Sijaishuolto 2+2 -perhetyö Avopalvelut Verkkopalvelut koulutus ja työnohjaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sijaishuolto 2+2 -perhetyö Avopalvelut Verkkopalvelut koulutus ja työnohjaus"

Transkriptio

1 Metsäkodon ja Rinnekodon toiminta perustuu sosiaalityön, kasvatustieteellisen tiedon, psykiatrisen hoitotyön ja kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteiden integrointiin yhteisöllisessä, kasvua tukevassa toimintakulttuurissa. Palveluitamme ovat Sijaishuolto 2+2 -perhetyö Avopalvelut Verkkopalvelut koulutus ja työnohjaus Kaikki esitteessä mainitut palvelut ovat saatavilla molemmissa yksiköissä.

2 METSÄKOTO Metsäkoto on kodinomainen lastensuojelulaitos, joka on erikoistunut tavoitteelliseen kasvatukseen, koulunkäynnin tukemiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun. Metsäkodossa voivat asua vuotiaat huostaanotetut tai muulla tavalla sijaishuoltoa tarvitsevat lapset. Metsäkodossa on seitsemän paikkaa. Metsäkoto toimii omakotitalossa, jossa jokaisella lapsella on viihtyisä oma huone. Metsäkoto sijaitsee maalaismiljöössä suuren peltoaukean ja metsän reunalla. Laaja pihapiiri tarjoaa puitteet monenlaiselle harrastustoiminnalle. Metsäkodossa asuva lapsi osallistuu kunnalliseen yleisopetukseen, jos se on mahdollista. Metsäkodossa on myös mahdollisuus kotiopetukseen. METSÄKOTO Kellahdentie Söörmarkku Päivi Sihvonen puh Työotteenamme on kognitiivinen käyttäytymisterapia, jonka pääperiaatteena on lapsen elämän kokonaistilanteen huomioonottaminen. Lyhyesti tämä tarkoittaa lapsen toiminnan havainnointia, ei-toivottuun käyttäytymiseen puuttumista, toiminnan ohjaamista ja erilaisten taitojen harjoittelua. Toimintatapojamme ovat esimerkiksi mallintaminen; talon ja yhteiskunnan yhteiset säännöt, normit ja lait sekä käyttäytymis- ja vuorovaikutustavat, joiden oppimisessa henkilökunta on mallina asioihin tarttuminen heti myönteisessä hengessä. Välitön positiivinen palaute, tilanneanalyysi ja oman toiminnan vaikutus tilanteen kehittymiseen ja kriisiytymiseen. korvaavien itsetuntoa tukevien kokemusten tarjoaminen, kuten oma harrastus tunteiden ja tapahtumien käsittelykeinona. osallistuminen kaikkeen tekemiseen iän, kykyjen ja voinnin mukaan. ART; nuorille suunnattu ryhmämuotoinen sosiaalisten taitojen harjoittelumenetelmä. Tavoitteena on kehittyä moraalisessa ajattelussa, oppia itsehillintää ja sosiaalisia taitoja tullakseen toimeen arjessa.

3 RINNEKOTO Rinnekoto on tavoitteelliseen kasvatukseen ja koulunkäynnin tukemiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun erikoistunut vuotiaille huostaanotetuille lapsille tarkoitettu seitsemänpaikkainen lastensuojelulaitos. Rinnekoto on tarkoitettu lapsille, joilla voi olla sosiaalisten sijoitusperusteiden lisäksi erityishuomiota ja -hoitoa vaativia ongelmia, kuten käytöshäiriöitä ja/tai psyykkisiä oireita. Henkilökuntamme koostuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisista. Terapeuttina toimii kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (VET) suuntautunut psykoterapeutti. Lisäksi käytössä ovat psykologin ja neuropsykiatrisen valmentajan palvelut. Rinnekoto toimii vanhassa remontoidussa koulurakennuksessa. Jokaisella lapsella on oma huone, ja talosta sekä pihapiiristä löytyy myös harrastetiloja. Jokaiselle lapselle nimetään kaksi omaohjaajaa, jotka ovat lapsen tukena hänen kasvussaan ja kehityksessään. Tavoitteena on pitkäaikainen ja turvallinen suhde lapseen. Osapuolet tulevat tutuiksi ja lapsella on paikka aikuisen mielessä. Rinnekodossa tuetaan lasten harrastuksia ja kannustetaan uusien harrastusten aloittamiseen. Porin seudulla on laajat harrastusmahdollisuudet, joten lapsen oman kiinnostuksen mukaista harrastusta voidaan etsiä yhdessä, mikäli lapsella ei Rinnekotoon tullessaan ole mitään harrastusta. Rinnekodon yhteydessä toimii koulu, joka on tarkoitettu ensisijaisesti Metsäkoto Oy:n yksiköihin sijoitetuille lapsille. Lapsilla on mahdollisuus saada henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan perustuvaa opetusta, jolloin heillä on opettajan lisäksi käytössä henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja. Koulumme toimii Porin kaupungin koulutoimen alaisuudessa. Rinnekoto Laviantie Lassila Minna Tolvanen puh

4 2+2-PERHETYÖ 2+2 -perhetyötä tehdään sijoituksen alkuvaiheessa ja se alkaa välittömästi, kun lapsi on sijoitettu Metsäkotoon tai Rinnekotoon. Siihen sisältyy kaksi tapaamista vanhempien kanssa ja kaksi tapaamista koko perheen kanssa. Tapaamiset järjestää ja toteuttaa laitoksen perhetyöstä vastaava työntekijä yhdessä lapsen omaohjaajan kanssa perhetyön tarkoituksena on auttaa perhettä käsittelemään lapsen sijoituksen johdosta nousseita tunteita. Tarkoituksena on myös tukea perhettä yhdessä ja olla osaltaan mukana selvittämässä sijoitukseen johtaneita syitä. Tavoitteena on varmistaa sijoituksen onnistuminen ja tukea lapsen mahdollista kotiinpaluuta perhetyön päättymisen jälkeen lapsen omaohjaajat jatkavat perheyhteistyötä, mikä on tärkeä osa laitosten palvelua. Avopalveluiden kautta on mahdollisuus perhetyöntekijään, neuropsykiatriseen valmentajaan, psykiatriseen sairaanhoitajaan, psykologiin, yksilöterapeuttiin, perheterapeuttiin ja pariterapeuttiin tarpeen ja sopimuksen mukaan. Avopalveluissa Metsäkoto Oy:n työntekijä voi toimia myös työparina kunnan tai kuntayhtymän työntekijän kanssa. Avopalveluiden tavoitteena on tehostaa lapsen, nuoren ja perheen ohjautumista palveluihin, jotka tukevat kuntoutumista ja vastaavat yksilöllisiin tuen tarpeisiin. Tuemme kuntoutumista mm. neuropsykiatrisella valmennuksella, joka on lastensuojelun asiakasperheille tarkoitettu yksilöllinen, intensiivinen ja tarkkaan jäsennelty työmuoto. Sen tavoitteena on saada nuoren ja tämän perheen elämä hallintaan. Valmennus sopii kaikille, lapsille, nuorille, aikuisille ja perheille. Tarkempi kuvaus edellä mainituista avopalveluista on mahdollista saada verkkosivuiltamme. Yksilöity tarjous jokaisesta palvelun osasta on mahdollista saada toiminnanjohtajilta, joiden yhteystiedot löytyvät tästä esitteestä ja verkkosivuiltamme. AVOPALVELU Metsäkoto Oy:n avopalvelut tarjoavat seuraavia palveluita: 1. Perhetyö 2. Intensiivinen perhetyö 3. Jälkihuolto 4. Ammatillinen tukihenkilö 5. Neuropsykiatrinen valmennus 6. Vanhemmuuden ja lastensuojelutarpeen arviointi Avopalveluiden tarkoituksena on tukea lasta, nuorta ja hänen perhettään sekä muuta verkostoaan siten, että arki sujuu mahdollisimman hyvin. Tavoitteena on, että lasten ja perheiden hyvinvointi lisääntyy ja laitoshoitoon tai perheen ulkopuoliseen sijoitukseen joudutaan turvautumaan mahdollisimman harvoin. VERKKOPALVELUT Verkosta löytyvät seuraavat palvelut ympäri vuorokauden 2+2 -perhetyö Avopalvelu, perheiden apu Jälkihuolto Neuropsykiatrinen valmennus Terapiat: yksilö-, pari- ja perheterapiaa Palveluita voi hyödyntää yksittäin tai yhdistämällä eri kokonaisuuksia. Palveluiden sisältö on suojattu käyttäjätunnuksin. Yksittäisen verkkopalvelun käyttöoikeuden voi ostaa kuka tahansa yksityishenkilö joko itselleen tai läheiselleen, se ei edellytä sosiaalitoimen asiakkuutta. Ostajana voi olla kunta, kuntayhtymä, nuori, aikuinen, vanhemmat, yhteisö tai yritys.

5 JÄLKIHUOLTO Metsäkoto Oy tarjoaa myös jälkihuoltopalvelua. Se on ostopalveluna järjestettyä palvelua, joka on tarkoitettu itsenäistymisvaiheessa oleville jälkihuoltonuorille. Nuoren jälkihuolto suunnitellaan yhdessä nuoren, vanhemman ja asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Metsäkoto Oy tarjoaa jälkihuoltoa myös verkkopalveluna. Se on kattava kokonaisuus aikuisuuteen ja itsenäiseen elämään astuvan nuoren tueksi. Verkkoversio kuuluu Metsäkoto Oy:n lastensuojeluyksiköissä sijaishuollossa olleelle nuorelle ostettavaan jälkihuoltoon osana sovittua jälkihuoltopalvelua. RINNEKOTO Minna Tolvanen puh METSÄKOTO Päivi Sihvonen puh

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020

LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 LAPSI JA NUORISOYSTÄVÄLLINEN VESANTO 2015-2020 Vesannon ensimmäinen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.9.2011 / 40. Sitä valmistelemaan perustettiin

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

Sijoitettu. Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi. Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut

Sijoitettu. Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi. Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut Sijoitettu Sijoitettu lapsi lapsi koulussa koulussa Opettaja jakoi keväällä stipendin jokaiselle lapselle. Jokainen on jossain hyvä Meidän ope on kyllä palkkansa ansainnut Pieni opas sijoitetun lapsen

Lisätiedot

`Mikä on väkivaltaa, mikä ei`

`Mikä on väkivaltaa, mikä ei` Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Tutkimuksia 2003:5 `Mikä on väkivaltaa, mikä ei` Työntekijöiden tulkintoja nuorten väkivallattoman käyttäytymisen tukemisesta helsinkiläisissä lastensuojelulaitoksissa

Lisätiedot

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ

MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ MUN KAIKKI ON TÄRKEITÄ SOS-LAPSIKYLÄÄN SIJOITETTUJEN LASTEN SOSIAALISET VERKOSTOT Pro gradu -tutkielma Sonja Vanhanen 83199 Syksy 2009 Sosiaalipolitiikan laitos Turun yliopisto TURUN YLIOPISTO Sosiaalipolitiikan

Lisätiedot

Lastensuojelun toimintaprosessit

Lastensuojelun toimintaprosessit Lastensuojelun toimintaprosessit Toimintaprosessien kuvauksia 13.9.2011, versio 2.0 Niina Häkälä, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto Heli Hänninen, Shiftec-tutkimusyksikkö, Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille)

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LIETO (opas päivitetty 05/2009) 2 Tämän Lapsiperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomi-opiskelijat Meri

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI

ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.4:2008 ETELÄ-KARJALAN LASTENSUOJELUN JÄLKIHUOLLON KEHITTÄMISHANKE 2006 2008 LOPPURAPORTTI Sanna Romppanen 2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ

ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ ASUMISHARJOITTELU, LAITOSNUOREN ENSIMMÄINEN ASKEL KOHTI ITSENÄISYYTTÄ Riitta Harmaala Opinnäytetyö Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Voimaan 1.8.2005 Käsitelty 10.8.2005 (Sivla 55) Muutettu 20.10.2005 (Sivla 75) Muutettu 14.12.2006 (Sivla 76) Muutettu 28.6.2007 (Sivla 54) Muutettu 7.5.2008

Lisätiedot

Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta?

Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta? Vaikuttava lastensuojelu Kuinka arvioida lastensuojelun vaikuttavuutta? Selvitys POP-hankkeseen Sosiaalitaito Oy Socialkompetens Ab Seutulantie 3-5 A 04400 Järvenpää Y-tunnus 1765926-6 Sinikka Olmiala

Lisätiedot