Rakentamisen määräykset, energiatehokkuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentamisen määräykset, energiatehokkuus"

Transkriptio

1 Rakentamisen määräykset, energiatehokkuus Teppo Lehtinen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot Vanajanlinna

2

3 3

4 IEA 2008 Worldwide, existing buildings represent Recommendation a) Governments should systematically a major source of energy saving potential collect information on energy efficiency in existing buildings and on barriers to energy efficiency. b) Standardised indicators should also be calculated for energy efficiency in buildings for international comparison, monitoring and selection of best practices. c) Based on this information governments should construct a package of initiatives to address the most important barriers to energy efficiency in buildings. i) This package should set standards to ensure that energy efficiency improvements are achieved during the refurbishment of all buildings; and ii) Also, the package should increase awareness of efficiency in the building sector and raise the market profile of a building s energy performance.

5 ) Cutting greenhouse gas 2) Cutting energy emissions 1990 by consumption of projected 2020 levels by improving energy efficiency. 3) Increasing use of renewables to 20% of energy production

6 Muutoksen vuosikymmen 2010 Rakentamista ja korjaamista ohjataan pitkälle energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämisen lähtökohdista linjaukset jo olemassa Rakennusten talotekniset ja rakenteelliset ratkaisut muuttuvat enemmän kuin 30 vuoteen Väestön keski-ikä vanhenee nopeasti Korjausrakentaminen tulee väistämättä Huolto- ja ylläpitopalvelujen kysyntä kasvaa

7 Suomen nykyinen energian loppukäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Energian loppukäyttö 2007 Yhteensä 307 TWh Muut 4 % Kasvihuonekaasupäästöt 2007 Yhteensä 78 Mt CO2-ekv Muut 13 % Teollisuus 37 % Rakennukset 38 % Rakennukset 32 % Teollisuus 30 % Liikenne 17 % Rakentaminen 4 % Liikenne 19 % Rakentaminen 6 %

8 Suomen päästöt

9 Nyt rakennetaan vuoden 2050 rakennuksia Ympäristövaikutukset uusiutuva fossiiilinen Energiatehokas Nykytilanne Energiantarve

10 Tilojen lämmitys Lämmin käyttövesi Talotekniikan sähkö Huoneistosähkö OKT 2010 normi OKT 1980-> OKT OKT <-1960 RAT 2010 normi RAT 1980-> RAT RAT <-1960 LPR 2010 normi LPR 1980-> LPR LPR <-1960 MÖK 2010 normi MÖK 1980-> MÖK MÖK < Energian kulutus vuosittain, GWh REMA - Rakennuskannan energiatehokkuuden ja päästövaikutusten arviointimalli Keskeisimmät tulokset Miimu Airaksinen, Appu Haapio, Pekka Tuominen ja Pekka Tuomaala VTT Technical Research Centre of Finland

11 SUOMEN RAKENNUSKANNAN ENERGIATEHOKKUUDEN SKENAARIOIDEN LASKENNASSA KÄYTETYT LÄHTÖTIEDOT Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen BAU Business as usual Volyymi* [%/a] Määräystason 2010 täyttäviä Ei lainkaan toimenpiteitä 1 % 0 % * Nettomääräinen uudisrakentaminen kun lisärakentaminen 1,5% ja poistuma 0,5% vuodessa koko BAT - Best Available Technology tehostus- ja korjaus-toimenpiteet kaupallisesti saatavilla parhailla tuotteilla alla esitettyyn ominaiskulutustasoon [kwh/m 2, a] Lämmitys (sis. IV) Kiinteistösähkö Lämmin käyttövesi Huoneistosähkö Ominaisenergiankulutus yhteensä [kwh/m 2, a] Volyymi* [%/a] % ,5 %

12 RAKENNUSKANNAN ENERGIAHUOLLON EKOTEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Energiantuotannon ympäristömyönteisyyden parantaminen kaikissa uudisrakennuksissa 15 % aurinkolämpöä (vähennykset sähkö- ja öljylämmityksestä) kaikki vanhat rakennukset korjataan 3,5 % vuodessa 15 %:lle aurinkolämpöä (vähennykset sähkö- ja öljylämmityksestä), kaikki jäljelle jäävä sähkö- ja öljylämmitys kaikissa rakennustyypeissä (uudet ja vanhat) korvataan lämpöpumpuilla kaukolämpö tuotetaan 2050 mennessä kokonaan puupolttoaineella sähköntuotanto muutetaan 2050 mennessä päästöttömäksi

13 Perusskenaario (Business as Usual, BAU) Energiankulutus TWh/a 20 CO 2 -päästöt MT/a 80 Kaikki energia Tilojen lämmitys 15 Kaikki energia Tilojen lämmitys 60 Sähkö (ei lämmitys) Sähkö (ei lämmitys) 40 Lämmin käyttövesi 10 Lämmin käyttövesi EI lainkaan korjausrakentamista Vanhat rakennukset korvautuvat poistuman mukaan uusilla rakennuksilla

14 Energiatehostusskenaario (Best Available Technology, BAT) Energiankulutus TWh/a 20 CO 2 -päästöt MT/a 80 Kaikki energia Tilojen lämmitys 15 Kaikki energia Tilojen lämmitys 60 Sähkö (ei lämmitys) Sähkö (ei lämmitys) 40 Lämmin käyttövesi 10 Lämmin käyttövesi Korjausrakentaminen 3,5% vuodessa; uudisrakentaminen 1% vuodessa Lähtötiedot muuten kalvon 4 taulukosta, mutta asuintaloissa vuotuinen lämmitysenergian tarve 15 kwh/m 2 ja muissa 9 kwh/m 2

15 BAU - BAU - Tarkasteluvuosi Rakennuskannan CO 2 päästöt 26,1% vuoden 2010 tasoon verrattuna CO2 -päästöt tarkasteluvuonna, kt RKT RKT 1980-> RKT uudet OKT <-1960 OKT OKT 1980-> OKT uudet MÖK uudet LPR <-1960 LPR LPR 1980-> LPR uudet RKT <-1960 Tilojen lämmitys Lämmin käyttövesi Sähkö (ei lämmitys) MÖK <-1960 MÖK MÖK 1980-> 2050 N.B. Ei muutoksia rakennuskannan energiatehokkuuteen eikä energiantuotantoon

16 BAT - BAT - Tarkasteluvuosi Rakennuskannan CO 2 päästöt 92,5% vuoden 2010 tasoon verrattuna CO2 -päästöt tarkasteluvuonna, kt RKT RKT 1980-> RKT uudet OKT <-1960 OKT OKT 1980-> OKT uudet MÖK uudet LPR <-1960 LPR LPR 1980-> LPR uudet RKT <-1960 Tilojen lämmitys Lämmin käyttövesi Sähkö (ei lämmitys) MÖK <-1960 MÖK MÖK 1980-> 2050 N.B. Optimistisia muutoksia sekä rakennuskannan energiatehokkuuteen että energiantuotantoon

17 Yksityis- ja kansantalouden näkökulmasta tarkasteltuna tarvitaan pikaisesti nykyistä kattavampaa talouspuolen tietoa eri vaihtoehdoista kustannustehokkaimpien ratkaisujen tunnistamiseksi ja valitsemiseksi, sillä mitä nopeammin rakennuskannan energia- ja ekotehokkuutta parannetaan sitä yhteenveto eri toimenpiteiden vaikutusten arviointi Suomen rakennuskannan energiantarpeeseen sekä hiilidioksidipäästöihin Suomen rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen Perusskenaariossa (ei energiatehostusta korjausrakentamisessa - ainoastaan nykytasoinen uudisrakentaminen) saavutetaan 5,3% parannus Suomen koko rakennuskannan energia-tehokkuudessa vuoteen 2050 mennessä (verrattuna vuoden 2010 kulutustasoon) Suomen rakennuskannan energiankulutusta voidaan vähentää 22% vuoteen 2020 ja 57% vuoteen 2050 mennessä ottamalla aktiivisesti käyttöön markkinoilta jo löydettävät energia-tehokkaimmat vaihtoehdot Rakennuskannan ekotehokkuuden parantaminen Nykyisellä energiahuoltorakenteella rakennuskannasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä voidaan pienentää aktiivisilla energiatehostustoimilla 26%, ja jos myös energiahuollon ekotehokkuutta parannetaan voidaan hiilidioksidipäästöjä voidaan pienentää 39 % vuoteen 2020 mennessä Rakennuskannan energiatehokkuuden aktiivisella parantamisella voidaan saavuttaa 67% hiilidioksidipäästöjen vähennys, ja samanaikaisella energiahuollon ekotehokkuuden parantamisella voidaan saavuttaa yli 90% vähennykset CO 2 päästöihin vuoteen 2050 mennessä

18 Suomen päästöt

19 Low energy building, passive building zero energy building plus energy building Low energy communities... -> plus energy communities

20 Ja asteittain kohti near zero tasoa 2020

21 Rakennusmateriaalien vaikutus Absoluuttisesti rakennusten ympäristövaikutukset pienenevät. Nykyisissä rakennuksissa käyttöaika on dominoiva; 80-90% päästöistä tulee silloin. Nollaenergiataloissa materiaaleista tulee dominoiva. Nollaenergiatalo, 100 vuoden käyttöikä

22 Käyttäjät ovat tärkeitä

23 Rakentamisen ohjaus Piirrokset: Leena Ahveninen

24 Rakennuskanta ja ohjaustoimenpiteet heritage GWh/a main repair needed. partially fixed in good shape low energy regulations not easily repaired passive houses - regulations energy saving heating energy use of building stock of the year 2010 in heating energy use of building stock of the years in 2050 Asuin-, liike- ja julkiset rakennukset. Yhteensä 74 TWh ( netto, ei lämmintä vettä, ei muut rakennukset). Lämmönkulutus tarkoittaa tässä vaipan ja ilmanvaihdon lämpöhäviöitä. Säästöarvio ei perustu tarkkoihin laskelmiin vaan karkeaan asiantuntija-arvioon.

25 Nykyiset säädökset ja muutostarpeet Lakimuutos 1347/2009 Asetuksen muutos (1032/2008) VN asetusmuutos (795/2008) asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista (5 )

26 EU säädöksistä EPBD 2010/31/EU (Energy Performance of Buildings Directive) rakennusten energiatehokkuusdirektiivi on keskeisin EU tason säädös, mm.: Uudis- ja korjausrakentamiselle asetettava kansalliset energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset Vuoden 2020 loppuun mennessä uudisrakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia Energiatodistuksille lisää painoarvoa ja valvontaa Lämmitysjärjestelmille ja ilmastointikoneille tarkastukset tai vaihtoehtoisin keinoin saavutettava samat säästöt Revision 2010 implementointyö aloitettu ympäristöministeriössä

27 EU säädöksistä RES 2009/28/EC Direktiivillä luodaan yhteiset puitteet uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian edistämiselle. Sitovat kansalliset tavoitteet, jotka koskevat uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian kokonaisosuutta energian kokonaisloppukulutuksesta ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuutta liikenteessä. Jäsenvaltioiden on mennessä rakennussäännöksissään ja -määräyksissään edellytettävä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian vähimmäistasoa uusissa ja perusteellisesti kunnostettavissa olemassa olevissa rakennuksissa.

28 EU säädöksistä ECODESIGN DIRECTIVE 2009/125/EC Tuotteiden energiatehokkuudesta säädetään EU:ssa kahden puitedirektiivin nojalla: ecodesign-direktiivin (2009/125/EY) ja energiamerkintädirektiivin (2010/30/EU). Ecodesign-direktiivin nojalla tuotteille asetetaan ekologisen suunnittelun vaatimukset. Jos tuote ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, sitä ei saa tuoda EU:n markkinoille. Energiamerkintädirektiivin nojalla säädetään puolestaan tuotteeseen kiinnitettävästä energiamerkinnästä, joka auttaa loppukäyttäjää valitsemaan energiatehokkaan tuotteen. Direktiivien nojalla annetaan sitovia tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia euroopan komission asetuksina, jotka ovat sellaisinaan voimassa myös Suomessa.

29 Määräysten 2012 valmistelun tavoitteet Rakennusten energiamääräysten rakenteen muutos toteutetaan vuonna 2012 Rakenteen muutoksella on tarkoitus siirtyä kokonaisenergiankulutukseen perustuvaan sääntelyyn Huomioon otetaan myös energiamuodon vaikutus primäärienergiankulutukseen ja päästöihin Uusi noin 20% tasonparannus Energiankulutukseen pohjautuvan sääntelyn rinnalla säilyisi kuitenkin edelleen energiatehokkaan rakentamisen laatutason varmistavat reunaehdot Pekka Kalliomäki

30 Määräysehdotusten 2012 lausuntopyyntö Lausuntopyyntö lähetetty Kuulemistilaisuus Lausuntoaika asti Lausuntoaikaa jatkettu asti kustannusvaikutusten osalta Lausuntopyyntö oli avoin, kaikki tahot olivat oikeutettuja antamaan lausuntonsa Pekka Kalliomäki

31 Saadut lausunnot Lausuntoja saatiin kaikkiaan 111 eri taholta Lausuntomateriaali on laaja Lausunnoissa on paljon hyviä parannusehdotuksia Lausunnoissa kannatettiin määräysuudistuksen päämääriä kokonaisenergiatarkasteluun siirtymisestä ja energiatehokkuuden parantamisesta Toteutustapaan sen sijaan tuli kommentteja runsaasti Monilta osin lausunnot olivat keskenään ristiriitaisia Pekka Kalliomäki

32 Lausuntojen keskeisimmät asiat Kokonaisenergiatarkastelua kannatettiin Määräysten toteuttamisaikataulu liian nopea Huoli osaamisesta Energiatehokkuuden parantamista kannatettiin Energiamuotojen kertoimista vastakkaisia näkemyksiä Uusiutuvan energian vähimmäisvaatimus Kustannukset arveluttivat, vaikutusarviot kesken Ilmanpitävyyden (tiiviyden) mittaajien riittävyys Energiankäytön mittaus nähtiin tärkeäksi Energiatodistusasetus uusittava samalla aikataululla Pekka Kalliomäki

33 Lausunnoista: Kokonaisenergiatarkastelu Kokonaisenergiatarkasteluun siirtymistä pidettiin kannatettavana muutoksena laajasti Mahdollistaa uusia ratkaisuja ja edesauttaa energiatehokkuuden liittämistä suunnitteluprosessiin alusta lähtien Yksittäisiä teknisiä ratkaisuja ei kuitenkaan saisi suosia tai sulkea kategorisesti pois Riskinä mainittu rakennuksen vaipan eristävyyden heikentäminen lisääntyvällä laitetekniikalla Kokonaisenergiatarkasteluun liittyvä laskenta monimutkaista, tarvittaisiin yksinkertaisempi laskentamenettely Toivottiin toisaalta monien asioiden tarkempaa huomioimista, esimerkiksi aurinkosuojauksen ja rakennusautomaatiotekniikan parempaa huomioimista Pekka Kalliomäki

34 Lausunnoista: Aikataulu Eräissä lausunnoissa viimeaikaista määräysten muutostahtia pidettiin liian tiiviinä Määräysten toteuttamisen aikataulua pidettiin liian nopea Toivottiin lisää aikaa sekä määräysten valmisteluun että voimaantuloon, jotta ehdittäisiin sopeutua Toivottiin mahdollisuutta valmisteluun osallistumiseen ja julkista keskustelua sekä vielä uutta lausuntokierrosta Huoli muutosvauhdin aiheuttamista laaturiskeistä, rakenteiden kosteustekninen toimivuus Pekka Kalliomäki

35 Lausunnoista: Osaaminen Useassa lausunnossa tuotiin esiin huoli rakennusalan toimijoiden osaamisesta näin nopealla aikataululla Rakennusalan toimijoiden ja suunnittelijoiden ammattitaito on ollut koetuksella jo nykyisten energiamääräysten toteuttamisessa, joten suurin huoli lienee alan kouluttautuminen uuteen ajattelutapaan ja laskentamalleihin (Helsingin rakennusvalvontavirasto) Peräänkuulutetaan yksinkertaisempaa sääntelyä RakMK:n osan A2 olisi päivitettävä. Tässä otettaisiin kantaa energiatehokkuudesta vastaavan erityissuunnittelijan pätevyyteen Opasmateriaalia toivottiin saatavan pian käyttöön Koulutusta tarvitaan kaikille toimijoille Pekka Kalliomäki

36 Lausunnoista: Määräysten 20 % tasonparannus Määräysten energiatehokkuuden parantaminen nähtiin oikean suuntaisena Määräykset kohdistuvat liian ankarina ns. suoran sähkölämmityksen pientaloihin sekä- rivi ja ketjutaloihin Kaukolämmitetyissä taloissa muutokset vähäisiä Määräykset suosivat kaukolämmön piirissä olevia rakennuksia ja kohtelevat ankarammin haja-asutusalueen rakennuksia Pekka Kalliomäki

37 Lausunnoista: Energiamuodon huomioonottaminen Energiamuodon huomioonottamista energiamuodon kertoimilla kommentoitiin runsaasti Energiamuodon huomioonottamista kannatettiin ja toisaalta ehdotettiin poistettavaksi kokonaan Eräissä lausunnoissa kertoimien katsottiin oleva sopivalla tasolla Eräissä lausunnoissa sähkön kerrointa pidettiin liian suurena ehdotetaan alennettavaksi 1,5 tai vähintään 1,7 Eräissä lausunnoissa sähkön ja kaukolämmön kerrointa pidettiin liian pienenä Kertoimien pitäisi perustua päästöille eikä primäärienergiaan Kaukolämmön kertoimessa pitäisi ottaa huomioon käytetty polttoaine (aluelämpölaitokset) Sähkön ohjausjärjestelmien (kysyntäjousto) huomioonottaminen Pekka Kalliomäki

38 Energiamuotojen kertoimet Kertoimet ovat rakentamisen ohjausta varten Kertoimilla yhteismitallistetaan lämpö- ja sähköenergiat yhdeksi kokonaisenergiavaatimuksen luvuksi (E-luku) Ottavat huomioon erityisesti primäärienergian (EPBD), mutta myös päästöt ja kapasiteettipulan sekä korreloivat energian hinnan kanssa Primäärienergialla tarkoitetaan uusiutuvista ja uusiutumattomista lähteistä peräisin olevaa energiaa, jota ei ole muunnettu millään prosessilla Pekka Kalliomäki

39 Lausunnoista: Uusiutuvan energian vähimmäisvaatimus Useassa lausunnossa uusiutuvan energian vähimmäisvaatimuksen asettamista nähtiin ongelmallisena ja eräissä lausunnoissa ehdotettiin poistettavaksi kokonaan tai esitettiin vaatimuksen pienentämistä Uusiutuvan energian vaatimusta pidettiin myös hyvänä, sen tasoa ehdotettiin sekä nostettavaksi että laskettavaksi Uusiutuvan energian vaatimus pitäisi voida toteuttaa myös ilmailmalämpöpumpulla D5 laskentamenetelmän 30 % rajoitusta aurinkokeräimien osuudelle lämpimänkäyttöveden lämmitysenergiasta pidettiin liian pienenä Vaatimuksen nähtiin nostavan kustannuksia liikaa kaukolämpöverkon ulkopuolella Uusiutuvan energian vaatimus kaipaa tarkennuksia laskentaan Pekka Kalliomäki

40 Lausunnoista: Kustannukset RT:n lausuntoarvion mukaan lisäinvestointikustannukset vaihtelevat pientaloissa 3-8% ja asuinkerrostaloissa 2-4% RIL Matalaenergiarakennukset mukaan pientalon pienin kustannuslisä olisi 1,3 % (maalämpöpumppu) Lausunnoissa perättiin arvioita kustannuksista ja ympäristövaikutuksista YM, SITRA, RT hanke: Optiplanin esimerkkirakennusten (toteutettu vs. uusien määräysten mukainen) tarkastelujen mukaan kustannusvaikutus asuinkerrostaloissa on +0,8-2,4 % (sisältäen asuntokohtaiset vesimittarit +0,4 %) ja päiväkodissa +0,6 %. Optiplanin toimistotaloesimerkeissä määräysten muutoksilla ei ollut kustannusvaikutuksia Pekka Kalliomäki

41 Lausunnoista: Ilmanpitävyyden vaatimukset Rakennuksen ilmanpitävyyden vaatimuksella nähtiin myönteisiä vaikutuksia rakennuksen ja rakenteiden toimintaan Ilmanpitävyyden mittaamista kaikissa kohteissa nähtiin vaikeasti toteutettavaksi, koska tiiviysmittaajia ei olisi riittävästi käytössä. Ilmanpitävyyden osoittaminen nykyisellä laadunvarmistusmenettelyllä tulisi olla mahdollista Pitäisi pysyä nykyisessä tilavuuteen perustuvassa n50-luvussa Pekka Kalliomäki

42 Energiankäytön mittaus Energiankäytön mittaus nähtiin tärkeäksi Mittarointi ei riittävää energiatodistusten sekä ylläpitotoiminnan seurannan ja kehittämisen kannalta Pekka Kalliomäki

43 Määräykset vs. energiatodistus Energiatodistusta koskevien uusien säädösten pitäisi tulla voimaan samaan aikaan määräysuudistuksen kanssa Kaksi päällekkäistä toisistaan poikkeavaa laskentaa johtaisi sekaannukseen Pekka Kalliomäki

44 Uusia säännösehdotuksia Sähkölaitteiden ja lämpimän veden kulutusta pitäisi pystyä pienentämään E-lukua laskettaessa Huipputehon kulutusta erityisesti sähkön osalta olisi syytä rajoittaa Tuotiin myös esiin korvausilman saannin suunnittelun tärkeys pientalojen tulisijojen yhteydessä Pekka Kalliomäki

45 Jatkoaikataulu Lisäaikaa lausuntojenkäsittelyyn ja asetusten valmisteluun Asetukset annetaan kuitenkin vielä tällä vaalikaudella Uudet määräykset voimaan aikaisintaan vuoden kuluttua niiden antamisesta Uusi lausuntokierros vain, jos jatkovalmistelussa katsotaan se tarpeelliseksi Pekka Kalliomäki

46 Lisätietoja Ehdotukset löytyvät ympäristöministeriön kotisivulta: josta polku eteenpäin > Lainsäädäntö > Maankäyttö ja rakentaminen > Suomen rakentamismääräyskokoelma > Uudistumassa olevat rakentamismääräyskokoelman osat Pekka Kalliomäki

47 Hitaasti uudistuva rakentamisen teknologia nopean muutoksen tilassa Energiatehokkuus on noussut perinteisten turvallisuuden ja terveellisyyden rinnalle keskeisissä rakentamisen säädösohjauksen tavoitteissa Rakennusten energiatehokkuudessa haetaan säädösohjauksessa nopeaa parannusta Rakentamisessa on edessä on selkeä teknologiahyppy niin uudisrakentamisen kuin vanhojen rakennusten korjausten osalta, rakennetyypit, liitosratkaisut ja liitososat kehittyvät Rakennustyönaikaisen kosteuden hallinnan kehittäminen ja rakenteiden rakennusfysiikka keskeisessä asemassa muutoksen onnistuneessa läpiviennissä Rakennusten tasolta hypätään rakennusryhmien ja kokonaisten alueiden uudistamiseen ja kehittämiseen Lämmön ja energiatuotannon suunnittelu alkaa integroitua muuhun suunnitteluun

48 Era17 -Rakentamisen ohjaus 1) Rakentamismääräysten roadmap 2) Korjausrakentamisen ohjaus rakentamismääräyksin 3) Uudis- ja korjausrakentamisen sekä kiinteistönpidon palvelun tuottajien pätevyys 4) Rakennusvalvonnan ennakoiva laadunohjaus 5) Rakennusten energiatodistus ja kiinteistötietojen rekisteri 6) Kannustimet 7) Verotus Tapahtuma Vuosi kk pv esiintyjä

49 esittäjän nimi / organisaatio / mahdollinen avainsana

REMA Rakennuskannan energiatehokkuuden. arviointimalli Keskeisimmät tulokset. Julkisivumessut

REMA Rakennuskannan energiatehokkuuden. arviointimalli Keskeisimmät tulokset. Julkisivumessut Talotekniikan sähkö Huoneistosähkö 18.1.211 1 OKT 21 normi OKT 198-> OKT 196-1979 OKT RAT 196-1979 RAT LPR 196-1979 LPR

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt

Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Sitran selvityksiä 39 Rakennetun ympäristön energiankäyttö ja kasvihuonekaasupäästöt Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Gaia Consulting Oy Juhani Heljo, Jaakko Vihola, Tampereen teknillinen yliopisto Saara

Lisätiedot

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset

järjestelmävaikutukset ja niiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset Sitran selvityksiä 3 1 Energiaskenaarioiden taloudelliset, ympäristölliset ja yhteiskunnalliset seuraukset järjestelmävaikutukset ja niiden Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Mikko Halonen ja Anna Kumpulainen

Lisätiedot

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit

Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Toimenpiteiden yksityiskohtaiset kuvaukset eli toimenpidekortit Energiatehokkuustoimikunnan mietinnön erillinen liite (julkaistu vain sähköisesti) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto

Lisätiedot

Kirsi martink auppi (toim.)

Kirsi martink auppi (toim.) Kirsi martink auppi (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, SITR A JA TEKES Kirsi martink auppi (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, SITR A JA TEKES Helsinki 2010 Julkaisijat: ympäristöministeriö, Sitra ja Tekes Kansi:

Lisätiedot

Energiatodistukset käytännössä

Energiatodistukset käytännössä Energiatodistukset käytännössä Petri Pylsy, DI Energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto ry petri.pylsy@kiinteistöliitto.fi Mauri Marttila, YTM Tutkimusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry mauri.marttila@kiinteistöliitto.fi

Lisätiedot

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

VATT TUTKIMUKSET. 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset VATT TUTKIMUKSET 170 30 prosentin vähennystavoitteeseen siirtymisen energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Tiina Koljonen Antti Lehtilä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government

Lisätiedot

Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen

Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Tältä ET näyttää.. Tällöin energiatodistus tarvitaan.. 1. rakennusta tai sen osaa taikka niiden

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030

SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 SUOMEN ENERGIAVISIO 2030 Suomenkielinen tiivistelmä VTT PROSESSIT Ritva Hirvonen (toim.) ENERGY VISIONS 2030 FOR FINLAND YHTEENVETO VTT on luodannut Energy Visions 2030 for Finland kirjassa, millainen

Lisätiedot

Jaakko Vihola, Juhani Heljo. Lämmitystapojen kehitys 2000-2012 -aineistoselvitys

Jaakko Vihola, Juhani Heljo. Lämmitystapojen kehitys 2000-2012 -aineistoselvitys Jaakko Vihola, Juhani Heljo Lämmitystapojen kehitys 2000-2012 -aineistoselvitys Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 10 Tampere University of

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen. Talon kuluttamasta energiasta. prosenttia menee sen rakentamiseen.

Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen. Talon kuluttamasta energiasta. prosenttia menee sen rakentamiseen. Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen Talokin voi säästää Rakennukset käyttävät noin 40 prosenttia maailman energiasta. Ne ovat myös kohde, jossa kulutusta voidaan tehokkaimmin vähentää myös

Lisätiedot

Kuntien hiilitasekartoitus osa 2

Kuntien hiilitasekartoitus osa 2 Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 10/2014 Kuntien hiilitasekartoitus osa 2 Hiilitaselaskuri ja toimenpidevalikoima Jussi Rasinmäki (Simosol Oy) ja Riina Känkänen (Ramboll Finland Oy) Helsingin

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät. Juha Harju, Seinäjoen kaupunki K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: Tiivistelmät Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari 2010 Sisällysluettelo 1.0 Alkusanat... 3 2.0 Johdanto...

Lisätiedot

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla

Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla Minna Halme, Janne Hukkinen, Jouko Korppi-Tommola, Lassi Linnanen, Matti Liski, Raimo Lovio, Peter Lund, Jyrki Luukkanen, Oskari Nokso-Koivisto, Jarmo

Lisätiedot

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET

HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ VAIKUTUKSET HYBRIDILÄMMITYS KAUKOLÄMMITETYISSÄ KIINTEISTÖISSÄ SÄ JA KÄYTÖN YMPÄRISTÖ- VAIKUTUKSET YLEISTIIVISTELMÄ Mikkeli 11.5.2007 Veli-Matti Mäkelä Tero Lintunen Ville Latva Susanna Kuha Arto Hämäläinen Tuomo Asikainen

Lisätiedot

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Sitran selvityksiä 73 Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Toukokuu 2014 Ville Karttunen, Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Laura Oja Gaia Consulting Oy 2.

Lisätiedot

HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO

HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ JYRI SEPPÄLÄ, MIKKO ALESTALO, TOMMI EKHOLM, MARKKU KULMALA, SAMPO SOIMAKALLIO 1 HIILINEUTRAALISUUDEN TAVOITTELU - MITÄ SE ON MISSÄKIN YHTEYDESSÄ

Lisätiedot

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020

Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Riihimäen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2005 ja 2009 sekä kehitysennuste vuodelle 2020 Markku Kyöstilä Kestävän kehityksen toimikunta 9.9.2010 Riihimäen kaupunki Ympäristölautakunta 2010 Markku Kyöstilä

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää rakennuksiltakin entistä parempaa energiatehokkuutta. Uusien SuLVIn sivut SuLVIn sivujen yhteyshenkilöt Suomen LVI-liitto Sitratori 5, 00420 HELSINKI sulvi@sulvi.fi www.sulvi.fi Puh. (09) 566 0090 Faksi (09) 566 00956 toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi

Lisätiedot

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO

SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO SISÄILMAPAJA6 PAJAINFO Esitykset: Tähän pajakirjaseen on koottu ohjelmat mukaiset esitykset, jotka valmistuivat ennen kirjan painoon menoa. Pajan täydelliset esitykset ovat ladattavissa Pajan jälkeen -

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020

Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 2 LUOTSI Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategia 2020 Piirros: Anne Myllyaho Murrekäännös: Risto Vuorinen, Turkuseura Sisällysluettelo Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA FI EUROPEAN COMMISSION Epävirallinen käännös Tämä asiakirja on laadittu vain tiedotustarkoituksiin. KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Lisätiedot

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi 1 2009 5.2.2009 Uusi laki lisää asukkaiden tiedonsaantioikeutta Uudistuva asunto-osakeyhtiölaki luo uudet pelisäännöt kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Kiinteistöliiton mielestä on myönteistä, että uudistuva

Lisätiedot

EU:n ei-päästökauppasektorin 2020-tavoitteen seuranta sekä 2030- ja 2050-tavoitteiden ennakointi. Tomi J. Lindroos Tommi Ekholm

EU:n ei-päästökauppasektorin 2020-tavoitteen seuranta sekä 2030- ja 2050-tavoitteiden ennakointi. Tomi J. Lindroos Tommi Ekholm VTT TECHNOLOGY 140 EU:n ei-päästökauppasektorin 2020-tavoitteen seuranta sekä... EU:n ei-päästökauppasektorin 2020-tavoitteen seuranta sekä 2030- ja 2050-tavoitteiden ennakointi 140 S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN

LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN PTT työpapereita 161 PTT Working Papers 161 LUONTOARVOPANKKIEN HYÖDYT JA HAITAT SEKÄ SOVELTUVUUS SUOMEEN Matleena Kniivilä Anna-Kaisa Kosenius Paula Horne Helsinki 2014 1 PTT työpapereita 161 PTT Working

Lisätiedot