EUROOPAN JA SUOMEN TEOLLISUUDEN TULEVAISUUDEN VOIMAVARAT - Meriteollisuus kuilun pohjalta kukoistukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN JA SUOMEN TEOLLISUUDEN TULEVAISUUDEN VOIMAVARAT - Meriteollisuus kuilun pohjalta kukoistukseen"

Transkriptio

1 EUROOPAN JA SUOMEN TEOLLISUUDEN TULEVAISUUDEN VOIMAVARAT - Meriteollisuus kuilun pohjalta kukoistukseen I Sea Business Rauma Timo Vuori maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari kansainvälisten asioiden johtaja, Keskuskauppakamari Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsen

2 EUROOPAN JA SUOMEN TEOLLISUUDEN TULEVAISUUDEN VOIMAVARAT 1. Tilannekuva maailmantalouden tila ja toipumisennuste 2. Tulevat voimavarat vs Euroopan ja Suomen teollisuus 3. Kehittyvä meriteollisuus kuilun pohjalta kukoistukseen

3 Osa 1 Tilannekuva maailmantalouden tila ja toipumisennuste

4 Maailmantalouden kuva utuinen vai onko?

5 Maailmantaloudesta kasvua löytyy!!! World Economic Survey Maailmantalous toipuu, Eurooppa ja Suomi jäämässä kyydistä Suhdanneodotukset vahvistuneet keväästä (102.3 =>105.0) Erityisesti Aasia Kiinan johdolla ja USA vahvassa kasvuvauhdissa Ukrainan kriisi ja rakenneuudistusten hitaus jarruttavat Euroopan toipumista Saksa edelleen veturi, Britannia myös elpymässä. Sen sijaan Italia ja Ranska heikkoja Nousevissa talouksia haasteita Brasilia, Etelä-Afrikka vaikeuksissa, Venäjä kysymysmerkki Suomen tilanne yhä heikko ja tummia pilviä lisää Venäjän pakotteet Maailmantaloudessa inflaatio pysyy kurissa, korot maltilliset, US dollari vahvistuu World Economic Survey: 1146 asiantuntijaa 121 maasta heinäkuussa 2014

6 Aasia ja Amerikka nousussa, Eurooppa laskussa USA:n vahva kasvu tuntuu Kiinassa? Syökö Ukrainan kriisi Euroopan orastavan kasvun?

7 Case Suomi - Ifon ennuste Ukrainan kriisin kärsijöistä

8 Maailmantalous hakee toki yhä selkeää suuntaa

9 Miltä markkinat näyttävät Suomen kannalta? Johtopäätökset ja havainnot per World Economic Survey 3 / Eurooppa jää jälkeen Aasiasta ja Amerikasta Orastava talouskasvu uhkaa Euroopassa tyrehtyä Venäjän pakotteisiin Vain Saksa ja Britannia vielä vahvoilla, Suomi ja Eesti isoimmat kärsijät Case Meriteollisuus: Vahva euro ja rakenteelliset haasteet huono yhdistelmä 2. Amerikan kulutus piristää Aasiaa USA:n talouden nopea toipuminen jatkuu, kulutus kasvaa, työttömyys vähenee Kiinan johdolla Aasia piristymässä, USA:n kulutuskysyntä lienee yksi syy EU-USA vapaakauppasopimus olisi toivottava piristysruiske yhteinen markkina-alue? Case Meriteollisuus: Kulutus kasvussa Aasiassa ja Amerikassa tavara ja ihmiset liikkuvat 3. Uhkana markkinoiden blokkiutuminen, uudet kriisit Toipuva Eurooppa jää taas jälkeen, kilpailukykyhaasteet kasvavat museoituva Eurooppa? Aasia-Amerikka akseli maailmantalouden veturina talouden dynamiikka siellä Protektionistiset Brasilia, Venäjä, Intia kohtaavat talouden modernisaatiohaasteet Kriisiytyvä talous tuo poliittisia paine, sulkeutuvatko rajat, syntyykö uusia kriisejä? Yritysten kannalta toimintaympäristö vaikeutuu, mahdollisuuksia ja riskienhallintaa!!! Case Meriteollisuus: Tasavertaisemmat kilpailuolosuhteet vai rajoituksia ulkomaisille tuotteille

10 Miksi Eurooppalla ja Suomella vaikeata Toipilas Euroopan tila seurannassa Ulkoinen kilpailukyky menetetty vahva euro, kallis kulurakenne, jäykkyydet Sisämarkkinat yksivät kotiinpäinvetoa ilmassa Vientiteollisuuden murros globaali kilpailu haastaa Keskinäinen kyräily usko sääntelypolitiikkaan Potilas Suomi voi vaatia tehohoitoa Euroriippuvainen talous kansainvälistyminen kapeilla harteilla Vientiteollisuuden murros globaali kilpailu haastaa Teknologian ylikorostuminen asiakas unohtunut Nokia-hypestä Peliyhtiö hypeen Rakenteet tehty menestyvän vientiteollisuuden maksukyvyn varaan Kirjavaa elinkeino-, teollisuus- ja veropolitiikkaa energia, työvoima, koulutus, logistiikka Selvitysten suunnitelmatalous Suomi pitäisi muuttaa markkinataloudeksi

11 Osa 2 Tulevat voimavarat vs Euroopan ja Suomen teollistuminen

12 Voimavara 1: Kasvu voi hakea uusilta markkina-alueilta Maailmantalouden rakennemuutos kiihtynyt - Kasvuennusteet alueittain Lähde: IMF tammikuu 2012 ja VM

13 Case Suomi vienti vanhoilla markkina-alueilla

14 Meriteollisuus taistelee jättiläisten kanssa

15 Voimavara 2: Väestön kasvun synnyttää kysyntää

16 Voimavara 3: Merikuljetukset pitävät pintansa

17 Voimavara 4: Resurssitehokkuudesta bisnestä

18 Voimavara 5: Energiatehokkuus ja vähäpäästöisyys kilpailuvaltteja

19 Voimavara 6: Ympäristö-, energia- ja ilmastosääntelyä luo kysyntää

20 Yhteenveto - Megatrendit vs voimavarat liiketoiminnan draiverina KAUPPA Megatrendit mahdollisuus Suomelle Palvelumarkkinat Laatutietoisuus Elämysmatkailu Kehittyneet taloudet Global Supply Chain High tech vs. jalostustaso Tuottavuus - ICT Nousevat taloudet Kasvavat markkinat Talouden tasapaino Kasvava, kestävä kulutus Ei vain Eurooppaa Infraosaaminen Keskiluokkaistuminen Kasvava ostovoima Matkailu Kaupungistuminen Rakentaminen Yhteiskuntainfra Logistiikka Uudet logistiikkaväylät Ympäristö ja Ilmasto Resurssitehokkuus Vähäpäästöisyys Kannattavuus Luonnon arvostus Cleantech Energiavarmuus Raaka-aineet

21 Meriteollisuus ja toimintaympäristö EI auringonlaskun ala!!!

22 Johtopäätöksiä teollisuuden kirittämiseksi Euroopan teollisuus (uusteollistuminen) Eurooppa jää USA:sta jälkeen liuskekaasu vauhdittaa uusteollistumista Eurooppa asettanut tavoitteeksi Teollisuus 20 % BKT:sta (nyt 15 %) Osuus viennistä kuitenkin jo nyt 80% Osuus työpaikoista 15 % - 1 työpaikka teollisuudessa luo 1,5-2 työpaikkaa muualla Teollisuuden ja palveluiden vastakkain asettelun aika ohitse win/win Uudistuva, aktiivinen EU-teollisuuspolitiikka horisontaalinen näkemys Toimivat sisämarkkinat => markkinoille pääsy Uudet innovaatiot & teknologia => robotiikka, massadata, 3D-tulostus, teollinen internet Rahoituksen kilpailukykyisyys => julkinen ja yksityisen tarjonta Kohtuulliset energian hinnat => nyt 50% kalliimpi kuin USA ja 20 % kalliimpi kuin Kiina Raaka-aineiden saatavuuden turvaaminen => kaivostoiminta, teräksen jalostus Osaaminen => laaja-alaisuus ja käytännönläheisyys kohti oppisopimuksia Yrittäjyyden helppous => byrokratian purku MUTTA: EU:n varaan tätä ei pidä laskea!!!

23 Johtopäätöksiä teollisuuden kirittämiseksi Suomen teollisuus (uusteollistuminen) Vientivetoinen Suomi reagoi aina maailmantalouden yskään Yritysten menestys vaihtelee toimialoittain / markkinoittain TOP 25 edelleen viennin vetureina kasvava pk-yritysten merkitys Pk-yritysten osuus viennistä: FIN 15% - Ruotsi 20% - Saksa 60% High tech osaaminen (cleantech) ja perusteollisuus (puu, teräs, energia) Lähimarkkinoilla vahvat talousodotukset Kiina ei ainoa kasvava markkina Norja vahvoja investointeja öljy Arktinen alue Ruotsi valuuttahyöty kannattaa, laaja kansainvälinen perusta Baltia kilpailukyky suhteessa Aasiaan palaamassa Venäjä talouden modernisaatio välttämätöntä Kotimainen kuluttajaluottamus heikentynyt investoinneille haasteita Rakentaminen Kauppa Matkailu

24 Johtopäätöksiä teollisuuden kirittämiseksi Kasvun manifesti -teollisuuden hätähuuto (EK) Tulevaisuuden kilpailuvaltit Lupaamme 1. Suuryritysten ja kasvuyritysten kumppanuus 2. Yritysten johtamisen ja prosessien uudistaminen 3. Digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen 4. Teollisista siiloista symbiooseja tuottavaan ekosysteemiin Meriteollisuudenkin haaste ja mahdollisuus Kilpailukykyinen toimintaympäristö Vaadimme 1. Verotus ja sääntely yrittäjyyttä tukevaksi 2. Kannusteita investoida, oppia ja kansainvälistyä 3. Tuotantopanokset tehokäyttöön energia, rahoitus, informaation 4. Uudistuvat työmarkkinat joustoilla kasvuun Meriteollisuudenkin olennaisia

25 Osa 3 Meriteollisuus - Kuilun pohjalta kukoistukseen

26 Meriteollisuus - luonteenomaista Muutosten kourissa historian alusta alkaen dynaaminen ala! Altis rakennemuutoksille meillä ja maailmalla Tärkeä työllistäjä useissa maissa korostunut kansallinen intressi Ylikapasiteetti ei purkaudu nopeasti markkinavetoisesti Osaamisvaatimuksen korostuminen luo painetta kouluttautumiselle Globaali trendit tavaravirrat, logistiikka, investoinnit meri yhdistää meidät! Kansainvälisen kaupan kuljetuksista lähes 90 % meritse ei ole merenkulun voittanutta Ilmastohaasteet luovat mahdollisuuksia vähäpäästöisyys, energiapihiys, Koillisväylä Liiketoiminnan globaalien arvoketjujen muuttuminen osaksi kokonaisuutta

27 Johtopäätöksiä teollisuuden kirittämiseksi Euroopan meriteollisuus talouskriisiin vastaaminen (EESC) Kysynnän elvyttäminen julkisia investointeja tai kannusteita Aluskannan uudistaminen ympäristövaatimusten mukaiseksi Alan tilauskannan kriittisen massan säilyttäminen (case USA kulut +300 % / alus) Suoja epätervettä kilpailua kohtaan EU- defensiiviset toimet Kaupparajoitusten harkinta ja rahoitusinstrumenttien kehittäminen Ammattitaitoisen työvoiman osaamisen vahvistaminen Kansallisten ja ylikansallisten osaamisklustereiden vahvistaminen Yli toimialojen menevä yhteistyö case meriteollisuus & tuulivoima symbioosi Koulutuksen arvostuksen ja laaja-alaisuuden säilyttäminen Johdonmukainen meriteollisuuspolitiikka LeaderSHIP 2015 linjoittamalla tiellä eteenpäin enemmän käytännön tekoja

28 Johtopäätöksiä teollisuuden kirittämiseksi Competitive position and future opportunities of the European Marine Supplies Industries Final Report 2014 (EU funded) Yleiset havainnot Heterogeeninen toimiala palveluita ja tuotantoa laidasta laitaan Toimijoita yhdelle tai useammalle asiakkaalle Yhtä oikeata lääkettä tai menestystekijää vaikeata löytyy mikä on oikeata strategia? Tyypillisiä menestystekijöitä: 1) Asiakaslähtöisyys 2) Tuotevalikoiman laajuus 3) Toiminnallinen joustavuus Talouden pyörteissä Meriteollisuus 27 % eli vuoden 2005 tasolle => ongelmissa yhden päämiehen yritykset Merkittäviä maakohtaisia eroja -4 % - 25 % => Britannia ja Hollanti lähes ennallaan Useiden päämiesten ja markkina-alueiden hajautettu liiketoiminta vähäriskisintä Ennuste : liiketoiminnan kasvu edelleen vaatimatonta pohjakosketus jo saavutettu

29 Johtopäätöksiä teollisuuden kirittämiseksi Competitive position and future opportunities of the European Marine Supplies Industries Final Report 2014 (EU funded) Suositukset 1. Laajemmat markkinat tavoitteeksi Uudenlaista yritysyhteistyö / kapasiteetti + markkinavoima Globaaleihin tuotantoprosesseihin mukaan pääseminen kasvu BRIC-maissa! 2. Teknologisen edelläkävijyyden vahvistaminen Ympäristö- ja muihin markkinahaasteisiin vastaaminen Fiksun sääntelyn hyödyntäminen kilpailuedun luomisessa EU vs muu maailma 3. Alueellisen osaamiskeskittymien vahvistaminen Paikallisten yritysverkostojen yhteistyön tiivistäminen sisäisesti ja ulkoisesti Osaamisen vaaliminen koulutuksen ja tutkimuksen kautta

30 EU-selvityksen suosituksia 2014

31 Suomi yhä maailman huippua

32 Ja Euroopan eliittiä

33 Merkittävä vientituote yhä Suomelle

34 Yrityksemme myös huipulla

35 Miten tähän on tultu - meriteollisuus eilen ja tänään

36 Suomen meriteollisuus tänään

37 Mutta miten Suomen meriteollisuus selviää hengissä Meriteollisuus 2020 (TEM) Strategian päivityksen paikka Yhteiskunnan rakennemuutosstrategia - Toimintaedellytykset Alihankintayritysten kilpailukyvyn kehittäminen Liiketoiminnan monipuolistaminen Kansainvälisille markkinoille hakeutuminen Alan uusiutuminen Havaintoja ja johtopäätöksiä Ristelyalusmarkkinat merkittäviä heilahduksia, taantuma tuntuu Offshore-teollisuus öljyn ja kaasun tuotannon merkittävä kasvu Arktinen meriteollisuus Koillisväylän kohtalo Korjaustelakkatoiminta Ammattimaisuus ja paikallinen palvelu ja ympäristöbisnes Toimenpide-ehdotukset 1. Tunnettuisuuden ja imagon vahvistaminen => Team Finlamd & Kiinnostava opiskelupaikka 2. Koulutuksen ja tutkimuksen vahvistaminen => VTT, Turku-Rauma-Pori oppilaitokset 3. Arktisen osaaminen suurvalta => Osaaminen ja ovien avaus 4. Uudet liiketoimintamallit & prosessi => Meriklusterin kehittäminen 5. Kotimaisen aluskannan uudistaminen => Julkisen hankinta + Finnveran rahoitus 6. Kansainvälisille markkinoille pääsy => Case Brasilia ja Case USA Jones Act

38 Meriteollisuuden liiketoiminnan muutos (TEM 2013)

39 Meriteollisuuden monipuolistunut toimintamallit (TEM)

40 Meriteollisuuden jatkuva muutos

41 Meriteollisuuden jatkuva muutos

42 Meriteollisuuden sopeutuminen 2020 Lääkkeitä sopeutua 1. Yhteiskunnan rakennemuutosstrategia - Toimintaedellytykset Liiketoiminnan yleiset edellytykset maassa Meriteollisuuden uudet tuulet (2012 / Rakennemuutos/EU) TEM Meriteollisuus 2020 (2013/TEM Eurooppalaisen meriteollisuuden rakennemuutoksen haasteet ja hyvät käytännöt (2013/MariTime Hubs) Satakunnan Teollisuusvisio 2020 (2013/Ramboll, Maakuntaliitto, Kauppakamarit) 2. Meriteollisuuden liiketoiminnan kehitysstrategia - Kilpailukyky Perinteisistä telakoista meriteollisuuden osaamiskeskuksiksi Seaside Industry Park Rauma edelläkävijänä!!! Kenen vastuulla Julkinen tai yksityinen sektori ei voi ulkoistaa vastuuta toiselle Selvitysten Suomessa olennaista olisi tehdä, eikä puhua Satakunnassa on ryhdytty selvityksistä tekoihin Jos parhaansa tekee ja yrittää, niin voi olla onneakin

43 Tämän päivän voimavarat Tulevaisuuden menestystarina Teknologinen johtajuus Osaamista yli toimialarajojen Yritysyhteistyöllä eteenpäin Ekologinen bisnes Oikeiden kumppanuuksien löytäminen Asiakkaan ymmärtäminen Prosessien edistyksellisyys Asiantuntijoiden kannustaminen

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi Teollisuus uudistuu jo, uudistuuko Suomi? Kasvun manifesti yritysten toimintaympäristön uudistamiseksi

Lisätiedot

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015

Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Suomen tilannekuva hallitusohjelmaneuvotteluiden tueksi keväällä 2015 Kuva: Annika Varjonen, Visual Impact Ltd Ministeriöiden kansliapäälliköt 16.3.2015 Sisällys Saatteeksi... 5 1 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka...

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusskenaariot Huoltovarmuuden skenaarioiden pohjalta. OSA 2 Skenaario 1 COPYRIGHT CAPFUL 27.6.2013

Keski-Suomen tulevaisuusskenaariot Huoltovarmuuden skenaarioiden pohjalta. OSA 2 Skenaario 1 COPYRIGHT CAPFUL 27.6.2013 Keski-Suomen tulevaisuusskenaariot Huoltovarmuuden skenaarioiden pohjalta OSA Skenaario 1 1 Skenaario 1 Tiivistys: Resurssiviisas eurooppalainen kansalaisyhteiskunta Niukkuus ja ympäristöhaasteet ohjaavat

Lisätiedot

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos

Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos: I Keskusteluaiheita Discussion Papers 19.8.2011 No 1255 Kilpailukyky ja globaalin toimintaympäristön muutos Paavo Suni * Pekka Ylä-Anttila ** * ETLA

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20

Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 4 2007 Ole Johansson Kohti yrityskohtaisia ratkaisuja s. 6 Vastakohtien Venäjä s. 14 Tutkijat ja yritysjohto opettelevat yhteiseloa s. 20 Jari Härkönen PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

Suomen teollisuus Yritystuet Pohjoismainen malli Näyttötutkinnot Kari Liljan haastattelu

Suomen teollisuus Yritystuet Pohjoismainen malli Näyttötutkinnot Kari Liljan haastattelu T&Y talous ja yhteiskunta nro 4 2013 Irtonumero 8,00 Euroa www.labour.fi Suomen teollisuus Yritystuet Pohjoismainen malli Näyttötutkinnot Kari Liljan haastattelu Sisällys 4 2013 julkaisija Palkansaajien

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät Länsi-Uudenmaan teknologiateollisuuden tulevaisuusfoorumi 22.4.2010, Karkkila Harri Jokinen Sisältö 1. Toimiala 2. Tilanne ja näkymät 3. Skenaariot 4. Muutokseen

Lisätiedot

Menestyvä alihankkija 2015

Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Menestyvä alihankkija 2015 Menestyvä alihankkija 2015 Visio ja toimenpiteet Hannu Hernesniemi (toim.) Tämän teoksen osittainenkin

Lisätiedot

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet

Palvelutalouden murros ja digitalisaatio. Suomen kasvun mahdollisuudet Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 12/2015 Palvelutalouden murros ja digitalisaatio Suomen kasvun mahdollisuudet Työ-

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2011 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2011 MAAILMAN MARKKINAT 2011 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteerit: Kirsi

Lisätiedot

Quo Vadis Bioenergia?

Quo Vadis Bioenergia? Quo Vadis Bioenergia? BEST Bioenergiaskenaariot 2033 Loppuraportti Jyrki Kettunen ja Tarja Meristö (2014) ISBN 978-952-5947-63-2 Kirjoittajat, CLEEN ja FIBIC Skenaariotyökalujen Tarja Meristö Raportista

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ

ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ ULOS TALOUSKRIISISTÄ KESKUSKAUPPAKAMARIN NÄKEMYKSIÄ SUOMEN TALOUDEN NOUSUN EDELLYTYKSISTÄ Julkaistavissa 16.6.2009 klo 11 ULOS TALOUSKRIISISTÄ Keskuskauppakamarin näkemyksiä Suomen talouden nousun edellytyksistä

Lisätiedot

Osaamisen rima korkealle

Osaamisen rima korkealle Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta 2015 2019 Osaamisen rima korkealle kunnianhimoa tavoitteisiin EK:n linjaukset osaamis- ja innovaatiopolitiikasta

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa

Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa Kansallisen ennakointiverkoston näkemyksiä Suomen tulevaisuudesta Innovaatio-ohjelma Timo Hämäläinen Kohti hyvinvoivaa

Lisätiedot

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi 2014 Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi Toimittajat Annamari Heikkinen ja Harri Hänninen l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Digipalveluiden Suomi. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2012

Digipalveluiden Suomi. Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2012 Digipalveluiden Suomi Tieto- ja viestintäteknologia Suomessa 2012 Sisällys Esipuhe 4 5 1. Muutos on alkanut 6 1.1 Nokia-kivijalka ohenee 6 1.2 Uudet idut aukeavat 7 10 1.3 Suomi ja ICT 10 2. Tieto- ja

Lisätiedot

Perusteollisuuden kuolema ja uusi nousu. Hyvinvointi-Suomi ja pk-teknologiayritykset, yhteen sidottu kohtalo

Perusteollisuuden kuolema ja uusi nousu. Hyvinvointi-Suomi ja pk-teknologiayritykset, yhteen sidottu kohtalo Hyvinvointi-Suomi ja pk-teknologiayritykset, yhteen sidottu kohtalo Heikki Lindevall Yrittäjä, kehitysveturi Huhtikuussa 2014 Sisällysluettelo Vastarannan kiisket valloillaan... 2 Hyvinvointi-Suomi uhattuna...

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla

Ympäristöosaajat2025. tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla ÖOSAAJAT MPÄR YM YMPÄRISTÖOSAAJAT 2025 Ympäristöosaajat2025 tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla Sisältö JOHDANTO 3 ENNAKOINTIPROSESSI 5 KESKEISET MUUTOSVOIMAT 7 NELJÄ SKENAARIOTA TULEVAISUUDESTA

Lisätiedot

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010

VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA. Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 1 VILJAKETJUN TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA Osaamistarpeiden klusteriennakointi viljaketjussa -projekti Jari Hautamäki 19.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. VILJATUOTTEEN ARVOKETJU 1.1. Yhtenäinen ja tehokas

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot