CONLOG GROUP. mahdollistaa asiakkaalle kontin tilan valvonnan internetin välityksellä. Järjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CONLOG GROUP. mahdollistaa asiakkaalle kontin tilan valvonnan internetin välityksellä. Järjestelmä"

Transkriptio

1 01/2008 Conlog Group Asiakasjulkaisu Kemiittiajoneuvolla räjähteet valmistetaan raakaaineista paikan päällä Conlogin valmistamilla sekoitus/panostusajoneuvoilla räjähteeksi luokittelemattomat raaka-aineet toimitetaan räjähteen tilaajalle paikan päälle, missä auto valmistaa niistä räjähteen ja panostaa sen valmiisiin reikiin. Lisää s. 8 (takakansi) Uudet toimitilat Viron tytäryhtiölle Lisää s. 4 Liikuteltava lintujen pesu- ja hoitoyksikkö parantaa Itämeren öljyntörjuntavalmiutta Morehousen Suomen Ympäristökeskukselle valmistama konteista koostuva lintupesujärjestelmä on vihitty käyttöön. Järjestelmä on laatuaan ensimmäinen maailmassa. Lisää s. 3 KOVAT-järjestelmä mahdollistaa konttien reaaliaikaisen seurannan Morehouse tuo tuotevalikoimaansa KOVAT-kontinseurantajärjestelmän, joka mahdollistaa asiakkaalle kontin tilan valvonnan internetin välityksellä. Järjestelmä voidaan ohjelmoida lähettämään hälytysviestit ennalta annettuihin matkapuhelimiin, mikäli asetetut rajat esimerkiksi lämpötilan, ilmankosteuden tai sähkönkulutuksen osalta rikkoutuvat. Myös konttien kulunvalvontajärjestelmä voidaan liittä valvottavaksi KOVAT-järjestelmän kautta. GPS-paikannukseen perustuvan järjestelmän ansiosta käyttäjä voi webkäyttöliittymän kautta nähdä keskitetysti kaikkien konttiensa kulloisenkin sijainnin suoraan kartalla. Käyttötarkoituksia järjestelmälle on helppo keksiä useita. Tärkeimpänä suurten konttimäärien keskitetty valvonta sekä ennakoiva huolto ja ylläpito. Järjestelmän pilotointivaihe alkaa kesäkuussa, kun järjestelmä asennetaan yhteen Morehouse Oy:n konttiin. Lisää s. 6 Huoltokoulutus järjestettiin Irlannissa Järjestelmien kouluttaminen on mahdollista järjestää siellä, missä se asiakkaan kannalta on parhaiten mahdollista. Huhtikuussa koulutusryhmämme matkasi Irlantiin. Irlannin armeijan Tšadiin matkanneista räjähdeainekonteista kaksi oli saanut kuljetusvaurioita. Asiakkaalle yksinkertaisinta oli kouluttaa henkilöstö konttien huoltamiseen kotimaassa Irlannissa, mistä koulutettu ryhmä sitten lähtisi järjestämään huoltoa paikan päälle Tšadiin. Paikalle toimitettiin myös tarvittava kalusto konttien huoltamiseen, jonka huoltoryhmä vie mukanaan Tšadiin. Lisää s. 5

2 2 Pääkirjoitus 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen on jo tähän mennessä ollut muutosten aikaa. Conlog Oy, Oy Morehouse Ltd, EKT. M. Vähämaa Oy, CL-Service Oy sekä Oü Conlog ovat muodostaneet Conlog Groupin. Kukin yritys toimii edelleen omana yksikkönään, mutta resursseja voidaan jakaa yritysten kesken, minkä ansiosta voimme paremmin vastata turvallisuus- ja p u o l u s t u s a l a n Konsernina voimme entistä paremmin vastata turvallisuus- ja puolustusalan alati kiihtyvään kansainväliseen kehitykseen. Konserninjohtaja Jouko Koski alati kiihtyvään kehitykseen myös kansainvälisesti. K o n s e r n i n a voimme myös keskittää markkinointiamme sekä tiedotusta, minkä ansiosta asiakkaalla on entistä laajempi tuote- ja palveluvalikoima. Ilolla voinkin todeta Conlog Groupin tarjonnan tällä hetkellä olevan varsin kattava aina suunnitteluprosessista tuotteen valmistukseen, testaukseen sekä käytönaikaisiin elinkaaripalveluihin. Niin ikään konsernin ansiosta saamme käyttöömme useita resursseja, joita meillä ei erillisinä yrityksinä olisi mahdollista käyttää. Ulkoisen tiedottamisen tasoa parantaaksemme julkaisemme nyt ensimmäisen Conlog Group Newsin, jota parhaillaan luet. Kerromme julkaisussa ajankohtaisista asioista konsernissamme. Tämän julkaisun myötä haluamme toivottaa kaikille asiakkaillemme sekä yhteystyökumppaneillemme oikein rentouttavaa kesää! Conlog Group Ahmasjärventie 2-4, YLIKIIMINKI p Conlog Oy Ahmasjärventie 2-4, YLIKIIMINKI p CL-Service Oy Koritie 3, RAUTALAMPI p Jouko Koski juhli 50-vuotispäiväänsä syntymäpäiväkisojen merkeissä Conlog Groupin toimitusjohtaja Jouko Koski juhli viisikymmenvuotista taivaltaan moottorikelkkojen kiihdytyskisan merkeissä. Joukon 50-vuotis MK Drag-Race -kisa järjestettiin Ukkohallassa Hyrynsalmella. Vauhdikas syntymäpäiväkisa päättyi päivansankarin osalta jäiseen avantoon, jonne kilpakumppanit hänet yhteisvoimin heittivät. Ukkohalla monipuolistuu edelleen, sillä kesällä sinne valmistuu Suomen ensimmäinen Cable WakeBoard-keskus. Rata on 900 metriä pitkä ja sillä voi saavuttaa 60 kilometrin tuntinopeuden. Uusi huoltopiste Lempäälässä Conlog Groupilla on avattu uusi huoltopiste Ideaparkin läheisyyteen Lempäälään. Siellä asiakkaita palvelee Kauko Kaasalainen, gsm Morehouse Oy Koritie 3, RAUTALAMPI p EKT M. Vähämaa Oy Kampikuja 5, SEINÄJOKI p Conlog Oy Tikkakoski Kirkkokatu 11, TIKKAKOSKI p Oü Conlog Riia 24 C, TARTU ESTONIA p Conlog Group News on julkaisu Conlog Groupin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Toimitus Iiro Lyytinen, Conlog Group Painos 500 kpl Painopaikka Netsor Print, Rautalampi

3 3 Öljyyntyneen linnun pelastaminen on monivaiheinen prosessi Eläinlääkärikontissa eläinlääkäri tarkastaa linnun kunnon, jonka jälkeen seuraa prosessin pesuvaihe pesukontissa. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki pääsi harjoittelemaan öljyyntyneen linnun puhdistamista ympäristökeskuksen ylitarkastaja Timo Asantin opastuksessa. Ympäristöministeri vihki lintupesukontit käyttöön Morehousella Rautalammilla talvella valmistunut öljyyntyneiden lintujen hoitoon ja puhdistamiseen tarkoitettu konttijärjestelmä on vihitty käyttöön. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella Porvoossa järjestelmän käyttöön vihkinyt ympäristöministeri Paula Lehtomäki totesi päivän olevan historiallinen, sillä kyseessä on maailman ensimmäinen öljyyntyneiden lintujen pesuun tarkoitettu konttijärjestelmä, joka on osa moniportaista ja -tahoista Itämeren öljyntorjuntavalmiuden parantamista. Ministeri pääsi myös tutustumaan konttien käyttöön Ympäristökeskuksen ylitarkastaja Timo Asantin opastuksessa. Öljyonnettomuuden uhriksi joutunutta lintua tosin kuvasi kumiankka. Öljyonnettomuuden sattuessa kaikki öljyyntyneet linnut tuodaan hoito- ja pesuyksikköön, jossa eläinlääkäri tekee päätökset jatkotoimista. Hoitoon otetaan lähinnä ne linnut, joiden eloonjäämistodennäköisyys on riittävä. Asantin mukaan suuremman onnettomuuden sattuessa kaikkia lintuja ei voida todennäköisesti pelastaa. Tällöin prosessiin pääsevien lintujen valintaa on priorisoitava lintulajin uhanalaisuuden mukaan. Konttien suunnitteluprosessissa on Morehousen lisäksi ollut mukana edustajia Suomen Ympäristökeskus SYKEstä, Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta ja WWF:stä, jonka lisäksi suunnittelussa on käytetty eläinlääkinnän ja lintutieteen asiantuntijoita. Konttijärjestelmä on sijoitettuna Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle Porvooseen, josta se siirretään onnettomuuden sattuessa onnettomuusalueelle Suomeen, muihin Itämeren maihin tai tarvittaessa kauemmaksikin. Öljyvahinkojen torjunnasta Suomessa vastaa Suomen Ympäristökeskus SYKE, joka organisoi öljyyntyneiden lintujen pesun ja hoidon. Järjestelmän käyttöön koulutetaan WWF:n vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka onnettomuuden sattuessa kutsutaan huolehtimaan järjestelmän käytössä. Konttipesulassa pystytään vuorokaudessa käsittelemään noin öljyyntynyttä lintua. Yhden linnun hoito kokonaisuudessaan voi kestää pisimmillään vuorokautta. Öljyonnettomuuden sattuessa lintujen pesujärjestelmällä voidaan pelastaa öljyyntyneitä lintuja. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa öljyyntynyt lintu tuodaan eläinlääkärikonttiin, jossa eläinlääkäri suorittaa tarkastuksen. Tämän jälkeen lintu siirretään varsinaiseen pesukonttiin, jossa öljy puhdistetaan linnusta kokonaan pois. Puhdistetut linnut siirretään kuivauskonttiin, jonka jälkeen pesuprosessin onnistuminen voidaan tarkastaa koeuittoteltassa olevassa altaassa. Järjestelmä on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta Tällä vuosituhannella suuria öljyonnettomuuksia on sattunut Ranskassa, Espanjassa, Australiassa, Etelä-Afrikassa sekä Englannin kanaalissa. Itämerellä öljy on tahrinut lintuja etenkin Virossa ja Ruotsissa. Aiemmin ei ole ollut käytössä siirrettävää lintujen ensiapuyksikköä, ja pesulat ja hoitolat on siten jouduttu perustamaan esimerkiksi kouluihin ja urheiluhalleihin, mikä on viivyttänyt ratkaisevasti avun saannin nopeutta. Kansainvälistä kiinnostusta öljyyntyneiden lintujen teknisiä pesu- ja hoitoratkaisuja kohtaan on ollut Euroopan eri maissa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

4 4 Uutta kirjastoautorintamalla Kirjastoautomarkkinoilla vahvasti vaikuttanut EKT M.Vähämaa Oy luovutti yhteistyössä Delta Trucks Oy:n kanssa uuden kirjastoauton Vieremän kunnankirjastolle huhtikuussa Vieremän kirjastoauto on uudella konseptilla toteutettu tuote, jossa yhdistyy Iveco Irisbussin itsekantava korirakenne ja EKT M.Vähämaa Oy:n asiakkaalle räätälöimä sisustus. Verrattuna perinteiseen kirjastoautorakentamiseen, uudella konseptilla saavutetaan suuren linja-autotehtaan tarjoama kustannustehokkuus korirakentamisessa siten että voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset sekä hyvät ajo-ominaisuudet voidaan täyttää. Vieremän kirjastossa uusi auto otettiin vastaan innokkaasti ja edellinen 24 vuotta palvellut auto sai siirtyä eläkkeelle. Uudessa autossa osa tavaratilasta varustettiin ruoan kuljetukseen sopivaksi, näin kirjastoauto palvelee myös kunnan ruokahuoltoa. Oü Conlogilla uudet toimitilat Tartossa Virossa toimiva tytäryhtiömme Oü Conlog on hankkinut uudet toimitilat Tarton keskustasta. Elementtituotanto uusissa tiloissa käynnistyy kevään-kesän aikana. Uusissa tiloissa huolletaan myös kuorma-autojen perälautanostimia sekä valmistetaan komponentteja. Oü Conlogin toimitusjohtaja Toomas Männisalu on uusiin tiloihin erittäin tyytyväinen. Keskeinen sijainti aivain Tarton keskustassa tuo yritykselle kaivattua näkyvyyttä paikallisesti. Scanian linja-autotehtaan hitsaamona aiemmin toimineet tilat ovat Oü Conlogin käyttöön varsin sopivat. Oü Conlog valmistaa monikerroksisia (ns. sandwich) autokorielementtejä ja peltielementtejä. Lisäksi valikoimaan kuuluvat konttien ja pakettiautojen eristyselementtisarjat listoineen sekä pienkorielementtisarjat, jossa kasausvalmiit elementit toimitetaan asiakkaalle joka voi itse kasata niistä pienkorin. Tehdas valmistaa myös piensarjoja sekä asiakasräätälöityjä tuotteita. Tarton keskustassa sijaitsevat tilat tuovat Oü Conlogille myös paikallista näkyvyyttä. Kesäkuussa tehtaalta valmistuu ensimmäinen palavien aineiden säilytykseen tarkoitettu polttoainekontti Viron armeijalle.

5 5 Huoltopäällikkö Tuure Korhonen opettamassa kattosarjan asennusta M1000B2 -konttiin. Käyttäjäkoulutusta asiakkaalle Irlannissa Vasemmalla irlantilaiset koulutettavat ihmettelevät kattosarjan asennusta paikalleen. Oikeanpuoleisessa kuvassa kontteja lastataan ilmakuljetusta varten. Conlog Group on toimittanut Irlannin puolustusvoimille 30 kpl Räjähtävän materiaalin kuljetukseen ja varastointiin soveltuvia Morehouse Oy:n valmistamia M1000B2 kontteja. Kontti täyttää aiheeseen liittyvät kansainväliset määräykset ja standardit. Kontit voidaan kuljettaa myös ilmateitse. Osa asiakkaan konteista on toimitettu Irlannista rauhanturvaajille Tšadiin. Toimitetuista konteista kahta oli kohdannut kuljetusvaurio Afrikan maantiekuljetusten aikana. Niiden jäähdytysjärjestelmän putkistot olivat tärinöissä vaurioituneet. Tästä johtuen Tuure Korhonen ja Markku Villa kävivät Irlannissa Kildaren kaupungissa sijaitsevassa varuskunnassa kouluttamassa konttien käyttöä, huoltoa ja korjausta. Kildare sijaitsee noin 60 kilometriä Dublinista etelään. Nyt Irlannissa koulutettujen sotilaiden on määrä korjata vauriot perille päästyään. Huoltoryhmämme vei mukanaan Suomesta kaksi sarjaa konttien kylmäkoneiden huolto- ja korjausvälinesarjoja toimitettavaksi edelleen konttien sijoituspaikkaan Tšadiin. Koulutusmatkan järjestelyt isäntäväki hoiti vieraanvaraisesti kuljetuspalvelut mukaan lukien. Koulutettavina Irlantilaiset olivat varsin innokkaita oppimaan uutta. Maisemaltaan Kildaren seutu oli puutonta, kumpuilevaa nummea, jota kansoittivat satapäiset lammaslaumat. Ilma Irlannissa oli huhtikuun puolivälissä kolea ja tuulinen. Koulutus kesti keskiviikkopäivän, Turistikävelyn aikana kävimme tietysti tutustumassa myös Irlantilaiseen pubiin. matkustamiseen meni tiistai ja torstai. Kiireisestä aikataulusta johtuen Dublinin näkeminen jäi kehätieltä katselun varaan.

6 6 KOVAT on uusi palvelu, jonka avulla kontteja pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti Morehouse lanseeraa uuden KOVAT-palvelun, jonka avulla konttien liikkeitä ja olosuhteita voidaan valvoa reaaliaikaisesti. Konttiin asennettava järjestelmä hankkii paikkatiedot GPS-paikannuksen avulla ja lähettää tiedot käyttäen matkapuhelinverkon GPRS-tiedonsiirtoa. Järjestelmään voidaan kytkeä lukuisia eri antureita, kuten esimerkiksi lämpötila-antureita, kosteusantureita, virrankulutusmittareita ja ovien/ikkunoidan avaustunnistimia tai muita vastaavia. Antureiden lähettämille tiedoille voidaan ohjelmoida eri raja-arvoja, joiden rikkoutuessa järjestelmä tekee ennalta määrätyn toimenpiteen. Esimerkkinä järjestelmä voidaan ohjelmoida hälyttämään huoltohenkilöstön puhelimeen mikäli lämpötila kontin sisällä laskee alle määrättyjen raja-arvojen. Järjestelmä myös tilastoi tapahtumat. Järjestelmään kuuluu myös webpohjainen käyttöliittymä, josta konttien haltija voi kerralla nähdä kaikkien konttiensa tiedot ja hälytykset. Käyttöliittymä voidaan personoida eri käyttäjille siten, että kukin pääsee käsiksi vain niihin tietoihin, joihin on annettu oikeus. Tietoturva erityisen tärkeää Järjestelmän tietoturvaan on panostettu. Web-pohjaisen käyttöliittymän yhteys on jatkuvasti ssl-salattu ja kirjautuminen vastaa tietoturvaltaan verkkopankkien kirjautumisjärjestelmiä. Konttien käyttötarkoitus huomioiden KOVAT-järjestelmä on myös vaiennettavissa. Vaiennus voidaan asettaa päättymään määrättynä ajankohtana tai olemaan voimassa toistaiseksi, jolloin sen saa pois vain käynnistämällä kontissa sijaitsevan järjestelmäyksikön fyysisesti paikan päällä. Yhteistyön tulos Mukana järjestelmän toteuttamisessa on ollut Suomalaisia alan osaajia. Järjestelmän tekniikan toimittaa espoolainen Aplicom, joka on erikoistunut ajoneuvojeseurannan laitteiden valmistamiseen. Järjestelmän tietoliikenne- ja käyttöliittymäratkaisuista on vastannut tamperelainen Remion Oy, joka on erikoistunut koneiden ja laitteiden etävalvontajärjestelmiin sekä telematiikkaan. Projektipäällikkönä KOVAT-järjestelmän kehittämisessä on toiminut Markku Villa Conlog Groupista. Pilottiasennus kesällä 2008 Kesän aikana tehdään järjestelmän pilottiasennus Morehouse Oy:n konttiin. Pilottivaiheen kontista voidaan seurata kontin sijaintia GPS:n avulla, sisä- ja ulkolämpötilaa, sisäilman kosteutta, kontin sähkönsaantia sekä ovien ja luukkujen tilaa. KOVAT-järjestelmästä ja pilottivaiheen etenemisestä lisätietoja antaa projektipäällikkö Markku Villa, gsm , conlog.fi.

7 7 Aikaa jää työstä huolimatta. Vasemmalla Markku Villa lomalla Italiassa ja oikealla Hannu Hansen-Haug kesämökillään. Upseerinvirasta Conlog Groupin palvelukseen Puolustusvoimat on kiistämättä Conlog Groupin merkittävin asiakas. Tämän vuoksi on luonnollista, että konsernin palveluksessa on sotilastaustan omaavaa henkilöstöä. Erityisen pitkän sotilasuran omaavat Hannu Hansen-Haug sekä Markku Villa. Hannulla on takanaan 36-vuotinen ammattisotilaan ura, jolta hän siirtyi eläkkeelle everstin arvossa vuonna Merivoimissa ja rannikkotykistössä palvellut Markku sen sijaan jäi eläkkeelle vuoden 2007 loppupuolella kapteeniluutnanttina. Hannu ehti viettää eläkepäiviä noin vuoden päivät, ennen kuin hän pienellä sattumankaupalla päätyi lopulta töihin Conlog Groupiin. Markku sen sijaan remontoi hankkimansa omakotitalon Seinäjoella ja palasi tämän jälkeen takaisin työelämään. Kansainvälisiä tehtäviä Molemmat miehet ovat aloittaneet sotilasuransa suoraan oman asepalveluksensa jälkeen ja kokemusta eri tehtävistä puolustusvoimissa onkin kertynyt rutkasti. Molemmat ovat uransa aikana päässeet tekemään kansainvälisiä tehtäviä. Markun mukaan hänen tehtävänkuvansa oli hyvin kansainvälinen hänen työskennellessään Merivoimien esikunnassa vuodesta 1997 alkaen, sillä tuolloin Suomen merivalvontaa esiteltiin useille kansainvälisille vieraille sekä kehiteltiin merivalvontayhteistyötä Ruotsin kanssa. Hannu puolestaan siirtyi Viestikoelaitoksen johtajan tehtävistä Suomen puolustus-, ilmailu-, laivasto- ja sotilasasiamieheksi Suomen suurlähetystöön Yhdysvaltoihin. Tässä asemassa hän pääsi myös seuraamaan läheltä Yhdysvaltojen ja Irakin välistä sotaa. Muutoin työhön kuului paljon yhteistyötä muiden valtioiden sotilasasiamiesten kanssa. Yhdysvalloista palattuaan Hannu työskenteli vielä hetken Pääesikunnan tiedusteluosastolla. Conlog Groupiin On luonnollista, että pitkään Puolustusvoimissa palvelleet miehet hoitavat konsernissa suurimman asiakkaan, Puolustusvoimien, rajapintaa. Markku sanookin leikillisesti siirtyneensä vain neuvottelupöydän puolelta toiselle - ostajasta myyjän asemaan. Hannu on ollut läheisessä yhteistyössä Conlogin kanssa aikana, jolloin hän palveli Puolustusvoimissa. Molemmat kertovat, että tehtävissään Puolustusvoimissa he ovat tottuneet tuntemaan vastuunsa veronmaksajien rahojen käytöstä. Hannun mukaan tuloksen tekeminen yrityksessä sekä sitä kautta tarjoutuva mahdollisuus tarjota työtä ja toimeentuloa ihmisille on kuitenkin vielä konkreettisempi haaste ja mahdollisuus. Markku kertoo, että Puolustusvoimat on useimpien ennakkoluuloja dynaamisempi yritys, jonka vuoksi siirtyminen siviilitöihin ei ollut niin suuri harppaus. Tulevaisuuden haasteita Kummankin mukaan kaupankäynti Puolustusvoimien kaltaisen laitoksen kanssa on kuitenkin haasteellista. Hannun mukaan hankintatoiminnassa viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneet muutokset eivät ainakaan ole helpottaneet Puolustusvoimien kanssa kauppaa tekevien yritysten toimintaa. Hannu toivoo, että kumppanuuteen perustuva suhde tärkeän yhteistyökumppanin kanssa toisi jatkossa varmuutta ja tasaisuutta täykeään yhteistyöhön. Tämän lisäksi asiakaskuntaa on kuitenkin pyrittävä entistä enemmän laajentamaan Suomessa sekä kansainvälisesti.

8 8 Kemiittiajoneuvo valmistaa räjähteen raaka-aineista paikan päällä Maan joht a v a l l a räjähdysainevalmistajalla, Forcitilla, on käytössään jo useita Conlogin valmistamia Kemiitin valmistukseen käytettäviä prosessiajoneuvoja. Kaivos- ja louhoskäyttöön tarkoitettu Ajoneuvon nykyaikainen operointipääte. kemiittiajoneuvo kuljettaa räjähteiksi luokittelemattomat raaka-aineet paikalle, jossa räjähteitä tarvitaan. Vasta siellä raaka-aineista valmistetaan räjähdettä. Auto pumppaa tarvittavan määrän emulsioräjähdettä valmiisiin reikiin ja siirtyy seuraavalle paikalle. Suunnitteluvaiheessa Forcit toimitti Conlogille tarkan kaavion siitä, miten prosessin tulee toimia, ja tältä pohjalta Conlog on suunnitellut ratkaisunsa. Modernia automaatiota Kemiittiajoneuvot on varustettu erittäin modernilla automaatiojärjestelmällä. Automatiikka ohjaa ja valvoo räjähdysaineen valmistusta ja tekee näin järjestelmästä turvallisemman ja helppokäyttöisen. Automaatiojärjestelmän tuotekehitys jatkuu edelleen, ja uusien tilausten myötä järjestelmä on jo kehittynyt eteenpäin. Järjestelmää voidaan ylläpitää GSMmodeemin avulla etäkäyttönä, mikä on avuksi esimerkiksi, jos automaatiojärjestelmään tulisi jokin häiriö. Koko järjestelmän laatu- ja turvallisuusvaatimukset sekä automaatiotekniikan että mekaanisesti toimivien laitteiden osalta ovat erittäin korkeat. Yhteistyössä Conlogin kanssa ajoneuvoprojektia oli toteuttamassa Kempeleessä toimiva Ambit, josta saatiin projektin vaatimaa automaatioalan erityisosaamista. Toimitus räjäytettäväksi Forcitin Kemiittiajoneuvon tullessa paikalle räjäytystyömaalla on jo aloituspanokset poranreijissä valmiina. Panostaja täyttää reijät yksitellen emulsioräjähteellä, jota autosta voidaan pumpata jopa 250 kg minuutissa. Yksi kilo rittää räjäyttämään noin 1,5 kuutiometriä kalliota. Kemiitin lähinnä nestemäiset raaka-aineet ovat auton säiliöissä, ja ne sekoitetaan emulsioksi, joka vielä itsessän ei ole räjähdysvaarallista. Valmistusta ohjataan operointipäätteeltä, jonka muistista löytyy useita eri reseptejä juuri oikeanlaisen seoksen valmistamiseksi. Kaikki prosessitiedot tallentuvat panostuspöytäkirjan muistiin. Vasta panostuvaiheessa emulsioon lisätään herkiste, joka muuttaa emulsion räjähdeaineeksi noin minuutin kuluttua panostuksesta.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

MIKÄÄN EI OLE MEILLE YLIVOIMAISTA. MAHDOTTOMAN TEKEMINEN VIE VAIN HIEMAN ENEMMÄN AIKAA.

MIKÄÄN EI OLE MEILLE YLIVOIMAISTA. MAHDOTTOMAN TEKEMINEN VIE VAIN HIEMAN ENEMMÄN AIKAA. MIKÄÄN EI OLE MEILLE YLIVOIMAISTA. MAHDOTTOMAN TEKEMINEN VIE VAIN HIEMAN ENEMMÄN AIKAA. ARKTISTEN OLOSUHTEIDEN ASIANTUNTIJUUDEN KAUTTA OLEMME OPPINEET OTTAMAAN HUOMIOON MYÖS MUITA ILMASTOLLISIA ÄÄRIOLOSUHTEITA

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön merkitys öljyntorjunnassa

Vapaaehtoistyön merkitys öljyntorjunnassa Vapaaehtoistyön merkitys Öljykuljetukset ja öljyntorjuntavalmiudet Itämerellä Kun öljy saavuttaa rannikon - vapaaehtoiset jälkitorjunnassa Jos ja kun avomeren ja rannikkovesien öljyntorjunta ei enää ole

Lisätiedot

7:30 Aamuvuoro alkaa yhteisellä palaverilla yövuoron kanssa. Tällöin käydään läpi yön keikat ja jaetaan muuta tärkeää tietoa. 8:30 Tarkistetaan ja huolletaan autot. Täydennetään hoitotarvikkeet, kuten

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi p. 09 5259 0050 info@wulff.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus ja ihanuus on kiinni ennenkaikkea tekijänsä asenteesta!

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo 13.-14.10.2016 Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Rankkaa säädöstekstiä louhintaräjähteiden säilytyksestä Räjähteiden turvallisuussäädökset

Lisätiedot

WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot

WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot WWF Laura Rahka/WWF WWF, Vanessa Ryan 10/10/2015 WWF lyhyesti WWF LYHYESTI +100 WWF toimii yli 100 maassa +5000 WWF:llä on yli 5000 työntekijää 1961 WWF perustettiin

Lisätiedot

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit

Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit Viranomaisten varautuminen öljyntorjuntaan ja viranomaisten roolit SPEKin Perehdytys öljyntorjuntaan ja työturvallisuuteen -kurssi10.10.2015 Heli Haapasaari, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Viranomaisten

Lisätiedot

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto

Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Vihdin Yrittäjät - merkkipäiviä 2011-2014, arkisto Taru-Kalusteen Tarja Siivonen toiminut yrittäjänä 40 vuotta Nummelan Kenttälässä toimivan Taru-Kalusteen yrittäjä Tarja Siivoselle on kertynyt yrittäjyysvuosia

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Öljyntorjuntakoulutus. Porvoo

Öljyntorjuntakoulutus. Porvoo Öljyntorjuntakoulutus Porvoo 20.9.2013 WWF:n vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot WWF Laura Rahka/WWF Esimerkkejä onnettomuuksista Exxon Valdez 1989 Alaska ~37 000 t Braer 1993 UK ~85 000 t Sea Empress 1996

Lisätiedot

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera

Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera No.1. Plug and Play IP Kamera Markkinoiden helpoin ja käytännöllisin IP Kamera Helppo Käyttäjän ei tarvitse tietää mitään verkkotekniikasta eikä tehdä mitään asetuksia tai porttiohjauksia reitittimeen.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

septima tuotannon uusi elämä

septima tuotannon uusi elämä septima tuotannon uusi elämä 1 2 3 4 5 6 7 Lupaus Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE

KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE KAUKOVALVONTAOHJELMA CARELAY CONTROL WPREMOTE Tämä kuvaus on tarkoitettu Carelay - tuotteen Waterpumps WP:n ja Power Factor::n sovelluskohteisiin. Yleistä Carelay Control Wpremote on kaukovalvontaohjelma,

Lisätiedot

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli

TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli TEOLLISOIKEUDET BISNEKSESSÄ Timo Alanne Mikkeli 15.11.2016 Berggren Oy Johtava eurooppalainen täyden palvelun IPR-talo Arvostettu IPR-kumppani jo vuodesta 1936 Palvelut kattavat IPR:ien koko elinkaaren

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Mikäli vastasit edes johonkin kysymykseen myöntävästi, Ventelän VPK saattaa olla paikka Sinulle! aina mielenkiinnon kohteena?

Mikäli vastasit edes johonkin kysymykseen myöntävästi, Ventelän VPK saattaa olla paikka Sinulle! aina mielenkiinnon kohteena? aina mielenkiinnon kohteena? Istut kotona kaikessa rauhassa sohvalla. Tv:stä alkaa juuri uutiset ja lapset leikkivät vauhdikkaasti huoneessaan. Piip-piip-piippiip! Äkkiä hakulaitteesi alkaa hälyttää ja

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan nojalla. Näin ollen tavara luokitellaan CN-koodiin 8108 90 90 muuksi titaanista valmistetuksi tavaraksi.

90 ryhmän 1 huomautuksen f alakohdan nojalla. Näin ollen tavara luokitellaan CN-koodiin 8108 90 90 muuksi titaanista valmistetuksi tavaraksi. 14.11.2014 L 329/5 (CN-koodi) Kiinteä, lieriön muotoinen, kierteitetty tuote, joka on valmistettu erittäin kovasta värikäsitellystä titaaniseoksesta ja jonka pituus on noin 12 mm. Tuotteessa on varsi,

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Kiertotaloutta käytännössä - Meneillään & tulossa. 26.5.2016 Christian Hindersson

Kiertotaloutta käytännössä - Meneillään & tulossa. 26.5.2016 Christian Hindersson Kiertotaloutta käytännössä - Meneillään & tulossa 26.5.2016 Christian Hindersson Kiertotalouden suunnannäyttäjä. SUEZ Suomessa Vuodesta 1998 lähtien Asiakaslupauksemme Olemme luotettava ja monipuolinen

Lisätiedot

Jätehuolto, kuljetus TOT 3/01. Jäteauton kuljettaja puristui kontin ja pakkaajan väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jäteauton kuljettaja

Jätehuolto, kuljetus TOT 3/01. Jäteauton kuljettaja puristui kontin ja pakkaajan väliin TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Jäteauton kuljettaja TOT-RAPORTTI Jäteauton kuljettaja puristui kontin ja pakkaajan väliin 3/01 TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Tyhjennettäessä jätteitä tilavuudeltaan kuuden kuutiometrin jätekontista jäteajoneuvon

Lisätiedot

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä

LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA. Arto Engbom 23.1.2015 Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKE- TOIMINNASSA Arto Engbom Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Laatupäivä LAADUN MERKITYS PALVELULIIKETOIMINNASSA Arto Engbom Laatu ja kehitysjohtaja, Laitteet liiketoiminta-alue

Lisätiedot

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne

Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne ATEX / INSTRUMENTIT Lämpötila-anturit ATEX- ja IECEx-hyväksytyt, Ex d -rakenne Sisällysluettelo sivu Tietoa valmistajasta ja tuotteista SKS Group

Lisätiedot

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys

Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus. Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Lumijoentien (st 813) ja vt 8:n liittymän toimivuus Oikealle kääntymiskaistan tarveselvitys Tiehallinto Oulun Tiepiiri 2005 Lähtökohdat ja tavoitteet... 2 Lähtökohdat... 4 Tarkastelu... 10 Johtopäätökset...

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012

Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MATERIAALI TEHOKKUUS TUTKIMUS CASE KIDEX Anne-Maria Peitsalo, 14.3.2012 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan

Lisätiedot

Vapaaehtoiset öljyntorjuntaresurssina

Vapaaehtoiset öljyntorjuntaresurssina Katja Nuorvala/ WWF Vapaaehtoiset öljyntorjuntaresurssina Vanessa Ryan, WWF Varautumisen valtakunnalliset opintopäivät, 27.9.2012 Mauri Rautkari/WWF-Finland Öljyonnettomuuden riski Itämerellä Itämerellä

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448

Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 Kombikauhat Leveys 790 mm A32684 Leveys 900 mm A32484 Leveys 1050 mm A32448 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

PAAKKOLA CONVEYORS OY

PAAKKOLA CONVEYORS OY PAAKKOLA CONVEYORS OY Paakkola Conveyors Paakkola Conveyors on modernien, toimintavarmojen kuljetinjärjestelmien toimittaja kaivannaistoiminnan ja raskaan perusteollisuuden tarpeisiin. Paakkolan vahvuudet

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Määrittelydokumentti NJC2. Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Määrittelydokumentti NJC2 Helsinki 11.2.2004 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti ( ov) Projektiryhmä Eero Anttila Olli

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

1. YLEISTÄ SC4000 1 SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A

1. YLEISTÄ SC4000 1 SC4000 K Ä Y T T Ö O H J E K I R J A 1. YLEISTÄ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. NOSTOLAVAN KUVAUS... 3 1.2. PERUSLAITEKOKONAISUUS PYÖRÄ- ALUSTAISENA 12.5 M PITKÄLLÄ TYÖLAVALLA... 8 1.3. TAKUUEHDOT... 11 1 2 1. YLEISTÄ 1.1. NOSTOLAVAN KUVAUS Scaninterin

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta

Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta Ryhmäraportti Jenni Kämäri, Anne Laitinen, Anssi Louet, Päivi Mäkimartti, Katri Åström Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tradenomi (AMK) KEMI/TORNIO 2012

Lisätiedot

Sovellus lintuharrastajille

Sovellus lintuharrastajille Sovellus lintuharrastajille Bird Alarm on matkapuhelinsovellus, joka on suunniteltu lintuja koskevan tiedon jakamiseen lintuharrastajien kesken ympäri maailmaa. Bird Alarm -sovelluksen avulla lintuharrastajat

Lisätiedot

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI SIVU: 1/5 ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI Taloudellinen katsaus 1.1. 30.6.2006 Ensto-konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Etelä Hesaan. Lomamieli ilman lentomatkaa!

Etelä Hesaan. Lomamieli ilman lentomatkaa! Etelä Hesaan Elisa Anttonen Ilona Damski Aura Kajaniemi Antti Kemppainen Vanamo Korell Inka Luhtanen Antton Nuotio Marja Ojala Emmi Pakkanen Ida-Sofia Tuomisto Eija Vehviläinen Sandra Wirtanen Lomamieli

Lisätiedot

KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET

KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET KÄYTTÖTAPAUS- KUVAUKSET Asiakas Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hankintatoimisto Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli SUOMI SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 1 1.1 Selitteet... 1 2 Käyttötapaus: Päiväkirurgia

Lisätiedot

ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ

ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ Säästä kotisi lämmityskuluissa jopa 40 % ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ Sisältö Kotivo Oy Kiinteistön nykytilanne Kotivo-laitteen toimintaperiaate Kotivon säästöt ja hyödyt Kotivon

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT

ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT ERIKKILA TEOLLISUUSNOSTURIT Kapasiteetti 20 000 kg:aan asti SILTANOSTURIT - Radan päällä kulkevat - Riippuvarakenteiset PUKKINOSTURIT I-PALKKISET KÄÄNTÖ- PUOMINOSTURIT NOSTOPUOMIT HUOLTO ERIKKILA Hyvässä

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI

Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI Käyttöopas yksityisautolle Android, ios ABAX MOBIILI 2 The difference is ABAX The difference is ABAX 3 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN Avaa ABAX-sovellus, ja klikkaa «Kirjaudu». Syötä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palvelukonsepti laajenee

Metalliteollisuuden palvelukonsepti laajenee Paint with Pride Sisältö 5/2011 Metalliteollisuuden palvelukonsepti laajenee...1 MAZ Black Erityisosaamista vaativan tuotekehityksen tulos... 2-3 Täyden palvelun Complete Coating Services... 4-5 Julkaisija:

Lisätiedot

OFA Oy tekee ketjut alusta loppuun

OFA Oy tekee ketjut alusta loppuun 125 vuotta Hirvikosken rannalla Loimaalla OFA Oy tekee ketjut alusta loppuun Ruotsalaiseen Gunnebo Industries - teollisuuskonserniin nykyisin kuuluva OFA Oy Ab:n kettinkitehdas Loimaalla on huomattava

Lisätiedot

Atte Dahlman Tomi Hurme

Atte Dahlman Tomi Hurme Atte Dahlman Atte Dahlman aloitti McDonald s-yrittäjänä huhtikuussa 2015. Hän omistaa Tammiston ravintolan. Ennen yrittäjyyttä Atte on työskennellyt it-alalla myyntitehtävissä. Tomi Hurme Tomi Hurme aloitti

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Falunin kuparikaivos (Stora Kopparberget)

Falunin kuparikaivos (Stora Kopparberget) Opintoretkeilypäivä 24.9.2011, aamupäivä Kirjurina Sameli Salokannel Falunin kuparikaivos (Stora Kopparberget) Stora Kopparbergetin kaivostoiminnalla on ollut merkittävä vaikutus koko Ruotsin kehitykseen

Lisätiedot

Atte Dahlman. Tomi Hurme

Atte Dahlman. Tomi Hurme Atte Dahlman Atte Dahlman aloitti McDonald s-yrittäjänä huhtikuussa 2015. Hän omistaa Tammiston ravintolan. Ennen yrittäjyyttä Atte on työskennellyt it-alalla myyntitehtävissä. Tomi Hurme Tomi Hurme aloitti

Lisätiedot

TeliaSonera Utsjoen matkaviestinverkot

TeliaSonera Utsjoen matkaviestinverkot TeliaSonera Utsjoen matkaviestinverkot 13.2.2014, Karigasniemi Antti Lehto Ville Lahti Timo Saxen Hannu Heikka Timo Hietalahti Prosessit ja verkkoviat Vakiohyvitykset Hoidamme asiakashyvitykset normaalin

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013

ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 ENERGIANKÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 2013 Asko Vuorinen 2013 Energiankäyttäjän käsikirja 2013 Copyright 2013 Lokinrinne 8 A 25 02320 Espoo www.ekoenergo.fi. Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-67057-5-0 (PDF)

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta

Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 27.9.2016 Karoliina Meurman Pelastustoimen laitteiden tuotevalvonta Ajankohtaisia asioita 1 Palovaroittimet Uusi versio standardista EN 14604 tulossa Ei merkittäviä

Lisätiedot

Peugeot Bipper Partner Expert Boxer

Peugeot Bipper Partner Expert Boxer Peugeot Bipper Partner Expert Boxer Tee hyvästä pakettiautosta entistäkin parempi. Olet ostanut pakettiauton, joka voi olla liiketoimintasi tärkein osa pitkänkin aikaa. Pakettiauto on kuitenkin vain kuori,

Lisätiedot

Puuvene. PV_76_2013_58-65_LAHTI_RIST_Näyrä.indd 58 25.11.2013 18.42

Puuvene. PV_76_2013_58-65_LAHTI_RIST_Näyrä.indd 58 25.11.2013 18.42 58 PV_76_2013_58-65_LAHTI_RIST_Näyrä.indd 58 25.11.2013 18.42 Puuvene-lehti esittelee vene-alan OPPILAITOKSIA LAHDESSA rakennetaan ja korjataan Lahdessa koulutuskeskus Salpauksen veneenrakennuslinjalta

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde

LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT. Ostotarjouksen kohde LIITE 1 OSTOTARJOUKSEN EHDOT Ostotarjouksen kohde Aspocomp Group Oyj ( Tarjouksentekijä tai Yhtiö ) tarjoutuu tämän Ostotarjouksen mukaisin ehdoin ostamaan kaikki Yhtiön 1.12.2006 liikkeeseen laskemat

Lisätiedot

Kaivosalaan investoidaan

Kaivosalaan investoidaan Kaivosalaan investoidaan Suomessa tapahtuu kaivosalalla paljon hyviä asioita. Toukokuun lopulla nähtiin taas merkittävää panostusta tulevaisuuteen kun Suomen Rakennuskone Oy luovutti E. Hartikainen Oy:lle

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 SAVON VOIMA OYJ TUOTANNON DIGITALISOIDUT PROSESSIT TEHOSTAVAT LIIKETOIMINTAA MAIJA HENELL SAVON VOIMA OYJ Modernin teknologian ja tiedon monipuolinen yhdistäminen

Lisätiedot

Maanrakennus TOT 16/03

Maanrakennus TOT 16/03 TOT-RAPORTTI 16/03 Aliurakoitsijan työntekijä menehtyi ajettuaan puskutraktorin niin lähelle avolouhoksen rintausta, että puskutraktori putosi alas 15 metrin matkan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus

Lisätiedot

Ranska, Chamonix TAMMIKUU

Ranska, Chamonix TAMMIKUU Ranska, Chamonix TAMMIKUU Tulin Ranskaan 2.1.2013 Riitan & Katjan kanssa. Oltiin hotelilla, joskus 9 jälkeen illalla. Sain oman huoneen ja näytettiin pikaisesti missä on suihkut ja vessat. Ensimmäisenä

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

RAUTAISIA OTTEITA. Jo vuodesta 1956 RAUDOITTEET I HAAT I NOSTOLENKIT I NAULAT

RAUTAISIA OTTEITA. Jo vuodesta 1956 RAUDOITTEET I HAAT I NOSTOLENKIT I NAULAT RAUTAISIA OTTEITA Jo vuodesta 1956 RAUDOITTEET I HAAT I NOSTOLENKIT I NAULAT Viisikymmentä vuotta sitten, 50-luvulla, kansa rakensi kotimaata ja Pintos Oy teki ensimmäiset naulansa, aluksi vain kahdella

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO 2 (18) Markkinoilla olevia työmaakaiteita 10.10.2013 6591/070/2010. Työmaakaiteita koskevia luetteloita...

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO 2 (18) Markkinoilla olevia työmaakaiteita 10.10.2013 6591/070/2010. Työmaakaiteita koskevia luetteloita... LIIKENNEVIRASTO 2 Sisällysluettelo Työmaakaiteita koskevia luetteloita... 3 Teräksisiä kaiteita... 4 Betonisia kaiteita... 12 Vesitäytteisiä kaiteita... 14 Työmaakaiteisiin soveltuvia törmäysvaimentimia...

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset

Takeina turvallisuus ja. järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA. Nostetta korkeuksiin. Nostamisen ammattilaiset Takeina turvallisuus ja järkkymätön ammattitaito NOSTOPALVELUJA 1982 Nostetta korkeuksiin Nostamisen ammattilaiset 1 Nykyaikainen kalusto ja ammattitaitoinen henkilökunta. Takeina turvallisuus ja järkkymätön

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

GSRELE ohjeet. Yleistä

GSRELE ohjeet. Yleistä GSRELE ohjeet Yleistä GSM rele ohjaa Nokia 3310 puhelimen avulla releitä, mittaa lämpötilaa, tekee etähälytyksiä GSM-verkon avulla. Kauko-ohjauspuhelin voi olla mikä malli tahansa tai tavallinen lankapuhelin.

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

PlusTrac. Meidän ohjelmamme. Sinun turvasi

PlusTrac. Meidän ohjelmamme. Sinun turvasi PlusTrac Meidän ohjelmamme Sinun turvasi Mitä AED Program Management on? Sydänpysähdyksen uhrin elvyttämiseen tarvitaan AED-laite, joka on valmis antamaan hengenpelastavan iskun. Mutta pelkkä AED-laite

Lisätiedot

[Otc list] Seuravaatetilaus 2015

[Otc list] Seuravaatetilaus 2015 [Otc list] Seuravaatetilaus 2015 1 viesti OTC Oulu 10. tammikuuta 2015 22.45 Vast. ott.: otc list@kompassi.com Huomio Huomio seuraväki. Lue huolella loppuun saakka, että osaat toimia

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus

Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä EU:ssa. Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä. Taustat ja tarkoitus Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, yleistä Taustat ja tarkoitus EU:lla on ollut jo pitkään direktiivi, joka koskee henkilöautojen ja moottoripyörien tyyppihyväksyntää.

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot