenaloja haetaan. Näistä voidaan 23 proffaa: Miten hakisit vastausta, Keiden kanssa globaalisb, paljonko maksaa?

14 Master-aikataulu Toukokuu Kesäkuu Elokuu BOARD x.8. x.8. Companies Researchers 1st Drap 2nd Drap 3 rd Drap 4 th Drap Semifinal ApplicaBon Final ApplicaBon Kickoff WriBng camps BIG BANG Rampup

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2012 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusjulkaisu 2012 Lukijalle

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Tulevaisuuden tiloja rakentamassa

Tulevaisuuden tiloja rakentamassa Tulevaisuuden tiloja rakentamassa Katsaus Tila-ohjelmaan 2008 2012 Tila-ohjelma 2008 2012 Astu sisään Tila-ohjelman loppuraporttiin ja tutustu ohjelman teemoihin, tapahtumiin, rahoitettuihin projekteihin

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2013 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Lukijalle Tekesin Serve

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES

BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES BEST PRACTICES HANDBOOK FOR SMES This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra Granström, Sini 2009 Laurea Lohja Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiantuntijapalvelujen tuotteistamisen prosessi Case: Yrityslabra

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA

Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA Aineettoman pääoman johtaminen TYÖKIRJA Aineettoman pääoman johtaminen Työkirja IC Partners 2004, www.icpartners.fi Ulkoasu ja taitto: Minna Fossi 1 SISÄLTÖ Johdanto 3 1 Aineettoman pääoman johtaminen

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

FREEMIUM-LIIKETOIMINTAMALLIN LUOMINEN JA VAIKUTUKSET TUOTEMARKKINOINTIIN

FREEMIUM-LIIKETOIMINTAMALLIN LUOMINEN JA VAIKUTUKSET TUOTEMARKKINOINTIIN ALEKSI PULKKANEN FREEMIUM-LIIKETOIMINTAMALLIN LUOMINEN JA VAIKUTUKSET TUOTEMARKKINOINTIIN Diplomityö Prof. Saku Mäkinen ja yliopistotutkija Marko Seppänen hyväksytty tarkastajiksi teknis-taloudellisen

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ. Diplomityö

AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ. Diplomityö AAPO KUUSELA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA PIENESSÄ HYPERMEDIA-ALAN YRITYKSESSÄ Diplomityö II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan koulutusohjelma KUUSELA, AAPO: Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia

Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia Tekesin katsaus 286/2011 Systeemisen muutoksen haasteet ja innovaatiotoiminnan mahdollisuudet Tapaustutkimuksia ja politiikkanäkökulmia Ville Valovirta, Mika Nieminen, Antti Pelkonen, Petra Turkama, Tuija

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 99 Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola VTT TECHNOLOGY 99 Tietämyksen

Lisätiedot

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi

Älyä viestintään. Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi Älyä viestintään Suositus viestintäalan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseksi RONT-END OHJELMOIJA XXX SOSIAALISEN MEDIAN TUOTTAJA RNET- MOIJA INFOGRAAFIKOT DIGI-AD KONSEPTISUUNNITTELIJA RKKOANALYTIIKKA-

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

näköalat Tunteesta tuohta SIVU14 Kasvua leikin varjolla SIVU 24 Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä Teema

näköalat Tunteesta tuohta SIVU14 Kasvua leikin varjolla SIVU 24 Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä Teema näköalat Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2012 Kasvua leikin varjolla SIVU 24 Liiketoimintaa tietoa, tunnetta ja teknologiaa yhdistämällä SIVU 28 Teema Tunteesta tuohta SIVU14 14 Sisältö Inhimillisyyden

Lisätiedot

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Hankintojen johtaminen Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 Työn tarkastaja 1: Työn

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU

ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tuotantotalous / Teknologiayrittäjyys ALKAVAN YRITYKSEN STRATEGISET VAIHTOEHDOT JA SELVIYTYMINEN - CASE SMARTMENU Tarkastajat: Professori

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot