Energiatodistus. Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto Thermopolis Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Energiatodistus. Etelä-Pohjanmaan Energiatoimisto Thermopolis Oy"

Transkriptio

1 Energiatodistus

2 Perustiedot :stä,, on riippumaton energia-alan organisaatio, joka toimii osana Euroopan laajuista noin 400 toimiston energiatoimistoverkostoa. :n organisaation päättävänä elimenä on hallitus, jota tukee ns. neuvoa antava ryhmä. Operatiivisesta toiminnasta vastaa toimitusjohtaja apunaan kaksi energiaasiantuntijaa. Yrityksen toimipiste sijaitsee Lapuan kaupungissa osoitteessa Poutuntie 8.,, syntyi Lapuan kaupungin toimiessa hakijana energiatoimistoprojektissa. Hakuprosessi oli yhteinen Luoteis-Espanjalaisen A Corunan, Puolalaisen Podkarpackien sekä Bulgarialaisen Popovon kanssa. Hakua koordinoi espanjalainen konsulttitoimisto.

3 Toiminta-ajatus :n toiminta-ajatuksena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja energiaomavaraisuutta Etelä-Pohjanmaalla. pyrkii lisäämään tietoa ympäristöystävällisistä energiaratkaisuista ja parantamaan julkisen sektorin ja alueen yritysten energiatehokkuutta. Painopistealueena Thermopolis Oy:llä on lämpöpumpputeknologian soveltaminen ja bioenergian käyttöasteen lisääminen. on voittoa tuottamaton yleishyödyllinen yhtiö. Sen palveluajatuksena on olla toiminta-alueellaan näkyvä energia-alan vaikuttaja ja luotettava kumppani.

4 Rahoitus EU / Intelligent Energy Europe ohjelma Etelä-Pohjanmaan liitto Lapuan kaupunki Alueen energia-alan yritykset, tulorahoitus

5 Mennyttä toimintaa Farmarimessut Energiansäästöviikot 2006,2007 (useita tapahtumia) Seminaarit Energiatehokas rakentaminen Tuulivoimaseminaari Biokaasuseminaari Aurinkokeräinkurssit (5 kpl) kevään 2007 aikana Lapuan koulujen lämmitysjärjestelmäkartoitus 1/2007 Energiapäiviä koululaisille Etelä-Pohjanmaan energiatase 2007 Lapuan kaupungin kasvihuonekaasupäästötase 2007 Energiaretket

6 ..ja tulevaakin Energia- ja ilmastoseminaari Lapualla EU:n velvoitteet Suomelle Ilmastonmuutos, Ilmatieteenlaitos Päästökauppa, Energiamarkkinavirasto Energiapalveludirektiivi, KTM Kuntien ja yhteisöjen vastuu, Kuntaliitto Energiailta Seinäjoella Seinäjoen seudun omakotiyhdistys ry. Energiatodistuskurssit Seinäjoella Alajärvellä Aurinkokeräinkurssit keväällä 2008 Seinäjoella Alavudella Seinäjoella Lapualla

7 ..jatkuu Energiatilaisuuksia Nordea Maatalousseura MTK Teuvan kunta Tuulivoima RoadShow:n esitysaineisto Motivalle Tuulivoimaselvitys Etelä-Pohjanmaalta Edustus tuuliatlaksen ohjausryhmässä Konsortion tapaaminen Brysselissä Terveyskeskusten energiatehokkuus -projekti Sedimentti/matalaenergiaverkosto hanke Konsortion tapaaminen Puolassa toukokuussa

8 Energiatodistukset

9 Kulutus kasvaa. Kansainvälinen Energiavirasto (IEA) ennustaa että maailman energiankulutus kasvaa 1,6 % vuodessa 2020 kulutus 25% suurempi 2030 kulutus 50% IEA:n mukaan % energiasta tuotetaan edelleen fossiilisilla polttoaineilla.

10 Tärkeät energian prosentit 2020

11 1. Energiankulutusta vähennettävä 20% EU:n tavoite on vähentää primäärienergian kokonaiskäyttöä 20% EU:n komission arvio: Öljyä jäljellä 42 vuodeksi Kaasuvarat 64 vuodeksi Uraanivarat 85 vuodeksi Kivihiilivarat 155 vuodeksi Lähde: VTT, Energia suomessa 2004

12 Energian kokonaiskulutus Suomessa Lähde: Tilastokeskus (vuosi 2006 arvio)

13 2. 20 % vähemmän päästöjä EU:n tavoite vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä 20 % vuoteen 2020 mennessä PCC vahvistaa maailman kasvihuonekaasupäästöjen kasvaneen esiteollisesta ajasta 70 % vuosien välillä Mikäli ilmastonmuutosta ei hillitä eri toimenpiteillä ja kestävän kehityksen politiikan keinoin, jatkavat päästöt kasvamistaan arviolta 25 90% aikavälillä Jos tavoite on rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu alhaiselle tasolle (2 3 astetta) esiteolliseen aikaan verrattuna, tarvitaan päästöjen rajoittamista hyvin nopeasti ja voimakkaasti. Lähde: VTT, WG3-raportin yhteenvedot

14 Maakohtaiset päästöt per asukas tonnia hiilidioksidia / asukas Maailman keskiarvo Lähde: Tilastokeskus 2006

15 Sähkölämmityksen päästöt

16 3. 20 % uusiutuvilla Vuonna 2007 EU:ssa tuotetaan energiaa uusiutuvilla 6,7 %. 4,5 % biomassa+jätteet 2,2 % vesivoimaa 0,7 % maalämpö, aurinko ja tuuli EU:n tavoite: Uusiutuvan energian osuus 20 % vuoteen 2020 mennessä (2005) Ruotsi 49 % (39,8 %) Suomi 38 % (28,5 %) Saksa 18 % (5,8 %) Iso-Britannia 15 % (1,3 %) Malta 10 % (0 %)

17 4. 10 % Liikennepolttoaineista biopolttoaineita Etanoli, Biodiesel, Biokaasu, Sähkö ja Vety Yleistymiseen vaikuttavia tekijöitä: Polttoaineen saatavuus Hinta-arviot Standardit Jakelujärjestelmä Varastointi Tankkaus Ajoneuvokaluston saatavuus Lisäkustannukset Verotus Päästö- ja energiavaikutukset korvattaessa öljyjalosteita

18 Millä tavoitteisiin päästään? Energian käyttöä vähentämällä (sähkö, lämpö, liikenne) Parantamalla energiatehokkuutta Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen Kansainvälisellä, kansallisella, paikallisella ja henkilökohtaisella tasolla.

19 Rakennusten energiatehokkuus Rakennukset käyttävät noin kolmanneksen energiasta Suomessa Suurin osa lämmitykseen Energiankäytön tehostaminen lämmitysenergiaan Energiankäytön tehostaminen helpointa toteuttaa uudistuotannossa Asuntoministeri Jan Vapaavuoren mukaan rakentamisen energiamääräykset kiristyvät 30-40% vuoden 2010 alusta. Energiakatselmukset

20 Miksi energiatodistukset? EU:n energiapalveludirektiivi (2006/32/EY) velvoittaa jäsenmaita säästämään energiaa vuosien loppukulutuksen keskiarvosta yhteensä 9 % jaksolla Rakennukset käyttävät yli 40 % koko Euroopan energiankulutuksesta Tästä kaksi kolmasosaa kuluu kotitalouksissa Suomessa eniten energiaa kuluttavat tilojen ja veden lämmitys, ilmanvaihto ja valaistus Rakennusten lämmitys aiheuttaa Suomen kasvihuonekaasupäästöistä 30 % Rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin (2002/91/EY) tavoitteena parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä koko EU:n alueella

21 Milloin todistus tarvitaan? Uuden rakennuksen energiatodistuksen antaa rakennuksen pääsuunnittelija ja se sisältyy rakennusluvan haun yhteydessä annettavaan pääsuunnittelijan allekirjoittamaan rakennuksen energiaselvitykseen Olemassa olevissa rakennuksissa energiatodistus pakollinen 2009 alusta yli 6 asunnon kiinteistöissä. Energiatodistus sisältyy isännöitsijätodistukseen Olemassa oleville voidaan antaa myös energiakatselmuksen yhteydessä tai erillisenä energiatodistuksena Energiatodistuksen voimassaoloaika, uudet rakennukset Enintään kuuden asunnon asuinrakennusten todistus voimassa kymmenen vuotta Yli kuuden asunnon asuinrakennusten ja muiden rakennusten todistus voimassa neljä vuotta Energiatodistuksen voimassaoloaika, olemassa olevat rakennukset Energiakatselmuksen yhteydessä tai erillisenä energiatodistuksena annettu todistus voimassa kymmenen vuotta Isännöitsijätodistukseen sisältyvä voimassa niin kauan kuin isännöitsijätodistus

22 Mitä todistus kertoo? Energiatodistuksessa ilmoitetaan energiamäärä joka tarvitaan rakennuksen tarkoitusta vastaavaan käyttöön sen avulla voidaan vertailla samantyyppisten rakennusten energiatehokkuutta Kiinteistölle annetaan energiatehokkuuden perusteella energialuokka asteikolla A G, johon vaikuttaa Energiankulutus Rakennustyyppi Eri rakennustyypeille eri luokitteluasteikot Energiatodistus annetaan koko rakennukselle Energiatodistus tulee esittää kun haetaan rakennuslupaa ja rakennus otetaan käyttöön, ja kun se myydään tai vuokrataan Olemassa olevien korkeintaan kuuden huoneiston rakennusten ohella todistusta ei myöskään vaadita: vapaa-ajan asuinnoilta, pieniltä rakennuksilta, teollisuusrakennuksilta, kirkoilta ja suojelluilta rakennuksilta

23 Uudisrakennuksen energiatodistus Rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä rakennuksen energiaselvitys, joka sisältää energiatodistuksen Ennen rakennuksen käyttöönottoa pääsuunnittelijan on varmennettava energiaselvitykseen sisältyvä energiatodistus Energiaselvitys määritellään RakMk D3:ssa Uudisrakennuksissa todistus laaditaan laskennallisen kulutuksen mukaan

24 Energiatodistusten merkitys Yksi työkalu rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen on energiatodistus Energiatodistus tekee rakennuksen energiankulutuksen näkyvämmäksi ja nostaa sen osaksi päätöksentekoa Energiatehokkuuden tavoitteena on, että vältetään tarpeetonta energian käyttöä ja säilytetään hyvä sisäilmasto (julkinen sektori esimerkkinä) ET-luku perustuu rakennuksen ominaisuuksien ja käytön edellyttämään energiantarpeeseen (laskennallinen tai kulutukseen perustuva) Rakennusten keskinäinen vertailu mahdollista samantyyppisten rakennusten kesken

25 Rakennustekniset ratkaisut Vaipan hyvä lämmöneristys Ikkunoiden ja ovien hyvä lämmöneristys (Energiamerkintä) Vaipan ilmanpitävyys Tulee olla niin hyvä että ilmanvaihto voi toimia suunnitellusti Hallittu ilmanvaihto ja hyvä sisäilma Ilmanvaihdossa lämmön talteenotto Lämmitysjärjestelmien häviöiden minimointi Energiatehokkaat sähkökoneet ja laitteet (Energiamerkintä) Lähde: Keski-Suomen Energiatoimisto

26 Rakennusten energiatehokkuus Matalaenergia rakentaminen Kustannukset vain 5-10% korkeammat Passiivitalot Lämmitysjärjestelmän valinta Rakennuksen lämmönjakojärjestelmä Puuperäiset polttoaineet (tekninen tila) Lämpöpumppu Aurinko Sijoittaminen tontille Ilmansuunta Maaston muodot

27 Esimerkkejä energiatehokkaista rakennuksista Kerrostalo Espoo Kaukolämmön kulutus 70 % pienempi kuin tavanomaisissa Lämmitys hoidetaan pääasiassa kodinkoneiden ja ihmisten tuottamalla lämmöllä Lisälämpöä 2-3 kk vuodessa Tuloilman lämmitys Kustannukset 2-3% suuremmat -Lähde: VTT

28 Omakotitalo 105 m2 Maalämpö (kaivo 120 m) Vesikiertoinen lattialämmitys Lämpöikkunat Ilmanvaihto LTO:lla Eristeet Seinissä 275 mm Yläpohja 340 mm Kokonaissähkönkulutus vuodessa 9000 kwh eli 82 kwh/m2 -Lähde: Pori Energian asiakaslehti

29 Vaasan asuntomessut Lähde: Vaasan asuntomessut

30 Kaikki voitava on jo tehty? Jos maapallon kaikki ihmiset kuluttaisivat luonnonvaroja kuten me, tarvittaisiin neljä maapalloa

31 Kiitos!

Painetta energiatehokkuuteen rakennus- ja kiinteistöalalla. Työkaluja ja tietolähteitä Tapio Jalo, Motiva Oy 8.10.2010

Painetta energiatehokkuuteen rakennus- ja kiinteistöalalla. Työkaluja ja tietolähteitä Tapio Jalo, Motiva Oy 8.10.2010 Painetta energiatehokkuuteen rakennus- ja kiinteistöalalla Työkaluja ja tietolähteitä Tapio Jalo, Motiva Oy 8.10.2010 Esityksen sisältö Energiatehokkuuteen panostaminen kannattaa nyt ja jatkossa Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Energiatodistukset käytännössä

Energiatodistukset käytännössä Energiatodistukset käytännössä Petri Pylsy, DI Energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto ry petri.pylsy@kiinteistöliitto.fi Mauri Marttila, YTM Tutkimusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry mauri.marttila@kiinteistöliitto.fi

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi

BUILD UP Skills Finland. Nykytilanteen analyysi BUILD UP Skills Finland Nykytilanteen analyysi Elokuu 2012 1 The sole responsibility for the content of this publication etc lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European

Lisätiedot

Lähtökohdat ja päätökset

Lähtökohdat ja päätökset 30.1.2010 Toimintakatsaus 1 Lähtökohdat ja päätökset Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 (TEM) Energianeuvonnan järjestäminen Suomessa 11.6.2009 (Sitra) Suomen Omakotiliitto ry toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut

Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Sitran selvityksiä 11 Energiatehokkaat ja teolliset korjausrakentamisratkaisut Suomessa ja kansainvälisesti Tuomo Lindstedt, Teknillinen Korkeakoulu Juha-Matti Junnonen, Teknillinen Korkeakoulu Sitran

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 HAUSJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hausjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400

Lisätiedot

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon

Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon Energia- ja ilmastoasiantuntijatoimiston perustaminen Kymenlaaksoon - selvitys toimiston toteutusmalleista Annika Aalto-Partanen Rahoitus: 70 % EAKR-rahoitus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus. 30 % Kymenlaakson

Lisätiedot

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri

Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri s Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri Näkymä vuoteen 2030 Helsinki Aalto-yliopiston ja Siemens AG:n tutkimusprojekti Helsingin kestävän kehityksen urbaania infrastruktuuria koskevan tutkimusprojektin

Lisätiedot

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx EkoRak VERSIO 8.4.2008 Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA Heidi Kemppainen ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA ENERGIATEHOKKAIDEN ASUINALUEIDEN TAVOITTEITA JA KOKEMUKSIA SUOMESTA JA OULUN RESCA-HANKKEESTA

Lisätiedot

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi

Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Taustaselvitys Etelä-Karjalan ilmasto- ja energia-asioista ja toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Joulukuu 2012 toimenpide-ehdotukset suunnittelun tueksi Versio 1 Marraskuu 2012 Etelä-Karjalan liitto

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset tulevat oletko valmis? PUISTA BISNESTÄ 2009, Ylivieska 10.03.2009 Motiva Oy, johtava asiantuntija Tapio Jalo

Uudet energiatehokkuusmääräykset tulevat oletko valmis? PUISTA BISNESTÄ 2009, Ylivieska 10.03.2009 Motiva Oy, johtava asiantuntija Tapio Jalo Uudet energiatehokkuusmääräykset tulevat oletko valmis? PUISTA BISNESTÄ 2009, Ylivieska 10.03.2009 Motiva Oy, johtava asiantuntija Tapio Jalo Motiva Oy Rakennamme hyvinvointia edistämällä energian ja materiaalien

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA

TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA TAPANI PALMUNEN ENERGIATEHOKKUUDEN SUUNNITTELU SAIRAALAN PERUS- KORJAUKSESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4

KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA. Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010, 4 TIIVISTELMÄ Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma on ilmastonsuojelun käynnistämisen konkreettinen työväline kuntaorganisaatioille.

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ RAPORTTI 16WWE0924 22.6.2011 FIN 600 500 400 C02 ekv.-tn/a 300 200 100 0 Tavoite HPN2 ja 3 HPN3 ja 4 Päästövähenemätavoite Ajoneuvoteknologian kehitys Uudis- ja korjausrakentaminen Maankäytön kasvualueiden

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Gaia Consulting Oy Iivo Vehviläinen Mikko Halonen Anna Kumpulainen Juha Vanhanen Esipuhe Maailman johtavista ilmastotutkijoista koostuvan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus

Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma. Sipoon sovellus Keski-Uudenmaan strateginen ilmasto-ohjelma Sipoon sovellus Alkuperäinen raportti: KESKI-UUDENMAAN STRATEGINEN ILMASTO-OHJELMA Hyväksytty/KUUMA-hallitus 23.3.2010 (laatija Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020

KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2009:1 ISSN 0785-0352 KUOPION ILMASTOPOLIITTINEN OHJELMA 2009-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.4.2009. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle

Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia Raportteja 27 Uusiutuvaa voimaa Etelä-Pohjanmaalle Etelä-Pohjanmaan energiaomavaraisuuden kehittämisstrategia

Lisätiedot

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030

Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Arvio Suomen sähkön kysynnästä vuonna 2030 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Energiateollisuus ry Lokakuu 2009 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 1 Johdanto...5 2 Sähkön kysyntä 1970 2009...6 3 Lähtöoletukset

Lisätiedot

JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA. Diplomityö

JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA. Diplomityö JONI JÄRVENSIVU UUSIUTUVAN ENERGIAN TUOTANTOMAHDOLLISUUDET LÄNTISEN TAMPEREEN ALUEELLA Diplomityö Tarkastaja: professori Risto Raiko Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot