Tekesin strategian sisältölinjaukset. DM Copyright Tekes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekesin strategian sisältölinjaukset. DM 368338 03-2008 Copyright Tekes"

Transkriptio

1 Tekesin strategian sisältölinjaukset

2 Vuorovaikutus ja kokonaisuus Yhteiskunta Terve hyvinvoiva maailma Ihminen Talous ja teknologia Digitaalinen maailma Kestävä maailma Ympäristö

3 Yhteenveto

4 Tekesin strategian sisältölinjaukset Globaalit muutosajurit Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan haasteet Teemat Läpileikkaavat osaamiset Toimintatavat Valintojen kohdistuminen elinkeinoelämän klustereihin

5 Teemat ja toimintatavat Globaalit arvoverkostot Uudistuva innovaatiotoiminta Puhdas energia Rakennettu ympäristö Hyvinvointi ja terveys Palveluliiketoiminta ja palveluinnovaatiot Kaikkien tietämysyhteiskunta Niukkaresurssiset ratkaisut Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt Vuorovaikutteinen viestintä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ICT:n tarjoamat mahdollisuudet Käyttäjätarpeiden ennakointi

6 Läpileikkaavat osaamiset MATERIAALIT materiaalien läpimurtosovellukset nanoteknologian sovellukset TIETO JA VIESTINTÄ järjestelmäosaaminen ja sulautettu tietotekniikka tulevaisuuden tietoverkkoratkaisut tietämyksen ja sisällön hallinta ohjelmistot ja digitaaliset palvelut LIIKETOIMINTA- OSAAMINEN ansaintalogiikat arvoverkostoissa innovaatio-osaaminen monikulttuurisuuden hallinta johtaminen design BIOTEKNOLOGIA bioteknologian soveltaminen energia-, ympäristö- ja hyvinvointialoilla systeemibiologia ja laskennalliset menetelmät bioprosessiteknologia PALVELUOSAAMINEN asiakaskeskeiset palveluinnovaatiot palvelujen konseptointi ja teknologian soveltaminen YHTEISKUNNALLINEN OSAAMINEN ennakointiosaaminen regulaatio- ja standardointiosaaminen tuottavuus ja työelämän laatu elinikäinen oppiminen

7 Muuttuva maailma, muuttuva Suomi Aasia nousee talousmahtina Rahatalouden merkitys kasvaa Digitaalisuus muuttaa toimintatapoja globaalisti Ilmastonmuutos vaikuttaa taustatekijänä laajasti myös kuluttajakäyttäytymiseen Perheet pienentyvät, perhemallit muuttuvat Naisten vaikutus yhteiskunnissa kasvaa Maapallon väestö on yhä iäkkäämpää Kulttuurit ylittävät rajat Uusia pien- ja alakulttuureita syntyy helposti Uusi vuorovaikutus luo uusia identiteettejä Ihmiset liikkuvat yhä enemmän Maailmassa on useita kulttuurisia voimakeskuksia Tietoa on saatavilla valtavasti Julkisuus ja avoimuus lisääntyvät Maailma on yhä verkottuneempi Media tavoittaa miljardit ihmiset Aikapula vaivaa yhä useampia Elämäntavan voi valita, vaihtoehtoja on paljon Kuluttaminen elämäntapana yleistyy Eettinen kulutus nousee Keskituloisten osuus maailman väestöstä kasvaa Yhä useammat asuvat kaupungeissa Väestö kasvaa edelleen Teknologiassa käyttäjälähtöisyys korostuu Käyttäjät muovaavat innovaatiot markkinoilla Käyttäjät ovat mukana luomassa innovaatioita Helppokäyttöisyys ja yhdisteltävyys ovat voimakkaita trendejä Tietosuojan, yksityisyyden ja turvan merkitys kasvaa Käyttäjät vaativat teknologialta personoitavuutta, terveellisyyttä, älykkyyttä ja taloudellisuutta Teknologialta edellytetään kestävää kehitystä

8 Teemat

9 Teemat ja toimintatavat Globaalit arvoverkostot Uudistuva innovaatiotoiminta Puhdas energia Rakennettu ympäristö Hyvinvointi ja terveys Palveluliiketoiminta ja palveluinnovaatiot Kaikkien tietämysyhteiskunta Niukkaresurssiset ratkaisut Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt Vuorovaikutteinen viestintä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ICT:n tarjoamat mahdollisuudet Käyttäjätarpeiden ennakointi

10 Hyvinvointi ja terveys - tavoitetila Asiakaslähtöisyys ja kumppanuus Suomi hyvinvoinnin edelläkävijämaa Ymmärrys ja kuuntelu Uudenlaiset kumppanuudet ja toimintamallit Yksilöllinen ja kokonaisvaltainen hoito ja hoiva Yksilöllisen ja inhimillisen näkökulman huomioiminen tehokkaiden palveluiden luomisessa Tiedon, osaamisen ja teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet kokonaisvaltaisen elämänlaadun ja hoidon edistäjänä Organisaatiokeskeisyys Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy Inhimilliset tarpeet ja hyvinvointiyhteiskunnan toimivuus Aika

11 Hyvinvointi ja terveys - yhteenveto Ikääntyminen ja väestörakenteen muutos - vaikutus huoltosuhteeseen ja terveyteen Miksi? Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen - Yksilöllinen ja inhimillinen näkökulma - Palvelujen sekä hoidon ja hoivan saatavuuden näkökulma - Palvelujärjestelmän toimivuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden näkökulma Tiedon, osaamisen ja teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen elämänlaadun, terveyden edistämisen sekä hoidon ja hoivan edistäjänä Mitä? teeman osa-alueet Sosiaali- ja terveyspalvelut Kumppanuuksista hyvinvointia ja kilpailukykyä Sairauksien yksilöllinen, kokonaisvaltainen hoito Elämän laatu ja hallinta Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy Harrastus ja vapaa-aika Arki ja työelämä Oppiminen ja koulutus Elinikäinen oppiminen ja opetus Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Rakenteellisten ja asenteellisten esteiden poistaminen Verkostojen ja kumppanuuksien johtaminen ja hallinta Osaamisten yhdistäminen Uudenlaiset asiakaslähtöiset arvoketjut Kompleksisuuden hallinta Yksityisen, julkisen ja 3.sektorin winwin kumppanuus Verkosto-, arvoketjuja asiakasrajapintainnovaatiot Palveluliiketoiminta Teknologioiden hyödyntäminen Asiakastarpeiden ennakointi ja huomioiminen

12 Hyvinvointi ja terveys yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaali yhteistyö Canadian Institutes of Health Research CIHR Painonhallinta US Department of Agriculture - USDA EU-yhteistyö EU:n 7. puiteohjelma -> 8. puiteohjelma Teknologiayhteisöt: Innovative Medcines for Europe IMI Era-Net: EUROTRANS-BIO ETB Ambient assisted living - AAL Kansallinen yhteistyö Terveys ja hyvinvointi SHOK Ravitsemus, elintarvikkeet ja terveys - Elvira (SA) Terveydenhuollon ohjelma - TEHO (Sitra) Kunta- ja palvelurakenteen uudistamishanke - PARAS-hanke (SIS) Palveluinnovaatiohanke (STM) HealthBio OSKE Tekesin ohjelmat FinnWell Terveydenhuollon laatu ja tuottavuus Pharma Kilpailuetua uusista toimintatavoista Vapaa-ajan palvelut

13 Kaikkien tietämysyhteiskunta - tavoitetila Hyvä elämä Hyvä elämä Avoin uudistuminen ja oppiminen Osaavat yksilöt, yhteisöt, menestyvät yritykset ja tuottava julkinen sektori Työn ja vapaa-ajan tasapaino Hyvä elämä, hyvinvointi ja luovuus vaativat työn ja vapaa-ajan tasapainoa Uusille tuotteille ja palveluille kasvava kysyntä Yhteensopivat ja kaikkialla toimivat palvelut Työelämä ja globaali työnjako muuttuvat Suomi on tietoja hyvinvointiyhteiskuntana edelläkävijä Yksityisen ja julkisen sektorin kehittyneet toimintatavat ja yhteistyö Luovuus ja osaamisten soveltaminen menestyksen perustana Aika

14 Kaikkien tietämysyhteiskunta - yhteenveto Miksi? Avoin uudistuminen, nopea oppiminen, luovuus ja osaamisten soveltaminen menestyksen perustana Tuottavuus ja kilpailukyky vaatimuksina, ICT mahdollistajana. Työelämä ja globaali työnjako muuttuvat. Hyvä elämä, hyvinvointi ja luovuus vaativat työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Valtava ja nopeasti kasvava määrä tietoa digitaalisessa muodossa on helposti saatavilla. Tarvitaan hyviä tallennus-, käsittely- ja hakumenetelmiä sekä ymmärrystä. Uusille tuotteille ja palveluille on kasvavaa kysyntää. Mitä? teeman osa-alueet Työn ja vapaa-ajan tasapaino Harrastukset ja itsensä toteuttaminen Avoin uudistuminen ja elinikäinen oppiminen Digitaaliset palvelut, luottamus, turvallisuus ja tunnistaminen Yhteisöt ja sosiaaliset verkostot Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Organisointi, johtaminen ja uudet toimintatavat Uudistuva innovaatiotoiminta ja liiketoimintaosaaminen Osaamisten hallinta Yhteistyö, vuorovaikutus ja ymmärrys Työn ja vapaa-ajan hallinta Joustavuus ja ketteryys Tiedon hallinta ja haku Regulaatio, lainsäädäntö ja standardointi ICT:n mahdollisuuksien hyödyntäminen Kansainvälinen yhteistyö ja benchmarking Sulautettu tieto- ja viestintätekniikka

15 0 Kaikkien tietämysyhteiskunta yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaali yhteistyö U-Japan U-Korea EU-yhteistyö EU:n i2010 strategia EU:n 7. puiteohjelma -> 8. puiteohjelma EU:n Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) Kansallinen yhteistyö ICT, Terveys ja hyvinvointi, Energia ja ympäristö, Kone SHOKit OSKE (Jokapaikan tietotekniikka, Digitaaliset sisällöt) Forum Virium Helsinki Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Arjen tietoyhteiskuntapolitiikan toimintaohjelma Tekesin ohjelmat GIGA Konvergoituvat verkot Ubicom Sulautettu tietotekniikka Verso Vertical Software Solutions

16 Puhdas energia - tavoitetila Kestävän yhdyskunnan ratkaisut Ratkaisuja yhteiskunnan puhtaan energian tarpeeseen Asiakasratkaisut ja järjestelmät Paikallisiin olosuhteisiin sovitetut energianhankinnan kokonaisratkaisut uusiutuvia energialähteitä ja jätteitä hyödyntäen CO 2 -neutraali energiajärjestelmä Energiajärjestelmien kuluttajalähtöinen suunnittelu ja toiminta, asiakaslähtöisiä energiapalveluja Päästöjen radikaali vähentäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen Kansalaisten kasvava ympäristötietoisuus ja energian saannin turvaaminen Laitteet ja komponentit Laitteita ja järjestelmäkomponentteja puhtaaseen energiantuotantoon Ilmastosopimuksen päästötavoitteet regulaation kautta ja öljyn hinnan nousu Aika

17 Puhdas energia - yhteenveto Miksi? Energian kasvavan tarpeen ja ympäristönäkökohtien yhteensovittaminen taloudelliset ja hyvinvoinnin reunaehdot huomioiden Tärkeä kansallisten energiaratkaisujen kehittämisen kannalta. Merkittäviä globaaleja liiketoimintamahdollisuuksia ennakoiden kannustavaa lainsäädäntöä. Omat olosuhteet luovat hyvän kilpailukykyisen kehitysalustan Kansallisen turvallisuuden ja energian saannin turvaaminen Mitä? teeman osa-alueet Teollisuuteen integroitu bioenergia ja monituotelaitokset Kuluttajakeskeiset energiapalvelut Nollapäästöinen energiantuotanto Yhdyskuntien kestävät energiaratkaisut Tulevaisuuden radikaalit energiainnovaatiot Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Perusteknologiat hallussa energiantuotannon prosesseihin sekä energiankäytön hallintaan Tulevaisuuden energiamuotojen ja mullistavien keksintöjen aikainen tunnistaminen Asiakastarpeiden tunnistaminen, personoidut asiakasratkaisut, konseptointi Kokeiluhankkeiden aikaansaaminen. Julkisen sektorin esimerkkihankkeet. Uusien arvoverkostojen hallinta (esim. biojalostamot) Markkinoiden ennakointi. Vahva kytkentä keskeisten maiden ja EU:n olosuhteisiin, tutkimukseen ja regulaatioon. Kansainvälinen partneroituminen osaamisaukoissa

18 0 Puhdas energia yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaali yhteistyö EU-yhteistyö Kansallinen yhteistyö Tekesin ohjelmat Uudet globaalit ilmastosopimukset NEDO-yhteistyö New Energy and Industrial Technology Policy, Japan DOE-yhteistyö US Department of Energy IEA-yhteistyö International Energy Agency Pohjoismainen energiatutkimusohjelma EU:n 7. puiteohjelma -> 8. puiteohjelma EU:n Fuels and Hydrogen yhteistyöaloite ERA-NETit EU:n energiapaketti ja SET-plan, Strategic Energy Technology Kansallisen pitkän tähtäimen energia- ja ilmastostrategia SHOKit: Energia ja ympäristö, Metsäklusteri, MeKo OSKE:t Energia ja ympäristö Kestävä energia ohjelma, SA Muu kotimainen yhteistyö (TEM, YM, Sitra, jne.) Climbus Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet Polttokennot BioRefine Uudet biomassatuotteet Kestävä yhdyskunta Fuusio Fuusioteknologian kotimaiset innovaatiot

19 Niukkaresurssiset ratkaisut - tavoitetila Arvoketjukeskeinen tarkastelu Kuluttajan tarpeiden ja ympäristövaatimusten yhteensovittaminen Prosessilähtöinen tarkastelu Yhteinen näkemys innovaatioympäristön toimijoiden sekä päätöksentekijöiden kesken Tämän päivän kustannustehokkuus toimintatapana, ympäristötietoisuus ei ohjaa valintoja Suomalaiset yritykset ovat niukkaresurssisuuden huippuosaajia ja ovat hyödyntäneet muutosvoimien avaamat uudet liiketoimintamahdollisuudet Koko arvoketjun aikainen ympäristövaikutusosaaminen osaksi kaikkea toimintaa Niukkaresurssisuudesta ylivoimainen kilpailuetu Suomalaiselle elinkeinoelämälle Globaalin regulaation kiristyminen ja pakko uudistaa energian- ja raaka-aineiden käyttöä Yhteiskunnalliset arvot ja kuluttajien eettiset valinnat Energian ja raaka-aineiden korkea hinta ja huono saatavuus Vakavien ympäristöhaittojen aiheuttama herääminen Päästökauppa, EU-direktiivit ja muu regulaatio Kuluttajien tietoisuus Aika

20 Niukkaresurssiset ratkaisut - yhteenveto Energia- ja raaka-ainelähteiden nykyinen käyttö on ympäristön kannalta kestämätöntä Miksi? Energian ja raaka-aineiden hintojen nousu ja saatavuusongelmat tuovat suuria haasteita elinkeinoelämälle, mutta avaavat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia Asiakasketjussa vaatimus ympäristömyötäisyydelle kasvaa voimakkaasti Suomen teollisuus on raaka-aine- ja energiakeskeinen mutta maamme omat luonnonvarat ovat niukat (pl. metsä, vesi) Mitä? teeman osa-alueet Luonnonvarojen kestävä käyttö Energiatehokkuus Materiaalitehokkuus Niukkaresurssisuus elinkeinoelämän kilpailukykytekijänä Vesi Raaka-aineiden saatavuus, hinta, kilpailuasetelmat Niukkaresurssisuus loppukäyttäjän näkökulmasta Kuluttajakäyttäytyminen Eettiset valinnat Tuotteen arvonmuodostus Henk.koht. päästöajattelu Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Koko arvoketjun hallinta Niukkaresurssisuuden mittarit Tarkoituksenmukaisen laadun tuottaminen Jätteiden hyötykäyttö Kierrätys Asiakas- ja markkinaosaaminen Cleantech-rahoitusosaaminen Ekologisuus imago- & kilpailueduksi Erotusteknologiat Prosessiteknologiat Politiikkaosaaminen Regulaatioosaaminen Standardointiosaaminen Vedenkäsittely Vesikemikaalit Vedenkäytön vähentäminen Energiaintensiiviset prosessivaiheet pois Prosessien intensifiointi Kokonaisvaltainen tarkastelutaso

21 Globaali yhteistyö EU-yhteistyö Kansallinen yhteistyö Niukkaresurssiset ratkaisut yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaali ilmastosopimus YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelma YK:n ohjelma Water for Life Decade Kansainvälinen tutkimusyhteistyö: NEDO, IEA EU direktiivit ja ohjelmat EU:n 6. ympäristöohjelma , EU Energiapaketti EY:n direktiivit ympäristövastuusta ja ekologisesta tuotesuunnittelusta EU:n jätteiden ja jätehuollon puitedirektiivi sekä vesidirektiivit EU:n 7. puiteohjelma => 8. puiteohjelma Teknologiayhteisöt Water Supply and Sanitation, Advanced Engineering Materials and Technologies, EuMaT Itämeren suojelun toimintaohjelma SHOKit: Energia ja ympäristö, Metsäklusteri, Metalli ja kone (MeKo) OSKE: Ympäristöklusteri Kestävä tuotanto ja tuotteet ohjelma, Suomen Akatemia Ympäristöklusterin tutkimusohjelma Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian ohjauskeinot, energiatehokkuussopimukset Tekesin ohjelmat ClimBus Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet BioRefine Uudet biomassatuotteet Kestävä yhdyskunta Toiminnalliset materiaalit ja vesi 0

22 Rakennettu ympäristö - tavoitetila Yhteensopivuus ja toimivuus Käyttäjäkeskeinen, fyysinen ja virtuaalinen palvelualusta Tuottavat ratkaisut Käyttäjälähtöinen ja ympäristön tarpeet huomioiva yhdyskuntasuunnittelu Työn, asumisen ja vapaa-ajan yhteensopivat ratkaisut Työn ja vapaa-ajan tasapaino Hyvä elämä, hyvinvointi ja luovuus vaativat työn ja vapaa-ajan tasapainoa Uusille tuotteille ja palveluille kasvava kysyntä Prosessien ja elinkaari- ratkaisujen kokonaistuottavuus Työelämä ja globaali työnjako muuttuvat Käyttäjän tarpeet Energiatehokkaat ja puhtaat olosuhteet Luovuus ja osaamisten soveltaminen menestyksen perustana Aika

23 Rakennettu ympäristö - yhteenveto Rakennetun ympäristön uusiutuminen Rakennuskannan ikääntyminen Miksi? Energia ja luonnonvarat yhä niukempi resurssi - rakennettu ympäristö merkittävä energian kuluttaja, iso mahdollisuus Rakennettu ympäristö merkittävä kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin mahdollistaja Rakennetun ympäristön liiketoiminnat globalisoituvat Mitä? teeman osa-alueet Palvelualusta teollisuudelle ja liiketoiminnalle Energia ja rakennettu ympäristö Rakennetun ympäristön seuranta ja kehittäminen Ympäristön vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Toimivuus-osaaminen, käyttäjä-osaaminen Teknologian hyödyntäminen ja erilaisten osaamisten yhdistäminen Elinkaarenhallinta Hankintaosaaminen Liiketoimintaosaaminen Energiatehokkuus Rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelu Olosuhteiden hallinta Viranomaisohjaus

24 Globaali yhteistyö EU-yhteistyö Kansallinen yhteistyö Rakennettu ympäristö yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaalit ilmastosopimukset US Department of Energy, DoE International Energy Agency, IEA USA UC Berkeley-Citris, Stanford, MIT Kiina EU:n 7. puiteohjelma -> 8. puiteohjelma EraBuild Teknologiayhteisöt: European Construction Technology Platform, ECTP ja useita muita EurekaBuild Living Lab Europe SHOKit: Rakennettu ympäristö, Energia ja Ympäristö, ICT, Terveys ja Hyvinvointi Sitra: Energiatehokkuus OSKEt: Asuminen, Hyvinvointi, Ympäristö, Matkailu- ja elämystuotanto Suomen Akatemia, ministeriöt (TEM, LVM, VM, YM) Kansallinen energiatehokkuus- ja ilmastostrategia Tekesin ohjelmat Kestävä yhdyskunta Ubicom Sulautettu tietotekniikka Turvallisuus Tila Vesi 0

25 Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt - tavoitetila Käyttäjän ja ympäristön älykäs yhteistoiminta Ihmisen ja ympäristön luonnollinen yhteistoiminta Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Oppivat, tilannetajuiset, ennakoivat ja saumattomasti palvelevat järjestelmät Palveluja tarjoavat muuntautuvat mobiilit ympäristöt Moniaistinen ja luonnollinen vuorovaikutus älykkäiden järjestelmien ja ympäristön kanssa Liikkuvien käyttäjien tarpeet Verkottuneet, rajoitetusti yhteensopivat järjestelmät Taustajärjestelmien tiedon hyödyntäminen ja uudet palvelut Laitelähtöinen suunnittelu Sulautettu elektroniikka ja ohjelmistot koneissa ja laitteissa Sulautetun elektroniikan mahdollistamat laitteiden uudet toiminnot Aika

26 Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt - yhteenveto Tuotteiden ja palveluiden uusilla ominaisuuksilla sekä paremmalla suorituskyvyllä ja käytettävyydellä tuetaan paremmin käyttäjän henkilökohtaisia ja tilannekohtaisia tarpeita Miksi? Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt ovat keskeinen osa tietoyhteiskuntaa Eri toimialojen kilpailukyky ja tuottavuuskehitys on jatkossa entistä enemmän älykkäiden järjestelmien ja ympäristöjen osaamisen ja hyödyntämisen varassa Mitä? teeman osa-alueet Älykäs ympäristö Sulautettu tieto- ja viestintätekniikka laitteissa ja järjestelmissä Älykäs tuotanto Kattavat tietoliikenneverkot ja palvelut Älykkäät palvelut Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Sulautettu elektroniikka ja ohjelmistot, tietoliikenne, laitealustat, avoin lähdekoodi, yhteissuunnittelu Eri sovellusalojen ja arvoketjun ylittävä t&k-yhteistyö Edistyneet käyttöliittymät ja vuorovaikutustavat Järjestelmien yhteensopivuus ja elinkaaren hallinta Palvelujen pilotointi ja living labs käyttäjäkokeet Käyttötilanteen tunnistavien, oppivien ja ennakoivien ympäristöjen ohjelmistot Globaalit arvoverkostot Brändäys

27 0 Älykkäät järjestelmät ja ympäristöt yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaali yhteistyö U-Japan U-Korea The Center for Information Technology Research in the Interest of Society, CITRIS, USA EU-yhteistyö EU:n 7. puiteohjelma => 8.puiteohjelma Artemis-yhteistyöaloite ja EPOSS-teknologiayhteisö Eurekan ITEA2 ja Euripides-klusterit EU:n tietoyhteiskuntaohjelma, i-2010 Kansallinen yhteistyö SHOKit: ICT ja Metalli ja kone (MeKo) OSKET: Jokapaikan tietotekniikka, Älykkäät koneet Älykkään liikenteen ohjelma ÄLLI (LVM) Arjen tietoyhteiskuntapolitiikan toimintaohjelma Tietotekniikan soveltaminen kone-, rakennus- ja automaatiotekniikkaan, KITARA - SA yhteistyö Tekesin ohjelmat Ubicom, Sulautettu tietotekniikka GIGA, Konvergoituvat verkot VAMOS, Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut

28 Palveluliiketoiminta ja innovaatiot - tavoitetila Palveluinnovaatioihin perustuva liiketoiminta Asiakkaan roolin vahvistuminen Asiakaskeskeinen palveluliiketoiminta Tuotteen ja palvelun yhdistäminen Palveluiden ja tuotteiden sijasta tarjotaan ominaisuuksia, kuten suorituskykyä, kapasiteettia tai käyttövarmuutta sovitun elinkaaren ajan Uudenlaiset palveluinnovaatioihin perustuvat liiketoimintamallit ja ansaintalogiikat kilpailukykyiseen palveluliiketoimintaan Yhdistetyt palveluiden ja tuotteiden kokonaisratkaisut Kuluttajamarkkinoilla palvelukonsepteja yksilöllisiin arvoihin ja arvostuksiin perustuviin tarpeisiin elämän eri vaiheissa Kansainvälisesti menestyviä asiantuntijapalveluyrityksiä ja yritysverkostoja, joiden liiketoiminta perustuu monipuoliseen osaamiseen ja ketteryyteen asiakastarpeisiin vastaamisessa Suomi menestyy asiakaskeskeisellä palveluliiketoiminnalla Tuottavuus / työvoiman riittävyys ja työvoimarakenteen muutos Palvelukysyntä lisääntyy ja muuttuu, asiakkailla kokonaisratkaisujen tarve Teknologian hyödyntäminen muuttaa palvelun tuottamisen tapoja, toimintamalleja ja jakelukanavia Aika

29 Palveluliiketoiminta ja innovaatiot - yhteenveto Tuotteiden ja palveluiden uusilla ominaisuuksilla sekä paremmalla suorituskyvyllä ja Palvelumarkkinoiden markkinamekanismit ja toimintaympäristön rakenteet muuttuvat käytettävyydellä tuetaan paremmin käyttäjän henkilökohtaisia ja tilannekohtaisia tarpeita Miksi? Älykkäät Palvelukysyntä järjestelmät lisääntyy ja ympäristöt ja muuttuu, ovat asiakkailla keskeinen kokonaisratkaisujen osa tietoyhteiskuntaa tarve Mitä? teeman osa-alueet Eri toimialojen kilpailukyky ja tuottavuuskehitys on jatkossa entistä enemmän älykkäiden Tuottavuus / työvoiman riittävyys ja työvoimarakenteen muutos järjestelmien ja ympäristöjen osaamisen ja hyödyntämisen varassa Liiketoimintaansa palveluilla uudistavat ja kansainvälistä kilpailukykyään kehittävät yritykset Palveluinnovaatioihin perustuvat mallit Arvoverkoston uudet palveluyritykset ja palvelukonseptit Ominaisuuksiin perustuva tarjoama Verkostojen hallinta Kumppanuus Ansaintalogiikka Uudet yksilölliset ja yhteisölliset palvelut Palveluiden ja tuotteiden kokonaisratkaisut Kuluttajakäyttäytyminen Asiakastarpeiden ennakoiminen Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Asiakaskeskeisen palveluliiketoiminnan hallinta ja johtaminen Toimintakulttuurin muuttaminen Globaali toiminta Asiakastarpeiden ennakointi ja menetelmät Arvonmuodostus ja ansaintamallit Palvelujen hankinta Ostamisosaaminen Sopimusmallit Palvelujen konseptointi ja teknologian soveltaminen Osaamisen suojaaminen Innovaatioprosessin erityispiirteet Asiakkaan roolit Verkostomainen palveluliiketoiminta Kumppanuudet Ennakkoluulottomuus Riskinotto

30 0 Palveluliiketoiminta ja innovaatiot yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaali yhteistyö The Center for Information Technology Research in the Interest of Society, CITRIS, USA EU-yhteistyö EU:n 7. puiteohjelma -> 8. puiteohjelma R&D in services (TEM)/CREST Ambient Assisted Living, AAL Innovation Policy in Services, IPPS/DG Enterprise Kansallinen yhteistyö SHOKit: MeKo, ICT, Metsäklusteri, Terveys ja Hyvinvointi, Energia ja Ympäristö OSKE: Hyvinvointi Tekesin ohjelmat Serve, Innovatiiviset palvelut FinnWell, Terveydenhuollon laatu ja tuottavuus Vapaa-ajan palvelut

31 Vuorovaikutteinen viestintä - tavoitetila Kansainvälinen liiketoiminta Suomalainen media-ala toimii luontevana osana globaalia mediaa Uudet roolit globaalissa ekosysteemissä Median uusien avautuvien liiketoimintamahdollisuuksien vahva kansainvälinen hyödyntäminen Yhteisöjen sekä viihde- ja pelisovellusten kasvava rooli Taustalla media-alueen globaali ekosysteemi Käyttäjien tarpeiden huomioon ottaminen sisältöjen ja palvelujen tarjonnassa Liiketoiminta Tiedon / sisältöjen käyttö ja luotettavuus ajasta ja paikasta riippumatta Sisällön digitalisoitumisen, uusien päätelaitteiden ja tietoverkkojen tarjoama uusi toiminnallisuus Aika

32 Vuorovaikutteinen viestintä - yhteenveto Tietoverkkojen laajentuva käyttö, media siirtyy webiin - kustannushyödyt, nopeus Miksi? Uudet päätelaitteet, mobiili, pc - tuki useille mediastandardeille ja tietoverkoille Digitaalisen tiedon ja sisällön lisääntyminen sekä teknologioiden kehittyminen sulautuminen myös toimialatasolla Uudet liiketoimintakonseptit ja ansaintalogiikat mahdollistuvat Median kohderyhmät pirstaloituvat - tavoittaminen perinteisen median keinoin vaikeaa Mitä? teeman osa-alueet Arvoketjusta ekosysteemiin Uudet liiketoiminta ja ansaintamallit Uuden ja nykyisen median yhteiselo Digitaalisuus mahdollistajana Tieto saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta Sosiaalistuva media Vuorovaikutteisuus Miten? osaamiset toimintatavat yhteistyö Open innovation toimintatapana Median käyttäjät eri rooleissa innovaation lähteinä: käyttäjinä, tuottajina, uudelleen muokkaajina, innostajina Liiketoimintaosaaminen Living labs, kokeiluympäristöt Uudistuva arvonmuodostus ja ansaintalogiikat Monitieteisyys Mainonta, markkinointi Ennakkoluulottomuus Riskinotto

33 0 Vuorovaikutteinen viestintä yhteistyö ja Tekesin ohjelmat Globaali yhteistyö The Center for Information Technology Research in the Interest of Society, CITRIS, USA EU-yhteistyö EU:n 7. puiteohjelma -> 8. puiteohjelma i2010-strategia Networked and Electronic Media, NEM Mediaohjelma econtentplus (CIP) EUREKA ITEA ja ITEA2 Kansallinen yhteistyö ICT SHOK OSKE: Digitaaliset sisällöt Arjen tietoyhteiskuntapolitiikan toimintaohjelma Forum Virium Helsinki Muu yhteistyö TEM, OPM Tekesin ohjelmat Verso, Vertical Software Solutions Ubicom - Sulautettu tietotekniikka Vamos - Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut Innoprint

34 Läpileikkaavat osaamiset ja toimintatavat

35 Läpileikkaavat osaamiset MATERIAALIT materiaalien läpimurtosovellukset nanoteknologian sovellukset TIETO JA VIESTINTÄ järjestelmäosaaminen ja sulautettu tietotekniikka tulevaisuuden tietoverkkoratkaisut tietämyksen ja sisällön hallinta ohjelmistot ja digitaaliset palvelut LIIKETOIMINTA- OSAAMINEN ansaintalogiikat arvoverkostoissa innovaatio-osaaminen monikulttuurisuuden hallinta johtaminen design BIOTEKNOLOGIA bioteknologian soveltaminen energia-, ympäristö- ja hyvinvointialoilla systeemibiologia ja laskennalliset menetelmät bioprosessiteknologia PALVELUOSAAMINEN asiakaskeskeiset palveluinnovaatiot palvelujen konseptointi ja teknologian soveltaminen YHTEISKUNNALLINEN OSAAMINEN ennakointiosaaminen regulaatio- ja standardointiosaaminen tuottavuus ja työelämän laatu elinikäinen oppiminen

36 Toimintatapojen painopisteet Globaalit arvoverkostot Käyttäjätarpeiden ennakointi Uudistuva innovaatiotoiminta Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ICT:n tarjoamat mahdollisuudet

37 Tekesin ohjelmatoiminnan kehittyminen tulevaisuudessa Osuus Tekesin rahoituksesta 50% Strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOK) pohjalta käynnistyvät uudet ohjelmat Nykyiset ohjelmat 2008 Vuosi 2012

38 Klusterit

39 Hyvinvointiklusteri

40 Hyvinvointi strategiset osa-alueet Terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn tuotteet ja palvelut Yksilöllisen, kokonaisvaltaisen hoidon ja hoivan tuotteet ja palvelut Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä Vapaa-ajan palvelut ja tuotteet Nopea Työelämän ja arjen palvelut ja tuotteet Elinikäisen oppimisen ja opetuksen palvelut ja tuotteet Maailmanmarkkinoiden kasvu ja globaali kansantaloudellinen merkitys / % Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali / arvo Suuri

41 Hyvinvointi ja terveys 1/2 Elinikäisen oppimisen ja opetuksen palvelut ja tuotteet Työelämän ja arjen palvelut ja tuotteet Yksilöllisen, kokonaisvaltaisen hoidon ja hoivan tuotteet ja palvelut 10 vuotta Sosiaali- ja käyttäytymistieteet, palveluosaaminen, palvelujen tuotteistaminen, tuotteiden ja palveluiden yhdistäminen, tiedon hallinta ja jalostaminen, verkkoyhteisöosaaminen, turvallisuus, ICT Sosiaali- ja käyttäytymistieteet, palveluosaaminen, palvelujen tuotteistaminen, yrittäjyysosaaminen, verkostoissa toimiminen, tietoturva, logistiikka, tiedon hallinta ja jalostaminen, rakennustekniikka Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen, asiakasratkaisut, palveluiden tuotteistaminen, tuotteiden ja palveluiden yhdistäminen, ICT:n hyödyntäminen, verkosto-osaaminen, terveystaloustiede, ennakointiosaaminen, systeemibiologia, laskennalliset menetelmät, translationaalisuus 10 vuotta Globaali liiketoiminta Brändäys Kompleksisuuden hallinta, globaalit arvoverkostot Brändäys Uudentyyppiset logistiset ratkaisut, kompleksisuuden hallinta, kokonaisvaltaisuus, globaalit arvoverkostot, painettava äly Brändäys

42 Hyvinvointi ja terveys 2/2 Terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn tuotteet ja palvelut Vapaa-ajan palvelut ja tuotteet Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä 10 vuotta Näyttöön perustuvuus, terveystaloustiede, holistisuus, olemassa olevan tiedon hyödyntäminen, asiakasratkaisut, palvelujen tuotteistaminen, palvelujen ja tuotteiden yhdistäminen, verkosto-osaaminen, ennakointiosaaminen, ICT, systeemibiologia, laskennalliset menetelmät, monitorointi Sosiaali- ja käyttäytymistieteet, palveluosaaminen, palvelujen tuotteistaminen, yrittäjyysosaaminen, verkostoissa toimiminen, tietoturva, logistiikka, verkkoyhteisöosaaminen, tiedon hallinta ja jalostaminen, rakennustekniikka Kumppanuuksien ja verkostojen hallinta, muutosjohtaminen, hankintaosaaminen, asiakkaan tuntemus, olemassa olevan tiedon hyödyntäminen, osaamisten yhdistäminen, palvelumuotoilu, ennakointiosaaminen, ICT 10 vuotta Vaativa logistiikka, kompleksisuuden hallinta, globaalit arvoverkostot, painettava äly Brändäys Kompleksisuuden hallinta, globaalit arvoverkostot Brändäys Brändäys, kompleksisuuden hallinta, globaali liiketoiminta

43 Palvelutoimialat kauppa, logistiikka, finanssi ja osaamisintensiiviset palvelut

44 Palvelutoimialat kauppa, logistiikka, finanssi ja osaamisintensiiviset palvelut strategiset osa-alueet Kokonaisvaltaiset ja verkottuneet Asiantuntijapalvelu-ratkaisut Arvoketjun johtamisen ja hallinnan ratkaisut ja teknologiat Nopea Kodin ja arjen palvelut Kuluttajamarkkinoita uudistavat yksilölliset ja yhteisölliset palvelut Palvelutavaratalot Teknologiaa laajasti hyödyntävät monikanavaratkaisut Maailmanmarkkinoiden kasvu / % Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali / arvo Suuri

45 Palveluliiketoiminta 1/2 Sähköinen kauppa Kuluttajamarkkinoita uudistavat yksilölliset ja yhteisölliset palvelut Kodin ja arjen palvelut 10 vuotta Joustavat ja tehokkaat logistiikkaratkaisut Erottuvan brändin luominen Valikoiman hallinta: tiukka niche/laajuus Turvalliset sähköisen kaupan ratkaisut Ennakointi, tulevaisuuden tutkimus Erilaisten yritysten tunteminen ja liiketoimintapotentiaalin ymmärtäminen Uuden teknologian tarjoamat visuaaliset ratkaisut Erilaisten elämäntyylien, kuluttajien arjen ja juhlan käytäntöjen tunteminen Visuaalisuus ja esteettisyys, toisaalta arjen helpottaminen, esteettömyys, ekologisuus, kestävät ratkaisut Teknologian ja palveluiden helppokäyttöiset kokonaisratkaisut 10 vuotta Verkostoituminen, sähköisten kauppojen liittoumat elämäntyyleittäin Eettisyys ja läpinäkyvyys, alkuperäisyyden kanavat Uusien markkina-alueiden (esim. Afrikka) liiketoimintapotentiaalin tunteminen Yhteisöjen elämänkaaren ymmärtäminen, temaattisten yhteisöjen systemaattisempi luominen ja uudistaminen Palvelujen tuottaminen kulutuskielteisille, länsimaisen elämäntyylin vastaiskut, vaihtoehtokulttuurien uudelleennousu Kodin helppokäyttöiset, digitaaliset ratkaisut Tunnelmien ja toimintojen luominen Ekotehokkaat palveluratkaisut arkeen (työn, perheen ja vapaa-ajan yhdistäminen, lähipalvelukonseptit, aluepalvelukonseptit )

46 Palveluliiketoiminta 2/2 Kokonaisvaltaiset ja verkottuneet asiantuntijapalveluratkaisut Palvelutavaratalot Teknologiaa laajasti hyödyntävät monikanavaratkaisut Arvoketjun johtamisen ja hallinnan ratkaisut ja teknologiat 10 vuotta Kumppanuusosaaminen, IPR, sopimusosaaminen uudenlaisissa verkostoissa Jatkuva innovointi, asiakkaan edellä kulkeminen Avoimen innovaation mahdollisuudet Asiantuntijoiden ja asiantuntijuuden johtaminen ja motivoiminen Ansainta- ja hinnoittelumallit kokonaisratkaisujen tarjoamiseen Kuluttajan tarpeiden ja halujen kokonaisuuksien ymmärtäminen Suvaitsevaisen organisaation luominen, palvelutyön arvostuksen nostaminen Asiakkaan kokonaistilanteen ymmärtäminen oikea ratkaisu oikeaan hetkeen Kuluttajan ostopäätösten tunteminen Uusien teknologioiden ja palveluprosessien integrointi Web 2.0-ratkaisujen hyödyntäminen B to B -maailmassa Tehokkuuden ja läpinäkyvyyden johtaminen Paikannettavuus, eettisyys ja energianiukkuus Verkoston hallinnan osaaminen 10 vuotta Jatkuva innovointi, tukipalveluista lisäarvon tuottajiin Laajentuminen uusille osa-alueille yksityishenkilöiden KIBS-palvelut? Globaali integraatio-osaaminen Eri rahoituslähteiden tunnistaminen ja käyttö Ilmastonmuutoksen hillitseminen kestävän ja eettisen palvelutavaratalon rakentaminen Ikääntyneiden johtaminen Lähipalvelujen ja henkilökohtaisten kontaktien korostaminen virtuaalivaiheen korostumisen jälkeen Paikalliset ratkaisut keskitettyjen rinnalle Lähituotanto tehokkuuden rinnalle

47 Tieto- ja viestintäklusteri

48 Tieto ja viestintä strategiset osa-alueet Verkottuneen tiedon ja tietämyksen hallinta Tietotekniikka käyttäjän arjessa Tietoverkkoihin perustuvat kaupalliset ja julkiset palvelut Sulautettu tietotekniikka eri alojen uudistajana ICT liiketoimintaprosessien ja -mallien uudistaminen Nopea Seuraavan sukupolven tietoverkkoratkaisut Maailmanmarkkinoiden kasvu / % Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali / arvo Suuri

49 Tieto ja viestintä 1/3 10 vuotta 10 vuotta Tietoverkkoihin perustuvat kaupalliset ja julkiset palvelut Tietotekniikka käyttäjän arjessa ICT liiketoiminnan ja toimintaprosessien uudistajana Palveluiden käytettävyys ja käytön helppous Verkoissa hajallaan olevan tiedon hyödyntäminen Tietoturva ja tunnistaminen Palveluorientoituneet järjestelmäarkkitehtuurit, avoimet ohjelmistoarkkitehtuurit ja open source Käyttäjät innovaattoreina ja living labympäristöt Yhteisölliset palvelut ja sosiaaliset verkostot Personoidut ja helppokäyttöiset laitteet ja järjestelmät Käytettävyys, käyttöliittymät ja muotoilu Tietoturva, yksilönsuoja ja digitaalisen tiedon tekijänoikeuksien hallinta Käyttäjät innovaattoreina ja living labympäristöt Toimintatapojen ja ICTn kehittäminen yhdessä Toimiala- ja ICT-osaamisen yhdistäminen Verkottuneen tosiaikaisen yrityksen järjestelmät Pienten kohderyhmien palvelut, asiakasratkaisut, tarjoaman uudistaminen tietoa hyödyntämällä, Kv. liiketoiminta- ja palveluosaaminen Laajojen järjestelmä- ja projektikokonaisuuksien hallinta Yhtenäiset palvelualustat ja järjestelmien yhteensopivuus Adaptiiviset, älykkäät palveluympäristöt Yhteentoimiva, tietoturvallinen ja esteetön tietoyhteiskuntainfrastruktuuri Verkottunut digitaalinen koti ja älykkäät tilat Laajat kompleksiset ICT-järjestelmät Brändäys

50 Tieto ja viestintä 2/3 Seuraavan sukupolven tietoverkkoratkaisut Sulautettu tietotekniikka tuotteiden ja järjestelmien uudistajana 10 vuotta Langattomuus ja mobiliteetti Saumattomat palvelut Laajakaistajärjestelmien laite- ja järjestelmäarkkitehtuurit ja komponentit Käytettävyys, käytön helppous, tietoturva ja haavoittuvuuden ehkäiseminen Kv-yhteistyö ja globaalisti hajautettu t&k Tilanne- ja paikkatietoa hyödyntävät sovellukset ja palvelut Sulautetut ohjelmistot ja elektroniikka, anturit ja anturiverkot, tietoliikenne, RFID, paikannus, käytettävyys, avoin lähdekoodi, algoritminen älykkyys, energiatehokkuus, painettu elektroniikka, joustavat näytöt, hajautettujen moniprosessorijärjestelmien algoritmit Tietoturva, yksilönsuoja ja järjestelmien luotettavuus Palvelukonseptien ja liiketoimintamallien kehittäminen käyttäjäkokeilujen avulla Globaalisti hajautettu t&k ja modulaarinen tuotemalli 10 vuotta Seuraavan sukupolven internet 4G-verkot Internetin, matkapuhelimen, kiinteän verkon ja audiovisuaaliset verkot korvaava yhtenäinen tietoliikenne-, viestintä- ja palveluinfrastruktuuri Oppivat, ennakoivat, itseorganisoituvat, itsestään ongelmista toipuvat, itseään suojelevat ja toimintaansa optimoivat järjestelmät ja ympäristöt Laitteiden ja palvelujen yhteensopivuus; massiiviset verkottuneet laiteekosysteemit Nanoskaalan ICT ja Bio-ICT-konvergenssi Brändäys

51 Tieto ja viestintä 3/3 Verkottuneen tiedon ja tietämyksen hallinta 10 vuotta Verkoissa hajallaan olevan tiedon hallinta ja hyödyntäminen Käyttöliittymät, tiedonrakenteet, tiedon käsittelyn menetelmät, tiedon haku, louhinta ja jalostaminen, tietämyksen hallinta, semanttinen web, ohjelmistoalgoritmit Tuotetiedon hallinta, digitaalinen tuoteprosessi, tiedon yhteensopivuus Vertaisverkot, yhteisöllinen tiedon tuottaminen Kv. liiketoiminta- ja palveluosaaminen 10 vuotta Tekstin, puheen, videon ja kuvan äsittelyn ja haun yhteentoimivat ja toimintavarmat työkalut Kaikki tieto haettavissa ja käsiteltävissä helposti eri laitteilla

52 Energia- ja ympäristöklusteri

53 Energia ja ympäristö strategiset osa-alueet Puhtaan energiantuotannon laitteet ja järjestelmät Energiatehokkaat ratkaisut ja palvelut Nopea Raaka-aineiden kestävän käytön ratkaisut Ekologinen tuotanto ja tuotteet Älykäs energiajärjestelmä Maailmanmarkkinoiden kasvu / % Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali / arvo Suuri

54 Energia ja ympäristö 1/2 Raaka-aineiden kestävän käytön ratkaisut Energiatehokkaat ratkaisut ja palvelut Ekologinen tuotanto ja tuotteet 10 vuotta Biomassan kestävä tuotanto, keruu, logistiikka ja käsittely Jätteiden hyötykäyttö, kierrätyskonseptit Puhtaan veden ratkaisut, vedenkäytön tehokkuus Materiaalin käyttöä korvaavat palvelut ja toimintamallit Ympäristöriskien hallinta Asiakastarpeiden tunnistaminen, personoidut asiakasratkaisut Energiamarkkinoiden toiminnan tuntemus Kuluttajalähtöiset liiketoimintamallit ja palvelut Energiankäytön ohjausjärjestelmät Tuotteen arvoketjun aikainen elinkaariosaaminen Kuluttajakäyttäytyminen, markkinoiden ennakointi Imagon luonti ja viestintäosaaminen Päästöjen mittaus ja todentaminen Prosessien intensifiointi, älykkäät prosessit 10 vuotta Uudet biomassat ja niiden tuotantoteknologiat Teollisuuden ja yhdyskuntien raaka-ainevirrat Uudet kestävän kehityksen materiaalit Yhdyskuntien energiatehokas suunnittelu Pitkälle viety energiankäytön ohjaus ICTja automaatioteknologioiden avulla Ultrakevyet materiaalit Prosessien ilmiötason ymmärtäminen Materiaali- ja energiatehokkuuden kokonaisuuksien hahmottaminen Korvaavat uudet tuotteet ja prosessit

55 Energia ja ympäristö 2/2 Puhtaan energiantuotannon laitteet ja järjestelmät Älykäs energiajärjestelmä 10 vuotta Energia- ja ilmastopolitiikan vaikutusten ennakointi ja markkinatuntemus Tuotteistetut kokonaisjärjestelmät ja palvelut Biojalostamokonseptit Polttokennot ja suuren mittakaavan tuulija aurinkoenergia Poltto- ja kaasutusteknologiat, mallinnus ja simulointi Integroituva energian tuotanto, jakelu ja käyttö Älykäs ja kaksisuuntainen energiaverkko Energiaverkko markkinapaikkana Asiakaslähtöinen energian toimitusvarmuuden ja laadun hallinta Uudistuvan energiajärjestelmän hallinta automaation ja ICT:n avulla Omaisuuden hallinta ja kunnossapito 10 vuotta CO2-talteenotto, varastointi ja hyötykäyttö Ympäristöönsä sulautettu pienimuotoinen energiantuotanto Fuusio ja seuraavan sukupolven fissio Uudet uusiutuvan energian ratkaisut Uudet energiankantajat ja monienergiaverkot Energiavarastot Älykkäät ja pienihäviöiset materiaalit UbiEnergia - jokapaikan energia

56 Metsäklusteri

57 Metsä strategiset osa-alueet Nopea Puuraaka-aineesta korkean jalostusarvon tuotteita Metsä palvelualustana Niukkaresurssiset ja älykkäät tuotantoteknologiat Puu- ja kuitutuotteiden uudet ratkaisut Maailmanmarkkinoiden kasvu / % Metsä raaka-ainevarantona Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali / arvo Suuri

58 Metsä 1/2 Metsä palvelualustana Puuraaka-aineesta korkean jalostusarvon tuotteita 10 vuotta Erinomainen ymmärrys asiakkaiden ja kuluttajien tarpeista ja odotuksista, josta syntyy uusia arvoverkon osia Kulttuuriosaaminen Käyttäytymistieteet Suomalaisten metsäresurssien tulevaisuuden optiot Biojalostamoteknologia Kaasutusteknologia Materiaali- ja nanoteknologia Polymeeri- ja komposiittiteknologia Päällystys- ja pinnoiteteknologiat Arvoketjun toiminta, loppuasiakkaan ymmärtäminen + yhteistyö Kuluttajien käyttäytymismuutosten ennakointi riittävän aikaisin Standardointi- ja regulaatio-osaaminen 10 vuotta Palvelut, joissa puu/metsäosaamisella on merkittävä rooli Monikäyttöisyyttä edistävä metsänhoito Asiakkaiden ja loppukäyttäjien vaatimusten täyttäminen (B to B, B to C) Erinomainen ymmärrys asiakkaiden ja kuluttajien tarpeista ja odotuksista, josta syntyy uusia arvoverkon osia Brändäys

59 Metsä 2/2 Puu- ja kuitutuotteiden uudet ratkaisut Niukkaresurssiset ja älykkäät tuotantoteknologiat Metsä raaka -ainevarantona 10 vuotta Puu- ja kuitutuotteet tulevaisuuden logistiikkaratkaisuissa ICT/bio/nano-osaamisen integrointi kuitualustalle Kierrätyspaperi / non wood fiber -teknologiat Arvoketjun toiminta, loppuasiakkaan ymmärtäminen + yhteistyö Kuluttajien käyttäytymismuutosten ennakointi riittävän aikaisin Standardointi Käyttäytymistieteet Uudet kuluttajapalvelut (hybridimedia/ viihde, pelit, design, pakkaus) Ekologia- ja elinkaariteknologiat Vahva luonnontiede- ja insinööriosaaminen Standardointi- ja regulaatio-osaaminen Tarkoituksenmukaisen laadun tuottaminen Metsien inventoinnin ja käytön suunnittelun palveluosaaminen Puun logistiikkaosaaminen Tulevaisuuden monipuolisen metsien käytön teknologiat Suomalaisten metsäresurssien tulevaisuuden optiot 10 vuotta Asiakkaiden ja loppukäyttäjien vaatimusten täyttäminen (B to B, B to C) Markkinoiden synnyttämisen mekanismit ja työkalut Palveluvetoinen puu- ja kuituosaaminen Brändäys Klusterin arvoketjujen kestävyyden ja hyväksyttävyyden varmistaminen Resurssirajoitteinen ajattelu merkittävästi poikkeavilla saatavuus- ja hintatasoilla Puu- ja biomassavarannon täsmäkäytön teknologiat Ilmastonmuutoksen vaikutusten ymmärtäminen

60 Metalliklusteri

61 Metalli strategiset osa-alueet Osaamisintensiivinen palveluliiketoiminta Nopea Uudet tuotteet ja asiakasratkaisut Maailmanmarkkinoiden kasvu / % Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali / arvo Suuri

62 Metalli Osaamisintensiivinen palveluliiketoiminta Uudet tuotteet ja asiakasratkaisut 10 vuotta Liiketoimintaosaaminen Palvelujen tuotteistusosaaminen Ansaintamallit Strategisen muutoksen hallinta Palveluprosessin ja -verkostojen hallinta Asiakasarvon tuottaminen koko elinkaaren ajan Liiketoimintaosaaminen Asiakastoimialojen hyvä tuntemus Asiakastarpeiden ennakointimenetelmät Suunnitteluosaaminen, rakenteiden mitoitus ja laskenta Materiaalitekniikan uudet sovellukset Ohjaus- ja automaatioratkaisut, sulautettu tieto- ja viestintäteknologia Ohjelmistot, käyttöliittymät, teollinen muotoilu Tuotantoteknologia, logistiikka, hankintaosaaminen Verkostojen hallinta, monimutkaisten järjestelmien hallinta Palveluiden liittäminen osaksi tuotetta 10 vuotta Uudet teollisuuden palvelukonseptit, tavoitteena 100% palveluiden osuus Asiakasarvoa tuottavan verkoston tarkoituksenmukainen työnjako Palveluverkoston optimointi arvontuoton ja kustannustason suhteen (=tuottavuus) Yleisesti hyväksyttyjen arvojen mukaisesti toteutettu liiketoimintakonsepti Uudet energiaratkaisut koneissa Henkilökohtaiset luonnolliset käyttöliittymät Monimutkaisuuden hallinta korostuu Tuotannossa äärimmilleen viety joustavuus, globaalit tuotantokonseptit Arvokumppanuus Nanoteknologian sovellukset Uudet tuotantojärjestelmät (esim. minitehtaat) Kustannustehokkaat, ympäristömyönteiset ja energiaa säästävät valmistusprosessit Brändäys

63 Kiinteistö- ja rakennusklusteri

64 Kiinteistö ja rakennus strategiset osa-alueet Ohjelmistot ja niiden mahdollistamat palvelut Kestävän kehityksen liiketoiminta Kriittinen yhdyskuntarakenne Nopea Kiinteistöliiketoiminta ja -palvelut Käyttäjälähtöiset tilakonseptit Korjausrakentaminen Maailmanmarkkinoiden kasvu / % Hidas Pieni Suomalaisen liiketoiminnan kasvupotentiaali / arvo Suuri

65 Kiinteistö ja rakennus 1/2 Ohjelmistot ja niiden mahdollistamat palvelut Korjausrakentaminen Kiinteistöliiketoiminta ja -palvelut 10 vuotta Uudistuneet palvelu- ja liiketoimintamallit Tiedon elinkaarenhallinta Prosessien uudistaminen Rahoitusosaaminen Ansaintamallit Käyttöomaisuuden hallinta Hankintaosaaminen ja logistiikka Käyttäjälähtöinen liiketoimintaosaaminen Verkostojen hallinta ja johtaminen Esivalmistus Teknologian hyödyntäminen palvelussa 10 vuotta Prosesseihin ja palveluihin sulautetut ohjelmistot ja tietomallit Automaatio Elinkaaripalvelut Teknologian ja palveluiden integrointi Kiinteistöjen tietovarastot Tarve- ja asiakaskeskeiset palvelut Avaimet käteen -konseptit

66 Kiinteistö ja rakennus 2/2 Kriittinen yhdyskuntarakenne Kestävän kehityksen liiketoiminta Käyttäjälähtöiset tilakonseptit 10 vuotta Tietoyhteiskunnan ymmärrys Hankintaosaaminen ja riskien hallinta Tarvelähtöinen maankäyttö Teknologian hyödyntäminen prosessissa Kokonaisvaltainen energiatehokkuus Materiaaliosaaminen / materiaalitehokkuus Uudet liiketoimintamallit / ansaintalogiikat Erilaisten käyttäjien tarpeiden tunnistaminen Rahoitusmallit Uudet liiketoimintamallit Helppokäyttöinen sulautettu tietotekniikka 10 vuotta Tietoyhteiskunnan palvelumallit Työmaa-automaatio Kestävän kehityksen yhdyskuntarakenne On line / jatkuva monitorointi Kokonaisuuksien hallinta Virtuaali- ja reaalimaailman kommunikaatio Massaräätälöinti Kokonaisvaikutusten mittaaminen Brändäys

67 Elintarvikeklusteri

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Tekesin valinnat Tulevaisuuden rakentamiseksi - Uudenlaiset osaamiset ja kyvykkyydet suomalaisten yritysten kilpailukykynä

Tekesin valinnat Tulevaisuuden rakentamiseksi - Uudenlaiset osaamiset ja kyvykkyydet suomalaisten yritysten kilpailukykynä Tekesin valinnat Tulevaisuuden rakentamiseksi - Uudenlaiset osaamiset ja kyvykkyydet suomalaisten yritysten kilpailukykynä FIHTAn pikkujouluseminaari 11.12.2008 Pia Harju-Autti Toimialajohtaja Palvelut

Lisätiedot

Tekes hankkeet Pohjois-Pohjanmaalla Hyvinvoinnin ja Terveyden näkökulmasta 29.10.2009

Tekes hankkeet Pohjois-Pohjanmaalla Hyvinvoinnin ja Terveyden näkökulmasta 29.10.2009 Tekes hankkeet Pohjois-Pohjanmaalla Hyvinvoinnin ja Terveyden näkökulmasta 29.10.2009 Maritta Perälä-Heape Vastuualueen päällikkö, Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan Te-keskus

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Innovaatiotoiminnan edistämisen edelläkävijä Turku Science Park 18.1.2010 DM 450969 11-2009 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiopolitiikan suunnittelun

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes

Kestävä yhdyskunta. Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes. 9-2009 Copyright Tekes Kestävä yhdyskunta Ohjelman kesto: 2007-2012 Ohjelman laajuus: 100 miljoonaa euroa, jostatekesin osuus noin puolet Lisätietoja: www.tekes.fi/yhdyskunta Virpi Mikkonen Kiinteistöt ja rakentaminen, Tekes

Lisätiedot

Älykäs ostaminen, fiksut kaupungit, ja biotalous Tekes haastaa uudistumaan eli miten ympäristö näkyy Tekesin strategiassa ja ohjelmissa

Älykäs ostaminen, fiksut kaupungit, ja biotalous Tekes haastaa uudistumaan eli miten ympäristö näkyy Tekesin strategiassa ja ohjelmissa Älykäs ostaminen, fiksut kaupungit, ja biotalous Tekes haastaa uudistumaan eli miten ympäristö näkyy Tekesin strategiassa ja ohjelmissa Elina Uitamo Varsinais-Suomen ELY-keskus/Tekes DM 926686 01-2013

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Ihminen - Talous - Ympäristö. Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi

Ihminen - Talous - Ympäristö. Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi Ihminen - Talous - Ympäristö Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi IHMINEN TALOUS YMPÄRISTÖ 1 Valinnat tulevaisuuden rakentamiseksi 2008 Sisältövalintojen asema Tekesin strategiassa Tekes edistää teollisuuden

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Lounaisrannikon kehittämisvyöhyke Teknologia, tutkimus ja innovaatiot Professori Vesa Harmaakorpi 31.3.2010

Lounaisrannikon kehittämisvyöhyke Teknologia, tutkimus ja innovaatiot Professori Vesa Harmaakorpi 31.3.2010 Lounaisrannikon kehittämisvyöhyke Teknologia, tutkimus ja innovaatiot Professori Vesa Harmaakorpi 31.3.2010 1 Uusi innovaatioparadigma innovaatioiden painopisteen muutos käytäntölähtöisyyden korostuminen

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Ennakoimalla tulevaisuuden tekijäksi

Ennakoimalla tulevaisuuden tekijäksi Ennakoimalla tulevaisuuden tekijäksi ksi Pirjo Kyläkoski, Tekes Believing the Future 2009- Kilpailukykyä Ennakoinnista 24.3.2009 klo 13.15-13.45 Leija Yrityspalvelukeskus, Forum 1 Ennakointi strategiatyön

Lisätiedot

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä

Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Tekes digitaalisen liiketoiminnan edistäjänä Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja tehostamalla,

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Tutkimus kestävän yhdyskunnan mahdollistajana. 3/2009, ohjelman koordinaattori

Tutkimus kestävän yhdyskunnan mahdollistajana. 3/2009, ohjelman koordinaattori Tutkimus kestävän yhdyskunnan mahdollistajana Suomen kestävän ä kehityksen toimikunnan kokous ous 3/2009, 7.10.2009 ohjelman koordinaattori Mikko Nousiainen, Pöyry Esityksen rakenne 1. Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

Luonnonvarat ja kestävä talous

Luonnonvarat ja kestävä talous Luonnonvarat ja kestävä talous - Tekesin toimet jatkossa BioRefine ja Vesi loppuseminaari 26.11.2012 Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Tekesin sisällölliset painopisteet Liiketoiminta globaaleissa arvoverkoissa

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Kestävästä kehityksestä liiketoimintaa: Kestävä yhdyskunta ohjelma 2007-2012

Kestävästä kehityksestä liiketoimintaa: Kestävä yhdyskunta ohjelma 2007-2012 Kestävästä kehityksestä liiketoimintaa: Kestävä yhdyskunta ohjelma 2007-2012 Angelica Roschier Energia ja ympäristö, Tekes DM Rakennettu ympäristö fyysisenä ja virtuaalisena palvelualustana Julkiset tilat

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Metsäklusterin tutkimus v. 2006 -

Metsäklusterin tutkimus v. 2006 - Mitkä ovat metsäteollisuuden kansainväliset vahvuudet tulevaisuudessa? Pertti Laine, 9.11.2006 Metsäklusterin tutkimus v. 2006 - EU:n metsäsektorin teknologiayhteisö Valtion tiede- ja teknologianeuvosto

Lisätiedot

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo

Ennakointi ja systeeminen muutos. Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi ja systeeminen muutos Pirjo Kyläkoski, Tekes Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kevätkokous, 16.4.2009 klo 19-21, Tieteiden talo Ennakointi strategiatyön tukena Ennakointi - Foresight Ennustaminen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT

Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT Onko biotaloudessa Suomen tulevaisuus? Anu Kaukovirta-Norja, Vice President, Bio and Process Technology VTT 2 Maapallo kohtaa haasteet - kestävän kehityksen avaimet Vähähiilisyys Niukkaresurssisuus Puhtaat

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Iisalmen Teollisuuskylä Oy Kehitysyhtiö Savogrow Oy Taustaa Pohjois-Savon kone- ja energiateknologian

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

RASTU 2006-2008 Turvallisuus, ympäristöominaisuudet ja uusi tekniikka

RASTU 2006-2008 Turvallisuus, ympäristöominaisuudet ja uusi tekniikka RASTU 2006-2008 Turvallisuus, ympäristöominaisuudet ja uusi tekniikka Tutkimusseminaari 9.5.2006 Innopoli 2, Espoo Martti Korkiakoski Tekes Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Tekesin

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Reijo Kangas Tekes San Jose, USA Taustaa Ratas 1980-1990 luvulla

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Vihreä ICT ja Tekes Tekesin nykyinen linjaus ja rahoitus Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Toimialajohtaja, Energia ja ympäristö

Vihreä ICT ja Tekes Tekesin nykyinen linjaus ja rahoitus Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Toimialajohtaja, Energia ja ympäristö Vihreä ICT ja Tekes Tekesin nykyinen linjaus ja rahoitus Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Toimialajohtaja, Energia ja ympäristö DM 427289 01-2009 Copyright Tekes Vihreä ICT Tekesin näkökulmasta ICT-laitteiden

Lisätiedot

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet. Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Metsäbiotalouden uudet mahdollisuudet Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö Metsäalan nykytilanne Globaalit trendit sekä metsäbiotalouden

Lisätiedot

Terveydenhuolto innovaatioiden lähteenä. Petri Peltonen TEM / INNO

Terveydenhuolto innovaatioiden lähteenä. Petri Peltonen TEM / INNO Terveydenhuolto innovaatioiden lähteenä Petri Peltonen TEM / INNO Kaupallisesti Yhteiskunnallisesti Hyvinvoinnillisesti Innovaatio = hyödynnetty osaamislähtöinen kilpailuetu Uusi tieto, osaaminen, teknologia

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 Teija Lahti-Nuuttila, Jarmo Heinonen Tekes Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Lisätiedot

Digitaalisuus, teollinen internet ja SHOKien kehitysnäkymät. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes FIMECCin vuosiseminaari, Tampere 17.9.

Digitaalisuus, teollinen internet ja SHOKien kehitysnäkymät. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes FIMECCin vuosiseminaari, Tampere 17.9. Digitaalisuus, teollinen internet ja SHOKien kehitysnäkymät Pääjohtaja Pekka Soini Tekes FIMECCin vuosiseminaari, Tampere 17.9.2014 Digitaalisuus ravistelee kaikkia aloja Digitaalisuus Markkinoille vienti

Lisätiedot

Metsäklusterin innovaatioympäristön kehittäminen ja linkittyminen metsien käytön arvoketjuihin

Metsäklusterin innovaatioympäristön kehittäminen ja linkittyminen metsien käytön arvoketjuihin Metsäalan tulevaisuusseminaari 1.11.2007 Metsäklusterin innovaatioympäristön kehittäminen ja linkittyminen metsien käytön arvoketjuihin Christine Hagström-Näsi Metsäklusteri Oy Metsäklusterin keskeiset

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Teollinen internet ja 5G - ohjelmavalmistelu

Teollinen internet ja 5G - ohjelmavalmistelu Teollinen internet ja 5G - ohjelmavalmistelu Tekes valmistelee toimenpiteitä teollisen internetin ja 5G:n alueille Tekes on käynnistänyt teollisen internetin ohjelmavalmistelun. Samassa yhteydessä tarkastellaan

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Uudistuva metsäteollisuus - Rakennemuutos ja innovaatiot. Anne Brunila toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry

Uudistuva metsäteollisuus - Rakennemuutos ja innovaatiot. Anne Brunila toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry Uudistuva metsäteollisuus - Rakennemuutos ja innovaatiot Anne Brunila toimitusjohtaja Metsäteollisuus ry Metsäsektorin muutosajurit Teknologinen kehitys ja markkinoiden muutos (1) 2 Paperin ja sähköisen

Lisätiedot

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere

Digitaalisuus teollisuuden uudistajana. Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere Digitaalisuus teollisuuden uudistajana Pääjohtaja Pekka Soini Tekes Alihankintamessut, Tampere 17.9.2014 Digitaalisuus ravistelee kaikkia aloja Digitaalisuus Systeemiset muutokset ja liiketoimintaekosysteemit

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen. Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05.

Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen. Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05. Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05.2014 Pekka Malinen Sisältö 1. Tausta 2. Visio 3. Toimenpideohjelma 4. Kehityspolut

Lisätiedot

Automaatio ja älykkäät ratkaisut tulevat rakennuksiin

Automaatio ja älykkäät ratkaisut tulevat rakennuksiin Automaatio ja älykkäät ratkaisut tulevat rakennuksiin Hyvinvointia älysähköllä Erkki Aalto, kehitysjohtaja, RAKLI ry KNX Partnerpäivä, 6.11.2014, Tampere Automaatio ja alykkäät ratkaisut, Erkki Aalto,

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Ympäristöosaamisen merkitys tulevaisuudessa

Ympäristöosaamisen merkitys tulevaisuudessa Ympäristöosaamisen merkitys tulevaisuudessa Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksen kehittämispäivät OPH 13.11.2012 Kati Lundgren, Savon koulutuskuntayhtymä Osaamistarpeisiin vaikuttavia muutosvoimia

Lisätiedot

Tapausesimerkkejä: Energia- ja ympäristöteknologia sekä strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK)

Tapausesimerkkejä: Energia- ja ympäristöteknologia sekä strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) Tapausesimerkkejä: Energia- ja ympäristöteknologia sekä strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOK) Jussi Kivikoski Tekes 8.4.2010 Muutosvoimia ja haasteita Talouskasvun ja ympäristökysymysten yhteensovittaminen

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Ihmislähtöisiä innovaatioita

Ihmislähtöisiä innovaatioita Ihmislähtöisiä innovaatioita Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa -seminaari Postitalo, Helsinki 19.4.2011 Karoliina Auvinen, johtava ekotehokkuusasiantuntija Sitran tavoitteet ja Maamerkit-ohjelma

Lisätiedot

Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT

Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT VTT:n tutkimusohjelmat elinkeinoelämän tukena Suuntana kestävä kasvu ja kansainvälinen kilpailukyky Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff VTT VTT Click- to Teknologiasta edit Master title tulosta

Lisätiedot

Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet

Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Matkalla kohti alustataloutta yrittäjän osaamistarpeet Tutkintotoimikuntaseminaari 16.2.2017 Mikko Dufva mikko.dufva@vtt.fi @mdufva Yrittäjä alustataloudessa?

Lisätiedot

Teollinen internet. liiketoiminnan vallankumous. Tekesin ohjelma 2014 2019

Teollinen internet. liiketoiminnan vallankumous. Tekesin ohjelma 2014 2019 Teollinen internet liiketoiminnan vallankumous Tekesin ohjelma 2014 2019 Mitä teollinen internet on? Teollinen internet tarkoittaa sulautettujen ja älykkäiden laitteiden ja järjestelmien, saatavan tiedon

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Millaisella osaamisella teknologian mahdollisuudet voidaan hyödyntää? Tulevaisuusluotain-seminaari 15.9.2005 Projektikoordinaattori Satu Ågren, EK

Millaisella osaamisella teknologian mahdollisuudet voidaan hyödyntää? Tulevaisuusluotain-seminaari 15.9.2005 Projektikoordinaattori Satu Ågren, EK Millaisella osaamisella teknologian mahdollisuudet voidaan hyödyntää? -seminaari 15.9.2005 Projektikoordinaattori Satu Ågren, EK TEKNOLOGIAN ELEMENTIT IHMINEN PROSESSIT TEKNOLOGIA TEKNIIKKA OSAAMIS- HAASTEITA:

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo

Rakennerahastot ja vähähiilisyys. Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Rakennerahastot ja vähähiilisyys Luontomatkailuseminaari 27.1.2015 Sanna Poutamo Yleistavoitteena vähähiilinen paikallistalous Yritysten tulisi panostaa: - Liiketoimintaosaamiseen - Toimiviin laatujärjestelmiin

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus

KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus KONE-, LAITE- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN ASIANTUNTIJASEMINAARI LAHTI 19.11.2009 Pekka Savolainen Hämeen TE-keskus ELYjen toimipaikat ja aluejako Asetusluonnoksen 1.9. mukaan JOHTAJA LUONNOS 14.10.2009

Lisätiedot

FinnWell - teknologiaohjelma kansainvälisten yhteyksien avaajana Käyttäjälähtöinen sairaalatila HospiTool seminaari

FinnWell - teknologiaohjelma kansainvälisten yhteyksien avaajana Käyttäjälähtöinen sairaalatila HospiTool seminaari - teknologiaohjelma kansainvälisten yhteyksien avaajana Käyttäjälähtöinen sairaalatila HospiTool seminaari Pekka Kahri, Teknologia-asiantuntija Palvelut ja hyvinvointi Palveluinnovaatiot 11-2006 Copyright

Lisätiedot

Tekesin strategia. Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin

Tekesin strategia. Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin Tekesin strategia Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin Toiminta-ajatus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden

Lisätiedot

Fiksu kaupunki ohjelma : turvallisuus ja logistiikka sen teemoina

Fiksu kaupunki ohjelma : turvallisuus ja logistiikka sen teemoina Fiksu kaupunki ohjelma 2013-2017: turvallisuus ja logistiikka sen teemoina Logproof-loppuseminaari 14.11/2013 Ohjelmapäällikkö Virpi Mikkonen ja Johtava asiantuntija Ilmari Absetz Kokonaislaajuus 100 M,

Lisätiedot

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017

Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Metsäbiotalous ja Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2017 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Lieksa 20.5.2014 Strateginen sitoutuminen ja visio Pohjois-Karjalan strategia

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Matti Roine Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Matti Roine Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Matti Roine Liikenne- ja viestintäministeriö 15.3.2001 / 10.4.2001 / 1 Globaali tietoyhteiskuntakehitys Toiminnan verkottuminen tietoverkoissa

Lisätiedot

Puhtaan energian. 11.11.2013, Oulu. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM

Puhtaan energian. 11.11.2013, Oulu. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM Puhtaan energian liiketoimintamahdollisuudet 11.11.2013, Oulu Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma, TEM Globaalit ympäristöhaasteet Tuotannon siirtyminen halvempiin maihin Kasvava väestömäärä

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.

Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun. Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5. Yhteisöllinen oppiminen ja asiakaslähtöinen toiminta avaimet tuottavuuteen ja kasvuun Tekes-liideri aamukahvitilaisuus 27.5.2015, Tampere Yritys Lähtökohta Tarve kehittämiselle Esityksen sisältö Kehityshanke

Lisätiedot

Tekes kuntakentälle kehittämistukea

Tekes kuntakentälle kehittämistukea Tekes kuntakentälle kehittämistukea KEHTO kuntien infra-alan kehittäminen 6.11.2008 Tampere Kari Hiltunen Tekes Kiinteistöt ja rakentaminen Sisältö 1. Tekes esittely 2. Tekes ja rakennettu ympäristö 3.

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen 23.11.2011

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen 23.11.2011 Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö sivu 2 Sisältö sivu 3 Esityksen tarkoitus

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Tekes seminaari 10.2.2015 Korjausrakentamisen palveluja ja teollista toimintaa Tekesin Rakennettu ympäristö ja Huippuostajat

Lisätiedot

VAMOS. Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma. Ismo Mäkinen. Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori

VAMOS. Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma. Ismo Mäkinen. Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori VAMOS Liiketoiminnan mobiilit ratkaisut - teknologiaohjelma Ismo Mäkinen Logistiikan ja liikenteen toimialaaktivaattori Ohjelman pääkohdat Keskittyy yrityksille tehtäviin tuotteistettaviin ratkaisuihin:

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen Kansallisen metsäohjelman linjaukset Joensuu 28.4.2009 Marja Kokkonen 1 MIKSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

Kohti teollisuuden älykästä palveluliiketoimintaa

Kohti teollisuuden älykästä palveluliiketoimintaa Kohti teollisuuden älykästä palveluliiketoimintaa Miia Martinsuo Tampereen teknillinen yliopisto, Teollisuustalouden laitos 1.9.2015 Puh. 040-8490895 e-mail miia.martinsuo@tut.fi Sisältö Alykäs teollinen

Lisätiedot

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009 Metsäklusteri Oy:n ohjelmat Metsäklusteri Oy Perustettu maaliskuussa 2007 Toiminta käynnistynyt syyskuussa 2007 Yksi Suomen kuudesta SHOKista Metsäklusteri Oy Toteuttaa Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiaa

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click Ehdotus to edit Suomelle: Master title Suomi style 100+ SIVISTYS, OSAAMINEN, TIEDE JA TEKNOLOGIA IHMISEN JA YHTEISKUNNAN HYVÄKSI Yli puolelle nuorista korkeakoulututkinto Korkeakoulutusta ja asiantuntijuuden

Lisätiedot

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko?

Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Miten yhteiskunnalliset haasteet, julkiset palvelut ja yritysten liiketoiminta kohtaavat vai kohtaavatko? Ville Valovirta Miten liiketoimintaa sosiaalisista innovaatioista? -seminaari 23.1.2013 2 1. Miten

Lisätiedot

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Selvityksessä kartoitettiin energiatehokkuuden

Lisätiedot

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Real World Real Time First Lives. DM xxxxxx 05-2007 Copyright Tekes

Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Real World Real Time First Lives. DM xxxxxx 05-2007 Copyright Tekes Sulautettu tietotekniikka 2007 2013 Real World Real Time First Lives www.tekes.fi/ubicom Julkiset T&K-rahoitusresurssit Ubicom-alueella EU FP7 ARTEMIS EUREKA ITEA2 Ubicom EAKR OSKEt Suomen Akatemia Yo/tutk.laitos

Lisätiedot

Teollinen internet ja 5G (5GTI) -toimenpidevalmistelu. Trial-seminaari 7.5.2014 Mika Klemettinen, Tekes

Teollinen internet ja 5G (5GTI) -toimenpidevalmistelu. Trial-seminaari 7.5.2014 Mika Klemettinen, Tekes Teollinen internet ja 5G (5GTI) -toimenpidevalmistelu Trial-seminaari 7.5.2014 Mika Klemettinen, Tekes Tekes valmistelee toimenpiteitä teollisen internetin ja 5G:n alueille Tekesin on käynnistänyt teollisen

Lisätiedot

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta Päättäjien metsäakatemia Majvik 15.9.2010 Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Maailmalla tapahtuu.. Perinteinen puunjalostus paperiksi

Lisätiedot

Copyright Tekes. ClimBus. Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet

Copyright Tekes. ClimBus. Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet 11-2007 Copyright Tekes ClimBus Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet 2004-2009 Projektit ja rahoitus Projekteja yhteensä 134 Projektien hankkeiden kokonaisvolyymi 90,6 milj. josta Tekesin

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot