Sitoutumaton suunnittelu- ja konsultointi tsto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sitoutumaton suunnittelu- ja konsultointi tsto"

Transkriptio

1 YRITYSESITTELY Nimi: Konsulttitoimisto Enersys Oy Sitoutumaton suunnittelu- ja konsultointi tsto Osoite: Kerkkolankatu 28 Puh. (09) , Fax. (019) Hyvinkää Sähköposti: Perustamisvuosi: 1985 Toimiala: LVIJSA-tekninen konsultointi, tutkimus, suunnittelu, valvonta, katselmus ja koulutus Henkilöstö: 5 vakinaista ja 2 osa-aikaista toimihenkilöä Yhteistyökumppanit: 1 yliopisto, 1 tutkimuslaitosta ja 2 suunnittelutoimistoa

2 PUTKI- JA ENERGIAREMONTTI KERROSTALOISSA SEMINAARI LÄMPÖPUMPUT KERROSTALOISSA Lämpöpumpulla energiaa poistoilmasta ja, tai lämpökaivoista.

3 ESIMERKKI 100kW:n LÄMPÖPUMPPUYKSIKÖSTÄ. ASENNETTU PRESIDENTIN KESÄKIINTEISTÖÖN KULTARANTAAN

4 LÄMPÖVIRRAT LÄMPÖPUMPUISSA Korkealämpötilainen lämpövarasto voi olla esimerkiksi rakennuksen lämminvesivaraaja, matalalämpötilainen vesistö, maa, ilma tai prosessi ja tarvittava mekaaninen energia saadaan kompressorista. Koska energiaa ei synny tyhjästä, eikä sitä voida luoda eikä hävittää, kuten energian katoamattomuuden laki sanoo, täytyy korkea lämpötilaisempaan lämpövarastoon saatu energia olla kokonaan peräisin joko matalalämpötilaisesta lämpövarastosta tai mekaanisesta työstä. Todellisissa lämpöpumpuissa (käytetty lyhennettä LP) hyödyksi saatava lämpöenergia "valmistetaan" aina sekä lämmönlähteestä otetusta niin sanotusta matalalämpöisestä ilmaisenergiasta ja kompressorin mekaanisesta energiasta, jolloin pätee seuraava yhtälö: LPn tuottama lämpöenergia = lämmönlähteestä otettu ilmaisenergia + mekaaninen työ Metropolia

5 LÄMPÖPUMPUN TOIMINTAPERIAATE Lämpöpumppu on laite, joka ottaa lämpöä matalalämpötilaisemmasta lämpövarastosta ja siirtää sitä apuenergiaa (yl. mekaanista työtä) käyttäen korkealämpötilaisempaan lämpövarastoon Korkealämpötilainen lämpövarasto Korkealämpötilainen lämpövarasto Mekaanista työtä Matalalämpötilainen lämpövarasto

6 Myös jääkaappi on lämpöpumppu, mutta ei väärinpäin. höyrystin lauhdutin paisuntaventtiili kompressori Metropolia

7 MAALÄMPÖPUMPUN ENERGIATASE + = 3 yksikköä hyötylämpöä 1 yks. sähköä + 2 yks. ilm.lämpöä = 3 yks. hyötylämpöä 1 yks. sähköä verkosta KOMPRESSORI +80 o C kaasu +55 o C neste LAUHDUTIN korkea paine ja lämpötila matala paine ja lämpötila HÖYRYSTIN PAISUNTAVENTTIILI Lämpökerroin = saatu lämpö käytetty sähkö 0 o C kaasu -10 o C neste 2 yksikköä lämpöä maasta, vedestä, poistoilmasta Metropolia

