CONLOG GROUP. mahdollistaa asiakkaalle kontin tilan valvonnan internetin välityksellä. Järjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CONLOG GROUP. mahdollistaa asiakkaalle kontin tilan valvonnan internetin välityksellä. Järjestelmä"

Transkriptio

1 01/2008 Conlog Group Asiakasjulkaisu Kemiittiajoneuvolla räjähteet valmistetaan raakaaineista paikan päällä Conlogin valmistamilla sekoitus/panostusajoneuvoilla räjähteeksi luokittelemattomat raaka-aineet toimitetaan räjähteen tilaajalle paikan päälle, missä auto valmistaa niistä räjähteen ja panostaa sen valmiisiin reikiin. Lisää s. 8 (takakansi) Uudet toimitilat Viron tytäryhtiölle Lisää s. 4 Liikuteltava lintujen pesu- ja hoitoyksikkö parantaa Itämeren öljyntörjuntavalmiutta Morehousen Suomen Ympäristökeskukselle valmistama konteista koostuva lintupesujärjestelmä on vihitty käyttöön. Järjestelmä on laatuaan ensimmäinen maailmassa. Lisää s. 3 KOVAT-järjestelmä mahdollistaa konttien reaaliaikaisen seurannan Morehouse tuo tuotevalikoimaansa KOVAT-kontinseurantajärjestelmän, joka mahdollistaa asiakkaalle kontin tilan valvonnan internetin välityksellä. Järjestelmä voidaan ohjelmoida lähettämään hälytysviestit ennalta annettuihin matkapuhelimiin, mikäli asetetut rajat esimerkiksi lämpötilan, ilmankosteuden tai sähkönkulutuksen osalta rikkoutuvat. Myös konttien kulunvalvontajärjestelmä voidaan liittä valvottavaksi KOVAT-järjestelmän kautta. GPS-paikannukseen perustuvan järjestelmän ansiosta käyttäjä voi webkäyttöliittymän kautta nähdä keskitetysti kaikkien konttiensa kulloisenkin sijainnin suoraan kartalla. Käyttötarkoituksia järjestelmälle on helppo keksiä useita. Tärkeimpänä suurten konttimäärien keskitetty valvonta sekä ennakoiva huolto ja ylläpito. Järjestelmän pilotointivaihe alkaa kesäkuussa, kun järjestelmä asennetaan yhteen Morehouse Oy:n konttiin. Lisää s. 6 Huoltokoulutus järjestettiin Irlannissa Järjestelmien kouluttaminen on mahdollista järjestää siellä, missä se asiakkaan kannalta on parhaiten mahdollista. Huhtikuussa koulutusryhmämme matkasi Irlantiin. Irlannin armeijan Tšadiin matkanneista räjähdeainekonteista kaksi oli saanut kuljetusvaurioita. Asiakkaalle yksinkertaisinta oli kouluttaa henkilöstö konttien huoltamiseen kotimaassa Irlannissa, mistä koulutettu ryhmä sitten lähtisi järjestämään huoltoa paikan päälle Tšadiin. Paikalle toimitettiin myös tarvittava kalusto konttien huoltamiseen, jonka huoltoryhmä vie mukanaan Tšadiin. Lisää s. 5

2 2 Pääkirjoitus 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen on jo tähän mennessä ollut muutosten aikaa. Conlog Oy, Oy Morehouse Ltd, EKT. M. Vähämaa Oy, CL-Service Oy sekä Oü Conlog ovat muodostaneet Conlog Groupin. Kukin yritys toimii edelleen omana yksikkönään, mutta resursseja voidaan jakaa yritysten kesken, minkä ansiosta voimme paremmin vastata turvallisuus- ja p u o l u s t u s a l a n Konsernina voimme entistä paremmin vastata turvallisuus- ja puolustusalan alati kiihtyvään kansainväliseen kehitykseen. Konserninjohtaja Jouko Koski alati kiihtyvään kehitykseen myös kansainvälisesti. K o n s e r n i n a voimme myös keskittää markkinointiamme sekä tiedotusta, minkä ansiosta asiakkaalla on entistä laajempi tuote- ja palveluvalikoima. Ilolla voinkin todeta Conlog Groupin tarjonnan tällä hetkellä olevan varsin kattava aina suunnitteluprosessista tuotteen valmistukseen, testaukseen sekä käytönaikaisiin elinkaaripalveluihin. Niin ikään konsernin ansiosta saamme käyttöömme useita resursseja, joita meillä ei erillisinä yrityksinä olisi mahdollista käyttää. Ulkoisen tiedottamisen tasoa parantaaksemme julkaisemme nyt ensimmäisen Conlog Group Newsin, jota parhaillaan luet. Kerromme julkaisussa ajankohtaisista asioista konsernissamme. Tämän julkaisun myötä haluamme toivottaa kaikille asiakkaillemme sekä yhteystyökumppaneillemme oikein rentouttavaa kesää! Conlog Group Ahmasjärventie 2-4, YLIKIIMINKI p Conlog Oy Ahmasjärventie 2-4, YLIKIIMINKI p CL-Service Oy Koritie 3, RAUTALAMPI p Jouko Koski juhli 50-vuotispäiväänsä syntymäpäiväkisojen merkeissä Conlog Groupin toimitusjohtaja Jouko Koski juhli viisikymmenvuotista taivaltaan moottorikelkkojen kiihdytyskisan merkeissä. Joukon 50-vuotis MK Drag-Race -kisa järjestettiin Ukkohallassa Hyrynsalmella. Vauhdikas syntymäpäiväkisa päättyi päivansankarin osalta jäiseen avantoon, jonne kilpakumppanit hänet yhteisvoimin heittivät. Ukkohalla monipuolistuu edelleen, sillä kesällä sinne valmistuu Suomen ensimmäinen Cable WakeBoard-keskus. Rata on 900 metriä pitkä ja sillä voi saavuttaa 60 kilometrin tuntinopeuden. Uusi huoltopiste Lempäälässä Conlog Groupilla on avattu uusi huoltopiste Ideaparkin läheisyyteen Lempäälään. Siellä asiakkaita palvelee Kauko Kaasalainen, gsm Morehouse Oy Koritie 3, RAUTALAMPI p EKT M. Vähämaa Oy Kampikuja 5, SEINÄJOKI p Conlog Oy Tikkakoski Kirkkokatu 11, TIKKAKOSKI p Oü Conlog Riia 24 C, TARTU ESTONIA p Conlog Group News on julkaisu Conlog Groupin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Toimitus Iiro Lyytinen, Conlog Group Painos 500 kpl Painopaikka Netsor Print, Rautalampi

3 3 Öljyyntyneen linnun pelastaminen on monivaiheinen prosessi Eläinlääkärikontissa eläinlääkäri tarkastaa linnun kunnon, jonka jälkeen seuraa prosessin pesuvaihe pesukontissa. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki pääsi harjoittelemaan öljyyntyneen linnun puhdistamista ympäristökeskuksen ylitarkastaja Timo Asantin opastuksessa. Ympäristöministeri vihki lintupesukontit käyttöön Morehousella Rautalammilla talvella valmistunut öljyyntyneiden lintujen hoitoon ja puhdistamiseen tarkoitettu konttijärjestelmä on vihitty käyttöön. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella Porvoossa järjestelmän käyttöön vihkinyt ympäristöministeri Paula Lehtomäki totesi päivän olevan historiallinen, sillä kyseessä on maailman ensimmäinen öljyyntyneiden lintujen pesuun tarkoitettu konttijärjestelmä, joka on osa moniportaista ja -tahoista Itämeren öljyntorjuntavalmiuden parantamista. Ministeri pääsi myös tutustumaan konttien käyttöön Ympäristökeskuksen ylitarkastaja Timo Asantin opastuksessa. Öljyonnettomuuden uhriksi joutunutta lintua tosin kuvasi kumiankka. Öljyonnettomuuden sattuessa kaikki öljyyntyneet linnut tuodaan hoito- ja pesuyksikköön, jossa eläinlääkäri tekee päätökset jatkotoimista. Hoitoon otetaan lähinnä ne linnut, joiden eloonjäämistodennäköisyys on riittävä. Asantin mukaan suuremman onnettomuuden sattuessa kaikkia lintuja ei voida todennäköisesti pelastaa. Tällöin prosessiin pääsevien lintujen valintaa on priorisoitava lintulajin uhanalaisuuden mukaan. Konttien suunnitteluprosessissa on Morehousen lisäksi ollut mukana edustajia Suomen Ympäristökeskus SYKEstä, Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta ja WWF:stä, jonka lisäksi suunnittelussa on käytetty eläinlääkinnän ja lintutieteen asiantuntijoita. Konttijärjestelmä on sijoitettuna Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle Porvooseen, josta se siirretään onnettomuuden sattuessa onnettomuusalueelle Suomeen, muihin Itämeren maihin tai tarvittaessa kauemmaksikin. Öljyvahinkojen torjunnasta Suomessa vastaa Suomen Ympäristökeskus SYKE, joka organisoi öljyyntyneiden lintujen pesun ja hoidon. Järjestelmän käyttöön koulutetaan WWF:n vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka onnettomuuden sattuessa kutsutaan huolehtimaan järjestelmän käytössä. Konttipesulassa pystytään vuorokaudessa käsittelemään noin öljyyntynyttä lintua. Yhden linnun hoito kokonaisuudessaan voi kestää pisimmillään vuorokautta. Öljyonnettomuuden sattuessa lintujen pesujärjestelmällä voidaan pelastaa öljyyntyneitä lintuja. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa öljyyntynyt lintu tuodaan eläinlääkärikonttiin, jossa eläinlääkäri suorittaa tarkastuksen. Tämän jälkeen lintu siirretään varsinaiseen pesukonttiin, jossa öljy puhdistetaan linnusta kokonaan pois. Puhdistetut linnut siirretään kuivauskonttiin, jonka jälkeen pesuprosessin onnistuminen voidaan tarkastaa koeuittoteltassa olevassa altaassa. Järjestelmä on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta Tällä vuosituhannella suuria öljyonnettomuuksia on sattunut Ranskassa, Espanjassa, Australiassa, Etelä-Afrikassa sekä Englannin kanaalissa. Itämerellä öljy on tahrinut lintuja etenkin Virossa ja Ruotsissa. Aiemmin ei ole ollut käytössä siirrettävää lintujen ensiapuyksikköä, ja pesulat ja hoitolat on siten jouduttu perustamaan esimerkiksi kouluihin ja urheiluhalleihin, mikä on viivyttänyt ratkaisevasti avun saannin nopeutta. Kansainvälistä kiinnostusta öljyyntyneiden lintujen teknisiä pesu- ja hoitoratkaisuja kohtaan on ollut Euroopan eri maissa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

4 4 Uutta kirjastoautorintamalla Kirjastoautomarkkinoilla vahvasti vaikuttanut EKT M.Vähämaa Oy luovutti yhteistyössä Delta Trucks Oy:n kanssa uuden kirjastoauton Vieremän kunnankirjastolle huhtikuussa Vieremän kirjastoauto on uudella konseptilla toteutettu tuote, jossa yhdistyy Iveco Irisbussin itsekantava korirakenne ja EKT M.Vähämaa Oy:n asiakkaalle räätälöimä sisustus. Verrattuna perinteiseen kirjastoautorakentamiseen, uudella konseptilla saavutetaan suuren linja-autotehtaan tarjoama kustannustehokkuus korirakentamisessa siten että voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset sekä hyvät ajo-ominaisuudet voidaan täyttää. Vieremän kirjastossa uusi auto otettiin vastaan innokkaasti ja edellinen 24 vuotta palvellut auto sai siirtyä eläkkeelle. Uudessa autossa osa tavaratilasta varustettiin ruoan kuljetukseen sopivaksi, näin kirjastoauto palvelee myös kunnan ruokahuoltoa. Oü Conlogilla uudet toimitilat Tartossa Virossa toimiva tytäryhtiömme Oü Conlog on hankkinut uudet toimitilat Tarton keskustasta. Elementtituotanto uusissa tiloissa käynnistyy kevään-kesän aikana. Uusissa tiloissa huolletaan myös kuorma-autojen perälautanostimia sekä valmistetaan komponentteja. Oü Conlogin toimitusjohtaja Toomas Männisalu on uusiin tiloihin erittäin tyytyväinen. Keskeinen sijainti aivain Tarton keskustassa tuo yritykselle kaivattua näkyvyyttä paikallisesti. Scanian linja-autotehtaan hitsaamona aiemmin toimineet tilat ovat Oü Conlogin käyttöön varsin sopivat. Oü Conlog valmistaa monikerroksisia (ns. sandwich) autokorielementtejä ja peltielementtejä. Lisäksi valikoimaan kuuluvat konttien ja pakettiautojen eristyselementtisarjat listoineen sekä pienkorielementtisarjat, jossa kasausvalmiit elementit toimitetaan asiakkaalle joka voi itse kasata niistä pienkorin. Tehdas valmistaa myös piensarjoja sekä asiakasräätälöityjä tuotteita. Tarton keskustassa sijaitsevat tilat tuovat Oü Conlogille myös paikallista näkyvyyttä. Kesäkuussa tehtaalta valmistuu ensimmäinen palavien aineiden säilytykseen tarkoitettu polttoainekontti Viron armeijalle.

5 5 Huoltopäällikkö Tuure Korhonen opettamassa kattosarjan asennusta M1000B2 -konttiin. Käyttäjäkoulutusta asiakkaalle Irlannissa Vasemmalla irlantilaiset koulutettavat ihmettelevät kattosarjan asennusta paikalleen. Oikeanpuoleisessa kuvassa kontteja lastataan ilmakuljetusta varten. Conlog Group on toimittanut Irlannin puolustusvoimille 30 kpl Räjähtävän materiaalin kuljetukseen ja varastointiin soveltuvia Morehouse Oy:n valmistamia M1000B2 kontteja. Kontti täyttää aiheeseen liittyvät kansainväliset määräykset ja standardit. Kontit voidaan kuljettaa myös ilmateitse. Osa asiakkaan konteista on toimitettu Irlannista rauhanturvaajille Tšadiin. Toimitetuista konteista kahta oli kohdannut kuljetusvaurio Afrikan maantiekuljetusten aikana. Niiden jäähdytysjärjestelmän putkistot olivat tärinöissä vaurioituneet. Tästä johtuen Tuure Korhonen ja Markku Villa kävivät Irlannissa Kildaren kaupungissa sijaitsevassa varuskunnassa kouluttamassa konttien käyttöä, huoltoa ja korjausta. Kildare sijaitsee noin 60 kilometriä Dublinista etelään. Nyt Irlannissa koulutettujen sotilaiden on määrä korjata vauriot perille päästyään. Huoltoryhmämme vei mukanaan Suomesta kaksi sarjaa konttien kylmäkoneiden huolto- ja korjausvälinesarjoja toimitettavaksi edelleen konttien sijoituspaikkaan Tšadiin. Koulutusmatkan järjestelyt isäntäväki hoiti vieraanvaraisesti kuljetuspalvelut mukaan lukien. Koulutettavina Irlantilaiset olivat varsin innokkaita oppimaan uutta. Maisemaltaan Kildaren seutu oli puutonta, kumpuilevaa nummea, jota kansoittivat satapäiset lammaslaumat. Ilma Irlannissa oli huhtikuun puolivälissä kolea ja tuulinen. Koulutus kesti keskiviikkopäivän, Turistikävelyn aikana kävimme tietysti tutustumassa myös Irlantilaiseen pubiin. matkustamiseen meni tiistai ja torstai. Kiireisestä aikataulusta johtuen Dublinin näkeminen jäi kehätieltä katselun varaan.

6 6 KOVAT on uusi palvelu, jonka avulla kontteja pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti Morehouse lanseeraa uuden KOVAT-palvelun, jonka avulla konttien liikkeitä ja olosuhteita voidaan valvoa reaaliaikaisesti. Konttiin asennettava järjestelmä hankkii paikkatiedot GPS-paikannuksen avulla ja lähettää tiedot käyttäen matkapuhelinverkon GPRS-tiedonsiirtoa. Järjestelmään voidaan kytkeä lukuisia eri antureita, kuten esimerkiksi lämpötila-antureita, kosteusantureita, virrankulutusmittareita ja ovien/ikkunoidan avaustunnistimia tai muita vastaavia. Antureiden lähettämille tiedoille voidaan ohjelmoida eri raja-arvoja, joiden rikkoutuessa järjestelmä tekee ennalta määrätyn toimenpiteen. Esimerkkinä järjestelmä voidaan ohjelmoida hälyttämään huoltohenkilöstön puhelimeen mikäli lämpötila kontin sisällä laskee alle määrättyjen raja-arvojen. Järjestelmä myös tilastoi tapahtumat. Järjestelmään kuuluu myös webpohjainen käyttöliittymä, josta konttien haltija voi kerralla nähdä kaikkien konttiensa tiedot ja hälytykset. Käyttöliittymä voidaan personoida eri käyttäjille siten, että kukin pääsee käsiksi vain niihin tietoihin, joihin on annettu oikeus. Tietoturva erityisen tärkeää Järjestelmän tietoturvaan on panostettu. Web-pohjaisen käyttöliittymän yhteys on jatkuvasti ssl-salattu ja kirjautuminen vastaa tietoturvaltaan verkkopankkien kirjautumisjärjestelmiä. Konttien käyttötarkoitus huomioiden KOVAT-järjestelmä on myös vaiennettavissa. Vaiennus voidaan asettaa päättymään määrättynä ajankohtana tai olemaan voimassa toistaiseksi, jolloin sen saa pois vain käynnistämällä kontissa sijaitsevan järjestelmäyksikön fyysisesti paikan päällä. Yhteistyön tulos Mukana järjestelmän toteuttamisessa on ollut Suomalaisia alan osaajia. Järjestelmän tekniikan toimittaa espoolainen Aplicom, joka on erikoistunut ajoneuvojeseurannan laitteiden valmistamiseen. Järjestelmän tietoliikenne- ja käyttöliittymäratkaisuista on vastannut tamperelainen Remion Oy, joka on erikoistunut koneiden ja laitteiden etävalvontajärjestelmiin sekä telematiikkaan. Projektipäällikkönä KOVAT-järjestelmän kehittämisessä on toiminut Markku Villa Conlog Groupista. Pilottiasennus kesällä 2008 Kesän aikana tehdään järjestelmän pilottiasennus Morehouse Oy:n konttiin. Pilottivaiheen kontista voidaan seurata kontin sijaintia GPS:n avulla, sisä- ja ulkolämpötilaa, sisäilman kosteutta, kontin sähkönsaantia sekä ovien ja luukkujen tilaa. KOVAT-järjestelmästä ja pilottivaiheen etenemisestä lisätietoja antaa projektipäällikkö Markku Villa, gsm , conlog.fi.

7 7 Aikaa jää työstä huolimatta. Vasemmalla Markku Villa lomalla Italiassa ja oikealla Hannu Hansen-Haug kesämökillään. Upseerinvirasta Conlog Groupin palvelukseen Puolustusvoimat on kiistämättä Conlog Groupin merkittävin asiakas. Tämän vuoksi on luonnollista, että konsernin palveluksessa on sotilastaustan omaavaa henkilöstöä. Erityisen pitkän sotilasuran omaavat Hannu Hansen-Haug sekä Markku Villa. Hannulla on takanaan 36-vuotinen ammattisotilaan ura, jolta hän siirtyi eläkkeelle everstin arvossa vuonna Merivoimissa ja rannikkotykistössä palvellut Markku sen sijaan jäi eläkkeelle vuoden 2007 loppupuolella kapteeniluutnanttina. Hannu ehti viettää eläkepäiviä noin vuoden päivät, ennen kuin hän pienellä sattumankaupalla päätyi lopulta töihin Conlog Groupiin. Markku sen sijaan remontoi hankkimansa omakotitalon Seinäjoella ja palasi tämän jälkeen takaisin työelämään. Kansainvälisiä tehtäviä Molemmat miehet ovat aloittaneet sotilasuransa suoraan oman asepalveluksensa jälkeen ja kokemusta eri tehtävistä puolustusvoimissa onkin kertynyt rutkasti. Molemmat ovat uransa aikana päässeet tekemään kansainvälisiä tehtäviä. Markun mukaan hänen tehtävänkuvansa oli hyvin kansainvälinen hänen työskennellessään Merivoimien esikunnassa vuodesta 1997 alkaen, sillä tuolloin Suomen merivalvontaa esiteltiin useille kansainvälisille vieraille sekä kehiteltiin merivalvontayhteistyötä Ruotsin kanssa. Hannu puolestaan siirtyi Viestikoelaitoksen johtajan tehtävistä Suomen puolustus-, ilmailu-, laivasto- ja sotilasasiamieheksi Suomen suurlähetystöön Yhdysvaltoihin. Tässä asemassa hän pääsi myös seuraamaan läheltä Yhdysvaltojen ja Irakin välistä sotaa. Muutoin työhön kuului paljon yhteistyötä muiden valtioiden sotilasasiamiesten kanssa. Yhdysvalloista palattuaan Hannu työskenteli vielä hetken Pääesikunnan tiedusteluosastolla. Conlog Groupiin On luonnollista, että pitkään Puolustusvoimissa palvelleet miehet hoitavat konsernissa suurimman asiakkaan, Puolustusvoimien, rajapintaa. Markku sanookin leikillisesti siirtyneensä vain neuvottelupöydän puolelta toiselle - ostajasta myyjän asemaan. Hannu on ollut läheisessä yhteistyössä Conlogin kanssa aikana, jolloin hän palveli Puolustusvoimissa. Molemmat kertovat, että tehtävissään Puolustusvoimissa he ovat tottuneet tuntemaan vastuunsa veronmaksajien rahojen käytöstä. Hannun mukaan tuloksen tekeminen yrityksessä sekä sitä kautta tarjoutuva mahdollisuus tarjota työtä ja toimeentuloa ihmisille on kuitenkin vielä konkreettisempi haaste ja mahdollisuus. Markku kertoo, että Puolustusvoimat on useimpien ennakkoluuloja dynaamisempi yritys, jonka vuoksi siirtyminen siviilitöihin ei ollut niin suuri harppaus. Tulevaisuuden haasteita Kummankin mukaan kaupankäynti Puolustusvoimien kaltaisen laitoksen kanssa on kuitenkin haasteellista. Hannun mukaan hankintatoiminnassa viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneet muutokset eivät ainakaan ole helpottaneet Puolustusvoimien kanssa kauppaa tekevien yritysten toimintaa. Hannu toivoo, että kumppanuuteen perustuva suhde tärkeän yhteistyökumppanin kanssa toisi jatkossa varmuutta ja tasaisuutta täykeään yhteistyöhön. Tämän lisäksi asiakaskuntaa on kuitenkin pyrittävä entistä enemmän laajentamaan Suomessa sekä kansainvälisesti.

8 8 Kemiittiajoneuvo valmistaa räjähteen raaka-aineista paikan päällä Maan joht a v a l l a räjähdysainevalmistajalla, Forcitilla, on käytössään jo useita Conlogin valmistamia Kemiitin valmistukseen käytettäviä prosessiajoneuvoja. Kaivos- ja louhoskäyttöön tarkoitettu Ajoneuvon nykyaikainen operointipääte. kemiittiajoneuvo kuljettaa räjähteiksi luokittelemattomat raaka-aineet paikalle, jossa räjähteitä tarvitaan. Vasta siellä raaka-aineista valmistetaan räjähdettä. Auto pumppaa tarvittavan määrän emulsioräjähdettä valmiisiin reikiin ja siirtyy seuraavalle paikalle. Suunnitteluvaiheessa Forcit toimitti Conlogille tarkan kaavion siitä, miten prosessin tulee toimia, ja tältä pohjalta Conlog on suunnitellut ratkaisunsa. Modernia automaatiota Kemiittiajoneuvot on varustettu erittäin modernilla automaatiojärjestelmällä. Automatiikka ohjaa ja valvoo räjähdysaineen valmistusta ja tekee näin järjestelmästä turvallisemman ja helppokäyttöisen. Automaatiojärjestelmän tuotekehitys jatkuu edelleen, ja uusien tilausten myötä järjestelmä on jo kehittynyt eteenpäin. Järjestelmää voidaan ylläpitää GSMmodeemin avulla etäkäyttönä, mikä on avuksi esimerkiksi, jos automaatiojärjestelmään tulisi jokin häiriö. Koko järjestelmän laatu- ja turvallisuusvaatimukset sekä automaatiotekniikan että mekaanisesti toimivien laitteiden osalta ovat erittäin korkeat. Yhteistyössä Conlogin kanssa ajoneuvoprojektia oli toteuttamassa Kempeleessä toimiva Ambit, josta saatiin projektin vaatimaa automaatioalan erityisosaamista. Toimitus räjäytettäväksi Forcitin Kemiittiajoneuvon tullessa paikalle räjäytystyömaalla on jo aloituspanokset poranreijissä valmiina. Panostaja täyttää reijät yksitellen emulsioräjähteellä, jota autosta voidaan pumpata jopa 250 kg minuutissa. Yksi kilo rittää räjäyttämään noin 1,5 kuutiometriä kalliota. Kemiitin lähinnä nestemäiset raaka-aineet ovat auton säiliöissä, ja ne sekoitetaan emulsioksi, joka vielä itsessän ei ole räjähdysvaarallista. Valmistusta ohjataan operointipäätteeltä, jonka muistista löytyy useita eri reseptejä juuri oikeanlaisen seoksen valmistamiseksi. Kaikki prosessitiedot tallentuvat panostuspöytäkirjan muistiin. Vasta panostuvaiheessa emulsioon lisätään herkiste, joka muuttaa emulsion räjähdeaineeksi noin minuutin kuluttua panostuksesta.

MIKÄÄN EI OLE MEILLE YLIVOIMAISTA. MAHDOTTOMAN TEKEMINEN VIE VAIN HIEMAN ENEMMÄN AIKAA.

MIKÄÄN EI OLE MEILLE YLIVOIMAISTA. MAHDOTTOMAN TEKEMINEN VIE VAIN HIEMAN ENEMMÄN AIKAA. MIKÄÄN EI OLE MEILLE YLIVOIMAISTA. MAHDOTTOMAN TEKEMINEN VIE VAIN HIEMAN ENEMMÄN AIKAA. ARKTISTEN OLOSUHTEIDEN ASIANTUNTIJUUDEN KAUTTA OLEMME OPPINEET OTTAMAAN HUOMIOON MYÖS MUITA ILMASTOLLISIA ÄÄRIOLOSUHTEITA

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön merkitys öljyntorjunnassa

Vapaaehtoistyön merkitys öljyntorjunnassa Vapaaehtoistyön merkitys Öljykuljetukset ja öljyntorjuntavalmiudet Itämerellä Kun öljy saavuttaa rannikon - vapaaehtoiset jälkitorjunnassa Jos ja kun avomeren ja rannikkovesien öljyntorjunta ei enää ole

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua.

Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua. Oikea jäähdytys on osa ruoan laatua. Pikajäähdytys- ja pikapakastuslaitteet Porkka teki oikean jäähdytyksen helpoksi Porkan uuden sukupolven edistykselliset pikajäähdytys- ja pikajäähdytys-pakastuslaitteet

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

1600 työtuntia öljyntorjuntaa kokemukset ja kehittämistarpeet

1600 työtuntia öljyntorjuntaa kokemukset ja kehittämistarpeet Kuva: Markus Dernjatin/WWF Suomi 1600 työtuntia öljyntorjuntaa kokemukset ja kehittämistarpeet Teemu Niinimäki, WWF WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot Perustettu keväällä 2003 ~ 7826 rekisteröitynyttä

Lisätiedot

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE TIIMIMME PALVELEE SINUA KOKONAISVALTAISESTI Stancon Oy on vuodesta 1994 toiminut yritys, joka

Lisätiedot

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit SPEKin Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen -kurssi10.10.2015 Heli Haapasaari, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Viranomaisten

Lisätiedot

WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot

WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot WWF Laura Rahka/WWF WWF, Vanessa Ryan 10/10/2015 WWF lyhyesti WWF LYHYESTI +100 WWF toimii yli 100 maassa +5000 WWF:llä on yli 5000 työntekijää 1961 WWF perustettiin

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis -tuoteperhe metis -tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja GSM-valvonta- ja ohjauslaitteita. Ne voivat lähettää viestejä ilmaisimien ja antureiden tilan

Lisätiedot

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Koekäyttövaiheessa ollut pyrolyysilaitos on rakennettu voimalaitoksen yhteyteen 2 3 Prosessi 1. Raaka-aineena toimiva

Lisätiedot

NYKYAIKAINEN ÖLJYLÄMMITYS/AURINKOÖLJYLÄMMITYS

NYKYAIKAINEN ÖLJYLÄMMITYS/AURINKOÖLJYLÄMMITYS NYKYAIKAINEN ÖLJYLÄMMITYS/AURINKOÖLJYLÄMMITYS Nykyaikainen öljylämmitys tarjoaa perinteisen kevytöljyn lisäksi mahdollisuuden käyttää lukuisia muitakin energiavaihtoehtoja kuten: - bioöljy - aurinkoenergia

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo 13.-14.10.2016 Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Rankkaa säädöstekstiä louhintaräjähteiden säilytyksestä Räjähteiden turvallisuussäädökset

Lisätiedot

Öljyntorjuntakoulutus. Porvoo

Öljyntorjuntakoulutus. Porvoo Öljyntorjuntakoulutus Porvoo 20.9.2013 WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot WWF Laura Rahka/WWF Esimerkkejä onnettomuuksista Exxon Valdez 1989 Alaska ~37 000 t Braer 1993 UK ~85 000 t Sea Empress 1996

Lisätiedot

Minulleko lemmikkilintu?

Minulleko lemmikkilintu? Minulleko lemmikkilintu? Hyvin hoidettuna lintu sopii vastuuntuntoisen ihmisen lemmikiksi. Sen tulee kuitenkin saada elää linnun elämää kotona, eikä kyseessä ole ensisijaisesti sylilemmikki. Ennen oman

Lisätiedot

Vapaaehtoiset öljyntorjuntaresurssina

Vapaaehtoiset öljyntorjuntaresurssina Katja Nuorvala/ WWF Vapaaehtoiset öljyntorjuntaresurssina Vanessa Ryan, WWF Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät, 27.9.2012 Mauri Rautkari/WWF-Finland Öljyonnettomuuden riski Itämerellä Itämerellä

Lisätiedot

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen

Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä. Simo Tauriainen Simulaattoriavusteinen ohjelmistotestaus työkoneympäristössä Simo Tauriainen www.ponsse.com 25.8.2011 Ponsse-konserni Ponsse Oyj on tavaralajimenetelmän metsäkoneiden myyntiin, tuotantoon, huoltoon ja

Lisätiedot

Öljyntorjuntajoukkojen ryhmänjohtajakoulutuksen teoriaosuus. Helsinki 31.10.2011

Öljyntorjuntajoukkojen ryhmänjohtajakoulutuksen teoriaosuus. Helsinki 31.10.2011 Öljyntorjuntajoukkojen ryhmänjohtajakoulutuksen teoriaosuus Helsinki 31.10.2011 Koulutuspäivän ohjelma 09.00-09.30 Koulutuksen avaus ja esittelykierros (Kenttäkoordinaattori Teemu Niinimäki, WWF Suomi)

Lisätiedot

Hans Aalto/Neste Jacobs Oy

Hans Aalto/Neste Jacobs Oy 1 2 Automaation kehitystrendit - haasteita tietoturvallisuudelle Hans Aalto, Neste Jacobs Oy Osastonjohtaja/Automaatiosuunnittelu Suomen Automaatioseura, hallituksen puheenjohtaja 1.1.2005 alk. Neste Jacobs

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

359 007 Ersatzradhalter c

359 007 Ersatzradhalter c 359 007 Ersatzradhalter c 5 1 2 6 3 4 7 Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Costruttore / Fabricante: Alois Kober GmbH, Maschinenfabrik, D-89359 Kötz, Germany Telefon (0 82 21) 970 email: fahrzeugtechnik@al-ko.de

Lisätiedot

FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä

FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä FF-Automation AutoLog SaveLight Katuvalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä Copyright, 2013 FF-AUTOMATION FF-Automation AutoLog savelight AutoLog SaveLight on täydellinen katuvalojen hallintaratkaisu. :n

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN JÄRJES- TELMIEN, LAITTEIDEN JA YKSIKÖIDEN HÄIRINTÄ

SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN JÄRJES- TELMIEN, LAITTEIDEN JA YKSIKÖIDEN HÄIRINTÄ SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Lv-026 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 13.1.2015 SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN

Lisätiedot

7:30 Aamuvuoro alkaa yhteisellä palaverilla yövuoron kanssa. Tällöin käydään läpi yön keikat ja jaetaan muuta tärkeää tietoa. 8:30 Tarkistetaan ja huolletaan autot. Täydennetään hoitotarvikkeet, kuten

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite

PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 3/5/03 sivu 1/6 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

Putkiremontti luotettavasti, nopeasti ja vaivattomasti. Thomas Granberg 0400 14 22 14 thomas.granberg@newliner.fi

Putkiremontti luotettavasti, nopeasti ja vaivattomasti. Thomas Granberg 0400 14 22 14 thomas.granberg@newliner.fi Putkiremontti luotettavasti, nopeasti ja vaivattomasti Thomas Granberg 0400 14 22 14 thomas.granberg@newliner.fi NewLiner lyhyesti NewLiner on suomalainen voimakkaasti kasvava putkien saneeraukseen erikoistunut

Lisätiedot

Omavalvonta helpoksi Napsa-omavalvonnan seurantajärjestelmällä

Omavalvonta helpoksi Napsa-omavalvonnan seurantajärjestelmällä Omavalvonta helpoksi Napsa-omavalvonnan seurantajärjestelmällä Loimaalainen Trulli Oy on tuonut markkinoille tuotteen, joka helpottaa elintarvike-alan omavalvontaa, mutta sopii joustavuutensa ansiosta

Lisätiedot

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera No.1. Plug and Play IP Kamera Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera Helppo Käyttäjän ei tarvitse tietää mitään verkkotekniikasta eikä tehdä mitään asetuksia tai porttiohjauksia reitittimeen.

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus 29.4.2014 Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Kouluttajat Tietopalveluasiantuntija Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Susanna.kymalainen@liikennevirasto.fi, p. 040 6766

Lisätiedot

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin.

Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. Contact Scoring on paras tapa luokitella prospekteja. Se ohjaa myyjät oikeisiin osoitteisiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN ONNISTUNEITA TUOTETIEDUSTELUJA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen. Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy

Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen. Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy Laitteita ja laitoksia uusille puun kyllästys- ja modifiointiteknologioille ja biomassan kuivaukseen Toimitusjohtaja Jukka Pakarinen, Kit-Sell Oy SOLID KNOWLEDGE PL 35 82501 KITEE www.kit-sell.fi KIT-SELL

Lisätiedot

Suomalaisia aitoja ja portteja jo vuodesta 1977

Suomalaisia aitoja ja portteja jo vuodesta 1977 PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA Suomalaisia aitoja ja portteja jo vuodesta 1977 WWW.PURAIT.FI Johtava suomalainen Pur-Ait Oy Vuonna 1977 perustettu perheyritys Pur-Ait Oy on Suomen suurin aitojen

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluetta rakennetaan luovalla otteella

Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluetta rakennetaan luovalla otteella Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluetta rakennetaan luovalla otteella Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö Porin kaupungin 2.11.2009 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on Yleishyödyllisen pelastusharjoitustoiminnan

Lisätiedot

YRITYKSEN TOIMITILOJEN KAIKKEIN TÄRKEIN OMINAISUUS ON... Saammeko esitellä talon, jonka tärkein ominaisuus on tyytyväiset käyttäjät?

YRITYKSEN TOIMITILOJEN KAIKKEIN TÄRKEIN OMINAISUUS ON... Saammeko esitellä talon, jonka tärkein ominaisuus on tyytyväiset käyttäjät? YRITYKSEN TOIMITILOJEN KAIKKEIN TÄRKEIN OMINAISUUS ON... Saammeko esitellä talon, jonka tärkein ominaisuus on tyytyväiset käyttäjät? Tervetuloa! Atomitie 5, pitäjänmäki Suomalainen Mirasys Oy on kansainvälisesti

Lisätiedot

Alumiini osa maailmaasi

Alumiini osa maailmaasi Alumiini osa maailmaasi www.purso.fi Osa maailmaasi Purso Oy on perinteikäs, nykyaikainen ja kansainvälisesti tunnettu suomalainen yritys. Asiakkaitamme yhdistää vaatimus saada parasta alumiiniosaamista.

Lisätiedot

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto. Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy

Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto. Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy 6. Lokakuuta 2011 Kansainvälisen liikenteen ruokajätehuolto Jätehuoltopäivät 6.10.2011 Mia Haavisto Laatupäällikkö Finnair Catering Oy Kansainvälisesti toimivista liikennevälineistä peräisin oleva ruokajäte

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto www.kpedu.fi 1.8.2009

Elintarvikealan perustutkinto www.kpedu.fi 1.8.2009 ELINTARVIKKEIDEN PAKKAAMINEN 10 OV pakkaa elintarvikkeita ja käsittelee pakkausmateriaaleja ottaen huomioon pakkaamiseen liittyvät ympäristönäkökohdat ja elintarvikepakkausten tehtävät seuraa pakattavan

Lisätiedot

Irlanti. Sanna Numminen Sisustuslasi 2015 Glass Craft and Desing studio, Spiddal Craft Village

Irlanti. Sanna Numminen Sisustuslasi 2015 Glass Craft and Desing studio, Spiddal Craft Village Irlanti Sanna Numminen Sisustuslasi 2015 Glass Craft and Desing studio, Spiddal Craft Village Lähdin Irlantiin 2.3.2015 suorittamaan työssä oppimistani. Lähteminen pois suomesta jännitti jonkun verran

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Emerson Process Management Oy. kouluttaa Ä L Y L Ä H E M M Ä S P R O S E S S I A. Sisällysluettelo. sivu. Koulutuspalvelujemme esittely 2

Emerson Process Management Oy. kouluttaa Ä L Y L Ä H E M M Ä S P R O S E S S I A. Sisällysluettelo. sivu. Koulutuspalvelujemme esittely 2 Emerson Process Management Oy kouluttaa 2008 2009 Sisällysluettelo sivu Koulutuspalvelujemme esittely 2 Räätälöidyt kurssit 2 AMS Kentänhallintaohjelmisto 3 DeltaV Automaatiojärjestelmä 3 Virtaus & Analysointi

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

Reilu kauppa uusia tuotemahdollisuuksia

Reilu kauppa uusia tuotemahdollisuuksia Reilu kauppa uusia tuotemahdollisuuksia esimerkkinä Jalotofu 23.12.2014 Kaikki kuvat: Oy Soya Ab Reilun kaupan soijapavut Jalotofun soijapavut kasvavat Pohjois-Brasilian auringon lämmössä, Capaneman kylässä.

Lisätiedot

Säätö ja toimivuuden varmistus

Säätö ja toimivuuden varmistus Säätö ja toimivuuden varmistus TalotekniikkaRYL 2002 osat 1 ja 2 3 November 2015 Mikko Niskala 1 G08.31 Luovutus ja käyttöasiakirjat Vaatimus LVI-tuotteista toimitetaan suomenkieliset tai sovitun kieliset

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

1907 Konttorikonemekaanikko Emil Henriksson keksii levyhaittasylinterin.

1907 Konttorikonemekaanikko Emil Henriksson keksii levyhaittasylinterin. 1907 Konttorikonemekaanikko Emil Henriksson keksii levyhaittasylinterin. Omaa luokkaansa maailman lukitusteollisuudessa oleva keksintö on edelleen perustana kaikille ABLOY -avainjärjestelmille, jotka suunnitellaan

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN.

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. ENERGIATEHOKASTA JA YMPÄRISTÖ- YSTÄVÄLLISTÄ. Luonnonkaasu on tarjonnut suomalaiselle teollisuudelle turvallisen, energiatehokkaan ja kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

Lakewave encore. Lakewave Technologies Oy, Hämeenkatu 7 D, 33100 Tampere - www.lakewave.fi

Lakewave encore. Lakewave Technologies Oy, Hämeenkatu 7 D, 33100 Tampere - www.lakewave.fi Lakewave encore 1. Lakewave encore lyhyesti Lakewave encore on nykyaikainen ohjelmisto ohjelmavälitystä ja -suunnittelua tarjoaville yrityksille. Ohjelmisto kattaa kaikki yrityksen liiketoiminnassa tarvitsemat

Lisätiedot

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC-lomapalvelu aina vuodesta 1953 lähtien u Voit vaihtaa asunnon toisen kanssa kotimaassa tai ulkomailla. Kun asut

Lisätiedot

Messumatka Tallinnaan 13. 15.11.2013 13.11.2013

Messumatka Tallinnaan 13. 15.11.2013 13.11.2013 Messumatka Tallinnaan 13. 15.11.2013 13.11.2013 Saavuimme Tallinnaan keskiviikkona kello 12.30. Heti satamasta siirryimme ensimmäiseen tutustumiskohteeseemme E-profiiliin, joka on Tallinnan suurin, raskaan

Lisätiedot

Tailor-made Transportation Solutions FIN

Tailor-made Transportation Solutions FIN Tailor-made Transportation Solutions FIN Tailor-made Transportation Solutions Tyllis Oy Ab on erikoistunut suunnittelemaan ja valmistamaan räätälöityjä rakenneratkaisuja kuljetusalalle. Yritys suunnittelee

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

Vaaratilanteiden hallintaa ja pelastusalan erikoisosaamista Uusi, monipuolinen pelastusharjoituskeskus nousee Poriin

Vaaratilanteiden hallintaa ja pelastusalan erikoisosaamista Uusi, monipuolinen pelastusharjoituskeskus nousee Poriin Vaaratilanteiden hallintaa ja p Uusi, monip pelastusharj nousee Pori elastusalan erikoisosaamista uolinen oituskeskus in Laajat käyttömahdollisuudet Porin lentokentän välittömään läheisyyteen rakennetaan

Lisätiedot

Kiertotaloutta käytännössä - Meneillään & tulossa. 26.5.2016 Christian Hindersson

Kiertotaloutta käytännössä - Meneillään & tulossa. 26.5.2016 Christian Hindersson Kiertotaloutta käytännössä - Meneillään & tulossa 26.5.2016 Christian Hindersson Kiertotalouden suunnannäyttäjä. SUEZ Suomessa Vuodesta 1998 lähtien Asiakaslupauksemme Olemme luotettava ja monipuolinen

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

OFA Oy tekee ketjut alusta loppuun

OFA Oy tekee ketjut alusta loppuun 125 vuotta Hirvikosken rannalla Loimaalla OFA Oy tekee ketjut alusta loppuun Ruotsalaiseen Gunnebo Industries - teollisuuskonserniin nykyisin kuuluva OFA Oy Ab:n kettinkitehdas Loimaalla on huomattava

Lisätiedot

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta. Jätehuoltopäivät 2012 Kansainvälisten jätesiirtojen valvonta Jätehuoltopäivät 2012 Jätteiden siirtoja maasta toiseen valvotaan, koska jätteet saattavat sisältää aineita, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle

Lisätiedot

INSTA GROUP TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄN OSAAMISTARPEET. Henkilöstöjohtaja Annamaija Mäki-Ventelä 14.2.2006

INSTA GROUP TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄN OSAAMISTARPEET. Henkilöstöjohtaja Annamaija Mäki-Ventelä 14.2.2006 TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄN OSAAMISTARPEET Henkilöstöjohtaja Uusi Insta Perinteikäs perheyhtiö Instrumentointi Oy muutti nimensä Insta Group Oy:ksi ja yhtiöitti toimialansa 1.1.2006. Liikevaihto: yli 50 milj.

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Pikaopas POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Pikaopas 1. TUOTTEEN OSAT 1. T31-lähetin ja kahva: lähetin lähettää EKG-tarkan sykesignaalin harjoitustietokoneelle. 2. FT1-harjoitustietokone: harjoitustietokone näyttää sykkeen.

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

BO Production. BO Oils. BO Automotive. BO ProfGarden. BO ProfClean. BO Moto. Anno 1992 191992

BO Production. BO Oils. BO Automotive. BO ProfGarden. BO ProfClean. BO Moto. Anno 1992 191992 BO Production Anno 1992 191992 Tuotanto Pakkaus Autonhoito tuotteet, öljyt, liuottimet Private label tuotteet BO Oils Auto-, kuljetus-, metsä- ja teollisuusöljyt BO Automotive Autonhuolto aineet, metsä-

Lisätiedot

Sovellus lintuharrastajille

Sovellus lintuharrastajille Sovellus lintuharrastajille Bird Alarm on matkapuhelinsovellus, joka on suunniteltu lintuja koskevan tiedon jakamiseen lintuharrastajien kesken ympäri maailmaa. Bird Alarm -sovelluksen avulla lintuharrastajat

Lisätiedot

TRAILCONT - miehittämätön raskaan ajoneuvokaluston varaosamyymälä. Logistiikkapäällikkö Markku Hirvonen BPW Kraatz Oy

TRAILCONT - miehittämätön raskaan ajoneuvokaluston varaosamyymälä. Logistiikkapäällikkö Markku Hirvonen BPW Kraatz Oy TRAILCONT - miehittämätön raskaan ajoneuvokaluston varaosamyymälä Logistiikkapäällikkö Markku Hirvonen BPW Kraatz Oy TRAILCONT - miehittämätön raskaan ajoneuvokaluston varaosamyymälä Sisältö: Yritysesittelyt

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

Mielestämme hyvän konepajan tunnistaa hyvästä hitsaussaumasta. Meidän tekemistämme tuotteista sen löytää aina. Hyvä hitsaus syntyy monesta eri

Mielestämme hyvän konepajan tunnistaa hyvästä hitsaussaumasta. Meidän tekemistämme tuotteista sen löytää aina. Hyvä hitsaus syntyy monesta eri Mielestämme hyvän konepajan tunnistaa hyvästä hitsaussaumasta. Meidän tekemistämme tuotteista sen löytää aina. Hyvä hitsaus syntyy monesta eri tekijästä: Hitsaajiemme kokemus jopa yli 30 vuotta Koulutamme

Lisätiedot

Scania Bauma 2013 -messuilla Münchenissä Kovaan työhön tarkoitetut ja uusimmalla päästötekniikalla varustetut Scania-kuorma-autot ja -moottorit

Scania Bauma 2013 -messuilla Münchenissä Kovaan työhön tarkoitetut ja uusimmalla päästötekniikalla varustetut Scania-kuorma-autot ja -moottorit PRESS info P13101EN / Per-Erik Nordström 29 Jan 2013 Scania Bauma 2013 -messuilla Münchenissä Kovaan työhön tarkoitetut ja uusimmalla päästötekniikalla varustetut Scania-kuorma-autot ja -moottorit Scania

Lisätiedot

Öljyyntyneiden lintujen hoitoprosessi

Öljyyntyneiden lintujen hoitoprosessi Jaakko Poikonen /WWF Öljyyntyneiden lintujen hoitoprosessi Työturvallisuus ja vapaaehtoisen toiminta Vanessa Klötzer Mauri Rautkari/WWF-Finland Öljyyntyneiden lintujen hoito Miksi hoitaa öljyyntyneitä

Lisätiedot

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5

PROBYTE CONTROL GSM. GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite. GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 PROBYTE CONTROL GSM GSM/SMS-hälytys- ja ohjauslaite GSM Control 7/11/01 sivu 1/5 Yleistä l - PROBYTE CONTROL GSM on hälytys- ja kauko-ohjauslaite, joka käyttää GSM/SMStekniikkaa viestien välitykseen GSM

Lisätiedot

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin

TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin R TaloauT omaat io Jokaiseen kotiin ja budjettiin Zennio tekee kodistasi nykyaikaisen ja mukavan. Samalla säästät nyt ja tulevaisuudessa. Taloautomaatio jokaiseen kotiin ja budjettiin. Oma koti suunnitellaan

Lisätiedot

Näin syntyy Ulkopolitiikka. Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia

Näin syntyy Ulkopolitiikka. Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia Näin syntyy Ulkopolitiikka Yhteistyötä, hiljaisia signaaleja ja sinnikästä editointia Joonas Pörsti / UP / 17.9.2014 Ulkopolitiikka on sitoutumaton kansainvälisiin suhteisiin erikoistunut aikakauslehti.

Lisätiedot

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto Ilmailu ja nuoret Suomen Ilmailuliitto Ilmailun ammatteja Ilmailu tarjoaa suuren joukon kiehtovia ja tavoiteltavia ammatteja. Ilmailu on luonteeltaan kansainvälistä. Teknologiaa, haastavia ja palkitsevia

Lisätiedot

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa

Älykästä. kulunvalvontaa. toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Älykästä kulunvalvontaa e Acces toimii asiakkaan omassa tietoverkossa Perinteisen kulunvalvonnan seitsemän pullonkaulaa eli miksi useat yritykset eivät ole hankkineet kulunvalvontajärjestelmää? 1. Koska

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

PAAKKOLA CONVEYORS OY

PAAKKOLA CONVEYORS OY PAAKKOLA CONVEYORS OY Paakkola Conveyors Paakkola Conveyors on modernien, toimintavarmojen kuljetinjärjestelmien toimittaja kaivannaistoiminnan ja raskaan perusteollisuuden tarpeisiin. Paakkolan vahvuudet

Lisätiedot

Teollinen Internet. Tatu Lund

Teollinen Internet. Tatu Lund Teollinen Internet Tatu Lund Suomalaisen yritystoiminnan kannattavuus ja tuottavuus ovat kriisissä. Nokia vetoinen ICT klusteri oli tuottavuudeltaan Suomen kärjessä ja sen romahdus näkyy selvästi tilastoissa.

Lisätiedot

Snellman korvasi öljyn biokaasulla Esityksen laatija

Snellman korvasi öljyn biokaasulla Esityksen laatija HALUAMME ANTAA IHMISILLE MAHDOLLISUUDEN PAREMPAAN Snellman korvasi öljyn biokaasulla Esityksen laatija 25.10.2015 Snellmanin Lihanjalostus Oy Snellmans Köttförädling Ab 1 Mistä on kyse? HALUAMME ANTAA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

utkipos Ethernet Sairaala- Putkipostit TT-MedicalPost TEHO-TEKNIIKKA OY Putkipostijärjestelmät - Ihmishenkien ollessa kyseessä, toiminnan nopeus, tehokkuus ja varmuus ovat tällöin ratkaisevassa asemassa.

Lisätiedot

A10 GSM vanhusvahti. Asennusohje. Ver 1.1 Päiväys: 2013 05 01 Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy:

A10 GSM vanhusvahti. Asennusohje. Ver 1.1 Päiväys: 2013 05 01 Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy: A10 GSM vanhusvahti Asennusohje Ver 1.1 Päiväys: 2013 05 01 Viimeisin versio tästä ohjeesta löytyy: http://www.microdata.fi/pdf/kingpigeon/kingpigeon_a10_asennusohje.pdf Laitteen maahantuoja: Microdata

Lisätiedot

Huollettu varavoimakone turvaa sähkönsaannin jakelukatkon sattuessa. Huolenpitosopimus

Huollettu varavoimakone turvaa sähkönsaannin jakelukatkon sattuessa. Huolenpitosopimus Huollettu varavoimakone turvaa sähkönsaannin jakelukatkon sattuessa Huolenpitosopimus Varmista varavoimakoneen luotettavuus huolenpitosopimuksella Luotettavuuden ylläpitämiseksi tulee varavoimakonetta

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Jätehuolto, kuljetus TOT 3/01. Jäteauton kuljettaja puristui kontin ja pakkaajan väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jäteauton kuljettaja

Jätehuolto, kuljetus TOT 3/01. Jäteauton kuljettaja puristui kontin ja pakkaajan väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jäteauton kuljettaja TOT-RAPORTTI Jäteauton kuljettaja puristui kontin ja pakkaajan väliin 3/01 TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Tyhjennettäessä jätteitä tilavuudeltaan kuuden kuutiometrin jätekontista jäteajoneuvon

Lisätiedot

KEMIITTI 510. Tuotetieto 16.01.2013. Puh +358 (0)207 440 400. OY FORCIT AB www.forcit.fi

KEMIITTI 510. Tuotetieto 16.01.2013. Puh +358 (0)207 440 400. OY FORCIT AB www.forcit.fi 16.01.2013 Sivu 2 / 10 1. Tuotteen kuvaus ja käyttötarkoitus Kemiitti 510 on panostuskohteessa valmistettava ammoniumnitraattiprilleillä (10-30 %) lisäaineistettu emulsioräjähdysaine. Olomuodoltaan se

Lisätiedot

1. YLEISTÄ SC4000 1 SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A

1. YLEISTÄ SC4000 1 SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. NOSTOLAVAN KUVAUS... 3 1.2. PERUSLAITEKOKONAISUUS PYÖRÄ- ALUSTAISENA 12.5 M PITKÄLLÄ TYÖLAVALLA... 8 1.3. TAKUUEHDOT... 11 1 2 1. YLEISTÄ 1.1. NOSTOLAVAN KUVAUS Scaninterin

Lisätiedot

Modulaarinen kattokaiutin Älykäs ääniratkaisu kaikkiin kattoihin

Modulaarinen kattokaiutin Älykäs ääniratkaisu kaikkiin kattoihin Modulaarinen kattokaiutin Älykäs ääniratkaisu kaikkiin kattoihin 2 Modulaarinen kattokaiutin Suunniteltu helppoon asennukseen Sopii melkein kaikkiin kattotyyppeihin Innovatiivinen modulaarirakenne Helppo

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot