CONLOG GROUP. mahdollistaa asiakkaalle kontin tilan valvonnan internetin välityksellä. Järjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CONLOG GROUP. mahdollistaa asiakkaalle kontin tilan valvonnan internetin välityksellä. Järjestelmä"

Transkriptio

1 01/2008 Conlog Group Asiakasjulkaisu Kemiittiajoneuvolla räjähteet valmistetaan raakaaineista paikan päällä Conlogin valmistamilla sekoitus/panostusajoneuvoilla räjähteeksi luokittelemattomat raaka-aineet toimitetaan räjähteen tilaajalle paikan päälle, missä auto valmistaa niistä räjähteen ja panostaa sen valmiisiin reikiin. Lisää s. 8 (takakansi) Uudet toimitilat Viron tytäryhtiölle Lisää s. 4 Liikuteltava lintujen pesu- ja hoitoyksikkö parantaa Itämeren öljyntörjuntavalmiutta Morehousen Suomen Ympäristökeskukselle valmistama konteista koostuva lintupesujärjestelmä on vihitty käyttöön. Järjestelmä on laatuaan ensimmäinen maailmassa. Lisää s. 3 KOVAT-järjestelmä mahdollistaa konttien reaaliaikaisen seurannan Morehouse tuo tuotevalikoimaansa KOVAT-kontinseurantajärjestelmän, joka mahdollistaa asiakkaalle kontin tilan valvonnan internetin välityksellä. Järjestelmä voidaan ohjelmoida lähettämään hälytysviestit ennalta annettuihin matkapuhelimiin, mikäli asetetut rajat esimerkiksi lämpötilan, ilmankosteuden tai sähkönkulutuksen osalta rikkoutuvat. Myös konttien kulunvalvontajärjestelmä voidaan liittä valvottavaksi KOVAT-järjestelmän kautta. GPS-paikannukseen perustuvan järjestelmän ansiosta käyttäjä voi webkäyttöliittymän kautta nähdä keskitetysti kaikkien konttiensa kulloisenkin sijainnin suoraan kartalla. Käyttötarkoituksia järjestelmälle on helppo keksiä useita. Tärkeimpänä suurten konttimäärien keskitetty valvonta sekä ennakoiva huolto ja ylläpito. Järjestelmän pilotointivaihe alkaa kesäkuussa, kun järjestelmä asennetaan yhteen Morehouse Oy:n konttiin. Lisää s. 6 Huoltokoulutus järjestettiin Irlannissa Järjestelmien kouluttaminen on mahdollista järjestää siellä, missä se asiakkaan kannalta on parhaiten mahdollista. Huhtikuussa koulutusryhmämme matkasi Irlantiin. Irlannin armeijan Tšadiin matkanneista räjähdeainekonteista kaksi oli saanut kuljetusvaurioita. Asiakkaalle yksinkertaisinta oli kouluttaa henkilöstö konttien huoltamiseen kotimaassa Irlannissa, mistä koulutettu ryhmä sitten lähtisi järjestämään huoltoa paikan päälle Tšadiin. Paikalle toimitettiin myös tarvittava kalusto konttien huoltamiseen, jonka huoltoryhmä vie mukanaan Tšadiin. Lisää s. 5

2 2 Pääkirjoitus 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen on jo tähän mennessä ollut muutosten aikaa. Conlog Oy, Oy Morehouse Ltd, EKT. M. Vähämaa Oy, CL-Service Oy sekä Oü Conlog ovat muodostaneet Conlog Groupin. Kukin yritys toimii edelleen omana yksikkönään, mutta resursseja voidaan jakaa yritysten kesken, minkä ansiosta voimme paremmin vastata turvallisuus- ja p u o l u s t u s a l a n Konsernina voimme entistä paremmin vastata turvallisuus- ja puolustusalan alati kiihtyvään kansainväliseen kehitykseen. Konserninjohtaja Jouko Koski alati kiihtyvään kehitykseen myös kansainvälisesti. K o n s e r n i n a voimme myös keskittää markkinointiamme sekä tiedotusta, minkä ansiosta asiakkaalla on entistä laajempi tuote- ja palveluvalikoima. Ilolla voinkin todeta Conlog Groupin tarjonnan tällä hetkellä olevan varsin kattava aina suunnitteluprosessista tuotteen valmistukseen, testaukseen sekä käytönaikaisiin elinkaaripalveluihin. Niin ikään konsernin ansiosta saamme käyttöömme useita resursseja, joita meillä ei erillisinä yrityksinä olisi mahdollista käyttää. Ulkoisen tiedottamisen tasoa parantaaksemme julkaisemme nyt ensimmäisen Conlog Group Newsin, jota parhaillaan luet. Kerromme julkaisussa ajankohtaisista asioista konsernissamme. Tämän julkaisun myötä haluamme toivottaa kaikille asiakkaillemme sekä yhteystyökumppaneillemme oikein rentouttavaa kesää! Conlog Group Ahmasjärventie 2-4, YLIKIIMINKI p Conlog Oy Ahmasjärventie 2-4, YLIKIIMINKI p CL-Service Oy Koritie 3, RAUTALAMPI p Jouko Koski juhli 50-vuotispäiväänsä syntymäpäiväkisojen merkeissä Conlog Groupin toimitusjohtaja Jouko Koski juhli viisikymmenvuotista taivaltaan moottorikelkkojen kiihdytyskisan merkeissä. Joukon 50-vuotis MK Drag-Race -kisa järjestettiin Ukkohallassa Hyrynsalmella. Vauhdikas syntymäpäiväkisa päättyi päivansankarin osalta jäiseen avantoon, jonne kilpakumppanit hänet yhteisvoimin heittivät. Ukkohalla monipuolistuu edelleen, sillä kesällä sinne valmistuu Suomen ensimmäinen Cable WakeBoard-keskus. Rata on 900 metriä pitkä ja sillä voi saavuttaa 60 kilometrin tuntinopeuden. Uusi huoltopiste Lempäälässä Conlog Groupilla on avattu uusi huoltopiste Ideaparkin läheisyyteen Lempäälään. Siellä asiakkaita palvelee Kauko Kaasalainen, gsm Morehouse Oy Koritie 3, RAUTALAMPI p EKT M. Vähämaa Oy Kampikuja 5, SEINÄJOKI p Conlog Oy Tikkakoski Kirkkokatu 11, TIKKAKOSKI p Oü Conlog Riia 24 C, TARTU ESTONIA p Conlog Group News on julkaisu Conlog Groupin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Toimitus Iiro Lyytinen, Conlog Group Painos 500 kpl Painopaikka Netsor Print, Rautalampi

3 3 Öljyyntyneen linnun pelastaminen on monivaiheinen prosessi Eläinlääkärikontissa eläinlääkäri tarkastaa linnun kunnon, jonka jälkeen seuraa prosessin pesuvaihe pesukontissa. Ympäristöministeri Paula Lehtomäki pääsi harjoittelemaan öljyyntyneen linnun puhdistamista ympäristökeskuksen ylitarkastaja Timo Asantin opastuksessa. Ympäristöministeri vihki lintupesukontit käyttöön Morehousella Rautalammilla talvella valmistunut öljyyntyneiden lintujen hoitoon ja puhdistamiseen tarkoitettu konttijärjestelmä on vihitty käyttöön. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksella Porvoossa järjestelmän käyttöön vihkinyt ympäristöministeri Paula Lehtomäki totesi päivän olevan historiallinen, sillä kyseessä on maailman ensimmäinen öljyyntyneiden lintujen pesuun tarkoitettu konttijärjestelmä, joka on osa moniportaista ja -tahoista Itämeren öljyntorjuntavalmiuden parantamista. Ministeri pääsi myös tutustumaan konttien käyttöön Ympäristökeskuksen ylitarkastaja Timo Asantin opastuksessa. Öljyonnettomuuden uhriksi joutunutta lintua tosin kuvasi kumiankka. Öljyonnettomuuden sattuessa kaikki öljyyntyneet linnut tuodaan hoito- ja pesuyksikköön, jossa eläinlääkäri tekee päätökset jatkotoimista. Hoitoon otetaan lähinnä ne linnut, joiden eloonjäämistodennäköisyys on riittävä. Asantin mukaan suuremman onnettomuuden sattuessa kaikkia lintuja ei voida todennäköisesti pelastaa. Tällöin prosessiin pääsevien lintujen valintaa on priorisoitava lintulajin uhanalaisuuden mukaan. Konttien suunnitteluprosessissa on Morehousen lisäksi ollut mukana edustajia Suomen Ympäristökeskus SYKEstä, Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta ja WWF:stä, jonka lisäksi suunnittelussa on käytetty eläinlääkinnän ja lintutieteen asiantuntijoita. Konttijärjestelmä on sijoitettuna Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle Porvooseen, josta se siirretään onnettomuuden sattuessa onnettomuusalueelle Suomeen, muihin Itämeren maihin tai tarvittaessa kauemmaksikin. Öljyvahinkojen torjunnasta Suomessa vastaa Suomen Ympäristökeskus SYKE, joka organisoi öljyyntyneiden lintujen pesun ja hoidon. Järjestelmän käyttöön koulutetaan WWF:n vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka onnettomuuden sattuessa kutsutaan huolehtimaan järjestelmän käytössä. Konttipesulassa pystytään vuorokaudessa käsittelemään noin öljyyntynyttä lintua. Yhden linnun hoito kokonaisuudessaan voi kestää pisimmillään vuorokautta. Öljyonnettomuuden sattuessa lintujen pesujärjestelmällä voidaan pelastaa öljyyntyneitä lintuja. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa öljyyntynyt lintu tuodaan eläinlääkärikonttiin, jossa eläinlääkäri suorittaa tarkastuksen. Tämän jälkeen lintu siirretään varsinaiseen pesukonttiin, jossa öljy puhdistetaan linnusta kokonaan pois. Puhdistetut linnut siirretään kuivauskonttiin, jonka jälkeen pesuprosessin onnistuminen voidaan tarkastaa koeuittoteltassa olevassa altaassa. Järjestelmä on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta Tällä vuosituhannella suuria öljyonnettomuuksia on sattunut Ranskassa, Espanjassa, Australiassa, Etelä-Afrikassa sekä Englannin kanaalissa. Itämerellä öljy on tahrinut lintuja etenkin Virossa ja Ruotsissa. Aiemmin ei ole ollut käytössä siirrettävää lintujen ensiapuyksikköä, ja pesulat ja hoitolat on siten jouduttu perustamaan esimerkiksi kouluihin ja urheiluhalleihin, mikä on viivyttänyt ratkaisevasti avun saannin nopeutta. Kansainvälistä kiinnostusta öljyyntyneiden lintujen teknisiä pesu- ja hoitoratkaisuja kohtaan on ollut Euroopan eri maissa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

4 4 Uutta kirjastoautorintamalla Kirjastoautomarkkinoilla vahvasti vaikuttanut EKT M.Vähämaa Oy luovutti yhteistyössä Delta Trucks Oy:n kanssa uuden kirjastoauton Vieremän kunnankirjastolle huhtikuussa Vieremän kirjastoauto on uudella konseptilla toteutettu tuote, jossa yhdistyy Iveco Irisbussin itsekantava korirakenne ja EKT M.Vähämaa Oy:n asiakkaalle räätälöimä sisustus. Verrattuna perinteiseen kirjastoautorakentamiseen, uudella konseptilla saavutetaan suuren linja-autotehtaan tarjoama kustannustehokkuus korirakentamisessa siten että voimassa olevat turvallisuus- ja ympäristövaatimukset sekä hyvät ajo-ominaisuudet voidaan täyttää. Vieremän kirjastossa uusi auto otettiin vastaan innokkaasti ja edellinen 24 vuotta palvellut auto sai siirtyä eläkkeelle. Uudessa autossa osa tavaratilasta varustettiin ruoan kuljetukseen sopivaksi, näin kirjastoauto palvelee myös kunnan ruokahuoltoa. Oü Conlogilla uudet toimitilat Tartossa Virossa toimiva tytäryhtiömme Oü Conlog on hankkinut uudet toimitilat Tarton keskustasta. Elementtituotanto uusissa tiloissa käynnistyy kevään-kesän aikana. Uusissa tiloissa huolletaan myös kuorma-autojen perälautanostimia sekä valmistetaan komponentteja. Oü Conlogin toimitusjohtaja Toomas Männisalu on uusiin tiloihin erittäin tyytyväinen. Keskeinen sijainti aivain Tarton keskustassa tuo yritykselle kaivattua näkyvyyttä paikallisesti. Scanian linja-autotehtaan hitsaamona aiemmin toimineet tilat ovat Oü Conlogin käyttöön varsin sopivat. Oü Conlog valmistaa monikerroksisia (ns. sandwich) autokorielementtejä ja peltielementtejä. Lisäksi valikoimaan kuuluvat konttien ja pakettiautojen eristyselementtisarjat listoineen sekä pienkorielementtisarjat, jossa kasausvalmiit elementit toimitetaan asiakkaalle joka voi itse kasata niistä pienkorin. Tehdas valmistaa myös piensarjoja sekä asiakasräätälöityjä tuotteita. Tarton keskustassa sijaitsevat tilat tuovat Oü Conlogille myös paikallista näkyvyyttä. Kesäkuussa tehtaalta valmistuu ensimmäinen palavien aineiden säilytykseen tarkoitettu polttoainekontti Viron armeijalle.

5 5 Huoltopäällikkö Tuure Korhonen opettamassa kattosarjan asennusta M1000B2 -konttiin. Käyttäjäkoulutusta asiakkaalle Irlannissa Vasemmalla irlantilaiset koulutettavat ihmettelevät kattosarjan asennusta paikalleen. Oikeanpuoleisessa kuvassa kontteja lastataan ilmakuljetusta varten. Conlog Group on toimittanut Irlannin puolustusvoimille 30 kpl Räjähtävän materiaalin kuljetukseen ja varastointiin soveltuvia Morehouse Oy:n valmistamia M1000B2 kontteja. Kontti täyttää aiheeseen liittyvät kansainväliset määräykset ja standardit. Kontit voidaan kuljettaa myös ilmateitse. Osa asiakkaan konteista on toimitettu Irlannista rauhanturvaajille Tšadiin. Toimitetuista konteista kahta oli kohdannut kuljetusvaurio Afrikan maantiekuljetusten aikana. Niiden jäähdytysjärjestelmän putkistot olivat tärinöissä vaurioituneet. Tästä johtuen Tuure Korhonen ja Markku Villa kävivät Irlannissa Kildaren kaupungissa sijaitsevassa varuskunnassa kouluttamassa konttien käyttöä, huoltoa ja korjausta. Kildare sijaitsee noin 60 kilometriä Dublinista etelään. Nyt Irlannissa koulutettujen sotilaiden on määrä korjata vauriot perille päästyään. Huoltoryhmämme vei mukanaan Suomesta kaksi sarjaa konttien kylmäkoneiden huolto- ja korjausvälinesarjoja toimitettavaksi edelleen konttien sijoituspaikkaan Tšadiin. Koulutusmatkan järjestelyt isäntäväki hoiti vieraanvaraisesti kuljetuspalvelut mukaan lukien. Koulutettavina Irlantilaiset olivat varsin innokkaita oppimaan uutta. Maisemaltaan Kildaren seutu oli puutonta, kumpuilevaa nummea, jota kansoittivat satapäiset lammaslaumat. Ilma Irlannissa oli huhtikuun puolivälissä kolea ja tuulinen. Koulutus kesti keskiviikkopäivän, Turistikävelyn aikana kävimme tietysti tutustumassa myös Irlantilaiseen pubiin. matkustamiseen meni tiistai ja torstai. Kiireisestä aikataulusta johtuen Dublinin näkeminen jäi kehätieltä katselun varaan.

6 6 KOVAT on uusi palvelu, jonka avulla kontteja pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti Morehouse lanseeraa uuden KOVAT-palvelun, jonka avulla konttien liikkeitä ja olosuhteita voidaan valvoa reaaliaikaisesti. Konttiin asennettava järjestelmä hankkii paikkatiedot GPS-paikannuksen avulla ja lähettää tiedot käyttäen matkapuhelinverkon GPRS-tiedonsiirtoa. Järjestelmään voidaan kytkeä lukuisia eri antureita, kuten esimerkiksi lämpötila-antureita, kosteusantureita, virrankulutusmittareita ja ovien/ikkunoidan avaustunnistimia tai muita vastaavia. Antureiden lähettämille tiedoille voidaan ohjelmoida eri raja-arvoja, joiden rikkoutuessa järjestelmä tekee ennalta määrätyn toimenpiteen. Esimerkkinä järjestelmä voidaan ohjelmoida hälyttämään huoltohenkilöstön puhelimeen mikäli lämpötila kontin sisällä laskee alle määrättyjen raja-arvojen. Järjestelmä myös tilastoi tapahtumat. Järjestelmään kuuluu myös webpohjainen käyttöliittymä, josta konttien haltija voi kerralla nähdä kaikkien konttiensa tiedot ja hälytykset. Käyttöliittymä voidaan personoida eri käyttäjille siten, että kukin pääsee käsiksi vain niihin tietoihin, joihin on annettu oikeus. Tietoturva erityisen tärkeää Järjestelmän tietoturvaan on panostettu. Web-pohjaisen käyttöliittymän yhteys on jatkuvasti ssl-salattu ja kirjautuminen vastaa tietoturvaltaan verkkopankkien kirjautumisjärjestelmiä. Konttien käyttötarkoitus huomioiden KOVAT-järjestelmä on myös vaiennettavissa. Vaiennus voidaan asettaa päättymään määrättynä ajankohtana tai olemaan voimassa toistaiseksi, jolloin sen saa pois vain käynnistämällä kontissa sijaitsevan järjestelmäyksikön fyysisesti paikan päällä. Yhteistyön tulos Mukana järjestelmän toteuttamisessa on ollut Suomalaisia alan osaajia. Järjestelmän tekniikan toimittaa espoolainen Aplicom, joka on erikoistunut ajoneuvojeseurannan laitteiden valmistamiseen. Järjestelmän tietoliikenne- ja käyttöliittymäratkaisuista on vastannut tamperelainen Remion Oy, joka on erikoistunut koneiden ja laitteiden etävalvontajärjestelmiin sekä telematiikkaan. Projektipäällikkönä KOVAT-järjestelmän kehittämisessä on toiminut Markku Villa Conlog Groupista. Pilottiasennus kesällä 2008 Kesän aikana tehdään järjestelmän pilottiasennus Morehouse Oy:n konttiin. Pilottivaiheen kontista voidaan seurata kontin sijaintia GPS:n avulla, sisä- ja ulkolämpötilaa, sisäilman kosteutta, kontin sähkönsaantia sekä ovien ja luukkujen tilaa. KOVAT-järjestelmästä ja pilottivaiheen etenemisestä lisätietoja antaa projektipäällikkö Markku Villa, gsm , conlog.fi.

7 7 Aikaa jää työstä huolimatta. Vasemmalla Markku Villa lomalla Italiassa ja oikealla Hannu Hansen-Haug kesämökillään. Upseerinvirasta Conlog Groupin palvelukseen Puolustusvoimat on kiistämättä Conlog Groupin merkittävin asiakas. Tämän vuoksi on luonnollista, että konsernin palveluksessa on sotilastaustan omaavaa henkilöstöä. Erityisen pitkän sotilasuran omaavat Hannu Hansen-Haug sekä Markku Villa. Hannulla on takanaan 36-vuotinen ammattisotilaan ura, jolta hän siirtyi eläkkeelle everstin arvossa vuonna Merivoimissa ja rannikkotykistössä palvellut Markku sen sijaan jäi eläkkeelle vuoden 2007 loppupuolella kapteeniluutnanttina. Hannu ehti viettää eläkepäiviä noin vuoden päivät, ennen kuin hän pienellä sattumankaupalla päätyi lopulta töihin Conlog Groupiin. Markku sen sijaan remontoi hankkimansa omakotitalon Seinäjoella ja palasi tämän jälkeen takaisin työelämään. Kansainvälisiä tehtäviä Molemmat miehet ovat aloittaneet sotilasuransa suoraan oman asepalveluksensa jälkeen ja kokemusta eri tehtävistä puolustusvoimissa onkin kertynyt rutkasti. Molemmat ovat uransa aikana päässeet tekemään kansainvälisiä tehtäviä. Markun mukaan hänen tehtävänkuvansa oli hyvin kansainvälinen hänen työskennellessään Merivoimien esikunnassa vuodesta 1997 alkaen, sillä tuolloin Suomen merivalvontaa esiteltiin useille kansainvälisille vieraille sekä kehiteltiin merivalvontayhteistyötä Ruotsin kanssa. Hannu puolestaan siirtyi Viestikoelaitoksen johtajan tehtävistä Suomen puolustus-, ilmailu-, laivasto- ja sotilasasiamieheksi Suomen suurlähetystöön Yhdysvaltoihin. Tässä asemassa hän pääsi myös seuraamaan läheltä Yhdysvaltojen ja Irakin välistä sotaa. Muutoin työhön kuului paljon yhteistyötä muiden valtioiden sotilasasiamiesten kanssa. Yhdysvalloista palattuaan Hannu työskenteli vielä hetken Pääesikunnan tiedusteluosastolla. Conlog Groupiin On luonnollista, että pitkään Puolustusvoimissa palvelleet miehet hoitavat konsernissa suurimman asiakkaan, Puolustusvoimien, rajapintaa. Markku sanookin leikillisesti siirtyneensä vain neuvottelupöydän puolelta toiselle - ostajasta myyjän asemaan. Hannu on ollut läheisessä yhteistyössä Conlogin kanssa aikana, jolloin hän palveli Puolustusvoimissa. Molemmat kertovat, että tehtävissään Puolustusvoimissa he ovat tottuneet tuntemaan vastuunsa veronmaksajien rahojen käytöstä. Hannun mukaan tuloksen tekeminen yrityksessä sekä sitä kautta tarjoutuva mahdollisuus tarjota työtä ja toimeentuloa ihmisille on kuitenkin vielä konkreettisempi haaste ja mahdollisuus. Markku kertoo, että Puolustusvoimat on useimpien ennakkoluuloja dynaamisempi yritys, jonka vuoksi siirtyminen siviilitöihin ei ollut niin suuri harppaus. Tulevaisuuden haasteita Kummankin mukaan kaupankäynti Puolustusvoimien kaltaisen laitoksen kanssa on kuitenkin haasteellista. Hannun mukaan hankintatoiminnassa viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneet muutokset eivät ainakaan ole helpottaneet Puolustusvoimien kanssa kauppaa tekevien yritysten toimintaa. Hannu toivoo, että kumppanuuteen perustuva suhde tärkeän yhteistyökumppanin kanssa toisi jatkossa varmuutta ja tasaisuutta täykeään yhteistyöhön. Tämän lisäksi asiakaskuntaa on kuitenkin pyrittävä entistä enemmän laajentamaan Suomessa sekä kansainvälisesti.

8 8 Kemiittiajoneuvo valmistaa räjähteen raaka-aineista paikan päällä Maan joht a v a l l a räjähdysainevalmistajalla, Forcitilla, on käytössään jo useita Conlogin valmistamia Kemiitin valmistukseen käytettäviä prosessiajoneuvoja. Kaivos- ja louhoskäyttöön tarkoitettu Ajoneuvon nykyaikainen operointipääte. kemiittiajoneuvo kuljettaa räjähteiksi luokittelemattomat raaka-aineet paikalle, jossa räjähteitä tarvitaan. Vasta siellä raaka-aineista valmistetaan räjähdettä. Auto pumppaa tarvittavan määrän emulsioräjähdettä valmiisiin reikiin ja siirtyy seuraavalle paikalle. Suunnitteluvaiheessa Forcit toimitti Conlogille tarkan kaavion siitä, miten prosessin tulee toimia, ja tältä pohjalta Conlog on suunnitellut ratkaisunsa. Modernia automaatiota Kemiittiajoneuvot on varustettu erittäin modernilla automaatiojärjestelmällä. Automatiikka ohjaa ja valvoo räjähdysaineen valmistusta ja tekee näin järjestelmästä turvallisemman ja helppokäyttöisen. Automaatiojärjestelmän tuotekehitys jatkuu edelleen, ja uusien tilausten myötä järjestelmä on jo kehittynyt eteenpäin. Järjestelmää voidaan ylläpitää GSMmodeemin avulla etäkäyttönä, mikä on avuksi esimerkiksi, jos automaatiojärjestelmään tulisi jokin häiriö. Koko järjestelmän laatu- ja turvallisuusvaatimukset sekä automaatiotekniikan että mekaanisesti toimivien laitteiden osalta ovat erittäin korkeat. Yhteistyössä Conlogin kanssa ajoneuvoprojektia oli toteuttamassa Kempeleessä toimiva Ambit, josta saatiin projektin vaatimaa automaatioalan erityisosaamista. Toimitus räjäytettäväksi Forcitin Kemiittiajoneuvon tullessa paikalle räjäytystyömaalla on jo aloituspanokset poranreijissä valmiina. Panostaja täyttää reijät yksitellen emulsioräjähteellä, jota autosta voidaan pumpata jopa 250 kg minuutissa. Yksi kilo rittää räjäyttämään noin 1,5 kuutiometriä kalliota. Kemiitin lähinnä nestemäiset raaka-aineet ovat auton säiliöissä, ja ne sekoitetaan emulsioksi, joka vielä itsessän ei ole räjähdysvaarallista. Valmistusta ohjataan operointipäätteeltä, jonka muistista löytyy useita eri reseptejä juuri oikeanlaisen seoksen valmistamiseksi. Kaikki prosessitiedot tallentuvat panostuspöytäkirjan muistiin. Vasta panostuvaiheessa emulsioon lisätään herkiste, joka muuttaa emulsion räjähdeaineeksi noin minuutin kuluttua panostuksesta.

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2013 s www.siemens.fi/teollisuus Teollisuus matkalla tulevaisuuteen Monialaisuus toisi menestystä Sähinää Suomimersutehtaalla Suuntana kasvu

Lisätiedot

EMERSONEXCHANGE VAIHDA AJATUKSIA, LUO RATKAISUJA

EMERSONEXCHANGE VAIHDA AJATUKSIA, LUO RATKAISUJA 1 EMERSON PROCESS MANAGEMENT ASIAKASTAPAHTUMIA 2011 Työskentelet missä tahansa, sinulle on vuoden 2011 aikana useita mahdollisuuksia tutustua siihen, millä tavoin Emersonin laaja tuote- ja palveluvalikoima

Lisätiedot

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid.

KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14. Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa. Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa. Fingrid. Fingrid Oyj:n lehti 3/2012 KANTAVERKKO ja käyttövarmuus 4 14 muuttaa Sähköjärjestelmä uudessa tilanteessa Fingrid 26 Käyttötoiminnan verkkosäännöt valmistelussa PÄÄKIRJOITUS FINGRID Fingrid Oyj:n lehti

Lisätiedot

RINTEELÄN TILAN UUSI ALKU

RINTEELÄN TILAN UUSI ALKU LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2/2014 RINTEELÄN TILAN UUSI ALKU 4 Suomen suurin betonielementtien tuotantohalli Kärsämäelle Lujatalossa työtyytyväisyys Suomen huippua 12 14 Sisällys 4 8 RINTEELÄN TILAN

Lisätiedot

paineilma ja työkalut

paineilma ja työkalut paineilma ja työkalut Oy Atlas Copco Kompressorit Ab:n ja Oy Atlas Copco Tools Ab:n asiakaslehti 2/2008 Maalämmön suosio jatkuvassa kasvussa Atlas Copco vie energiatehokkuuden uudelle tasolle ABB luottaa

Lisätiedot

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit Suomen NetworkNro DB Schenker 2 2015 Viinikkala DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit viinikkala-teema 18 Mikko Palojoki, Rexel Finland: Logistiikan täsmällisyys ratkaisee. DB

Lisätiedot

KAUKANA KOTOA TOIMIVAT TIETOLIIKENNEYHTEYDET OVAT OLEELLISIA KRIISINHALLINTAOPERAATIOIDEN ONNISTUMISESSA.

KAUKANA KOTOA TOIMIVAT TIETOLIIKENNEYHTEYDET OVAT OLEELLISIA KRIISINHALLINTAOPERAATIOIDEN ONNISTUMISESSA. Tekniikka: Uusi puolustusvoimien videoneuvottelujärjestelmä säästää aikaa, rahaa ja luontoa. PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄKESKUKSEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2010 K E V Ä T KAUKANA KOTOA TOIMIVAT TIETOLIIKENNEYHTEYDET

Lisätiedot

HELPPOA NOPEAA TEHOKASTA

HELPPOA NOPEAA TEHOKASTA Yritys- maailma Helsinki Koneikkojen suunnittelu ja valmistus prosessiteollisuuden käyttöön 3/2010 Puh. 02 437 9300 www.steelmaster.fi Helsingin Yritysmaailma-lehden seuraava numero ilmestyy viikolla 48.

Lisätiedot

Kylmäalan julkaisu 2008

Kylmäalan julkaisu 2008 Kylmäalan julkaisu 2008 Sisällys 2008 5 Pääkirjoitus: Kylmäala mukana ilmastotalkoissa TEEMA: Huolto 7 Hyvää huoltoa voi mitata 11 Tuhattaiturina kentällä 13 Eläke saa odottaa 15 Tavoitteena nollatoleranssi

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Palvelut parantavat tuottavuutta. Teollisuuden tietoturvassa puutteita. Räjähtävää turvallisuutta. Energian säästäminen on helppoa

TeollisuusPartneri. Palvelut parantavat tuottavuutta. Teollisuuden tietoturvassa puutteita. Räjähtävää turvallisuutta. Energian säästäminen on helppoa TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 1/2012 www.siemens.fi/teollisuus s Palvelut parantavat tuottavuutta Energian säästäminen on helppoa Teollisuuden tietoturvassa puutteita Räjähtävää

Lisätiedot

Tekniset JAPO myymälä palvelee SISÄSIVUILLA... JAPO yritysten yhtiestyökumppanina. Stratovarius tekee biisejä verkon kautta

Tekniset JAPO myymälä palvelee SISÄSIVUILLA... JAPO yritysten yhtiestyökumppanina. Stratovarius tekee biisejä verkon kautta Tieto, koneet ja yhteydet. JAPO-Tekniset-myymälä Alajärven Kauppakadun varrella on uudistunut sekä sisältä että ulkoa. Tekniset JAPO myymälä palvelee JAPOn toimitalo on läpikäynyt mittavan remontin. Toimitalon

Lisätiedot

VAHTERUS NEWS 1/2013 UUTUUS! LAAJA KÄYTTÖALUE RATKAISI HÖYRYNKEHITTIMEN HANKINNAN s. 10. s. 13

VAHTERUS NEWS 1/2013 UUTUUS! LAAJA KÄYTTÖALUE RATKAISI HÖYRYNKEHITTIMEN HANKINNAN s. 10. s. 13 VAHTERUS NEWS 1/2013 UUTUUS! s. 13 LAAJA KÄYTTÖALUE RATKAISI HÖYRYNKEHITTIMEN HANKINNAN s. 10 Hyvä yhteistyökumppani VAHTERUS NEWS 1/2013 Julkaisija Vahterus Oy Päätoimittaja Sari Kesälä Taitto Mainostoimisto

Lisätiedot

Heidelberg Kevät 2013. Report

Heidelberg Kevät 2013. Report Graphic Heidelberg Kevät 2013 Report 1 Graphic Report FinnGraf Kohtaamispaikkana keväinen Jyväskylä Finngraf-messut Yleisön pyynnöstä ja näytteilleasettajien on Finngraf siirretty alkusyksystä aikaiseen

Lisätiedot

OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ. Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta

OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ. Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta Tenho Kohonen (toim.) OPISKELIJAT YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄJINÄ Kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu B:19 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Danfoss Lämpö. 1/2012 Asiakas ja sidosryhmälehti

Danfoss Lämpö. 1/2012 Asiakas ja sidosryhmälehti MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Lämpö Yritykset luovat ohjauskeinoja vähäpäästöisempään tulevaisuuteen Automaattiset linjansäätöventtiilit tekevät tuloaan Suomeen Sähkölämmitys on myös tulevaisuuden

Lisätiedot

Pasilan toimipiste tutuksi: Huippuluokan palvelukyky Helsingissä. Raskone Nopeasti takaisin tielle 1

Pasilan toimipiste tutuksi: Huippuluokan palvelukyky Helsingissä. Raskone Nopeasti takaisin tielle 1 Pasilan toimipiste tutuksi: Huippuluokan palvelukyky Helsingissä Raskone Nopeasti takaisin tielle 1 Sisältö Uutiset Pääkirjoitus 3 Nyt avautui pakuhuolto.fi 5 Pasilan suuri tuntematon 6 Raskone yhteistyöhön

Lisätiedot

ITSENÄISTÄ YRITTÄJYYTTÄ

ITSENÄISTÄ YRITTÄJYYTTÄ Iveco ottaa MUKAVUUDEN TOSISSAAN YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA ITSENÄISTÄ YRITTÄJYYTTÄ ITELLA LOGISTIIKKA nousi Venäjän markkinajohtajaksi logistiikkapalvelujen tarjoajana K YRITTÄJÄN TÄRKEIN OHJELMISTO JÄÄ AIKAA

Lisätiedot

Vuosaaren satamaa viimeistellään

Vuosaaren satamaa viimeistellään K &L 5/2008 Kaikki TALKOISIIN Vuosaaren satamaa viimeistellään 4 DB Schenker seminaari keskittyi ympäristökysymyksiin 10 Raahessa uudistetaan satamaa ja väyliä 13 Porin Satama jatkaa erikoistumista 14

Lisätiedot

bulletin Gebwell 25 reiän maalämpökentällä Teroituspalvelu: moninkertainen elinikä kruunulle Robit Kanadassa 2/2009

bulletin Gebwell 25 reiän maalämpökentällä Teroituspalvelu: moninkertainen elinikä kruunulle Robit Kanadassa 2/2009 bulletin Oy Robit Rocktools Ltd:n asiakas- ja tiedotuslehti 2/2009 Gebwell 25 reiän maalämpökentällä Teroituspalvelu: moninkertainen elinikä kruunulle Robit Kanadassa Sisältö: Pääkirjoitus ROBITIN IKIOMA

Lisätiedot

Woikosken asiakaslehti 1 / 2015

Woikosken asiakaslehti 1 / 2015 KAASUP STI Woikosken asiakaslehti 1 / 2015 Kaasuposti on Woikosken sidosryhmäjulkaisu Julkaisija Oy Woikoski Ab: Virransalmentie 2023, 52920 Voikoski PL 1, 52020 Woikoski Puh. 040 166 2023 info@woikoski.fi

Lisätiedot

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014 Meka Pro ja Vähälä kehittävät toimintaa yhdessä Vähälä vie Polar Metallin grillit ja savupellit maailmalle Sähköinen asiointi lisää laatua, tehokkuutta ja läpinäky- vyyttä

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

nro 1 syyskuu 2010 ASIAKASLEHTI

nro 1 syyskuu 2010 ASIAKASLEHTI nro 1 syyskuu 2010 ASIAKASLEHTI PÄÄKIRJOITUS Heikki Härtsiä Tervetuloa Millogille! Millog on suomalainen, puolustusmateriaalin teolliseen kunnossapitoon erikoistunut yritys. Varsinainen toiminta alkoi

Lisätiedot

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä

Gasumin vuosi 2013. Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita. Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Gasumin vuosi 2013 Biokaasun asema vahvistuu tuotantoa lisäämällä Uudet LNG-hankkeet turvaavat luonnonkaasun asemaa Investoinneilla kohti kasvua ja uusia markkinoita Luonnonkaasun käytön laajenta misella

Lisätiedot

Tuliterä logistiikkakeskus laittoi toimitusketjut uuteen uskoon. www.prologistiikka.fi. Etätunnisteella tehoa arvoverkkoon

Tuliterä logistiikkakeskus laittoi toimitusketjut uuteen uskoon. www.prologistiikka.fi. Etätunnisteella tehoa arvoverkkoon Etätunnisteella tehoa arvoverkkoon Rikkidirektiivi aiheuttaa paljon päänvaivaa www.prologistiikka.fi Tuliterä logistiikkakeskus laittoi toimitusketjut uuteen uskoon 25.9.2013 PYSY OIKEILLA RAITEILLA Kansainvälinen

Lisätiedot

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s.

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s. 1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE s. 18-19 LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6 PERINTEET VELVOITTAVAT Turku on ikivanha logistiikkakeskus, joka

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja

Suomalaisen verkkokaupan pelastaja nro 1/2014 ekaupan lehti nro 1 2014 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Suomalaisen verkkokaupan pelastaja Kristina Metso Verkkoteollisuuden johtoon Finnish Design Shop 10 vuotta

Lisätiedot

KOMPRESSORItekniikka OY ATLAS COPCO KOMPRESSORIT AB:N ASIAKASLEHTI 2/2014

KOMPRESSORItekniikka OY ATLAS COPCO KOMPRESSORIT AB:N ASIAKASLEHTI 2/2014 KOMPRESSORItekniikka OY ATLAS COPCO KOMPRESSORIT AB:N ASIAKASLEHTI 2/2014 KOMPRESSORItekniikka 2/2014 - Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Atlas Copcon vakuumiratkaisut teollisuusasiakkaile 7 Atlas Copco Rental

Lisätiedot