BIOMASSASTA TOISEN SUKUPOLVEN LIIKENTEEN POLTTOAINEITA Liekkipäivä, Otaniemi Esa Kurkela

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BIOMASSASTA TOISEN SUKUPOLVEN LIIKENTEEN POLTTOAINEITA Liekkipäivä, Otaniemi 31.1.2007 Esa Kurkela"

Transkriptio

1 BIOMASSASTA TOISEN SUKUPOLVEN LIIKENTEEN POLTTOAINEITA Liekkipäivä, Otaniemi Esa Kurkela Yksi globaaleista muutostarpeista polttonesteiden ja kemikaalien tuotanto öljyä korvaavista raaka-aineista 2 1

2 3 POLTTONESTETUOTANNON INTEGROINTI PROSESSITEOLLISUUTEEN TAI KAUKOLÄMMITYKSEEN - suomalainen ratkaisu liikenteen biopolttoaineille Paperi, sellu Voimalaitos Kuivausenergia Prosessihöyry ja sähkö Kaasutus ja kaasunpuhdistus Sellu- ja paperitehdas polttokaasua + höyryä Puu, peltobiomassat, turve ja kierrätyspolttoaineet Biomassan käsittely ja kuivaus kuori, metsätähteet muu biomassa happi + höyry synteesikaasu FT-synteesilaitos Synteettinen biodiesel 4 2

3 Liikenteen biopolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöt Kasvihuonekaasupäästöt (kg CO 2-ekv./GJp-a) perinteinen kyntöön perustuva viljely Ohraetanolin, RME:n ja F-T-dieselin tuotannon sekä fossiilisten vertailupolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöt polttoaineen energiasisältöä kohden suorakylvö perinteinen kyntöön perustuva viljely polton CO2-päästöt polttoaineen valmistus, varastointi ja jakelu raaka-aineen tuotanto 2 nd Generation Biofuels suorakylvö hakkuutähde ruokohelpi diesel bensiini EtOH EtOH RME RME F-T-diesel F-T-diesel fossiilinen fossiilinen Source: Mäkinen, T., et al. Liikenteen biopolttoaineiden ja peltoenergian kasvihuonekaasutaseet ja uudet liiketoimintakonseptit 5 BIOMASSAN KAASUTUSTEKNIIKAN SOVELLUKSET Öljy Hiili Pölykaasutus o C Synteesikaasu H 2 +CO Biodiesel Biovety Biometaani Kemikaalit Biomassa Jätteet Leijukerros kiinteäkerros o C Polttokaasu Polttokennot Kaasuturbiinit Moottorit Kattilat Prosessiuunit O 2 H ö y r y I l m a 6 3

4 Biomass Drying General Layout of Processes for Bio-Syngas Production and Conversion Main R&D area Gasification & Reforming HP Steam LP Steam Gas Cleaning CO shift, CO 2 removal Gas Conditioning Synthesis/ Separation MP Steam LP Steam Off-gas Main Product Heat CC, FCCC Applications 1 30 bar 1 30 bar 30 bar FT, SNG, H 2 : bar CH 3 OH, DME: 100 bar 850 C C (final) (IGCC: 500 C) C (initial) FT, CH 3 OH, DME, SNG, H 2 /trad: C H 2 /PSA: 40 C Abbreviations: CC Combined-Cycle energy production FCCC Fuel-Cell Combined-Cycle energy production FT Fischer-Tropsch liquid fuels SNG Synthetic Natural Gas (CH 4 ) CH 3 OH Methanol DME Di-Methyl Ether H 2 /trad Traditional process for H 2 production from syngas H 2 /PSA H 2 production based on separation by Pressure Swing Absorption SYNTEESIKAASUA TURPEESTA KEMIRAN AMMONIAKKITEHTAALLA kaasuttimen polttoaineteho 140 MW, toiminnassa Peat from MoDo steam dryer HTW gasifier Steam Peat crush moisture 15 % 10bar C Waste heat boiler Benzene from naphthalene extraction Benzene scrubber Gas to amisol scrubber 1500 k mol/h 29 bar Steam Oxygen Recycle gas Water scrubber To naphthalene extraction Dust Sludge separation Ash 8 4

5 KEMIRAN TURVEAMMONIAKKIHANKKEEN KOKEMUKSET kaasuttimen polttoaineteho noin 140 MW, toiminnassa Turpeen esikäsittely paineistettua kaasutusta varten kehitettiin ja demonstroitiin murskaus ja paineistettu höyrykuivaus syöttö paineelliseen kaasuttimeen Turpeen ja puubiomassojen laadun vaikutus kaasutusominaisuuksiin tutkittiin perusteellisesti Paineistettu happi/höyrykaasutus demonstroitiin teollisessa mitassa HTW-kaasutin kehitetty alun perin ruskohiilelle turpeella ja puulla syntyy enemmän tervaa ja tuhkan aiheuttamia ongelmia esiintyi kaasuttimessa ja kaasulinjassa saatiin teknisesti toimimaan mutta ei optimaalisesti ja 2000-luvuilla luotu uutta tietotaitoa biomassan ja jätteiden kaasutuksesta 9 SYNTEESIKAASUA BIOMASSASTA Projektin vaihe I : Kaasutusmenetelmän valinta ja kehittäminen Kaasun puhdistuksen tutkimus ja kehitys Koetoiminta 500 kw:n laitteistolla Otaniemessä Teknis-taloudelliset tarkastelut Integrointi metsäteollisuuteen, kaukolämpölaitoksiin tai öljyn jalostukseen Teollinen kokoluokka MW Vaiheiden II & III demolaitosten esisuunnittelu 50 MW:n kaasutin ja sivuvirtademolaitos 250 MW:n tuotantolaitos Kumppanit ja rahoitus VTT, TKK, Foster Wheeler, Neste Oil, Andritz, Vapo, PVO, StoraEnso, M-real, MetsäBotnia, UPM ja Rintekno kokonaisbudjetti noin 4 M päärahoittajat Tekes ja VTT 10 5

6 UUSI 2. SUKUPOLVEN KAASUTUSPROSESSI 500 kw:n koelaitteisto VTT:llä Otaniemessä Polttoaineen syöttö PFB-kaasutin Suodatin Katalyyttinen reformeri Sivuvirtalaitteille: - loppupuhdistus - vedyn valmistus - FT-synteesi - polttokennokäyttö Jäähdytin Happi Höyry Ilma Paineistettu CFB-kaasutin - laaja polttoainepohja, ei tuhkaongelmia - hyvä hiilikonversio jo alhaisessa lämpötilassa Katalyyttinen puhdistus - tervaongelmien eliminointi - korkea synteesikaasusaanto -oikeah 2 /CO-suhde Kuumasuodatus, tuhkan hapetus, kaasun jäähdyttimen rakenne ym. 11 SYNTEESIKAASUTUS- TEKNIIKAN KEHITYSPOLKU Oulun turveammoniakkilaitos Biopolttonesteen tuotantolaitokset metsäteollisuuden tai lämpövoimalaitosten yhteydessä - dieseltuotanto: tn/tehdas - sivutuotteena prosessihöyryä ja polttokaasua tehtaan/voimalan käyttöön Ensimmäinen tuotantolaitos MW:n polttoaineteho tonnia/a dieseliä - 3 % Suomen liikennepolttoaineesta - käynnistyminen Kaasutuksen voimalaitossovellukset (Lahti, Corenso, Värnamo, Kokemäki) Teollinen demolaitos: MW - öljyn/maakaasun korvaus - käynnistyminen 2009 Uudet sovellukset - polttokennot, uudet voimalat - vihreä maakaasu, vety - vihreät kemikaalit Synteesikaasutuksen T&K 1980-luvulla Kaasunpuhdistuksen kehitys VTT:n synteesikaasutuksen 500 kw:n pilot Jatkotutkimus: - prosessin optimointi - jätteiden kaasutus - vedyn/ch 4 :n valmistus 12 6

7 Esimerkki teknistaloudellisista laskelmista kypsä teknologia FT-POLTTONESTEEN ARVIOIDUT TUOTANTOKUSTANNUKSET 200 MW:n polttoaineteho, paperitehtaaseen integroitu vs. stand-alone -tehdas Valmistevero Nykyinen jalostamohinta (ilman veroja) FT-Liquids Production Costs, EUR/MWh Biomass Fuel Price, EUR/MWh Fully integrated, off-gas replaces fossil fuel Stand-alone, excess steam to condensing turbine Lisäksi FT-polttoaineen loppujalostus dieselpolttoaineeksi: noin 4 EUR/MWh 200 MW:n laitoksen investointikustannus on noin 200 M 13 Estimated Production Costs 260 MW feed ; Feedstock at 10 EUR/MWh; Interest on capital 10 %, 20 a Production Costs, EUR/MWh When utilised as automotive fuel, end-use costs increase significantly in this direction: FT CH3OH SNG H2 Notes: (1) Feedstock drying: from 50 % moisture to 30 % with secondary heat; from 30 % to 15 % with by-product steam. (2) FT: Fischer-Tropsch primary liquids; reforming loop included. 14 7

8 Estimated Forest-to-Wheel Costs 260 MW feed ; Feedstock at 10 EUR/MWh; Interest on capital 10 %, 20 a 100 Costs, EUR/MWh Vehicle-related extra costs Distribution costs, incl. pressurisation for SNG Upgrading costs (FT) Production costs 0 FT SNG Forest-to-Wheel Costs: Biomass-FT < Biomass-SNG < Biomass-H 2 -FC 15 PUUN, TURPEEN JA PELTOBIOMASSOJEN KAASUTUS JA LIIKENNEPOLTTOAINEET Suomessa kehitetään voimakkaasti toisen sukupolven synteesikaasutusteknologiaa, jolla suuri merkitys sekä kotimaan polttonestemarkkinoilla että vientituotteena Vuonna 2007 edetään VTT:n vetämästä tutkimusprojektista yritysvetoiseen kehitys- ja demonstrointihankkeeseen Erilaiset metsä- ja peltobiomassat sekä turve soveltuvat hyvin prosessin raaka-aineeksi Ei kilpailla metsäteollisuuden raaka-aineen käytöstä vaan hyödynnetään sivutuotteita ja metsätähdettä Yksi laitos tuottaa tyypillisesti 2-4 % Suomen liikennepolttoainetarpeesta, laitosten lukumäärä riippuu raaka-aineen saatavuudesta ja kilpailukyvystä, monistetaan maailmanlaajuisesti Laitokset parhaiten integroitavissa joko metsäteollisuuteen tai muuhun lämpöä kuluttavaan teollisuuteen Liikennepolttoaineista uusi biomassan ja turpeen high-tech käyttökohde, koko ketjun ympäristöystävällisyys keskeisen tärkeää 16 8

9 KIITOKSET KTM:lle, Tekesille ja VTT:lle pitkäjänteisestä kaasutusalan tutkimuksen ja uuden tekniikan demonstroinnin tukemisesta Hankkeeseen osallistuville yrityksille projektin suuntaamisesta ja jatkohankkeiden valmistelusta 17 9

Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001

Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Teknologiaohjelmaraportti 14/2003 Loppuraportti Jätteiden energiakäyttö -teknologiaohjelma 1998 2001 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti 14/2003

Lisätiedot

Onko jo pien-chp:n aika?

Onko jo pien-chp:n aika? Onko jo pien-chp:n aika? Jukka Konttinen Jyväskylän yliopisto Uusiutuvan energian ohjelma www.jyu.fi/uusiutuvaenergia Uusiutuvan energian tutkimus- ja koulutusohjelma (JY) Maisteriohjelman tavoitteena

Lisätiedot

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto

Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona. ja ravinnetaseiden kannalta. Hanna Tuomisto Peltobiokaasu liikenteen biopolttoainevaihtoehtona energia-, kasvihuonekaasu- ja ravinnetaseiden kannalta Hanna Tuomisto Pro gradu -tutkielma Helsingin yliopisto Soveltavan biologian laitos Agroekologia

Lisätiedot

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT

MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Energiatekniikan laitos Matti Pellinen MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN ENERGIANHANKINNAN VAIHTOEHDOT Diplomityö, joka on opinnäytteenä jätetty tarkastettavaksi

Lisätiedot

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI

METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI METSÄ- JA PELTOBIOENERGIAN TUOTANTOPROSESSIEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN ARVIOINTI Minna Ruokolainen Metsä- ja peltobioenergian tuotantoprosessien työterveys- ja työturvallisuusriskien arviointi

Lisätiedot

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi Sisällys Miksi biopolttoaineita on lisättävä liikenteessä?........................... 5 Mitä ovat biopolttoaineet?.............................................. 5 Mitä biopolttoaineita voidaan käyttää

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa JULKAISIJA Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-25-2 Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Soprano Oyj, Katja Aalto Painopaikka: Erweko Painotuote Oy, Helsinki

Lisätiedot

Puutavaraseminaari Vaasa 11.9.2009 Puunhankinta kuitua vai energiaa? Jorma Länsitalo, Metsäpäällikkö, Stora Enso Metsä

Puutavaraseminaari Vaasa 11.9.2009 Puunhankinta kuitua vai energiaa? Jorma Länsitalo, Metsäpäällikkö, Stora Enso Metsä Puutavaraseminaari Vaasa 11.9.2009 Puunhankinta kuitua vai energiaa? Jorma Länsitalo, Metsäpäällikkö, Stora Enso Metsä Puunhankinta Kuitua vai Energiaa? Metsäteollisuuden tulevaisuudennäkymät Bioenergia

Lisätiedot

SUOMEN MAATILOJEN ENERGIANTUOTANTOPOTENTIAALIT. Ekologinen perspektiivi

SUOMEN MAATILOJEN ENERGIANTUOTANTOPOTENTIAALIT. Ekologinen perspektiivi JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOKSEN TIEDONANTOJA 84 Ari Lampinen ja Erja Jokinen SUOMEN MAATILOJEN ENERGIANTUOTANTOPOTENTIAALIT Ekologinen perspektiivi JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, 2006

Lisätiedot

Bioenergian kehitysnäkymät. Näkökulma 2008 - tulevaisuusseminaari 17.9.2008 Espoo Professori Dan Asplund Benet Oy

Bioenergian kehitysnäkymät. Näkökulma 2008 - tulevaisuusseminaari 17.9.2008 Espoo Professori Dan Asplund Benet Oy Bioenergian kehitysnäkymät Näkökulma 2008 - tulevaisuusseminaari 17.9.2008 Espoo Professori Dan Asplund Benet Oy 1 19.9.2008 Dan Asplund. Kevätpäivä 2008 Sisältö Bioenergia ja käytön tilanne UE-edistämisohjelman

Lisätiedot

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-00752-15 Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Luottamuksellisuus:

Lisätiedot

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla

Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Pro gradu -tutkielma Teknis-taloudellinen selvitys biokaasupotentiaaleista Seinäjoen seudulla Essi Kuikka Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötieteet Uusiutuvan energian maisteriohjelma

Lisätiedot

Metsäalan luova tuho

Metsäalan luova tuho Metsäalan luova tuho Lauri Hetemäki lauri.hetemaki@metla.fi Suomen talous ja talouspolitiikka kurssin luento, Helsingin kauppakorkeakoulu, 27.10.2009 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish

Lisätiedot

KIMMO KLEMOLA KIVIHIILI. 2014 (rev. 02.01.2014)

KIMMO KLEMOLA KIVIHIILI. 2014 (rev. 02.01.2014) KIMMO KLEMOLA KIVIHIILI 2014 (rev. 02.01.2014) SISÄLLYS Johdanto... 2 Kivihiilet... 7 Kivihiilen käyttö... 9 Sähkö ja lämpö... 10 Kemikaalit... 12 Jalostetut polttoaineet... 13 Metalli- ja sementtiteolliuus...

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim.

LUT Scientific and Expertise Publications BIOTULI. Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit. Katsaus hankkeeseen. Sanna Tomperi (toim. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management LUT Kouvola LUT Scientific and Expertise Publications

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2550. Turpeen tuotanto ja käyttö. Yhteenveto selvityksistä

VTT TIEDOTTEITA 2550. Turpeen tuotanto ja käyttö. Yhteenveto selvityksistä VTT TIEDOTTEITA 2550 Turpeen tuotanto ja käyttö Yhteenveto selvityksistä VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2550 Turpeen tuotanto ja käyttö Yhteenveto selvityksistä Arvo Leinonen (toim.) ISBN 978-951-38-7648-7

Lisätiedot

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Sitran selvityksiä 73 Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Toukokuu 2014 Ville Karttunen, Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Laura Oja Gaia Consulting Oy 2.

Lisätiedot

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu

Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu Sitran selvityksiä 73 Energiainvestointien alue- ja kansantaloudellinen kannattavuustarkastelu 16.9.2013 Ville Karttunen, Juha Vanhanen, Iivo Vehviläinen, Aki Pesola, Laura Oja Gaia Consulting Oy 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ

PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Matti Wallin PIENEN KOKOLUOKAN CHP-TUOTANNON KAN- NATTAVUUS KUNNALLISEN LÄMPÖLAITOKSEN YHTEYDESSÄ Feasibility

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA

Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Johanna Hanhila ALLE 5 MW:N LÄMPÖKATTILAT K8-KUNTIEN ALUEELLA Tekniikka ja liikenne 2012 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian koulutusohjelmassa. Opinnäytetyön

Lisätiedot

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet

Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA 2564 Juha Laitila, Arvo Leinonen, Martti Flyktman, Matti Virkkunen & Antti Asikainen Metsähakkeen hankinta- ja toimituslogistiikan haasteet ja kehittämistarpeet VTT TIEDOTTEITA RESEARCH

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Paula Hakola, Susanna Horn, Sanna Huikuri, Miia Kinnunen, Annukka Näyhä, Mia Pihlajamäki & Jarmo Vehmas ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Skenaariot ja strategiat (ILMES) TUTU ejulkaisuja 5/2007

Lisätiedot

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025

Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 Energia ja ilmasto Suomen malli vuoteen 2025 1 2 Toimitus Infor Consulting Oy Valokuvat Pohjolan Voima Oy Teollisuuden Voima Oy Tilastot ja taulukot Lähteinä on käytetty Energiateollisuuden ja kauppa-

Lisätiedot

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä

Kimmo Koivisto. Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Kimmo Koivisto Esiselvitys energiatehokkuuden lisäämistoimista ja uusiutuvien energialähteiden käytöstä Hämeessä Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö 2002 Riihimäen kaupunki Ympäristönsuojeluyksikkö

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology LUT Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit

Lappeenranta University of Technology LUT Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit Lappeenranta University of Technology LUT Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit BIOTULI-hankkeessa (Biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit) tavoitteena on löytää puuperäisistä

Lisätiedot