8 LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖTALOUS Lämpöpumppujen käyttötalouteen vaikuttavat samat arvot kuin suoritusarvoihin, toimivuuteen ja kestävyyteenkin, joista tärkeimpiä ovat; käyttökohteeseen ja sen vaatimuksiin oikein valittu ja mitoitettu järjestelmä käyttökohteen lämpötilatasoon nähden oikein valittu kylmäaine Lämmönvaihtimien ja muun tekniikan mitoitus Lämmönjakelulaitteiden mitoitus, säätö ja toiminta Ohjaus- ja valvontajärjestelmän toiminta. Metropolia

9 Lämpöpumppu kylmäainepuolelta. Prosessi teoriassa, Log p, h-tilapiirros.

10 Lämpöpumppu kylmäainepuolelta, mukana tulistus ja alijäähdytys. Log p, h-tilapiirros

11 Lämpökertoimia voidaan laskea seuraavilla kaavoilla. COP 1 = lämpöteho (lämpöenergia) 1) sähköteho (sähköenergia) 2) 1) voi olla pelkästään lauhdutinteho (perusmallit), tai lauhdutinteho + kuumakaasuteho + alijäähdytysteho 2) voi olla kompressorin sähköteho jos tutkitaan kompressoria tai voi olla laitoksen sähköteho jos tutkitaan lämpölaitosta Tämän laskentakaavan käyttö edellyttää tehojen ja tai energioiden mittausta. COP 2 = nc TL TL - TH nc = ideaalisuuskerroin (0,45 0,60) TL = lauhtumislämpötila TH = höyrystymislämpötila Tämän laskentakaavan käyttö edellyttää käyntipaineiden (höyrystin- ja lauhdutinpaine) mittausta ja edelleen paineen mukaan laskettua, tai taulukosta katsottua kutakin painetta vastaavaa lämpötilaa, jotka sitten sijoitetaan laskentakaavaan.

12 LÄMPÖKERTOIMET RIIPPUVAT TOIMINTAKONSEPTISTA Lämpökertoimen suuruus riippuu pääasiassa seuraavista tekijöistä, o kylmäaineesta o höyrystymis- ja lauhtumispaineiden erosta o alijäähdytyksen määrästä o kompressorin ideaalisuuskertoimesta Nykyaikaisten laitosjärjestelmien lämpökertoimien voidaan arvioida olevan käyttötarkoituksen, järjestelmän ja käyttötavan perusteella seuraavia, 2,3 3,0 perusjärjestelmä 2,5 3,4 alijäähdytys- ja tulistusjärjestelmät 3,1 4,2 matalalämpöiset alijäähdytys ja tulistusjärjestelmät 3,6 5,1 esimerkiksi katu- ja jalkapallokenttien lämmitysjärjestelmät, sekä useimmat prosessiteollisuuden LP-järjestelmät. Edellisiä lukuja vastaavat kylmäkertoimet ovat kun lämpökertoimesta vähennetään luku 1 (1,3 4,1).

13 1. INTEGROIDIT LÄMPÖPUMPPUJÄRJESTELMÄT 2.1 Järjestelmäperiaatteet. Kaikki lämpöpumppuihin perustuvat järjestelmät sisältävät seuraavat päätekijät. lämmönkeräysjärjestelmä lämpöpumput lämmön varastointi ja siirtojärjestelmät lisä- ja varalämmöntuottojärjestelmät käytön ohjaus- ja hallintajärjestelmä Lisäksi tarvitaan kylmäntuotantoa varten, kylmän tuotannon järjestelmän lisäys lämmöntuotantojärjestelmään kylmän varastointi ja siirtojärjestelmä käytön ohjaus- ja hallintajärjestelmän lisäykset Lämpöpumppujärjestelmä mahdollistaa myös joitakin järjestelmään helposti liitettäviä lisätoimintoja kohdetarpeiden mukaan, muiden kylmän tuotantojärjestelmien varavoimana, esim. jäähallit kiinteistöjen ulkopuoliset matalalämpöjärjestelmät, kuten urheilukentät ja ulkoalueiden sulana pitojärjestelmät, jäähdytetyt lumetuksien alustat, kuten latupohjat ja laskettelurinteet, jäähdytetyt ulkoalueet, kuten luistelualueet, muut jäähdytetyt tilat, kuten lumien säilytys kesän yli.

14 2.11 Lämmönkeräysjärjestelmän lämmönlähteenä voi olla mikä tahansa matalalämpöinen lämmönlähde kuten, o vesistö o maaperä o kallio (porakaivot) o pohjavesi o ulkoilma o poistoilma o jätevedet o teollinen prosessi o kylmäkoneiden lauhdelämpö Lisäenergian lähteitä voivat olla, öljykattilat kaasukattilat sähkökattilat kaukolämpö

15 2.31 Esimerkkikohde, jossa vertaillaan normivuoden kuluprofiileja vaihtoehtoisilla lämmöntuottojärjestelmillä. VAIHTOEHTOISTEN LÄMPÖENERGIOIDEN SUHTEELLISET NETTOYKSIKKÖHINNAT VUODEN 2008 HINTATASOSSA Hinta /MWh Lämpöenergia Lp:t Lämpöenergia Öljy Lämpöener. LP+ÖLJY Lämpöenergia Kaasu Lämpöener.LP+KAASU Lämpöenergia Lp:t Lämpökerroin tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kuukaudet 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Lämpökerroin

16 LÄMMITYSENERGIAN MÄÄRÄN RIIPPUVUUS TEHOSTA LÄMMITYKSEN PYSYVYYSKÄYRÄ Energiamäärä n. 12% 70 TEHO % VUOSI Kuuma käyttövesi Kuva 2.21 Esimerkki pysyvyyskäyrästä kun muuttujana on tehon tarve Metropolia

17 Poistoilman energiasisältöä hyödyntävä järjestelmä kiinteistöjen energiansäästöön, ensisijaisena kohteena olemassa olevat poistoilmakoneilla varustetut kiinteistöt Järjestelmä, jossa rakennusten poistoilmaa hyödyntämällä, taloautomatiikkaa kehittämällä ja laitekannan optimoinnilla saavutetaan olemassa olevissa kiinteistöissä, erityisesti öljylämmitteisissä asuinkerrostaloissa merkittäviä 30% - 60% energiansäästöjä. Kaukolämpörakennuksissa säästöä ei kovin paljon synny, määrä riippuu kaukolämmön ja sähköenergian hintasuhteesta.

18 KERROSTALON POISTOILMA LTO :n LÄMPÖPUMPPUESIMERKKI VANTAALLA Tietoja kerrostalosta, josta selvitys on tehty Tilavuus 14000m 3, 6 kerrosta, 2 porrasta Kerrosala 3100m 2 Asuntoja autotallia Rakennusvuosi 1980 Talo kaukolämmössä, kulutus n.820mwh/a Poistoilmanvaihto Laskennassa poistoilman jäähdytys poistojen nopeudella 1 on n.20-astetta.

19 KERROSTALOESIMERKIN PERIAATE, JOSSA POISTOILMAN ENERGIAA SIIRRETÄÄN LÄMPÖPUMPUJÄRJESTEL- MÄLLÄ KIINTEISTÖN LÄMMITYKSEEN JA KUUMAN KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEEN.

20 POISTOILMAN LTO LÄMPÖPUMPUILLA, KERROSTALO VANTAALLA KOHTEEN MITOITUSLASKENNAN TULOKSIA Vertailuenergia, kauko- ja öljylämpö Lämmitysenergia, 617MWh/a Käyttövesienergia, 200MWh/a (25%) Lämmitysteho, 340kW, (100%) LP:n lämpöenergia, 560MWh/a (68%) LP:n sähköenergia, 169MWh/a (21%) LP:n jäähdytysenergia, 390MWh/a (48%) LP:n lämmitysteho, 91kW (27%), mitoitustehosta Priimausteho (lisälämpö), 250kW (73%) Priimausenergia (lisäenergia), 257kW (32%) LP:n vuosikerroin, 3.16 Laitoskerroin, 1.91

21 LASKENNAN LÄHTÖARVOINA OLEVAT KIINTEISTÖENERGIAT KIINTEISTÖN ENERGIAT NORMIVUOTENA Lämmitys, kiinteistöt Jäähdytystarve Lämmin käyttövesi 90 Energia MWh tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu -30 Normivuosi

22 POISTOILMAN LÄMMÖN TALTEENOTON LÄMPÖPUMPULLA, ESIMERKKI VANTAALLA, KUN VERTAILU TEHDÄÄN KAUKOLÄMPÖÖN ENERGIOIDEN KULUERITTELY NORMIVUONNA, käyttökustannus Lämmitys öljyllä Sähköllä Kaukolämm. Lämmitys Käyttövesi Yhteensä Yhteensä Yhteensä energia energia lämmitys lämmitys lämmitys Kuukausi Säästöt verrattuna kaukolämpöön LP+Sä LP+Öljy LP+Kl tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä ,5 % -12,6 % -27,0 %

23 POISTOILMAN LÄMMÖN TALTEENOTTO LÄMPÖPUMPULLA ESIMERKKI VANTAALLA, KUN VERTAILU TEHDÄÄN ÖLJYLÄMPÖÖN Kuukausi Säästöt verrattuna öljylämpöön LP+Sä LP+Öljy LP+Kl tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu ,1 % -52,1 % -60,0 % Metropoli

24 LÄMPÖPUMPPUJEN KÄYTÖN ESIMERKKIEN KOONTI VANTAAN KERROSTALON 14000m 3 LÄHTÖARVOILLA MÄÄRITETTYNÄ Lämmitys Säästö Investointi T-maksu Sijainti tapa a Lämmönlähde Vantaa kaukolämpö ,6 Poistoilman LTO Vantaa öljy ,0 Poistoilman LTO Vantaa kaukolämpö ,4 Lämpökaivot Vantaa öljy ,3 Lämpökaivot Helsinki kaukolämpö ,7 Poistoilman LTO Espoo kaukolämpö ,6 Poistoilman LTO Helsinki LP+sähkö ,6 Lämpökaivot + jäähd.

25 KERROSTALOJEN POISTOILMAN LTO LÄMPÖPUMPUILLA CO2 PÄÄSTÖJÄ MOTIVAN OHJEEN MUKAAN MÄÄRITETTYNÄ VAIHTOEHTOISET CO2 PÄÄSTÖT CO2 PÄÄSTÖT kg/a LÄMMITYSVAIHTOEHDOT Enersys/HH/

26 UUDISRAKENNUSKOHDE HELSINGISSÄ, RAKENTEILLA. ASUINPALVELUTALO RAKENNUSTILAVUUS 15000m 3 KERROSALA 4000m 2 VESIKIERTOINEN LATTIALÄMMITYS TULO- / POISTOILMANVAIHTO KIINTEISTÖJÄÄHDYTYS KOKO TILAVUUTEEN LISÄ- JA VARALÄMPÖ SÄHKÖLLÄ LÄMMITYSTEHON TARVE 170kW LÄMPÖPUMPPU 104kW LÄMPÖPUMPUN JÄÄHDYTYSTEHO 125kW (kj)

27 POISTOILMAN LÄMMÖN TALTEENOTON LÄMPÖPUMPULLA ESIMERKKI KERROSTALO 14000m 3 TURUSSA ENERGIASUHTEET LÄMMITYKSESSÄ NORMIVUOTENA, LPopt.1+sähkö+jäähdytys 5,8 % LP jäähdytyenergia (lämpökaivot) LP jäähdytyenergia (jäähdytys) LP sähköenergia 29,8 % LP sähköenergia Lisäenergia (sähkö) 54,5 % 9,9 %

28 UDISKERROSTALON LÄMMITYS JA JÄÄHDYTYS LÄMPÖPUMPULLA ESIMERKKI PALVELUKERROSTALO 15000m 3 HELSINGISSÄ SÄÄSTÖT JA KANNATTAVUUS NORMIVUOTENA YKSIKKÖHINTOJEN MUUTTUESSA, LPopt.1+SÄHKÖ 9,0 8,0 Säästö /a Hintamuutos % KL muutos Sä muutos KL+Sä muutos KL+Sä+Jäähd. Tak.maksuaika Läm, KL muuttuu Tak.maksuaika Läm, Sä muuttuu Tak.maksuaika Läm, KL+Sä muuttuu Tak.maksuaika Läm+Jää, Sä muuttuu Tak.maksuaika Läm+Jää, Kl+Sä muuttuu 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Koroton takaisinmaksuaika/a

29 Periaatekaavio kaukolämpölämmityskohteisiin, jonka periaatteen mukaisesti selvitykset on laadittu.

30 Periaatekaavio öljylämmityskohteisiin, jonka periaatteen mukaisesti selvitykset on laadittu. Enersys/HH/

31 Tiivistelmä aiheesta. Lämpöpumput integroiduissa lämmön ja kylmän tuotantomuotona on varteen otettava vaihtoehto myös kerrostalojen ilmasto-talkoissa. Kukin kohde vaatii ammattitaitoisen selvityksen laitteiden sopivuudesta ja kannattavuudesta kohteeseen. Selvitykseen on sisällytettävä myös olemassa oleva tekniikka. Selvitys on myös edellytys mahdolliselle investointituelle. Lämpöpumppuja valmistavan teollisuuden on otettava huomioon suoritusarvojen vaikutukset vuositaseeseen. Optimoidun laitoksen lämmitysenergiasta voi jopa puolet (50%) olla kerran jo maksettua ja auringosta saatua ilmaista lämpöenergiaa. Jäähdytysenergiaa saadaan ilman lämpökaivoja vain konejäähdytystoiminnolla. Vapaajäähdytys tarvitsee lämpökaivoja, jolloin sekin on lähes päästötöntä. Tästä on hyötyä myös lämmityksessä. Lämpöpumppua käytettäessä ilmanvaihdon LTO laitteena, saadaan kerran maksettua energiaa takaisin, säästöt ovat luokkaa 10-30% kaukolämpötaloissa ja öljylämmitystaloissa jopa 60%. Metropoli

32 KIITOKSET MIELENKIINNOSTA KYSYMYKSIÄ?

Sitoutumaton suunnittelu- ja konsultointi tsto

Sitoutumaton suunnittelu- ja konsultointi tsto YRITYSESITTELY Nimi: Konsulttitoimisto Enersys Oy Sitoutumaton suunnittelu- ja konsultointi tsto Osoite: Kerkkolankatu 28 Puh. (09)42474608, Fax. (019)485488 05800 Hyvinkää Sähköposti: etunimi.sukunimi@enersys.fi

Lisätiedot

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä

Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä i Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Eeva Lehesvuori Lämpöpumppu omakotitalon lämmitysjärjestelmänä Kandidaatintyö 7.5.2009 Tarkastaja: TkT, Aki Korpela ii Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. LÄMPÖPUMPUN

Lisätiedot

Jaakko Lehtonen SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN

Jaakko Lehtonen SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN Jaakko Lehtonen SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN SANEERAUSKOHTEIDEN SIIRTYMINEN KAUKOLÄMMÖSTÄ MAALÄMMÖN KÄYTTÖÖN Jaakko Lehtonen Opinnäytetyö Kevät 2012 Talotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT. Lämpöpumpputyyppejä. Tiesitkö! Maalämpöpumput. Ilma-vesilämpöpumput Poistoilmalämpöpumput. Ilmalämpöpumput MIKSI TARVITAAN LÄMPÖPUMPPUJA

LÄMPÖPUMPUT. Lämpöpumpputyyppejä. Tiesitkö! Maalämpöpumput. Ilma-vesilämpöpumput Poistoilmalämpöpumput. Ilmalämpöpumput MIKSI TARVITAAN LÄMPÖPUMPPUJA Tiesitkö! 1.2.2013 Energiakorjaus Tekninen kortti kortti 16 LÄMPÖPUMPUT pientalot Lämpöpumpputyyppejä Maalämpöpumput. Ilma-vesilämpöpumput Poistoilmalämpöpumput Nykyään suosittu ilmalämpöpumppu on järkevä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Sähkötekniikan koulutusohjelma Jussi Tuunanen LÄMPÖPUMPPUJEN VAIKUTUKSET SÄHKÖVERKKOLIIKETOIMINNAN KANNALTA Työn tarkastajat: Professori Samuli

Lisätiedot

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Asko Ojaniemi ja Lauri Penttinen Benet Oy 14.9.2009

Lisätiedot

Energiateollisuus ry

Energiateollisuus ry Selvitys 60N50162.01-E0001 24.2.2010 Energiateollisuus ry Kaukolämpöjärjestelmän paluuveden hyväksikäyttö kiinteistöjen lämmityksessä Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida

Lisätiedot

Kiinteistöliitto 31.3.2011 Oulu. Lampöpumput ja IV:n LTO. Petri Kuisma Ramk

Kiinteistöliitto 31.3.2011 Oulu. Lampöpumput ja IV:n LTO. Petri Kuisma Ramk Kiinteistöliitto 31.3.2011 Oulu Lampöpumput ja IV:n LTO Petri Kuisma Ramk 1 Sisältö Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU Lämpöpumpun toiminta Lämpöpumppujärjestelmien valintaan vaikuttavia asioita Maalämpöpumppu,

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS

Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS Projekti nro H07694.P000 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AIn Tark. / Hyv. TLS / PrS GRANLUND OY Antti Inermo Tom

Lisätiedot

LAPIN METSISTÄ UUSIUTUVAA ENERGIAA- HANKE 14-3-2012. TkT, yliopettaja Petri Kuisma

LAPIN METSISTÄ UUSIUTUVAA ENERGIAA- HANKE 14-3-2012. TkT, yliopettaja Petri Kuisma LAPIN METSISTÄ UUSIUTUVAA ENERGIAA- HANKE 14-3-2012 TkT, yliopettaja Petri Kuisma Maalämpö ja ilmalämpöpumput (omakotitalot, maatilat, rivitalot, pienkerrostalot) yleistä maalämmityksestä ja ilmalämpöpumpuista

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ

LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ LÄMPÖPUMPPUSOVELLUTUKSET KIINTEISTÖJEN LÄMMITYKSESSÄ ELLO - Etelä-Suomen logistiikka WP4:EcoHub konseptin kehittäminen Forssa Maria Virtanen Maria Virtanen TIIVISTELMÄ FORSSA WP4:EcoHub konseptin kehittäminen

Lisätiedot

Maalämpöprojektin loppuraportti

Maalämpöprojektin loppuraportti Maalämpöprojektin loppuraportti Päivämäärä: 3.4.2009 Kuopio Laatija: Ville Matikka 1 1 Projektin toimenpiteet...4 2 Yleistä maalämpöpumpuista...5 2.1. Toimintaperiaate...5 2.2. Lämmönkeruu vesistöstä...5

Lisätiedot

Lämpöpumppujen energialaskentaopas

Lämpöpumppujen energialaskentaopas Lämpöpumppujen energialaskentaopas 3.10.2012 ESIPUHE Lisätään myöhemmin (oppaan laatimiseen ovat osallistuneet tutkija Lari Eskola, erikoistutkija Juha Jokisalo sekä professori Kai Sirén Aalto-yliopistosta.)

Lisätiedot

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate.

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate. Käyttöohje Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka Äyritie 8 E 01510 VANTAA Puhelin: 010 480 80 boschmyynti@fi.bosch.com www.bosch-climate.fi 1 VPW2100-ohjelman käyttöopas Tässä käyttöoppaassa kuvataan,

Lisätiedot

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA

ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari ÖLJYLÄMMITYKSEN KORVAAMINEN MAALÄMMÖLLÄ PIENTALOISSA Työn

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Energiapaaluilla energiatehokkaita rakennuksia

Energiapaaluilla energiatehokkaita rakennuksia WHITE PAPER Energiapaaluilla energiatehokkaita rakennuksia www.ruukki.fi Ruukin energiapaalut yhdistävät rakennuksen perustamisen ja maalämmön keräämisen. Energiapaalut soveltuvat erityisesti toimistoihin,

Lisätiedot

Sähkölämmitys ja lämpöpumput sähkönkäyttäjinä ja päästöjen aiheuttajina Suomessa

Sähkölämmitys ja lämpöpumput sähkönkäyttäjinä ja päästöjen aiheuttajina Suomessa TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakentamistalouden laitos. Raportti 2005:2 Institute of Construction Economics. Report 2005:2 Juhani Heljo, Hannele Laine Sähkölämmitys

Lisätiedot

Rakennusten lämmöntuotantotavat

Rakennusten lämmöntuotantotavat Rakennusten lämmöntuotantotavat Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, Rakennustieto Oy markku.lappalainen@rakennustieto.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto

Lisätiedot

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1

NIBE Maalämpö. Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE Maalämpö Lämpöpumppujen uusi sukupolvi NIBE-MAALÄMPÖ 1 NIBE-MAALÄMPÖ 2 + Auringon lämpöä maassa valtava energiavarasto, joka vain odottaa hyödyntämistään. Mitä näet katsoessasi ulos ikkunasta? Kadun?

Lisätiedot

NUMERO 2/2014. Passiivijärjestelmissä on tulevaisuus Etuina suuri huipunleikkauskyky, korkea COP ja lyhyt takaisinmaksuaika.

NUMERO 2/2014. Passiivijärjestelmissä on tulevaisuus Etuina suuri huipunleikkauskyky, korkea COP ja lyhyt takaisinmaksuaika. RETERMIA NEWS NUMERO 2/2014 Passiivijärjestelmissä on tulevaisuus Etuina suuri huipunleikkauskyky, korkea COP ja lyhyt takaisinmaksuaika. Pääkirjoitus Tulevaisuudessa tullaan siis maksamaan suhteessa yhä

Lisätiedot

Energiatehokkuus kaavoituksessa

Energiatehokkuus kaavoituksessa Sitran selvityksiä 41 Energiatehokkuus kaavoituksessa Skaftkärr, Porvoo Kaavarunkovaiheen loppuraportti Pasi Rajala, Heikki Hirvonen, Sampo Perttula, Elisa Lähde, Perttu Pulkka, Leo Jarmala, Jouni Laukkanen,

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen

Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen 2010 Öljylämmitteisten rivitalojen valmius lämmityssaneeraukseen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biostuli-hanke Jukka Väkeväinen www.pkamk.fi/biostuli 5.7.2010 2 Sisällysluettelo Taustaa... 3 Selvityksen

Lisätiedot

Maalämmön kannattavuus

Maalämmön kannattavuus Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Maalämmön kannattavuus The cost-effectiveness of geothermal

Lisätiedot

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Loppuraportti 1.12.211 Juha Vanhanen, Aki Pesola, Iivo Vehviläinen Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Rakennuskannan

Lisätiedot

TIINA SAHAKARI KESKITETYN LÄMMITYKSEN KUSTANNUKSET ERÄISSÄ YLEISKAAVOITUKSEN VAIHTOEHDOISSA. Diplomityö

TIINA SAHAKARI KESKITETYN LÄMMITYKSEN KUSTANNUKSET ERÄISSÄ YLEISKAAVOITUKSEN VAIHTOEHDOISSA. Diplomityö TIINA SAHAKARI KESKITETYN LÄMMITYKSEN KUSTANNUKSET ERÄISSÄ YLEISKAAVOITUKSEN VAIHTOEHDOISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan

Lisätiedot