Taiteen ja kulttuurin rahoitus. - Rahoituskanavat Suomessa - Miten tehdä hyvä hakemus?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taiteen ja kulttuurin rahoitus. - Rahoituskanavat Suomessa - Miten tehdä hyvä hakemus?"

Transkriptio

1 Taiteen ja kulttuurin rahoitus - Rahoituskanavat Suomessa - Miten tehdä hyvä hakemus?

2 Taiteen ja kulttuurin rahoitus Rahoituslähteet: Julkinen rahoitus Kaupunki / kunta, seurakunta Valtio Maakuntaliitto / ELY-keskus / EU / Ulkoministeriö Yksityinen rahoitus Säätiöt ja rahastot Yritysyhteistyö: yhteistyökumppanit, sponsorit Omarahoitus

3 Julkinen rahoitus KUNTA / KAUPUNKI Usein taide- ja kulttuuritoimijoiden tärkein tukija (ammattitaiteilijat, taide-/kulttuuriyhdistykset) Toiminta-avustukset, tapauskohtainen tuotantotuki Voi tukea rahallisesti, toimia tappiontakaajana, voi antaa apua esim. tiedottamisessa tai koulutusten järjestämisessä Tärkeä myös siksi, että yksityiset rahoittajat edellyttävät lähes aina kunnan rahoituspanosta Tarkista hakuajat ja tarkemmat ohjeet kunnan www-sivuilta Muista myös oman alueen seurakuntien avustukset

4 Julkinen rahoitus VALTIO Opetus- ja kulttuuriministeriö - Koulutus, tiede, tekijänoikeus, kulttuuri, nuoriso, liikunta, kirkollisasiat Myöntää avustusta järjestö-, yhteisö- ja kansalaistoimintaan mm. Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen Tuki VOS-laitoksille sekä vapaan kentän tuki Valtionavustukset kulttuurijärjestöille sekä valtakunnallisiin kulttuuritapahtumiin Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen Rahoitus kulttuurivientihankkeisiin Taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoiminta sekä erityistehtävät kunnissa ja alueilla HUOM: Avustukset ja hakuajat muuttuvat vuosittain!

5 Julkinen rahoitus (2) Taiteen edistämiskeskus, Taike Eri taiteenalojen taidetoimikunnat (7-10) Alueelliset taidetoimikunnat (13) Taike myöntää mm. (valtakunnalliset avustukset): Taiteilija-apurahat, työskentelyapurahat Taiteilijoiden ja työryhmien kohdeapurahat Yhteisöjen erityis- ja toiminta-avustukset Matka-apurahat, residenssi-avustukset Taike myöntää (alueelliset avustukset): Työskentelyapurahat, taiteilijoiden ja työryhmien kohdeapurahat Yhteisöjen valtionavustukset Lastenkulttuurin kohdeapurahat ja avustukset Kulttuurin hyvinvointiavustukset

6 Julkinen rahoitus (3) Muita valtakunnallisia rahoittajia: Raha-automaattiyhdistys RAY Yleishyödylliset sosiaali- ja terveyspuolen yhteisöt voivat hakea raha-automaattiavustuksia terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään työhön Ei myönnä rahoitusta suoraan kulttuuritoimijoille / taiteilijoille; rahoitus taiteilijalle mahdollista osana sote-hanketta RAY myöntää: yleisavustusta, kohdennettua toiminta-avustusta, investointiavustusta ja projektiavustusta Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes rahoittaa yritysten kehitys- ja pilotointiprojekteja

7 Julkinen rahoitus (Valtio 4) MAAKUNTALIITO / EU EU, ESR, EAKR, Leader-toimintaohjelmat Rakennerahastokausi vaihtuu: EU-tukea voivat hakea hankkeisiinsa yritykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, kunnat, seutukunnat ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt tai niiden yhdistelmät. Ei suoraan taidetoimijoille Edellyttää kunnan osallistumista ja elinkeinovaikutuksia, selvitä rahoittajan strategiat / toimintaohjelmat Rahoituskokonaisuus koostuu osista (esim. 70% EU-rahaa, 30% omaa) Ulkoministeriö Kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön tuet: vuosittainen tuki kehitysmaissa toteutettaviin kulttuurialan hankkeisiin

8 Yksityinen rahoitus SÄÄTIÖT JA RAHASTOT Myöntävät apurahoja ja avustuksia yleensä tiettyyn, etukäteen määrättyyn tarkoitukseen Säätiöt voivat myöntää avustusta useille eri taiteenaloille, ne voivat myös tukea vain joitakin taiteenaloja tai tukialat ja -kohteet voivat vaihdella vuosittain Säätiöiden hakuajat ja hakemusten viimeiset jättöpäivät voivat vaihdella vuosittain Ajantasainen tieto löytyy AINA rahoittajan internetsivuilta!

9 Ainakin nämä! AVEK Björkvistin rahasto M. A. Castrénin seura Elvis ry Jane ja Aatos Erkon säätiö FRAME Föreningen Konstsamfundet Hanaholmen Niilo Helanderin Säätiö Tiina ja Antti Herlinin säätiö Samuel Huberin taidesäätiö Kalevala Korun Kulttuurisäätiö Kansan sivistysrahasto Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö Kirkon Mediasäätiö Koneen säätiö Alfred Kordelinin Säätiö Greta ja William Lehtisen säätiö Majaoja-säätiö Media Desc Finland Musiikin edistämissäätiö MES Olvi-säätiö Otavan kirjasäätiö Paulon Säätiö Pohjoismainen kulttuurirahasto Patricia Seppälän säätiö Sibelius-Akatemian tukisäätiö Suomalaisen kirjallisuuden seura Suomen Elokuvasäätiö Suomen Harrastajateatteriliitto Suomen Kulttuurirahasto Suomen Säveltaiteen Tukisäätiö Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto Suomen Taideyhdistys Söderholmin rahasto Svenska Kulturfonden Teosto Tanssin aluekeskukset TOP-Säätiö Viljo ja Maire Vuorion Säätiö Jenni ja Antti Wihurin rahasto WSOY:n Kirjallisuussäätiö Ympäristötaiteen säätiö Oskar Öflunds Stiftelse

10 Miten tehdään hyvä hakemus?

11 Hakisinko apurahaa? Kohdista oikein: mieti, mihin apurahaa tarvitaan kuka hakee? taiteilija / työryhmä / yhteisö mihin haetaan? taiteelliseen työskentelyyn / toimintakuluihin / tuotantokuluihin / matkakustannuksiin Kartoita, ketkä myöntävät tarkoitukseen avustuksia Tarkista AINA suoraan apurahoja myöntävältä taholta ajankohtaiset tiedot, mahdolliset muutokset ja muut erityisehdot ennen hakemuksen lähettämistä Tärkeintä sisältö ja hankkeen ainutlaatuisuus, toteuttamiskelpoisuus ja toimiva budjetti

12 Työskentely- vai kohdeapuraha? Työskentelyapurahaa voi hakea yksityinen taiteilija haetaan taiteelliseen työskentelyyn: hakemukseen mukaan työsuunnitelma, budjettia ei tarvita (ellei erikseen pyydetä) mikäli myönnetty apuraha on vähintään 4 kk pituinen, työskentelyapurahasta tulee maksaa eläkekorvaukset (MELA) ei saa toimia apurahakauden aikana palkatussa päätoimisessa virka- tai työsuhteessa, kun apurahakausi on 6 kk tai enemmän Kohdeapurahaa voi hakea yksityinen taiteilija, työryhmä tai yhteisö haetaan tiettyyn kohteen / hankkeen toteuttamiskuluihin hakemukseen mukaan työsuunnitelma ja budjetti

13 Työryhmä vai yhteisö? Työryhmä: Työryhmä hakee apurahoja työskentelyyn tai kohteeseen Työryhmän hakemuksiin nimettävä kaikki yksittäiset taiteilijat Rahoitusta voidaan käyttää työryhmän jäsenten työskentelyyn osana hanketta (jos mainittu hakemuksessa ja budjetissa, työryhmän jäsenille henkilökohtaisina apurahoina) Maksut yhteyshenkilön kautta alkuperäiset tositteet selvitykseen Yhteisö: Yhteisön toimiessa hakijana haetaan aina yhteisöavustuksia Jos yhdistys maksaa taiteilijoille työskentelystä, maksetaan aina palkkioina työnantajakuluineen Maksut yhteisön tilin kautta selvitykseen kustannuspaikkaraportti tuloista ja menoista

14 Apurahan hakemisen prosessi Valmistaudu: Varaa kunnolla aikaa Tarkista hakuajat ja hakukelpoisuutesi Hakuajat - palautuspäivä? Yhteystiedot? Miten lähetetään? Sähköisesti postilla? Lue hakuohjeet: mitä hakemuksessa tulee olla mukana? Tulosta hakukaavakkeet, tai kirjaudu sähköiseen hakujärjestelmään

15 Apurahan hakemisen prosessi (2) Tutustu: Tutustu rahoittajien ohjeisiin, tarkoitukseen ja painopistealueisiin Katso, mitä ( ) ja mihin on edellisvuosina jaettu Aloita hakemuksen tekeminen ajoissa ja tee sitä vaikka osa kerrallaan Aina voi kysyä toimistosta neuvoa ja apua!

16 Hyvä hakemus Huolellisesti täytetty, allekirjoitettu hakulomake Vastaa siihen, mitä kysytään Selkeä, kirkas työsuunnitelma Rautalankaa! Realistinen budjetti Määrittele todellinen rahoitustarve ja kohde Pyydetyt liitteet Tiiviit esittelyt taiteilijasta / työryhmästä / yhdistyksestä sekä hankkeesta Mahd. muut liitteet ja viittaukset (muista kohtuus!) Suunniteltu perusteltu selkeä ymmärrettävästi kirjoitettu!

17 Hyvä hakemus (2) Selkeä ytimekäs havainnollinen uskottava toteuttamiskelpoinen innostava Älä oleta, että lukija tuntee projektin! Kirjaa hakemukseen myös itsellesi selvät asiat Konkretisoi, innosta ja vakuuta Osoita, että projekti tai idea on toteuttamiskelpoinen Perustele: Miksi juuri nyt? Miksi tämä projekti on tärkeä? Mitä halutaan saavuttaa, mihin halutaan vaikuttaa?

18 Hyvä hakemus (3) Vältä: Liikaa materiaalia, pitkiä tai ylimääräisiä liitetiedostoja (esim. Cdlevyjä, kansioita ym. ellei sellaisia erikseen pyydetä!) Epäselvyyttä Saman hakemuksen kierrättämistä Turhia ylisanoja, passiivia, konditionaalia Liian yleistä tasoa: haetaan vain työskentelyyn ilman tarkempaa täsmennystä Taiteen tekemisen liiallisia / ylen laajoja filosofisia kuvailuja Taloustilanteen kuvailua Luetuta hakemuksesi toisella!

19 Työsuunnitelma Hanke- / toimintasuunnitelma tärkein! Kiteytä ideasi paperille = työsuunnitelma Kuka, mitä, miten, milloin, missä, MIKSI, kenen kanssa ja kenelle? Tavoitteet, sisältö, toteuttajat ja mahdolliset yhteistyökumppanit, aikataulu; muu tarvittava tieto Mikä on työn tai tapahtuman "juttu", arvo? Perustele, miksi hanke on tukemisen arvoinen (lisäarvo) Edellytykset toteuttaa hanke? Ole selkeä ja tiivis, kuvaile, älä lavertele. Rautalankaa! Esittele aina koko työsuunnitelma, vaikka hakemus koskisi vain osaa siitä. Kokonaiskuva tärkeä rahoittajalle! Pääasiat / tiivistelmä hakemukseen, tarvittaessa laajempi kuvaus liitteeksi

20 Työsuunnitelma taiteellinen työskentely vs. hanke Taiteellisen työskentelyn työsuunnitelma Kuvaus taiteellisen työn etenemisestä: mitä teet tietyllä työskentelyapurahakaudella? Ei tarvitse tähdätä konkreettiseen tapahtumaan / hanketoteutukseen, mutta rahoittajalle on parempi, jos näkyvissä myös konkreettinen suunnitelma, mitä kohden työskennellään Budjettia eri tarvita (ellei rahoittaja erikseen pyydä!) Hankkeen työsuunnitelma Kuvaus valmisteltavasta hankkeesta, kertaluonteisesta tapahtumasta, sen tekijöistä, toteutustavoista, yht.työkumppaneista Työsuunnitelmaan mukaan aina erillinen budjetti, jossa näkyvissä sekä hankkeen tulo- että menoarvio

21 Budjetti Hankkeen perusta talousarvio seuranta Väline, jolla hankkeen suunnitelmat esitetään numeroina Kirjoita auki kaikki arvioidut tulot ja menot selkeästi tulot ja menot tasapainossa Realistinen budjetti ei ilmaa! Näkyviin myös muu rahoitus: (myönnetyt/haettavat) avustukset, omarahoitusosuus, sponsoritulot ym.

22 Liitteet Yksityishenkilöillä: CV Työryhmällä: jäsenten CV:t / tiivistelmä Yhteisöillä: hallituksen kokoonpano, toimintakertomus, vahvistettu tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus, toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle vuodelle Muut pyydetyt liitteet Liitteeksi voi laittaa kuvia, arvosteluja, suosituksia, esitteitä ym. Sähköisessä haussa tiedostokoko / tallennusmuoto rajoitettu Liitteet täydentävät hakemusta, valitse edustavat, hankkeen kannalta olennaiset liitteet, ja toimita pyydetty määrä; muista maltti! Kirjoita postitse lähetettyihin liitteisiin nimesi / yhteisön nimi sekä viittaus hakemukseen

23 Hakuprosessista Rahoittajan intressi on mahdollistaa taidetta / kulttuuria, mutta kilpailu on kovaa ja hakemuksia on paljon Arvioinnissa kiinnitetään huomio suunnitelman ansiokkuuteen, toteutettavuuteen, ajankohtaisuuteen sekä uusiin näkökulmiin Kaikki hakemukset luetaan ja käsitellään Varaudu myös kielteisiin päätöksiin Luota itseesi ja omaan taiteeseesi! Jos ei hae, ei ainakaan saa apurahaa jos et saa nyt, hae seuraavassa haussa uudestaan

24 Käyttötarkoituksen muutokset Sait myönteisen rahoituspäätöksen, onneksi olkoon! - Käytä avustus ohjeiden mukaan, päätöksessä määriteltynä aikana - Jos toimijat, aikataulut, sisältö, olosuhteet tms. muuttuvat: Voit tehdä käyttötarkoituksen muutoksen, ota yhteys rahoittajaan Tee käyttötarkoituksen muutoshakemus hyvissä ajoin, apurahan käyttöajan kuluessa, tilitysvaiheessa on jo myöhäistä! ÄLÄ ano enempää avustusta, kuin minkä pystyt käyttämään! Jos saamasi rahoitus ei riitä hankkeen toteuttamiseen, tai sitä jää käyttämättä, se kannattaa palauttaa rahoittajalle ajoissa. Tällöin se on mahdollista jakaa eteenpäin Muista, että rahoittaja on yhteistyökumppanisi, jolle tulee tiedottaa kaikista muutoksista välittömästi!

25 Tilitykset ja raportointi Apurahan käytön jälkeen on muistettava toimittaa rahoittajalle pyydetyt raportit ja tilitykset Taiteilija- ja työskentelyapuraha Tilitykseen ei tarvita kuitteja, kirjallinen selvitys riittää Kohdeapurahat Yksityiset: alkuperäiset tositteet kirjallisen selvityksen liitteeksi Työryhmät: alkuperäiset tositteet kirjallisen selvityksen liitteeksi Yhdistys: Tilitys kirjanpidon kautta (esim. kustannuspaikan tai kirjanpidon keskeisten tilien tulostus), kirjallinen selvitys riittää; mukaan toteutunut budjetti, josta näkyvät toteutuneet menot ja tulot Käytännöissä eroja eri rahoittajilla! Noudata päätöksen mukana tulevia ohjeita. Tee tilitys annettuun päivämäärään mennessä, sillä tilityksen viivästyminen voi vaikeuttaa seuraavan apurahan saantia

26 www-osoitteita: Neuvoja apurahojen ja avustuksen hakemiseen

27 Kiitos! Yhteystiedot NIMI PUHELIN

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS

HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS HANKKEEN TOTEUTTAJAN OPAS Todellinen työ hankkeen toteuttamisessa alkaa sen jälkeen, kun rahoituspäätös on saapunut. Hankkeen toteuttamista käytännössä pidetään hankalana ja monimutkaisena hommana. Totta

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Apurahat. Mistä ja mihin tarkoitukseen

Apurahat. Mistä ja mihin tarkoitukseen Apurahat Mistä ja mihin tarkoitukseen Kulttuurin ja taiteen tukemiseen jaetaan Suomessa vuosittain merkittävä määrä apurahoja. Valtaosa niistä kohdentuu ammattimaisten taiteilijoiden työskentelyyn, eikä

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2015

NUORISOAVUSTUKSET 2015 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON PÄÄJAKO 5-11240-13. Osoite. Sukupuoli 0449521394. Puhelin 0449521394. Ammattiliitto

KANSAN SIVISTYSRAHASTON PÄÄJAKO 5-11240-13. Osoite. Sukupuoli 0449521394. Puhelin 0449521394. Ammattiliitto APURAHAHAKEMUS KANSAN SIVISTYSRAHASTON PÄÄJAKO 5-1124-13 Siltasaarenkatu 6 53 Helsinki (9) 586 853 Hakija TAIDE 212 Nimi Kustavin kirjallisuusyhdistys ry Ammatti tai toimiala Osoite Kustavin kirjallisuusyhdistys

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

Projektin vetäjän opas

Projektin vetäjän opas Projektin vetäjän opas ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS Sivistysosasto EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Projektin vetäjän opas Etelä-Suomen lääninhallituksen EU-rakennerahastojulkaisut 2 Länsstyrelsen i Södra

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi

Kotiseutukasvatus. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen. Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto ry. www.kotipihlaja.fi Kotiseutukasvatus Esiselvitys Pohjois-Savon koulujen kotiseutukasvatuksen lisäämiseksi ja kotiseutuyhdistyksillä olevan tiedon saattamiseksi nykyistä paremmin koulujen käyttöön. 29.6.2014 Ann-Mari Karvinen

Lisätiedot

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus 1(5) TÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET 2015 Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielisen hakijan työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä,

Lisätiedot

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA Opas tukiyhdistyksille Tämä opas on koostettu OK-opintokeskuksen verkkosivujen materiaalista Kehitysvammaisten Tukiliiton tarpeisiin

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 12 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen

Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen Rahoituskanavia kylätalon kunnostushankkeeseen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 2 OMA RAHOITUS HANKKEISSA 4 3 PAIKALLISET TOIMINTARYHMÄT 5 3.1 Yleishyödyllinen kehittämishanke... 6 3.2 Yleishyödyllinen investointihanke...

Lisätiedot

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta

Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta Yleistä RAY:n avustustoiminnan näkökulmasta osastopäällikkö Mika Pyykkö Avustusosasto, 1.3.2012 1 RAY:n toiminnan lähtökohdat Rahapelilupa vuoteen 2011 asti Uudistettu arpajaislaki 1.1.2012 lakiin kirjattu

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Miten taidetta Suomessa rahoitetaan?

Miten taidetta Suomessa rahoitetaan? Rahan kosketus Miten taidetta Suomessa rahoitetaan? SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 I Miten taidetta tällä hetkellä tuetaan 5 1. Yleistä 2. Historiallista taustaa 3. Rahoitusjärjestelmän rakenne 3.1 Taiteen

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Jäsenkirje 6/09 17.9.2009

Jäsenkirje 6/09 17.9.2009 SUOMEN TAIDEGRAAFIKOT ry Pieni Roobertinkatu 10, 00120 Helsinki, puh. 09 700 285 02, info@taidegraafikot.fi, www.taidegraafikot.fi Puheenjohtaja Teija Immonen, puh. 045 113 8077, teija.immonen@taidegraafikot.fi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot