Tekesin innovaatiorahoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekesin innovaatiorahoitus"

Transkriptio

1 Tekesin innovaatiorahoitus Opas innovaatiorahoituksen hakemisen tueksi

2 JOHDANTO Yritysten kehittämiseen on Suomessa mahdollista saada useita erilaisia tukia. Tukiviidakossa kahlaaminen on raskasta ja moni yritys jättääkin avustuksen hakematta tiedon- tai ajanpuutteen takia. Auttaaksemme yrityksiä olemme jo aiemmin kirjoittaneet PK-yrityksen rahoitusoppaan, joka luo yleiskatsauksen siihen, millaisiin tarpeisiin pk-yritys voi julkista rahoitusta saada ja mistä sitä voi hakea. Päivittyvä opas löytyy osoitteesta: Syventääksemme asiakasyritystemme tietoutta päätimme tehdä myös avustuskohtaisia oppaita. Aiemmin olemme koonneet oppaan yrityksen kehittämisavustuksista. Tämän oppaan aiheena ovat Tekesin innovaatiorahoituksen tarjoamat mahdollisuudet. Innovaatiorahoituskeskus Tekes tukee yrityksiä monin eri tavoin sekä avustusten että edullisten lainojen muodossa. Innovaatiorahoituksen avulla yritykset voivat kasvaa nopeammin ja uudistaa liiketoimintaansa! Rahoitus on suunnattu erityisesti kansainvälistä kasvua hakeville ja innovatiivisille yrityksille. Tässä oppaassa esittelemme mitä rahoitusvaihtoehtoja Tekes tarjoaa, ketkä niitä voivat hakea sekä miten hakuprosessi etenee. Mikäli oppaan lukemisen jälkeen jokin asia jäi edelleen epäselväksi, otathan yhteyttä meihin. Mikäli emme osaa itse vastata mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin, otamme selvää. Rakkaudella, Clients Finlandin väki 2

3 SISÄLTÖ Tekesin innovaatiorahoitus 4 Kansainvälisen kasvun suunnittelu 6 Nuoret innovatiiviset yritykset 10 Tutkimuspainotteiset projektit 14 Kehittäminen ja pilotointi 15 Organisaation kehittäminen 16 Digibuusti 17 Hakeminen 18 Rahoitushakemuksen tekeminen 22 Apua hakemuksen täyttöön 23 3

4 TEKESIN INNOVAATIORAHOITUS Innovaatiorahoituskeskus Tekes rahoittaa ja aktivoi yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavia tutkimus- ja kehitysprojekteja sekä innovaatiotoimintaa. Yrityksille Tekes tarjoaa rahoitusta kehitysprojekteihin. Tekesin rahoituksen ja asiantuntijapalveluiden avulla yritysten kehittämiskelpoinen idea muuntuu liiketoiminnaksi. Tekes edistää toiminnallaan yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, auttaa kasvattamaan tuotantoa ja vientiä sekä luo perustaa työllisyydelle ja yhteiskunnan hyvinvoinnille. Tekesin innovaatiorahoituksen avulla yritykset voivat kasvaa nopeammin ja uudistaa liiketoimintaansa! Tekes rahoittaa erityisesti kansainvälistyviä ja kasvua hakevia pk-yrityksiä. 4

5 MILLAINEN RAHOITUS ON? Rahoitus kattaa vain osan projektin kustannuksista, joten myös yrityksen omarahoitus koko projektin ajalle täytyy olla kunnossa! Tekesin rahoitus voi olla joko lainaa tai avustusta. Tukiprosentti vaihtelee tukimuodon mukaan. Laina Avustus Matalakorkoista; kolme prosenttiyksikköä alle peruskoron, vähintään 1 %. Laina myönnetään ilman vakuuksia. Laina-aika enintään 10 vuotta, joista enintään 5 vuotta lyhennyksettömiä. Ei tarvitse maksaa takaisin, kunhan yritys noudattaa päätöksen mukana tulleita ehtoja. Maksetaan vaiheittain jälkikäteen, toteutuneiden kustannusten perusteella. Enintään 30 % lainasta voi saada ennakkona. Pääsääntöisesti laina maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella. Jos projekti epäonnistuu tai on vaarassa epäonnistua (perustellusta syystä), lainalle voidaan myöntää lisää takaisinmaksuaikaa ja/tai osa lainasta voidaan jättää perimättä ja muuttaa jälkikäteen avustukseksi. MIHIN RAHOITUS SOVELTUU? Tekesin rahoitusta myönnetään isoihin kehittämisprojekteihin; pienten projektien kohdalla parempi vaihtoehto on monesti ELYkeskusten kehittämisavustus. Tekes tukee menestystarinoita; yrityksiä jotka hakevat ja tekevät vahvaa kansainvälistä kasvua! Edellytyksenä myönteiselle rahoituspäätökselle on, että Tekesin rahoituksella on merkittävä vaikutus projektin toteuttamiseen. Rahoituksen avulla esim. Projektin koko ja verkottuminen kasvaa Soveltamisala laajenee Aikataulu nopeutuu Yrityksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan kokonaismenot lisääntyvät. 5

6 KANSAINVÄLISEN KASVUN SUUNNITTELU Rahoitus on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka pyrkivät kansainväliseen kasvuun. Rahoitusta myönnetään ainoastaan yrityksille, joilla on uskottavat valmiudet aikaansaada kansainvälistä liiketoimintaa. Suosituksena on enintään kuuden kuukauden mittainen hanke. KENELLE? Rahoitusta voi saada, jos yritys suunnittelee uutta tuotetta kansainvälisille markkinoille yritys laajentaa toimintaansa ensimmäistä kertaa ulkomaille Alle 5-vuotiaat kasvuyritykset Pienet ja nuoret yritykset, jotka kykenevät nopeaan kansainväliseen kasvuun voivat saada enemmän avustusta. Yrityksellä tulee olla uusi liikeidea, jolla on uskottavat mahdollisuudet kv-markkinoilla. Avustusta voi saada jopa 75 % projektin kokonaiskustannuksista. Rahoitusta myönnetään enintään euroa yhteen n e suuruiseen projektiin. Yrityksellä tulee olla varmistettua omarahoitusta vähintään 50 % projektin kustannuksista. Muut kasvuyritykset Rahoitusta voidaan myöntää myös yli 5-vuotiaille pk-yrityksille. Yrityksellä tulee olla halu kasvaa ja kansainvälistyä; yritykseltä tulee löytyä myös uskottava alustava kansainvälistymissuunnitelma. Rahoitusta voivat saada sekä kotimarkkinoilla toimivat yritykset, jotka tavoittelevat nopeaa kasvua kansainvälistymisellä että kv-markkinoilla jo toimivat yritykset, jotka suunnittelevat laajentumista uudelle tuote- tai liiketoiminta-alueelle. Avustusta voi saada jopa 50 % projektin kokonaiskustannuksista. Rahoitus myönnetään de minimis ehtoisena ja sen enimmäismäärä on e. Avustus voidaan maksaa yhdessä tai kahdessa erässä. 6

7 MITÄ YRITYKSELTÄ EDELLYTETÄÄN? 1) Halu kasvaa ja kehittyä Yritys voi jo toimia kv-markkinoilla tai olla vasta suuntaamassa sinne; tärkeintä on halu ja valmiudet kasvuun ja kehitykseen. 2) Uskottava uusi liikeidea Liikeidean tulee luoda merkittäviä kasvumahdollisuuksia ja tähdätä kansainväliseen markkinaan, joka tarjoaa merkittävän liiketoimintapotentiaalin. Tavoitteena voi olla joko uuden liiketoiminnan tai uuden tuotteen/ palvelun kehittäminen. Tuotteen tai palvelun tulee olla markkinoihin nähden uusi ja perustua korkeatasoiseen osaamiseen tai teknologiaan. 4) Riittävät resurssit Yrityksellä tulee olla riittävät resurssit suunnitelman läpiviemiseen. Tiimillä on oltava vahvaa osaamista ja kohdemarkkinat on oltava tunnistettuna. Yritykseltä tulee löytyä riittävä rahoitus kustannusten kattamiseen; varmistettua omarahoitusta pitää olla vähintään 50 % projektin kustannuksista. 5) Avainhenkilöiden sitoutuminen Avainhenkilöiden on sitouduttava yritykseen ja sen kehittämiseen. Ydintiimin on työskenneltävä yrityksessä ja sillä on oltava vankkaa osaamista aihealueesta. 3) Alustava suunnitelma Yritykseltä tulee löytyä etukäteen tehty suunnitelma kasvuaikeistaan. Suunnitelmasta ilmenee esimerkiksi, miten yritys tähtää kasvuun kv-markkinoilla. 7

8 MITÄ RAHOITUS KATTAA? Rahoituksella tehtäviä toimenpiteitä ovat mm.: Kansainvälisen kasvupotentiaalin selvittäminen Tuotteen markkinoiden selvittäminen Suorina hyväksyttäviä kustannuksia ovat: Rahapalkat Henkilösivukustannukset Ostetut palvelut Potentiaalisten asiakkaiden selvittäminen ja ensikontaktit Kysynnän selvittäminen esim. asiakaskyselyillä Uuden konseptin ja tuotteen testaaminen sekä koemarkkinointi potentiaalisilla asiakkailla Pilotointi asiakkaan kanssa Asiakaspalautteen kerääminen Tiimin kehittäminen kasvun ja kansainvälistymisen toteuttamiseksi Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Tuotestrategian laatiminen Kansainvälistymisstrategian laatiminen Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu Markkinointistrategian laatiminen Immateriaalioikeuksiin ja niiden suojaukseen liittyvät selvitykset Patentti- ja freedom-to-operate selvitykset Kasvun rahoituksen suunnittelu sekä potentiaalisten rahoittajien selvittäminen Tuotteen konseptointi ja kehitys (jos se tukee projektin muita tavoitteita) Lisäksi hyväksytään muita kustannuksia korkeintaan 20 % rahapalkkojen ja ostettujen palveluiden muodostamasta summasta. Rahoitusta saataessa kaikki projektiin liittyvät yli euron hankinnat pitää kilpailuttaa. Projektiin voi sisältyä korkeintaan 50 % tutkimusja kehitystyötä. Jos määrä on enemmän, Tekesin rahoitusosuus tippuu 50 prosenttiin. 8

9 HYÖDYT Osana rahoituspäätöstä projektille asetetaan mitattavat tavoitteet, joita seurataan projektin aikana. Projektin päättyessä yrityksellä tulisi olla: Suunnitelma liiketoiminnan kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi Selkeä kuva tavoiteltavista markkinoista, niiden koosta ja kilpailutekijöistä Selvitettyä ja koemarkkinointiin perustuvaa tietoa tuotteen kysynnästä markkinoilla Suunnitelma tiimin kehittämiseksi Selkeä, dokumentoitu suunnitelma liiketoiminnan eteenpäin viemiseksi 9

10 NUORET INNOVATIIVISET YRITYKSET NIY-rahoitus tukee nuoria innovatiivisia yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä. Rahoitus nopeuttaa olennaisella tavalla lupaavimpien startup-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. NIY-rahoitusta saanut yritys on tyypillisesti toiminut jo muutaman vuoden ja sillä on olemassa asiakkaita. Yrityksellä on monesti merkittävä kilpailuetu, tavoitteellinen kansainvälistymisstrategia sekä jonkinlaista näyttöä lupaavasta liiketoiminnasta. Yrityksellä tulee olla myös sitoutunut ja osaava johtotiimi. Rahoituksessa yritykselle asetetaan tavoitteita yrityksen omien kasvu- ja kansainvälistymissuunnitelmien sekä päämäärien pohjalta. Otathan huomioon, että NIY-rahoitusta haetaan aina ottamalla yhteyttä Tekesin asiantuntijaan ei asiointipalvelun kautta! 10

11 RAHOITUKSEN EDELLYTYKSET: Yritys on alle 5-vuotias NIY-rahoitus on tarkoitettu ainoastaan nuorille yrityksille. Rahoitusta on haettava riittävän ajoissa ennen kuin yrityksen rekisteröinnistä on kulunut viisi vuotta. Rahoitus päättyy viimeistään yrityksen täyttäessä kahdeksan vuotta. Yritys on pieni Yrityksen tulee olla kokoluokaltaan pieni; henkilömäärä alle 50 ja joko vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen tulee olla Suomeen rekisteröity. Yrityksellä tulee olla itsenäinen liiketoimintavastuu ja päätäntävalta, yrityksen tulee myös hallinnoida muun muassa IP-oikeuksiaan. Yritys panostaa innovaatiotoimintaan Hakemusvaiheessa tulee toimittaa tilintarkastajan vahvistus siitä, että yritys on käyttänyt vähintään 10 % liiketoiminnan kuluista tutkimus- ja kehitystyöhön vähintään yhtenä kolmesta edeltävästä vuodesta. Näin varmistetaan, että yritys panostaa merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen. Yrityksen ensimmäisen tilikauden aikana Tekes voi tehdä ehdollisen päätöksen, jolloin Tekesille toimitetaan tilintarkastajan lausunto tilikauden jälkeen; jos ehto ei täyty, jo maksettu avustus peritään takaisin. Muut edellytykset NIY-rahoitusta ei voi saada yritys, joka on syntynyt sulautumisen kautta tai on jakanut voittoja. 11

12 MÄÄRÄ Tukea voi saada 75 % projektille hyväksyttävistä kustannuksista. Rahoituksen enimmäismäärä on 1,25 miljoonaa euroa Enintään e avustusta Enintään e lainaa Rahoitusta myönnetään vähintään kolmessa jaksossa. Tekesin Tekesin Jakso 1 väliarviointi Jakso 2 väliarviointi Jakso 3 Rahoitus yhteensä Avustus Avustus Laina Ulkopuolinen arviointipaneeli Jakson 3 osittaminen mahdollista Ensimmäisen jakson rahoitus on e avustusta, kesto 6-12 kuukautta. Ensimmäisen jakson loppupuolella ulkopuolinen arviointipaneeli esittää oman lausuntonsa, joka on neuvoa antava suhteessa rahoitukseen. Mikäli yritykselle rahoituspäätöksessä asetetut tavoitteet ovat toteutuneet Tekesin väliarvioinnissa ensimmäisen jakson päätteeksi, mahdollistuu yrityksen pääsy rahoituksen seuraavaan vaiheeseen. Väliarviointi tehdään jokaisen jakson päätteeksi. Ulkopuolinen arviointipaneeli Ensimmäisen jakson aikana tavoitteiden mukaan edenneet yritykset pääsevät esittelemään yritystään ja ideaansa asiantuntijapaneelille. Poolissa on viitisenkymmentä Tekesin kokoamaan jäsentä; pääomasijoittajia, bisnesenkeleitä tai hallitusammattilaisia. Yhteen paneeliin osallistuu kerrallaan 3-5 asiantuntijaa ja paneeli ajoittuu ensimmäisen rahoitusjakson loppupuolelle. Arviointipaneeli arvioi yrityksen liiketoimintapotentiaalia, kansainvälistymismahdollisuuksia, kehittämistarpeita sekä kelpoisuutta sijoituskohteeksi. Paneelia varten yritys laatii englanninkielisen tiivistelmän liiketoimintasuunnitelmastaan sekä paneeliesityksen. Panelistit antavat lausunnon siitä, soveltuuko yritys heidän mielestään sijoituskohteeksi. Paneelin rooli suhteessa rahoitustoimintaan on neuvoa antava. 12

13 HYVÄKSYTTÄVÄT MENOT Hyväksyttäviä kustannuksia: Kustannuksia, joita ei hyväksytä: rahapalkat ja niihin liittyvät henkilösivukustannukset (enintään 30 %) ostot (esim. matkat, palvelut, aineet ja tarvikkeet ja laitteet) ostopalvelut intressiyhtiöiltä (poikkeuksena palvelut samaan konserniin kuuluvilta yhtiöiltä) vapaaehtoiset vakuutukset, lahjat ja stipendit Hankintojen osalta on noudatettava hankintalakia. muuta julkista tukea sisältävät kustannukset vientiin liittyvä toiminta eli suoraan vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan tai muuhun vientitoimintaan liittyvät juoksevat kustannukset. 13

14 TUTKIMUSPAINOTTEISET PROJEKTIT Tutkimusprojekteissa pääpaino on uuden osaamisen ja tiedon luomisessa. Tekes rahoittaa yritysten tutkimusprojekteja avustuksella, joka maksetaan jälkikäteen. Suuret yritykset Pienet ja keskisuuret yritykset Enintään 50 % avustusta projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksissa. Kansainvälisissä yhteisprojekteissa 65 % avustusta. Pääsääntöisesti 40 % projektin kokonaiskustannuksista. Kansainvälisissä yhteisprojekteissa 50 % avustusta. Tekes edellyttää, että suuret yritykset ostavat palveluita pk-yrityksistä ja tutkimusorganisaatioilta tai toteuttavat projektin yhteisprojektina näiden kanssa. RINNAKKAISPROJEKTIT Tutkimusprojektin voi toteuttaa myös yhteistyössä toisen yrityksen tai tutkimusryhmän kanssa, jolloin yhteistyötä rahoitetaan rinnakkaisprojekteina. Kukin rinnakkaisprojektin osapuoli lähettää Tekesiin oman rahoitushakemuksensa. Jos kumppanina on yliopisto tai tutkimuslaitos, projektisuunnitelman lähtökohtana on oltava yritysten tunnistamat tutkimustarpeet. Pienet ja keskisuuret yritykset Suuret yritykset Mukana vähintään 3 pk-yritystä Tavoitteena kansainvälisyyden lisääminen liiketoiminnassa tai tutkimus- ja kehitystyössä Yritysten saama hyöty on selvästi kuvattava projektisuunnitelmassa Yritysten osuus vähintään 50 % kokonaiskustannuksista yritys tarvitsee tutkimusorganisaatiolta perustutkimusta oman tutkimus- ja kehitystyönsä rinnalle yritys tavoittelee merkittävää uudistumista projektin avulla yrityksen osuus vähintään 70 % kokonaiskustannuksista 14

15 KEHITTÄMINEN JA PILOTOINTI Yritysten kehittämis- ja pilotointiprojekteja rahoitetaan vakuudettomalla ja matalakorkoisella lainalla. Lainan avulla voi kehittää uusia tai uudistaa olemassa olevia tuotteita tai palveluita, tuotantomenetelmiä ja liiketoimintamalleja. Projektissa kaupallistamisvaiheen kynnyksellä olevan asian toimintaa testataan ja hyötyjä arvioidaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Pilotointi voi olla muodoltaan mitä tahansa; nopea ketterä kokeilu tai pitkäkestoinen kehitysprosessi kotimaassa tai ulkomailla. Tärkeintä on, että pilotointi liittyy uuden innovatiivisen ratkaisun toimivuuden todentamiseen. Uuden innovatiivisen tuotteen/tuotantotavan/prosessien/teknologian testaaminen esim. tuotantolaitoksessa Uuden innovatiivisen toimintamallin tai järjestelmän kehittäminen tai testaaminen todellisessa toimintaympäristössä Uuden innovatiivisen palvelun kehittäminen ja toimivuuden varmistaminen sekä asiakkaan toimintaympäristössä että prosesseissa Hyödyt yritykselle: Yritys saa asiakaspalautetta ennen tuotteen viemistä markkinoille. Tuotteistaminen ja markkinoille pääsy nopeutuu. Uskottavuus potentiaalisten asiakkaiden silmissä lisääntyy. Tekes jakaa osan projektiin liittyvästä riskistä; jos projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa, osa lainasta voidaan muuttaa avustukseksi. MÄÄRÄ Pienille ja keskisuurille yrityksille lainaa myönnetään % projektin kokonaiskustannuksista. Tekesin rahoitusosuus on vähintään euroa. Suurille yrityksille lainaa myönnetään % projektin kokonaiskustannuksista. 15

16 ORGANISAATION KEHITTÄMINEN Rahoitus edistää työelämäinnovaatioiden syntymistä; innovaatioiden tulee johtaa mitattavissa oleviin parannuksiin tuottavuudessa eli tuloksellisuudessa ja työelämän laadussa. KENELLE? Rahoitus kohdistetaan ennen kaikkea kasvua hakeville pk-yrityksille sekä muille organisaatioille, jotka uudistavat liike- tai palvelutoimintojaa tai työorganisaatiotaan toimimalla esimerkkinä muille. MÄÄRÄ PROJEKTILTA EDELLYTETÄÄN: Rahoitus voidaan myöntää: de minimis rahoituksena (projektissa työorganisaation kehittämistä vähintään 50 %) t&k rahoituksena (projektissa työorganisaation kehittämistä enintään 50 %) Parantaa organisaatiossa merkittävästi tuottavuutta ja työelämän laatua Tuottaa organisaation keskeisten strategisten päämäärien toteutumista edistäviä uusia, innovatiivisia toimintatapoja Tukee merkittävästi organisaation osaamista ja uudistumista Toteutetaan yhteistyössä johdon ja henkilöstön kesken Projektilla on laajempaa uutuusarvoa ja sillä on hyödyntämisen mahdollisuuksia muissakin organisaatioissa 16

17 DIGIBUUSTI Ota Digibuusti -rahoituskampanja tukee työntekijöiden palkkaamista pkyrityksiin digitaalisuuteen liittyviin tutkimus- tai tuotekehitystehtäviin, tai tehtäviin, joissa selvitetään miten yritys voi hyötyä digitaalisuudesta. Lisäksi Digibuusti rohkaisee pk-yrityksiä kehittämään uusia tuotteita ja palveluita kansainvälisille markkinoille. Rahoituskampanja on tarkoitettu kasvuhaluisille ja kykyisille pk-yrityksille, jotka haluavat digitalisoida liiketoimintaansa. APUA DIGIAMMATTILAISEN PALKKAKULUIHIN Tekes maksaa puolet uuden palkatun digiammattilaisen palkasta vuoden ajan. Täten Tekes madaltaa kynnystä palkata uusia työntekijöitä sekä edistää digitalisoitumista perinteisten alojen yrityksissä. Digibuusti-rahoitusta voi hakea minkä tahansa toimialan pk-yritys. Digibuusti ei ole palkkatukea, vaan Tekesin innovaatiorahoitusta. Digiammattilainen auttaa pk-yritystä boostaamaan liiketoimintaa, tuottavuutta ja kilpailukykyä digitaalisuutta hyödyntämällä. 17

18 HAKEMINEN ENSIMMÄISTÄ KERTAA HAKEMUS TEKESILLE Mikäli yrityksesi ei ole aiemmin asioinut Tekesin kanssa, tulisi yhteistyö aloittaa tunnustelupalvelusta. Tunnustelupalvelussa esitellään projektin idea Tekesille ja tunnustella mahdollisuuksiaan rahoituksen saamiseen ennen rahoitushakemuksen tekoa. Otathan huomioon, että NIY-rahoitusta haetaan aina ottamalla yhteyttä Tekesin asiantuntijaan ei asiointipalvelun kautta! 1 SELVITÄ KEHITYSPOLKUSI min testi Tekesin sivuilla, ohjaa oikean polun rahoitukseen ja palveluihin! 18

19 2 TUNNUSTELUPALVELU Tunnustele mahdollisuuksiasi rahoitukseen Tekesin tunnustelupalvelun kautta. Tunnustelupalvelu on yhteydenottokanava ei vielä virallinen rahoitushakulomake. Tunnustelupalvelua tulee käyttää ennen rahoitushaun vireillepanoa. Tekesiltä otetaan sinuun yhteyttä viikon kuluttua lomakkeen lähettämisestä. Tunnustelupalvelussa käydään läpi yrityksen perusasioita; resurssit, liikeidea, visio jne. Yrityksen resurssit Kuvaa yrityksestä seuraavat asiat: Yrityksen tiimi ja sen sitoutuminen (mm. työajan käyttö), taustat ja referenssit, osaamisen rajoitteet/tarpeet Yrityksen visio ja kasvutavoite kansainvälisille markkinoille Kuvaa yrityksestä seuraavat asiat: Seuraavien 3-5 vuoden liikevaihdon kasvu (kotimaa / vienti) Mahdollinen hallitus tai advisory board, onko, miten täydentää osaamista Arvioidut ensimmäiset vientimaat Yrityksen rahoitustilanne ja sijoittajat Miten kehitystyö on tarkoitus rahoittaa Tekesin rahoitus voi olla n. puolet alkuvaiheen (yrityksen) t&k-kustannuksista edellyttäen, että liikeidea vaikuttaa riittävän lupaavalta Kokonaiskustannukset muutokseen/uudistukseen Liikeidea, asiakastarve ja -hyöty Kuvaa yrityksestä seuraavat asiat: Kehitettävä idea ( iso kuva, eli mitä on 3-5 vuotta tulevaisuudessa) Missä vaiheessa yritys on, mitä on jo tehty Onko tietoa asiakkaista, minkä hyödyn asiakas saa eli miksi haluavat ostaa, paljonko asiakkaita on Kilpailijat ja mikä on liikeidean kilpailuetu 19

20 3 YHTEYDENOTTO TEKESILTÄ Viikon kuluessa tunnustelulomakkeen täyttämisestä Tekesiltä otetaan sinuun yhteyttä. Yhteydenoton jälkeen voit täyttää kartoittavat kysymykset rahoitushaun etenemistä varten. Kysymyksillä kartoitetaan ratkaisua ja liiketoimintaa sekä yksityiskohtaisemmin projektin toteuttamissuunnitelmaa. Kartoittavat kysymykset Ratkaisu ja liiketoiminta Projektin toteuttaminen Projektin nimi Yrityksen resurssit suhteessa kasvutavoitteisiin Esittele tiimin kokoonpano, kokemus ja osaamiset? Mitä osaamista puuttuu? Mistä omarahoitusosuus tulee? 1. Projektin esittely, kuvaa lyhyesti Mikä on innovaation uutuusarvo kansallisesti/kansainvälisesti? Miten tuote, palvelu, liiketoimintakonsepti tai osaaminen skaalautuu markkinoiden kysyntään? Markkinatarve (Need) Minkä asiakastarpeen olette tunnistaneet? Minkä ongelman haluatte ratkaista? Ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitanne? Miten se viedään kansainvälisille markkinoille? Mitkä ovat suunnitellut tai käytössä olevat markkinointi- ja jakelukanavat? Mitä ovat tarvittavat kumppanit ja verkostot? Miten kehitettävä ratkaisunne vastaa markkinatarpeeseen? (Approach) Miten ratkaisu toimii? Onko ratkaisulla uutuusarvoa jo markkinoilla oleviin palveluihin tai tuotteisiin nähden? Erittele projektin konkreettiset lopputulokset: Mitä on valmiina projektin päätyttyä? Mitkä ovat jatkotoimenpiteet projektin jälkeen? Miksi asiakkaat ostaisivat tai käyttäisivät juuri tätä tuotetta/palvelua? Hyöty suhteessa kustannuksiin (Benefits) Mitä hyötyä tuotteen tai palvelun odotetaan tuovan yrityksen liiketoiminnalle? Mistä liikevaihto syntyy? Mikä on hyöty asiakkaalle ja paljonko he ovat valmiita siitä maksamaan? 2. Projektin tehtävät Hyödynnetäänkö projektin toteutuksessa uusia osaamisia, teknologioita tai menetelmiä? Miten? Kuvaa lyhyesti projektiin sisältyvät tehtävät ja niiden tuotokset. 3. Projektin resurssit Avainhenkilöt Projektipäällikkö Projektiryhmä henkilöittäin Kilpailutilanne (Competition) Alihankkijat Mitkä yritykset ja ratkaisut ovat kilpailijoitanne? Miksi ratkaisunne on parempi kuin muut? Muut resurssit Kustannusarvio Erittele projektin kustannukset. 20

21 4. Riskien arviointi Mitä riskejä projektin onnistuneeseen toteutukseen tai tavoitteiden toteutumiseen liittyy? Kartoittavien kysymysten pohjalta voit tehdä suunnitelmastasi hyvän esittelyn ja valmistautua vastaamaan jokaiseen kysymykseen. 4 VIDEONEUVOTTELU Kun aiemmat kotiläksyt on tehtynä, voit varata tietoturvallisen videoneuvottelun Tekesin kanssa. Videoajan varaaminen edellyttää aiempaa yhteydenottoa Tekesiin; tunnustelupalvelu-lomakkeen lähettäminen ja Tekesin asiantuntijan kanssa käyty puhelinkeskustelu. 45 minuutin neuvottelussa pääset esittämään tarkemmin suunnitelmasi kartoittavien kysymysten pohjalta. Voit itse varata sopivan ajan Tekesin kalenterista ja lisätä tarvittaessa osallistujia videoneuvotteluun. Tämän jälkeen yrityksesi voi täyttää varsinaisen rahoitushakemuksen Tekesin asiointipalvelussa tästä lisää seuraavalla aukeamalla. 21

22 RAHOITUSHAKEMUKSEN TEKEMINEN Kun yrityksesi on käynyt läpi tunnustelupalvelun vaiheet ja Tekesiltä on suositeltu tiettyä rahoitusmuotoa, voit siirtyä varsinaisen rahoitushakemuksen tekemiseen. Mikäli yrityksesi on jo aiemmin asioinut Tekesin kanssa, tunnustelupalvelua ei tarvita, vaan voit aloittaa suoraan rahoitushakemuksen teolla. Rahoitushakemus tehdään Tekesin asiointipalvelussa. Asiointipalvelun kautta haetaan rahoitusta, tehdään raportit ja kustannustilitykset sieltä löytyvät myös käynnissä olevia projektejasi koskevat tiedoksiannot. 1 REKISTERÖIDY TAI KIRJAUDU ASIOINTIPALVELUUN 2 ALOITA UUDEN HAKEMUKSEN TEKEMINEN Rekisteröitymiseen tarvitset henkilökohtaisen pankkitunnuksen. Jatkossa voi ottaa käytötön tekstiviesti-salasanan. Voit kutsua/valtuuttaa myös muita henkilöitä täyttämään hakemusta. Henkilön pitää olla rekisteröitynyt asiointipalvelun käyttäjäksi etukäteen. 2.1 Organisaation tiedot Perustiedot Yleiskuvaus Tilinpäätös Hakemuksen täyttäjät 2.2 Kehittämisen kohde Tarve Ratkaisu Hyödyt Kilpailu Liiketoimintatavoitteet 2.2 Projektin tiedot Perustiedot Toteutus ja tulokset Henkilöresurssit Kustannusarvio Rahoitussuunnitelma 2.4 Liitteet (hakemustyypistä riippuen!) Pakolliset liitteet (esim. ansioluettelot, selvitys myönnetystä de minimis tuesta, liiketoimintasuunnitelma) Valinnaiset liitteet (esim. osakasluettelo, liiketoimintasuunnitelma, selvitys omarahoituksesta, projektisuunnitelma ) 3 LÄHETÄ VALMIS HAKEMUS SÄHKÖISEN ASIOINTIPALVELUN KAUTTA. Otathan huomioon, että NIY-rahoitusta haetaan aina ottamalla yhteyttä Tekesin asiantuntijaan ei asiointipalvelun kautta! 22

23 APUA HAKEMUKSEN TÄYTTÖÖN? Jos hakemuksen täyttäminen itse tuntuu hankalalta, voimme tehdä työn puolestasi! Palvelumme avulla muotoillaan kehityshankkeita yrityksille hyödyntäen julkisia rahoituskanavia. Auttava kätemme selvittää hankkeellesi sopivimman julkisen tuki-instrumentin. Projektimme etenevät kahdessa vaiheessa: 1 ENSIN SELVITÄMME RAHOITUSMAHDOLLISUUTESI 2 SITTEN TUOTAMME HAKEMUKSEN JA KÄYMME TARVITTAVAT RAHOITTAJAKESKUSTELUT 23

24 AUTAMME RAIVAAMAAN POLKUJA TUKIVIIDAKOSSA Clients Finland Oy on tehnyt yhteistyötä julkisten rahoittajatahojen kanssa jo vuosia. Palvelumme kertoo tarkasti, millaista rahoitusta mihinkin tilanteeseen on mahdollista ja järkevää hakea. Löydämme oikean rahoittajatahon ja hoidamme asioinnin, lomakkeiden täyttämisen ja rahoitushaun puolestasi. KYSY KERROMME MIELELLÄMME! MARJA-LEENA ESKOLA rahoitusasiantuntija Henkilöstömme suorat yhteystiedot löytyvät sivuiltamme» Voit lähestyä meitä myös Facebookissa» 24

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Finlandia-talo Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 20.5.2015 Tekesin innovaatiorahoitus uutta liiketoimintaa ja kasvua kansainvälisille markkinoille KKS, NIY,

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö

Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen. Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Polku Tekesin innovaatiorahoitukseen Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Anne Turula Palvelupäällikkö Esityksen sisältö - Edelläkävijäyrityksen profilointia - Yrityksen polku Tekesiin - Innovaatiorahoitus

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen Tekesin rahoitus nuorille yrityksille Jaana Rantanen 20.4.2017 Tekesin rahoitus nuorille kasvuyrityksille Tempo Asiakastarve Kohdemarkkina Konseptin testaus Tiimi T&K Tuotteen, palvelun, liiketoimintamallin

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

Tekesin rahoitus startup-yrityksille

Tekesin rahoitus startup-yrityksille Tekesin rahoitus startup-yrityksille DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa Kansainvälinen

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 10.5.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 10.5.2016 Yrityksen elinkaari ja Tekesin palvelut - projektikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen kasvuvisio Tuotteen elinkaari kasvuvisio Alkuvaihe Kasvun

Lisätiedot

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUSPALVELUT YRITYKSILLE 2018

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUSPALVELUT YRITYKSILLE 2018 BUSINESS FINLANDIN RAHOITUSPALVELUT YRITYKSILLE 2018 #1916549 KASVUUN TÄHTÄÄVILLE YRITYKSILLE STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen nimi Demo nimi Postiosoite

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus. Anne Turula Palvelupäällikkö

Tekesin innovaatiorahoitus. Anne Turula Palvelupäällikkö Tekesin innovaatiorahoitus Anne Turula Palvelupäällikkö Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot

Lisätiedot

Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI.

Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI. Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI www.tekes.fi/rahoitus Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI Osta setelillä uutta osaamista käyttöösi! kokeile, selvitä ja valmistele tuote-

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

Teemaklinikka - Miten suomalaiset ideat myydään hyvän tarinankerronnan, esiintymisen ja selkeän myyntipuheen avulla? Riihimäki 8.12.

Teemaklinikka - Miten suomalaiset ideat myydään hyvän tarinankerronnan, esiintymisen ja selkeän myyntipuheen avulla? Riihimäki 8.12. Teemaklinikka - Miten suomalaiset ideat myydään hyvän tarinankerronnan, esiintymisen ja selkeän myyntipuheen avulla? Riihimäki 8.12.2016 Innovaatioseteli Tempo-rahoituspalvelu Vauhtia startup-yrityksen

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut yrityksille. HSY REPA- hankeen aloitustilaisuus 12.5.2015 Tuomas Lehtinen

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut yrityksille. HSY REPA- hankeen aloitustilaisuus 12.5.2015 Tuomas Lehtinen Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut yrityksille HSY REPA- hankeen aloitustilaisuus 12.5.2015 Tuomas Lehtinen UUDISTU KOKEILE KASVA KANSAINVÄLISTY Tekes jakaa riskiä DM 1272687 01-2015 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu,

Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille. Juha Pulkkinen Oulu, Business Finlandin rahoituspalvelut yrityksille Juha Pulkkinen Oulu, 16.1.2018 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS

Lisätiedot

Tekesin (Business Finland) rahoituspalvelut yrityksille 2018 #

Tekesin (Business Finland) rahoituspalvelut yrityksille 2018 # Tekesin (Business Finland) rahoituspalvelut yrityksille 2018 #1916549 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014

Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle. Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Tekes rahoitusta ja riskin jakamista myös media-alalle Jakelun ajankohtaispäivä - Anna Alasmaa 20.11.2014 Kasvua uudistumisesta Viestintätoimialan strategiset tavoitteet Asiakasrajapinta- ja jakeluratkaisut

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja DM 450969 01-2017 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2017 Antti Salminen, Asiantuntija 30.3.2017 DM 450969 04-2014 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille. Rahoituskoordinaattori Tuula Väisänen Kajaani Puh ,

Tekesin rahoitus yrityksille. Rahoituskoordinaattori Tuula Väisänen Kajaani Puh , Tekesin rahoitus yrityksille Rahoituskoordinaattori Tuula Väisänen Kajaani 16.5.2017 Puh. 0295 055 284, tuula.vaisanen@tekes.fi Tekesin rahoituspalvelut yrityksille Yrityksille, joilla on kasvuhalua ja

Lisätiedot

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUSPALVELUT YRITYKSILLE 2018

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUSPALVELUT YRITYKSILLE 2018 BUSINESS FINLANDIN RAHOITUSPALVELUT YRITYKSILLE 2018 IPR-SEMINAARI TAMPERE JARI PELTONIEMI 11.10.2018 KASVUUN TÄHTÄÄVILLE YRITYKSILLE STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille

Lisätiedot

Tekesin Innovaatiorahoitus

Tekesin Innovaatiorahoitus Tekesin Innovaatiorahoitus Energiaomavaraisuus ja yrittäjyys koulutuspäivät 5.-6.2.2013 Eija-Riitta Hämäläinen Asiantuntija DM 05-2011 Palveluinnovaatiot Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio?

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015

Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan. Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Innovatiiviset julkiset hankinnat yritysten mahdollisuudet uuteen liiketoimintaan Tuomas Lehtinen HSY Älykäs Vesi 12.5.2015 Haasteet vesialalla Monet yritykset pieniä kansainvälisen kasvun kynnyksellä

Lisätiedot

Tekesin palvelut teollisuudelle

Tekesin palvelut teollisuudelle DM xx-2016 Tekesin palvelut teollisuudelle Nastolan Teollisuusryhmä 28.9.2017 Markku Mäkelä/Tekes Lahti Tekesin toimipisteet Suomessa Rovaniemi Kemi Oulu Jyväskylä Seinäjoki Vaasa Tampere Pori Turku Kajaani

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE.

Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE. Innovaatioseteli / Tempo INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI NOPEASTI MARKKINOILLE www.tekes.fi/rahoitus Innovaatioseteli INNOVAATIO-OSAAMISTA YRITYKSEESI Osta setelillä uutta osaamista käyttöösi! kokeile,

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yritysten IPRkustannuksiin

Tekesin rahoitus yritysten IPRkustannuksiin Tekesin rahoitus yritysten IPRkustannuksiin 2017 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Menestyksekkäät bioöljyhankkeet Tekesin näkökulmasta

Menestyksekkäät bioöljyhankkeet Tekesin näkökulmasta Menestyksekkäät bioöljyhankkeet Tekesin näkökulmasta Sebastian Johansson 15.10.2012 Sisältö 1. Tekesin rahoittama bioenergian t&k&i-toiminta 2. Kehitystarpeita tulevaisuudessa 3. Tekesin rahoituskriteerejä

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #

Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 # Tekesin rahoituspalvelut yrityksille 2017 #1916549 Kasvuun tähtääville yrityksille STARTUP Alle 5-vuotiaat yritykset, jotka tähtäävät kansainvälisille markkinoille PK-YRITYS Pienet ja keskisuuret yritykset,

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille. 23.10.2014 Hämeenlinna Markku Mäkelä Hämeen ELY/TEKES

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille. 23.10.2014 Hämeenlinna Markku Mäkelä Hämeen ELY/TEKES Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille 23.10.2014 Hämeenlinna Markku Mäkelä Hämeen ELY/TEKES 1 2 3 4 Uudistu, kokeile, kasva, kansainvälisty Mihin Tekesin rahoitusta voi käyttää Vaihtoehtoja

Lisätiedot

Tekesin rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille

Tekesin rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille 1 (6) Tekesin rahoitus nuorille innovatiivisille yrityksille Nämä ovat NIY-verkkosivujen VANHAT ohjeet. Tämän ohjeen mukaista NIY-rahoitusta ei voi enää hakea. Viimeinen hakupäivä oli. Onko yrityksellänne

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013

Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa? Hankevalmistelukoulutus 26.3.2013 DM 1083525 03-2013 Esityksen sisältö Mitä ja ketä rahoitamme ja miksi? Mitä ja miten arvioimme? Rahoitus yrityksille Tutkimus-

Lisätiedot

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUSPALVELUT YRITYKSILLE Harri Kivelä Iisalmi

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUSPALVELUT YRITYKSILLE Harri Kivelä Iisalmi BUSINESS FINLANDIN RAHOITUSPALVELUT YRITYKSILLE 2018 Harri Kivelä Iisalmi 5.4.2018 #1916549 Tekes+Finpro = Business Finland 1.1.2018 Yhdysvallat Was hington, D.C. Palo Alto EU Bryssel Saksa Venäjä Moskova

Lisätiedot

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Avustushakemuksen täyttäminen Kirjaudu palveluun http://www.tekes.fi/asiointi/ Uudet asiakkaat rekisteröityvät palvelun käyttäjiksi myös Kirjaudu

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392285877178/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392285877178/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Organisaation prosessien ja/tai johtamisen kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen nimi Demo nimi

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 19.4.2016

Tekesin rahoituspalveluja yrityksille. Anna Alasmaa, 19.4.2016 Tekesin rahoituspalveluja yrityksille Anna Alasmaa, 19.4.2016 RAHOITUSPALVELUT JA VERKOSTOPALVELUT Rahoituspalvelut yrityksille Tavoitteena innovaatioihin perustuvan viennin kasvattaminen Selvitä, testaa,

Lisätiedot

Tekesin yritysrahoituspalvelut

Tekesin yritysrahoituspalvelut Tekesin yritysrahoituspalvelut Kasvuun tähtäävän startup- ja pk-yrityksen talousasiat Tapio Järvensivu/ 30.8.2017 Innovaatioseteli 2017 Yrityksellä on vakiintunutta liiketoimintaa (eli yrityksellä on liikevaihtoa

Lisätiedot

Tempo! De minimis -rahoitus

Tempo! De minimis -rahoitus Tempo! De minimis -rahoitus Kustannusseurannan keventämisen pilotti 1.6.2017 31.5.2018 Miten projektin tavoitteita seurataan ja miten eteneminen raportoidaan Tekesille? Aluksi Lue rahoituspäätös sekä rahoitusehdot

Lisätiedot

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen

Rahoittajan puheenvuoro. REPA- loppuseminaari Tuomas Lehtinen Rahoittajan puheenvuoro REPA- loppuseminaari 1.11.17 Tuomas Lehtinen Miksi Tekes oli mukana? Ideat testiin paremman kaupunkiympäristön puolesta Idea: Ilmanlaadun seuranta, kiertotalous ja älykäs vesi koskettavat

Lisätiedot

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa

Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa Sapuska kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista ikk i t Elint. alan tuottavuustalkoot 1.10.200910 Teknologia-asiantuntija Jussi Toivonen jussi.toivonen@tekes.fi 050 5577 826 DM 492975 06-2009 Copyright

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kasva uusille markkinoille Kehitä tuotteistasi kansainvälisesti

Lisätiedot

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje Hakuohje 1 (5) Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje 1. Kenelle? Audiovisuaalisen alan tuotantokannustinta voivat saada suomalaiset ja ulkomaiset tuotantoyhtiöt, tuotantopalveluyhtiöt tai

Lisätiedot

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje

Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje Hakuohje 1 (5) Sähköisen hakemuksen voi täyttää vain Suomeen rekisteröity yritys. Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen hakuohje 1. Kenelle? Audiovisuaalisen alan tuotantokannustinta voivat saada suomalaiset

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena

Alueellinen valmistelurahoitus. kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Alueellinen valmistelurahoitus kehittämisavustuksen myöntäminen valmistelurahoituksena Valmistelurahoitus vuonna 2008 Pk-yritysten innovaatiotoiminnan valmisteluun liittyvät 15 000 euroa ja sitä pienemmät

Lisätiedot

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola

ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen. 25.9.2015 Outi Kaihola ELY:n rahoitusmahdollisuudet tuotekehitykseen 25.9.2015 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostus, markkinoille saattaminen ja kehittäminen Maaseuturahastossa Lopputuote maataloustuote (jalostuksen

Lisätiedot

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015

Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes. Heli Flink 30.11.2015 Team Finland Trade Fair Messuavustus-Tekes Heli Flink 30.11.2015 Sisältö Juridinen perusta De minimis Hankehakemuksen arviointiperusteet Tukikelpoinen yritys Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset Esimerkkejä

Lisätiedot

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./ Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa Maija Lönnqvist 23.9./4.10./6.10.2016 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Tekesin rahoituspäätökset

Lisätiedot

Tekesin rahoitus ja palvelut 2015

Tekesin rahoitus ja palvelut 2015 Tekesin rahoitus ja palvelut 2015 Suomen Kalankasvattajaliiton koulutuspäivät 6.11.2015 Heikki Aro Tekes Innovaatiorahoitukeskus Tekes palveluksessasi Rahoitus ja palvelut yrityksille Rahoitus ja palvelut

Lisätiedot

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin

Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Rahoitusta vapaa-ajan palveluinnovaatioihin Tekesin Vapaa-ajan palvelut -ohjelma 2006-2009 (2012) Ihmisten vapaa-aika lisääntyy ja sitä myötä myös vapaa-ajan palvelujen kulutus kasvaa. Suomen vapaa-ajan

Lisätiedot

Tekesin demo- ja pilotointirahoitus. Nopeuta kaupallistamista Vauhdita markkinoille pääsyä Asiakkaat mukaan tuotekehitykseen

Tekesin demo- ja pilotointirahoitus. Nopeuta kaupallistamista Vauhdita markkinoille pääsyä Asiakkaat mukaan tuotekehitykseen Tekesin demo- ja pilotointirahoitus Nopeuta kaupallistamista Vauhdita markkinoille pääsyä Asiakkaat mukaan tuotekehitykseen Miksi? Pilottien ja demonstraatioiden hyödyt Tutkimus- ja kehitystyön tulosten

Lisätiedot

BUSINESS FINLAND KUMPPANINA SUURILLE YRITYKSILLE

BUSINESS FINLAND KUMPPANINA SUURILLE YRITYKSILLE BUSINESS FINLAND KUMPPANINA SUURILLE YRITYKSILLE 3.1.2019 STRATEGINEN TAVOITE SUOMEA VARTEN Käynnistämme uutta kestävää kasvua innovoinnin ja kansainvälisen yhteistyön kautta 1 2 Yritysten globaali kasvu

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus

Arvoverkkojen kehittämisen rahoitus TEKES 25.6.2013 Jukka Laakso Arvoverkkohankkeiden erityispiirteet Arvoverkkohankkeiden tavoitteena on laaja kansainvälinen liiketoiminta tai merkittävä kansallinen järjestelmätason muutos. Yleisenä tavoitteena

Lisätiedot

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman seminaari Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta 27.9.2013 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen Huippuostajat ja Rakennettu ympäristö

Lisätiedot

Tekesin yritysrahoituspalvelut v Jari Peltoniemi / syksy 2017

Tekesin yritysrahoituspalvelut v Jari Peltoniemi / syksy 2017 Tekesin yritysrahoituspalvelut v. 2017 Jari Peltoniemi / syksy 2017 palvelut yrityksille v. 2017 ta yrityksen kansainväliseen kasvuun Yritys voi aloittaa tarpeisiinsa sopivalta portaalta TAVOITE: T&K-rahoitus;

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen

Tekesin kuulumiset Linkosuon Leipomo. Nuppu Rouhiainen Tekesin kuulumiset 24.01.2017 Linkosuon Leipomo Nuppu Rouhiainen 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa kohti kansainvälisiä markkinoita. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013

Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 Kehittämisestä liiketoimintaan minustako Tekesin asiakas? Anne Turula Palvelupäällikkö, Tekes 18.4.2013 DM 1083525 03-2013 Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta DM 1036318 11-2012 Copyright Tekes Kaupallisesti

Lisätiedot

Tekesin rahoitus. Helena Viita. Pohjois-Savon ELY-keskus/Tekes

Tekesin rahoitus. Helena Viita. Pohjois-Savon ELY-keskus/Tekes Tekesin rahoitus Iisalmi 18.3.2014 klo 9.00-14.30, Kulttuurikeskus, Karl Collan sali Varkaus 19.3.2014 klo 9.00-14.30, Scandic Oscar Varkaus Kuopio 27.3.2014 klo 9.00-14.30, Hotelli Iso-Valkeinen Helena

Lisätiedot

Liikkuminen palveluna - Mobility as a service Tekes unelmia mahdollistamassa - Tekesin rahoitus ja palvelut

Liikkuminen palveluna - Mobility as a service Tekes unelmia mahdollistamassa - Tekesin rahoitus ja palvelut Liikkuminen palveluna - Mobility as a service Tekes unelmia mahdollistamassa - Tekesin rahoitus ja palvelut Tekes Reijo Kangas Johtaja 3/2014 Miltä maailma näyttää vuonna 2040? Suomisen perhe Yläkerrassa

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes

Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus. Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekesin palvelut ja kansainvälisen kasvun rahoitus Team Finland - Yhdessä maailmalle 19.3.2014 Jyväskylä Pauli Noronen, Tekes Tekes Tekes Innovaatiorahoituskeskus Tekes Merkittävin julkinen R&D&I rahoittaja

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu

Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu Teemaklinikka Ekologisuus liiketoiminnan kasvun edistäjänä Scandic Oulu Oulu 14.09.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Tekes Muotoilun rahoittaja. Risto Lustila Oulu,

Tekes Muotoilun rahoittaja. Risto Lustila Oulu, Tekes Muotoilun rahoittaja Risto Lustila Oulu, 14.9.2017 Milloin Tekesin asiakkaaksi? Näkemys kilpailuedusta, jonka avulla menestytään kv. markkinoilla Kasvuhaluinen ja osaava tiimi Omaa rahaa ja / tai

Lisätiedot

Arktiset meret- tutkimushaku 2014

Arktiset meret- tutkimushaku 2014 Arktiset meret- tutkimushaku 2014 Hakuohjeet Tuomas Lehtinen Mitä arvioimme kaikissa projektityypeissä Kehitettävä innovaatio ja osaaminen sekä tulosten hyödyntäminen Käytettävät voimavarat ja hyödynnettävä

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Älykäs rakennettu elinympäristö PALVELUT TURVALLISUUS JA HYVINVOINTI ICT INFRA JA SOVELLUKSET LIIKENNE KÄYTTÄJÄ YHDYSKUNTA- RAKENNE ENERGIA RAKENNUKSET Rahoitamme sellaisten

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille 1 Uudistu, kasva, kansainvälisty Tekes jakaa riskiä 2 3 Yrityksille Innovaatiorahoitus Palvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Projektin suunnittelu

Lisätiedot

CreaDemo. Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus. Diges ry 11/2011 1

CreaDemo. Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus. Diges ry 11/2011 1 CreaDemo Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus Diges ry 11/2011 1 CreaDemo on kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitusta Tuetaan luovien alojen ja luovan talouden tuote- ja palvelunkehitystoimintaa

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA

Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA Business Finland -tutkimusrahoituspalvelut 1.1.2018 alkaen TIEDOT TARKENTUVAT SYKSYN 2017 AIKANA OECD:n maaraportti 2017: Suomen suurimpia haasteita on tutkimustulosten ja uusien ideoiden muuntaminen innovaatioiksi

Lisätiedot

Tekesin yritysrahoituspalvelut v. 2017

Tekesin yritysrahoituspalvelut v. 2017 Tekesin yritysrahoituspalvelut v. 2017 Anna Alasmaa / 18.1.2017 palvelut yrityksille v. 2017 paketti pk- ja midcap-yritysten kansainväliseen kasvuun vuonna 2017 Team Finland Explorer, Digiboosti ja Innovaatioseteli

Lisätiedot

Ihmiset bisneksen uudistajina. Julkisen tutkimuksen haku 26.8.-27.10.2014 Fiiliksestä fyrkkaa Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta, työniloa

Ihmiset bisneksen uudistajina. Julkisen tutkimuksen haku 26.8.-27.10.2014 Fiiliksestä fyrkkaa Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta, työniloa Ihmiset bisneksen uudistajina Julkisen tutkimuksen haku 26.8.-27.10.2014 Fiiliksestä fyrkkaa Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta, työniloa Tutkimushaun infotilaisuus 30.9.2014 Finlandia-talo Haun kuvaus

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille.

Tekesin rahoitus yrityksille. Tekesin rahoitus yrityksille jarkko.piirto@tekes.fi DM 1506263 10-2015 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Intoa ja osaamista Loistava tiimi Omaa rahaa

Lisätiedot

Tekes rahoituksen hakeminen, INFO KOSEKilla 9.9.2005

Tekes rahoituksen hakeminen, INFO KOSEKilla 9.9.2005 Tekes rahoituksen hakeminen, INFO KOSEKilla 9.9.2005 Teknologia-asiantuntija Jarkko Piirto, Pohjanmaan TE-keskus/Teknologiayksikkö Puhelin 044-0296443 31.9.2005 saakka Huom. Puhelinnumerot muuttuneet TEKESiin

Lisätiedot

Valmistelurahoitus. Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001

Valmistelurahoitus. Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001 Valmistelurahoitus Juhani Pietikäinen Yksikönpäällikkö Kainuun ELY-keskus Juhani.pietikainen@tekes.fi +358 44 7746001 VALMISTELURAHOITUKSEN TARKOITUS Valmistelurahoituksella autetaan pk-yrityksiä valmistelemaan

Lisätiedot